CEO / CFO Serisi - Ocak Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi"

Transkript

1 CEO / CFO Serisi - Ocak 2009 Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi

2 İçindekiler Önsöz 1 1. Yıllık faaliyet raporu nedir ve neden hazırlanır? 2 2. İyi hazırlanmış faaliyet raporunun katma değeri 3 3. Faaliyet raporunun hedef kitlesi 4 4. Faaliyet raporunun iletişimi ve yatırımcı ilişkilerinin sorumlulukları 5 5. Faaliyet raporu hazırlarken nelere dikkat edilmeli? 6 6. Faaliyet raporunda yer alması gereken bölümler 7 7. Semaye piyasası mevzuatında faaliyet raporunun yeri Sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği (Seri XI, No: 29) 7.2. Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri 8. Türkiye de faaliyet raporları Dünyada faaliyet raporları trendleri 34 Sonuç 35 Kaynakça 36 Yazar Hakkında 1972 İstanbul doğumlu Özkan Yıldırım, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü nden mezuniyetinin ardından kariyerine PricewaterhouseCoopers da başlamıştır. İki yıl New York olmak üzere toplam sekiz yılın ardından; The Pepsi Bottling Group bünyesinde iki yıl İş Geliştirme, Satış Operasyon ve Planlama müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra halen çalışmakta olduğu Deloitte Denetim bölümüne 2007 yılında katılmıştır. Deloitte bünyesinde Kıdemli Denetim Müdürü olarak çalışan Özkan Yıldırım özellikle holding, telekomünikasyon, otomotiv, medya, inşaat ve perakende sektörleri ve bu şirketlere ilişkin Uluslararası Muhasebe Standartları, Amerika Birleşik Devletleri nde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Konsolidasyon, Halka Arz ve Yurtdışı Piyasalarda Halka Arz konularında geniş tecrübeye sahiptir.

3 Önsöz Sermaye hareketlerinin dünya çapında serbetleşmesiyle birlikte piyasa ekonomisi küreselleşti. Sermayenin özgürce dolaşarak ülkelerin sınırlarını aştığı bir dünyada, hissedarlar sürekli ve daha çok getiri vaat eden şirketlere yatırımı tercih etmektedirler li yılların başından itibaren, ülkelerin sermaye piyasaları düzenlemeleri küreselleşen ekonominin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda bir birine yakınlaşmaya başladı. Bankacılık kuralları Basel I ve II düzenlemeleriyle birlikte küreselleşmede önemli gelişmeler kaydetti. Ancak son yaşanan finansal krizin etkisiyle piyasa ekonomisinde bazı taşların yerinden oynaması gerekecek. Türev ve sermaye piyasalarında risk yönetimi daha da önem kazanacak. Yatırımcılar ve menfaat sahipleri daha çok şeffaflık ve bilgi talep edecek. Özellikle reel sektörde faaliyet gösteren şirketler, yatırımcıların risk algılamasında oluşan değişimi iyi analiz etmek zorundadırlar. Bu yayınımızla size Türkiye de yatırımcı ve diğer menfaat sahipleri ilişkilerinin geliştirilmesinde; her geçen gün önemi daha da artan şirket faaliyet raporunun hazırlanmasına yönelik bir kaynak sunmayı hedefledik. Bu yayınımızın çalışmalarınıza katkı sağlamasını diliyorum. Saygılarımla, Ömer Tanrıöver Denetim Sorumlu Ortağı Krizin etkilerini kaybetmeye başlaması ile birlikte sermaye hareketleri yeniden hız kazandığında yatırımcıların risk ve kazanç davranışlarındaki değişim, şirketlerin karlılık oranları ile birlikte gittikçe artan ağırlıkta şirketlerin güvenirliği ve şeffaflığına göre paranın yönünü belirleyecektir. Karşımızda daha fazla bilgi ve daha fazla şeffaflık isteyen yatırımcılar olacak. Kurumsal iletişimin her zamankinden daha da önemli olacağı önümüzdeki dönemde, bütün kurumlar, yatırımcı ve menfaat sahipleri ile ilişkilerini yönetmek ve şirket bilgilendirme politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda. Bu ilişkiler kurumsal yönetimin gereklilikleri olan paydaşlar arasında eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk çerçevesinde ele alınmalı ve geliştirilmelidir. Bilgi sadece içeriği ile değil, zamanında ve doğru verilmesi ile de hayati önem taşır. Para ve Sermaye piyasalarındaki gelişmişlik düzeyi ne kadar derin ve karmaşık ise bilginin yayılması o kadar hızlı ve doğru olmalıdır. Dünkü bilgiler ışığında alınan kararlar sadece geçmişin parçasıdır, doğru ve zamanında verilen bugünün bilgileri ise bütün paydaşlar için geleceğin ortak kazancı olacaktır. 1

4 1. Yıllık faaliyet raporu nedir ve neden hazırlanır? Faaliyet raporu şirketin mevcut ve potansiyel iş ortaklarını ve menfaat sahiplerini bilgilendirmek ve etkilemek için yıllık olarak hazırlanan bir dokümandır. Kapsadığı hesap dönemine ilişkin bilgileri, sirketin önümüzdeki dönemdeki hedeflerini ve bu hedefleri nasıl yerine getireceğini anlatan faaliyet raporu, hem tasarım olarak şirketin kurum kültürüne uygun, hem de içerik olarak mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır. Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı. Faaliyet raporu hazırlanmasındaki anahtar, birbirinden farklı birçok kişi ya da kuruluşun farklı amaçlar için bu rapora ihtiyaç duymasıdır. Potansiyel yatırımcılar, yatırımcılar, finansal analistler, müşteriler, tedarikçiler, kredi sağlayıcılar, veya çalışanlar birbirinden farklı nedenlerle faaliyet raporuna ihtiyaç duyarlar. Mevzuat Şirket yatırımcıları öncelikli olarak ilgili yıla ait kârlılık, temettü, sürdürülebilirlik, riskler ve yeni projeleri görmek isterken, potansiyel yatırımcılar ve finansal analistler bu bilgilerin yanında kendi analizlerine esas olacak geçmişe dönük karşılaştırmalı temel rasyo ve faaliyet sonuçlarını bulmayı beklerler. Sivil toplum örgütlerinin ve medyanın takipçisi olduğu şirketlerin kamu vicdanındaki imajı, içinde yaşadıkları toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal projelere destek vermeleri ile ölçülmeye başlanmıştır. Çalışanlar, bütün bir yıl boyunca ortaya konulan emeğin ve çabanın sonucunda elde edilen başarıya olan katkılarının kendileriyle paylaşıldığı bir rapor görmek isteyeceklerdir. Faaliyet raporunun hedef ya da kullanıcı kitlesinin ne kadar geniş olduğu göz önüne alındığında görsel açıdan daha zengin, daha geniş kapsamlı raporlar hazırlanmasının; şirketlerin doğru mesajları farklı gruplara iletmesi açısından ne kadar önem taşıdığı anlaşılır. Bilginin inanılmaz bir hızda yayıldığı 21. yüzyılda, iletişim olanaklarını doğru kullanan şirketler, diğerleri karşısında her tür rekabete önde başlamaktadır. Şirketlerin değerinin finansal göstergelerin ötesinde sahip oldukları vizyon, hedefler ve sosyal değerlerden doğrudan etkilendiği günümüzde, yüz yüze iletişimin yerini tutabilen tek araç olan faaliyet raporlarının, çok iyi tasarlanmış birer iletişim aracı olması gerekmektedir. Kurum Kültürü İletişim Stratejisi Sahiplik kavramının yerini paydaşlığa bıraktığı ve eşit sorumlulukların ortaya çıktığı günümüzde paydaşlar arasında şeffaflık ve doğru bilgi paylaşımı başarıya giden yolun anahtarıdır. 2

5 2. İyi hazırlanmış faaliyet raporunun katma değeri Bir hissenin gerçek değerinin altında işlem görmesinin birçok nedeni olabilir. Ama en önemli neden şirket hakkındaki bilgi eksikliğidir. Daha çok bilgi, daha çok tanınma ve daha çok yatırımcı demektir. Faaliyet raporunun sağladığı başlıca yararları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: a) Düzenleyici kuruluşların standartlarına uyumu sağlar ve bu kuruluşlarla iletişime katkıda bulunur. b) Hisse senedi fiyatının, şirketin gerçek değerini yansıtmasını sağlar. c) Yatırımcıların beklentilerini yönetir. d) Şirket menfaat sahipleri (yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar vb.) ile şirket arasındaki ilişkileri geliştirir. e) Şirketin bilinirliliğini artırır. f) Şirketle ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlar. g) Şirketin sermaye piyasalarından yeni fon temin etme yeteneğini artırır. Dünkü bilgiler ışığında verilen kararlar sadece geçmişin parçasıdır, zamanında verilen bugünün bilgileri bütün paydaşlar için geleceğin ortak kazancıdır. Fon ihtiyacı içerisinde olan şirketlerin bankacılık sektörü yerine sermaye piyasalarından kaynak temin etme yolunu tercih ettikleri noktada, talep ettikleri fonların nasıl kullanılacağının yatırımcılara bildirilmesi ve sonraki aşamalarda da bilgi aktarımının devam etmesi sermaye piyasalarının etkinliği, devamlılığı ve büyümesi için hayati önem taşır. Bu kapsamda, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyen en önemli unsur bilgidir *. İyi hazırlanmış faaliyet raporunun yararları Şirket menfaat sahipleri (yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar vb.) ile şirket arasındaki ilişkileri geliştirir Düzenleyici kuruluşların standartlarına uyumu sağlar ve bu kuruluşlarla iletişime katkıda bulunur Şirketin sermaye piyasalarından yeni fon temin etme yeteneğini artırır Faaliyet Raporu Hisse senedi fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmasını sağlar Şirketle ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlar Şirket bilinirliğini artırır Yatırımcıların beklentilerini yönetir * Semaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu na Göre Bilgi Alma Hakkı, Bilal Topgu, İMKB 3

6 3. Faaliyet raporunun hedef kitlesi Şirketin büyüklüğüne, kurumsallaşma düzeyine ve organizasyon yapısına göre değişmekle birlikte, faaliyet raporlarının okuyucu ve hedef kitlesi aşağıdaki gruplar şeklinde özetlenebilir: Düzenleyici kuruluşlar (SPK, imkb, MKK, vb.) Şirket hissedarları Aracı kurumlar (Analistler, müşteri temsilcileri) Bankalar ve diğer kreditörler Portföy yönetim şirketleri Diğer kurumsal yatırımcılar Yabancı yatırımcılar Bireysel yatırımcılar Şirket çalışanları Derecelendirme şirketleri Finansal medya Şirketin diğer mevcut ve potansiyel menfaat sahipleri Yatırımcı ilişkilerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılara ulaşmak için kullandığı iletişim metodlarına Yatırımcı İlişkileri Araçları denir. IR Magazine tarafından 2006 yılında yapılan araştırma sonucunda, faaliyet raporları mevcut ve potansiyel yatırımcıya ulaşmak için kullanılan araçlar içinde %36 lık bir oranla e-posta, telefon veya doğrudan postalamanın ardından en çok başvurulan metod olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette faaliyet raporları şirket hakkında içerdiği bilgi ve detay açısından zaten en verimli iletişim aracıdır. Mevcut ve potansiyel Yatırımcılara Ulaşmak için Kullanılan Medya (Yearbook 2006, IR Magazine) E-Posta Telefon Doğrudan postalama Faaliyet raporu Yatırımcı web sitesi Webcasting Medya Reklam Birebir görüşme Şirket broşürü Newsletter Roadshow %17 %17 %15 %30 %28 %27 %27 %36 %34 %45 %61 %71 PR %12 %0 %20 %40 %60 %80 4

7 4. Faaliyet raporunun iletişimi ve yatırımcı ilişkilerinin sorumlulukları Faaliyet raporu İletişimi a) Doğru hedef kitleye ulaştırılması b) Mevcut / potansiyel yatırımcılara gönderilmesi c) Kurumsal yatırımcılara iletilmesi d) Yurt içi ve yurt dışına toplu gönderim e) Websitesine entegrasyonu Faaliyet raporunun hazırlanması kadar doğru hedef kitle ile buluşturulması da önemlidir. Faaliyet raporları sadece Genel Kurul toplantısında kullanılıp tozlu şirket kütüphanelerine atılacak evraklar değildir. Faaliyet raporu bastırılırken hangi dillerde, kaçar adet basılacağı planlanır ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından başta yatırımcılar olmak üzere şirket menfaat sahiplerine, analistlere, diğer finans kurumlarına ve ekonomi basınına gönderilir. Şirketlerin internet sitelerine elektronik formatta faaliyet raporları eklenmektedir. Fortune Top 100 şirketlerinin faaliyet raporlarına baktığımızda neredeyse tamamının finansal raporlarını internet sitelerinde interaktif formatlarda kullandığını görüyoruz. Halka açık şirketlerin faaliyet raporlarını Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırladıkları görülmektedir. Uluslararası yabancı fonlara ulaşmak ve analistlerin İngilizce olarak hazırladıkları raporlara kaynak olması amacıyla faaliyet raporunun İngilizce olarak hazırlanması yararlıdır. Faaliyet raporunun yurt dışına gönderiminde gönderi masrafı önemli bir maliyet kalemi olduğu için bazı kargo şirketlerinin özel paketlerinden yararlanılabilir. Bu gönderiler ilgili ülkenin postanesi üzerinden yapılmakla birlikte diğer gönderi metodlarından daha uzun bir sürede alıcıya ulaşmaktadır. Yurt dışı gönderilerde 250 gr altı gönderilerin maliyeti çok daha uygun olmaktadır. Bu nedenle yabancı dilde hazırlanan faaliyet raporlarında daha düşük gramajlı kağıda baskı tercih edilebilir. Bu gramaj hesaplanırken etiket ve zarf da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yabancı payının yüksek olduğu şirketlerde faaliyet raporunun yurt dışına etkin dağıtımı önem kazanmaktadır. World Investor Link ya da Europe Investor Direct gibi bazı şirketler faaliyet raporu dağıtım programları düzenlemekte, özellikle uluslararası finans medyasında yayımladıkları ilanlarla topladıkları taleplerle, programlarına katılan şirketlerin faaliyet raporlarını talep edenlere göndermektedirler. Şirketler internet sitelerinin yatırımcı ilişkileri bölümüne faaliyet raporu talebi için bir form koyabilir, formu dolduran yatırımcılara basılı haldeki faaliyet raporunu gönderebilirler. Yüz yüze iletişimin yerini tutabilecek başka bir yatırımcı ilişkileri aracı yoktur. Şirket yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Yatırımcı İlişkilerinin sorumluluğu altındadır. Metinlerinin yazılması, grafik olarak tasarımı, editörlüğü, redaktörlüğü ve dağıtımında bu departman şirket yapılanmasına ve yapılan işin içeriğine bağlı olarak Reklam, Halkla ilişkiler, Kurumsal İletişim, Hukuk ve Mali İşler departmanlarıyla ve varsa Reklam ve Halkla ilişkiler ajanslarıyla birlikte koordineli olarak çalışır. Bu departmanlar arasında doğabilecek bir koordinasyonsuzluğun önceden önlenmesi için iş planları net olarak oluşturulmalı, işin belirli süreçlerinde farklı kontrol ve onay mekanizmaları konmalı ve meydana getirilen işin hisseleri işlem görmekte olan şirkete zararının engellenmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla işin öncesinde Yatırımcı İlişkileri, halka açık olan şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı na göre uyması gereken kurallar hakkında şirket çalışanlarını bilgilendirir. Şirket faaliyet raporunun hazırlanmasında SPK mevzuatının ilgili tebliği göz önünde bulundurulmalıdır. 5

8 5. Faaliyet raporu hazırlarken nelere dikkat edilmeli? Faaliyet raporu hazırlanmasındaki anahtar, birbirinden farklı birçok kişi ya da kuruluşun farklı amaçlar için bu rapora ihtiyaç duymasıdır. Potansiyel yatırımcılar, finansal analistler, müşteriler, tedarikçiler, kredi sağlayıcılar, veya çalışanlar birbirinden farklı nedenlerle faaliyet raporuna ihtiyaç duyarlar. Şirketin, faaliyet raporu ile ilgili beklentilerini yönetebilmesi için öncelikli olarak cevaplaması gereken birkaç kritik soru vardır. Faaliyet raporunda hedef kitleye iletilmek istenen mesaj nedir? Mesaj raporda nasıl verilmelidir? Kurumsal Yönetim in şeffaflık ilkesinin gereği olan kamuyu aydınlatma esasları, şirket ve şirket menfaat sahipleri arasında doğru bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü öncelikli olarak iyi hazırlanan bir faaliyet raporu ile mümkün olur. Faaliyet raporlarının kalbi şirketin mali tablolarında, geçmiş yıllarla karşılaştırmalı analiz ve istatistiki bilgilerinde yatmaktadır. İstatistiki verilerin ve analizlerin sade ve açık olması ise bu bilgilerin faaliyet raporunda dahil edilmesi kadar önemlidir. Son 10 yıl içinde dünyada yayınlanan faaliyet raporları incelendiğinde özellikle sadeleşme yönünde bir eğilim göze çarpmakta olduğu görülür. Bilginin kısa ve anlaşılır olması doğrudan okuyucuya mesajın iletilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Öte yandan, şirketin değerleri, vizyonu ve sosyal sorumluluk projeleri gittikçe artan bir önemde faaliyet raporlarında yer edinmektedir. Faaliyet raporu hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler a) SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun b) Net bir mesaj c) Yatırımcılar için bilgi kaynağı olma hedefi ile tasarlanmış d) Kurumsal kimliğe uygun e) Etkileyici ve yaratıcı tasarım f) İnandırıcı bir başkan mesajı g) Kaliteli fotoğraflar h) Anlatım bozuklukları ve yazım yanlışlarının olmaması i) Kaliteli baskı uygulamaları j) Tablo ve grafiklerin doğru kullanımı k) Şirketin kaynaklarını israf ettiğini düşündürecek abartılı uygulamalardan uzak durmak l) İçerdiği bilgilerin doğruluğu m) Eğer yabancı bir dilde hazırlanıyorsa sadece çeviriye güvenilmemesi, ayrıca anadili o dil olan bir editör tarafından metnin akıcılığının kontrol edilmesi 6

9 6. Faaliyet raporlarında yer alması gereken bölümler Faaliyet raporlarının yapısına genel olarak baktığımızda ilk göze çarpan iki farklı bilgi çeşidinin varolduğudur. İlki ağırlıklı olarak şirketin vermek istediği mesajları vurgulayan, Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı, Şirket in vizyonu, misyonu, değerleri, yönetim kadrosu, insan kaynakları, sosyal sorumluluk ve kültürel etkinlikler hakkındaki bilgileri içerirken, ikincisi ise mali tablolar ile ilgili dipnotları, denetçi görüşü, istatistiki analiz, grafik, hisse senedi performansı, yıllık performans değerlendirmesi ağırlıklı olarak finansal verilerin olduğu açıklandığı ve verilen mesajların rakamlarla desteklendiği bölümlerdir. Net Satışlar (Milyon TL) , ,800 2, ,580 1, Şirkete genel bakış Faaliyet Karı (Milyon TL) Bu bölümde genel olarak Şirket veya Topluluğun faaliyet gösterdiği sektörler, dünya veya ülke üzerindeki bölgesel dağılımı ve diğer yerli ve yabancı şirket ya da gruplarla kurulmuş olan ortaklıklar hakkında genel bilgilere yer verilir. Şirket in ortaklık yapısı, yıla ait özet birkaç rakamsal veri (satış gelirleri, brüt kâr, faiz, vergi ve amortisman öncesi kârlılık (FVAÖK), net kâr, aktif büyüklüğü, vb) Örnek gösterim: 100 (Milyon TL) Net Satışlar 3,300 2,800 2,000 1,580 1, Brüt Kâr 1,500 1, Net Kar (Milyon TL) Faaliyet Kârı FVAÖK Net Kâr FVAÖK Marjı (%) %27 %25 %23 %22 %18 Net Kâr Marjı (%) %17 %16 %15 %14 %

10 6.2 Yönetim kurulu başkanının mesajı Faaliyet raporlarında şirket başkanının mesajlarını ilettiği bölüm, raporun tamamının inandırıcılığı için çok önemlidir. Başkan tarafından geçmiş yılın genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı bu bölümde yatırımcılar aynı zamanda şirket stratejisinin net bir açıklamasını, gelişmelerin özetini, şirketin yol haritasını ve temel performans göstergelerini bulmak isterler. Başkan ın mesajında, İnsan Kaynakları Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kalite Politikası, Sektöre Bakış gibi bazı ana başlıklar altında düşüncelerini belirtmesi önemlidir. Okuyucular daha detaylı ve geçmişe dönük bilgileri ise faaliyet raporununun diğer bölümlerinde bulabilirler. Dünyadaki başkan mesajı örneklerine baktığınızda farklı uygulamalar bulmak mümkün. Örneğin kısa bir başkan bildirisinin ardından, sıkça sorulan sorular ve başkanın cevaplarını içeren soru-cevap şeklinde devam eden bölümle; şirket stratejisi, gelişmeler, şirketin yol haritası ve temel performans konularında başkanın mesajları. Elbette bu tip interaktif uygulamalar okuyucunun almak istediği bilgiye hızlı bir şekilde uzun paragraflar içinde kaybolmadan ulaşmasını sağlamaktadır. 6.3 Yönetim kurulu üyeleri Bu bölümde, yönetim kurulunda görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, görev ve sorumlulukları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle), özgeçmişleri, şirket dışında yürüttükleri görevlerle ilgili bilgilere yer verilmelidir. 6.4 Yürütme komiteleri (üst yönetim) ve denetim kurulu bilgileri Yönetim kurulu üyeleri dışında şirketin dönem içinde yönetim komitelerinde ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle), verilmesi gerekmektedir. 6.5 Vizyon ve misyon, değerler ve strateji Vizyon, misyon ve şirket değerleri o şirketin amacını, hedeflerini ve temel fikirlerini temsil eder. Bir şirketin vizyon, misyon ve değerleri, kurumsal karar verme mekanizması hakkında önemli ipuçları içerirler. Vizyon, misyon ve şirket değerlerini güçlü bir şekilde ortaya koyabilen ve çalışanları tarafından benimsenmesini sağlayan şirketler, ortak hedeflere ulaşmada her zaman avantajlıdırlar. Vizyon, şirketin gelecekteki stratejik hedeflerini tarif ederken (Dünyada şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerde lider oyunculardan biri olmak vb), Misyon belirlenen hedeflerin yakalanması için yol haritasını çizer (Yeterli mali kaynağı sağlamak, küresel pazarda rekabet etmek vb). Değerler, şirketlerin hedeflerine ulaşırken bağlı kalacağı prensipler manzumesini oluşturur. (Güvenirlilik, yaratıcılık, değişim, ekip çalışması vb). Strateji, vizyon, misyon ve şirket değerlerinin oluşturduğu hedefler, yol haritası ve ilkeler doğrultusunda atılması gereken adımları içerir (Ürün çeşitliliğini arttırmak, dağıtım ve satış kanallarını çeşitlendirmek, uluslararası önde gelen şirketlerle işbirliği yapmak vb). 8

11 6.6 Hisse performansı Şirketin ilgili yıl içindeki hisse fiyatı performansı, bir önceki yıla veya yıllara göre karşılaştırmalı hisse fiyatı ve piyasa değeri değişimi, halka açıklık oranı ve hisse adetleri ile ilgili bilgilere bu bölümde yer verilmelidir. Hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmaktadır. Türkiye de şirketler, sermayelerini, yatırımcılarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. Karlılık artışında yararlanılacak temel faktörler Satışlardaki artışlar (açıklama) Maliyetlerdeki iyileştirme (açıklama) Satın almalar ve ortaklıklar (açıklama) Örnek gösterim: Yıl Sonu Kapanış Fiyatı (TL) Piyasa Değeri (Bin TL) Değişim Piyasa Değeri (Milyon TL) 7 6 5,9 6, ,8 3 3, Hisse başına kar yol haritası Potansiyel Hisse Başına Kar (TL) 1.5 % Hisse Performansı ,500 5,000 %30 Hisse Fiyatı (Yıl sonu kapanış) TL % %50 % %

12 6.7 Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi Faaliyet raporlarının kalbi şirketin mali tablolarında, geçmiş yıllarla karşılaştırmalı analiz ve istatistiki bilgilerinde yatmaktadır. İstatistiki verilerin ve analizlerin sade ve açık olması ise bu bilgilerin faaliyet raporunda dahil edilmesi kadar önemlidir. Şirket finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için yararlı olacak diğer hususları finansal tablolarla uyumlu olmak kaydıyla faaliyet raporunda açıklayabilir. Şirketin finansal tabloları genelde bir önceki yılla karşılaştırmalı verilmektedir. Bu rakamlar özellikle kurumsal yatırımcılar ve analistler için yeterli değildir. Dünyadaki genel eğilim kurumsal şirketlerin dönen varlıklar, kısa vadeli yükümlülükler, cari olmayan varlıklar uzun vadeli yükümlülükler, hisse senedi fiyatı, ödenen temettü, fiyat kârlılık oranı, özkaynaklar, satış gelirleri, maliyetler, giderler, faaliyet kârı ve pazar payı gibi bilgileri en az 5 yıl karşılaştırmalı olarak vermek yönündedir. Öte yandan bu bilgilerin 10 yıl karşılaştırmalı olarak verilmesi yatırımcılar ve analistler tarafından tercih edilmektedir. Değer yaratan birçok analiz son 10 yıllık temel rasyo ve faaliyet sonuçları baz alınarak yapılabilmektedir. Bu bilgiler yatırımcıların büyüme oranlarını ve trend analizlerini yapabilmesini ve şirketin ileriye dönük verdiği tahmin ve hedefleri doğru anlayabilmelerini sağlayacaktır. Günümüzde, Türkiye ve dünyadaki birçok şirket ya bu bilgilerin yararının farkında olmadığı için ya da bu genişlikte verileri kamuoyuna açıklamak istemedikleri için faaliyet raporunda bu bilgilere yer vermemektedir. İMKB de işlem gören şirketlerin faaliyet raporları incelendiğinde, genel olarak Mali tablolar ve dip notları dışında faaliyet sonuçlarını okuyucu için daha anlaşılır kılacak, şirket yönetiminin yorumlarını içeren geçmiş yıllarla karşılaştırmalı istatistiki bilgilerin ve grafiklerin (satışlar, verimlilik, pazar payı, borç / öz kaynak oranı vb) içeriğinin birçok faaliyet raporunda eksik ve anlaşılır olmadığını görüyoruz. Mali tablolar belirlenmiş finansal raporlama standartlarına göre ve yasal gereklilikler çerçevesinde hazırlanmış bilgileri içermekte olup finans ve muhasebe bilgisine sahip olmayan okuyucular için anlaşılması ve analiz edilmesi oldukça zor yapılardır. Bu nedenle, şirket performansı hakkında bilgi veren ve şirket yönetiminin beklenti ve hedeflerinin yer aldığı temel finansal göstergeler, okuyucunun şirket hakkında ihtiyacı olan bilgileri elde etmesi açısından çok önemlidir. Grafikler hazırlanırken grafiklerin doğruluğu, yorumlanmaları için doğru formatta çizilmeleri ve veri olarak alınan bilgilerin birimlerinin (TL, USD, adet, vb.) belirtilmesi gereklidir. Faaliyetlerin değerlendirildiği bölümde yer alması gereken bilgiler I. Şirketin (Topluluğun) grup şirketlerindeki doğrudan, dolaylı ve toplam sahip olunan iştirak oranları II. Şirketin (Topluluğun) performansını etkileyen ana etmenler aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir. Bu etmenler şirketin faaliyette bulunduğu alanlara, ekonomik şartlara ve şirketin yararlı oluğunu düşündüğü bilgilere göre çoğaltılabilir Faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, Bu değişikliklere karşı uygulanan politikalar, Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Büyüme potansiyeli olan alanlara yatırımlar, Önemli muhasebe politikaları ve değerleme ilkeleri 10

13 III. Şirketin bölgesel ve/veya sektörel faaliyetlerine göre analizi ve bu sektörlerdeki yeri Bölümlerin mal ve/veya hizmet yelpazesi hakkında bilgi Bölümlere göre geçmiş yıllarla karşılaştırmalı ve yıl içindeki değişimlerin etkisini gösteren mal ve hizmet satış fiyatı, satış hasılatı ve kâr marjı analizleri ve açıklamaları. Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi bölümdür. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya risk ve yarar açısından grubun diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, grubun belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve yarar açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Bölümlere göre mal ve/veya hizmet üretim birim maliyetlerindeki değişmeler, üretim miktarı, sürüm ve maliyet fiyatlarının geçmiş dönem rakamları ile karşılaştırmalarını içeren analiz ve açıklamalar Bölümlere göre yapılan yatırımlar ve araştırma ve geliştirmeler Örnek gösterim: Ürünler bazında 2008 yılına ait pazar payları %30 %25 %27 %20 %15 %14 %10 %12 %5 %6 %7 %0 Ürün A Ürün B Ürün C Ürün D Ürün E Ürün A nn son beş yıl karşılaştırmalı pazar payı: %100 %80 %60 %73 %78 %85 %83 %92 %40 %20 %0 %27 %22 %15 %17 % Diğer % Ürün A % 11

14 Örnek gösterim: Endüstriyel bölümlere göre satış ve kâr marjı analizi: 31 Aralık itibariyle Net Satışlar (Milyon TL) Tüketim 1, Brüt kâr majı %50 %48 %45 %40 %35 Otomotiv Brüt kâr majı %40 %40 %35 %37 %40 Teknoloji Brüt kâr majı %60 %55 %40 %40 %30 Enerji Brüt kâr majı %40 %42 %35 %38 %38 Finans Brüt kâr majı %50 %40 %45 %36 %36 Diğer Brüt kâr majı %15 %15 %25 %26 - Durdurulan Faaliyetler Brüt kâr majı %15 %20 % Toplam 3,300 2,800 2,000 1,580 1,100 Brüt kâr majı %45 %43 %40 %38 %36 Coğrafi bölümlere göre satış sonuçları: 31 Aralık itibariyle Değişim Net Satışlar (Milyon TL) Türkiye 1,500 1,350 %11 Avrupa %23 Amerika %50 Asya Pasifik %43 Ortadoğu ve Afrika (%20) Toplam 3,300 2,800 %18 IV. Faaliyet raporu içinde yayımlanan mali tablo ve ilişkili dipnotları baz alınarak hazırlanan finansal durum, kârlılık ve borç; ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar verilmelidir Genel olarak finansal rasyolar dört ana grupta toplanmaktadır. Bunları şu şekilde gruplandırabiliriz: 1) Likidite Rasyoları, 2) Kârlılık Rasyoları, 3) Kaldıraç Rasyoları, 4) Devir Hızı (Etkinlik) Rasyoları. Likidite rasyoları Cari Rasyo = Toplam Dönen Varlıklar / Toplam Kısa Vadeli Borçlar Asit-test (Çabuk) Rasyo = Toplam Döner Varlıklar-Stoklar/Toplam Kısa Vadeli Borçlar Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar Kârlılık rasyoları Brüt Kâr Marjı = Net Satışlar-SMM / Net Satışlar Net Kâr Marjı = Net Kâr / Net Satışlar Özkaynak Kârlılığı = Net Kâr / Özkaynak Toplam Aktif Kârlılığı = Net Kâr / Toplam Aktifler Kaldıraç rasyoları Toplam Borçlar/Özsermaye Toplam Borçlar/Toplam Aktifler Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler Özkaynaklar/Toplam Aktifler Faizleri Karşılama Rasyosu = FVÖK / Faiz Giderleri Devir hızı (Etkinlik) rasyoları Alacak Devir Hızı Rasyosu = Kredili Satışlar / Ticari Alacaklar Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = Ticari Alacaklar / Yıllık Kredili Satışlar * 365 Stok Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stok Aktif Devir Hızı = Net Satışlar / Toplam Aktifler 12

15 V. Şirketin likidite ve nakit durumuna ilişkin analizler Finansman kaynakları politikaları ve finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemlerin açıklamaları. Bu bölümde öncelikli olarak şirketin likidite ve nakit durumuna ilişkin önceki yıllarla karşılaştırmalı durum anlizi verilmeli. Bu analizde nakit kullanımları ve nakit kaynaklarına ilişkin açıklamakar verilmelidir. Ayrıca ileriye dönük yatırımlar ve diğer nakit çıkışı gerektiren konular ve bunlara ilişkin muhtemel kaynaklara dair açıklamalar verilmelidir. VI. Durdurulan faaliyetlere ilişkin bilgiler, elden çıkarılacak faaliyetler, şirketin elden çıkardığı veya satılmaya hazır değer olarak sınıflandırdığı, faaliyetleri ile nakit akımları şirketin bütününden ayrı tutulabilir bir bölümüdür. Elden çıkarılacak faaliyetler; ayrı bir faaliyet alanı veya coğrafi faaliyet bölgesini ifade eder, satış veya elden çıkarmaya yönelik ayrı bir planın parçasıdır veya satma amacıyla alınmış bir bağlı ortaklıktır. Şirket, durdurulacak faaliyetlerin etkisi, kayıtlı değerleri ve rayiç bedelleri hakkında bu bölümde bilgi vermelidir. Elden çıkarılacak faaliyetleri, finansal tablolarda ilgili varlık ve yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri ile elden çıkarmak için katlanılacak maliyetler düşülmüş rayiç bedellerinin düşük olanı ile değerlenmektedir. VII. Devlet Teşvik ve Yardımlarına ilişkin bilgiler, Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve şirketin uymakla yükümlü olduğu şartlar haklarında bilgi. Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerlerle ilgili bilgiler. Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları hakkında bilgiler verilmelidir. Şirketin likidite ve nakit durumuna ilişkin örnek gösterim: 2008 yılı Nakit Kaynakları (Milyon TL) İşletme faaliyetleri Sermaye ve emisyon primi artışı Uzun dönemli finansman kaynakları İştirak satışlarından sağlanan nakit 4,500 2,250 1, Diğer yılı Nakit Kullanımları (Milyon TL) Kredi ödemeleri İşletme birleşmeleri Temettü 3,500 2,500 1,250 Şirket satın alımları 1,500 VIII.Şirketin ileriye dönük beklentileri, planları ve gelişimi hakkında yapılan öngörüler IX. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler X. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi Yatırımlar 1,100 13

16 6.8 Risk yönetimi Kamuyu aydınlatma konusunda şirketlerin Seri: XI, No: 29 tebliğin yayımlanmasıyla birlikte sorumlulukları daha da artmıştır. Faaliyet raporunun içeriğinde özellikle risk yönetimi ile ilgili önemli değişiklikler yapılması gerekmektedir. Şirketlerin faaliyetlerinden dolayı maruz kaldığı riskler ve faaliyet raporlarında bu risklere ilişkin politika ve uygulamalar ilgili verilmesi gereken açıklamalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 1) Sermaye risk yönetimi Sermayeyi yönetirken şirketin hedefleri, ortaklarına getiri, diğer yatırımcılara yarar sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürme için şirketin faaliyette bulunabilirliğinin devamını korumaktır. 2) Piyasa riski yönetimi Piyasa riski şirketin faaliyetleri ile ilgili oluşan kur ve faiz oranı ve diğer fiyat risklerini içermektedir. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için şirketler, genelde türev niteliğinde çeşitli finansal araçlar kullanmaktadır. Bu araçlar, vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ve faiz oranı takas sözleşmelerini içerir. İletilmeyen ve açıklanmayan riskler, sorumluluğu üstlenilen risklerdir. (Biggs C. Porter) Kur riski yönetimi Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına neden olmaktadır. Duyarlılık analizleri ve stres senaryoları ile de değerlendirilmelidir. Faiz oranı risk yönetimi Faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminden doğan risklerdir. Korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu politikaları faaliyet raporunda belirtilmelidir. Diğer fiyat riskleri yönetimi Hisse senedi yatırımlarından kaynaklanan hisse senedi fiyat risklerini içerir. Bu risklerin yönetimi ile ilgili duyarlılık analizlerine ve beklentilerine faaliyet raporunda yer verilmelidir. 3) Kredi riski yönetimi Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturması riskilerinin yönetilmesidir. Bu kapsamda nakit ve nakit benzeri değerler, türev finansal araçlar, bankalarda tutulan mevduatlar ve alacaklar ile sorumlu kılınan işlemleri içine alan kredi riskine maruz kalan risklerdir. 4) Likidite risk yönetimi Likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takibi ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak olarak tanımlanabilir. 14

17 6.9 İnsan kaynakları Bu bölümde insan kaynakları politikaları ve organizasyonu hakkında bilgiler verilmelidir. Buna ek olarak, şirketin çalışanları ile ilgili demografik bilgiler, toplu sözleşme uygulamaları, çalışanlara sağlanan hak ve menfaatler belirtilmelidir. İnsan Kaynakları Profili % Kurumsal sosyal sorumluluk Sosyal sorumluluk projeleri şirketin kamuoyundaki imajını ve bilinirliliğini olumlu yönde etkilemektedir. Eğitimden sanata, spordan bilimsel araştırmalara farklı alanlarda yürütülen sosyal sorumluluk ve sponsorluk projeleri her geçen gün şirketlerin faaliyet raporlarında daha çok yer edinmektedir. Bu projeler şirketin kurum kimliği ve değerleriyle uyumunu kamuoyuna ifade etmekteki en önemli araçlardır. Kurumsal sosyal sorumluluk nedir? Kurum ve kuruluşların toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını, kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi, tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. Erkek Öğrenim Düzeyi Profili %5 %18 Kadın %76 %21 Sosyal Sorumluluk Projeleri %56 Lise Üniversite Değerler Kurumsal Kimlik Yüksek Lisans Diğer Yönetici Profili Eğitim Çevre %5 %9 Sanat Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sağlık Spor %86 Kadın Üst Düzey Yöneticiler Kadın Yönetici Erkek Yönetici 15

18 6.11 Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu Kurumsal Yönetim kısaca, şirketin yatırımcılar, diğer menfaat sahipleri (tedarikçiler, çalışanlar, müşteriler, devlet ve ilgili kamu kuruluşları) ve şirket yönetimi ilişkilerini şeffaflık çatısı altında düzenlemeye ve haklarını korumaya yönelik ilkeler bütünüdür. Bu ilişkiler yumağında sahiplik kavramının yerini paydaşlığa bıraktığı ve eşit sorumlulukların ortaya çıktığı noktada, kurumsal yapının sürekliliği kurumsal yönetim ilkelerine olan ihtiyacı beslemektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri dünyada yaşanan ekonomik kriz ve buhranlar sonucunda edinilen tecrübelere dayanarak gelişmiştir. 21. yüzyılın başında patlak veren Enron, WorldCom skandalları ile önemi bir kez daha anlaşılan kurumsal yönetim ilkeleri ABD de kabul edilen Sarbanes-Oxley kanunu ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bütün dünya Sarbanes-Oxley Kanunu nu referans alarak kurumsal yönetim düzenlemelerini gözden geçirmekte iken 2008 yılının ikinci yarısında patlak veren mali kriz kurumsal yönetim ilkelerinin önemini bir kez daha vurgulamıştır. SPK nın 2003 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri ni açıklamasının ardından halka açık şirketlerin faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporunun yer almasını istemiştir. a) SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliğ (Seri: XI, No: 29) in faaliyet raporlarında yer alması gereken zorunlu maddelerinden biri de Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu dur. Bu rapor Şirket yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer alacaktır. b) Raporda, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerden Şirket tarafından uyulanlar ve uyulmayanlar belirtilecek, uyulmayanlar hakkında uymama gerekçeleri ile bu ilkelere tam olarak uymama nedeniyle meydana gelen çıkar çatışmalarıyla ilgili bilgiler açıklanacaktır. c) Aşağıda her bir bölüm için verilen açıklamalardaki hususlar raporda yer alacak asgari unsurlardır. Bunun dışında Uyum Raporu nda Şirket in Kurumsal Yönetim ilkeleri karşısındaki durumuna ilişkin daha fazla bilgi verilmesi mümkündür. Söz konusu açıklamalara formun hazırlanmasında yararlanmak üzere rehber niteliğinde olması amacıyla yer verilmiştir. d) Yıllık faaliyet raporlarında, Uyum Raporu nda açıklanması istenen bazı bilgilerin kamuya açıklanması halinde; Uyum Raporu nda bu bilgilere atıf yapılarak yer verilmesi mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkeleri SPK nın adresindeki internet sitesinde yer almaktadır. 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı Bu bölümde söz konusu faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bir beyana yer verilecek, uygulanmayan hususlar, gerekçeleri ve bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanacaktır. Aynı şekilde bu bölümde dönem içinde Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda yapılmış, olan çalışmalar ile ilgili bilgiler de yer alacaktır. Bölüm I - Pay sahipleri 2. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Bu bölümde pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulup oluşturulmadığı belirtilecektir. Birim oluşturulmuşsa, birimin başkanı ve birim personelinin isimleri, iletişim bilgileri, dönem içinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler, dönem içinde birime yapılan başvuru ve yatırımcılara verilen yanıt sayısı açıklanacaktır. Birim oluşturulmamışsa bunun mâkul gerekçeleri açıklanacaktır. 3. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı Bu bölümde, dönem içinde pay sahiplerinin Şirket ten bilgi taleplerine ilişkin sayı ve içerik konusunda kısa bilgi yer alacak, ayrıca pay sahiplerinin bilgi taleplerinin nasıl değerlendirildiği, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak elektronik ortamın duyuru aracı olarak hangi etkinlikte kullanıldığı, bu gelişmelerin ne şekilde yatırımcılara duyurulduğu açıklanacaktır. Ayrıca, ana sözleşmede özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenip düzenlenmediği, dönem içinde özel denetçi tayin talebinin olup olmadığı ve bunun ne şekilde sonuçlandığı belirtilecektir. 16

19 4. Genel kurul bilgileri Bu bölümde, dönem içinde gerçekleştirilen genel kurullar, genel kurulun nasıl bir katılım ile toplandığı (toplantı nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara katılıp katılmadığı), bu toplantılara ne şekilde davet yapıldığı, nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için nasıl bir sürenin öngörülmüş olduğu, böyle bir süre öngörülmüş ise bunun gerekçesi, genel kurul öncesi ne tür bilgilerin nerelerde pay sahiplerine duyurulduğu, genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediği, pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş, ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı, bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararlann genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı, konulmamış ise bunun gerekçesi, genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı, genel kurul tutanaklarının nerelerde sürekli pay sahiplerine açık tutulduğu bilgilerine yer verilecektir. 5. Oy Hakları ve azınlık hakları Bu bölümde oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi, şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı, azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği ve şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği hususları açıklanacaktır. 6. Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı Bu bölümde, şirketin karma katılım konusunda imtiyazı olup olmadığı, varsa ne şekilde bir imtiyaz tanındığının belirtilmesi, şirketin kamuya açıkladığı bir kar dağıtım politikası olup olmadığı, varsa buna ilişkin bilgi ile bu politikanın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulup sunulmadığı, yoksa buna ilişkin gerekçe, kar dağıtımının yasal süreler içinde gerçekleşip gerçekleşmediği, kâr dağıtımı yasal süre içinde gerçekleştirilmemişse bunlara ilişkin gerekçeler ile karşılaşılan hukuki sonuçlar açıklanacaktır. 7. Payların Devri Bu bölümde Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler olup olmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi ve gerekçeler yer alacaktır. Bölüm II - Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 8. Şirket bilgilendirme politikası Bu bölümde Şirket Kurumsal Yönetim ilkeleri II. Bölüm madde de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası oluşturulmuşsa bu politika, şirket bilgilendirme politikası oluşturulmamış, veya oluşturulmuş ancak kamuya duyurulmamışsa bunun gerekçeleri açıklanacaktır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevleri de bu kapsamda açıklanacaktır. 9. Özel durum açıklamaları Bu bölümde, yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısına, yapılan özel durum açıklamalarının kaç tanesi için SPK veya imkb tarafından ek açıklama istendiği bilgisine, Şirket hisse senetlerinin yurt dışı borsalarda kote olması durumunda bu borsalarda yapılan özel durum açıklaması sayısına ve bu özel durumların yurt içinde de açıklanıp açıklanmadığı bilgisine, özel durumların zamanında açıklanmamış olması halinde bunun gerekçesine, ayrıca SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan yaptırımlara yer verilecektir. 10. Şirket internet sitesi ve içeriği Bu bölümde Şirket internet sitesi bulunup bulunmadığına, internet sitesinin adresine, internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere yer verilip verilmediğine, internet sitesi bulunmuyorsa veya internet sitesi olmakla beraber madde te sayılan hususlara yer verilmiyorsa bunun gerekçesi açıklanacaktır. 11. Gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi / sahiplerinin açıklanması Bu bölümde Şirket in gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi / sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklanıp açıklanmadığı, açıklanmamışsa gerekçesi hakkında bilgilere yer verilecektir. 12. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması Bu bölümde içeriden öğrenilebilecek durumda olan kişilerin listesinin kamuya duyurulup duyurulmadığı, duyurulmuş ise bu bölümde tekrar yer verilmesi, duyurulmamış ise nedeni hakkında açıklamaya yer verilecektir. 17

20 Bölüm III - Menfaat sahipleri 13. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi Bu bölümde Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini iigilendiren hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.), bilgilendirilmiyorlarsa nedenleri hakkında açıklamaya yer verilecektir. 14. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı Bu bölümde menfaat sahiplerinin yönetime katılım konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığı, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmuş ise nasıl bir katılım sağlandığı hakkında açıklamalara yer verilecektir. 15. İnsan kaynakları politikası Bu bölümde, Şirketin insan kaynakları politikası oluşturup oluşturmadığı, oluşturdu ise ana esasları, oluşturmadı ise nedenlerine; çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanıp atanmadığı, atandı ise adı, görevleri ve yetkilerine, atanmadı ise nedenlerine; çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı, oldu ise çözümü konusunda neler yapıldığı konusundaki açıklamalara yer verilecektir. 16. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler Bu bölümde, mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik neler yapıldığı hakkında açıklamalara yer verilecektir. 17. Sosyal sorumluluk Bu bölümde; çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen / öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik sosyal çalışmalar vb) hakkında bilgiler açıklanacaktır. Ayrıca, varsa dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan davalar ve sonuçları hakkındaki bilgiler ile faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları bulunup bulunmadığı da açıklanacaktır. Bölüm IV - Yönetim Kurulu 18. Yönetim kurulunun Yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeler Bu bölümde, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle yönetim kurulu üyeleri ile icra kurulu başkanının (olmaması halinde genel müdürün) isimleri verilecektir. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı / genel müdürün aynı kişi olması ve/veya yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının icrada görev alması halinde bu hususlann gerekçeleri açıklanacaktır. Aynı şekilde yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmaması veya bulunmakla birlikte sayısının ikiden veya yönetim kurulu üye sayısının üçte birinden az olması halinde bu durumun gerekçesi de açıklanacaktır. Ayrıca bu bölümde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması halinde bu kapsamda yapılan işlemlere yer verilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlanıp bağlanmadığı ve / veya sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı, böyle bir sınırlandırma olmaması halinde gerekçeleri de bu bölümde açıklanacaktır. 19. Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü nün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşüp örtüşmediği, buna ilişkin esasların Şirket esas sözleşmesinde yer alıp almadığı, söz konusu niteliklere sahip olmayan yönetim kurulu üyeleri için eğitim ve uyum programının uygulanıp uygulanmadığı, uyum programında yer verilen konuların ne olduğu, bu konuda kurumsal yönetim komitesinin çalışmaları, bu prensibe uyulmaması halinde gerekçesi açıklanacaktır. 18

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU a. Bu rapor şirket yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer alacaktır. b. Raporda, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerden Şirketçe uyulanlar

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Raporu

Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Raporu Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Raporu 122 MESLEKİ GELİŞMELERİ İZLEME KURULU RAPORU İçinde bulunduğumuz çağın gerekliliği olarak yaşanan yasal ve hukuksal gelişmeler; tüm meslek örgütleri içinde muhasebe

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

Skor Kartlar Faaliyet Raporu (aynı set Türkçe ve İngilizce olarak bakılacaktır)

Skor Kartlar Faaliyet Raporu (aynı set Türkçe ve İngilizce olarak bakılacaktır) Skor Kartlar Faaliyet Raporu (aynı set Türkçe ve İngilizce olarak bakılacaktır) 1 İnternet sitesinin adresi var mı? 2 TTK 199. Madde kapsamında bağlılık raporu sonuç bölümlerine yer verilmiş mi? 3 İmzalı

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Değerli Paydaşlarımız,

Değerli Paydaşlarımız, Değerli Paydaşlarımız, TÜYİD Yeni Yatırımcı ilişkileri Derneği olarak Türkiye'de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya getirerek, mesleki bilgi

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biri de TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Ödülleri çalışmasıdır.

Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biri de TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Ödülleri çalışmasıdır. Değerli Üyelerimiz ve Paydaşlarımız, TÜYİD Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği olarak Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platform da bir araya getirerek,

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR DOKUZ AYLIK PERFORMANS ÖZETİ Toplam gelir %18 artarak 655 milyon TL ye ulaşmıştır. Faaliyet karımız kayda değer bir artış sağlayarak 24 milyon TL ye

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02. 1. FAALİYET RAPORU 1.1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Hesap Dönemi : 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : TF Varlık Kiralama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 854563 Merkez adres : Yakacık Mevkii Adnan Kahveci

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri,

Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri, şirketlerimizin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmelerini ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yş y uluslararası finans kaynaklarından daha

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 14 Mayıs 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-30.06.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3. Bölüm Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] 14.08.2012 16:16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34 Kavacık-Beykoz Istanbul Telefon ve

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR Telefon ve Fax No : Tel : 0232-399 20 00 Fax : 0232-436

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2013 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Araştırma, şirketlerin web sayfalarındaki bilgilerden yararlanılarak yapılmıştır.

Araştırma, şirketlerin web sayfalarındaki bilgilerden yararlanılarak yapılmıştır. KURUMSAL YÖNETĐM VE ĐMKB 50 ŞĐRKETĐNĐN ANALĐZĐ Bugün uluslararası piyasalarda yatırımcılar şirketlere yatırım yapmadan önce finansal göstergelerinin yanı sıra yönetim yapısının sağlam olup olmadığını araştırıyorlar.

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Serisi nin I. yayını olarak hazırlanan ve 14 Ocak 2016 da kamuoyu ile paylaşılan Bağımsız Yönetim

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2017 30.06.2017 DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı :SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı