Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV Yayımcılığı Programı Öğretim Görevlisi Gözlükçü Abdullah AYDIN Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Genel Başkanı Gözlükçü Serdar ÇALDIRAN Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Genel Sekreteri Gözlükçü Yüksel TOKSOY İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve 39 No.lu Meslek Komitesi Başkanı EDİTÖR Prof. Dr. Lale AFRASYAP Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokul Müdürü T.C Sağlık Bakanlığı- Gözlükçülük Kursu Muğla Üniversitesi Koordinatörü 1

2 Bu eserin yayın hakları Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği'ne aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. TOOMD'nin ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden yasalar çerçevesinde alıntı yapılabilir. TOOMD'nin yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari bir amaçla kullanılamaz. Bu eser TOOMD'nin bir hizmetidir ve para ile satılamaz. Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği Hamidiye Caddesi Doğubank İş Hanı No.: 503 Sirkeci - İstanbul / TÜRKİYE Tel.: Fax: web: 2

3 KURS'A BAŞLARKEN Eğitimde aşamalar, metin okuma, ders dinleme, uygulama ve bu işlemlerden sınanma silsilesinden oluşur. Senelerdir Optisyenlik mesleği içinde olan fakat mesleği yapabilme adına kanuni izni olmayan arkadaşlarımızda bu kurs boyunca böyle bir silsileyi takip edeceklerdir. Bundan böyle Optisyenlik mesleğini uygularken arkadaşlarımızın Sağlık çalışanlarıyla, meslektaş olarak birbirleriyle toplumla olan ilişkilerinde " Halkla ilişkiler ve Meslek Etiği" dersinden öğrenecekleri ile hareket edeceklerini umuyorum. Özellikle "mesleki ahlak" konusunda gereken hassasiyeti çalışma hayatında da göstereceklerine inandığım tüm katılımcılara şimdiden basarılar dilerim Nasıl Çalışalım? Bu kurs notlarını çalışırken aşağıda belirtilen ilkeleri göz önünde bulundurmanız başarınızı kolaylaştıracak ve arttıracaktır. 1. Her bir üniteyi çalışmadan önce, ünitenin amaçlarını inceleyerek o üniteyi çalıştıktan sonra hangi bilgi, beceri ve tutumlara sahip olacağınız konusunda bilgi edininiz. 2. "Ünitenin İçindekiler" bölümüne göz atarak o ünitenin neleri içerdiğini önceden kabaca biliniz. 3. "Ünitenin Çalışılmasına İlişkin Özel Uyarılar" bölümünde yapılan uyarılara olabildiğince uyunuz. Üniteye başlamadan bakmanız önerilen başka bölüm veya kaynakları muhakkak en iyi şekilde çalışıp öğreniniz. 4. Ünitenin içerisinde önemli görülen kısımlar dikkatinizi çekecek şekilde ayrı bir renkte olarak yazılmıştır. Bu bölümleri en iyi şekilde öğreniniz. 5. Büyüteç içerisinde alınarak verilen; diğer kitaplara veya bu kitabın diğer bir ünitesine bakmanız istenen uyarılara muhakkak uyunuz. Böylece hem dersler arasındaki ilişkiyi öğrenecek hem de bilgileri ezbere değil de öğrenerek özümlemiş olacaksınız. 6. Ünitenin özet bölümünü muhakkak tekrar tekrar gözden geçiriniz. Ancak özetleri ezberleme gibi bir yanılgıya düşmeyiniz. Özeti okurken anlamakta zorluk çektiğiniz yerleri ünite içerisinden tekrar gözden geçirerek tam öğrenmeyi sağlayınız. 7. Ünite sonunda yer alan Değerlendirme Sorularını kendiniz cevaplamaya çalışınız. Yanlış cevapladığınız sorular için ilgi bölümü tekrar çalışarak öğrenmeden bir sonraki soruya geçmeyiniz. 8. Ünitelerde geçen önemli konuları meslektaşlarınızla tartışınız. 9. Çeşitli nedenlerle anlayamadığımız yerleri dersin hocasına veya eğitimden sorumlu diğer yetkililere söyleyerek en kısa zamanda yapmanız gerekenleri belirleyiniz ve yapınız. EDİTÖR Redaksiyon Kurulu Adına Prof. Dr. Lale AFRASYAP Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokul Müdürü Sağlık Bakanlığı-Gözlükçülük Kursu Muğla Üniversitesi Koordinatörü 3

4 ÖNSÖZ Halkla İlişkiler kavramı, günümüzde kitle iletişiminin ve kurumsallaşmanın kazandığı önemle birlikte gelişmiş, alanı genişlemiş bir kavramdır. Tüm meslek grupları ve çalışma alanları için bir gereklilik olan halkla ilişkiler kavramına temel yaklaşımları içeren meslek adamı yetiştirmeye yönelik bir eğitim programında, sınırları belirlemek, amaca yönelik ilk önemli adımdır. Bu bakımdan, içerikte daha çok temel yaklaşımlara ve kurumsal iletişimin sınırları içinde Halkla İlişkiler 'e değinilmiştir. Ahlak ve meslek etiği kavramlarına açıklık getiren, insan ilişkilerinde günümüzde her zamankinden çok deha fazla önem taşıyan etik değerler ile etiğin temel kavramları ve kuramları'na makro bir yaklaşım benimsenmiştir. 4

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI VE ÖNEMİ HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER REKLÂM VE HALKLA İLİSKİLER PAZARLAMA VE HALKLA İLİSKİLER TANITIM-PROPAGANDA VE HALKLA İLİSKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İZLENEN AMAÇLAR HALKLA İLİSKİLER VE SPONSORLUK ETİĞİN TANIMI, TARİHİ VE TEMEL KAVRAMLARI HAKKINDA ETİK TEMELLENDİRMENİN DAYANAKLARI VE BELLİ BAŞLI ETİK KURUMLAR ETİK'İN TEMEL PROBLEMATİĞİ, FARKLI YAKLAŞIMLARVE ETİK DEĞERLER MESLEK ETİĞİ ACISINDAN OPTİSYEN VE GÖZLÜKÇÜNÜN GÖREVLERİ TÜRKİYE'DE GÖZLÜKCÜLÜĞÜN TARİHSEL EVRELERİ OPTİSYEN VE GÖZLÜKCÜNÜN YASAL SORUMLULUKLARI ÜNİTELERLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI KAYNAKÇA

6 ÜNİTE 1 HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI VE ÖNEMİ ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini görecek, Tanım olarak halkla ilişkilerin ne olduğunu öğrenecek, Sözcük anlamına ilişkin ayrıntıları kavrayacak, Farklı tanımları aralarındaki benzerlikler ve ayrılıklarla inceleyeceksiniz. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER Halk sözcüğünün tanımı ve içeriği Kamu sözcüğünün tanımı ve içeriği Halkla ilişkilerin çeşitli tanımları Tanımlardan çıkan sonuçlar Halkla ilişkiler ve kurum içi iletişim ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR İlerleyen bölümlerin iyi anlaşılması için temel tanımların dikkatle incelenip özümsenmesi gereklidir. Bu ünite, Muğla Üniversitesi M.M.Y.O Radyo-TV Yayımcılığı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Karakaya tarafından hazırlanmıştır. 6

7 1.1 GİRİŞ Halkla ilişkiler yüzyıllardır kullanılan bir yöntem olmakla birlikte, terim olarak ilk kez 1882 yılında Yale Üniversitesi'nde "Halkla İlişkiler ve Hukukçuların Yükümlülükleri" adlı bir konferansta kullanılmıştır. Halkla İlişkiler Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş ve gelişmesi de yine bu ülkede olmuştur. Çağdaş anlamda ilişkiler departmanı 1889 yılında George Westinghouse kendi elektrik şirketi bünyesinde kurmuştur. İlk halkla ilişkiler adamı ise 1916'da ünlü John Rockfeller Jr.'ın danışmanı olan gazeteci Ivy Lee'dir. Ivy Lee'nin halkla ilişkilerin önemiyle ilgili belirlediği başlıca ilkeler şunlardır: "Kamuoyunu görmezlikten gelmek mümkün değildir. Halk toplumdaki olaylardan mutlaka haberdar edilmeli bunun için de basınla ilişkiler sağlıklı bir biçimde yürütülmelidir. Bu tür ilişkiler nitelikli bir hizmetle desteklenmeli, bu sayede hizmetin geliştirilmesi de sağlanmalıdır." Halkla ilişkilerin babası sayılan isim ise Edward Bernays'dir. Bernays ABD de yaptığı çok çeşitli çalışmalarla halkla ilişkilere belli bir sistematik kazandırmış ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Değişik iş alanlarında çok çeşitli müşteri portföyüne sahip olan Bernanys en çok sigara sektöründeki çalışmalarıyla adını duyurmuştur. Onun bu konudaki ilk müşterisi Chesterfield sigaralarının yapımcılarıdır. 1920'lerin sonlarında Lucky Strike sigaraları piyasada öne geçmişti ve Bernanys, Lucky Strike'ı reklâm dışı bırakmaktansa bir tür dalga geçme yöntemini uygulamaya karar verdi. Eğer Lucky Strike'ın reklâmının çıktığı gazeteleri alay konusu edebilirse, rakip firmanın reklâmlarının etkisi azalacak ve müşteri kaybetmelerine neden olacaktı. En son Lucky Strike reklâmlarında opera sanatçılarının tavsiye mektupları yer alıyordu ve "Lucky'ler sesiniz için iyidir, boğazınızı hırpalamaz" deniliyordu. Bu nedenle Bernanys, "Ses terbiyesi için tütün derneğini kurdu ve birliğin amacı olarak şu açıklamayı yaptı"... tavsiye mektuplarında önerilen sigaranın zorlamasıyla sesleri çatallaşan aktör ve şarkıcılar için bir yuva meydana getirmek". Bu açıklamanın etkisi hemen gazete sayfalarında yerini buldu ve ardından halkın tepkisi Lucky Strike ile dalga geçmek oldu. Böylece amacına ulaşan Bernanys'in bu çalışmasının ardından Chesterfield'in satışları artarken Lucky Strike'ınki düşüş gösterdi. Bernanys'in bu piyasadaki ikinci müşterisi ise Lucky Strlke firması olmuştur. Bernanys'in halkla ilişkiler konusunda uyguladığı yöntemler aşağıdaki gibidir: 1. Halkı anlamak için kişisel ilişki ilk koşuldur. Masa basında oturmakla kamuoyunu veya ilgilendiğiniz kitleyi tanıyamazsınız. 2. Müşterilerin hiçbir mantığa dayanmayan kendini beğenmişlikleri olayların gidişini sıklıkla etkiler. Protokol ve müşterilerin istekleri konusunda uyanık olmak gerekir. Davranışlar ve biçimselliğe uyma, kişiler arası ilişkilerde önemli rol oynar. 3. Hangi kitleye uğraşacaksanız onu iyice incelemeli ve anlamaya çalışmalısınız. Kendinizi onların yerine koymaya çaba harcamanız gereklidir. 4. Hedef kitleyi iyice inceledikten sonra onu daha ayrıntılı sonuçlarıyla birlikte düşünün 5. Olanak olduğu sürece kişisel ziyaretleri telefon konuşmalarına yeğ tutun. 6. Müşterilerinizle ustaca bir ilişki kurun ve duygularınızın kararlarınızı etkilemesine asla izin vermeyin. 7. Halkla ilişkiler çabası, gereksinimlere göre doğrudan meydana gelmeli ve yaratılan etkiye göre değerlendirilmelidir. 8. İnsanlar çok fazla şey bekledikleri zaman gerçek karşısında daha çabuk hayal kırıklığına uğrarlar. Diğer bir deyişle müşteriyle ilişkilerde ölçülü olunmalıdır. 9. Sözcüklerin arkasındaki anlamı dikkatle düşünmek çok önemlidir. 10. Önceden yazılı izin almaksızın hiç kimsenin yazı veya sözlerini kullanmamak gerekir. 11. İyi niyet asla kendi başına bir amaç olarak düşünülemez. 7

8 Özet olarak söylemek gerekirse, 1920'lerden sonra halkla ilişkiler çalışmaları, çoğulcu toplumun bir gereği olarak artmış, bu konuda yazılan yapıtlar ve çıkarılan dergiler büyük bir sayıya ulaşmış, halkla ilişkiler uzmanları her ülkede örgütlenmeye başlamıştır. Halkla ilişkilerin 20. Yüzyılda daha çok işlerlik kazanmasının nedenleri gerek kamu, gerek özel kesim örgütleri toplumsal sorumluluk duygularının güçlenmesine, çevrelerine karşı daha duyarlı olmalarına, etkileşim olanaklarının artmasına, iletişim teknolojisindeki büyük gelişmelere, devletin görevlerinin giderek çoğalmasına bağlamak olanağı vardır. Kuşkusuz bunların tümünü etkileyen genel bir etmen de sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan toplumsal değişim ve gelişimin kendisi olmaktadır. 1.2 HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI VE ÖNEMİ Yabancı literatürde halkla ilişkiler sözcüğünün karşılığı olarak kamuoyu anlamına gelen Fransızcada 'relations publiques', İngilizcede ise 'public relations' kullanılır. Halkla ilişkilerde hedef dar ya da geniş anlamda kamuoyudur. Dünya üzerinde halkla ilişkiler konusunda yaklaşık 500 kadar tanım bulunmaktadır. Aşağıda halkla ilişkiler için yapılmış ve onu çeşitli yönleriyle en iyi biçimde anlatan tanımlar yer almaktadır. HALK: Halk sözcüğü "aynı ülkede oturan ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı kişilerin tümü" olarak tanımlanabilir. Halkla ilişkilerde temel hedef dar ya da geniş anlamda kamuoyudur. Bu kavram ise çok değişik biçimde yorumlanabilir. Richard E. Dawson'a göre kamuoyu, "toplumdaki gruplar ve kişiler arasında bir değerleme, ortak gelişen bir tutum ve tavır oluşumu olarak" tanımlanır. KAMU: Kamu sözcüğü, örgütün eylemleriyle işlemlerinden etkilenen, kanılarıyla, eylemleriyle örgütü etkileyen, ortak çıkarları bulunan birey kümelerini anlatılır. Örneğin; Bir firmanın kamuoyu, onun paydaşları, ürettiği malın satıcıları, alıcıları, fabrikaların bulunduğu kentte ya da kasabada oturanlar, ortaklığın çalışmaları dolayısıyla ilişki kurduğu kamu kuruluşlarının yöneticileriyle görevlileridir. Geniş anlamda halkla ilişkiler, bu kurumun toplumla bütünleşme yönünde harcadığı çabaların tümü olarak tanımlanabilir. Ancak her kurumun ilişkiler içinde bulunduğu halk kesimi farklılıklar sunar. Örneğin; bir hükümet için halk ülkede yaşayan tüm insanlar bir dernek için kendi üyeleri, bir gazete için kendi okuyucuları, bir spor kulübü için kendi taraftarları ve bir işletme içinse halk, örgüt içinde çalışanlar ile örgüt dışında yer alan firmayla ilişkisi bulunan tüm kişi ve kuruluşları kapsamına alır. Geniş anlamda başka bir tanım, halkla ilişkilerin bir tanıma ve tanıtma süreci olduğu yönündedir. Bu açıdan bakıldığında, halkla ilişkiler, kuruluşların duyarlı olduğu çevreyi tanıması ve kendisini bu çevreye tanıtması amacı ile iletişim tekniklerinin planlı, programlı bir biçimde iki yönlü olarak ve yönetim felsefesine dayandırılarak uygulanmasıdır. 1.3 HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLİ TANIMLARI Halkla ilişkiler konusunda çok çeşitli tanımlar yapılabilir. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse; 1. Halkla ilişkiler, belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı iletişim çabasıdır. 2. Halkla ilişkiler, bir kuruluşu bağıntılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma sanatıdır. 3. Halkla ilişkiler, halkın neyi sevdiğini öğrenip onu daha çok yapmak, neden hoşlanmadığını bilip onu yapmamaktır. 4. Halkla ilişkiler, doğru olanı yapıp, halk tarafında beğenilmektir. 8

9 5. Halkla ilişkiler, özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek, onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır. Geniş anlamda halkla ilişkiler (H.İ) 'bir kurumun toplumla bütünleşme yönünde harcadığı çabaların tümüne' denir. H.İ: en verimli haberleşme sistemini kurmaktır, H.İ: kurum ya da kuruluşlar içinde beşeri ilişkiler alanında azami ölçüde sempati yaratmaktır, H.İ: belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı iletişim çabasıdır, H.İ: bir faaliyet Hakkında en kapsamlı bilgileri sağlamak amacını gütmektir, H.İ: kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir, H.İ: kendi tutumumuzun doğru olduğuna başkalarını inandırabilme işidir, H.İ: bir kuruluşu bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma sanatıdır. H.İ: doğru olanı yapıp halk tarafından beğenilmektir. H.İ: kamu ile bir firma, firma veya şahıs arasındaki iyi niyetli ve karşılıklı anlaşmayı getiren bilim ve sanattır. Geniş anlamda başka bir tanım, halkla ilişkilerin bir tanıma ve tanıtma süreci olduğu yönündedir. 1.4 TANIMLARDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR 1. Halkla ilişkiler karşılıklıdır. İlişkide bulunulan kitleye bir şeyler verilmekte ve ondan bir şeyler alınmaktadır. İki yönlü karşılıklı bir akım olduğu gibi iki yönlü faydası da vardır. 2.Halkla ilişkiler kuran ve geliştiren kuruluş için ümit edilen fayda, karşı kitlenin güven ve ilgisini kazanmaktır. Bütün çabalar, bu güven ve ilgiyi kazanmak amacıyla olacaktır. 3. Halkla ilişkilerde ilişkide bulunan kitlenin güven ve ilgisini değerlendirme gerekir. Bu değerlendirme yapılırsa çalışmaların etkilerinin ne derece faydalı olduğu meydana çıkar. Yeni usul ve hamlelerde kusur ve noksanlar giderilerek daha etkili bir çalışma yoluna gidilebilir. 4. Halkla ilişkilerde amaç karşı kitleyi etkilemektir. Onu belirli bir inanışa veya eyleme itmektir. Tanıtılacak kişiyi ya da işi ortaya koymak, karşıdan gelecek tepkileri de göz önünde bulundurarak gerekirse gerekli düzeltmeleri yaparak amaca ulaşmaktır. Bu bakımdan verici ve alıcı kitle arasında karşılıklı ve devamlı bir akım vardır. Amaç karşı kitleyi etkilemek inandırmak ve bir eyleme dürüst yollardan itebilmektir. 1.5 HALKLA İLİŞKİLER VE KURUM İÇİ İLETİŞİM Kurumlar Sağlıklı bir halkla ilişkiler yapılanması oluşturmadan önce kurumsal yapı içinde doğru ve pozitif bakış açılarıyla örülmüş kurum içi iletişimi yerleştirmek zorundadır. Nitelikli personel yetiştirme, iş gücünün ve zamanın rasyonel değerlendirilmesi ve bunun verimliliği olumlu etkilemesi iyi bir kurum içi iletişimin varlığı ile mümkündür. Her kurum çalışanı, çalıştığı iş yerinden, maddi olduğu kadar manevi beklentiler içindedir. Çalıştığı ortamda saygı görmek, değer verildiğini hissetmek, ürettiği işin takdir görmesi, özel günlerin anımsanması, statüde ve pozisyonda yükselme bunlardan bazılarıdır. Kurum içi iletişimin önemi: Kurumun dışarıya dönük oluşturduğu imajın ayakta durabilmesi iç iletişimin Sağlıklı olmasına bağlıdır. Yüksek ücret ödeme, mali hakların olumluluğu iç iletişim için yeterli değildir. İş üreten insanlar çalıştıkları kurumla özdeşleşebildikleri sürece verimlilik artışı gerçekleşebilir. Bu bakımdan düşünüldüğünde, kurum içi iletişime ayrılan zaman, verilen önem, yapılan yatırım en az üretim için yapılan yatırım kadar önemlidir. Aynı kurum içinde değişik departmanlarda çalışanların arasındaki iletişim yatay iç iletişimdir. Yöneticilerle ve kurum sahipleriyle olan iç iletişim dikey iletişimdir. Her iki iletişim modeli kurumsal dinamizm açısından aynı derecede önemlidir. 9

10 Kurum içi iletişimin amaçları: Çalışanlarla ilgili iletişim planlaması yapmak. Kurumun kendi iç dinamiklerinden ve gelişmelerden çalışanların haberdar olmasını sağlamak. Çalışanları, rakip kuruluşlar Hakkında bilgilendirerek iş motivasyonunu güçlendirmek. Çalışanların özel veya iş konulu sıkıntılarını dile getirmelerine fırsat tanımak, bu konuda gerekiyorsa toplantı ve grup görüşmeleri planlamak. Orta ve üst düzey yöneticilerle periyodik olarak sadece çalışanlarla ilgili toplantılar düzenlemek. Sosyal birlikteliği pekiştirici yemek, gezi ve benzer organizasyonlarla çalışanları yılda birkaç kez iş ortamı dışında bir araya getirmek. Kurum içi etkili iletişimin temel kuralları: Öncelikle, tüm gelişmeler çalışanlara zamanında iletilmelidir. Çalışanlar, kendi kurumlarına ilişkin önemli gelişmeleri başka kaynaklardan öğrendiklerinde kurumlarına karşı bir güvensizlik duygusu geliştireceklerdir. Olumlu gelişmeler çalışanlara aktarıldığı gibi olumsuz gelişmeler de aktarılmalıdır. Olumsuz gelişmelerin saklanması kuruma olan inancı sarsacaktır. Bilgisayar başta olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm iletişim olanakları en verimli biçimde kullanılmalıdır. Olanak varsa; kapalı devre Radyo-TV yayını, kuruluşun web sitesi oluşturulmalı, haftalık veya aylık periyotlarla bülten formunda bir yayın organı hayata geçirilmelidir. Bunun dışında görsel, işitsel tüm iletişim araçları kurum içinde etkili biçimde kullanılmalıdır. Sık sık güncellenen bir duyuru panosu bile çok önemli işlevler üstlenecektir. Yüz yüze iletişim en etkili iletişim aracıdır. Bu gerçek göz ardı edilmeden çalışanlarla en üst oranda yüz yüze iletişim sürdürülmelidir. Bu çalışan kişinin önemsendiğini gösterir. Çalışanların isteklerini ve önerilerini dile getirebilecekleri dilek kutuları ideal bir çözümdür. Özel günlerde, tatil ve yılbaşı öncesinde yazılı kutlama, telefon mesajı ile kutlama, mini toplantılar çalışanların kuruma sevgisini arttırıcı iletişim yöntemlerindendir. 10

11 ÖZET İlk kez 19. yüzyılın sonlarında terim olarak tanımlanan Halkla İlişkiler kavramı günümüzde çok önemli bir araştırma ve uygulama alanıdır. Halkla İlişkiler, kurumlarla kitlelerin temel iletişim bağını oluşturur. Gelişen ve değişen teknoloji, yaşam ve ticaret kuralları, halkla ilişkileri kurumlar için vazgeçilemez bir alan haline getirmiştir. Bu alanda yapılan akademik düzeyde eğitim ve araştırmalar, yatırımlar, istihdam ve AR-GE çalışmaları konunun önemini anlamaya yeter. Halkla ilişkiler, birçok alanla iç içe geçmiş ve yeni uygulama alanlarının doğmasına neden olmuştur. Reklâmcılık, tanıtım, organizasyon, pazarlama, propaganda, bunların başında yer alır. Halkla ilişkiler, toplumsal yaşamın tüm alanlarında; ticaret, sanat, kültür, eğitim, parlamenter sistem ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri etkinliklerinde olmazsa olmaz bir kavram ve olgu haline gelmiştir. 11

12 DEĞERLENDİRME SORULARI Soru:1) Aşağıdakilerden hangisi Bernanys'in halkla ilişkiler konusunda uyguladığı yöntemlerden birisi değildir? a) Hedef Kitleyi iyice inceledikten sonra onu daha ayrıntılı sonuçlarıyla birlikte düşünün. b) Halkı anlamak için kişisel ilişki kurma biçimini deneyin. c) Ulaşacağınız kitleyi iyi inceleyin. d) Müşteri ilişkilerinde duygusallığı ön plana çıkarmayı ihmal etmeyin. e) Başkasına ait söz ve ifadeleri kullanmadan önce izin alın. Soru: 2) Halk sözcüğüne en uygun tanım hangisidir? a) Ayni dili konuşan insan topluluğu b) Ortak coğrafi alanı paylaşan ama farklı amaç ve çıkarlarla bağlı topluluk c) Aynı ülkede oturan ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı kişilerin tümü d) Federal bir yapı içinde yer alan ulusları oluşturan topluluk e) Aşiretler birliğinin temel yapı taşları Soru 3) Kamu sözcüğünün en yakın kısa tanım hangisidir? a) Bağımsız hareket eden küçük toplumsal gruplar b) Kişisel çıkarları ön plana çıkaran toplumsal yaklaşım c) Sivil toplum kuruluşlarının etki alanı d) Resmi daireler ve kurumlar e) Ortak çıkarları bulunan birey kümeleri Soru: 4) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımlarına uygun değildir? a) Belirtilmemiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, rast gele yöntemlerle iletişim çabasıdır. b) Halkın beğenilerine yönelik çalışmalarda yoğunlaşmaktır. c) Verimli haberleşme sistemi kurmaktır. d) Bir etkinlik Hakkında kapsamlı bilgi sağlamaktır. e) Bir kuruluşu bağlantılı olduğu kişi ve kurumlara sevdirme, benimsetme cabasıdır. Soru: 5) Kurum içi iletişim Aşağıdakilerden hangisi için gerekli değildir? a) Kurumun dışa dönük imajının ayakta durabilmesi için b) Çalışanların kurumla özdeşleşmelerinin verimliliğe katkısı için c) Uluslar arası alanda kurumun mali yapısını güçlü kılması için d) Dikey ve yatay iç iletişimdeki dengenin oluşturulması için e) Kurumsal dinamizmin yaşatılabilmesi için 12

13 ÜNİTE 2 HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra Halkla ilişkilerdeki sekiz temel ilkeyi öğrenecek, Aralarındaki fark ve benzerlikleri kavrayacak, Temel ilkelerin yaşamdaki uygulama örneklerini öğreneceksiniz. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER Temel ilkeler: İki yönlü ilişki kurmak Doğru bilgi vermek İnandırıcılık Sabırlı çalışmak Yaygın sorumluluk Açıklık Yineleme ve süreklilik Firma imajı ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR Temel ilkelerin kavranması halkla ilişkiler sürecinin anlaşılması açısından önemlidir. Bu ünite, Muğla Üniversitesi M.M.Y.O Radyo-TV Yayımcılığı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Karakaya tarafından hazırlanmıştır. 13

14 2.1 HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER Halkla ilişkilerde sekiz temel ilke bulunmaktadır. Bunlar; 1. İki yönlü ilişki kurmak 2. Doğru bilgi vermek 3. İnandırıcılık 4. Sabırlı çalışmak 5. Yaygın sorumluluk 6. Açıklık 7. Yineleme ve süreklilik 8. Firma imajı 1- İki Yönlü İlişki Kurmak Halkla ilişkiler, reklâmcılık ve propagandadan farklı olarak iki yönlü ilişkiyi gerekli kılar. Bir yandan bilinçli halkla ilişkiler kampanyası ile kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgiler sunarak onun ilgi ve desteğini kazanırken, öte yandan halkın işletmelerden beklentileri, istek ve tepkileri anlaşılmaya çalışılmalıdır. Toplum ve işletme arasında oluşturulan sağlıklı iletişim kanallarıyla iki tarafın birbirini tanıması ve etkileşmesi sağlanmalıdır. Sadece işletmenin belirli politika ve uygulamalarının kamuoyuna tek yanlı yansıtması halkla ilişkiler değildir. 2- Doğru Bilgi Vermek Halkla ilişkilerin her aşamasında dürüst davranmak, araştırma ve değerlendirmede, mesajların ve programların hazırlanmasında, planların uygulanmasında dürüstlükten ayrılmamak, çalışmaların başarı oranını arttırır. Kamuoyunun inanç ve desteğinin kazanılması halka doğru bilgi vermekle mümkün olabilir. Doğruluk ilkesi, gerçeklerden ayrılmamaktır. Halkla ilişkilerde, Yalnızca gerçeğin yeri vardır, gerçek olan duyurulur, tanıtılır. Doğru, gerçek olmayanı duyurmak halkla ilişkiler için mümkün değildir. Halkla ilişkilerde amaç, işletmeyi "olmak istediği gibi" değil, " olduğu gibi" tanıtmak önemlidir Gerçekleri yansıtmayan mesajlar firmanın imajını olumsuz yönde etkiler. Halkı aldatmak, yanıltmak ve yanlış bilgilerle yönlendirmek halkla ilişkilerin ilkeleri arasında yer almaz. 3- İnandırıcılık Sosyolojik olarak insanlara iş yaptırmanın üç yolu olduğu söylenir. Zor kullanmak Para harcamak İnandırmak Zor kullanarak, baskıyla insanların direncini kırıp isteklerinizi yaptırabilirsiniz ancak bu uzun vadede yararlı bir yöntem değildir. Çünkü baskı sona erdiği anda baskı boyunca oluşan kin ve nefret intikama dönüşür. Para harcamaya gelince "paranın açamayacağı kapı yoktur" dense de para bittiği anda kapılarda kapanır ve çok büyük zararlar ortaya çıkar. Bu da geçici bir yoldur. İnandırmak, ikna etmekse uzun vadede en yararlı ve en güvenilir yoldur. İnandırıcılık ilkesi halkla ilişkilerin en zor çalışmasıdır. Başkalarını etkilemek görüş ve düşüncelerini değiştirmek, ikna yeteneği gerektirir; bunu yaparken karşı tarafa güven ve inanç aşılamak gerekir. Bir mesajın inandırıcı olması için verilen bilgiyle elde edilen sonucun tutarlı olması gerekir Sonuçların başarılı olduğunu gören toplum, girişilen çabalara gönülden destek verir ve işletme-toplum bütünleşmesi daha kolaylıkla sağlanır. 14

15 4- Sabırla Çalışmak Halkla ilişkiler devamlı olan ve sabırlı çalışmayı gerektiren bir eylemdir. Birkaç günde saygı, sevgi, nüfus kazanılmaz. Güven ve dostluk kurma zaman ister. Dostluk; karşılıklı tanışma, yardımlaşma ve uzun süren bir arkadaşlık sonucunda kazanılır. Sağlam bir halkla ilişkiler, Sağlam bir dostluğa benzetilebilir. Sağlam bir dostluğun kazanılması nasıl zamana bağlı ise, iyi bir halkla ilişkilerin kurulması da zaman ve çalışmaya bağlıdır. 5- Yaygın Sorumluluk Halkla ilişkiler çalışması işletmede sadece halkla ilişkiler bölümünün ya da işletmede görev alan bir iki halkla ilişkiler uzmanının yapacağı çalışma değildir. Halkla ilişkiler sorumluluğu işletmenin genel müdüründen tabanda çalışan işçisine kadar herkesindir. Telefondaki santral memurundan, kapıdaki danışmaya, veznedeki görevliden, müdüre kadar tüm çalışanlar ve yöneticiler halkla ilişkiler konusunda kendisini sorumlu hissetmelidir. Tüm bu kademelerdeki anlayış ve sempati o işletmenin halkla ilişkiler başarısıdır. 6- Açıklık Modern işletmecilik anlayışı "şeffaf, saydam" yönetimi benimser. Kamusal işler "gün ışığında" yürütülmelidir. Dolayısıyla halkla ilişkiler de gün ışığında yürütülmesi gereken bir çalışmadır. Daima dürüst ve açık olmak uzun vadede bizi kârlı çıkarır. Böylesi bir davranış işletmede olan güven desteği arttıracaktır. 7- Yineleme Ve Süreklilik Halkla ilişkilerde hedef kitleyi etkilenerek ve iletilen mesajları kalıcı kılmak için "yineleme yöntemi" uygulanmalıdır. Amaç hedef kitlenin iletilen mesajı belleğine geçirmesi ve kolay kolay unutmamasıdır. Yineleme aynı zamanda pedagojik bir yöntemdir. Kişiler yinelenen mesajları beyin merkezine yerleştirir. Ve küçük simgeler kullanıldığında mesajı anımsarlar. İşletme açısından halkla ilişkiler, işletmenin ilişki içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlarla karşılıklı olarak Sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler kurmak geliştirmek, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak ve toplumla bütünleşmek olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında, işletmenin halkın çeşitli kesitiyle olumlu ve uyumlu ilişkiler kurarak işletmeyi halka tanıtmak akla gelmelidir. Örneğin: içinde bulunduğu toplumun özellikle içinde bulunduğu hedef kitlenin özlem ve özelliklerini tanımak ve bu arada firmanın izlediği politika ve uygulamaları halkla çok yönlü olarak çeşitli iletişim araçları kullanarak yansıtmak işletme yönetiminin başta gelen görevleri arasında yer almaktadır. Her işletmenin çevresi ile iyi kötü, az veya çok ilişkileri vardır. Önemli olan bu ilişkilerin planlı, düzenli ve sürekli olmasıdır. Gelişmiş ve ya gelişmekte olan bir ekonomide işletmeler, büyürken çalıştıkları personel sayısı artmakta, daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmekte, bağlı olduğu satıcı işletmeler çoğalmakta, sayıları gittikçe artan ortaklara daha çok kar payı ödeme zorunluluğu çıkmaktadır. Bu durum işletme yönetiminde, personel, müşteriler, ortaklar, aracılar, yörenin komşuları ve kamu görevlileri ile ilişkilerin kurulması gerektiği sonucunu doğurmuştur. 8- Firma İmajı Günümüzde halkla ilişkiler işletmenin önemli fonksiyonlarından biri olma niteliği kazanmıştır. Belirli boyutlara gelmiş bir işletmenin bünyesinde halkla ilişkiler bölümü görmek ya da uzman elemanların görevlendirildiğine tanık olmak olasıdır. Artık işletmeler kamuoyunu olumlu yönde etkilemek, kalıcı izler bırakmak peşindedir. Toplumun beğeni ve desteğini kazanmış bir işletme kolay kolay yıkılmaz. Bu düşünce ve inancı benimseyen işletmelerin sayısı giderek artmaktadır. Şunu kabul etmek gerekir ki, A.B.D ve Almanya gibi tüketim ekonomilerinin gelişmelerinde en büyük faktör işletme ve toplum ilişkilerinin çok iyi düzeyde tutulması ve işletme imajının yaratılmış olmasıdır. Halkla ilişkiler, işletmenin diğer fonksiyonları ile eş değer kabul edilmekte ve giderek özel bir yer almaktadır. Öyle ki bir işletmede karlılık oranı yüksek ise o işletmede halkla ilişkilerde mutlaka çok iyidir. 15

16 Kamuoyunda belirli bir "firma imajı" yaratan işletme uzun dönemde karlı çıkar. Halk tarafından dürüst, güvenilir bir firma imajı ile tanılan ve anılan bir firmanın elde edeceği olumlu etkiler şunlardır: Firma ürettiği mal ve hizmetleri pazara kolayca sokabilir. Örneğin: adı sağlam bir kurum kimliği olarak benimsene bir işletmenin üreteceği her türlü mal ve hizmete ilgili ve güven kolaylıkla sağlanır. Üstelik firma ürünlerinin fiyatını diğer firma ürünlerine göre biraz yüksek dahi tutsa yine de Pazar payını büyütebilir.(sabancı, Koç v.s.) Kamuoyunda belirli bir üne sahip olan firmanın kredi kuruluşlarından daha kolaylıkla finansal destek sağlayacağı bir gerçektir. Firma zor günler geçirse ve finanssal dar boğazlarla karşılaşsa bile banka, kendileriyle iyi ilişkiler kurmuş olan firmaya yardımcı olmaya çalışır. Tanınmış ve kamuoyunda etkili bir imaj yaratmış firmalar, nitelik ve nicelik açısından daha kaliteli personel bulma konusunda diğer firmalara göre daha şanslıdırlar. Ücret düşük dahi olsa güvenilir ve gelecek vaat eden bir firmada çalışmak tercih edilir. İyi bir firma imajına sahip olan firma başarılı bir halkla ilişkiler çalışması sonucunda dış pazarda da daha şanslı olur ve yalnız dış piyasada iyi bir isim yapmakla kalmaz, aynı zamanda kendi iç piyasasında da olumlu izlenimler yaratır Bu örneklerden anlaşılacağı gibi bir firma için kamuoyunda iyi bir imaja sahip olmanın çok önemli bir rolü olduğu gerçektir. 16

17 ÖZET Halkla ilişkiler kavramı bazı temel ilkeler üzerine kurulmuştur. İki yönlü ilişki kurmak, doğru bilgi vermek, inandırıcılık, sabırlılık, yaygın sorumluluk, açıklık, yineleme ve süreklilik, firma imajı gibi başlıklar sekiz temel ilkeyi oluşturur. Bu sekiz temel ilke birbiriyle bağıntılı ve etkileşim içindedir. Bir kısmı yerine getirilip uygulanırken, bir kısmı göz ardı edilemez. 17

18 DEĞERLENDİRME SORULARI Soru:1) Aşağıdakilerden hangisi sekiz temel ilkeden biri değildir? a) Açıklık b) Firma imajı c) İki yönlü ilişki kurmak d) Yineleme ve süreklilik e) İletişim çatışması Soru: 2) İki yönlü ilişki kurmada en önemli unsur hangisidir? a) Halkın beklenti ve isteklerinin anlaşılması b) Reklâm c) Propaganda çalışması d) Sağlıklı kurum içi iletişim e) Yüksek bütçe Soru 3) İnandırıcılık için en gerekli olan; a) Kazanç vaadidir, b) Para ve itibar kaybettirme tehdididir, c) Başkalarıyla kıyastır, d) İkna yeteneğidir, e) Beyin yıkama yeteneğidir. Soru: 4) Aşağıdakilerden hangisi işletmeye güven desteğini arttırıcı tutumdur? a) Çabuk karar verme, b) Personel sayısını arttırma c) Reklâm ve promosyona ağırlık verme d) Rakip kuruluşlarla sürekli çatışma görüntüsü sağlama e) Şeffaf ve açık yönetimi benimseme Soru: 5) Firma imajına sahip kurumlar; a) Ürettiği mal ve hizmetleri pazara kolayca sokabilir, b) Başka kurumlarla işbirliğine ihtiyaç duymazlar, c) Yenileme çalışması yapmazlar, d) Personel alımında niteliğe önem vermezler, e) Tanıtım için bütçe ayrılmasını gerekli bulmazlar 18

19 ÜNİTE 3 REKLÂM VE HALKLA İLİŞKİLER ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra Reklâmın tanımını, Reklâmın fonksiyonlarını, Halkla İlişkiler kavramıyla ortak yönlerini, farklılıklarını kavrayacaksınız. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER Reklâmın tanımı, Reklâmcılık Kurumsal reklâm Reklâmın 8 temel fonksiyonu, Reklâm ve Halkla İlişkilerin 5 ortak yönü Reklâm ve Halkla İlişkilerin ayrıldığı noktalar Reklâm ve Halkla İlişkilerin karşılaştırılması ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR Halkla İlişkiler kavramı başka kavram ve olgularla ilişki içindedir. Bu ilişkiler zincirinde reklâm olgusu önde gelmektedir. Bu ünite, Muğla Üniversitesi M.M. Y.O Radyo-TV Yayımcılığı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Karakaya tarafından hazırlanmıştır. 19

20 3.1 REKLÂM VE HALKLA İLİŞKİLER Tanım: Halkı bilgilendirerek mal ya da hizmeti satın almaya ikna etmek üzere kullanılan araçların tamamına "reklâm" denir. Reklâm üretici ile tüketici arasında bir ilişki yaratmak amacındadır. Reklâm, bilgilendirici bir mesajdır Reklâm, paralı ve ücretli bir haber şeklidir. Reklâmcılık: Bir mal ya da hizmetin tüketicilere "kitle iletişim araçlarıyla" tanıtılarak onu satın almaya yönlendirici çabalara reklâmcılık denir. Reklâmcılıkta analiz ve yaratıcılık kararı etkileyen iki önemli unsurdur. Analiz reklâmın hangi medyayla ve en etkili nasıl yapılacağını belirlemeyi sağlar. Yaratıcılık ise, ürünle ilgili imajın müzikle, görsel malzemeyle zenginleştirilerek sunulmasıdır. Reklâmın amaçları; bilgilendirmek, ikna etmek, hatırlatmaktır. Ayrıca, yeni bir ürünün pazarda benimsetilmesi, firmanın mevcut imajının yükseltilmesi ve güçlendirilmesi, ürünün sağladığı kazanımların vurgulanması amaçlanır. Başarılı bir reklâm kampanyası oluşturabilmek için amaçların doğru ve açık biçimde belirlenmiş olması gerekir. Öncelikle hedef kitlenin ortaya konulması ve doğru belirlenmesi gerekir. Beklentilerinin ve olası tepkilerinin üzerinde durulmalıdır. Bir reklâm kampanyası, işletmenin belirli bir zaman diliminde gerçekleştirmeyi hedeflediği reklâm girişimlerinin tamamıdır. Bu gerçekten yola çıkarak; reklâmcı bir tek reklâm üzerinde değil tüm kampanya konsepti içinde düşünebilmeli ve stratejilerini bunun üzerine kurabilmelidir. Reklâmcılıkta nihai amaç fikir, ürün veya hizmetin satılmasıdır. Bunun için yürütülen çalışmaların temelinde medya planlaması yer alır. Medya planlaması; hedef kitleye doğru zamanda ve doğru biçimde ulaşabilmek, etki altına alabilmek için yapılan ön çalışmalara denir. Reklâmcılıkta medya planlaması yapılırken ürünün imajını destekleyecek, mesajın yaratıcılığına katkıda bulunacak bir aracın seçilmesi gerekir. Medya planlamasında aracın hedef kitleye ulaşma oranı ve sıklığı önemlidir. Diğer önemli unsur, sürekliliktir. Bu üç unsurun yanında üçü arasında öncelik sıralamasının ürünün ve kampanyanın niteliğine göre doğru yapılması gerekir. Reklâmın bütçesi oluşturulurken, amaca ulaşmak için gerekli tutarın ayrıntılı olarak ortaya konulması gerekir. Bunu belirleyen unsurlar; ürünün yaşam evresi, pazardaki payı, rekabetin yoğunluk düzeyi, gerek duyulan yayınlanma sıklığıdır. Reklâmın yarattığı etkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi bir sonraki kampanya/kampanyalar için önemli ipuçları ve dersler içerir. Reklâmın satışlara etkisini tam olarak belirlemek güç olsa da, ortalama bir değerin tespiti mümkündür. Kurumsal Reklâm: Herhangi bir ürün veya hizmetin tanıtımından çok, işletmenin imajını güçlendirmeye, yükseltmeye dönük reklâm etkinliğidir Kurumsal reklâmda, kurumsal imaj, finansal, imaj ve savunmaya yönelik reklâmdan söz edilebilir. Kurumsal imaj reklâmları, işletmenin saygınlığının, sorumluluk duygusunun güçlülüğünün altını çizer. Kurumsal reklâma ayrılan bütçeler her geçen yıl artmaktadır. Ancak yararlanma oranı ve güvenilirliği aynı oranda artmamaktadır. Bunun nedeni, kurumsal reklâmın kamuoyunu ikna etmede henüz yeterince etkili olamamasında yatmaktadır. Reklâmın Fonksiyonları 1. Satışları artırmak, 2. Satış yapacak araçların sayısını artırmak, 3. Mal ya da hizmete karşı marka bağımlılığı yaratmak, 4. Mal ya da hizmeti tanıtmak, (Satışı kolaylaştırır, malı satan aracılara yardım eder) 5. Malın yeni kullanış şekil ve olanaklarını göstererek tüketimi artırmak, 6. Satış artışları sayesinde ürünün birim maliyetini düşürmek, 7. Firmanın yeni ürünlerine, halen Satışları iyi olan ürünlerin yanında satış kolaylığı sağlamak, 8. Reklâm sayesinde mamul ve hizmet imajı yaratılarak, daha kaliteli personeli bulmak ve insanların yaptıkları işe saygı duymaları nedeniyle işe olan bağlılıklarını artırmak. 20

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi HALKLA İLİŞKİLER Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi Aday Memur Eğitimleri-2012 HALKLA İLİŞKİLER NEDİR? İster özel ister kamu kuruluşu olsun

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık iletişim kanallarının varlığına bağlıdır. Halkla ilişkilerde

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz.

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz. HALKLA İLİŞKİLER HEDEF KİTLE Hedef Kitle: Kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları olarak tanımlanmaktadır. Faaliyetleri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Giriş Türkiye de Halkla İlişkilerin Gelişimi

HALKLA İLİŞKİLER. 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Giriş Türkiye de Halkla İlişkilerin Gelişimi 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Giriş HALKLA İLİŞKİLER Demokratik yöntemlerin uygulandığı toplumlarda kamuoyu ve kamuoyunun oluşumunun ne kadar büyük bir önem taşıdığı tartışmasızdır. Yüzyılımızın toplumsal ve

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SORULARI

HALKLA İLİŞKİLER SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında sayılmaz? a) Hizmetlerin verimliliğini artırma b) Halk ile yönetim arasında işbirliği sağlama c) Halkın yönetime güvenmesini sağlama d) Halkın

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER BAŞARI İÇİN GERÇEKLER Kitlesel medya kampanyaları çok yönlü tütün kontrol programının başlıca bölümlerinden biridir. Sigara bırakma, sigarasız ortamlar için uygulanan yasal düzenleme kampanyalarının reklamını

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 1.DERS İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR? İŞLETMENİN FONKSİYONLARI Pazarlama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr En temel ifade ile İnsan Kaynakları Yönetimi, İŞLETMENİN FONKSİYONLARINDAN

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İş Ahlakı Çalışma Ahlakı Meslek Ahlakı 2 Çalışma Ahlakı Çalışma ahlakı, bir toplumda işe ve çalışma karşı geliştirilen

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Tekrar ve Hatırlatma Dersi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı Üçüncü Aşama: Gelecek bölüm anahtar

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Duru. Girişim. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

Duru. Girişim. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Duru Girişim İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri İçindekiler 3 4 5 7 9 11 13 14 15 Hakkımızda Hizmetlerimiz İnsan Kaynakları 360 Pazarlama OSGB Proje Geliştirme Hekim Menajerliği Hastane Açılış Projeleri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12)

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. nin Belirgin Yönleri 2. Planlama Modeli 3. Örneği: Nike 4. Çabalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Detaylı