Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi"

Transkript

1 Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında En İyi Uygulama Önerisi Avrupa reklamcılık sektörü genelinde Online Davranışsal Reklamcılık alanında tüketici kontrollerine yönelik bir özdenetim ve standardı ve uyum mekanizması oluşturulması

2 Avrupa da Sektör Genelinde Online Davranışsal Reklamcılık alanında Tüketici Kontrollerine yönelik bir Özdenetim Standardı ve Uyum Mekanizması Oluşturulması için EASA En İyi Uygulama Önerisi Tarih: 13 Nisan 2011 Hazırlayanlar: Oliver Gray, Genel Direktör (EASA) Angela Mills Wade, İcra Direktörü (EPC) Katkıda bulunanlar: Kimon Zorbas (IAB), Goetz Branda (FEDMA), Carolin Wehrhahn (ENPA), Sibylle Stanciu (EASA), Malte Lohan (WFA) Redaksiyon: Renee Brautigam (EASA), David Barron (EASA) Kapak yerleşimi: Renee Brautigam (EASA)

3 En İyi Uygulama Önerisi Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) Yapı Bu En İyi Uygulama Önerisi aşağıdaki bölümleri içermektedir: Giriş Özet Bölüm 1: Bölüm 2: Bölüm 3: Bölüm 4: Bölüm 5: Bölüm 6: Bölüm 7: Bölüm 8: Bölüm 9: Bölüm 10: En İyi Uygulama Önerisi nin kapsamı ve benimsenen yaklaşım IAB Avrupa ODR Çerçevesi ne istinaden Avrupa genelinde yerel düzeyde oluşturulan yaklaşımın temelini oluşturacak olan ODR hakkındaki Sektörel Standardın ilkeleri hakkında kılavuz bilgiler IAB Avrupa ODR Çerçevesi Standartlara uyum süreci ve bu sürecin izlenmesi ile ilgili kılavuz bilgiler (akış şeması dahil) Tüketici kontrol sayfasının kullanımına dair açıklamalar Şirket Uyum Programı ile ilgili açıklamalar EASA Reklam Özdenetim Sözleşmesi EASA En İyi Uygulama Önerilerine Genel Bakış EASA Sınır Ötesi Şikayet Mekanizması EASA üyelerinin listesi: özdenetim kuruluşları ve reklamcılık sektörü birlikleri

4 Giriş Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) reklam özdenetim konularındaki tek yetkili merci olup kültür, hukuk ve ticari uygulamalar bakımından söz konusu olan ulusal farklılıkları göz önünde bulundurarak, ticari iletişimde etkin özdenetim yoluyla yüksek etik standartları teşvik eder. Bu standartlar örneğin EASA Reklam Özdenetim Sözleşmesi ve EASA En İyi Uygulama Önerileri yoluyla teşvik edilmektedir. Merkezi Brüksel de bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, EASA Avrupa ve dışından 34 (bunların 26 sı Avrupa dadır) ulusal reklam özdenetim kuruluşları ve reklamcılık sektörünü temsil eden 16 kurumu (reklamverenler, reklam ajansları, çeşitli geleneksel ve dijital interaktif medya kuruluşları (IAB Avrupa dahil)) bir araya getirmektedir. EASA üyelerinin listesini bölüm 10 da bulabilirsiniz. Online Davranışsal Reklamcılık alanında Avrupa da sektör genelinde özdenetim standardı ve uyum kontrolleri oluşturulmasına yönelik EASA En İyi Uygulama Önerisi, Avrupa genelinde özdenetim yoluyla ODR için bir dizi tüketici gizliliği koruma tedbirinin sağlanmasına katkıda bulunma amacı taşımaktadır. Online Davranışsal Reklamcılık için IAB (İnteraktif Reklamcılık Bürosu) Avrupa nın Online Davranışsal Reklamcılık Çerçevesini tamamlayıcı nitelikte olan ve sektörel bir standart getiren kapsamlı bir özdenetim çözümü sunmaktadır. Bu çözümün özellikleri şu şekildedir: ODR için eksiksiz ve entegre bir özdenetim çözümü; AB / AEA genelinde uygulanacak asgari uyum öngören tutarlı bir yaklaşım; Bir Pan-Avrupa sektörel yaklaşım ve standardı Tüketici geribildirim ve şikayetleri için ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi Güçlü ve etkin özdenetim yürütme mekanizmaları EASA En İyi Uygulama Önerisi, sektör genelinden ve sektör dışından çok sayıda paydaşla yürütülen istişarelere ve Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel Direktörlüğü nün yönetiminde düzenlenen Online Davranışsal Reklamcılık alanındaki özdenetim çözümleri konulu iki özel AB Yuvarlak Masa toplantısına konu olmuştur.

5 7 Nisan 2011 de EASA Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve ulusal düzeyde uygulanması için Avrupa daki özdenetim kuruluşları ve sektörel EASA üyelerine gönderilmiştir. EASA, üyesi olan AB ÖDK lerinin en az %70 inin En İyi Uygulama Önerisini bir yıl içerisinde (yani Nisan 2012 sonu itibariyle) uygulamaya geçirmesini sağlama taahhüdünde bulunmuştur.

6 Özet EASA Üyesi Sektör Temsilcisi Kuruluşlar ve Özdenetim Kurumları için Online Davranışsal Reklam hakkındaki En İyi Uygulama Önerisine Genel Bakış Bu En İyi Uygulama Önerisi kapsamında getirilen öneriler: EASA üyesi sektör temsilcisi kuruluşlar: Kendi üyelerinin, Online Davranışsal Reklamcılık konusunda bu en iyi uygulamaya istinaden yerel düzeyde kuralların benimsenmesini desteklemelerini açıkça talep etmelidir; Kendi üyelerinin Online Davranışsal Reklamcılık hakkındaki şikayetlerin özdenetim kuruluşları tarafından yönetilmesine ilişkin yerel düzeyde yeni sorumluluk alanı ve kuralların belirlenmesini desteklemelerini açıkça talep etmelidir; Teknik nitelik taşımayan şikayetlerin özdenetim kuruluşları tarafından yönetilmesi konusunda reklam ağları ile açık bir anlaşmaya varmalıdır; Kendi üyeleri arasında yukarıdaki hususlara ilişkin yeterli sektörel farkındalığın yaratılmasını sağlamalıdır; Yukarıdaki hususlara ilişkin yeterli ve anlaşılabilir tüketici farkındalığının yaratılmasını sağlamalıdır; Tüketici geribildirim ve şikayetlerinin tek bir merkezden yönetilmesi için tüketici tercihleri sayfasına gerekli bağlantıyı sağlamalıdır; Sektörel uyum izleme raporları ile şikayet yönetimi süreçleri arasında gerekli bağlantıları kurmalıdır; Aynı ihlali tekrar edenler veya usulsüz iş yapanlara yönelik yaptırımlar için sıkı tedbirleri almalıdır. EASA üyesi özdenetim kuruluşları yerel reklam sektöründeki ve Online Davranışsal Reklamcılık alanındaki işbirliği ortaklarıyla aşağıdaki konularda fikir birliğine varmalıdır: Sorumluluk alanlarının, pazarlama iletişim içeriklerinin ötesinde Online Davranışsal Reklamlara ilişkin şikayetlerin yönetilmesini de kapsayacak şekilde genişletilmesi; Mevcut esaslara Online Davranışsal Reklamcılık için en iyi uygulamayı esas alan hükümleri içeren yeni bir bölüm eklenmesi;

7 Online Davranışsal Reklamlar hakkındaki şikayetleri yönetmek için uzmanlar ve ilgili kuruluşlarla istişareler yapılmasını ve ODR hakkındaki sektörel izleme uyum raporlarını da içeren prosedürlerin oluşturulması; Yukarıdaki konu larda yeterli sektörel farkındalığın yaratılması; Yukarıdaki hususlara ilişkin yeterli ve anlaşılır tüketici farkındalığının yaratılması; ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi aracılığıyla tüketicilerin teknik konularda (ör; bir şirketin teknik bir hatayı düzeltmeyi reddetmesinden ziyade (iptal (opt-out) linkinin veya tuşunun çalışmaması ile ilgili sorunlar vs.) geribildirimlerini ve gerektiğinde özdenetim kuruluşlarına şikayetlerini iletmeleri için anlaşılması kolay bir mekanizma sağlanması; ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesine iletilen teknik sorunlara ilişkin tüketici geribildirimleri için açık bir yönlendirme sistemi kurulmasının ve gerekli desteğin verilmesinin sağlanması; EASA En İyi Uygulama Önerisi, Uluslararası Ticaret Odası nın (ICC) Birleştirilmiş Reklam ve Pazarlama İletişimi Uygulama Esasları nın gözden geçirme sürecine katkıda bulunmuştur ve bu esaslara eklenen yeni bir bölümde Online Davranışsal Reklamcılığa dair konular da dahil olmak üzere dijital interaktif medya konusu ele alınacaktır. Yeni ICC Esasları Eylül 2011 de yayınlanmıştır.

8 Bölüm 1 En İyi Uygulama Önerisi kapsamı ve benimsenen yaklaşım EASA En İyi Uygulama Önerisi nedir? EASA nın En İyi Uygulama Önerileri EASA üyesi özdenetim kuruluşları ve sektör temsilcisi kuruluşlara reklam özdenetim uygulaması ve diğer ilgili alanlarda destek ve tavsiyeler sunar. Özdenetim kuruluşları yerel reklamcılık sektörünün bileşenleri tarafından aktif bir şekilde desteklenen bağımsız ulusal kurumlardır. Özdenetim kuruluşları kendi özdenetim sistemlerinin idaresinden ve ulusal reklamcılık uygulaması esaslarının uygulanmasından sorumludur. EASA nın En İyi Uygulama Önerileri, özdenetimin En İyi Uygulama Modeline (bkz. Bölüm 7) göre geliştirilmesi konusunda ulusal çaptaki tartışmaları teşvik etmek için tasarlanmış olup gerek tüm Avrupa gerekse ulusal düzeyde net aksiyonlar alınma amacını taşımaktadır. En İyi Uygulama Önerileri resmi olarak bağlayıcı değildir. Her özdenetim kuruluşunun kendi ülkesi için en ideal çözümü sağlaması farklı yollarla mümkün olduğundan, bir En İyi Uygulama Önerisi kapsamındaki konunun uygulamaya geçirilmesi, üye özdenetim kuruluşları ile bunların sektörel ortakları arasında mevcut özdenetim çerçevesi bağlamında yürütülen bir müzakere süreci sonucunda gerçekleşir. Bir En İyi Uygulama Önerisi metni üzerinde reklamcılık sektörü ve özdenetim kuruluşları arasında Avrupa düzeyinde genel bir anlaşmaya varılır. Bu durum, her ülkenin, En İyi Uygulama Önerisi nde (bkz. Bölüm 2) belirtilen ilkeler temelinde, yerel koşullara en uygun yaklaşımı benimsemesine izin verir ve böylece Avrupa genelinde sorumluluk alanı ve uygulama bakımından tutarlılığın sağlanmasına yardımcı olur. En İyi Uygulama Önerisi Standartları ndaki ilkeler IAB Avrupa ODR Çerçevesindeki Standartlardan alınmıştır. Bir ulusal özdenetim kuruluşu, reklamcılık esaslarını ve sistemini EASA önerilerinde öngörülenden daha yüksek standartlarda oluşturmayı tercih edebilir. Bugüne kadarki tüm EASA En İyi Uygulama Önerileri, EASA nın En İyi Uygulama Ortak İlkeleri ve İşletim Standartları ve En İyi Uygulama Özdenetim Modeli esas alarak hazırlanmıştır. Reklam sektörü, Haziran 2004 te EASA nın Reklam Özdenetim Sözleşmesi ni imzalayarak bunları hayata geçirmeyi taahhüt etmiş ve bu kapsamda özdenetimin mekanizmasının kanunları tamamlayıcı nitelikteki sosyal sorumluluğa ilişkin çok çeşitli sistemleri kapsadığını kabul etmiştir. Bu En İyi Uygulama Önerisi nin işlevi nedir? Bu EASA En İyi Uygulama Önerisi, EASA tarafından 2008 de kabul edilen Dijital Pazarlama İletişimine İlişkin En İyi Uygulama üzerine eklemeler yaparak geliştirmektedir. Bu En İyi Uygulama Önerisi, Avrupa genelinde özdenetim yoluyla Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) için bir dizi tüketici gizliliği koruma tedbiri sağlanmasına katkıda bulunma amacı taşımaktadır. Burada özellikle, Avrupa daki reklamcılık ve pazarlama iletişimi sektörü ile özdenetim kuruluşları tarafından ODR ye ilişkin şeffaflık

9 ve tüketici kontrol mekanizmalarına yönelik sektörel bir standardın oluşturulması ve bu standarda uyum konuları ele alınmaktadır. ODR ye ilişkin bu En İyi Uygulama Önerisi nde tanımlanan en iyi uygulamalar, EASA üyesi özdenetim kuruluşları ile yapılan özel atölye çalışmalarının yanı sıra EASA nın 2009 yılından başlayarak EASA Yönlendirme Grubu ve ODR özdenetim çalışma grubu üzerinden reklam ağları, reklamverenler, reklam ajansları, medya ve üye özdenetim kuruluşları ile gerçekleştirdiği yoğun tartışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Gerek kurallarda (standartlara ilişkin 2. bölüm) gerekse ulusal özdenetim sistemlerinin sorumluluk alanlarındaki değişiklik önerilerinin yanı sıra reklam özdenetim sistemlerinin reklam ağı sektörünün tüketici kontrol mekanizmaları arasındaki etkileşimine (bölüm 4) dair öneriler getirmektedir. Benimsenen yaklaşım teknolojiden bağımsız bir yaklaşım olarak düşünülmüştür ve internette gezinebilen tüm cihazlar için geçerlidir. Bu değişikliklerin ulusal düzeyde yapılmasını sağlamak adına, bu En İyi Uygulama Önerisi nde EASA üyesi sektör temsilcilerine ve özdenetim kuruluşlarına kuralların kapsamı ve gerekli süreç değişiklikleri hakkında açık ve net yönlendirmeler sağlanmaktadır. Reklam ağları, ulusal IAB ler ve diğer reklamcılık sektörü paydaşları (reklamverenler, reklam ajansları ve medya şirketleri) dahil olmak üzere yerel sektörün bu değişikliklerin en iyi uygulamaya uygun olduğu konusunda uzlaşması gerekecektir. Bu En İyi Uygulama Önerisi, bir Avrupa Davranış Kuralları Yönetmeliği değildir ve böyle bir iddia taşımamaktadır. Bir Avrupa uygulama stratejisi için hazırlanmış yol gösterici bir kılavuzdur. En İyi Uygulama Önerisi EASA tarafından hazırlanmakta ve sonrasında EASA üyesi sektör temsilcisi kuruluşlara ve özdenetim kuruluşlarına bu En İyi Uygulama Önerisi ni uygulama talimatı verilmektedir. Bu En İyi Uygulama Önerisi nin uygulamaya geçirilmesinde izlenecek yaklaşım, 2008 yılı sonunda yayınlanan Dijital Pazarlama İletişimine ilişkin EASA En İyi Uygulama Önerisi nde benimsenen yaklaşıma dayanmaktadır. Bir yıl sonra AB deki özdenetim kuruluşlarının %73 ü En İyi Uygulama Önerisi ni uygulama geçirmiş ve 2011 itibariyle AB deki tüm faal EASA üyesi özdenetim kuruluşları tarafından uygulamaya alınmıştı. En İyi Uygulama Önerisi 2010 yılı sonu 2011 yılı başında AB Komisyonu ve diğer paydaşlarla bu alandaki özdenetim yaklaşımı hakkında yürütülen Avrupa seviyesindeki tartışmaların temelini teşkil etmiştir. EASA Yönetim Kurulu tarafından 7 Nisan da kabul edilmiş olup en geç 12 ay içerisinde (Nisan 2012 itibariyle) yerel düzeyde benimsenmesi ve yerel süreçlere aktarılması için EASA üyesi olan gerek sektör temsilcisi kuruluşlara gerekse özdenetim kuruluşlarına gönderilmiştir. EASA, bir yıl içerisinde AB genelindeki faal ÖDK lerin en az %70 i tarafından uygulamaya alınmasını sağlamayı taahhüt etmiştir.

10 Bölüm 2 Avrupa Sektörel Özdenetim Standardı ve Online Davranışsal Reklamcılığa yönelik Tüketici Kontrolleri Uyum Mekanizması 2.1. Giriş Aşağıda detaylı bir şekilde belirtilen ilkeler, kullanıcıların Online Davranışsal Reklamlar (ODR) ile ilgili olarak daha fazla şeffaflığa ve tercih hakkına sahip olmasını sağlamaya yönelik Avrupa genelinde geçerli bir sektörel özdenetim standardının temelini teşkil etmektedir. Bu ilkeler, IAB Avrupa ODR Çerçevesi nde (bkz. Bölüm 3) yer alan İlke ve Tanımlar dan yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu En İyi Uygulama Önerisi nde, tüm EASA camiasında sektörel standart olarak uygulanacak olan IAB Avrupa ODR Çerçevesinde yer alan aşağıdaki beş ilke tanımlanmaktadır (IAB ODR Çerçevesindeki ilgili İlke numarası referans amacıyla parantez içerisinde belirtilmektedir): İlke I (I): Bildirim İlke II (II): Kullanıcı tercihi İlke III (IV): Hassas segmentasyon İlke IV (VI): Uyum ve yaptırım İlke V (VII): Gözden Geçirme 2.2 Standardın ve İlkelerinin Uygulanması Bu Standart özdenetimsel nitelikte olup, ODR faaliyetlerinde rol oynayan tüm Üçüncü Partiler için geçerli olmak üzere tasarlanmıştır. İlgi alanlarına dayalı reklamların iletilmesinde rol oynayan tüm Üçüncü Partiler ve İnternet Sitesi Operatörleri için yükümlülükler ortaya koymaktadır. ODR, reklamları potansiyel ilgi alanlarına göre kullanıcılarla daha alakalı hale getirmenin bir yolunu sunmaktadır. İnternet kullanıcılarına, Müşterek Kontrol (bkz. sy. 10) altında bulunmayan birden fazla internet alanındaki geçmiş internet tarama faaliyetlerine istinaden potansiyel ilgi alanlarına uygun reklamlar sunulmaktadır. Bu şekilde reklamlar daha alakalı ve faydalı hale getirilebilmektedir. ODR, reklam sunan şirketlerin kullanıcılara gösterilecek en uygun reklamları seçmek için sahip olduğu çeşitli seçeneklerden sadece biridir. Diğer seçenekler arasında bağlama dayalı reklam, ağ geneli (run of network) reklam veya diğer reklam türleri yer almaktadır. ODR, kullanıcıların tıklama ve satın alma oranlarını arttırması nedeniyle reklamverenler için daha değerlidir. Bu Standart ın amacı, özellikle reklamlar içerisindeki veya internet siteleri üzerindeki tüketici bildirimlerini standartlaştırmak suretiyle, ODR faaliyetleri hakkında açık ve kolayca anlaşılabilir bilgiler sağlayarak internet kullanıcılarının güvenini arttırmaktır. Standart, internet kullanıcılarına ODR ile ilgili daha fazla şeffaflık ve tercih hakkı sunan, kullanımı kolay mekanizmaların oluşturulmasını teşvik etmektedir. Bu mekanizmalar, ayrıca kullanıcılara kolaylıkla geribildirim verme ve Standart aa uygun olmadığından şüphelenilen durumlar hakkında şikayette bulunma imkanı verecektir. En İyi Uygulama Önerisi Standardı, teknolojiden bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır ve internette gezinebilen tüm cihazlar için geçerlidir. Yeniden hedefleme (retargeting) faaliyetlerinin çoğu bu En İyi Uygulama Önerisi kapsamında yer almaktadır. Aşağıdaki ODR tanımında, İnternet Sitesi Operatörlerinin kendilerine ait veya kendileri tarafından kontrol edilen sitelerle sınırlı faaliyetleri, Reklam İletimi veya Reklam Raporlama veya bağlama dayalı reklam (ör; ziyaret edilmekte olan internet sitesinin içeriğine, bir tüketicinin o anki

11 internet sitesi ziyaretine veya arama sorgusuna göre yapılan reklam) faaliyetleri kapsam dışı bırakılmaktadır. Standart, halihazırda EASA Dijital Pazarlama İletişimi En İyi Uygulaması Önerisi nde tanımlanan online reklamların içeriğini düzenleme amacı taşımamaktadır. Ayrıca, ODR amacıyla kullanılmayan Reklam Raporlama verileri ve bunların Reklam İletiminde kullanımını da düzenlememektedir. Daha fazla bilgi için, sayfa 11 deki Reklam Raporlama ve Reklam İletimi tanımlarına bakınız. En İyi Uygulama Önerisi, tüm şirketlerin yürürlükteki ilgili kanunlara uyduklarından emin olmaları gerektiğinin altını çizmektedir. Bu Standart geçerli kanunlara ek olarak düzenlenmiş olup şirketlerin ODR amacıyla (kişisel) verileri işlerken uymaları gereken yasal yükümlülükleri ortadan kaldırmamaktadır. Özellikle aşağıdaki hususlara vurgu yapmaktadır: Kimliği belirsiz verilerin kişisel verilerle eşleştirildiği veya birleştirildiği durumlarda, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmelidir. Teknolojiden yararlanılarak kullanıcının açık tercihlerinin devre dışı bırakılmasına yönelik uygulamalar (örneğin, silinen tanımlama bilgilerinin (cookie) kasıtlı olarak yeniden üretilmesi (re-spawning)) kişisel verilerin korunması düzenlemelerine aykırı olarak değerlendirilir ve kullanılmamalıdır. 2.3 Tanımlar: Aşağıda italik olarak yazılmış tanımlar, kelimesi kelimesine IAB Avrupa ODR Çerçevesi nden alınmıştır. Altında ise bu tanımların EASA ve üyeleri tarafından nasıl yorumlandığı açıklanmaktadır. Üçüncü Parti Kendisi veya Müşterek Kontrol altındaki bir tüzel kişilik tarafından sahip olunan veya işletilen bir veya daha fazla internet sitesi dışındaki bir veya daha fazla internet sitesi üzerinde Online Davranışsal Reklamcılık faaliyeti yürüten bir tüzel kişilik, üçüncü parti olarak nitelendirilir. Bu tanım, kendisinin sahip olmadığı veya işletmediği bir veya daha fazla internet sitesi üzerinde reklam iletimi gerçekleştiren firmaları nitelemektedir. Genel olarak yerel firmaların yanı sıra Google Affiliate Network, Yahoo! Network Plus veya Microsoft Media Network gibi büyük çok uluslu reklam ağları bu kapsamda değerlendirilir. İnternet Sitesi Operatörü İnternet Sitesi Operatörü, internet kullanıcısının etkileşimde bulunduğu internet sitesinin sahibi, kontrol edeni veya işletmecisidir. Bu tanım, seyahat şirketleri, emlak ofisleri, gazete veya dergi yayıncıları veya marka sahipleri gibi bir internet sitesinin sahibi, kontrol edeni veya işletmecisi olan şirketleri nitelemektedir. Ayrıca, bir internet sitesini sahibi adına işleten şirketler de bu tanım kapsamındadır. Müşterek Kontrol Müşterek Kontrol altındaki tüzel kişiler veya internet siteleri, Kontrol Edeni (örneğin Ana Şirket), Kontrol Edileni (örneğin bağlı şirketler) veya Müşterek Kontrol altında olanları (örneğin grup şirketleri) içerir. Bunlar aynı zamanda kontrol eden tüzel kişilik(ler) için veri işlemek üzere yazılı bir anlaşmaya

12 tabi olan ve bu işleme faaliyetini kendi amaçları doğrultusunda veya kendi adına değil, sadece söz konusu tüzel kişilik(ler) için ve adına yapan tüzel kişilikleri de içerir. Tanımın ilk bölümünde ana şirketler, bağlı şirketler veya grup şirketleri gibi tek bir şirketin kontrolü altında bulunan tüzel kişilikler veya internet sitelerine atıfta bulunulmaktadır. Bunlar bir Üçüncü Parti olarak görülmezler. Tanımın ikinci bölümünde ise başka bir şirket adına ve bu şirketin talimatıyla veri işleyen şirketlere atıfta bulunulmaktadır. Bu veri işlemcisi, kendi amaçları doğrultusunda faaliyet göstermediğinden Müşterek Kontrol altında hareket eden bir şirket olarak görülür. Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) Online Davranışsal Reklamcılık, belirli bir bilgisayar veya cihazda zaman içindeki ve Müşterek Kontrol altında olmayan çeşitli internet alanlarındaki internet görüntüleme davranışlarına ilişkin verilerin, söz konusu bilgisayar veya cihaza söz konusu internet görüntüleme davranışlarından yola çıkarak tespit edilen tercihlere veya ilgi alanlarına göre online reklamlar iletmek amacıyla, internet kullanıcısının tercihlerini veya ilgi alanlarını tahmin etmek için toplanmasıdır. Online Davranışsal Reklamcılık, İnternet Sitesi Operatörlerinin faaliyetlerini, Reklam İletim veya Reklam Raporlama faaliyetlerini veya bağlama dayalı (contextual) reklamcılığı (örneğin; ziyaret edilen internet sayfasının içeriğine, bir tüketicinin o andaki internet sayfası ziyaretine veya arama sorgusuna göre yapılan reklamcılık) içermez. ODR, kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına yönelik online reklamlar sunmak için kullanılan bir tekniktir. Reklamları hedefe yönlendirmek için, ODR şirketleri kullanıcının geçmişteki internet sitesi görüntüleme kayıtlarına (örneğin; sayfa görüntüleme veya kullanıcının tıklamalarına ilişkin veriler biçiminde) istinaden ilgi alanlarını ve tercihlerini tahmin etmeye çalışmaktadır. İnternet görüntüleme davranışlarına ilişkin bu bilgiler, zamana yayılarak ve tek bir internet sitesi yerine birden fazla internet alanı üzerinden toplanmaktadır. Genellikle reklam ağı olarak adlandırılan ODR şirketi, tanım itibariyle, kendisinin sahip olmadığı veya işletmediği internet sitelerinden görüntüleme davranışlarına ilişkin bilgi toplamaktadır. Reklam Raporlama Reklam Raporlama, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, bir internet sitesi üzerindeki sayfa görüntülemelerinin kaydedilmesi veya bir tarayıcı, işletim sistemi, alan adı hakkındaki diğer bilgilerin, internet sitesi veya reklamın görüntüleme tarihi ve saati bilgisinin ve diğer ilgili bilgilerin toplanması veya kullanılmasıdır: İnternet sitesi (siteleri) üzerindeki faaliyetle ile ilgili istatistiksel raporlama İnternet analitiği ve analizi ve Belirli bir internet sitesi üzerinde sunulan reklamların sayı ve türünün kaydedilmesi Reklam Raporlama, online reklamlarla ilgili reklam gösterimi, tıklama sayıları ve internet sitesi üzerindeki kullanıcı etkileşimi gibi istatistiksel detayları ölçmek için kullanılan bilgilerin kayıtlarının tutulmasıdır. Bu bilgiler genellikle bir internet sitesi ziyaretçisinin kullandığı tarayıcı ve işletim sistemi veya belirli bir reklamın görüntülendiği saat ve tarih ile ilgili bilgileri içerir. Reklam Raporlama verileri, reklamverenlerin reklamları düzgün şekilde (yani bir internet sitesi ziyaretçisinin cihazının teknik özelliklerine göre) göstermelerine ve bir reklam kampanyasının performansını ölçmelerine yardımcı olduğu için tüm online reklamcılık faaliyetlerinin (sadece ODR değil) önemli bir parçasını teşkil eder. Örneğin, reklamverenler, internet sitelerinde bir reklam için en etkili yeri Reklam Raporlama verilerini kullanarak belirlemeyi tercih edebilirler.

13 Reklam İletimi Reklam İletimi, Reklam Raporlama verileri kullanılarak online reklamların veya reklam ile ilgili hizmetlerin sunulmasıdır. Reklam İletimi, Reklam Raporlama verilerinin bir bilgisayar veya cihaza Müşterek Kontrol altında olmayan sitelerden zaman içerisinde toplanan bilgilere dayanarak tespit edilen kullanıcı tercihlerine veya ilgi alanlarına göre reklamlar iletmek için kullanıldığı durumlarda, söz konusu verilerin toplanmasını ve kullanımını içermez. Bu tanım, Reklam Raporlama verilerini kullanarak bir internet sitesi üzerinde online reklam iletimlerini optimize eden şirketlerin genel ODR faaliyeti yürüttüğünün düşünülmediğini ortaya koymaktadır. Online reklamların iletimi sadece Reklam Raporlama verileri kullanılarak optimize ediliyorsa bu, En İyi Uygulama Önerisi kapsamında değildir. Bu tür reklam, muaf tutulmaktadır. Zira burada Reklam Raporlama verilerinin toplanması zamana yayılmamakta ve Müşterek Kontrol altında olmayan birden fazla internet sitesi üzerinden gerçekleşmemektedir. Reklam Raporlama verilerinin ODR tanımına uyacak şekilde kullanıldığı durumlar bu istisna kapsamına girmemektedir. Başka bir ifadeyle, bir şirket kendisi tarafından sahip olunmayan veya işletilmeyen birden fazla internet alanından Reklam Raporlama verileri topluyor ve bu verileri ilgi alanı segmentleri yaratmak ve bu ilgi alanı segmentlerini hedef alan reklamlar iletmek amacıyla kullanıyorsa, En İyi Uygulama Önerisi kapsamında tanımlandığı şekliyle Online Davranışsal Reklam sunmaktadır ve söz konusu yükümlülüklere uyması beklenir.

14 2.4 En İyi Uygulama Önerisi Standardı İlkeleri İlke I - Bildirim Bu ilke, ODR nin yapılmakta olduğu kullanıcıya şeffaflık sağlanması ile ilgili yükümlülükleri tanımlamaktadır. A.1. Üçüncü Parti Gizlilik bildirimi İlke I, Madde A.1 de ODR faaliyetinde bulunan tüm Üçüncü Partilerin internet sitelerinde ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne bir link vermenin yanı sıra veri toplama ve kullanım uygulamaları hakkında açık ve anlaşılır bilgi sunmaları gerekli kılınmaktadır. A.2. Kullanıcılara Yönelik Kapsamlı Üçüncü Parti Bildirimi Üçüncü Partilerin, kendi internet sitelerindeki gizlilik bildirimine ek olarak, kendileri tarafından işletilmeyen bir internet sitesi üzerinde ODR amacıyla veri topladıkları veya kullandıkları durumlarda kullanıcılara bir kapsamlı bildirim sunmaları gerekir. Kapsamlı bildirimin amacı, kullanıcıya reklamı ileten şirketin kimliği hakkında ve reklamın geçmişteki internet görüntüleme davranışlarına istinaden yönlendirildiği konusunda bilgi sağlamaktır. Kapsamlı bildirim iki şekilde iletilebilir: Üçüncü Partinin tarafından doğrudan kontrolü ve markası altındaki, yukarıda gerekli olduğu belirtilen bilgileri içeren bir bildirim şeklinde veya ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi üzerinden. Ayrıca, ilk durumda, kapsamlı bildirim internet kullanıcısına ODR alıp almama konusunda tercih hakkı kullanma imkanı olduğu yönünde bilgi vermeli ve ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne bir link içermelidir. İlke I, Madde A.2, Üçüncü Parti tarafından ODR iletilmesi veya Üçüncü Parti tarafından ODR amacıyla veri toplanması durumunda, internet sitesi üzerinde bir kapsamlı bildirim yapılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamlı bildirim ikon ile ODR reklamının içerisinde veya etrafında sunulacaktır. İkon, görünür bir internet tabanlı görsel olup ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne bir hiperlink içermektedir ve ek olarak İlke I Madde A.1 de tanımlanan Üçüncü Parti Bildirimi ne de bir hiperlink içerebilir. Tüm ODR reklamlarının içerisinde veya etrafında bir ikon sunulması taahhüt edilmektedir. Ancak, teknik nedenlerle, ikonun sadece ODR reklamlarının içinde veya etrafında görünmesi makul bir süre içerisinde mümkün olmazsa, EASA ve IAB Avrupa kullanıcılara yeterli bilgilendirme yapılmasını sağlayacak ortak bir çözüm için çalışacaktır. B. İnternet Sitesi Operatörü Bildirimi Üçüncü Parti nin, reklamın içerisinde veya etrafında veya internet sitesi üzerinde kapsamlı bildirim sağlamadığı durumlarda, İlke I Madde B, İnternet Sitesi Operatörü tarafından internet sitesi üzerinde Üçüncü Partiler tarafından veri toplanmasına ve bunların ODR amacıyla kullanılmasına izin verildiğine dair bir bildirimde bulunulmasını gerektirmektedir. Bu bildirimde, sektör tarafından hazırlanan internet sitesine bir link bulunmalı veya internet sitesi üzerinde ODR faaliyetinde bulunan Üçüncü Partileri ayrı ayrı listelenmelidir. Bir İnternet Sitesi Operatörü, internet sitesi üzerinde bir ODR faaliyeti yürüten ilgili Üçüncü Parti gözetim ve kontrol sağlama konusunda öncelikli sorumluluğa sahiptir. Bu nedenle, Üçüncü Parti

15 kapsamlı bildirim yükümlülüklerine uymadığı takdirde, ilkeleri ihlal eden İnternet Sitesi Operatörü değil Üçüncü Parti olur. İlke II Online Davranışsal Reklamlar ile ilgili Kullanıcı Tercihi A. ODR iletim faaliyetine dahil olan her bir Üçüncü Parti, internet kullanıcılarının ODR amacıyla veri toplanmasına ve kullanımına ilişkin tercih haklarını kullanmaları için ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne link veren bir ikon şeklinde kullanıcı dostu bir mekanizma sağlamalıdır. Bu mekanizma ayrıca İlke I de belirtilen kapsamlı bildirime de link vermelidir. Bir internet kullanıcısının tercih hakkını kullanması ve ODR verilerinin toplanmasına itiraz etmesi durumunda, söz konusu tüzel kişi tarafından söz konusu kullanıcının tarayıcısına hedefe yönelik online reklamlar iletilmesini kolaylaştırmak için artık ODR süreçleri kullanılmayacaktır. Bu ilke, bilgisayar veya diğer cihazlar üzerinden ODR alan tüm internet kullanıcıların ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi üzerinden ODR faaliyetine ilişkin tercih hakkını kullanmasını sağlamaktadır. B. Açık Onay, bir kişinin verilerinin Online Davranışsal Reklam amacıyla toplanması ve kullanımı ile ilgili açık ve anlaşılır bir bildirime yanıt olarak özgür iradesiyle verdiği belirli, bilinçli ve açık bir onaydır. Açık Onay, belirli bir bilgisayar veya cihaz üzerinde ziyaret edilen tüm veya çoğu internet sitesi hakkında veri toplamak için tarayıcı araç çubukları vs. gibi teknoloji veya uygulamalar kullanan ve bu verileri ODR iletmek için kullanan tüm şirketler tarafından önceden alınmalıdır. Bir Üçüncü Parti tarafından Açık Onay alınmış olan durumlarda da, internet kullanıcılarının söz konusu verilerin ODR amacıyla toplanmasına ve kullanımına verdikleri Açık Onayı geri almalarına imkan veren, kullanımı kolay bir mekanizma sağlanmalıdır. Bu verilerin ODR iletmek için kullanılacağı durumlarda, En İyi Uygulama Önerisi verileri toplayan Üçüncü Parti nin, kullanıcının Açık Onayını almasını gerektirmektedir. Bu teknoloji ve uygulamalar ayrıca ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne erişim sağlamalıdır. C. Şirketler, kullanıcıların ODR amacıyla veri toplanması ve kullanımına ilişkin açık tercihlerini devre dışı bırakan teknikler kullanmamalıdır. Şirketler, kullanımından haberdar olduklarında bu tür uygulamalara karşı, ilgili mercilere bildirim dahil olmak üzere, tedbirler almalıdır. EASA, bunların kullanıcı tarafından açıkça beyan edilen tercihi ortadan kaldırmak için tasarlanan iş uygulamaları olduğunun farkındadır. İlke II, Madde C de reklamcılık ve pazarlama sektörünün bu yasadışı uygulamalara karşı olduğu ve kullanımını kınadığı açıkça belirtilmektedir. Bu ilke, En İyi Uygulama Önerisi kapsamında bu tür uygulamaların kullanımına hiçbir şekilde imkan veya kolaylık sağlanmaya çalışılmadığını açıkça ortaya koymaktadır. İlke III Hassas Segmentasyon Hassas olarak değerlendirilebilecek ilgi alanı kategorileri oluşturulabilir. A. Çocuk segmentasyonu Standart, Üçüncü Partilerin, Online Davranışsal Reklam kullanarak çocukları hedef almak için özel olarak tasarlanmış segmentler oluşturmaması gerektiğini belirtmektedir. En İyi Uygulama Önerisi, çocuk ürünlerinin ebeveynlere ve diğer yetişkinlere pazarlanması amacıyla ODR verilerinin toplanmasına kısıtlama getirmemektedir.

16 B. Hassas kişisel verilerin kullanıldığı segmentler Hassas kişisel verilerin kullanımına dayalı ODR segmentleri oluşturacak veya kullanacak şirketlerin geçerli kanunlara uygun olarak internet kullanıcısından Açık Ön Onay alması gerektiği Standart ta açıkça belirtilmektedir. İlke IV Uyum ve Yaptırım Programları Bu Standart kapsamında uyum ve şikayet yönetimi sağlanması için etkin mekanizmalar yürürlüğe konacaktır. IAB Avrupa ODR Çerçevesi kapsamında belirlenmiş şartlar bu En İyi Uygulama Önerisi nin de parçasını teşkil etmektedir; bu şartlar söz konusu Çerçeve nin tüm imzacı tarafları için bağlayıcıdır ve iki unsurdan oluşan sektörel bir uyum ve yaptırım programı ile desteklenecektir. İlk olarak, IAB Avrupa ODR Çerçevesi özdenetimde bir yenilik yaparak, imzacı şirketlerin taahhütlere uyumunu ölçmeye yönelik yeni bir prosedür getirmekte ve bir yaptırım ve anlaşmazlık çözme mekanizması kurmaktadır. Bu şirketlere periyodik olarak yenilenen bir İşletmeler Arası (B2B) mühür verilecektir. Bir şirketin yükümlülüklerini ihlal etmesi ve bu ihlali belirli bir süre içerisinde düzeltmemesi durumunda, mühür geri alınacaktır. Sonuç olarak, bu ihlal tüm piyasaya ve kamuoyuna duyurulacaktır. İkinci olarak, ihlallerin imzacı şirketin uyum programı ile çözülmemesi veya kullanıcıların şikayetlerinin ODR Çerçevesi nin imzacısı olmayan şirketlerin ODR faaliyetleri ile ilgili olması durumunda, bu ihlaller tüm reklam eko-sistemini korumak adına EASA nın En İyi Uygulama Önerisi kapsamında çözülebilir. Bu ikili yaptırım mekanizması ( EASA PLUS ) tüketicilerin şikayetlerinin yeterli düzeyde yönetilmesini ve ihlalci şirketlerin etkili yaptırım mekanizmaları ile uyumlu hale getirilmelerini sağlamaktadır. En İyi Uygulama Önerisi için etkin bir özdenetim sistemine yönelik kriterler EASA Sözleşmesi nde belirtilmiş ve sonrasında AB Reklamcılık Yuvarlak Masa toplantısında teyit edilmiştir. Bu En İyi Uygulama Önerisi, tüketicilerden ODR tercih ve seçimlerine ilişkin sektörel süreçleri hem de tüketici şikayet yönetimi süreçlerini kapsamaktadır. Bunlar, şikayetlerin yerel dillerde doğrudan ilgili kurumlara iletilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip kolayca erişilebilir mekanizmalar içermelidir: 1. Diğer özdenetim kuruluşlarına veya süreçlere sevk edilmesi gerekenleri tespit etmek için şikayetlerin ayrıştırılması (ör; bağlama dayalı reklamcılık ile ilgili olanların): Bu, kullanıcı geribildirim ve şikayetlerinin ayrıştırılarak önceliklendirilmesini ve ilgili süreç ve kurumlara sevk edilmesini kapsamaktadır (Uyum Akış Şemasının açıklandığı bölüm 4 e bakınız). 2. Şikayetlerin EASA ağı içerisindeki reklam özdenetim kurumları gibi bağımsız, alternatif anlaşmazlık çözme mekanizmaları yoluyla yönetilmesi için şeffaf, kolaylıkla anlaşılabilir ve erişilebilir mekanizmalar oluşturulması: En İyi Uygulama Önerisi nde ODR sorunlarında tüketiciler için tek bir merkez sağlamak adına mevcut reklam özdenetim sistemi ile yeni sektörel geribildirim süreci arasında bağlantı kurmaya yönelik düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. 3. Reklam özdenetim kuruluşları dahil olmak üzere bir şikayet merciine şikayette bulunan kullanıcıların kendi yerel dillerinde kullanımı kolay bir şikayet yönetimi mekanizmasına erişimi olmalıdır.

17 4. İhlal yaşanan alanların tespit edilip düzeltilmesine yönelik süreçlerin oluşturulması: İhlal yaşanan alanların düzeltilmesi için gerekli sektörel süreçler ve özdenetim kuruluşları ile yürütülmesi gereken etkileşim, detaylı bir şekilde Bölüm 4 te anlatılmaktadır. 5. ODR faaliyeti yürüten şirketlerin Standart ın yükümlülüklerine uyum ile ilgili olarak birden fazla yaptırım mekanizmasına tabi olmaması için koordinasyon sağlanması: Kullanıcılar için olduğu gibi uyum ve yaptırım için de tek bir merkez oluşturulmuştur. En İyi Uygulama Önerisi sektör genelinde yerel düzeydeki özdenetim kuruluşları ve sektörel ortaklar tarafından yürürlüğe konarak uygulanacaktır. En İyi Uygulama Önerisi, imzacı şirketlerin ODR Çerçevesi kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. 6. Çerçeve kapsamındaki ilkelere uyulmaması durumunda alınan kararların, ilk olarak şikayette bulunulan ülkenin dilinde de olmak üzere yayınlanması. 7. Uyum ile ilgili düzenli istatistik ve raporların (ör; şikayet yönetimi ve kararların sonucu) şeffaflık sağlamak adına kamuoyuna açık olarak sunulması. Reklam özdenetiminde uygulanan klasik yaptırım, kararın özdenetim kurumları (ÖDK ler) tarafından yayınlanmasını içeren ismini ifşa ederek utandırma (name and shame) ilkesidir. Standartta, asgari olarak, kuralları ısrarlı, mükerrer ve kasıtlı bir şekilde çiğneyen aynı ihlali tekrar eden ve usulsüz iş yapanlara karşı, son başvurulacak yaptırım olan konunun ilgili yasal mercilere sevk edilmesi ( yasal destek ) dahil olmak üzere, gerekli işlemlerin yapılması önerilmektedir. Bu En İyi Uygulama Önerisi nde tüm tarafların reklamcılık ve pazarlama iletişimi ile ilgili yaptıkları sözleşme ve diğer anlaşmalarına sözleşmeyi imzalayanların geçerli özdenetim kurallarına uymayı ve Birleştirilmiş Uluslar arası Reklam ve Pazarlama İletişimi Uygulama Esasları nın 26. Maddesi nde belirtildiği üzere, ilgili özdenetim kurumu tarafından verilen karar ve hükümlere saygı göstermeyi taahhüt ettikleri yönünde bir ifade eklemeye teşvik edilmesini önermektedir. Uyum ve yaptırım konusunda özdenetim kurulışları ile uyumla ilgili kullanıcı geribildirimlerini yönetecek sektörel mekanizmalar arasında koordinasyon sağlanması gerekecektir. Bu, bölüm 4 te detaylı olarak açıklanmaktadır. Uyum Programları Arasındaki İlişki: İlgili uyum programlarının yöneticileri arasındaki koordinasyon AB ve AEA Üye Devletleri ve gerektiğinde diğer bölgelerde uygulama ve yürütmenin şeffaflığını, tutarlılığını ve istikrarını sağlamalıdır. Bu En İyi Uygulama Önerisi nde, EASA nın sınır ötesi şikayet sistemi gibi mekanizmaların tüketicilerden gelen şikayetlerin uygun şekilde paylaşılmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Mevcut sınır ötesi şikayet sistemi, şikayetlerin reklamın gösterildiği ülkedeki özdenetim kuruluşları tarafından reklam yayıncısının ülkesindeki yetkili özdenetim kuruluşları ile paylaşılmasını kolaylaştırmaktadır. EASA, bu şikayetlerin sonucunu ve yönetimini takip etmekte ve ulusal raporlara ek olarak internet sitesinde sınır ötesi vakaların sonuçlarına ilişkin raporlar yayınlamaktadır. Bu En İyi Uygulama Önerisi nde ODR ile ilgili şikayetlerin yönetiminde de benzer bir süreç uygulanması ve kaynak ülkedeki yetkili özdenetim kuruluşuna yönlendirilmesine önerilmektedir. İlke V Gözden Geçirme Bu En İyi Uygulama Önerisi Standardı, IAB Avrupa ODR Çerçevesi ve diğer ilgili düzenlemelerde meydana gelen değişikliklere ve ODR ve iş uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak düzenli olarak gözden geçirilecektir. Gerekli değişiklikler yapılacaktır.

18 IAB Avrupa AB Online Davranışsal Reklamcılık Çerçevesi Giriş Tanımlar Çerçeve Giriş Aşağıda imzası bulunan şirketler (Şirketler) Online Davranışsal Reklamcılık ( ODR ) için bu Avrupa Özdenetim Çerçevesi ni (Çerçeve) oluşturmuştur. Söz konusu Çerçeve, sektördeki iyi uygulamaları sistematikleştirmeye yönelik bir yapı ortaya koymakta, Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisindeki internet kullanıcıları için şeffaflığı ve seçme hakkını geliştirmek amacıyla Şirketler ve Dernekler açısından bağlayıcı birtakım ilkeler belirlemektedir. Bu belgenin sonunda sıralanan Dernekler (Dernekler) Çerçeve üzerinde ortak çalışmalar yürütmüş olup, bu Çerçeve nin reklamcılık eko-sisteminde tanıtılmasını desteklemektedir. Belgede yer alan ilkeler, reklamların internet kullanıcılarının tercihleri veya menfaatleri doğrultusunda yapılmasına olanak sağlamak için, Online Davranışsal Reklamcılık ve online verilerin toplaması işlemlerine tüketici dostu standartların uygulanması amacını taşımaktadır. Çerçeve online reklamların içeriğine ilişkin düzenleme getirmeyi hedeflememekte veya (aşağıda tanımlanan) Reklam İletimini düzenlememektedir. Çerçevenin ve İlkelerin Uygulanması Özellikle toplanan veya işlenen verilerin, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ait olduğu ve bu itibarla kişisel veri teşkil ettiği durumlarda, ODR için geçerli olabilecek farklı kanunlar bulunmaktadır. İlkeler, Şirketlerin yürürlükteki kanunlara uyum sağlamaya yönelik bir çerçeveyi sistem ve sözleşmelerinin bir parçası haline getirmelerini ve ayrıca düzenleme getirilmemiş alanlara yönelik de koruyucu tedbirler almalarını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Yürürlükteki kanunlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğinden, bu ilkelere uyum sağlanması mevcut veya ileride yürürlüğe girecek herhangi bir düzenlemeye uyum sağlandığına ilişkin bir garanti teşkil etmemekte ve bu uyum zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu ilkeler, özellikle internet sitelerindeki veya reklamlar içerisindeki tüketici bildirimlerine standart getirerek ve kişisel verilerin işin içinde olmadığı durumlarda dahi ODR nin kabul veya reddedilmesine ilişkin basit mekanizmalar oluşturarak internet kullanıcılarına doğrudan fayda sağlamaktadır. İnternet kullanıcıları, ilkelerde belirtilen yöntemleri izleyerek, ilkelerin ihlal edildiğinden şüphelendikleri durumlara ilişkin olarak şirketler aleyhinde şikayette bulunabilir. Bu Çerçeve, bir internet kullanıcısının ilgi alanlarına ve tercihlerine uygun reklamlar sunmak amacıyla, ilgi alanı segmentleri oluşturmak veya görüntüleme davranışlarını ilgi alanı segmentlerine göre dağıtmak için, Müşterek Kontrol altında olmayan, zaman içerisindeki ve birden fazla internet alanındaki internet görüntüleme davranışlarına odaklanılan ODR için geçerlidir. Bu Çerçeve, Müşterek Kontrol altında olan belirli bir internet sitesi veya ilgili internet sitelerine ilişkin internet görüntüleme davranışı için geçerli değildir.

19 Çerçeve, bütün İnternet eko-sistemi içerisinde geçerlidir. Çerçeve, ODR ile ilgili faaliyette bulunan İnternet Sitesi Operatörleri, Üçüncü Partiler ve masaüstü uygulama yazılımı sağlayıcıları için ayrı hükümler içermektedir. Çerçeve ile bir şirketin bir dizi farklı faaliyet yürütebileceği ve bu nedenle her bir farklı faaliyet için farklı İlkelerin, bildirim ve onay türlerinin geçerli olabileceği kabul edilmektedir. Tanımlar Reklam İletimi (Ad Delivery) Reklam İletimi, Reklam Raporlama verileri kullanılarak online reklamların veya reklam ile ilgili hizmetlerin sunulmasıdır. Reklam İletimi, Reklam Raporlama verilerinin bir bilgisayar veya cihaza Müşterek Kontrol altında olmayan sitelerden zaman içerisinde toplanan bilgilere dayanarak tespit edilen kullanıcı tercihlerine veya ilgi alanlarına göre reklamlar iletmek için kullanıldığı durumlarda, söz konusu verilerin toplanmasını ve kullanımını içermez. Reklam Raporlama (Ad Reporting) Reklam Raporlama, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, bir internet sitesi üzerindeki sayfa görüntülemelerinin kayıt altına alınması veya bir tarayıcı, işletim sistemi, alan adı hakkındaki diğer bilgilerin, internet sitesi veya reklamın görüntüleme tarihi ve saati bilgisinin ve diğer ilgili bilgilerin toplanması veya kullanılmasıdır: İnternet sitesi (siteleri) üzerindeki faaliyetle ilgili istatistiksel raporlama İnternet analitiği ve analizi ve Belirli bir internet sitesi üzerinde sunulan reklamların sayı ve türünün kayıt altına alınması. Kontrol Bir tüzel kişiliğin kontrolü, başka bir tüzel kişiliğin (1) söz konusu tüzel kişilikteki oy haklarının çoğunluğuna sahip olması veya (2) söz konusu tüzel kişiliğin üyesi olup yönetim kurulunun çoğunluğunu atama veya görevden alma hakkına sahip olması (3) söz konusu tüzel kişiliğin bir üyesi olup diğer üyelerle yapılan bir anlaşma uyarınca bu tüzel kişilikteki oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etmesi veya (4) söz konusu tüzel kişiliğe yükümlülükler getirmesi veya politikalarını ya da faaliyetlerini yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yoluyla kontrol etmesi veya (5) söz konusu tüzel kişiliğin yönetimi, politikaları veya faaliyetleri üzerinde kontrol etkisi uygulama yetkisine başka türlü sahip olması anlamına gelir ve Kontrol Edilen ifadesi bu doğrultuda yorumlanır. Müşterek Kontrol Müşterek Kontrol altındaki tüzel kişiler veya internet siteleri, Kontrol Edeni (örneğin Ana Şirket), Kontrol Edileni (örneğin bağlı şirketler) veya Müşterek Kontrol altında olanları (örneğin grup şirketleri) içerir. Bunlar aynı zamanda kontrol eden tüzel kişilik(ler) için veri işlemek üzere yazılı bir anlaşmaya tabi olan ve bu işleme faaliyetini kendi amaçları doğrultusunda veya kendi adına değil, sadece söz konusu tüzel kişilik(ler) için ve adına yapan tüzel kişilikleri de içerir.

20 İkon İkon, I.A.1. de tanımlanan ODR Kullanıcı Tercihi Sitesine veya Üçüncü Parti Bildirimine bir köprü (hyperlink) içeren, internet tabanlı görünür bir unsurdur. Açık Onay Açık Onay, bir kişinin verilerinin Online Davranışsal Reklamcılık için toplanmasına ve kullanımına ilişkin net ve anlaşılabilir bir bildirime yanıt olarak, özgür iradesiyle verdiği belirli ve bilinçli bir onaydır. Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) Online Davranışsal Reklamcılık, belirli bir bilgisayar veya cihazda zaman içindeki ve Müşterek Kontrol altında olmayan çeşitli internet alanlarındaki internet görüntüleme davranışlarına ilişkin verilerin, söz konusu bilgisayar veya cihaza söz konusu internet görüntüleme davranışlarından yola çıkarak tespit edilen tercihlere veya ilgi alanlarına göre online reklamlar iletmek amacıyla, internet kullanıcısının tercihlerini veya ilgi alanlarını tahmin etmek için toplanmasıdır. Online Davranışsal Reklamcılık, İnternet Sitesi Operatörlerinin faaliyetlerini, Reklam İletimi veya Reklam Raporlamasını veya bağlama dayalı (contextual) reklamcılığı (örneğin; ziyaret edilen internet sayfasının içeriğine, bir kullanıcının o andaki internet sayfası ziyaretine veya arama sorgusuna göre yapılan reklamcılık) içermez. ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi İnternet kullanıcılarına, verilerinin ODR amacıyla bir veya daha fazla Üçüncü Parti tarafından toplanması ve kullanımına ilişkin tercihlerine yönelik bir mekanizma sağlayan veya Online Davranışsal Reklamcılık üzerinde kullanıcı tercihine izin veren bir mekanizmaya linkler veren, tüm resmi AB ve ilave AEA dillerinde mevcut tüketici odaklı bir internet sitesi ve eğitim portalıdır (www.youronlinechoices.eu, seninsecimin.org). Üçüncü Parti Kendisi veya Müşterek Kontrol altındaki bir tüzel kişilik tarafından sahip olunan veya işletilen bir veya daha fazla internet sitesi dışındaki bir veya daha fazla internet sitesi üzerinde Online Davranışsal Reklamcılık faaliyeti yürüten bir tüzel kişilik, Üçüncü Parti olarak nitelendirilir. İnternet Sitesi Operatörü İnternet sitesi Operatörü, internet kullanıcısının etkileşimde bulunduğu internet sitesinin sahibi, kontrol edeni veya işletmecisidir.

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ Bu beyan Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. nin gizlilik politikasını içerir. www.ekrandanbaskiya.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, AntalyaList.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Madde 7 - İlişki süreçleri 7.1 İş ilişkisi yönetimi Hizmet sağlayıcı; müşterileri, kullanıcıları ve hizmetlerin ilgili taraflarını

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!*

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Merhaba, Kırmızı Solucan ve Gübresi Ticareti yapan bir firma olarak kazancınızı arttırmak ve daha çok müşteriye erişmek istiyorsanız, Türkiye

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

Şirket Perspektifinden Kişisel Verilerin Korunması. Ali Ilıcak, Rekabet ve Regülasyonlar Direktörü

Şirket Perspektifinden Kişisel Verilerin Korunması. Ali Ilıcak, Rekabet ve Regülasyonlar Direktörü Şirket Perspektifinden Kişisel Verilerin Korunması Ali Ilıcak, Rekabet ve Regülasyonlar Direktörü Gündem Kişisel çıktı? Verilerin Korunması meselesi nereden Yeni uyum konuları neler? Şirketlerin gerekenler

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI İşbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası nın amacı, Aygaz A.Ş. ( Şirket ) tarafından işletilmekte olan www.aygaz.com.tr internet sitesi ( Site ) üzerinden temin edilen

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 20 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

REKLAM VE TANIMLAMA BİLGİSİ POLİTİKASI

REKLAM VE TANIMLAMA BİLGİSİ POLİTİKASI REKLAM VE TANIMLAMA BİLGİSİ POLİTİKASI GENEL İZLEME TEKNOLOJİLERİ KULLANIYORUZ Web sitemizi veya hizmetimizi kullandığınızda, zaman geçtikçe ve farklı web siteleri üzerinden kullanıcılar hakkında kişisel

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0 AL Kısa genel açıklama Bir raporun GRI İlkelerine dayandırıldığını göstermek için, rapor hazırlayıcıları Uygulama Seviyeleri sistemini kullanarak GRI Raporlama Çerçevesini hangi seviyede uygulamış olduklarını

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu Politika nın amacı Doğan Grubu olarak faaliyetlerimizde temel insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı ve çalışanlarımıza verdiğimiz değeri açıklamaktır.

Detaylı

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete de Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Kontrolü. İdari Özet Ekonomi ve Çapraz Medya Etkilerine İlişkin Referans Dokümanı Haziran 2005

Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Kontrolü. İdari Özet Ekonomi ve Çapraz Medya Etkilerine İlişkin Referans Dokümanı Haziran 2005 AVRUPA KOMİSYONU GENEL MÜDÜRLÜK - JRC ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ (JRC) Geleceğe Yönelik Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Endüstri, Enerji ve Ulaşımda Sürdürülebilirlik Avrupa IPPC Bürosu Entegre Kirlilik

Detaylı

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi XBRL dünya çapında iş dünyasıyla finansal veriler arasında elektronik iletişimi sağlayan devrimsel nitelikte bir dildir. Hazırlık aşamasında,

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Nisan 2016 Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşmış ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanundaki

Detaylı

MyLyconet web sitesi ile ilgili. Verileri Koruma Açıklaması

MyLyconet web sitesi ile ilgili. Verileri Koruma Açıklaması MyLyconet web sitesi ile ilgili Verileri Koruma Açıklaması Kişisel bilgilerinizin korunması Lyoness ve işbu web sitesinin sahibi [buraya site sahibinin adını yazınız]için önemlidir. Aşağıda yer alan bilgiler

Detaylı

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI TBB İnsan Hakları Merkezi İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI Proje, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

Altan ÇOLAK Hoşgeldiniz

Altan ÇOLAK Hoşgeldiniz Altan ÇOLAK Hoşgeldiniz E-Ticaretinizden edineceğiniz dönüşümlerinizi etkileyebilecek 12 Madde ve Adwords de işinizi kolaylaştıracak yenilikler. E-ticaret Sitelerinde Dönüşümü Arttırabilen Bazı Tavsiyeler

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. olarak, sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı AKBANK T.A.Ş nin ( Banka ) faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Avrupa Bölgesel Gizlilik Politikası

Avrupa Bölgesel Gizlilik Politikası Avrupa Bölgesel Gizlilik Politikası Bu Avrupa Bölgesel Gizlilik Politikası ( Avrupa Bölgesel Politikası ) Gates Corporation Şirket Gizlilik Prensiplerine ( Şirket Prensipleri ) ek olarak sunulmakta ve

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu

Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü & TEPAV Ortak Raporu TOBB Üniversitesi Batu KINIKOĞLU Enstitü Uzmanı 16.01.2015

Detaylı

Sirküler No: 009 İstanbul, 8 Ocak 2016

Sirküler No: 009 İstanbul, 8 Ocak 2016 Sirküler No: 009 İstanbul, 8 Ocak 2016 Konu: Ülke Bazında Raporlama (Country-by-Country Reporting - CbCR) uygulamasını transfer fiyatlandırması mevzuatına almış ülkelerde iştiraki olan Türkiye merkezli

Detaylı

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/232 Ref: 4/232. Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/232 Ref: 4/232. Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 26.12.2013 Sayı: 2013/232 Ref: 4/232 Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 24.12.2013 tarihli 28861 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2 Sıra No.lı Elektronik

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

ETİK KURALLAR KLAVUZU TOKKDER TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ ETİK KURALLARI

ETİK KURALLAR KLAVUZU TOKKDER TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ ETİK KURALLARI ETİK KURALLAR KLAVUZU T O K K D E R TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ TOKKDER ETİK KURALLARI TOKKDER TOKKDER ETİK KURALLAR KILAVUZU Dernek üyelerinin uyması gereken iş prensipleri ve uygulamalarını

Detaylı