Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi"

Transkript

1 Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında En İyi Uygulama Önerisi Avrupa reklamcılık sektörü genelinde Online Davranışsal Reklamcılık alanında tüketici kontrollerine yönelik bir özdenetim ve standardı ve uyum mekanizması oluşturulması

2 Avrupa da Sektör Genelinde Online Davranışsal Reklamcılık alanında Tüketici Kontrollerine yönelik bir Özdenetim Standardı ve Uyum Mekanizması Oluşturulması için EASA En İyi Uygulama Önerisi Tarih: 13 Nisan 2011 Hazırlayanlar: Oliver Gray, Genel Direktör (EASA) Angela Mills Wade, İcra Direktörü (EPC) Katkıda bulunanlar: Kimon Zorbas (IAB), Goetz Branda (FEDMA), Carolin Wehrhahn (ENPA), Sibylle Stanciu (EASA), Malte Lohan (WFA) Redaksiyon: Renee Brautigam (EASA), David Barron (EASA) Kapak yerleşimi: Renee Brautigam (EASA)

3 En İyi Uygulama Önerisi Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) Yapı Bu En İyi Uygulama Önerisi aşağıdaki bölümleri içermektedir: Giriş Özet Bölüm 1: Bölüm 2: Bölüm 3: Bölüm 4: Bölüm 5: Bölüm 6: Bölüm 7: Bölüm 8: Bölüm 9: Bölüm 10: En İyi Uygulama Önerisi nin kapsamı ve benimsenen yaklaşım IAB Avrupa ODR Çerçevesi ne istinaden Avrupa genelinde yerel düzeyde oluşturulan yaklaşımın temelini oluşturacak olan ODR hakkındaki Sektörel Standardın ilkeleri hakkında kılavuz bilgiler IAB Avrupa ODR Çerçevesi Standartlara uyum süreci ve bu sürecin izlenmesi ile ilgili kılavuz bilgiler (akış şeması dahil) Tüketici kontrol sayfasının kullanımına dair açıklamalar Şirket Uyum Programı ile ilgili açıklamalar EASA Reklam Özdenetim Sözleşmesi EASA En İyi Uygulama Önerilerine Genel Bakış EASA Sınır Ötesi Şikayet Mekanizması EASA üyelerinin listesi: özdenetim kuruluşları ve reklamcılık sektörü birlikleri

4 Giriş Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) reklam özdenetim konularındaki tek yetkili merci olup kültür, hukuk ve ticari uygulamalar bakımından söz konusu olan ulusal farklılıkları göz önünde bulundurarak, ticari iletişimde etkin özdenetim yoluyla yüksek etik standartları teşvik eder. Bu standartlar örneğin EASA Reklam Özdenetim Sözleşmesi ve EASA En İyi Uygulama Önerileri yoluyla teşvik edilmektedir. Merkezi Brüksel de bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, EASA Avrupa ve dışından 34 (bunların 26 sı Avrupa dadır) ulusal reklam özdenetim kuruluşları ve reklamcılık sektörünü temsil eden 16 kurumu (reklamverenler, reklam ajansları, çeşitli geleneksel ve dijital interaktif medya kuruluşları (IAB Avrupa dahil)) bir araya getirmektedir. EASA üyelerinin listesini bölüm 10 da bulabilirsiniz. Online Davranışsal Reklamcılık alanında Avrupa da sektör genelinde özdenetim standardı ve uyum kontrolleri oluşturulmasına yönelik EASA En İyi Uygulama Önerisi, Avrupa genelinde özdenetim yoluyla ODR için bir dizi tüketici gizliliği koruma tedbirinin sağlanmasına katkıda bulunma amacı taşımaktadır. Online Davranışsal Reklamcılık için IAB (İnteraktif Reklamcılık Bürosu) Avrupa nın Online Davranışsal Reklamcılık Çerçevesini tamamlayıcı nitelikte olan ve sektörel bir standart getiren kapsamlı bir özdenetim çözümü sunmaktadır. Bu çözümün özellikleri şu şekildedir: ODR için eksiksiz ve entegre bir özdenetim çözümü; AB / AEA genelinde uygulanacak asgari uyum öngören tutarlı bir yaklaşım; Bir Pan-Avrupa sektörel yaklaşım ve standardı Tüketici geribildirim ve şikayetleri için ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi Güçlü ve etkin özdenetim yürütme mekanizmaları EASA En İyi Uygulama Önerisi, sektör genelinden ve sektör dışından çok sayıda paydaşla yürütülen istişarelere ve Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel Direktörlüğü nün yönetiminde düzenlenen Online Davranışsal Reklamcılık alanındaki özdenetim çözümleri konulu iki özel AB Yuvarlak Masa toplantısına konu olmuştur.

5 7 Nisan 2011 de EASA Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve ulusal düzeyde uygulanması için Avrupa daki özdenetim kuruluşları ve sektörel EASA üyelerine gönderilmiştir. EASA, üyesi olan AB ÖDK lerinin en az %70 inin En İyi Uygulama Önerisini bir yıl içerisinde (yani Nisan 2012 sonu itibariyle) uygulamaya geçirmesini sağlama taahhüdünde bulunmuştur.

6 Özet EASA Üyesi Sektör Temsilcisi Kuruluşlar ve Özdenetim Kurumları için Online Davranışsal Reklam hakkındaki En İyi Uygulama Önerisine Genel Bakış Bu En İyi Uygulama Önerisi kapsamında getirilen öneriler: EASA üyesi sektör temsilcisi kuruluşlar: Kendi üyelerinin, Online Davranışsal Reklamcılık konusunda bu en iyi uygulamaya istinaden yerel düzeyde kuralların benimsenmesini desteklemelerini açıkça talep etmelidir; Kendi üyelerinin Online Davranışsal Reklamcılık hakkındaki şikayetlerin özdenetim kuruluşları tarafından yönetilmesine ilişkin yerel düzeyde yeni sorumluluk alanı ve kuralların belirlenmesini desteklemelerini açıkça talep etmelidir; Teknik nitelik taşımayan şikayetlerin özdenetim kuruluşları tarafından yönetilmesi konusunda reklam ağları ile açık bir anlaşmaya varmalıdır; Kendi üyeleri arasında yukarıdaki hususlara ilişkin yeterli sektörel farkındalığın yaratılmasını sağlamalıdır; Yukarıdaki hususlara ilişkin yeterli ve anlaşılabilir tüketici farkındalığının yaratılmasını sağlamalıdır; Tüketici geribildirim ve şikayetlerinin tek bir merkezden yönetilmesi için tüketici tercihleri sayfasına gerekli bağlantıyı sağlamalıdır; Sektörel uyum izleme raporları ile şikayet yönetimi süreçleri arasında gerekli bağlantıları kurmalıdır; Aynı ihlali tekrar edenler veya usulsüz iş yapanlara yönelik yaptırımlar için sıkı tedbirleri almalıdır. EASA üyesi özdenetim kuruluşları yerel reklam sektöründeki ve Online Davranışsal Reklamcılık alanındaki işbirliği ortaklarıyla aşağıdaki konularda fikir birliğine varmalıdır: Sorumluluk alanlarının, pazarlama iletişim içeriklerinin ötesinde Online Davranışsal Reklamlara ilişkin şikayetlerin yönetilmesini de kapsayacak şekilde genişletilmesi; Mevcut esaslara Online Davranışsal Reklamcılık için en iyi uygulamayı esas alan hükümleri içeren yeni bir bölüm eklenmesi;

7 Online Davranışsal Reklamlar hakkındaki şikayetleri yönetmek için uzmanlar ve ilgili kuruluşlarla istişareler yapılmasını ve ODR hakkındaki sektörel izleme uyum raporlarını da içeren prosedürlerin oluşturulması; Yukarıdaki konu larda yeterli sektörel farkındalığın yaratılması; Yukarıdaki hususlara ilişkin yeterli ve anlaşılır tüketici farkındalığının yaratılması; ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi aracılığıyla tüketicilerin teknik konularda (ör; bir şirketin teknik bir hatayı düzeltmeyi reddetmesinden ziyade (iptal (opt-out) linkinin veya tuşunun çalışmaması ile ilgili sorunlar vs.) geribildirimlerini ve gerektiğinde özdenetim kuruluşlarına şikayetlerini iletmeleri için anlaşılması kolay bir mekanizma sağlanması; ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesine iletilen teknik sorunlara ilişkin tüketici geribildirimleri için açık bir yönlendirme sistemi kurulmasının ve gerekli desteğin verilmesinin sağlanması; EASA En İyi Uygulama Önerisi, Uluslararası Ticaret Odası nın (ICC) Birleştirilmiş Reklam ve Pazarlama İletişimi Uygulama Esasları nın gözden geçirme sürecine katkıda bulunmuştur ve bu esaslara eklenen yeni bir bölümde Online Davranışsal Reklamcılığa dair konular da dahil olmak üzere dijital interaktif medya konusu ele alınacaktır. Yeni ICC Esasları Eylül 2011 de yayınlanmıştır.

8 Bölüm 1 En İyi Uygulama Önerisi kapsamı ve benimsenen yaklaşım EASA En İyi Uygulama Önerisi nedir? EASA nın En İyi Uygulama Önerileri EASA üyesi özdenetim kuruluşları ve sektör temsilcisi kuruluşlara reklam özdenetim uygulaması ve diğer ilgili alanlarda destek ve tavsiyeler sunar. Özdenetim kuruluşları yerel reklamcılık sektörünün bileşenleri tarafından aktif bir şekilde desteklenen bağımsız ulusal kurumlardır. Özdenetim kuruluşları kendi özdenetim sistemlerinin idaresinden ve ulusal reklamcılık uygulaması esaslarının uygulanmasından sorumludur. EASA nın En İyi Uygulama Önerileri, özdenetimin En İyi Uygulama Modeline (bkz. Bölüm 7) göre geliştirilmesi konusunda ulusal çaptaki tartışmaları teşvik etmek için tasarlanmış olup gerek tüm Avrupa gerekse ulusal düzeyde net aksiyonlar alınma amacını taşımaktadır. En İyi Uygulama Önerileri resmi olarak bağlayıcı değildir. Her özdenetim kuruluşunun kendi ülkesi için en ideal çözümü sağlaması farklı yollarla mümkün olduğundan, bir En İyi Uygulama Önerisi kapsamındaki konunun uygulamaya geçirilmesi, üye özdenetim kuruluşları ile bunların sektörel ortakları arasında mevcut özdenetim çerçevesi bağlamında yürütülen bir müzakere süreci sonucunda gerçekleşir. Bir En İyi Uygulama Önerisi metni üzerinde reklamcılık sektörü ve özdenetim kuruluşları arasında Avrupa düzeyinde genel bir anlaşmaya varılır. Bu durum, her ülkenin, En İyi Uygulama Önerisi nde (bkz. Bölüm 2) belirtilen ilkeler temelinde, yerel koşullara en uygun yaklaşımı benimsemesine izin verir ve böylece Avrupa genelinde sorumluluk alanı ve uygulama bakımından tutarlılığın sağlanmasına yardımcı olur. En İyi Uygulama Önerisi Standartları ndaki ilkeler IAB Avrupa ODR Çerçevesindeki Standartlardan alınmıştır. Bir ulusal özdenetim kuruluşu, reklamcılık esaslarını ve sistemini EASA önerilerinde öngörülenden daha yüksek standartlarda oluşturmayı tercih edebilir. Bugüne kadarki tüm EASA En İyi Uygulama Önerileri, EASA nın En İyi Uygulama Ortak İlkeleri ve İşletim Standartları ve En İyi Uygulama Özdenetim Modeli esas alarak hazırlanmıştır. Reklam sektörü, Haziran 2004 te EASA nın Reklam Özdenetim Sözleşmesi ni imzalayarak bunları hayata geçirmeyi taahhüt etmiş ve bu kapsamda özdenetimin mekanizmasının kanunları tamamlayıcı nitelikteki sosyal sorumluluğa ilişkin çok çeşitli sistemleri kapsadığını kabul etmiştir. Bu En İyi Uygulama Önerisi nin işlevi nedir? Bu EASA En İyi Uygulama Önerisi, EASA tarafından 2008 de kabul edilen Dijital Pazarlama İletişimine İlişkin En İyi Uygulama üzerine eklemeler yaparak geliştirmektedir. Bu En İyi Uygulama Önerisi, Avrupa genelinde özdenetim yoluyla Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) için bir dizi tüketici gizliliği koruma tedbiri sağlanmasına katkıda bulunma amacı taşımaktadır. Burada özellikle, Avrupa daki reklamcılık ve pazarlama iletişimi sektörü ile özdenetim kuruluşları tarafından ODR ye ilişkin şeffaflık

9 ve tüketici kontrol mekanizmalarına yönelik sektörel bir standardın oluşturulması ve bu standarda uyum konuları ele alınmaktadır. ODR ye ilişkin bu En İyi Uygulama Önerisi nde tanımlanan en iyi uygulamalar, EASA üyesi özdenetim kuruluşları ile yapılan özel atölye çalışmalarının yanı sıra EASA nın 2009 yılından başlayarak EASA Yönlendirme Grubu ve ODR özdenetim çalışma grubu üzerinden reklam ağları, reklamverenler, reklam ajansları, medya ve üye özdenetim kuruluşları ile gerçekleştirdiği yoğun tartışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Gerek kurallarda (standartlara ilişkin 2. bölüm) gerekse ulusal özdenetim sistemlerinin sorumluluk alanlarındaki değişiklik önerilerinin yanı sıra reklam özdenetim sistemlerinin reklam ağı sektörünün tüketici kontrol mekanizmaları arasındaki etkileşimine (bölüm 4) dair öneriler getirmektedir. Benimsenen yaklaşım teknolojiden bağımsız bir yaklaşım olarak düşünülmüştür ve internette gezinebilen tüm cihazlar için geçerlidir. Bu değişikliklerin ulusal düzeyde yapılmasını sağlamak adına, bu En İyi Uygulama Önerisi nde EASA üyesi sektör temsilcilerine ve özdenetim kuruluşlarına kuralların kapsamı ve gerekli süreç değişiklikleri hakkında açık ve net yönlendirmeler sağlanmaktadır. Reklam ağları, ulusal IAB ler ve diğer reklamcılık sektörü paydaşları (reklamverenler, reklam ajansları ve medya şirketleri) dahil olmak üzere yerel sektörün bu değişikliklerin en iyi uygulamaya uygun olduğu konusunda uzlaşması gerekecektir. Bu En İyi Uygulama Önerisi, bir Avrupa Davranış Kuralları Yönetmeliği değildir ve böyle bir iddia taşımamaktadır. Bir Avrupa uygulama stratejisi için hazırlanmış yol gösterici bir kılavuzdur. En İyi Uygulama Önerisi EASA tarafından hazırlanmakta ve sonrasında EASA üyesi sektör temsilcisi kuruluşlara ve özdenetim kuruluşlarına bu En İyi Uygulama Önerisi ni uygulama talimatı verilmektedir. Bu En İyi Uygulama Önerisi nin uygulamaya geçirilmesinde izlenecek yaklaşım, 2008 yılı sonunda yayınlanan Dijital Pazarlama İletişimine ilişkin EASA En İyi Uygulama Önerisi nde benimsenen yaklaşıma dayanmaktadır. Bir yıl sonra AB deki özdenetim kuruluşlarının %73 ü En İyi Uygulama Önerisi ni uygulama geçirmiş ve 2011 itibariyle AB deki tüm faal EASA üyesi özdenetim kuruluşları tarafından uygulamaya alınmıştı. En İyi Uygulama Önerisi 2010 yılı sonu 2011 yılı başında AB Komisyonu ve diğer paydaşlarla bu alandaki özdenetim yaklaşımı hakkında yürütülen Avrupa seviyesindeki tartışmaların temelini teşkil etmiştir. EASA Yönetim Kurulu tarafından 7 Nisan da kabul edilmiş olup en geç 12 ay içerisinde (Nisan 2012 itibariyle) yerel düzeyde benimsenmesi ve yerel süreçlere aktarılması için EASA üyesi olan gerek sektör temsilcisi kuruluşlara gerekse özdenetim kuruluşlarına gönderilmiştir. EASA, bir yıl içerisinde AB genelindeki faal ÖDK lerin en az %70 i tarafından uygulamaya alınmasını sağlamayı taahhüt etmiştir.

10 Bölüm 2 Avrupa Sektörel Özdenetim Standardı ve Online Davranışsal Reklamcılığa yönelik Tüketici Kontrolleri Uyum Mekanizması 2.1. Giriş Aşağıda detaylı bir şekilde belirtilen ilkeler, kullanıcıların Online Davranışsal Reklamlar (ODR) ile ilgili olarak daha fazla şeffaflığa ve tercih hakkına sahip olmasını sağlamaya yönelik Avrupa genelinde geçerli bir sektörel özdenetim standardının temelini teşkil etmektedir. Bu ilkeler, IAB Avrupa ODR Çerçevesi nde (bkz. Bölüm 3) yer alan İlke ve Tanımlar dan yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu En İyi Uygulama Önerisi nde, tüm EASA camiasında sektörel standart olarak uygulanacak olan IAB Avrupa ODR Çerçevesinde yer alan aşağıdaki beş ilke tanımlanmaktadır (IAB ODR Çerçevesindeki ilgili İlke numarası referans amacıyla parantez içerisinde belirtilmektedir): İlke I (I): Bildirim İlke II (II): Kullanıcı tercihi İlke III (IV): Hassas segmentasyon İlke IV (VI): Uyum ve yaptırım İlke V (VII): Gözden Geçirme 2.2 Standardın ve İlkelerinin Uygulanması Bu Standart özdenetimsel nitelikte olup, ODR faaliyetlerinde rol oynayan tüm Üçüncü Partiler için geçerli olmak üzere tasarlanmıştır. İlgi alanlarına dayalı reklamların iletilmesinde rol oynayan tüm Üçüncü Partiler ve İnternet Sitesi Operatörleri için yükümlülükler ortaya koymaktadır. ODR, reklamları potansiyel ilgi alanlarına göre kullanıcılarla daha alakalı hale getirmenin bir yolunu sunmaktadır. İnternet kullanıcılarına, Müşterek Kontrol (bkz. sy. 10) altında bulunmayan birden fazla internet alanındaki geçmiş internet tarama faaliyetlerine istinaden potansiyel ilgi alanlarına uygun reklamlar sunulmaktadır. Bu şekilde reklamlar daha alakalı ve faydalı hale getirilebilmektedir. ODR, reklam sunan şirketlerin kullanıcılara gösterilecek en uygun reklamları seçmek için sahip olduğu çeşitli seçeneklerden sadece biridir. Diğer seçenekler arasında bağlama dayalı reklam, ağ geneli (run of network) reklam veya diğer reklam türleri yer almaktadır. ODR, kullanıcıların tıklama ve satın alma oranlarını arttırması nedeniyle reklamverenler için daha değerlidir. Bu Standart ın amacı, özellikle reklamlar içerisindeki veya internet siteleri üzerindeki tüketici bildirimlerini standartlaştırmak suretiyle, ODR faaliyetleri hakkında açık ve kolayca anlaşılabilir bilgiler sağlayarak internet kullanıcılarının güvenini arttırmaktır. Standart, internet kullanıcılarına ODR ile ilgili daha fazla şeffaflık ve tercih hakkı sunan, kullanımı kolay mekanizmaların oluşturulmasını teşvik etmektedir. Bu mekanizmalar, ayrıca kullanıcılara kolaylıkla geribildirim verme ve Standart aa uygun olmadığından şüphelenilen durumlar hakkında şikayette bulunma imkanı verecektir. En İyi Uygulama Önerisi Standardı, teknolojiden bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır ve internette gezinebilen tüm cihazlar için geçerlidir. Yeniden hedefleme (retargeting) faaliyetlerinin çoğu bu En İyi Uygulama Önerisi kapsamında yer almaktadır. Aşağıdaki ODR tanımında, İnternet Sitesi Operatörlerinin kendilerine ait veya kendileri tarafından kontrol edilen sitelerle sınırlı faaliyetleri, Reklam İletimi veya Reklam Raporlama veya bağlama dayalı reklam (ör; ziyaret edilmekte olan internet sitesinin içeriğine, bir tüketicinin o anki

11 internet sitesi ziyaretine veya arama sorgusuna göre yapılan reklam) faaliyetleri kapsam dışı bırakılmaktadır. Standart, halihazırda EASA Dijital Pazarlama İletişimi En İyi Uygulaması Önerisi nde tanımlanan online reklamların içeriğini düzenleme amacı taşımamaktadır. Ayrıca, ODR amacıyla kullanılmayan Reklam Raporlama verileri ve bunların Reklam İletiminde kullanımını da düzenlememektedir. Daha fazla bilgi için, sayfa 11 deki Reklam Raporlama ve Reklam İletimi tanımlarına bakınız. En İyi Uygulama Önerisi, tüm şirketlerin yürürlükteki ilgili kanunlara uyduklarından emin olmaları gerektiğinin altını çizmektedir. Bu Standart geçerli kanunlara ek olarak düzenlenmiş olup şirketlerin ODR amacıyla (kişisel) verileri işlerken uymaları gereken yasal yükümlülükleri ortadan kaldırmamaktadır. Özellikle aşağıdaki hususlara vurgu yapmaktadır: Kimliği belirsiz verilerin kişisel verilerle eşleştirildiği veya birleştirildiği durumlarda, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmelidir. Teknolojiden yararlanılarak kullanıcının açık tercihlerinin devre dışı bırakılmasına yönelik uygulamalar (örneğin, silinen tanımlama bilgilerinin (cookie) kasıtlı olarak yeniden üretilmesi (re-spawning)) kişisel verilerin korunması düzenlemelerine aykırı olarak değerlendirilir ve kullanılmamalıdır. 2.3 Tanımlar: Aşağıda italik olarak yazılmış tanımlar, kelimesi kelimesine IAB Avrupa ODR Çerçevesi nden alınmıştır. Altında ise bu tanımların EASA ve üyeleri tarafından nasıl yorumlandığı açıklanmaktadır. Üçüncü Parti Kendisi veya Müşterek Kontrol altındaki bir tüzel kişilik tarafından sahip olunan veya işletilen bir veya daha fazla internet sitesi dışındaki bir veya daha fazla internet sitesi üzerinde Online Davranışsal Reklamcılık faaliyeti yürüten bir tüzel kişilik, üçüncü parti olarak nitelendirilir. Bu tanım, kendisinin sahip olmadığı veya işletmediği bir veya daha fazla internet sitesi üzerinde reklam iletimi gerçekleştiren firmaları nitelemektedir. Genel olarak yerel firmaların yanı sıra Google Affiliate Network, Yahoo! Network Plus veya Microsoft Media Network gibi büyük çok uluslu reklam ağları bu kapsamda değerlendirilir. İnternet Sitesi Operatörü İnternet Sitesi Operatörü, internet kullanıcısının etkileşimde bulunduğu internet sitesinin sahibi, kontrol edeni veya işletmecisidir. Bu tanım, seyahat şirketleri, emlak ofisleri, gazete veya dergi yayıncıları veya marka sahipleri gibi bir internet sitesinin sahibi, kontrol edeni veya işletmecisi olan şirketleri nitelemektedir. Ayrıca, bir internet sitesini sahibi adına işleten şirketler de bu tanım kapsamındadır. Müşterek Kontrol Müşterek Kontrol altındaki tüzel kişiler veya internet siteleri, Kontrol Edeni (örneğin Ana Şirket), Kontrol Edileni (örneğin bağlı şirketler) veya Müşterek Kontrol altında olanları (örneğin grup şirketleri) içerir. Bunlar aynı zamanda kontrol eden tüzel kişilik(ler) için veri işlemek üzere yazılı bir anlaşmaya

12 tabi olan ve bu işleme faaliyetini kendi amaçları doğrultusunda veya kendi adına değil, sadece söz konusu tüzel kişilik(ler) için ve adına yapan tüzel kişilikleri de içerir. Tanımın ilk bölümünde ana şirketler, bağlı şirketler veya grup şirketleri gibi tek bir şirketin kontrolü altında bulunan tüzel kişilikler veya internet sitelerine atıfta bulunulmaktadır. Bunlar bir Üçüncü Parti olarak görülmezler. Tanımın ikinci bölümünde ise başka bir şirket adına ve bu şirketin talimatıyla veri işleyen şirketlere atıfta bulunulmaktadır. Bu veri işlemcisi, kendi amaçları doğrultusunda faaliyet göstermediğinden Müşterek Kontrol altında hareket eden bir şirket olarak görülür. Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) Online Davranışsal Reklamcılık, belirli bir bilgisayar veya cihazda zaman içindeki ve Müşterek Kontrol altında olmayan çeşitli internet alanlarındaki internet görüntüleme davranışlarına ilişkin verilerin, söz konusu bilgisayar veya cihaza söz konusu internet görüntüleme davranışlarından yola çıkarak tespit edilen tercihlere veya ilgi alanlarına göre online reklamlar iletmek amacıyla, internet kullanıcısının tercihlerini veya ilgi alanlarını tahmin etmek için toplanmasıdır. Online Davranışsal Reklamcılık, İnternet Sitesi Operatörlerinin faaliyetlerini, Reklam İletim veya Reklam Raporlama faaliyetlerini veya bağlama dayalı (contextual) reklamcılığı (örneğin; ziyaret edilen internet sayfasının içeriğine, bir tüketicinin o andaki internet sayfası ziyaretine veya arama sorgusuna göre yapılan reklamcılık) içermez. ODR, kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına yönelik online reklamlar sunmak için kullanılan bir tekniktir. Reklamları hedefe yönlendirmek için, ODR şirketleri kullanıcının geçmişteki internet sitesi görüntüleme kayıtlarına (örneğin; sayfa görüntüleme veya kullanıcının tıklamalarına ilişkin veriler biçiminde) istinaden ilgi alanlarını ve tercihlerini tahmin etmeye çalışmaktadır. İnternet görüntüleme davranışlarına ilişkin bu bilgiler, zamana yayılarak ve tek bir internet sitesi yerine birden fazla internet alanı üzerinden toplanmaktadır. Genellikle reklam ağı olarak adlandırılan ODR şirketi, tanım itibariyle, kendisinin sahip olmadığı veya işletmediği internet sitelerinden görüntüleme davranışlarına ilişkin bilgi toplamaktadır. Reklam Raporlama Reklam Raporlama, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, bir internet sitesi üzerindeki sayfa görüntülemelerinin kaydedilmesi veya bir tarayıcı, işletim sistemi, alan adı hakkındaki diğer bilgilerin, internet sitesi veya reklamın görüntüleme tarihi ve saati bilgisinin ve diğer ilgili bilgilerin toplanması veya kullanılmasıdır: İnternet sitesi (siteleri) üzerindeki faaliyetle ile ilgili istatistiksel raporlama İnternet analitiği ve analizi ve Belirli bir internet sitesi üzerinde sunulan reklamların sayı ve türünün kaydedilmesi Reklam Raporlama, online reklamlarla ilgili reklam gösterimi, tıklama sayıları ve internet sitesi üzerindeki kullanıcı etkileşimi gibi istatistiksel detayları ölçmek için kullanılan bilgilerin kayıtlarının tutulmasıdır. Bu bilgiler genellikle bir internet sitesi ziyaretçisinin kullandığı tarayıcı ve işletim sistemi veya belirli bir reklamın görüntülendiği saat ve tarih ile ilgili bilgileri içerir. Reklam Raporlama verileri, reklamverenlerin reklamları düzgün şekilde (yani bir internet sitesi ziyaretçisinin cihazının teknik özelliklerine göre) göstermelerine ve bir reklam kampanyasının performansını ölçmelerine yardımcı olduğu için tüm online reklamcılık faaliyetlerinin (sadece ODR değil) önemli bir parçasını teşkil eder. Örneğin, reklamverenler, internet sitelerinde bir reklam için en etkili yeri Reklam Raporlama verilerini kullanarak belirlemeyi tercih edebilirler.

13 Reklam İletimi Reklam İletimi, Reklam Raporlama verileri kullanılarak online reklamların veya reklam ile ilgili hizmetlerin sunulmasıdır. Reklam İletimi, Reklam Raporlama verilerinin bir bilgisayar veya cihaza Müşterek Kontrol altında olmayan sitelerden zaman içerisinde toplanan bilgilere dayanarak tespit edilen kullanıcı tercihlerine veya ilgi alanlarına göre reklamlar iletmek için kullanıldığı durumlarda, söz konusu verilerin toplanmasını ve kullanımını içermez. Bu tanım, Reklam Raporlama verilerini kullanarak bir internet sitesi üzerinde online reklam iletimlerini optimize eden şirketlerin genel ODR faaliyeti yürüttüğünün düşünülmediğini ortaya koymaktadır. Online reklamların iletimi sadece Reklam Raporlama verileri kullanılarak optimize ediliyorsa bu, En İyi Uygulama Önerisi kapsamında değildir. Bu tür reklam, muaf tutulmaktadır. Zira burada Reklam Raporlama verilerinin toplanması zamana yayılmamakta ve Müşterek Kontrol altında olmayan birden fazla internet sitesi üzerinden gerçekleşmemektedir. Reklam Raporlama verilerinin ODR tanımına uyacak şekilde kullanıldığı durumlar bu istisna kapsamına girmemektedir. Başka bir ifadeyle, bir şirket kendisi tarafından sahip olunmayan veya işletilmeyen birden fazla internet alanından Reklam Raporlama verileri topluyor ve bu verileri ilgi alanı segmentleri yaratmak ve bu ilgi alanı segmentlerini hedef alan reklamlar iletmek amacıyla kullanıyorsa, En İyi Uygulama Önerisi kapsamında tanımlandığı şekliyle Online Davranışsal Reklam sunmaktadır ve söz konusu yükümlülüklere uyması beklenir.

14 2.4 En İyi Uygulama Önerisi Standardı İlkeleri İlke I - Bildirim Bu ilke, ODR nin yapılmakta olduğu kullanıcıya şeffaflık sağlanması ile ilgili yükümlülükleri tanımlamaktadır. A.1. Üçüncü Parti Gizlilik bildirimi İlke I, Madde A.1 de ODR faaliyetinde bulunan tüm Üçüncü Partilerin internet sitelerinde ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne bir link vermenin yanı sıra veri toplama ve kullanım uygulamaları hakkında açık ve anlaşılır bilgi sunmaları gerekli kılınmaktadır. A.2. Kullanıcılara Yönelik Kapsamlı Üçüncü Parti Bildirimi Üçüncü Partilerin, kendi internet sitelerindeki gizlilik bildirimine ek olarak, kendileri tarafından işletilmeyen bir internet sitesi üzerinde ODR amacıyla veri topladıkları veya kullandıkları durumlarda kullanıcılara bir kapsamlı bildirim sunmaları gerekir. Kapsamlı bildirimin amacı, kullanıcıya reklamı ileten şirketin kimliği hakkında ve reklamın geçmişteki internet görüntüleme davranışlarına istinaden yönlendirildiği konusunda bilgi sağlamaktır. Kapsamlı bildirim iki şekilde iletilebilir: Üçüncü Partinin tarafından doğrudan kontrolü ve markası altındaki, yukarıda gerekli olduğu belirtilen bilgileri içeren bir bildirim şeklinde veya ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi üzerinden. Ayrıca, ilk durumda, kapsamlı bildirim internet kullanıcısına ODR alıp almama konusunda tercih hakkı kullanma imkanı olduğu yönünde bilgi vermeli ve ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne bir link içermelidir. İlke I, Madde A.2, Üçüncü Parti tarafından ODR iletilmesi veya Üçüncü Parti tarafından ODR amacıyla veri toplanması durumunda, internet sitesi üzerinde bir kapsamlı bildirim yapılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamlı bildirim ikon ile ODR reklamının içerisinde veya etrafında sunulacaktır. İkon, görünür bir internet tabanlı görsel olup ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne bir hiperlink içermektedir ve ek olarak İlke I Madde A.1 de tanımlanan Üçüncü Parti Bildirimi ne de bir hiperlink içerebilir. Tüm ODR reklamlarının içerisinde veya etrafında bir ikon sunulması taahhüt edilmektedir. Ancak, teknik nedenlerle, ikonun sadece ODR reklamlarının içinde veya etrafında görünmesi makul bir süre içerisinde mümkün olmazsa, EASA ve IAB Avrupa kullanıcılara yeterli bilgilendirme yapılmasını sağlayacak ortak bir çözüm için çalışacaktır. B. İnternet Sitesi Operatörü Bildirimi Üçüncü Parti nin, reklamın içerisinde veya etrafında veya internet sitesi üzerinde kapsamlı bildirim sağlamadığı durumlarda, İlke I Madde B, İnternet Sitesi Operatörü tarafından internet sitesi üzerinde Üçüncü Partiler tarafından veri toplanmasına ve bunların ODR amacıyla kullanılmasına izin verildiğine dair bir bildirimde bulunulmasını gerektirmektedir. Bu bildirimde, sektör tarafından hazırlanan internet sitesine bir link bulunmalı veya internet sitesi üzerinde ODR faaliyetinde bulunan Üçüncü Partileri ayrı ayrı listelenmelidir. Bir İnternet Sitesi Operatörü, internet sitesi üzerinde bir ODR faaliyeti yürüten ilgili Üçüncü Parti gözetim ve kontrol sağlama konusunda öncelikli sorumluluğa sahiptir. Bu nedenle, Üçüncü Parti

15 kapsamlı bildirim yükümlülüklerine uymadığı takdirde, ilkeleri ihlal eden İnternet Sitesi Operatörü değil Üçüncü Parti olur. İlke II Online Davranışsal Reklamlar ile ilgili Kullanıcı Tercihi A. ODR iletim faaliyetine dahil olan her bir Üçüncü Parti, internet kullanıcılarının ODR amacıyla veri toplanmasına ve kullanımına ilişkin tercih haklarını kullanmaları için ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne link veren bir ikon şeklinde kullanıcı dostu bir mekanizma sağlamalıdır. Bu mekanizma ayrıca İlke I de belirtilen kapsamlı bildirime de link vermelidir. Bir internet kullanıcısının tercih hakkını kullanması ve ODR verilerinin toplanmasına itiraz etmesi durumunda, söz konusu tüzel kişi tarafından söz konusu kullanıcının tarayıcısına hedefe yönelik online reklamlar iletilmesini kolaylaştırmak için artık ODR süreçleri kullanılmayacaktır. Bu ilke, bilgisayar veya diğer cihazlar üzerinden ODR alan tüm internet kullanıcıların ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi üzerinden ODR faaliyetine ilişkin tercih hakkını kullanmasını sağlamaktadır. B. Açık Onay, bir kişinin verilerinin Online Davranışsal Reklam amacıyla toplanması ve kullanımı ile ilgili açık ve anlaşılır bir bildirime yanıt olarak özgür iradesiyle verdiği belirli, bilinçli ve açık bir onaydır. Açık Onay, belirli bir bilgisayar veya cihaz üzerinde ziyaret edilen tüm veya çoğu internet sitesi hakkında veri toplamak için tarayıcı araç çubukları vs. gibi teknoloji veya uygulamalar kullanan ve bu verileri ODR iletmek için kullanan tüm şirketler tarafından önceden alınmalıdır. Bir Üçüncü Parti tarafından Açık Onay alınmış olan durumlarda da, internet kullanıcılarının söz konusu verilerin ODR amacıyla toplanmasına ve kullanımına verdikleri Açık Onayı geri almalarına imkan veren, kullanımı kolay bir mekanizma sağlanmalıdır. Bu verilerin ODR iletmek için kullanılacağı durumlarda, En İyi Uygulama Önerisi verileri toplayan Üçüncü Parti nin, kullanıcının Açık Onayını almasını gerektirmektedir. Bu teknoloji ve uygulamalar ayrıca ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi ne erişim sağlamalıdır. C. Şirketler, kullanıcıların ODR amacıyla veri toplanması ve kullanımına ilişkin açık tercihlerini devre dışı bırakan teknikler kullanmamalıdır. Şirketler, kullanımından haberdar olduklarında bu tür uygulamalara karşı, ilgili mercilere bildirim dahil olmak üzere, tedbirler almalıdır. EASA, bunların kullanıcı tarafından açıkça beyan edilen tercihi ortadan kaldırmak için tasarlanan iş uygulamaları olduğunun farkındadır. İlke II, Madde C de reklamcılık ve pazarlama sektörünün bu yasadışı uygulamalara karşı olduğu ve kullanımını kınadığı açıkça belirtilmektedir. Bu ilke, En İyi Uygulama Önerisi kapsamında bu tür uygulamaların kullanımına hiçbir şekilde imkan veya kolaylık sağlanmaya çalışılmadığını açıkça ortaya koymaktadır. İlke III Hassas Segmentasyon Hassas olarak değerlendirilebilecek ilgi alanı kategorileri oluşturulabilir. A. Çocuk segmentasyonu Standart, Üçüncü Partilerin, Online Davranışsal Reklam kullanarak çocukları hedef almak için özel olarak tasarlanmış segmentler oluşturmaması gerektiğini belirtmektedir. En İyi Uygulama Önerisi, çocuk ürünlerinin ebeveynlere ve diğer yetişkinlere pazarlanması amacıyla ODR verilerinin toplanmasına kısıtlama getirmemektedir.

16 B. Hassas kişisel verilerin kullanıldığı segmentler Hassas kişisel verilerin kullanımına dayalı ODR segmentleri oluşturacak veya kullanacak şirketlerin geçerli kanunlara uygun olarak internet kullanıcısından Açık Ön Onay alması gerektiği Standart ta açıkça belirtilmektedir. İlke IV Uyum ve Yaptırım Programları Bu Standart kapsamında uyum ve şikayet yönetimi sağlanması için etkin mekanizmalar yürürlüğe konacaktır. IAB Avrupa ODR Çerçevesi kapsamında belirlenmiş şartlar bu En İyi Uygulama Önerisi nin de parçasını teşkil etmektedir; bu şartlar söz konusu Çerçeve nin tüm imzacı tarafları için bağlayıcıdır ve iki unsurdan oluşan sektörel bir uyum ve yaptırım programı ile desteklenecektir. İlk olarak, IAB Avrupa ODR Çerçevesi özdenetimde bir yenilik yaparak, imzacı şirketlerin taahhütlere uyumunu ölçmeye yönelik yeni bir prosedür getirmekte ve bir yaptırım ve anlaşmazlık çözme mekanizması kurmaktadır. Bu şirketlere periyodik olarak yenilenen bir İşletmeler Arası (B2B) mühür verilecektir. Bir şirketin yükümlülüklerini ihlal etmesi ve bu ihlali belirli bir süre içerisinde düzeltmemesi durumunda, mühür geri alınacaktır. Sonuç olarak, bu ihlal tüm piyasaya ve kamuoyuna duyurulacaktır. İkinci olarak, ihlallerin imzacı şirketin uyum programı ile çözülmemesi veya kullanıcıların şikayetlerinin ODR Çerçevesi nin imzacısı olmayan şirketlerin ODR faaliyetleri ile ilgili olması durumunda, bu ihlaller tüm reklam eko-sistemini korumak adına EASA nın En İyi Uygulama Önerisi kapsamında çözülebilir. Bu ikili yaptırım mekanizması ( EASA PLUS ) tüketicilerin şikayetlerinin yeterli düzeyde yönetilmesini ve ihlalci şirketlerin etkili yaptırım mekanizmaları ile uyumlu hale getirilmelerini sağlamaktadır. En İyi Uygulama Önerisi için etkin bir özdenetim sistemine yönelik kriterler EASA Sözleşmesi nde belirtilmiş ve sonrasında AB Reklamcılık Yuvarlak Masa toplantısında teyit edilmiştir. Bu En İyi Uygulama Önerisi, tüketicilerden ODR tercih ve seçimlerine ilişkin sektörel süreçleri hem de tüketici şikayet yönetimi süreçlerini kapsamaktadır. Bunlar, şikayetlerin yerel dillerde doğrudan ilgili kurumlara iletilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip kolayca erişilebilir mekanizmalar içermelidir: 1. Diğer özdenetim kuruluşlarına veya süreçlere sevk edilmesi gerekenleri tespit etmek için şikayetlerin ayrıştırılması (ör; bağlama dayalı reklamcılık ile ilgili olanların): Bu, kullanıcı geribildirim ve şikayetlerinin ayrıştırılarak önceliklendirilmesini ve ilgili süreç ve kurumlara sevk edilmesini kapsamaktadır (Uyum Akış Şemasının açıklandığı bölüm 4 e bakınız). 2. Şikayetlerin EASA ağı içerisindeki reklam özdenetim kurumları gibi bağımsız, alternatif anlaşmazlık çözme mekanizmaları yoluyla yönetilmesi için şeffaf, kolaylıkla anlaşılabilir ve erişilebilir mekanizmalar oluşturulması: En İyi Uygulama Önerisi nde ODR sorunlarında tüketiciler için tek bir merkez sağlamak adına mevcut reklam özdenetim sistemi ile yeni sektörel geribildirim süreci arasında bağlantı kurmaya yönelik düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. 3. Reklam özdenetim kuruluşları dahil olmak üzere bir şikayet merciine şikayette bulunan kullanıcıların kendi yerel dillerinde kullanımı kolay bir şikayet yönetimi mekanizmasına erişimi olmalıdır.

17 4. İhlal yaşanan alanların tespit edilip düzeltilmesine yönelik süreçlerin oluşturulması: İhlal yaşanan alanların düzeltilmesi için gerekli sektörel süreçler ve özdenetim kuruluşları ile yürütülmesi gereken etkileşim, detaylı bir şekilde Bölüm 4 te anlatılmaktadır. 5. ODR faaliyeti yürüten şirketlerin Standart ın yükümlülüklerine uyum ile ilgili olarak birden fazla yaptırım mekanizmasına tabi olmaması için koordinasyon sağlanması: Kullanıcılar için olduğu gibi uyum ve yaptırım için de tek bir merkez oluşturulmuştur. En İyi Uygulama Önerisi sektör genelinde yerel düzeydeki özdenetim kuruluşları ve sektörel ortaklar tarafından yürürlüğe konarak uygulanacaktır. En İyi Uygulama Önerisi, imzacı şirketlerin ODR Çerçevesi kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. 6. Çerçeve kapsamındaki ilkelere uyulmaması durumunda alınan kararların, ilk olarak şikayette bulunulan ülkenin dilinde de olmak üzere yayınlanması. 7. Uyum ile ilgili düzenli istatistik ve raporların (ör; şikayet yönetimi ve kararların sonucu) şeffaflık sağlamak adına kamuoyuna açık olarak sunulması. Reklam özdenetiminde uygulanan klasik yaptırım, kararın özdenetim kurumları (ÖDK ler) tarafından yayınlanmasını içeren ismini ifşa ederek utandırma (name and shame) ilkesidir. Standartta, asgari olarak, kuralları ısrarlı, mükerrer ve kasıtlı bir şekilde çiğneyen aynı ihlali tekrar eden ve usulsüz iş yapanlara karşı, son başvurulacak yaptırım olan konunun ilgili yasal mercilere sevk edilmesi ( yasal destek ) dahil olmak üzere, gerekli işlemlerin yapılması önerilmektedir. Bu En İyi Uygulama Önerisi nde tüm tarafların reklamcılık ve pazarlama iletişimi ile ilgili yaptıkları sözleşme ve diğer anlaşmalarına sözleşmeyi imzalayanların geçerli özdenetim kurallarına uymayı ve Birleştirilmiş Uluslar arası Reklam ve Pazarlama İletişimi Uygulama Esasları nın 26. Maddesi nde belirtildiği üzere, ilgili özdenetim kurumu tarafından verilen karar ve hükümlere saygı göstermeyi taahhüt ettikleri yönünde bir ifade eklemeye teşvik edilmesini önermektedir. Uyum ve yaptırım konusunda özdenetim kurulışları ile uyumla ilgili kullanıcı geribildirimlerini yönetecek sektörel mekanizmalar arasında koordinasyon sağlanması gerekecektir. Bu, bölüm 4 te detaylı olarak açıklanmaktadır. Uyum Programları Arasındaki İlişki: İlgili uyum programlarının yöneticileri arasındaki koordinasyon AB ve AEA Üye Devletleri ve gerektiğinde diğer bölgelerde uygulama ve yürütmenin şeffaflığını, tutarlılığını ve istikrarını sağlamalıdır. Bu En İyi Uygulama Önerisi nde, EASA nın sınır ötesi şikayet sistemi gibi mekanizmaların tüketicilerden gelen şikayetlerin uygun şekilde paylaşılmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Mevcut sınır ötesi şikayet sistemi, şikayetlerin reklamın gösterildiği ülkedeki özdenetim kuruluşları tarafından reklam yayıncısının ülkesindeki yetkili özdenetim kuruluşları ile paylaşılmasını kolaylaştırmaktadır. EASA, bu şikayetlerin sonucunu ve yönetimini takip etmekte ve ulusal raporlara ek olarak internet sitesinde sınır ötesi vakaların sonuçlarına ilişkin raporlar yayınlamaktadır. Bu En İyi Uygulama Önerisi nde ODR ile ilgili şikayetlerin yönetiminde de benzer bir süreç uygulanması ve kaynak ülkedeki yetkili özdenetim kuruluşuna yönlendirilmesine önerilmektedir. İlke V Gözden Geçirme Bu En İyi Uygulama Önerisi Standardı, IAB Avrupa ODR Çerçevesi ve diğer ilgili düzenlemelerde meydana gelen değişikliklere ve ODR ve iş uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak düzenli olarak gözden geçirilecektir. Gerekli değişiklikler yapılacaktır.

18 IAB Avrupa AB Online Davranışsal Reklamcılık Çerçevesi Giriş Tanımlar Çerçeve Giriş Aşağıda imzası bulunan şirketler (Şirketler) Online Davranışsal Reklamcılık ( ODR ) için bu Avrupa Özdenetim Çerçevesi ni (Çerçeve) oluşturmuştur. Söz konusu Çerçeve, sektördeki iyi uygulamaları sistematikleştirmeye yönelik bir yapı ortaya koymakta, Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisindeki internet kullanıcıları için şeffaflığı ve seçme hakkını geliştirmek amacıyla Şirketler ve Dernekler açısından bağlayıcı birtakım ilkeler belirlemektedir. Bu belgenin sonunda sıralanan Dernekler (Dernekler) Çerçeve üzerinde ortak çalışmalar yürütmüş olup, bu Çerçeve nin reklamcılık eko-sisteminde tanıtılmasını desteklemektedir. Belgede yer alan ilkeler, reklamların internet kullanıcılarının tercihleri veya menfaatleri doğrultusunda yapılmasına olanak sağlamak için, Online Davranışsal Reklamcılık ve online verilerin toplaması işlemlerine tüketici dostu standartların uygulanması amacını taşımaktadır. Çerçeve online reklamların içeriğine ilişkin düzenleme getirmeyi hedeflememekte veya (aşağıda tanımlanan) Reklam İletimini düzenlememektedir. Çerçevenin ve İlkelerin Uygulanması Özellikle toplanan veya işlenen verilerin, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ait olduğu ve bu itibarla kişisel veri teşkil ettiği durumlarda, ODR için geçerli olabilecek farklı kanunlar bulunmaktadır. İlkeler, Şirketlerin yürürlükteki kanunlara uyum sağlamaya yönelik bir çerçeveyi sistem ve sözleşmelerinin bir parçası haline getirmelerini ve ayrıca düzenleme getirilmemiş alanlara yönelik de koruyucu tedbirler almalarını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Yürürlükteki kanunlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğinden, bu ilkelere uyum sağlanması mevcut veya ileride yürürlüğe girecek herhangi bir düzenlemeye uyum sağlandığına ilişkin bir garanti teşkil etmemekte ve bu uyum zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu ilkeler, özellikle internet sitelerindeki veya reklamlar içerisindeki tüketici bildirimlerine standart getirerek ve kişisel verilerin işin içinde olmadığı durumlarda dahi ODR nin kabul veya reddedilmesine ilişkin basit mekanizmalar oluşturarak internet kullanıcılarına doğrudan fayda sağlamaktadır. İnternet kullanıcıları, ilkelerde belirtilen yöntemleri izleyerek, ilkelerin ihlal edildiğinden şüphelendikleri durumlara ilişkin olarak şirketler aleyhinde şikayette bulunabilir. Bu Çerçeve, bir internet kullanıcısının ilgi alanlarına ve tercihlerine uygun reklamlar sunmak amacıyla, ilgi alanı segmentleri oluşturmak veya görüntüleme davranışlarını ilgi alanı segmentlerine göre dağıtmak için, Müşterek Kontrol altında olmayan, zaman içerisindeki ve birden fazla internet alanındaki internet görüntüleme davranışlarına odaklanılan ODR için geçerlidir. Bu Çerçeve, Müşterek Kontrol altında olan belirli bir internet sitesi veya ilgili internet sitelerine ilişkin internet görüntüleme davranışı için geçerli değildir.

19 Çerçeve, bütün İnternet eko-sistemi içerisinde geçerlidir. Çerçeve, ODR ile ilgili faaliyette bulunan İnternet Sitesi Operatörleri, Üçüncü Partiler ve masaüstü uygulama yazılımı sağlayıcıları için ayrı hükümler içermektedir. Çerçeve ile bir şirketin bir dizi farklı faaliyet yürütebileceği ve bu nedenle her bir farklı faaliyet için farklı İlkelerin, bildirim ve onay türlerinin geçerli olabileceği kabul edilmektedir. Tanımlar Reklam İletimi (Ad Delivery) Reklam İletimi, Reklam Raporlama verileri kullanılarak online reklamların veya reklam ile ilgili hizmetlerin sunulmasıdır. Reklam İletimi, Reklam Raporlama verilerinin bir bilgisayar veya cihaza Müşterek Kontrol altında olmayan sitelerden zaman içerisinde toplanan bilgilere dayanarak tespit edilen kullanıcı tercihlerine veya ilgi alanlarına göre reklamlar iletmek için kullanıldığı durumlarda, söz konusu verilerin toplanmasını ve kullanımını içermez. Reklam Raporlama (Ad Reporting) Reklam Raporlama, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, bir internet sitesi üzerindeki sayfa görüntülemelerinin kayıt altına alınması veya bir tarayıcı, işletim sistemi, alan adı hakkındaki diğer bilgilerin, internet sitesi veya reklamın görüntüleme tarihi ve saati bilgisinin ve diğer ilgili bilgilerin toplanması veya kullanılmasıdır: İnternet sitesi (siteleri) üzerindeki faaliyetle ilgili istatistiksel raporlama İnternet analitiği ve analizi ve Belirli bir internet sitesi üzerinde sunulan reklamların sayı ve türünün kayıt altına alınması. Kontrol Bir tüzel kişiliğin kontrolü, başka bir tüzel kişiliğin (1) söz konusu tüzel kişilikteki oy haklarının çoğunluğuna sahip olması veya (2) söz konusu tüzel kişiliğin üyesi olup yönetim kurulunun çoğunluğunu atama veya görevden alma hakkına sahip olması (3) söz konusu tüzel kişiliğin bir üyesi olup diğer üyelerle yapılan bir anlaşma uyarınca bu tüzel kişilikteki oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etmesi veya (4) söz konusu tüzel kişiliğe yükümlülükler getirmesi veya politikalarını ya da faaliyetlerini yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yoluyla kontrol etmesi veya (5) söz konusu tüzel kişiliğin yönetimi, politikaları veya faaliyetleri üzerinde kontrol etkisi uygulama yetkisine başka türlü sahip olması anlamına gelir ve Kontrol Edilen ifadesi bu doğrultuda yorumlanır. Müşterek Kontrol Müşterek Kontrol altındaki tüzel kişiler veya internet siteleri, Kontrol Edeni (örneğin Ana Şirket), Kontrol Edileni (örneğin bağlı şirketler) veya Müşterek Kontrol altında olanları (örneğin grup şirketleri) içerir. Bunlar aynı zamanda kontrol eden tüzel kişilik(ler) için veri işlemek üzere yazılı bir anlaşmaya tabi olan ve bu işleme faaliyetini kendi amaçları doğrultusunda veya kendi adına değil, sadece söz konusu tüzel kişilik(ler) için ve adına yapan tüzel kişilikleri de içerir.

20 İkon İkon, I.A.1. de tanımlanan ODR Kullanıcı Tercihi Sitesine veya Üçüncü Parti Bildirimine bir köprü (hyperlink) içeren, internet tabanlı görünür bir unsurdur. Açık Onay Açık Onay, bir kişinin verilerinin Online Davranışsal Reklamcılık için toplanmasına ve kullanımına ilişkin net ve anlaşılabilir bir bildirime yanıt olarak, özgür iradesiyle verdiği belirli ve bilinçli bir onaydır. Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) Online Davranışsal Reklamcılık, belirli bir bilgisayar veya cihazda zaman içindeki ve Müşterek Kontrol altında olmayan çeşitli internet alanlarındaki internet görüntüleme davranışlarına ilişkin verilerin, söz konusu bilgisayar veya cihaza söz konusu internet görüntüleme davranışlarından yola çıkarak tespit edilen tercihlere veya ilgi alanlarına göre online reklamlar iletmek amacıyla, internet kullanıcısının tercihlerini veya ilgi alanlarını tahmin etmek için toplanmasıdır. Online Davranışsal Reklamcılık, İnternet Sitesi Operatörlerinin faaliyetlerini, Reklam İletimi veya Reklam Raporlamasını veya bağlama dayalı (contextual) reklamcılığı (örneğin; ziyaret edilen internet sayfasının içeriğine, bir kullanıcının o andaki internet sayfası ziyaretine veya arama sorgusuna göre yapılan reklamcılık) içermez. ODR Kullanıcı Tercihleri Sitesi İnternet kullanıcılarına, verilerinin ODR amacıyla bir veya daha fazla Üçüncü Parti tarafından toplanması ve kullanımına ilişkin tercihlerine yönelik bir mekanizma sağlayan veya Online Davranışsal Reklamcılık üzerinde kullanıcı tercihine izin veren bir mekanizmaya linkler veren, tüm resmi AB ve ilave AEA dillerinde mevcut tüketici odaklı bir internet sitesi ve eğitim portalıdır (www.youronlinechoices.eu, seninsecimin.org). Üçüncü Parti Kendisi veya Müşterek Kontrol altındaki bir tüzel kişilik tarafından sahip olunan veya işletilen bir veya daha fazla internet sitesi dışındaki bir veya daha fazla internet sitesi üzerinde Online Davranışsal Reklamcılık faaliyeti yürüten bir tüzel kişilik, Üçüncü Parti olarak nitelendirilir. İnternet Sitesi Operatörü İnternet sitesi Operatörü, internet kullanıcısının etkileşimde bulunduğu internet sitesinin sahibi, kontrol edeni veya işletmecisidir.

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın.

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın. GİRİŞ Sorumlu Reklam ve Pazarlama İletişimi Faaliyetleri Reklam ve diğer pazarlama iletişim araçları, reklamverenlerle tüketiciler arasındaki iletişimi sağlayan en önemli unsurların başında gelir. Her

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB)

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Esomar Kodları ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Giriş Gerek sosyolojik gerekse ekonomik nedenlerle çocuklar ve gençlerle hatırı sayılır bir oranda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu tür araştırmalar

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3402 (GDS 3402) HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı