Bu proje KEİT-Yunanistan Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje KEİT-Yunanistan Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir"

Transkript

1 KARADENİZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KURUMLARI YEŞİLLEŞİYOR Karadeniz Eğitim ve Araştırma Kurumlarında Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Farkındalık Yaratılması ve Uygulama için bir Yol Haritası Bu proje KEİT-Yunanistan Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir 1

2 Baskı Editör: Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (ICBSS) 4 Xenophontos Str., Atina, Yunanistan Telefon: , Faks: Baskı: Citronio, Atina Yunanistan, Temmuz 2012 Yol Haritası, KEİT-YKF araştırma projesi olan Karadeniz Eğitim ve Araştırma Kurumları Yeşil Topluluğu: Araştırma ve Akademik Kuruluşlar için Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği hakkında bir Yol Haritası çerçevesinde derlenmiştir ve Türkiye TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (www.mam.gov.tr) ve Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi - Yüksek Ekonomi Okulunun (www.hse.ru) katılımı ile Yunanistan Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (www.icbss.org) tarafından koordine edilmektedir. 2

3 İçindekiler Giriş...Error! Bookmark not defined. Adım-adım yaklaşımı...5 Adım 1: Enerji verimliliğine ve YEK kullanımına bağlılık Enerji verimliliği önlemleri ve YEK planlarını uygulama ihtiyacının gerekçesi Enerji Yöneticisinin / Ekibinin Atanması Karar alma süreci...6 Step 2: Modern olma Analizin tanımlanması Veri kaynaklarının belirlenmesi Enerji girdileri ve emisyon çıktıları Teknik özellikler...8 Step 3: Genel hedeflerin belirlenmesi Genel hedeflerin tanımlanması Karar alma...9 Step 4: Eylem planı geliştirme Özgün hedefler Ana paydaşların eşleştirilmesi ve katılımı Teknik iş bölümü: görevler ve kaynaklar...10 Step 5: Eylem Planının Uygulanması Bilinçlendirme Eğitim Gözlemleme ve rapor hazırlama...11 Step 6: Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme Performans göstergeleri Ödüllendirme...12 Step 7: Yeşil uygulamaların genişletilmesi Kurumun diğer sektörlerinde yeşil uygulamalar yürürlüğe koymak için ilave adımların incelenmesi Karadeniz ülkelerinde ve AB de yeşil ağlar ve topluluklar oluşturmada benzer kurumlar ile işbirliği

4 Giriş Enerji verimliliğinin uygulanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) kullanılmasına ilişkin Yol Haritası, Karadeniz ülkelerindeki, kendi enerji performansını değerlendirmeyi, yönetmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt etmek isteyen, kendi geleneksel enerji kullanımını azaltmayı, enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını uygulamaya sokmayı, iklim değişikliği etkilerini azaltmayı ve bu şekilde maliyet tasarrufunda bulunmayı hedefleyen eğitim ve araştırma kurumlarına hitap etmektedir. Eğitim ve Araştırma kurumları terimi üniversiteler, bilim akademileri ve araştırma merkezleri gibi araştırma ve akademik kuruluşları anlamına gelmektedir. Bu yol haritası Karadeniz Eğitim ve Araştırma Kurumları Yeşil Topluluğu: Araştırma ve Akademik Kuruluşları için Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği hakkında bir Yol Haritası araştırma projesi çerçevesinde derlenmiş olup KEİT-YKF Komitesi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (Türkiye) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi - Yüksek Ekonomi Okulu nun (Rusya) katılımı ile Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (Yunanistan) tarafından koordine edilmektedir. Bu yol haritası gönüllü bir araçtır ve akademik veya araştırma merkezlerinin uluslararası plandaki, Avrupa daki veya Karadeniz deki en iyi uygulamalarından KEİT Üyesi Devletlere bilgi ve uzmanlık aktarmak ve böylece daha fazla enerji ve maliyet verimliliğine sahip bir duruma gelebilmek için basit ve yumuşak yeşil uygulamaların gerçekleştirilmesi yönünde onlara rehberlik etmek amacı ile tasarlanmıştır. Bu yol haritası daha çok şunlara dayanarak geliştirilmiştir: ISO elkitabı, Energy Star kılavuzları ve Enerji Yönetimi Denetim Planı (EMAS) alet çantası gibi, bir kurumun / kuruluşun enerji performansının iyileştirilmesi için mevcut uluslararası ve Avrupa elkitapları ve kılavuzları Bu Yol Haritasının uygulanması için uygun yasal ve kurumsal çerçeveler sağlayacak şekilde, projeye katılan Karadeniz ülkelerinin (Yunanistan, Türkiye ve Rusya) mevcut ulusal yasal çerçeveleri ve Karadeniz ülkelerinin etkili enerji performansını güçlendirme yönündeki koordineli çabaları (anlaşmalar, Karadeniz Ekonomik Teşkilatı Enerji Çalışma Grubunun ve Görev Gücünün çıktıları, vb.) Eğitim ve araştırma kurumlarında başarı ile uygulanmış olan, enerji verimliliği ve YEK alanındaki uluslararası, Avrupa ve Karadeniz ölçeğindeki bir dizi en iyi uygulamalar Önerilen aletin başlangıç noktasını bir Planla Yap - Kontrol Et Önlem Al yaklaşımı oluşturmaktadır ve yol haritası eğitim ve araştırma kurumlarının enerji performansına odaklanmaktadır: hem mevcut kurumsal yapıda ve kuruluşların kullandığı malzemelerde hem de donanım tedarik ihalesi gibi yatay süreçlerde enerji tasarrufu ve YEK in kullanılması. Yol haritası, uzman olmayanların da kolayca anlayıp uygulayabileceği şekilde teknik olmayan bir tarzda yazılmıştır. Aslında bu, göstergeler ve izleme sistemi belirleyerek bir kuruluşun enerji performansının değerlendirilmesi amacı ile adım-adım bir yaklaşım öneren bir elkitabıdır. Bu yaklaşım yedi adet özgün adımdan oluşmaktadır: Adım 1: Enerji verimliliğine ve YEK kullanımına bağlı kalma Adım 2: Modernizasyon Adım 3: Genel hedeflerin belirlenmesi 4

5 Adım 4: Eylem Planı Geliştirme Adım 5: Eylem Planının Uygulanması Adım 6: Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme Adım 7: Yeşil uygulamaların genişletilmesi Adım-adım yaklaşımı Adım 1: Enerji verimliliğine ve YEK kullanımına bağlılık Yol Haritasının ilk adımı, bir eğitim ve araştırma kurumunun enerji verimliliğine sahip bir plan ve YEK kullanımını benimseme yönünde bir ön taahhütte bulunmasını ile ilgilidir. Kurumun Üst Yönetimi, taahhütte bulunabilmek için planın uygulanmasının çevresel ve parasal yararlarının tamamen bilincinde olan bu nedenle kurumun enerji performansını iyileştirmek için çalışacak olan bir Enerji Yöneticisi ve / veya Enerji Ekibi atamalıdır. Enerji Yöneticisinin bağlılığı ve taahhüdü, enerji verimliliğine sahip bir planın başarı ile uygulanmasında bir katalizör görevi görecektir. 1.1 Enerji verimliliği önlemleri ve YEK planları uygulama ihtiyacının gerekçesi Daha iyi bir enerji yönetiminin parasal gelir sağladığını gören kurumlar, kendi enerji performanslarını iyileştirmek için sürekli çaba göstermektedirler. Bu kurumların başarısı düzenli şekilde enerji performansı değerlendirmesi yapılmasına ve enerji verimliliğini yükseltmek için sürekli adım atılmasına bağlıdır. Eğitim ve araştırma kurumunun büyüklüğü veya türü ne olursa olsun, başarılı enerji yönetiminin ortak unsuru taahhüttür. Kurumun Üst Yönetimi bu çabanın daha başlangıcında sürekli iyileştirme yapacak olan bir personel ve fon tahsis etmek için bir taahhütte bulunmalıdır. 1.2 Enerji Yöneticisinin / Ekibinin Atanması Bir Enerji Yöneticisi atanması, başarılı bir enerji programı için kritik bir öğedir. Enerji Yöneticisi temel bir ölçü halinde enerji performansını belirleyerek kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Enerji Yöneticisi enerji ve teknik sistemler konusunda daima bir uzman değildir. Bu nedenle Enerji Yöneticisi gerektiğinde dışarıdan bir uzmanın yardımını isteyebilir. Başarılı Enerji Yöneticileri, enerji yönetiminin kurumun nihai parasal ve çevresel hedeflerini ve amaçlarını elde etmesine nasıl yardımcı olduğunu anlar. Eğitim ve araştırma kurumunun büyüklüğüne bağlı olarak Enerji Yöneticisi tam zamanlı olarak görevli olabilir veya diğer sorumluluklarına ek olarak görevlerini yürütebilir. Enerji Yöneticisinin temel görevleri arasında çoğunlukla şunlar bulunur: Üst yönetim ile düzenli bir şekilde temas halinde olmak Özgün enerji hedefleri belirlemek ve enerji politikası taslağı hazırlamak 5

6 Enerji politikasının ve uygulamasının genel sorumluluğu ve koordinasyonu Kurumun farklı paydaşlarından hesap sorulabilirlik ve taahhüt temin etmek Enerji hedeflerini uygulayabilmek için uygun kaynaklar temin etmek Sonuçların değerlendirilmesi ve iyileştirme olanaklarının belirlenmesi Kurumun içinde ve dışında görünürlüğü ve bilinçliliği arttırmak Kurum bu görevler için belli bir kişiyi atamadığı takdirde hiç kimse kendisini sorumlu hissetmeyecek ve büyük bir olasılıkla gerekli görevler yerine getirilmeyecektir. Ayrıca, Enerji Yöneticisinin görev ve yetkileri tüm kuruma duyurulmalıdır. Enerji Yöneticisi, az bilgi sahibi olduğu alanlarda destek isteme yetkisine sahip olmalıdır. Enerji Yöneticisinin ilk görevlerinden birisi, kurum içinde mevcut olan bilgileri ve verileri gözden geçirmek olacaktır. Yazılı belgelerin dışında personel arasında da çok miktarda bilgi bulunur. Enerji Yöneticisi o halde, uygun olduğu takdirde, enerji ağırlıklı alanlarda ve enerji tüketimi üzerinde etkiye sahip yerlerde çalışan kişileri (paydaşları) belirlemelidir. Yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği konularında uzman olan birinin Enerji Yöneticisine danışman olarak destek sağlaması da yararlı olacaktır. Enerji Yöneticisi çoğunlukla ilgili faaliyetlere destek olan ve enerji yöneticisi ile diğer bölümler arasında bir bağlantı görevi gören bir Enerji Ekibi oluşturur. Enerji Ekibi münferit süreçler ve teknolojiler hakkında sağlam bir bilgi birikimine sahip kişilerden oluşur. Onların bilgisi kendi bölümlerinde enerji tüketimi üzerinde etkide bulunmak ve kuruluş ölçeğinde bir strateji geliştirilmesine ve desteklenmesine katkı sağlamak için kullanılmalıdır. Bu gereklidir, çünkü uygulama göstermektedir ki münferit bölümler verimliliği yükseltme yönünde nadiren işbirliği yapmaktadır. Küçük kurumlar söz konusu olduğunda enerji yöneticisi zaten kurumsal yapıları tanıyor olacak ve gayri resmi bir esasa dayalı işbirliği yapacaktır. 1.3 Karar alma süreci Çevre ile ilgili bir önlemin etkili olabilmesi için bireysel görevlerin ve sorumlulukların daha en baştan açık şekilde tanımlanması gerekir, çünkü bunlar çevre ile ilgili amaçlara ve hedeflere ulaşılması ve çevre planının genel işleyişi ile ilgilidir. Üst yönetim, önlemin etkin şekilde uygulanabilmesini sağlamak için, gerekli olan parasal ve insani kaynakları temin etmelidir. Enerji Yöneticisinin resmi şekilde atanmasına karar vermek üst yönetimin görevidir ve Yöneticinin sadakat ve motivasyonuna bağlıdır. Adım 2: Modernizasyon 2.1 Analizin tanımlanması Enerji Yöneticisinin ilk önceliklerinden birisi analize hangi enerji alanlarının katılacağını açık bir şekilde belirlemektir. Analiz ve müdahale alanları üç çeşit olabilir: a) Sektörel Sektörel analiz, aşağıdakilerin hepsini veya yalnızca bazılarını içerebilecek olan çeşitli enerji sektörlerini kapsar: Isıtma ve soğutma 6

7 Sıcak su Aydınlatma Havalandırma İnşaat tasarımı ve malzemeleri b) Yatay Analiz, örneğin yeşil kamu ihalesi gibi, kurumun tüm bölümlerinde uygulanabilecek olan belirli tek bir önlemi ele alan şekilde yatay da olabilir. c) Bölümlere göre Üçüncü seçenek, her bir bölümün incelenmesi yerine analizin eğitim ve araştırma kurumunun belli birimleri ile sınırlandırılmasıdır (özellikle, analiz edilen kuruluş büyük bir yerleşke veya bir araştırma enstitüsü ise). Enerji Yöneticisi genel bir enerji analizi yapabilmek için her duruma göre her enerji bölgesindeki / sektöründeki / bölümündeki özgün ihtiyaçları ve sorunları tanımlamak durumunda olacaktır. 2.2 Veri kaynaklarının belirlenmesi Kurumun kendi enerji eğilimlerini anlaması, her kurum için önemli bir aşamadır. Bunu yapabilmek için ilgili veri ve bilgi kaynaklarının mutlak surette belirlenmesi gerekmektedir. Eldeki bilginin kaynakları: sistemli şekilde toplanıp kayıt edilebilecek olan faturalar, sayaç okumaları, ilgili ölçümler ve denetleme raporlarıdır. Sürekli izleme yapabilmek için yeterli veri toplamak gerekli görülmektedir. Veri toplamak şu konularda yardımcı olabilir: Enerji tüketimindeki inişlerin ve çıkışların belirlenmesi ve bunların o dönem içinde yer almış belli olaylar veya işlemler ile ilişkilendirilmesi Kıyaslama yapmak amacı ile kurumun verilerinin diğer eğitim ve araştırma kurumları ile karşılaştırılması Yeterli bilgi açığı olan alanların belirlenmesi ve bu açıkları doldurmak için çalışılması 2.3 Enerji girdileri ve salım çıktıları Enerji girdileri başlıca petrol, doğal gaz ve elektrik gibi yenilenebilir olmayan enerjiden oluşur. Salım çıktıları, salım ve atık ısıyı içerir. Karbondioksit gibi salımlar doğrudan kurumun enerji tüketimi ile ilgilidir ve olumsuz çevre etkilerine katkıda bulunur. Bölgesel ısıtmadan gelen salımlar, yakılan yakıtlara bağlıdır ve tesisin sahibi tarafından temin edilecektir. Elektrik tüketiminden gelen salımlar elektriğin üretildiği enerji santralına bağlıdır ve elektrik sağlayıcısından istenebilir. Kurumun personeli bu etkilerin farkında olması ve kendi faaliyetlerinin yalnızca tüketimi değil aynı zamanda çevreyi de etkilediğini anlaması önemlidir. 7

8 2.4 Teknik Özellikler Enerji Yöneticisi, hiç kuşkusuz, ısıtma ve soğutma sistemleri, aydınlatma, havalandırma ve inşaat malzemeleri dâhil kurumun enerji sisteminin teknik yönleri ile ilgili daha fazla ayrıntıya ve analitik bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Enerji Yöneticisi bu amaçla dışarıdan bir uzmanın yardımına ve deneyimine gerek duyabilir. Bu Yol Haritası teknik bir araç olmayıp yalnızca açıklayıcı bir araç olduğu için bu adımın teknik özelliklerini daha derinlemesine analiz etmeyecektir. Teknik yönler bakımından daha fazla bilgi almak için Enerji Verimliliği için EMAS Alet Çantası gibi diğer elkitaplarına bakınız. Adım 3: Genel hedeflerin belirlenmesi 3.1 Genel hedeflerin tanımlanması Enerji yöneticisi analizin kapsamını açık şekilde belirlemeli ve müdahalenin genel hedeflerini saptamalıdır. İfade edilmiş olan en yaygın hedefler şunlardır: Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarından gelen enerji tüketiminin azaltılması Bu hedef genellikle enerji kullanımında miktar veya yüzde olarak birtakım azalmalar şeklinde ifade edilmektedir. İyi bir uygulama olarak sunulan başka bir kurum gibi belirlenmiş bir mihenk taşına kıyasla belli bir performans düzeyine ulaşılması Bir genel inceleme, olağan olmayan kayıpların araştırılması ve kurumun mihenk taşlarına göre durumu ve ayrıca tüketimi etkileyen kurumsal özellikler bu kapsama dâhil edilebilir. Enerji tasarruflarını, kirliliği önleme veya azaltma hedefleri haline dönüştüren çevresel iyileştirmeler Bu hedefler, kurumun çevresel ayak izinin küçültülmesindeki temel ilgi konusunu temsil eder ve belirli hedefler için sayısallaştırılmış örnekler halinde ifade edilebilir. Hiç kuşkusuz performans hedefleri için belirlenecek olan düzey, kurumun özelliğine ve enerjiyi kullanma şekline bağlıdır. Hedef belirleme için yaygın düzeyler arasında şunlar bulunmaktadır: Kurum ölçeğinde Bu düzey tüm kurumu içerir ve kurumun iyileştirme vizyonu için genel bir çerçeve teşkil eder. Bölümler Daha aşağıda olan bu düzey için hedefler değişebilir ve her bölümün performansına ve ihtiyaçlarına bağlı olabilir. Yöntem Bu düzeyde, hedefler, yeni donanım satın alma ihalesi gibi, kurumda izlenen belli bir süreç için belirlenir. Zaman çerçevesi Hedefler için uygun ve gerçekçi hedef tarihler belirlenmesi, bunların anlamlı ve değişikliği destekleyici olmasını sağlar. Örneğin, ilerlemeyi düzenli bir temelde izlemek için kullanılan yıllık 8

9 hedefler ve kurumun stratejik planlaması için kullanılan uzun dönemli hedefler gibi kısa ve uzun dönemli hedeflerden oluşan bir bileşim belirlenmesi etkili olabilir. 3.2 Karar alma Enerji Yöneticisi genel hedefleri formüle eder etmez (gerekirse dışarıdan bir uzmanın yardımı ile) bunları kurumun Üst Yönetiminin (Rektör, Müdürler, Yürütme Kurulu) önüne getirir. Zaruri olacak kararları almak ve stratejiyi belirlemek Yönetimin görevidir. Diğer taraftan, temel paydaşların bu aşamadaki katılımı tercihe bağlı olsa da, karar alma sürecinin meşruiyetini yükseltmek bakımından bu yararlı olabilir. Adım 4: Eylem Planı Geliştirme 4.1 Özgün hedefler Genel hedeflerin ilk belirlemesinden sonra somut bir Eylem Planı geliştirmek atılacak ikinci adımdır. Bu, Enerji Yöneticisinin ve/veya Ekibinin aşağıdakileri yapabilmesine yardımcı olacak özgün hedefler belirlenmesini içerir: Kurum genelinde müdahale alanlarının belirlenmesi (örneğin, yeşil ihale uygulayarak yatay müdahale, havalandırma veya çöp yönetimi gibi belli bölümlerde veya belli sektörlerde özgün önlemler uygulama) Somut Eylem Planının yaralarının ve sakıncalarının ölçülmesi, kontrol edilmesi ve gözlemlenmesi Personelin ve öğrencilerin motive edilmesi Çevresel etkileri azaltmaya olan bağlılığın sergilenmesi Bu yöntemdeki temel noktalardan birisi olarak, özgün hedefler belirlenir belirlenmez, bunların tüm kurumda stratejik bir görev halinde meşru şekilde desteklenebilmesi için bunlar üst yönetim tarafından resmi şekilde tanınmalıdır. 4.2 Ana paydaşların eşleştirilmesi ve katılımı Eylem Planının uygulanmasında paydaşların katılımı zorunlu değildir ancak karar verme sürecinde katılım kuşkusuz yararlıdır ve bu nedenle önemle tavsiye edilir. Enerji Yöneticisi, sürece katılması gereken ilgili paydaşlar için ayrıntılı bir eşleştirme yapmalıdır. Yüksek öğretim kurumları için paydaşlar şu şekilde kategorilere ayrılabilir: Akademik personel Araştırmacılar İdari personel Öğrenciler Tedarikçiler Araştırma enstitülerinde paydaşların kategorileri şu şekildedir: 9

10 Araştırmacılar İdari personel Müşteriler Tedarikçiler 4.3 Teknik iş bölümü: görevler ve kaynaklar Esas paydaşlar belirlenir belirlenmez Enerji Yöneticisinin onlara belirli görevler ataması gerekir: kimlerin nereye kadar yer alması gerekir ve sorumlulukları neler olacaktır gibi. Kullanılabilir kaynakların tanımlanması da yine başka bir önemli parametredir. Enerji Yöneticisinin her faaliyet için hem parasal giderler hem insan kaynakları bakımından maliyetleri tahmin etmesi gerekir. Adım 5: Eylem Planının Uygulanması 5.1 Bilinçlendirme lendirme Eylem Planının etkin şekilde uygulanabilmesi, büyük ölçüde eğitim ve araştırma kurumlarının temel paydaşları arasında bir bilinç oluşturulmasına bağlıdır. Bu aktörlerin hepsi enerji hedeflerinin farkında olmalı ve bu amaç doğrultunda sorumlu şekilde davranmalıdır. Enerji kullanımı konusunda bilinç oluşturulması birçok yol ile sağlanabilir: Enerji kullanımını etkileyen ve çevre üzerinde etkisi bulunan günlük faaliyetler ve hatta kurumda kullanılan enerji kaynakları ve bu kullanımdan ortaya çıkan kirlenme hakkında bilgilendirme materyali dağıtılması (afişler, ilanlar, vb.), temel bilgi sağlanması Eylem Planının sonuçları hakkında bilgi dağıtmak için toplantılar, atölyeler, konferanslar, zirve toplantıları vb. düzenlenmesi Çevre ve enerji tasarrufu seçenekleri hakkında duyarlılık sağlamak ve genel bir topluluğa hitap eden uygun materyal ve bilgi dağıtımı için bir Bilgilendirme Ofisi, web sitesi, vb. kurulması. Bilinç oluşturmadaki anahtar, değişik dinleyici topluluklarının belirlenmesi ve her birine hitap edecek olan en uygun bilgilerin seçilmesidir. Bilgiler her grubun kendine has özelliklerine uygun duruma getirilmelidir. Örneğin, bir üniversitenin yöneticisi her faaliyet başına enerji maliyetini öğrenmeye ilgi duyacak, bir öğrenci ise bilgisayarının enerji kullanımı ile ilgili bir ipucunu daha çekici bulacaktır. 5.2 Eğitim Eğitim, Eylem Planının uygulanmasının yine başka bir önemli yönüdür. Eğitim vasıtası ile personel ve ilgili paydaşlar, enerji verimliliğinin öneminin farkına varır ve bilgiye dayanan kararlar alabilecekleri değerli bilgilere ulaşır. Bu nedenle, kurumun personeli ve öğrencileri için bir dizi toplantı, atölye ve eğitim seminerleri düzenlenebilir. Ayrıca üniversiteler, lisans ve lisansüstü öğrencileri için, onların çevre duyarlılığını ve bilincini yükseltmeyi amaçlayan çevre derslerini kapsam içine alabilir. 10

11 Eğitimin tipi ve özelliği, kuruma ve eylem planına göre değişir. Energy Star kurallarına göre yaygın eğitim programları şunları içerir: Tesis yöneticileri, işletmeler ve bakım personeli gibi çoğunlukla belirli dinleyici gruplarını hedefleyen, enerji kullanımını azaltma süreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin arttırılması konusunda eğitim. Enerji yönetimine destek olmak için veri toplama, kaydetme, değerlendirme ve izleme hakkında eğitim. Daha verimli bir işletme sağlamak için uzmanlık donanımı ve aletleri hakkında eğitim. 5.3 Gözlemleme ve rapor hazırlama Gözlemleme, Eylem Planının uygulanması boyunca bu işle ilgilenecek olan Enerji Yöneticisinin / Ekibinin özel görevidir. İzleme sistemi, bir enerji programının faaliyetlerinin gözlemlendiği araçtır. Bu sistem kapsamlı olmalıdır ve belirlenmiş hedeflere doğru ilerlemeyi ölçmek için herkes için kullanıma açık olmalıdır. Bir izleme sistemi bulundurulması, gerekli adımların değerlendirilmesini, düzeltici önlemler alınmasını ve başarıların belirlenmesini sağlar. Eylem Planında özetlenmiş olan faaliyetlerin periyodik şekilde gözden geçirilmesi, enerji performansı hedeflerinin elde edilebilmesi bakımından kritik bir önem taşır. Energy Star kurallarına göre, gözlemleme sürecinde aşağıdaki adımlar hayati bir önem teşkil eder: Düzenli şekilde güncellemeler yapın Bir sistem ancak içerdiği bilgi güncel ve kapsamlı ise verimli olabilir. Programa denk düşen aralıklar ile veri toplanmalı ve bunlar sisteme katılmalıdır. Birçok kuruluş kendi izleme sistemlerini haftalık ve aylık olarak güncellemektedir. Periyodik gözden geçirmeler yapın Yönetim ekibi, ara hedeflere ve kilometre taşlarına erişme aşamasında sağlanan ilerleme hakkında enerji ekibi ve seçilmiş personel grupları ile birlikte periyodik gözden geçirilmeler düzenlenmelidir. Bu gözden geçirmelerin sıklığı dinleyici grubuna göre değişecektir. Bu gibi gözden geçirmeler, kaydedilmiş olan ilerlemeye, karşılaşılan sorunlara ve potansiyel ödüllere odaklanmalıdır. Gerekli düzeltici faaliyetleri belirleyin Bir izleme sistemi, bir programın iyi işleyip işlemediğini belirlemek için iyi bir yoldur. Belli bir faaliyetin beklenen hedefleri sağlayamadığı ve gözden geçirilmesi gerektiğinin belirlenmesinde yardımcı olur. Adım 6: Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme 6.1 Performans s göstergeleri Başarıların değerlendirilmesi, Eylem Planı uygulandıktan sonra enerji performansının ölçülmesini sağlar. Enerji kullanımı ve maliyeti hakkındaki verileri inceleyin 11

12 İzleme ve gözlemleme çalışmalarından raporlar ve veriler hazırlayın Belirlenmiş performans ölçümlerine dayalı olarak enerji verimliliği başarılarını analiz edin Enerji performansını bir referans ile kıyaslayın Fiili performansı, çevresel performans ve parasal tasarruflar için belirlenmiş olan hedefler ile kıyaslayın Performansın ne derece iyi olduğu hakkında nispi bir anlayış oluşturmak için enerji performansını akranlar ve rakipler ile kıyaslayın. 6.2 Ödüllendirme Eylem Planının uygulanmasına aktif olarak katılmış olan bireylerin ve ekiplerin başarılarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, enerji yönetimi girişimlerine destek sağlamada kilit bir öneme sahiptir. Belli çalışmaların ödüllendirilmesi, başarının ne olduğu hakkında örnek teşkil eder ve iş memnuniyetinin yükseltilmesi vasıtası ile personelin motive edilmesine yardımcı olur. Takdir edilmek, enerji yönetimine katılan herkesin moralini yükseltebilir. Ödül verilen kişileri belli bireyler veya birlikte çalışmış ekiplerin oluşturabileceği gibi, enerji performansı başarıları ile ödüllendirilebilecek tüm bölümler de oluşturabilir. Takdir etmek ve ödül vermek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Takdir etme şekilleri, kurumun amacına ve türüne bağlı olarak resmen teşekkür etmek ve sertifika vermekten, basit takdir şekillerine kadar değişebilir. Her ödüllendirmede, takdirin düzeyini ve faaliyetin önemini yükseltmek amacı ile ödül resmi usul ile kurum Başkanı tarafından takdim edilmelidir. Ödüllendirme, çevresel başarılar için harici bir takdir halinde de ortaya çıkabilir. Eylem Planının sonuçlarının kamuya açıklanması, kurumun enerji performansının doğrulanmasını sağlayabilir ve kamuoyundaki görüntüsünü daha cazip hâle getirebilir. Özellikle, dışarıdan gelen takdir, hükümet kaynaklarından ve programlarından veya dünya çapında kabul görmüş performans standartlarından geldiği takdirde kurumun itibarı bir kez daha onaylanmış olur ve finansman potansiyeli yükselir. Adım 7: Yeşil uygulamaların genişletilmesi 7.1 Kurumun diğer sektörlerinde yeşil uygulamalar yürürlüğe koymak için ilave adımların incelenmesi Yol haritasının son adımıysa, yeşil uygulamaların sürekli olarak iyileştirilmesi ve bunların artan bir şekilde geliştirilip uygulanması özelliğini taşır. Eylem planının değerlendirilmesi, olumlu sonuçlara işaret ettiği sürece yeni önlemler ve ilave yeşil plan uygulamalarına daima yer olacaktır. Kuşkusuz ki kesintisiz şekilde çevresel müdahaleler yapılması, Enerji Yöneticisinin bağlılığına ve kurum Üst Yönetiminin iradesine bağlıdır. Gözlemleme sürecine bağlı olarak sonraki adımlarda çevresel uygulamaların yürürlüğe konabileceği bölümlere ve/veya sektörlere dayalı faaliyetlerin genişletilmesine odaklanabilir. 12

13 7.2 Karadeniz ülkelerinde ve AB de yeşil ağlar ve topluluklar oluşturmada benzer kurumlar ile işbirliği Benzer uygulamaları yürürlüğe koymak isteyen veya zaten yeşil planlar uygulamakta olan diğer kurumlar ile işbirliği yapmak da eşit derecede önemlidir. Bu tür bir işbirliği, çoğunlukla daha kolay fikir, bilgi ve uzmanlık alış-verişi yapılabilen ve diğer başarılı uygulamalar ile kıyaslamalar sayesinde değerli sonuçlar alınabilen ağlar oluşturulmasına yardımcı olur. 13

14 TEMAS BİLGİLERİ Proje Koordinatörü Dr. Zefi Dimadama, ICBSS Genel Müdürü Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (ICBSS) 4 Xenophontos Str., Atina, Yunanistan Tel: , Faks: Web sitesi: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) Dr. Zeki Acar cd. No1, PK.21, 41470, Gebze, Kocaeli, Türkiye Web sitesi: Ulusal Araştırma A Üniversitesi Yüksek Ekonomi Okulu (HSE) Myasnitskaya str., 20, Moskova, Rusya Web sitesi: 14

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için...

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... İyi uygulama örneği ile Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü EVK 2015 04 Haziran 2015, Perşembe 1 Enerji Yönetimi İçin 3 Temel İtici

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1 ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AÇIKLAMA: 22-24 Aralık 2015 tarihleri arasında üç gün, TSE tarafından

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol Klas Klaas Kıdemli Politika Danışmanı OECD SIGMA Üçüncü

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Çalışmanın Amacı Türk iş dünyasının İklim Değişikliği konusunda farkındalık, etkilenme, mücadele ve uyum seviyelerinin

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu usul ve esaslar ın amacı; Bingöl Üniversitesi Kalite Komisyonu nun amaçlarına,

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Sunumun İçeriği Yeşil Anahtar Ödülü nedir? Yeşil Anahtarlı Tesisler Yeşil Anahtar Ödülü nün Kriterleri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı RİSK YÖNETİMİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı RİSK YÖNETİMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 1-) Risk Yöne mi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanımlanabilen muhtemel olumsuz olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol al na alınması

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

Sanayide Enerji Yönetimi...MIŞ gibi değil GERÇEKTEN yapmak için...

Sanayide Enerji Yönetimi...MIŞ gibi değil GERÇEKTEN yapmak için... Sanayide Enerji Yönetimi...MIŞ gibi değil GERÇEKTEN yapmak için... Cihan KARAMIK Kamu & Stratejik İlişkiler Direktörü 7 Ekim 2015, Ulusal Verimlilik Kongresi Enerji ve Karbon Yönetimi İçin 3 Temel İtici

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı