Bu proje KEİT-Yunanistan Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje KEİT-Yunanistan Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir"

Transkript

1 KARADENİZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KURUMLARI YEŞİLLEŞİYOR Karadeniz Eğitim ve Araştırma Kurumlarında Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Farkındalık Yaratılması ve Uygulama için bir Yol Haritası Bu proje KEİT-Yunanistan Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir 1

2 Baskı Editör: Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (ICBSS) 4 Xenophontos Str., Atina, Yunanistan Telefon: , Faks: Baskı: Citronio, Atina Yunanistan, Temmuz 2012 Yol Haritası, KEİT-YKF araştırma projesi olan Karadeniz Eğitim ve Araştırma Kurumları Yeşil Topluluğu: Araştırma ve Akademik Kuruluşlar için Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği hakkında bir Yol Haritası çerçevesinde derlenmiştir ve Türkiye TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (www.mam.gov.tr) ve Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi - Yüksek Ekonomi Okulunun (www.hse.ru) katılımı ile Yunanistan Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (www.icbss.org) tarafından koordine edilmektedir. 2

3 İçindekiler Giriş...Error! Bookmark not defined. Adım-adım yaklaşımı...5 Adım 1: Enerji verimliliğine ve YEK kullanımına bağlılık Enerji verimliliği önlemleri ve YEK planlarını uygulama ihtiyacının gerekçesi Enerji Yöneticisinin / Ekibinin Atanması Karar alma süreci...6 Step 2: Modern olma Analizin tanımlanması Veri kaynaklarının belirlenmesi Enerji girdileri ve emisyon çıktıları Teknik özellikler...8 Step 3: Genel hedeflerin belirlenmesi Genel hedeflerin tanımlanması Karar alma...9 Step 4: Eylem planı geliştirme Özgün hedefler Ana paydaşların eşleştirilmesi ve katılımı Teknik iş bölümü: görevler ve kaynaklar...10 Step 5: Eylem Planının Uygulanması Bilinçlendirme Eğitim Gözlemleme ve rapor hazırlama...11 Step 6: Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme Performans göstergeleri Ödüllendirme...12 Step 7: Yeşil uygulamaların genişletilmesi Kurumun diğer sektörlerinde yeşil uygulamalar yürürlüğe koymak için ilave adımların incelenmesi Karadeniz ülkelerinde ve AB de yeşil ağlar ve topluluklar oluşturmada benzer kurumlar ile işbirliği

4 Giriş Enerji verimliliğinin uygulanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) kullanılmasına ilişkin Yol Haritası, Karadeniz ülkelerindeki, kendi enerji performansını değerlendirmeyi, yönetmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt etmek isteyen, kendi geleneksel enerji kullanımını azaltmayı, enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını uygulamaya sokmayı, iklim değişikliği etkilerini azaltmayı ve bu şekilde maliyet tasarrufunda bulunmayı hedefleyen eğitim ve araştırma kurumlarına hitap etmektedir. Eğitim ve Araştırma kurumları terimi üniversiteler, bilim akademileri ve araştırma merkezleri gibi araştırma ve akademik kuruluşları anlamına gelmektedir. Bu yol haritası Karadeniz Eğitim ve Araştırma Kurumları Yeşil Topluluğu: Araştırma ve Akademik Kuruluşları için Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği hakkında bir Yol Haritası araştırma projesi çerçevesinde derlenmiş olup KEİT-YKF Komitesi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (Türkiye) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi - Yüksek Ekonomi Okulu nun (Rusya) katılımı ile Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (Yunanistan) tarafından koordine edilmektedir. Bu yol haritası gönüllü bir araçtır ve akademik veya araştırma merkezlerinin uluslararası plandaki, Avrupa daki veya Karadeniz deki en iyi uygulamalarından KEİT Üyesi Devletlere bilgi ve uzmanlık aktarmak ve böylece daha fazla enerji ve maliyet verimliliğine sahip bir duruma gelebilmek için basit ve yumuşak yeşil uygulamaların gerçekleştirilmesi yönünde onlara rehberlik etmek amacı ile tasarlanmıştır. Bu yol haritası daha çok şunlara dayanarak geliştirilmiştir: ISO elkitabı, Energy Star kılavuzları ve Enerji Yönetimi Denetim Planı (EMAS) alet çantası gibi, bir kurumun / kuruluşun enerji performansının iyileştirilmesi için mevcut uluslararası ve Avrupa elkitapları ve kılavuzları Bu Yol Haritasının uygulanması için uygun yasal ve kurumsal çerçeveler sağlayacak şekilde, projeye katılan Karadeniz ülkelerinin (Yunanistan, Türkiye ve Rusya) mevcut ulusal yasal çerçeveleri ve Karadeniz ülkelerinin etkili enerji performansını güçlendirme yönündeki koordineli çabaları (anlaşmalar, Karadeniz Ekonomik Teşkilatı Enerji Çalışma Grubunun ve Görev Gücünün çıktıları, vb.) Eğitim ve araştırma kurumlarında başarı ile uygulanmış olan, enerji verimliliği ve YEK alanındaki uluslararası, Avrupa ve Karadeniz ölçeğindeki bir dizi en iyi uygulamalar Önerilen aletin başlangıç noktasını bir Planla Yap - Kontrol Et Önlem Al yaklaşımı oluşturmaktadır ve yol haritası eğitim ve araştırma kurumlarının enerji performansına odaklanmaktadır: hem mevcut kurumsal yapıda ve kuruluşların kullandığı malzemelerde hem de donanım tedarik ihalesi gibi yatay süreçlerde enerji tasarrufu ve YEK in kullanılması. Yol haritası, uzman olmayanların da kolayca anlayıp uygulayabileceği şekilde teknik olmayan bir tarzda yazılmıştır. Aslında bu, göstergeler ve izleme sistemi belirleyerek bir kuruluşun enerji performansının değerlendirilmesi amacı ile adım-adım bir yaklaşım öneren bir elkitabıdır. Bu yaklaşım yedi adet özgün adımdan oluşmaktadır: Adım 1: Enerji verimliliğine ve YEK kullanımına bağlı kalma Adım 2: Modernizasyon Adım 3: Genel hedeflerin belirlenmesi 4

5 Adım 4: Eylem Planı Geliştirme Adım 5: Eylem Planının Uygulanması Adım 6: Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme Adım 7: Yeşil uygulamaların genişletilmesi Adım-adım yaklaşımı Adım 1: Enerji verimliliğine ve YEK kullanımına bağlılık Yol Haritasının ilk adımı, bir eğitim ve araştırma kurumunun enerji verimliliğine sahip bir plan ve YEK kullanımını benimseme yönünde bir ön taahhütte bulunmasını ile ilgilidir. Kurumun Üst Yönetimi, taahhütte bulunabilmek için planın uygulanmasının çevresel ve parasal yararlarının tamamen bilincinde olan bu nedenle kurumun enerji performansını iyileştirmek için çalışacak olan bir Enerji Yöneticisi ve / veya Enerji Ekibi atamalıdır. Enerji Yöneticisinin bağlılığı ve taahhüdü, enerji verimliliğine sahip bir planın başarı ile uygulanmasında bir katalizör görevi görecektir. 1.1 Enerji verimliliği önlemleri ve YEK planları uygulama ihtiyacının gerekçesi Daha iyi bir enerji yönetiminin parasal gelir sağladığını gören kurumlar, kendi enerji performanslarını iyileştirmek için sürekli çaba göstermektedirler. Bu kurumların başarısı düzenli şekilde enerji performansı değerlendirmesi yapılmasına ve enerji verimliliğini yükseltmek için sürekli adım atılmasına bağlıdır. Eğitim ve araştırma kurumunun büyüklüğü veya türü ne olursa olsun, başarılı enerji yönetiminin ortak unsuru taahhüttür. Kurumun Üst Yönetimi bu çabanın daha başlangıcında sürekli iyileştirme yapacak olan bir personel ve fon tahsis etmek için bir taahhütte bulunmalıdır. 1.2 Enerji Yöneticisinin / Ekibinin Atanması Bir Enerji Yöneticisi atanması, başarılı bir enerji programı için kritik bir öğedir. Enerji Yöneticisi temel bir ölçü halinde enerji performansını belirleyerek kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Enerji Yöneticisi enerji ve teknik sistemler konusunda daima bir uzman değildir. Bu nedenle Enerji Yöneticisi gerektiğinde dışarıdan bir uzmanın yardımını isteyebilir. Başarılı Enerji Yöneticileri, enerji yönetiminin kurumun nihai parasal ve çevresel hedeflerini ve amaçlarını elde etmesine nasıl yardımcı olduğunu anlar. Eğitim ve araştırma kurumunun büyüklüğüne bağlı olarak Enerji Yöneticisi tam zamanlı olarak görevli olabilir veya diğer sorumluluklarına ek olarak görevlerini yürütebilir. Enerji Yöneticisinin temel görevleri arasında çoğunlukla şunlar bulunur: Üst yönetim ile düzenli bir şekilde temas halinde olmak Özgün enerji hedefleri belirlemek ve enerji politikası taslağı hazırlamak 5

6 Enerji politikasının ve uygulamasının genel sorumluluğu ve koordinasyonu Kurumun farklı paydaşlarından hesap sorulabilirlik ve taahhüt temin etmek Enerji hedeflerini uygulayabilmek için uygun kaynaklar temin etmek Sonuçların değerlendirilmesi ve iyileştirme olanaklarının belirlenmesi Kurumun içinde ve dışında görünürlüğü ve bilinçliliği arttırmak Kurum bu görevler için belli bir kişiyi atamadığı takdirde hiç kimse kendisini sorumlu hissetmeyecek ve büyük bir olasılıkla gerekli görevler yerine getirilmeyecektir. Ayrıca, Enerji Yöneticisinin görev ve yetkileri tüm kuruma duyurulmalıdır. Enerji Yöneticisi, az bilgi sahibi olduğu alanlarda destek isteme yetkisine sahip olmalıdır. Enerji Yöneticisinin ilk görevlerinden birisi, kurum içinde mevcut olan bilgileri ve verileri gözden geçirmek olacaktır. Yazılı belgelerin dışında personel arasında da çok miktarda bilgi bulunur. Enerji Yöneticisi o halde, uygun olduğu takdirde, enerji ağırlıklı alanlarda ve enerji tüketimi üzerinde etkiye sahip yerlerde çalışan kişileri (paydaşları) belirlemelidir. Yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği konularında uzman olan birinin Enerji Yöneticisine danışman olarak destek sağlaması da yararlı olacaktır. Enerji Yöneticisi çoğunlukla ilgili faaliyetlere destek olan ve enerji yöneticisi ile diğer bölümler arasında bir bağlantı görevi gören bir Enerji Ekibi oluşturur. Enerji Ekibi münferit süreçler ve teknolojiler hakkında sağlam bir bilgi birikimine sahip kişilerden oluşur. Onların bilgisi kendi bölümlerinde enerji tüketimi üzerinde etkide bulunmak ve kuruluş ölçeğinde bir strateji geliştirilmesine ve desteklenmesine katkı sağlamak için kullanılmalıdır. Bu gereklidir, çünkü uygulama göstermektedir ki münferit bölümler verimliliği yükseltme yönünde nadiren işbirliği yapmaktadır. Küçük kurumlar söz konusu olduğunda enerji yöneticisi zaten kurumsal yapıları tanıyor olacak ve gayri resmi bir esasa dayalı işbirliği yapacaktır. 1.3 Karar alma süreci Çevre ile ilgili bir önlemin etkili olabilmesi için bireysel görevlerin ve sorumlulukların daha en baştan açık şekilde tanımlanması gerekir, çünkü bunlar çevre ile ilgili amaçlara ve hedeflere ulaşılması ve çevre planının genel işleyişi ile ilgilidir. Üst yönetim, önlemin etkin şekilde uygulanabilmesini sağlamak için, gerekli olan parasal ve insani kaynakları temin etmelidir. Enerji Yöneticisinin resmi şekilde atanmasına karar vermek üst yönetimin görevidir ve Yöneticinin sadakat ve motivasyonuna bağlıdır. Adım 2: Modernizasyon 2.1 Analizin tanımlanması Enerji Yöneticisinin ilk önceliklerinden birisi analize hangi enerji alanlarının katılacağını açık bir şekilde belirlemektir. Analiz ve müdahale alanları üç çeşit olabilir: a) Sektörel Sektörel analiz, aşağıdakilerin hepsini veya yalnızca bazılarını içerebilecek olan çeşitli enerji sektörlerini kapsar: Isıtma ve soğutma 6

7 Sıcak su Aydınlatma Havalandırma İnşaat tasarımı ve malzemeleri b) Yatay Analiz, örneğin yeşil kamu ihalesi gibi, kurumun tüm bölümlerinde uygulanabilecek olan belirli tek bir önlemi ele alan şekilde yatay da olabilir. c) Bölümlere göre Üçüncü seçenek, her bir bölümün incelenmesi yerine analizin eğitim ve araştırma kurumunun belli birimleri ile sınırlandırılmasıdır (özellikle, analiz edilen kuruluş büyük bir yerleşke veya bir araştırma enstitüsü ise). Enerji Yöneticisi genel bir enerji analizi yapabilmek için her duruma göre her enerji bölgesindeki / sektöründeki / bölümündeki özgün ihtiyaçları ve sorunları tanımlamak durumunda olacaktır. 2.2 Veri kaynaklarının belirlenmesi Kurumun kendi enerji eğilimlerini anlaması, her kurum için önemli bir aşamadır. Bunu yapabilmek için ilgili veri ve bilgi kaynaklarının mutlak surette belirlenmesi gerekmektedir. Eldeki bilginin kaynakları: sistemli şekilde toplanıp kayıt edilebilecek olan faturalar, sayaç okumaları, ilgili ölçümler ve denetleme raporlarıdır. Sürekli izleme yapabilmek için yeterli veri toplamak gerekli görülmektedir. Veri toplamak şu konularda yardımcı olabilir: Enerji tüketimindeki inişlerin ve çıkışların belirlenmesi ve bunların o dönem içinde yer almış belli olaylar veya işlemler ile ilişkilendirilmesi Kıyaslama yapmak amacı ile kurumun verilerinin diğer eğitim ve araştırma kurumları ile karşılaştırılması Yeterli bilgi açığı olan alanların belirlenmesi ve bu açıkları doldurmak için çalışılması 2.3 Enerji girdileri ve salım çıktıları Enerji girdileri başlıca petrol, doğal gaz ve elektrik gibi yenilenebilir olmayan enerjiden oluşur. Salım çıktıları, salım ve atık ısıyı içerir. Karbondioksit gibi salımlar doğrudan kurumun enerji tüketimi ile ilgilidir ve olumsuz çevre etkilerine katkıda bulunur. Bölgesel ısıtmadan gelen salımlar, yakılan yakıtlara bağlıdır ve tesisin sahibi tarafından temin edilecektir. Elektrik tüketiminden gelen salımlar elektriğin üretildiği enerji santralına bağlıdır ve elektrik sağlayıcısından istenebilir. Kurumun personeli bu etkilerin farkında olması ve kendi faaliyetlerinin yalnızca tüketimi değil aynı zamanda çevreyi de etkilediğini anlaması önemlidir. 7

8 2.4 Teknik Özellikler Enerji Yöneticisi, hiç kuşkusuz, ısıtma ve soğutma sistemleri, aydınlatma, havalandırma ve inşaat malzemeleri dâhil kurumun enerji sisteminin teknik yönleri ile ilgili daha fazla ayrıntıya ve analitik bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Enerji Yöneticisi bu amaçla dışarıdan bir uzmanın yardımına ve deneyimine gerek duyabilir. Bu Yol Haritası teknik bir araç olmayıp yalnızca açıklayıcı bir araç olduğu için bu adımın teknik özelliklerini daha derinlemesine analiz etmeyecektir. Teknik yönler bakımından daha fazla bilgi almak için Enerji Verimliliği için EMAS Alet Çantası gibi diğer elkitaplarına bakınız. Adım 3: Genel hedeflerin belirlenmesi 3.1 Genel hedeflerin tanımlanması Enerji yöneticisi analizin kapsamını açık şekilde belirlemeli ve müdahalenin genel hedeflerini saptamalıdır. İfade edilmiş olan en yaygın hedefler şunlardır: Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarından gelen enerji tüketiminin azaltılması Bu hedef genellikle enerji kullanımında miktar veya yüzde olarak birtakım azalmalar şeklinde ifade edilmektedir. İyi bir uygulama olarak sunulan başka bir kurum gibi belirlenmiş bir mihenk taşına kıyasla belli bir performans düzeyine ulaşılması Bir genel inceleme, olağan olmayan kayıpların araştırılması ve kurumun mihenk taşlarına göre durumu ve ayrıca tüketimi etkileyen kurumsal özellikler bu kapsama dâhil edilebilir. Enerji tasarruflarını, kirliliği önleme veya azaltma hedefleri haline dönüştüren çevresel iyileştirmeler Bu hedefler, kurumun çevresel ayak izinin küçültülmesindeki temel ilgi konusunu temsil eder ve belirli hedefler için sayısallaştırılmış örnekler halinde ifade edilebilir. Hiç kuşkusuz performans hedefleri için belirlenecek olan düzey, kurumun özelliğine ve enerjiyi kullanma şekline bağlıdır. Hedef belirleme için yaygın düzeyler arasında şunlar bulunmaktadır: Kurum ölçeğinde Bu düzey tüm kurumu içerir ve kurumun iyileştirme vizyonu için genel bir çerçeve teşkil eder. Bölümler Daha aşağıda olan bu düzey için hedefler değişebilir ve her bölümün performansına ve ihtiyaçlarına bağlı olabilir. Yöntem Bu düzeyde, hedefler, yeni donanım satın alma ihalesi gibi, kurumda izlenen belli bir süreç için belirlenir. Zaman çerçevesi Hedefler için uygun ve gerçekçi hedef tarihler belirlenmesi, bunların anlamlı ve değişikliği destekleyici olmasını sağlar. Örneğin, ilerlemeyi düzenli bir temelde izlemek için kullanılan yıllık 8

9 hedefler ve kurumun stratejik planlaması için kullanılan uzun dönemli hedefler gibi kısa ve uzun dönemli hedeflerden oluşan bir bileşim belirlenmesi etkili olabilir. 3.2 Karar alma Enerji Yöneticisi genel hedefleri formüle eder etmez (gerekirse dışarıdan bir uzmanın yardımı ile) bunları kurumun Üst Yönetiminin (Rektör, Müdürler, Yürütme Kurulu) önüne getirir. Zaruri olacak kararları almak ve stratejiyi belirlemek Yönetimin görevidir. Diğer taraftan, temel paydaşların bu aşamadaki katılımı tercihe bağlı olsa da, karar alma sürecinin meşruiyetini yükseltmek bakımından bu yararlı olabilir. Adım 4: Eylem Planı Geliştirme 4.1 Özgün hedefler Genel hedeflerin ilk belirlemesinden sonra somut bir Eylem Planı geliştirmek atılacak ikinci adımdır. Bu, Enerji Yöneticisinin ve/veya Ekibinin aşağıdakileri yapabilmesine yardımcı olacak özgün hedefler belirlenmesini içerir: Kurum genelinde müdahale alanlarının belirlenmesi (örneğin, yeşil ihale uygulayarak yatay müdahale, havalandırma veya çöp yönetimi gibi belli bölümlerde veya belli sektörlerde özgün önlemler uygulama) Somut Eylem Planının yaralarının ve sakıncalarının ölçülmesi, kontrol edilmesi ve gözlemlenmesi Personelin ve öğrencilerin motive edilmesi Çevresel etkileri azaltmaya olan bağlılığın sergilenmesi Bu yöntemdeki temel noktalardan birisi olarak, özgün hedefler belirlenir belirlenmez, bunların tüm kurumda stratejik bir görev halinde meşru şekilde desteklenebilmesi için bunlar üst yönetim tarafından resmi şekilde tanınmalıdır. 4.2 Ana paydaşların eşleştirilmesi ve katılımı Eylem Planının uygulanmasında paydaşların katılımı zorunlu değildir ancak karar verme sürecinde katılım kuşkusuz yararlıdır ve bu nedenle önemle tavsiye edilir. Enerji Yöneticisi, sürece katılması gereken ilgili paydaşlar için ayrıntılı bir eşleştirme yapmalıdır. Yüksek öğretim kurumları için paydaşlar şu şekilde kategorilere ayrılabilir: Akademik personel Araştırmacılar İdari personel Öğrenciler Tedarikçiler Araştırma enstitülerinde paydaşların kategorileri şu şekildedir: 9

10 Araştırmacılar İdari personel Müşteriler Tedarikçiler 4.3 Teknik iş bölümü: görevler ve kaynaklar Esas paydaşlar belirlenir belirlenmez Enerji Yöneticisinin onlara belirli görevler ataması gerekir: kimlerin nereye kadar yer alması gerekir ve sorumlulukları neler olacaktır gibi. Kullanılabilir kaynakların tanımlanması da yine başka bir önemli parametredir. Enerji Yöneticisinin her faaliyet için hem parasal giderler hem insan kaynakları bakımından maliyetleri tahmin etmesi gerekir. Adım 5: Eylem Planının Uygulanması 5.1 Bilinçlendirme lendirme Eylem Planının etkin şekilde uygulanabilmesi, büyük ölçüde eğitim ve araştırma kurumlarının temel paydaşları arasında bir bilinç oluşturulmasına bağlıdır. Bu aktörlerin hepsi enerji hedeflerinin farkında olmalı ve bu amaç doğrultunda sorumlu şekilde davranmalıdır. Enerji kullanımı konusunda bilinç oluşturulması birçok yol ile sağlanabilir: Enerji kullanımını etkileyen ve çevre üzerinde etkisi bulunan günlük faaliyetler ve hatta kurumda kullanılan enerji kaynakları ve bu kullanımdan ortaya çıkan kirlenme hakkında bilgilendirme materyali dağıtılması (afişler, ilanlar, vb.), temel bilgi sağlanması Eylem Planının sonuçları hakkında bilgi dağıtmak için toplantılar, atölyeler, konferanslar, zirve toplantıları vb. düzenlenmesi Çevre ve enerji tasarrufu seçenekleri hakkında duyarlılık sağlamak ve genel bir topluluğa hitap eden uygun materyal ve bilgi dağıtımı için bir Bilgilendirme Ofisi, web sitesi, vb. kurulması. Bilinç oluşturmadaki anahtar, değişik dinleyici topluluklarının belirlenmesi ve her birine hitap edecek olan en uygun bilgilerin seçilmesidir. Bilgiler her grubun kendine has özelliklerine uygun duruma getirilmelidir. Örneğin, bir üniversitenin yöneticisi her faaliyet başına enerji maliyetini öğrenmeye ilgi duyacak, bir öğrenci ise bilgisayarının enerji kullanımı ile ilgili bir ipucunu daha çekici bulacaktır. 5.2 Eğitim Eğitim, Eylem Planının uygulanmasının yine başka bir önemli yönüdür. Eğitim vasıtası ile personel ve ilgili paydaşlar, enerji verimliliğinin öneminin farkına varır ve bilgiye dayanan kararlar alabilecekleri değerli bilgilere ulaşır. Bu nedenle, kurumun personeli ve öğrencileri için bir dizi toplantı, atölye ve eğitim seminerleri düzenlenebilir. Ayrıca üniversiteler, lisans ve lisansüstü öğrencileri için, onların çevre duyarlılığını ve bilincini yükseltmeyi amaçlayan çevre derslerini kapsam içine alabilir. 10

11 Eğitimin tipi ve özelliği, kuruma ve eylem planına göre değişir. Energy Star kurallarına göre yaygın eğitim programları şunları içerir: Tesis yöneticileri, işletmeler ve bakım personeli gibi çoğunlukla belirli dinleyici gruplarını hedefleyen, enerji kullanımını azaltma süreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin arttırılması konusunda eğitim. Enerji yönetimine destek olmak için veri toplama, kaydetme, değerlendirme ve izleme hakkında eğitim. Daha verimli bir işletme sağlamak için uzmanlık donanımı ve aletleri hakkında eğitim. 5.3 Gözlemleme ve rapor hazırlama Gözlemleme, Eylem Planının uygulanması boyunca bu işle ilgilenecek olan Enerji Yöneticisinin / Ekibinin özel görevidir. İzleme sistemi, bir enerji programının faaliyetlerinin gözlemlendiği araçtır. Bu sistem kapsamlı olmalıdır ve belirlenmiş hedeflere doğru ilerlemeyi ölçmek için herkes için kullanıma açık olmalıdır. Bir izleme sistemi bulundurulması, gerekli adımların değerlendirilmesini, düzeltici önlemler alınmasını ve başarıların belirlenmesini sağlar. Eylem Planında özetlenmiş olan faaliyetlerin periyodik şekilde gözden geçirilmesi, enerji performansı hedeflerinin elde edilebilmesi bakımından kritik bir önem taşır. Energy Star kurallarına göre, gözlemleme sürecinde aşağıdaki adımlar hayati bir önem teşkil eder: Düzenli şekilde güncellemeler yapın Bir sistem ancak içerdiği bilgi güncel ve kapsamlı ise verimli olabilir. Programa denk düşen aralıklar ile veri toplanmalı ve bunlar sisteme katılmalıdır. Birçok kuruluş kendi izleme sistemlerini haftalık ve aylık olarak güncellemektedir. Periyodik gözden geçirmeler yapın Yönetim ekibi, ara hedeflere ve kilometre taşlarına erişme aşamasında sağlanan ilerleme hakkında enerji ekibi ve seçilmiş personel grupları ile birlikte periyodik gözden geçirilmeler düzenlenmelidir. Bu gözden geçirmelerin sıklığı dinleyici grubuna göre değişecektir. Bu gibi gözden geçirmeler, kaydedilmiş olan ilerlemeye, karşılaşılan sorunlara ve potansiyel ödüllere odaklanmalıdır. Gerekli düzeltici faaliyetleri belirleyin Bir izleme sistemi, bir programın iyi işleyip işlemediğini belirlemek için iyi bir yoldur. Belli bir faaliyetin beklenen hedefleri sağlayamadığı ve gözden geçirilmesi gerektiğinin belirlenmesinde yardımcı olur. Adım 6: Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme 6.1 Performans s göstergeleri Başarıların değerlendirilmesi, Eylem Planı uygulandıktan sonra enerji performansının ölçülmesini sağlar. Enerji kullanımı ve maliyeti hakkındaki verileri inceleyin 11

12 İzleme ve gözlemleme çalışmalarından raporlar ve veriler hazırlayın Belirlenmiş performans ölçümlerine dayalı olarak enerji verimliliği başarılarını analiz edin Enerji performansını bir referans ile kıyaslayın Fiili performansı, çevresel performans ve parasal tasarruflar için belirlenmiş olan hedefler ile kıyaslayın Performansın ne derece iyi olduğu hakkında nispi bir anlayış oluşturmak için enerji performansını akranlar ve rakipler ile kıyaslayın. 6.2 Ödüllendirme Eylem Planının uygulanmasına aktif olarak katılmış olan bireylerin ve ekiplerin başarılarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, enerji yönetimi girişimlerine destek sağlamada kilit bir öneme sahiptir. Belli çalışmaların ödüllendirilmesi, başarının ne olduğu hakkında örnek teşkil eder ve iş memnuniyetinin yükseltilmesi vasıtası ile personelin motive edilmesine yardımcı olur. Takdir edilmek, enerji yönetimine katılan herkesin moralini yükseltebilir. Ödül verilen kişileri belli bireyler veya birlikte çalışmış ekiplerin oluşturabileceği gibi, enerji performansı başarıları ile ödüllendirilebilecek tüm bölümler de oluşturabilir. Takdir etmek ve ödül vermek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Takdir etme şekilleri, kurumun amacına ve türüne bağlı olarak resmen teşekkür etmek ve sertifika vermekten, basit takdir şekillerine kadar değişebilir. Her ödüllendirmede, takdirin düzeyini ve faaliyetin önemini yükseltmek amacı ile ödül resmi usul ile kurum Başkanı tarafından takdim edilmelidir. Ödüllendirme, çevresel başarılar için harici bir takdir halinde de ortaya çıkabilir. Eylem Planının sonuçlarının kamuya açıklanması, kurumun enerji performansının doğrulanmasını sağlayabilir ve kamuoyundaki görüntüsünü daha cazip hâle getirebilir. Özellikle, dışarıdan gelen takdir, hükümet kaynaklarından ve programlarından veya dünya çapında kabul görmüş performans standartlarından geldiği takdirde kurumun itibarı bir kez daha onaylanmış olur ve finansman potansiyeli yükselir. Adım 7: Yeşil uygulamaların genişletilmesi 7.1 Kurumun diğer sektörlerinde yeşil uygulamalar yürürlüğe koymak için ilave adımların incelenmesi Yol haritasının son adımıysa, yeşil uygulamaların sürekli olarak iyileştirilmesi ve bunların artan bir şekilde geliştirilip uygulanması özelliğini taşır. Eylem planının değerlendirilmesi, olumlu sonuçlara işaret ettiği sürece yeni önlemler ve ilave yeşil plan uygulamalarına daima yer olacaktır. Kuşkusuz ki kesintisiz şekilde çevresel müdahaleler yapılması, Enerji Yöneticisinin bağlılığına ve kurum Üst Yönetiminin iradesine bağlıdır. Gözlemleme sürecine bağlı olarak sonraki adımlarda çevresel uygulamaların yürürlüğe konabileceği bölümlere ve/veya sektörlere dayalı faaliyetlerin genişletilmesine odaklanabilir. 12

13 7.2 Karadeniz ülkelerinde ve AB de yeşil ağlar ve topluluklar oluşturmada benzer kurumlar ile işbirliği Benzer uygulamaları yürürlüğe koymak isteyen veya zaten yeşil planlar uygulamakta olan diğer kurumlar ile işbirliği yapmak da eşit derecede önemlidir. Bu tür bir işbirliği, çoğunlukla daha kolay fikir, bilgi ve uzmanlık alış-verişi yapılabilen ve diğer başarılı uygulamalar ile kıyaslamalar sayesinde değerli sonuçlar alınabilen ağlar oluşturulmasına yardımcı olur. 13

14 TEMAS BİLGİLERİ Proje Koordinatörü Dr. Zefi Dimadama, ICBSS Genel Müdürü Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (ICBSS) 4 Xenophontos Str., Atina, Yunanistan Tel: , Faks: Web sitesi: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) Dr. Zeki Acar cd. No1, PK.21, 41470, Gebze, Kocaeli, Türkiye Web sitesi: Ulusal Araştırma A Üniversitesi Yüksek Ekonomi Okulu (HSE) Myasnitskaya str., 20, Moskova, Rusya Web sitesi: 14

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Proje Yöneticileri için İpuçları Hazırlayan Hande Özüt REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi Çeviren Baran Özeren Uzman Denetçi 12. Gr. 10 Temmuz 2006 İçindekiler Önsöz.... 1 Giriş..... 3 1. İç Kontrol... 6 1.1 Tanım... 6 1.2 İç Kontrolun Etkinliğinin

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1

Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1 Sayıştay Başkanlığı Risk Yönetimi Rehberi Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1 BELGE ADI: PROJE ADI: EŞLEŞTİRME NO: VERSİYON NO: 2 VERSİYON TARİHİ 03.05.2007 Risk Yönetimi Rehberi Sayıştayın Denetim

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur?

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? İkinci basım. Düzeltmeler ve değişiklikler Ulusal İlaç Politikaları Geliştirme Rehberi, 1988 Dünya Sağlık Örgütü Cenevre İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı