Kişinin, findeks kredi notunun, Türkiye ortalamasındaki yerini gösteren. tablodur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kişinin, findeks kredi notunun, Türkiye ortalamasındaki yerini gösteren. tablodur."

Transkript

1 Kişinin findeks kredi notunu görüntülemek için bu alan seçilir. Kişinin findeks kredi notunun, risk seviyesini gösteren tablodur. Findeks Kredi Notu Nedir? Findeks Kredi Notu, tüketicinin aldığı ya da alacağı kredilerin geri ödeme performansını tahmin eden risk göstergesidir. Aynı zamanda üyenin edindiği detaylı ve bazen yorumlanması zor olan kredi raporunun da sayısal bir özetdir. Findeks Kredi Notu nun amacı, bireyleri öngörülen riskleri açısından bir sıralamaya koymaktır. Bu nedenle bir bireyin Findeks Kredi Notu'nun düşük çıkması için geçmişinde mutlaka ciddi bir ödeme sorunu olması şart değildir. Örneğin, geçmiş kredi ödemelerinde hiç bir gecikme bulunmayan iki kişiden birinin daha fazla sayıda ve daha eski kredi hesapları varsa, diğer kişinin Findeks Kredi Notu göreceli olarak daha düşük çıkacaktır. Bunun sebebi, daha eski kredi hesapları olan kişinin, borcuna olan sadakatine ilişkin daha fazla bilgi bulunmasıdır. Ancak bir kredi kararını olumlu ya da olumsuz vermek için çizginin nerede çekileceği ve Findeks Kredi Notu'na ek olarak başka hangi kriterlerin dikkate alınacağı, tamamen kararı verecek olan kuruluşun insiyatifindedir. Kişinin, findeks kredi notunun, Türkiye ortalamasındaki yerini gösteren tablodur. Findeks Kredi Notu, çok detaylı istatistiksel çalışmalar sonucu geliştirilmiş olan çok güçlü bir "karar destek ürünü"dür. Kuruluşlar Findeks Kredi Notu sayesinde daha isabetli kararlar vererek kayıpları en aza indirebilirler. Aynı şekilde karar sürecindeki otomasyon oranını artırarak operasyonel maliyetleri de azaltmaları, dolayısıyla kârlılıklarını arttırmaları mümkün olmaktadır.

2 Kişinin, son altı aydaki findeks kredi notu tredini gösteren tablodur. Findeks kredi notunun hesaplamasında kullanılan bileşenleri görüntülemek için bu alan seçilir. Hesaplamada kullanılan bileşenleri yüzdesel olarak gösteren tablodur.

3 Risk Raporu Nedir? Tüzel Kişi Risk Raporunda Yer Alan Bilgiler Risk Raporu, gerçek ve tüzel kişilerin tüm finans kuruluşlarından kullanmış oldukları kredi ürünlerine ilişkin geçmiş ödeme performansını ortaya koyan bir üründür. Risk içeren her türlü ilişkide, riski alan tarafa, müşterisinin kredi geçmişini görmesine olanak sağlar. Bu sayede, riski alan taraf, daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmektedir. Findeks in sahip olduğu kredi sicil bilgileri, Türkiye de faaliyet gösteren tüm finansal kurum ve kuruluşların aylık periyotta paylaştığı müşteri bilgilerinden oluşmaktadır. Raporlar, bu bilgiler esas alınarak değişiklik yapılmadan sunulmaktadır. Tüzel kişinin toplam limit ve riskleri Bildirimde bulunan finansal kuruluş sayısı İlk kredi kullanım tarihi Son kredi kullanım tarihi Gecikmede olan kredili hesap sayısı En güncel limit tahsis tarihi Gecikmedeki borç toplamı Çalıştığı kurum bazında limit ve risk detay bilgileri Gerçek Kişi Risk Raporunda Yer Alan Bilgiler Gerçek Kişinin limitleri, riskleri, geçmiş ödeme performansları ve kredi ürünleri ödeme bilgileri Bildirimde bulunan finansal kuruluş sayısı Toplam kredili hesap sayısı Toplam limit ve bakiye bilgileri Son kredi kullanım tarihi Gecikmede olan kredili hesap sayısı Gecikmedeki borç toplamı Mevcut en uzun gecikme süresi Varsa takibe alınmış kredi bilgileri Her bir kredinin son 18 aylık ödeme performansı

4 Gerçek Kişi Risk Raporu

5 Risk Raporunun ayrıntılarını görüntülemek için bu alan seçilir. Raporun Yorumlanması Aktif kredilerin toplam limitleridir. Kişinin sorgulama tarihi itibariyle borç bilgisidir. Kişinin sahip olduğu açık kredi hesaplarının sayısıdır. Limitler Toplamı: Ticari ilişkiye girecek olan kişi yada kuruluş kişinin toplam limiti ile anlaşmaya konu olan tutarı karşılaştırabilir. Ancak bu veri tek başına bir değerlendirme kriteri olmamalıdır. Kişinin diğer gelirleri de sorgulanmalı ve farklı boyutları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır. Limit ve bakiye (risk) gelir ile orantılı olmalıdır. Borçlar Toplamı: Bakiye/Limit yüksek ise olumsuz; düşük ise olumlu olarak yorumlanmabilir. Kredili Ürünler: Adedin yüksek olması riskin yönetilmesi açısından olumsuz olarak yorumlanmalıdır. Örneğin; kişinin 20 adet açık kredi hesabı mevcut ise, bu sayı yüksektir. Kişinin limit kullanım oranının garfikle gösterimidir Kişinin sahip olduğu kredili ürünlerin, toplam içerisindeki oranlarıdır.

6 Çalışılan Kurum Sayısı: Kredi ilişkisi bulunulan finans kuruluşu sayısıdır. Borç/Limit Oranı: Toplam borcun, toplam limit içerisindeki oranıdır. En Kötü Ödeme Durumu: Gecikme süresi ay olarak verilmektedir. İdeal olan gecikme süresinin olmamasıdır. ("0" olması) Örneğin; bu süre 1 ise sehven atlanmış ya da 1 kereliğine geç ödenmiş olabilir. Açılış tarihi eski olan kredilerdeki ufak gecikmeler çok önemli değildir. Açılış tarihi 2004 gibi eski tarihli ise ve kişinin 1 gecikmesi var ise önemsiz olarak değerlendirilebilir. Kişinin kredi ürünü bazında toplam limit ve toplam borç kırılımları En Son Takibe Alınma Tarihi: Kişi ile ilgili en son ne zaman takip başlatıldığını göstermektedir. Takibe girmeden ödenip kapanmış kredileri takibe alınmış krediler bölümünde yer almamaktadır ancak kredi notu hesaplamasına dahil edilmektedir. Toplam Takibe Alınmış Kredi Sayısı: Takipte olan kredilerin adedini göstermektedir. Takibe Alınmış Kredilerin Bakiye Toplamı: Takibe düşmüş kredi tutarının olmaması tercih edilen durumdur. Ancak zaman zaman ödeme gücüne bağlı olmayan ufak tutarlı takip bakiyelerine de rastlanabilinmektedir. Bu gibi durumlar, kişinin diğer ödeme bilgileri de dikkate alınarak tolere edilebilir.

7 Ayrıntısı görüntülenmek istenen alan tıklanır. Kurum Rumuzu: Krediyi veren banka veya tüketici finansman şirketinin rumuzudur. Kurum adları açık belirtilmediğinden büyük harfle verilen rumuzlar ile sınıflandırılmaktadır. Aynı bankalar aynı harf ile belirtilmektedir. Örneğin; raporda 4 tane A var ise A bankasından alınmış olan 4 kredi ürünü mevcuttur demektir. Sadece Findeks İnternet Şubesi'nden alınan ve kişinin kendine ait raporlada banka adı açık olarak yer almaktadır. Açılış Tarihi: Kredinin tahsis edildiği tarih olup, eski olması kişi için artı değerdir. Kapanış Tarihi: Ödenmiş kredilerde borcun tamamen kapandığı tarihi, takipteki kredilerde kredinin kapatılarak takibe ilk alındığı tarihi göstermektedir. Son Güncelleme Tarihi: Kredi hesabındaki bilgilerin son güncellendiği dönemi ifade etmektedir. Aktif bir kredi ise her ay sonu ilgili banka tarafından paylaşılan bir önceki ay bilgilerini göstermektedir. Kapanmış olan kredilerde güncelleme yapılmamaktadır. Gecikmedeki Borç: Toplam gecikmiş riski/borcu göstermektedir. Kayıt Referans No: İlgili kredi hesabını tanımlayan numaradır. Kişinin raporla ilgili bir itirazı olması durumunda kayıt referans numara bilgisi ile başvuruda bulunabilmektedir.?? Nereye başvuru İdari/Kanuni Takip Tarihi: Krediye ait İdari veya Kanuni takip tarihlerinden en ileri olan tarihi göstermektedir. İdari takibe alınma tarihi 1 Subat, kanuni takibe alınma tarihi 1 Mart ise; kanuni takibe alınma tarihi olan 1 Mart tarihi verilmektedir. Kişinin son 18 aylık dönemdeki ödeme performans tablosu Ödeme Performansı Tarihçesi (18 Ay): Kişinin ay ay krediyi geri ödeme performansını göstermektedir. Günümüzden geçmişe max. 18 aylık performansı gösterilmekte, en soldaki değer en güncel ayı ifade etmektedir. Ödeme Performansı Kodu: işareti ise ödeme zamanında yapılmış, ise 1 ay gecikmede, ise 2 ay gecikmede, ise 3 ay gecikmede, ise idari/kanuni takipte olduğu anlamına gelmektedir.

8 Tüzel Kişi Risk Raporu

9 Firmanın, ticari risk raporu detaylarını görüntülemek için bu alan işaretlenir.

10 Tüzel kişinin takibe alınmış kredileri varsa, bu alan seçilerek ayrıntıları incelenebilir. Toplam Limit Ve Borç: Ticari ilişkiye girecek olan kişi yada kuruluş, tüzel kişinin toplam limiti ile anlaşmaya konu olan tutarı karşılaştırabilir. Ancak bu veri tek başına bir değerlendirme kriteri olmamalıdır. Firmanın diğer gelirleri de sorgulanmalı ve farklı boyutları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır. Limit ve bakiye (risk) gelir ile orantılı olmalıdır. Bakiye/Limit yüksek ise olumsuz; düşük ise olumlu olarak yorumlanmabilir. Aynı zamanda, Toplam Nakdi ve Toplam Gayrinakdi limit/borç bilgisi ayrı ayrı gösterilmektedir. Toplam diğer: Takibe alınan bir borçtan dolayı oluşan, dava masrafı vb. gibi oluşan borçlanmaları göstermektedir.

11 Tüzel kişinin, bankacılık ürünleri dışında, varsa leasing ve factoring memzuç bilgileri bu alanda görüntülenir. Tüzel kişinin, varsa takibe alınmış olan leasing ve factoring kredileri, bu alanda görüntülenir.

12 Bu alanda, tüzel kişinin, limit/risk bilgileri detaylı bir şekilde gösterilmektedir. Alınan 3.kişi raporlarında, banka ismi rumuz olarak gösterilmektedir. Tüzel kişi kendi raporunu aldığında, banka adı açık olarak gösterilmektedir.

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 TÜRKİYE DE FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 2. FAKTORİNG SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ... 3 İş Modelleri ve Yönetim Stratejileri... 5 2013 Yılı

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

Operasyonel Risk Kapsamında Bankalararası Veri Gereksinimi ve Paylaşım Esasları: Operasyonel Risk Dış Veri Tabanı

Operasyonel Risk Kapsamında Bankalararası Veri Gereksinimi ve Paylaşım Esasları: Operasyonel Risk Dış Veri Tabanı Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Kapsamında Bankalararası Veri Gereksinimi ve Paylaşım Esasları: Operasyonel Risk Dış Veri Tabanı Giriş Bu çalışmada, Basel II metni dikkate alınarak operasyonel

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü Ağustos 2014 İçindekiler I. ALTINCI

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı