EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER"

Transkript

1 EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER Ulusal Ajanslar bu eklentiyi tercüme etmeli ve uygun yerlerini doldurmalıdır. III.1 COMENIUS III.2 ERASMUS III.3 LEONARDO DA VINCI III.4 GRUNDTVIG III.5 ORTAK KONULU PROGRAM

2 EK III.1. COMENIUS PROGRAMI ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER ÖNEMLİ NOT: Comenius Programı altında yeralan tüm faaliyetlerin 2008 yılı için son başvuru tarihlerinde Komisyonca aşağıda ilan edilmiş tarihleri değil, Ulusal Ajans web sitesinde yayınlanan 2008 LLP Ulusal Teklif çağrısında belirtilen tarihleri dikkate alınız.. Faaliyetler 2008 Tahmini Bütçe (Milyon EUR) (EUR 31) Son başvuru tarih 31/01/2008 olan faaliyetler için 2008 yılı muhtemel tarihleri a) Seçim Sürecinin Sonuçları Hakkında Bilgi Yararlanıcılara Sözleşmelerin Gönderilmesi Faaliyetin Başlama Tarihi Faaliyetin Süresi Asgari Azami Fonlama - Referans Tablosu Comenius Programı 134,7 Ortaklıklar için hazırlık ziyaretleri Hareketlilik UA ile temasa geçiniz UA ile temasa geçiniz UA ile temasa geçiniz 1 gün 5 gün 5a2 Okullardaki personeller (öğretmenler ve diğer personel) Mart Mart Nisan 1 gün 6 hafta 5a2 & 5a3 Aday öğretmenler (asistanlar) Mayıs Haziran Ağustos 3 ay 10 ay 5a4 Okul Ortaklıkları İki taraflı ortaklıklar Haziran Haziran Ağustos 2 yıl 2 yıl 5g Çok taraflı ortaklıklar Haziran Haziran Ağustos 2 yıl 2 yıl 5g 1) (Ortaklıklar dışında) Hareketlilik hariç, başvurular tüzel kişilerce sunulmalıdır. 2) Son başvuru tarihi 31/01/2008 dir. İstisnalar şunlardır: Comenius Hareketlilik Okul eğitim personeli için İlk son başvuru tarihi 31/01/2008 olup sonraki son başvuru tarihleri ise 31/03/2008, 30/06/2008 ve 30/09/2008 dir. o a) diğer son başvuru tarihler için muhtemel tarihler karşılaştırma yapılarak tespit edilecektir. Ortaklıklar için hazırlık ziyaretleri: UA ile temas kurun 3) Özel Uygunluk Ölçütleri 3.1) Comenius Programına katılan okullar Hayatboyu Öğrenme Programına katılan bir ülkede bulunmalı ve (Hayatboyu Öğrenme Programını kuran) Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin 15 Kasım 2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı Kararının 16. maddesi uyarınca ilgili ülke makamları tarafından belirlenen kurum çeşitlerinden herhangi birine dahil olmalıdır. 3.2) Okul personelinin Hareketliliği - Başvurulan eğitim etkinliği Hayatboyu Öğrenme Programına katılan ve başvuranın yerleşik olmadığı bir ülkede gerçekleşmektedir. 3.3) Aday Öğretmenlerin Hareketliliği (Asistanlıklar) - Başvuranlar daha önce öğretmen olarak istihdam edilmemiştir. - Başvuranlar daha önce (Hayatboyu Öğrenme veya Socrates programı kapsamında) bir Comenius Asistanlık hibesi almamıştır. 3.4) Ortaklıklara katılan okullar 3.4.1) Bir başka ülkenin ulusal otoritelerının denetimi altındaki okullar (örnek olarak lycée français, German school, UK Forces schools) Sayfa 2 / 15

3 İlgili okulun idari, mali ve müfredat yapısını denetlemekle sorumlu olan ulusal otoriteler hangi kurumların katılmak için uygun olduklarına karar verecektir. Bu ilke aşağıdaki işleyiş tarzlarına işaret eder: - Farklı bir ülkede bulunan ulusal okullar ın katılımı, denetleyen ülkenin (= "menşe ülkesi") Comenius bütçesiyle finanse edilecektir. - Sözkonusu bu tür ulusal okullar herhangi bir Comenius faaliyetine katılabilir ve denetleyen ülkenin başka herhangi bir uygun okuluyla aynı kurallara tabi olur. - Bu okulların özel durumu dikkate alındığında, bu tür okullarıncomenius Ortaklıklarında ülkeler, kültürler ve dillerin uygun bir karışımını sağlamak önemlidir. Dolayısıyla, böyle bir okulun: - Çok taraflı bir ortaklığa katılması halinde: denetleyen ülke ve okulun ev sahibi ülkesinden başka en azından iki katılımcı ülkeden de ortaklar olmalıdır; - İki taraflı bir ortaklığa katılması halinde: ev sahibi ülke ve denetleyen ülkede haricinde başka bir ülkeden de bir ortak olmalıdır; aksi takdirde dil öğrenme hedefine ulaşılamaz (yani ilgili diller farklı olmalıdır) ) Özel Okullar Azınlık okulları, göçmenlere yönelik özel okullar, vb. gibi diğer ulusal okulların Comenius a katılımıyla ilgili karar, kurumun bulunduğu ülkenin ulusal otoritelerının yetkisi içindedir. Çok taraflı bir Ortaklık durumunda, normal kurallar geçerlidir; özel ve okulun yer aldığı ülkeden başka en az iki ülkeden daha okulların katılımı gerekir. İki taraflı bir ortaklık durumunda ise yine normal kurallar geçerlidir, yani özel okulun yer aldığı ülkeden başka bir ülkeden bir ortak olmalıdır. Bu gibi okullarda var olabilecek özel dil rejimine bağlı olarak, UA bu gibi iki taraflı ortaklıklarda iki okulun hedef dillerinin farklı olmasına dikkat etmelidir ) Avrupa Okulları Avrupa okulları Comenius a katılmak için uygun kurumlardır. Bunlar bulundukları ülkenin UA sına başvuracak ve o ülkedeki okullar ile aynı seçim prosedürüne tabi olacaklardır. Belçika ya ilişkin olarak ise, üç UA uygun düzenlemeler hakkında anlaşmaya varacaklardır. Avrupa okulları yer aldıkları ülkedeki başka herhangi bir uygun okul ile aynı Comenius kurallarına tabidirler. Ancak, Avrupa okullarının koordinatör veya ortak sıfatıyla katılımı her ortaklıkta bir Avrupa okuluyla sınırlı olacaktır. Avrupa okullarında çalışan personeller, başka herhangi bir uygun okuldan gelen personel ile aynı şartlar çerçevesinde Comenius Hizmet İçi Eğitimine katılma hakkına sahiptir. 3.5) Ortaklıklar - Hareketlilik planlama tablosu, her katılımcı kuruluşun planlanan hareketlilik faaliyetlerini içerir. - Her bir katılımcı kuruluş tarafından planlanan hareketlilik faaliyetlerinin sayısı, söz konusu hibe miktarı için gereken asgari sayıya uyar. - İki taraflı ortaklıklarda, herbir sınıf değişimi asgari 10 öğrenciyi içerir ve asgari 10 gün sürer. - Sınıf değişimi tarihinde, iki taraflı ortaklığa katılan öğrenciler en az 12 yaşındadır. - Çok taraflı ortaklıklar en az 3 ortaktan oluşur; bunlardan herbiri Hayatboyu Öğrenme Programına katılan farklı bir ülkede yer almalı ve bu ülkelerden en az bir tanesi AB üyesi bir ülke olmalıdır. - İki taraflı ortaklıklar en az 2 ortaktan oluşur; bunlardan her biri Hayatboyu Öğrenme Programı na katılan farklı bir ülkede yer almalı, bu ülkelerden en az bir tanesi AB üyesi bir ülke olmalı ve her ikisinin de farklı bir temel öğretim dili olmalıdır. 4) Hibe Verme Ölçütleri 4.1) Ortaklıklar için Hazırlık Ziyaretleri 1. İÇERİK VE SÜRE 2. İLGİLİ OLMA Başvuranın ülkesindeki kurumun faaliyetleri ve stratejisi ile hazırlık ziyaretinin amacı ve içeriği arasında açık bir bağlantı olmalıdır. 4.2) Okul Personeli için Hareketlilik 1. AVRUPA KATMA DEĞERİ Yurt dışındaki eğitim faaliyeti başvuranın kendi ülkesindeki benzer eğitimlerden daha büyük bir potansiyel değere sahip olacaktır ve başvuranın mesleki ve kişisel gelişimi açısından bu deneyimden yarar göreceği açıkça gösterilmiştir. Europass kullanımı öngörülmektedir. 2. İÇERİK VE SÜRE 3. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Seçilen eğitim ile başvuranın eğitim ihtiyaçları arasında açık bir eşleşme vardır. Başvuranın kişisel ve mesleki gelişimi ile kurumu üzerinde eğitimin olumlu bir etki yapması beklenebilir. Sayfa 3 / 15

4 4.3) Aday Öğretmenler için Hareketlilik (Asistanlıklar) 1. HAREKETLİLİĞİN NİTELİĞİ (ASİSTANLIK) - Asistan, ev sahibi kurumun çalışmalarına ve toplum hayatına yapacağı katkı hakkında inandırıcı bir açıklama verir. - Ev sahibi okul bir Asistana ev sahipliği etmek için inandırıcı sebepler verir ve asistan tarafından yapılacak faaliyetleri açıkça gösterir. - Europass kullanımı öngörülmektedir. 2. İÇERİK VE SÜRE Ev sahibi okul tarafından oluşturulan hareketlilik programı makul ve açıktır; süresi gerçekçi ve uygundur. 3. ETKİ VE İLGİLİ OLMA - Diller ve kültürler arası faydalar dahil olmak üzere kişisel ve mesleki yeterlikler üzerinde beklenen etki, aday Asistan tarafından açıkça tanımlanmıştır. - Ev sahibi okulun ulaşmak istediği beklenen etki ve somut sonuçlar açıkça tanımlanmıştır. 4.4) Ortaklıklar Ortaklığın hedefleri açık ve gerçekçidir, ilgili bir konuya yöneliktir. Çalışma programı, hedeflere ulaşılması ve söz konusu ortaklık türü için uygun niteliktedir; görevlerin tanımlanması ve ortaklar arasında dağıtılması, sonuçların başarılmasını ve bütün ortakların aktif olarak katılmasını temin edecek şekildedir. 2. ORTAKLIĞIN KALİTESİ Yapılacak faaliyetlere katılım açısından ortaklar arasında,uygun bir denge vardır. Etkili bir iletişim ve işbirliği temin etmek için uygun tedbirler planlanmıştır. 3. AVRUPA KATMA DEĞERİ Avrupa işbirliğinin katılan kurumlar üzerindeki etkisi ve yararları açıktır ve iyice tanımlanmıştır. 4. İLGİLİ OLMA Sunulan teklif, Teklif Çağrısı Kısım I de belirtilen öncelikli bir konuya ve Programın hedeflerine yöneliktir. 5. ETKİ Hem ortaklık kurumları, hem de bireysel katılımcılar üzerinde beklenen etki açıktır ve iyi tanımlanmıştır. Ortaklık, ortaklığın amaçlarına ulaşılmış olup olmadığını ve beklenen etkinin sağlanmış olup olmadığını değerlendirmek için bir yaklaşım tanımlamıştır. 6. DEĞER ARTIRIMI PLANININ NİTELİĞİ (SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI) Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması için planlanan faaliyetler konuyla ilgili olup iyice tanımlanmıştır. Bu faaliyetler katılan kuruluşları ve mümkünse genel toplumu kapsar. Sayfa 4 / 15

5 EK III. 2. ERASMUS PROGRAMI ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER 2008 Yılına İlişkin Muhtemel Tarihler Faaliyetin Süresi Faaliyetler 2008 Tahmini Bütçesi (Milyon EUR) (EUR 31) Seçim Sürecinin Sonuçları Hakkında Bilgi Yararlanıcılara Sözleşmelerin Gönderilmesi Faaliyetin Başlama Tarihi Asgari Azami Fonlama - Referans Tablosu Erasmus Programı 408,4 Merkezi Olmayan Faaliyetler için Hazırlık Ziyaretleri Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi 1 gün 5 gün 5a2 Hareketlilik Öğrenciler Öğrenim Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Haziran 3 ay 12 ay 5a4 Öğrenciler - Yerleştirmeler Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Haziran 3 ay (a) 12 ay 5a3 & 5a4 Ders vermeye yönelik görevlendirmeler Yüksek öğrenim kurumlarından ve işletmelerden personeller Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Haziran 1 gün (b) 6 hafta 5a2 & 5a3 Personel Eğitimi Yüksek öğrenim kurumlarından öğretim personeli ve diğer personel Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Haziran 1 hafta 6 hafta 5a3 Hareketliliğin Organizasyonu Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Haziran Yok Yok 5c Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK) Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Haziran 2 hafta (c) 6 hafta 5d Yoğun programlar (YP) Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Eylül 2 hafta 6 hafta 5d a) Kısa süreli (2 yıl veya daha kısa) mesleki yüksek öğrenimdeki öğrenciler için asgari 2 haftadır.. b) Ders vermeye yönelik görevlendirmeler için asgari süre 5 ders saatidir. c) Erasmus Yoğun Dil Kursu (EYDK) için asgari süre 60 ders saatidir. 1) Başvurular tüzel kişilerce sunulmalıdır. 2) Son başvuru tarihi 31/01/2008 dir. Merkezi Olmayan faaliyetlere yönelik Hazırlık Ziyaretlerinin son başvuru tarihi için UA ile temasa geçiniz. 3) Özel Uygunluk Ölçütleri 3.1) Öğrenim Amaçlı Öğrenci Hareketliliği Erasmus öğrenci hareketliliği, herbiri Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olması gereken katılımcı yüksek öğrenim kurumları arasındaki anlaşmalara dayanır. Öğrenci, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan bir yüksek öğrenim kurumunda, doktora seviyesi de dahil olmak üzere tanınan bir dereceye veya tanınan bir başka yüksekokul seviyesinde eğitim veren bir yüksek öğrenim programına kayıtlı olmalıdır. Öğrenci yüksek öğrenim programının en azı ikinci yılında olmalıdır. Öğrencinin kayıtlı olduğu kurum, tercihan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredilerini kullanarak, yurt dışında geçirilen süreyi tam olarak tanımalıdır. Bu tanıma, hareketlilik süresinin başlamasından önce bütün taraflarca onaylanan öğrenim sözleşmesine dayanacaktır. Öğrenim görülecek olan yurtdışındaki ev sahibi kurumda (ders, kayıt, sınav, laboratuar ve kütüphane imkanlarına erişim, vs. için) üniversite ücretleri ödenmeyecektir. 3.2) İşletmeler, Eğitim Merkezleri, Araştırma Merkezleri ve Başka Kuruluşlardaki Yerleştirme Amaçlı Öğrenci Hareketliliği Öğrenci, Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ne sahip olan bir yüksek eğitim kurumuna kayıtlı olmalıdır. Öğrencinin kayıtlı olduğu kurum, tercihan AKTS kredilerini kullanarak, yurt dışında geçirilen süreyi tam olarak tanımalıdır. Bu tanıma, hareketlilik süresinin başlamasından önce bütün taraflarca onaylanan eğitim sözleşmesine dayanacaktır. Sayfa 5 / 15

6 3.3) Ders Vermeye Yönelik Görevlendirmeler Yüksek Eğitim Kurumlarındaki ve İşletmelerdeki Personel (Bkz: Hayatboyu Öğrenme Programı hakkında Karar madde 22.1.a.ii ve iii ) Bu görevlendirmelerin kapsamına öğretim personelleri ya da işletmelerdeki personeller girer. Öğretim personeli, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan bir yüksek eğitim kurumundan olmalıdır. Ders vermeye yönelik görevlendirmeler, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan bir yüksek eğitim kurumunda uygulanmalıdır. Ders vermeye yönelik görevlendirme hareketliliği, gönderen ve kabul eden yüksek eğitim kurumları arasındaki veya yüksek eğitim kurumu ile işletme arasındaki sözleşmeye dayanır. Verilecek ders programına ilişkin bütün taraflarca önceden bir sözleşme yapılmalıdır. 3.4) Personel Eğitimi Yüksek eğitim kurumlarındaki Öğretim Personeli ve Diğer Personel Öğretim personeli, idari personel veya öğretim dışındaki diğer personel, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan bir yüksek eğitim kurumundan olmalıdır. Eğitim alınacak ev sahibi kuruluşun bir yüksek eğitim kurumu olması durumunda, bu kurumun Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olmalısı gerekir. 3.5.) Hareketliliğin Organizasyonu Öğrenim Amaçlı Hareketlilik: Hareketliliği organize eden kurum, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip bir yüksek eğitim kurumu olmalıdır. Yerleştirme Amaçlı Hareketlilik: Hareketliliği düzenleyen kurum ya bir Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan bir yüksek eğitim kurumu ya da bir başka uygun nitelikli yerleştirme kurumu (Ticaret Odası, işletmeler, üniversite birlikleri vs.) olmalıdır Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK) Kurslar, ev sahibi ülkede, yaygın olarak kullanılmayan ve öğretilmeyen dillerde eğitim verilmesinde uzmanlaşmış yüksek eğitim kurumları veya başka kuruluşlar tarafından düzenlenebilir Erasmus Yoğun Programları (YP) Katılan bütün kurumlar (hem koordinatör, hem de ortaklar) Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olmalıdır. 4) Hibe Verme Ölçütleri 4.1) Hazırlık Ziyaretleri 1. İÇERİK VE SÜRE Hareketlilik faaliyetinin programı makul ve açıktır; süresi gerçekçi ve uygundur. 2. İLGİLİ OLMA Başvuranın ülkesindeki kurumun faaliyetleri ve stratejisi ile hazırlık ziyaretinin amacı ve içeriği arasında açık bir bağlantı olmalıdır. 4.2) Öğrenci Hareketliliği 1. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Erasmus öğrenim süresi/yerleştirmesi, diller ve kültürler arası yeterlik dahil öğrencinin kişisel ve mesleki yeterliklerini geliştirmeye açıkça katkıda bulunacaktır. Europass kullanımı öngörülmektedir. 4.3) Ders Vermeye Yönelik Görevlendirmeler Yüksek Eğitim Kurumlarındaki Öğretim Personeli ve İşletmelerdeki Personel 1. DERS PROGRAMININ NİTELİĞİ Hedefler ve beklenen sonuçlar açık ve gerçekçidir, ders programı hedeflerin başarılmasına uygundur. 2. AVRUPA KATMA DEĞERİ Ders vermeye yönelik görevlendirme, her iki kurumun/işletmenin Avrupa boyutunu güçlendirecek ve aralarındaki bağları kuvvetlendirecektir. 3. İÇERİK VE SÜRE 4. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Ders vermeye yönelik görevlendirme, ev sahibi kurumdaki öğrenciler için mevcut olan öğretimin kapsamını ve/veya kalitesini arttırmaya katkı yapacaktır. Sayfa 6 / 15

7 4.4) Personel Eğitimi Yüksek Eğitim Kurumlarından Öğretim Personeli ve Diğer Personel Hedefler ve beklenen sonuçlar açık ve gerçekçidir, çalışma programı hedeflerin başarılmasına uygundur. 2. AVRUPA KATMA DEĞERİ Yurt dışındaki eğitim faaliyeti, başvuranın kendi ülkesindeki benzer eğitimlerden daha büyük bir potansiyel değere sahip olacaktır ve başvuranın mesleki ve kişisel gelişim açısından bu deneyimden yarar göreceği açıkça gösterilmiştir. Europass kullanımı öngörülmektedir. 3. ETKİ VE İLGİLİ OLMA - Öngörülen eğitim ile başvuranın eğitim ihtiyaçları arasında açık bir eşleşme vardır. - Öngörülen eğitimin, başvuranın mesleki gelişimi ve onun yüksek eğitim kurumu / işletmesi üzerinde olumlu bir etki yapması ve yüksek eğitim kurumları arasındaki veya yüksek eğitim kurumu ve ilgili işletme arasındaki bağları kuvvetlendirmesi muhtemel görünüyor. 4.5) Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK) 1. HEDEFLERİN, METODOLOJİNİN VE ÇALIŞMA PROGRAMININ NİTELİĞİ İlgili ülkede öğrenim görmek için öğrencilerin hazırlanmasında Kursun hedefleri açık ve gerçekçidir, ilgili bir dile hitap etmektedir ve hedef grubun ihtiyaçlarına yöneliktir; metodoloji ve çalışma programı bu hedeflerin başarılmasına uygundur. 2. KURSU VERENİN NİTELİĞİ Kursu veren bir yüksek eğitim kurumu veya başka bir kuruluş öngörülen dil eğitimini vermek için uygun niteliklidir. 3. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Kursun, ilgili hedef dilde katılımcıların yeterliği üzerinde arzu edilen olumlu etkiyi yapması muhtemel görünüyor Erasmus Yoğun Programları (YP) 1. HEDEFLERİN, METODOLOJİNİN VE ÇALIŞMA PROGRAMININ NİTELİĞİ Yoğun programın hedefleri açık ve gerçekçidir, belirgin olarak ihtiyaç duyulan ilgili bir konuya hitap etmektedir; yoğun program, ilgili öğrenim kursunun/kurslarının geneliyle etkili biçimde bütünleşmiştir ve buna net bir katkı yapacaktır. Metodoloji hedeflerin başarılmasına uygundur; faaliyet planında görevlerin tanımlanması ve ortaklar arasında dağıtılması, sonuçların başarılmasını ve bütün ortakların aktif olarak katılmasını temin edecek şekildedir. 2. YENİLİKÇİ KARAKTER Yoğun program, katılan öğretmenler ve öğrenciler için, öğrenme fırsatları, beceri geliştirme, bilgiye erişim, vs. bakımından anlamlı ölçüde yeni şeyler temin edecektir. 3. ORTAKLIĞIN NİTELİĞİ Ortaklar arasında, onların yeterlikleri ve gerçekleştirilecek faaliyetlere katılımları bakımından uygun bir denge vardır. Etkili iletişim ve işbirliği temin etmek için uygun tedbirler planlanmıştır. 4. AVRUPA KATMA DEĞERİ İlgili konu üzerine yoğun öğretim sağlanmasında Avrupa işbirliğinin faydaları açıktır ve iyice tanımlanmıştır. Europass kullanımı öngörülmektedir. 5. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Öngörülen sonuçlar konuyla ilgilidir ve katılan kurumlarda ilgili konu alanında verilen öğretimin kalitesi üzerinde belirgin bir potansiyel etkiye sahip olacaktır. Ortaklık, yoğun programın amaçlarına ulaşılmış olup olmadığını ve beklenen etkinin sağlanmış olmadığını değerlendirmek için bir metodoloji tanımlamıştır. 6. DEĞER ARTIRIMI PLANININ NİTELİĞİ (SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI ) Planlanan yaygınlaştırma ve kullanma faaliyetleri açıkca tanımlanmıştır ve katılımcı kurumlarda ve mümkünse, toplumun genelinde sonuçların optimal kullanılmasını temin etmektedir. Sayfa 7 / 15

8 EK III. 3. LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER) ÖNEMLİ NOT: Leonardo da Vinci Programı altında yeralan tüm faaliyetlerin 2008 yılı için son başvuru tarihlerinde Komisyonca aşağıda ilan edilmiş tarihleri değil, Ulusal Ajans web sitesinde yayınlanan 2008 LLP Ulusal Teklif çağrısında belirtilen tarihleri dikkate alınız.. Faaliyetler 2008 Tahmini Bütçesi (Milyon EUR) (EUR 31) 2008 Yılına İlişkin Muhtemel Tarihler Faaliyetin Süresi Seçim Sürecinin Sonuçları Hakkında Bilgi Yararlanıcılara Sözleşmelerin Gönderilmesi Faaliyetin Başlama Tarihi Asgari Azami Fonlama - Referans Tablosu Leonardo da Vinci Programı 237,1 Merkezi Olmayan Faaliyetlere Yönelik Hazırlık Ziyaretleri Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi 1 gün 5 gün 5a2 Hareketlilik VETPRO (Meskeki Eğitim Uzmanları) Mayıs Haziran Haziran 1 hafta 6 hafta 5a3 PLM (İşgücü Piyasasındaki Kişiler) Mayıs Haziran Haziran 2 hafta 6 ay 5a3 ve 5a4 IVT (Temel Meslek Eğitim Almakta Olan Kişiler) Mayıs Haziran Haziran 2 hafta 9 ay 5a3 ve 5a4 Ortaklıklar Haziran Haziran Ağustos 2 yıl 2 yıl 5g Çok taraflı projeler: Yenilik transferi (a) Mayıs Eylül Ekim 1 yıl 2 yıl 5e ve 5f (a) Azami Topluluk katkısı uygun harcamaların % 75 i olup azami hibe miktarı yıllık dur. 1) Başvurular tüzel kişilerce sunulmalıdır. 2) Son başvuru tarihi 31/01/2008 dir. Merkezi Olmayan faaliyetlere yönelik Hazırlık Ziyaretlerinin son başvuru tarihi için UA ile temasa geçiniz. 3) Özel Uygunluk Ölçütleri 3.1) Hareketlilik - Hareketlilik faaliyeti, Hayatboyu Öğrenme Programına katılan ve katılımcının yerleşik olmadığı bir ülkede gerçekleşmektedir. 3.2) Ortaklıklar - Hareketlilik planlama tablosu, her katılımcı kuruluşun planlanan hareketlilik faaliyetlerini içerir. - Her bir katılımcı kuruluş tarafından planlanan hareketlilik faaliyetlerinin sayısı, söz konusu hibe miktarı için gereken asgari sayıya uyar. - Ortaklıklar, en az 3 ortaktan oluşur; bunlardan her biri Hayatboyu Öğrenme Programına katılan farklı bir ülkede yer almalı ve bu ülkelerden en az bir tanesi AB üyesi bir ülke olmalıdır. 3.3) Çok taraflı projeler Ortakların asgari sayısı 3 olup bunlardan her biri Hayatboyu Öğrenme Programına katılan farklı bir ülkeden gelmeli ve bu ülkelerden en az biri AB üyesi bir ülke olmalıdır. Sayfa 8 / 15

9 4) Hibe Verme Ölçütleri 4.1) Hazırlık Ziyaretleri 1. İÇERİK VE SÜRE Hareketlilik faaliyetinin programı makul ve açıktır; süresi gerçekçi ve uygundur. 2. İLGİLİ OLMA Başvuranın ülkesindeki kurumun faaliyetleri ve stratejisi ile hazırlık ziyaretinin amacı ve içeriği arasında açık bir bağlantı olmalıdır. 4.2) Hareketlilik Mesleki Eğitim Uzmanları (VETPRO) Hedefler açık ve gerçekçidir, ilgili bir ihtiyaca hitap etmektedir. Çalışma programı hedeflerin başarılmasına uygundur; görevler/faaliyetlerin tanımlanması ve ortaklar arasında dağıtılması, katılımcıların edineceği deneyimlerin kalitesini temin edecek şekildedir. 2. AVRUPA KATMA DEĞERİ Avrupalı karşı taraflar ile deneyim paylaşımı, katılımcılar ve onların kuruluşları için açık katma değer sağlayacaktır. Europass kullanımı öngörülmektedir. 3. İÇERİK VE SÜRE 4. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Beklenen etki, hem yararlanıcılar için hem de katılımcıların menşe ülkesinde ilgili özel mesleki eğitim alanı için değerli olacaktır. 5. DEĞER ARTIRIMI PLANININ NİTELİĞİ (SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI ) Öngörülen yaygınlaştırma ve kullanma faaliyetleri konuyla ilgili olup açıkca tanımlanmıştır ve yararlanıcıların kuruluşları üzerinde anlamlı bir olumlu etki yapacaktır. 4.3) Hareketlilik İşgücü Piyasasındaki Kişiler(PLM) Hedefler açık ve gerçekçidir, ilgili bir ihtiyaca hitap etmektedir. Çalışma programı hedeflerin başarılmasına uygundur; görevler/faaliyetlerin tanımlanması ve dağıtılması, katılımcıların edineceği deneyimlerin kalitesini temin edecek şekildedir. 2. AVRUPA KATMA DEĞERİ Yurt dışındaki eğitim faaliyeti başvuranın kendi ülkesindeki benzer eğitimlerden daha büyük bir potansiyel değere sahip olacaktır ve başvuranın (kültürler arası ve dil yeterlikleri dahil) mesleki gelişim ve kişisel gelişim (aktif yurttaşlık) açısından bu deneyimden yarar göreceği açıkça gösterilmiştir. Europass kullanımı öngörülmektedir. 3. İÇERİK VE SÜRE 4. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Seçilen eğitim ve başvuranın eğitim ihtiyaçları arasında açık bir eşleşme vardır. Başvuranın kişisel ve mesleki yeterlikleri üzerinde eğitimin anlamlı bir etki yapması beklenebilir. 5. DEĞER ARTIRIMI PLANININ NİTELİĞİ (SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI ) Değer artırımı planı, öngörülen eğitim faaliyetinin sonuçlarını ve ondan çıkarılacak dersleri yayma niyetini açıkça göstermektedir. Sayfa 9 / 15

10 4.4) Hareketlilik Temel Mesleki Eğitim Almakta Olan Kişiler (IVT) Hedefler açık ve gerçekçidir, ilgili bir ihtiyaca hitap etmektedir. Çalışma programı hedeflerin başarılmasına uygundur; görevler/faaliyetlerin tanımlanması ve ortaklar arasında dağıtılması, bireyin edineceği deneyimlerin kalitesini temin edecek şekildedir. 2. AVRUPA KATMA DEĞERİ Yurt dışındaki eğitim faaliyeti başvuranın kendi ülkesindeki benzer eğitimlerden daha büyük bir potansiyel değere sahip olacaktır ve başvuranın mesleki ve kişisel gelişim (aktif yurttaşlık), kültürler arası ve dil yeterlikleri açısından bu deneyimden yarar göreceği açıkça gösterilmiştir. Europass kullanımı öngörülmektedir. 3. İÇERİK VE SÜRE 4. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Seçilen eğitim ve başvuranın eğitim ihtiyaçları arasında açık bir eşleşme vardır. Başvuranın kişisel ve mesleki yeterlikleri üzerinde eğitimin anlamlı bir etki yapması beklenebilir. 5. DEĞER ARTIRIMI PLANININ NİTELİĞİ (SONUÇLARIN YAYILMASI VE KULLANILMASI ) Başvuran kuruluşun değer artırımı planı, öngörülen eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını ve ondan çıkarılacak dersleri ve tespit edilecek iyi uygulamaları gönderen kuruluşlar içinde yayma niyetini açıkça göstermektedir. 4.5) Ortaklıklar Ortaklığın hedefleri açık ve gerçekçidir, ilgili bir konuya hitap etmektedir. Çalışma programı hedeflerin başarılmasına uygundur ve söz konusu ortaklık çeşidi için münasiptir; görevlerin tanımlanması ve ortaklar arasında dağıtılması, sonuçların başarılmasını ve bütün ortakların aktif olarak katılmasını temin edecek şekildedir. 2. ORTAKLIĞIN NİTELİĞİ Ortaklar arasında, gerçekleştirilecek faaliyetlere katılımları bakımından uygun bir denge vardır. Etkili iletişim ve işbirliği temin etmek için uygun tedbirler planlanmıştır. 2. AVRUPA KATMA DEĞERİ Avrupa işbirliğinin katılan kurumlar üzerindeki etkisi ve faydaları açıktır ve iyice tanımlanmıştır. 4. İLGİLİ OLMA Sunulan teklif, Teklif Çağrısı Kısım I de verilen bir öncelikli konuya ve programın hedeflerine yöneliktir. 5. ETKİ Hem ortaklık kurumları, hem de bireysel katılımcılar üzerinde beklenen etki açıktır ve iyi tanımlanmıştır. Ortaklık, ortaklığın amaçlarına ulaşılmış olup olmadığını ve beklenen etkinin sağlanmış olup olmadığını değerlendirmek için bir metodoloji tanımlamıştır. 6. DEĞER ARTIRIMI PLANININ NİTELİĞİ (SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI) Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması için planlanan faaliyetler konuyla ilgili olup iyice tanımlanmıştır. Bu faaliyetler katılan bütün kuruluşları ve mümkünse, toplumun genelini kapsar. Sayfa 10 / 15

11 4.6) Çok Taraflı Projeler: Yenilik Transferi Hedefler açık ve gerçekçidir, ilgili bir konuya hitap etmektedir; metodoloji hedeflerin başarılmasına uygundur; görevler/faaliyetlerin tanımlanması ve ortaklar arasında dağıtılması, sonuçların zamanında ve bütçeye uygun olarak başarılmasını temin edecek şekildedir. 2. YENİLİKÇİ KARAKTER Proje, belirlenen hedef grupların açıkça belirlenen ihtiyaçlarına, eğitim ve yeterlik geliştirme bakımından yenilikçi çözümler sunacaktır. Bu çözümler, başka ülkelerde veya ekonomik sektörlerde zaten mevcut olan yenilikçi yaklaşımların uyarlanması ve transfer edilmesinden gelecektir. 3. KONSORSİYUMUN NİTELİĞİ Konsorsiyum, çalışma programını uygulamak için gereken bütün beceriler ve yeterlikleri bir araya getirmektedir ve ortaklar arasında uygun bir görev dağılımı vardır. 4. AVRUPA KATMA DEĞERİ Avrupa işbirliği faydaları ve ihtiyacı açıkça gösterilmiştir. 5. MALİYET-FAYDA ORANI Hibe başvurusu, planlanan faaliyetlerin öngörülen bütçeye değeceğini göstermektedir. 6. İLGİLİ OLMA Hibe başvurusu Teklif Çağrısının öncelikli alanlarından birinde açıkça konumlanmıştır. Sonuçlar programın özel, operasyonel ve daha geniş hedefleriyle ilgilidir. 7. ETKİ Mesleki eğitim yaklaşımları ve sistemleri üzerindeki etkinin anlamlı olması muhtemeldir. 8. DEĞER ARTIRIMI PLANININ NİTELİĞİ (SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI) Planlanan yaygınlaştırma ve kullanma faaliyetleri, projenin süresi boyunca ve daha sonra da sonuçların projedeki katılımcılar ötesinde optimal kullanılmasını temin edecektir. Sayfa 11 / 15

12 EK III.4. GRUNDTVIG PROGRAMI ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER ÖNEMLİ NOT: Gruntdvig Programı altında yeralan tüm faaliyetlerin 2008 yılı için son başvuru tarihlerinde Komisyonca aşağıda ilan edilmiş tarihleri değil, Ulusal Ajans web sitesinde yayınlanan 2008 LLP Ulusal Teklif çağrısında belirtilen tarihleri dikkate alınız.. Faaliyetler 2008 Tahmini Bütçesi (Milyon EUR) (EUR 31) Son başvuru tarihi 31/01/2008 olan faaliyetler için 2008 yılı muhtemel tarihleri a) Seçim Sürecinin Sonuçları Hakkında Bilgi Yararlanıcılara Sözleşmelerin Gönderilmesi Faaliyetin Başlama Tarihi Faaliyetin Süresi Asgari Azami Fonlama - Referans Tablosu Grundtvig Programı 24,9 Ortaklıklar için hazırlık ziyaretleri Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi 1 gün 5 gün Hareketlilik: yetişkin eğitimi personelinin eğitilmesi Mart Mart Nisan 1 gün 6 hafta Ortaklıklar 1) (Ortaklıklar dışında) Hareketlilik hariç, başvurular tüzel kişilerce sunulmalıdır. Haziran Haziran Ağustos 2 yıl 2 yıl 5g 2) Başvuru son tarihi 31/01/2008 dir. İsitisnalar şunlardır: Yetişkin eğitimi personelinin eğitilmesi: 31/01/2008 birinci son tarih, daha sonraki tarihler ise 31/03/2008, 30/06/2008 ve 30/09/2008 dir. o a) diğer son tarihler için muhtemel tarihler karşılaştırma yapılarak tespit edilecektir. Merkezi Olmayan Faaliyetler için Hazırlık ziyaretleri: UA ile temas kurun 3) Özel Uygunluk Ölçütleri 3.1) Yetişkin eğitimi personeli için hareketlilik (hizmet içi eğitim hibeleri) - Başvurulan eğitim etkinliği Hayatboyu Öğrenme Programına katılan ve başvuranın yerleşik olmadığı bir ülkede gerçekleşmektedir. 3.2) Ortaklıklar - Hareketlilik planlama tablosu her katılımcı kuruluşun planlanan hareketlilik eylemlerini içerir. - Her bir katılımcı kuruluş tarafından planlanan hareketlilik eylemlerinin sayısı, söz konusu hibe miktarı için gereken asgari sayıya uyar. - Çok taraflı ortaklıklar en azından 3 ortaktan oluşur; bunlardan her biri Hayatboyu Öğrenme Programına katılan farklı bir ülkede yer almalı ve bu ülkelerden en az biri AB üyesi bir ülke olmalıdır. 5a2 5a2²& 5a3 Sayfa 12 / 15

13 4) Hibe Verme Ölçütleri 4.1) Ortaklıklar için Hazırlık Ziyaretleri 1. İÇERİK VE SÜRE 2. İLGİLİ OLMA Başvuranın ülkesindeki kurumun faaliyetleri ve stratejisi ile hazırlık ziyaretinin amacı ve içeriği arasında açık bir bağlantı olmalıdır. 4.2) Yetişkin eğitimi personelinin eğitilmesi amaçlı hareketlilik 1. AVRUPA KATMA DEĞERİ Yurt dışındaki eğitim faaliyeti başvuranın kendi ülkesindeki benzer eğitimlerden daha büyük bir potansiyel değere sahip olacaktır ve başvuranın mesleki ve kişisel gelişim açısından bu deneyimden yarar göreceği açıkça gösterilmiştir. Europass kullanımı öngörülmektedir. 2. İÇERİK VE SÜRE 3. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Seçilen eğitim ile başvuranın eğitim ihtiyaçları arasında açık bir eşleşme vardır. Eğitim faaliyetinin ilgili personel üyesinin mesleki gelişimi ve kurumu üzerinde olumlu bir etki yapması beklenebilir. 4.3) Ortaklıklar Ortaklığın hedefleri açık ve gerçekçidir, ilgili bir konuya yöneliktir. Çalışma programı hedeflerin başarılması için uygun ve söz konusu ortaklık çeşidi için münasiptir; görevlerin tanımlanması ve ortaklar arasında dağıtılması, sonuçların başarılmasını ve bütün ortakların aktif olarak katılmasını temin edecek şekildedir. 2. ORTAKLIĞIN NİTELİĞİ Ortaklar arasında, yapılacak faaliyetlere katılım açısından uygun bir denge vardır. Etkili iletişim ve işbirliği temin etmek için uygun tedbirler planlanmıştır. 3. AVRUPA KATMA DEĞERİ Avrupa işbirliğinin katılan kurumlar üzerindeki etkisi ve yararları açıktır ve iyice tanımlanmıştır. 4. İLGİLİ OLMA Sunulan teklif, Teklif Çağrısı Kısım I de verilen bir öncelikli konuya ve programın hedeflerine yöneliktir. 5. ETKİ Hem ortaklık kurumları, hem de bireysel katılımcılar üzerinde beklenen etki açıktır ve iyi tanımlanmıştır. Ortaklık, ortaklığın amaçlarına ulaşılmış olup olmadığını ve beklenen etkinin sağlanmış olup olmadığını değerlendirmek için bir metodoloji tanımlamıştır. 6. DEĞER ARTIRIMI PLANININ NİTELİĞİ (SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI) Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması için planlanan faaliyetler konuyla ilgili olup iyice tanımlanmıştır. Bu faaliyetler katılan bütün kuruluşları ve mümkünse, toplumun genelini kapsar. Sayfa 13 / 15

14 EK III.5. ORTAK KONULU PROGRAM ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER Faaliyetler 2008 Tahmini Bütçesi (Milyon EUR) (EUR 31) Seçim Sürecinin Sonuçları Hakkında Bilgi 2008 Yılı için Muhtemel Tarihler Faaliyetin Süresi Yararlanıcılara Sözleşmelerin Gönderilmesi Faaliyetin Başlama Tarihi Asgari Azami Fonlama - Referans Tablosu Ortak Konulu Program Kilit Faaliyet 1: Politika İşbirliği ve Yenilikçilik Hareketlilik: eğitim ve mesleki eğitim uzmanları için inceleme ziyaretleri 3,8 Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi Bkz. UA sitesi 1 gün 5 gün 5a2 1) Başvurular tüzel kişilerce veya bireylerce sunulabilir. 2) Başvuruların sunulması için son tarih 30/04/2008 dir. 3) Özel Uygunluk Ölçütleri Başvuran kişi, Hayatboyu Öğrenme Programına katılan ve başvuru sahibinin yerleşik olmadığı bir ülkedeki bir çalışma ziyareti için başvurmaktadır. Başvuran kişi, Hayatboyu Öğrenme Programı Kararında belirlenen hedef gruplardan birine mensup olduğunu ifade eder. 4) Hibe Verme Ölçütleri 1. İÇERİK VE SÜRE 2. DEĞER ARTIRIMI PLANININ NİTELİĞİ (SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI) Eğitilen kişinin ve/veya ortak kurumların muhtemel çoğaltan kapasitesi açıktır ve iyice tanımlanmıştır ve eğitim faaliyetinin sonuçlarını yaygınlaştırma taahhüdü buna eşlik etmektedir. 3. AVRUPA KATMA DEĞERİ Başvuran kişi, faaliyete katılmanın Avrupa da eğitim ve mesleki eğitim politikalarında değişim, işbirliği ve yeniliğe katkı yapma potansiyelini göstermektedir. 4. ETKİ VE İLGİLİ OLMA Başvuran kişi, kendi mesleki faaliyetleri ve kendi kurumunun faaliyetleri ile öngörülen çalışma ziyaretinin içeriği arasında açık bir bağlantı kurmaktadır. Sayfa 14 / 15

15 Sayfa /15 15

EK III. Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014

EK III. Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014 EK III Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014 *Bu Rehber Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROGRAMI (Yüksek Öğretim) COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (Mesleki

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama 1 LdV Türkiye Genel Hareketlilik Başvuru Sayısı 3000 2838 2500 2571 2572 2000 1966 1799 1500 1000 500 293 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU İSİMLİ AB ERASMUS + ANA EYLEM 1 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI Kasım 2015 DÜZCE

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

ERASMUS + Spor. AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği. Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor

ERASMUS + Spor. AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği. Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor ERASMUS + Spor AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği AE3- Politika Reformlarına Destek Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Organizasyonları Eğitim

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi

Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 2014-2020 Erasmus+ Programı Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği (Cooperation & Innovation for Good Practices) 21 Kasım 2013 ELAZIĞ Bütçe dağılımı Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERASMUS + 2014-2020 Araştırma Geliştirme Birimi Projeler Koordinasyon Ekibi ERASMUS+ Bilgilendirme Sunusu Edirne Valiliği, Bilgilendirme Toplantısı.

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı. Kayseri, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı. Kayseri, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı Kayseri, 2014 İçerik Erasmus+ Programı Başvuru süreci Ana Eylem 1: Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri Ana Eylem 2: Yetişkin Eğitimi Alanında

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI 2007 GENEL TEKLİF ÇAĞRISI* (EAC/61/2006) Bölüm II: İdari ve Mali Bilgiler İÇİNDEKİLER

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI 2007 GENEL TEKLİF ÇAĞRISI* (EAC/61/2006) Bölüm II: İdari ve Mali Bilgiler İÇİNDEKİLER AVRUPA KOMİSYONU Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI 2007 GENEL TEKLİF ÇAĞRISI* (EAC/61/2006) Bölüm II: İdari ve Mali Bilgiler İÇİNDEKİLER Başvuru Sahipleri Komisyon, Ulusal Ajans veya Yürütme

Detaylı

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation KATALOG Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation NEDEN ERTEK-İSTANBUL? Ertek İstanbul, Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında (Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig ve Erasmus) proje

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ HİBESİZ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ HİBESİZ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2017-2018 ÖĞRENCİ HİBESİZ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI İLAN TARİHİ: 14.08.2017 29.09.2017 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 29.09.2017 GENEL HÜKÜMLER: Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar Gönderen

Detaylı

Gençlik Programları Merkezi Başkanl. kanlığı. YOĞUN PROGRAMLAR Intensive. Programmes. 27 Ekim 2008

Gençlik Programları Merkezi Başkanl. kanlığı. YOĞUN PROGRAMLAR Intensive. Programmes. 27 Ekim 2008 Avrupa Birliği i Eğitim E ve Gençlik Programları Merkezi Başkanl kanlığı YOĞUN PROGRAMLAR Intensive Programmes (IP) Tanıtım m ve Yaygınla nlaştırma Toplantısı 27 Ekim 2008 KISACA Socrates II Döneminde;

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) Bir belediye 2015 yılı için 2 farklı çalışma grubu ile aşağıdaki konularda

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Faaliyeti. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Faaliyeti. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Faaliyeti 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LdV Türkiye Genel Hareketlilik LdV Bütçesi 12000000 10167598 10000000 8287000 8212581 8969623 8000000 7048000

Detaylı

LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri (2010-2012 )

LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri (2010-2012 ) LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri (2010-2012 ) 2009 Başvuruları - 46 koordinatör kurum başvurusu - 89 ortak kurum başvurusu Bütçe: 886 000 Kabul proje : 45 Nedir? Mesleki eğitim alanında faaliyet

Detaylı

İlyas Ülgür. 4-5 Kasım 2010, Atatürk Üniversitesi Erzurum

İlyas Ülgür. 4-5 Kasım 2010, Atatürk Üniversitesi Erzurum İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 4-5 Kasım 2010, Atatürk Üniversitesi Erzurum Özel bir konu alanında verimli ve çok kültürlü ders vermeyi teşvik etmek; Bir kurumda mevcut olmayan özel öğrenme ve

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI 4 Mart 2013 - ANKARA İÇERİK Erasmus Proje Türleri Proje Döngüsü Erasmus Hareketlilik Projelerinde Genel Kurallar ERASMUS PROJE TÜRLERİ Hareketlilik Yoğun Programlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI: Bölüm I 2007 GENEL TEKLİF ÇAĞRISININ ÖNCELİKLERİ (EAC/61/2006)*

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI: Bölüm I 2007 GENEL TEKLİF ÇAĞRISININ ÖNCELİKLERİ (EAC/61/2006)* AVRUPA KOMİSYONU Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI: Bölüm I 2007 GENEL TEKLİF ÇAĞRISININ ÖNCELİKLERİ (EAC/61/2006)* Başvuru Sahipleri; Ulusal Ajans ın Web Sitesindeki Başvuru Kılavuzuna bakabilirler.

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KRİTERLERİ: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6. ERASMUS KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 ARALIK 2014

6. ERASMUS KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 ARALIK 2014 6. ERASMUS KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI E R A S M U S + Y Ü K S E K Ö Ğ R E N İ M Ö Ğ R E N C İ V E P E R S O N E L H A R E K E T L İ L İ Ğ İ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 ARALIK 2014 KA2 - YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI TOPLANTI ICERIGI Ulusal Ajans Hayat boyu ogrenme Programlari GRUNDTVIG Projeleri Haydi Buzlari Kiralim (Let s

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015 ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015 ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR Proje çağrıları ne zaman yapılacak? Proje sunumundan önce yurtdışı ortak bulmak zorunlu mudur? Yoksa proje onaylandıktan

Detaylı

Denetimden çıkarılacak dersler Denetimde Başlıca Eksiklikler Müracat Formları ve Nihai Raporlar Son tarihlerden sonra gönderilmiş Yararlanıcılara ödemeler geç yapılmış Öğrenci ve Öğretim elemanları ile

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü İstanbul, 12 Şubat 2014 Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 10/10/2014 Toplantı Sayısı : 397 Karar Sayısı : 3380 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3380- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Programı

Detaylı

Erasmus+ Programı. Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus+ Programı. Sıkça Sorulan Sorular EK-1: Genel Sorular Erasmus+ Programı Sıkça Sorulan Sorular Soru 1. Kurumunuzun hibe desteği sağlayarak yurtdışına 7 den 70 e herkesi gönderdiğini öğrendim. Başvurmak için ne yapmam gerekiyor? Cevap Türkiye

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

EĞİTİM PROFESYONELLERİ

EĞİTİM PROFESYONELLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu EĞİTİM PROFESYONELLERİ AB sürecindeki ülkemizin genç ve dinamik nüfusu profesyonel eğitimcilerimizin

Detaylı

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden,

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden, 2012-2013 Akademik Yılı 2. Dönem Başvuru Duyurusu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan "Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri"

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Tanımlar- Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu düzenlemenin amacı, Erasmus+ Programı ile ilgili

Detaylı

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı Erasmus+ Programı 2014-2020 Dr. Ali GÖKSU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim ve Gençlik Programları (2003-2013) Socrates Programı Hayatboyu Öğrenme Programları

Detaylı

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları Mali Kaynaklar Uluslararası Mali Kaynaklar Avrupa Birliği Mali Yardımları AB Mali Yardımları Katılım öncesi AB Mali Yardımı 2007 yılı itibariyle Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

2010-2011 Akademik Yılı Erasmus Faaliyetleri Başvuruları

2010-2011 Akademik Yılı Erasmus Faaliyetleri Başvuruları 2010-2011 Akademik Yılı Erasmus Faaliyetleri Başvuruları Hazırlayan: Dr. Selen TOKGÖZ Erasmus Uzmanı 2010 Teklif Çağrısı KAPSAM 2010-2011 de Erasmus faaliyetleri için alınan başvurular Erasmus Hazırlık

Detaylı

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim, Öğretim

Detaylı

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler: Eğitim Öğrenim/Öğretim Staj Profesyonel gelişim Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri Gönüllü çalışmalar

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM) Hüseyin Rahmi Sok. No:2 ÇANKAYA/ANKARA. Tel: +90 312 409 60 00

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM) Hüseyin Rahmi Sok. No:2 ÇANKAYA/ANKARA. Tel: +90 312 409 60 00 Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yararlanıcı Rapor Sonuçlarına İlişkin İSTATİSTİKLER (2005-2008 Dönemi) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İstatistikler

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

ERASMUS+ Yeni Dönem. Erasmus + Şimdiki Tek Entegre Program. Önceki Programlar. Hayat boyu Öğrenme Programı:

ERASMUS+ Yeni Dönem. Erasmus + Şimdiki Tek Entegre Program. Önceki Programlar. Hayat boyu Öğrenme Programı: 1 ERASMUS+ Yeni Dönem Önceki Programlar Şimdiki Tek Entegre Program Hayat boyu Öğrenme Programı: Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Uluslar arası Yüksek Öğretim Programları: Erasmus Mundus, Tempus,Alfa,

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU Avrupa Birliği ne uyum sürecinde attığımız her adım vatandaşlarımızın eğitim düzeyini, hak ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF

Detaylı

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ 2016-2017 AKADEMĐK YILI ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEK ÖĞRETĐM ÖĞRENCĐ STAJ HAREKETLĐLĐĞĐ DUYURUSU Erasmus+ Programı, Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği (Staj) (Student Mobility for Placements-SMP)

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SERTĠFĠKALI PROJE ÇEVRĠM VE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ (PROJECT CYCLE AND MANAGEMENT TRAINING) EĞĠTĠMCĠLER Dr. Hüseyin GÜMÜġ huseyingms@gmail.com

Detaylı

Hayatboyu Öğ renme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğ itim Programı Deneyimleri İstanbul İL MEM PROJELER KOORDİNASYON

Hayatboyu Öğ renme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğ itim Programı Deneyimleri İstanbul İL MEM PROJELER KOORDİNASYON Hayatboyu Öğ renme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğ itim Programı Deneyimleri İstanbul İL MEM PROJELER KOORDİNASYON B İR İ M İ Sunum İçeriğ i : 1- Tarihçe, Tanıtım ve LdV projeleri özellikleri 2-Türkiye

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus +

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus + Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + İzmir 2013 PROJE NEDİR? Proje, önceden belirlenmiş bir süre ve bütçe içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili

Detaylı

KA- 1: BİREYSEL ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU FORMU TASLAĞI (Romanya UA dosyasından tercüme edilmiştir.)

KA- 1: BİREYSEL ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU FORMU TASLAĞI (Romanya UA dosyasından tercüme edilmiştir.) KA- 1: BİREYSEL ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU FORMU TASLAĞI (Romanya UA dosyasından tercüme edilmiştir.) Program Erasmus+ Ana Faaliyet Faaliyet Personel ve öğrenicilerin hareketliliği Faaliyet Tipi *Okul

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. HBBE Projesi. Ankara, 2015

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. HBBE Projesi. Ankara, 2015 Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü HBBE Projesi Ankara, 2015 1 Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ERASMUS+ Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesi" (HBBE) Bilgilendirme Toplantısı 02/02/2015 2 ERASMUS

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönerge üç bölümden oluşmaktadır:

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi ISTANBUL UNIVERSITY Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf : Gönderen kurumun adı : Açık adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI EURODESK TEMAS NOKTALARI GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI EURODESK TEMAS NOKTALARI GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI EURODESK TEMAS NOKTALARI GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi: 31/01/2014 İÇİNDEKİLER 1. GENÇLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişim Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişim Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişim Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.02.2006 (308) Akademik Kurul, 02.02.2006, V04/AKK/05

Detaylı

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir?

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. İlki 1984 yılında

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ERASMUS OFİSİ DUYURU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ERASMUS OFİSİ DUYURU ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ERASMUS OFİSİ DUYURU 2017 / 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, GÜZ ve BAHAR YARIYILLARI, ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ, PERSONEL DERS VERME / EĞİTİM ALMA ve 2018 YAZ DÖNEMİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 15/01/2015-12581 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BEL937UHY* Sayı :37567810-109.07- Konu :Diğer (109.99) 2015-2016 Erasmus Staj Başvurusu

Detaylı