RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ"

Transkript

1 DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK CİLT 7 SAYI 1 ((53-63) ) RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ Bora TEMİZEL * Ersin GÖSE M.Emre AYDEMİR Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Yeşilyurt-İstanbul 3 üncü HİBM K.lığı Teknik Yönetim Bşk.lığı Etimesgut, Ankara Hava Harp Okulu Elektronik Müh.Böl.Bşk.lığı, Yeşilyurt-İstanbul Geliş Tarihi: 30 Temmuz 2013, Kabul Tarihi: 30 Ocak 2014 The Author(s) This article is published with open access by Aeronautics and Space Technologies Institute ÖZET Sinyal kaynaklarının konumlarının bulunması, hedefleme, rota tayini gibi askeri sistemler başta olmak üzere doğal yaşamın incelenmesi, maden rezervlerinin tespiti gibi sivil uygulamalarda da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 2.Dünya savaşıyla birlikte önemi keşfedilen yön bulma konusu, kaydedilen gelişmelerle beraber günümüzde önemli bir kullanım alanına sahip olmuştur. Tek bir kaynağın yerini belirlenmesi ile başlayan çalışmalar günümüzde, alt uzay tekniklerinin geliştirilmesiyle birlikte aynı anda birden fazla sinyalin konumunu tespit edebilir hale gelmiştir. Bu çalışmada öncelikli olarak kestirme sistemleri hakkında bilgiler vermekte ardından verilen bilgiler ışığında radyo yön bulma sistemlerinin sahip olduğu önlenemez hataların, GPS destekli, alternatif yöntemlerle, kapatılması yönünde üretilebilecek prototip donanım ve bunu yöneten yazılım üzerinde bir çalışmayı içermektedir. Bu çalışma ile amaçlanan, bu amaçla üretilmesi planlanacak donanım isterlerini, yazılımsal olarak hatasız desteklemek ve bu sayede üretilecek prototip donanımın ölçümlerinden yola çıkarak, seri üretim öncesi gerçek cihazlara ölçüt çıkarmaktır. Anahtar Kelimeler: Sinyal Kaynakları, Radyo Yön Bulma, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Prototip Donanım. GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICES BASED SOFTWARE AND IMAGING SYSTEM TO SUPPORT THE RADIO DIRECTION FINDING RESULTS ABSTRACT Finding the position of signal sources has been effectively used by military systems including targeting, positioning, orbiting primarily, as well as in civil applications such as detecting mine sources, observing the natural environment. Direction finding that explored the importance during the World War II, has been widely used at the present time while there has been considerable improvement. While systems could detect only one source at early times, they can be capable of detecting two or more signals at the same time today, with the exploring of subspace techniques. In this study, we first give some information about direction finding systems then with these information, develop a study on evaluating a new space segment supported alternately methoded prototype hardware and software to cover the gap that direction finding systems have because of uncontrollable mistakes. The aim of this study, to support the hardware which planned to be produced on these purpose with an factual software and by the way, based on the prototype measurements before the mass production to take out criterion for the final products. Keywords: Signal Sources, Radio Direction Finding, Geographical Information Services, Prototype Hardware. * Sorumlu Yazar 53

2 1. GİRİŞ Birden fazla sinyal kaynağının, dizi halinde sıralanmış algılayıcılarda ışıması sonucu elde edilen veriler kullanılarak, 3 boyutlu uzayda konumlarının belirlenmesi radar, sismoloji, astronomi gibi birçok alanda karşılaşılan bir problemdir.[1] Bu algılayıcıların temel kullanım amacı; konumu aranan bir veya birden fazla nesnenin belirli bir bölgede algılanması, tanımlanması, konumunun belirlenmesi ve izlenmesidir. Askeri uygulamalarda keşif, gözetleme, sınır ihlalleri, konum belirleme ve rota belirleme disiplinlerinde geniş kullanım alanına sahiptir.[2] Uygulanan yöntemler farklılıklar gösterse de temelde her yöntem sinyalin geliş açısımı tespit etmeyi amaç edinmiştir. Bu noktada, kullanılan sistemler, gerek gürültü gerekse anten dizilimi ve çevresel faktörler ışığında, her daim belirli oranlarda hata değerleri içermektedir. Çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle elde edilen tek bir geliş açısı ile konum hesaplamak mümkün değildir. Bu ancak birden fazla pozisyonda birbirlerine bir network ile bağlı yapı içerisinde bulunan bir sistem tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede elde edilen geliş açıları belirli bir merkezde birleştirilmek suretiyle konum bilgisini hesaplamak mümkün olabilecektir.[3] Elde edilen bu pozisyon bilgileri yansıma dalgalar, eşleme hataları, modülasyon hataları ve direk gürültü hataları gibi bozucu etkiler dolayısıyla aynı siteden alınsa dahi belirli bir limit içerisinde hata oranlarına sahip olacaktır. Şekil 1`de beliritildiği gibi kestirme istasyonları arasındaki açı 90⁰`ye yaklaştıkça bu lokasyon sonucu daireye, 0⁰`ye yaklaştıkça bir elipse yakın sonuç değeri verecektir. Şekil 2. Hareketli platform üzerinden DF toplamak suretiyle kestirme. Şekil 2`de belirtildiği gibi alternatif bir yöntem olarak da hareketli bir platform üzerinden alınacak çok sayıda DF ile bu işlemi tek bir noktadan gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Fakat bu noktada hedefin aralıklı olarak çok defa veya uzun süreli muhabere yapması gerekmektedir. Aksi takdirde hareketli platform sabit DF istasyonlarından sadece bir tanesi gibi görev yapacaktır veya bu hareketli platform da yerel istasyonların ağına dahil edilmek suretiyle hem kendi başına hem de yerel ağa destek vermek suretiyle çalışabilir. Eylül 2011 tarihli International Telecomunication Union (Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği) kestirme sistemleri için öneri başlıklı yayınında bu değerlerin sınıflandırılması aşağıda belirtildiği gibidir.[4] Şekil 1. Kestirme açılarının hata yarıçapına etkisi. Tablo MHz altı çalışan kestirme sistemleri hata sınıflandırması. Sınıf Hatası Derece A ±2 Sinyal Gücü Çok iyi veya iyi B ±5 Oldukça iyi C ±10 Zayıf D >±10 Ancak algılanabilir Göstergesi Kesin Dalgalanması Şiddetli kerteriz dalgalanması Sadece Tarif Amaçlı Tespitsel Karakteristik Zayıflama İhmal edilebilir Hafif Güçlü Çok güçlü Girişim İhmal edilebilir Hafif Güçlü Salınımı 3 >3 5 >5 10 Gözlem Süresi Yeterli Kısa Çok Kısa Çok güçlü >10 Yetersiz 54

3 Tablo MHz üstü çalışan kestirme sistemleri hata sınıflandırması. Sınıf Hatası Derece A ±1 Sinyal Gücü Çok iyi veya iyi B ±2 Oldukça iyi C ±5 Zayıf D >±5 Ancak algılanabilir Göstergesi Kesin Dalgalanması Şiddetli kerteriz dalgalanması Sadece Tarif Amaçlı Tespitsel Karakteristik Zayıflama İhmal edilebilir Hafif Güçlü Çok güçlü Girişim İhmal edilebilir Hafif Güçlü Salınımı 1 >1 3 >3 5 Gözlem Süresi Yeterli Kısa Çok Kısa Çok güçlü >5 Yetersiz Tablo 1 ve 2 den yola çıkarak 30 MHz altı ve 30 MHz üstü frekanslarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gerçek sahada elde edilecek ortalama sapmalar metre cinsinden aşağıda belirtildiği gibidir. 30 MHz Altındaki Frekanslarda 5⁰ metre tan 5 (1) tan (2) 875 (3) 30 MHz Üstündeki Frekanslarda 2⁰ metre tan 2 β metre β metre (4) tan (5) 350 (6) hedefe olan mesafenin 50 ile 70 km mertebesinde ulaşabildiği göz önüne alındığında, en üst düzey sistemler kullanılmış olsa bile, bu mesafe yaklaşık 870 ile 1220 metre olarak hesaplanacaktır. Görüldüğü üzere en ideal sistem de olsa sonuçlar taktik sahada desteğe ihtiyaç duymaktadır. Dinleme sistemleri ile görüntüleme sistemlerinin ortak bir platformda buluşturmak bu konuda etkin bir çözüm olarak düşünülebilir. Fakat mevcut dinleme sistemlerine baktığımızda hesaplanan hata elipsleri hâlihazırda mevcut girdilerden kaynaklanmakta ve son kullanıcıya hedefin bulunması muhtemel noktayı ancak kısıtlar içinde vermektedir. Bu durumda görüntüleme sistemleri verilen hata elipsini görsel olarak taramak suretiyle hedef hakkında daha kesin veriye ulaşılmasına olanak verecektir. Bu tarama kullanılacak kameraya bağlı olarak termal veya RGB görüntü ile olabilir. Ayrıca tasarımda kullanılacak kamera özelliklerinin yazılım ile tanımlanması yapılmak suretiyle, ölçüm mesafesindeki yatay açıklığı hesaplanarak, belirlenecek kriterler ışığında tüm hata elipsinin fotoğrafını tek parça ya da gerekli durumlarda parçalı bindirmeli olarak çekebilecektir. Bu sayede hedef hata elipsi içerisinde teşhis edilmiş hatta detaylı bilgi sahibi olunmuş olacaktır. Bunun yanı sıra bu sistem sayesinde dinleme kestirme sistemlerinin bilinmeyen hedefler ile testi mümkün hale gelmiş olacaktır. Kullanılacak sistem donanım ve yazılım olarak senkron fakat ayrı ayrı tasarlanmalıdır. Sisteme ait ihtiyaçlar münferit olarak ihtiyaca cevap vermediği takdirde, donanım ya da yazılımın üzerine düşen görevi tam anlamıyla yapması mümkün olmayacaktır. Bu amaçla kullanılan sistemlerde bulunan temel donanımlar ilerleyen kısımlarda açıklanmıştır. Bu değerler operasyonel anlamda yorumlandığında taktik sahada çok geniş alanları işaret etmektedir. Bu noktada hareketli platformlar ile yapılacak tespitlerde 55

4 2. PROTOTİP SİSTEM TASARIMI Bu noktada mevcut sistemlerin ötesinde, sistemin üretim aşamalarının mümkünlüğünü de test etmek amacıyla, laboratuar ortamında gerçeklenmesi amaçlanmıştır. Tasarımda sistemin temel sınır değerleri elde edilmeye çalışıldığından, fonksiyonel hassasiyeti arttırıcı yapıtaşı olan, lazer mesafe ölçer olmadan gerçeklenmesi hedeflenmiştir. İncelenen profesyonel donanım ve yazılımlar ışığında ihtiyaç duyulan elementler iki kategoride belirlenmiştir. Prototip Tasarımın Geliştirilmesinde Temel Donanım İsterleri aşağıda belirtildiği gibidir. GPS Programlanılabilir Prototip Kartı Kamera Servo Motorlar, Gimbal Wii Nunchuck Durum Sensörü ve Yönlendirme Kolu Prototip Tasarımın Geliştirilmesinde Temel yazılım isterleri ise aşağıda belirtildiği gibidir. Yazılım İsterleri: Yazılım Dili Programlanabilir Prototip Kartı Dili Harita Altyapısı Veri Tabanı Altyapısı 3. PROTOTİP YAPISAL ÖZELLİKLERİ Tasarlanan sisteme ait unsurlardan kamera, GPS, ve programlanabilir prototip kartı USB 2.0 kablolar ile USB portlar üzerinden bilgisayar ile haberleşmekte ve gücünü buradan sağlamaktadır. Programlanabilir prototip kartı ise sensörler ve motorlar ile direk olarak haberleşmektedir. Ayrıca programlanabilir prototip kartının kutu içeriğinde 4 adet AA ebatlı pilden oluşan 6 V beslemesi vardır. Bu besleme için bir adet aç kapa konumlu anahtar ana gücü kontrol etmektedir. Sistem açıldığında ve USB bağlantıları yapıldığında gerekli tüm cihazlar çalışıyor ise ilerleyen bölümlerde açıklanan sistem kullanım adımlarının takip edilmesi ile cihaz tamamen aktif hale gelmektedir. Aktif hale gelmeden de, gerek eski görevleri incelemek gerekse yeni görevi planlamak amacıyla coğrafi bilgi ara yüzünden istifade edilebilir. Fakat bunun gerçekleştirilebilmesi için en azından harita vektör tabanının yüklenmiş olmasına ihtiyaç vardır. Sistem tam aktif durumda iken gelen GPS verileri NMEA çeviricisi tarafından ayrıştırılır. Buradan sistem hareket yönü bilgisi, hız, yükseklik bilgisi ve enlem, boylam olarak konum bilgisi alınır. Şekil 3. Sistem bağlantı görseli. 56

5 1.Bölge Şekil 4. Yatay eksen sistem tasarım modeli. Hesaplama evreleri iki eksende açı ve sistem hedef arası mesafe olarak gerçekleştirilir. Önce mesafe menzil hesabı yapılır. Hedef Mesafe menzile girmeden fotoğraflama aktif olmaz fakat motor yönlenmeye devam eder. Motorlar için ise yükseklik verisi ile verilen hedef yüksekliği kıyaslanarak, şekil 4 de gösterildiği gibi oluşturulan trigonometrik üçgen ile motorun yönelmesi gereken açı hesaplanır ve bir değişkene atanır. Menzil dikeyde 135 derece ve buda aşağı 45 derece yukarı 90 derece olacak şekilde düşünülmüştür. Ardından GPS den alınan sistem yönü bilgisi ile hedef konum ve sistem konum verilerinden oluşturulan trigonometrik üçgen aracılığı ile hesaplanan sistemhedef arası açı karşılaştırması yapılır. Kullanılan yatay eksen motoru merkezden 90 derece sağa ve sola dönüş kabiliyetinde olduğundan hedef bu aralıkta ise hesaplanan fark analiz edilerek uygun değere ulaşılarak buda bir değişkene atanır son olarak tümü menzilde ise açılar motorlara gönderilir, sistem bu esnada otomatik olarak çekime başlar. Bu çekim hedef herhangi bir menzilden çıkana kadar devam eder. Kullanılan hesap modelleri yatay eksende şekil 5 de belirtildiği gibi 4 bölgeli olarak tasarlanmış olup olasılık modeli açıkta eleman kalmayacak şekilde yazılımsal olarak taranmıştır. Tüm hesap tasarımlarında coğrafik hesaplamalarda boylam esaslı formüller esas alınmıştır. Bu sayede yapılan hesaplamaların dünyanın şeklinden bağımsız yani görev bölgesinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge Şekil 5-4 Bölgeli yatay eksen sistem algoritması tasarım görseli. 57

6 5. SİSTEM AKIŞ DİYAGRAMI SİSTEM AÇILIŞ HARİTA TABANI 6. PROGRAM ARAYÜZLERİ Program çalıştırıldığında yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayara bağlı dahili kamera da mevcut olduğundan sistem hangi kameranın kullanılmasını istediğimizi soracaktır. Liste yardımıyla istediğimiz aygıt işaretlenerek tamam butonuna basılır. KAMERA SEÇİMİ GPS CİHAZ BUL GÖREV GPS CİHAZ BULUNDU MU? E GPS NMEA HARİTA KONUM H Şekil 7. Kamera şeçim arayüzü. Ardından açılan pencerede ise program harita temel verisini alacağı vektör harita tabanını yüklemek üzere *.shp uzantılı harita veri yolunu sormaktadır. İstenilen dosya harddisk içerisinde bulunarak seçilir ve Aç butonuna basılır. HEDEF MENZİL/AÇI HESABI HEDEF MENZİLE GİRDİ Mİ? H E HEDEF AÇISAL MENZİLE GİRDİ Mİ? H Şekil 8. Harita tabanı vector özellikli dosya seçimi. Seçilen harita dosyasına ait koordinat sisteminin seçilmesine olanak sağlayan ekrandan WGS84 koordinat sistemi seçilir ve Ok butonuna basılır. E MOTOR AÇI HESABI AÇILARI MOTORLARA GÖNDER Şekil 6 Sistem akış diyagramı. Şekil 9. Harita koordinat sistemi seçimi. 58

7 Karşımıza ana işlem ekranı gelmiş; harita yüklenmiş; veri tabanı ile son göreve ait kayıtları içerecek şekilde bağlantı kurulmuş olur. Şekil 10. Ana pencere sistem kontrol arayüzü. İşlem penceresi sol alt tarafındaki tab kontrolünde HEDEFLER tab`ı seçilir. Hedefe ait enlem, boylam, menzil bilgisi ilgili pencerelere girilir ardından hedef aktif kutucuğu seçildiğinde bu veriler hedef listesine eklenir. Şekil 13. Görev başlatma. Play butonuna basıldığında GPS`den gelen veri işlenir, menzil ve açı hesabı yapılarak sonuçları ekrana yansır. Ayrıca gelen veri sağ tarafta veri tabanı penceresine eklenir. Anlık veriler GPS DATA tabında yer alan göstergelerde eş zamanlı takip edilebildiği gibi durum çubuklarında da yazılı olarak mevcut olacaktır. Şekil 11. Hedef değerleri giriş arayüzü. GPS DATA tab`ından, Görev ekle menüsünden yeni bir görev numarası seçilir aksi halde son görev üzerinden devam edilir. CİHAZ ALGILA GÖREV EKLE Şekil 14. Yazılım tabanlı analog görünümlü göstergeler. Hedefin mesafe ve açısal olarak menzile girmesi durumunda hesaplanan veriler, motorlara gönderilerek otomatik olarak hedef menzilde kaldığı sürece hedefin saniyede bir kare fotoğrafı çekilir. İsteğe göre bu saniyede 25 kareye kadar yükseltilebilir. Bunun dışında yazılım harita altyapısı tamamen fonksyonel olarak kullanılabilir özellikleri desteklemektedir. 7. SİSTEM HATA ANALİZLERİ Şekil 12. Görev seçim arayüzü. Bu işlemin ardından, Cihaz Algıla butonuna basılır. Bu buton ile bilgisayara bağlı tüm cihazlar taranır ve içeriğinde NMEA datası ihtiva eden bir cihaz olup olmadığı araştırılır. NMEA datası içeren bir cihaz tespit edilmesi durumunda, cihaz ismi karşısında GPS DETECTED şeklinde ifade belirir ve Play simgeli görev başlangıç butonu aktif olur GPS Pozisyon Hatalarının Test Sonuçlarına Etkisi Kullanılan GPS NMEA verileri, 3D Fix durumunda olduğunda verilen özellik tablosuna göre en fazla 5 metre hata ile konum bilgisi sağlamaktadır. Bu değerden yola çıkarak en kötü durum senaryosu üzerinden gidildiğinde ve sistemin hata oranını kabul edilebilir seviyede minimize etmek istendiğinde, bu hata oranının, hedef ile cihaz arası mesafeye göre değişimi şekil 15 deki grafikte verilmiştir. 59

8 Bu yolu kat etmesi için geçen süreni hıza bağlı değişimi şekil 17 de yer alan grafikde verilmiştir. Şekil 15. GPS hata miktarının hız ile olan değişim grafiği. Grafik değerleri incelendiğinde yaklaşık 170 metre ve sonrasında GPS kaynaklı hatanın hedefe olan mesafeye oranı %3`ün altına düşmektedir. Bu oran ancak 500 metre mesafede %1`e ulaşmaktadır. Gerçek sistem tasarımında bu durumdan yola çıkarak minimum hedef mesafesinin 500 metreden fazla olması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. Ayrıca kamera kabiliyetinden bağımsız düşünürsek günümüz sistemlerinde kullanılan sistemlerde yaklaşık feet ( 3050 metre ) mesafeden yapılan ölçümlerde bu hata binde 1,5 olacaktır. Mevcut insansız hava araçlarında ise feet ( metre ) mesafeden tespit yapılmakta ve bu mesafede GPS hatasının tespit noktasına olan hata oranı onbinde 5 olarak görülmektedir. Mevcut prototipde kullandığımız kamera kabiliyetleri dolayısıyla bu değeri yaklaşık 170 metre ve fazlası hedef mesafesi olarak kabul edeiceğiz. Bu durumda %2-3 GPS hatası tolerans olarak testlerde sabit değer olarak kullanılacaktır. 7.2.Araç Hızının Test Sonuçlarına Etkisi GPS verileri, sistem tarafından saniyede bir defa toplanmaktadır. Bu durumda hedef mesafesi 300 metre olarak seçilirse hedefi ilk olarak menzile 45⁰`lik bir açı ile menzile aldığımız kabul edildiğinde bu hedefin 90⁰`lik açımıza gelmesi için 210 metre mesafe kat edicektir. Şekil 17. Hedef geçiş süresinin hıza bağlı değişimi. Grafik yorumlandığında araba için testlerde seçilecek hız değeri 75 km/s`i aşmayacak şekilde olacaktır. Bunun üzerindeki hızlarda, kamera çözünürlüğü ve motor reaksiyon hassasiyeti yetersiz kalıcaktır. Fakat grafikte de belirtildiği üzere bir hava aracı için yaklaşık minimum hızlarda, bu süreler kamera kabiliyetlerine göre 34 ve 115 saniye olmaktadır. Hedefin kat edilmesi için geçecek süre artmaktadır. 7.3.Motor Hassasiyetinin Test Sonuçlarına Etkisi Şekil 18. Motor hareketinin hedefte yarattığı tek eksen kayma miktarı. Bu durum pozitif bir etki yaratmakla birlikte, mesafe artışı 1⁰ lik motor hareketinin, hedef noktada tek eksende yaratacağı değişimi ve motorun sürülmesi gereken minimum derece hassasiyetinin önem kazanmasına neden olmaktadır. Yukarıdaki senaryo ışığında, bu durumu sayısallaştırdığımızda Tablo 3 de yeralan verileri elde ediyoruz. Tablo 3. İhtiyaç duyulan motor hassasiyet açıları. Taşıyıcı Araç Mesafe 45⁰ Açıdan 90⁰ lik Açıya Süre İhtiyaç Duyulan Motor Hassasiyeti Araba 300m 10 sn 4.5⁰ Uçak 3.000m 34 sn 1.32⁰ UAV m 115 sn 0.39⁰ Şekil 16. Hedef nokta menzil mesafe açı ilişkisi. Tabloda belirtilen bilgiler ışığında prototip sistem minimum 1 derece hassasiyetle tasarlanmış olup isterleri karşılamaktadır.bu hassasiye karşılk mesafe Tablo 4 de belirtildiği gibidir. 60

9 Sistemin tasarım konsepti göz önüne alındığında amaç elde edilecek kestirme sonuçlarının fiziksel varlığını test etmek ve görsel olarak belgelemek olduğundan ihtiyaç duyulan detay miktarı çok düşük değerlerde olmak durumunda değildir. Fakat amaca yönelik olarak kullanılacak kamera kabiliyetleri elbette tespiti amaçlanan hedefin detayalarına yönelik ihtiyacı karşılamalıdır. Dolayısıyla yapılan protip üzerinde gerçekleştirilen testlerde hedef, büyük bir nesne olarak seçilmiş detay, netlik gibi nitelikler dikkate alınmamıştır. Burada amaçlanan istenen kriterleri sağlayan bir sistemin saha performansını ölçmek buradan yola çıkarak da gerçek sistem isterlerine ışık tutmak olmuştur. Tablo 4. 1⁰ Değişime Karşılık Hata Miktarları. 8. PROTOTİP SİSTEM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TESTLER 8.1. Hazırlık Aşaması Sistemin Kullanılabilmesi maksadıyla test düzeneği ihtiyaç duyulan Şekilde kurulmuştur. Mesafe ( metre ) 1⁰ Değişime Karşılık Hata ( metre ) FOV`nin test sonuçlarına etkisi Bu durumda dahi çekilecek her kare görüntünün kullanılan mesafe karşılığı minimum mesafeden büyük olması gerekir ki testler esnasında saha hatalarını görmeye olanak olsun. Aksi halde hata, hassasiyetten büyük olacağından oluşacak kaymanın sebebi üzerine yorum yapmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle GPS hatalarından kaynaklanan hata oranlarında, taşıyıcı araç hızınının motor hassasiyeti üzerine etkisinde de olduğu gibi, 1⁰`lik tarama açısında da, minimum hedef mesafesi hassas önem arz etmeketedir. Kullanılan kamera yatay FOV`si 68.5⁰`dir. Şekil 20. Sistemin araç üzerine kurulumu Kalibrasyon Yatay ve dikey sıfırlama amacıyla referans alınması maksadıyla kaput üzeri hareket istikameti için bant ve yatay için dijital su terazisi kullanılmıştır. Bu referans değerleri alınan kamera görüntüsü ve dijital su terazisi yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu sayede sistemin yere tam parallel ve araç hareket istikameti ile senkron olarak çalışması sağlanmıştır. Bu sayede kayma miktarı kadran içinde rahatlıkla görülebilecektir. Şekil 19. FOV görseli. Örnek olarak 300 metre mesafede yatay FOV Şekil 21. Sistem kalibrasyonu. 61

10 Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi Test sahası olarak yukarıda belirtildiği üzere 300 metre mesafede çözünürlükten bağımsız olması amacıyla yükseklik değeri fazla arazi içerisinde seçilmesi kolay kum ocağı seçilmiştir. 8.3.Test Sahasının Seçilmesi Araç belirlenen yolda, 75 km hız ile hız sabitleyici vasıtasıyla kullanılmıştır. Bu esnasda sistem tarafından menzil 400 metre (önlemeli) olarak girilmiştir. Algoritmada belirtildiği şekilde açısal ve mesafe menzil sağlandığında cihaz tüm işlemi otomatik olarak gerçekleştirmiştir. Her iki yöndede deneme yapılmıştır ( Algoritmanın simetrik testi amacıyla ). Toplam 6 hedef geçişi yapılmış menzil yön algoritmaları başarılı bir şekilde görev yapmıştır Test Sonucu Şekil 22. Test sahası havadan görünümü. Yapılan çalışma sonucunda prototip cihaz aşağıda görülen verileri toplamıştır. Alınan veriler kullanılan kamera kabiliyetleri dolayısıyla hedef hakkında detaylı bilgi vermemekle birlikte, test hedefi yatay ve dikey eksende, saatte 75 km hızla giden bir araç içerisinde kurulan test düzeneği ile kilitte tutabilmiş olması dolayısıyla görevini yerine getirmiştir. Şekil 23. Sistem tarafından 6 adet gerçekleştirilen test verileri. 62

11 9. SONUÇ VE ÖNERİLER Yapılan prototip cihaz ile gerçekleştirilen testler sonucunda GPS pozisyon hatalarının kullanılan GPS kabiliyetleri ile doğrudan bağlantılı olduğu dolayısıyla gerçek üretimde kullanılıcak GPS için, mümkün ise GPS`in Difransiyel GPS özellikli olarak seçilmesi ve bu sayede hataların minimize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan servo motorlar 180⁰ derece çalışma aralığına sahiptir. Prototip projede hedefleme algoritmasını kısıtlı olarak tasarlama amacıyla bu şekilde seçilmiştir. Üretilecek gerçek bir sistemde kısıt ne olursa olsun gerek hareket kabiliyetini arttırmak, gereken hareket hassasiyetini ihtiyaç duyulan seviyede sürmek maksadıyla step motor kullanılması ve hatta bunun dişli sistemler ile desteklenerek güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca motor tepkime süreleri mevcut durumda 0.10sec/60 derecedir. Bu değer ne kadar düşerse hassasiyetin o kadar artacağı unutulmamalıdır. Kullanılıan gimbal iki eksenli olup mevcut prototipde amaca hizmet etsede, özellikle üç boyutlu hareket etmesi düşünülen sistemlerde tasarımın üç boyutlu gimbal ile yapılması daha hassas sonuçlar verecektir. İhtiyacı karşılayacak eksen sayısı projeye göre değişkendir. Sistem kamerası bu projede, sadece sistem kararlılığını ölçmek amacıyla ihtiyaçları karşılayacak şekilde seçilmiştir. Gerçek şartlarda kullanılması planlanan mesafeye uygun yakınlaştırma ve FOV değerlerini karşılayacak ve ayrıca amaca yönelik farklı görüntü bandlarını (IR) destekleyen kameralar seçilmesine ihtiyaç vardır. Radyo frekans kestirme sonuçlarinin coğrafi bilgi sistemleri tabanli yazilim ve görüntüleme sistemi ile desteklenmesi mümkün ve faydalı olduğu, sistemin isterlerin karşılanması durumunda gerçek şartlarda görevi destekleyici bir unsur olarak görev yapabileceği yapılan prototip ve üretilen yazılım ile gerçeklenmiştir. Ayrıca üretilen yazılım ile gelecekte üzerinde çalışılacak donanımlar ve yazılım içeriğindeki hedefleme algoritmalarına deneme yapabilmeleri açısından açık kaynak bir platform oluşturulmuş ve bu verileri coğrafi veri sistemi üzerinde görselleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited. [2] Chen, J.C., Yao, K. and Hudson, R.E. (2002), Source Localization and Beamforming,IEEE Signal Processing Magazine,Vol 19.(2)pp [3] ELMA İlker (2007) Anten dizileri kullanarak Sinyal kaynaklarının tespiti, (Yüksek Lisans tezi), Zonguldak Kara elmas Üniversitesi. [4] International Telecommication Union (2011) Direction finding and location determination at monitoring stations, Recommendation ITU-R SM.854-3(09/2011) ÖZGEÇMİŞLER Hv.Mu.Ütğm.Bora TEMİZEL 1982 yılında Ankara da doğmuştur yılında Hava Harp Okulu, Elektronik mühendisliği Bölümü mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muhtelif görev ve projelerde çalışmıştır yılında başlamış olduğu, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN) Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Uydu Teknolojileri Yüksek Lisans programını 2013 yılında tamamlamıştır. Anten dizileri, radyo yön bulma ve bunların alternatif yöntemlerle desteklenmesi konularıyla ilgilenmektedir. Yrd.Doç.Dr.Hv.Müh.Alb.Ersin GÖSE Dr. Ersin GÖSE, 1992 yılında Hava Harp Okulu, Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirmiştir yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde doktorasını bitirmiş ve 2006 yılında Hava Harp Okulu, Elektronik Mühendisliği bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. İlgi alanları; Kablosuz Haberleşme, Kanal Kodlama, Yapay Sinir Ağları, GA, RF ve Mikro Dalga Tekniğidir. Yrd.Doç.Dr.Hv.Müh.Yb.Emre AYDEMİR Yrd.Doç.Dr. M. Emre AYDEMİR, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans, 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde doktorasını bitirmiş ve aynı yıl Hava Harp Okulu, Elektronik Mühendisliği bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. İlgi alanları; Antenler, Elektromanyetik Uyumluluk ve Mikrodenetleyicilerdir. 10. KAYNAKLAR [1] Alıcıoglu, B. (2003) Alınan işaretin Yönünü Bulma, Hacettepe Ünv. Fen Bilimleri Yüksek Lisans tezi,ankara,türkiye. 63

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Yeni Nesil Şahingözü Keşif Gözetleme Sistemleri.

Yeni Nesil Şahingözü Keşif Gözetleme Sistemleri. Yeni Nesil Şahingözü Keşif Gözetleme Sistemleri www.aselsan.com.tr Yeni Nesil Keşif Gözetleme Sistemleri Tespit, teşhis ve tanıma özellikleri kullanılarak tehditlerin detaylı olarak belirlenmesi, keşif

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA, VERİ KAYIT, KONTROL VE İLETİŞİM SİSTEMİ Gerçek zamanlı veri toplama, veri kayıt ve iletişim sistemi;

Detaylı

LED IŞIK KAYNAKLARININ RENK SICAKLIĞININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşcı

LED IŞIK KAYNAKLARININ RENK SICAKLIĞININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşcı LED IŞIK KAYNAKLARININ RENK SICAKLIĞININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşcı To The Sources Of Light s Color Tempature With Image Processing Techniques

Detaylı

5 İki Boyutlu Algılayıcılar

5 İki Boyutlu Algılayıcılar 65 5 İki Boyutlu Algılayıcılar 5.1 CCD Satır Kameralar Ölçülecek büyüklük, örneğin bir telin çapı, objeye uygun bir projeksiyon ile CCD satırının ışığa duyarlı elemanı üzerine düşürülerek ölçüm yapılır.

Detaylı

1. Akıllı Ulaşım Menüsü

1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1.1. Operasyon Takip Araç sefer durumlarıyla ilgili bilgilere ulaşmak ve haritada görüntülemek için kullanılan bölümdür. İstenilen aracın sefer bilgilerine ulaşmak ve incelemek

Detaylı

Genel Bilgiler FLI MAP. Koridor Tipi Çalışmalar. Geniş Alan Çalışmaları

Genel Bilgiler FLI MAP. Koridor Tipi Çalışmalar. Geniş Alan Çalışmaları FLI MAP Çeşitli helikopterlere monte edilebilen Fli Map in geliştirdiği taşınabilir lazer altimetre sistemi pazardaki hızlı, detaylı ve doğru veri toplama ihtiyaçlarını gidermek için geliştirilmiştir.

Detaylı

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 Arıza Tespit Cihazı ve PC Osiloskop her tür elektronik kartın arızasını bulmada çok etkili bir sistemdir. Asıl tasarım amacı

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK İÇERİK 1- EMNİYET HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 2- HAVA ARAÇLARININ TABİİ AFETLERDEKİ ROLÜ 3- EMNİYET HAVA ARAÇLARININ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ POLİS HAVACILIK 1940-

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI OMEGA Askeri amaçlı olarak A.B.D. tarafından 1982 yılında kurulmuş ve uzun menzilli uçuşlarda uçağın dünyanın neresinde olduğunu bildiren bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır.

Detaylı

Koordinat Dönüşümleri (V )

Koordinat Dönüşümleri (V ) KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ ve FARKLI KOORDİNAT SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞMA FieldGenius ile birden fazla koordinat sistemi arasında geçiş yaparak çalışmak mümkündür. Yaygın olarak kullanılan masaüstü harita ve CAD

Detaylı

RTK Sabit İstasyon Kurulumu (V )

RTK Sabit İstasyon Kurulumu (V ) RADYO RTK REFERANS (SABİT) KURULUMU FieldGenius, radyo modem donanımı bulunduran GNSS alıcılarını RTK yöntemi üzerinden kontrol edebilir. Koordinatları bilinen bir jeodezik yer kontrol noktasına sehpa

Detaylı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Da / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Bu kadar hassas ölçüm yapabilir mi? ±.0 mm ölçüm hassasiyetle; Leica DISTO Da tek tuşa basarak hassas ölçüm yapabilmenize olanak sağlar.

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Teoman KARADAĞ 1, Teymuraz ABBASOV 2 1,2 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ

GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ 1 PROJENİN TANIMI Bu projede bir quadrotora, görüntü tabanlı algılama ile hareketli bir nesneyi otonom olarak takip etme özelliği kazandırılmıştır.

Detaylı

Ata Foreks Trader. Kullanım Kılavuzu

Ata Foreks Trader. Kullanım Kılavuzu Ata Foreks Trader Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Program Kurulumu 2. Hesabınızın Tanımlanması 3. Meta Trader 4 Ekran Kullanım Özellikleri 4. Emir Gönderilmesi 2 1. Programın Bilgisayarımıza Kurulumu

Detaylı

5.41. UYDU ANTENİ YÖNLENDİRME OTOMASYON PROJESİ

5.41. UYDU ANTENİ YÖNLENDİRME OTOMASYON PROJESİ 5.41. UYDU ANTENİ YÖNLİRME OTOMASYON PROJESİ Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr GİRİŞ 1960 lı yıllardan sonra ABD ve Rusya arasında yaşanan aya adım atma yarışı uzay teknolojisinin süratle gelişmesine

Detaylı

Akıllı Kod Desteği. Şekil 1

Akıllı Kod Desteği. Şekil 1 Akıllı Kod Desteği Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama Stok, sipariş, cari gibi istenen tüm kayıt kodlarının önceden

Detaylı

BARKOK Kapalı Alanlarda Konum Belirleme Faaliyet Raporu Dr. Murat EREN, Alt ÇG Sözcüsü 22 Mayıs 2014 Ankara

BARKOK Kapalı Alanlarda Konum Belirleme Faaliyet Raporu Dr. Murat EREN, Alt ÇG Sözcüsü 22 Mayıs 2014 Ankara BARKOK Kapalı Alanlarda Konum Belirleme 2013-14 Faaliyet Raporu Dr. Murat EREN, Alt ÇG Sözcüsü 22 Mayıs 2014 Ankara Ataletsel Navigasyon TARSUS Sistemi E-TARSUS Test Senaryoları Sonuç Görüntüleri Sonuçlar

Detaylı

5.63. YÜK KONTROLLÜ ASANSÖR ROBOT TASARIMI

5.63. YÜK KONTROLLÜ ASANSÖR ROBOT TASARIMI 5.63. YÜK KONTROLLÜ ASANSÖR ROBOT TASARIMI Prof. Dr. Asaf VAROL Fırat Üniversitesi T.E.F. Elk. ve Bilg. Eğt Böl. asaf_varol@yahoo.com Arş. Gör. Ferhat BAĞÇACI Fırat Üniversitesi T.E.F. Elk. ve Bilg. Eğt

Detaylı

Teknik Katalog [Nem Ölçer]

Teknik Katalog [Nem Ölçer] Teknik Katalog [Nem Ölçer] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi.

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi. Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr HF TELSİZLER ASELSAN HF Telsiz Ailesi, 1.6-30 MHz bandında Kara, Deniz ve Hava Platformlarında, güvenilir ve emniyetli haberleşme imkanını Yazılım Tabanlı

Detaylı

Teknik Katalog [Anemometre]

Teknik Katalog [Anemometre] Teknik Katalog [Anemometre] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Data Sheet [BAROMETRE]

Data Sheet [BAROMETRE] Data Sheet [BAROMETRE] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Lapis Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Limited Şirketi, alanlarında uzman kişiler tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

Lapis Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Limited Şirketi, alanlarında uzman kişiler tarafından 2015 yılında kurulmuştur. HAKKIMIZDA Lapis Havacılık ve Elektrikli Araç, alanlarında uzman kişiler tarafından 2015 yılında kurulmuştur. İnsansız Sistemler ve Elektrikli Araçlar sektörlerinde ortalama 8 yıllık teknik altyapıya sahip

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Genel Çalışma Koşulları: Sıcaklık 0-40 C Nem 80% (31 C altında) 50% (40 C da) Elektrik Teknik şartnamede listelenen CİHAZ 1-12

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 7-2008-5-2010-2-2011 REV4 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek

Detaylı

Kalibrasyon için iki yöntem vardır, 1. Hesaplama yöntemi

Kalibrasyon için iki yöntem vardır, 1. Hesaplama yöntemi Kalibrasyon Bir eksendeki hareket miktarının standart ünitelerden biri veya spesifik bir öğe uyum sağlaması işlemine kalibrasyon denir. Endüstriyel makinelerde en çok görülen üniteler, kullanım şekillerine

Detaylı

BAYLAN ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI ISI SAYAÇLARI. Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Düşük Basınç Kaybı Geniş Açılı Glass LCD Ekran Uzun Ömürlü Ve Bakımsız Çalışma

BAYLAN ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI ISI SAYAÇLARI. Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Düşük Basınç Kaybı Geniş Açılı Glass LCD Ekran Uzun Ömürlü Ve Bakımsız Çalışma ISI SAYAÇLARI ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI MI-004 OIML R 75 3 Yıl Garanti ISO 9001 Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0068-M Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0177-T Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Düşük Basınç Kaybı Geniş

Detaylı

EH Kendini Koruma Sistemleri.

EH Kendini Koruma Sistemleri. EH Kendini Koruma Sistemleri www.aselsan.com.tr EH KENDİNİ KORUMA SİSTEMLERİ EH KENDİNİ KORUMA SİSTEMLERİ EH KENDİNİ KORUMA SİSTEMLERİ ASELSAN Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri (HEHSİS), görev

Detaylı

Aplikasyon Klavuzu (V )

Aplikasyon Klavuzu (V ) Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi klavuzunda da anlatıldığı üzere FieldGenius (FG), obje tabanlı bir arazi ölçme yazılımıdır. Nokta ve çizgi tipindeki vektörel objeleri kullanarak arazi ölçmeleri gerçekleştirilebilir.

Detaylı

Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri.

Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri. Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri www.aselsan.com.tr ÖZELLIKLER Uydu kapsama alanında X Bant, Ku Bant ya da Ka Bantta haberleşme imkânı Her türlü platforma uygun sistem çözümleri: Kara, Deniz, Hava Otomatik

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler Ltd. Şti. ŞİRKET BİLGİLERİ VE TANITIMI

C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler Ltd. Şti. ŞİRKET BİLGİLERİ VE TANITIMI C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler Ltd. Şti. ŞİRKET BİLGİLERİ VE TANITIMI 1. C3S Komuta Kontrol ve Sibernetik Sistemler (Command Control & Cybernetics Systems) Ltd. Şti. 2007 yılında kurulmuş aynı

Detaylı

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Fevzi Zengin f_zengin@hotmail.com Musa Şanlı musanli@msn.com Oğuzhan Urhan urhano@kou.edu.tr M.Kemal Güllü kemalg@kou.edu.tr Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi.

MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi. MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi www.aselsan.com.tr MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi, farklı platformlarda V/UHF frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere

Detaylı

TurkUAV Thermo Havadan Görüntüleme ve Ölçüm Sistemi

TurkUAV Thermo Havadan Görüntüleme ve Ölçüm Sistemi TurkUAV Thermo Havadan Görüntüleme ve Ölçüm Sistemi HAKKIMIZDA Konusunda İlk Firma Robonik Mekatronik Teknolojileri olarak 2009 dan beri insansız hava araçları konusunda hizmet vermekteyiz. Başarı Ödülü

Detaylı

GPS Nedir? Nasıl Çalışır?

GPS Nedir? Nasıl Çalışır? GPS Nedir? Nasıl Çalışır? Atalarımız kaybolmamak için çok ekstrem ölçümler kullanmak zorunda kalmışlardır. Anıtlar dikerek yerler işaretlenmiş, zahmetli haritalar çizilmiş ve gökyüzündeki yıldızların yerlerine

Detaylı

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com . PROGRAMLAMA UTR-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak kalibrasyon, test ve giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi amacıyla kullanılır. Ancak

Detaylı

Teknik Katalog [Çevre Ölçüm Cihazı]

Teknik Katalog [Çevre Ölçüm Cihazı] [PCE-FWS 20-1] Teknik Katalog [Çevre Ölçüm Cihazı] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu 1- Demo Hesap Açılışı 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı 7- Göstergeler

Detaylı

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Galatasaray Üniversitesi Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Mustafa Tekeli, Özlem Durmaz İncel İçerik Giriş Literatür Özeti Sistem Mimarisi / Metodoloji Öncül

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

ATIŞ, TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ Konya-Karapınar-TÜRKİYE

ATIŞ, TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ Konya-Karapınar-TÜRKİYE ATIŞ, TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ Konya-Karapınar-TÜRKİYE ATDM-I Projesi, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile ROKETSAN arasında imzalanan sözleşme ile anahtar teslim bir proje olarak Millî Savunma

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

TurkUAV Tarim Havadan Görüntüleme ve Ölçüm Sistemi

TurkUAV Tarim Havadan Görüntüleme ve Ölçüm Sistemi TurkUAV Tarim Havadan Görüntüleme ve Ölçüm Sistemi HAKKIMIZDA Konusunda İlk Firma Robonik Mekatronik Teknolojileri olarak 2009 dan beri insansız hava araçları konusunda hizmet vermekteyiz. Başarı Ödülü

Detaylı

İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ

İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ ÖZEL EGE LİSESİ İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Ceren KÖKTÜRK Ece AYTAN DANIŞMAN ÖĞRETMEN: A.Ruhşah ERDUYGUN 2006 İZMİR AMAÇ Bu çalışma ile, güvenlik amacıyla kullanılabilecek bir

Detaylı

web-sitesi : satış : teknik destek : tel : IM-SMO20 Ultrasonik Mesafe Sensörü Özellikler

web-sitesi : satış : teknik destek : tel : IM-SMO20 Ultrasonik Mesafe Sensörü Özellikler web-sitesi : www.inovasyonmuhendislik.com www.evarobot.com satış : satis@inovasyonmuhendislik.com teknik destek : destek@inovasyonmuhendislik.com tel : +90 222 2290710 IM-SMO20 ultrasonik mesafe sensörü

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI NDB ve ADF NDB (NON DİRECTİONAL RADİO BEACON) (Yönlendirilmemiş Radyo Bikını) NDB Yön belirlemeye yarayan cihazlardandır. Günümüzde hava seyrüseferlerinde pek kullanılmayan ancak,

Detaylı

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: 1- Demo Hesap Açılışı (Gerçek Hesap Girişi) 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı

Detaylı

1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2016 Yılı Çağrıları

1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2016 Yılı Çağrıları 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2016 Yılı Çağrıları 1511-MAK-ROME-2016-1 CNC İşleme Merkezi Çağrısı 1.Çağrının Amacı Nedir? CNC işleme merkezleri,

Detaylı

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU İçindekiler KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU... 0 HARİTA TOOLBAR... 5 Katman Yönetimi :... 6 Kaydır :... 8 Tüm Harita :... 8 Yaklaş :... 8 Uzaklaş :... 8 Önceki Görünüme

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI VOR (VHF Çok Yönlü Radyo Seyrüsefer İstikamet Cihazı) VHF bandında çok yönlü radyo yayını olarak bilinen VOR, uluslararası standartta orta ve kısa mesafe seyrüsefer (navigasyon)

Detaylı

FAN SELECTOR FAN SELECTOR FAN SEÇİM YAZILIMI.

FAN SELECTOR FAN SELECTOR FAN SEÇİM YAZILIMI. FAN SELECTOR FAN SEÇİM YAZILIMI YAZILIM TANIMI Fan Selector yazılımı havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan fanların performans hesaplamalarının yapılması ve çalışma şartlarına en uygun

Detaylı

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEZGİN ROBOT UYGULAMASI ORHAN BEDİR ORHAN MERT Proje Danışmanı : Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN İstanbul,

Detaylı

CAEeda ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞ NACA 0012 KANADI İÇİN 2B ÇİZİM EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞ NACA 0012 KANADI İÇİN 2B ÇİZİM EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞ NACA 0012 KANADI İÇİN 2B ÇİZİM EĞİTİM NOTU EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Kapsam Çözümü yapılmış *.pos.edf dosyasında bulunan çözümağını al. Sonlu eleman modeli üzerinde bulunan

Detaylı

Lineer Pivot Sulama ve Center Pivot Sulama Sistemlerinde Uzaktan RF Kontrol & İzleme & Pozisyon Kontrol Sistemleri

Lineer Pivot Sulama ve Center Pivot Sulama Sistemlerinde Uzaktan RF Kontrol & İzleme & Pozisyon Kontrol Sistemleri Lineer Pivot Sulama ve Center Pivot Sulama Sistemlerinde Uzaktan RF Kontrol & İzleme & Pozisyon Kontrol Sistemleri 1 -Makineların sulama oranı 2-Nem oranı 3-PIVOT Çalış / Dur 4- Pivot Enerjisini Aç / Kapat

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Sistemleri

Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Sistemleri Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Sistemleri Hayri ÖZDEN Mühendis Albay MSB Araştırma, Geliştirme ve Teknoloji Dairesi Başkanı 1/34 Takdim Planı Uzaktan Algılama Yer Gözlem Uyduları Görüş Yeteneğini Artıran

Detaylı

FAN-SİM FAN-SİM FAN PERFORMANS HESAPLAMA VE SEÇİM YAZILIMI.

FAN-SİM FAN-SİM FAN PERFORMANS HESAPLAMA VE SEÇİM YAZILIMI. FAN-SİM FAN PERFORMANS HESAPLAMA VE SEÇİM YAZILIMI YAZILIM TANIMI Fan-Sim yazılımı havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan fanların performans hesaplamalarının yapılması ve çalışma şartlarına

Detaylı

P10 LED TABELA P10 PANEL P10 PANEL PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

P10 LED TABELA P10 PANEL P10 PANEL PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU P10 LED TABELA P10 PANEL P10 PANEL PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler: Bölüm-1: Syf.3 P10 Led Tabela Nedir? Syf.3 P10 Led Tabela(P10 Panel) Ürün Özellikleri Bölüm-2: Syf.4-8 P10 Panel Montajı ile

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ

ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ 1) Kurulumun ilk aşamasında JAVA nın son sürümünün yüklü olması ve bütün yüklemelerin İNTERNET EXPLORER tarayıcısından yapılması gerekmektedir. (https://www.java.com/tr)

Detaylı

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi.

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi. Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr YAZILIM TABANLI HF TELSİZ AİLESİ HF TELSİZLER ASELSAN HF Telsiz Ailesi, 1.6-30 MHz bandında Kara, Deniz ve Hava Platformlarında, güvenilir ve emniyetli

Detaylı

UME 800 MPa DİNAMİK BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

UME 800 MPa DİNAMİK BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ 621 UME 800 MPa DİNAMİK BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ Yasin DURGUT İlknur KOÇAŞ ÖZET Bu çalışmada dinamik basınç dönüştürücülerinin kalibrasyonunda kullanılan dinamik basınç ölçüm sistemi, çalışma

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL Trimble icapture Mobil Yazılımı Ömer ALPORAL Rev A May 2009 Trimble icapture Mobile Yazılımı İstenilen şekilde form oluşturma. Her tür öznitelik ve öznicelik tarifi, nesting, seçim listeleri oluşurma Lazer

Detaylı

24 KANALLI DOREMİ SİSMİK CİHAZI

24 KANALLI DOREMİ SİSMİK CİHAZI Kırılma-Yansıma-MASW-Remi uygulamaları için 24 KANALLI DOREMİ SİSMİK CİHAZI DoReMi, Sismik Kırılma,Sismik Yansıma MASW,REMI ve Kuyu Sismiği çalışmaları için geliştirilmiş modüler sayısal jeofon dizilim

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgede yazılı olan yönlendirmeleri ve bilgileri dikkatlice okuyunuz

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ 1 10 kn KAPASİTELİ KUVVET KALİBRASYON MAKİNASININ TASARIMI, İMALATI ve PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ Besim YÜKSEL* Uğur USLUKILIÇ Bülent AYDEMİR KALMET Kalibrasyon Tic. Ltd.Şti. Üçevler Mh. Akva San. Sit. 79. Sk.

Detaylı

aselsan VHF SK2 Araç Telsizi - Gelişmiş Konfigürasyon 4900 Atlas Araç Telsizleri Genel Özellikler Menüler /Fonksiyonel Özellikler

aselsan VHF SK2 Araç Telsizi - Gelişmiş Konfigürasyon 4900 Atlas Araç Telsizleri Genel Özellikler Menüler /Fonksiyonel Özellikler 4900 Atlas Araç Telsizleri Genel Özellikler Menüler /Fonksiyonel Özellikler SK2 Direkt Mod Sayısal ve analog kanallarda haberleşme Donanımsal kripto USB konnektörü aracılığıyla dosya aktarımı Farklı dilleri

Detaylı

S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ. S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar.

S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ. S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar. S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar. CP 5611 PCI HABERLEŞME KARTI: CP511 HABERLEŞME KARTI VE ADAPTÖR: S7 300

Detaylı

FordİkinciEl web sitemizi, 2013 yılı içinde devreye aldık. İkinci El Yönetim Sistemi (İEYS) ile

FordİkinciEl web sitemizi, 2013 yılı içinde devreye aldık. İkinci El Yönetim Sistemi (İEYS) ile Değerli Yetkili Satıcılarımız, FordİkinciEl web sitemizi, 2013 yılı içinde devreye aldık. İkinci El Yönetim Sistemi (İEYS) ile entegre çalışan sitemizin, adresi altında, müşterilerimizi sizlerle birleştiren

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

MUHABERE CİHAZLI ÇEVİK KUVVET KASKI FREKANS YÜKLEME YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

MUHABERE CİHAZLI ÇEVİK KUVVET KASKI FREKANS YÜKLEME YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 1.1. Kask Alıcı Modülü Frekans Yükleme Yazılımı 2 1.2. Ana Ekran 2 1.3. Genel Ayarlar 3 1.3.1. Freq Range (Frekans Aralığı) 3 1.3.2. Squelch Level (Gürültü Bastırma Seviyesi) 3 1.3.3.

Detaylı

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi ISITES 2016 4 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE Dr. G. Çiğdem Çavdaroğlu ISITES,

Detaylı

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 İÇİNDEKİLER 1.0. Orion ECH 0201 Ultrasonic Seviye Transmitteri 3 1.1. Ech_0201 Dc Hata Kontrolü Özellikleri 3 1.2. Uygulamalar 3 1.3. Teknik Özellikler

Detaylı

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4 TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı