RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ"

Transkript

1 DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK CİLT 7 SAYI 1 ((53-63) ) RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ Bora TEMİZEL * Ersin GÖSE M.Emre AYDEMİR Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Yeşilyurt-İstanbul 3 üncü HİBM K.lığı Teknik Yönetim Bşk.lığı Etimesgut, Ankara Hava Harp Okulu Elektronik Müh.Böl.Bşk.lığı, Yeşilyurt-İstanbul Geliş Tarihi: 30 Temmuz 2013, Kabul Tarihi: 30 Ocak 2014 The Author(s) This article is published with open access by Aeronautics and Space Technologies Institute ÖZET Sinyal kaynaklarının konumlarının bulunması, hedefleme, rota tayini gibi askeri sistemler başta olmak üzere doğal yaşamın incelenmesi, maden rezervlerinin tespiti gibi sivil uygulamalarda da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 2.Dünya savaşıyla birlikte önemi keşfedilen yön bulma konusu, kaydedilen gelişmelerle beraber günümüzde önemli bir kullanım alanına sahip olmuştur. Tek bir kaynağın yerini belirlenmesi ile başlayan çalışmalar günümüzde, alt uzay tekniklerinin geliştirilmesiyle birlikte aynı anda birden fazla sinyalin konumunu tespit edebilir hale gelmiştir. Bu çalışmada öncelikli olarak kestirme sistemleri hakkında bilgiler vermekte ardından verilen bilgiler ışığında radyo yön bulma sistemlerinin sahip olduğu önlenemez hataların, GPS destekli, alternatif yöntemlerle, kapatılması yönünde üretilebilecek prototip donanım ve bunu yöneten yazılım üzerinde bir çalışmayı içermektedir. Bu çalışma ile amaçlanan, bu amaçla üretilmesi planlanacak donanım isterlerini, yazılımsal olarak hatasız desteklemek ve bu sayede üretilecek prototip donanımın ölçümlerinden yola çıkarak, seri üretim öncesi gerçek cihazlara ölçüt çıkarmaktır. Anahtar Kelimeler: Sinyal Kaynakları, Radyo Yön Bulma, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Prototip Donanım. GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICES BASED SOFTWARE AND IMAGING SYSTEM TO SUPPORT THE RADIO DIRECTION FINDING RESULTS ABSTRACT Finding the position of signal sources has been effectively used by military systems including targeting, positioning, orbiting primarily, as well as in civil applications such as detecting mine sources, observing the natural environment. Direction finding that explored the importance during the World War II, has been widely used at the present time while there has been considerable improvement. While systems could detect only one source at early times, they can be capable of detecting two or more signals at the same time today, with the exploring of subspace techniques. In this study, we first give some information about direction finding systems then with these information, develop a study on evaluating a new space segment supported alternately methoded prototype hardware and software to cover the gap that direction finding systems have because of uncontrollable mistakes. The aim of this study, to support the hardware which planned to be produced on these purpose with an factual software and by the way, based on the prototype measurements before the mass production to take out criterion for the final products. Keywords: Signal Sources, Radio Direction Finding, Geographical Information Services, Prototype Hardware. * Sorumlu Yazar 53

2 1. GİRİŞ Birden fazla sinyal kaynağının, dizi halinde sıralanmış algılayıcılarda ışıması sonucu elde edilen veriler kullanılarak, 3 boyutlu uzayda konumlarının belirlenmesi radar, sismoloji, astronomi gibi birçok alanda karşılaşılan bir problemdir.[1] Bu algılayıcıların temel kullanım amacı; konumu aranan bir veya birden fazla nesnenin belirli bir bölgede algılanması, tanımlanması, konumunun belirlenmesi ve izlenmesidir. Askeri uygulamalarda keşif, gözetleme, sınır ihlalleri, konum belirleme ve rota belirleme disiplinlerinde geniş kullanım alanına sahiptir.[2] Uygulanan yöntemler farklılıklar gösterse de temelde her yöntem sinyalin geliş açısımı tespit etmeyi amaç edinmiştir. Bu noktada, kullanılan sistemler, gerek gürültü gerekse anten dizilimi ve çevresel faktörler ışığında, her daim belirli oranlarda hata değerleri içermektedir. Çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle elde edilen tek bir geliş açısı ile konum hesaplamak mümkün değildir. Bu ancak birden fazla pozisyonda birbirlerine bir network ile bağlı yapı içerisinde bulunan bir sistem tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede elde edilen geliş açıları belirli bir merkezde birleştirilmek suretiyle konum bilgisini hesaplamak mümkün olabilecektir.[3] Elde edilen bu pozisyon bilgileri yansıma dalgalar, eşleme hataları, modülasyon hataları ve direk gürültü hataları gibi bozucu etkiler dolayısıyla aynı siteden alınsa dahi belirli bir limit içerisinde hata oranlarına sahip olacaktır. Şekil 1`de beliritildiği gibi kestirme istasyonları arasındaki açı 90⁰`ye yaklaştıkça bu lokasyon sonucu daireye, 0⁰`ye yaklaştıkça bir elipse yakın sonuç değeri verecektir. Şekil 2. Hareketli platform üzerinden DF toplamak suretiyle kestirme. Şekil 2`de belirtildiği gibi alternatif bir yöntem olarak da hareketli bir platform üzerinden alınacak çok sayıda DF ile bu işlemi tek bir noktadan gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Fakat bu noktada hedefin aralıklı olarak çok defa veya uzun süreli muhabere yapması gerekmektedir. Aksi takdirde hareketli platform sabit DF istasyonlarından sadece bir tanesi gibi görev yapacaktır veya bu hareketli platform da yerel istasyonların ağına dahil edilmek suretiyle hem kendi başına hem de yerel ağa destek vermek suretiyle çalışabilir. Eylül 2011 tarihli International Telecomunication Union (Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği) kestirme sistemleri için öneri başlıklı yayınında bu değerlerin sınıflandırılması aşağıda belirtildiği gibidir.[4] Şekil 1. Kestirme açılarının hata yarıçapına etkisi. Tablo MHz altı çalışan kestirme sistemleri hata sınıflandırması. Sınıf Hatası Derece A ±2 Sinyal Gücü Çok iyi veya iyi B ±5 Oldukça iyi C ±10 Zayıf D >±10 Ancak algılanabilir Göstergesi Kesin Dalgalanması Şiddetli kerteriz dalgalanması Sadece Tarif Amaçlı Tespitsel Karakteristik Zayıflama İhmal edilebilir Hafif Güçlü Çok güçlü Girişim İhmal edilebilir Hafif Güçlü Salınımı 3 >3 5 >5 10 Gözlem Süresi Yeterli Kısa Çok Kısa Çok güçlü >10 Yetersiz 54

3 Tablo MHz üstü çalışan kestirme sistemleri hata sınıflandırması. Sınıf Hatası Derece A ±1 Sinyal Gücü Çok iyi veya iyi B ±2 Oldukça iyi C ±5 Zayıf D >±5 Ancak algılanabilir Göstergesi Kesin Dalgalanması Şiddetli kerteriz dalgalanması Sadece Tarif Amaçlı Tespitsel Karakteristik Zayıflama İhmal edilebilir Hafif Güçlü Çok güçlü Girişim İhmal edilebilir Hafif Güçlü Salınımı 1 >1 3 >3 5 Gözlem Süresi Yeterli Kısa Çok Kısa Çok güçlü >5 Yetersiz Tablo 1 ve 2 den yola çıkarak 30 MHz altı ve 30 MHz üstü frekanslarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gerçek sahada elde edilecek ortalama sapmalar metre cinsinden aşağıda belirtildiği gibidir. 30 MHz Altındaki Frekanslarda 5⁰ metre tan 5 (1) tan (2) 875 (3) 30 MHz Üstündeki Frekanslarda 2⁰ metre tan 2 β metre β metre (4) tan (5) 350 (6) hedefe olan mesafenin 50 ile 70 km mertebesinde ulaşabildiği göz önüne alındığında, en üst düzey sistemler kullanılmış olsa bile, bu mesafe yaklaşık 870 ile 1220 metre olarak hesaplanacaktır. Görüldüğü üzere en ideal sistem de olsa sonuçlar taktik sahada desteğe ihtiyaç duymaktadır. Dinleme sistemleri ile görüntüleme sistemlerinin ortak bir platformda buluşturmak bu konuda etkin bir çözüm olarak düşünülebilir. Fakat mevcut dinleme sistemlerine baktığımızda hesaplanan hata elipsleri hâlihazırda mevcut girdilerden kaynaklanmakta ve son kullanıcıya hedefin bulunması muhtemel noktayı ancak kısıtlar içinde vermektedir. Bu durumda görüntüleme sistemleri verilen hata elipsini görsel olarak taramak suretiyle hedef hakkında daha kesin veriye ulaşılmasına olanak verecektir. Bu tarama kullanılacak kameraya bağlı olarak termal veya RGB görüntü ile olabilir. Ayrıca tasarımda kullanılacak kamera özelliklerinin yazılım ile tanımlanması yapılmak suretiyle, ölçüm mesafesindeki yatay açıklığı hesaplanarak, belirlenecek kriterler ışığında tüm hata elipsinin fotoğrafını tek parça ya da gerekli durumlarda parçalı bindirmeli olarak çekebilecektir. Bu sayede hedef hata elipsi içerisinde teşhis edilmiş hatta detaylı bilgi sahibi olunmuş olacaktır. Bunun yanı sıra bu sistem sayesinde dinleme kestirme sistemlerinin bilinmeyen hedefler ile testi mümkün hale gelmiş olacaktır. Kullanılacak sistem donanım ve yazılım olarak senkron fakat ayrı ayrı tasarlanmalıdır. Sisteme ait ihtiyaçlar münferit olarak ihtiyaca cevap vermediği takdirde, donanım ya da yazılımın üzerine düşen görevi tam anlamıyla yapması mümkün olmayacaktır. Bu amaçla kullanılan sistemlerde bulunan temel donanımlar ilerleyen kısımlarda açıklanmıştır. Bu değerler operasyonel anlamda yorumlandığında taktik sahada çok geniş alanları işaret etmektedir. Bu noktada hareketli platformlar ile yapılacak tespitlerde 55

4 2. PROTOTİP SİSTEM TASARIMI Bu noktada mevcut sistemlerin ötesinde, sistemin üretim aşamalarının mümkünlüğünü de test etmek amacıyla, laboratuar ortamında gerçeklenmesi amaçlanmıştır. Tasarımda sistemin temel sınır değerleri elde edilmeye çalışıldığından, fonksiyonel hassasiyeti arttırıcı yapıtaşı olan, lazer mesafe ölçer olmadan gerçeklenmesi hedeflenmiştir. İncelenen profesyonel donanım ve yazılımlar ışığında ihtiyaç duyulan elementler iki kategoride belirlenmiştir. Prototip Tasarımın Geliştirilmesinde Temel Donanım İsterleri aşağıda belirtildiği gibidir. GPS Programlanılabilir Prototip Kartı Kamera Servo Motorlar, Gimbal Wii Nunchuck Durum Sensörü ve Yönlendirme Kolu Prototip Tasarımın Geliştirilmesinde Temel yazılım isterleri ise aşağıda belirtildiği gibidir. Yazılım İsterleri: Yazılım Dili Programlanabilir Prototip Kartı Dili Harita Altyapısı Veri Tabanı Altyapısı 3. PROTOTİP YAPISAL ÖZELLİKLERİ Tasarlanan sisteme ait unsurlardan kamera, GPS, ve programlanabilir prototip kartı USB 2.0 kablolar ile USB portlar üzerinden bilgisayar ile haberleşmekte ve gücünü buradan sağlamaktadır. Programlanabilir prototip kartı ise sensörler ve motorlar ile direk olarak haberleşmektedir. Ayrıca programlanabilir prototip kartının kutu içeriğinde 4 adet AA ebatlı pilden oluşan 6 V beslemesi vardır. Bu besleme için bir adet aç kapa konumlu anahtar ana gücü kontrol etmektedir. Sistem açıldığında ve USB bağlantıları yapıldığında gerekli tüm cihazlar çalışıyor ise ilerleyen bölümlerde açıklanan sistem kullanım adımlarının takip edilmesi ile cihaz tamamen aktif hale gelmektedir. Aktif hale gelmeden de, gerek eski görevleri incelemek gerekse yeni görevi planlamak amacıyla coğrafi bilgi ara yüzünden istifade edilebilir. Fakat bunun gerçekleştirilebilmesi için en azından harita vektör tabanının yüklenmiş olmasına ihtiyaç vardır. Sistem tam aktif durumda iken gelen GPS verileri NMEA çeviricisi tarafından ayrıştırılır. Buradan sistem hareket yönü bilgisi, hız, yükseklik bilgisi ve enlem, boylam olarak konum bilgisi alınır. Şekil 3. Sistem bağlantı görseli. 56

5 1.Bölge Şekil 4. Yatay eksen sistem tasarım modeli. Hesaplama evreleri iki eksende açı ve sistem hedef arası mesafe olarak gerçekleştirilir. Önce mesafe menzil hesabı yapılır. Hedef Mesafe menzile girmeden fotoğraflama aktif olmaz fakat motor yönlenmeye devam eder. Motorlar için ise yükseklik verisi ile verilen hedef yüksekliği kıyaslanarak, şekil 4 de gösterildiği gibi oluşturulan trigonometrik üçgen ile motorun yönelmesi gereken açı hesaplanır ve bir değişkene atanır. Menzil dikeyde 135 derece ve buda aşağı 45 derece yukarı 90 derece olacak şekilde düşünülmüştür. Ardından GPS den alınan sistem yönü bilgisi ile hedef konum ve sistem konum verilerinden oluşturulan trigonometrik üçgen aracılığı ile hesaplanan sistemhedef arası açı karşılaştırması yapılır. Kullanılan yatay eksen motoru merkezden 90 derece sağa ve sola dönüş kabiliyetinde olduğundan hedef bu aralıkta ise hesaplanan fark analiz edilerek uygun değere ulaşılarak buda bir değişkene atanır son olarak tümü menzilde ise açılar motorlara gönderilir, sistem bu esnada otomatik olarak çekime başlar. Bu çekim hedef herhangi bir menzilden çıkana kadar devam eder. Kullanılan hesap modelleri yatay eksende şekil 5 de belirtildiği gibi 4 bölgeli olarak tasarlanmış olup olasılık modeli açıkta eleman kalmayacak şekilde yazılımsal olarak taranmıştır. Tüm hesap tasarımlarında coğrafik hesaplamalarda boylam esaslı formüller esas alınmıştır. Bu sayede yapılan hesaplamaların dünyanın şeklinden bağımsız yani görev bölgesinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge Şekil 5-4 Bölgeli yatay eksen sistem algoritması tasarım görseli. 57

6 5. SİSTEM AKIŞ DİYAGRAMI SİSTEM AÇILIŞ HARİTA TABANI 6. PROGRAM ARAYÜZLERİ Program çalıştırıldığında yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayara bağlı dahili kamera da mevcut olduğundan sistem hangi kameranın kullanılmasını istediğimizi soracaktır. Liste yardımıyla istediğimiz aygıt işaretlenerek tamam butonuna basılır. KAMERA SEÇİMİ GPS CİHAZ BUL GÖREV GPS CİHAZ BULUNDU MU? E GPS NMEA HARİTA KONUM H Şekil 7. Kamera şeçim arayüzü. Ardından açılan pencerede ise program harita temel verisini alacağı vektör harita tabanını yüklemek üzere *.shp uzantılı harita veri yolunu sormaktadır. İstenilen dosya harddisk içerisinde bulunarak seçilir ve Aç butonuna basılır. HEDEF MENZİL/AÇI HESABI HEDEF MENZİLE GİRDİ Mİ? H E HEDEF AÇISAL MENZİLE GİRDİ Mİ? H Şekil 8. Harita tabanı vector özellikli dosya seçimi. Seçilen harita dosyasına ait koordinat sisteminin seçilmesine olanak sağlayan ekrandan WGS84 koordinat sistemi seçilir ve Ok butonuna basılır. E MOTOR AÇI HESABI AÇILARI MOTORLARA GÖNDER Şekil 6 Sistem akış diyagramı. Şekil 9. Harita koordinat sistemi seçimi. 58

7 Karşımıza ana işlem ekranı gelmiş; harita yüklenmiş; veri tabanı ile son göreve ait kayıtları içerecek şekilde bağlantı kurulmuş olur. Şekil 10. Ana pencere sistem kontrol arayüzü. İşlem penceresi sol alt tarafındaki tab kontrolünde HEDEFLER tab`ı seçilir. Hedefe ait enlem, boylam, menzil bilgisi ilgili pencerelere girilir ardından hedef aktif kutucuğu seçildiğinde bu veriler hedef listesine eklenir. Şekil 13. Görev başlatma. Play butonuna basıldığında GPS`den gelen veri işlenir, menzil ve açı hesabı yapılarak sonuçları ekrana yansır. Ayrıca gelen veri sağ tarafta veri tabanı penceresine eklenir. Anlık veriler GPS DATA tabında yer alan göstergelerde eş zamanlı takip edilebildiği gibi durum çubuklarında da yazılı olarak mevcut olacaktır. Şekil 11. Hedef değerleri giriş arayüzü. GPS DATA tab`ından, Görev ekle menüsünden yeni bir görev numarası seçilir aksi halde son görev üzerinden devam edilir. CİHAZ ALGILA GÖREV EKLE Şekil 14. Yazılım tabanlı analog görünümlü göstergeler. Hedefin mesafe ve açısal olarak menzile girmesi durumunda hesaplanan veriler, motorlara gönderilerek otomatik olarak hedef menzilde kaldığı sürece hedefin saniyede bir kare fotoğrafı çekilir. İsteğe göre bu saniyede 25 kareye kadar yükseltilebilir. Bunun dışında yazılım harita altyapısı tamamen fonksyonel olarak kullanılabilir özellikleri desteklemektedir. 7. SİSTEM HATA ANALİZLERİ Şekil 12. Görev seçim arayüzü. Bu işlemin ardından, Cihaz Algıla butonuna basılır. Bu buton ile bilgisayara bağlı tüm cihazlar taranır ve içeriğinde NMEA datası ihtiva eden bir cihaz olup olmadığı araştırılır. NMEA datası içeren bir cihaz tespit edilmesi durumunda, cihaz ismi karşısında GPS DETECTED şeklinde ifade belirir ve Play simgeli görev başlangıç butonu aktif olur GPS Pozisyon Hatalarının Test Sonuçlarına Etkisi Kullanılan GPS NMEA verileri, 3D Fix durumunda olduğunda verilen özellik tablosuna göre en fazla 5 metre hata ile konum bilgisi sağlamaktadır. Bu değerden yola çıkarak en kötü durum senaryosu üzerinden gidildiğinde ve sistemin hata oranını kabul edilebilir seviyede minimize etmek istendiğinde, bu hata oranının, hedef ile cihaz arası mesafeye göre değişimi şekil 15 deki grafikte verilmiştir. 59

8 Bu yolu kat etmesi için geçen süreni hıza bağlı değişimi şekil 17 de yer alan grafikde verilmiştir. Şekil 15. GPS hata miktarının hız ile olan değişim grafiği. Grafik değerleri incelendiğinde yaklaşık 170 metre ve sonrasında GPS kaynaklı hatanın hedefe olan mesafeye oranı %3`ün altına düşmektedir. Bu oran ancak 500 metre mesafede %1`e ulaşmaktadır. Gerçek sistem tasarımında bu durumdan yola çıkarak minimum hedef mesafesinin 500 metreden fazla olması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. Ayrıca kamera kabiliyetinden bağımsız düşünürsek günümüz sistemlerinde kullanılan sistemlerde yaklaşık feet ( 3050 metre ) mesafeden yapılan ölçümlerde bu hata binde 1,5 olacaktır. Mevcut insansız hava araçlarında ise feet ( metre ) mesafeden tespit yapılmakta ve bu mesafede GPS hatasının tespit noktasına olan hata oranı onbinde 5 olarak görülmektedir. Mevcut prototipde kullandığımız kamera kabiliyetleri dolayısıyla bu değeri yaklaşık 170 metre ve fazlası hedef mesafesi olarak kabul edeiceğiz. Bu durumda %2-3 GPS hatası tolerans olarak testlerde sabit değer olarak kullanılacaktır. 7.2.Araç Hızının Test Sonuçlarına Etkisi GPS verileri, sistem tarafından saniyede bir defa toplanmaktadır. Bu durumda hedef mesafesi 300 metre olarak seçilirse hedefi ilk olarak menzile 45⁰`lik bir açı ile menzile aldığımız kabul edildiğinde bu hedefin 90⁰`lik açımıza gelmesi için 210 metre mesafe kat edicektir. Şekil 17. Hedef geçiş süresinin hıza bağlı değişimi. Grafik yorumlandığında araba için testlerde seçilecek hız değeri 75 km/s`i aşmayacak şekilde olacaktır. Bunun üzerindeki hızlarda, kamera çözünürlüğü ve motor reaksiyon hassasiyeti yetersiz kalıcaktır. Fakat grafikte de belirtildiği üzere bir hava aracı için yaklaşık minimum hızlarda, bu süreler kamera kabiliyetlerine göre 34 ve 115 saniye olmaktadır. Hedefin kat edilmesi için geçecek süre artmaktadır. 7.3.Motor Hassasiyetinin Test Sonuçlarına Etkisi Şekil 18. Motor hareketinin hedefte yarattığı tek eksen kayma miktarı. Bu durum pozitif bir etki yaratmakla birlikte, mesafe artışı 1⁰ lik motor hareketinin, hedef noktada tek eksende yaratacağı değişimi ve motorun sürülmesi gereken minimum derece hassasiyetinin önem kazanmasına neden olmaktadır. Yukarıdaki senaryo ışığında, bu durumu sayısallaştırdığımızda Tablo 3 de yeralan verileri elde ediyoruz. Tablo 3. İhtiyaç duyulan motor hassasiyet açıları. Taşıyıcı Araç Mesafe 45⁰ Açıdan 90⁰ lik Açıya Süre İhtiyaç Duyulan Motor Hassasiyeti Araba 300m 10 sn 4.5⁰ Uçak 3.000m 34 sn 1.32⁰ UAV m 115 sn 0.39⁰ Şekil 16. Hedef nokta menzil mesafe açı ilişkisi. Tabloda belirtilen bilgiler ışığında prototip sistem minimum 1 derece hassasiyetle tasarlanmış olup isterleri karşılamaktadır.bu hassasiye karşılk mesafe Tablo 4 de belirtildiği gibidir. 60

9 Sistemin tasarım konsepti göz önüne alındığında amaç elde edilecek kestirme sonuçlarının fiziksel varlığını test etmek ve görsel olarak belgelemek olduğundan ihtiyaç duyulan detay miktarı çok düşük değerlerde olmak durumunda değildir. Fakat amaca yönelik olarak kullanılacak kamera kabiliyetleri elbette tespiti amaçlanan hedefin detayalarına yönelik ihtiyacı karşılamalıdır. Dolayısıyla yapılan protip üzerinde gerçekleştirilen testlerde hedef, büyük bir nesne olarak seçilmiş detay, netlik gibi nitelikler dikkate alınmamıştır. Burada amaçlanan istenen kriterleri sağlayan bir sistemin saha performansını ölçmek buradan yola çıkarak da gerçek sistem isterlerine ışık tutmak olmuştur. Tablo 4. 1⁰ Değişime Karşılık Hata Miktarları. 8. PROTOTİP SİSTEM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TESTLER 8.1. Hazırlık Aşaması Sistemin Kullanılabilmesi maksadıyla test düzeneği ihtiyaç duyulan Şekilde kurulmuştur. Mesafe ( metre ) 1⁰ Değişime Karşılık Hata ( metre ) FOV`nin test sonuçlarına etkisi Bu durumda dahi çekilecek her kare görüntünün kullanılan mesafe karşılığı minimum mesafeden büyük olması gerekir ki testler esnasında saha hatalarını görmeye olanak olsun. Aksi halde hata, hassasiyetten büyük olacağından oluşacak kaymanın sebebi üzerine yorum yapmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle GPS hatalarından kaynaklanan hata oranlarında, taşıyıcı araç hızınının motor hassasiyeti üzerine etkisinde de olduğu gibi, 1⁰`lik tarama açısında da, minimum hedef mesafesi hassas önem arz etmeketedir. Kullanılan kamera yatay FOV`si 68.5⁰`dir. Şekil 20. Sistemin araç üzerine kurulumu Kalibrasyon Yatay ve dikey sıfırlama amacıyla referans alınması maksadıyla kaput üzeri hareket istikameti için bant ve yatay için dijital su terazisi kullanılmıştır. Bu referans değerleri alınan kamera görüntüsü ve dijital su terazisi yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu sayede sistemin yere tam parallel ve araç hareket istikameti ile senkron olarak çalışması sağlanmıştır. Bu sayede kayma miktarı kadran içinde rahatlıkla görülebilecektir. Şekil 19. FOV görseli. Örnek olarak 300 metre mesafede yatay FOV Şekil 21. Sistem kalibrasyonu. 61

10 Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi Test sahası olarak yukarıda belirtildiği üzere 300 metre mesafede çözünürlükten bağımsız olması amacıyla yükseklik değeri fazla arazi içerisinde seçilmesi kolay kum ocağı seçilmiştir. 8.3.Test Sahasının Seçilmesi Araç belirlenen yolda, 75 km hız ile hız sabitleyici vasıtasıyla kullanılmıştır. Bu esnasda sistem tarafından menzil 400 metre (önlemeli) olarak girilmiştir. Algoritmada belirtildiği şekilde açısal ve mesafe menzil sağlandığında cihaz tüm işlemi otomatik olarak gerçekleştirmiştir. Her iki yöndede deneme yapılmıştır ( Algoritmanın simetrik testi amacıyla ). Toplam 6 hedef geçişi yapılmış menzil yön algoritmaları başarılı bir şekilde görev yapmıştır Test Sonucu Şekil 22. Test sahası havadan görünümü. Yapılan çalışma sonucunda prototip cihaz aşağıda görülen verileri toplamıştır. Alınan veriler kullanılan kamera kabiliyetleri dolayısıyla hedef hakkında detaylı bilgi vermemekle birlikte, test hedefi yatay ve dikey eksende, saatte 75 km hızla giden bir araç içerisinde kurulan test düzeneği ile kilitte tutabilmiş olması dolayısıyla görevini yerine getirmiştir. Şekil 23. Sistem tarafından 6 adet gerçekleştirilen test verileri. 62

11 9. SONUÇ VE ÖNERİLER Yapılan prototip cihaz ile gerçekleştirilen testler sonucunda GPS pozisyon hatalarının kullanılan GPS kabiliyetleri ile doğrudan bağlantılı olduğu dolayısıyla gerçek üretimde kullanılıcak GPS için, mümkün ise GPS`in Difransiyel GPS özellikli olarak seçilmesi ve bu sayede hataların minimize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan servo motorlar 180⁰ derece çalışma aralığına sahiptir. Prototip projede hedefleme algoritmasını kısıtlı olarak tasarlama amacıyla bu şekilde seçilmiştir. Üretilecek gerçek bir sistemde kısıt ne olursa olsun gerek hareket kabiliyetini arttırmak, gereken hareket hassasiyetini ihtiyaç duyulan seviyede sürmek maksadıyla step motor kullanılması ve hatta bunun dişli sistemler ile desteklenerek güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca motor tepkime süreleri mevcut durumda 0.10sec/60 derecedir. Bu değer ne kadar düşerse hassasiyetin o kadar artacağı unutulmamalıdır. Kullanılıan gimbal iki eksenli olup mevcut prototipde amaca hizmet etsede, özellikle üç boyutlu hareket etmesi düşünülen sistemlerde tasarımın üç boyutlu gimbal ile yapılması daha hassas sonuçlar verecektir. İhtiyacı karşılayacak eksen sayısı projeye göre değişkendir. Sistem kamerası bu projede, sadece sistem kararlılığını ölçmek amacıyla ihtiyaçları karşılayacak şekilde seçilmiştir. Gerçek şartlarda kullanılması planlanan mesafeye uygun yakınlaştırma ve FOV değerlerini karşılayacak ve ayrıca amaca yönelik farklı görüntü bandlarını (IR) destekleyen kameralar seçilmesine ihtiyaç vardır. Radyo frekans kestirme sonuçlarinin coğrafi bilgi sistemleri tabanli yazilim ve görüntüleme sistemi ile desteklenmesi mümkün ve faydalı olduğu, sistemin isterlerin karşılanması durumunda gerçek şartlarda görevi destekleyici bir unsur olarak görev yapabileceği yapılan prototip ve üretilen yazılım ile gerçeklenmiştir. Ayrıca üretilen yazılım ile gelecekte üzerinde çalışılacak donanımlar ve yazılım içeriğindeki hedefleme algoritmalarına deneme yapabilmeleri açısından açık kaynak bir platform oluşturulmuş ve bu verileri coğrafi veri sistemi üzerinde görselleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited. [2] Chen, J.C., Yao, K. and Hudson, R.E. (2002), Source Localization and Beamforming,IEEE Signal Processing Magazine,Vol 19.(2)pp [3] ELMA İlker (2007) Anten dizileri kullanarak Sinyal kaynaklarının tespiti, (Yüksek Lisans tezi), Zonguldak Kara elmas Üniversitesi. [4] International Telecommication Union (2011) Direction finding and location determination at monitoring stations, Recommendation ITU-R SM.854-3(09/2011) ÖZGEÇMİŞLER Hv.Mu.Ütğm.Bora TEMİZEL 1982 yılında Ankara da doğmuştur yılında Hava Harp Okulu, Elektronik mühendisliği Bölümü mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muhtelif görev ve projelerde çalışmıştır yılında başlamış olduğu, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN) Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Uydu Teknolojileri Yüksek Lisans programını 2013 yılında tamamlamıştır. Anten dizileri, radyo yön bulma ve bunların alternatif yöntemlerle desteklenmesi konularıyla ilgilenmektedir. Yrd.Doç.Dr.Hv.Müh.Alb.Ersin GÖSE Dr. Ersin GÖSE, 1992 yılında Hava Harp Okulu, Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirmiştir yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde doktorasını bitirmiş ve 2006 yılında Hava Harp Okulu, Elektronik Mühendisliği bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. İlgi alanları; Kablosuz Haberleşme, Kanal Kodlama, Yapay Sinir Ağları, GA, RF ve Mikro Dalga Tekniğidir. Yrd.Doç.Dr.Hv.Müh.Yb.Emre AYDEMİR Yrd.Doç.Dr. M. Emre AYDEMİR, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans, 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde doktorasını bitirmiş ve aynı yıl Hava Harp Okulu, Elektronik Mühendisliği bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. İlgi alanları; Antenler, Elektromanyetik Uyumluluk ve Mikrodenetleyicilerdir. 10. KAYNAKLAR [1] Alıcıoglu, B. (2003) Alınan işaretin Yönünü Bulma, Hacettepe Ünv. Fen Bilimleri Yüksek Lisans tezi,ankara,türkiye. 63

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

AKTİF KONTROLLÜ FAYDALI YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİNİN ALT SİSTEM BAZINDA TASARIMI, TEST VE METOTLARI

AKTİF KONTROLLÜ FAYDALI YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİNİN ALT SİSTEM BAZINDA TASARIMI, TEST VE METOTLARI DOI 10.7603/s40690-014-0003-3 Aktif Kontrollü Faydalı Yük Taşıma Sistemlerinin Alt Sistem Bazında Tasarımı, Test ve Metotları HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (37-44) AKTİF

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ Şubat 2014 ANTALYA TÜBİTAK BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 2014 CİL 7 SAYI 2 (35-43) VEKÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNEMLERİ Demet ÇİLDEN * İÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü. cilden@itu.edu.tr Cengiz

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI Ulaş VURAL DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDE MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDE MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2012 CİLT 5 SAYI 3 (35-45) TÜRK HAVA KUVVETLERİNDE MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Hv.İkm.Yzb. Çağlar Utku * Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Yeşilyurt-İstanbul

Detaylı

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı