KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI"

Transkript

1 KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI CORAF BLG SSTEM LE ÇEVRESEL VERLERN MODELLENMES : TRABZON-DERMENDERE VADS ÖRNE YÜKSEK LSANS TEZ Harita Müh. Mehmet Devrim AKÇA OCAK 2000 TRABZON

2 KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI CORAF BLG SSTEM LE ÇEVRESEL VERLERN MODELLENMES : TRABZON-DERMENDERE VADS ÖRNE Harita Müh. Mehmet Devrim AKÇA Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce Harita Yüksek Mühendisi Ünvanı Verilmesi çin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildii Tarih : Tezin Savunma Tarihi : Tez Danımanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi : Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOLU : Doç.Dr. Mehmet TÜFEKÇ : Yrd.Doç.Dr. Çetin CÖMERT Enstitü Müdürü : Prof.Dr. Asım KADIOLU Trabzon 2000

3 ÖNSÖZ Konusu, Trabzon-Deirmendere Vadisi ile ilgili çevresel verilerin Corafi Bilgi Sistemi ile modellenmesi olan bu yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi nce 1998 yılında balatılan DEVAÇED (Trabzon-Deirmendere Vadisi Çevre Düzenleme Projesi) Projesine altlık olacak ekilde hazırlanmıtır. Bu çalıma içerisinde, Deirmendere Vadisi nin doal çevreye yönelik bilgilerinin saklandıı ve yönetildii bir corafi veri tabanının nasıl olması gerektii sorusuna yanıt aranmı ve de böyle uzun vadeli bir çalımanın ilk adımları atılmıtır. Son olarak toplanan corafi verilere dayanarak, çevreye yönelik deiik sorgulamalar, analizler ve sunumlar hazırlanmıtır. Danımanlıımı üstlenerek, çalımalarımın her aamasında bana destek veren deerli hocam sayın Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOLU na sonsuz teekkürlerimi sunarım. Destekleriyle çalımalarımda çok büyük etkileri olan, müdürüm Harita Müh. Yılmaz SARAL a, mesai arkadalarım Harita Müh. Kemal KURT a ve Harita Müh. Hasan AVCI ya, tezimin uygulama ve yazım kısmında bana büyük destei olan; dostum Ar.Gör. Hasan Tahsin BOSTANCI ya ve sayın hocam Ar.Gör. Osman DEMR e yardımlarından dolayı teekkür ederim. Mehmet Devrim AKÇA II

4 ÇNDEKLER Sayfa No ÖNSÖZ II ÇNDEKLER III ÖZET VI SUMMARY VII EKLLER DZN VIII TABLOLAR DZN X SEMBOLLER DZN XI 1. GENEL BLGLER GR Problemin Tanımı Çalımanın Amacı Metodoloji CORAF BLG SSTEMLER Bilgi Sistemleri Corafi (Konumsal) Bilgi Sistemleri Corafi Bilgi Sistemleri ve Dier Bilgi Sistemleri Corafi Bilgi Sistemlerinin Bileenleri Veri Veri Modeli Genel Amaçlı Veri Modelleri Konumsal Veri Modelleri Konumsal Veri Yapıları Vektörel Veri Yapıları Raster (Hücresel) Veri Yapıları Teknoloji Yazılım Donanım ve Yan Ürünler Altyapı 43 III

5 Personel Örgütsel Düzenlemeler Kurumsal Destek Corafi Bilgi Sistemlerinin Sınıflandırılması Corafi Bilgi Sistemi Kurulumunda lem Adımları Corafi Bilgi Sistemlerinde Maliyet ARC/INFO CORAF BLG SSTEM YAZILIMI SAYISAL YÜKSEKLK MODEL Yüzey Temsili Haritacılıkta Yüzey Temsili Düzenli Grid Temelli Sayısal Yükseklik Modeli Triangulated Irregular Network Sayısal Yükseklik Modellerinin Uygulama Alanları YAPILAN ÇALIMALAR DEVAÇED Projesi Çalıma Alanının Tanıtılması Gereksinim Analizi Kullanılan Yazılım ve Donanım Grafik ve Grafik Olmayan Verilerin Edinilmesi Kavramsal Veri Tabanı Tasarımı Grafik Verilerin Veri Tabanına Aktarılması Uydu Görüntülerinin lenmesi Sözel Verilerin Veri Tabanına Aktarılması Çalıma Alanının Pafta ndeksinin Oluturulması TIN, Lattice ve Hillshade Katmanlarının Oluturulması Uydu Görüntüleri ile Veri Tabanının Zenginletirilmesi Kirletici Tesislerin Sorgulanması Yüzey Analizleri Nüfus ve Kirlilik Merkezleri Arasındaki likinin Aratırılması Potansiyel Erozyon Sahalarının Belirlenmesi BULGULAR ve TARTIMA SONUÇLAR ÖNERLER 110 IV

6 6. KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇM 146 V

7 ÖZET 1998 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi önderliinde ve Trabzon Valilii nin destei ile, Trabzon-Deirmendere Vadisini daha yaanılabilir kılmak için, Bu Vadide bir Çevre Düzenleme Projesi (DEVAÇED) balatılmıtır. Projenin amacı; söz konusu vadinin mevcut fiziki, sosyo-ekonomik, arazi kullanımı, teknik altyapı, mülkiyet ve imar planlamasının incelenmesi, elde edilen her türlü verilerin corafi veri tabanına aktarılması, gerekirse vadinin uydu görüntülerinin salanması, bu corafi verilere dayanarak doal ve yapay kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, gerekli corafi analizlerin ardından yaanılan doal çevreye ilikin bazı saptamaların ve tahminlerin yapılması ve de sonuç olarak kırsal ve kentsel alanların yeniden düzenlenmesidir. Bu Yüksek Lisans Tezi, DEVAÇED Projesi kapsamında hazırlanmıtır. Bu çalımada, yukarıda proje amaçlarında da belirtildii gibi Arc/Info Corafi Bilgi Sistemi yazılımı kullanılarak yörenin corafi veri tabanı oluturulmu, bu verilerden yararlanılarak yörenin doal-yapay kirlilik kaynaklarına ve potansiyel erozyon sahalarına yönelik iki ayrı saptama yapılmıtır. Anahtar Kelimeler : Corafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Sayısal Arazi Modeli, Corafi Veri Tabanı, Arc/Info VI

8 SUMMARY Modelling Environmental Data Using Geographical Information System : Case Study of Trabzon-Deirmendere Valley In 1998, with leadership of Karadeniz Technical University and with supporting of Governorship of Trabzon, Environment Arrangement Project of Deirmendere Valley was started for making Trabzon-Deirmendere Valley more liveable. The aim of the Project is to investigate present physical, socio-economic, land use, technical infrastructure, property and planning conditions of the area, to collect these geographical data, to form a geographical database, if necessary to acquire satellite images of the area, to determine artificial and natural pollution resources, to make necessary geographical analyses, as a result, to re-arrange rural and urban areas. This thesis was prepared at extend of DEVAÇED Project. In this study, geographical database of the area was formed with ARC/INFO geographical information system software. Two determination that one of them is detecting artificial-natural pollution sources and other of them is to determine the potential erosion areas was made with supporting of the geographical database. Keywords: Geographical Information Systems, Remote Sensing, Digital Elevation Model, Geographical Database, Arc/Info. VII

9 EKLLER DZN Sayfa No ekil 1. Corafi temelli bir bilgi sisteminin 3 kavramsal bileeni 7 ekil 2. Arazi Bilgi Yönetimi döngüsü 10 ekil 3. CBS ve dier bilgi sistemleri 11 ekil 4. CBS ve dier konumsal veri ileme disiplinleri 12 ekil 5. CBS nin bileenleri 13 ekil 6. Veri ve bilgi arasındaki iliki 14 ekil 7. Veri tabanı tasarımı 17 ekil 8. Varlık-liki Modeli 18 ekil 9. Konumsal Veri Modellerinin sınıflandırılması 20 ekil 10. Konumsal veri yapıları 22 ekil 11. Spaghetti veri yapısı 23 ekil 12. Topolojik olarak eit iki ekil 24 ekil 13. DIME topolojik veri yapısı 26 ekil 14. CARIS topolojik veri yapısı 27 ekil 15. TIN veri yapısı 29 ekil 16. Zincir kodları 31 ekil 17. Blok kodları 32 ekil 18. Dörtlü aaç yapısı 33 ekil 19. Pentium II (Deschutes) 41 ekil 20. SCSI ve dier arabirimlerin veri transfer hızları 41 ekil 21. Corafi Bilgi Sistemlerinin örgütsel görünüü 44 ekil 22. Bilgi Sistemleri için bir taxonomi örnei 46 ekil 23. Arazi ilikili bilgilerin referanslarının sınıflaması ve tipleri 47 ekil 24. Kurumsal ve Çevresel Sistemler 48 ekil 25. Corafi Bilgi Sistemlerinin bilgi sistemleri arasındaki yeri 49 ekil 26. Yerel CBS kurulmasındaki masraf daılımı 53 ekil 27. Pointwise yönteminde kullanılan deiik yöntemler 58 ekil 28. Delaunay Üçgenleme Yöntemi 61 ekil 29. Çalıma alanı 66 ekil 30. Çalıma alanının 2 boyutlu görünümü 67 ekil 31. MTA dan edinilen uydu görüntüleri 73 VIII

10 ekil 32. likisel veri tabanı tasarımı sonuçları 76 ekil 33. Veri tabanında oluturulan kapsamlar 81 ekil 34. ARC/INFO da register ilemi 83 ekil 35. Trb457.tif görüntüsünün, rectify komutundan önce ve sonra hali 84 ekil 36. RELATE komutunda kullanılan dosya 86 ekil 37. Çalıma alanının pafta indeksi 87 ekil 38. ArcView 3D Analyst yazılımında oluturulan SAM 88 ekil 39. ArcView 3D Analyst yazılımında oluturulan baka bir SAM 89 ekil 40. Arazinin 100m. de bir geçen eyükseklik erisi haritası 90 ekil 41. Çalıma alanının lattice katmanı 92 ekil 42. Hillshade örnei 93 ekil 43. Veri tabanının uydu görüntüleriyle zenginletirilmesi 94 ekil 44. Veri tabanının uydu görüntüleriyle zenginletirilmesi 95 ekil 45. Vadiye litre/gün den daha çok atık dearj eden tesisler 96 ekil 46. Deirmendere Vadisi nin bakı haritası 98 ekil 47. Deirmendere Vadisi nin eim haritası 99 ekil 48. Deirmendere Vadisi nin yükseklik deiimi haritası 100 ekil 49. Kirlilik ve nüfus merkezleri arasındaki iliki 102 ekil 50. Bitkilerin spektral yansıtmaları 103 ekil 51. Lansat-5 TM algılayıcısının, Deirmendere Vadisi nin 3 ve 4 numaralı bantlarındaki görüntüleri 104 ekil 52. Deirmendere Vadisi potansiyel erozyon sahaları 107 Ek ekil 1. ARC/INFO yazılımının mimarisi 117 Ek ekil 2. External ve internal dosya yapıları 124 Ek ekil 3. Grid in koordinat sistemi 126 Ek ekil 4. TIN in yapısı 126 Ek ekil 5. Grid ve Lattice nin karılatırılması 127 Ek ekil 6. Bir AML programının anatomisi 133 Ek ekil 7. Kullanıcı arayüzü oluturma 133 Ek ekil 8. Register ilemi 145 IX

11 TABLOLAR DZN Sayfa No Tablo 1. Sun Ultra5 i istasyonu ve özellikleri 42 Tablo 2. Uygulama ekillerine göre GIS ekilleri 50 Tablo 3. CBS de maliyet 52 Tablo 4. Yüzey temsilinde kullanılan genel polinomal eitlikler 59 Ek Tablo 1. Arc/Info CBS yazılımının veri setleri 121 Ek Tablo 2. Kapsamda bulunan detay sınıfları 123 Ek Tablo 3. Kapsam dosya yönetimi 124 Ek Tablo 4. Yüzey veri modeli dönüüm komutları 128 Ek Tablo 5. Detay tiplerinin, topoloji ve öznitelik bilgilerinin saklandıı dosyalar 130 Ek Tablo 6. Topoloji ve koordinat dosyalarının yapısı 131 Ek Tablo 7. Debi bilgileri 139 Ek Tablo 8. Yerleim alanları bilgileri 140 Ek Tablo 9. Kirletici tesisler 143 X

12 SEMBOLLER DZN GIS : Geographical Information Systems CBS : Corafi Bilgi Sistemleri SAM : Sayısal Arazi Modeli XI

13 1. GENEL BLGLER 1.1. GR çinde yaadıımız doal çevrenin kirlenmesini önlemek ve bunun için önlemler almak, devletin ve bireylerin kukusuz en önemli görevlerinden birisidir. Ancak gözlenen odur ki; toplumların tarım toplumundan sanayi toplumuna geçi sürecinde verdikleri en önemli taviz, içerisinde yaadıkları doal çevreyi ilgilendiren unsurlardır. HABTAT sayesinde ismini sıkça duymaya baladıımız sürdürülebilir kalkınma kavramı, tarım toplumu-sanayi toplumu çelikisine en iyi çözüm gibi görülmektedir [1]. Sürdürülebilir kalkınma, günün gereksinimlerini, gelecek kuakların kendi gereksinimlerini karılaması olanaklarını azaltmadan, karılayan kalkınma eklinde tanımlanmaktadır [2]. Corafi Bilgi Sistemleri (CBS), son yıllarda, klasik arivleme yöntemlerinin yetiemeyecei kadar çok ve deiik türdeki verilerin yönetilmesinde kullanılan önemli bir araçtır. Bunun yanında Corafi Bilgi Sistemlerinin en önemli yararlarından birisi de corafi varlıklara ilikin olaylar üzerine doru kararların verilebilmesine yardımcı olmasıdır. Çok deiik uygulama alanları bulunan Corafi Bilgi Sistemleri, doal çevre ile ilgili verilerin toplanmasında, yönetilmesinde, sorgulanmasında ve analizinde ayrıca çevreyle ilikili olaylar üzerine doru kararlar vermede kullanılan etkili teknolojik bir araçtır [1]. Corafi Bilgi Sistemlerinin en önemli bileeni veridir. CBS ler, büyük hacimli verilerin verimli bir ekilde yönetilebilmesi ve bu verilere dayanarak amaca yönelik belirli sonuçların elde edilmesi için kurulur. Bu balamda çalımanın amacı ile verilerin nitelii arasında önemli bir balantı vardır. Corafi veri tabanlarının geleneksel veri kaynakları unlardır: mevcut corafi veri tabanları, haritaların sayısallatırılması, yazılı metinler, yersel jeodezik ölçüler, fotogrametrik ölçüler, uydu jeodezisi, uzaktan algılanmı görüntüler, 1

14 Yukarıda sayılan veri kaynakları arasında özellikle uzaktan algılama, çevresel bilgi sistemlerinin en önemli veri kaynaıdır. Bu teknik sayesinde, günümüzde, yeterli duyarlılık ve dorulukta, çok geni alanlar hakkında veri toplanabilmektedir. Elde edilen raster yapıdaki veriler kolaylıkla corafi veri tabanına aktarılabilmekte, vektörel verilerle beraber kullanılabilmekte veya dorudan vektörel yapıya dönütürülebilmektedir li yıllara girdiimiz u günlerde çaımıza; bilgi çaı veya biliim çaı adı verilmektedir. üphesiz ki bunda, bilgisayar yazılım ve donanım teknolojisindeki ba döndürücü gelimelerin etkisi büyüktür. Sanayi ve teknolojideki çok hızlı gelimelerle hızlı bir kirlenme sürecine giren çevremizi, daha yaanılabilir kılmak için bilgi teknolojisine dayalı araçları kullanmak kaçınılmazdır. Çevre ile ilgili ne kadar çok veri toplarsak ve bu verileri ne kadar iyi yönetirsek, çevresel kirlenmeyi o kadar kontrol altına alabiliriz Problemin Tanımı Trabzon-Deirmendere Vadisinin varlıı, tarihi Trabzon kentinin kurulmasının esas sebebidir. Zira, Dou Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde bulunan bütün kentler, akarsuların denize kavutukları yerlere yakın kurulmutur. Bu tercihin yapılmasında, vadilerin iç kısımlara ulamadaki öneminin de rolü vardır. Deirmendere Vadisi de, yüzyıllar öncesinden beri ç Asya dan Karadeniz e tarihi pek Yolu (Silk Road) nun izlencesi olmutur. Trabzon kenti ve köyleri sakinlerinin, ulaım güzergahı olmasından baka, temiz su temini, iç su ürünleri avcılıı, mesire ve dinlenme yeri, deirmen iletmeleri gibi birçok alanda Deirmendere Vadisinden yararlandıı bilinmektedir. Deirmendere nin bundan 30 yıl önce, bugünkü Ardeen-Fırtına Deresi benzeri temizlik ve doal güzellikte olduu bir gerçekti. Günümüzde Deirmendere Vadisi ise, yer yer ıslah adı altında daraltılmı yataıyla adeta bir katı ve sıvı atık kanalı görünümünü almıtır. Dere yataı, adeta bir antiye görünümündedir. Her çeit çevre kirleticisi atık bırakan üretim ve hizmet tesisleriyle, bozuk bir karayolu güzergahıyla, plansız ve korkusuz bir yapılama ile, kum, çakıl ve ta ocaklarıyla, adeta vadi boyunca kurulu yerleim yerlerinin çöplüü ve atık su kanalı olmutur. Üstelik bu vadiden, halen Trabzon kenti ve Üniversitenin temiz su adı verilen su ihtiyacı da karılanmaktadır [3]. Deirmendere Vadisini kirleten, doal ve estetik açıdan bozan doal ve yapay yapılar belirlenmedii sürece, bir süre sonra vadinin bu günkü halinin bile aranacaı 2

15 açıktır. Kirliliin kontrol altına alınabilmesi için, vadiyle ilgili tüm corafi ve çevresel verilerin hızla toplanması, nitel ve nicel olarak yorumlanması, planlamada öncelikli alanların belirlenmesi ve ileriye dönük olarak kentsel ve kırsal alanların düzenlenmesi gerekmektedir Çalımanın Amacı Trabzon kentinin içme suyunu salayan ve ç Anadolu ya açılmasını salayan Deirmendere Havzası süratle kirlenmekte, doal ve estetik olarak bozulmaktadır. Bu bozulmayı azaltabilmek için Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1998 yılında; Trabzon Valilii ile birlikte Trabzon-Deirmendere Vadisi Çevre Düzenleme Projesi ni (DEVAÇED) balatmıtır. Projenin amacı: Çok amaçlı bir çevre düzenlemesi olarak, topyekün kırsal düzenleme esasına yönelik planlanan bu proje, Trabzon-Deirmendere Vadisi nin Maçka-Karadeniz arasında kalan 30 km lik kısmının uygun görülen genilikte ele alınarak ulaım, temiz su ve atık isale tesisleri yapımı, akarsu yataı kullanımı, çevre, mülkiyet yapısı, imar ve yerleme açısından incelenmesi ve yeniden düzenlenmesi, doal güzelliklerin ve köprü, deirmen, çeme vb.. tarihi yapıların korunması planlarının hazırlanması, böylece, çevre halkının doal ortamdan salıklı bir ekilde yararlanmasını salayarak, olması gereken kamu yararını tesis etme amacına yöneliktir [3]. Deirmendere Vadisi nin Maçka-Karadeniz arasındaki kısmı, youn bir ekilde iskan, sanayi ve ticaret amacıyla kullanılmakta, oluan katı ve sıvı, evsel ve sanayi atıkları dereye dearj edilmektedir. DEVAÇED kapsamında yapılan bu çalımanın amacı, Deirmendere yi hangi kirlilik kaynaklarının ne oranda kirlettiinin saptanmasıdır. Bunun için ilk önce vadinin halihazır durumunun bilgisayar ortamında görüntülenebilmesi için, toporafya, idari sınır, nüfus, yerleim alanları, dereler, yollar ve önemli yapay tesisler ile ilgili harita ve metin bilgileri deiik kaynaklardan edinilerek sayısallatırılıp, bilgisayar ortamında depolanacaktır. Bu temel altlıın üzerine kirletici tesisler, vadinin orman varlıı, derelerin debi bilgileri eklenecek ve oluturulan bu corafi veri tabanını zenginletirmesi amacıyla bölgeyi kapsayan uydu görüntüleri kullanılacaktır. Oluturulan bu corafi veri tabanı kullanılarak, vadideki evsel atıklar, sanayi atıkları ve nüfus younluu ilikisi incelenecektir. Ayrıca uydu görüntüleri ve vektörel bilgiler 3

16 kullanılarak, vadideki mevcut erozyon sahaları, uzaktan algılama teknii kullanılarak saptanmaya çalıılacaktır. Ancak bu yüksek lisans tezinin ileriye dönük ve temel amacı, Trabzon ehri için bu kadar hayati önem taıyan Deirmendere Vadisinin Çevresel Bilgi Sisteminin kurulabilmesi ve bu sistemin sürekli ayakta tutulabilmesi için gerekli olan balangıç adımlarını atmaktır. lerde, bu veri tabanına daha çok ve deiik nitelikte veriler girildikçe, çalıma sahasının sınırları genileyecek ve yapılabilecek analizlerin sayısı artacaktır Metodoloji Bu çalımada, aaıdaki ilem adımları gerçekletirilecektir: Yerel yönetimlerden ve ller Bankasından vadiyle ilgili toporafik haritaların edinilmesi ve sayısallatırılması Büyük ölçekli haritası bulunmayan alanların, 1/25000 ölçekli haritalardan sayısallatırılması Trabzon l Çevre Müdürlüünden vadinin kirlilik durumu ile ilgili metin ve harita bilgilerinin edinilmesi ve sayısallatırılması dari sınırların ve yerleim alanı sınırlarının haritalarının, Trabzon Bayındırlık l Müdürlüünden, Trabzon Kadastro Müdürlüünden ve Maçka Kadastro Müdürlüünden edinilmesi ve sayısallatırılması Nüfus Müdürlüünden, yerleim alanı bazında, 1997 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarının edinilmesi Trabzon Orman Bölge Müdürlüünden vadinin orman varlıı ve orman iletme efliklerinin sınırlarının harita olarak edinilmesi ve sayısallatırılması Devlet Su leri Trabzon Bölge Müdürlüünden vadideki debi istasyonları hakkındaki bilgilerin edinilmesi Toplanan tüm vektörel verilerin Arc/Info CBS yazılımına aktarılması, topolojilerinin kurulması ve öznitelik verileri ile ilikilendirilmesi Sayısal arazi modelinin kurulması ve çalıma alanının gerçekçi görüntüsünün bilgisayar ortamında elde edilmesi Uydu görüntülerinin geo-referanslandırılması ve Arc/Info Grid modülüne aktarılması 4

17 Vadiyi kirleten tesislerle ilgili gerekli sorgulamaların, ArcView yazılımı yardımıyla yapılması Evsel atık ve sanayi atıı merkezleri ile nüfus merkezleri arasındaki ilikinin corafi analizlerle saptanması Uydu görüntüleri ve çalıma alanının eim bilgileri yardımıyla, vadideki potansiyel erozyon sahalarının saptanması Sonuç raporların ve haritaların hazırlanması 5

18 1.2. CORAF BLG SSTEMLER Bilgi Sistemleri Sistem, bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzenidir. Bilginin toplanıp ilenmesi de belli bir sistemin var olmasını gerektirmektedir. Bu amaçla kurulan sistemlere bilgi sistemleri adı verilmektedir. Dolayısıyla bilgi sistemi, bilgiye kolayca eriip, bilgiyi daha verimli kullanabilmek için oluturulan bir sistemdir. Bunun yanında, günümüzdeki bilgi sistemlerinin temel fonksiyonu doru-karar verebilme kapasitesini arttırmaktır [4]. Bilgi sistemleri, kullandıkları verinin tipine göre ikiye ayrılabilir: Konumsal Olmayan Bilgi Sistemleri Konumsal Bilgi sistemleri Konumsal olmayan bilgi sistemleri, adından da anlaılabilecei gibi, konum bilgisi içermeyen bilgilerle ilgilenir. Sistemin ilgilendii bilgiler, varlıın corafi konumu dıındaki öznitelik bilgileridir. Örnein, bu tür sistemlerde bir parselin köe koordinatları, ekli ve konumu deil de; sahibi, alanı, ada ve parsel numarası, sahibinin adresi, üzerindeki mülkiyetten gayri ayni haklar, vb. tür bilgiler depolanır. Bu tür bilgi sistemlerinde veri tabanı, bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) ile yönetilir. Günümüzde kullanılan VTYS lere örnek olarak; Dbase, Sysbase, Oracle, Access verilebilir. Konumsal bilgi sistemlerinin konusu, varlıın öznitelik bilgileri ile grafik (konum) bilgilerinin etkileimli ve bir bütün olarak saklanması ve yönetilmesidir. Corafi bilginin genelde, iki temel karakteristie sahip olduu düünülür: (a) gerçek fenomen ya da özellik, örnein deikenin ismi, sınıfı, deeri, adı, vb.; (b) konum bilgisi (varlıın corafi uzayda kapladıı alan). Bunların yanında CBS sistemleri ile ilgili olarak bir üçüncü karakteristik daha vardır ki; o da zamandır (ekil 1) [7]. Bilgi sistemleri, yürütülen çalımanın amacına göre de sınıflandırılabilir: Ticari lem Sistemleri Karar Destek Sistemleri Ticari ilem sistemlerinde, amaç; mevcut ilem ile ilgili bilgilerin kaydedilmesi ve gerektiinde deitirilmesidir: bankacılık ve havayolu rezervasyonu sistemleri buna örnek olarak verilebilir. 6

19 C O R A F K V E R ZAMANSAL BOYUT KONUMSAL VER KONUMSAL OLMAYAN VER Z Ölçülen X,Y Konumları Topolojik Konum deiken sınıfı deeri adı Z A (liki) Z A M A M A nokta çizgi poligon grid a toprak 1 kum M A N (network) A N 3 N ekil 1: Corafi temelli bir bilgi sisteminin 3 kavramsal bileeni [7]. Ticari ilem sistemleri, ilemin on-line (anında) ve ya küme (yıın olmasını bekleme) modunda olmasına bakılmaksızın, güncelleme ve sunuma yönelik olabilirler ve ilem adımları kesin olarak tanımlanmıtır. Karar destek sistemlerinde, amaç, karar vericilerin (örnein; irket yöneticileri, politikacılar, bürokratlar) çalımalarını desteklemek için manipulasyon, analiz ve de özellikle modelleme yapmaktır. Karar destek sistemleri, pazar analizleri ve taktik sava durumlarında kullanılmaktadır. Bu tür sistemler, genellikle sunuma yöneliktir ve esnek olmaları gerekir [5]. 7

20 Bilgi sistemlerinin bazı genel özellikleri vardır. Sistem içindeki bilgi, arandıında kolayca bulunabilmesi için organize edilmelidir; sistem içerisinde bilgiye eriim dikkatli bir ekilde tanımlanmalı ve yönetilmelidir; sistem yaadıı sürece, bilgi ve teknoloji, bakım ve destei sürdürülmelidir; personel ve kullanıcıların desteklenmesine ve eitilmesine ihtiyaç vardır [5] Corafi (Konumsal) Bilgi Sistemleri Konumsal bilgi sistemlerine (KBS) ilikin ilk çalımalar 1960 ın sonları ve 1970 li yılların baında balamıtır. Balangıçta bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CAD) eklinde gelien KBS teknolojisinin ilk uygulandıı yerlerin baında, Harvard Üniversitesi Grafik Labaratuvarı; Coloroda Kamu Servisleri irketler Grubu; Houston Gaz irketi; Kanada Doal Kaynakların Yönetimi Kurumu gelmektedir. Genelde, organizasyon grupları ve özel irketler kendi ticari ilemlerini gelitirmek amacı ile CAD sistemlerini kullanmılardır [4]. Çok deiik meslek disiplinlerinin temel haritaları mevcut olduu zaman, kullanıcılar, ihtiyaçları dorultusunda; tüm haritaları tek bir harita olarak görmek, ya da haritaları tekrar sınıflandırabilmek, ya da genelletirebilmek için mevcut bilgilerini (haritaları) birletirme yollarını aramalıdırlar. Amerika Birleik Devletleri ndeki peyzaj mimarları ve plancılar, deiik disiplinlerce üretilmi temel haritaların; effaf harita kopyalarını ııklı bir masa üzerinde çakıtırmak ve de deiik haritalar üzerindeki sınırların nerelere tesadüf ettiini görmek için basitçe birletirilebileciinin farkına vardılar. Bu basit tekniin en çok bilinen fikir babası, bir Amerikan peyzaj mimarı olan Ian McHarg dır. Mimar ve ehir plancısı olan dier bir Amerikalı, Howard T. Fisher, bu fikri bilgisayar destekli harita üretmek için kullandı. Fisher in programı SYMAP, yani SYnagraphic MAPping system (synagein kelimesi Yunanca da birletirmek anlamındadır), eyükseklik erisi üretebilmek için veri analizi ve manipulasyonu yapabilen modüller içermekte ve gri tonlu haritalar sunabilmekteydi. SYMAP, bu konuda ilgi uyandıran ve bilinen uluslar arası ilk harita-üretme yazılımıdır [8]. CBS nin geliiminde, CAD yazılımlarının ve Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin geliimi önemli rol oynamıtır. Bilgisayar Destekli Haritacılık (AM-Automated Mapping) ve Tesislerin Yönetimi (FM-Facilities Management) sistemleri, genellikle endüstriyel amaçlı problemlerin çözümü için gelitirilmi bilgisayar destekli çizim ve tasarım 8

21 ilemlerini yerine getiren bir CAD ürünüdür. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (DBMS- Database Management Systems) olarak da bilinen DBASE sistemleri, tablo formundaki yazılı bilgileri (Tabular data), depolayan ve ileyen sistemlerdir [4]. Günümüzdeki CBS ler içlerinde bütünleik olarak DBMS ve AM/FM sistemlerini barındırırlar. CBS için yapılan bazı tanımlar unlardır; CBS, belirli bir gaye ile yeryüzüne ait verilerin toplanması, depolanması, sorgulanması, transferi ve görüntülenmesi ilevlerini yerine getiren araçların tümüdür [8]. CBS, genel harita bilgilerini görüntülemeye yarayan bilgi yönetimi sisteminin bir eklidir [42]. CBS, corafik bilgileri bir bilgisayar ortamında depolayan ve analiz eden bir araçtır [43]. CBS, konumsal veya corafik koordinatları referans alan ve bu veriler ile çalımayı dizayn eden bir bilgi sistemidir [44]. CBS, yeryüzü referanslı verileri toplayan, depolayan, kontrol eden, ileyen, analiz eden ve görüntüleyen bir sistemdir [45]. CBS, konuma dayalı gözlem ve ölçmeler neticesinde elde edilen grafik ve grafikolmayan verileri bir bütün içerisinde ileyerek, doru karar vermeye yardımcı olan teknolojik bir araçtır [4]. Konumsal Bilgi Sistemi (KBS), planlama ve yönetimin kullanımı için tasarlanan ve yeryüzündeki konumu belirli verilerin modellenmesi, ilenmesi, analizi ve kullanım amacına göre sunulması, kısaca yönetimini kapsayan donanım, yazılım ve yöntemlerin bütünüdür [9]. Bazı yönetsel istekler için bilgi üretmek amacıyla düzenlenmi prosedürlerin bütünlüü içinde, insan ve teknik kaynakların bir kombinasyonu...[yönetim anlamında düünüldüünde]...kesin olarak algılanan objelerin desteinde karar verme bilimi ve sanatı [6]. Bir CBS seçimi, basit bir donanım-yazılım satın alma sorunu deildir...cbs yaklaımı bilgi hakkında yeni bir düünme yöntemi gerektirir [11]. CBS yi dier bilgi sistemlerinden ayırmak ve tanımlamak için 4 temel yaklaım olduu ileri sürülmektedir [5]; 9

22 leme yada fonksiyona yönelim Uygulama (aplikasyon) Toolbox (teknoloji) Veri tabanı leme yönelim yaklaımında, önemli olan CBS nin veri elde etme ve ileme yeteneidir. Uygulama yaklaımı, bilgi sistemlerini, problemi oluturan-aratırma yapılan konulara göre sınıflandırmaktadır (örnein; salık, bankacılık ve taımacılık bilgi sistemleri gibi). Toolbox yaklaımı, CBS nin jenerik (geleneksel) yüzüdür. Bu yaklaım, üphesiz ki, pazar paylarını maximize etmeye çalıan CBS satıcıları tarafından kullanılmaktadır. Veri tabanı yaklaımı, muhtemelen, CBS üzerinde veri tabanı teorisi ve pratiinin etkisinin çok olmasından dolayı en çok kullanılan ve bilinendir. Bütün bu 4 yaklaıma ek olarak, bir çok yazar CBS nin bir karar-destek sistemi olduuna iaret etmektedir [5]. Genel anlamda CBS, çevremizdeki fenomenlere yönelik vereceimiz kararlarda, doruluu arttırır (ekil 2). BLG ARAZ DAHA BLG ETKL NSAN YÖNETM KARAR TEKNOLOJ ekil 2: Arazi Bilgi Yönetimi Döngüsü [10]. CBS teknolojisi, günümüzde, ziraat faaliyetlerinde, kentsel ve kırsal alanların planlanmasında, ormancılıkta, yabani hayatın korunmasında, arkeolojide, jeolojide, yerel idarelerin kentsel aktivitelerinde, ekolojik ve atmosferik olayların incelenmesinde, kadastral hizmetlerin yerine getirilmesinde ve sayamayacaımız kadar bir çok i kolunda kullanılmaktadır. Burada gözlenen CBS nin tek bir mesleki disipline ait olmayıp, multidisipliner bir kavram olduudur. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir dier nokta ise; adından da anlaılabilecei gibi corafi verilerin bu teknolojinin temel taı olduu ve de corafi (konumsal) verilerin toplanması ve dier disiplinlere sunumu iinin haritacılık i kolunun temel görevi olduudur. 10

23 Corafi Bilgi Sistemleri ve Dier Bilgi Sistemleri Bir çok CBS uzmanı, CBS nin geliimi ile bazı veri toplama ve ileme tekniklerinin geliimi arasında bir balantı olduunu öne sürmektedir. Örnein; D.J. Magure [5], CBS nin bu kadar hızlı gelimesinin, aaıdaki bilgi sistemlerinin gelimesine balı olduunu öne sürmektedir: bilgisayar destekli tasarım bilgisayar destekli kartorafya veri tabanı yönetim sistemleri uzaktan algılama Yukarıda bahsedilen sistemlerin bazı özellikleri, CBS de toplanmı sonuçta; disiplinler arası bir teknik ortaya çıkmıtır. Ancak, bu sistemlerin hiç birinde olmayıp da yalnız CBS de olan bir özellik vardır ki; o da corafi analiz yeteneidir. Bahsedilen sistemlerle, CBS arasındaki iliki ekil 3 de daha iyi anlaılmaktadır. Bilgisayar destekli kartorafya Uzaktan algılama CBS Veri tabanı yönetim sistemleri Bilgisayar destekli tasarım ekil 3: CBS, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli kartorafya, veri tabanı yönetim sistemleri ve uzaktan algılama bilgi sistemleri arasındaki iliki [5]. Bu sistemlerin hepsinin CBS ile bir çok ortak özellii vardır, çünkü, CBS, bu sistemlerin evrimlerini tamamlamalarıyla ortaya çıkmıtır ve bir çok yönüyle bu sistemlerden esinlenmitir. Yine de, CBS, bahsedilen bu sistemlerde olmayan bir çok 11

24 yetenee sahiptir. CBS nin en önemli özellii, analitik operasyonları (ilemleri) gerçekletirebilme yeteneidir [5]. Bilgisayarların konumsal analizlerde ve haritacılıkta kullanılmasının tarihçesi, birbirleriyle ilikili deiik alanlardaki; otomatik veri toplama, veri analizi ve sunumu çalımalarındaki gelimelerin paralellik gösterdiini ortaya koymaktadır. Bu alanlar; kadastral ve toporafik harita üretimi, tematik kartorafya, sivil mühendislik, corafya, konumsal deiimlerin matematiksel uygulamaları, toprak bilimi, yersel ölçmeler ve fotogrametri, kentsel ve kırsal arazi planlaması, altyapı hizmetleri, uzaktan algılama ve görüntü analizi çalımalarıdır. Askeri uygulamalar da, burada bahsedilen disiplinlerin bazılarını kapsamaktadır. Deiik alanlardaki deiik uygulamalar için, deiik mesleki jargonlar (bir bilim dalına ait kelimeler) ve veri-emek tekrarı ortaya çıkmaktadır. lk bakıta ayrı görünen aslında birbiri ile ilikili olan bu alanlardaki, emek-veri tekrarı sorunu, günümüzde, teknik ve kavramsal problemlerin çözülebilmesi için, içinde deiik konumsal veri ileme yöntemlerini barındıran genel amaçlı corafi bilgi sistemleri ile çözülmektedir (ekil 4). Bu mesleki disiplinlerin hepsi, aynı ilem sırasını takip etmektedirler; özel amaçlarını etkili bir ekilde yerine getirebilecek bir araç gelitirebilmek için gerçek dünyaya ait konumsal bilgilerin toplanması, depolanması, istenilen formatta eriimin salanması ve sunulması. Bu bahsedilen araç, bir Corafi Bilgi Sistemi ni meydana getirir [8]. Kartorafya (Yüksek kaliteli tasarım) Bilgisayar destekli tasarım ve Bilgisayar grafikleri Yersel ölçmeler ve fotogrametri Tematik haritalardan taranmı veriler kullanılarak konumsal analizler CBS Nokta verilerden enterpolasyon Uzaktan algılama teknolojisi ZAMAN T E K N K V E K A V R A M S A L G E L M E ekil 4: CBS, bir çok ayrı konumsal veri ileme disiplinlerinin ortak geliiminin birleiminin sonucudur [8]. 12

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R Editörler Yazarlar Deniz YANIK Afin BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Afin BÜYÜKBA Aysel KANDEMR Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEMR Ferhan GÜNEN Kemal ERMAN Levent GEMC Murat GÜN!"#$$# Bu Rapor, UMTS Ulusal

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET`06 21-23 December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Halim AMLIOLU*** - 350 -

Halim AMLIOLU*** - 350 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ARDEEN(RZE) YÖRES NDE TELEFERK KURULUMU

Detaylı

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ÖZET DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI F. Döner 1, C. Bıyık 2, O. Demir 2 1 Gümüşhane

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU * - Araş.Gör. Mehmet ÇETE * 1. Giriş Günümüz, bilişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda bilgi ve teknolojiye

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan: Umut İsmail YEŞİLIRMAK (Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı)

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı