ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005

2 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ Tolga MAZMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman: Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇAN Yıl: 2005, Sayfa: 110 Jüri: Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇAN Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ Doç.Dr.Candan GÖKÇEOĞLU Bu çalışmada, Bartın ilinin güneydoğusunda ve Bartın Çayı nın ana kollarından birini oluşturan Kumluca havzasının (340 km 2 ) heyelan duyarlılık değerlendirmeleri, coğrafi bilgi sistemleri ve çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri birlikte kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı heyelanlardan oldukça olumsuz yönde etkilenmektedir ve 1998 yılları arasında Kumluca beldesi ve Kozcağız ilçesinde heyelan olayları nedeniyle afet kapsamı içine alınan toplam konut sayısı 370 adet olup, bunların 256 tanesi çalışma alanı içinde yeralmaktadır yılı sonrası havzada heyelandan dolayı oturulamayacak hale gelen konut sayısı ise 58 adettir. Heyelanların oluşumunda önemli rol oynayan jeolojik faktörler, topoğrafik faktörler, çevresel faktörler, arazi çalışmaları ve bölge ile ilgili yapılmış önceki çalışmalara göre değerlendirilip CBS ortamında sayısallaştırılmıştır. Heyelan duyarlılık haritası, bölgenin heyelan envanter haritası ve heyelanları hazırlayıcı faktörlerin mantıksal regresyon analizi ile değerlendirilmesiyle üretilmiştir. İsatistiksel değerlendirmelerde havzanın yamaç birimi haritası oluşturularak değerlendirilmiştir. Çalışma alanının heyelan duyarlılık haritası % 20 olasılık aralığında olmak üzere, çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek duyarlı olmak üzere beş zona ayrılmış olup çalışma alanının % 27 sinin yüksek ve çok yüksek duyarlı bölgelerde bulunduğu görülmüştür. Performans analizleri sonucunda da çalışma alanındaki heyelanların %77 sinin yüksek ve çok yüksek duyarlı bölgelerde yer aldığı görülmüştür. Üretilmiş olan heyelan duyarlılık haritasının bölgede ileriye dönük yerleşim planlamalarında duraysızlıklarla ilgili sorunların azaltılması ve önlenmesi konusunda önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Coğrafi bilgi sistemleri, sayısal yükseklik modeli, heyelan duyarlılığı, mantıksal regresyon, heyelan envanteri. I

3 ABSTRACT Msc. Thesis LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT IN KUMLUCA (SE BARTIN) WATERSHED USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND STATISTICAL ANALYSIS METHODS Tolga Mazman DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor: Assist.Prof.Dr. Tolga ÇAN Year: 2005, Page: 110 Jury : Assist.Prof.Dr. Tolga ÇAN Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ Assoc.Prof.Dr. Candan GÖKÇEOĞLU In this study, landslide susceptibility assessments in the Kumluca River catchment (340 km 2 ), located in the SE of Bartın being one of the tributary of the Bartın River, were carried out by using geographical information systems and logistic regression analysis. The selected area has been adversely affected by landslides and in the period of 1985 and 1998, total dwellings considered in the landslide disaster area were determined as 370 of which 256 were located in the Kumluca catchment. In the catchment 58 additional destructed dwellings have been recorded since The geological, morphological and land use maps were digitised and slope and aspects maps, which all could be considered as preperatory factors of landslides, were derived from digital elevation model of the study area in GIS environment. Landslide susceptibility maps were evaluated by using multivariate (logistic regression) statistical methods. Slope units were used as mapping unit in the statistical evaluations. Susceptibility classes were grouped into five categories according to the probability intervals of 20 % as very low, low, moderate, high and very high. 27 % of the area was found in high to very high susceptible zones of which 77% of the landslides located therein according to the performance evaluations. As a consequence, the landslide susceptibility map produced herein is considered a valuable tool for reducing the landslide hazard and for the planning purposes. Keywords: Geographical information systems, digital elevation model, landslide susceptibility, logistic regression, landslide inventory. II

4 TEŞEKKÜR Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı nda yapmış olduğum yüksek lisans çalışmamın tez konusunun belirlenmesini sağlayan, çalışmalarım süresince beni yönlendirerek destekleyen ve tezin her aşamasında yapıcı eleştirileriyle katkı sağlayan danışman hocam sayın Yrd.Doç.Dr. Tolga ÇAN a teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam süresince bölüm imkanlarını kullanmamı sağlayan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı sayın Prof.Dr. Fikret İŞLER e teşekkür ederim. Tez çalışması sırasında yardımlarını esirgemeyen Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (M.T.A.) Türkiye heyelan envanter haritası projesi yöneticisi, Yerdinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörü sayın Dr. Tamer Yiğit DUMAN a ve diğer proje çalışanlarına teşekkür ederim. Arazi çalışmaları sırasında ellerindeki hiçbir imkanı esirgemeyen Kumluca Belediye Başkanı sayın Metin ÇETİN e ve Kumluca Beldesi Orman İşletme Şefi Orman Müh. Sinan SAATÇİ ye teşekkür ederim. Yüksek lisans eğitimim süresince manevi desteğini eksik etmeyen sınıf ve ev arkadaşım Jeoloji Mühendisi Y. Recep BAYRAK a teşekkür ederim. Tez çalışmalarım sırasında yardımlarını gördüğüm Jeo.Yük.Müh. Sibel ERGÜL ve Jeo.Müh. Fatih KARAOĞLAN a teşekkür ederim. Tez çalışmam ve hayatım boyunca hertürlü desteklerini esirgemeyen, hayatımın her aşamasında yanımda olan anneme, babama, kardeşime teşekkürü borç bilirim. III

5 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ...I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER...IV ŞEKİLLER DİZİNİ... V ÇİZELGELER DİZİNİ... VIII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Genel Jeoloji Heyelan Terminolojisi Heyelan Tehlike ve Duyarlılık Haritaları MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem ARAŞTIRMA BULGULARI Çalışma alanının İklim ve Heyelan Açısından Ön Değerlendirmesi Heyelan Duyarlılık Analizlerinde Kullanılan Veriler Heyelan Envanter Haritası Çalışma Alanının Jeolojisi Yükseklik Parametreleri Yamaç Eğimi Yamaç Yönelimi Yamaç Şekli Arazi Kullanım Heyelan Duyarlılık Değerlendirmeleri Mantıksal Regresyon Analiziyle Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ IV

6 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Çalışma alanı yer bulduru haritası... 3 Şekil 2.1. Heyelanlara neden olan hazırlayıcı ve tetikleyici faktörler (Gökçeoğlu ve Ercanoğlu, 2001) Şekil 2.2. Babu ve Mukesh in önerdiği tehlike haritalaması için akış şeması Şekil 3.1. Bartın ili deprem haritası (http://www.deprem.gov.tr) Şekil 4.1. Kozcağız havzası yılları arası toplam yağış değerleri Şekil yılı Mayıs ayı Kozcağız ve yakınında bulunan meteoroloji istasyonlarının günlük yağış kayıtları Şekil 4.3. Heyelanların meydana geldiği yılların aylık yağış değerleri Şekil 4.4. Hepler Mahallesinde 2000 yılında gelişen heyelanla ilgili yapısal hasar. 51 Şekil 4.5. Hepler Mahallesinde 2000 yılında gelişen heyelanla ilgili yapısal hasar. 52 Şekil 4.6. Aşağıdere köyünde evleri heyelandan zarar gören kişilere verilen çadırlar Şekil 4.7. Ürkütler Mah.(a,b), Sofuoğlu Mah. (c), ve Bebükler Köyü (d) de 1998 yılında meydana gelen heyelanlardan etkilenen yapılar Şekil 4.8. Kumluca beldesinde yapılmış olan afet konutları Şekil 4.9. Kumluca-Değirmen Yanı yolu üzerinde gelişen heyelan sonucu oluşan gerilme çatlağı Şekil Ürkütler-Bayraktaroğlu Mah. yolunda oluşan heyelan Şekil Çalışma alanı heyelan envanter haritası Şekil Değirmenyanı Mahallesinin 4 km KB sında meydana gelen karmaşık kayma Şekil yılında derenin yamaç topuğunu oyması sonucunda Derecami Mahallesi mevkiinde gelişen dairesel kayma Şekil Döngeller Köyü güneyi toprak akması Şekil Kavaklı Mahallesi toprak akması Şekil Değirmenyanı yolu üzerinde gelişen heyelan Şekil Hepler Mahallesinin bulunduğu yamaçta gelişen heyelan Şekil Çalışma alanı jeoloji haritası (MTA, 2003) V

7 Şekil Değirmenyanı yolu üzeri yol yarmasında gözlemlenen Ulus formasyonu Şekil Derecami Mahallesi güneyi yol yarması, ara tabakalı laminalı ince kiltaşı, gri renkli silttaşı Şekil Alaplı formasyonu (Kozcağız ilçesi Kumluca çıkışı) Şekil Jeolojik birimlerin çalışma alanındaki yüzde dağılımları Şekil Çalışma alanının TIN verisi ile oluşturulmuş sayısal yükseklik modeli Şekil Yükseklik değerlerinin çalışma alanı içerisindeki yüzde dağılımları Şekil Yükseklik sınıflarına göre mevcut heyelanların dağılım yüzdeleri Şekil Çalışma alanı eğim haritası Şekil Eğim değerlerinin çalışma alanındaki yüzde dağılımları Şekil Eğim değerlerine göre heyelanların dağılımı yüzdeleri Şekil yılında Boğaz Mahallesi yakınında meydana gelen moloz akması Şekil Çalışma alanı yamaç yönelimi haritası Şekil Yamaç yönelim değerlerinin çalışma alanı içerisindeki yüzde dağılımı Şekil Yamaç yönelimine göre heyelanların dağılım yüzdeleri Şekil Çalışma alanı plan (a) ve profil (b) yamaç şekli haritaları Şekil Yamaç şekillerinin çalışma alanındaki yüzde dağılımları Şekil Yamaç şekillerine göre mevcut heyelanların dağılım yüzdeleri Şekil Çalışma alanı orman haritası Şekil Orman sınıflamasının çalışma alanı içindeki yüzde dağılımı Şekil Orman sınıflarına göre heyelanların dağılım yüzdeleri Şekil Çalışma alanında çok kapalı orman (a) ve ziraat (b) alanlarının genel görünümü Şekil yılında Aşağıdere köyü civarında gözlenen bitki örtüsü-heyelan ilişkisi Şekil Yerleşim birimlerinin çalışma alanındaki dağılımı Şekil Çalışma alanında oluşturulan yamaç birimleri VI

8 Şekil Çalışma alanı heyelan duyarlılık haritası Şekil Çalışma alanında bulunan jeolojik birimlerin heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı Şekil Çalışma alanında yapılan orman sınıflamasının heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı Şekil Çalışma alanının yükseklik verileri sınıflamasının heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı Şekil Çalışma alanının eğim değerleri sınıflamasının heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı Şekil Çalışma alanının yamaç yönelim değerleri sınıflamasının heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı VII

9 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. Heyelan haritalarının özelliklerinin özellikleri (Parise, 2001) Çizelge 2.2. İdeal olarak heyelan olası tehlike değerlendirmesinin yapılabilmesi için verilmesi gereken soru ve cevaplar (Hartlen ve Viberg, 1988.) Çizelge 2.3. Farklı tiplerdeki olası tehlike ve ilgili metotları (Hartlen ve Viberg, 1988.) Çizelge 2.4. Gupta ve Joshi (1990), tarafından gerçekleştirilen analizlerde kullanılan 4 kategorideki her bir alt kategorinin nominal heyelan risk faktörü (LNRF) Çizelge 2.5. Makro-zonlama için farklı yardımcı faktörlerin LHEF oranı (Anbalagan, 1992) Çizelge 2.6. Heyelan olası tehlike zonlamasında olası tehlikenin toplam tahmini (Anbalagan, 1992) Çizelge yıllarında Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılan afet evleri sayısı Çizelge yılından sonra oluşan veya reaktive olan heyelanlar nedeniyle arazi çalışmalarında gözlemlenen hasar gören evlerin envanteri Çizelge 4.3. Analizde kullanılan değişkenlerin kısaltmaları ve açıklamaları Çizelge 4.4. Mantıksal regresyon denklemine giren değişkenler için kestirilen β katsayıları, standart hatalar ve test istatistiği değerleri Çizelge 4.5. Yamaç birimi haritası kullanarak heyelandan etkilenmiş (1) ve etkilenmemiş (0) yamaç birimlerinin mantıksal regresyon analizi ile sınıflandırılması Çizelge 4.6. Yamaç birimi haritası kullanılarak mantıksal regresyon analizi ile oluşturulan heyelan duyarlılık haritası ile heyelan envanter haritasının karşılaştırılması VIII

10 1.GİRİŞ Tolga MAZMAN 1. GİRİŞ Heyelanların, tanınması, iyileştirilmesi ve önlenmesi gibi çalışmalar sel ve deprem gibi diğer doğal olası tehlikelere oranla daha iyi bilinmektedir. Buna rağmen, heyelanlardan kaynaklanan hasar ve kayıplar gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere dünya genelinde giderek artmaktadır. Heyelanların doğrudan yol açtığı veya önlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan dolaylı çalışmaların dünya ekonomisine getirdiği yükün yılda yaklaşık olarak 50 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (Bell, 1999). Ülkemizde 1959 ile 1994 yılları arasında doğal afetlerden etkilenen yapılar ele alındığında heyelanlardan kaynaklanan kayıplar % 27 ile depremlerden sonra ikinci sırayı almaktadır (Ildır, 1995). Bununla ilgili ayrıca Ergünay (1999), ülkemizin son yıllarda yaşadığı yıkıcı depremleri de göz önünde bulundurarak, 70 yıllık zaman dilimi içerisinde doğal afetlerden etkilenen yapıların % 61 inin depremlerden ve yine ikinci sırada olmak üzere % 20 sinin heyelanlardan meydana geldiğini belirtmiştir. Heyelanlardan kaynaklanan zararların azaltılması ve arazi kullanım planlamalarına yardımcı olması bakımından son yıllarda bölgesel anlamda heyelan duyarlılık çalışmaları oldukça yaygın olarak üretilmektedir (Gökçeoğlu ve Aksoy, 1996, Karakaya, 2003, Süzen ve Doyuran, 2004, Ercanoğlu ve Gökçeoğlu, 2004, Çörekcioğlu, 2004, Çan ve ark., 2005, Yeşilnacar ve Topal, 2005). Heyelan duyarlılık haritaları belli bir coğrafi lokasyonda belli bir heyelan tipinin oluşması açısından sahayı göreceli olarak zonlayan haritalardır. Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki (CBS) gelişim ve kullanımındaki yayılım bu tür haritaların üretilmesini kolaylaştıran önemli bir etken olmuştur. Heyelanların oluşmasında farklı çok sayıda etken bulunmakla birlikte, neden olan başlıca faktörler jeolojik, morfolojik, fiziksel ve insan etkisi olmak üzere genelde dört ana başlıkta değerlendirilmektedir. Heyelan duyarlılık değerlendirmeleri genel olarak doğrudan ve dolaylı yöntemler olmak üzere iki grup altında toplanmaktadır. Doğrudan yöntemler genel olarak jeomorfolojik ve ağırlıklı indeks haritalama, dolaylı yöntemler ise istatistiksel, jeoteknik, yapay sinir ağları ve bulanık mantık yaklaşımları olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada Batı Karadeniz bölgesinde Bartın ilinin güneydoğusunda ve Bartın Çayı nın ana kollarından birini oluşturan Kumluca deresi havzasının heyelan 1

11 1.GİRİŞ Tolga MAZMAN duyarlılık haritalarının üretilmesi amaçlanmıştır (Şekil 1.1) ve 1998 yılları arasında Kumluca beldesi ve Kozcağız ilçesinde heyelanlar nedeniyle afet kapsamı içine alınan toplam konut sayısının 370 adet olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü tarafından belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen 370 adet konutun 256 tanesi çalışma alanı olarak seçilen Kumluca havzası içinde yeralmaktadır. Karadeniz bölgesi ülkemizde heyelanların en yaygın olarak görüldüğü bölgedir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından ulusal ve bölgesel ölçekte heyelan envanter haritalarının üretilmesi amacıyla Türkiye Heyelan Envanter Haritası Projesi 1998 yılında, çalışma alanının da içinde yeraldığı, 1:500,000 ölçekli Zonguldak paftasından başlatılmıştır (Duman ve ark., 2001, 2005). Çalışma alanının büyük bir bölümü jeolojik olarak, Batı Karadeniz bölgesinin en büyük sedimanter havzasını oluşturan, Üst Kretase yaşlı Ulus formasyonundan oluşmaktadır. Ulus formasyonu bölgede % 29,64 ile heyelanların en fazla gözlendiği birimdir (Duman ve ark. 2005). Çalışma alanının heyelan duyarlılık değerlendirilmesi, coğrafi bilgi sistemleri ve çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri birlikte kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada 1998 yılında MTA tarafından yapılan heyelan envanter haritası 2004 yılında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 1998 yılından sonra bölgede meydana gelmiş heyelanların da haritalanması ile revize edilerek kullanılmıştır. Heyelanların oluşumunda önemli rol oynayan jeolojik faktörler, topoğrafik faktörler, çevresel faktörler, arazi çalışmaları ve bölge ile ilgili yapılmış önceki çalışmalara göre değerlendirilip CBS ortamında sayısallaştırılmıştır. Bu veriler bölgenin heyelan envanter haritası ile çakıştırılarak, heyelanların oluşumunda rol oynayan faktörler mantıksal regresyon analizi ile bölgenin heyelan duyarlılık haritası üretilmiştir. Çalışma alanının heyelan duyarlılık haritası % 20 olasılık aralığında olmak üzere, çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek duyarlı olmak üzere beş zona ayrılmış olup çalışma alanının % 27 sinin yüksek ve çok yüksek duyarlı bölgelerde bulunduğu görülmüştür. Performans analizleri sonucunda çalışma alanındaki heyelanların %77 sinin yüksek ve çok yüksek duyarlı bölgelerde yer aldığı görülmüştür. Üretilmiş olan heyelan duyarlılık haritasının bölgede ileriye dönük yerleşim planlamalarında duraysızlıklarla ilgili sorunların azaltılması ve önlenmesi konusunda önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 2

12 1.GİRİŞ Tolga MAZMAN Şekil 1.1. Çalışma alanı yer bulduru haritası 3

13 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çalışma alanında iki formasyon ve bu formasyonlara ait üyelerle birlikte toplam altı birim bulunmaktadır. Bu formasyonlar çalışma alanında çok geniş bir yer tutan Ulus formasyonu ve Alaplı formasyonudur. Önceki çalışmalar başlığı genel jeoloji, heyelan terminolojisi, heyelan duraylılık ve olası tehlike haritaları olmak üzere üç alt başlıkta değerlendirilmiştir Genel Jeoloji Yergök ve ark. (1987), çalışma alanında gözlemlenen Ulus formasyonunu Batı Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi I isimli çalışmalarında şu şekilde tanımlamışlardır: Ulus Formasyonu; Bolu masifinin bitiminden sonra, onun devamıymış gibi bir gidiş gösteren Kuzey alanını; Devrek-Kozcağız-Ulus ilçesi merkezi yakını ile belirtilebilen, Güney alanını ise Karabük Ters Fayı altında kalan Karagöl Ters Fayı ile tekrar ortaya çıkarak, Kuzey Anadolu Fayına kadar devam eden birime verilen isimdir. Ulus Formasyonu türbiditik fliş özelliğinde, kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ardalanmasından meydana gelir. Kirpe Çakıltaşı ve Ahmet Usta Çakıltaşı üyesi olarak isimlendirilen iki üyesi bulunmaktadır. Yer yer çoğunluğu kireçtaşı, nadir kumtaşı, kuvarsit olistolitleri içermektedir. Ulus formasyonu içerisinde diyabaz daykları yer yer bulunmakta ayrıca asidik kayaçlar birim içerisinde dayk olarak yer almaktadır. İstif içerisindeki kumtaşlarının taneleri genellikle kireçtaşı, kuvarsit, yabancı kayaç parçalarından (volkanik, metamorfik, magmatik) oluşmaktadır. Ayrıca çok bol olarak kömür kırıntısı içermektedir. Ulus formasyonundaki taneler farklı kaynaklardan gelen kuvars, feldispat, plajiyoklas, muskovit gibi tanelerden ve daha az olarak da metamorfik volkanik kayaç, serpantin, klorit tanelerinden meydana gelmektedir. Bu formasyon içerisinde çimento genellikle CaCO 3 den meydana gelmekte olup, bu oran %10-50 arasında değişim göstermektedir. Ayrıca grovak ve kuvars kumtaşı olarak isimlendirilen kayaçların çimentosu SiO 2 olup %5-20 arasında değişim göstermektedir. Ulus formasyonunun rengi yeşil, haki, sarımsı yeşil, kömür 4

14 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN kırıntılarının arttığı yerlerde siyah, kurşini olmaktadır. İstifteki kiltaşları ince-orta tabakalı olup, yer yer laminalanma görülmektedir. Kiltaşlarında kıvrımcıklar ve tektonik nedenlerden dolayı yapraklanma ayrıca prizmatik bozunma ürünleri oldukça yaygın olarak gözlenmektedir. Konglomeratik düzeylerde ise kalın ve masif katmanlanma izlenmektedir. Yergök ve ark. (1989), Batı Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi (II) isimli çalışmalarında Ulus Formasyonunu türbiditik fliş karakterinde bir formasyon olarak tanımlamışlardır. Alt Kretase başında tansiyonel kuvvetler ile açılan Ulus havzası içerisinde hızlı bir çökel örneği gösteren bu formasyona ait üyeler, Azdavay ın kuzeydoğusunda Söğütözü dolaylarında daha da karmaşık bir istif özelliğindedir. Ulus formasyonu daha iyi anlayabilmek için birim 12 üyeye ayrılmış, bu üyelerin büyük kısmı Söğütözü yakın çevresinde yer almaktadır. Bu üyeler yaşlıdan gence doğru; 1) Kirpe çakıltaşı üyesi 2) Urşankaya volkanit üyesi 3) Gözsökü metadetritik üyesi 4) Söğütözü üyesi 5) Güzle kireçtaşı üyesi 6) Kofunoğlu çakıltaşı üyesi 7) Şekdere üyesi 8) Akçayıbaz kiltaşı üyesi 9) Ortaharman kiltaşı üyesi 10) İrna kiltaşı üyesi 11) Harmancık kuvarsit üyesi 12) Bakacak bazik volkanit üyesi olarak ayırtlanmış olup üyelerin çoğu yanal ve düşey yönde birbirlerine sıkça geçişler göstermektedir. Ulus Formasyonu kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, ardalanmasından meydana gelen bir birimdir. Birim içerisinde konglomera ara seviyeleri bulunur. Sedimanter yapısı ile içerisinde bauma istifi ile tipik türbiditik fliş özelliği göstermektedir. Zonguldak Formasyonu üzerine gelen kesimlerinde, az da olsa karbonatlı seviyeleri bulunur. Birim sarı, haki, gri renktedir. Büyük ölçekli bir enklinoryum özelliği 5

15 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN göstermektedir. Bu enklinoryum, Alt Kretase başında tansiyonel kuvvetler sonucu, Ulus havzasının açılması sırasında gelişmiştir. Havza Alt Kretase esnasında devamlı dolmuştur, dolduğu süreç içerisinde devamlı olarak havza içi hızlı sedimantasyonu gösteren (slump, slide, olistolit) sedimanter yapılar izlenmektedir. Ulus formasyonu, Ulus havzası kuzeyinde yer alan Zonguldak Formasyonu ile havzaya paralel kanyon oluşturmuşlardır. Bu kanyonları dik yönde kesen ve platformdan kanyon içine değişik boyuttaki malzemeleri taşıyan kanallar meydana getirmişlerdir. Bu kanallar ile ilk önce havzaya riftleşme artığı malzeme taşınmıştır. Zonguldak Formasyonu çakıllarından meydana gelen bu birime Kirpe çakıltaşı ismi verilmiştir. Ancak gerek Ulus Formasyonu içerisinde, gerekse havzaya aşırı iri malzemenin geldiği Söğütözü yakınlarında, Ulus Formasyonu üyelerinin içerisinde kaba malzeme ve blok gelişimi sık aralıklarla gerçekleşmiştir. Ulus Formasyonu bölgede yer alan diğer birimlere nazaran hava ile temasta kolay ufalanır olmasından dolayı yumuşak topoğrafya ve oldukça sık değişen ufak tepe ve vadiciklerden meydana gelmektedir. Ulus Formasyonu içerisinde karbonatlı zenginleşmeler birkaç metre kalınlıkta Zonguldak Formasyonu çakıl ve blokları ile detritik kireçtaşları seviyeleri olarak çalışma alanlarının daha çok doğu kesimlerinde yer almakta olduğunu belirtmişlerdir (Yergök ve ark., 1987). Söğütözü dolaylarında ise aynı detritik seviyeler büyük ölçekli blokların havzaya gelişinden sonra bir duraklamada ortaya çıkmakta en doğu alanlarda daha saf, az intraklastlı Güzle kireçtaşı üyesini meydana getirirken yanal devamlılığında kireçtaşı, konglomera ardalanması ile devam eden Kofunoğlu çakıltaşı üyesi, daha batıya doğru tamamen monojenik (kireçtaşı) çakıltaşı olarak devamlılık göstermektedir. Ulus Formasyonu içerisinde yer alan kumtaşı seviyeleri ince-orta katmanlı, olup konglomeratik seviyeleride orta-kalın tabakalanmalıdır. Kirpe Çakıltaşı Üyesi (Kruk): Genellikle çok iyi yuvarlaklaşmış kötü boylamlı, çoğunlukla karbonat çakıllı (Zonguldak Formasyonu) az metamorfik kayaç, kuvarsit çakıllı birime verilen isimdir. Bu isim ilk kez Saner ve ark. (1980) tarafından verilmiştir. Zonguldak Formasyonu üzerinde Ulus Formasyonu alt kesimlerinde yer alan olistostromal bir çakıl taşı seviyesidir. 6

16 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN Birim iyi yuvarlaklaşmış, kötü boylanmış çakıl çaplarının genellikle 5-8 cm arasında değişen büyüklükte olan bir birimdir. Nadiren kuvarsit, metamorfik çakıl, magmatik kayaç çakıllarından da meydana gelmektedir. Taneler arası sarı, kirli beyaz renkli bir matriks yer almaktadır. Birim genellikle kirli sarı, gri olup tabakalanma kalın ve masiftir. Yergök ve ark. (1989), Alaplı formasyonunu beyaz, kirli sarı, gri, şarabi, yeşil marn, killi kireçtaşı marn, killi kireçtaşı baskın olarak kumtaşı, kiltaşı ara seviyeli birim olarak tanımlamışlardır. Yer yer piroklastik seviyeler mevcut olup üst kısımlara yakın yerlerde bu birim Çangaza bazalt üyesi olarak haritalanmıştır. Çoğu kesimlerde killi kireçtaşı karakterinde olup, çimentolanma iyi gelişemediği için dağılgan ve pürüzlü yüzeylidir. Marn, killi kireçtaşı ve kumtaşı seviyeleri ince orta tabakalanmalı, kireçtaşı ve konglomera seviyeleri ise kalın-masif tabakalanmalıdır. Alaplı formasyonu içerisinde bir metre kalınlık gösteren yeşil renkli, porfirik dokulu, alterasyon izlerinin piroksenlerde krolitleşmeler meydana getirdiği az miktarda hornblend ve plajioklas çubukları izlenen, mafik mineral olarak ojit ve kahverengi hornblend içeren birim ayrışmış bazalt olarak tanımlanmıştır. Alaplı formasyonunun üst kesimlerinde çört yumruları da bulunmaktadır. Alaplı formasyonu altında yer alan Kazpınarı Formasyonu ile keskin bir dokanak boyunca açısal diskordanslı olarak yer almaktadır. Alt seviyelerinde kumlu, yer yer mikro konglomera seviyeleri ile bu geçiş gerçekleşmektedir. Bazı yerlerde üst kısımlarda yer alan Çangaza bazalt üyesi ile olan ilişkisi yanal ve düşey yönde geçişli olup hemen her yerde Alaplı Formasyonunun üzerinde yer alan Paleosen yaşlı Yahyalar Formasyonu ile olan geçişi uyumlu olup aynı litolojiden meydana gelen Yahyalar Formasyonu ile olan dokanakları ancak paleontolojik verilere göre yaklaşık dokanak olarak haritaya geçirilmektedir (Yergök ve ark, 1989). Çangaza Bazalt Üyesi (Kraç): Çalışma alanında lav akıntısı, nadir aglomeradan meydana gelen birime verilen isimdir. Bazaltik, andezitik karekterde yer yer tüf, lav, aglomera seviyeli olan, sütünsal soğuma eklemleri veren, siyah, gri, koyu kahve renginde bir birimdir. Kayaç içerisindeki gaz boşlukları zeolit ve karbonat mineralleri tarafından doldurulmuştur. Yer yer alterasyon nedeni ile limonitleşme görülmektedir. Birim 7

17 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN Alaplı Formasyonunun üst kesimlerinde yer alır, bu formasyonla yanal ve düşey yönde geçiş göstermektedir. Üzerinde ise uyumlu olarak Yahyalar Formasyonu yer almaktadır. Birim yaklaşık 200 metre kalınlık göstermekle birlikte her yerde izlenmediği için yer yer ortaya çıkan bir mercek şeklinde mostra vermektedir. Birimin yaşı Maestrihtiyen dir. Akman ve ark. (1995), Ulus formasyonunu tanımlamış ve anlatmışlardır: Olasılıkla (?) Baramiyen-Senomaniyen yaş aralığında çökelmiş olan, genelde türbiditik kumtaşı-kiltaşı istifine Ulus Formasyonu adı verilmiştir. Formasyon adını inceleme alanı batısında bulunan Ulus ilçesinden almış olup, ilk olarak Akyol ve ark. (1974), tarafından kullanılmıştır. Formasyonun içerisindeki volkanikler Urşankaya volkanit üyesi olarak ayırtlanmıştır. Birimin aşırı kıvrımlı ve kırıklı olması dolayısıyla tip kesitinin alındığı bir yer bulunmamaktadır. Ancak Ulus ilçesinin kuzey kesimlerinde, İnaltı Formasyonu ile olan sınırından güneye doğru tipik kesitler sunmaktadır. Formasyon ortalama 700 m kalınlıkta olup, havza genelinde m arasında kalınlık değişimi gösterir (Akman, 1993). Ulus Formasyonu genel olarak türbiditik nitelikli bir fliş çökelimidir. Formasyon tipik olarak gözlendiği Ulus ilçesi kuzeyinde tabanda yelpaze çökelleri tarzında gri-sarı-yeşil renklerde merceksel konglomera, kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşları ile başlamaktadır (Akman, 1993). Bu litolojilerin üzerine gelen kiltaşı-silttaşı litolojileri, breşik veya pekişmemiş çakıllar içeren kayma yapılı mercekler kapsar. Daha üste gelen, çoğunlukla ince taneli türbiditik kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ardalanımı içerisindeki kumtaşları ince-orta tabakalıdır. Daha çok İnaltı Formasyonu'na ait olistolit kapsayan olistostromal yapıda konglomeratik düzeylerden sonra istif, tane yapısı giderek kabalaşan ve kumtaşlarının hakim olduğu kumtaşı-kiltaşı ardalanmasına dönüşmektedir. Üst düzeylerdeki kumtaşları orta-kalın tabakalı olup, konglomera ara düzeyleri de oldukça yaygındır. Şaroğlu ve ark. (1995), Yeniçağa-Gerede-Eskipazar dolayında yapmış oldukları çalışmada Ulus formasyonunun çalıştıkları alandan Karadeniz sahiline kadar uzanan geniş bir yayılım gösterdiğini belirtmiş ve formasyonun kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı ardalanmasından oluşan fliş olarak tanımlamışlardır. Birimin genel 8

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN rengi yeşilimsi haki, gri koyu gri, ve siyahtır. Birimde yer yer görülen çakıltaşları olistostromal nitelikli kanal dolgularıdır. Birimde sokulumlar halinde andezit, diyabaz gibi volkanitler de izlenir. Formasyonu oluşturan kumtaşları karbonat çimentolu, ortalama tane boyu 0,1-2 mm olan kuvars, feldispat, ve ender olarak zirkon tanelerinden oluşmakta olup, ince, orta tabakalanmalıdır. Birimde yer yer gözlenen kireçtaşları mikritik özellikte; birim bol eklemli oldukça kıvrımlıdır. KAF'a yaklaşıldıkça formasyonda gözlenen deformasyon artar. Andezit ve diyoritler domlar şeklinde yerleşmiştir. KAF a yakın alanlarda birimde hafif metamorfizma etkileri görülür. Formasyon derin deniz koşullarında çökelmiştir. Daha kuzeyde formasyonun tabanında gözlenen Zonguldak formasyonu platform çökel ortamını yansıtır. Havza, platformdan giderek derinleşen bir ortama dönüşerek flişler çökelmiştir. Volkanitlerin devreye girmesiyle havza da giderek tektonik etkinlik artmış ve olistostromal ortama gelinmiştir. Tüysüz (1999), Ulus havzası nın, kuzeydoğu-güneybatı yönlü, batı pontidlerin en geniş sedimanter havzası olduğunu, esas olarak Kretase sedimentleri olarak yayıldığını ve bu grupta Ulus Formasyonu olarak isimlendirildiğini belirtmiştir. Bununla beraber Ulus ve Zonguldak havzalarının Devrek havzası ile birbirlerinden ayrılmış olduğunu ve bunların büyük bir olasılıkla Tersiyer havzasının altında devam ettiğini, Geç Kretase-Eosen aralığında ise Devrek havzasının, Zonguldak havzasıyla uyumlu olduğunu Ulus havzasıyla da genel olarak uyumsuzluk ifade etmiştir. Araştırmacıya göre Ulus havzasının batı kısmı, Araç-Cide çizgisinin batısında, güneybatıda magmatik ve metamorfik kayalardan oluşan Sünnice masifi ile kuzeyde Üst Jurasik yaşlı platform karbonat ve tabakalı sedimanlardan oluşan Cide yükseliminin arasında yer almaktadır. Ulus havzasının batı kısmı, güneydoğudaki Tersiyer sedimanlarından oluşan Safranbolu havzasına bindirmekte ve havzanın doğu kısmı Araç-Cide çizgisinin doğu kısmında yer almaktadır. Kuzeydoğuda ise Ulus havzasının sedimanları Üst Jura karbonat platformu ile uyumsuzluk göstermekte ve diğer birimlerle de tektonik dokanağı bulunmaktadır. Ayrıca batı Ulus havzasının, doğu Ulus havzasından farkı, doğu tarafın çok 9

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013 11-13 Kasım 2013, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b)

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b) ÇATLAKLAR VE FAYLAR Kayaçların taneleri arasındaki bağın kopmasıyla oluşan süreksizliklere kırık denir. Kırılma yüzeyleri boyunca kayaçlar birbirinden ayrılırlar. Çatlak (Diaklaz), yarık, Fay İki kırılma

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

TRABZON HEYELANLARINA GENEL BAKIŞ

TRABZON HEYELANLARINA GENEL BAKIŞ TRABZON HEYELANLARINA GENEL BAKIŞ Ahmet DEMİR, Oktay GÖKÇE, Dr. Şenay ÖZDEN, Ayhan IŞIK, Ayhan ÇİFTÇİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Afet Etüt ve Hasar Tespit Dairesi ÖZET

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

TÜRKİYE HEYELAN VERİ TABANI

TÜRKİYE HEYELAN VERİ TABANI TÜRKİYE HEYELAN VERİ TABANI Tolga Çan 1, Tamer Y. Duman 2, Şeyda Olgun 2, Şule Çörekçioğlu 2, Ferdane Karakaya Gülmez 2, Hasan Elmacı 2, Semi Hamzaçebi 3, Ömer Emre 4 1 Ç.Ü, Çukurova Üniversitesi, Jeoloji

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005 Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeologun hedeflerinden birisi deforme kayaçların üç boyutlu geometrisini anlamaktır. Ne yazık ki, tüm bunların doğrudan gözlenebilir olanları

Detaylı

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 39-46, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 1-9 İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Engineering geologic assessment of the

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde;

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde; 12. YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bağcılar Belediyesi nin imar planları revizyonuna esas olmak üzere yapılan Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etüt çalışmalar sonucunda, yerleşime uygunluk değerlendirilmesi

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ

MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ İNCELEMENİN AMACI, YERİ VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İnceleme alanı, Ankara ili Mamak İlçesi Cengizhan mahallesi 868. sokaktır (Şekil 1). Bu sokakta

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections)

SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections) SAHA JEOLOJİSİ Jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan sembol ve işaretler (symbols and signs, used on geological maps and sections) Doç. Dr. Gültekin KAVUŞAN İçindekiler Harita ve harita hakkında bilgi

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

Şekil 1. Doğu Tibet Platosu'nun tektonik ve topografik haritası. Beyaz dikdörtgen ANHF'nin çalışma alanını gösterir. Kırmızı yıldızlar Mw=7.

Şekil 1. Doğu Tibet Platosu'nun tektonik ve topografik haritası. Beyaz dikdörtgen ANHF'nin çalışma alanını gösterir. Kırmızı yıldızlar Mw=7. Şekil 1. Doğu Tibet Platosu'nun tektonik ve topografik haritası. Beyaz dikdörtgen ANHF'nin çalışma alanını gösterir. Kırmızı yıldızlar Mw=7.8 2001 Kullun, Mw=7.9 2008 Wenchua ve Ms=7.1 2010 Yushu depremlerinin

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI(ALAKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN İZAH RAPORU HAZIRLAYAN: MUZAFFER

Detaylı

Fielding ve diğ. 1994, Geology

Fielding ve diğ. 1994, Geology Yükseklik (Km) Yıllık Yağış (m) Güney Fielding ve diğ. 1994, Geology Kuzey Maksimum Yağış Yakın Minimum Rölyef Uzaklık (Km) Amerikan Jeoloji Kurumunun izniyle kullanılmıştır Hızlı Akış Kalınlaşmaya bağlı

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Dr. Emre AKÇALI Şube Müdürü DSİ 22. Bölge Müdürlüğü / TRABZON

Dr. Emre AKÇALI Şube Müdürü DSİ 22. Bölge Müdürlüğü / TRABZON YUKARI HAVZA HEYELANLARININ MANSAP TAŞKINLARINA ETKİSİ VE HEYELAN ERKEN UYARI SİSTEM ÖNERİSİ; TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Dr. Emre AKÇALI Şube Müdürü DSİ 22. Bölge Müdürlüğü / TRABZON SUNUM İÇERİĞİ HEYELANLARIN

Detaylı

Akıntı Yönünde süreç geçişi (f (gs) = 1) Drenaj alanı m^2

Akıntı Yönünde süreç geçişi (f (gs) = 1) Drenaj alanı m^2 Kanal Gradyanı (m/m) Akıntı Yönünde süreç geçişi (f (gs) = 1) Ayrılma Sınırlı Rasgele değişken Ayrılma Sınırlı Denge Eğimi Taşınma Sınırlı Taşınma Sınırlı Denge Eğimi Drenaj alanı m^2 Gradyan Karışık temel

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-III

TUFA ve TRAVERTEN-III TUFA ve TRAVERTEN-III Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi TRAVERTEN LİTOFASİYESLERİ Sıcak su travertenlerindeki çökeller farklı fasiyes tiplerinde olabilmektedir. Her traverten çökelinde tüm fasiyesler

Detaylı

Özgür Satıcı Jeolojik Etütler Şefi Maden Yüksek Jeoloji Mühendisi (MBA)

Özgür Satıcı Jeolojik Etütler Şefi Maden Yüksek Jeoloji Mühendisi (MBA) Özgür Satıcı Jeolojik Etütler Şefi Maden Yüksek Jeoloji Mühendisi (MBA) Harita bir değişimin ya da bir değer dağılımının herhangi bir yatay düzleme izdüşümüdür. Haritalar amaçlarına (kullanılış yerlerine),

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI 4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI Tektonitlerin önemli bir özelliği de çizgisel yapılar içermeleridir. Cloos (1946), Lineasyonu, kayaç içinde veya üstündeki herhangibir çizgisellik olarak tanımlar.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar;

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar; 1 FAYLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı yapılar (faylar

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 HEYELAN SETİ GÖLLERİNE

Detaylı

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Hayreddin BACANLI Araştırma Dairesi Başkanı 1/44 İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi. Gayesi. Model Genel Yapısı.

Detaylı

SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI

SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI 1. Tedrici geçiş nedir? Kaç tiptir? Açıklayınız Bunlar herhangi bir stratigrafi biriminin kendisi veya tabakalarının tedricen bir diğer litoloji biriminin içerisine geçerse

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 MUĞLA YÖRESİ MERMER OCAKLARINDA ÜRETİLEN MERMER BLOK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AN EVALUATION OF THE MARBLE

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ . ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada Açıkları Ege Denizi nde yerel saat ile 12.25 de büyüklüğü Ml=6,5 olan

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

26 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE RİZE İLİ GÜNDOĞDU BELDESİNDE MEYDANA GELEN AFET OLAYI İLE İLGİLİ TMMOB RAPORU

26 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE RİZE İLİ GÜNDOĞDU BELDESİNDE MEYDANA GELEN AFET OLAYI İLE İLGİLİ TMMOB RAPORU 26 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE RİZE İLİ GÜNDOĞDU BELDESİNDE MEYDANA GELEN AFET OLAYI İLE İLGİLİ TMMOB RAPORU GİRİŞ 26-27 Ağustos 2010 tarihlerinde 14 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Rize ve

Detaylı

26 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE RİZE İLİ GÜNDOĞDU BELDESİNDE MEYDANA GELEN AFET OLAYI İLE İLGİLİ TMMOB RAPORU

26 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE RİZE İLİ GÜNDOĞDU BELDESİNDE MEYDANA GELEN AFET OLAYI İLE İLGİLİ TMMOB RAPORU 26 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE RİZE İLİ GÜNDOĞDU BELDESİNDE MEYDANA GELEN AFET OLAYI İLE İLGİLİ TMMOB RAPORU GİRİŞ 26-27 Ağustos 2010 tarihlerinde 14 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Rize ve

Detaylı

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ:

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ: FAYLAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. FAY, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye.

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeofizik Yüksek Mühendisi seyfullah@adilozdemir.com Adil Özdemir Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Yüksek Mühendisi

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı