ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005

2 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ Tolga MAZMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman: Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇAN Yıl: 2005, Sayfa: 110 Jüri: Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇAN Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ Doç.Dr.Candan GÖKÇEOĞLU Bu çalışmada, Bartın ilinin güneydoğusunda ve Bartın Çayı nın ana kollarından birini oluşturan Kumluca havzasının (340 km 2 ) heyelan duyarlılık değerlendirmeleri, coğrafi bilgi sistemleri ve çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri birlikte kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı heyelanlardan oldukça olumsuz yönde etkilenmektedir ve 1998 yılları arasında Kumluca beldesi ve Kozcağız ilçesinde heyelan olayları nedeniyle afet kapsamı içine alınan toplam konut sayısı 370 adet olup, bunların 256 tanesi çalışma alanı içinde yeralmaktadır yılı sonrası havzada heyelandan dolayı oturulamayacak hale gelen konut sayısı ise 58 adettir. Heyelanların oluşumunda önemli rol oynayan jeolojik faktörler, topoğrafik faktörler, çevresel faktörler, arazi çalışmaları ve bölge ile ilgili yapılmış önceki çalışmalara göre değerlendirilip CBS ortamında sayısallaştırılmıştır. Heyelan duyarlılık haritası, bölgenin heyelan envanter haritası ve heyelanları hazırlayıcı faktörlerin mantıksal regresyon analizi ile değerlendirilmesiyle üretilmiştir. İsatistiksel değerlendirmelerde havzanın yamaç birimi haritası oluşturularak değerlendirilmiştir. Çalışma alanının heyelan duyarlılık haritası % 20 olasılık aralığında olmak üzere, çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek duyarlı olmak üzere beş zona ayrılmış olup çalışma alanının % 27 sinin yüksek ve çok yüksek duyarlı bölgelerde bulunduğu görülmüştür. Performans analizleri sonucunda da çalışma alanındaki heyelanların %77 sinin yüksek ve çok yüksek duyarlı bölgelerde yer aldığı görülmüştür. Üretilmiş olan heyelan duyarlılık haritasının bölgede ileriye dönük yerleşim planlamalarında duraysızlıklarla ilgili sorunların azaltılması ve önlenmesi konusunda önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Coğrafi bilgi sistemleri, sayısal yükseklik modeli, heyelan duyarlılığı, mantıksal regresyon, heyelan envanteri. I

3 ABSTRACT Msc. Thesis LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT IN KUMLUCA (SE BARTIN) WATERSHED USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND STATISTICAL ANALYSIS METHODS Tolga Mazman DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor: Assist.Prof.Dr. Tolga ÇAN Year: 2005, Page: 110 Jury : Assist.Prof.Dr. Tolga ÇAN Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ Assoc.Prof.Dr. Candan GÖKÇEOĞLU In this study, landslide susceptibility assessments in the Kumluca River catchment (340 km 2 ), located in the SE of Bartın being one of the tributary of the Bartın River, were carried out by using geographical information systems and logistic regression analysis. The selected area has been adversely affected by landslides and in the period of 1985 and 1998, total dwellings considered in the landslide disaster area were determined as 370 of which 256 were located in the Kumluca catchment. In the catchment 58 additional destructed dwellings have been recorded since The geological, morphological and land use maps were digitised and slope and aspects maps, which all could be considered as preperatory factors of landslides, were derived from digital elevation model of the study area in GIS environment. Landslide susceptibility maps were evaluated by using multivariate (logistic regression) statistical methods. Slope units were used as mapping unit in the statistical evaluations. Susceptibility classes were grouped into five categories according to the probability intervals of 20 % as very low, low, moderate, high and very high. 27 % of the area was found in high to very high susceptible zones of which 77% of the landslides located therein according to the performance evaluations. As a consequence, the landslide susceptibility map produced herein is considered a valuable tool for reducing the landslide hazard and for the planning purposes. Keywords: Geographical information systems, digital elevation model, landslide susceptibility, logistic regression, landslide inventory. II

4 TEŞEKKÜR Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı nda yapmış olduğum yüksek lisans çalışmamın tez konusunun belirlenmesini sağlayan, çalışmalarım süresince beni yönlendirerek destekleyen ve tezin her aşamasında yapıcı eleştirileriyle katkı sağlayan danışman hocam sayın Yrd.Doç.Dr. Tolga ÇAN a teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam süresince bölüm imkanlarını kullanmamı sağlayan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı sayın Prof.Dr. Fikret İŞLER e teşekkür ederim. Tez çalışması sırasında yardımlarını esirgemeyen Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (M.T.A.) Türkiye heyelan envanter haritası projesi yöneticisi, Yerdinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörü sayın Dr. Tamer Yiğit DUMAN a ve diğer proje çalışanlarına teşekkür ederim. Arazi çalışmaları sırasında ellerindeki hiçbir imkanı esirgemeyen Kumluca Belediye Başkanı sayın Metin ÇETİN e ve Kumluca Beldesi Orman İşletme Şefi Orman Müh. Sinan SAATÇİ ye teşekkür ederim. Yüksek lisans eğitimim süresince manevi desteğini eksik etmeyen sınıf ve ev arkadaşım Jeoloji Mühendisi Y. Recep BAYRAK a teşekkür ederim. Tez çalışmalarım sırasında yardımlarını gördüğüm Jeo.Yük.Müh. Sibel ERGÜL ve Jeo.Müh. Fatih KARAOĞLAN a teşekkür ederim. Tez çalışmam ve hayatım boyunca hertürlü desteklerini esirgemeyen, hayatımın her aşamasında yanımda olan anneme, babama, kardeşime teşekkürü borç bilirim. III

5 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ...I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER...IV ŞEKİLLER DİZİNİ... V ÇİZELGELER DİZİNİ... VIII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Genel Jeoloji Heyelan Terminolojisi Heyelan Tehlike ve Duyarlılık Haritaları MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem ARAŞTIRMA BULGULARI Çalışma alanının İklim ve Heyelan Açısından Ön Değerlendirmesi Heyelan Duyarlılık Analizlerinde Kullanılan Veriler Heyelan Envanter Haritası Çalışma Alanının Jeolojisi Yükseklik Parametreleri Yamaç Eğimi Yamaç Yönelimi Yamaç Şekli Arazi Kullanım Heyelan Duyarlılık Değerlendirmeleri Mantıksal Regresyon Analiziyle Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ IV

6 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Çalışma alanı yer bulduru haritası... 3 Şekil 2.1. Heyelanlara neden olan hazırlayıcı ve tetikleyici faktörler (Gökçeoğlu ve Ercanoğlu, 2001) Şekil 2.2. Babu ve Mukesh in önerdiği tehlike haritalaması için akış şeması Şekil 3.1. Bartın ili deprem haritası (http://www.deprem.gov.tr) Şekil 4.1. Kozcağız havzası yılları arası toplam yağış değerleri Şekil yılı Mayıs ayı Kozcağız ve yakınında bulunan meteoroloji istasyonlarının günlük yağış kayıtları Şekil 4.3. Heyelanların meydana geldiği yılların aylık yağış değerleri Şekil 4.4. Hepler Mahallesinde 2000 yılında gelişen heyelanla ilgili yapısal hasar. 51 Şekil 4.5. Hepler Mahallesinde 2000 yılında gelişen heyelanla ilgili yapısal hasar. 52 Şekil 4.6. Aşağıdere köyünde evleri heyelandan zarar gören kişilere verilen çadırlar Şekil 4.7. Ürkütler Mah.(a,b), Sofuoğlu Mah. (c), ve Bebükler Köyü (d) de 1998 yılında meydana gelen heyelanlardan etkilenen yapılar Şekil 4.8. Kumluca beldesinde yapılmış olan afet konutları Şekil 4.9. Kumluca-Değirmen Yanı yolu üzerinde gelişen heyelan sonucu oluşan gerilme çatlağı Şekil Ürkütler-Bayraktaroğlu Mah. yolunda oluşan heyelan Şekil Çalışma alanı heyelan envanter haritası Şekil Değirmenyanı Mahallesinin 4 km KB sında meydana gelen karmaşık kayma Şekil yılında derenin yamaç topuğunu oyması sonucunda Derecami Mahallesi mevkiinde gelişen dairesel kayma Şekil Döngeller Köyü güneyi toprak akması Şekil Kavaklı Mahallesi toprak akması Şekil Değirmenyanı yolu üzerinde gelişen heyelan Şekil Hepler Mahallesinin bulunduğu yamaçta gelişen heyelan Şekil Çalışma alanı jeoloji haritası (MTA, 2003) V

7 Şekil Değirmenyanı yolu üzeri yol yarmasında gözlemlenen Ulus formasyonu Şekil Derecami Mahallesi güneyi yol yarması, ara tabakalı laminalı ince kiltaşı, gri renkli silttaşı Şekil Alaplı formasyonu (Kozcağız ilçesi Kumluca çıkışı) Şekil Jeolojik birimlerin çalışma alanındaki yüzde dağılımları Şekil Çalışma alanının TIN verisi ile oluşturulmuş sayısal yükseklik modeli Şekil Yükseklik değerlerinin çalışma alanı içerisindeki yüzde dağılımları Şekil Yükseklik sınıflarına göre mevcut heyelanların dağılım yüzdeleri Şekil Çalışma alanı eğim haritası Şekil Eğim değerlerinin çalışma alanındaki yüzde dağılımları Şekil Eğim değerlerine göre heyelanların dağılımı yüzdeleri Şekil yılında Boğaz Mahallesi yakınında meydana gelen moloz akması Şekil Çalışma alanı yamaç yönelimi haritası Şekil Yamaç yönelim değerlerinin çalışma alanı içerisindeki yüzde dağılımı Şekil Yamaç yönelimine göre heyelanların dağılım yüzdeleri Şekil Çalışma alanı plan (a) ve profil (b) yamaç şekli haritaları Şekil Yamaç şekillerinin çalışma alanındaki yüzde dağılımları Şekil Yamaç şekillerine göre mevcut heyelanların dağılım yüzdeleri Şekil Çalışma alanı orman haritası Şekil Orman sınıflamasının çalışma alanı içindeki yüzde dağılımı Şekil Orman sınıflarına göre heyelanların dağılım yüzdeleri Şekil Çalışma alanında çok kapalı orman (a) ve ziraat (b) alanlarının genel görünümü Şekil yılında Aşağıdere köyü civarında gözlenen bitki örtüsü-heyelan ilişkisi Şekil Yerleşim birimlerinin çalışma alanındaki dağılımı Şekil Çalışma alanında oluşturulan yamaç birimleri VI

8 Şekil Çalışma alanı heyelan duyarlılık haritası Şekil Çalışma alanında bulunan jeolojik birimlerin heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı Şekil Çalışma alanında yapılan orman sınıflamasının heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı Şekil Çalışma alanının yükseklik verileri sınıflamasının heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı Şekil Çalışma alanının eğim değerleri sınıflamasının heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı Şekil Çalışma alanının yamaç yönelim değerleri sınıflamasının heyelan duyarlılık sınıflarına göre dağılımı VII

9 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. Heyelan haritalarının özelliklerinin özellikleri (Parise, 2001) Çizelge 2.2. İdeal olarak heyelan olası tehlike değerlendirmesinin yapılabilmesi için verilmesi gereken soru ve cevaplar (Hartlen ve Viberg, 1988.) Çizelge 2.3. Farklı tiplerdeki olası tehlike ve ilgili metotları (Hartlen ve Viberg, 1988.) Çizelge 2.4. Gupta ve Joshi (1990), tarafından gerçekleştirilen analizlerde kullanılan 4 kategorideki her bir alt kategorinin nominal heyelan risk faktörü (LNRF) Çizelge 2.5. Makro-zonlama için farklı yardımcı faktörlerin LHEF oranı (Anbalagan, 1992) Çizelge 2.6. Heyelan olası tehlike zonlamasında olası tehlikenin toplam tahmini (Anbalagan, 1992) Çizelge yıllarında Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılan afet evleri sayısı Çizelge yılından sonra oluşan veya reaktive olan heyelanlar nedeniyle arazi çalışmalarında gözlemlenen hasar gören evlerin envanteri Çizelge 4.3. Analizde kullanılan değişkenlerin kısaltmaları ve açıklamaları Çizelge 4.4. Mantıksal regresyon denklemine giren değişkenler için kestirilen β katsayıları, standart hatalar ve test istatistiği değerleri Çizelge 4.5. Yamaç birimi haritası kullanarak heyelandan etkilenmiş (1) ve etkilenmemiş (0) yamaç birimlerinin mantıksal regresyon analizi ile sınıflandırılması Çizelge 4.6. Yamaç birimi haritası kullanılarak mantıksal regresyon analizi ile oluşturulan heyelan duyarlılık haritası ile heyelan envanter haritasının karşılaştırılması VIII

10 1.GİRİŞ Tolga MAZMAN 1. GİRİŞ Heyelanların, tanınması, iyileştirilmesi ve önlenmesi gibi çalışmalar sel ve deprem gibi diğer doğal olası tehlikelere oranla daha iyi bilinmektedir. Buna rağmen, heyelanlardan kaynaklanan hasar ve kayıplar gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere dünya genelinde giderek artmaktadır. Heyelanların doğrudan yol açtığı veya önlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan dolaylı çalışmaların dünya ekonomisine getirdiği yükün yılda yaklaşık olarak 50 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (Bell, 1999). Ülkemizde 1959 ile 1994 yılları arasında doğal afetlerden etkilenen yapılar ele alındığında heyelanlardan kaynaklanan kayıplar % 27 ile depremlerden sonra ikinci sırayı almaktadır (Ildır, 1995). Bununla ilgili ayrıca Ergünay (1999), ülkemizin son yıllarda yaşadığı yıkıcı depremleri de göz önünde bulundurarak, 70 yıllık zaman dilimi içerisinde doğal afetlerden etkilenen yapıların % 61 inin depremlerden ve yine ikinci sırada olmak üzere % 20 sinin heyelanlardan meydana geldiğini belirtmiştir. Heyelanlardan kaynaklanan zararların azaltılması ve arazi kullanım planlamalarına yardımcı olması bakımından son yıllarda bölgesel anlamda heyelan duyarlılık çalışmaları oldukça yaygın olarak üretilmektedir (Gökçeoğlu ve Aksoy, 1996, Karakaya, 2003, Süzen ve Doyuran, 2004, Ercanoğlu ve Gökçeoğlu, 2004, Çörekcioğlu, 2004, Çan ve ark., 2005, Yeşilnacar ve Topal, 2005). Heyelan duyarlılık haritaları belli bir coğrafi lokasyonda belli bir heyelan tipinin oluşması açısından sahayı göreceli olarak zonlayan haritalardır. Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki (CBS) gelişim ve kullanımındaki yayılım bu tür haritaların üretilmesini kolaylaştıran önemli bir etken olmuştur. Heyelanların oluşmasında farklı çok sayıda etken bulunmakla birlikte, neden olan başlıca faktörler jeolojik, morfolojik, fiziksel ve insan etkisi olmak üzere genelde dört ana başlıkta değerlendirilmektedir. Heyelan duyarlılık değerlendirmeleri genel olarak doğrudan ve dolaylı yöntemler olmak üzere iki grup altında toplanmaktadır. Doğrudan yöntemler genel olarak jeomorfolojik ve ağırlıklı indeks haritalama, dolaylı yöntemler ise istatistiksel, jeoteknik, yapay sinir ağları ve bulanık mantık yaklaşımları olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada Batı Karadeniz bölgesinde Bartın ilinin güneydoğusunda ve Bartın Çayı nın ana kollarından birini oluşturan Kumluca deresi havzasının heyelan 1

11 1.GİRİŞ Tolga MAZMAN duyarlılık haritalarının üretilmesi amaçlanmıştır (Şekil 1.1) ve 1998 yılları arasında Kumluca beldesi ve Kozcağız ilçesinde heyelanlar nedeniyle afet kapsamı içine alınan toplam konut sayısının 370 adet olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü tarafından belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen 370 adet konutun 256 tanesi çalışma alanı olarak seçilen Kumluca havzası içinde yeralmaktadır. Karadeniz bölgesi ülkemizde heyelanların en yaygın olarak görüldüğü bölgedir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından ulusal ve bölgesel ölçekte heyelan envanter haritalarının üretilmesi amacıyla Türkiye Heyelan Envanter Haritası Projesi 1998 yılında, çalışma alanının da içinde yeraldığı, 1:500,000 ölçekli Zonguldak paftasından başlatılmıştır (Duman ve ark., 2001, 2005). Çalışma alanının büyük bir bölümü jeolojik olarak, Batı Karadeniz bölgesinin en büyük sedimanter havzasını oluşturan, Üst Kretase yaşlı Ulus formasyonundan oluşmaktadır. Ulus formasyonu bölgede % 29,64 ile heyelanların en fazla gözlendiği birimdir (Duman ve ark. 2005). Çalışma alanının heyelan duyarlılık değerlendirilmesi, coğrafi bilgi sistemleri ve çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri birlikte kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada 1998 yılında MTA tarafından yapılan heyelan envanter haritası 2004 yılında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 1998 yılından sonra bölgede meydana gelmiş heyelanların da haritalanması ile revize edilerek kullanılmıştır. Heyelanların oluşumunda önemli rol oynayan jeolojik faktörler, topoğrafik faktörler, çevresel faktörler, arazi çalışmaları ve bölge ile ilgili yapılmış önceki çalışmalara göre değerlendirilip CBS ortamında sayısallaştırılmıştır. Bu veriler bölgenin heyelan envanter haritası ile çakıştırılarak, heyelanların oluşumunda rol oynayan faktörler mantıksal regresyon analizi ile bölgenin heyelan duyarlılık haritası üretilmiştir. Çalışma alanının heyelan duyarlılık haritası % 20 olasılık aralığında olmak üzere, çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek duyarlı olmak üzere beş zona ayrılmış olup çalışma alanının % 27 sinin yüksek ve çok yüksek duyarlı bölgelerde bulunduğu görülmüştür. Performans analizleri sonucunda çalışma alanındaki heyelanların %77 sinin yüksek ve çok yüksek duyarlı bölgelerde yer aldığı görülmüştür. Üretilmiş olan heyelan duyarlılık haritasının bölgede ileriye dönük yerleşim planlamalarında duraysızlıklarla ilgili sorunların azaltılması ve önlenmesi konusunda önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 2

12 1.GİRİŞ Tolga MAZMAN Şekil 1.1. Çalışma alanı yer bulduru haritası 3

13 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çalışma alanında iki formasyon ve bu formasyonlara ait üyelerle birlikte toplam altı birim bulunmaktadır. Bu formasyonlar çalışma alanında çok geniş bir yer tutan Ulus formasyonu ve Alaplı formasyonudur. Önceki çalışmalar başlığı genel jeoloji, heyelan terminolojisi, heyelan duraylılık ve olası tehlike haritaları olmak üzere üç alt başlıkta değerlendirilmiştir Genel Jeoloji Yergök ve ark. (1987), çalışma alanında gözlemlenen Ulus formasyonunu Batı Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi I isimli çalışmalarında şu şekilde tanımlamışlardır: Ulus Formasyonu; Bolu masifinin bitiminden sonra, onun devamıymış gibi bir gidiş gösteren Kuzey alanını; Devrek-Kozcağız-Ulus ilçesi merkezi yakını ile belirtilebilen, Güney alanını ise Karabük Ters Fayı altında kalan Karagöl Ters Fayı ile tekrar ortaya çıkarak, Kuzey Anadolu Fayına kadar devam eden birime verilen isimdir. Ulus Formasyonu türbiditik fliş özelliğinde, kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ardalanmasından meydana gelir. Kirpe Çakıltaşı ve Ahmet Usta Çakıltaşı üyesi olarak isimlendirilen iki üyesi bulunmaktadır. Yer yer çoğunluğu kireçtaşı, nadir kumtaşı, kuvarsit olistolitleri içermektedir. Ulus formasyonu içerisinde diyabaz daykları yer yer bulunmakta ayrıca asidik kayaçlar birim içerisinde dayk olarak yer almaktadır. İstif içerisindeki kumtaşlarının taneleri genellikle kireçtaşı, kuvarsit, yabancı kayaç parçalarından (volkanik, metamorfik, magmatik) oluşmaktadır. Ayrıca çok bol olarak kömür kırıntısı içermektedir. Ulus formasyonundaki taneler farklı kaynaklardan gelen kuvars, feldispat, plajiyoklas, muskovit gibi tanelerden ve daha az olarak da metamorfik volkanik kayaç, serpantin, klorit tanelerinden meydana gelmektedir. Bu formasyon içerisinde çimento genellikle CaCO 3 den meydana gelmekte olup, bu oran %10-50 arasında değişim göstermektedir. Ayrıca grovak ve kuvars kumtaşı olarak isimlendirilen kayaçların çimentosu SiO 2 olup %5-20 arasında değişim göstermektedir. Ulus formasyonunun rengi yeşil, haki, sarımsı yeşil, kömür 4

14 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN kırıntılarının arttığı yerlerde siyah, kurşini olmaktadır. İstifteki kiltaşları ince-orta tabakalı olup, yer yer laminalanma görülmektedir. Kiltaşlarında kıvrımcıklar ve tektonik nedenlerden dolayı yapraklanma ayrıca prizmatik bozunma ürünleri oldukça yaygın olarak gözlenmektedir. Konglomeratik düzeylerde ise kalın ve masif katmanlanma izlenmektedir. Yergök ve ark. (1989), Batı Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi (II) isimli çalışmalarında Ulus Formasyonunu türbiditik fliş karakterinde bir formasyon olarak tanımlamışlardır. Alt Kretase başında tansiyonel kuvvetler ile açılan Ulus havzası içerisinde hızlı bir çökel örneği gösteren bu formasyona ait üyeler, Azdavay ın kuzeydoğusunda Söğütözü dolaylarında daha da karmaşık bir istif özelliğindedir. Ulus formasyonu daha iyi anlayabilmek için birim 12 üyeye ayrılmış, bu üyelerin büyük kısmı Söğütözü yakın çevresinde yer almaktadır. Bu üyeler yaşlıdan gence doğru; 1) Kirpe çakıltaşı üyesi 2) Urşankaya volkanit üyesi 3) Gözsökü metadetritik üyesi 4) Söğütözü üyesi 5) Güzle kireçtaşı üyesi 6) Kofunoğlu çakıltaşı üyesi 7) Şekdere üyesi 8) Akçayıbaz kiltaşı üyesi 9) Ortaharman kiltaşı üyesi 10) İrna kiltaşı üyesi 11) Harmancık kuvarsit üyesi 12) Bakacak bazik volkanit üyesi olarak ayırtlanmış olup üyelerin çoğu yanal ve düşey yönde birbirlerine sıkça geçişler göstermektedir. Ulus Formasyonu kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, ardalanmasından meydana gelen bir birimdir. Birim içerisinde konglomera ara seviyeleri bulunur. Sedimanter yapısı ile içerisinde bauma istifi ile tipik türbiditik fliş özelliği göstermektedir. Zonguldak Formasyonu üzerine gelen kesimlerinde, az da olsa karbonatlı seviyeleri bulunur. Birim sarı, haki, gri renktedir. Büyük ölçekli bir enklinoryum özelliği 5

15 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN göstermektedir. Bu enklinoryum, Alt Kretase başında tansiyonel kuvvetler sonucu, Ulus havzasının açılması sırasında gelişmiştir. Havza Alt Kretase esnasında devamlı dolmuştur, dolduğu süreç içerisinde devamlı olarak havza içi hızlı sedimantasyonu gösteren (slump, slide, olistolit) sedimanter yapılar izlenmektedir. Ulus formasyonu, Ulus havzası kuzeyinde yer alan Zonguldak Formasyonu ile havzaya paralel kanyon oluşturmuşlardır. Bu kanyonları dik yönde kesen ve platformdan kanyon içine değişik boyuttaki malzemeleri taşıyan kanallar meydana getirmişlerdir. Bu kanallar ile ilk önce havzaya riftleşme artığı malzeme taşınmıştır. Zonguldak Formasyonu çakıllarından meydana gelen bu birime Kirpe çakıltaşı ismi verilmiştir. Ancak gerek Ulus Formasyonu içerisinde, gerekse havzaya aşırı iri malzemenin geldiği Söğütözü yakınlarında, Ulus Formasyonu üyelerinin içerisinde kaba malzeme ve blok gelişimi sık aralıklarla gerçekleşmiştir. Ulus Formasyonu bölgede yer alan diğer birimlere nazaran hava ile temasta kolay ufalanır olmasından dolayı yumuşak topoğrafya ve oldukça sık değişen ufak tepe ve vadiciklerden meydana gelmektedir. Ulus Formasyonu içerisinde karbonatlı zenginleşmeler birkaç metre kalınlıkta Zonguldak Formasyonu çakıl ve blokları ile detritik kireçtaşları seviyeleri olarak çalışma alanlarının daha çok doğu kesimlerinde yer almakta olduğunu belirtmişlerdir (Yergök ve ark., 1987). Söğütözü dolaylarında ise aynı detritik seviyeler büyük ölçekli blokların havzaya gelişinden sonra bir duraklamada ortaya çıkmakta en doğu alanlarda daha saf, az intraklastlı Güzle kireçtaşı üyesini meydana getirirken yanal devamlılığında kireçtaşı, konglomera ardalanması ile devam eden Kofunoğlu çakıltaşı üyesi, daha batıya doğru tamamen monojenik (kireçtaşı) çakıltaşı olarak devamlılık göstermektedir. Ulus Formasyonu içerisinde yer alan kumtaşı seviyeleri ince-orta katmanlı, olup konglomeratik seviyeleride orta-kalın tabakalanmalıdır. Kirpe Çakıltaşı Üyesi (Kruk): Genellikle çok iyi yuvarlaklaşmış kötü boylamlı, çoğunlukla karbonat çakıllı (Zonguldak Formasyonu) az metamorfik kayaç, kuvarsit çakıllı birime verilen isimdir. Bu isim ilk kez Saner ve ark. (1980) tarafından verilmiştir. Zonguldak Formasyonu üzerinde Ulus Formasyonu alt kesimlerinde yer alan olistostromal bir çakıl taşı seviyesidir. 6

16 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN Birim iyi yuvarlaklaşmış, kötü boylanmış çakıl çaplarının genellikle 5-8 cm arasında değişen büyüklükte olan bir birimdir. Nadiren kuvarsit, metamorfik çakıl, magmatik kayaç çakıllarından da meydana gelmektedir. Taneler arası sarı, kirli beyaz renkli bir matriks yer almaktadır. Birim genellikle kirli sarı, gri olup tabakalanma kalın ve masiftir. Yergök ve ark. (1989), Alaplı formasyonunu beyaz, kirli sarı, gri, şarabi, yeşil marn, killi kireçtaşı marn, killi kireçtaşı baskın olarak kumtaşı, kiltaşı ara seviyeli birim olarak tanımlamışlardır. Yer yer piroklastik seviyeler mevcut olup üst kısımlara yakın yerlerde bu birim Çangaza bazalt üyesi olarak haritalanmıştır. Çoğu kesimlerde killi kireçtaşı karakterinde olup, çimentolanma iyi gelişemediği için dağılgan ve pürüzlü yüzeylidir. Marn, killi kireçtaşı ve kumtaşı seviyeleri ince orta tabakalanmalı, kireçtaşı ve konglomera seviyeleri ise kalın-masif tabakalanmalıdır. Alaplı formasyonu içerisinde bir metre kalınlık gösteren yeşil renkli, porfirik dokulu, alterasyon izlerinin piroksenlerde krolitleşmeler meydana getirdiği az miktarda hornblend ve plajioklas çubukları izlenen, mafik mineral olarak ojit ve kahverengi hornblend içeren birim ayrışmış bazalt olarak tanımlanmıştır. Alaplı formasyonunun üst kesimlerinde çört yumruları da bulunmaktadır. Alaplı formasyonu altında yer alan Kazpınarı Formasyonu ile keskin bir dokanak boyunca açısal diskordanslı olarak yer almaktadır. Alt seviyelerinde kumlu, yer yer mikro konglomera seviyeleri ile bu geçiş gerçekleşmektedir. Bazı yerlerde üst kısımlarda yer alan Çangaza bazalt üyesi ile olan ilişkisi yanal ve düşey yönde geçişli olup hemen her yerde Alaplı Formasyonunun üzerinde yer alan Paleosen yaşlı Yahyalar Formasyonu ile olan geçişi uyumlu olup aynı litolojiden meydana gelen Yahyalar Formasyonu ile olan dokanakları ancak paleontolojik verilere göre yaklaşık dokanak olarak haritaya geçirilmektedir (Yergök ve ark, 1989). Çangaza Bazalt Üyesi (Kraç): Çalışma alanında lav akıntısı, nadir aglomeradan meydana gelen birime verilen isimdir. Bazaltik, andezitik karekterde yer yer tüf, lav, aglomera seviyeli olan, sütünsal soğuma eklemleri veren, siyah, gri, koyu kahve renginde bir birimdir. Kayaç içerisindeki gaz boşlukları zeolit ve karbonat mineralleri tarafından doldurulmuştur. Yer yer alterasyon nedeni ile limonitleşme görülmektedir. Birim 7

17 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN Alaplı Formasyonunun üst kesimlerinde yer alır, bu formasyonla yanal ve düşey yönde geçiş göstermektedir. Üzerinde ise uyumlu olarak Yahyalar Formasyonu yer almaktadır. Birim yaklaşık 200 metre kalınlık göstermekle birlikte her yerde izlenmediği için yer yer ortaya çıkan bir mercek şeklinde mostra vermektedir. Birimin yaşı Maestrihtiyen dir. Akman ve ark. (1995), Ulus formasyonunu tanımlamış ve anlatmışlardır: Olasılıkla (?) Baramiyen-Senomaniyen yaş aralığında çökelmiş olan, genelde türbiditik kumtaşı-kiltaşı istifine Ulus Formasyonu adı verilmiştir. Formasyon adını inceleme alanı batısında bulunan Ulus ilçesinden almış olup, ilk olarak Akyol ve ark. (1974), tarafından kullanılmıştır. Formasyonun içerisindeki volkanikler Urşankaya volkanit üyesi olarak ayırtlanmıştır. Birimin aşırı kıvrımlı ve kırıklı olması dolayısıyla tip kesitinin alındığı bir yer bulunmamaktadır. Ancak Ulus ilçesinin kuzey kesimlerinde, İnaltı Formasyonu ile olan sınırından güneye doğru tipik kesitler sunmaktadır. Formasyon ortalama 700 m kalınlıkta olup, havza genelinde m arasında kalınlık değişimi gösterir (Akman, 1993). Ulus Formasyonu genel olarak türbiditik nitelikli bir fliş çökelimidir. Formasyon tipik olarak gözlendiği Ulus ilçesi kuzeyinde tabanda yelpaze çökelleri tarzında gri-sarı-yeşil renklerde merceksel konglomera, kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşları ile başlamaktadır (Akman, 1993). Bu litolojilerin üzerine gelen kiltaşı-silttaşı litolojileri, breşik veya pekişmemiş çakıllar içeren kayma yapılı mercekler kapsar. Daha üste gelen, çoğunlukla ince taneli türbiditik kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ardalanımı içerisindeki kumtaşları ince-orta tabakalıdır. Daha çok İnaltı Formasyonu'na ait olistolit kapsayan olistostromal yapıda konglomeratik düzeylerden sonra istif, tane yapısı giderek kabalaşan ve kumtaşlarının hakim olduğu kumtaşı-kiltaşı ardalanmasına dönüşmektedir. Üst düzeylerdeki kumtaşları orta-kalın tabakalı olup, konglomera ara düzeyleri de oldukça yaygındır. Şaroğlu ve ark. (1995), Yeniçağa-Gerede-Eskipazar dolayında yapmış oldukları çalışmada Ulus formasyonunun çalıştıkları alandan Karadeniz sahiline kadar uzanan geniş bir yayılım gösterdiğini belirtmiş ve formasyonun kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı ardalanmasından oluşan fliş olarak tanımlamışlardır. Birimin genel 8

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Tolga MAZMAN rengi yeşilimsi haki, gri koyu gri, ve siyahtır. Birimde yer yer görülen çakıltaşları olistostromal nitelikli kanal dolgularıdır. Birimde sokulumlar halinde andezit, diyabaz gibi volkanitler de izlenir. Formasyonu oluşturan kumtaşları karbonat çimentolu, ortalama tane boyu 0,1-2 mm olan kuvars, feldispat, ve ender olarak zirkon tanelerinden oluşmakta olup, ince, orta tabakalanmalıdır. Birimde yer yer gözlenen kireçtaşları mikritik özellikte; birim bol eklemli oldukça kıvrımlıdır. KAF'a yaklaşıldıkça formasyonda gözlenen deformasyon artar. Andezit ve diyoritler domlar şeklinde yerleşmiştir. KAF a yakın alanlarda birimde hafif metamorfizma etkileri görülür. Formasyon derin deniz koşullarında çökelmiştir. Daha kuzeyde formasyonun tabanında gözlenen Zonguldak formasyonu platform çökel ortamını yansıtır. Havza, platformdan giderek derinleşen bir ortama dönüşerek flişler çökelmiştir. Volkanitlerin devreye girmesiyle havza da giderek tektonik etkinlik artmış ve olistostromal ortama gelinmiştir. Tüysüz (1999), Ulus havzası nın, kuzeydoğu-güneybatı yönlü, batı pontidlerin en geniş sedimanter havzası olduğunu, esas olarak Kretase sedimentleri olarak yayıldığını ve bu grupta Ulus Formasyonu olarak isimlendirildiğini belirtmiştir. Bununla beraber Ulus ve Zonguldak havzalarının Devrek havzası ile birbirlerinden ayrılmış olduğunu ve bunların büyük bir olasılıkla Tersiyer havzasının altında devam ettiğini, Geç Kretase-Eosen aralığında ise Devrek havzasının, Zonguldak havzasıyla uyumlu olduğunu Ulus havzasıyla da genel olarak uyumsuzluk ifade etmiştir. Araştırmacıya göre Ulus havzasının batı kısmı, Araç-Cide çizgisinin batısında, güneybatıda magmatik ve metamorfik kayalardan oluşan Sünnice masifi ile kuzeyde Üst Jurasik yaşlı platform karbonat ve tabakalı sedimanlardan oluşan Cide yükseliminin arasında yer almaktadır. Ulus havzasının batı kısmı, güneydoğudaki Tersiyer sedimanlarından oluşan Safranbolu havzasına bindirmekte ve havzanın doğu kısmı Araç-Cide çizgisinin doğu kısmında yer almaktadır. Kuzeydoğuda ise Ulus havzasının sedimanları Üst Jura karbonat platformu ile uyumsuzluk göstermekte ve diğer birimlerle de tektonik dokanağı bulunmaktadır. Ayrıca batı Ulus havzasının, doğu Ulus havzasından farkı, doğu tarafın çok 9

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey) Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37, Sayı 2,119-134, Ağustos 1994 Geological Bulletin of Turkey, V. 37, No 2,119-134, August 1994 Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 1 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ: BELEDİYE: PAFTA:

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri Ernam Öztürk Seminer Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tekin YEKEN Ocak 2004 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 2 1. ÖZ Hatay, Doğu Torosların güneye uzantısı olan, Amanos dağları ile temsil edilir. Amanos dağları,

Detaylı

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) BÖLÜM 4 BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) 1 GİRİŞ BARAJ akarsuların tutulması ve depolanması için nehir ve akarsuların en ideal kısımlarında inşa edilen bariyerlere denilir. Keban

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite)

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007 15 Araştırma Makalesi / Research Article Orta-Şabanözü (Çankırı) Yöresinin Jeolojisi ve Kömür Potansiyeli Geology and Coal Potential of Orta-Şabanözü (Çankırı)

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ Proje No: 107Y226 Köprübaşı (Manisa) uranyum yatağı çevresinde toprak, su ve bitki örneklerinde, uranyum düzeyleri ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ Aralık 2008 ELAZIĞ ÖNSÖZ

Detaylı

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU VAN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hüseyin AVCĐL Mehmet KAPTANOĞLU Resul AKOVA : Đl Müdürü : Çed ve Çevre Yönetimi Şub. Müd. : Mühendis. 2006 VAN ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?...

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?... İçerik İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı.............................................4 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?............................................6

Detaylı

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Jeofizik, 2012, 16, 43-53 doi: 11.b01/jeofizik-1011-03 HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Osman

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa)

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 353-400 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük Hazırlayanlar: Oktay ERGÜNAY Gazi Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi, Ankara E-posta: oktayergunay@yahoo.com Polat GÜLKAN ODTÜ, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI

16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI T.C. KÜLTÜR BAKANLIGI Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI 22-26 ~YIS 2000 İZMİR T.C.KÜLTÜRBAKANLlGIYAYINLARI Yayın No: 2531 Anıt/ar ve Müreler Genel Müdürlüğü YayınNo:

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı