Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı"

Transkript

1 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : Haziran 2015

2 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kamuya açıklanan bilgiler kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile bonolarının satışına aracılık eden Aracı Kuruluş bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanacak halka arz dokümanlarında yer alan bilgilerin incelenerek, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların bu ihraç kapsamında satın aldıkları bonoları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) tabi bir ürün olmayıp, TMSF nin halka arz edilen bonolar ile ilgili herhangi bir ödeme garantisi yoktur.

3 İhraç Bilgileri İhraç Tutarı: Nominal TL (Fazla talep gelmesi durumunda ihraç tutarı nominal TL ye kadar artırılabilecektir.) Kıymet Türü: 175 gün vadeli iskontolu bono İhraç Yöntemi: Halka Arz İhraç Tavanı: TL Aracı Kurum: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Talep Toplama Tarihleri: Haziran 2015 Vade Başlangıcı: 5 Haziran 2015 Vade Sonu: 27 Kasım 2015 Türkiye Halk Bankası A.Ş. bonosu halka arzının 2. etabı için Haziran tarihlerinde talep topluyor (*) İtfa Planı: Bonolar iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde yapılacaktır. Bono Ek Getirisi: Referans DİBS(ler) üzerinden hesaplanacak bileşik faiz üzerine 50 (elli) baz puan (bps) ek getiri eklenecektir. Minimum Talep: Bireysel Yatırımcılar 100-TL / Kurumsal Yatırımcılar TL İlk Faiz Oranının Açıklanması: 29 Mayıs 2015 Bono Getirisinin Kesinleşme Tarihi: 3 Haziran 2015 Dağıtım Sonuçlarının Açıklanması: 4 Haziran 2015 Başvuru Yerleri Bireysel Yatırımcılar: Halk Yatırım ın Genel Müdürlük, tüm şubeleri ve internet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile Halk Yatırım ın acentesi olan Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı (www.halkbank.com.tr) ve no lu telefon aracılığı ile Tahsisat Oranları: Halka arz edilecek 175 gün vadeli TL (İlave talep gelmesi durumunda satış tutarı TL nominal bedele kadar çıkarılacaktır.) nominal değerli bonoların %50 lik kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %50 si ise Yurt İçi (%45) ve Yurt Dışı (%5) Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilecektir. İşlem Görme (**) : Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı (*) İşbu ihraca ilişkin halka arz dokumanları SPK onayı ardından, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile (www.kap.gov.tr ), ve internet sitelerinde ilan edilmiştir. (**) Bonoların BİAŞ ta işlem görebilmesi BİAŞ Yönetim Kurulu nun kararına bağlıdır. 3

4 Fiyat Tespiti İhraç edilecek olan 175 gün vadeli bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): 18 Kasım 2015 itfa tarihli TRT181115T18, 16 Aralık 2015 itfa tarihli TRT161215T19 ISIN kodlu kıymetlerdir. Söz konusu DİBS lerin Mayıs 2015 tarihlerinde (1. Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması dikkate alınarak 29 Mayıs 2015 tarihinde aynı gün valörlü işlemlerin bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Seçilen DİBS lerin gözlem periyodunda oluşan aritmetik ortalama bileşik faizleri ve ihracın vadeye kalan gün sayısı kullanılarak bononun vadesine denk gelen gösterge faiz oranı Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) (*) yöntemiyle belirlenecek ve banka bonosu faizinin hesaplamasında kullanılacaktır. Anılan DİBS lerin Haziran 2015 tarihlerinde (2. Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması dikkate alınarak 3 Haziran 2015 tarihinde aynı gün valörlü işlemlerin bitimini takiben aynı yöntemle ikinci bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni banka bonosu faizinin 1. Gözlem Periyodunda hesaplanarak duyurulan faizin üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı bonoların nihai faiz oranı olarak kullanılacaktır. Belirlenen gösterge bileşik faiz oranına 50 (elli) baz puan ek getiri eklenecektir. (*) Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) Metodu uyarınca, iki ayrı DİBS e ait yıllık bileşik faizlerin arasından geçen doğrunun bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 175 güne karşılık gelen noktası olarak belirlenen referans yıllık bileşik faiz oranı hesaplanır. 4

5 Başvuru Şekli Kurumsal Yatırımcılar Halkbank Bonosu halka arzında Kurumsal Yatırımcılar (*) sadece Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla başvuruda bulunabileceklerdir. Yatırımcılar, Talep Formu nda talep ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar ın talepte bulunmak için talep formu doldurmaları gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri iskontolu bono bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları iskontolu bono bedellerini dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra 5 Haziran 2015 tarihinde saat ye kadar ödeyeceklerdir. İskontolu bono bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk Halk Yatırım a aittir. Halk Yatırım talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında kurumsal yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık gelecek bono nominali, dağıtım listesinin HALKBANK tarafından onaylanması ardından bildirilecektir. Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları iskontolu bono bedellerini ödemekten imtina edemezler. Minimum talep miktarı TL nominal değerli olacaktır. Talep aralıkları ise 1-TL nominal değerde ve katları olacaktır. Talepte bulunacak yatırımcılar aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (Alternatif dağıtım kanallarından yapılan başvurulardan talep formu alınmayacaktır.) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının bedelleri aşağıdaki özel hesaba yatırılacaktır: Hesap Sahibi: Türkiye Halk Bankası A.Ş. olup, hesap bilgileri aşağıdadır. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Salıpazarı Ticari Şube (454) IBAN: TR (*) Yurt içinden başvuracak kurumsal yatırımcılar, Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar ile tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. (*) Yurt dışından başvuracak kurumsal yatırımcılar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dışarıda yerleşik olan, Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, ipotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibari ile en az 1 milyon TL tutarında Türk ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kişilerdir. Bonolar, Türk mevzuatı uyarınca, BİAŞ da işlem görecek şekilde ihraç edildiğinden dolayı, yurtdışından başvuracak olan kurumsal yatırımcılar bonoları Türkiye de satın alacaklardır. 5

6 Dağıtım Şekli Kurumsal Yatırımcılar Dağıtım Esasları Kurumsal Yatırımcı grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek iskontolu bono miktarına HALK YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak HALKBANK tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan iskontolu bonolar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında HALKBANK ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. HALK YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek HALKBANK a verecektir. HALKBANK, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı HALK YATIRIM a bildirecektir. Satış sonuçları dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP ta açıklanacaktır. Bonoların Teslim Zamanı ve Yeri Onaylanan Dağıtım Listesi ni alan HALK YATIRIM karşılanan taleplere ilişkin iskontolu bonoların kayden teslimini MKK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım listelerinin onaylanmasından sonraki iş günü (5 Haziran 2015) içerisinde yerine getirecektir. 6

7 Başvuru Şekli Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli Halka arzda talepte bulunacak yatırımcıların HALK YATIRIM veya HALKBANK nezdinde hesabı olması gerekmektedir. Nominal (adet) üzerinden talep toplanacaktır. Halka arz edilen 175 gün vadeli Halkbank bonosunun nominal değeri 1-TL dir. Minimum talep miktarı 100-TL nominal değerli olacaktır. Talep aralıkları ise 1-TL nominal değerde ve katları olacaktır. Ödeme Şekli ve Başvuru Yerleri Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek başvuruda bulunabilirler: Ödeme Şekli Blokaj Başvuru Yerleri Nakden Ödeme - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Likit Fon Blokajı %100 Halk Yatırım ve Halkbank ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajı %100 Halk Yatırım ve Halkbank ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı TRQTHAL61510 ISIN Kodlu Bono Blokajı %100 Halk Yatırım ve Halkbank ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı TRQTHAL91517 ISIN Kodlu Bono Blokajı %100 Halk Yatırım ve Halkbank ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı TL DİBS Blokajı %95 Halk Yatırım ve Halkbank ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı Döviz Blokajı %90 Halkbank ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı Vadeli Mevduat Blokesi (**) %100 Halkbank ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı Talepte bulunacak bireysel yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek Kişi Yatırımcılar (*) : Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi (*) Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye de devamlı 180 günden fazla oturanları ( Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da kapsamak üzere aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar, asgari 100 TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. Anonim ve limited şirketler de bu kategoriden talepte bulunacaktır. (**) HALKBANK uygulamasında TL vadeli mevduatları teminat göstermek suretiyle talepte bulunma, sadece bono ihraç tarihiyle (5 Haziran 2015), talebe konu edilecek TL vadeli mevduatların vade sonunun aynı güne gelmesi durumunda mümkün olabilecektir. Bu durumda mevduatın vadeden önce bozulması ve birikmiş faizin kaybı söz konusu olmayacaktır. 7

8 Dağıtım Şekli Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Dağıtım Esasları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için dağıtım, oransal dağıtım yöntemine göre gerçekleştirilecektir. Bilgi eksikliği veya başka nedenlerle dağıtım dışı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, dağıtım dışı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep tutarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karşılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yurt içi bireysel yatırımcının kişisel talebi ile çarpılacak ve 1-TL nominal katları şeklinde dağıtılacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan iskontolu bonolar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında HALKBANK ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. Banka Bonolarının Teslim Zamanı ve Yeri HALK YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek HALKBANK a verecektir. HALKBANK, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı HALK YATIRIM a bildirecektir. Satış sonuçları dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP ta açıklanacaktır. Onaylanan Dağıtım Listesi ni alan HALK YATIRIM ise karşılanan taleplere ilişkin iskontolu banka bonolarının kayden teslimini MKK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım listelerinin onaylanmasından sonraki iş günü (5 Haziran 2015) yerine getirecektir. 8

9 Vergilendirme Esasları (Tüzel Kişiler) Tam Mükellefiyete Tabi Tüzel Kişilerden, tarihinden sonra Türkiye de ihraç edilen ve SPK kaydına alınmış ve/veya Türkiye de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören Özel Sektör Tahvil ve Bonolarından elde edilen faiz gelirleri için, GVK Geçici 67. madde uyarınca tahsile aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca, Tam Mükellefiyete Tabi Tüzel Kişinin veya Kurumun hukuki yapısına göre değişen oranlarda stopaj yapılmaktadır. Kurumlar Vergisi Mükellefi Sermaye Şirketlerinin, SPKn a göre kurulan Yatırım Ortaklıklarının, SPKn a göre kurulan Yatırım Fonlarının gelirleri %0 (yüzdesıfır), diğer tam mükellefiyete tabi tüzel kişilerin gelirleri ise %10 (yüzdeon) oranında stopaja tabi tutulur. BSMV Açısından BSMV Mükelleflerinin Durumu BSMV mükelleflerinin, tahvil ve bono faiz gelirleri üzerinden %5 (yüzdebeş) oranında BSMV hesaplamaları gerekmektedir. BSMV mükelleflerinin, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen bonoların, geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %5 (yüzdebeş) oranında BSMV hesaplanmaları gerekmektedir. Dar Mükellefiyete Tabi Tüzel Kişilerden,... (*) tarihinden sonra Türkiye de ihraç edilen ve SPK kaydına alınmış ve/veya Türkiye de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören Özel Sektör Tahvil ve Bonolarından elde edilen faiz gelirleri, tahsile aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca %0 (yüzdesıfır) oranında stopaja tabi tutulmakta olup, stopaj nihai vergidir. Diğer dar mükellefiyete tabi tüzel kişilerin gelirleri için ise %10 (yüzdeon) oranında stopaj hesaplanacaktır. Dar mükellef kişi ve kurumların elde edilen faiz kazancına ilişkin olarak vergi anlaşmalarından kaynaklanan istisnalar ve indirimli oranlar konusunda dar mükellefiyete tabi gerçek kişinin mukimi olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) hükümleri geçerli olacağından ilgili anlaşma hükümleri saklıdır. (*) Kurumlar vergisi mükellefi sermaye şirketleri ile Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü (2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler) tarafından... 9

10 Vergilendirme Esasları (Gerçek Kişiler) Tam Mükellefiyete Tabi Gerçek Kişiler Faiz Gelirleri: elde edilen faiz gelirleri, tahsile aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca, %10 oranında stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette faiz geliri elde eden tam mükellefiyete tabi bireysel yatırımcılarca, ayrıca gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek gelir vergisi beyannamesine, bu gelir dahil edilmez. Alım Satım (Değer Artışı) Kazancı: elde edilen değer artış kazançları, alım satıma aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca, %10 oranında stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette değer artış kazancı elde eden bireysel yatırımcılarca, ayrıca gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek gelir vergisi beyannamesine, bu kazanç dahil edilmez. Dar Mükellefiyete Tabi Gerçek Kişiler Faiz Gelirleri: tarihinden sonra Türkiye de ihraç edilen ve SPK kaydına alınmış ve/veya Türkiye de Kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören Özel Sektör Tahvil ve Bonolarından elde edilen faiz gelirleri, tahsile aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca, % 10 oranında stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette faiz geliri elde eden bireysel yatırımcılarca, ayrıca gelir vergisi beyannamesi veya münferit beyanname verilmez. Elde edilen faiz gelirine ilişkin olarak, vergi anlaşmalarından kaynaklanan istisnalar ve indirimli oranlar konusunda, dar mükellefiyete tabi gerçek kişinin mukimi olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, varsa imzalanmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) hükümleri geçerli olacağından, ilgili anlaşma hükümleri saklıdır. Alım Satım (Değer Artış) Kazançları: tarihinden sonra Türkiye de ihraç edilen ve SPK kaydına alınmış ve/veya Türkiye de Kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören tahvil ve bonolardan elde edilen alım-satım kazançları, alım satıma aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca, %10 oranında stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette değer artış kazancı elde eden bireysel yatırımcılarca, ayrıca gelir vergisi beyannamesi veya münferit beyanname verilmez. Elde edilen değer artışı kazancına ilişkin olarak, vergi anlaşmalarından kaynaklanan istisnalar ve indirimli oranlar konusunda, dar mükellefiyete tabi gerçek kişinin mukimi olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, varsa imzalanmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) hükümleri geçerli olacağından, ilgili anlaşma hükümleri saklıdır. 10

11 İletişim Uğur Deniz Şahin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müdür Hazine Operasyonları Tel Tülin Meşeli Karadağ Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Kurumsal Satış Tel Ali İhsan Çamcı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Direktör Hazine Tel Ömer Gülser Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen Kurumsal Finansman ve Danışmanlık Tel Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat: Şişli - İstanbul Tel : +90(212) Faks : +90(212) Web:

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu / İzahname BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1.Fon Türlerine İlişkin Esaslar... 5 1.1. Karma Şemsiye Fon... 5 2. Fon Unvanına İlişkin Esaslar... 5 3. Fon Türlerine

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı