SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım Faktoring A.Ş. (2) 3. Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (3) İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Kira Sertifikası Borçlanma Aracı Borçlanma Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Pay Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Koç Çelik Sanayi A.Ş. (4) Pay (1) Yurtiçinde ve/veya yurtdışında tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (3) Halka arz ve/veya halka arzedilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (4) Başvuru, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olmayan Şirket in, Dagi Yatırım Holding A.Ş.'yi devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak birleşme sözleşmesinin onaylanması amacıyla yapılmıştır. B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ne İlişkin Duyuru tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun (SPKn/Kanun) 74 üncü maddesi ile mülga 2499 sayılı Kanun un 40/B maddesinde düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği nin (TSPAKB) unvanı Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB, Birlik) olarak değişmiş; Kanun un Geçici 5 inci maddesinde ise bu değişikliğin TSPB için hazırlanacak Statü nün yürürlüğe girmesini müteakip uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Statü uyarınca, TSPAKB nin mevcut üyeleri dışında, portföy yönetim şirketlerinin ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarının Birliğe üye olmak üzere tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1

2 2. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ne İlişkin Duyuru tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun (SPKn/Kanun) 76 ncı maddesi ile mülga 2499 sayılı Kanun un 40/D maddesinde düzenlenen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği nin Statüsü tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Statü nün Geçici 1 inci maddesi uyarınca, TDUB un mevcut üyeleri dışında, değerleme kuruluşlarının da Birliğe üye olmak üzere tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur /4 sayılı SPK Bülteni nde ilan edilen tarih ve 4/127 sayılı Kurul Kararı uyarınca; sermaye piyasasında denetim yapma yetkileri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kendilerine yetki verilinceye kadar askıya alınmış bulunan aşağıdaki unvanları yer alan bağımsız denetim kuruluşları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından tarihleri arasında yetkilendirildiğinden, sermaye piyasasında bağımsız denetim yapma yetkileri tekrar verilmiştir. 1 ALTERNATİF BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2 BAN-DEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. 3 ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 4 REPORT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Borçlanma Araçları Ortaklık Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Nurol Yatırım Bankası A.Ş Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 2. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (1) Yurtdışı (1) Yurt dışında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının ihraç tutarı Amerikan Doları ve/veya muadili Türk Lirası ve/veya yabancı para olup, T.C. Merkez Bankası nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. ADM Bağımsız Denetim A.Ş. nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınma talebi olumlu karşılanmıştır. 2. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunma talebi olumlu karşılanmıştır. E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. Suç Duyuruları a) Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan , ve tarihli özel durum açıklamalarında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının bulunduğu kanaatine varıldığından aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir. Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 1. Selim SAYILGAN Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan , ve tarihli özel durum açıklamalarında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının bulunması 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesi 2

3 b) döneminde Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (MRSHL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı SPKn nun 107/1 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda, SPKn nun 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 1. Hüseyin YÜCEL döneminde MRSHL pay piyasasında 6362 sayılı SPKn nun 107/1 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluşturan işlemlerin gerçekleştirilmesi sayılı SPKn nun 107/1 maddesi c) Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurusunun yapılmasına Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 1. Utku CAN Müşteri hesaplarında, müşteri emri/onayı olmaksızın hisse senedi işlemi gerçekleştirilmesi, müşteri hesaplarındaki nakdin, müşteri emri/onayı olmaksızın kaldıraçlı alım satım işlemlerinde ve kişisel harcamalarda kullanılması sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/1/A-5 maddesi. 2. İdari Para Cezaları İPC Uygulanan Şahıs/Şirket 1. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Şirket in, vadesi gelmiş ancak ödenmemiş banka kredilerinin refinansmanı/ ödeme planları için çeşitli bankalar ile görüşmelerinin devam ettiği hususu hakkında Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca özel durum açıklaması yapmamış olması Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ve eki Rehber Verilen İPC Tutarı İşlem Yasakları a) döneminde Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (MRSHL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1-(a) maddesi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağının getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve söz konusu şahıslara ait kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen "Yasaklı Paylar", suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsünde izlenmesine İşlem Yasağı Getirilen Şahıslar İşlem Yasağına Konu Olan Payların Kodu İnceleme Dönemi İşlem Yasağı Süresi 1. Hüseyin YÜCEL 2. Ömer Faruk SABUNCU 3. Serdal PEKTEZEL MRSHL Ay 3

4 4. Diğer Yaptırım ve Tedbirler A. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Kervansaray, Şirket) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; 1) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(b) maddesi çerçevesinde, tarihli işlemlerden başlamak üzere, Kervansaray pay piyasasında brüt takas uygulanması ve takas alacaklarının takas süresinin sonunda dağıtılması hususlarında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına, 2) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(ç) maddesi çerçevesinde, mevcut tüm üyelerini bilgilendirmesini teminen, tarihinden başlamak üzere, i. Kurulumuzun Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 9 uncu maddesinde öngörülen bir müşterinin takası henüz gerçekleştirilmemiş pay alım işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonunun asgari %20 si oranında uygulanan net varlık bulundurma zorunluluğunun, Kervansaray pay piyasasında gerçekleşecek işlemlerde açık takas pozisyonun tamamını (%100) karşılayacak oranda özkaynak bulundurması şeklinde uygulanması, ii. Kervansaray pay satışından kaynaklanan takas alacaklarının özkaynak hesabında dikkate alınmaması, iii. Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 9 uncu ve 12 nci maddeleri kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında Şirket paylarının özkaynak olarak kabul edilmemesi, iv. Kervansaray pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak aracı kurumların, internet üzerinden müşterilerinden Kervansaray paylarına ilişkin alım-satım emri kabul etmelerinin yasaklanması hususlarında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ne bildirimde bulunulmasına, 3) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(c) maddesi çerçevesinde, Kervansaray paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden çıkarılması hususunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına B. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda yer verilen şahsın tüm lisanslarının 6 ay süreyle iptal edilmesine Lisansları İptal Edilen Şahıs 1. Utku CAN Lisans İptaline Neden Olan Eylem Müşteri hesaplarında, müşteri emri/onayı olmaksızın hisse senedi işlemi gerçekleştirilmesi, müşteri hesaplarındaki nakdin, müşteri emri/onayı olmaksızın kaldıraçlı alım satım işlemlerinde ve kişisel harcamalarda kullanılması. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/1/A-5 maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 96/2 maddesi, Kurulumuzun Seri VIII, No: 34 sayılı Tebliği nin 20 nci maddesi, Kurulumuzun tarih ve 28/822 sayılı kararı. C. Asya Katılım Bankası A.Ş. (Şirket) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; yabancı bir banka ile stratejik ortaklık görüşmesi hakkındaki açıklama sonrasındaki sekiz işlem gününde pay fiyatında ve işlem hacminde gözlemlenen önemli oranlardaki yükseliş ve düşüşler dikkate alınarak, yatırımcıların korunmasını teminen; 1) 4 Nisan 2014 tarihli işlemlerden itibaren stratejik ortaklık görüşmeleri sonuçlanıncaya ya da pay fiyat ve miktar hareketlerindeki normalleşmeye bağlı ikinci bir karar alınıncaya kadar brüt takas uygulanması hususunda İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına, 2) Şirket paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden çıkarılması hususunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına D. Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. pay piyasasında döneminde gözlemlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak; 1) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(b) maddesi çerçevesinde, tarihinde gerçekleştirilen işlemlerden başlamak üzere, Şirket pay piyasasında brüt takas uygulanması ve takas alacaklarının takas süresinin sonunda dağıtılması hususlarında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına, 2) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(ç) maddesi çerçevesinde, mevcut tüm üyelerinin bilgilendirilmesini teminen, tarihinden başlamak üzere, 4

5 a) Seri:V, No:65 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinde öngörülen bir müşterinin takası henüz gerçekleştirilmemiş pay alım işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonunun asgari %20 si oranında uygulanan net varlık bulundurma zorunluluğunun, Şirket pay piyasasında gerçekleşecek işlemlerde açık takas pozisyonunun tamamını (%100) karşılayacak oranda özkaynak bulundurması şeklinde uygulanması, b) Şirket pay satışından kaynaklanan takas alacaklarının özkaynak hesabında dikkate alınmaması, c) Seri:V, No:65 sayılı Tebliğin 9 ve 12 nci maddeleri kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında Şirket paylarının özkaynak olarak kabul edilmemesi, ç) Şirket pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak aracı kurumların, internet üzerinden müşterilerinden Şirket paylarına ilişkin alım-satım emri kabul etmelerinin yasaklanması, hususlarında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirimde bulunulmasına, 3) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(c) maddesi çerçevesinde, Şirket paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden çıkarılması hususunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Prim Menkul Değerler A.Ş. nin pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Aracı Kurum un Ortaklık Yapısı Pay Devri Öncesi Pay Devri Sonrası Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Pay Oranı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Tutarı (%) (%) Kazım HAYDAROĞLU ,00 47, ,00 48,00 Recep Muvaffak MOLU ,00 37, ,00 37,00 Aşkın Bahadır AKSU ,00 13, ,00 13,00 Erkan HAYDAROĞLU ,00 2, ,00 2,00 Bülent BOSTANCI 3.750,00 0,50 0,00 - TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 2. Sanko Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kurulumuza bildirilen ortaklık yapısındaki değişiklik, Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 16 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmış olup, aynı Tebliğ in 8 inci maddesi uyarınca mevcut sermayesinin TL den TL ye artırımı talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvurusu sermaye piyasası mevzuatı açısından uygun görülmüştür. Aracı Kurum un Ortaklık Yapısı Sermaye Artırımı Öncesi Sermaye Artırımı Sonrası Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Pay Oranı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Tutarı (%) (%) Adil Sani KONUKOĞLU 1,00 0, ,00 0,00004 Sami KONUKOĞLU 1,00 0, ,00 0,00004 Hakan KONUKOĞLU 1,00 0, ,00 0,00004 Cengiz KONUKOĞLU 1,00 0, ,00 0,00004 SANKO HOLDİNG A.Ş ,00 99, ,00 99,99984 TOPLAM ,00 100, ,00 100,

6 G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ortaklık 1. Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bkn. Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 7) Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı 2. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. - - İlgili Maddeler Esas sözleşmenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin tadili Kurulumuzca talep edilen değişikliklerin yapılması koşuluyla uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 inci maddelerinin tadili ve esas sözleşme metnine 18 inci maddenin eklenmesi uygun görülmüştür. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Giren Ortaklıklar Ortaklık Mevcut Sermayesi Belirlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı 1. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. (Şirket) sermayesindeki imtiyazlı ve imtiyazsız payları satın almak üzere tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi imzalayan Tümer Tarım Hayvancılık İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin (Tümer Tarım), Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması talebiyle Kurulumuza yapılan başvuruyla ilgili olarak; a) Tümer Tarım ın Şirket paylarına yönelik zorunlu pay alım teklifi yapılması için hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin, Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği nin 12 nci maddesi kapsamında Şirket in yönetim kontrolünün elde edilmemesi nedeniyle zorunlu pay alım teklifi başvurusu için hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunda gerekli güncellemelerin yapılarak pay alım teklifinin, asgari olarak kamuya açıklanan 2,94 TL lik fiyat üzerinden ve Kurulumuzun karar tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gönüllü olarak yapılmasına başlanması kaydıyla olumlu karşılanmasına, b) Tümer Tarım ın, zorunlu pay alım teklifi yapılacağı ve pay alım teklifinde uygulanacak fiyatın daha önce kamuya açıklanmış olmasından dolayı pay alım teklifinden vazgeçilmesinin veya Kurulumuzun karar tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde pay alım teklifine başlanmamasının yatırımcıların yanlış yönlendirilmesine sebep olabileceğinden hareketle, gönüllü pay alım teklifinden vazgeçilemeyeceği ve 10 iş günü içerisinde gönüllü pay alım teklifine başlanmaması durumunda Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hakkında işlem tesis edilebileceği hususlarında bilgilendirilmesine, c) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun (6362 sayılı SPKn) 1 ve 128 inci maddelerinde Kurulumuza tanınan yetki çerçevesinde, Şirket hisselerine yönelik işlemler ve açıklamalar nedeniyle Tümer Tarım, Cihan SÜTŞURUP, Mert EREN, Şehmus ARSLAN ve NFD 1 Mesani Fleksibilni Podsklad Jugovzhodna Evropa nın Kurulumuz karar tarihi itibarıyla sahip olduğu B Grubu Şirket paylarının her durumda Kurul Karar tarihinden itibaren bir yılı aşmamak üzere gönüllü pay alım teklifi süresinin sonuna kadar borsada satışa konu olmamasını teminen gerekli işlemlerin yapılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin bilgilendirilmesine, d) Şirket in gerçekleştirmeyi planlandığı faaliyet ve unvan değişikliği için Kurulumuza henüz bir başvuruda bulunmadığı, bu nedenle sürecin pay alım teklifi sürecini uzatabileceği ve süreçteki belirsizlik dikkate alınarak, Şirket in önemli nitelikteki işlemleri için ayrılma hakkının kullandırılmaması yönündeki talebinin bu aşamada olumsuz karşılanmasına, 4. Unicredit Menkul Değerler A.Ş. ye ait yetki belgelerinin tamamının Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesinden yararlanılması amacıyla Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. lehine iptal edilmesine ilişkin başvuru olumlu karşılanmıştır. 5. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Kurulumuzca geçici olarak durdurulan halka arza aracılık faaliyetlerine yeniden başlamak üzere Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 6. a) Güler Yatırım Holding A.Ş. nin, tarihinde gerçekleştirilen 600 adet A grubu imtiyazlı payın devri ile Cosmos Yatırım Holding A.Ş. nin (Şirket) yönetim kontrolünü elde etmesi nedeniyle diğer Şirket ortaklarına yapılacak pay alım teklifi zorunluluğunun yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan bilgi formuna Kurulumuzca onay verilmesine ilişkin tarihli başvurusunun, mülga Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) hükümlerinin sehven yanlış yorumlanması sonucunda yapıldığı ve anılan Tebliğ hükümleri uyarınca Şirket in yönetim kontrolünün elde edilmediği gerekçeleriyle işlemden kaldırılmasına ilişkin tarihli başvurusunun olumsuz karşılanmasına, 6

7 b) Güler Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Sinan BİLGİN arasında imzalanan tarihli hisse devir sözleşmesinde hisse devri için belirlenen şartlar kapsamında Şirket in tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Güler Yatırım Holding A.Ş. nin aday gösterdiği kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının tarihinde Ticaret Sicili ne tescil edilmesi ile Sermaye Piyasası Kanunu nun 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde Şirket in pay sahipliğinde herhangi bir değişiklik olmasa bile Güler Yatırım Holding A.Ş. açısından pay alım teklifi zorunluluğunun tarihi itibariyle doğduğuna, c) Bu çerçevede hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulca onaylanmasına ve onaya ilişkin Kurul Karar tarihinden itibaren en çok 6 iş günü içinde pay alım teklifine başlanması konusunda Güler Yatırım Holding A.Ş. nin ve A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. nin bilgilendirilmesine, ayrıca pay alım teklifi zorunluluğunun doğduğu tarihinden itibaren pay alım teklifi işlemine fiilen başlanması için Tebliğde tanınan 45 iş günü süresinin tarihinde dolduğu dikkate alındığında, pay alım teklifi fiyatının, pay alım teklifi işleminin fiilen başlayacağı güne kadar 45 iş gününü aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının %30 fazlası ile hesaplanacak faizin 1-TL nominal değerli bir pay için belirlenen 0,92 TL lik pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle hesaplanacak fiyattan düşük olmayacak şekilde belirlenmesine ve faiz hesaplamasında 45 iş gününü aşan her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLIBOR oranının esas alınmasına, 7. A) Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) yönetim kontrolünü sağlayan payların birlikte hareket eden Evren KARACA ve Reşat KORKMAZ tarafından satın alınması sonucunda, Sermaye Piyasası Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca ortaya çıkan, Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın alma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin başvurunun değerlendirilmesi sonucunda; 1) Evren KARACA ve Reşat KORKMAZ ın, zorunlu çağrı yükümlülüğünün tarihi itibariyle doğduğu hakkında bilgilendirilmesine, 2) Evren KARACA ve Reşat KORKMAZ tarafından yapılacak olan pay alım teklifi işleminde fiyatın asgari olarak 3,75 TL olarak esas alınmasına; bu tutara zorunlu çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 45 iş günü içerisinde fiili çağrı işlemine başlanmaması nedeniyle kırkbeş iş gününü aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği nce açıklanan haftalık TRLIBOR oranının %30 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesine, 3) Pay alım teklifi bilgi formunun, pay alım teklifi fiyatı ve diğer hususlarda gerekli değişiklikler yapılması koşuluyla onaylanmasına, B) Şirket in faaliyet konusunun ve unvanının değiştirilerek holdinge dönüşümü amacıyla hazırlanan esas sözleşme değişiklik tasarılarına uygun görüş verilmesi için Kurulumuza yaptığı başvurunun Kanun un 23 ve 24 üncü maddesi ile II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Ayrılma Hakkı Tebliği) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda; 1) Ayrılma Hakkı Tebliği nin Önemli nitelikteki işlemler nedeniyle yapılacak zorunlu pay alım teklifi başlıklı 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasındaki Önemli nitelikteki işlemlere özgü olarak gönüllü olarak pay alım teklifinde bulunulmasının talep edilmesi veya ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklanması ile eş anlı olarak pay alım teklifi zorunluluğunu doğuran bir başka işlemin gerçekleşmesi hallerinde; pay alım teklifi fiyatının ayrılma hakkı kullanım fiyatına eşit veya bu fiyattan yüksek olması ve Kurulca uygun görülmesi şartıyla münhasıran pay alım teklifinde bulunulur. hükmü doğrultusunda, ayrılma hakkı kullanım fiyatının pay alım teklifi fiyatından düşük olduğu dikkate alınarak; a) Pay alım teklifi bilgi formu ile Şirket in esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında ve genel kurul gündeminde gerekli açıklamalara yer verilmesi, b) Kurulumuz karar tarihini müteakip 30 işgünü içinde söz konusu esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısının yapılması, c) Fiili pay alım teklifi sürecinin, esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısını izleyen 6 işgünü içerisinde başlaması, koşullarıyla, Ayrılma Hakkı Tebliği nin 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası hükmü çerçevesinde münhasıran pay alım teklifinde bulunulmasına Kurulumuzca izin verilmesine, 2) Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmemesi durumunda, Şirket in faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği işlemine bağlı ayrılma hakkının kullanımı hususunun Kurul Karar Organı tarafından yeniden değerlendirileceği konusunda Şirket in bilgilendirilmesine, C) Şirket in TL olan kayıtlı sermaye tavanının TL ye çıkarılması talebinin II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda; Şirket in talep ettiği tavanın Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca ulaşabileceği azami kayıtlı sermaye tavanından yüksek olması nedeniyle, talebin olumsuz karşılanmasına, D) Şirketin esas sözleşmesinin 2,3, 4, 5 ve 6. maddelerine ilişkin tadil tasarılarına Kurulumuzca onay verilmesi talebinin, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 6 ncı maddedeki değişikliklerin iptal edilmesi, Kurulumuzca talep edilen değişikliklerin yapılması ve 1 numaralı geçici maddenin çıkarılması suretiyle hazırlanacak esas sözleşme değişiklik tasarılarının Kurulumuza iletilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına, 7

8 E) Yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen Şirket in tarihinde yapılan yönetim kurulu üye ataması sonrasında yönetim kurulu kararlarında RE Grup Dış Ticaret A.Ş. yerine iki gerçek kişi tarafından (Evren KARACA ve Reşat KORKMAZ) aynı anda oy kullandığı, tarihinden sonra alınan yönetim kurulu kararlarında ise gerekli toplantı nisaplarının sağlanmadığı hususlarının, hukuki sonuçları ile birlikte özel durum açıklaması ile kamuya açıklanması gerektiği ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında, söz konusu bilgilendirmelerin ayrı bir gündem maddesi şeklinde tekrarlanarak yönetim kurulu üyelerinin seçimi için karar alınması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine, 8. Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Şirket) unvanının Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. şeklinde değiştirilmesine yönelik olarak Şirket esas sözleşmesinin 2. maddesinin tadil edilmesine uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 9. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin kurucusu olduğu Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun, Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu na dönüştürülmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 10. Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin, TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde TL olan çıkarılmış sermayesinin TL ye artırılması suretiyle ihraç edilecek TL nominal değerli B grubu payların nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır. 11. Ticaret Menkul Değerler A.Ş. nin sermaye piyasası faaliyetleri, kendi talebi üzerine tarihi saat 18:00 itibariyle 1 yıl süre ile geçici olarak durdurulmuştur. H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 8

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı