MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Tez Danışmanı Prof. Dr. Güney DEVREZ Ankara-2003 ii

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... iii TABLOLAR LİSTESİ... viii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET PAZARLAMASI 1.1 HİZMETLER Hizmetin Tanımı Hizmetlerin Özellikleri Soyut Olmaları Heterojen Olmaları Üretim ve Tüketimin Eşzamanlılığı Stoklanamamaları Sahiplik Hizmetlerin Sınıflandırılması HİZMET PAZARLAMASI Hizmet Pazarlaması ve Gelişimi Hizmet Pazarlamasını Malların Pazarlamasından Ayıran Özellikler Hizmet Pazarlaması Bakımından Pazarlama Karması Bileşenleri...20 iii

4 1.2.4 Hizmet Sektörü İçinde Finansal Hizmet Pazarları Finansal Hizmet Pazarlarının Gelişimi ve Özellikleri Finansal Hizmet Pazarlarında Aracılar Bankalar Aracı Kurumlar...55 İKİNCİ BÖLÜM MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI 2.1 MENKUL KIYMETLER Menkul Kıymetin Tanımı ve Menkul Kıymetler Borsası Menkul Kıymetin Tanımı Menkul Kıymetler Borsası Menkul Kıymetlerin Çeşitleri Katılma İntifa Senetleri Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Gelir Ortaklığı Senetleri Gayrimenkul Sertifikaları Tahviller Hisse Senetleri Portföy A Tipi Yatırım Fonları...86 iv

5 2.1.3 Menkul Kıymetlerin Verimi ve Riski Verimin Tanımı ve Menkul Kıymetlerin Verimliliği Riskin Tanımı, Kaynakları ve Menkul Kıymetlerin Riski Sistematik Risk Sistematik Olmayan Risk Menkul Kıymet Seçiminde Kullanılan Analizler Menkul Kıymetlerde Vergilendirilme Politikaları Menkul Kıymetlerin Gruplandırılması ARACI KURUMLAR AÇISINDAN MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI Aracı Kurumların Pazarlama Anlayışları Aracı Kurumların Menkul Kıymet Pazarlama Stratejileri Menkul Kıymetlerin Pazarlanmasında Pazarlama Karması Bileşenleri Menkul Kıymetlerde Pazarlama Planlaması ve Stratejileri Menkul Kıymetlerin Pazarlama Planının Hazırlanması Menkul Kıymetlerin Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi Menkul Kıymetlerin Likiditesi veya Pazarlanabilme Derecesi Menkul Kıymetlerin Pazar Riski Bilgi Teknolojilerinin Menkul Kıymetlerin Pazarlanmasına Etkisi v

6 2.2.6 Menkul Kıymetlerin Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar YATIRIMCILAR AÇISINDAN MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI Yatırımcı ve Yatırımcının Tasarruflarını Yatırıma Dönüştürürken Dikkate Aldığı Unsurlar Yatırım ve Yatırımcının Tanımı Bireysel Yatırımcı Kurumsal Yatırımcı Yatırım Süreci ve Çeşitleri Yatırımcının Yatırım Yapmaktaki Amacı ve Beklentisi Yatırımcının Tasarruflarını Yatırıma Dönüştürürken Dikkate Aldığı Unsurlar Yatırımcının Menkul Kıymetlerin Riski Karşısındaki Tutumu Yatırımcının Menkul Kıymet İşlemlerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanılmasına Karşı Tutumu Yatırımcının Yatırım Yapmak İle Elde Ettiği Haklar ve Avantajlar vi

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASINI İÇEREN ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA 3.1 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI UYGULAMA: YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kurum Hakkında Genel Bilgiler Kurumun Menkul Kıymet Pazarlama Faaliyetleri SONUÇ ÖZET ABSTRACT KAYNAKÇA vii

8 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1: Hizmetin Karakteristiği Tablo 2: Hizmet Dağıtım Kanalları Tablo 3: Hizmet İşletmesinde Yüz yüze İletişim Tablo 4: İnternetin Sunduğu Başlıca Olanaklar Tablo 5: Menkul Kıymetlerin Özelliklerine Göre Gruplandırılması Tablo 6: Aracı Kurumlarda Doğrudan Pazarlama Aracı Olarak Internet Tablo 7: Stratejik Pazarlama Planlamanın Aşamaları Tablo 8: Aracı Kurumların Stratejik Planlama Aşamaları Tablo 9: Kurumun Pazarlama Örgütü nün Yapısı viii

9 GİRİŞ Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte, rekabet ortamının giderek sertleşmesi, günümüzde işletmelerin, pazarlama fonksiyonlarına daha fazla önem vermelerine neden olmuştur. Yaşanan teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen sektör, finansal hizmetler sektörü olduğu için, finansal hizmet veren işletmelerin, geliştirecekleri pazarlama stratejilerinin önemi artmış ve stratejilerin tekrar gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. İşletmelerin pazarlama fonksiyonları ve geliştirecekleri pazarlama stratejileri, işletmelerin diğer bütün fonksiyonları üzerinde etkili olduğundan, finansal hizmet veren işletmeler, rekabet ortamının giderek kızgınlaşması ile birlikte, belirledikleri stratejilerinde müşteri odaklılık anlayışına daha çok önem vermeye başlamışlardır. Finansal hizmetler sektörü içinde önemli bir yer teşkil eden ve fonların, tasarruf sahiplerinden ihtiyacı olanlara aktarımında aracılık faaliyetini yerine getiren, finansal hizmet veren işletmelerden aracı kurumlar, menkul kıymetlerin etkin bir biçimde pazarlanması için, pazarlama planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan stratejik pazarlama karması bileşenlerini, optimum bir biçimde koordine etmeye çalışmaktadırlar. Müşteri odaklı hazırlanacak pazarlama planını, hedef potansiyel müşteri kitlesinin tespitini, etkin bir şekilde bileşimi oluşturulacak pazarlama karmasını ve elde edilen verilere göre belirlenerek uygulanacak pazarlama stratejisini, bir bütün olarak 9

10 içine alan menkul kıymet pazarlama sürecinin, aracı kurumların pazarlama etkinliğinin artırılması açısından sistemli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu bakımdan çalışmanın amacı, aracı kurumların menkul kıymet pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak amaçlarının belirlenmesi, müşteri odaklı menkul kıymet pazarlama plan ve stratejilerini belirlerken dikkate aldıkları müşteri ve pazar ile ilgili unsurların tespit edilmesi, pazarlama karması bileşenlerinin optimum bir biçimde koordine edilmesi ve menkul kıymet pazarlama sürecinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için, yapılacak faaliyetlerin sistematik biçimde ortaya konulmasıdır. Aracı kurumların, menkul kıymet pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak amprik çalışmalar bulunamadığından; bankalar ve aracı kurumların aynı özellikleri taşıması, Sermaye Piyasası Kurulu ndan yetki almak kaydı ile bankaların sermaye piyasası araçları alım-satım işlemlerini ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmesi ve aynı zamanda bankaların aracı kurumların birer acentası olarak faaliyet gösterebilmesi unsurları dikkate alınarak, bankaların pazarlama faaliyetleri ile ilgili yapılan amprik çalışmalar, çalışmada kaynak olarak kullanılacaktır. Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, konuya ilişkin genel bir çerçeve oluşturması amacıyla; hizmet pazarlaması, aracı kurumların faaliyet gösterdiği finansal hizmet pazarları ve özellikleri ana hatlarıyla ele alınacaktır. İkinci bölümde; aracı kurumların menkul kıymet pazarlama anlayışı ve stratejileri; menkul kıymetler, farklı özelliklere sahip menkul kıymetlerin gruplandırılması, aracı kurumlar açısından menkul kıymetlerin pazarlanması, yatırımcılar açısından menkul kıymetlerin pazarlanması başlıkları altında detaylı bir biçimde incelenecektir. 10

11 Üçüncü bölümde; menkul kıymetlerin pazarlanmasını içeren aracı kurumlar üzerine bir uygulamaya yer verilecek ve aracı kurumlar arasından konu ile ilgili iyi bir örnek oluşturması nedeniyle büyük bir aracı kurumda, menkul kıymetlerin pazarlanması faaliyetlerinin nasıl yerine getirildiği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Uygulama çalışması gerçekleştirilecek aracı kurum, isminin belirtilmesini istemediğinden, çalışmada aracı kurumun ismine yer verilmeyecektir. 11

12 BİRİNCİ BÖ LÜM HİZMET PAZARLAMASI 1.1 HİZMETLER İşletmeler; sürekli değişen ve gelişen piyasa koşullarında, teknolojik gelişmelerle birlikte sertleşen rekabet ortamında, ekonomik hayatın temel unsuru haline gelmişlerdir. İşletmelerin en önemli amaçları; tüketicilere verimli ve kaliteli hizmetler sunmak, onların ihtiyaçlarını karşılayarak onları tatmin etmek ve yapmış oldukları faaliyetleri sonucunda kar elde etmektir. Bu amaçları doğrultusunda işletmeler; üretim, pazarlama, satış, finansman ve personel yönetimi birimlerine büyük önem vermektedirler. İşletmelerin başlıca fonksiyonlarından biri olan pazarlama, işletmenin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Pazarlamanın işletmenin başarısına olan etkisindeki rolü; müşteriye yakınlık, müşteriyi iyi tanıma, pazarları iyi tanımlama, müşterinin ihtiyaçları karşısında duyarlı olma, müşteri tatminini hep ön planda tutarak onlara daha kaliteli mal ve hizmet sunma ve onlara güven verme gibi tamamen müşteriye yönelik unsurları dikkate alarak uyguladığı temel pazarlama ilkeleri ile açıklanmaktadır. 1 1 İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri, Erdiz Masaüstü Yayıncılık No:86, 10. Basım, İstanbul, Eylül 1998, s. 2 12

13 Son yıllarda pazarlama kavramında meydana gelen değişiklikler ile pazarlama, sadece malların üretimi ve satış anlayışından uzaklaşarak, toplumun bütününün ve hedef müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik mal ve hizmetler sunmayı amaçlayan, programlı bir biçimde ürün, fiyatlandırma, dağıtım planlaması ve satış geliştirmeye yönelik tutundurma faaliyetlerine yönelen güçlü bir gelişim göstermiştir. 2 Pazarlama, günümüzde malların pazarlanmasının yanında, hizmetlerin pazarlanmasını da içine alan bir faaliyet olmaktadır Hizmetin Tanımı Hizmetler, tüketiciler tarafından bir fayda ya da tatmin olarak algılanmaktadır. Hizmetlerin tüketiciler tarafından bu şekilde algılanmasının en büyük nedeni, hizmetlerin mallarda olduğu gibi elle tutulamamaları, yani soyut olmalarıdır. Bu anlamda hizmet; insan ve makineler tarafından insan gayretiyle üretilen ve tüketicilere doğrudan fayda sağlayan ve fiziksel olmayan ürünlerdir şeklinde tanımlanmaktadır. 3 Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) ise hizmetleri, satışa sunulan ya da malların satışıyla birlikte sağlanan eylemler, yararlar ya da doygunluklar şeklinde tanımlamıştır. Yapılan bu tanımda, mallar ve hizmetlerin tam olarak birbirinden ayrılmadığı görülmektedir. Bu doğrultuda, Amerikan Pazarlama Birliği hizmet kavramını tekrar tanımlamıştır. Bu tanıma göre hizmet; bir malın satışına bağlı olmaksızın son tüketicilere ve işletmecilere pazarlandığında istek ve ihtiyaç doygunluğu sağlayan ve bağımsız olarak tanımlanabilen eylemlerdir. 4 2 Philip KOTLER, Çev: Yaman ERDAL, Pazarlama Yönetimi - Çözümleme Planlama ve Denetim, Beta Yayınları, Cilt 1, İstanbul, 1984, s Kasım KARAHAN, Hizmet Pazarlaması, İstanbul, Ekim 2000, s İlhan CEMALCILAR, Hizmetlerin Pazarlanması, Pazarlama Dergisi, Haziran 1979, s. 3,4 13

14 Günümüzde işletmeler, genel anlamda varoluş amaçlarını hizmet vermek; halka, tüketiciye hizmet etmek şeklinde ifade etmektedirler. Ekonomideki klasik; imalat, ticaret ve hizmet biçimindeki ayrım yerine, bütün sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler kendilerini birer hizmet işletmesi olarak konumlandırmayı seçmektedirler. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler tarafından oluşan bu karmaşıklık nedeniyle, hizmetin pek de kolay tanımlanamayan, anlaşılamayan ve kavranamayan bir olgu olduğu kolayca söylenebilmektedir. 5 Philip Kotler ve Gary Armstrong un hizmet ile ilgili olarak yapmış oldukları tanımlarında, Amerikan Pazarlama Birliği tarafından yapılan tanıma göre daha geniş bir yaklaşım olduğu göze çarpmaktadır: Hizmet, bir tarafın diğerine sunduğu, temel olarak dokunulmayan ve herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan bir faaliyet ya da faydadır. Üretilmesi ise fiziksel bir ürüne bağlı olabilir ya da olmayabilir. Christian Grönroos tarafından geliştirilen tanım ise şu şekildedir: Hizmet, mutlaka olmasa da doğal olarak az ya da çok dokunulmaz bir yapısı olan, müşteri ve hizmet personeli ve/veya hizmeti sağlayanın fiziksel kaynakları veya malları ve/veya sistemleri arasındaki etkileşim anında oluşan ve müşteri problemlerine çözüm olarak sağlanan bir faaliyet ya da faaliyet dizisidir. 6 Amerikan Pazarlama Derneği nin hizmetler ile ilgili geliştirdiği yeni tanım ise: Hizmetler, soyut mallardır, en azından geniş ölçüde öyledir. Eğer tamamen soyut iseler üreticiden kullanıcıya direkt olarak mübadele edilirler; taşınamazlar, depolanamazlar ve hemen hemen derhal bozulabilir niteliktedirler. Hizmet şeklindeki malların tanımlanması çoğunlukla zordur; çünkü meydana getirilmeleri, satın alınmaları ve tüketilmeleri eş zamanlıdır. Onlar, birbirinden ayrılamaz nitelikteki soyut unsurlardan 5 Ayşe ÖZTÜRK, Hizmet Pazarlaması, Eskişehir, 2000, s. 2 6 Aynı eser, s. 3 14

15 oluşurlar; çoğu kez önemli bir biçimde tüketici katılımını kapsarlar ve mülkiyetin devredilmesi anlamında satılamazlar ve mülkiyet hakları yoktur şeklindedir. 7 Hizmet; bir faaliyetin temel amacı veya unsuru olarak tüketici isteklerini giderici nitelikte belirlenebilen soyut çabalar şeklinde tanımlanabilir. Ancak yapılan bu tanımlamada, destek hizmetlerin yer almadığı görülmektedir. Hizmet ile ilgili yapılan diğer tanımlar ise şu şekildedir: Hizmet, fiziksel olarak sahip olunamayan bir iş, hareket veya çabayı içeren soyut mamullerdir. Hizmet, kişisel ve mekaniksel çabaların insan veya maddelere uygulanmasının sonuçlarıdır. 8 Hizmetler, ayrı ayrı tanımlanabilen, başka bir mal ya da hizmetin satışına bağlı olmaksızın ve istek doyurucu olarak sunulan etkinliklerdir. 9 Hizmetler, mallara göre farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle hizmetin tanımı yapılırken bu farklılıklar ele alınmaktadır. Skinner tarafından, hizmete yönelik yapılan tanım ise şu şekildedir: Hizmet, kişi ve makinelerin, insanların ve araçların gayretiyle yarattığı, müşterilere direkt fayda sağlayan, fiziksel varlığı olmayan ürünlerdir. 10 Günümüze kadar hizmet ile ilgi yapılan tanımlara bakıldığı zaman, bir çok yazar tarafından, hizmetlerin mallardan farklı özelliklere sahip olduğu ve bu nedenle tanımlanmalarının zor olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, hizmetleri daha iyi anlayabilmek için özelliklerinin neler olduğunun incelenmesi gerekmektedir. 7 İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri, Der Yayınları, Genişletilmiş 6. Basım,İstanbul, 1994, s Mithat ÜNER, Hizmet Pazarlamasında Pazarlama Karması Elemanları Değişiklik Gösterir mi?, Pazarlama Dünyası, (Ocak-Şubat 1994), s. 2,3 9 William J. STANTON, Fundamentals Of Marketing, University of Colorado, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd. 1971, s Nevin ÜZEREM, Hizmet Kalitesinin Yönetimi, Pazarlama Dünyası, (Mayıs-Haziran 1997), s

16 Hizmetlerin Özellikleri İnsanların istek ve ihtiyaçları mallar ve hizmetler tarafından karşılanmaktadır. Özellikle bir çok durumda insanın istek ve ihtiyaçları, somut olmayan ve başkaları tarafından üretilen, elle tutulamayan, gözle görülemeyen yararlarla tatmin edilmektedir.yani mallarda olduğu gibi, hizmetler de tüketiciler tarafından sürekli talep edilmektedirler. 11 Hizmetleri mallardan ayıran, hizmetlerin farklı özelliklerinin bulunması nedeniyle, ürün pazarlaması ile hizmet pazarlaması arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Hizmetlerin sahip oldukları özellikler, hizmetlere yönelik geliştirilen pazarlama stratejilerinin, mallar için geliştirilen stratejilerden farklı olmasını gerektirmektedir. Hizmetlerin, hizmeti verenden ayrılmaz oluşu, dayanıksız oluşu ve talebinin istikrarsız oluşu, son derece farklı düzenlemeler yapılıp farklı stratejiler belirlenmesine ve farklı müşteri ilişkileri geliştirilmesine yol açmaktadır. 12 Hizmet sektörünü, diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik; malların maddi olmayan özellikleri, hizmetleri depolamadaki güçlük, üretici ile tüketicinin doğrudan ilişkileri anında meydana gelen değişimlerdir. 13 Hizmetlerin özelliklerin tanımlanması, hizmetlerin daha iyi kavranmasını sağlamakta, hizmet pazarlamasının niçin ayrı bir alan olarak ele alındığının ipuçlarını vermektedir. Bu doğrultuda hizmetlerin ortak özellikleri: Dokunulmazlık, türdeş olmama, eş zamanlı üretim ve tüketim, dayanıksızlık ve sahipliğin olmaması şeklinde tanımlanmaktadır Kasım KARAHAN, a.g.e., s. 45,46 12 Aynı eser, s Sefer GÜMÜŞ, Hizmet Sektöründe Dünyada ve Türkiye de Son Gelişmeler, Pazarlama Dünyası, (Temmuz-Ağustos 1998), s. 45,46 14 Ayşe ÖZTÜRK, a.g.e., s. 7 16

17 Soyut Olmaları (Dokunulmazlık) Hizmetler, fiziksel mallarda olduğu gibi görülme, hissedilme, dokunulma ve benzeri şekillerde değerlendirilemezler. Hizmetlerin sahip olduğu bu özellik, hizmet pazarlamasını ürün pazarlamasından ayıran en önemli özellik olarak kabul edilmektedir. Ancak, hizmetlerin bu özelliği, bazı pazarlama problemleri yaratmaktadır. Bu problemler aşağıdaki biçimde belirtilmektedir: 15 Hizmetleri depolama, stoklama imkanı yoktur. Hizmetleri, patent vasıtasıyla korumak imkansızdır. Hizmetleri, mamuller gibi hemen teşhir ve tanıtma imkanı yoktur. Hizmetlerin fiyatlandırılması, zor ve kompleks bir konudur Heterojen Olmaları Bir işletme, müşterilerinin ihtiyaçlarını, önerilerini ve şikayetlerini sürekli öğrenerek, onların sunulan hizmetten memnun olup olmadıklarını düzenli bir biçimde takip edebilir. Böylece müşteriler tarafından hizmet zayıf olarak değerlendiriliyorsa, bunu iyileştirmeye çalışır. Hizmet işletmesi, bir takım çalışmalar yaparak standart bir hizmet sağlama yolunu sürekli araştırmaktadır. Ancak, hizmetin verilmesini, hizmetin verildiği ortamdaki herkes ve herşey rahatlıkla etkileyebildiği için, hizmetlerde önceden belirlenen ölçü ve özellikte bir üretimi sağlamak mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında, hizmetler için standart bir üretim sağlanmasının gerek olmadığı görülmektedir Murat FERMAN, Hizmet Pazarlaması Üzerine Genel Değerlendirmeler, Pazarlama Dünyası, (Ocak-Şubat 1988), s Kasım KARAHAN, a.g.e., s

18 Üretim ve Tüketimin Eşzamanlılığı Hizmetlerde üretim ve tüketim aynı anda gerçekleşmektedir. Hizmetlerin bu özelliği, onları mallardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Çünkü hizmetler, malların aksine önce satılır, daha sonra üretim ve tüketimleri aynı anda gerçekleşir. Hizmetlerin üretim ve tüketimlerinin eşzamanlı oluşu, üretim ve pazarlama faaliyetlerine birçok kişinin aynı anda katılmasına neden olmaktadır. Buna göre tüketici, üretim yerinde hizmetle karşılaşmakta ve hizmeti tüketmektedir. 17 Mallar; ilk önce üretilir, sonra satılır ve en son olarak tüketilirken, hizmetler için durum farklıdır. Hizmetlerin yaratılması (üretimi) ile kullanımı (tüketimi) eşanlı olarak meydana gelmektedir. Bu nedenle, genellikle hizmet sektöründe üreten, pazarlayan ve satan aynı kişi olmaktadır Stoklanamama Hizmetler, müşterilere sunuldukları anda kullanılmazlarsa hizmetler depo edilemeyeceği için- boşa gitmiş olacaklardır. Bu nedenle, hizmetlerin sunuldukları anda ve yerde tüketilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, hizmetlere karşı talep, fazla inişli çıkışlıdır, yani fazla dalgalanmaktadır. Müşterilerin hizmetlere karşı olan talebi, yıl içinde mevsimlere, haftanın günlerine ve hatta gün içinde değişebilmektedir. Hizmetlerin dayanıksız olması ve talebin fazla dalgalanması, hizmetler ile ilgili pazarlama planlamasında ve stratejilerde, fiyatlandırma ve tutundurma ile ilgili ciddi sorunlar yaratmaktadır. Oluşan sorunlara karşı işletmelerin yapması gereken, arz ve talebi dengelemeye çalışarak rekabet üstünlüğü elde etmektir Mithat ÜNER, a.g.e., s Murat FERMAN, a.g.e., s İsmet MUCUK, a.g.e., 1998, s

19 Sahiplik Bir hizmeti satın alan müşteri, hizmetin sahibi olmamakta, sadece hizmetten yararlanmaktadır. Sahipliğin olmaması mallar ile hizmetler arasındaki temel farklardan biridir. Bir malı satın alan müşteri, o malın sahibi olur ancak, hizmet sektöründe hizmetin satın alınmasıyla, bir kolaylıktan, bir tesisten belirli bir süre faydalanma söz konusu olmaktadır. Sunulan hizmet karşılığı yapılan ödeme, hizmetlerin kiralanması ya da kullanılması için yapılmaktadır. 20 Hizmet pazarlaması, ürün pazarlamasına göre farklı stratejiler belirlenmesini gerektirmektedir. Bunun en büyük nedeni, hizmetlerin sahip olduğu özelliklerdir. Bu nedenle, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, pazarlama faaliyetleri sırasında bu özellikleri dikkate almaktadırlar HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI Pazarlama faaliyetleri sırasında sınıflandırmalar yapmak, işletmeler açısından hem çok önemli hem de çok zordur. Pazarlamaya yönelik yapılan sınıflandırmaların önemli olmasının nedeni, daha derin ve ayrıntılı incelemelerin yapılabilmesini sağlamasıdır. 21 Pazarlama açısından hizmetler şu şekilde sınıflandırılabilmektedir: Barınma hizmetleri (otel, apartman), konut hizmetleri (aydınlatma, onarım), eğlence hizmetleri (spor, sinema), kişisel bakım hizmetleri (berber), sağlık hizmetleri (hastaneler), özel öğretim ve eğitim hizmetleri (kurslar), mesleki hizmetler (avukatlık), sigorta ve finansal 20 Ayşe ÖZTÜRK, a.g.e., s Walter Van SCHOOT ve Christoph Van den BÜLTE, The 4P Classification of the Marketing Mix Revisited, Journal of Marketing, October 1992, s

20 hizmetler (sigortacılık, aracı kurumlar, bankacılık), taşıma ve iletişim hizmetleri (PTT). 22 Hizmetlerin sınıflandırılması ile işletmeciler, diğer sektörlerdeki gelişme ve değişmeleri izleme ve değerlendirme fırsatına sahip olmakta ve bu fırsatları değerlendirerek rekabet avantajı elde edebilmektedirler. Yapılan sınıflandırmalar ile, işletme yöneticileri, hangi hizmet işletmesiyle ortak noktalarda hareket ettiklerini veya hangi işletmelerle farklılaştıklarını belirleme imkanı bulmaktadır. Hizmetleri sınıflandırmada değişik yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi aşağıdaki şekildedir: 23 İnsan gücüne dayalı hizmetler, İnsan gücüne değil,makineye, araç ve gerece dayalı hizmetler, Müşterinin hazır bulunmasını gerektiren hizmetler, Müşterinin bulunmasını gerektirmeyen hizmetler, Kişisel ihtiyaçları karşılayan hizmetler, İşletme ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler, Kar amaçlı ya da kar amaçlı olmayan hizmetler. Hizmetler, tüketici hizmetleri ve işletmelere verilen hizmetler biçiminde de sınıflandırılabilmektedirler. Ancak bu şekilde bir sınıflandırma bir takım faklı düzenlemeler gerektirmektedir. İşletme hizmetleri, üretime veya hizmete yönelik olarak faaliyet gösteren işletmelere dönük verilen hizmetler olduğu halde; tüketici hizmetleri, bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük 22 İlhan CEMALCILAR, a.g.e. 23 Kasım KARAHAN, a.g.e., s

21 verilen hizmetlerdir. Bu hizmetler, kolayda hizmetler, beğenmeli hizmetler ve özellikli hizmetler olarak da gruplara ayrılabilmektedir. 24 Hizmetlerin sınıflandırılması alanında günümüze kadar yapılmış çalışmalara bakıldığı zaman, beş ana kritere dayanılarak farklı sınıflandırılmalara gidildiği görülmektedir. Bu 5 ana kriteri aşağıdaki biçimde tanımlamak mümkündür: 25 1) Hizmetin Karakteristiği 2) Hizmet İşletmesinin Müşteri ile Olan İlişki Türü 3) Hizmeti Sunanın Sahip Olduğu Esneklik ve İnisiyatif Alanı 4) Hizmete Yönelik Arz ve Talebin Muhtevası 5) Hizmetin Ulaştırılma Biçimi Yukarıdaki kriterler göz önüne alınarak yapılan sınıflandırmaya göre, hizmetin karakteristiği kendi içinde; hizmetin sunulduğu bireye göre ve sunulan hizmetin maddi unsur içerip içermemesine göre sınıflandırılabilmektedir. Bu iki unsur dikkate alınarak yapılan sınıflandırma Tablo 1 de görülmektedir. Bazı durumlarda ise, tabloda görüldüğü gibi hizmet sunumu birden fazla kategori içinde yer alabilmektedir. Örneğin, finansal hizmetlere yönelik sunum yapılırken, hizmetten yararlananın elindeki finansal varlıkları nakde çevirmesi için bankaya gelmesi gerekebilir. Yapılan bu sınıflandırma, hizmet pazarlaması sırasında aşağıdaki soruların cevaplandırılması açısından önemlidir: 26 Tüketicinin, hizmet sunumu süresince fiziksel olarak, hizmetin sunulduğu yerde olması gerekiyor mu? 24 İnci VARİNLİ, Üreticilerin ve Tüketicilerin Hizmet Kalitesi Beklentileri ve Algılamaları, Basılamamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1995, 25 Christopher LOVELOCK, Classfying Services to Gain Strategic Marketing İnsights, Journal of Marketing, Summer 1983, s Aynı eser, s

22 Tüketicinin, hizmetin sunumunun başında ve sonunda, sunulduğu yerde bulunması yeterli midir? Tüketici, hizmet sunumu süresince hizmetin sunulduğu yerde olmasa olur mu? Tüketicinin, hizmetin sunumu süresince zihinsel olarak bulunması gerekli midir? Hizmetin sunumunda hizmetten yararlananların faydaları ile tatmin düzeylerini arttırabilecek modifikasyonlar bulunmakta mıdır? Ve bu modifikasyonlar hangi alanlarda yapılabilecektir? Tablo 1: Hizmetin Karakteristiği Hizmeti Doğrudan Kullanan Birey ve Nesne Hizmetin Karakteristiği Maddi Hizmetler İnsanlar İnsan Vücuduna Yönelik Hizmetler - Sağlık Hizmetleri - Yolcu Taşımacılığı - Güzellik Salonları Nesneler Mamul veya Fiziksel Unsurlarla Birlikte Verilen Hizmetler - Yük Taşımacılığı - Kuru Temizleme - Veterinerlik Maddi Olmayan Hizmetler İnsan Zihnine/Aklına Yönelik Hizmetler - Eğitim Hizmetleri - Tiyatro ve Müzeler - Yayıncılık Hizmetleri Maddi Olmayan Varlıklara Yönelik Hizmetler - Bankacılık - Sigortacılık - Borsa Aracı Kurumları 1.2 HİZMET PAZARLAMASI Hizmet sektörü günümüzde, giderek büyüyen bir sektör niteliği kazanmaktadır. İş hayatının gittikçe daha karmaşık hale gelmesi, bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişim 22

23 ve insanların daha iyi yaşanır bir hayatı arzu etmeleri, bu durumun en önemli nedenleridir. İnsanlar, daha önceki zamanlarda ihtiyaçları olan hizmetleri kendileri üretirken, günümüzde hizmetler, deneyimli, eğitimli ve profesyonel kişiler ve işletmeler tarafından üretilmektedir. 27 Hizmet, tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ve tatmin edilmesinde sarf edilen çaba ve performanstır. Yapılan hizmet tanımının ışığı altında, hizmet pazarlaması ise; Bir kişi yada kuruluş tarafından pazarlandığında fayda ve tatmin sağlayan, tamamıyla gayri maddi olan ve hizmeti satın alanların herhangi bir fiziki unsura sahip olmaları sonucunu doğurmayan faaliyetler ya da faydalardır şeklinde tanımlanmaktadır. 28 Hizmet pazarlaması, insanların hizmetlere olan ihtiyaç ve talebinin artması ile birlikte, günümüzde giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, hizmet pazarlaması alanında yapılan çalışmalarda, üretilecek hizmetin, tüketici ihtiyacını ve talebini karşılayacak ve tüketiciyi tatmin edebilecek nitelikte olması gerekmektedir HİZMET PAZARLAMASI VE GELİŞİMİ Günümüzde hizmet sektörüne, gelişmelerin lideri olarak bakılmaktadır. Özellikle bu sektörde; ticaret, haberleşme, ulaşım, finansman, sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri ve sanayie teknik yardım hizmetleri gibi hizmetlere önem verilmektedir. Ayrıca, bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmelerle, hizmet sektörü daha hızlı gelişme imkanı bulmuştur. Ekonomide sermaye akışı, bilgi toplama, işleme ve nakletme süreçlerinin gelişmesi ve haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişim, piyasalar arasındaki bağları güçlendirerek, üretim ve tüketim faaliyetlerini hızla 27 Kasım KARAHAN, a.g.e., s Şükrü AKDOĞAN, Pazarlama Yönetim Fonksiyonları Açısından Hizmet Pazarlaması, Erciyeş Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (Aralık 1983), sayı:5, s. 123,213 23

24 genişletmiştir. Bu değişme ve gelişmeler hizmet sektörünü küreselleşmenin anahtarı yapmıştır. 29 Bir ülke ekonomisinde yaşanan gelişme ve endüstrileşme düzeyinde meydana gelen bir artış, o ülke içinde hizmet sektörünün önemini ve payını, endüstride yaşanan artıştan daha fazla artırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 1980 yılından sonra hizmet sektöründe hızlı bir gelişme olduğu görülmektedir. Ancak yaşanan bu gelişme, sadece işletmelerin hizmet pazarlamalarını geliştirmesinden kaynaklanmamaktadır. Ekonomideki gelişme ve yaşam standardının yükselmesi gibi faktörlerde gelişmeler üzerinde etkili olmuştur lu yıllara gelindiği zaman, istihdamın hizmet sektörüne kaydığı görülmektedir. Gelişmiş ve hatta gelişen ekonomilerde GSMH nın %40 ile %75 i arasındaki bölüm hizmet sektöründen sağlanmıştır te %8 olan hizmet ticaretinin büyüme oranı, 1995 te %14 e ulaşmıştır. Dünyada 1995 yılı içinde milyar dolar hizmet ticareti gerçekleştirilmiş olup bu miktar, toplam dünya ticaretinin %30 unu oluşturmuştur. Hizmet sektörü, son otuz yılda dünyada 44 milyon yeni iş yaratmış, iş hayatına yeni katılan kadınlara ve azınlıklara iş bulmuştur. Amerika da da, toplam iş gücünün %75 ini hizmet sektörü oluşturmaktadır. 31 Günümüzde gelişmiş ülkelerde, hizmet sektöründe verimliliğin arttığı ve bu artışın diğer sektörleri de etkilediği görülmektedir. Hizmet sektöründe meydana gelen verimlilik artışının en büyük nedeni, bilgi teknolojilerinin gelişmesidir. Bilgi teknolojilerinin bu sektörde kullanımının artması ile sektörde uzmanlaşma sağlanmıştır. Bu ülkelerde milli gelirin %70 i hizmet sektöründen sağlanmaktadır. Hizmet sektöründe çalışan işgücünde ve bu sektöre giren yeni işletme sayısında her geçen gün artış 29 Sefer GÜMÜŞ, a.g.e., s Nevin ÜZEREM, a.g.e., s Sefer GÜMÜŞ, a.g.e., s

25 yaşanmaktadır. Hizmet sektörü ile ilgi yapılan gözlemeler, bu sektörün emek-yoğun teknolojiden sermaye-yoğun teknolojiye geçmeye başladığını göstermektedir. Böyle bir gelişme de, hizmet sektörünün imalat sektörünü teşvik edeceği anlamına gelmektedir. Bütün bu değişime ve gelişmeler, dünyamızın mal ağırlıklı pazarlamadan hizmet ağırlıklı pazarlamaya geçtiğini göstermektedir. 32 Günümüzde hizmet pazarlaması, pazarlama bilimi içinde giderek gelişen ve zenginleşen bir yere sahiptir. Bütün dünya ekonomilerinde hizmet sektörü, hızlı bir büyüme ve ilerleme kaydetmiştir. Gerek pazarlama kuramcıları, gerekse pazarlama faaliyetlerini yerine getirenler, hizmet pazarlamasıyla ilgili alanlara yönelerek akademik çalışmalar yapmışlardır. Hizmet pazarlaması olarak nitelendirilen bir pazarlama alt disiplini kurulup geliştirilmiştir. Bu durumun en büyük nedeni, klasik ürün pazarlaması disiplininin hizmet pazarlaması alanındaki konu ve sorunların çözümünde yetersiz kalmasıdır. Özellikle, 1980 sonrasında, hizmet pazarlaması literatürünün zenginleşip geliştiği görülmektedir. 33 Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden bazıları, son derece pazara yönelmiş olarak çalışmakta ve pazarlama faaliyetlerine çok önem vermektedirler. Bu işletmeler, pazarlama hakkında bilgi sahibi olan işletmelerdir. Örneğin, bankalar, aracı kurumlar, hizmet pazarlama tekniklerini etkin bir biçimde kullanmaktadırlar. Ancak bazı hizmet işletmelerinde ise pazarlama çalışmalarına gereği gibi önem verilmemektedir. 34 Hizmet sektöründe faaliyet gösteren pek çok işletmede pazarlama kavramının önemi ve uygulanması düşüncesi yavaş bir gelişme gösterirken, bankacılık, aracılık, 32 A. Hamdi İSLAMOĞLU, Hizmet Pazarlamasında Ürün Politikaları, Pazarlama Dünyası, (Mart-Nisan 1995), s Murat FERMAN, a.g.e., s Yahya FİDAN, Hizmetlerin Üretim ve Pazarlanması, Pazarlama Dünyası, (Eylül-Ekim 1995), s

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYIK Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Pazarlama İlkeleri. Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYIK Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Pazarlama İlkeleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYIK Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Hizmet Pazarlama İlkeleri Pazarlaması Hizmet Kavramı Hizmet; bir tarafın diğerine

Detaylı

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar... v İçindekiler Sayfa Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...xvi Hizmet Kavramı GİRİŞ... 1 HİZMETİN TANIMI... 1 HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 HİZMETLERİN

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014 Hizmet Pazarlaması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet 1990 lı yıllar yeniden yapılandırma

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET

TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET İÇİNDEKİLER SAHİFE Ünite:1- Hizmet ve Hizmet Sektörüne Genel Bir Bakış 2 Ünite:2- Kalite ve Kalitenin Evrimi 6 Ünite:3- Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

KÜRESEL PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ LİSANSLAMA, YATIRIM VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

KÜRESEL PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ LİSANSLAMA, YATIRIM VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VIII. Bölüm KÜRESEL PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ LİSANSLAMA, YATIRIM VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü LİSANSLAMA 24.04.2016 2 1 Lisanslama (Licencing)

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 15 Kasım 2006. Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 15 Kasım 2006. Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Hizmet sektörü ve hizmetin tanımı Hizmetlerin özellikleri Hizmet pazarlama karması Kâr amacı gütmeyen pazarlama

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU TURİZM PAZARLAMASI Bu çalışma; Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler için kan döken gazilerimizin, can veren şehitlerimizin aziz hatıralarına

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ. CEM KÜÇÜKTEPEPINAR Temmuz 2016

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ. CEM KÜÇÜKTEPEPINAR Temmuz 2016 Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi EDM Yönetimi FİYAT STRATEJİLERİ CEM KÜÇÜKTEPEPINAR 25-30 Temmuz 2016 Herşey satın alanların ödeyeceği kadar değerlidir. Syrus Her pazarda iki enayi vardır. Biri çok az

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

Ders İçeriği (2. Hafta)

Ders İçeriği (2. Hafta) 2. Ekonominin Temel Kavramları 2.1. İhtiyaç 2.2. Mal. 2.3. Hizmet 2.5. Fayda ve Değer 2.5. Servet 2.6. Gelir 2.7.Tüketim ve Tüketim Harcamaları 2.8. İşletme 2.9. Üretim 2.10. Üretim Faktörleri 2.10.1.

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı