MSPD Çalışma Raporları : 2002/3 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MSPD Çalışma Raporları : 2002/3 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri"

Transkript

1 MSPD Çalışma Raporları : 2002/3 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri Münür Yayla Serap Yaman Mali Sektör Politikaları Dairesi Ekim 2002

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD Çalışma Raporları No: 2002/3 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri Münür Yayla * Serap Yaman ** Ekim 2002 Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzmanı Tel: Fax: ** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman Yrd. Tel: Fax:

3 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri i BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MALİ YÜKLER: TÜRKİYE DE VE DÜNYADA BORSA İŞLEM GİDERLERİ * Özet Türkiye deki bankacılık sisteminin güçlendirilmesi, etkinliğinin ve rekabet gücünün kalıcı olabilmesi için Mayıs 2001 de uygulamaya konulan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı sayesinde Türk bankacılık sisteminin günümüze kadar birikmiş olan sorunlarının ortadan kalıdırılması amaçlanmaktadır. Bu Program aracılığıyla, bankaların temel işlevlerini yerine daha etkin getirmeleri beklenmektedir. Asıl işlevleri mali aracılık olan bankaların söz konusu işlevlerini yerine getirebilmeleri için kaynak maliyetini artırıcı doğrudan veya dolaylı mali yüklerin en aza indirgenmesi gerekmektedir. Maliyetlerin en aza indirgenmesi Türk bankacılık sisteminin uluslararası rekabet koşullarına dayanabilmesi ve uzun dönemde sürdürülebilir bir karlılığa erişmesi bakımından çok önemlidir. Bankaların üzerinde birçok mali yük mevcuttur. Doğrudan veya dolaylı mali yüklerin yüksek olduğu bir sistem doğal olarak kaynak aktarım maliyetini de yüksek kılmaktadır. Bu çalışmada bankaların tahvil gibi menkul değerlerin ihracında karşılaştıkları mali yüklerin uluslararası bir karşılaştırılması yapılmaya çalışılmıştır. Geniş bir yelpazedeki ülkelerin sermaye piyasalarındaki mevcut kotasyon harçları ve benzeri harçlar Türk sermaye piyasasındaki harçlarla niteliksel ve niceliksel olarak karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye de mali yükler gerek harçların miktarı bakımından gerekse harçlara eklenen vergi benzeri yükümlülükler açısından çalışmada kapsanan diğer ülkelerle kıyaslandığında daha yüksek ve karmaşık bir yapıya sahiptir. * Değerlendirme ve yorumları için Zeynep Ada Eroğlu, Berk Mesutoğlu ve Ercan Türkan a teşekkürlerimizi bir boç biliriz.

4 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri ii Abstract The main aim of the Banking Sector Restructuring Program launched in May 2001 is to create and maintain a sound banking system in Turkey. With the implementation of this program, it is expected that the banks will perform their traditional role as financial intermediation institutions more efficiently. And thereby banks are expected to contribute to the long run growth of the country. It is widely accepted that Turkish banks are exposed to various financial burdens that affect their profitability and the channels through which banks transmit resources to the economy. The more are the direct and indirect financial burdens, the more expensive are the resources for the economy. In this paper, among the various costs that banks face, the cost of listing bonds or in general terms securities are examined in an international context. A number of countries (both developed and developing) have been chosen and listing fees in their exchange markets have been examined on a qualitative and quantitave basis. In conclusion, it is found that listing fees in Turkey compared to the selected countries in this study are more expensive and the pricing policy is more complex. Turkish listing fees seem to be higher compared to other countries fees and therefore cause a relatively more cost burden on Turkish banks compared to international levels.

5 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri iii İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. DÜNYA BORSALARINA GENEL BİR BAKIŞ... 2 III. YÖNTEM... 3 IV: YÖNTEMİN UYGULANMASI: Türkiye de ve Diğer Ülkelerde Kotasyon Maliyetleri... 5 V. SONUÇ KAYNAKLAR EK A: ÇEŞİTLİ PİYASALARA İLİŞKİN NİTELİKSEL GÖSTERİMLER EK B: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA TAHVİLLERİN KOTASYON VE BORSADA İŞLEM GÖRME MALİYETLERİ EK C: ÜLKE ÖRNEKLERİNDE UYGULANAN HARÇLAR EK D1: ELKINS/MCSHERRY ÇALIŞMASI (AB ÜLKELERİ İÇİN İŞLEM MALİYETLERİ) EK D2: ELKINS/MCSHERRY ÇALIŞMASI (SEÇİLMİŞ 42 ÜLKE İÇİN İŞLEM MALİYETLERİ)... 38

6 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 1 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MALİ YÜKLER: TÜRKİYE DE VE DÜNYADA BORSA İŞLEM GİDERLERİ I. GİRİŞ Mayıs 2001 de uygulamaya konulan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı sayesinde Türk bankacılık sisteminin mali yapısının güçlendirilmesi suretiyle uluslararası ölçekte rekabet edebilen bir bankacılık ortamının yaratılması amaçlanmaktadır. Türkiye nin uzun vadeli büyümesine katkıda bulunacak başlıca etkenlerden bir tanesinin, mali açıdan güçlü bir bankacılık sisteminin olduğu açıktır. Türkiye deki bankaların üzerinde birçok mali yük mevcuttur. Uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir bankacılık sisteminin yaratılabilmesi için, bankaların taşıdıkları mali yüklerin hafifletilmesi gerekliliği, yaygın kabul gören bir yaklaşımdır 1. Türk bankacılık sistemi üzerindeki mali yüklerin diğer ülkelere göre daha fazla kalmasının Türk bankacılık sektörünün uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda, Türk bankacılık sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve bu durumun korunabilmesi için bankaların mali yüklerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Bankalar üzerinde doğrudan bir yük oluşturmayan, ancak vergi şeklinde tahsil edilen Fon ve Harçlar, BSMV, Özel İşlem Vergisi (ÖİV), Eğitime Katkı Payı (EKP) ve Damga Vergisi gibi mali yüklerin azaltılması, bankaların işlem hacimlerini artırarak karlılıklarını olumlu yönde etkileyecektir 2. Borsalar, reel sektör firmaları için olduğu gibi bankalar için de orta ve uzun dönemli fon toplamanın en uygun araçlarından birisidir. Ancak, bankaların halka açılmalarında veya borsada işlem yapmalarında karşılaştıkları maliyetler arasında kotasyon ücretlerinin belirli bir oranında ödemek zorunda oldukları Eğitime Katkı Payı (EKP) ve Özel İşlem Vergisi (ÖİV) mevcuttur. Bu çalışma ile Türkiye de ve çeşitli ülkelerdeki borsa işlem giderlerinin büyüklüklerine bakılarak, karşılaştırılabilir bir maliyetin hesaplanılması amaçlanmaktadır. Ancak, farklı ülkelerin piyasalarına giriş ve işlem yapma konusunda farklı fiyatlandırma sistemlerinin olması, karşılaştırılabilir bir maliyeti oluşturmayı güçleştirmektedir. Buna rağmen, değişik varsayımlar altında, değişik 1 Zeynep Ada Eroğlu, Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti, MSPD Çalışma Raporları: 2001/5. 2 Türk bankacılık sektörünün maliyet gelir rasyosunun gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olduğu düşünülmektedir yılları arasında Türk bankacılık sisteminin devlet bütçesine aktardığı ÖİV ve EKP nin yaklaşık 490 milyon ABD doları olduğu belirtilmektedir. Bkz. Özen (2002).

7 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 2 maliyetler türetilerek, sermaye piyasalarında işlem yapma giderleri için Türkiye ile farklı özelliklere sahip piyasalar arasında bir karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, Türk bankalarının sermaye piyasasındaki mali yüklerini düşürme imkanları ortaya konulmaya çalışılmıştır. II. DÜNYA BORSALARINA GENEL BİR BAKIŞ 1993 yılında, Stockholm Menkul Kıymetler Borsasının özelleştirilmesi tüm dünyada borsaların yasal yapılarında oluşabilecek değişikliklerin bir nevi öncü göstergesi olmuştur. İsveç te yaşanan bu değişim, daha sonra diğer borsalara da yansımıştır. Dünya Borsalar Federasyonu (WFE), borsaları yasal açıdan temelde dört farklı sınıfa ayırmaktadır. Birinci sınıfta limited şirket olarak kayıtlı olan özel borsalar yer almaktadır 3. İkinci sınıfta, özel, limited şirket olan özelleştirilmiş fakat kote olmamış olanlara, üçüncü grupta hisseleri herkes tarafından alınıp satılabilen kote edilmiş borsalara, son grupta ise diğer yasal statüde olanlar, yani kamu veya yarı kamu yapısı olan ve devlete ait olarak değerlendirilenlere yer verilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) yarı kamu statüsü ile dördüncü gruba dahil olmaktadır. Buenos Aires, Johannesburg, Güney Kore, Tayland ve Tokyo ikili yasal yapısı olan veya yerel yasalara tabi olarak düşünülen İMKB benzeri diğer borsalardır (Gallai, 2001). Borsaların yasal statülerinde gözlemlenen değişimler, borsaların diğer borsalarla veya ticaret sistemleri ile içinde bulundukları rekabetten kaynaklanmaktadır. Artan sayıda borsalar için kar etmek, bir amaç haline gelmektedir. Dünya borsaları çetin bir rekabet ve ticari gerçeklerle karşı karşıya olduklarından, daha fazla saldırgan ve piyasaya yönelik politikalar izlemeye mecbur kalmaktadırlar. Doğal olarak, mevcut rekabet koşulları içerisinde borsalar gelirleri ile giderleri arasında bir denge kurmaya çabalamaktadırlar. Gelirlerin önemli bir bölümünü işlemler üzerinden alınan harçlar ve hizmet gelirleri oluşturmaktadır. WFE verilerine göre, dünya borsalarında kotasyon ücretleri, işlem harçları ve hizmet gelirlerinden sonra en büyük üçüncü gelir kaynağıdır. Kotasyondan elde edilen gelirler, diğer gelirlere göre daha istikrarlı olduğundan borsalar için göreli önemini korumaktadır. İMKB gibi yarı kamu statüsünde olan bazı piyasaların (örneğin Tokyo Menkul Kıymetler Borsası) kotasyon ücretlerini düşürerek kendi piyasalarına olan ilgiyi artırmak gibi bir yaklaşımı benimsedikleri gözlenmektedir (2000 Cost and Revenue Survey, WFE). Diğer önemli bir gözlem ise, kotasyon harçlarının 3 Mülkiyet hakkı üyeleriyle (birlik ve kooperatifler dahil) sınırlandırılmıştır.

8 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 3 ayrıştırılarak incelenmesinde ortaya çıkmıştır; kota alma (initial listing fee) harcına göre kotta kalma harcı (annual fee) daha çok gelir yaratıcı bir kaynaktır. Dikkati çeken başka bir husus ise, dünya menkul kıymet piyasalarında birincil piyasa (main market) ve ikincil piyasadan (second market) oluşan ikili bir yapının mevcut olmasıdır. Bu ayrım kotasyon harçları açısından önemlidir. Harçları, yukarıda kısmen anlatıldığı gibi, kota alma (admission fee, entry fee, initial fee) ve kotta kalma harcı (annual fee) şeklinde ayırmak mümkündür 4. III. YÖNTEM Bu çalışmada, ülkelerin borsalarına ait özellikler sağlıklı bir karşılaştırmayı mümkün kılabilmek için çeşitli başlıklar altında toplanmaya çalışılmıştır. Bunlar, 1. Birincil veya ikincil piyasa 2. Menkul kıymet türü 3. Kota alma harcı (admission, entry, initial fee) 4. Kotta kalma harcı (annual fee) 5. İlave kotasyon harçları 6. İşlem harcı 7. Harcın advalorem ya da spesifik olması 8. Diğer (ülkeye özgü veya yukarıdaki sınıflara girmeyen yükümlülükler) şeklindedir (bu ayrımlar EK A Tablo A1 de verilmiştir). Değişik ülkelerin kapsandığı bu araştırmada, kotasyon maliyetinin yaklaşık olarak hesaplanabilmesi için, bir maliyet vektörü (M) oluşturulmuştur. Şöyleki, her ülkede tahvil veya benzeri kıymetlerin borsada işlem görebilmeleri için alınan harçlar, genelde kota alma harcı (kimi ülkelerde giriş harcı), kotta kalma harcı, ilave kotasyon (veya sürdürme) harcı, işlem harcı, yeniden kota alma harcı gibi başlıklar altında toplanmaktadır. Bunun yanı sıra, yukarıdaki sınıflamaya dahil etmenin güç olduğu durumlar için ülkeye özgü yükümlülükler şeklinde ayrı bir grup yaratmak mümkündür. Yeniden kota alma harcı oldukça istisnai olarak alınan bir harç olup, herhangi bir nedenle (hukuki ve iktisadi) bir kağıdın borsa dışı (delisting) kaldıktan sonra tekrar kote edilebilmesi için ödenmesi gereken tutardır (suspension fee). Bu tutar, özellikle Türkiye de borsa dışında kalmanın nedenine göre çok değişken bir maliyet 4 FIBV (WFE in eski kısaltması) için Bovespa (Sao Paulo Borsası, Brezilya) tarafından üye borsalar arasında yapılan kotasyon harcı anketinde bu ayrımlara dikkat edilmiştir. Bu çalışmaya göre, ankete katılan 24 ülkeden (İMKB bu çalışmada yer almamaktadır) sadece 4 ünde kota alma ücreti yoktur. Kota alma ücreti hesaplama kriterleri ise sermaye, piyasa kapitilizasyonu, hisse senedi sayısı, sabit oran, net değer gibi büyüklüklerdir. Yine söz konusu ankete göre, 24 ülkeden 23 tanesi yıllık harç almaktadırlar. Bu ülkelerin yaklaşık yarısında harçlara tavan (maximum fee) uygulanmaktadır.

9 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 4 içerdiğinden, maliyet vektörü ne (M) eklenmesi anlamlı gözükmemektedir. Diğer bir ifadeyle, bütün ülkeler için sıfır varsaymak karşılaştırılabilir M i türetmek açısından mümkündür. Aynı zamanda Türkiye dışındaki ülkeler için tekrar borsaya dönmenin maliyetine ilişkin bilgi bulmak oldukça güçtür. Bu çalışmada öncelikle M i oluştururken, İMKB veya genel anlamda herhangi bir borsa için kotasyon harçları temel olarak üç başlık altında toplamaya azami çaba harcanmıştır. Bunlar; 1. Kota alma harcı, 2. Kotta kalma harcı, 3. İşlem harcıdır. Bu karşılaştırmanın hareket noktası olan Türkiye de kotasyon harçları tarifesi, her yıl İMKB Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir ve SPK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmektedir. Harcın belirlenmesinde kotasyonun ilk ya da ilave olması, yabancı veya kamu kuruluşuna ait kıymetlere ilişkin olması etkendir. Öte yandan, 18 Ağustos 1997 tarihinde yayımlanan 4306 sayılı Kanunun geçici madde 1(A)6 hükmü gereğince, Türkiye de kotasyon ücretlerinin dörtte biri kadar Eğitime Katkı Payı (EKP) tahsil edilmektedir. Buna ilave olarak, 26 Kasım 1999 tarihinde yayımlanan 4481 sayılı Kanun un 9. maddesi gereğince EKP ye eşit miktarda ayrıca Özel İşlem Vergisi (ÖİV) alınmaktadır. Mevcut durumda kota alma harcı ihraç edilen menkul kıymetlerin nominal tutarının yüzde 0,1 i (binde bir) kadardır. Türkiye de 1 trilyon lira nominal tutarındaki bir ihracın yüzde 0,1 i 1 milyar liradır. 1 milyar lira üzerinden yüzde 25 EKP ve yüzde 25 ÖİV hesaplandığında (250 şer milyon lira), kota alma harcı 1 milyar 500 milyon liraya ulaşmaktadır. Ayrıca, ikinci yıldan itibaren her yıl için kotta kalma ücreti ödenmektedir ki bu da orijinal kotasyon ücretinin ¼ ü kadardır 5. O halde, söz konusu fiyat mekanizmasını sembolize etmek gerekirse, N=ihracın nominal tutarı olmak koşulu ile, P 0 =N*(1/1000) şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla, EKP= P 0 *(1/4) ve ÖİV=P 0 *(1/4) olur. O halde, Türkiye de kota alma ücreti P 1 P 0 +EKP+ÖİV toplamından oluşur. (EKP ve ÖİV dahil edilince); 5 Bu çalışmada kapsanan ülkelerin bir çoğunda (Türkiye, Endonezya, G. Afrika, Uganda hariç) kotta kalma ücreti ilk yılda da uygulanmaktadır.

10 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 5 Özetlemek gerekir ise, ilk yıl için kotasyon maliyetini (M) basit anlamda P 1 olarak düşünebiliriz. İkinci yıldan itibaren her yıl için P 0 /4 kotta kalma ücreti ödenmektedir. Kotta kalınan yıl sayısı n olursa (n>1), maliyet vektörü, M= P 1 +n*(p 0 /4) şeklinde yazılabilir. Görüldüğü gibi, M birinci yıl için N nin (nominal ihraç tutarının) doğrusal artan bir fonksiyonudur. İkinci yıldan sonra her yıl için P 1 /4 terimini maliyet vektörüne eklemek gerekir ki, bu da maliyet eğrisinin yukarıya paralel kaymasına, yani maliyetin daha da artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, maliyete (M e) eklenmesi gereken ek bileşenler vardır; işlem ücreti (P 3 ) ve diğer ücretler (P 4 ) gibi 6. Türkiye de, örneğin borsa içi işlem olan Tahvil ve Bono piyasasında kesin alım satım pazarında yüzbinde 1.5, repo/ters repo pazarında (gecelik işlemler dışındaki vadeler için) ise yüzde (yüzbinde 3) tür 7. İMKB verilerine göre, 2001 yılında Tahvil ve Bono Piyasasında (repoters repo pazarında) yaklaşık 696 katrilyon TL işlem hacmi gerçekleşmiştir. Türkiye veya uygulanabilir olması halinde diğer ülkeler için kotasyon maliyetinin hesaplanmasında aşağıdaki genel formül kullanılabilir. M= P1+ n*(p0/4)+ P 3 +P 4, n>1 olmak koşulu ile 8. Yukarıdaki varsayımlar ve yönteme göre oluşturulan M vektörü, her bir ülkenin özelliklerini dikkate alarak hesaplanmıştır. Böylece, bütün ülkelerde değişik tutardaki ihraçlar için ödenmesi gereken harçlar (bir tür simülasyon yapılarak) türetilmiştir. IV. YÖNTEMİN UYGULANMASI: Türkiye de ve Diğer Ülkelerde Kotasyon Maliyetleri Bu çalışmada 23 ülkeye (toplamda 32 adet birincil ve ikincil) ait harçlandırma verileri bir araya getirilmiştir. Söz konusu piyasalara ait harçların türlerine göre dağılımı Tablo 1 de verilmektedir. 6 Örneğin ABD NASDAQ Ulusal ve Small Cap te başvuruda alınan ve geri ödenmeyen dolarlık ücret mevcuttur. 7 Söz konusu oranlar 1 Ağustos 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Temmuz 2002 de Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan İç Borç Danışma Kurulu Toplantısında Piyasa Yapıcılığı Sistemine dahil olan bankaların İMKB tahvil ve bono piyasasındaki işlemlerinden düşük komisyon alınacağı karara bağlanmıştır (kaynak 8 Eşitlik, ilk yıldan itibaren kotta kalma harcı alanlar için (n=1) de geçerlidir.

11 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 6 TABLO 1: Harçların Piyasalara Göre Dağılımı Harcın Türü Uygulanan Piyasa Sayısı Toplam Piyasa Sayısının Yüzdesi Olarak Kota Alma Harcı Spesifik Advalorem Spesifik + Advalorem 2 6 Alt Sınır Üst Sınır Alt+Üst Sınır 9 28 İlave Vergi (KDV veya benzeri) Kotta Kalma Harcı Spesifik Advalorem 8 25 Spesifik + Advalorem 2 6 Alt Sınır 9 28 Üst Sınır Alt+Üst Sınır 9 28 İlave Kotasyon Harcı 8 25 İşlem Harcı 8 25 Alt Sınır 3 9 Üst Sınır 2 6 Alt+Üst Sınır 1 3 Kota alma harcının spesifik alındığı piyasa sayısı 19 dur (piyasaların yüzde 59 u). Advalorem olarak tahsil edildiği piyasa sayısı ise sadece 10 dur (yüzde 31). Diğer önemli bileşen kotta kalma harcı ise piyasaların yüzde 44 ünde spesifik, yüzde 25 inde ise advalorem uygulandığı anlaşılmaktadır. Piyasaların yüzde 37 sinde KDV veya benzeri vergi uygulaması mevcuttur. Grafik 1 de ise, Türkiye ve seçilmiş bazı ülkeler için hesaplanan M değerleri gösterilmektedir.

12 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 7 Grafik 1: İlk Yıl İçin Nominal İhraç Tutarına Göre Maliyet Türkiye M (ABD doları) Uganda İsviçre Endonezya Yeni Zelanda Hong Kong Singapur 0 Avustralya İhraç Tutarı (ABD doları) İngiltere Almanya (Neuer) Grafik 1 de gözlendiği gibi, birinci yıl için, pozitif eğimli M eğrisi olan ülkeler, oransal kotasyon harcı alanlar veya belli nominal tutar artışları için artan oranda spesifik harç alanlardır. Türkiye den daha dik eğimli ülkeler Endonezya, İsviçre, İngiltere, Singapur olduğu gözlenmektedir. Ancak, Endonezya tavan ücreti uyguladığı için belli bir tutardan sonra yatay bir eğriye sahiptir. Uganda daha az eğimli eğrisi ile Türkiye nin altında kalmaktadır. Başka bir ifadeyle ilk yıl için Maliyet, (M), bu ülkede Türkiye den daha azdır. Aynı zamanda diğer bir gözlem ise Almanya (Neuer), Hong Kong, Yeni Zelanda, Avustralya gibi değişik ülkelere göre Türkiye nin belli bir nominal tutardan sonra göreli olarak pahalı kalmasıdır. İkili bir kıyaslama yapmak gerekirse, 8 milyon (bir tür eşik değer olarak düşünülebilir) ABD dolarını aşan nominal tutarlarda Türkiye de kotasyon (işlem ücretleri hariç tutulsa bile) Hong Kong a göre daha yüksek maliyetli olmaktadır. Grafik 1 den de anlaşılacağı üzere 13 milyon ABD Dolarını aşan nominal eşik değerlerde ise, Türkiye bu çalışmada kapsanan İngiltere, İsviçre ve Singapur hariç diğer ülkelerin birçoğundan daha yüksek maliyetli kalmaktadır. Satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli gelir açısından Türkiye ye daha yakın olan ülkelerdeki kotasyon maliyeti Grafik 2 de gösterilmiştir. Bu grafikten de anlaşılacağı gibi, Türkiye M vektörü en büyük ülkeler arasındadır.

13 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 8 M (ABD doları) Grafik 2: Satın Alma Gücü Paritesine Göre Türkiye İle "Benzer veya Daha Alt Gelir Grubundaki" Ülkelerde İlk Yıl İçin Maliyet İhraç Tutarı (ABD Doları) Türkiye (ISE) Uganda (USE) Endonezya (JSE) Güney Afrika (JSE) Mısır (Cairo SE) Yunanistan (EAGAK) Hindistan (NSE) Çek Cumhuriyeti (PSE) Slovakya (BSSE) Portekiz (BVLP) Pakistan (ISE) Tayland (SET) Tayvan (TSE) Sadece tahvil işlemleri için alınan harçları kendi içinde kıyaslamak, yapılan karşılaştırmanın tutarlılığı açısından daha anlamlı olabilir. Bu amaçla Grafik 3 te söz konusu ülkeler bir arada verilmektedir. M (ABD doları) Grafik 3: Tahvil İhracında Nominal Tutara Göre Harçlar (İlk Yıl) Türkiye (ISE) Uganda (USE) İsviçre (USE) Yeni Zelanda (NZSE) Hong Kong (HKSE) Singapur (SESDAQ) Avustralya (ASX) İhraç Tutarı (ABD doları) İngiltere (LSE) Portekiz (BVLP) Tayland (SET) Tayvan (TSE)

14 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 9 İkinci yıl ve sonrası için yapılacak hesaplamalar, Türkiye nin ve diğer ülkelerin M eğrilerini paralel olarak yukarı kaydıracağından, analiz temelde değişmemektedir. Ancak, Türkiye nin diğer ülkelerden daha pahalı olduğu eşik değerlerin büyüklüğü üzerinde etki yapmaktadır. Grafiklerdeki yatay eğriler, spesifik uygulamaların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, bazı ülkelerde (Tayvan, Hindistan, Tayland) tavan ücretleri baz alındığında bile, Türkiye belli tutarların üstündeki nominal değerler için daha yüksek harçların alındığı bir ülke olarak kalmaktadır. Grafik 4 te tahvil ihraçları için sadece ikinci yılda kotta kalma (annual fee) harçları yine değişik nominal tutarlara göre verilmektedir. Türkiye ikinci yıl içerisinde de, Tayvan hariç, diğer ülkelere göre daha pahalı görünmektedir. Kaldı ki, bu çalışmada Tayvan için maksimum ücret baz alınmıştır Grafik 4: Tahvil İhraçları Kotta Kalma Harcı (İkinci Yıl) Türkiye (ISE) M (ABD doları) İsviçre (USE) Yeni Zelanda (NZSE) Singapur (SESDAQ) Avustralya (ASX) İhraç Tutarı (ABD doları) Tayland (SET) Tayvan (TSE) Tahvil ihracı yapılan piyasalar arasından seçilmiş ülkeler için, örneğin 15 milyon dolarlık bir ihraç yapıldığında sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü yıllardaki maliyetler Grafik 5 te görülmektedir (üçünün toplamı da üç yıllık toplam maliyet gibi düşünülebilir). İsviçre, Hong Kong ve İngiltere gibi kimi ülkelerde ikinci yıl kotta kalma harcının alınmaması dikkat çeken bir husustur.

15 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 10 Grafik 5: Birincil Piyasa'da 15 Milyon Dolarlık Tahvil İhracına İlişkin Üç Yılık Maliyet Yıllara Göre M (ABD doları) Türkiye (ISE) Uganda (USE) İsviçre (USE) Yeni Zelanda (NZSE) Hong Kong (HKSE) 3.yıl 2.yıl 1.yıl Singapur (SESDAQ) Ülkeler Avustralya (ASX) İngiltere (LSE) Portekiz (BVLP) Tayland (SET) Tayvan (TSE) Yukarıda yapılan hesaplamalarda, zımni olarak analizi yaptığımız dönemde alınan kurların zamanla değişmeyeceği varsayılmıştır. Diğer bir ifadeyle, analiz statiktir. Her kur değişiminde bütün ülkeler için hesaplamaları tekrarlamak gereklidir. Örneğin, Endonezya para birimin ABD Doları karşısında değer kaybetmesi ve aynı zamanda TL nin dolar karşısında değer kazanması, bazı nominal tutarlardaki ihraçlar için bile, Türkiye yi Endonezyadan daha pahalı kılabilir 9. Ancak yine de, ekteki tablolardan anlaşılacağı üzere, TL çok değer kaybetse bile, bu etki yüksek enflasyonun nominal tutarlarda yaratacağı yükselme ile eriyebilecektir (Türkiye de harçlar nominal tutarın oranı olarak hesaplandığı için). Öte yandan, mevcut kur üzerinde yapılan hesaplamalara göre Türkiye de M eğrisi zaten çok yukarıda olduğundan, M eğrisinin kur yoluyla çok aşağılara çekilerek diğer ülkere göre daha ucuz kalması için, TL nin çok uç büyüklüklerde değer kaybetmesi gerekir ki, bunun için de makul bir iktisadi açıklama yoktur. Diğer bir ifadeyle, Türkiye diğer ülkelere göre olan konumunu (Türkiye de ve diğer ülkelerde harç hesaplamalarını etkileyici yönde mevzuat veya kural değişikliği olmaması halinde) büyük ihtimalle koruyacaktır. 9 Grafik 1 deki mevcut kurlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre M eğrisi Endonezya nın uyguladığı tavan ücrete kadar Türkiye den daha yukarıdadır (ücretler daha yüksektir). Ancak, 13 milyon ABD dolarını aşan tutarlarda Türkiye daha pahalı olmaktadır.

16 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 11 V. SONUÇ Bu çalışmada, Türkiye de ve değişik ülkelerdeki kotasyon harçları niceliksel olarak hesaplanmış ve hangi ülkenin göreli olarak daha pahalı veya ucuz olduğu konusunda bir çıkarım yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kapsanan ülkelerin bir çoğunda kotasyon 10 (listing fee) olarak spesifik harçların alındığı gözlenmektedir. Advalorem ücretin alındığı nadir ülkelerden birisi Türkiye dir. Türkiye ye benzer şekilde Uganda, Endonezya, Mısır 11 ve Yunanistan yan piyasalarında nominal tutar üzerinden oransal ücretler alınmaktadır. Bunların dışındaki ülkelerde önceden belirlenmiş tutarlar (götürü, lumpsum) alınmaktadır 12. Olabildiğince geniş bir yelpazede çeşitli ülkeleri kapsayarak Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki kotasyon ücretlerinin karşılaştırılması ve bu karşılaştırmaya dayanarak mali piyasalar için yeni politika arayışlarına girilmesi amaçlanmıştır. Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) tarafından yapılan 2000 Cost and Revenue Survey (Part II) 13 de vurgulandığı gibi, dünya borsalarının kotasyon ücretlerinden elde ettiği gelirin toplam gelirler içindeki payı, kote olmak isteyen şirket sayısındaki düşüşün ve borsaların kotasyon ücretlerini düşürerek daha fazla şirketi çekme isteğinin etkisiyle, 2000 yılında dünya genelinde bir miktar gerilemiştir. Menkul kıymet işlemleri üzerinde EKP ve ÖİV benzeri vergi uygulamalarının diğer ülkelerdeki mevcudiyeti de araştırılmıştır. Ek A, Tablo A1 e bakıldığında, bu çalışmada ele alınan borsalarda vergi uygulamasının sınırlı olduğu görülmektedir. Güney Afrika, İngiltere, Kanada ve Portekiz de KDV uygulaması gözlenmektedir. Ayrıca, İsviçre, İtalya, İngiltere, Hong Kong, Güney Afrika, Yunanistan ve Hindistan da damga veya benzeri vergi uygulamalarına rastlanmaktadır. Türkiye deki fiyatlandırma bir çok ülkeden farklılıklar arz etmektedir. Kota alma ücretinde advalorem yöntem uygulayan ülkeler genelikle mali piyasaları nispeten daha az gelişmiş ülkelerdir. EKP veya ÖİV gibi doğrudan kotasyon 10 Başlangıç ücreti (initial fee) olarak da adlandırılmaktadır. Kimi ülkelerde ayrıca başvuru (application fee) ücreti tahsil edilmektedir. 11 Sadece ilk ihraçta kayıtlı sermayenin yüzde 0,1 i kadar ücret ödenir. Bunun dışında Mısır da da spesifik ücretler alınmaktadır. 12 Modern tüketici teorisine baktığımızda, götürü (lumpsum) ve birim başına (per unit) vergi uygulamasında, aynı miktardaki vergiyi birim başına veya götürü usulle tahsil etmesi arasında devlet açısından fark yok iken, tüketici götürü vergiyi birim başına olana tercih etmektedir. Çünkü açıklanmış tercihler kuramına göre tüketicinin kayıtsızlık eğrisi daha yukarıdadır (elde ettiği fayda daha fazladır) [B.Binger & E. Hoffman, 1988]. Dolayısıyla, bir çok ülkede ücretlerin götürü usulle alınması ekonomik politika tercihi olabilir. Nitekim, götürü usulle ücret alan ülkelerde çok büyük nominal tutarlı ihraçlarda bile ücret çok artmamaktadır. Hatta bir çoğunda tavan uygulaması vardır. 13 Focus, May 2002, WFE

17 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 12 ücretine eklenmiş bir vergi çalışma kapsamındaki ülkelerin birçoğunda mevcut değildir. Türkiye deki fiyatlandırma diğer ülkelere göre daha karmaşıktır. Birçok ülkede ücretler hem daha basit hem de uygulanan tavan (maximum fee) rakamları ile büyük tutardaki ihraçlar için azalan maliyetlidir. Bu verilerin ışığında, Türkiye nin hem kendi gelir grubundaki ülkelere göre hem de gelişmiş ülkelerin geleneksel gelişmiş piyasaları veya gelişmekte olan yeni piyasalarına göre daha yüksek ücretli kaldığını söylemek mümkündür. Bu noktada, Türkiye deki maliyet yükünün ağırlığını basit bir hesaplama ile daha anlaşılır hale getirebiliriz ABD doları nominal değerli 2002 yılında ihraç edilen bir tahvilin ihracı için gider hesaplandığında, EKP ve ÖİV toplam ABD dolarlık bir ek yük yaratmaktadır. Bu ek yük bir çok ülkenin kota alma harcından daha yüksektir 14. Türkiye de advalorem ücretlendirme sistemine göre ihraç tutarı artıkça ödenmesi gereken harç miktarının da artması nedeniyle (üstelik taban ve tavan uygulaması mevcut değil) ve ayrıca EKP ve ÖİV gibi vergilerin de etkisiyle, İMKB tarafından uygulanan kotasyon ücretlendirme sisteminin, diğer ülke örneklerine göre bankalara fazladan bir yük yarattığı görülmektedir. Küreselleşen ve uluslararası rekabetin arttığı finansal ortamda, yatırımcı için borsa işlem maliyetleri alternatif sermaye piyasalarını tercih etme nedenlerinden biridir. Dünya borsalarının artan rekabet karşısında kotasyon harçlarının indirilmesi suretiyle işlem hacimlerini koruma ve artırma gibi bir eğilimi benimsedikleri anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, kamu hizmetinin ve kamusal işlemlerin amacı, kamu yararını maksimize etmektir. Kamu hizmeti yapılırken ve bu doğrultuda kamu kaynakları kullanılırken, sosyal faydanın maksimuma ulaşması amaçlanmalı, bir alanda elde edilen faydanın alternatif maliyeti diğer alanda meydana gelen zarar olmamalıdır. İMKB kotasyon ve işlem giderleri ve bunlar üzerinden alınan EKP (aynı oranda ÖİV de dahil) müstakbel ve mevcut borsa aktörleri üzerinde olumsuz etki oluşturmakta, önemli bir maliyet unsuru olması itibariyle gerek katılım gerekse de işlem hacminin artırılması hususunda bir çekince yaratarak sermaye piyasasının derinleşmesini engellemektedir. Bu kapsamda, geleneksel olarak sermaye yetersizliği ve fon ihtiyacı içinde bulunan firmaların ve sermaye piyasasının önemli aktörlerinden olan bankaların sermaye piyasasına katılmaları zorlaşmaktadır. 14 Buna ilaveten, Ek D1 ve D2 de Elkins/McSherry, LLC tarafından 2001 yılı birinci dönemine ilişkin yapılan ve AB ülkeleri dahil 42 farklı ülkeyi kapsayan bir çalışmaya yer verilmiştir. Bu çalışmaya göre, ortalama toplam maliyetler açısından Türkiye AB ülkeleri arasında en düşük maliyetten en yüksek maliyete doğru yapılan sıralamada 13. olduğu anlaşılmaktadır. Bu verilere göre, Türkiye den daha pahalı olan ülkeler sadece Avusturya, İrlanda ve Yunanistan olduğu anlaşılmaktadır.

18 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 13 Günümüz finansal ortamında, İMKB nin iç ve dış yatırımcı açısından tercih nedeni olabilmesi, mevcut yatırımcıların seçenek sermaye piyasalarına yönelmemeleri ve Türk sermaye piyasasının derinleşmesi için aşağıdaki öneriler önem kazanmaktadır. Ülkemiz borsa işlem giderleri, diğer ülke borsalarındaki işlem maliyetlerinin göreceli düşüklüğü, artan rekabet karşısında yatırımcının alternatif piyasaları seçme olasılığı gözönüne alınarak, ülkemiz açısından rakip konumundaki diğer ülke borsalarıyla karşılaştırılmak suretiyle yeniden gözden geçirilmelidir. Bunun sonucunda, Türk sermaye piyasasınındaki maliyetlerin rakip piyasalarla rekabet edecek seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, borsa işlem giderleri üzerinde ilave bir mali yük teşkil eden Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi bankaların mali yüklerini hafifletmek bakımından kaldırılmalı, vergi teorisiyle uyuşmayan ve bankacılık sistemine yeni yükler ekleyecek olan bu türde yeni vergilerin ihdasından kaçınılmalıdır. 15 Ayrıca, bu çalışmada incelenen ülkeler arasında advalorem nitelikte kotasyon harcı alan ülke sayısının spesifik nitelikte kotasyon harcı alan ülkelere nispeten daha az sayıda 16 olduğu görülmüştür. Advalorem harç uygulamasında, ihraç bedeli arttıkça ödenmesi gereken tutar artan nitelik gösterdiğinden kotasyon ve borsa işlem harçları doğrusal artan niteliklidir. Buna karşın, spesifik nitelikte kotasyon harçları, ihraç bedeli arttıkça göreli olarak azalan bir nitelik göstermektedir. Türkiye hariç bazı ülkeler, advalorem nitelikte kotasyon harcı almalarına rağmen, ihraç bedelindeki artışla birlikte oransal harçlara üst sınır koymak suretiyle harç miktarını sınırlamışlardır. Bu nedenle, kotasyon harçlarının spesifik nitelikte alınması ya da advalorem uygulamasına devam edilmesi durumunda, kotasyon harçlarına üst sınır getirilmesi bankaların mali yüklerinin azaltılması açısından seçenek politika olabilir. Bu bağlamda, piyasa yapıcılığı sistemine dahil olan bankaların İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki işlemlerinden düşük komisyon alınacağı yönündeki karar olumlu olmakla beraber, sistemin bütününü kapsamayıp kısmi olması nedeniyle tüm bankaları içeren bir komisyon indiriminin yapılmasının bankacılık sektörünün güçlenmesi bakımından gerekli olduğu açıktır. 15 Mahalli İdarelerle ilgili yasa tasarısı uyarınca borsa işlem giderlerinin dörtte biri kadar ayrıca hesaplanacak tutarların mahalli idare hizmetlerine katılma payı adı altında tahsil edilerek, İller Bankası na yatırılması öngörülmektedir. Bu tasarıyla bankaların mali yüklerinin mevcut duruma göre daha da artması kaçınılmazdır. 16 Spesifikadvalorem dağılımı Bölüm IV Tablo 1 de verilmiştir. Ayrıntılı sunum Ek A Tablo A1 de yer almaktadır.

19 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 14 KAYNAKLAR Admission and annual fees: London Stock Exchange: Bankaların Fiskal ve Parafiskal Kaynak Aktarma Maliyetleri: TBB, Mart Bovespa: Listing Fees Study, FIBV Working Committee Meeting, JohannesburgJuly 2001 Cost of Listing: Johannesburg Stock Exchange: Getting Listed: Uganda Securities Exchange LTD: Gallai, L: 2000 Cost & Revenue Survey World Federation of Exchanges, December 2001 Eroğlu Ada, Z.: (2001), Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti, MSPD Çalışma Raporları: 2001/5 Focus World Federation Exchanges: May 2002, No: 111 Fee Order, Chapter VIII, Bratislava Stock Exchange: How to Register Shares Jakarta Stock Exchange: İMKB 31 Aralık 2001 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu: List of Charges Swiss Exchange: Listing fees govering official schedule: Egypt Stock Exchange: Listing Fees, Hong Kong Stock Exchange: Listing Fees, National Stock Exchange of India: Listing Fees, Toronto Stock Exchange: Listing Requirements and Fees, NASDAQ: Listing Regulations, Islamabad Stock Exchange: Listing Standarts, NYSE: New Zealand Stock Exchange Listing Fees, NZSE: Özen, E. (2002): Türk Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliğinin Geliştirilmesine Yönelik Önlemler, Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Semineri, Temmuz 2002 İstanbul. Price List, January 2002, BVLP: Requirements for admission of securities to exchange trading, Praque Stock Exchange: Schedule of Fees, Australian Stock Exchange: Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu (2001): İMKB Yayınları, İstanbul Taiwan Stock Exchanges: The Stock Exchanges of Thailand:

20 Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri 15 EK A: TABLO A1: Çeşitli Piyasalara İlişkin Niteliksel Gösterimler ÜLKE PARA BİRİMİ ANA PİYASA YAN PİYASA MENKUL KIYMET TÜRÜ Türkiye (ISE) Uganda (USE) İsviçre (USE) İtalya (IE) ABDNasdaq Ulusal ABDNasdaqSmall Cap Endonezya (JSE) Yeni Zelanda (NZSE) ABD (NYSE) Hong Kong (HKSE) Güney Afrika (JSE) Mısır (Cairo SE) Singapur (SESDAQ) Avustralya (ASX) İngiltere (LSE) Almanya (DAX) Almanya (XTF) Almanya (SMAX) Almanya (Neuer) Yunanistan (Main Mar.) Yunanistan (paralel) Yunanistan (NEHA) Yunanistan (IAHA) Yunanistan (EAGAK)Emerging Hindistan (NSE) Çek Cumhuriyeti (PSE) Slovakya (BSSE) Portekiz (BVLP) Pakistan (ISE) Kanada (TSE) Tayland (SET) Tayvan (TSE) NOTLAR: TL Shs Chf Euro Dolar Dolar Rupiah YZ Doları Dolar HK Doları Rands EGP,LE Sing. Doları AUD GBP Euro Euro Euro Euro GRD GRD GRD GRD GRD RS CZK Sk Euro Rupees Kan. Doları Baht NT Doları : Mevcut : Yok AS: Alt Sınır Tahvil (Bond) Tahvil 1 (Fixed Income Securities) Tahvil (Debt Securities) Tahvil 5 (Bond) Menkul kıymet (Securities) Menkul kıymet (Securities) Menkul kıymet 8 (Securities) Tahvil (Debt Security) Hisse senedi 15 (Share) Tahvil (Debt Securities) Menkul kıymet (Securities) Menkul kıymet (Securities) Tahvil (Bond) Tahvil (Bond) Tahvil (Fixed Income Securities) Menkul kıymet (Securities) Menkul kıymet (Securities) Hisse senedi (Shares) Hisse senedi (Shares) Tahvil (Bond) Tahvil (Bond) Hisse senedi (Shares) Hisse senedi (Shares) Menkul kıymet (Securities 29 ) Hisse senedi (Shares) Menkul kıymet (Securities) Menkul kıymet (Securities) Tahvil (Bond) H. senedi/m. kıy. (Shares/securities) Hisse senedi (Shares) Tahvil (Debentures) Tahvil (Bond) ÜS: Üst Sınır KOTA ALMA ÜCRETİ SPESİFİK ADVALOREM , AS ÜS

KOTASYON ÜCRET TARİFESİ

KOTASYON ÜCRET TARİFESİ KOTASYON ÜCRET TARİFESİ A) Tarifeler: İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği (Yönetmelik) nin 20-23 ve 28 inci maddelerinde düzenlenen kotasyon ve pazar ücretleri tarifeleri aşağıda yeralmaktadır. 1. Kota Alma

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

KOTASYON ÜCRET TARĠFESĠ

KOTASYON ÜCRET TARĠFESĠ 1. PAYLAR ĠÇĠN KOTA ALMA ÜCRETĠ Payların ilk kota alınmasından ücret alınmaz. KOTASYON ÜCRET TARĠFESĠ 2. PAYLAR ĠÇĠN ĠLAVE KOTA ALMA ÜCRETĠ Artırılan sermayenin nominal tutarı üzerinden 3 baz puandır.

Detaylı

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Gündem Dünya Piyasalarında Ana Eğilimler Türkiye Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü İMKB nin Yol Haritası 3 Sunum Planı

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Halka Arzlarda Sorunlar & Çözümler

Halka Arzlarda Sorunlar & Çözümler Halka Arzlarda Sorunlar & Çözümler Kudret VURGUN İMKB Kotasyon Müdürü www.halkaarzsefereberligi.com İstanbul, 21 Şubat 2012 İMKB Piyasa Değerinin Gelişimi Ülkemizde 2003-2010 yılları arasında GSYH 1,5

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI Kurumlar Vergisi Kanunu nun diğer indirimler başlıklı 10. maddesine eklenen ( ı ) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek ve böylece dış kaynaklar

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Küresel Tehditler. Mart 2011 Doğuş Üniversitesi

Türkiye Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Küresel Tehditler. Mart 2011 Doğuş Üniversitesi Türkiye Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Küresel Tehditler Mart 2011 Doğuş Üniversitesi İçindekiler 1 Sermaye Piyasası Kurumları 2 Türkiye Sermaye Piyasası 3 Hisse Senedi Yatırımcı Profili 4 Küresel Gelişmeler,

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz ve Borsada İşlem Görme İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz Nedir? Kredi Borçlanma Borçlanma Enstrümanı İhracı Finansman İhtiyacı Sermaye Mevcut Ortaklarca Sermaye Artırımı Şirketin

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SİRKÜLER DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.)

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı

Detaylı

Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul. Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013

Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul. Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013 Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013 Gündem Küresel Finansal Varlık Gelişmeleri Dünya Borsalarında İşlem Gören Şirket Sayılarındaki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013 3483 Fon

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

Borsa İstanbul: 2014 Yılı Özet Değerlendirmesi. Hüseyin Zafer Genel Müdür Vekili

Borsa İstanbul: 2014 Yılı Özet Değerlendirmesi. Hüseyin Zafer Genel Müdür Vekili Borsa İstanbul: 2014 Yılı Özet Değerlendirmesi Hüseyin Zafer Genel Müdür Vekili 2014 Yılında Finansal Piyasalar MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi JPMorgan Gelişmekte Olan Ülkeler Kur Endeksi 1150 95

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı