Strateji Menkul Değerler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Strateji Menkul Değerler"

Transkript

1 Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: V, No:46, Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 12. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup; aşağıdaki bilgiler müşterinin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla talep edilmektedir. Daha önce çalıştığı Aracı Kurumlar :... Ayrılma Nedenleri :... Referansı :... Risk Tercihleri : Risk almayı istemem Ortalama getiri beklentisiyle ortalama risk Ortalama üzeri getiri beklentisiyle ortalama risk alırım Yüksek getiri beklentisiyle yüksek risk alırım Yatırım Amaçları : Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade Günlük alım satım Yatırım Tercihi : Hisse Senedi VIOP Tahvil-Bono Fon Mevduat Hisse Senedi Tercihi : Endeks 30 Endeks 100 Tüm İMKB Spekülatif Referans Getiriniz : Repo Döviz Mevduat Kredili İşlem Tercihi : Evet Hayır Yıllık Ortalama Gelir :... Yatırım Amaçları :... Tahmin Portföy :... Tahmini İşlem Hacmi :... Strateji Menkul Değerler A.Ş ni tercih sebebi : YATIRIMLARINIZIN NE KADARINI VADELİ İŞLEMLER İÇİN AYIRMAYI PLANLIYORSUNUZ? %25'den az %25 - %50 %50 - %75 %75'den fazla Portföyünüzün risk ve getiri tercihleriniz doğrultusunda ne kadar değer kazanmasını beklersiniz ve yatırım araçlarınızın değer kaybetmeye başlamasını nasıl karşılarsınız? Portföyümün %10 değer kazanmasını yeterli görürüm. Buna karşılık portföyümün değer kaybetmesinden çok rahatsız olurum ve hemen yatırım araçlarımı değiştirme yoluna giderim. %20'lik getiri elde etme olasılığına karşılık %20'lik zararı normal karşılarım fakat zararım %20'nin üzerine çıktığında rahatsız olurum ve yatırım araçlarımı değiştirme yoluna giderim. %40'lık getiri elde etme olasılığına karşılık %40'lık zararı normal karşılarım fakat zararım %40'ın üzerine çıktığında rahatsız olurum ve yatırım araçlarımı değiştirme yoluna giderim. Portföyümün %50'nin üzerinde değer kazanmasını hedeflerim, bu nedenle günlük düşüşler beni etkilemez, çok büyük kayıplarda dahi karar verdiğim vadeye kadar beklerim. Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda sorumluluğun bana ait olduğunu ve Strateji Menkul Değerler A.Ş. nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim. Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin risk ve getiri tercihlerimin, mali durumumun, ve yatırım amaçlarımın doğru olduğunu; bu bilgilerimin herhangi birinde bir değişiklik olduğu takdirde durumu Strateji Menkul Değerler A.Ş. ne yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim. Sayfa 1 / 11

2 TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bir tarafta, İstanbul Büyükdere cad. No: Maya Akar Center. Kat: 26 Esentepe, Şişli'de bulunan STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.) Diğer tarafta, (Aşağıda kısaca MÜŞTERİ denilecektir.) arasında.../.../... tarihinde aşağıdaki koşullarda tam bir anlaşmaya varılarak işbu sözleşme imzalanmıştır. MADDE 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1 MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM aracılığıyla Borsa'da gerçekleştireceği Türev Araçlarının (Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmesi)alım satım işlemlerinin yapılması ile MÜŞTERİ'nin alım ve satımını yaptığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre ARACI KURUM aracılığı ile Teminatların yatırılması, çekilmesi, idaresi ve nemalandırılması bu sözleşmesinin konusu ve kapsamına girmektedir. 1.2 Bu Sözleşme sadece VOB'da gerçekleşecek olan ve teslimatın nakdi uzlaşma yöntemi ileyapıldığı Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmeleri ve bunlara ilişkin işlemleri kapsar. 1.3 Akdedilen sözleşme, MÜŞTERİ'ye ARACI KURUM'un sunduğu tüm hizmetlerden yararlanma imkanı vermez. 1.4 Bu sözleşme, hiçbir şekilde ve suretle portföy yönetim sözleşmesi ve/veya Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi niteliğinde değildir ve bu sözleşmeler çerçevesinde olduğu iddia dahi edilemez ve buna yol açacak şekilde yorumlanamaz. MADDE 2- TANIMLAR 2.1. Türev Araçları; Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerini, 2.2. Borsa veya VOB; Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı, 2.3. Borsa Kuralları; tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (Genel Yönetmelik), tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği(Borsa Yönetmeliği), tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri V No 51), söz konusu Tebliğ ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri ifade eder Vadeli İşlem Sözleşmesi; Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi, 2.5. Opsiyon Sözleşmesi; Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi, 2.6. Uzun Pozisyon; Genel Yönetmelik madde 31 uyarınca (a) Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü, (b) Opsiyon sözleşmelerinde, (i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, (ii)satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkını, 2.7. Kısa Pozisyon; Genel Yönetmelik madde 32 uyarınca; (a) Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlüğünü, (b) Opsiyon sözleşmelerinde, (i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, (ii)satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, 2.8. Opsiyon Primi; Genel Yönetmelik madde 34 uyarınca Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi, 2.9. Kullanım Fiyatı; Genel Yönetmelik madde 35 uyarınca Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı, Günlük Uzlaşma Fiyatı; Borsa Kuralları ve Türev Araçlarinda hesaplama şekli ve yöntemi belitilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Son Uzlaşma Fiyatı; Borsa Kuralları ve Türev Araçlarinda hesaplama şekli ve yöntemi belitilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Pozisyon Limiti; Herhangi bir Vadeli İşlem Sözleşmesinde tek bir MÜŞTERİ'nin tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını Ters İşlem; Genel Yönetmelik madde 33 uyarınca Aynı sözleşmede, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini, Alım Emri; MÜŞTERİ'nin, ARACI KURUM'a, Türev Araçlan'nın, satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, Satım Emri; MÜŞTERİ'nin, ARACI KURUM'a, Türev Araçları'nın, satılması için (Kısa pozisyon alınması) yazılı veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, Emir; Alım veya Satım Emrini, Kürtaj Ücreti; Gerçekleştirilen her Türev Araçları Alım ve Satım Emri nedeniyle MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a ödemekle yükümlü olduğu yüzdesel veya sabit ücret Komisyon; Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü, ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının kullanılması, MÜŞTERİ'ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle borsa, Takas Merkezi, Takas Merkezi, saklama kuruluşu, diğer YETKİLİ kuruluşlar ve ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kürtaj ve ücretler (Bu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda ARACI KURUM bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar), Takas Merkezi; Borsada gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere Borsada oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları MADDE MÜŞTERİnin Risk ve Getiri Tercihleri Sermaye Piyasası mevzuatı gereği MÜŞTERİ, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan ekteki "MÜŞTERİ TANIMA FORMU"'nu dolduracaktır. MÜŞTERİ, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak ARACI KURUM'a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde ARACI KURUM'un yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını kabul eder. MÜŞTERİ bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin ekteki "MÜŞTERİ TANIMA FORMU"unda beyan vermek zorundadır. MÜŞTERİ yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme'yi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder Türev Araçlar Risk Bildirim Formu MÜŞTERİ bu Sözleşme'yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından yayımlanan "TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU"nun bir nüshasını aldığını, okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder MADDE 4- MÜŞTEREK HESAPLAR 4.1 Birden fazla MÜŞTERİ tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilmedikçe hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler 4.2 Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatma lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 4.3 Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi durumlarındaki değişikliklerin ARACI KURUM tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. 4.4 ARACI KURUM'un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder. MADDE 5- EMİRLERİN VEKİL ARACILIĞIYLA VERİLMESİ 5.1 MÜŞTERİ tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, Vekilin yatırım hesabı ile ilgili yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (MÜŞTERİ'yi) aynen kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, Sayfa 2 / 11

3 kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ'nin noter onaylı vekaletname ile vekil tayin etmesi zorunludur. 5.2 Vekil veya yetkili olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi öngörülmedikçe ARACI KURUM nezdinde MÜŞTERİ'yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, şekil ve içeriği önceden ARACI KURUM tarafından saptanan vekaletname veya yetkili belgesiyle ARACI KURUM'ca istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi diğer belgeleri düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. MÜŞTERİ tayin ettiği vekilini kanunen aksi öngörülmedikçe ARACI KURUM'a yazılı olarak ve elden imza karşılığında teslim edilecek veya noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her zaman görevden alabilir. 5.3 MÜŞTERİ vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de mirasçıları ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. 5.4 ARACI KURUM'un tüm çalışanları, MÜŞTERİ'den vekalet alarak veya almayarak hiç bir şekilde MÜŞTERİ adına işlem yapamazlar. 5.5 MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı ARACI KURUM'u kesinlikle sorumlu tutamaz. 5.6 MÜŞTERİ, komisyon veya herhangi bir ad altında yaptığı işler karşılığı ücret alan şahıslara vekalet vermeyeceğini, vekalet verdiği şahsın bu tür bir talebi olduğunda beklemeksizin ARACI KURUM'u haberdar edeceğini ve vekili 5.2 nolu maddede belirtilen şekilde azledileceğim beyan ve taahhüt eder. MADDE 6- EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 6.1. Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığında, bir "emir formu" düzenler Emirin yazılı olarak alınması halinde emir formunda MÜŞTERİ'nin imzası bulunur. MÜŞTERİ ARACI KURUM'dan emirlerine ait nüshayı kendisinin teslim alacağını kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM'da kalan emir nüshasında kalan bilgiler MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılacaktır MÜŞTERİ'den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, ARACI KURUM tarafından alındıkları anda MÜŞTERİ imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir MÜŞTERİ'nin verdiği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır. (i) Sıra numarası, (ii) Kısa ya da uzun pozisyon olduğu, (iii) Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu), (iv) Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu, (v) Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği, (vi) Sözleşme adedi, (vii) Sözleşmenin tanımı, (viii) Fiyat ve emir türü, (ix) Emrin geçerlilik süresi, (x) Emrin verildiği seans, (xi) Hesap tipi (MÜŞTERİ, global hesap vs.), (xii) MÜŞTERİ hesap numarası, (xiii) Tarih ve zaman, (xiv) MÜŞTERİnin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, (xv) Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası, (xvi) İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas KURUMu, (xvii) İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer) Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda ARACI KURUM'u serbest de bırakabilir Emirlerde alım veya satım fiyatları "piyasa fiyatlı", "limitli", "uzlaşma fiyatlı" ya da "şartlı emir" olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Emirler'de açıklık yoksa MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'u serbest bıraktığı kabul edilir Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir. (i) Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir. (ii) Limitli Emir: Alım veya satımın MÜŞTERİ tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir. (iii) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günsonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek amacıyla verilen emirdir. (iv) Şarta Bağlı Emir: Emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da daha kötü fiyatlardan Borsada işlem olması durumunda, emrin sistemde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılan emirdir. Şarta bağlı emir verilirken, emri aktivasyon fiyatının belirtilmesi zorunludur. Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir Emirlerin İletilme Esasları ARACI KURUM, yazıyla teyid edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb,), telgraf, teleks, sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir ARACI KURUM MÜŞTERİ emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. ARACI KURUM telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve saklar. Alım satım işlemlerinde, emrin sözlü olarak verildiği hallerde doğacak uyuşmazlıklarda; aracı KURUMun kayıtlarının esas alınmasında, SPK kanunun Seri V No:6 sayılı Tebliğnin 9/A maddesindeki esaslar geçerlidir. (Seri V No:6 sayılı Tebliğnin 9/A maddesi: Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü aracı kuruluşa aittir. Faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı gibi MÜŞTERİ mutabakatını içermeyen aracı kuruluş kayıtları tek taraflı delil oluşturamaz. Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden MÜŞTERİ, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.) ARACI KURUM, durumu MÜŞTERİ'ye hemen bildirmek suretiyle MÜŞTERİ'nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir MÜŞTERİnin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, ARACI KURUM MÜŞTERİ'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez Borsa Yönetim Kurulu tarafından MÜŞTERİ'nin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra ARACI KURUM, MÜŞTERİnin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez Emirlerin Elektronik Ortamda İletimi MÜŞTERİ, ARACI KURUM aracılığı ile gerçekleştireceği işlemlerde ARACI KURUM'a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir. (i) MÜŞTERİ, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile işlem yapmak üzere ARACI KURUM'dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, MÜŞTERİ hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. MÜŞTERİ tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının ARACI KURUM'a bildirilmesi üzerine ARACI KURUM, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır. (ii) ARACI KURUM'un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder Emirlerin Geçerlilik Süresi MÜŞTERİ, emrinin geçerlilik süresini ilgili borsanın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Süresi belirlenmemiş emirlerde MÜŞTERİ'nin seans sırasında verdiği emir, ilgili borsada o seansta veya o gün, seans haricinde verilmişse emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. Tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir MÜŞTERİ vermiş olduğu emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtir. Son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleşmedikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi Gerçekleşen işlemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama işlemine imkan verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formuna kaydedilir Gerçekleşen işlemler MÜŞTERİ'ye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmenin cins, miktar, fiyat veya primi ile MÜŞTERİ'ye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek "Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu"müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek MÜŞTERİye gönderilir Borsalarda alınıp satılan türev araçlar ARACI KURUM tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır Borsada işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ARACI KURUM tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, MÜŞTERİ hesaplarına yansıtılır ve MÜŞTERİ'ye bildirilir. MÜŞTERİ hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar MÜŞTERİ tarafından çekilebileceği gibi ARACI KURUM ile olan diğer işlemlerinde kullanabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ hesaplarından çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır. MADDE 7- TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.1. İşlem Teminatları İşlem teminatlarının hesaplanmasında sözleşme bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Sayfa 3 / 11

4 7.1.2 MÜŞTERİ, Vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda 7.2 ve 7.3 maddelerinde belirtildiği şekilde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatlarını ARACI KURUM'a yatırmakla yükümlüdür İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarına ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi hükümlerine uyulur. ARACI KURUM, Borsa işlem teminatlarına ek olarak MÜŞTERİ'den olağanüstü durum teminatı talep edebilir. ARACI KURUM'un MÜŞTERİ için belirlediği teminat tutarları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayıları EKİ'de belirtilmiştir Bu Sözleşme hükümleri uyarınca ARACI KURUM'a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar MÜŞTERİ tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları'nın hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının ARACI KURUMa geçmesini ve ARACI KURUM tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde ARACI KURUM'a teslim edilir. MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve ARACI KURUM, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve MÜŞTERİ'nin Türev Araçlan'ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. Bu şekilde ARACI KURUM nezdinde bulunan işlem teminatları münhasıran türev Araçlan'ndan kaynaklanan MÜŞTERİ'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır, MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz ARACI KURUM tarafından istenildiği anda teminat açısından ihtiyaç duyulan fonların bizzat elden veya ilgili banka hesabı yoluyla Havale/EFT talimatı ile mevzuatta öngörülen süre içinde transfer edilmesi ve talep edilmesi durumunda bu tip fon transferleri konusunda anında teyit alabileceği banka YETKİLİlerinin isimlerinin verilmesi gerekmektedir 7.2. Başlangıç Teminatı Genel Yönetmelik madde 42 uyarınca MÜŞTERİ, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine göre yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'na ilişkin olarak ARACI KURUM'a, en az Borsa Kuralları ile belirlenen başlangıç teminatını yatırmak zorundadır. ARACI KURUM, MÜŞTERİDEN Borsa Kuralları ile belirlenen başlangıç teminatından fazlasını EKİ'de belirtilen oranlarda başlangıç teminatı olarak isteyebilir. ARACI KURUM EKİ'de belirtilen başlangıç teminatı fazlası olarak olağanüstü durum teminatı tutarlarını MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydı ile herhangi bir zamanda değiştirebilir Sürdürme Teminatı Genel Yönetmelik madde 44 uyarınca MÜŞTERİ, sahip olduğu açık pozisyonlarınailişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine göre bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı'na ilişkin olarak ARACI KURUM nezdindeki hesaplarında Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle MÜŞTERİ'nin mevcut teminatın Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, ARACI KURUM MÜŞTERİ'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. MÜŞTERİ bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür Sürdürme teminatının zamanında sağlanmasını temin için MÜŞTERİ'nin talebi ve ilgili bankanın kabulüne bağlı bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çağrısı ARACI KURUM tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve MÜŞTERİ'ye bilgi verilir Teminat tamamlama çağrıları ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye elektronik ortam, telefon veya faks ile yapılabilir. ARACI KURUM'un bu çağrıyı göndermesi durumunda MÜŞTERİ'nin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir Borsa Kuralları ile Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nın artırılması durumunda ARACI KURUM teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür Bu Sözleşme uyarınca MÜŞTERİ tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşağısında olamaz MÜŞTERİnin Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması MÜŞTERİnin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ARACI KURUM, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları ARACI KURUM'a ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca MÜŞTERİ varlıklarının kullanılmasında ARACI KURUM varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür Teminatların Nemalandırılması ARACI KURUM tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan MÜŞTERİ'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ hesabına aktarılır. MADDE 8- TÜREV SÖZLEŞME VADESİNDE UZLAŞMA 8.1 Nakdi Uzlaşma Öngören Türev Sözleşmelerde: Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan Türev sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma Vadeli İşlem Sözleşmesi hükümleri uyarınca gerçekleşecektir. 8.2 Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde: Fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili türev sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, kısa pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, türev sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de ARACI KURUM aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, türev sözleşmede belirtilen seçenekler arasından kısa pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun pozisyon sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. ARACI KURUM'un teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve VOB'un yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Borsa Kuralları'nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla ARACI KURUM/Banka'nın, VOB'un ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının ARACI KURUM, VOB ve Takas Merkezi'ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar VOB veya Takas Merkezi tarafından belirlenir. Opsiyon sözleşmelerinde teslimat opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından ARACI KURUM vasıtasıyla talep edilebilir. MÜŞTERİ Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MADDE 9- MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ MÜŞTERİ, Türev Araçları alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, ARACI KURUM'un, MÜŞTERİ'ye ait nakdi ARACI KURUM'un diğer müşterilerinin veya ARACI KURUM'un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak bu Sözleşme'nin ekinde yer alan Hesaptaki Alacak Bakiyesinin Değerlendirilme Esasları'nda belirtilen tercihlere uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla MÜŞTERİ hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları MÜŞTERİ hesabına alacak kaydederek MÜŞTERİ'ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile YETKİLİ olduğunu kabul eder. Ancak alacak bakiyesinin 1,000 YTL.'den (Bin Yeni Türk Lirası) (Alt Limit) az olması durumunda ARACI KURUM bu bakiyeyi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit'i değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu fıkrada belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasası'nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya her hangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ARACI KURUM'dan her hangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüüt eder. MADDE 10- HATALI İŞLEM VE İHMALLER Bu sözleşme uyarınca yapılan işlem veya ihmaller neticesinde ARACI KURUM'un talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 11- ÖDENECEK KOMİSYON VE MASRAF 11.1 MÜŞTERİ her Alım ve Satım Emri için... oranda Aracılık Komisyonunu işlem bazında işlem tutarı üzerinden ARACI KURUM'a ödemekle yükümlüdür. ARACI KURUM söz konusu Komisyonun tahsilini MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. MÜŞTERİ'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, ARACI KURUM dilediği anda MÜŞTERİ'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye bildirilir ve MÜŞTERİ tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin ARACI KURUM ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜŞTERİ tarafından ödenecektir Mahiyetine olursa olsun vergi,fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun MÜŞTERİ'ye aittir MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya YETKİLİ olduğunu kabul eder. MADDE 12- BİLDİRİMLER 12.1 ARACI KURUM tarafından "Türev piyasalar hesap ekstresi", "Türev piyasalar açık pozisyon raporu", "Türev piyasalar MÜŞTERİ kar zarar raporu", "Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu", "Türev araçlara konu standart varlıklar ekstresi" ve "Türev araçlar nakit hareketleri ekstresi" aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 2 iş günü içerisinde MÜŞTERİye gönderilir. ARACI KURUM ayrıca bu ekstreleri, MÜŞTERİ'nin talebi halinde, ücreti MÜŞTERİ tarafından karşılanmak üzere, her zaman MÜŞTERİ'ye vermekle yükümlüdür ARACI KURUM ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor ve ekstreleri MÜŞTERİ'ye göndermeme hakkına sahiptir MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal ARACI KURUM'a ulaştırmakla yükümlüdür ARACI KURUM'un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi Yetkili Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir MÜŞTERİ yetkili Ticaret Sicili Memurluğundan ARACI KURUM'un ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup ARACI KURUM'a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. MÜŞTERİ'nin ikametgahı ve Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir.müşteri ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri ARACI KURUM'a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça ARACI KURUM'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. Sayfa 4 / 11

5 12.6 MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki adresinin doğruluğu ile posta kod numarasının varlığını kontrol etmek ve değişiklikleri en geç iki gün içerisinde yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirmek zorundadır. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendine ulaştırılamamasından ARACI KURUM'u sorumlu tutamaz ARACI KURUM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir Bu madde de sayılan bildirimler posta, faks veya yoluyla yapılacak buna ilişkin tüm masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. MADDE 13- HAPİS VE REHİN HAKKI 13.1 MÜŞTERİ, Türev Araçları ve yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle ARACI KURUM'ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM'un Medeni Kanun'un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM'a Medeni Kanun'un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın ARACI KURUM'ca takas ve mahsup edileceğini veya özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, ve B.S.M.V.'ni de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu kabzı konusunda ARACI KURUM'un YETKİLİ olduğunu, ARACI KURUM'un bu yetkisinin aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, kabul ve taahhüt eder ARACI KURUM'un merkezi, şubeleri veya ACENTE'ları nezdinde açılan MÜŞTERİ'ye ait hesaplarda MÜŞTERİ'nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile MÜŞTERİ'nin sahip olduğu Türev Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir. ARACI KURUM, alacağını tahsil için MÜŞTERİ'ye ait rehin veya hapis hakkı kapsamındaki Türev Araçlarını, Borsada veya Borsa dışında, özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek satma ve satış bedelinden alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen türev araçları alım ve satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre MÜŞTERİ hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. MADDE 14- TEMERRÜT ESASLARI 14.1 İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi ödemeyi kabul eder MÜŞTERİ'nin takas yükümlülüklerini işlem gününde saat 16:30'a kadar yerine getirmesi esastır.belirlenen süre içinde MÜŞTERİ yükümlülüklerini yerine getirmez ise temerrüde düşmüş sayılır.teminat tamamlama yükümlülüğünün saat 16:30'dan EFT Kapanış Saatine kadar olan süre zarfında MÜŞTERİ tarafından yerine getirilmesi durumunda,müşteri birinci temerrüde düşmüş olur.müşteri'ye,imkb Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının bir katı nisbetinde temerrüt faizi uygulanır Temerrüdün aynı gün (T günü) EFT kapanışından sonra karşılanması veya bir sonraki güne (T+l) ya da daha sonraki günlere kalması durumunda ise MÜŞTERİ ikinci temerrüde düşmüş olur. İkinci temerrüdün oluşması halinde, MÜŞTERİ'yeİMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının üç katı nisbetinde temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi hesaplamasında temerrütte kalınan süre içinde her gün için o gün geçerli olan faiz oranı kullanılır. MADDE 15- DELİL ŞARTI 15.1 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ARACI KURUM'un telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya telex gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak MÜŞTERİ'den emir aldığı durumlarda, ARACI KURUM'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elekronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir MÜŞTERİ bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde ARACI KURUM defter ve kayıtlarının kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve kabul eder. MADDE 16- TAZMİNAT 16.1 MÜŞTERİ de kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle ARACI KURUM'un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve ARACI KURUM adına üstlenmeyi taahhüt eder MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin; (i) ARACI KURUM'un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya (ii) ARACI KURUM'un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder ARACI KURUM savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri (Terörizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma anlamına gelmekte olup, kamuya veya kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, sonik ya da süpersonik uçakların, yasa karar yada da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı MÜŞTERİ'nin yükleneceği kayıp, zarar yada cezalardan sorumlu olmayacaktır Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm Borsa işlemlerinde, Borsanın veya ARACI KURUM'un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan ARACI KURUM'un sorumlu olmadığını MÜŞTERİ kabul eder ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden; Takas Merkezi, TCMB ve/veya aracı kuruluşların sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, MÜŞTERİ'nin alım emri sonucunda Takas Merkezi'nden teslim aldığı sermaye piyasası araçlarının sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından; değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski sermaye piyasası araçlarının tesliminden; VOB ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve ARACI KURUM'un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 17- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 17.1 Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde yedi iş günü önceden bildirmek koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur MÜŞTERİ yedi iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir ARACI KURUM yapılan fesih bildirimine rağmen MÜŞTERİ tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için ARACI KURUM, masrafı MÜŞTERİye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir Sözleşmenin feshi durumunda MÜŞTERİ'nin talimatıdoğrultusunda MÜŞTERİ'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. MÜŞTERİye ait menkul kıymetler mislen teslim edilir. MADDE 18- SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 18.1 ARACI KURUM işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. ARACI KURUM bu değişiklikleri MÜŞTERİ'ye iadeli taahhütlü posta ile derhal bildirecektir MÜŞTERİ, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. MÜŞTERİ'nin bu nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır MÜŞTERİ mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 19- MÜŞTERİNİN MALİ DURUMU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Kurul'un Seri V: No: 46 sayılı tebliğ gereğince MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un hazırlamış olduğu MÜŞTERİ Tanıma Formunu gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ mali durumunda olacak değişiklikleri vakit geçirmeksizin ARACI KURUM'a bildireceğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ'nin bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluk tamamen MÜŞTERİye ait olacaktır. ARACI KURUM bu durumda MÜŞTERİ Tanıma Formundaki bilgileri esas alacaktır. ARACI KURUM bilgi vermekten kaçınan MÜŞTERİ'den bu durumu bildiren bir beyanname alır. MADDE 20- SORUMLULUK 20.1 ARACI KURUM ve MÜŞTERİ arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, MÜŞTERİ'nin sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya tüzel kişi nam ve hesabına işlem yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır ARACI KURUM, MÜŞTERİNİN Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlar'a ilişkin esaslar hakkındaki Tebliğ'in 29. Maddesine aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal MÜŞTERİ ile hesap ilişkisini keserek Kurul'a bildirimde bulunur MÜŞTERİ'nin Kurul'un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul'un ilgili mevzuatında tanımlanması halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul'a bildirimde bulunur MÜŞTERİ'nin Kurul'un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul'un ilgili mevzuatında tanımlanması yapılan "Acenta Addolunma" hükmü kapsamına dahil olduğu, ARACI KURUM veya Kurul raporu ve/veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde ARACI KURUM'un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca ARACI KURUM nezdinde bulunan tüm nakit Sayfa 5 / 11

6 ve menkul varlıklar üzerinde ARACI KURUM tarafından kanuni koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve tahhüt eder MÜŞTERİ iş bu sözleşme ile, ARACI KURUM nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiçbir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 21- İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER 21.1 Cumartesi Günleri: MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve ARACI KURUM'un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve ARACI KURUM'la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü ARACI KURUM'un kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı MÜŞTERİ kabul eder. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un kapalı olduğu bu gibi günlerin ARACI KURUM tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. MÜŞTERİ bu gibi durumlarla ARACI KURUM'un gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder. MADDE 22- MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle ARACI KURUM hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun ARACI KURUM tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkışı yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan zararını sermaye piyasası aracı olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar ARACI KURUM MÜŞTERİ'sine uygulanan repo - ters repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte ARACI KURUM'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. MADDE 23- SÖZLEŞMENİN ŞARTLARININ AYRILIĞI Bu Sözleşme'nin belli bir hükmü veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz yönde etkileyecek şekilde değişmediği sürece, Sözleşme'nin bütün diğer şartları ve hükümleri geçerliliğini korur. Sözleşme'nin belli bir hükmü veya şartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için gayret gösterirler. MADDE 24- FERAGATLER Bu Sözleşme'de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz. Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması kaydıyla geçerlilik kazanır. MADDE 25- TEBLİGAT ADRESLERİ Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme'de gösterilen adresleridir. MÜŞTERİ, adresindeki vaki değişiklikleri madde 9.2'ye uygun olarak ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. MADDE 26- UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu sözleşmenin Kurul ve VOB düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır. MADDE 27- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. MADDE 28- YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ Bu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. MÜŞTERİ ADI/SOYADI :... ADRES :... EPOSTA :... : STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Caddesi Maya-Akar Center K:26 Esentepe Şişli İSTANBUL Tel: Faks: MÜŞTERİ (MÜŞTEREK1) MÜŞTERİ (MÜŞTEREK 2) ADI/SOYADI :... ADI/SOYADI :... ADRES :... ADRES :... EPOSTA :... EPOSTA :... : : Sayfa 6 / 11

7 VADELİ İŞLEMLER (TÜREV PİYASALARI) AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ LÜTFEN OKUYUNUZ!!! Vadeli işlemler piyasasında vadeli işlem sözleşmesi alım-satımı yapan her yatırımcı, gerçekleştirdiği işlemler sonucunda kar elde edebileceği gibi önemli miktarda zarar ile de karşı karşıya kalması söz konusu olabilir. Oluşabilecek zarar tutarı, başlangıç teminatınızın tümünü, hatta aracı kurum nezdindeki hesabınızda bulunan tüm teminatınızı da kaybetmenize neden olabilir. Vadeli işlemler piyasasında açılan her pozisyon bazında, gerçekleştirilen işlemin parasal değeri karşılığı dikkate alınarak Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. tarafından belirlenen bir tutarın Takas Merkezi'ne teminat olarak yatırılması gerekmektedir. Buna "Başlangıç Teminatı" adı verilmektedir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. değişen piyasa şartlarını ve risklerini gözönüne alarak bu tutarı zaman içinde arttırıp azaltabilir. Bununla birlikte, aracı kurum sizden gün içinde tutulan pozisyonlara göre değişen fiyat hareketlerine bağlı olarak ek teminat isteyebilir. Örnek: Haziran 2005 Endeks 30 üzerine vadeli işlem sözleşmesini 32,500'den aldığınızı (Uzun Pozisyon) ve aldıktan bir süre sonra fiyatın 31,500'e düştüğünü düşünelim. Bu durumda zararınız ne kadar olacaktır? (Kontrat Çarpanı 100 YTL, Başlangıç Teminatı 300 YTL ve Sürdürme Teminatı %75) (32,500-31,500) * 100 = 100 YTL tutarında bir zarar oluşacak ve bu tutar Sürdürme Teminat seviyesi olan 225 YTL (Başlangıç Teminatı olan 300 YTL'nin %75)'nin altında olduğu için hesabınıza 100 YTL'y'ı nakit olarak gün sonunda yatırmak zorunda kalacaksınız. Teminat tamamlama çağrısı sonrası Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. tarafından belirlenen ve STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş tarafından size bildirilen zaman ve şekilde istenen teminatı nakit olarak yatırmadığınız takdirde STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. size hiçbir ihbarda bulunmadan, açık pozisyonlarınızı kapatma hakkına sahip olacaktır. RİSKLER HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ!!! Sayfa 7 / 11

8 ÖNEMLİ AÇIKLAMA: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti ne ilişkin Seri: V No: 46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 57. Maddesinde öngörüldüğü üzere Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan Banka ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. TANIMLAR: Borsa : Aracı Kuruluş : Piyasa : Vadeli İşlem Sözleşmesi: Opsiyon Sözleşmesi: Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde): Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde): Ters İşlem- Pozisyonu Kapatma: Opsiyon Primi: Kullanım Fiyatı: Uzlaşma Fiyatı: Borsa İstanbul Anonim Şirketi ni Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı aracı kurum veya bankayı, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları, Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi, Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi, Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı, Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı, Sayfa 8 / 11

9 Pozisyon Limitleri: Başlangıç Teminatı: Sürdürme Teminatı: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu, Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı, Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı, ifade etmektedir. RİSK BİLDİRİMİ (VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR) İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1) Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2) Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. 3) Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. 4) Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.. 5) Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir. 6) Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 7) Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. 8) Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. 9) Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren şarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 10) Vadeli işlem sözleşmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 11) Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 12) Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. 13) Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından riskli hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir. 14) Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. Sayfa 9 / 11

10 15) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 16) Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 17) İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız. İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız. Sayfa 10 / 11

11 OTOMATİK VİRMAN TALİMATI STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki Yatırım Hesabımdan, nezdinizdeki Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası hesabıma, aynı Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası hesabımdan, nezdinizdeki Yatırım Hesabıma her türlü nakit ve nakit dışı varlıklarımı, virman yapma konusunda STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. yi yetkili kıldığımı beyan ve taahhüt ederim. MÜŞTERİ ADI/SOYADI :... ADRES :... EPOSTA :... : MÜŞTERİ (MÜŞTEREK1) MÜŞTERİ (MÜŞTEREK 2) ADI/SOYADI :... ADI/SOYADI :... ADRES :... ADRES :... EPOSTA :... EPOSTA :... : : Sayfa 11 / 11

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir) HESAP NUMARASI: Önemli Açıklama: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacağınız alım-satım

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ TİCARET UNVANI MÜŞTERİ HESAP NUMARASI GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ Madde 1 SözleĢmenin Tarafları Bir tarafta, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul da yerleşik Global Menkul Değerler Anonim Şirketi (aşağıda kısaca

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler a) Müşterinin kimlik bilgileri ve adresi 1. Bu kısımda müşterinin adres ve

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

Sözleşme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No :... VADEL İŞLEM ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEŞMES MEKSA YATIRIM

Sözleşme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No :... VADEL İŞLEM ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEŞMES MEKSA YATIRIM Sözleşme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No :................ VADEL İŞLEM ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEŞMES MEKSA YATIRIM TÜREV ARAÇLAR RİSK

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR. a) Müşterinin kimlik bilgileri ve adresi

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR. a) Müşterinin kimlik bilgileri ve adresi ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler a) Müşterinin kimlik bilgileri ve adresi 1. Bu kısımda müşterinin adres ve kimlik bilgilerine

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelge No : 2005/7 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yapılan Değişiklikler : 01.07.2009 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Genelge No : 2010/105

Genelge No : 2010/105 Genelge No : 2010/105 Çıkarıldığı Tarih : 07.01.2010 Yürürlük Tarihi : 12.01.2010 Konusu Yapılan Değişiklikler : : 2005/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Özel Şartlara Tabi Transferi İşlemleri ve Hatalı İşlem

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Adı Türü Kodu KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 31.UUE.03 Belge Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi 12/05/2015 Revizyon Numarası

Detaylı

TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmeyi imzalamadan önce, 23.12.2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren ve Aracılık Faaliyetleri ve Aracı

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı