PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. AR-GE OFİS ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. AR-GE OFİS ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş."

Transkript

1 PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. AR-GE OFİS ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME NİN TARAFLARI KİRALAYANIN ADI PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. KISACA PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. KİRALAYANIN ADRESİ Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuluçka ve İdari Binası B Blok Kınıklı /DENİZLİ TEL FAX E-MAİL KİRACININ ADI KISACA KİRACININ ADRESİ TEL FAX E-MAİL 2- KİRA ve KİRALANAN ALAN İLE İLGİLİ BİLGİLER KİRALANAN ALAN m2 AYLIK KİRA BEDELİ (Ofis kira bedeli ve ortak gider katılım payı dahildir) ÖDEME ŞEKLİ PEŞİN SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ SÖZLEŞMENİN SÜRESİ PROJENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ PROJENİN SÜRESİ KİRALANAN YERİN KULLANIM AMACI Kiracının esas faaliyeti, Ar-Ge projesini geliştirmek olup, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa ve Uygulama Yönetmeliğine uygun olacaktır. KİRALANAN YER KİRALANAN YERİN ŞİMDİKİ DURUMU KİRACIYA TESLİM EDİLEN DEMİRBAŞ Bu sözleşmede kısaca Kiracı olarak adlandırılacak taraf, bu sözleşme hükümlerine göre AR-GE Binası nın 3. Maddede tanımlanan bölümlerini kendi sorumluluğu altında 4. Maddede belirtilen süre ile kirasını ödeyerek kullanacak tüzel kişidir. Yukarıda yazılı unvanlar ve adresler, tarafların yasal unvanları ve tebligat adresleri olup, bu adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi birisi unvan, adres ve sözleşmeyi bağlayan statü değişiklikleri olduğu takdirde bunu karşı tarafa en geç 10 (on) gün içerisinde yazılı

2 olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, yukarıda yazılı unvan ve adreslere yapılacak her tebligat geçerli sayılacaktır. Yıllık kira değişim oranı yönetim kurulunca belirlenecek oranlarda olacaktır. 3- SÖZLEŞME NİN KONUSU Bu sözleşmenin konusu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünün maliki bulunduğu, 8 Eylül 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen bölgenin ve bu sözleşmede kısaca AR-GE Alanı olarak adlandırılacak aşağıda tanımlanan alan(lar)ın kiralanmasıdır. Kiralanan m2 metrekare lik bir alandır. AR-GE Alanı olarak yukarıda tanımlanan kiralık alan, kiracı tarafından hasarsız ve temiz telsi alınmış olup, kiralanan alanın bölünme işi ve dekorasyonu, bedeli kendilerine ait olmak üzere kiracı tarafından yaptırılacaktır. Bu sözleşmenin yapılması sırasında kiracı şahsı Şirketin Ortakları Şirketin amacı kiralayan yönünden akdin esaslı unsuru olarak dikkate alınmıştır. Bu sebeple şahsi işletmenin üçüncü kişilere satılması, veya tüzel kişiliklerde sermaye paylarının bedelli veya bedelsiz olarak üçüncü kişilere devri, ancak kiralayanın yazılı muvafakati ile mümkündür. Kiralayanın muvafakatı sağlanmadan yapılan pay (hisse) devirleri, kiralayan tarafından akdin esaslı unsurlarında kiralayanı hataya düşürmek olarak değerlendirilerek, değişikliğin kiralayan tarafından öğrenilmesini takiben akdin tek taraflı feshi ve kiralananın tahliyesini gerektirecektir. Kiracının iflası, işi bırakması veya feshini istemesi, konkordato talebinde bulunması, sermaye paylarının icraen satılması suretiyle üçüncü kişilere intikal etmesi halleriyle Kiracının faaliyet amacının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na ve Yönetmeliği ndeki tanımlamalar dışına çıkması halinde de kira akdi kiralayan tarafından feshedilecek ve mecur tahliye edecektir. Kiralanan alan, şirket ortaklarının yarıdan fazla hissesine sahip oldukları araştırma geliştirme ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerine Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin onayını almak koşulu ile tahsis edilebilecektir. 4- SÖZLEŞME NİN SÜRESİ Sözleşmenin süresi AY olup tarihinde başlayacak tarihinde sona erecektir. Kiracı, kiraladığı yeri, aksine bir sözleşme tanzim ve imza edilmemiş ise, sözleşmenin bitiş tarihinde hiç bir şart ileri sürmeksizin teslim alındığı durumu ile tahliye etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Bu sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 (üç) ay önce, kiracı sözleşmenin devam edip etmeyeceğini yazılı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ye bildirecektir. Kiracının, sözleşmenin devam etmesini istemesi ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ninde bunu uygun görmesi halinde, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. sözleşmeyi günün şartlarına göre gözden geçirerek, yeni sözleşme yapacaktır. Anlaşamama durumunda kiracı hiçbir hak talebinde bulunamayacak ve kiraladığı mekanı sözleşme bitiminde hiçbir şart öne sürmeksizin tahliye edecektir.

3 Kiracı kira süresi içinde, herhangi bir nedenle ve kendi isteği ile kiraladığı alanı tahliye etmeyi talep ederse, bu talebini 3 (üç) ay önce yazılı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ye bildirecektir. Bu durumda taraflar görüşerek fesih ve tahliye koşullarını kararlaştıracaklardır. Anlaşamama durumunda, kiracı sözleşmeyi kira süresi dolmadan tek taraflı olarak fesih ve kiralanan alanı tahliye ederse, kira döneminin sonuna kadar olan aylara ait kira tutarı toplamını teminattan ayrı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ye ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 5- SÖZLEŞME DEKİ KİRA BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ ve YERİ KİRA BEDELİ AR_GE binasının her katı için aynı fiyatlandırma uygulanmaktadır. Kat ofisleri 10,50 TL/m²+KDV AR-GE Alanının Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Aylık Kira Bedeli %20 indirimli olarak uygulanacaktır. 35 yaş altı Genç Girişimcilere ve Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine yönetim kurulunun alacağı karar üzerine kira bedelleri belirlenecektir. Kiralayan, Şirket olduğu için, ayrıca meri mevzuatının gerektirdiği oranda Katma Değer Vergisi (KDV) Kiracı tarafından ilaveten ödenecektir. Kira ücretleri, aylık olarak, her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin IBAN NO TR hesabına yatırılacaktır. Pamukkale Teknokent A.Ş. ödenen kira bedeli karşılığı kiracıya fatura verecektir. Söz konusu kira bedeli, net kira parası olup, bu kira parası ve KDV dışında taşınmazın kullanılması ile ilgili, her türlü vergi, resim, harç ve stopajlar kiradan ayrı olarak Kiracı tarafından, kendi nam ve hesabına, ödenecektir. Kiracı her yıl, geçmiş yıl ile ilgili stopaj ödemelerini, ilgili Vergi Dairelerine yatırdıklarına dair resmi belgenin fotokopisini Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ye vermekle yükümlüdür. Kira bedelinin ödenmesinde gecikme halinde alacak, her ayın birinci gününden itibaren T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı avans oranı nispetinde gecikme faizine tabidir. Tevdi mahalline yapılan ödemeler gecikme faizi ve asıl alacağa mahsup edilmek üzere, bu kayıtla kabul edilecektir. Kira bedelinin, 3 (üç) ay üst üste ödenmemesi durumunda Pamukkale Teknokent A.Ş. ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı sözleşmeyi fesheder ve alacağını 11. Maddede belirtilen teminattan keser veya icra yoluyla tahsil yoluna gider. Bu takdirde kiracı binayı derhal tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir İŞLETME VE YÖNETİM GİDERLERİ BEDELİ Kiracı, ortak alanlara ait elektrik, su, temizlik, çevre bakımı, güvenlik giderleri, ısınma vb. giderler karşılığında, Yönetici Şirket tarafından Gider Katılım Payı olarak belirlenen giderleri aylık olarak ödeyecektir. Ayrıca Yönetici Şirket tarafından kiralanan alana takılan bağımsız sayaçla tespit edilen

4 elektrik, telefon ve kiracıya ait özel giderler Gider Katılım Payı na dahil değildir ve Kiracıya ait olup 2 ay üst üste ödenmemesi durumunda kira sözleşmesinin fesih hakkı Pamukkale Teknokente aittir. Gider katılım Payı 4,50 TL/ m²+kdv olarak belirlenmiştir Gider Katılım Payı, ilgili kalemlerin maliyetlerine bağlı olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Gider Katılım Payı, Kiracı tarafından her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.'nin IBAN NO TR Hesabına ödenecektir. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., ödenen Gider Katılım Payı karşılığı Kiracıya fatura verecektir. 6- SÖZLEŞME NİN DEVİR VE TEMLİKİ Taşınmaz, Kiralayanın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişiye kullandırılamaz. Şahıs işletmeleri ve şirketler Kiralayanın yazılı iznini temin etmeden yeni ortak edinemezler. Bu hükümle Kiracının özel hukukuna karışmak değil, taşınmazın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Yönetmeliğinde belirtilen amaçların dışındaki işleri yapar hale gelmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Kiralayanın yazılı izni olmaksızın taşınmaz, sözleşmenin devri veya alt kira ile üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. işletme kapsamındaki bazı yetkilerini AR-GE Binasının yönetilmesi ile ilgili olarak bir yöneticiliğe devredebilir. 7- KİRALANAN AR-GE ALANININ KULLANIM ŞEKLİ Kiracının esas faaliyeti, projesini geliştirmek olup 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışırken; Faaliyet konusunun bir araştırma geliştirme projesi olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmeyecek, işin ticari pazarlama faaliyetlerinin, bu mekandaki diğer faaliyetlere oranla yoğunluk kazanmasına karşı önlemler alınacaktır. kiralanamaz Kiralanan AR-GE Alanı, küçük ünitelere ayrılıp üniteler şeklinde veya tamamen başkalarına Kiracı teknokent içinde 6 aydan daha fazla bir süre herhangi bir AR-GE veya yazılım faaliyeti olmaksızın veya bu konularda projeler sunmaksızın ikamet etmeyi sürdüremez. Bu konulardaki aksine davranışlarda Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. kiralanan yerin tahliyesini isteyebilir ve sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. 8- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) Kiracı, kendisinin kullanımına müsaade edilmiş alanlarda Başvuru Formunda belirtilen faaliyet konusu ve yürütülecek projeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür. Bu alanlarda belirtilen faaliyet konusu dışında değişik maksatlara yönelik çalışmalar yapamaz. Kiracı, faaliyet gösterirken yeni proje ve faaliyet konularında çalışmak istediğinde, PTBF-4 (Teknokentte Yapacağınız Ar-Ge Projesine Ait Bilgi Formu) nu yeniden doldurarak, Kiralayana başvurmak ve belirtilen faaliyetlerle ilgili uygunluk

5 hakkı almak durumundadır. b) Kiracı, bu sözleşmede belirtilen amaçlar ve işler doğrultusunda çalışacak, Pamukkale Üniversitesi Kampusuna giriş ve çıkışlarda, Üniversite yönetimince belirlenmiş veya ileride belirlenecek olan ve Kiracı faaliyetlerini engellemeyen genel ve özel kampus kurallarına ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin belirlediği Üniversite ile ilgili genel çalışma esaslarına, ortak mekan ve araçların kullanım kurallarına kesinlikle uyacaktır. c) Kiracı, kiralanan alanda depolama yapmayacak, ayrıca faaliyetlerini sürdürürken Pamukkale Üniversitesi Kampusuna içerisindeki trafiğin aksamaması için TIR ve kamyon gibi aşırı yüklü araçları kampusa sokmayacaktır. Zorunlu durumlar için Üniversitenin izni alınarak nakliye yapılabilecektir. d) Kiracı, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak, belirlenmiş AR-GE Alanını, Pamukkale Teknokent A.Ş. tarafından onaylanmış proje ve teknik şartnameye göre kendisi dekore edecektir. Dekorasyonun proje ve detaylarında belirlenmeyen her türlü malzeme kullanımı ve imalat yönteminin seçimi için Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin onayı mutlaka alınacaktır. Kiracı, dekorasyon çöp ve artıklarının, kampus dışına çıkarılmasından sorumludur. e) Kiracı, kiraladığı alanda, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin yazılı onayı olmadıkça hiçbir değişiklik, tadilat ve ek yapamayacak, ortak mekanları işgal edemeyecek, binada uygulanan mimari tercihleri göz önünde bulunduracak, bakım ve onarımda bu tercihlere aykırı dış görünüşle ilgili değişiklikler gerçekleştirmeyecektir. f) Kira ücretleri, 5.1. nolu maddede anlatıldığı gibi aylık olarak, her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin IBAN NO TR hesabına ödenecektir. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., ödenen kira bedeli karşılığı Kiracıya fatura verecektir. Kiracı, Gider Katılım Payı olarak 5.2 nolu maddede tanımlanan temizlik, çevre bakımı, güvenlik giderleri, v.b. giderler karşılığında, Yönetici Şirket tarafından belirlenen Gider Katılım Payı nı ödemekle yükümlüdür. Kiracı, Gider Katılım Payı nı, aylık olarak, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin IBAN NO TR Hesabına ödeyecektir. Kira bedelinin, Gider Katılım Payı nın ve Kiracıya ait özel giderlerin ödenmesinde gecikme olması halinde alacak, her ayın birinci gününden itibaren, ayrıca T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı avans oranı nispetinde gecikme faizine tabidir. Tevdi mahalline yapılan ödemeler gecikme faizi ve asıl alacağa mahsup edilmek üzere, bu kayıtla kabul edilecektir. Kira bedelinin, 3 (üç) ay üst üste ödenmemesi durumunda Pamukkale Teknokent A.Ş. ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı sözleşmeyi fesheder ve alacağını 11.Maddede belirtilen teminattan keser veya icra yoluyla tahsil yoluna gider. Bu takdirde Kiracı binayı derhal tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. g) Kiracı, tanıtıcı tabelasını, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin tespit ettiği yerde ve standartta

6 asacaktır. Bunun haricinde Üniversitenin onayı olmadan, Pamukkale Üniversitesi Kampusu içerisinde hiçbir yerde tanıtıcı reklam, afiş, pano veya tabela asmayacaktır. h) Kiracı, kiraladığı AR-GE alanı içindeki her türlü malzeme ve teçhizatın sigortalanmasından kendisi sorumlu olacaktır. Kiracı, AR-GE alanı içindeki malzeme ve teçhizatlarının sigortasını, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. adına Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin belirlediği sigorta şirketine yaptıracak, primini Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. adına yatıracak, dekontunun bir kopyasını ve sigorta poliçesinin bir kopyasını Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ye verecektir. AR-GE alanı içinde sigortalanan malzeme ve teçhizatın hasar veya zarar görmesi durumunda Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. sigortadan malzeme ve teçhizatın tespit edilen hasar ve zararını tahsil edip, sigortayı yaptıran ve sigorta primlerini ödeyen AR-GE alanını Kiralayan Kiracı ya ödeyecektir. i) Kiracı nın kiralanan tüm mekanlardaki faaliyetlerinin çevreyle uyumlu olması zorunludur. Aksi görüldüğü ve bu konuda uyarı yapıldığı takdirde, Kiracı en geç 1 (bir) ay içinde gerekli tedbirleri alacak ve faaliyetlerini çevreyle uyumlu hale getirecektir. j) Kiracı, kendi kullanım alanının temizliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Kiralanan alan temiz ve düzenli tutulacak, evcil hayvan beslenmeyecektir. Ortak alanların temizliğine riayet edilecektir. k) Kiracı, kendi kullanım alanının güvenliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Ayrıca, bina güvenliği için alınan diğer güvenlik önlemlerine uyacaktır. Kiracı, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, Kiracı nın işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olacaktır. Kiracı tarafından talep edilecek ek güvenlik talepleri ücreti karşılığında Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından temin edilecektir. Kiracı kendi kullanım alanında, ortak alanlarda ve tüm üniversite kampüsü içerisinde yasadışı hiçbir malzeme bulundurmayacaktır. Bunlara ait sorumluluk Kiracıya aittir. l) Kiracı nın veya personelinin Pamukkale Üniversitesi Kampusu içinde herhangi bir kaza veya kasıt sonucu uğrayacağı hasar ve zararlardan Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır. Kiracı, kiraladığı alan veya ortak mekanlarda sebep olduğu Pamukkale Teknokent tarafından re sen tespit edilecek her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Yapılacak yazılı ihtara rağmen zarar ve ziyan Kiracı tarafından giderilmezse, gerekli giderler Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından yapılarak Kiracıdan talep edilecektir. Kiracı ve personelinin Pamukkale Üniversitesi Kampusu içerisinde hukuki ve cezai sorumluklarını doğuracak her türlü fiillerinden, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ve iştiraklerinin, üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu fiillerden Kiracı ve personeli sorumludur. m) Kiracı, kiraladığı alan veya ortak mekanlarda sebep olduğu her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. n) Kiracı tarafından, Üniversite içinde üçüncü şahıslara ve/veya diğer Teknokent kiracılarına verilecek Üniversite nin ve Teknokent in amaç ve iştigal konuları ile ilgili alanlardaki hizmet ve etkinliklerde, öncelikle Üniversite ile işbirliği yapacaktır. Kiracı tarafından, üniversite içinde üçüncü kişilere verilecek her türlü eğitim hizmetinde Üniversite ile işbirliği yapılacak ya da Üniversite onayı alınacaktır. o) Kiracı, Yönetici Şirkete ayda bir faaliyetlerine ilişkin rapor vermek zorundadır. p) Kiracı, yürüteceği projelerle ilgili olarak Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. nin talep edeceği

7 raporları düzenlemeyi ve bunları yetkili kurullara sunmayı ve keza yürütülen çalışmaların yerinde denetlenmesini kabul eder. q) Kiracı, kiralamış olduğu yerdeki iş yerinde İş Yasasının, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (SGK K) ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin tüm hüküm ve mevzuatlarına uyacaktır. Çalışanların, sigorta bildirim ve bordrolarının düzenlenmesi ve ilgili kurumlarına verilmesinde kiracı sorumludur. r) Kiracı; Sosyal sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunun ilgili maddelerine göre: - İş yerinin unvan ve adresini - Çalıştırılan işçi sayısını - Çalışma konusunu - Kendi adını, soyadını ve adresini vs. Konularını Bölge Çalışma Müdürlüklerine ve Bölge SGK Müdürlüklerine bildirmeyi ve sigorta sicil numarası almayı, - Her iş yeri için ayrı ayrı düzenlenecek aylık sigorta primleri bildirgelerinin - Dört aylık sigorta primleri bordrosunu SGK ya vermeyi, ayrıca bu konuda gerekli kontrol işlemlerinin yapılması için Kiralayan a bilgi vermeyi kabul eder. s) Kiracı, Kiralayan ın Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü nce yürütülen güvenlik sistemlerine uymakla yükümlüdür. Bu çerçevede çalıştıracağı her personel için; a-nüfus kayıt örneği b-ikametgah ilmühaberi (Muhtarlıktan) c-sabıka kayıt belgesi (Cumhuriyet Savcılığından) d-yabancı uyruklu personel için çalışma ve oturma müsaadesi belgelerini, Kiralayan a verecektir. t) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ilgili birimince güvenlik işlemleri tamamlanan personele kimlik kartı verilir. Güvenlik işlemleri tamamlanmayan şahıslar teknokentte devamlı çalıştırılamaz. Ancak geçici giriş kartı ile ve gerekli görülürse kampusa girebilirler. Kiracı, çalıştırdığı personelden ve her türlü eyleminden sorumludur. u) Kiracı, Kiralayan ın yetkililerince yapılacak periyodik inceleme ve tetkikler sonucunda genel gelişiminin yürümediğinin Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi ne uygun faaliyet göstermediğinin anlaşılması halinde, kendisine tahsis edilen yeri 1 (bir) ay içerisinde boşaltmayı taahhüt eder. v) Kiracı, bu protokolde belirtilen hususlarda kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmezse herhangi bir ihtara bağlı olmaksızın kiralayan tarafından kira sözleşmesi derhal feshedilir. 9- PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., Kiracının günlük çalışmalarını aksatmadan sürdürebilmesi için, bedeli karşılığında gerekli altyapı hizmetlerini (elektrik, su vb.) temin edecektir. b) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., kiralanan alanın dış güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak, ancak talep halinde AR GE Alanına yönelik iç ve dış güvenliğin sağlanması için Kiracıya gerekli sorumluluk devri yapılacaktır. c) Kiracı, Pamukkale Üniversitesi Kampusu içerisindeki ticari firmaların hizmetlerinden yararlanabilecektir. Bu ilişkilerden Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. d) Kiracı personeli, Pamukkale Üniversitesi personelinin kullanımına açık olan ve Pamukkale

8 Üniversitesinin sağladığı akademik ve sosyal hizmetlerden( Sosyal ve sportif tesisler, kütüphane, kurs ve seminerler vb.) talep üzerine, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünün izni ve bu hizmetlerden ücretli olanlar için belirleyeceği ücret karşılığı yararlandırılacaktır. Sınırlı kapasite ve aşırı talep nedeniyle Pamukkale Üniversitesinin getirebileceği sayısal sınırlamaları Kiracı kabul edecektir. e) Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., PAMUKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ ni Kiracıya verecektir. 10- SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KARŞILANMASI Bu kiralama sözleşmesinin giderleri ve fesih halinde doğan her türlü giderler Kiracı ya aittir. Pamukkale Teknokent A.Ş. bu nedenle yapacağı her türlü gideri Kiracıdan talep edebilir. 11- GÜVENCE VE CEZAİ ŞARTLAR Kiracı, bu sözleşmedeki borçlarına güvence olarak üzere 1 aylık kira bedeli tutarı kadar banka teminat mektubu verecek veya 2 aylık kira bedelini depozito olarak Pamukkale Teknokent A.Ş. nin IBAN TR Hesabına yatıracaktır. Kiracının verdiği teminat mektubu ya da depozito olarak yatırdığı 2 aylık kira bedeli, vadesi gelipte ödenmeyen borçlar için ve sözleşme sona erdiğinde, Kiracının sözleşmeden kaynaklanan borcu olduğunun anlaşıldığı durumlarda kullanılacaktır. Kiracı söz konusu teminatı yerine getirmeden kiralanan alana taşınamaz. Kiracı tek taraflı olarak, Kira, Genel Giderler ve Gecikme Cezaları borçlarının teminattan mahsup edilmesini isteyemez ve teminatını bu borçlara mahsup edemez. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş., sözleşme bitiminde, Kiracının her türlü borcunu ve zararını bu banka teminat mektubu ya da depozitodan kesme hakkına sahiptir. 12- SÖZLEŞME NİN GEÇERLİLİĞİ Bu sözleşme, tarafların imzası ile geçerlilik kazanır. 13- ANLAŞMAZLIKLAR Anlaşmazlık halinde, sözleşme ekleri de göz önüne alınarak, Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kiracı, anlaşmazlık durumunda ve anlaşmazlıkların çözümüne kadar geçecek süre içerisinde kira ve hizmet faturalarını ve sair borçları ile ilgili ödemelerini erteleyemez, askıya alamaz. Aksi halde, kullanıcı itirazında haklı bile olsa, anlaşmazlığın çözümüne kadar geçecek süre itibariyle, hesaplanacak temerrüt faizini peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 14- Kiracı, değişen hal ve şartlardan bahisle akdin günün şartlarına uyarlanmasını talep hakkından peşinen feragat etmiş olup, bu hüküm akdin yenilenerek devam ettiği tüm müddetler için geçerli olacaktır. 15- Kiracı, Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bölge İşletme Yönergesi, 4691 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile çıkarılacak genelge, tebliğ ve yazılı talimatlara uymakla

9 yükümlüdür. 16- Bu kira sözleşmesi 6570 sayılı yasa anlamında adi kira akdi değildir. Akit, Kiracı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki faaliyetlerini, Pamukkale Üniversitesi Kampusu nun yazılı olan ve olmayan her türlü kurallarına uygun şekilde yürütmeyi kabul ve taahhüt ettiği için yapılmıştır. Kiracının anılan kanuna ve Üniversitenin kurallarına aykırı davranışları, sözleşmenin kuruluş amacının Kiracı tarafından ortadan kaldırıldığı anlamına gelecek ve akit bu sebeple Kiralayan tarafından derhal bildirimsiz olarak feshedilebilecektir. Akdin feshi aynı zamanda taşınmazın derhal tasfiyesini gerektirecektir. 17- Kiracının sözleşmeden kaynaklanan tüm borçları firma cari hesabında izlenecek ve Kiralayan, dilediği zaman bu firma cari hesabına ilişkin bakiyeyi Kiracıdan talep edebilecektir. 18- Bu sözleşme ve ekleri ayrılmaz bir parça olup Kiracı ve Kiralayan ı bağlar. 19- Bu sözleşme, bu madde dahil 19 asıl maddeden oluşmuş ve ekleri ile birlikte 2 (iki) nüsha halinde Denizli de tarihinde düzenlenerek imza altına alınmış olup tarihinde düzenlenerek İmza altına alınmış olup, tarafların şirket kaşeleri ile yetkili kişilerinin imzaladığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşmenin firma kaşesi ile birlikte her iki tarafın imzaladığı bir nüshası Kiracı ya, iki nüshası Kiralayan a verilir. KİRALAYANIN KAŞE / İMZA KİRACININ KAŞE / İMZA Ekler: 1-Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösteren karar defteri. 2-Yetkili kişi/nin(lerin) noter tasdikli imza sirküleri.

Bu sözleşmede kısaca Atek olarak adlandırılacaktır. Atek, Ar-Ge alanlarının 2. maddede tanımlanan bölümlerini tahsis eden tüzel kişidir.

Bu sözleşmede kısaca Atek olarak adlandırılacaktır. Atek, Ar-Ge alanlarının 2. maddede tanımlanan bölümlerini tahsis eden tüzel kişidir. AR-GE ALANI TAHSİS SÖZLEŞMESİ 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Tahsis Eden : ANTALYA TEKNOKENT YÖN.VE İŞL. A.Ş. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Uluğbey Ar-ge Binası kat:2 Ofis:5 Kampus, ANTALYA 07058 Bu

Detaylı

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. AR-GE OFİS ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ. pauteknokent@pau.edu.tr. TL (Net Olarak)

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. AR-GE OFİS ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ. pauteknokent@pau.edu.tr. TL (Net Olarak) AR-GE OFİS ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME NİN TARAFLARI KİRALAYANIN ADI KİRALAYANIN ADRESİ Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuluçka ve İdari Binası C Blok Kınıklı /DENİZLİ TEL 0 258 215 50 01-02

Detaylı

AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ

AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ ÇANKAYA AR-GE VE İNOVASYON KULUÇKA OFİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI A- Tahsis Eden: Çankaya Üniversitesi Merkez Yerleşke, Eskişehir Yolu, 29. km, ANKARA Bu sözleşmede kısaca Üniversite

Detaylı

AR-GE ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI. Kiralayan: ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ A.Ş.

AR-GE ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI. Kiralayan: ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ A.Ş. AR-GE ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Kiralayan: ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ A.Ş. Bu sözleşmede kısaca ATEK olarak adlandırılacaktır. ATEK, Ar-Ge alanlarının 2. maddede tanımlanan

Detaylı

ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ A.Ş.

ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ A.Ş. 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI AR-GE ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ Kiralayan : ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ A.Ş. Pınarbaşı Mah. Hürriyet Cad. Akdeniz Üniversitesi Uluğbey Ar-Ge Binası No:3A/31 Konyaaltı /

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

ÖN KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ (V.01)

ÖN KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ (V.01) ÖN KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ (V.01) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu na göre, Bakanlar Kurulu nun 22/3/2003 tarih ve 5390 sayılı kararı ile Namık Kemal Üniversitesi Merkez Kampüsü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

Kiralananı Kullanım Şekli Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

Kiralananı Kullanım Şekli Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar KİRA SÖZLEŞMESİ Dairesi Mahallesi Cadde/Sokağı Numarası Kiralananın Cinsi Kiralayan Kiralayanın T.C. Kimlik No Kiralayanın Adresi Kiracı Kiracının T.C. Kimlik No Kiracının Adresi Akdin Başlangıç Tarihi

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ

TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: İşbu sözleşmeye; bir taraftan Atatürk Mah. 603.Sk.13/B Ayışığı Sitesi Esenyurt-İstanbul adresinde bulunan Ayışığı Sitesi Yönetimi

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ TARAFLAR VE TANIMLAR KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme aşağıdaki hüküm ve şartlarla bir tarafta Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak No:6 Ataşehir, İstanbul adresinde de bulunan EREĞLİ

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak. Borçlar Kanunu Değişiyor TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin Ocak ayında yasalaşması konusunda uzlaşmaya vardığı ve 1926 yılından bu yana yürürlükte olan Türk Borçlar Kanununu yenileyen "Borçlar Kanunu

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde,

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde, Sözleşme Tarihi:... FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... 1. TARAFLAR _ : 1.1. Faturamnet A.Ş. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul 1.2... adresinde, 2. TANIMLAR

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇ OFİS PROJESİ Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- İşbu Yönergenin amacı; Genç Ofis projesinin çalışma esas ve usullerinin,

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMESİ (İşyerleri İçin)

KİRA SÖZLEŞMESİ (İşyerleri İçin) KİRA SÖZLEŞMESİ (İşyerleri İçin) DAİRESİ Mahallesi Cadde/Sokağı Numarası Kiralananın Cinsi Kiralayan Kiralayanın T.C. Kimlik No Kiralayanın Adresi (BURAYA TAŞINMAZIN BAĞLI OLDUĞU TAPU DAİRESİ YAZILACAK)

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ SÖZLEŞME Bir tarafta ticari merkezi Küçükçamlıca Mahallesi Ord. Prof. F. Kerim Gökay Cad. No:49 Üsküdar / İstanbul adresi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Sözleşme içinde kısaca ASG olarak anılacaktır)

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ T.C. Kimlik No Adı Soyadı Öğrenci Numarası E-posta Cep Telefonu İkametgah Adresi ÖĞRENCİNİN OKUL BİLGİLERİ Okul Adı Fakülte/Yüksekokul Bölüm Adres Telefon E-posta ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı

Detaylı