2009 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU MART 2010 BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 1 / 162

2 Posta : Maliye Bakanlõğõ Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok Çankaya/ANKARA Telefon : (312) ( Maliye Bakanlõğõ Santral ) Faks : (312) ( Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ) E-posta : Elektronik Ağ : BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 2 / 162

3 İ Ç İ N D E K İ L E R Tablolar 4 Grafikler 6 Şekiller 7 Resimler 7 Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürümüzün Mesajõ 9 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 11 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 11 C- İdareye İlişkin Bilgiler 17 II- AMAÇ ve HEDEFLER 1- Fiziksel Yapõ Örgüt Yapõsõ Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynaklarõ Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 128 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 130 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 131 C- Diğer Hususlar 132 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 134 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçlarõ Temel Mali Tablolara İlişkin Açõklamalar 141 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçlarõ Tablosu Performans Sonuçlarõnõn Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 156 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 157 A- Üstünlükler 157 B- Zayõflõklar 158 C- Değerlendirme 158 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 159 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 161 BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 3 / 162

4 Tablo No Tablolar Sayfa No: Tablo 1: BAHUM Teşkilat Kanunlarõ 12 Tablo 2: BAHUM Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapan Kanunlar 12 Tablo 3: Donanõm Envanteri 17 Tablo 4: Ağ Donanõmlarõ 27 Tablo 5: Bilgisayar Donanõmlarõ 28 Tablo 6: Sunucu Sistemler 28 Tablo 7: METOP ta Yapõlan İş ve İşlemler 29 Tablo 8: Türkiye Geneli Dolu Boş Kadro Durumu 32 Tablo 9: Personelin Cinsiyete Göre Dağõlõmõ 33 Tablo 10: Unvanlara Göre Personel Dağõlõmõ 37 Tablo 11: İl ve İlçe Sayõsõ İle Personel Dağõlõmõ 36 Tablo 12: Personelin Kõdem Süresine Göre Dağõlõmõ 37 Tablo 13: Personelin Yaş Dağõlõmõ 38 Tablo 14: Eğitime Göre Dağõlõmõ 39 Tablo 15: Türkiye Geneli AHS Dolu Boş Kadro Durumu 41 Tablo 16: Unvanlara Göre Personel Dağõlõmõ 42 Tablo 17: İl ve İlçe Sayõsõ ile Avukat Dağõlõmõ 42 Tablo 18: AHS Personelin Cinsiyete Göre Dağõlõmõ 43 Tablo 19: AHS Personelin Kõdem Süresine Göre Dağõlõmõ 43 Tablo 20: AHS Personelin Yaş Dağõlõmõ 44 Tablo 21: Türkiye Geneli AHS Personelin Eğitim Durumu 44 Tablo 22: Türkiye Geneli GİH ve THS Toplam Dolu Boş Kadro Durumu 46 Tablo 23: GİH ve THS Personelinin Unvanlara Göre Dağõlõmõ 47 Tablo 24: İl ve İlçe Sayõsõ İle Memur Dağõlõmõ 47 Tablo 25: GİH Personelinin Cinsiyete Göre Dağõlõmõ 48 Tablo 26: GİH ve THS Personelinin Kõdem Süresine Göre Dağõlõmõ 48 Tablo 27: GİH ve THS Personelin Yaş Dağõlõmõ 49 Tablo 28: GİH ve THS Personelinin Eğitim Durumu 57 Tablo 29: BAHUM Tarafõndan Takip Edilen Hukuk Davalarõ 53 Tablo 30: BAHUM Tarafõndan Takip Edilen Ceza Davalarõ 53 Tablo 31: BAHUM Tarafõndan Takip Edilen İdari Davalar 53 Tablo 32: BAHUM Tarafõndan Takip Edilen İcra Davalarõ 54 Tablo 33: 2006 Yõlõnda genel bütçe kapsamõna alõnan idarelerden devralõnan avukatlar ve dava dosyalarõ 59 Tablo 34: Genel Müdürlüğümüzce verilen Hukuki Mütalaalar 61 Tablo 35: Verilen sulh mütalaalarõ 61 Tablo 36: Vazgeçme İşlemleri 62 Tablo 37: Verilen Hukuki Mütalaalarõ 63 Tablo 38: Verilen sulh mütalaalarõ 64 Tablo 39: Vazgeçme İşlemleri 64 Tablo 40: 2009 Yõlõ Merkez teşkilatõ tarafõndan takip edilen hazinenin taraf olduğu derdest davalar ve icra takiplerini gösterir tablo 64 Tablo 41: 2009 yõlõ taşra teşkilatõ tarafõndan takip edilen hazinenin taraf olduğu derdest davalar ve icra takiplerini gösterir tablo 66 Tablo 42: Derdest Dava ve İcra Takipleri Sayõlarõ 68 Tablo 43: Derdest Dava Adedi ve Türlerine Göre Oranlar 69 Tablo 44: Gayrimenkul Davalarõ 69 Tablo 45: Genel Dava Toplamõ ile Gayrimenkul Davalarõ oranlarõ 70 Tablo 46: Derdest Hukuk Davalarõnõn Türü, Adedi ve Yüzdeleri 71 Tablo 47: Kesinleşen Toplam Dava Adedi, Oranlar 73 Tablo 48: Kesinleşen Genel Dava Toplamõnõn Hazine Lehine ve Aleyhine Kesinleşme Oranõ 73 Tablo 49: Kesinleşen Toplam Dava Adedi ve Türlerine Göre Oranlarõ 74 Tablo 50: Türkiye Genelinde Yõllarõ Hukuk Davalarõ 76 Tablo 51: Türkiye Genelinde Yõllarõ Ceza Davalarõ 76 Tablo 52: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda İdare Mahkemelerinde Açõlan Davalar 76 Tablo 53: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Vergi Mahkemelerinde Açõlan Davalar 77 Tablo 54: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda İcra Mahkemelerinde Davalar 77 Tablo 55: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõndaki İcra Takipleri 77 Tablo 56: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Hazinenin Taraf Olduğu Derdest Davalar 78 Tablo 57: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Hazinenin Davacõ Olduğu Derdest Davalar 78 Tablo 58: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Hazinenin Davalõ Olduğu Derdest Davalar 79 Tablo 59: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Derdest Davalar 79 Tablo 60: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Hazinenin Davacõ Olduğu Gayrimenkul BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 4 / 162

5 Davalarõ 80 Tablo 61: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Hazinenin Davalõ Olduğu Gayrimenkul Davalarõ 80 Tablo 62: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Derdest Gayrimenkul Davalarõ 81 Tablo 63: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Genel Dava Toplamõ Derdest Gayrimenkul Davalarõ 81 Tablo 64: Türkiye Genelinde Yõllarõna Ait Derdest Hukuk Davalarõnõn Türlerine Göre Adedi ve Yüzde Oranlarõ 82 Tablo 65: Türkiye Genelinde Yõllarõna Ait Derdest Hukuk Davalarõnõn Türlerine Göre Adedi ve Yüzde Oranlarõ 83 Tablo 66: Türkiye Genelinde Yõllarõna Ait Derdest Hukuk Davalarõnõn Türlerine Göre Adedi ve Yüzde Oranlarõ 84 Tablo 67: Türkiye Genelinde Yõllarõnda Hazine Lehine Kesinleşen Toplam Dava Adedi, Oranlarõ 85 Tablo 68: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Hazine Aleyhine Kesinleşen Toplam Dava Adedi, Oranlarõ 85 Tablo 69: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Kesinleşen Toplam Dava Adedi, Oranlarõ 86 Tablo 70: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Kesinleşen Toplam Dava Adedi, Oranlarõ 86 Tablo 71: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Kesinleşen Dava Dosya Sayõlarõ 87 Tablo 72: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõndaki Kesinleşen Dava Dosya Sayõlarõ ve oranlarõ 88 Tablo 73: İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Faaliyetleri 91 Tablo 74: Gelen ve Giden Evrak 98 Tablo 75: Açõlan Dosyalar 98 Tablo 76: Teslim Alõnan Adli Tebligat Birimlere Göre Dağõlõmõ 99 Tablo 77: İdari Davalar Tebligatlarõnõn Bakanlõk Birimlerine Göre Sayõlarõ ve Oranlarõ 99 Tablo 78: Ankara Duruşmalõ İdari Dava Dosyalarõnõn Mahkemelere Göre Dağõlõmõ 100 Tablo 79: Yõllarõ Arasõnda Mahkemelere Açõlan Dava Sayõlarõ 101 Tablo 80: 5233 Sayõlõ Yasaya Göre Evveliyat Araştõrma Tablosu 101 Tablo 81: Dosya işlem ve adetler 101 Tablo 82: Yargõtay da Duruşmasõna Girilen Dava Dosya Sayõsõ 102 Tablo 83: Duruşma Dõşõndaki İşlemler 102 Tablo 84: Bekleyen Dosya Sayõsõ 102 Tablo 85: İşlemi Biten Dosya Sayõsõ 102 Tablo 86: Dosya Sayõsõ 103 Tablo 87: 2009 Yõlõnda Yapõlan Eğitimler 105 Tablo 88: Yõllarõnda Yapõlan Eğitimler 112 Tablo 89: Ağ Donanõmlarõ 112 Tablo 90: Bilgisayar Donanõmlarõ 113 Tablo 91: Sunucu Sistemler 113 Tablo 92: METOP a Yapõlan İş ve İşlemler 114 Tablo 93: İlama Bağlõ Borç Ödemelerine İlişkin Tablo 116 Tablo 94: Donatõm ve Ayniyat Hizmetleri Çizelgesi 120 Tablo 95: Yõllarõ (AHS) Personel Hareketleri Çizelgesi 121 Tablo 96: 2009 yõlõnda atama yapõlan personel 122 Tablo 97: 2009 yõlõnda ayrõlan personel 122 Tablo 98: yõllarõnda il ve ilçede görevlendirilen personel 122 Tablo 100: Yõllarõ Merkez ve Taşra Teşkilatõ Unvan Dağõlõmõ 123 Tablo 101: Yõllarõ GİH Personeli Faaliyetleri Çizelgesi 123 Tablo 102:2009 yõlõnda Atamasõ Yapõlan ve Yer değiştiren Personel Sayõsõ 124 Tablo 103:2009 yõlõ Atamasõ Yapõlan ve Yer değiştiren Personel Sayõsõ 124 Tablo 104: Yõllarõ GİH Personelin Merkez ve Taşra Teşkilatõ Unvan Dağõlõmõ 124 Tablo 105: Yõllarõ GİH Personeli Merkez ve Taşra Teşkilatõ Dolu/Boş Kadrosu 125 Tablo 106:İl ve İlçe Sayõsõ İle Memur Dağõlõmõ 125 Tablo 107:Genel Müdürlüğümüz Tarafõndan Yapõlan Teftişler 125 Tablo 108:Muhakemat Müdürlükleri Tarafõndan Yapõlan İlçe Teftişleri 126 Tablo 109:Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapõlan başvuru ve cevap sayõlarõ 126 Tablo 110:Tekit İşlemleri 127 Tablo 111:BİMER Başvuru ve Cevap Sayõlarõ 127 Tablo 112:Amaç ve Hedeflerimiz 131 Tablo 113:Merkez Teşkilatõ 2009 Yõllõna Ait Bütçe Tablosu 135 Tablo 114:Taşra Teşkilatõ 2009 Yõllõna Ait Bütçe Tablosu 135 Tablo 115:Merkez Teşkilatõ Yõllarõna Ait Bütçe Giderleri Tablosu 137 Tablo 116:Merkez Teşkilatõ Yõllarõna Ait Bütçe Giderleri tablosu 139 Tablo 117:Merkez Teşkilatõ Yõllarõna Ait Mahkeme Harç ve Giderleri tablosu 140 Tablo 118:Merkez Teşkilatõ Yõllarõna Ait Bütçe Ödenekleri ve Harcamalarõ 140 Tablo 119:2009 Yõlõ Performans Programõ 144 BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 5 / 162

6 Tablo 120:Muhakemat Hizmetleri Performans Hedefi 144 Tablo 121:Devlet Hukuk Danõşmanlõğõ ve Muhakemat hizmetleri Performans hedefleri 145 Tablo 122:Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Değerlerinin Hedefe Ulaşma Derecesine Göre Dağõlõmõ 148 Tablo 123:Performans Göstergesi 149 Tablo 124:Performans Göstergesi 150 Tablo 125:Performans Göstergesi 151 Tablo 126:Performans Göstergesi 152 Tablo 127:Performans Göstergesi 153 Tablo 128:Performans Göstergesi 154 Tablo 129:Performans Göstergesi 157 Tablo 130:Üstünlükler Güçlü ve Zayõf Alanlar, Fõrsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi 157 Grafik No Grafikler Sayfa No: Grafik 1 : Türkiye Geneli Norm Kadro Durumu 32 Grafik 2 : Türkiye Geneli Dolu Kadro Durumu 33 Grafik 3 : Türkiye Geneli Boş Kadro Durumu 33 Grafik 4 : Merkez Teşkilatõ Unvanlara Göre Personel Dağõlõmõ 34 Grafik 5 : Taşra Teşkilatõ Hizmet Sõnõflarõna Göre Personel Dağõlõmõ 34 Grafik 6 : Merkez ve Taşra Teşkilatõ Hizmet Sõnõflarõna Göre Personel Dağõlõmõ 34 Grafik 7 : Türkiye Geneli Hizmet Sõnõflarõna Göre Personel Dağõlõmõ 35 Grafik 8 : İl de Görev Yapan Personel Dağõlõmõ 37 Grafik 9 : İlçede Görev Yapan Personel Dağõlõmõ 36 Grafik 10: Merkez Teşkilatõ Cinsiyete Göre Personel Dağõlõmõ 36 Grafik 11: Taşra Teşkilatõ Cinsiyete Göre Personel Dağõlõmõ 37 Grafik 12: Türkiye Geneli Cinsiyete Göre Personel Dağõlõmõ 37 Grafik 13: Türkiye Geneli Personelin Kõdem Süresine Göre Dağõlõmõ 38 Grafik 14: Türkiye Geneli Yaş Dağõlõmõ 38 Grafik 15: Merkez Teşkilatõ Eğitim Durumu 39 Grafik 16: Taşra Teşkilatõ Eğitim Durumu 39 Grafik 17: Türkiye Geneli Personelin Eğitim Durumu 40 Grafik 18: Türkiye Geneli Norm Kadro Durumu 41 Grafik 19: Türkiye Geneli Dolu Kadro Durumu 41 Grafik 20: İl ve İlçelerde Görev Yapan Hazine Avukatlarõ 42 Grafik 21: Türkiye Geneli AHS Kadõn/Erkek Dağõlõmõ 43 Grafik 22: Personelin Kõdem Süresine Göre Dağõlõmõ 43 Grafik 23: Türkiye Geneli AHS Personelin Yaş Dağõlõmõ 44 Grafik 24: Türkiye Geneli AHS Eğitim Durumu 45 Grafik 25: G.İ.H. ve T.H.S. Türkiye Geneli Toplam Kadro 46 Grafik 26: G.İ.H. ve T.H.S. Türkiye Geneli Dolu Kadro 46 Grafik 27: İl ve İlçede Görev Yapan Personel 47 Grafik 28: Türkiye Geneli GİH ve THS Kadõn/Erkek Dağõlõmõ 48 Grafik 29: Türkiye Geneli Kõdem Süresi 49 Grafik 30: GİH ve THS Personelinin Yaş dağõlõmõ 49 Grafik 31: Türkiye Geneli G.İ.H. ve T.H.S. Eğitim Durumu 50 Grafik 32: 5538 Sayõlõ Kanun ile Genel Müdürlüğümüze Atanan Hazine Avukatlarõ 59 Grafik 33: 5538 Sayõlõ Kanun İle Genel Müdürlüğümüze Devredilen Dava Adetleri 59 Grafik 34: 2009 Yõlõ Takip Edilen Hazinenin Taraf Olduğu Derdest Davalar 65 Grafik 35: Hukuk davalarõ 67 Grafik 36: İdare Mahkemelerinde Açõlan Davalar 67 Grafik 37: Ceza Davalarõ 67 Grafik 38: Hazinenin Taraf Olduğu Derdest Dava ve İcra Takipleri 68 Grafik 39: Türkiye Geneli Derdest Dava ve İcra Takipleri 68 Grafik 40: Gayrimenkul Davalarõnõ 70 Grafik 41: Genel Dava Toplamõ ile Gayrimenkul Davalarõnõ 70 Grafik 42: Hazinenin Davacõ Olduğu Derdest Hukuk Davalar 71 BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 6 / 162

7 Grafik 43: Hazinenin Davalõ Olduğu Derdest Hukuk Davalar 72 Grafik 44: Derdest Hukuk Davalar 72 Grafik 45: Kesinleşen Toplam Dava ve İcra Takip Adedi, Oranlarõ 73 Grafik 45: Kesinleşen Genel Dava Toplamõnõn Hazine Lehine ve Aleyhine Kesinleşme Oranõ 74 Grafik 47: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõnda Kesinleşen Toplam Dava Adedi 87 Grafik 48: Türkiye Genelinde Yõllarõ Arasõndaki Kesinleşen Dava Dosya Sayõlarõ 88 Grafik 49: Türkiye Genelinde Yõllarõndaki Bütçe Ödenekleri 141 Grafik 50: Türkiye Genelinde Yõllarõndaki Bütçe Harcamalarõ 141 Grafik 51: Türkiye Genelinde 2002 Yõlõ Bütçe Harcamalarõ 142 Grafik 52: Türkiye Genelinde 2003 Yõlõ Bütçe Harcamalarõ 142 Grafik 53: Türkiye Genelinde 2004 Yõlõ Bütçe Harcamalarõ 142 Grafik 54: Türkiye Genelinde 2005 Yõlõ Bütçe Harcamalarõ 142 Grafik 55: Türkiye Genelinde 2006 Yõlõ Bütçe Harcamalarõ 143 Grafik 56: Türkiye Genelinde 2007 Yõlõ Bütçe Harcamalarõ 143 Grafik 57: Türkiye Genelinde 2008 Yõlõ Bütçe Harcamalarõ 143 Grafik 58: Türkiye Genelinde 2009 Yõlõ Bütçe Harcamalarõ 143 Grafik 59: Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Değerlerinin Hedefe Ulaşma Derecesine Göre Dağõlõmõ 148 Grafik 60: Performans Göstergesi 149 Grafik 61: Performans Göstergesi 150 Grafik 62: Performans Göstergesi 151 Grafik 63: Performans Göstergesi 152 Grafik 64: Performans Göstergesi 153 Grafik 65: Performans Göstergesi 154 Grafik 66: Performans Göstergesi 155 Şekil No Şekiller Sayfa No: Şekil 1: Maliye Bakanlõğõ Organizasyon Şemasõ 15 Şekil 2: Örgüt Yapõsõ 18 Şekil 3: BAHUM Avukatlõk Hizmetleri Organizasyon Şemasõ 19 Şekil 4: BAHUM İdari Hizmetleri Organizasyon Şemasõ 21 Şekil 5: Taşra Teşkilatõ 28 Şekil 6: BAHUM Merkez ve Taşra İletişim Alt Yapõ Şemasõ 27 Resim No Resimler Sayfa No: Resim 1 : BAHUM Hizmet Binasõ Görünümü 15 Resim 2 : BAHUM Ek Hizmet Binasõ Görünümü 16 Resim 3 : Seminer Açõlõş Töreni 106 Resim 4 : Seminer Açõlõş Töreni 106 Resim 5 : Sayõn Genel Müdürümüz Selahattin İNCİ nin Açõlõş Konuşmalarõ 107 Resim 6 : Seminer Görüntüleri 107 Resim 7 : Seminer Görüntüleri 108 Resim 8 : Seminer Görüntüleri 108 Resim 9 : Seminer Görüntüleri 109 Resim 10: Seminer Görüntüleri 109 Resim 11: Sayõn Genel Müdürümüz Selahattin İNCİ nin kapanõş konuşmalarõ 110 Resim 12: Sayõn Genel Müdürümüz Selahattin İNCİ nin kapanõş konuşmalarõ 110 Resim 13: Seminer Görüntüleri 111 Resim 14: Protokol İmza Töreni 115 Resim 15: Protokol İmza Töreni 115 BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 7 / 162

8 BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 8 / 162

9 BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI sayõlõ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine göre hazõrlamõş olduğumuz 2009 yõlõ Birim Faaliyet Raporumuz ile yõl boyunca 4353 sayõlõ Kanun ve diğer kanunlarla Genel Müdürlüğümüze verilen görev ve yetkiler kapsamõnda yürütülen faaliyetler ayrõntõlõ olarak gösterilmiştir. Genel Müdürlüğümüz merkez ve yurt geneline yaygõn taşra teşkilatõ ile hem hukuk danõşmanlõğõ hem de temsil görevini layõkõyla yerine getirmektedir. Bunun en önemli göstergesi, genel bütçeli idarelere verilen mütalaa sayõsõ ve dava kazanma oranõdõr yõlõ içinde yalnõzca merkez teşkilatõmõz tarafõndan verilen mütalaa sayõsõ 4075 adettir. Dava kazanma oranõ ise yüzde 62 dir yõlõ Birim Faaliyet Raporumuzda da görüldüğü gibi yõl içinde takip edilen dava sayõsõ dir. Bu davalar 1184 Hazine avukatõ ve 719 diğer personel tarafõndan yürütülmektedir. Bu davalar nitelik itibariyle birbirinden oldukça farklõ ise de ortalama olarak bir Hazine avukatõ tarafõndan takip edilen dava sayõsõ 461 adettir. Bu davalarõn içinde kamuoyunu yakõndan ilgilendirenler, stratejik önemi olanlar veya uluslararasõ tahkimde görülen oldukça yüksek meblağlõ davalar da vardõr. Devletin hukuk danõşmanlõğõ ve muhakemat hizmetleri gibi önemli görevlerini üstlenen ve sonradan genel bütçeye katõlan Karayollarõ Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi büyük yatõrõmcõ kuruluşlarõn davalarõnõ da devralan Hazine Avukatlarõnõn fiziki koşullarõnõ, teknolojik kaynaklarõnõ artõrmak yanõnda özlük haklarõnõ iyileştirmek amacõyla çabalarõmõz sürmektedir. Hazine Avukatlõğõnõ kariyer mesleği yapmak yönündeki hedefimizin gerçekleşmesi için hazõrlanan Devlet Davalarõnõn Takip Usulleri Hakkõndaki Kanun taslağõmõz bir an önce kanunlaşmayõ beklemektedir yõlõ içinde hedef olarak belirlediğimiz daha etkili bir hukuk hizmeti vermek üzere çalõşmalarõmõz süratle devam etmektedir. Bu kapsamda, mevzuat BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 9 / 162

10 ve uygulamada yaşanan aksaklõklarõn belirlenmesi, uygulamada birliğin sağlanmasõ ve hukuki anlamda idarelere yön verme ve dava sayõsõnõn azaltõlmasõ konularõnda çalõşmalar yapmak üzere 2008 yõlõ itibariyle kurulan Strateji Geliştirme Komisyonumuz bu yõl içinde içeriği raporda belirtildiği üzere altõ ayrõ konuda çalõşma yapmõş, bu çalõşmalar hakkõnda alõnan kararlar teşkilatõmõza veya ilgili idarelere duyurulmuştur yõlõ için en önemli hedeflerimizden biri de gerek dava ve icra yoluyla takip edilen ve gerekse henüz yargõya ve icraya intikal etmeyen Hazine alacaklarõnõn tahsilâtõnõn artõrõlmasõ ve hõzlandõrõlmasõdõr. Bu nedenle 2010 yõlõ Proje Yõlõ olarak belirlenmiştir yõlõ içinde tüm teşkilatõmõz seferber edilerek, tahsilâtõmõzõ hõzlandõrmak ve artõrmak için projeler üretilecek ve bu projeleri hayata geçirmek üzere kapsamlõ çalõşmalar yapõlacaktõr. Bir diğer hedefimiz Devletimiz adõna taraf olduğumuz uyuşmazlõklarõn yargõya intikal etmeden sulhen çözümü ile yargõya intikal etmiş, ancak sonuçlanmamõş uyuşmazlõklarõn sulhen çözümü konularõnda projeler üretmek ve bulunan çözüm yollarõ üzerinde çalõşmalar yapmaktõr. Ayrõca Devlet davalarõnõn daha etkin şekilde takibi ve Hazine alacaklarõnõn daha hõzlõ tahsili için Hazine avukatõ sayõsõnõn artõrõlmasõ da hedeflerimiz arasõndadõr. Elbette göreve yeni başlayan avukatlarõn mesleki eğitimi de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bakanlõğõmõzõn katkõlarõ ile devam edecektir. BAHUM, Birim Faaliyet Raporunda ayrõntõlõ olarak gösterilen faaliyetlerine gelecek yõllarda da üstlendiği görevin bilinci ve gururu ile devam edecektir yõlõ faaliyet raporunun hazõrlanmasõnda emeği geçen tüm arkadaşlarõma teşekkür ederim. Selahattin İNCİ Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 10 / 162

11 1.GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyon Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Misyonu; Devlet Hukuk Danõşmanlõğõnõ ve Muhakemat hizmetlerini 4353 sayõlõ Kanundaki hükümler çerçevesinde yerine getirmek tir. Vizyon Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Vizyonu; Devlet hukuk danõşmanlõğõndaki etkin ve verimli çalõşmalarõyla mevzuata ve uygulamaya yön veren, ulusal ve uluslararasõ hukuk alanõnda deneyimli, yurt içinde ve dõşõnda Devleti yargõ önünde temsil eden güçlü bir Genel Müdürlük olmak tõr. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1-Tarihçe! Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile ilgili ilk yazõlõ belge; 27 Eylül 1302 (1886) tarihli Maliye Nezaretine Merbut Hukuk Müşavirleriyle Dava Vekillerine Dair Talimat tõr.! İstanbul da Maliye Nezareti Hukuk Müşavirlerince takip edilen Hazine davalarõnõn defterdarlõğa devredilmesi sonucunda İstanbul Muhakemat Müdürlüğü kurulmuştur.! İstanbul Muhakemat Müdürlüğüne ait görev ve yetkiler, tarih, 2265 sayõlõ 1452 Numaralõ Kanunu Merbut 2 Numaralõ Cetvelin Maliye Teşkilatõna Ait Kõsmõnõn Tadili ve Bir Kõsõm Vazifelerin Sureti İfasõ Hakkõnda Kanun un 11 ve devamõ maddelerinde düzenlenmiştir.! tarih, 2573 sayõlõ Devlet Davalarõnõ Takibe Memur Avukatlar Hakkõnda Kanun ile, bütün Devlet davalarõnõn takibi Maliye Bakanlõğõna devredilmiş, Ankara ve İzmir de de birer muhakemat müdürlüğü kurulmuştur.! Mevcut teşkilatõn bu görevi yerine getirmeye yeterli olmadõğõnõn anlaşõlmasõ üzerine, tarihli ve 4353 sayõlõ Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarõnõn Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarõnda Bazõ Değişiklikler Yapõlmasõna Dair Kanun ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü kurulmuştur.! 14/12/1983 tarihli ve 178 sayõlõ Maliye Bakanlõğõnõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda" Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/b maddesi ile Devlet hukuk danõşmanlõğõnõ ve muhakemat hizmetlerini yapmak görevi Maliye Bakanlõğõna verilmiş, 9 uncu maddesinde de Devlet hukuk danõşmanlõğõ ve muhakemat hizmetlerinin 4353 sayõlõ Kanundaki teşkilat ve hükümler BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 11 / 162

12 çerçevesinde Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafõndan yürütüleceği hükme bağlanmõştõr. BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT KANUNLARINA AİT BİLGİLER VE YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETELER KANUN SAYISI KANUNUN ADI KABUL TARİHİ YAYIN TARİHİ YÜRÜRLÜK TARİHİ RESMİ GAZETE SAYISI Maliye Nezaretine Merbut Hukuk Müşavirleriyle Dava Vekillerine Dair Talimat 1886 ( ) Numaralõ Kanunu Merbut 2 Numaralõ Cetvelin Maliye Teşkilatõna Ait Kõsmõnõn Tadili ve Bir Kõsõm Vazifelerin Sureti İfasõ Hakkõnda Kanun Devlet Davalarõnõ Takibe Memur Avukatlar Hakkõnda Kanun Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarõnõn Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarõnda Bazõ Değişiklikler Yapõlmasõna Dair Kanun Tablo 1: BAHUM Teşkilat Kanunlarõ 4353 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR KANUN NO YÜRÜRLÜĞÜ GİRİŞ TARİHİ /01/ /02/ /02/ /08/1951 KHK-17 11/12/ /11/ /12/ /07/2004 Tablo 2: BAHUM Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapan Kanunlar BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 12 / 162

13 2-GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 4353 sayõlõ Kanun ve 178 sayõlõ KHK hükümleri uyarõnca görev yapan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü nün (BAHUM) Devlet Hukuk Danõşmanlõğõ ve Muhakemat Hizmetleri olmak üzere iki temel görevi vardõr. 2.1.Devlet Hukuk Danõşmanlõğõ! Bakanlõk Makamõndan veya bakanlõk birimleri ve diğer bakanlõklar tarafõndan, Makam dan onay alõnmak suretiyle sorulan işlerin hukuki gerekleri hakkõnda görüş bildirmek,! Bakanlõk ilgili daireleriyle diğer bakanlõklar tarafõndan hazõrlanõp gönderilen sözleşme taslaklarõ ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarõlarõnõ inceleyerek görüş bildirmek,! Yargõya intikal eden uyuşmazlõklarla, Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesinde görülmekte olan davalarõn dostane çözüm önerileri hakkõnda, uyuşmazlõğõn sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin Genel Müdür teklifini Bakanlõk Makamõna ve ilgili mercilere sunmak,! Yargõya intikal etmeyen uyuşmazlõklarõn sulh yoluyla çözümlenmesine esas teşkil edecek olan Başhukuk Müşaviri mütalaasõnõ vermek,! Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesine yapõlan başvurulara karşõ Devlet adõna savunmalarõn hazõrlanmasõ çalõşmalarõna katõlmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek,! İnsan haklarõ alanõndaki gelişmeleri ve bu husustaki mahkeme kararlarõnõ izleyerek değerlendirme çalõşmalarõ yapmak ve danõşmanlõk görevlerinde insan haklarõ ile uyumlu görüşlere yer verilmesini sağlamak. 2.2.Muhakemat Hizmetleri! Bakanlõklara ve genel bütçe kapsamõndaki diğer dairelere ait her türlü hukuk ve ceza davalarõ ile icra işlerinin ait olduğu makam ve mercilerde takip ve savunmasõnõ yapmak veya yaptõrmak;! Dava ve icra işleriyle ilgili olarak idarelerle gereken koordinasyonu sağlamak,! Mali konularõ içeren ve Hazineyi ilgilendiren idari davalarõn duruşmalarõnda, Bakanlõk ve genel bütçe kapsamõndaki diğer daireleri, Başhukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, müşavir hazine avukatlarõ ve hazine avukatlarõ vasõtasõyla idari yargõ mercilerinde temsil etmek,! İdari davalarda ilgili dairelerce yapõlacak savunmalarõ incelemek, yapõlacak değişiklikleri ilgili dairelere bildirmek,! Adli ve idari yargõ mercilerinden, hakemlerden, icra daireleri ile noterler tarafõndan Bakanlõğa veya Bakanlõk dairelerine yapõlacak tebliğleri Bakanlõk veya bu daireler adõna kabul ederek hukuki gerekleri hakkõnda ilgili dairelere gereken bildirimleri yapmak, BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 13 / 162

14 ! Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne bağlõ merkez ve il teşkilatlarõnõn faaliyetlerini, hukuk müşavirleri, müşavir hazine avukatlarõ ve hazine avukatlarõ vasõtasõyla en az üç yõlda bir denetletmek, denetim sõrasõnda görülen aksaklõklarõn giderilmesini sağlamak,! Hazine avukatlarõnca takibi mümkün bulunmasõ halinde, milletlerarasõ yargõ organlarõnda Devletin taraf olduğu davalarda ve uluslararasõ tahkim yoluyla çözümlenmesi öngörülen uyuşmazlõklarda Devleti ve genel bütçe içindeki daireleri temsil etmek,! Mevzuatõnda başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen diğer Hazine alacaklarõnõ dava, takip ve tahsil etmek,! tarihli ve 3628 sayõlõ Mal Bildiriminde Bulunulmasõ, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin birinci fõkrasõndaki suçlardan genel bütçeli daireleri ilgilendirenlerin ceza davalarõnõ takip etmek ve özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağõ sayõlan alacaklarõ dava, takip ve tahsil etmek. 2.3.Diğer Görevleri;! Görev alanõna giren ulusal ve uluslararasõ konularda personelin yurt içi ve yurt dõşõ eğitimi ile ilgili hizmetleri yapmak, hukuki yardõmda bulunmak,! İhtisas gerektiren veya ihtiyaç duyulan hallerde, avukatlõk hizmeti satõn almak; hizmet satõn alma yoluyla görevlendirilmiş olan avukatlarõn koordinasyonunu sağlamak,! Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak,! Bakanõn vereceği diğer görevleri yapmaktõr. BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 14 / 162

15 3-Maliye Bakanlõğõ Merkez ve Taşra Teşkilat Şemasõ BAHUM un Bakanlõk içindeki yerini gösteren teşkilat şemasõ aşağõdaki gibidir. Şekil 1: Maliye Bakanlõğõ Organizasyon Şemasõ BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 15 / 162

16 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI 1.2. HİZMET BİNASI: Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasõ Maliye Bakanlõğõ Yerleşkesi M Blokta yer alan bodrum, zemin, 1 ve 2 nci katlarda m2 alan içinde hizmet vermektedir. Taşra teşkilatõ ise; İllerde defterdarlõk bünyesinde muhakemat müdürlükleri, ilçelerde malmüdürlükleri bünyesinde hazine avukatlõklarõ olarak yapõlanmõş bulunmaktadõr. Resim 1: BAHUM Hizmet Binasõ Görünümü 2.2. EK HİZMET BİNASI: 2008 yõlõnda Bahçelievler de Kamu İhale Kurumunun bulunduğu bina Ankara Defterdarlõğõna tahsis edilmiş olup, 2010 yõlõ içerisinde binanõn tadilat ve onarõmõnõn bitmesi halinde Ankara Muhakemat Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüzün bazõ birimleri bu binaya taşõnacaktõr. Resim 2: BAHUM Ek Hizmet Binasõ Görünümü BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 16 / 162

17 Hizmet Binasõnõn Adresi: Maliye Bakanlõğõ, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü; Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok Çankaya/ANKARA Ek hizmet Binasõnõn Adresi: Bahriye Üçok Caddesi No: 13 Beşevler/ANKARA Lojman Sayõsõ: Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez teşkilatõna tahsisli 36 (otuzaltõ) adet lojman bulunmaktadõr. Taşõt Aracõ (Tahsisli) : Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü makamõna tahsisli 1 adet makam aracõ mevcuttur. Diğer Taşõnõr Mallar: Genel Müdürlüğümüz (Merkez Teşkilatõ) hizmetlerinin yürütülmesinde kullanõlan taşõnõr mallarõn bir kõsmõ aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. DONANIM ENVANTERİ CİNSİ ADI ADET FOTOKOPİ MAKİNASI 7 TELEFON MAKİNASI 135 FAKS MAKİNASI 3 Tablo 3: Donanõm Envanteri Mal Edinme Biçimi: Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne ayrõlan mal ve hizmet alõmlarõ tertibindeki ödenekler kullanõlarak, mal ve hizmetler edinilmektedir. BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 17 / 162

18 2. ÖRGÜT YAPISI 2.1.Merkez Teşkilatõ Şekil 2: Örgüt Yapõsõ BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 18 / 162

19 2.1.1.BAHUM Avukatlõk Hizmetleri Organizasyon Şemasõ Şekil 3: BAHUM Avukatlõk Hizmetleri Organizasyon Şemasõ BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 19 / 162

20 Merkez teşkilatõ personel dağõlõmõ Merkez teşkilatõnda Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürüne bağlõ 6 hukuk müşaviri, 39 müşavir Hazine avukatõ ve 15 Hazine avukatõ ile 3 daire başkanõ, 11 şube müdürü, 13 uzman, 2 istatistikçi, 1 mütercim, 16 şef, 2 bilgisayar işletmeni, 39 V.H.K.İ. ve 4 memur yer almaktadõr Hukuk Müşavirleri Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde 6 hukuk müşaviri bulunmaktadõr. Hukuk müşavirlerine bağlõ müşavir hazine avukatlarõ ve hazine avukatlarõ görev yapmaktadõr Hukuk Müşavirlerinin Görevleri: " Bakanlõğõmõz birimleri ile diğer bakanlõklardan hukuki görüş talebiyle gönderilen işler hakkõnda görüş bildirmek, " Taşra teşkilatõndan gönderilen dava ve icra işleri hakkõnda talimat vermek, " Uyuşmazlõğõn sulhen halli konusunda yetkisi dahilinde mütalaa vermek, " Bakanlõk ilgili daireleriyle diğer bakanlõklar tarafõndan hazõrlanõp gönderilen sözleşme taslaklarõ ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarõlarõ hakkõnda hukuki görüş bildirmek, " Gereken hallerde yargõ önünde temsil yetkisini kullanmak, " Mali hususlarõ içeren ve Hazineyi ilgilendiren idari davalara karşõ Bakanlõklar ve ilgili dairelerince hazõrlanarak Maliye Bakanlõğõ na gönderilen savunmalar üzerinde gereken hallerde hukuki mütalaa vermek, " Bakanlõğõn hukuki yönden temsil edileceği toplantõlarda gerektiğinde temsil görevini yerine getirmek, " Merkez ve taşra teşkilatõnõn faaliyetlerini teftiş veya murakabe etmek, " Genel Müdürün vereceği diğer işleri yapmaktõr Merkez Müşavir Hazine Avukatlarõ ve Hazine Avukatlarõnõn Görevleri: " Bakanlõğõmõz birimleri ile diğer bakanlõklar tarafõndan hukuki görüş talebiyle gönderilen dosyalarõ incelemek, mütalaalarõ hazõrlamak, " Taşra teşkilatõndan gönderilen dava ve icra dosyalarõnõ incelemek bu dosyalarla ilgili talimatlarõ hazõrlamak, " Uyuşmazlõğõn sulhen halli konusunda görüş talep edilen dosyalarõ incelemek, bu dosyalarla ilgili mütalaalarõ hazõrlamak, " Bakanlõk ilgili daireleriyle diğer bakanlõklar tarafõndan hazõrlanõp gönderilen sözleşme taslaklarõ ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarõlarõnõ BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 20 / 162

21 incelemek, bunlarla ilgili olarak yapõlan komisyon toplantõlarõna katõlmak, tutanak düzenlemek, görüş ve değerlendirme formunu hazõrlamak, " Merkezden takip edilmesi gereken önemli davalarda (özellikle uluslararasõ tahkim, Yüce Divan da görülen davalar) Devleti yargõ önünde temsil etmek, " Mali konularõ içeren ve Hazineyi ilgilendiren idari davalarõn duruşmalarõnda, Bakanlõk ve genel bütçe kapsamõndaki diğer daireleri idari yargõ mercilerinde temsil etmek, " Görev verilmesi halinde, ilgili idarelerle yapõlan toplantõlarda Genel Müdürlüğümüzü temsil etmek, " Genel Müdürlüğümüzdeki komisyon çalõşmalarõna katõlmak, " Görev verilmesi halinde, TBMM komisyonlarõnda Genel Müdürlüğümüzü ve Bakanlõğõmõzõ temsil etmek, " Görev verilmesi halinde, il teşkilatlarõnõ denetlemek, hazõrlanacak raporlarõ Genel Müdüre sunmak, " Hukuk müşavirleri veya Genel Müdürün vereceği diğer işleri yapmaktõr Daire Başkanlarõ Genel Müdürlüğümüzde 3 Daire Başkanõ görev yapmaktadõr. Şekil 4: BAHUM İdari Hizmetleri Organizasyon Şemasõ BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 21 / 162

22 Şube Müdürlüklerinin Görevleri Bütçe Şubesi " Bütçe çağrõsõ ve eki bütçe hazõrlama rehberi ile yatõrõm genelgesi ve eki yatõrõm programõ hazõrlama rehberinde belirtilen ilke ve standartlara uygun olarak Genel Müdürlüğümüzün bütçe teklifini hazõrlamak, ayrõntõlõ harcama programõnõ yapmak, ödenek taleplerini dikkate alarak ödenek dağõtmak, " Bütçe ödeneklerimizin kullanõmõna ve yõl içinde ortaya çõkan ihtiyaca göre aktarma, serbest bõrakma, revize, tenkis gibi her türlü bütçe uygulama işlemlerine ait teklifleri hazõrlamak, " Bir önceki yõla ait bütçe ödeneklerimizin kullanõmõna ilişkin Genel Müdürlüğümüz gider kesin hesap cetvelini hazõrlamak, " Bütçe Kanunu, analitik bütçe sõnõflandõrmasõ ve diğer mali mevzuat konularõnda taşra teşkilatõmõzca sorulan sorulara cevap verilmek suretiyle uygulamayõ yönlendirmek, " Genel Müdürlüğümüzün performans esaslõ bütçe tasarõsõ ve yõllõk faaliyet raporlarõnõn hazõrlõk çalõşmalarõna katõlmak, " Maaş ve diğer özlük haklarõna ilişkin ödemeleri yapmak, " Genel Müdürlüğümüz merkez personelinin vekâlet ücretlerini ödemek, " Mahkeme masraflarõ, keşif ve diğer ödemelere ait avans ve kredi açõlmasõ ve kapatõlmasõ işlemlerini yapmak, " Harcõrah ödemelerini yapmak, " Limit fazlasõ vekâlet ücreti dağõtõmõna ilişkin işlemleri yapmakla görevlidir Evrak Şubesi " Genel Müdürlüğümüze gelen evraklarõ teslim alarak ilgili yerlere sevkini sağlamak, " 4353 sayõlõ Yasa gereğince Bakanlõğõmõz adõna Genel Müdürlüğümüze gelen dava ve icra ile ilgili her türlü tebligat ve noterlerden gelen ihtarnameleri teslim alarak ilgili birimlere sevkini sağlamak, " Genel Müdürlüğümüz birimlerinden çõkan yazõlarõ elden veya posta yoluyla gidecekleri yerlere göndermekle görevlidir Arşiv Şubesi " Genel Müdürlüğümüze ait arşiv işlemlerini, 3473 sayõlõ Muhafazasõna Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkõnda Kanun ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkõnda Yönetmelik ile Standart Dosya Planõ Genelgesi ve eklerine uygun olarak yapmakla görevlidir. BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 22 / 162

23 Kütüphane ve Yayõm Şubesi " Genel Müdürlümüzün kütüphanesindeki her türlü kitap, dergi ve bülten ile resmi gazeteleri tüm personelimizin hizmetine sunmakla görevlidir. Kütüphanedeki her türlü kitap, BBS üzerinden hazõrlanan ara program vasõtasõyla elektronik ortamda kayõt altõna alõnmõştõr. Kitap alõşverişleri ve dosya düzeni bu program üzerinden yapõlmaktadõr. Ayrõca merkez ve taşra teşkilatõmõzõn kitap ve dergi ihtiyaçlarõnõ tespit ederek karşõlamak da bu şubenin görevleri arasõndadõr Eğitim Şubesi " Genel Müdürlüğümüzün yõllõk eğitim planõnõ yapmak ve takip etmek, diğer birimlerin hazõrladõklarõ eğitimlere eğitici ve katõlõmcõ olarak personelimizin katõlõmlarõnõ sağlamakla görevlidir Bilgi İşlem ve Dokümantasyon Şubesi " Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatõnda bilgi sisteminin kurulmasõ, geliştirilmesi ve çalõşmasõna dair işlemleri yürütmekle görevlidir İlama Bağlõ Borçlar Şubesi " Mahkeme kararlarõ ile hüküm altõna alõnan ve Bakanlõğõmõzca ödenmesi gereken ödeme işlemlerini yapmak. " 5233 sayõlõ Terörle Mücadeleden Doğan Zararlarõn Karşõlanmasõ Hakkõnda Kanun uyarõnca Valiliklerde kurulan Zarar Tespit Komisyonlarõndan gelen yazõlara cevap vermekle görevlidir Donatõm-Destek Şubesi " Genel Müdürlüğümüz ayniyat hizmetleriyle ilgili işlemleri takip edilmektedir İstatistik Şubesi " Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatõnda takip edilen davalarõn istatistik cetvellerini hazõrlayarak ilgililere sunmaktadõr Hazine Temyiz Şubesi " Yargõtay da bulunan hazine davalarõna ait idari işlemleri takip etmek, " Her türlü mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesi, " Muakkiplik hizmetleri yerine getirilmektir Toplam Kalite Yönetimi Şubesi " Genel Müdürlüğümüzde Toplam Kalite Yönetimi çalõşmalarõ yapmak, " Genel Müdürlüğümüzün performans esaslõ bütçe tasarõsõ ve yõllõk faaliyet raporlarõ hazõrlõk çalõşmalarõna katõlmaktõr. BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 23 / 162

24 Personel I Şubesi " Genel Müdürlüğümüze bağlõ merkez ve taşra teşkilatõnda görev yapan hazine avukatlarõnõn atama, terfi, izin, istifa ve emeklilik gibi işlemlerini yapmak, " Kadrolarõn dağõtõm, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili teklifleri hazõrlayarak ilgili birimlere sunmak, " 657 sayõlõ DMK gereği derece, terfi ve intibak işlemleri ile mal bildirimi işlemlerini yapmakla görevlidir Personel II Şubesi " Genel Müdürlüğümüze bağlõ merkez ve taşra teşkilatõnda görev yapan idari personelin atama, terfi, izin, istifa ve emeklilik gibi işlemlerini yapmak, " Kadrolarõn dağõtõm, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili teklifleri hazõrlayarak ilgili birimlere sunmak, " 657 sayõlõ DMK gereği derece, terfi ve intibak işlemleri ile mal bildirimi işlemlerini yapmakla görevlidir Teftiş ve Bilgi Edinme Şubesi " 4353 sayõlõ Kanunun 2 nci maddesinin f bendi uyarõnca yapõlmasõ gereken teftiş ve murakabe işlemleri ile ilgili sekretarya görevini yapmak, " Bilgi Edinme Kanunu kapsamõnda yapõlan işlerle ilgili sekretarya görevini yapmak, " Terkin ve tekit ile ilgili sekretarya görevini yapmakla görevlidir İdari Davalar Şubesi " Danõştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinde hazineyi ilgilendiren idari davalara ait her türlü işlemleri takip etmek ve kayõtlarõ tutmak, savunmalarõn mahkemelere intikalini sağlamak, posta ve benzeri giderleri ödemek, Maliye Bakanlõğõna ait idari dava tebligatlarõnõ alarak, Bakanlõğõmõzõn genel evrakõ kanalõyla ilgili birimlere teslim etmek ve Genel Müdürlüğümüzün adli ve idari yargõdaki muakkiplik hizmetlerini yürütmekle görevlidir. BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 24 / 162

25 2.2.TAŞRA TEŞKİLATI: Muhakemat Müdürlükleri BAHUM taşra teşkilatõnõn başõnda defterdarlõğa bağlõ muhakemat müdürleri bulunmaktadõr. Muhakemat müdürlerinin idaresinde muhakemat müdür yardõmcõlarõ, müşavir hazine avukatlarõ, hazine avukatlarõ ile şef, raportör ve memurlar görev yapmaktadõr. Muhakemat müdürleri, muhakemat müdür yardõmcõlarõ, müşavir hazine avukatlarõ ve hazine avukatlarõ genel bütçe kapsamõndaki dairelere ait hukuk ve ceza davalarõnda ve her türlü icra takiplerinde bu daireleri mahkemeler, hakemler, icra daireleri nezdinde temsil yetkisini haizdir. Muhakemat müdürlükleri 4353 sayõlõ Kanunun 3 üncü maddesinde sayõlan görevleri yapar. Bakanlõkça verilecek veya devredilecek olan yetkileri kullanõr. Muhakemat müdürleri, muhakemat müdür yardõmcõlarõ, müşavir hazine avukatlarõ ve hazine avukatlarõ Maliye Bakanlõğõ ile Hazineyi ilgilendiren işlerde genel bütçe içindeki diğer daireleri idare ve vergi mahkemelerinde vekil sõfatõyla temsil ederler Muhakemat Müdürlüklerinin Görevleri:! Defterdarlõktan veya genel bütçe kapsamõndaki birimlerden sorulan işlerin hukuki gerekleri hakkõnda mütalaa vermek,! İl ve bağlõ ilçelerdeki hazineye ait tüm davalarla, genel bütçe kapsamõndaki dairelere ait hukuk ve ceza davalarõ ile icra işlerinin ait olduğu makam ve mercilerde takip ve savunmasõnõ yapmak veya yaptõrmak,! Özel kanunlarõnda ayrõca tebliğ mercii gösterilmemiş olan Hazineye ait adli ve idari yargõ mercileri, hakemler, icra daireleri ve noterler tarafõndan yapõlacak tebliğleri kabul ederek hukuki gerekleri hakkõnda ilgili daireye gereken bildirimleri yapmak,! İl ve bağlõ ilçelerdeki hukuki danõşmanlõk ve muhakemat hizmetlerini takip etmek, denetlemek veya müşavir hazine avukatlarõ ve hazine avukatlarõ tarafõndan denetletmek ve düzenlenecek raporlarõ Bakanlõğa göndermek,! Bakanlõğa ait idari davalarda bakanlõğõ temsil etmek, mali konularõ içeren ve Hazineyi ilgilendiren idari davalara ait olmak üzere genel bütçe kapsamõndaki dairelerin hazõrladõklarõ savunmalar üzerinde gereken hallerde hukuki görüş bildirmek,! Devredilen yetkiler kapsamõnda dava açõlmasõndan ve icra takibi yapõlmasõndan veya açõlmõş davalar ile icra takiplerinden yahut kanun yollarõna müracaat etmekten vazgeçmek,! Müdürlüğe ait diğer idari işlemleri yapmakla görevlidir. BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 25 / 162

26 2.2.3.Taşra Teşkilatõ Şemasõ; Şekil 5: Taşra Teşkilatõ BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 26 / 162

27 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Teşkilatõmõzõn iş süreçleri incelenerek amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda BAHUM Bilişim Sistemi (BBS) ve Merkezi Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) ve Hukuk Bilişim Sistemi (HBS) projeleri ile gerekli donanõm ve yazõlõm projeleri hayata geçirilmiş ve Genel Müdürlüğümüz personelinin kesintisiz kullanõmõna sunulmuştur. 3.1.İletişim Altyapõsõ Genel Müdürlüğümüz teşkilatõnõn bilgisayar iletişim ağ alt yapõsõnõn uzak bağlantõsõ (Wide Area Network), Bakanlõğõmõz Muhasebat Genel Müdürlüğü Say2000i ağ altyapõsõ üzerinden sağlanmaktadõr. Genel Müdürlüğümüzün topolojik ağ alt yapõ şemasõ aşağõdadõr. Taşra Kullanõcõlarõ Kullanõcõlar Web Portal Public Web IDS/IPS Bahum NET F W Muhasebat 6500 Anti-virus, AS FW URL Filter(300) Internet DB Log Analyzer NMS (Nagios/MRTG) SMTP AV AS (2300) Mail Server DNS Donanõm Envanteri Şekil 6: BAHUM Merkez ve Taşra İletişim Alt Yapõ Şemasõ Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatõnda tesis edilen ağ donanõm cihazlarõna ait tablo aşağõdadõr. AĞ DONANIMLARI DONANIM TOPLAM AĞ VERİ UÇ SAYISI (DATA PRİZİ) AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI (FİREWALL) 6 AĞ AKTİF CİHAZLARI (SWİTCH) 158 Tablo 4: Ağ Donanõmlarõ BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 27 / 162

28 Merkez ve taşra teşkilatõnda tesis edilen kullanõcõ bilgisayar ile çevre birimleri donanõm cihazlarõna ait tablo; BİLGİSAYAR DONANIMLARI DONANIM TOPLAM MASA ÜSTÜ KİŞİSEL (PC) BİLGİSAYAR DİZÜSTÜ (NOTEBOOK) BİLGİSAYAR 96 YAZICI (SİYAH-BEYAZ) 440 YAZICI (RENKLİ) 3 TARAYICI (SCANNER) 9 KESİNTİSİZ GÜÇ (KGK) 12 PROJEKSİYON Fiziksel Sunucu Envanteri Tablo 5: Bilgisayar Donanõmlarõ Merkez ve taşra teşkilatõnda tesis edilen ana bilgisayar ile çevre birimleri donanõm cihazlarõna ait tablo; SUNUCU SİSTEMLERİ DONANIM TOPLAM WEB SUNUCU 3 UYGULAMA SUNUCU 2 VERİ TABANI SUNUCUSU 3 E-POSTA SUNUCUSU 1 ANA SUNUCU 3 Tablo 6: Sunucu Sistemler 3.2.Bilgi-Bilişim Sistemleri Projeleri Genel Müdürlüğümüzün Merkez ve Taşra teşkilatõ iş süreçleri incelenerek süreçlere uygun bilişim sistem tasarõmlarõ yapõlmõştõr. Sistemler kurulurken Maliye Bakanlõğõ birimleri ile diğer Bakanlõklarõn kullandõğõ bilişim sistemlerine entegre olabilecek özellikte olmasõna dikkat edilmiştir. Sistemler, başta Web servisleri yöntemiyle diğer bilgi sistemleriyle (VEDOP, SAY2000i, e-bütçe, MEOP, SGB-Net, UYAP, KPS, TAKBİS vb) veri alõşverişinde bulunabilecek yapõya sahiptir. Sistemler, standart bir bilişim altyapõsõna sahip olan kurumlardan gelecek her türlü veri ve bilgi entegrasyonuna açõktõr. Bakanlõğõmõz Milli Emlak Genel Müdürlüğü otomasyon projesi olan MEOP, İçişleri Bakanlõğõ Kamu Kimlik Paylaşõm Sistemi olan KPS ve Adalet Bakanlõğõ UYAP projesi ile veri ve bilgi transferi çalõşmalarõ devam etmektedir yõlõ başlarõna kadar gerçekleştirdiğimiz bilgi/bilişim projelerimiz; METOP (Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi) Genel Müdürlüğümüze bağlõ tüm muhakemat müdürlükleri ve hazine avukatlõklarõmõzda muhakemat ve otomasyon hizmetlerini yürütmek amacõyla 2001 BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 28 / 162

29 yõlõnda başlatõlan otomasyon projesi ile bugün itibari ile taşra teşkilatõmõzdaki davalarõn tüm süreçleri takip edilir duruma getirilmiştir. METOP sistemine bağlanan il ve ilçeler ile yapõlan işlemlerin sayõlar tablosu; METOP (Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi) YAPILAN İŞLER TOPLAM OTOMASYON İL SAYISI 81 OTOMASYON İLÇE SAYISI 28 KAYITLI DAVA SAYISI KAYITLI EVRAK SAYISI KULLANICI SAYISI Tablo 7: METOP ta Yapõlan İş ve İşlemler HBS (Hukuk Bilişim Sistemi) Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem faaliyetleri, 1997 yõlõnda tüm hukuk mevzuatõnõn arama ve tarama sistemi olan HBS nin kurulmasõ ile başlatõlmõştõr. Öncelikle Hazine avukatlarõmõzõn mevzuat ihtiyacõnõn karşõlanmasõ amacõyla kurulan sistem, günümüz koşullarõnda geliştirilerek yaklaşõk 99 bin adet mevzuat bilgi hacmine ulaşmõştõr. Bu sistem vatandaşõn hizmetine açõlmõştõr. Kurum içinde ise kullanõcõ başvurusu, kullanõcõ işlemi, mevzuat giriş, düzeltme, tasnif ve iç mevzuatõn oluşturulmasõ gibi işlemleri kapsamaktadõr BBS (BAHUM Bilişim Sistemi) Genel Müdürlüğümüz merkez şube ve avukatlõk hizmetlerimizin otomasyonunu ve muhakemat hizmetlerinin otomasyonu olan METOP ile Genel Müdürlük işlemlerinin entegrasyonunu amaçlayan bu bilişim sistemimizin veri tabanlarõ ve uygulamasõ 2006 yõlõnda kurulmuştur. Böylelikle personel, evrak, bütçe, mutemetlik, dava takip işlemleri gibi ortak hizmetlerin merkezi bir yapõda ihtiyaç duyulan verileri kullanarak, güncel işlemlerin daha hõzlõ ve verimli hale getirilmesi sağlanmõştõr BİDS (BAHUM İçerik Destek Sistemi) BİDS (BAHUM İçerik Destek Sistemi), METOP ve BBS sistemlerinde saklanan verilere ek olarak, verilerin sahip olduğu içeriğin sisteme girilmesi, ilgili dokümanlarõn ve bilgisayar ortamõnda saklanan her türlü dosyanõn (yazõ, resim, ses, görüntü kaydõ vs.) görüntülenmesi, saklanmasõ amacõyla kurulmuştur. Sistem METOP ve BBS sisteminde kayõtlõ gelen evrak, giden evrak ve dava dosyasõ ile ilgili tüm süreçlerin (muakkip fişi, tebligat, masraflar, duruşma/keşif/haciz/yõkõm ile ilgili dava tutanak/kararlarõ, Yargõtay/Danõştay kararlarõ gibi) orijinal içeriklerinin saklanmasõ ve görüntülenmesini sağlamaktadõr. BİDS, Genel Müdürlüğümüz ve Ankara Muhakemat Müdürlüğü nde 2007 yõlõnda uygulanmaya başlanmõştõr. BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 29 / 162

30 3.2.5.Avukat Destek Sistemi Avukat Destek Sistemi, METOP sisteminde kayõtlõ dava dosyasõ ile ilgili önemli tarihleri (duruşma/keşif/haciz/yõkõm tarihi, dava tarihi, hazõrlõk dosyalarõ zaman aşõmõ tarihi, icra takip dosyalarõ için son işlem tarihi (1 yõl sonra), anlõk gönderilecek bilgilendirme mesajlarõ (çağrõ kapatõlmasõ, özel mesajlar v.b.), anlõk gönderilecek idari mesajlar ve ihtiyaca göre belirlenecek diğer hukuki tarih ve işlemleri muhakemat müdürü, müdür yardõmcõsõ, müşavir Hazine avukatõ ve Hazine avukatlarõnõn cep telefonuna kõsa mesaj ve/veya e-posta olarak bildiren bir destek sistemidir. Sistemin amacõ; merkez ile taşra arasõndaki iletişimi arttõrmak, yoğun iş yükü arasõnda sistemden iş takipleri ile ilgili destek almak, sisteme kayõt edilen bilginin çok yönlü kullanõlmasõ ile değerini arttõrmak ve METOP un mobil çalõşma şartlarõna uygun hale getirilmesidir. Bu sistem yeni nesil çoklu ortam (cep telefonu kõsa mesaj servisleri) imkânlarõ kullanõlarak, yönetim ve avukatlara hukuksal ve işlevsel destek vermektedir BAHUM PORTAL (BAHUM Bilgi Portalõ) BAHUM PORTAL, kurum özelinde ihtiyaç duyulan tüm hukuki bilgileri ve süreçleri içinde barõndõran bir sistemdir. Genel olarak BAHUM PORTAL õn hedefi; BAHUM un kamuya açõlan penceresi, ilgili tüm tanõtõm ve bilgi edinme noktasõ olarak kamuya hizmet noktasõ, personelinin kurum ile ilgili tüm bilgilere ulaşabileceği kaynak bölgesi, e-devlet bünyesindeki giriş noktasõ, kurumsal iletişim merkezi, kurumsal bilgi paylaşõm noktasõ ve HBS, evrak sorgulamalarõ, kurumsal istatistikler gibi tüm BAHUM bilişim uygulamalarõnõ barõndõran daha üst uygulama olmasõdõr. BAHUM PORTAL õn iç ve dõş kullanõcõlar olmak üzere iki tane giriş kapõsõ tanõmlanmõştõr. Dõş kullanõcõlar ve vatandaşõn kendisi ile ilgili mevzuat sistemine, dõş kapõ üzerinden şifresiz olarak erişmesi sağlanmõştõr. İç kullanõcõlar ise, (BAHUM Merkez ve Taşra personeli) kendi kullanõcõ adõ ve şifresi ile sisteme giriş yaparak, kendisine ait kimlik bilgilerini izleyip, varsa düzeltmeler konusunda sistem üzerinden personel yöneticisine uyarõlarda bulunabilecek, kendi izin durumunu PORTAL üzerinden takip edebilecek, hastane sevk işlemlerini (BAHUM Merkez personeli için) BAHUM PORTALI üzerinden gerçekleştirebilecektir. BAHUM idari ve üst yönetiminin, BBS ve METOP üzerinde yapõlan bazõ işlerin istatistiksel özetlerini anlõk olarak BAHUM PORTAL üzerinden izlemesi sağlanmõştõr. BAHUM merkez teşkilatõ ve taşra teşkilatõnõ ilgilendiren güncel duyurular, BAHUM PORTAL üzerinden yayõnlanmõştõr. BAHUM merkez ve taşra teşkilatõ üzerinde uygulanabilecek olan anketlerin BAHUM PORTAL üzerinden yapõlmasõ sağlanmõştõr. BAHUM merkez ve taşra avukatlarõna yönelik olarak, hukuksal bilgi, tecrübe paylaşõmõ ve görüş alõş verişini sağlamak amacõ ile hukuksal bilgi paylaşõm platformu kurulmuştur. BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 30 / 162

31 METOP kapsamõndaki Hazine davalarõnõn mahkeme masraflarõ, vekalet ücreti, keşif ücreti, avans ve ödemeler gibi mali işlemlerin elektronik ortamda takibini sağlamak üzere, 9-13/02/2009 tarihleri arasõnda Genel Müdürlüğümüzde METOP Mali Takip Modülü Analizi Toplantõsõ, gerçekleştirilmiş ve METOP Mali Takip Sistemi kurma çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. Ayrõca, HBS Sistemimizin kurumsal bağlantõsõ için T.C. Danõştay Başkanlõğõ ve T.C. İçişleri Bakanlõğõ ile Genel Müdürlüğümüz arasõnda HBS Mevzuatõ Bilgi Paylaşõm protokolleri gerçekleştirilmiştir. BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 31 / 162

32 4-İNSAN KAYNAKLARI Genel Müdürlüğümüzde, 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununda yer alan Avukatlõk Hizmetleri, Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler sõnõflarõnda personel görev yapmaktadõr. Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri, muhakemat müdür yardõmcõlarõ Genel İdare Hizmetleri sõnõfõnda yer almakta olup, hem yönetici olarak idari görevleri yürütmekte, hem de 4353 sayõlõ Kanunun vermiş olduğu temsil yetkisi uyarõnca Hazineyi mahkemeler nezdinde temsil etmektedirler. Müşavir hazine avukatlarõ ve hazine avukatlarõ 657 sayõlõ Kanunun 36 ncõ maddesinde tanõmlanan avukatlõk hizmetleri sõnõfõnda çalõşmaktadõrlar. 657 sayõlõ Kanunun 36/V maddesi, Avukatlõk Hizmetleri Sõnõfõ, özel kanunlarõna göre avukatlõk ruhsatõna sahip, baroya kayõtlõ ve kurumlarõnõ yargõ mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurlarõ kapsar. şeklindedir yõllarõnda Hazine avukatõ sayõsõnda yüzde elliye yakõn artõş olmuştur yõlõnda 847 olan Hazine avukatõ sayõmõz, 2009 yõlõnda dür tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatõnda toplam kadro sayõsõ dur. Kadrolarõn % 77 si dolu % 23 ü ise münhal bulunmaktadõr Merkez ve taşra teşkilatõ personelinin dolu-boş kadro durumunu BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ DOLU BOŞ KADRO DURUMU TEŞKİLAT KADRO TOPLAM DOLU KADRO TOPLAM BOŞ KADRO MERKEZ TAŞRA TOPLAM Tablo 8: Türkiye Geneli Dolu Boş Kadro Durumu Türkiye Geneli Norm Kadro Durumu Grafiği; Merkez; 216; 9% Taşra; 2253; 91% Grafik 1: Türkiye Geneli Norm Kadro Durumu BAHUM 2009 Yõlõ Birim Faaliyet Raporu 32 / 162

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü BAHUM 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 169 Posta : Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok 06100 Çankaya/ANKARA Telefon : (312) 415 29 00

Detaylı

2008 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

2008 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2009 BAHUM 2008 Yılı Birim Faaliyet Raporu 2 / 149 İÇİNDEKİLER Başhukuk

Detaylı

2007 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2007 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU MART 2008 BAHUM 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 / İÇİNDEKİLER Başhukuk Müşaviri

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü 206 Faaliyet Raporu 8 Hukuk İşleri Müdürlüğü 206 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Müdürlüğümüzün Görevleri: Hukuk İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez 3 Aylık İstatistik 6 Aylık İstatistik Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Bakanlığımız ve diğer genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler adına yürütülen hukuk hizmetlerine ilişkin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8- (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacõ, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlõğõnõn işleyişi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Hukuk Müşavirliğimiz 93,38 m2 alanda hizmet görmektedir

Hukuk Müşavirliğimiz 93,38 m2 alanda hizmet görmektedir 1- GENEL BİLGİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2013 YILI A-Yetki Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (14/01/2004) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi:12/02/2010 Kabul Sayısı: 62 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 04/03/2010 Tarihli Memleket Gazetesi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 01 Temmuz

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (02/01/2002) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013

BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013 BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013 BATMAN DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Daire Adı: Personel Rapor Adı Amacı Tarihi ve/veya Personel Hareketleri İstatistik Cetvelleri Personelin atama,ayrılma,

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ EK:B/1 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ Daire/S ervis Adı Servis Sorumlusu Yedek Görevli Görevler Görevli 1) Bakanlık birimleri ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/5

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/5 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/5 Konusu : Akaryakõt Pompalarõna (LPG dahil) Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazlar, İşlemleri Süresinde Tamamlayamayanlar ve

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı