ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SUBAġI KUġ GÖZLEM TOPLULUĞU. Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SUBAġI KUġ GÖZLEM TOPLULUĞU. Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL"

Transkript

1 ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SUBAġI KUġ GÖZLEM TOPLULUĞU Milleyha Sulak Alanının BiyoçeĢitliliği ve Güncel Durumu Raporu Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL Temmuz-2014 HATAY

2 Milleyha Sulak Alanının BiyoçeĢitliliği ve Güncel Durumu Raporu Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL Temmuz-2014, HATAY Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği SubaĢı KuĢ Gözlem Topluluğu Fotoğraflar: Ali Atahan, Samim Kayıkçı Referans gösterme: Kayıkçı, S., Atahan, A., Gül, O., Atahan, M., Gül, M., Milleyha Sulak Alanının BiyoçeĢitliliği ve Güncel Durumu Raporu. Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği & SubaĢı KuĢ Gözlem Topluluğu, 33 s, Hatay. Desteklerinden dolayı Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği ne teģekkür ederiz. Baskı: BarıĢ Ofset ve Matbacılık/Samandağ/Hatay

3 I ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... l ÖZET... II ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... III ġekġller DĠZĠNĠ... IV 1.GĠRĠġ Sulak Alan nedir? Sulak Alanların Önemi Hatay Ġlindeki Sulak Alanlar MATERYAL VE YÖNTEM AraĢtırma Alanının Tanımı Yöntem BULGULAR AraĢtırma Alanının BiyoçeĢitliliği AraĢtırma Alanındaki Bitki Türleri AraĢtırma Alanındaki Sürüngenler AraĢtırma Alanındaki ĠkiyaĢamlılar AraĢtırma Alanının KuĢları AraĢtırma Alanının Kelebekleri Alandaki Ġnsan Kaynaklı Olumsuz Etkiler Tarım arazisine DönüĢtürme Organik ve Ġnorganik Atık Dökme Alanı Ġkiye Ayıran Yol AĢırı Hayvan Otlatması Yasak Avcılık SONUÇ VE ÖNERĠLER KAYNAKLAR... 31

4 II ÖZET AraĢtırma alanının güncel durumunun belirlenmesi amacıyla arazi çalıģmaları yürütülmüģtür. Yapılan arazi çalıģmaları ile araģtırma alanında daha önce yapılmıģ olan çalıģmalar değerlendirilmiģtir. Yapılan değerlendirmeler alanın zengin bir biyolojik çeģitliliğe sahip olduğunu ortaya koymuģtur. AraĢtırma alanında organik ve inorganik çöp dökme, tarım arazisine dönüģtürme, yapılaģma, aģırı hayvan otlatması ve yasak avcılık gibi insan kaynaklı olumsuz etkiler belirlenmiģtir. Ayrıca çok büyük miktarda toprak dökülerek alanı ikiye ayıran bir yol yapılmaktadır. 17/05/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmenliği ne göre: Sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması zorunludur (Madde 5-a), Sulak alanlara çöp, moloz, hafriyat, dip tarama ve proses artığı çamurları dökülemez (Madde 15) ve Ekolojik karakteri bozulmuģ sulak alanların rehabilitasyonu sağlanır (Madde5-d) hükümleri bulunmaktadır. Bu nedenle yetkili kurum ve kuruluģlar, öncelikle araģtırma alanını ikiye bölen yolun yapımını acilen durdurmalı ve yol yapım amacıyla dökülen toprak ve molozlar alandan uzaklaģtırılmalıdır. Alandaki tarım arazisine dönüģtürme faaliyetleri organik ve inorganik atık dökmek ve yasak avcılık sonucunda meydana gelen insan kaynaklı olumsuz etkiler, alandaki ekosistem tahribatı geri dönüģümsüz bir hal almadan, acilen önlenmelidir. Ayrıca Kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluģlarının iģbirliğiyle, çalıģma alanındaki biyoçeģitliliğin önemi ve korunmasının gerekliliği konusunda yerel halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim çalıģmaları düzenlenmesi, alanın sürdürülebilir kullanımı ve korunması açısından önem taģımaktadır

5 III ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Çizelge 1. Hatay ilindeki sulak alanlar 2 Çizelge 2. Tehlike altındaki bitki türleri ve tehlike kategorileri 12 Çizelge 3. Tehlike altındaki sürüngen türleri ve tehlike kategorileri 15 Çizelge 4. IUCN Kırmızı listesi ve ÖDA (Eken ve ark, 2006) kriterlerine göre tehlike altındaki kuģ türleri ve tehlike kategorileri 18 Çizelge 5. Bölgede belirlenen kuģ türleri listesi 19 Çizelge 6. Alanda yayılıģ gösteren kelebek türleri 23

6 IV ġekġller DĠZĠNĠ ġekil 1. Milleyha Sulak Alanı, ġubat ġekil 2. Milleyha Sulak Alanı Haritası 4 ġekil 3. Milleyha Sulak Alanı, Mart ġekil 4. Alanda yayılıģ gösteren bitkilerden bazıları 6 ġekil 5. Tuzcul alanlara özgü bir bitki olan Halimione portulacoides 11 ġekil 6. GösteriĢi bir tür: Pancratium maritimum (Kum zambağı) 13 ġekil 7. Mauremys caspica (Çizgili Kaplumbağa). 15 ġekil 8. Hyla savignyi (YeĢil Kurbağa) 16 ġekil 9. Pasifik incirkuģu (Anthus rubescens japonicus) 17 ġekil 10. Crex crex (Bıldırcın kılavuzu) 18 ġekil 11 Tarım arazisine dönüģtürülen bir alan 24 ġekil.12. Tarım arazisine dönüģtürülen bir alan 25 ġekil 13. Alanı kirleten organik ve inorganik atıklar. 26 ġekil 14. Alanı ikiye ayıran yol 27 ġekil 15. AĢırı hayvan otlatması 28 ġekil 16. Alandaki avcılar 28

7 1 1.GĠRĠġ Sulak alanlar hassas ve özel alanlardır. Bu alanlarda yaģayan canlıların çoğu baģka yerlerde yaģamlarını sürdüremezler. Bu alanlar aynı zamanda pek çok faaliyet amacıyla insanlar tarafından da tercih edilmektedir. Özellikle yapılaģma ve tarım arazisine dönüģtürme faaliyetleri alanı geri dönüģümsüz bir Ģekilde yok etmektedir. Bu alanların çok dar alanlar olmaları onların önemini bir kat daha artırmaktadır. 1.1.Sulak Alan nedir? tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmenliğine göre: Sulak Alan: (DeğiĢik:RG-26/8/ ) Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, baģta su kuģları olmak üzere canlıların yaģama ortamı olarak önem taģıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerleri ifade etmektedir. - Sulak alanların korunmasında aģağıdaki ilkelere uyulması zorunludur (Madde 5): a) Sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması zorunludur. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların iģlev ve değerlerinin korunması esastır. b) Sulak alanlarda biyolojik çeģitliliğin korunması ve geliģtirilmesi için gerekli tedbirler alınır. c) Sulak alanların akılcı kullanımı ile uyumlu, korunmalarına ve geliģtirilmelerine katkı sağlayacak faaliyetler desteklenir ve teģvik edilir. d) Ekolojik karakteri bozulmuģ sulak alanların rehabilitasyonu sağlanır.

8 2 e) KurutulmuĢ sulak alanların teknik ve ekonomik olarak uygun olanlarının geri kazanımı için gerekli tedbirler alınır. f) Ramsar Listesinde yer alsın veya almasın uygun sulak alanlarda su kuģları popülasyonlarının arttırılması sağlanır Sulak Alanların Önemi Sulak alanlar sahip oldukları pek çok özellik sebebiyle çok özgün bir ekosistemin geliģmesine olanak tanırlar. Buradaki canlı türlerinin çoğu baģka yerde yaģamlarını sürdüremezler. Bu alanlar yüksek canlı yoğunluğu ve zengin biyoçeģitliliğe sahip ekosistemlerdir. Sağladığı korunaklı alanlar ile, kuģlar, balıklar, iki yaģamlılar gibi pek çok canlının beslenip üremelerine olanak veren alanlardır. Sulak alanlar aynı zamanda aģırı yağıģlarda yağıģın depolanmasını sağlamak, su taģkınlarını ve erozyonu önlemek nitrat ve fosfat kirlemesini azaltmak, kıyı Ģeridini stabilize etmek gibi çok önemli görevleri üstlenirler Hatay Ġlindeki Sulak Alanlar Hatay il sınırları içerisinde bulunan sulak alanların toplamı 1832,76 hektardır (Kaynak: T.C Hatay Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Hatay Çevre Durum Raporu, 2011). Valilik raporunda 35 ha olarak gösterilen Milleyha Sulak Alanı, yaptığımız hesaplamalara göre yaklaģık 100 ha bir alanı kapsamaktadır.

9 3 Çizelge 1. Hatay ilindeki sulak alanlar. Sulak Alan Büyüklük (ha) Balıklı Göl 350 Sarıseki Sazlığı 29,9 İskenderun İsdemir 7,6 Cüdeyde Gölü 20 Baraj Rezervuarları 430 Gölet Rezervuarları Yüzeyi 10 Asi Nehri ve Kolları 844 Milleyha 35? Yeniyurt Sahili 18,6 Gölkent 24 Ekizler Çifliği Mevkii 60 Karabasamak Balıkçı Evleri Yanı 3,66 Toplam 1832,76 Hatay ili toplam hektar alan kaplamaktadır. Sulak alanların 1832,76 ha alan kapladığı göz önüne alındığında toplam yüz ölçüme göre ne kadar az bir alan kaplamıģ oldukları anlaģılacaktır. Hatay ilindeki sulak alanlar arasında Milleyha Sulak Alanı barındırdığı farklı vejetasyon tipleriyle ayrı bir öneme sahiptir. Milleyha Sulak Alanı içerisinde Juncus maritimus, Zygophyllum album, Arthrocnemum macrostachyum, Halimione portulacoides, Salicornia palasiana subsp. palasiana gibi halofitik karekterli bitki türlerinin oluģturduğu özel bitki birlikleri mevcuttur.

10 4 ġekil 1. Milleyha Sulak Alanı, ġubat 2013

11 5 2. MATERYAL ve YÖNTEM 2.1.AraĢtırma Alanının Tanımı Hatay ili Samandağ ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Deniz Mahallesi ile Asi Nehri arasında yer alır. YaklaĢık 100 hektarlık bir alana sahiptir. Alan yaz aylarında büyük oranda kurumaktadır. Alan sulama kanallarıyla tarım alanlarından ayrılmaktadır. Milleyha Sulak Alanı, Samandağ Kıyı Kumullarının devamı niteliğindedir. ġekil 2. Milleyha Sulak Alanı Haritası

12 Yöntem Alanın güncel durumunun belirlenmesi amacıyla arazi çalıģmaları düzenlenmiģtir. Arazi çalıģmaları sırasında gözlemler yapılmıģ, fotoğraflar çekilmiģ ve notlar alınmıģtır. Yapılan incelemeler daha önce yapılan çalıģmalarla karģılaģtırılmıģ ve araģtırma alanının güncel durumu belirlenmiģtir. Arazi çalıģmaları belirli aralıklarla düzenlenmiģtir. ÇalıĢmalar sırasında ekipman olarak dürbün, teleskop, fotoğraf makineleri, GPS, zıpkın ve pres (Bitkier için), kuģ kitabı, kelebek kitabı, sürüngen ve iki yaģamlılar kitabı götürülmüģtür. ġekil 3. Milleyha Sulak alanı, Mart 2012

13 7 3.BULGULAR 3.1. AraĢtırma Alanının BiyoçeĢitliliği Alan çok zengin bir biyoçeģitliliğe sahiptir. Yapılan çalıģmalarda alanda 231 bitki türünün yayılıģ gösterdiği belirlenmiģtir. KuĢ türleri açısından zengin olan alanda 52 familyaya ait 219 kuģ türü saptanmıģtır. Bölgede gerçekleģtirilen gözlem ve çalıģmalarda 6 familyaya ait 24 kelebek türü saptanmıģtır. Yapılan çalıģmalar sonrasında 6 memeli, 12 Sürüngen, 3 Kurbağa türü gözlenmiģtir. Daha sonra yapılacak araģtırmalarda bu sayılar artacağı düģünülmektedir AraĢtırma Alanındaki Bitki Türleri Alanda 231 bitki türü tespit edilmiģtir. Bu bitkiler ve ait oldukları familyalar liste Ģeklinde verilmiģtir. Bu türlerden bazılarının nesli tehlike altındadır. Bazı türler çeģitli amaçlarla kullanılmaktadırlar. ġekil 4. Alanda yayılıģ gösteren bitkilerden bazıları

14 8 AraĢtırma Alanında Tespit Edilen Bitki Türleri: RANUNCULACEAE Ranunculus marginatus var. trachycarpus Ranunculus chius Ranunculus sphaerospermus Nigella arvensis var. glauca Nigella stellaris PAPAVERACEAE Papaver syriacum Papaver rhoeas Fumaria capreolata Fumaria densiflora BRASSICACEAE Raphanus raphanistrum Diplotaxis erucoides Sinapis alba Cakile maritima Cardaria draba subsp. draba Maresia nana PORTULACACEAE Portulaca oleracea CARYOPHYLLACEAE Agrostemma githago Cerastium glomeratum Polycarpon tetraphyilum Silene vulgaris var. vulgaris Silene aegyptiaca subsp. aegyptiaca Silene colorata Spergularia marina ILLECEBRACEAE Paronychia argentea var. scariosissima POLYGONACEAE Polygonum amphibium Polygonum maritimum Polygonum equisetiforme Rumex crispus Rumex dentatus subsp. halacsyi CHENOPODIACEAE Arthrocnemum macrostachyum Chenopodium murale Halimione portulacoides Salicornia palasiana subsp. palasiana Salsola kali Salsola soda AMARANTHACEAE Amaranthus retroflexus TAMARICACEAE Tamarix smyrnensis MALVACEAE Malva parviflora Lavertera cretica LINACEAE Linum bienne GERANIACEAE Erodium malacoides Geranium rotundifolium Geranium dissectum Geranium molle subsp. molle Geranium tuberosum. subsp. tuberosum OXALIDACEAE Oxalis pes-caprae Oxalis corniculata ZYGOPHYLLACEAE Zygophyllum album Tribulus terrestris FABACEAE Acacia karroo Alhagi mannifera

15 9 Glycyrrhiza echinata Glycyrrhiza glabra var. glandulifera Hymenocarpus circinnatus Lathyrus annuus Lathyrus aphaca var. modestus Lathyrus gorgoni var. gorgoni Lotus corniculatus var. tenuifolius Medicago marina. Medicago intertexta var. ciliaris Medicago littoralis var. littoralis Melilotus alba Melilotus indica Melilotus messanensis Onobrychis caput-galli Ononis mitissima Ononis natrix subsp. natrix Scorpiurus muricatus var. subvillosus Trifolium campestre Trifolium angustifolium var. intermedium Trifolium lappeceum Trifolium spumosum Vicia lutea var. hirta Vicia narbonensis var. serratifolia Vicia sativa subsp. incisa var. cordata Vicia sativa subsp. nigra var. nigra ROSACEAE Rubus sanctus Sarcopoterium spinosum MYRTACEAE Myrtus communis subsp. communis Eucalyptus camaldulensis (Kültür) Acacia cyanophylla (Kültür) LYTHRACEAE Lythraceae hyssopifolia CUCURBITACEAE Ecbalium elaterium CACTACEAE Opuntia ficus-indicata APIACEAE Bunium paucifolium var. junceum Crithmum maritimum Daucus broteri Eryngium maritimum Falcaria vulgaris Pseudorlaya pumila Ridolfia segetum Scandix pecten-veneris Torilis nodosa ASTERACEAE Anthemis cotula Anthemis palestina Artemisia annua Calendula arvensis Carduus pycnocephalus subsp. pycnocephalus Cardopatium corymbosum Cichorium intybus Chrysanthemum segetum Conyza bonariensis Conyza canadensis Crepis foetida subsp. rhoeadifolia Echinops viscosus subsp. bithnicus Filago pyramidata Inula crithmoides Inula salicina Inula viscosa Leucanthemum myconis Othanuıs maritimus Pulicaria dysenterica Reichardia picroides Scolymus hispanicus Senecio vernalis Sonchus asper subsp. glaucescens Tragopogon longirostris var. longirostris Urospermum picroides Xanthium spinosum Xanthium strumarium subsp. cavanillesii CAMPANULACEAE Legousia falcata

16 10 PRIMULACEAE Anagallis arvensis var. caerulea Anagallis arvensis var. arvensis Lysimachia linum-stellatum APOCYNACEAE Nerium oleander L. GENTIANACEAE Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata Centaurium erythraea subsp. erythraea Centaurium spicatum Centaurium pulchellum CONVOLVULACEAE Cressa cretica Ipomoea stolonifera Calystegia sepium subsp. sepium Convolvulus arvensis CUSCUTACEAE Cuscuta campestris r BORAGINACEAE Anchusa aggregata Echium angustifolium Echium glomeratum Heliotropium hirsutissimum Nonea obtusifolia SOLANACEAE Solanum nigrum subsp. nigrum Solanum alatum SCROPHULARIACEAE Verbascum sinuatum var. adenosepalum Verbascum galilaeum Veronica cymbalaria Veronica debilis Veronica persica Veronica anagallis-aquatica OROBANCHACEAE Orobanche nana Orobanche minor Orobanche palaestina VERBENACEAE Vitex angus-castus Phyla nodiflora LABIATAE Lamium amplexicaule Salvia viridis PLUMBAGINACEAE Limonium angustifolium Plumbago europaea PLANTAGINACEAE Plantago coronopus subsp. commutata Plantago scabra Plantago lagopus Plantago maritima L THYMELAEACEAE Thymelaea hirsuta EUPHORBIACEAE Mercularis annua Euphorbia terracina Euphorbia paralias Euphorbia falcata subsp. falcata Euphorbia peplus var. minima Euphorbia helioscopia Euphorbia peplis Ricinus communis URTICACEAE Urtica urens RUBĠACEAE Galium aparine Sherardia arvensis Valantia hispida ARACEAE Arisarum vulgare subsp. vulgare

17 11 Arum dioscoridis LEMNACEAE Lemna gibba L. LILIACEAE Allium ampeloprasum Allium neapolitanum Allium porrum Bellevallia trifoliata Muscari comosum Muscari parviflorum Ornithogallum umbellatum Scilla autumnalis Urginea maritima AMARYLLIDACEAE Narcissus tazetta subsp. tazetta Pancratium maritimum IRIDACEAE Gynandiris sisyrinchium Romulea ramiflora subsp. ramiflora Gladiolus italicus THPHACEAE Typha domingensis JUNCACEAE Juncus rigidus Juncus heldreichianus subsp. heldreichianus Juncus littoralis Juncus maritimus CYPERACEAE Cyperus capitatus Cyperus rotundus Bolboschoenus maritimus var. maritimus Scirpoides holoschoenus Schoenus nigricans Carex divisa POACEAE Aegilops triuncialis subsp. triuncialis Aeluropus littoralis Alopecurus myosuroides var. tonsus Arundo donax Avena barbata subsp. barbata Bromus rigidus Catapodium marinum Catapodium rigidum subsp. rigidum var. majus Cynodon dactylon var. dactylon Crypsis faktorovskyi Digitaria sanguinalis Eleusine indica Elymus farctus subsp. farctus var. farctus Elymus elongatus subsp. elongatus Hordeum murinum subsp. glaucum Imperata cylindrica Lagurus ovatus Lolium rigidum var. rigidum Paspalum paspalodes Phalaris minor Phalaris paradoxa Phragmites australis Polypogon maritimus subsp. maritimus Polypogon monspeliensis Polypogon viridis Rostraria cristata var. cristata Rostraria cristata var. glabriflora Saccharum ravennae Sporobulus virginicus Trachynia distachya Tragus racemosus

18 11 ġekil 5. Tuzcul alanlara özgü bir bitki olan Halimione portulacoides Salicornia palasiana subsp. palestina türü Milleyha sulak alanından toplanıp 2008 yılında bilim dünyasına tanıtılan ülkemiz için endemik bir bitki türüdür. Alanda yayılıģ gösteren Polygonum maritimum, Maresia nana, Eryngium maritimus, Othanutus maritimus gibi onlarca bitki türü kıyı kumulları dıģında yaģamlarını sürdüremezler. Salicornia palasiana, Arthrocnemum macrostachyum, Halimione portulacoides, Salsola soda gibi türler sadece tuzlu bataklıklarda yaģamlarını devam ettirebilirler. Inula crithmoides (HaĢiĢi) türü turģu yapılarak ya da salata olarak tüketilmek amacıyla aģırı Ģekilde toplanmaktadır. Arazide toplanan türlerin tehlike kategorileri Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'na (Ekim ve ark., 2000) göre değerlendirilmiģtir. Leucanthemum myconis ve Diplotaxis erucoides ülkemizde sadece Hatay ilinde yayılıģ gösteren türlerdir.

19 12 IUCN Tehlike Kategorileri EW: (Doğal ortamında tükenmiģ): Doğal yaģamda soyu tükenmiģ, fakat diğer alanlarda (yetiģtirme veya sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler. CR: (Kritik tehlikede): Doğal yaģamda soyu tükenme tehlikesi had safhada (extreme) olan türler. EN: (Tehlikede): Doğal yaģamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler. VU: (Hassas): Doğal yaģamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler. LR (Az Tehdir Altında): 3 alt kategoriye ayrılır. LR (cd): (Koruma Önlemi Gerektiren) ġu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler. LR(nt): (Tehdit Altına Girebilir): ġu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU kategorisine girmeye aday olan türler. LR(lc): (Asgari endiģe): Yaygın bulunan türler. DD: (Yetersiz veri): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler. Çizelge 2. Tehlike altındaki bitki türleri ve tehlike kategorileri Tür adı Pancratium maritimum Salicornia palasiana Diplotaxis erucoides Zygophyllum album Alhagi mannifera Leucanthemum myconis Tehlike kategorisi EN VU VU VU VU VU Bitki türlerinin tehlike kategorileri belirli aralıklarla güncellenmektedir. Sulak Alanlar üzerindeki insan kaynaklı baskıların artığı düģünüldüğünde daha pek çok bitki türünün ulusal ölçekte risk altına girebileceği aģikardır. Sulak alanlar Ģehrimiz yüzölçümünün çok küçük bir kısmını oluģturmaktadır. Bu alanlardaki ekosistemlerde yaģayan bitki ve hayvan türleri baģka bir yerde yaģamlarını sürdüremezler. Bu durum bu alanların korunmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Son yıllarda gündemden düģmeye küresel iklim değiģikliği ve

20 13 bunun etkisiyle dünya ölçeğinde pek çok alanın kuraklaģacağı uyarıları sulak alanların korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. ġekil 6. GösteriĢi bir tür: Pancratium maritimum (Kum zambağı) AraĢtırma Alanındaki Sürüngenler Alanda 2 ordo 8 familyaya ait 12 tür tespit edilmiģtir. Yapılacak araģtırmalarda bu sayı artacaktır. Samandağ Kıyı Kumulları, Milleyha Sulak Alanı ile iç içe ortak bir ekosistem oluģturmaktadır. Dolayısıyla kıyı kumullarında üreyen deniz kaplumbağaları da çalıģma alanına dahil edilmiģtir. Alanda tespit edilen türler: Class: REPTĠLĠA (SÜRÜNGENLER) Ordo: TESTUDINATA (KAPLUMBAĞALAR) Familya : CHELONIIDAE (DENĠZ KAPLUMBAĞALARI)

21 14 Caretta caretta (ĠribaĢ Kaplumbağa) Chelonia mydas (YeĢil Deniz Kaplumbağası) Familya: TESTUDINIDAE (TOSBAĞAGĠLLER) Testudo graeca (Tosbağa) Familya : BATAGURĠDAE (ESKĠ TATLISU KAPLUMBAĞALARI) Mauremys caspica (Çizgili Kaplumbağa) Ordo: SQUAMATA (PULLU SÜRÜNGENLER) Familya : AGAMIDAE (KELERLER) - Stellagama stellio (Dikenli Keler) Familya : ANGUINIDAE (YILANIMSI KERTENKELELER) - Pseudopus apodus (Oluklu Kertenkele) Familya : CHAMAELEONIDAE (BUKALEMUNLAR) -Chamaeleo chamaeleon (Bukalemun) Familya : LACERTIDAE (ASIL KERTENKELELER) - Phoenicolacerta laevis (Hatay Kertenkelesi) -Ophisops elegans Menetries (Tarla kertenkelesi) SCINCIDAE (PARLAK KERTENKELEGĠLLER) - Trachylepis vittata (ġeritli kertenkele) Familya : COLUBRIDAE (KIRBAÇ YILANLARI) -Coluber jugularis (Kara Yılan) -Natrix natrix (Yarı Sucul Yılan, Küpeli Su Yılanı) Familya : VIPERIDAE (ENGEREKGĠLLER) -Macrovipera lebetina (Koca Engerek) Dünya denizlerinde yaģayan yedi deniz kaplumbağası türünden YeĢil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve iribaģ deniz kaplumbağası (Caretta caretta) Akdeniz de yuvalayan türlerdir. Her iki tür Samandağ Kıyı Kumullarında üremektedir. Her iki tür IUCN (Dünya Doğayı Koruma Birliği) tarafından hazırlanan Kırmızı Liste ye göre C. mydas CR

22 15 (nesli kritik olarak yok olma tehlikesi altında) C. caretta türü ise EN (Doğal yaģamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük) kategorisinde yer almaktadır. Özellikle C. mydas türü için Samandağ kıyı kumulları Akdeniz de Adana-Akyatan ve Mersin-Kazanlı kumsalından sonra en önemli yuvalama kumsalıdır (Sönmez ve ark., 2011). Deniz kaplumbağaları üremek için kıyı kumullarına ihtiyaç duyarlar. Kıyı kumullarının oluģumu için kıyı kumul bitkilerinin hayati önemi vardır. Sonuç olarak kıyı ekosisteminin bir bütün olarak korunması gerekmektedir. Çizelge 3. Tehlike altındaki sürüngen türleri ve tehlike kategorileri Tür adı Tehlike kategorisi Chelonia mydas Caretta caretta Testudo graeca Chamaeleo chamaeleon Phoenicolacerta laevis Hyla savignyi CR EN VU LR LR LR Sürüngenlerde diğer canlı türleri gibi besin ağının eģsiz parçalarıdır. Her canlının besin ağında çok önemli görevleri vardır. Bu nedenle bir alanın korunması ancak o alanya yaģayan bütün türlerin ortak bir Ģekilde korunmasına bağlıdır. ġekil 7. Mauremys caspica (Çizgili Kaplumbağa)

23 AraĢtırma Alanındaki ĠkiyaĢamlılar Kurbağalar üremek için suya bağımlıdırlar. Bu nedenle sulak alanlar olmadan bu canlılar nesillerini devam ettiremezler. Kurbağalar kuraklığa en hassas türlerdir. Yumurtalarını suya bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar büyüyüp baģkalaģım geçirerek ergin bir kurbağaya dönüģürler. Kurbağalar sinek ve sivrisinek gibi böcekleri yer, kuģ ve yılanlara yem olurlar. Besin ağındaki yerleri kurbağaları alan için eģsiz canlılar yapmaktadır. Alanda üç kurbağa türü yayılıģ göstermekte ve üremektedir. Bu türlerin ergin bireyleriyle suya yakınlıkları arasında bir iliģki gözlenmiģtir. Gece kurbağası suya en uzak olan türdür. Onu yeģil kurbağa takip etmektedir. Ova kurbağası ise su içinde yaģamaktadır. Bunlar: Rana ridibunda (Ova Kurbağası) Hyla savignyi (YeĢil Kurbağa) Bufo viridis (Gece kurbağası) ġekil 8. Hyla savignyi (YeĢil Kurbağa)

24 AraĢtırma Alanının KuĢları KuĢ türleri açısından zengin olan alanda 52 familyaya ait 219 kuģ türü saptanmıģtır. Alan, su ve kıyı kuģları açısından oldukça elveriģli olmakla birlikte; alan üzerinde yüksek insan baskısı olması, yüksek sayıda kuģ sürülerinin barınmasına sınırlı imkan tanımaktadır. Milleyha Sulak Alanı ve kıyı Ģeridi, ülkemizde bulunan her üç yalıçapkını türünün yaģadığı nadir alanlardan biridir. ĠncirkuĢları (Anthus sp.) açısından ülkemizin en zengin bölgesi olması yanısıra, Türkiye'de gözlenebilen 9 farklı incirkuģu türlerinden 8'i alanda yaģamaktadır yılında Türkiye'de ilk kez keģfedilen Uzakdoğu Asya türlerinden olan Pasifik incirkuģu'nun (Anthus rubescens japonicus) ülkemizde yaģadığı tek alandır. Bununla beraber bölge, Mahmuzlu incirkuģu (Anthus richardi) türü ile birlikte Kır kırlangıcı (Hirundo rustica) türünün ülkemizde düzenli olarak kıģladığı yegane alan olma özelliği taģır. ġekil 9. Pasifik incirkuģu (Anthus rubescens japonicus)

25 18 Çizelge 4. IUCN Kırmızı listesi ve ÖDA (Eken ve ark, 2006) kriterlerine göre tehlike altındaki kuģ türleri ve tehlike kategorileri Tür adı IUCN ÖDA Aythya nyroca Pasbaş Patka VU Milvus migrans Kara Çaylak VU Aquila clanga Büyük Orman Kartalı VU EN Falco naumanni Küçük Kerkenez VU Crex crex Bıldırcın Kılavuzu EN Burhinus oedicnemus Kocagöz VU Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt EN Vanellus spinosus Mahmuzlu Kızkuşu VU Limosa limosa Çamurçulluğu VU Sterna nilotica Gülen Sumru VU Apus affinis Küçük Ebabil EN Halcyon smyrnensis İzmir Yalıçapkını EN Ceryle rudis Alaca Yalıçapkını CR Coracias garrulus Gökkuzgun VU Calandrella rufescens Çorak Toygarı VU Prinia gracilis Dikkuyruklu Ötleğen VU ġekil 10. Crex crex (Bıldırcın kılavuzu)

26 19 Çizelge 5. Bölgede belirlenen kuģ türleri listesi Gaviidae Anas crecca Çamurcun Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç Anas platyrhynchos Yeşilbaş Podicipedidae Anas acuta Kılkuyruk Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan Anas querquedula Çıkrıkçın Podiceps cristatus Bahri Anas clypeata Kaşıkgaga Podiceps nigricollis Karaboyunlu Batağan Aythya ferina Elmabaş Patka Procellariidae Aythya nyroca Pasbaş Patka Calonectris diomedea Boz Yelkovan Aythya fuligula Tepeli Patka Puffinus yelk ouan Yelkovan Accipitridae Sulidae Pernis apivorus Arı Şahini Morus bassanus Sümsükkuşu Elanus caeruleus Ak Çaylak Phalacrocoracidae Milvus migrans Kara Çaylak Phalacrocorax carbo Karabatak Circaetus gallicus Yılan Kartalı Pelecanidae Circus aeruginosus Saz Delicesi Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan Circus cyaneus Gökçe Delice Ardeidae Circus macrourus Bozkır Delicesi Ixobrychus minutus Küçük Balaban Circus pygargus Çayır Delicesi Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı Accipiter nisus Atmaca Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl Buteo buteo Şahin Bubulcus ibis Sığır Balıkçılı Buteo rufinus Kızıl Şahin Egretta garzetta Küçük Akbalıkçıl Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı Egretta alba Büyük Akbalıkçıl Aquila clanga Büyük Orman Kartalı Ardea cinerea Gri Balıkçıl Pandionidae Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl Pandion haliaetus Balık Kartalı Ciconiidae Falconidae Ciconia nigra Kara Leylek Falco naumanni Küçük Kerkenez Ciconia ciconia Leylek Falco tinnunculus Kerkenez Plegadis falcinellus Çeltikçi Falco vespertinus Aladoğan Platalea leucorodia Kaşıkçı Falco subbuteo Delice Doğan Phoenicopteridae Falco peregrinus Gök Doğan Phoenicopterus roseus Flamingo Phasianidae Anatidae Coturnix coturnix Bıldırcın Anser albifrons Sakarca Rallidae Tadorna ferruginea Angıt Rallus aquaticus Su Kılavuzu Tadorna tadorna Suna Porzana porzana Benekli Sutavuğu Anas penelope Fiyu Porzana parva Bataklık Sutavuğu Anas strepera Boz Ördek Crex crex Bıldırcın Kılavuzu

27 20 Gallinula chloropus Saztavuğu Tringa nebularia Yeşilbacak Fulica atra Sakarmeke Tringa ochropus Yeşil Düdükçün Gruidae Tringa glareola Orman Düdükçünü Grus grus Turna Xenus cinereus Sarıbacak Haematopodidae Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü Haematopus ostralegus Poyrazkuşu Arenaria interpres Taşçeviren Recurvirostridae Phalaropus lobatus Deniz Düdükçünü Himantopus himantopus Uzunbacak Stercorariidae Recurvirostra avosetta Kılıçgaga Stercorarius parasiticus Korsanmartı Burhinidae Laridae Burhinus oedicnemus Kocagöz Larus ichthyaetus Büyük Karabaş Martı Glareolidae Larus melanocephalus Akdeniz Martısı Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı Larus minutus Küçük Martı Charadriidae Larus ridibundus Karabaş Martı Charadrius dubius Küçük Halkalı Cılıbıt Larus genei İncegagalı Martı Charadrius hiaticula Halkalı Cılıbıt Larus canus Küçük Gümüş Martı Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt Larus fuscus Karasırtlı Martı Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt Larus armenicus Van Gölü Martısı Pluvialis apricaria Altın Yağmurcun Larus michahellis Gümüş Martı Pluvialis squatarola Gümüş Yağmurcun Larus cachinnans Hazar Martısı Vanellus spinosus Mahmuzlu Kızkuşu Rissa tridactyla Karaayaklı Martı Vanellus vanellus Kızkuşu Sternidae Scolopacidae Sterna nilotica Gülen Sumru Calidris alba Ak Kumkuşu Sterna caspia Hazar Sumrusu Calidris minuta Küçük Kumkuşu Sterna sandvicensis Karagagalı Sumru Calidris temminckii Sarıbacaklı Kumkuşu Sterna hirundo Sumru Calidris ferruginea Kızıl Kumkuşu Sterna albifrons Küçük Sumru Calidris alpina Karakarınlı Kumkuşu Chlidonias niger Kara Sumru Limicola falcinellus Sürmeli Kumkuşu Chlidonias leucopterus Akkanatlı Sumru Philomachus pugnax Döğüşkenkuş Pteroclididae Lymnocryptes minimus Küçük Suçulluğu Pterocles orientalis Bağırtlak Gallinago gallinago Suçulluğu Columbidae Limosa limosa Çamurçulluğu Columba livia Kaya Güvercini Numenius phaeopus Sürmeli Kervançulluğu Columba oenas Gökçe Güvercin Numenius arquata Kervançulluğu Columba palumbus Tahtalı Tringa erythropus Kara Kızılbacak Streptopelia decaocto Kumru Tringa totanus Kızılbacak Streptopelia turtur Üveyik Tringa stagnatilis Bataklık Düdükçünü Streptopelia senegalensis Küçük Kumru

28 21 Cuculidae Hirundo daurica Kızıl Kırlangıç Clamator glandarius Tepeli Guguk Delichon urbica Ev Kırlangıcı Cuculus canorus Guguk Motacillidae Strigidae Anthus richardi Mahmuzlu İncirkuşu Asio flammeus Kır Baykuşu Anthus campestris Kır İncirkuşu Tytonidae Anthus godlewski Moğol İncirkuşu Tyto alba Peçeli Baykuş Anthus trivialis Ağaç İncirkuşu Caprimulgidae Anthus pratensis Çayır İncirkuşu Caprimulgus europaeus Çobanaldatan Anthus cervinus Kızılgerdanlı İncirkuşu Apodidae Anthus spinoletta Dağ İncirkuşu Apus apus Ebabil Anthus rubescens japonicus Pasifik incirkuşu Apus pallidus Boz Ebabil Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan Apus melba Akkarınlı Ebabil Motacilla citreola Sarıbaşlı Kuyruksallayan Apus affinis Küçük Ebabil Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı Alcedinidae Motacilla alba Akkuyruksallayan Halcyon smyrnensis İzmir Yalıçapkını Pycnonotidae Alcedo atthis Yalıçapkını Pycnonotus xanthopygos Arap Bülbülü Ceryle rudis Alaca Yalıçapkını Turdidae Meropidae Turdus merula Karatavuk Merops apiaster Arıkuşu Turdus philomelos Öter Ardıç Coraciidae Muscicapidae Coracias garrulus Gökkuzgun Cercotichas galactotes Çalı Bülbülü Upopidae Erithacus rubecula Kızılgerdan Upupa epops İbibik Luscinia svecica Buğdaycıl Picidae Irania gutturalis Taş Bülbülü Jynx torquilla Boyunçeviren Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk Alaudidae Phoenicurus phoenicurus Kızılkuyruk Melanocorypha calandra Boğmaklı Toygar Saxicola rubetra Çayır Taşkuşu Melanocorypha bimaculata Küçük Boğmaklı Toygar Saxicola torquata Taşkuşu Calandrella brachydactyla Bozkır Toygarı Saxicola maura Sibirya Taşkuşu Calandrella rufescens Çorak Toygarı Oenanthe isabellina Boz Kuyrukkakan Galerida cristata Tepeli Toygar Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan Alauda arvensis Tarlakuşu Oenanthe cypriaca Kıbrıs Kuyrukkakanı Lullula arborea Orman Toygarı Oenanthe hispanica Karakulaklı Kuyrukkakan Hirundinidae Oenanthe deserti Çöl Kuyrukkakanı Riparia riparia Kum Kırlangıcı Oenanthe finschii Aksırtlı Kuyrukkakan Ptyonoprogne rupestris Hirundo rustica Kaya Kırlangıcı Kır Kırlangıcı

29 22 Sylviidae Carduelis carduelis Saka Cisticola juncidis Yelpazekuyruk Carduelis cannabina Ketenkuşu Prinia gracilis Dikkuyruklu Ötleğen Bucanetes githagineus Küçük Alamecek Cettia cetti Kamış Bülbülü Emberizidae Locustella lusciniodies Bataklık Kamışçını Emberiza hortulana Kirazkuşu Acrocephalus melanopogon Bıyıklı Kamışçın Emberiza caesia Kızıl Kirazkuşu Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını Emberiza schoeniclus Bataklık Kirazkuşu Acrocephalus palustris Çalı Kamışçını Emberiza melanocephala Karabaşlı Kirazkuşu Acrocephalus scirpaceus Saz Bülbülü Miliaria calandra Tarla Kirazkuşu Acrocephalus arundinaceus Hippolais pallida Sylvia melanocephala Sylvia curruca Sylvia communis Sylvia atricapilla Phylloscopus collybita Phylloscopus trochilus Paridae Parus major Remizidae Remiz pendulinus Laniidae Lanius collurio Lanius minor Lanius senator Lanius nubicus Corvidae Corvus corone pallescens Sturnidae Sturnus roseus Sturnus vulgaris Passeridae Passer domesticus Passer hispaniolensis Fringillidae Fringilla coelebs Serinus serinus Carduelis chloris Büyük Kamışçın Ak Mukallit Maskeli Ötleğen Küçük Akgerdanlı Ötleğen Akgerdanlı Ötleğen Karabaşlı Ötleğen Çıvgın Söğütbülbülü Büyük Baştankara Çulhakuşu Kızılsırtlı Örümcekkuşu Karaalınlı Örümekkuşu Kızılbaşlı Örümcekkuşu Maskeli Örümcekkuşu Leş Kargası Ala Sığırcık Sığırcık Serçe Söğüt Serçesi İspinoz Küçük İskete Florya

30 AraĢtırma Alanının Kelebekleri Bölgede gerçekleģtirilen gözlem ve çalıģmalarda 6 familyaya ait 24 kelebek türü saptanmıģtır. Alan, Danaus chrysippus (Sultan) adlı kelebek türünün Türkiye'de ürediği saptanan ilk yer olması yanısıra, ülkemizde bilinen iki üreme sahasından biridir. Çizelge 6. Alanda yayılıģ gösteren kelebek türleri PAPILIONIDAE Papilio machaon PIERIDAE Euchloe belemia Pontia edusa Colias crocea Pieris rapae Pieris brassicae NYMPHALIDAE Danaus chrysippus Charaxes jasius Vanessa cardui Vanessa atalanta Melitaea trivia Melitaea didyma SATYRIDAE Maniola telmessia LYCAENIDAE Cigaritis acamas Lycaena thersamon Lycaena phylaesa Lampides boeticus Zizeeria karsandra Chilades galba Aricia agestis Polyommatus icarus HESPERIDAE Pelopidas thrax Gegenes pumilio Carcharodus alceae Kızıl tilki, sivrifare, sıçan, kirpi, köpek ve yarasa alanda gözlemlediğimiz memeli türleridir. Yaptığımız çalıģma sonunda alanda yayılıģını belirlediğimiz türler alanın son derece önemli olduğunu ve çok zengin bir biyoçeģitliliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ekibimiz tarafından alanda belirlenen türler dıģında pek çok türün daha alanda yayılıģ gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Ġleride yapılacak çalıģmalarda bu ortaya konacaktır.

31 Alandaki Ġnsan Kaynaklı Olumsuz Etkiler. Tarım arazisine dönüģtürme, organik ve inorganik atık dökme, alanı ikiye ayıran yol, aģırı otlatma ve yasak avcılık alandaki insan kaynaklı olumsuz etkilerdir Tarım arazisine dönüģtürme Özellikle alanın sınır kısımlarında alanların tarım arazisine dönüģtürülmesi çalıģmaları canlıların yaģam alanlarını yok etmektedir. Ayrıca tarım arazisine dönüģtürülen alanlara dökülen gübre ve zirai ilaçlar ekolojik dengeyi bozan, canlılara uzun süreli zarar veren diğer etkilerdir. ġekil 11. Tarım arazisine dönüģtürülen bir alan

32 25 ġekil 12. Tarım arazisine dönüģtürülen bir alan Organik ve Ġnorganik Atık Dökme - Toprak ve moloz dökmek - Büyük miktarlarda meyve ve sebze dökmek - Lastik, plastik,koltuk vs. atmak - LeĢ atmak - Saman,yün vs. atmak gibi pek çok organik ve inorganik atık alanı kirletmektedir. - Bu değerli ve eģsiz alan yerel halk tarafından adeta çöplük olarak kullanılmaktadır. Bu durum alan ile ilgili bilgilendirme çalıģmalarının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda denetimlerin ve cezai yaptırımların yeterliliği çok önemlidir. Alanda yetkili kurumların koyduğu çöp ve moloz dökülmez tabelasının hemen dibine aģırı derecede çöp ve molozların dökülmüģ olması bu durumu doğrulamaktadır.

33 26 ġekil 13. Alanı kirleten organik ve inorganik atıklar.

34 Alanı Ġkiye Ayıran Yol - Büyük miktarda toprak ve moloz dökülerek alanı ikiye ayıran ve ilçe merkezine bağlayan bir yol yapılmıģtır. Bu hem alanı büyük ölçüde tahrip etmiģ hem de insan etkisine açık hale getirmiģtir. Yakın gelecekte alandaki insan kaynaklı olumsuz etkilerin çok daha fazla artmasına sebep olacak ve alanın yok olmasıyla sonuçlanacaktır. ġekil 14. Alanı ikiye ayıran yol AĢırı Hayvan Otlatması - Daha önce alanda gözlenmeyen bu durum Ģimdi gözlenmektedir. AĢırı hayvan otlatması alanın eģsiz bitki örtüsüne zarar vererek alanın ekolojik karakterini bozacaktır.

35 28 ġekil 15. AĢırı hayvan otlatması ġekil 16. Alandaki avcılar

36 Yasak Avcılık - Özellikle hafta sonları aģırı derecede avcı bulunduğu gözlenmiģtir. Herhangi bir eğitimleri ve yasal izinleri olmayan avcılar kontrolsüz bir Ģekilde avlanarak alana büyük zarar vermektedirler.

37 30 4. SONUÇ VE ÖNERĠLER Milleyha Sulak Alanı Neden Önemlidir? - Hatay ili toplam hektar alan kaplamaktadır. Tüm sulak alanların kapladığı alan 1832,76 hektardır. - Milleyha Sulak Alanı, sahip olduğu sazlık alanlar, kamıģlık alanlar ve tuzcul bitkilerin oluģturduğu halofitik vejetasyon, KuĢlar, Kurbağalar, Kelebekler ve daha pek çok canlı tarafından korunma, yuvalama ve beslenme alanı olarak kullanılan eģsiz bir ekosistemdir. - Alan süzülerek uçan kuģların göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Alan göç sırasında kuģların dinlenmeleri için gereklidir. - Alan nesli tehlike altında olan bir çok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. - Bu alanı kullanan canlı türlerinin birçoğu baģka yerde yaģamlarını sürdüremezler. - Alan barındırdığı biyoçeģitlilikle yüksek bir Ekoturizm potansiyeline sahiptir Tüm bu nedenlerden ötürü alanın acilen korunması gerekmektedir. Alandaki insan kaynaklı olumsuz etkiler bu hızla devam ederse çok yakın gelecekte bu eģsiz alan yok olacaktır. Kamu kurumları, Sivil Toplum KuruluĢları ve yerel halk birlikte alanın sürdürülebilir kullanımını sağlaması ile ilgili çalıģmalar yürütmeli ve bu doğal mirası gelecek nesillere aktarmalıdır. Zengin bir biyoçeģitliliğe sahip olan Milleyha Sulak Alanı'nın Sulak alan ilan edilerek yasal bir statüye kavuģturulması ve alanın rehabilite edilerek korunması gerektiğini düģünmekteyiz.

38 31 KAYNAKLAR ALTAN, T., ARTAR, M., ATĠK, M., ÇETĠNKAYA, G., Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Yönetim Planı. LIFE-Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlama Projesi. Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 372 s, Adana. ALTAY, V., KAYIKÇI, S., ATAHAN, A Milleyha (Samandağ - Hatay) Sulak Alanının BiyoçeĢitlilik Açısından Önemi, Alandaki Ġnsan Kaynaklı Olumsuz Etkilerin Tespiti ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi (Sözlü Bildiri). II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Haziran 2011, KırĢehir / TÜRKĠYE ALTINÖZLÜ, H., Flora of the Natural Conservation Area in Adana-Yumurtalık Lagoon (Turkey). Turkish Journal of Botany, 28: ATAHAN, A., GÜL, O., ATAHAN, M., Hatay KuĢ Gözlem Raporu Ada matbaası, Antakya. ATAHAN, A., ATAHAN, M., GÜL, O., GÜL, M., Hatay KuĢ Gözlem Raporu SubaĢıKuĢ. Antakya. ATAHAN, A., ATAHAN, M., First record of Buff-bellied Pipit Anthus (rubescens) japonicus for Turkey, Sandgrouse, 31: ATAHAN, A., KAYIKÇI, S., ATAHAN, M., GÜL, O., GÜL, M., Hatay'ın KuĢları. Antakya Belediyesi Kültür Yayınları. Antakya. ATAY, E., ATAHAN, A., GÜL, M., KILIÇ, U., Hatay da Kelebek Gözlem ÇalıĢmalarının Değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. s 3(9):17-33 BYFIELD, A. ve ÖZHATAY, N., Türkiye nin Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege Sahillerinde Sürdürülen Bir Botanik ÇalıĢma ve Doğa Koruma Önerileri. Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Fauna & Flora Ġnternational, 34 s, Ġstanbul. ÇETĠK, A. R., Sorgun (Manavgat), Kemer, Lara (Antalya) ve Kavaklı (Finike) Kumullarının Fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 1 (1): , Erzurum. DAVIS, P. H., Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol: 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.

39 32 DAVIS, P. H. et al., Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol: 10. Edinburgh University Press, Edinburgh. DOYGUN, H., BERBEROĞLU, S., ALPHAN, H., Hatay, Burnaz Kıyı Kumulları Alan Kullanım DeğiĢimlerinin Uzaktan Algılama Yöntemi ile Belirlenmesi. Ekoloji Çevre Dergisi, 12 (48): 4-9. DÜZENLĠ, A., ÇAKAN, H., TÜRKMEN, N., UYGUR, F. N., OREL, E., Göksu Deltası nın (Silifke, Ġçel) Florası. Turkish Journal of Botany, 20 (Ek Sayı): EKEN, G., BOZDOĞAN, M., ĠSFENDĠYAROĞLU, S., KILIÇ, DT., LĠSE, Y., 2006) Türkiye nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, Ankara EKĠM, T., KOYUNCU, M., VURAL, M., DUMAN, H., AYTAÇ, Z., ADIGÜZEL, N., Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, 246 s, Ankara. GÜNER, A., ÖZHATAY, N., EKĠM, T., BAġER, H.K.C., Flora of Turkey and East Aegean Islands, Supplement 2, Vol.11, Edinburgh University press, 656 s, Edinburgh. GÜVENSEN, A., Ege Bölgesi Kıyı Ekosisteminde Yer Alan Halofitlerin ve Psammofitlerin Genel Özellikleri ve Bu Ekosistemler Üzerine Çevresel Baskılar. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 103 s, Ġzmir. GÜZELMANSUR, A., Erzin Ġlçesi Sarımazı Burnaz Halk Plajları ve Gaziantep Tatil Siteleri Arasındaki Kıyı ġeridinde Kıyı Alan Kullanım Planlaması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 158 s, Adana. KAYIKÇI, S., Samandağ (Hatay) Kıyı Kumullarının Florası. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 60 s, Hatay. KAYIKÇI, S., Samandağ Kıyı Kumulları Üzerindeki Antropojenik Etkilerin Tespiti ve Alınması Gereken Önlemlerinin Belirlenmesi (Sözlü Bildiri). II. Ulusal Öğrenci Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi, Eylül 2010, Çanakkale. KAYIKÇI, S., DOĞAN, D., Tehlike Altındaki Pancratium maritimum L. (Kum Zambağı) Bitkisinin Samandağ Kıyı Kumullarındaki YayılıĢının Tespiti, Tür Üzerindeki Olumsuz Etkilerin ve Koruma Önlemlerinin Belirlenmesi (Sözlü Bildiri). IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009 NevĢehir.

40 33 KAVAK, S., Burnaz Kumullarının (Hatay) Flora ve Vejetasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 77 s, Adana. OZANER, S., Anamur-Kazanlı (Mersin) ve Samandağ (Antakya) Kıyıları nda Kıyı (Plaj) Erozyonunun AraĢtırılması. Tübitak Projesi, Proje No: DEBAG-62 Ankara. SERTESER, A., Seyhan Deltası (Adana) Kıyı Kumullarında Bitki Örtüsü ile Toprak ĠliĢkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 122 s, Ankara. SÖNMEZ, B., KAYIKÇI, S., OĞUR, E., YALÇIN, Ö.ġ., Turan C Samandağ Kıyı Kumul Bitkileri ve YeĢil Kaplumbağa (Chelonia mydas) Yuvalarının Yavru BaĢarısı Arasındaki ĠliĢki (Sözlü Bildiri). III. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, 3-5 Aralık 2009, Mersin. SÖNMEZ, B., TURAN, C., YALÇIN-ÖZDĠLEK, ġ The effect of relocation on the morphology of Green Turtle, Chelonia mydas (Linnaeus, 1758), hatchlings on Samandağ beach, Turkey. Zoology in the Middle East, 52 (1):29-38 USLU, T., Mersin Ġle Silifke Arası Kumul ve Maki Vejetasyonunun Bitki Ekolojisi ve Sosyolojisi Yönünden AraĢtırılması. Doktora Tezi, A.Ü. Fen Fak, 138 s, Ankara. USLU, T., BAL, Y., Kavak (Çanakkale) da Kıyı Kumul Yönetimi. 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , Edirne. YAPRAK, E.A., Salicornia, Sarcocornia ve Arthrocnemum Cinslerinin (Chenopodiaceae) Türkiye Taksonomik Revizyonu. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 162 s. YILMAZ, T., 1996., Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü. Çukurova Üniversitesi Yayınları no: 172, 179 s, Adana. ONGAN, S.E., T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Ulusal Çevre Eylem Planı, Arazi Kullanımı ve Kıyı Alanlarının Yönetimi, 84 s, USLU, T.,1989. Geographical Informations on Turkish Coastal Dunes. European Union for Dune Conservation and Coastal Management Publication, Leiden. T.C. Hatay Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Hatay Çevre Durum Raporu, Antakya

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI Hazırlayan : Bahar Bilgen Genel Tanıtım Alanın Genel Yerleşimi Genel Tanıtım - Cemal Turgay 1972 (Kocaeli fuarı) Kıyı alanı:36.43 ha. Su basar alan: 83.58 ha. Toplam: 120.01 ha.

Detaylı

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI Doç. Dr. Raşit URHAN, Öğr. Gör. Derya KAHRAMAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, rurhan@pau.edu.tr ÖZET 2003-2006 tarihleri arasında Buldan

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması 2010 Yılı Turna Araştırması Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212) 2496987 +90 (533) 3775191 Mayıs

Detaylı

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X YALOVA KUŞ LİSTESİ Türün Adı Ada Doğanı Ada Martısı Ağaç İncirkuşu Ağaç Kamışçını Ağaç Serçesi Ak Çaylak Ak Kumkuşu Ak Mukallit Ak Pelikan Ak Sokumlu Kumkuşu Ak Turna Akbaşlı Çinte Akça Cılıbıt Akdeniz

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2013 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU 2009 AMAÇ: Yumurtalık lagünlerinde 2009 Nisan 2010 Şubat dönemi içerisinde üreyen, kışlayan ve göçmen kuşların tespitidir. Yukarıda

Detaylı

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 33-39 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Doç.Dr. Ali ERDOÐAN-Prof.Dr. Mehmet ÖZ Araþ.Gör. Hakan SERT-Uzman

Detaylı

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 01.07.2014 İÇİNDEKİLER GEDİZ DELTASI 2014 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI...

Detaylı

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ Türkiye çok geniş flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz bu zenginliğin kıymetini bilmemekle beraber istilacı türlere bilerek veya bilmeyerek kapı açmaktadır. 12.01.2011 tarihinde Kuş

Detaylı

Zonguldak Bölgesi Kuşları

Zonguldak Bölgesi Kuşları Zonguldak Bölgesi Kuşları Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Şekil 1. Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak yüz ölçümü bakımından Türkiye deki

Detaylı

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Alcedo atthis (Yalıçapkını) Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Fotoğraflar: Ali ERDOĞAN ÖZET Bir ülkenin veya bölgenin biyolojik zenginliği, doğal olarak barınan türlerin

Detaylı

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 2012-YL-031 BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ AyĢegül ATALAY Tez DanıĢmanları

Detaylı

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI ve ÇAYAĞZI SULAKALANI KUŞ GÖZLEM ETKİNLİĞİ Cem O.Kıraç 25 Mayıs 2017, Perşembe Yer: Kaş Kültür Merkezi Seminer programına katılan Kaşlı doğa severler

Detaylı

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ A.UZUN SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Ali UZUN Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140 Esentepe Kampüsü, Serdivan/SAKARYA e-mail: aliuzun@sakarya.edu.tr

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2012 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Fotoğraf: Kiraz ERCİYAS YAVUZ kiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2015 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların

Detaylı

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ömer DÖNDÜREN Biyoloji Bölümü Anabilim

Detaylı

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 Ali Atahan Orhan Gül Mehmet Atahan 2008, Antakya Hatay Kuş Gözlem Raporu: 1997-2007 ISBN: 978-9944-62-343-8 2008, Antakya Editörler: Ali Atahan, Orhan Gül, Mehmet Atahan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Ercan YAMAN Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 401.04.00. Sunuş

Detaylı

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Kodu Adı Latince adı 00020 Kızılgerdanlı dalgıç Gavia stellata SPEC 3 W 3950 50 * 00030 Karagerdanlı dalgıç Gavia arctica SPEC 3 W 8900 3750 * 00070 Küçük batağan Tachybaptus

Detaylı

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013 GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU 2013 İ z m i r K u ş C e n n e t i n i K o r u m a v e G e l i ş t i r m e B i r l i ğ i İÇİNDEKİLER

Detaylı

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. Rektörlüğü Bahçesinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmadan önce kuş gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere göre bahçede

Detaylı

Samandağ Kıyı Kumullarının Güncel Durumu Raporu

Samandağ Kıyı Kumullarının Güncel Durumu Raporu ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SAMANDAĞ ÇEVRE KORUMA ve TURĠZM DERNEĞĠ Samandağ Kıyı Kumullarının Güncel Durumu Raporu Dr. Samim KAYIKÇI Dr. BektaĢ SÖNMEZ Dr.Ali ATAHAN EYLÜL/2014 HATAY Samandağ

Detaylı

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2005 Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Alanların Özellikleri Lagünler, tuzlu bataklıklar, tatlısu bataklıkları,

Detaylı

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi Mutlu Yıllar... 2006 Saksağan Pica pica Fotoğraf: Çağan Hakkı Şekercioğlu Ocak-January 2006 Benekli bülbül - Luscinia luscinia bbenekli sinekkapan - Muscicapa

Detaylı

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Araştırma Makalesi İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Orhan GÜL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE orhan_gul@yahoo.com

Detaylı

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi Amatör Ku bilimcinin Elkitab Bu elkitab n n sahibi Haz rlayan: Tu ba Can Çizimler: Robin Reckitt Grafk Tasar m: Ay egül Do an Bircan Eylül 2009 Bu elkitab n n haz rlanmas na katk lar ndan dolay Eray Ça

Detaylı

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları 162 Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları Mehmet Ali TABUR Süleymen Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- Isparta ÖZET Anahtar Kelimeler: Ihlara Vadisi, Kuşlar, Avifuana, Aksaray Ihlara

Detaylı

Birds of Lake Gölcük (Isparta)

Birds of Lake Gölcük (Isparta) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),16-20 Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları M. A. TABUR, Y. AYVAZ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah AK KUYRUKLU KARTAL Haliaeetus albicilla 01 YIRTICILAR 75-108 cm Kanat Açıklığı 180-240 cm 4-6.5 kg Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah Özellikleri: Çok iri, hantal, büyük kafalı, uzun ve geniş kanatlı, çok

Detaylı

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Elif Necmiye IRMAK TÜRKMEN 1, Ali UZUN 2 1 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA e-mail: elifdemik@gmail.com

Detaylı

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013 TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 213 Hazırlayan: Kiraz Erciyas Yavuz 1 Kerem Ali Boyla 2 Ulusal KOSKS Kurulu: Evrim Tabur Hürmüz Yeniceli Kerem Ali Boyla Kiraz Erciyas Yavuz Ömer Döndüren Pınar Gündoğdu

Detaylı

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ 2016 YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI Eylül, 2016 Ankara ĠÇĠNDEKĠLER ÇalıĢmanın Amacı... 3 ÇalıĢma Ekibi... 3 ÇalıĢma Yöntemi... 4 1) KuĢlara Yönelik Gözlemler... 4 2) Karkas

Detaylı

RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR

RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR 1 RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR İran ın Ramsar kentinde 1971 yılında imzalanan ve sulak alanların korunmasını ve akılcı kullanımını hedefleyen kısaca RAMSAR SÖZLEŞMESİ

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ

HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ SARAY MANDIRA SÜT ET TARIM ŞTİ İstanbul İli,Silivri İlçesi,Büyük Sinekli Köyü, İnci Çatağı Mevkii (2 Pafta, 1120 Parsel) HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KAPASİTE ARTIŞI

Detaylı

Yaşam Alanı / Habitat

Yaşam Alanı / Habitat Familya / Family Latince Adi / Latine Name Türkçe Adi / Turkish Name İngilizce Adi / English Name T K /C S Charadriidae Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt Kentish Plover LC Mart - Ekim / March - October

Detaylı

A Study On Ornithofauna of Muş Plain

A Study On Ornithofauna of Muş Plain A Study On Ornithofauna of Muş Plain Feridun AVCI 1, Özdemir ADIZEL 1,*, Erkan AZİZOĞLU 1 1 Yüzüncü Yıl University. Science Faculty, Department of Biology, VAN Geliş (Received): 09.03.2017 Kabul (Accepted):

Detaylı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı Kızılırmak Deltası YHGS YHGS Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Terme Gölardı Simenlik Gölü YHGS Hoynat Adası Teknik Gezi ve Arazi Uygulaması Ordu; Perşembe Hoynat (Akkuş) Adası

Detaylı

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Abdullah UGIŞ 1*, Erol AKKUZU 1, Özkan EVCİN 1 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu Sorumlu Yazar:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI. Göksu Deltası. Özel Çevre Koruma Bölgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI. Göksu Deltası. Özel Çevre Koruma Bölgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ile Tür Koruma ve İzleme Projesi Araştırma, İzleme, Koruma Projesi Kasım 2010 Kuş Araştırmaları

Detaylı

POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya)

POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya) POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya) ORNITHOFAUNA OF LAKE POYRAZLAR ( Sakarya) Ali UZUN*, Mehmet Ali TABUR**, Yusuf AYVAZ** *Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140, Sakarya

Detaylı

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç Black-throated Diver Prachttaucher

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör)

Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör) Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör) Katkılarından dolayı Müh. Murat TOMAR a teşekkür ederiz. T.C. Dicle Üniversitesi T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlügü SUR / DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT

Detaylı

Proje Koordinatörleri Özge Özden ve Hasan Sarpten

Proje Koordinatörleri Özge Özden ve Hasan Sarpten KARPAZ YARIMADASINDAKİ HABİTATLARIN NATURA 2000 AĞINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Altın Kumsal, Karpaz PROJE RAPORU ARALIK 2007 Bu çalışma; Karpaz bölgesindeki Milli Parkın içerisinde bulunan doğal yaşam alanlarının

Detaylı

TUZ GÖLÜ (KARATAŞ) ÇEVRESİNDEKİ SAHİL KUMULLARINA İNSAN ETKİLERİ

TUZ GÖLÜ (KARATAŞ) ÇEVRESİNDEKİ SAHİL KUMULLARINA İNSAN ETKİLERİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI TUZ GÖLÜ (KARATAŞ) ÇEVRESİNDEKİ SAHİL KUMULLARINA İNSAN ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık DEMİR Danışman Prof. Dr. Recep EFE

Detaylı

Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey. Wetlands & Climate Change

Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey. Wetlands & Climate Change Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey Wetlands & Climate Change İklim Değişikliğinin Etkisinin Azaltılması ve Biyolojik

Detaylı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008)

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008) ARTVİN KUŞ FAUNASI Temel GÖKTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin Taner ARTVİNLİ Hatay Tarım Ġl Müdürlüğü, Hatay Faruk BUCAK Artvin Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

Gediz Deltası. ve Balıkçılık S.S. ŞEMİKLER YALI SU ÜRÜNLERİ KOOP

Gediz Deltası. ve Balıkçılık S.S. ŞEMİKLER YALI SU ÜRÜNLERİ KOOP Gediz Deltası ve Balıkçılık S.S. ŞEMİKLER YALI SU ÜRÜNLERİ KOOP Balıkçı Kendini Balık Gibi Görmeli Derdin ne dedi. Şu karıncanın derdi dedim. Ne kadar cesursun dedi. Ölüm ve ben dostuz dedim. Ne kadar

Detaylı

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği KUŞLAR İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği Kuşların genel özellikleri (biyoloji, uçuş, ekolojileri,göçleri ve sistematik) Türkiye'nin kuş türleri Kuş Gözlemciliği nedir? (teknik ve etik kuralları)

Detaylı

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 13-19 Araştırma makalesi/research article Kütahya Kent Ormanı ve mlıca Mesire Alanı nın kuş faunası Ayşe Gül Sarıkaya a, Ebubekir Gündoğdu

Detaylı

Ýzmir Kuþ Cenneti Sulak Alanýnýn Ekolojik Yapýsý Ve Su Kirliliði Ýzleme Çalýþmasý

Ýzmir Kuþ Cenneti Sulak Alanýnýn Ekolojik Yapýsý Ve Su Kirliliði Ýzleme Çalýþmasý ARAÞTIRMA NOTU Ýzmir Kuþ Cenneti Sulak Alanýnýn Ekolojik Yapýsý Ve Su Kirliliði Ýzleme Çalýþmasý Ekoloji 14, 54, 31-36 2005 Vildan GÜNDOÐDU Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Bornova-ÝZMÝR Elif TORUSDAÐ,

Detaylı

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 12-16 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Prof. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2013-2014 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Derya KAHRAMAN Danışman: Doç. Dr. Raşit

Detaylı

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NOTÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 1 3110 ada doğanı Eleonora's Falcon Falco eleonorae A y, g 2 5880 ada martısı Audouin's Gull Larus audouinii

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin eşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri

Detaylı

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi Kuş Envanter Listesi taslak2 Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 Dolap Düzeni: 6 7 8 5 4 3 2 1 raflar yukarıdan aşağıya

Detaylı

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu 2016 01.01.2017 Çevre Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR 3 GİRİŞ 4 BÖLGEMİZDEKİ EKOSİSTEMLER 4 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN İZLENMESİ ve KORUNMASI 8 DENİZEL EKOSİSTEM ÇALIŞMALARI 8 ORNİTOLOJİK

Detaylı

İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol

İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol Aralık 2017 Giriş ve Amaç 1975 yılında yürürlüğe giren

Detaylı

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR KARS-IĞDIR Aras ın Kuflları Türkiye deki sulak alanlarda en yaygın görülen yırtıcı kuş saz delicesi (Circus aeruginosus). Aras kıyılarının keskin bakışlı sakininin ağırlığı yarım kiloyu geçebiliyor. Saz

Detaylı

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda yetişmesi istenmeyen

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AFYON ĠLĠ DĠNAR ĠLÇESĠNDE KURULMASI PLANLANAN RÜZGÂR ENERJĠ SANTRALĠNĠN KUġ GÖÇ HAREKETLERĠ VE YABAN HAYATINA

Detaylı

DOGA KORUMANIN ÖNEMİ

DOGA KORUMANIN ÖNEMİ DOGA KORUMANIN ÖNEMİ Günümüzde sanayileşme sürecine paralel olarak dünyayı tehdit eden hızlı nüfus artışı, değişik kirlilik türleri, orman yangınları, tarla açmalar, aşırı otlatmalar, sulak alanların kurutulması,

Detaylı

Tablolar TABLO LİSTESİ 3.1 : Araştırma alanında gözlemlenen türlerin sistematik bilgileri... 29 3.2 : Araştırma alanında çalışmalar sonrası tespit edilen omurgalı hayvanların taksonomik durumu... 38 3.3

Detaylı

Teos Sulak alanı Rehabilitasyon Planı

Teos Sulak alanı Rehabilitasyon Planı Teos Sulak alanı Rehabilitasyon Planı Ferdi Akarsu Seferihisar Belediyesi Proje Danışmanı İçindekiler Amaç Kapsam... 3 Arka Plan... 4 Sulak alan Tanımı... 4 Sulakalan İşlev ve Değerleri... 4 Seferihisar

Detaylı

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Hazırlayan: Soner Bekir* Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlem Rehberi soner.bekir@birdingturkey.com

Detaylı

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 3, 2016 Erciyes University Journal of Institue Of Science and Technology Volume 32, Issue 3, 2016 Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar

Detaylı

Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Yabancı Otların Zararları

Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Yabancı Otların Zararları Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda yetişmesi istenmeyen

Detaylı

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (5): 755-760, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2013.8740 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE 1 2 3 Bazı Ötücü

Detaylı

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(1), 98-102, 2015 Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Detaylı

Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait. Zelanda da bulunan befl tür kivikuflundan

Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait. Zelanda da bulunan befl tür kivikuflundan araştırma - inceleme Doç. Dr. Ahmet KARATAfi Foto raf: Dr. Akif Aykurt ve Doç. Dr. Ahmet Karatafl Türkiye kufllar Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI Soner BEKĠR 1 Egemen ÇAKIR 2 Musa HAN 3 Yavuz GÜLTEKĠN 4 Tuba ORHAN 5 Faris KARAHAN 6 1 Soner BEKİR, Kuş Gözlem Uzmanı, Tel: 535-217

Detaylı

ŞANLIURFA NIN KUŞLARI ENVANTERİ Projesi 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali

ŞANLIURFA NIN KUŞLARI ENVANTERİ Projesi 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali ŞANLIURFA NIN I ENVANTERİ Projesi 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destek ile yürütülmektedir. Sözleşme No: TRC2 \ 16 \DFD\0008

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ Seval Aknil MERALER YIL: 2010 Sayfa: 56 Bu çalışmada, Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisinin yaprak, çiçek, meyve, meyve

Detaylı

SULAK ALANLAR VE GÖKSU DELTASI

SULAK ALANLAR VE GÖKSU DELTASI 2010 Projelerimiz Yumurtalık lagünleri yönetim planı Akyatan ve Tuzla lagünleri y.p. Seyhan deltasında küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesine uyum pr. Göksu deltası habitat ve tür

Detaylı

EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı)

EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı) EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı KİRPİLER ERINACEIDAE Erinaceus concolor Kirpi Oryctalagus auritus Uzun

Detaylı

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS-EKİM 2011 Hazırlayanlar: İlker ÖZBAHAR, Uzman Biyolog Riyat GÜL, Kuş araştırmacısı İçindekiler GİRİŞ:... 5 RÜZGÂR

Detaylı

Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Koray KAÇAN 1 Özhan BOZ 2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2015, 52 (2):169-179 ISSN 1018 8851 Ege Bölgesi

Detaylı

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik 13 MART 2015

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

YAPAY SAZLIKLARDAN BARAJLARIN EKONOMİK ÖMRÜNÜN UZATILMASI VE ATIK SULARIN TEMİZLENMESİ İÇİN YARARLANILMASI

YAPAY SAZLIKLARDAN BARAJLARIN EKONOMİK ÖMRÜNÜN UZATILMASI VE ATIK SULARIN TEMİZLENMESİ İÇİN YARARLANILMASI YAPAY SAZLIKLARDAN BARAJLARIN EKONOMİK ÖMRÜNÜN UZATILMASI VE ATIK SULARIN TEMİZLENMESİ İÇİN YARARLANILMASI Öğrenciler: Mehmet ÇETİN Ertuğrul ÖZ Danışman Öğretmen: Uğur TÜRE TURHAL ŞEKER ANADOLU ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUZLA PALAS GÖLÜ SULAK ALANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUZLA PALAS GÖLÜ SULAK ALANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUZLA PALAS GÖLÜ SULAK ALANI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 Basım yılı: 2012 TUZLA PALAS GÖLÜ SULAK ALANI

Detaylı

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 5-6 Kasım 2014 İstanbul Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 2015 1 GİRİŞ Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), su kuşu populasyonlarının

Detaylı

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. DİLEK (27,5 MW) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ, KAPAKTEPE KIRANTEPE ALANLI KÖYÜ MEVKİİ) Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından EKOSİSTEM

Detaylı

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):37-40 Geliş Tarihi : 04.10.2001 Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Detaylı

KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI

KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından: KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Mensupluğuna Hazırlama Eğitimi Ders Notları GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Mustafa ÖZER Şube Müdürü

Detaylı

A RESEARCH ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND POLLUTION AT THE ECOSYSTEM OF YEDIGOLLER ( KÜTAHYA )

A RESEARCH ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND POLLUTION AT THE ECOSYSTEM OF YEDIGOLLER ( KÜTAHYA ) A RESEARCH ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND POLLUTION AT THE ECOSYSTEM OF YEDIGOLLER ( KÜTAHYA ) A.S. ÖZEN* & Ö. KORKMAZ* * Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 216 1 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 216 GİRİŞ Kış Ortası Su Kuşu

Detaylı

RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR

RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR 1 RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR İran ın Ramsar kentinde 1971 yılında imzalanan ve sulak alanların korunmasını ve akılcı kullanımını hedefleyen kısaca RAMSAR SÖZLEŞMESİ

Detaylı

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com ARSUİT 080 EC 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl HERBİSİTLER Ürün Detayları: ARSUİT 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı

Detaylı

434 Hasankeyf Ali Ýhsan Gökçen Güneydoðu Anadolu Bölgesi Yeþilce GDA001 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0) Glaucopsyche alexis Ahmet Baytaþ Yüzölçümü : 44458 ha Yükseklik : 560 m - 1496 m Boylam : 37,11ºD Ýl(ler)

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

GÖKSU DELTASI (SİLİFKE) DOĞAL ALANLARINDA ANA HABİTAT TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖKSU DELTASI (SİLİFKE) DOĞAL ALANLARINDA ANA HABİTAT TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖKSU DELTASI (SİLİFKE) DOĞAL ALANLARINDA ANA HABİTAT TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI Main Habitat Types Investigation of Natural Ecosystems in The Göksu Delta (Silifke) Deniz KARAÖMERLİOĞLU Biyoloji Anabilim

Detaylı

Kuş gribi, kuşlar üzerindeki patojenik (hastalığa

Kuş gribi, kuşlar üzerindeki patojenik (hastalığa Göçmen Kuşlar ve Kuş Gribi Zafer AYAŞ* * Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA Migratory Birds and Bird Influenza Key Words: Migratory waterbirds, Bird influenza, Bird migration

Detaylı