Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu

2 2010 Faaliyet Raporu

3

4 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. İnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması 5.2. Hukuki Destek ve Rehberlik Hizmetleri 5.3. Eğitim Faaliyetleri 5.4. Uluslararası İlişkiler ve Temsil 5.5. Yayınlarımız 5.6. Belediye TV 5.7. Bilişim Faaliyetleri 5.8. Konukevi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme EKLER

5

6 SUNUŞ Ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ve ulusal düzeyde kurulan tek yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği olarak çalışmalarımız her geçen yıl artarak devam etmektedir sayılı Belediye Kanunu nun 56 ncı maddesine göre hazırlanması zorunlu olan faaliyet raporu ile 2010 mali yılına ait lobicilik, eğitim, uluslararası ilişkiler ve danışmanlık gibi konularda Birliğimizin görevleri çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemekteyiz. Bilindiği gibi Birliğimizin görevleri belediyelerin çıkarlarını korumaktan belediyecilik alanında dünyada ve Türkiye deki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmaya kadar varan geniş bir yelpazeye dağılmaktadır. Gerek yurt içi, gerekse yurtdışında yürüttüğümüz faaliyetler belediyelerimizin atanmış ve seçilmiş değerli görevlilerinin çalışmalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu sayede belediyelerimizin güçlenerek hizmet üretme kapasitelerinin artacağına inanmaktayız. Şüphesiz, belediyelerimize yapılan yatırım, kentlerimiz ve ülkemizin de geleceği ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye Belediyeler Birliği, bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu uğurda çalışmalarımıza destek vererek işbirliklerini esirgemeyen bütün bakanlıklarımıza, kamu kurumlarına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve bölge belediye birliklerine teşekkür ederim. Ayrıca belediyelerin çıkarlarını korumak temel görevimizden hareketle, belediyelerimizi ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Birliğimizin görüşlerini dikkate alan parlamenterlere de teşekkürü bir borç bilirim. Birliğimizin girişimleri ve Sayın Başbakanımızın da destekleri ile Birliğimizce yürütülen elektrik tüketim vergisi ve iller bankası ortaklık payının yüzde 2 üzerinden uygulanması konularındaki iki önemli lobi faaliyeti sonucu belediyelerimize yaklaşık 1.5 milyar TL lik ek kaynak sağlanmıştır. Bu hususlarda çalışma yürütülmesini sağlayan Birliğimizin Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları ile Birim Amirleri ve personelini kutluyor, başarılarımızın devamını diliyorum. Dr. Kadir TOPBAŞ Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

7 Türkiye Belediyeler Birliği 1945 yılında kamu yararına bir dernek olarak kurulan Türk Belediyecilik Derneği ; 2002 yılında, Bakanlar Kurulu nun aldığı 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı Kararla çalışmalarını birlik statüsünde sürdürmeye başlamıştır yılında, 11 Haziran 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından, Kanun un ilgili hükümlerine uygun olarak Tüzüğünü 13 Eylül 2005 tarihli Birlik Meclis toplantısında kabul etmiş ve İçişleri Bakanı nın 28 Eylül 2005 tarihinde Tüzüğünü onaylaması ile kuruluşunun 60 ıncı yılında bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel yönetim birliği statüsüne kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliğinin görevleri arasında; belediyelerin çıkarlarını korumak, gelişmelerine yardımcı olmak, seçilmiş yöneticileri ile personeline yönelik eğitimler vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile her düzeyde bilgi paylaşımını teşvik etmek, belediyecilik alanında dünyada ve Türkiye deki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak ve belediyelerle ilgili yasa hazırlıklarına görüş bildirmek yer almaktadır. Bu kapsamda; Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuat hazırlıklarında görüş bildirmek, Hukuki destek sağlamak ve rehberlik etmek, Seminer, panel, konferans, çalıştay, yurtiçi ve yurtdışı teknik ziyaretler düzenlemek, Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yerel yönetim birlikleri ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek, Kardeş-şehir ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, Belediyelerimizi Avrupa Birliği üyelik sürecine hazırlayarak bu yönde proje hazırlama kapasitelerini geliştirmek, Belediyeleri ilgilendiren mevzuata ilişkin ve güncel konularda çeşitli süreli ve süresiz yayınlar yayımlamak, ana faaliyet konularımızı oluşturmaktadır.

8 I. Genel Bilgiler A - MİSYON VE VİZYON Misyonumuz Tüm belediyelerimizin çatımız altında toplandığının bilinciyle, onların giderek artan ve karmaşıklaşan görev ve sorumluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan eğitim, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik destek gibi ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal ve uluslararası platformlarda onları temsil etmek, seslerini duyurmak, hak ve çıkarlarını korumaktır. Vizyonumuz Nihai hedef olarak hemşerilerinin mutluluk ve refahı için çalışan belediyelerimizin, çağdaş belediyecilik hizmeti vermeleri yönündeki çabalarında ilk akıllarına gelen destekçisi, onların merkezi yönetim kurumları nezdinde ve uluslararası platformlarda etkili sesi olmaktır.

9 B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Türkiye Belediyeler Birliği nin amaç ve görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü hükümleri çerçevesinde: a) Türkiye deki tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak, b) Belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak, c) Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek, d) Belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek, e) İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciiler nezdinde belediyeleri temsil etmek, f) Belediyelere rehberlik etmek, g) Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idarî bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek, h) Belediyelerde e-belediye, kent bilgi sistemi vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak, i) Belediyecilik konusunda Dünyadaki gelişmeleri izlemek; belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma-geliştirme, konferans, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve meslekî gezi vb. faaliyetlerde bulunmak, j) Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten vb. basılı materyal yayınlamak, k) Yurtiçinde belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek, l) Belediyecilik alanında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda belediyeleri temsil etmek, belediyelerin bu kuruluşlarla ve diğer ülke belediyeleri ile ilişkilerine gerektiğinde aracılık etmek, m) AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, belediyelerin AB nin hibe, teknik yardım, eşleştirme (twinning) vb. program ve imkanlardan yararlanmalarına yardımcı olmak, n) İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmaktır. 8 Türkiye Belediyeler Birliği

10 C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı TBB HİZMET BİNASI Birlik hizmet binası Tunus Caddesi No: 12 Kavaklıdere - Ankara adresinde bulunmaktadır. Fiilen 3 katı çalışma ofisi olarak kullanılan binamız 6 bodrum, zemin, 6 zemin üstü kattan oluşmaktadır. Başkanlık ve Genel Sekreterlik 1. katta, Müdürlükler ise 2. ve -2. katlarda yer almaktadır. Çalışma ofisleri, sosyal alanlar ve eğitim salonları hizmet gereklerine uygun şekilde konumlanmayan binamızda, Birliğimizi ziyaret eden belediye başkanlarının çalışma ve görüşme yapacakları ofisler de bulunmamaktadır. Ayrıca binamızın merkezi havalandırma ve elektrik tesisatı gibi teknik altyapısının da yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede binanın amaç ve faaliyetlerimize hizmet etme kapasitesine ulaşması amacıyla tadilat ve dekorasyon projesi hazırlatılmış olup, tadilatın 2012 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Tadilat sonrasında Birlik hizmet binamız; 425 kişilik konferans salonu, 700 kişiye hizmet verecek şer kişilik eğitim salonları, 500 kişilik sergi salonu, 500 kişilik fuaye alanı, Türkçe ve yabancı dillerde belediyecilikle ilgili yayınların yer alacağı kütüphane, Birliğimiz internet televizyonu olan Belediye TV üzerinden etkinliklerimizi bütün belediyelerimizle paylaşmamıza imkan sağlayacak modern stüdyo, Belediye başkanları ile belediye temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarının kullanabileceği çalışma ofisleri, modern ve teknolojik iç tasarımıyla belediyelerimize hizmet verecektir Faaliyet Raporu 9

11 2. Örgüt Yapısı 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğüne göre, Birliğin organları; Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır. TBB Organları Birlik Meclisi Birlik Encümeni Birlik Başkanı 729 Belediye Başkanı ve Meclis Üyesinden oluşur. Birlik Başkanı ve 14 Belediye Başkanından oluşur. Birlik Meclis Üyeleri tarafından seçilir. A. BİRLİK MECLİSİ Birlik Meclisi, Birliğin karar organı olup, büyük şehir, il merkezi ve nüfusu yüz bin ve daha fazla olan belediyelerin belediye başkanları ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin kendi aralarından o ilin milletvekili sayısı kadar gizli oyla seçeceği üyelerden oluşur. TBB Meclis Üye Dağılımı Doğal Meclis Üyeleri 179 İllerden Seçilen Meclis Üyeleri * 534 Toplam Meclis Üye Sayısı 713 * Eskişehir, Manisa ve Tunceli İlleri seçim yapmamıştır. Ayrıca, bu seçimlerde asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Her ilden o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerin yüzde 80 i belediye başkanları arasından, yüzde 20 sinin belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Birlik Meclisi, her yıl Mayıs ve Eylül aylarının üçüncü haftasında Meclis tarafından önceden belirlenen günde, olağan olarak mutat toplantı yerinde toplanır. Doğal Meclis Üye Dağılımı Büyükşehir Belediyesi 16 İl Belediyesi 65 Nüfusu ve Daha Fazla Olan Belediyeler 98 Toplam Türkiye Belediyeler Birliği

12 Birlik Meclis Üyelerinin Partilere Göre Dağılımı Parti Adı Üye Sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi 448 Cumhuriyet Halk Partisi 136 Milliyetçi Hareket Partisi 63 Barış ve Demokrasi Partisi 42 Demokrat Parti 9 Bağımsız 8 1,2% 5,9% 8,6% 19% 19.1% 0.1% 8.8% 5.9% 1.3% 1.1% 0.4% 0.1% 62.8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 1% 0,3% 62,8% Büyük Birlik Partisi 3 Saadet Partisi 1 Halkın Sesi Partisi 1 Emek Partisi 1 AK PARTİ CHP DP BAĞIMSIZ SP EMEP İstifa 1 MHP BDP BBP HAS PARTİ İSTİFA Toplam Faaliyet Raporu 11

13 Örgüt Yapısı B. BİRLİK ENCÜMENİ Birlik Encümeni; Birlik Başkanı ile Birlik Meclisinin dönem başı toplantısında kendi üyesi belediye başkanları arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçeceği on dört üyeden oluşur. Encümen üyelerinin, Birlik Meclis Üyeleri arasından ayrı belediyelerden ve belediye başkanlarından seçilmesi şarttır. Birlik Başkanı, encümenin başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendireceği encümen üyesi tarafından yürütülür. Kadir TOPBAŞ Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul B.Şehir Belediye Bşk. (AK Parti) Ahmet KÜÇÜKLER Tahir AKYÜREK Erzurum B.Şehir Belediye Bşk. Konya B.Şehir Belediye Bşk. (AK Parti) (AK Parti) Nihat ZEYBEKCİ Denizli Belediye Bşk. (AK Parti) M. Beşir AYANOĞLU Mardin Belediye Bşk. (AK Parti) Osman GÜRÜN Muğla Belediye Bşk. (CHP) Hasan ÜNVER Nevşehir Belediye Bşk. (AK Parti) Edibe ŞAHİN Tunceli Belediye Bşk. (BDP) Veysel TİRYAKİ Altındağ Belediye Bşk. (AK Parti) Sedat PEKEL Bandırma Belediye Bşk. (CHP) Hasan AKGÜN Büyükçekmece Bel. Bşk. (CHP) Bülent TANIK Çankaya Belediye Bşk. (CHP) Bekir ÖZTEKİN Oğuzeli Belediye Bşk. (AK Parti) Serhat ORHAN Turgutlu Belediye Bşk. (AK Parti) Osman YILMAZ Çaltı Belediye Bşk. (AK Parti) (Belediye adı baz alınarak büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri kendi kategorisinde alfabetik olarak sıralanmıştır) 12 Türkiye Belediyeler Birliği

14 C. BİRLİK BAŞKANI Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanı, Birlik Meclisinin belediye başkanı olan üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Görev süresi tamamlanan Birlik Başkanı tekrar seçilebilir. Birlik Meclisinin 28 Mayıs 2009 tarihli toplantısında Birlik Başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir TOPBAŞ seçilmiştir. Birlik Başkanının verdiği yetki çerçevesinde Birliğin işleri Birlik Genel Sekreteri tarafından yürütülmektedir Faaliyet Raporu 13

15 Örgüt Yapısı TBB ESKİ BAŞKANLARI Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖRELİ Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süheyip ERBİL Dr. Cemil BENGÜ Prof. Dr. Fehmi YAVUZ Prof. Dr. Aydın YALÇIN İsmet SEZGİN Mehmet ALTINSOY Yüksel ÇAKMUR Cevat ALDEMİR Niyazi BAHÇECİOĞLU Sami GÖKDENİZ Aytaç DURAK / Türkiye Belediyeler Birliği

16 D. KURUMSAL YAPI 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları na göre, teşkilatın başı Birlik Başkanıdır. Birlik teşkilatı; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Birim Amirlerinden oluşmaktadır. Kurumsal Kimlik Çalışması Türkiye Belediyeler Birliği belirlemiş olduğu misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde, ülkemizdeki tüm belediyelerin doğal üyesi olması sebebi ile çok ortaklı bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, kuruluşundan bugüne kadar kullanmış olduğu logosuna, Birliği hem ülke içinde hem de uluslararası platformda temsil eder nitelikte, özgün, işlevsel ve yenilikçi bir kimlik katmak amacıyla kurumsal kimlik çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda kurumsal kimliği temsil edecek yeni bir logo ihtiyacı ortaya çıkmış ve 2010 yılında 450 adet logo tasarımı çalışması yapılmıştır. Bunun sonucunda, Birliğimizi temsil eder nitelikte bir logo bulunamadığından, çalışmalara devam edilmesi benimsenmiştir. Birlik Meclisi Başkan Dr. Kadir Topbaş Birlik Encümeni Genel Sekreter Hayrettin Güngör Genel Sekreter Yrd. Cevdet Sökmen Genel Sekreter Yrd. Mehmet Keleş Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kay. ve Eğitim Md. Mali Hizmetler Müdürlüğü Dış İlişkiler Md. Yazı İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 15

17 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar TBB teknolojik altyapısını sürekli geliştirmekte, bunun sağlanması için gerekli araştırmaları yapmakta, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu yeni teknolojileri mevcut yapıya entegre etmektedir. TBB network yapısını 100 mbps hızında çalışan switch ler kullanarak oluşturmuştur. Sunucu ve bilgisayarlar Domain içerisine dâhil edilmiştir. Domaindeki sunucu ve bilgisayarların güvenliği için firewall cihazı kullanılmaktadır. Birliğimiz internet altyapısını Fiber Optik devre üzerine tesis etmiştir, download ve upload hızı 10 mbps olan Metro Ethernet teknolojisine sahiptir. Birliğimizde personelimizin hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için; yapılan işe ve çalışma alanlarına uygun bilgisayarlar ve yan ürünler kullanılmaktadır. Kurum bünyesindeki teknik donanım envanteri aşağıda gösterilmiştir. Teknik Donanım Envanteri Cihaz Adet Kullanıldığı Alan Sunucu 1 Web Sunucusu Sunucu 1 Uygulama Sunucusu Sunucu 2 Domain Kontroller Sunucu 1 Mail Sunucu PC 58 Personel Kullanımı Laptop 24 Personel Kullanımı ve Sunum Amaçlı Projeksiyon Cihazı 11 Eğitim Amaçlı Renkli Fotokopi Makinesi 5 Kopyalama ve Baskı Siyah Beyaz Fotokopi Makinesi 5 Kopyalama ve Baskı TBB kendi bünyesinde barındırdığı Exchange sunucu aracılığı ile e-posta alış verişi sağlamakta, her personelin kendi adına tanımlanan e-posta hesaplarını yine personelin hizmetine sunmaktadır. Kurumumuz; faaliyetlerimizin, etkinlik ve eğitimlerimizin duyurulduğu, online eğitim başvurularının yapılabildiği son derece teknolojik, içeriği ve görsel öğeleri ile zenginleştirilmiş bir web sayfasına sahiptir. Web sayfası PHP dilinde yazılmıştır, veri tabanı olarak MySQL kullanılmıştır. Sayfa, güvenliğin üst seviyede tutulabilmesi amacı ile Linux Centos sunucu üzerinde barındırılmaktadır. Site sürekli güncellenmekte ve yeni gereksinimler doğrultusunda yenilenmektedir. Web sayfamız gün geçtikçe daha fazla ziyaret edilmekte ve site trafiği her geçen gün artmaktadır. 16 Türkiye Belediyeler Birliği

18 4. İnsan Kaynakları Birlik hizmetlerimiz; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memurlar, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun 17. maddesi gereğince görevlendirilen memurlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesi gereğince çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanunu na tabi daimi işçiler eliyle yürütülmektedir. Bu kapsamda toplam 53 personel istihdam edilmektedir. A- Personel İstihdam Şeklini Gösterir Tablo Diğer kurumlardan görevlendirilenler Kadrolu memur Sözleşmeli personel Kadrolu işçi Statü Ünvan Adet Toplam Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 2 Birim Müdürü 5 Avukat 1 Araştırmacı 1 Memur 1 Birim Müdürü 3 Uzman 2 Memur 1 Şehir plancısı 1 Avukat 1 Mühendis 3 Tekniker 3 İstatistikçi 1 Ekonomist 3 Vasıflı 15 Vasıfsız 9 TOPLAM Faaliyet Raporu 17

19 İnsan Kaynakları B- İstihdam Şekillerine Göre Personel Dağılımı Personel Sayı Memur 17 Sözleşmeli Personel 12 İşçi 24 Toplam 53 C- Unvanlara Göre Personel Dağılımı AVUKAT UZMAN EKONOMİST İSTATİSTİKÇİ ARAŞTIRMACI MÜHENDİS ŞEHİR PLANCISI TEKNİKER 18 Türkiye Belediyeler Birliği

20 5. Sunulan Hizmetler 5.1. BELEDİYELERİN MENFAATLERİNİN KORUNMASI Türkiye Belediyeler Birliği 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun 20 nci maddesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı nın 4 üncü maddesi ve Başbakanlık Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre belediyeleri ilgilendiren mevzuat hazırlıklarında görüş bildirme yetkisine sahiptir. Birliğimiz hukuk işleri birimince belediyelerimizi ilgilendiren bütün mevzuat çalışmaları; bakanlıklardaki hazırlık aşamaları, TBMM ihtisas komisyon toplantıları ve genel kurul aşamalarında takip edilmekte, gerektiğinde bu konularda belediyelerimizin görüşleri de alınmak suretiyle değerlendirilmekte, Birlik encümenine sunularak Birliğin nihai görüşü oluşturulmakta ve ilgili makamlara iletilmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği uygulamada görülen sorunların çözümüne aracılık etmekte ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Belediyelerimiz tarafından Birliğimize ulaştırılan sorunlar araştırılmakta, önerilerle birlikte ilgili makamlara iletilmekte ve takip edilmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği belediyelerimizin çıkarlarının korunması kapsamında salt bir lobicilik faaliyeti yapmamaktadır. Ayrıca belediyelerimizin haklarını ihlal eden, özerkliğini, yetkilerini ve gelirlerini kısıtlayan düzenlemelere karşı bütün belediyeler adına gerektiğinde yargı mercilerinde davalar da açabilmektedir. Bu çalışmalar yapılırken; Anayasa nın 127 nci maddesinde düzenlenen idari vesayet kuralı, İç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Yapılan düzenlemenin kanunlara ve hukuka uygunluğu, Hizmetlerin yerel niteliği, kriterleri dikkate alınmaktadır Faaliyet Raporu 19

21 Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuat çalışmalarında Birlik Başkanımız Dr. Kadir TOPBAŞ ve Encümen Üyelerimizin de destek ve girişimleri ile belediyelerimizin menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesinde önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçların elde edilmesinde ilgili kurumlarımızın olumlu yaklaşımları da sürece katkı sağlamıştır. Belediyelerimize yaklaşık 750 milyon TL kaynak sağlayan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin yeniden belediyelere döndürülmesi ile başlayan etkin lobicilik çalışmalarımız, 2010 yılında farklı alanlarda da devam ettirilmiştir yılında 18 Kanun Tasarısı incelenmiş, belediyelerin menfaatini etkileyen hususlarda Birlik görüş ve önerilerimiz ilgili kurumlara iletilmiştir. 20 Türkiye Belediyeler Birliği

22 İller Bankasının Yapısı Değişti Uzun süre TBMM gündeminde bekleyen 6107 sayılı Kanunun, Birliğimizin önerileri de dikkate alınarak bir an önce yasalaşması konusunda Birlik Başkanımız Dr. Kadir TOPBAŞ, Başbakanlık Makamı nezdinde girişimlerde bulunmuş, ayrıca Encümen Üyelerimiz ve Genel Sekreterimiz sürece katkı sağlanması amacıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN i ziyaret ederek destek istemişlerdir. Birliğimizin gerek komisyon toplantılarında ve gerekse TBMM Genel Kurulunda etkin bir şekilde takip ederek önerilerde bulunduğu 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Hakkında Kanun ile banka, anonim şirket olarak örgütlenmiş ve tamamıyla bankacılık mevzuatına tabi olmuştur. Ortaklık Payı Oranı Düşürülmüştür Belediyelerimizce yüksek bulunan Öz Gelirler ve Genel Bütçe Vergi Gelirleri toplamı üzerinden yıllık % 5 oranında kesilen ortaklık payı, matrahı daraltılarak; ilk 3 yıl için % 3, sonraki yıllarda ise % 2 oranında olmak üzere yapılan düzenleme Birliğimizin girişimleri ile istisna içermeksizin % 2 olarak Kanun a yansıtılmıştır. Bu düzenleme ile 2010 yılı verilerine göre, belediyelerimize yandaki tabloda görüldüğü üzere önemli miktarda ek mali kaynak sağlanmıştır. Önceki Ortaklık Payı Kesinti Tutarı (% 5) Kanun İle Getirilen Ortaklık Payı Tutarı (% 2) Belediyelere Sağlanan Ek Mali Kaynak Tutarı Milyon TL 370 Milyon TL 733 Milyon TL Birliğimizin önerisi, İller Bankası yönetiminin de olumlu yaklaşımları ile ortaklık payı oranı %5 ten matrahı da daraltılarak %2 ye düşürülmüştür Faaliyet Raporu 21

23 Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması Genel Kurulda Belediyelerin Yeterli Temsili Sağlanmıştır Kurum Tasarı Ortaklık Payı Oranı Ortaklık payı katkı oranının yüzde 88 ini oluşturan belediyelerimizin, İller Bankası Genel Kurulunda bu pay ile orantılı temsilinin sağlanması amacıyla Birliğimizce bir öneri hazırlanmış ve Genel Kurulda belediyelerin sermaye katkı payı ile orantılı olarak temsili sağlanmıştır. Tasarı Üye Sayısı Önerilen Üye Sayı Belediye % İl Özel İdaresi % İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Toplam % Ayrıca, İller Bankası A.Ş. Hakkında Kanun un kabulünün ardından Birliğimizin katkısıyla hazırlanan İller Bankası Ana Sözleşmesi ile Genel Kurula her ilden seçilecek üyelerin belirlenmesine ilişkin yetkinin Türkiye Belediyeler Birliği Encümenine verilmesi sağlanmıştır. Yönetim Kurulunda Temsil Genel kurulun temsilinde olduğu gibi yönetim kurulundaki temsilin de ortaklık katkı payı dikkate alınarak oluşturulması amacıyla Birliğimizce aşağıdaki öneri hazırlanmış ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Kurum Tasarı Üye Sayısı Öneri İller Bankası A.Ş. 3 2 İçişleri Bakanlığı* 2 2 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2 1 Türkiye Belediyeler Birliği** - 2 Toplam Üye Sayısı 7 7 * Bir belediye başkanı ve bir il genel meclisi üyesi ** Türkiye Belediyeler Birliği tarafından önerilecek iki aday Yönetim Kurulunun oluşumuna ilişkin önerimiz Kanuna yansımamakla birlikte belediyeleri temsil etmek üzere Yönetim Kurulunda yer alacak üyenin belediye başkanları arasından belirlenmesi sağlanmıştır. Belediyeleri temsil etmek üzere yönetim kurulunda yer alacak üyenin belediye başkanı olma şartı getirilmiştir. 22 Türkiye Belediyeler Birliği

24 sayılı (Torba) Kanun Belediyelerimizin uygulamada karşılaşarak Birliğimize ilettikleri sorunlar mevzuat çalışmalarında dikkate alınmak üzere arşivlenmekte, ilgili kurumlarla da paylaşılarak takip edilmektedir sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çalışmalarında Birliğimizin önerileri, ilgili kurumlarımızın olumlu yaklaşımları ile belediyelerimiz için önemli kazanımlar elde edilmiştir. İhtiyaç Fazlası İşçiler Belediyelerin birleşmesi, geçici işçilerin kadroya geçirilmesi, adrese dayalı nüfus sayım sistemi ile bazı belediyelerin nüfusları ve bununla ilişkili olarak gelirlerinin düşmesi gibi nedenlerle ihtiyaç fazlası personel oluşmuştur. Bu durum belediyelerimiz için önemli bir sorun teşkil etmiş ve yakınmalarına sebep olmuştur. Mahalli idarelerde yaklaşık norm kadro işçi sayısı bulunmakta iken, fiilen çalışan işçi sayısının ise olduğu dikkate alındığında norm kadro fazlası işçi sayısının olduğu görülmektedir. İhtiyaç fazlası işçiler nedeniyle belediyelerimiz personel giderlerini karşılayamaz duruma gelmiş, mali yapıları zayıflamış ve hizmet üretme kapasiteleri kısıtlanmıştır. Birliğimizin dile getirdiği, ilgili kurumlarımızın da katkı sağladığı soruna ilişkin çözüm önerileri dikkate alınarak 6111 sayılı (Torba) Kanun un 166 ncı maddesindeki düzenleme ile belediyelerimizin ihtiyaç fazlası işçilerinin başka kurumlara nakli sağlanmıştır Faaliyet Raporu 23

25 Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması Trafik Para Cezalarından Belediyelere Pay Verilmesi Belediyelerimiz kendi bütçelerinden harcama yaparak kamera kayıt sistemi kurmakta, ancak ceza verme yetkisindeki sınırlar nedeniyle bu sistemler emniyet müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır. Hem oluşturulan sistemin finansmanı hem de trafikle ilgili görevleri olan belediyelerimize kaynak olması bakımından trafik para cezalarından belediyelere pay verilmesi gerekliliği ilgili kurumlarla paylaşılarak Kanunun 60 ıncı maddesine konulan hükümle, kesilen cezanın % 30 unun sistem kullanım hizmet bedeli olarak belediyelere ödenmesi sağlanmıştır. Belediyelerin Borç ve Alacaklarının Yapılandırılması Belediyelerimizin birikmiş borçları ve tahsil edemedikleri alacakları hizmet üretme kapasitelerini azaltmaktadır. Sorunun giderilmesi bakımından Birliğimizce hazırlanan çözüm önerileri çeşitli vasıtalarla ilgili kurumlara iletilmiş ve 6111 sayılı (Torba) Kanun un 1, 2 ve 17 nci maddelerindeki düzenleme ile kapsama alınması sağlanmıştır. Kanundaki düzenlemede kamu alacakları bakımından genel taksit sayısı 18 (36 ay) olarak kabul edilmiş iken, belediyelerimizin kamuya olan borçları için taksit süresi 36 taksit (72 ay) olarak belirlenmiştir. Ruhsatlara İlişkin İdari Para Cezalarının Affı Sosyal Güvenlik mevzuatına göre belediyelerce verilen ruhsatların mevzuatta öngörülen süre içerisinde SGK ya bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim süresine ilişkin yorum farkından dolayı SGK tarafından geç bildirildiği değerlendirilen ruhsatlar nedeniyle belediyelerimize idari para cezaları uygulanmıştır. Birliğimizin girişimleri ile 6111 sayılı (Torba) Kanunun Geçici 35 inci maddesine girmesi sağlanan bu düzenleme sonucunda belediyelerimizin yaklaşık 7 milyon TL lik idari para cezası borcu silinmiştir. 24 Türkiye Belediyeler Birliği

26 Belediyelerin Genel Aydınlatmadan Kaynaklanan Elektrik Borçları Silindi Belediyelerimiz 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden sınırları dâhilindeki genel aydınlatma bedellerinin ödenmesinden sorumlu tutulmuştur sayılı Elektrik Piyasası Kanuna eklenen Geçici 17 nci madde ile bu yükümlülük biraz hafifletilmiş ve cadde-sokak aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonlarına ait tüketim giderini ödeme sorumluluğu dönemi için Hazine Müsteşarlığına verilmiştir. Belediyelerin sorumluluğu park, bahçe, tarihi ve ören yerleri ile halka açık yerler, reklam ve benzeri amaçlı panolar bakımından devam etmektedir sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun komisyon görüşmeleri sırasında takip edilmiş ve görüşlerimiz dile getirilmiştir. Belediye ve İl Özel İdarelerinin genel aydınlatma borcu silinerek mahalli idarelere 2 milyar 670 milyon TL. tutarında kaynak sağlandı. Belediye ve il özel idarelerinin sadece genel aydınlatmayla ilgili toplam borç miktarı 2 milyar 670 milyon liradır Faaliyet Raporu 25

27 Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması Kalkınma Ajansları ve Belediyelerin Yaşadığı Sorunlar Kalkınma Ajansları bölgesel kalkınma için önemli bir yapılanma olduğu halde ajansların işleyişinden kaynaklanan bazı sorunlar belediyelerimizin yakınmalarına neden olmaktadır. Bu sorunlar arasında ajans paylarının yüksek oluşu ve birikmiş borçlar ile ajanslarca yapılacak proje desteklerinde vergi ve SGK ilişiksizlik belgesinin istenmesi önemli yer tutmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle belediyelerimiz kalkınma ajanslarınca kullandırılan yardımlardan yeterince yararlanamamaktadır. Belediyelerin gerek mevzuattan kaynaklanan gerekse uygulamada karşılaştıkları sorunlar için çözüm üreten Birliğimiz konuya ilişkin çalışmalar yürütmüştür. Proje Desteği İçin Aranan Vergi ve SGK İlişiksizlik Şartı Kaldırıldı Kalkınma Ajanslarından proje destek taleplerinde belediyelerin vergi ve sigorta ilişkisizlik belgesinin aranması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi için 22 Ekim 2010 tarihinde Birliğimiz hizmet binasında, 27 Ekim 2010 tarihinde DPT ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda vergi ve sigorta borcu olan belediyelerin Kalkınma Ajansları proje ve faaliyet desteklerinden yararlandırılması konusu tartışıldı. Birliğimizin girişimleri, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katkılarıyla belediyelerin Kalkınma Ajanslarının faaliyet ve proje yardımlarından faydalanmak için aranan vergi ve SGK borcu bulunmaması şartı kaldırıldı. Kalkınma Ajanslarına Proje Verme Süresine İlişkin Tereddüt Giderildi Birliğimizce Kalkınma Ajansları tarafından yapılacak proje desteklerinde istenen vergi ve SGK ilişkisizlik belgesi getirme mecburiyetlerinin kaldırılması çalışmaları sonuçlanıncaya kadar ajanslar tarafından belirlenen 2010 yılı proje verme sürelerinin uzatılması talep edilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından gelen cevabi yazıda söz konusu başvuru süreleri ile ilgili tasarrufun ajansın yetkili organlarına ait olduğu bildirilmiştir. 26 Türkiye Belediyeler Birliği

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı