Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu

2 2010 Faaliyet Raporu

3

4 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. İnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması 5.2. Hukuki Destek ve Rehberlik Hizmetleri 5.3. Eğitim Faaliyetleri 5.4. Uluslararası İlişkiler ve Temsil 5.5. Yayınlarımız 5.6. Belediye TV 5.7. Bilişim Faaliyetleri 5.8. Konukevi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme EKLER

5

6 SUNUŞ Ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ve ulusal düzeyde kurulan tek yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği olarak çalışmalarımız her geçen yıl artarak devam etmektedir sayılı Belediye Kanunu nun 56 ncı maddesine göre hazırlanması zorunlu olan faaliyet raporu ile 2010 mali yılına ait lobicilik, eğitim, uluslararası ilişkiler ve danışmanlık gibi konularda Birliğimizin görevleri çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemekteyiz. Bilindiği gibi Birliğimizin görevleri belediyelerin çıkarlarını korumaktan belediyecilik alanında dünyada ve Türkiye deki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmaya kadar varan geniş bir yelpazeye dağılmaktadır. Gerek yurt içi, gerekse yurtdışında yürüttüğümüz faaliyetler belediyelerimizin atanmış ve seçilmiş değerli görevlilerinin çalışmalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu sayede belediyelerimizin güçlenerek hizmet üretme kapasitelerinin artacağına inanmaktayız. Şüphesiz, belediyelerimize yapılan yatırım, kentlerimiz ve ülkemizin de geleceği ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye Belediyeler Birliği, bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu uğurda çalışmalarımıza destek vererek işbirliklerini esirgemeyen bütün bakanlıklarımıza, kamu kurumlarına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve bölge belediye birliklerine teşekkür ederim. Ayrıca belediyelerin çıkarlarını korumak temel görevimizden hareketle, belediyelerimizi ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Birliğimizin görüşlerini dikkate alan parlamenterlere de teşekkürü bir borç bilirim. Birliğimizin girişimleri ve Sayın Başbakanımızın da destekleri ile Birliğimizce yürütülen elektrik tüketim vergisi ve iller bankası ortaklık payının yüzde 2 üzerinden uygulanması konularındaki iki önemli lobi faaliyeti sonucu belediyelerimize yaklaşık 1.5 milyar TL lik ek kaynak sağlanmıştır. Bu hususlarda çalışma yürütülmesini sağlayan Birliğimizin Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları ile Birim Amirleri ve personelini kutluyor, başarılarımızın devamını diliyorum. Dr. Kadir TOPBAŞ Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

7 Türkiye Belediyeler Birliği 1945 yılında kamu yararına bir dernek olarak kurulan Türk Belediyecilik Derneği ; 2002 yılında, Bakanlar Kurulu nun aldığı 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı Kararla çalışmalarını birlik statüsünde sürdürmeye başlamıştır yılında, 11 Haziran 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından, Kanun un ilgili hükümlerine uygun olarak Tüzüğünü 13 Eylül 2005 tarihli Birlik Meclis toplantısında kabul etmiş ve İçişleri Bakanı nın 28 Eylül 2005 tarihinde Tüzüğünü onaylaması ile kuruluşunun 60 ıncı yılında bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel yönetim birliği statüsüne kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliğinin görevleri arasında; belediyelerin çıkarlarını korumak, gelişmelerine yardımcı olmak, seçilmiş yöneticileri ile personeline yönelik eğitimler vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile her düzeyde bilgi paylaşımını teşvik etmek, belediyecilik alanında dünyada ve Türkiye deki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak ve belediyelerle ilgili yasa hazırlıklarına görüş bildirmek yer almaktadır. Bu kapsamda; Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuat hazırlıklarında görüş bildirmek, Hukuki destek sağlamak ve rehberlik etmek, Seminer, panel, konferans, çalıştay, yurtiçi ve yurtdışı teknik ziyaretler düzenlemek, Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yerel yönetim birlikleri ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek, Kardeş-şehir ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, Belediyelerimizi Avrupa Birliği üyelik sürecine hazırlayarak bu yönde proje hazırlama kapasitelerini geliştirmek, Belediyeleri ilgilendiren mevzuata ilişkin ve güncel konularda çeşitli süreli ve süresiz yayınlar yayımlamak, ana faaliyet konularımızı oluşturmaktadır.

8 I. Genel Bilgiler A - MİSYON VE VİZYON Misyonumuz Tüm belediyelerimizin çatımız altında toplandığının bilinciyle, onların giderek artan ve karmaşıklaşan görev ve sorumluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan eğitim, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik destek gibi ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal ve uluslararası platformlarda onları temsil etmek, seslerini duyurmak, hak ve çıkarlarını korumaktır. Vizyonumuz Nihai hedef olarak hemşerilerinin mutluluk ve refahı için çalışan belediyelerimizin, çağdaş belediyecilik hizmeti vermeleri yönündeki çabalarında ilk akıllarına gelen destekçisi, onların merkezi yönetim kurumları nezdinde ve uluslararası platformlarda etkili sesi olmaktır.

9 B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Türkiye Belediyeler Birliği nin amaç ve görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü hükümleri çerçevesinde: a) Türkiye deki tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak, b) Belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak, c) Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek, d) Belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek, e) İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciiler nezdinde belediyeleri temsil etmek, f) Belediyelere rehberlik etmek, g) Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idarî bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek, h) Belediyelerde e-belediye, kent bilgi sistemi vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak, i) Belediyecilik konusunda Dünyadaki gelişmeleri izlemek; belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma-geliştirme, konferans, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve meslekî gezi vb. faaliyetlerde bulunmak, j) Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten vb. basılı materyal yayınlamak, k) Yurtiçinde belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek, l) Belediyecilik alanında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda belediyeleri temsil etmek, belediyelerin bu kuruluşlarla ve diğer ülke belediyeleri ile ilişkilerine gerektiğinde aracılık etmek, m) AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, belediyelerin AB nin hibe, teknik yardım, eşleştirme (twinning) vb. program ve imkanlardan yararlanmalarına yardımcı olmak, n) İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmaktır. 8 Türkiye Belediyeler Birliği

10 C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı TBB HİZMET BİNASI Birlik hizmet binası Tunus Caddesi No: 12 Kavaklıdere - Ankara adresinde bulunmaktadır. Fiilen 3 katı çalışma ofisi olarak kullanılan binamız 6 bodrum, zemin, 6 zemin üstü kattan oluşmaktadır. Başkanlık ve Genel Sekreterlik 1. katta, Müdürlükler ise 2. ve -2. katlarda yer almaktadır. Çalışma ofisleri, sosyal alanlar ve eğitim salonları hizmet gereklerine uygun şekilde konumlanmayan binamızda, Birliğimizi ziyaret eden belediye başkanlarının çalışma ve görüşme yapacakları ofisler de bulunmamaktadır. Ayrıca binamızın merkezi havalandırma ve elektrik tesisatı gibi teknik altyapısının da yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede binanın amaç ve faaliyetlerimize hizmet etme kapasitesine ulaşması amacıyla tadilat ve dekorasyon projesi hazırlatılmış olup, tadilatın 2012 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Tadilat sonrasında Birlik hizmet binamız; 425 kişilik konferans salonu, 700 kişiye hizmet verecek şer kişilik eğitim salonları, 500 kişilik sergi salonu, 500 kişilik fuaye alanı, Türkçe ve yabancı dillerde belediyecilikle ilgili yayınların yer alacağı kütüphane, Birliğimiz internet televizyonu olan Belediye TV üzerinden etkinliklerimizi bütün belediyelerimizle paylaşmamıza imkan sağlayacak modern stüdyo, Belediye başkanları ile belediye temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarının kullanabileceği çalışma ofisleri, modern ve teknolojik iç tasarımıyla belediyelerimize hizmet verecektir Faaliyet Raporu 9

11 2. Örgüt Yapısı 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğüne göre, Birliğin organları; Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır. TBB Organları Birlik Meclisi Birlik Encümeni Birlik Başkanı 729 Belediye Başkanı ve Meclis Üyesinden oluşur. Birlik Başkanı ve 14 Belediye Başkanından oluşur. Birlik Meclis Üyeleri tarafından seçilir. A. BİRLİK MECLİSİ Birlik Meclisi, Birliğin karar organı olup, büyük şehir, il merkezi ve nüfusu yüz bin ve daha fazla olan belediyelerin belediye başkanları ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin kendi aralarından o ilin milletvekili sayısı kadar gizli oyla seçeceği üyelerden oluşur. TBB Meclis Üye Dağılımı Doğal Meclis Üyeleri 179 İllerden Seçilen Meclis Üyeleri * 534 Toplam Meclis Üye Sayısı 713 * Eskişehir, Manisa ve Tunceli İlleri seçim yapmamıştır. Ayrıca, bu seçimlerde asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Her ilden o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerin yüzde 80 i belediye başkanları arasından, yüzde 20 sinin belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Birlik Meclisi, her yıl Mayıs ve Eylül aylarının üçüncü haftasında Meclis tarafından önceden belirlenen günde, olağan olarak mutat toplantı yerinde toplanır. Doğal Meclis Üye Dağılımı Büyükşehir Belediyesi 16 İl Belediyesi 65 Nüfusu ve Daha Fazla Olan Belediyeler 98 Toplam Türkiye Belediyeler Birliği

12 Birlik Meclis Üyelerinin Partilere Göre Dağılımı Parti Adı Üye Sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi 448 Cumhuriyet Halk Partisi 136 Milliyetçi Hareket Partisi 63 Barış ve Demokrasi Partisi 42 Demokrat Parti 9 Bağımsız 8 1,2% 5,9% 8,6% 19% 19.1% 0.1% 8.8% 5.9% 1.3% 1.1% 0.4% 0.1% 62.8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 1% 0,3% 62,8% Büyük Birlik Partisi 3 Saadet Partisi 1 Halkın Sesi Partisi 1 Emek Partisi 1 AK PARTİ CHP DP BAĞIMSIZ SP EMEP İstifa 1 MHP BDP BBP HAS PARTİ İSTİFA Toplam Faaliyet Raporu 11

13 Örgüt Yapısı B. BİRLİK ENCÜMENİ Birlik Encümeni; Birlik Başkanı ile Birlik Meclisinin dönem başı toplantısında kendi üyesi belediye başkanları arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçeceği on dört üyeden oluşur. Encümen üyelerinin, Birlik Meclis Üyeleri arasından ayrı belediyelerden ve belediye başkanlarından seçilmesi şarttır. Birlik Başkanı, encümenin başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendireceği encümen üyesi tarafından yürütülür. Kadir TOPBAŞ Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul B.Şehir Belediye Bşk. (AK Parti) Ahmet KÜÇÜKLER Tahir AKYÜREK Erzurum B.Şehir Belediye Bşk. Konya B.Şehir Belediye Bşk. (AK Parti) (AK Parti) Nihat ZEYBEKCİ Denizli Belediye Bşk. (AK Parti) M. Beşir AYANOĞLU Mardin Belediye Bşk. (AK Parti) Osman GÜRÜN Muğla Belediye Bşk. (CHP) Hasan ÜNVER Nevşehir Belediye Bşk. (AK Parti) Edibe ŞAHİN Tunceli Belediye Bşk. (BDP) Veysel TİRYAKİ Altındağ Belediye Bşk. (AK Parti) Sedat PEKEL Bandırma Belediye Bşk. (CHP) Hasan AKGÜN Büyükçekmece Bel. Bşk. (CHP) Bülent TANIK Çankaya Belediye Bşk. (CHP) Bekir ÖZTEKİN Oğuzeli Belediye Bşk. (AK Parti) Serhat ORHAN Turgutlu Belediye Bşk. (AK Parti) Osman YILMAZ Çaltı Belediye Bşk. (AK Parti) (Belediye adı baz alınarak büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri kendi kategorisinde alfabetik olarak sıralanmıştır) 12 Türkiye Belediyeler Birliği

14 C. BİRLİK BAŞKANI Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanı, Birlik Meclisinin belediye başkanı olan üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Görev süresi tamamlanan Birlik Başkanı tekrar seçilebilir. Birlik Meclisinin 28 Mayıs 2009 tarihli toplantısında Birlik Başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir TOPBAŞ seçilmiştir. Birlik Başkanının verdiği yetki çerçevesinde Birliğin işleri Birlik Genel Sekreteri tarafından yürütülmektedir Faaliyet Raporu 13

15 Örgüt Yapısı TBB ESKİ BAŞKANLARI Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖRELİ Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süheyip ERBİL Dr. Cemil BENGÜ Prof. Dr. Fehmi YAVUZ Prof. Dr. Aydın YALÇIN İsmet SEZGİN Mehmet ALTINSOY Yüksel ÇAKMUR Cevat ALDEMİR Niyazi BAHÇECİOĞLU Sami GÖKDENİZ Aytaç DURAK / Türkiye Belediyeler Birliği

16 D. KURUMSAL YAPI 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları na göre, teşkilatın başı Birlik Başkanıdır. Birlik teşkilatı; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Birim Amirlerinden oluşmaktadır. Kurumsal Kimlik Çalışması Türkiye Belediyeler Birliği belirlemiş olduğu misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde, ülkemizdeki tüm belediyelerin doğal üyesi olması sebebi ile çok ortaklı bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, kuruluşundan bugüne kadar kullanmış olduğu logosuna, Birliği hem ülke içinde hem de uluslararası platformda temsil eder nitelikte, özgün, işlevsel ve yenilikçi bir kimlik katmak amacıyla kurumsal kimlik çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda kurumsal kimliği temsil edecek yeni bir logo ihtiyacı ortaya çıkmış ve 2010 yılında 450 adet logo tasarımı çalışması yapılmıştır. Bunun sonucunda, Birliğimizi temsil eder nitelikte bir logo bulunamadığından, çalışmalara devam edilmesi benimsenmiştir. Birlik Meclisi Başkan Dr. Kadir Topbaş Birlik Encümeni Genel Sekreter Hayrettin Güngör Genel Sekreter Yrd. Cevdet Sökmen Genel Sekreter Yrd. Mehmet Keleş Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kay. ve Eğitim Md. Mali Hizmetler Müdürlüğü Dış İlişkiler Md. Yazı İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 15

17 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar TBB teknolojik altyapısını sürekli geliştirmekte, bunun sağlanması için gerekli araştırmaları yapmakta, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu yeni teknolojileri mevcut yapıya entegre etmektedir. TBB network yapısını 100 mbps hızında çalışan switch ler kullanarak oluşturmuştur. Sunucu ve bilgisayarlar Domain içerisine dâhil edilmiştir. Domaindeki sunucu ve bilgisayarların güvenliği için firewall cihazı kullanılmaktadır. Birliğimiz internet altyapısını Fiber Optik devre üzerine tesis etmiştir, download ve upload hızı 10 mbps olan Metro Ethernet teknolojisine sahiptir. Birliğimizde personelimizin hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için; yapılan işe ve çalışma alanlarına uygun bilgisayarlar ve yan ürünler kullanılmaktadır. Kurum bünyesindeki teknik donanım envanteri aşağıda gösterilmiştir. Teknik Donanım Envanteri Cihaz Adet Kullanıldığı Alan Sunucu 1 Web Sunucusu Sunucu 1 Uygulama Sunucusu Sunucu 2 Domain Kontroller Sunucu 1 Mail Sunucu PC 58 Personel Kullanımı Laptop 24 Personel Kullanımı ve Sunum Amaçlı Projeksiyon Cihazı 11 Eğitim Amaçlı Renkli Fotokopi Makinesi 5 Kopyalama ve Baskı Siyah Beyaz Fotokopi Makinesi 5 Kopyalama ve Baskı TBB kendi bünyesinde barındırdığı Exchange sunucu aracılığı ile e-posta alış verişi sağlamakta, her personelin kendi adına tanımlanan e-posta hesaplarını yine personelin hizmetine sunmaktadır. Kurumumuz; faaliyetlerimizin, etkinlik ve eğitimlerimizin duyurulduğu, online eğitim başvurularının yapılabildiği son derece teknolojik, içeriği ve görsel öğeleri ile zenginleştirilmiş bir web sayfasına sahiptir. Web sayfası PHP dilinde yazılmıştır, veri tabanı olarak MySQL kullanılmıştır. Sayfa, güvenliğin üst seviyede tutulabilmesi amacı ile Linux Centos sunucu üzerinde barındırılmaktadır. Site sürekli güncellenmekte ve yeni gereksinimler doğrultusunda yenilenmektedir. Web sayfamız gün geçtikçe daha fazla ziyaret edilmekte ve site trafiği her geçen gün artmaktadır. 16 Türkiye Belediyeler Birliği

18 4. İnsan Kaynakları Birlik hizmetlerimiz; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memurlar, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun 17. maddesi gereğince görevlendirilen memurlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesi gereğince çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanunu na tabi daimi işçiler eliyle yürütülmektedir. Bu kapsamda toplam 53 personel istihdam edilmektedir. A- Personel İstihdam Şeklini Gösterir Tablo Diğer kurumlardan görevlendirilenler Kadrolu memur Sözleşmeli personel Kadrolu işçi Statü Ünvan Adet Toplam Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 2 Birim Müdürü 5 Avukat 1 Araştırmacı 1 Memur 1 Birim Müdürü 3 Uzman 2 Memur 1 Şehir plancısı 1 Avukat 1 Mühendis 3 Tekniker 3 İstatistikçi 1 Ekonomist 3 Vasıflı 15 Vasıfsız 9 TOPLAM Faaliyet Raporu 17

19 İnsan Kaynakları B- İstihdam Şekillerine Göre Personel Dağılımı Personel Sayı Memur 17 Sözleşmeli Personel 12 İşçi 24 Toplam 53 C- Unvanlara Göre Personel Dağılımı AVUKAT UZMAN EKONOMİST İSTATİSTİKÇİ ARAŞTIRMACI MÜHENDİS ŞEHİR PLANCISI TEKNİKER 18 Türkiye Belediyeler Birliği

20 5. Sunulan Hizmetler 5.1. BELEDİYELERİN MENFAATLERİNİN KORUNMASI Türkiye Belediyeler Birliği 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun 20 nci maddesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı nın 4 üncü maddesi ve Başbakanlık Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre belediyeleri ilgilendiren mevzuat hazırlıklarında görüş bildirme yetkisine sahiptir. Birliğimiz hukuk işleri birimince belediyelerimizi ilgilendiren bütün mevzuat çalışmaları; bakanlıklardaki hazırlık aşamaları, TBMM ihtisas komisyon toplantıları ve genel kurul aşamalarında takip edilmekte, gerektiğinde bu konularda belediyelerimizin görüşleri de alınmak suretiyle değerlendirilmekte, Birlik encümenine sunularak Birliğin nihai görüşü oluşturulmakta ve ilgili makamlara iletilmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği uygulamada görülen sorunların çözümüne aracılık etmekte ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Belediyelerimiz tarafından Birliğimize ulaştırılan sorunlar araştırılmakta, önerilerle birlikte ilgili makamlara iletilmekte ve takip edilmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği belediyelerimizin çıkarlarının korunması kapsamında salt bir lobicilik faaliyeti yapmamaktadır. Ayrıca belediyelerimizin haklarını ihlal eden, özerkliğini, yetkilerini ve gelirlerini kısıtlayan düzenlemelere karşı bütün belediyeler adına gerektiğinde yargı mercilerinde davalar da açabilmektedir. Bu çalışmalar yapılırken; Anayasa nın 127 nci maddesinde düzenlenen idari vesayet kuralı, İç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Yapılan düzenlemenin kanunlara ve hukuka uygunluğu, Hizmetlerin yerel niteliği, kriterleri dikkate alınmaktadır Faaliyet Raporu 19

21 Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuat çalışmalarında Birlik Başkanımız Dr. Kadir TOPBAŞ ve Encümen Üyelerimizin de destek ve girişimleri ile belediyelerimizin menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesinde önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçların elde edilmesinde ilgili kurumlarımızın olumlu yaklaşımları da sürece katkı sağlamıştır. Belediyelerimize yaklaşık 750 milyon TL kaynak sağlayan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin yeniden belediyelere döndürülmesi ile başlayan etkin lobicilik çalışmalarımız, 2010 yılında farklı alanlarda da devam ettirilmiştir yılında 18 Kanun Tasarısı incelenmiş, belediyelerin menfaatini etkileyen hususlarda Birlik görüş ve önerilerimiz ilgili kurumlara iletilmiştir. 20 Türkiye Belediyeler Birliği

22 İller Bankasının Yapısı Değişti Uzun süre TBMM gündeminde bekleyen 6107 sayılı Kanunun, Birliğimizin önerileri de dikkate alınarak bir an önce yasalaşması konusunda Birlik Başkanımız Dr. Kadir TOPBAŞ, Başbakanlık Makamı nezdinde girişimlerde bulunmuş, ayrıca Encümen Üyelerimiz ve Genel Sekreterimiz sürece katkı sağlanması amacıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN i ziyaret ederek destek istemişlerdir. Birliğimizin gerek komisyon toplantılarında ve gerekse TBMM Genel Kurulunda etkin bir şekilde takip ederek önerilerde bulunduğu 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Hakkında Kanun ile banka, anonim şirket olarak örgütlenmiş ve tamamıyla bankacılık mevzuatına tabi olmuştur. Ortaklık Payı Oranı Düşürülmüştür Belediyelerimizce yüksek bulunan Öz Gelirler ve Genel Bütçe Vergi Gelirleri toplamı üzerinden yıllık % 5 oranında kesilen ortaklık payı, matrahı daraltılarak; ilk 3 yıl için % 3, sonraki yıllarda ise % 2 oranında olmak üzere yapılan düzenleme Birliğimizin girişimleri ile istisna içermeksizin % 2 olarak Kanun a yansıtılmıştır. Bu düzenleme ile 2010 yılı verilerine göre, belediyelerimize yandaki tabloda görüldüğü üzere önemli miktarda ek mali kaynak sağlanmıştır. Önceki Ortaklık Payı Kesinti Tutarı (% 5) Kanun İle Getirilen Ortaklık Payı Tutarı (% 2) Belediyelere Sağlanan Ek Mali Kaynak Tutarı Milyon TL 370 Milyon TL 733 Milyon TL Birliğimizin önerisi, İller Bankası yönetiminin de olumlu yaklaşımları ile ortaklık payı oranı %5 ten matrahı da daraltılarak %2 ye düşürülmüştür Faaliyet Raporu 21

23 Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması Genel Kurulda Belediyelerin Yeterli Temsili Sağlanmıştır Kurum Tasarı Ortaklık Payı Oranı Ortaklık payı katkı oranının yüzde 88 ini oluşturan belediyelerimizin, İller Bankası Genel Kurulunda bu pay ile orantılı temsilinin sağlanması amacıyla Birliğimizce bir öneri hazırlanmış ve Genel Kurulda belediyelerin sermaye katkı payı ile orantılı olarak temsili sağlanmıştır. Tasarı Üye Sayısı Önerilen Üye Sayı Belediye % İl Özel İdaresi % İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Toplam % Ayrıca, İller Bankası A.Ş. Hakkında Kanun un kabulünün ardından Birliğimizin katkısıyla hazırlanan İller Bankası Ana Sözleşmesi ile Genel Kurula her ilden seçilecek üyelerin belirlenmesine ilişkin yetkinin Türkiye Belediyeler Birliği Encümenine verilmesi sağlanmıştır. Yönetim Kurulunda Temsil Genel kurulun temsilinde olduğu gibi yönetim kurulundaki temsilin de ortaklık katkı payı dikkate alınarak oluşturulması amacıyla Birliğimizce aşağıdaki öneri hazırlanmış ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Kurum Tasarı Üye Sayısı Öneri İller Bankası A.Ş. 3 2 İçişleri Bakanlığı* 2 2 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2 1 Türkiye Belediyeler Birliği** - 2 Toplam Üye Sayısı 7 7 * Bir belediye başkanı ve bir il genel meclisi üyesi ** Türkiye Belediyeler Birliği tarafından önerilecek iki aday Yönetim Kurulunun oluşumuna ilişkin önerimiz Kanuna yansımamakla birlikte belediyeleri temsil etmek üzere Yönetim Kurulunda yer alacak üyenin belediye başkanları arasından belirlenmesi sağlanmıştır. Belediyeleri temsil etmek üzere yönetim kurulunda yer alacak üyenin belediye başkanı olma şartı getirilmiştir. 22 Türkiye Belediyeler Birliği

24 sayılı (Torba) Kanun Belediyelerimizin uygulamada karşılaşarak Birliğimize ilettikleri sorunlar mevzuat çalışmalarında dikkate alınmak üzere arşivlenmekte, ilgili kurumlarla da paylaşılarak takip edilmektedir sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çalışmalarında Birliğimizin önerileri, ilgili kurumlarımızın olumlu yaklaşımları ile belediyelerimiz için önemli kazanımlar elde edilmiştir. İhtiyaç Fazlası İşçiler Belediyelerin birleşmesi, geçici işçilerin kadroya geçirilmesi, adrese dayalı nüfus sayım sistemi ile bazı belediyelerin nüfusları ve bununla ilişkili olarak gelirlerinin düşmesi gibi nedenlerle ihtiyaç fazlası personel oluşmuştur. Bu durum belediyelerimiz için önemli bir sorun teşkil etmiş ve yakınmalarına sebep olmuştur. Mahalli idarelerde yaklaşık norm kadro işçi sayısı bulunmakta iken, fiilen çalışan işçi sayısının ise olduğu dikkate alındığında norm kadro fazlası işçi sayısının olduğu görülmektedir. İhtiyaç fazlası işçiler nedeniyle belediyelerimiz personel giderlerini karşılayamaz duruma gelmiş, mali yapıları zayıflamış ve hizmet üretme kapasiteleri kısıtlanmıştır. Birliğimizin dile getirdiği, ilgili kurumlarımızın da katkı sağladığı soruna ilişkin çözüm önerileri dikkate alınarak 6111 sayılı (Torba) Kanun un 166 ncı maddesindeki düzenleme ile belediyelerimizin ihtiyaç fazlası işçilerinin başka kurumlara nakli sağlanmıştır Faaliyet Raporu 23

25 Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması Trafik Para Cezalarından Belediyelere Pay Verilmesi Belediyelerimiz kendi bütçelerinden harcama yaparak kamera kayıt sistemi kurmakta, ancak ceza verme yetkisindeki sınırlar nedeniyle bu sistemler emniyet müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır. Hem oluşturulan sistemin finansmanı hem de trafikle ilgili görevleri olan belediyelerimize kaynak olması bakımından trafik para cezalarından belediyelere pay verilmesi gerekliliği ilgili kurumlarla paylaşılarak Kanunun 60 ıncı maddesine konulan hükümle, kesilen cezanın % 30 unun sistem kullanım hizmet bedeli olarak belediyelere ödenmesi sağlanmıştır. Belediyelerin Borç ve Alacaklarının Yapılandırılması Belediyelerimizin birikmiş borçları ve tahsil edemedikleri alacakları hizmet üretme kapasitelerini azaltmaktadır. Sorunun giderilmesi bakımından Birliğimizce hazırlanan çözüm önerileri çeşitli vasıtalarla ilgili kurumlara iletilmiş ve 6111 sayılı (Torba) Kanun un 1, 2 ve 17 nci maddelerindeki düzenleme ile kapsama alınması sağlanmıştır. Kanundaki düzenlemede kamu alacakları bakımından genel taksit sayısı 18 (36 ay) olarak kabul edilmiş iken, belediyelerimizin kamuya olan borçları için taksit süresi 36 taksit (72 ay) olarak belirlenmiştir. Ruhsatlara İlişkin İdari Para Cezalarının Affı Sosyal Güvenlik mevzuatına göre belediyelerce verilen ruhsatların mevzuatta öngörülen süre içerisinde SGK ya bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim süresine ilişkin yorum farkından dolayı SGK tarafından geç bildirildiği değerlendirilen ruhsatlar nedeniyle belediyelerimize idari para cezaları uygulanmıştır. Birliğimizin girişimleri ile 6111 sayılı (Torba) Kanunun Geçici 35 inci maddesine girmesi sağlanan bu düzenleme sonucunda belediyelerimizin yaklaşık 7 milyon TL lik idari para cezası borcu silinmiştir. 24 Türkiye Belediyeler Birliği

26 Belediyelerin Genel Aydınlatmadan Kaynaklanan Elektrik Borçları Silindi Belediyelerimiz 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden sınırları dâhilindeki genel aydınlatma bedellerinin ödenmesinden sorumlu tutulmuştur sayılı Elektrik Piyasası Kanuna eklenen Geçici 17 nci madde ile bu yükümlülük biraz hafifletilmiş ve cadde-sokak aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonlarına ait tüketim giderini ödeme sorumluluğu dönemi için Hazine Müsteşarlığına verilmiştir. Belediyelerin sorumluluğu park, bahçe, tarihi ve ören yerleri ile halka açık yerler, reklam ve benzeri amaçlı panolar bakımından devam etmektedir sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun komisyon görüşmeleri sırasında takip edilmiş ve görüşlerimiz dile getirilmiştir. Belediye ve İl Özel İdarelerinin genel aydınlatma borcu silinerek mahalli idarelere 2 milyar 670 milyon TL. tutarında kaynak sağlandı. Belediye ve il özel idarelerinin sadece genel aydınlatmayla ilgili toplam borç miktarı 2 milyar 670 milyon liradır Faaliyet Raporu 25

27 Belediyelerin Menfaatlerinin Korunması Kalkınma Ajansları ve Belediyelerin Yaşadığı Sorunlar Kalkınma Ajansları bölgesel kalkınma için önemli bir yapılanma olduğu halde ajansların işleyişinden kaynaklanan bazı sorunlar belediyelerimizin yakınmalarına neden olmaktadır. Bu sorunlar arasında ajans paylarının yüksek oluşu ve birikmiş borçlar ile ajanslarca yapılacak proje desteklerinde vergi ve SGK ilişiksizlik belgesinin istenmesi önemli yer tutmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle belediyelerimiz kalkınma ajanslarınca kullandırılan yardımlardan yeterince yararlanamamaktadır. Belediyelerin gerek mevzuattan kaynaklanan gerekse uygulamada karşılaştıkları sorunlar için çözüm üreten Birliğimiz konuya ilişkin çalışmalar yürütmüştür. Proje Desteği İçin Aranan Vergi ve SGK İlişiksizlik Şartı Kaldırıldı Kalkınma Ajanslarından proje destek taleplerinde belediyelerin vergi ve sigorta ilişkisizlik belgesinin aranması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi için 22 Ekim 2010 tarihinde Birliğimiz hizmet binasında, 27 Ekim 2010 tarihinde DPT ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda vergi ve sigorta borcu olan belediyelerin Kalkınma Ajansları proje ve faaliyet desteklerinden yararlandırılması konusu tartışıldı. Birliğimizin girişimleri, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katkılarıyla belediyelerin Kalkınma Ajanslarının faaliyet ve proje yardımlarından faydalanmak için aranan vergi ve SGK borcu bulunmaması şartı kaldırıldı. Kalkınma Ajanslarına Proje Verme Süresine İlişkin Tereddüt Giderildi Birliğimizce Kalkınma Ajansları tarafından yapılacak proje desteklerinde istenen vergi ve SGK ilişkisizlik belgesi getirme mecburiyetlerinin kaldırılması çalışmaları sonuçlanıncaya kadar ajanslar tarafından belirlenen 2010 yılı proje verme sürelerinin uzatılması talep edilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından gelen cevabi yazıda söz konusu başvuru süreleri ile ilgili tasarrufun ajansın yetkili organlarına ait olduğu bildirilmiştir. 26 Türkiye Belediyeler Birliği

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇİNDEKİLER: SUNUŞ: T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı