YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER"

Transkript

1 YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

2 YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI Kasım 1988

3

4 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar: Prof.Dr.Özcan Demirel Doç.Dr.Nizamettin Koç

5

6 İÇİNDEKİLER SUNU VII TED BİLİM KURULU BAŞKANI Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU'nun "Yüksek Öğretimde Değişmeler" konulu XII. eğitim toplantısını açış konuşması... XI TED GENEL BAŞKANI Prof. Dr. Rüştü YÜCE nin KONUŞMASI... XIX YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI'nın konuşması... XXII BİLDİRİ: BİLDİRİ: Tarihsel Gelişim İçinde Üniversite ve Yükseköğretim Kavramı (Prof. Dr. Vakur VERSAN) "Üniversite ve Yükseköğretim Kavramı Açısından Türkiye'deki Gelişmeler" (Doç. Dr. Nurkut İNAN) PANEL: I Yüksek Öğretimde Başlıca Sorunlar (Prof. Dr. Rüştü YÜCE, Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK, Doç. Dr. Yahya ZABUNOĞLU, Derya DİNGİLTEPE, Prof. Dr. Gülseren GÜNCE, Prof.Dr.Mehm et SAĞLAM, Dr.Savaş TÜREL) BİLDİRİ: III Yükseköğretimde Plânlama ve Koordinasyon (Prof.Dr.Mahmut ADEM)

7 BİLDİRİ: BİLDİRİ: BİLDİRİ: PANEL: IV Lisans - Üstü Eğitim (Prof.Dr.Yaşar KARAYALÇIN) V Yükseköğretimde! Öğretim Elemanlarının Yetiştirilmesi (Prof. Dr. Kemal GÜÇLÜOL) VI Yüksek Öğretimde Yönetim (Prof. Dr. Ziya BURSALIOĞLU) II Yükseköğretimde Beklentiler (Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU, Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI, Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ, Prof. Dr. Kamil MUTLUER, Doç. Dr. İlhan SEZGİN, Prof. Dr. Kâzım TÜRKER, İbrahim YURT) EK:1 TED XII.Eğitim Toplantısı Programı

8 SUNU Kamuya yararlı ve gönüllü bir eğitim derneği olan Türk Eğitim Derneğinin bilimsel eğitim etkinliklerini gerçekleştiren Bilim Kurulu, güncel olduğu kadar önemli olan bir konuda XII. Eğitim Toplantısını düzenlemiştir. "Yükseköğretimde Değişmeler" olarak saptanan bu konunun ele alınarak, bilimsel düzeyde tartışılması, toplumumuzda Yükseköğretim-Oniversite konusunda yaşanan olaylardan, kısıntılardan, baskılardan ve suskunluktan sonra, özlem giderici, umut verici bir tarihi aşama özelliği taşımış görünmektedir. Eğitimin ve özellikle yükseköğretimin yalnız belli çevrelerde, belli düzey ve kurallarla tartışılması, "resmi" tutanak veya raporlarla sonuçlara ulaşılması genelde "kısır döngü" özelliği ile algılandığı için, sorunları çözücü olmaktan çok yeni sorunlara yol açmış görünmüştür. Eğitim ve yükseköğretim konularının ve sorunlarının, gönüllü kuruluşların girişimleri ile düzeyli ama özgür ve özerk toplantılarda ele alınması çağdaş bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Kurulduğundan bu yana, Atatürk Devrim ve İlkeleri kapsam ve doğrultusunda, eğitim sistemimizin her düzeyinde güncel ve önemli konulara yönelik bilimsel toplantılar düzenleyen Bilim Kurulumuz, "Yükseköğretimde Değişmeler" toplantısıyla, eğitimimizi bir bütünlük içinde ele alma yaklaşımı sonucu, eğitim sistemimizin ve uygulamalarının her düzeyini kapsamış bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimden yükseköğretime, her düzeydeki eğitimimiz son on yıl içinde incelenmiş ve bilimsel çalışmalar ayrı kitaplar halinde kamuoyunun biigi ve yararına sunulmuştur. "Yükseköğretimde Değişmeler" adlı XII. Eğitim Toplantımız, XII. Millî Eğitim Şûrası ile I. Gençlik Şûrası çalışmalarını izlemiş olup, her iki Şûra'da uzun uzun tartışılan yükseköğretim konusuna; beklenen, özlenen biçimde bir yaklaşımı sağlamayı amaçlamış ve gerçekleştirmiştir. Atanan, seçilen ve belirlenen VII

9 üyelerle yapılan Şûra çalışmalarında bile, Yükseköğretim Kurulu ilgilileriyle Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulunun yetkileri ve uygulamalar konularındaki farklı görüşleri ve yeni hazırlıkları gündeme getirmiştir. Bunun devamı olarak 1989 yılı Bütçe görüşmelerinde konu parlamentoda uzun uzun ele alınarak tartışılmıştır. İşte böyle bir zamanda "Yükseköğretimde Değişmeler" adlı bilimsel toplantı, konuya yaklaşım yönünden, ayrı ve önemli bir işlevi yerine getirmiştir. "Dokunulmazlığı" olduğu ve "tartışılamayacağı" biçiminde kamuoyunda yerleştiği ileri sürülen kanının, gîderilecek Yükseköğretimin, yararının, kurulunun, üniversitelerinin belirli düzeyde tartışılabileceği, tartışılması gerektiği düşüncesi ve anlayışı gün geçtikçe önem kazanmaktadır.bir sistemi ve uygulamalarını iyi ve kötü tarafları ile eleştirmenin, incelemenin yerinde olacağı görüşü, hem YÖK karşıtları hem de taraftarlarınca benimsenmeye ve belirtilmeye başlanılmıştır. Toplantımız bu tür etkileşimin sergilenmesine olanak sağlamıştır. Toplantının ilk gününe katılarak açış konuşmalarından birini yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı, toplantının yararına değinerek, uygulamalarda hatalar yapılmış olabileceğini belirtmiş, diyalog ve etkileşim sağlamanın yararlarını vurgulamıştır. Yükseköğretim konusuna bilimsel yaklaşımla eğilerek araştırmalar yapılması gereğine katıldığını beyan etmiştir. İlk günkü çalışmalarda sunulan bildirilerde 'Tarihsel Gelişim İçinde Üniversite ve Yükseköğretim Kavramı" ve "Üniversite ve Yükseköğretim Kavramı Açısından Türkiye" konuları, Yükseköğretim, YÖK uygulamaları, iddia edilen YÖK Reformu gibi tartışmalara, bilimsel açıklık ve gerçekçilik getirecek biçimde ve düzeyde ele alınarak incelenmiştir. Yükseköğretimdeki değişmelerin, gelişme olup olmadığı tartışmalarına açıklık getirici olan bu iki bildiri, YÖK konusundaki tek yönlü ve reform türü değerlendirmelere yeni bir bakış getirmektedir. Yükseköğretimde başlıca sorunların ele alındığı panel VIII

10 çalışmasında ise, mali kaynakların yetersizliği, kadroların azlığı gibi eğitim sistemimizin ve eğitime bakışımızın temel görüntüleri yanı sıra YÖK ile Yargı ilişkileri, öğretim üyesi, öğrenci etkileşimi, üniversitenin evrensel bilim yurdu özelliği ve bunun sağlanması gereği gibi konular, uzmanlar, öğretim üyeleri ve üniversite öğrencisi tarafından tartışılmıştır. Toplantının ikinci günü, "Yükseköğretimde Planlama ve Koordinasyon" "Lisans-Üstü Eğitim" "Yükseköğretimde Öğretim Elemanlarının Yetiştirilmesi" "Yükseköğretimde Yönetim" konularında verilen bildirilerde, YÖK ve uygulamaları bilimsel açıdan irdelenmiş, durum belirlenerek yapılanların amaca ve çağdaş gelişmelere ve gençliğimizin geleceğine ilişkin sorunlara göre değerlendirilmeleri gereği sergilenmiştir. Bu bildirilerde YÖK ile başlayan dönemde üniversitelerin durumunun, gelişme olmaktan çok başkalaşma, sayısal olarak kalabalıklaşma, yayılma ama kaliteden uzaklaşma gibi özelliklerle açıklanabileceğine değinilmiştir. "Yükseköğretimde Beklentiler" konulu panel çalışmasında ise, YÖK Başkanı ve üyesinin yanı sıra Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar yardımcısı ile Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı ve üniversite öğretim üyeleri, panel üyesi olarak görüşlerini ve geleceğe ilişkin düşüncelerini sergilemişler ve dinleyicilerle etkileşime girmişlerdir. YÖK Başkanı ile üyesi, amacın çok sayıda öğrenci yetiştirmek olduğuna, ayrılan kaynakların yetersiz olduğuna, araştırıcı, düşünen öğrenci yetiştirilmesi gereğine değinerek önce çağı yakalayıp sonra onu aşmak zorunda olduğumuza değinmişlerdir. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı mensubu olan üye, öğretmen ihtiyacına ve öğretmen yetiştirme konusundaki sorunlara değinmiş, Devlet Planlama Teşkilatı mensubu ise, mevcut mali kaynakların, fiziki yapının ve araştırma olanaklarının dengeli ve verimli kullanılmasının gereğine değinerek, mevcut yükseköğretim politikalarının sosyal talep ağırlıklı olduğunu, halbuki bunu çağın gereği ekonomik talep ağırlıklı olması gerektiğini vurgulamıştır. Üniversite öğretim üyesi olan panel üyeleri ise, IX

11 öğretim üyelerinin, öğrencilerin örgütlenmesi, kitap ve yazılı kaynak sorunu, öğretim üyelerinin özgürlüğü, 1402 sayılı yasa uygulamalarının hukuk dışı oluşu, bilime yönelme, bilim adamını, araştırıcıları koruma, destekleme, ödüllendirme ve yüreklendirme konularının önemine değinerek beklentilerini vurgulamışlardır. İzleyicilerin katkıları, soruları ve bunlara panel üyelerinin tepkileriyle panel çalışması bütünleşerek tamamlanmıştır. Konusu, programı, katılanların düzeyi ve özelliği, tartışmaların içerik ve düzeyi, serbestliği boyutlarında Yükseköğretim uygulamalarımız ve YÖK bakımından bu toplantı tarihi bir toplantı olmuş ve bir diyalog, etkileşim dönemini başlatmış görünmektedir. Bu bakımdan bu toplantının çalışmalarını bir kitap halinde sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesinde, bir eğitim derneği olma özelliğni vurgularcasına, destek ve olanak sağlayan Türk Eğitim Derneği Genel Kurulu ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi sunuyorum. Bildiri sunan, panel çalışmalarına katılan bilim adamları ile uzmanlara, öğrencimize, izleyicilerimize teşekkür ve şükranlarımızı s u n a rım. T o p la n tın ın d ü z e n le n m e s in d e ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen Derneğin Genel Merkez bürosu elemanları Fethi İnce, Aysel Şahin, Tekin Koçak, Özden Koru, Hatice Bakan, Nurettin Kesmez ve Ahmet Gürbüz'e teşekkürlerimizi sunuyorum. XII. Eğitim Toplantısının kitabının yayına hazırlanmasını sağlayan Bilim Kumlu üyeleri Sayın Prof. Dr. Özcan Demirel e, Doç. Dr. Nizamettin Koç'a ve basımı gerçekleştiren Set-Ofset Matbaası ilgilileri ile çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyorum. i PROF. DR. SÜLEYMAN ÇETİN ÖZOĞLU TED Bilim Kurulu Başkanı X

12 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. SÜLEYMAN ÇETİN ÖZOĞLU'NUN "YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER" KONULU XII. EĞİTİM TOPLANTISINI AÇIŞ KONUŞMASI Sayın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Değerli Konuklar, Yazılı ve sözlü Basının Değerli Mensupları, Sizleri Türk Eğitim Derneği Bilim kurulu adına saygı ile selamlar, XII. Eğitim Toplantım ızı onurlandırm anızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarım. Kamuya yararlı ve gönüllü bir eğitim derneği olan Türk Eğitim Derneği başarılarla ve kalıcı ürünlerle dolu 60 yıllık çalışma yaşamını geride bırakmış bulunmaktadır. Derneğin kalıcı ürünlerinden birisi kuruluşunun 50. yılında, 1977'de, oluşturduğu Bilim Kurulu ve onun etkenlikleridir. Bilim Kurulumuz 10 yılı aşkın çalışma yaşamında, eğitimin, bir bütünlük içinde kuramsal ve uygulamalı boyutlarını, bilimsel etkinliklerde bulunarak kapsamayı amaçlamıştır. Eğitime ve eğitim uygulamalarına, eğitim sisteminin bütünlüğü içinde ve bilime temellendirilen etkinliklerimiz, bireyin gelişmesine ve toplumun kalkınmasına yönelik eğitim görüş ve yaklaşımına dayalı olarak Atatürk Devrim ve ilkeleri kapsam ve doğrultusunda oluşturulmaktadır. Eğitim alanında etkinliklerimizin gerçekleştirilmesinde, çağdaş bilime ve insan haklarına temellendirme, lâik, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve ulusal kültür birikimimizden kaynaklanarak evrensele ulaşma, öğretim birliği ilke ve yasasına bağlı kalarak, sorunlara özgün düşünce ve XI

13 bilimsel araştırmalarla eğilme, esas olmaktadır. Eğitim sistemimizin çağdaş ve bilimsel olması için öğrencilerde, gençlerde, eleştirici bakışı, akılcılığı, özgür ve yaratıcı düşünme yeteneğini amaçlayarak geliştirmesi gerektiği vazgeçilmez kural olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Bilim Kurulumuz, eğitim sistemimizin her düzeyinde güncel ve önemli konularda yıllık bilimsel eğitim ve öğretim toplantıları düzenlemekte ve yayınlar yapmakta, araştırma projeleri desteklemektedir. İlk bilimsel eğitim toplantımız, 1977 yılında, Yükseköğretime Giriş ve Sorunları konusunda yapılarak, konunun sorunlarına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu toplantıda, yükseköğretimimizin önüne yığılan ortaöğretim mezunları konusunun yarattığı durum ve sorunlar yöneltme, rehberlik ve psikolojik danışma, yönlendirme ve ortaöğretimdeki başarıyı üniversiteye girişte değerlendirme gibi boyutlarda tartışılarak öğrencileri salt testlerle sıralama işlemlerinin yetersizliği belirlenerek, çözüm önerileri oluşturulmuştur. Bu toplantımızda ele alınan bilimsel önerilerimizin bir kısmı üniversite giriş sistemine 1980'lerden sora monte edilmiş görünmektedir. Eğitim sistemimizin bütünlüğü içinde olmak üzere, Bilim Kurulumuz yükseköğretimdeki değişmeleri izleyerek konuya ilişkin etkinliklerini kurulduğu yıldan beri sürdürmeye çalışmıştır. Örneğin Mart-1979'da hazırlanarak kamuoyuna da sunulmyş olan "Üniversiteler Yasası Tasarısı" Bilim Kurulumuz tarafından ele alınarak, A.Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan bir bilimsel toplantıda bildiriler ve panel çalışmalarıyla tasarının incelenmesi ve önerilerin ve konuya katkıların oluşturulması sağlanmıştır, bu bilimsel toplantı zamanın Millî Eğitim yetkilileri tarafından ilgi ile izlenmiştir. Yükseköğretimi yeniden düzenlemeye ilişkin olarak 1980 yılının sonlarında başlatılan çalışmalar kamuoyuna yansıtılmadığı için izlenememiş, ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Kasım-1981'de yayınlanmasından sonra bu konuda bir bilimsel toplantı düzenlenerek yasanın getirdiklerinin incelenmesi XII

14 düşünülmüştür. Bilim adamlarının bildirileri ile panellerden oluşan iki günlük toplantı yapılamamıştır. Bu toplantıda bilimsel çalışmalara katılması belirlenerek programa alınmış olan bir kısım öğretim üyesi o yıllarda üniversiteden ayrılmak durumunda kalmış olup, bunlar halen üniversite dışındadırlar. T oplum daki d e ğ işm e le rin eğitim siste m im ize, yükseköğretimimize yansıması ve etkileri önemli sonuçlar doğurmuştur. Cumhuriyet döneminde, çağdaş anlamda oluşturulmaya başlanılan yükseköğretim sistemimiz ile üniversitelerimize ilişkin olarak çıkarılan temel yasalar, 1933 yılında yayınlanan 2252 sayılı kanun, 1946 yılında çıkan 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile 1960 da çıkarılan 115 ve 119 sayılı kanunlar, tarihli 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ve son olarak tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'dur. Yükseköğretimimizdeki ve üniversitelerimizdeki değişmeleri bu kanunların getirdiği düzenlemelerden izleyerek değerlendirebilir, gelişme veya geriye dönme uygulamalarını yorumlayabiliriz. Bazısı kısa ve bazısı uzun ömürleri olan bu yasalar, üniversite ve yükseköğretim sistemi konusundaki arayışlarımızın ve buna dayalı olarak düşünülen değişikliklerin bir sonucu olmuştur. Yasa maddelerinin değiştirilmesi veya maddeler eklenmesi gibi konuları içeren diğer yasaları dikkate almaz isek 2547 sayılı yasa ile yapılan değişmeler, yükseköğretimde olağanüstü bir geçici dönemin ve yönetimin iradesi ile yapılmış değişmeler olarak belirmektedir sayılı yükseköğretim yasasının çağdaş üniversite, yükseköğretim kavram ve kapsamına uyup uymadığı konusundaki yorum ve görüşler büyük farklılıklar ortaya koymaktadır. Anılan yasanın çıktığı günden bu yana geçen yedi yıl içinde değişik çevrelerden gelen yorumlar, değerlendirmeler ve eleştiriler zaman zaman büyük boyutlara ulaşmış görünmektedir. Yasa çıktıktan sonra üniversiteden uzaklaştırılan öğretim üyesi ve öğrenciler konusu halen tedavisi sağlanamayan bir yara olarak kalmış görünmektedir. Öğretimin vurgulanarak ön plana XIII

15 çıkarıldığı, araştırma işlevinin ikinci plana atıldığı görüşü yaygındır. Üniversitenin yüksekokul anlayışı ile oluşturulup, "büyük lise" düzeyinde öğretim yapıldığı yönünde değerlendirmeler dikkat çekmektedir. Bu tür değerlendirmeler üniversite mensupları tarafından da yapılmaktadır. Üniversitelerde öğretme ve bilgi aktarma esas alındığından konferans yöntemleri ile yapılan öğretimde etkileşimin azaldığı ve öğrencinin öğrenmesini, kavramasını ve düşünmesini olumsuz yönde etkileyerek kaliteyi düşürdüğü sık rastlanan bir diğer değerlendirme olmaktadır. Üniversitelerde yönetimde, akademik çalışmalarda ve zaman zaman araştırma çalışmalarında özgürlüğün ve özerkliğin olmadığı, yöneticilerin atanma yoluyla görevlendirilerek tek ve güçlü yetkililer kılınması ve böylece öğretim üyelerinin üniversiter ortamda, akademik ve bilimsel etkinliklerin yönetim, denetim ve karar verme boyutlarından soyutlanmasının, performansı ve gerekli olan katılımı azalttığı öğretim üyelerinin işlerinde şevklerinin azalarak, işlerinden soğudukları biçimindeki belirleme ve eleştiriler yaygın görünmektedir. Çağdaş üniversiter anlamda akademik ünvan, formasyon kazanma, öğretim üyeliği mesleğine girme ve yükselme konularında getirilen hükümlerin ve uygulamaların ciddi sorunlar yarattığı ileri sürülmektedir sayılı yasanın hazırlanarak kabul edildiği dönemin özelliklerinden dolayı, bir tepki yasası özelliği taşıdığı, öğretim üyeleri, öğrenciler için bir çok yasağı içerdiği, öğretim üyesi mesleğinde güvenceyi azalttığı, belli bir grubun, kadrolaşmanın egemenliğinin hissettirildiği, görevden uzaklaştırma ve ayrılmaların büyük boyutlara ulaştığı, kamuoyuna da yansıyan temel değişmenin sonuçları olarak yorumlanmaktadır. Birçok değişikliğe uğrayan 2547 sayılı yükseköğretim yasasının ve ona dayanılarak çıkarılan çok sayıda yönetmeliklerin sağladığı yetki ve olanaklarla, üniversite sayısının ve öğrenci kontenjanlarının büyük ölçüde arttırıldığı, başarı oranın yükseldiği, yukarıda sayılan eleştirilere verilen temel yanıt olmakta ve buna dayalı olarak da bu değişme, bir gelişme olarak savunulmaktadır. XIV

16 1980'den sonra nicelik bakımından üniversitelerimizdeki sayısal artmaların nitelik bakımından olumsuz değişmelere neden olduğu eleştiri ve görüşü de yaygındır. Üniversitelerde öğretim üyesi dağılımının dengelenmesi ve piramit oluşturma girişimine ilişkin değerlendirmeler çok tarklı olmaktadır. Dengeli dağılımı sağlamak için mevcut araştırma ünitelerini, belli bir öğretimi her yerde sağlamak için dağıtmak üniversitede beklenen verimi sağlayamaz. Çağdaş üniversitelerin birbirlerinden farklı olması, bilimsel rekabeti, en iyi olma veya belli konularda ve disiplinlerde bir otorite, bir merkez olma isteği ve mücadelesi, gelişmek, çağdaşlaşmak ve verimli olmak için çok gerekli görülmektedir. Tek tip, belli bir standarda indirgenmiş yüksekokul veya diğer kuruluşlar üniversite olarak kabul edilmemektedir. Günümüzde gözlenildiği kadarıyla, yükseköğretim uygulamalarımızı, değişik boyut ve ölçülerde olmakla beraber, siyasi partilerimiz, öğrenciler, öğretim üyeleri, veliler ve basın eleştirmekte, Yükseköğretim kurulun sorumluları ise savunmaktadırlar. Dikkati çeken husus, yükseköğretim yasasına ve ona dayalı uygulamalara ilişkin eleştirilerin ve savunmaların yeterince bilimsel araştırmalara dayandırılmamasıdır. Yasanın ve uygulamaların bilimsel bir araştırma konusu yapılması için yeterince zaman geçtiği halde, farklı sayı ve istatistiklere, yorumlara ve "resmi" raporlara dayalı değerlendirmelerin sürdürülmesi ve bilimsel araştırma projelerine dayalı değerlendirmeler başlanılmaması eleştiri savunma türü ve gelişim sağlamayan bir kısır etkileşimi sürdürmek olacaktır. Böyle bir yaklaşımla üniversitelerde gelişmeyi sağlamak, büyük boyutlara ulaşan sorunlara çözümler bulmak zorlaşacaktır. Uslu ve cici öğrenci yetiştirdiği, öğretim üyelerini sindirdiği ve hatta kültür ve bilim yaşamımızı olumsuz yönde etkilediği ileri sürülen Yükseköğretim Kurul uygulamalarının salt "resmi" raporlar yerine konunun bilimsel çalışmalara açılması, yükseköğretimimizi incelemek isteyen araştırıcılara izin verilmesi ve tarafsız araştırıcılara araştırma yaptırılması beklenen bir davranış olacaktır. Bu tür araştırmaları yürütecek bilim adamlarımız vardır, bunların yönetici olmaları gerekli değildir. XV

17 Cumhuriyet döneminde başlamış olan üniversite ve yükseköğretim sistemi, modeli ve uygulamaları konusundaki değişmelerin, her zaman bir gelişme özelliği taşımadığı bu bakımdan çağdaş üniversite için arayışın sürdüğü bir gerçektir. "Aydınlar Anlaşması olarak nitelenen ve I. Gençlik Şûrası'nda oybirliği ile kabul edilen "2000 Yılının Gençliği" raporunda, "gençliğin 2000 yılına hazırlanmasında mevcut eğitim sisteminin yeterli olamayacağı.." belirlenmiştir. Buna göre, Yükseköğretim ve üniversiteler de eğitim sisteminin bir öğesi olarak, en kısa zamanda yeterli hale getirilmek durumundadıdır. Böylece genel arayışın, yükseköğretimde ve üniversitede kısa zamanda bir çözüm bulmaya, değişme ve gelişm eleri sağlamaya dönüştürülmesinin gerekli olduğu vurgulamaktadır. Değişme ve gelişmeyi, bilimsel ve çağdaş kavram ve yaklaşımlarla sağlamak ve üniversitenin bu konuda kendi hazırlıklarına başlamalarına olanak tanıyarak, bilimsel araştırma ve çalışmaları başlatmak gereği açıktır. Özerk Yükseköğretim Kurulu'nun sağlayacağı değişme ve gelişmelerin, özerk ve çağdaş üniversiteye ulaşmak için yeterli olamıyacağı, gerekli olan katılımı sağlayamayacağı kanısı yaygın görünmektedir. Üniversitenin bu konuda kamuoyuna yansıyan bir hazırlığından da söz edilememesi dikkat çekicidir. Bilim Kurulumuz, yedi yıllık uygulaması geride kalmış olan yükseköğretim yasası ile Yükseköğretim Kurulu uygulamalarının yükseköğretimimize getirdiği değişmeleri, eğitim sistemimizin bütünlüğü içinde yaptığı etkinliklerini bütünleştirmek amacıyla ve konusu bilimsel yaklaşımla ele alarak tartışılmasını sağlamayı yararlı bulmuş ve bu yılki Eğitim Toplantımızın konusunu "Yükseköğretimde Değişmeler" olarak belirlemiştir, iki gün boyunca altı bildiri ve iki panel çalışması ile yükseköğretimin seçilen boyutlarının tartışılmasını planlamıştır. Böylece yeni değişme ve gelişmeler arayışı için ilgililere ve bu konudaki çalışmalara bilimsel katkılar getirmeyi ve bir ışık tutmayı amaçlamıştır. XVI

18 XII. Eğitim Toplantımızın gerçekleştirilmesinde, bundan önceki çalışmalarımızda olduğu gibi, Bilim Kurulmuzun çalışmalarını destekleyen ve olanak sağlayan Türk Eğitim Derneği Genel Kurulu ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna, bildiri sunacak, panel çalışmalarına katılacak olan bilim adamlarına, uzmanlara ve öğrencimize huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyorum. Saygılarımla. XVII

19

20 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ GENEL BAŞKANI PROF. DR. RÜŞTÜ YÜCE'NİN KONUŞMASI Yıkseköğretim Kurulunun Sayın Başkanı Diğerli Bilim Adamları ve Öğretim Üyeleri Sıygıdeğer Konuklar RT ve Basının Sayın Temsilcileri TED ve Türkiye Vakıflar Bankasının Değerli Mensupları Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından düzenlenen "'ükseköğretimde Değişmeler" konulu 12. Eğitim Toplantısına hjşgeldiniz. "Yükseköğretimde Değişmeler" konulu TED 12. Eğitim toplantısının 12. Eğitim Şûrası ve 1. Gençlik Şûrasının akabinde düzelenmiş olmasını anlamlı bir raslantı olarak niteliyorum yılında büyük önder Atatürk'ün yönlendirmesiyle kurulan Türk Eğitim Derneği arkasında bıraktığı 60 yıl boyunca adında y»r alan eğitim sözcüğünün yüklendiği sorumlulukları amaçları d>ğrultusunda yürütmeyi görev bilmiştir. Topluma karşı kendini yıkümlu saydığı konularda önemli girişimlerde bulunmuş ve bışarılı olmuştur. Türk Eğitim Derneği yetenekli, çalışkan ve fakat kmsesiz binlerce Türk Çocuğuna eğitim yapabilmeleri için burskr vererek, İngilizce dilinde öğretim yapan ulusal kökenli otaöğretim kuruluşlarının ülkemizde yerleşmesini sağlayarak, ejitim ve öğretim toplantıları düzenleyerek, Eğitim ve Bilim isimli br dergiyi sürekli yayınlayarak, Türk Eğitimi'nin gelişmesine biyük emekleri geçen eğitimcileri her yıl ödüllendirerek ve ejitim konusundaki araştırma projelerini destekleyerek Türk Ejitim hayatına benzeri hiçbir kuruluşun yapamadığı y>nlendirme ve katkıyı gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de divam edecektir. XIX

21 "Bilim" ve "Yüksek Öğretim" birbirini tamamlayan hatta birbiri ile eşanlamlı sayılabilecek iki kavramdır. Bilim yüzyılımızın simgesi, yükseköğretim ise günümüzün sorunu olarak karşımızda bulunmaktadır. Toplumların geleceğe ait potansiyeli ve bilime dayalı gelişmelerin dinamiği yükseköğretim kesiminde saklıdır. Bilim-araştırma-teknoloji ve üretim ilişkileri 20. yüzyıl başlarında organik bir bağlantıya dönüşmüştür. Günümüzde baş döndürücü bir tempoda seyrettiğini gözlediğimiz teknolojik gelişmenin temelinde araştırma ve bilim yatmaktadır. Bilimaraştırma ya da bilim-teknoloji sisteminin yanındaki iki büyük sistem ise endüstri ve yüksek öğretimdir. Bu geliştirilmiş çerçeve içindeki yüksek öğretimin ağırlıklı yerini inkar etmek mümkün değildir. OECD ülkeleri ile diğer gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda bilimin ilerlemesinde yüksek öğretimin katkısının ortalama %75-80 mertebesinde olduğu tesbit edilmiştir. Bu bulgular yüksek öğretimin ve yüksek öğretim kurumlarının ülkenin geleceği açısından ne denli önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Dünyadaki teknolojik gelişmeye ayak uydurabilmek ve ülkemiz insanına ileri ülkeler toplumlarının yaşamına benzer bir yaşam sunabilmek için yüksek öğretimde temel ilke nicelik değil nitelik olmalıdır. Nitelikli insan gücü ancak ve ancak yüksek öğretim kurumlarında yaratılacak iyi bir öğretim ve araştırma ortamı sayesinde yetiştirilebilecektir. Seçkin, vasıflı ve tam gün esası ile çalışan öğretim üyesi kadrosu, yeterli cihazlarla ve teknik elemanlarla donatılmış laboratuvarlar, öğrenci-öğretim üyesi oranını 20'den az tutulması ve benzeri temel hususlar nitelikli eleman yetiştirmenin vazgeçilmez esaslarını oluşturmaktadırlar. Sözü edilen koşulların sağlanması ise kaynak sorunun çözümlenmesi ile mümkün görülmektedir. Başka bir deyişle milli bütçeden eğitime ayrılan payın arttırılması zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Yüksek Öğretim sorunları Temmuz 1988 tarihlerinde düzenlenen 12. Eğitim Şûrası ile Ekim tarihlerinde düzenlenen I. Gençlik Şûrası'nda sürekli gündemde kalan bir XX

22 konu olmuştur. Böyle güncel bir konunun, iki gün süre ile TED 12. Eğitim Toplantısında ele alınmasını ve yüksek öğretimi düzenleyen, yürüten ve denetleyen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ile yasayı uygulamaktan sorumlu Yüksek Öğretim Kurumunun çalışmalarının bilim adamlarımızın tarafsız yaklaşımları ile değerlendirilmesini ilgililere ışık tutması açısından fevkalade yararlı görmekteyim sayılı yasada ve Yüksek Öğretim Kanununun uygulanmasında aksayan hiçbir yanın bulunmadığını söylemek ne kadar yanlış ise aynı yasa ve kanunun getirdiği düzenlemelerle yüksek öğretim ve üniversitelerin gelişmesine hiçbir katkı getirilmediğini ileri sürmek de o ölçüde haksızlık olacaktır. Eğitime gönül vermiş bir Demek olarak amacımız bir bilimsel toplantı ile kanunun getirdikleri ve götürdükleri ile bir bütün içinde objektif bir şekilde tartışılması ortamını sağlamaktadır. Yüksek Öğretimde Değişmeler konulu Türk Eğitim Derneği 12. Eğitim Toplantısının başarılı geçmesini diler, toplantıya teşrif ederek Demeğimiz çalışmalarına güç katan Prof. Dr. Sayın Ihsan Doğramacı başta olmak üzere tüm bilim adamlarımıza ve uzmanlara, toplantıyı düzenleyen TED Bilim Kuruluna, toplantı için içinde bulunduğumuz salonu tahsis eden Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve Türk Eğitim Derneği eski başkanı Sayın ismet Alver'e ve onun adına tüm Banka mensuplarına, Türk Eğitim Derneği Binasında görevli personelimize, TED Merkez Yönetim Kurulu ve üyeleri adına şükranlarımızı arz ediyorum. Saygılanmla, XXI

23 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. İHSAN DOĞRAMACI'NIN K O N U ŞM A SI Sayın konukllar, basınımızın ve TRT nin değerli temsilcileri, Ben, k e n d ili Türk Eğitim Derneğine çok yakın hissettiğimi dile getirerek sîzlerime başlamak istiyorum. Bu yakınlığın birçok sebebi vardır. Bunlardan bir kısmı vaktiyle Dernekte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olmam ve üç çocuğumun da orta öğretimi burada tamamlamış olmaları gibi kişisel sebeplere dayanır. Öte yandan, Istanbuldaki Robert Kolej ve Galatasaray nasıl Türk eğitimine büyük hizmetler vermişse, Ankara 'da Türk Eğitim Derneğinin kurmuş olduğu Ankara Koleji de aynı ölçüde büyük hizmetler vermiş ve değerli bilim adamlarımızın yetişmesinde önemli rolü olmuştur. Bu nedenle, Derneğin kurduğu kolejin başarısını içtenlikle kutluyor ve daha nice başarılı hizmetler vereceğine inanıyorum. Derneğin böyle bir toplantı düzenlemiş olmasına şahsen pek müteşekkirim. Çünkü bu toplantıda bilinen bilinmeyen birçok hususlar aydınlanacak, Sayın ÖZOĞLU'nun dile getirdiği te reddütler tartışılacak ve konuya ışık tutulmuş olacaktır. Fakat iki günlük kısa bir sürenin bu kadar önemli bir konunun sonuca bağlanmasında yeterli olamıyacağını da belirtmek isterim. Ümit ediyorum ki, burada ileri sürülecek görüşler ve yapılacak tavsiyeler, Yükseköğretim Kurulu'nda ilk fırsatta kurulacak bir heyette karşılıklı görüşme ve değerlendirmelere açılır. Elbette buradan ve diğer forumlardan alınacak dersler olacaktır. Bunun ülke açısından büyük yararlar sağlıyacağı inancındayım. Bu kurumun kamu ile doğrudan ilgili olanları sübjektif olabilir. Başarıları abartmak veya başarısızlıkları görmezlikten gelmek isteyenler bulunabilir. Bu konuda objektiflik esas olduğuna göre, sağlıklı sonuç, ancak karşılıklı görüşme ve tartışmalarla elde edilebilir. Bu yolun XXII

24 ve burada iki gün sürecek olan toplantının ülkemizin yükseköğretimi açısından pek yararlı olacağına inanıyor ve konuşmama bu inançla başlıyorum. Konumuz "yükseköğretimde değişmeler" dir. Bugün dünyaya şöyle bir göz atarsak, hiçbir ülke yoktur ki, yükseköğretiminde sürekli değişmeler olmasın. Avrupa ülkelerine bakınız, son 10 yılda kanunları ortalama üç defa temelden değişmiş bulunmaktadır. Bunun bir tanesi ve en son örneği, 1988 Temmuz ayında Ingiltere'nin çıkardığı Eğitim Kanunu, eğitimde reform kanunudur. Bilmem onu görme fırsatını bulabildiniz mi? Bu kanun üzerinde iki senedir çalışılıyordu. Eskiden Ingiliz üniversiteleri dünyanın en özerk üniversiteleri idi. Kanımca halen de öyledir. Çünkü bunların işine karışan yoktur. Yöneticileri genellikle, kraliyet ailesinden biri veya bir validir; yani sembolik birisidir. Atanan kişiler işin sorumlu yöneticisidir. Cambridge, Oxford ve bir ölçüde Londra Üniversitesi dışında, bunlar şimdiye kadar daima dışarıdan atanmış kişilerdir ve bu atama dışında üniversitelere herhangi bir müdahale de olmaz. Yakın zamana hattâ bu yılın başına kadar, devletten sağlanan malî desteği üniversiteler arasında University Grants Committee adlı bir kuruluş taksim eder, onlara ne yaptıklarını çalışmalar hakkında bir soru sorar ve nede bunun dışında herhangi bir müdahalede bulunurdu. Fakat Temmuz da çıkan yeni kanuna göre, durum tamamen değişmiştir. Bu kanunda UGC kaldırılmış, onun yerine tamamı hükümet tarafından atanan yeni bir organ getirilmiştir. Bu organ yükseköğretimin düzenlenmesini, denetlenmesini üstlenmekte ve öğretimden, eğitimden sorumlu devlet bakanı tarafından yönetilmektedir. Bu kanunda belirtilen yeni organa, bir üniversiteyi kaldırmak veya iki üniversiteyi birleştirmek gibi bir yetkide verilmiştir. Çok enteresan bir tutum. Ama onun dışında üniversiteye yine müdahale yoktur. Bir iki örnek daha vereyim. Vereceğim örnek İsveç'in Stockholm üniversitesidir. Fakat İsveç'in bütün üniversiteleri bu usule tâbidirler. İsveç'te 1974'de değişen kanuna göre rektör, öğretim XXIII

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de Ortak Eğitim esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 - Bu Yönerge, İYTE de yürütülen Ortak Eğitim ile ilgili esasları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (23 Mayıs 2012 tarih ve 28301 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk 1 ATAMA İÇİN ÖNŞART MADDE 2 Öğretim üyeliğine atanabilmek için 657 sayılı Kanun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ANTALYA INTERNATİONAL UNIVERSITY CENTER FOR SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL RESEARCH, SEPAM) Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, kurum

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL YAŞLI SAĞLIĞI, BAKIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL YAŞLI SAĞLIĞI, BAKIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KOORDİNATOR Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: bahattin.karagozoglu@medeniyet.edu.tr

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AMAÇ Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite'ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı