Tablo 9.1. Sürtünme ve düzensizlik katsayıları Donatı çeliği tipi Kılıf tipi k/m µ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 9.1. Sürtünme ve düzensizlik katsayıları Donatı çeliği tipi Kılıf tipi k/m µ"

Transkript

1 AASHTO ya GÖRE ÖNGERĐLME KAYIPLARI 1. Sürtünme Kaybı Ard çekmeli öngerilmeli beton yapılarda sürtünme kaybı; tecrübeyle sağlanan sürtünme (µ) ve düzensizlik (k) katsayılarına dayanır ve bu katsayıların germe işlemleri sırasında doğrulanması gerekir. Bu katsayıların değişim sınırları ve germe kuvvetinin değerleri ile bunların karşılığı ölçülmesi gereken uzamalar, uygulama resimlerinde gösterilmelidir. Sürtünme kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanabilir: T o = T x e kl+µα (9.1) (kl+µα) <= 0.3 halinde bu formül aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir: T o = T x (kl+µα) (9.2) Deneyle belirlenmiş değerler bulunmadığında tasarımda aşağıdaki tablo değerleri kullanılabilir. Tablo 9.1. Sürtünme ve düzensizlik katsayıları Donatı çeliği tipi Kılıf tipi k/m µ Tel ya da halat Rijit ve yarı rijit 0,0002/ a galvanize metal kılıf Polietilen 0,0002/ Rijit çelik boru / b Yüksek Galvanize metal / mukavemetli çubuklar kılıf (a) 12 halatlı kablolar için 0.25 sürtünme katsayısı uygun olur.daha yüksek halat sayıları ve daha geniş kılıflar için daha düşük sürtünme katsayıları kullanılabilir. (b) Muhtemelen yağlama gerekebilecektir. Sürtünme kayıpları tasarım da dikkate alınmalı ve germe safhsında tahkik edilmelidirler. Rijit kılıflar, kabloları, betonlama esnasında, tasarlandıkları yörüngede görünür bir dalgalanma /düzensizlik olmayacak şekilde tutabilmelidir. Rijit kılıflar ya kaynaklanarak ya da diş açılarak eklenmek suretiyle imal edilebilirler. Dişlerin galvanizlenmesi olması gerekmez. Z. Polat, Öngerilmeli Beton, AASHTO ya Göre Öngerilme Kayıpları 1 /5

2 2. Diğer Öngerilme Kayıpları 2.1. Genel Tüm öngerilme kayıpları, sürtünme kaybı dahil, aşağıdaki yöntemle belirlenebilir (**).Yöntem; normal betonlu ve yedi çelik telli 250 ve 270 ksi (1720 ve 1860 MPa), normal ya da düşük gevşemeli halatlarla, 240 ksi (1655 MPa) normal gevşemeli çelik tellerle ya da 145 ila 160 ksi (1000 ila 1100 MPa) düz yüzeyli çubuklarla yapılan öngerilmeli beton halinde geçerlidir. Toplam kayıp aşağıdaki formülle hesaplanır : f s = SH + ES + CR c + CR s (9.3) Burada: f s = Sürtünme kaybı hariç toplam kayıp (MPa), SH = Betonun büzülmesinden (shrinkage) ileri gelen kayıp, ES = Betonun elastik kısalmadan(elastic shortining) ileri gelen kayıp, CR c = Betonun sünmesinden(creep) ileri gelen kayıp, CR s = Öngerilme çeliğinin gevşemesinden (relaxation) ileri gelen kayıptır Büzülme Kaybı Ön çekmeli öngerilmeli beton elemanlarda: SH = RH MPa (9.4) Ard çekmeli öngerilmeli beton elemanlarda: SH = 0.8( RH) MPa (9.5) ile hesaplanır. Burada RH = Yüzde olarak yapı ortamının yıllık ortalama nem oranıdır Elastik Kısalma Kaybı ( ** ) Kullanılacak malzemenin özelliklerini, beton bakım yöntemini, ortamın hizmet koşullarını ve kayba etki eden her türlü yapısal detayı dikkate alan, uygun araştırmalarla desteklenmiş daha doğru bir yöntemle öngerilme kayıplarının tahmin edilmesi arzu edilir.bu bağlamda FHWA Report FHWA/RD 85/045, Criteria for Designing Lightweight Concrete Bridges de başvurululabilir. Z. Polat, Öngerilmeli Beton, AASHTO ya Göre Öngerilme Kayıpları 2 /5

3 Ön çekimli öngerilmeli beton elemanlarda: ES= (E s / E ci ) f cir (9.6) Ard çekimli öngerilmeli beton elemanlarda: ES= ½ (E s / E ci ) f cir (9.7) ile hesaplanabilir. Burada: E s =Öngerilme çelik halatı elastiklik modülüdür; 28x10 6 psi (yaklaşık MPa) alınabilir. E ci =Betonun aktarma yaşındaki elastiklik modülüdür; E ci =0.043 w 1.5 (f ci ) 0.5 MPa (9.8) alınabilir.formülde w betonun birim hacim ağırlığıdır (kg/m 3 ). f cir =Aktarma işleminden hemen sonra kesitte öngerilme donatısı ağırlık seviyesinde beton gerilmesidir. Hesaplarda f cir maksimum moment veya maksimum momentler kesitinde hesaplanmalıdır. (Bu safhada, kablodaki başlangıç gerilmesi, önçekmeli elemanlarda betonun elastik kısalması ve betonun yerleştirilmesi ve bakımı sürecinde oluşan öngerme çeliğinin gevşemesinden, ard germeli elemanlarda ise germe işleminde betonun elastik kısalması ve kablo-kılıf arasındaki sürtünmeden dolayı azalır. Kablonun başlangıç gerilmesine göre bu sebeplerden ileri gelen azalmalar uygun bir hesapla tahmin ediebillir, veya tipik ön çekimli elemanlarda normal gevşemeli çelik halatlar halinde 0,63 f s ve düşük gevşemeli öngerilme çelik halatları halinde 0.69 f s olarak alınabilir. f s öngerilme çeliğinin nihai mukavemetidir Beonun Sünmesi Ön çekimli ve ard çekimli öngerilmeli beton elemanlarda: CR c =12 f cir - f cds (9.9) ile hesaplanabilir. Burada: f cds = Kesitte öngerilme donatısı ağırlık merkezi seviyesinde; öngerilme kuvvetinin beton elemana uygulandığı anda yapı üzerinde bulunan (örnekse kendi ağırlığı) hariç tüm ölü yüklerden ileri gelen beton gerilmesidir. Z. Polat, Öngerilmeli Beton, AASHTO ya Göre Öngerilme Kayıpları 3 /5

4 Öngerilme Çeliğinin Gevşemesi ( ** )( *** ) Önc çekimli öngerilmeli beton elemanlarda: 250 ila 270 ksi (1700 ila 1860 MPa) cinsi normal gevşemeli çelik halat halinde: CR s = ES -0.2 (SH + CR c ) (9.10) 250 ila 270 ksi (1700 ila 1860 MPa) cinsi düşük gevşemeli çelik halat halinde: CR s = ES (SH + CR c ) (9.10A) Ard çekimli öngerilmeli beton elemanlarda: 250 ila 270 ksi (1700 ila 1860 MPa) cinsi normal gevşemeli çelik halat halinde: CR s = FR -0.4 ES -0.2 (SH + CR c ) (9.11) 250 ila 270 ksi (1700 ila 1860 MPa) cinsi düşük gevşemeli çelik halat halinde: CR s = FR ES (SH + CR c ) (9.11A) 240 ksi (1660 MPa) cinsi çelik tel halinde: CR s = FR ES -0.2 (SH + CR c ) (9.12) 145 ila 160 ksi (1000 ila 1120 MPa) cinsi çelik çubuk halinde: CR s = 21 MPa (9.12A) alınır. Burada: FR = 0.70 f s başlangıç gerilmesine gerilmiş kabloda söz konusu kesitte, yukarıdaki sürtünme kayıpları paragrafında işaret edildiği biçimde hesaplanmış sürtünme kaybını; ES, SH, CR c = Ön çekimli ya da ard çekimli öngerilmeli beton elemanda yukarıdaki formüllere göre hesaplanmış elastik kısalmasından, betonun büzülmesinden ve çeliğin gevşemesinden ileri gelen kayıpları gösterir. ( ** ) Burada verilen gevşeme kaybı hesabı, AASHTO-paragraf de öngörülen germe başlangıç gerilmelerine dayanır. ( *** ) AASHTO yaklaşımında öngerilme kayıplarının girişimi (interference) gevşeme kaybı tahmini içinde formüle edilmektedir; gevşeme kaybı olarak hesaplanan kayıp, elemanter kayıpların birbirlerine olan etkisini (etkileşim) de dikkate alır (Yazar). Z. Polat, Öngerilmeli Beton, AASHTO ya Göre Öngerilme Kayıpları 4 /5

5 2.2. Kayıpların Tahmini Alışılmış / çok karşılaşılan tasarımlarda, öngerilme kayıplarının hesabı için, yukarıda verilen yöntem yerine aşağıdaki tabloda verilen tahmini değerler kullanılabilir. Bu tahmini değerler; normal ağırlıklı betonların ve normal öngerilme seviyelerinin ortalama dış ortam koşulları altında davranışı için geçerlidir. Đstisnai uzun açıklıklar veya alışılmışın dışında tasarımlar için yukarıdaki paragrafta ayrıntısı verilen yöntem kullanılmalıdır. a Tablo 9.2. Öngerilme Kayıplarının Tahmini Toplam kayıp Öngerilme çeliği tipi f c =4000 psi (27.6 MPa) f c =5000 psi (34.5 MPa) Ön çekimli halat psi (310.3 MPa) Ard Tel ya da psi psi çekimli halat (220.6 MPa) (227.5 MPa) Çubuk psi (151.7 MPa) psi (158.6 MPa) (a) Sürtünme kayıpları hariçtir. Sürtünme kayıpları yukarıdaki parafta verildiği üzere hesaplanmalıdır. Z. Polat, Öngerilmeli Beton, AASHTO ya Göre Öngerilme Kayıpları 5 /5

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

RM Bridge Yeni Özellikler ve Gelişmeler. Aralık 2012. RM Bridge Professional Engineering Software for Bridges of all Types

RM Bridge Yeni Özellikler ve Gelişmeler. Aralık 2012. RM Bridge Professional Engineering Software for Bridges of all Types RM Bridge Yeni Özellikler ve Gelişmeler Aralık 2012 RM Bridge Professional Engineering Software for Bridges of all Types Ön ve Art İşleme Results Viewer, RM Bridge de uygulanan yeni art işleme aracıdır.

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Yap s ve Özellikleri

Yap s ve Özellikleri Genel Tan t m Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi

Detaylı

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir? Servis Faktörü / Service Factor / Betriebsfaktor Günlük Çalışma Süresi Operating Time hour / Day Laufzeit Std. / Tag 24 16 8 4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1 1.3 1.2 1.1 1.0

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Turgut GÜLMEZ İTÜ Makina Fakültesi Metal parçaların şeklinin değiştirilmesi için plastik deformasyonun kullanıldığı büyük imalat yöntemleri grubu Genellikle

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici BETONUN DĐĞD ĐĞER ÖZELLĐKLERĐ BETONUN

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Oak 6 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ÇELİK LİFLİ VE LİFSİZ ETRİYELİ BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

PİL VE BATARYALARIN ÖMÜRLERİ

PİL VE BATARYALARIN ÖMÜRLERİ PİL VE BATARYALARIN ÖMÜRLERİ Taşınabilir cihazların vazgeçilmez enerji kaynakları olan piller bünyelerindeki aktif maddelerin kaybı ve istenmeyen kimyasal veya fiziksel değişimlerin sonucunda ömürlerini

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı