Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları"

Transkript

1 FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015

2 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da ile tarihleri arasında TBM FEP uygulanmıştır. Programa TBM nin 5 ayrı alanında çalışmak üzere seçilmiş, çoğunluğu PDR/psikolojik danışma ve rehberlik alanından 510 MEB personeli öğretmen katılmıştır. Öğretmenler üç ayrı sınıfta/salonda eşzamanlı olarak eğitim görmüş, her bir formatör adayı 4 gün eğitime katılmış, toplamda 15 grupta TBM FEP uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her bir gruba programa katıldıkları her günün sonunda TBM FEP uygulamasını değerlendirmek üzere, demografik bilgilerden ve beşli likert tarzında değerlendirme cümlelerinden oluşan TBM FEP Değerlendirme Anketi uygulanmıştır. Bu şekilde TBM FEP (Antalya) uygulamasında 308 alkol bağımlılığı, 323 madde bağımlılığı, 336 sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma, 376 teknoloji bağımlılığı, 350 tütün bağımlılığı alanından katılımcılarca form doldurulmuştur. Bu bölümde anket formlarındaki demografik bilgileri derlemeye yönelik sorulara verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) katılımcı formatör profili şu şekildedir: Cinsiyet bakımından dengeli (Katılımcıların %50,2 si erkek, %49,8 i kadındır.) Eğitim düzeyi açısından ağırlıklı olarak lisans mezunu (%82,1 i lisans, %17,9 u yüksek lisans ve doktora mezunudur.) Yaş ortalaması açısından görece genç (Büyük kısmı %77 oranıyla yaş aralığındadır.) Görev yapılan kurum açısından hedef kitle sayısal profiliyle uyumlu (katılımcıların çalıştıkları kurumlara göre dağılımı ilkokul %16,0; ortaokul %21,2; lise %41,1; RAM 16,6 şeklindedir.) Anket formunun ikinci kısmında eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,72 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,33 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin ortalaması ise 4,16 puan olmuştur. Öte yandan katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı alan Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. Maddesinin standart sapmasının yüksek olması dikkat çekicidir. Bu değer oldukça yüksek olan ortalama ile birlikte yorumlandığında yeterince bilgilendirilmediğini ifade eden az sayıda kişinin olduğunu, bunların da uç değer olarak ortalamayı etkilediğini göstermektedir. Tüm ifadelerin ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

3 N Ort. ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,72 1,175 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,98,907 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,16,825 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,13,858 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,14,864 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,94,952 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,95,942 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,23,845 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,17,843 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,23,825 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,32,839 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,20,881 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,30,841 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,16,871 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,29,826 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,28,818 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,27,829 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,24,827 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,92 1,073 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,21,904 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,23,816 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,24,779 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,33,762 GENEL ORTALAMA 4,16

4 İçindekiler 1. TBM FEP (Antalya) Uygulaması Hakkında 6 2. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Demografik Profili 7 3. ların Genelinin Cevaplarının Değerlendirilmesi 9 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yapacakları TBM Alanları Esasında Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Cinsiyet larının Cevaplarının Değerlendirilmesi Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Cevaplarının Değerlendirilmesi Görev Yapılan Kurum ları Bazında Cevapların Değerlendirilmesi Genel İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Kategorik Değerleri Genel Değerlendirme ve Öneriler Ekler 36 Katılımcı Eğitim Değerlendirme Formu 36

5 Tablolar Tablo 1. Eğitim günü sonunda doldurulan formaların, dolduranların alanlarına göre dağılımı 6 Tablo 2. Eğitim günü sonunda doldurulan formaların, doldurulduğu eğitim günlerine göre dağılımı 6 Tablo 3. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 7 Tablo 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 7 Tablo 5. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Yaşlarına Göre Dağılımı 7 Tablo 6. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yaptıkları Kurum Tiplerine Göre Dağılımı 8 Tablo 7. ların Genelinin Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 9 Tablo 8. TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 11 Tablo 9. TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 13 Tablo 10. TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 14 Tablo 11. TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 15 Tablo 12. TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 16 Tablo 13. Cinsiyet larının Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 18 Tablo 14. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 21 Tablo 15. Görev Yapılan Kurum ları İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama Değerleri 22 Tablo 16. Katılımcıların Görev Yaptıkları Kurumlar Bazında Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 23 Tablo 17. Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. 24 Tablo 18. Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum. 24 Tablo 19. Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum. 24 Tablo 20. Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum. 25 Tablo 21. Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı. 25 Tablo 22. Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi. 25 Tablo 23. Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. 26 Tablo 24. Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim. 26 Tablo 25. Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum. 26 Tablo 26. Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu. 27 Tablo 27. İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. 27 Tablo 28. Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi. 27 Tablo 29. Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu. 28 Tablo 30. Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı. 28 Tablo 31. Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi. 28 Tablo 32. Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi. 29 Tablo 33. Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum. 29 Tablo 34. Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı. 29 Tablo 35. Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu. 30 Tablo 36. Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu. 30 Tablo 37. Eğitim araç gereçleri yeterli idi. 30 Tablo 38. Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı. 31 Tablo 39. Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. 31 Tablo 40. Program uygulamasına hazırlık ve süreci yapılandırmaya dair bilgilendirmeyle ilişkili değerlendirmeler 32 Tablo 41. Formatörlerin öz yeterlilik algılarına ilişkin değerlendirmeler 33 Tablo 42. TBM FEP in planlama, içerik geliştirme ve uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler 34 Tablo 43. TBM FEP uygulamasında görev alan uzmanlara ve uzmanların hazırlıklarına ilişkin değerlendirmeler 35

6 1. TBM FEP (Antalya) Uygulaması Hakkında Antalya da ile tarihleri arasında 5 ayrı TBM alanında çalışmak üzere seçilmiş, çoğunluğu PDR/psikolojik danışma ve rehberlik alanından 510 MEB personeli öğretmene yönelik olarak üç ayrı sınıfta/salonda (A, B, C) paralel şekilde toplam 15 grupta TBM FEP uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her bir gruba programa katıldıkları her günün sonunda TBM FEP uygulamasını değerlendirmek üzere, demografik bilgilerden ve beşli likert tarzında değerlendirme cümlelerinden oluşan TBM FEP Değerlendirme Anketi uygulanmıştır (bkz. Ek 1. TBM FEP Değerlendirme Anketi Formu). Bu şekilde TBM FEP (Antalya) uygulamasında 308 alkol bağımlılığı, 323 madde bağımlılığı, 336 sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma, 376 teknoloji bağımlılığı, 350 tütün bağımlılığı alanından katılımcılarca form doldurulmuştur (doldurulan formaların dolduranların alanlarına göre dağılımı için bkz. Tablo 1). Tablo 1. Eğitim günü sonunda doldurulan formların, dolduranların alanlarına göre dağılımı ALKOL ,2 18,2 18,2 MADDE ,1 19,1 37,3 SAĞLIK ,8 19,8 57,1 TEKNOLOJİ ,2 22,2 79,3 TÜTÜN ,7 20,7 100,0 100,0 Formların birinci gün doldurulanları 479, ikinci gün doldurulanları 483, üçüncü gün doldurulanları 309, dördüncü gün doldurulanları 422 adettir (bkz. Tablo 2) Tablo 2. Eğitim günü sonunda doldurulan formların, doldurulduğu eğitim günlerine göre dağılımı ,3 28,3 28, ,5 28,5 56, ,3 18,3 75, ,9 24,9 100,0 100,0 6

7 2. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Demografik Profili Bu bölümde anket formlarındaki demografik bilgileri derlemeye yönelik sorulara verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) katılımcılarının cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş ve görev yapılan kurum bazında demografik profilleri sunulmaktadır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının %50,2 si erkek, %49,8 i kadındır (bkz. Tablo 3.). Katılımcılarımızın %82,1 i lisans, %17,9 u yüksek lisans mezunudur (bkz. Tablo 4.). Büyük kısmı (%77 oranıyla) yaş aralığında olup (bkz. Tablo 5.) %41,1 oranıyla lisede görev yapanlar en büyük grubu oluşturmaktadır (bkz. Tablo 6.). Tablo 3. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Erkek ,4 50,2 50,2 Kadın ,0 49,8 100,0 Toplam ,3 100,0 Boş 62 3,7 Tablo 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı Erkek ,4 82,1 82,1 Kadın ,3 17,9 100,0 Toplam ,8 100,0 Boş 55 3,2 Tablo 5. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Yaşlarına Göre Dağılımı ,3 45,6 45, ,5 31,4 77, ,7 20,2 97, ,4 2,5 99,7 60 ve üstü 5,3,3 100,0 Toplam ,2 100,0 Boş 47 2,8 7

8 Tablo 6. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yaptıkları Kurum Tiplerine Göre Dağılımı İlkokul ,3 16,0 16,0 Ortaokul ,3 21,2 37,2 Lise ,2 41,1 78,3 RAM ,8 16,6 94,9 Diğer 83 4,9 5,1 100,0 Toplam ,5 100,0 Boş 76 4,5 8

9 3. ların Genelinin Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu bağlamda katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,72 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,33 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin ortalaması ise 4,16 puan olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 7. ların Genelinin Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 1 N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,72 1,175 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,98,907 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,16,825 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,13,858 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,14,864 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,94,952 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,95,942 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,23,845 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,17,843 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,23,825 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,32,839 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,20,881 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,30,841 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,16,871 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,29,826 1 N: Anketlere cevap veren katılımcı sayısı (ilgili maddeyi boş bırakanlar hariç). Minimum: İlgili madde için verilen en düşük beğeni cevabının ne olduğu (Katılımcıların negatif eğilimini gösterme açısından önemlidir.). Maksimum: İlgili madde için verilen en yüksek beğeni cevabının ne olduğu (Katılımcıların pozitif eğilimini gösterme açısından önemlidir.). Ortalama: Verilen cevaplara göre oluşan ortalama memnuniyet düzeyi (5 e yaklaştıkça memnuniyet; 1 e yaklaştıkça memnuniyetsizlik düzeyi artar.). Standart Sapma: Verilen cevaplar açısından katılımcıların ne derece benzeşik (homojen) durumda olduklarını betimleme açısından önemlidir. (Sıfıra yaklaştıkça cevapların benzeşik olduğu ve kişilerin daha ortak/benzer cevaplar verdikleri yorumunu doğurur. Ortalama ile birlikte ele alınmalıdır.). 9

10 N Min Max Ort ss Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,28,818 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,27,829 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,24,827 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,92 1,073 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,21,904 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,23,816 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,24,779 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,33,762 GENEL ORTALAMA 4,16 10

11 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yapacakları TBM Alanları Esasında Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplar, TBM FEP (Antalya) katılımcılarının hangi alanda formatörlük görevi yapacaklarsa o alan bazında esas alınarak değerlendirilmiştir TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) alkol bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede alkol alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,49 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. Alkol bağımlılığı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,22 ortalama ile İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle kıyaslandığında nispeten yakın mahiyetteki bir sorunun ( Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. ) ortalamalarının buradakilerden daha yüksek çıktığı görülmektedir. Alkol bağımlılığı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 3,98 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 8.) ki bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin altında kalan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 8. TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,49 1,185 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,72,903 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,02,776 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,02,816 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,98,845 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,70,962 11

12 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. N Min Max Ort ss ,71,959 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,12,824 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,06,826 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,04,806 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,22,798 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,06,835 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,15,797 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,96,848 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,12,818 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,09,833 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,12,761 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,07,830 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,68 1,152 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,09,898 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,00,841 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,03,796 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,14,755 GENEL ORTALAMA 3, TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) madde bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede madde bağımlılığı alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,78 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. Madde bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,40 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle kıyaslandığında da aynı sorunun buradakine benzer şekilde en yüksek ortalamayı aldığı görülmektedir. Madde bağımlılığı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,24 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 9.). Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin üstüne çıkan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). 12

13 Tablo 9. TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,78 1,142 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,11,881 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,24,850 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,16,875 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,23,855 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,04,980 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,03,979 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,31,894 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,23,873 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,32,847 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,38,824 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,31,884 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,39,822 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,25,863 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,37,842 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,37,810 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,37,797 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,34,825 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,95 1,097 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,34,804 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,33,754 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,32,743 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,40,765 GENEL ORTALAMA 4, TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,74 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. 13

14 Sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,48 ortalama ile İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle kıyaslandığında da buradakine benzer mahiyette bir sorunun ( Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. ) aynı şekilde en yüksek ortalamayı aldığı görülmektedir. Sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,28 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 10.) ki bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin üstüne çıkan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 10. TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,74 1,312 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,10,916 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,27,831 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,26,806 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,26,835 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,12,905 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,09,933 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,31,801 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,25,842 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,36,757 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,48,757 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,28,881 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,42,800 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,28,827 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,36,813 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,33,803 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,43,734 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,39,742 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,17,894 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,17,985 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,35,763 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,38,724 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,44,689 GENEL ORTALAMA 4,28 14

15 4.4. TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) teknoloji bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede sağlıklı yaşama alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,79 ortalama ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. Teknoloji bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,40 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinde de bu madde en yüksek ortalamaya sahiptir. Teknoloji bağımlılığı alanı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,21 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 11.). Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin üstüne çıkan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 11. TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,79 1,107 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,05,857 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,17,833 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,17,884 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,17,866 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,98,931 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,04,902 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,28,866 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,24,824 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,26,813 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,33,849 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,24,881 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,31,876 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,17,924 15

16 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi. N Min Max Ort ss ,36,795 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,33,808 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,28,901 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,29,807 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,94 1,042 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,32,791 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,35,786 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,34,743 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,40,753 GENEL ORTALAMA 4, TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) tütün bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede tütün bağımlılığı alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,75 ortalama ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. Tütün bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,24 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinde de bu madde en yüksek ortalamaya sahiptir. Teknoloji bağımlılığı alanı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,06 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 12.). Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin az altında kalan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 12. TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,75 1,108 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,87,924 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,11,813 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,03,878 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,03,886 16

17 N Min Max Ort ss Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,82,932 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,86,899 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,14,821 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,07,835 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,13,860 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,20,921 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,10,898 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,19,871 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,11,852 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,23,842 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,23,814 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,12,882 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,12,883 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,83 1,115 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,11 1,001 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,10,870 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,12,830 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,24,807 GENEL ORTALAMA 4,06 17

18 5. Cinsiyet larının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplar, cinsiyet grupları bazında değerlendirilip sunulmuştur. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının cinsiyet grupları bazında programa dair değerlendirmelerinde kadın cinsiyet grubunda en düşük puanı 3,69 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Erkek cinsiyet grubunda da en düşük puanı 3,74 ortalama ile aynı madde almıştır. TBM FEP katılımcılarının cinsiyet grupları bazında programa dair değerlendirmelerinde kadın cinsiyet grubunda en yüksek puanı 4,32 ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/ kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi; erkek cinsiyet grubunda ise en yüksek puanı 4,36 ile İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. maddesi almıştır. Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP katılımcılarının erkek cinsiyet grubunun değerlendirmelerinin ortalaması 4,17; kadın cinsiyet grubunun değerlendirmelerinin ortalaması 4,13 puanını almıştır (bkz. Tablo 13.). Tablo 13. Cinsiyet larının Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri Erkek Kadın N Min Max Ort ss N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ,74 1, ,69 1,166 ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama ,99, ,95,875 açısından yeterli buldum. Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde ,17, ,16,801 kullanabileceğimi düşünüyorum. Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime ,13, ,12,831 vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum. Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak ,12, ,15,842 örnekler kullanıldı. Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim ,98, ,88,983 nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi. Programın genel olarak beklentilerimi ,99, ,90,954 karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,27, ,20,821 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim ,20, ,14,856 bazı hususlarda programın beni ge- liştirici katkısı olduğunu düşünüyorum. Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, ,23, ,21,800 program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu. İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,36, ,28,833 18

19 Erkek Kadın N Min Max Ort ss N Min Max Ort ss Eğitimlerde katılımcıların sorularına ,23, ,16,894 tatmin edici cevaplar verildi. Program uzmanlar tarafından istekli ve ,32, ,26,840 canlı bir biçimde sunuldu. Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek ,16, ,14,868 uyandırıldı. Eğitimlerde görevli uzmanların konuları ,28, ,30,787 hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi. Eğitimlerde görevli uzmanların konularına ,26, ,29,777 hâkimiyetleri tatmin ediciydi. Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr ,29, ,24,824 bir iletişim kurduğunu düşünü- yorum. Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir ,23, ,25,794 mahiyette aktarıldı. Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,92 1, ,92 1,035 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,32, ,10,967 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,27, ,20,838 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme ,27, ,22,790 olumlu katkı sağladı. Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim ,35, ,32,750 kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. GENEL ORTALAMA 4,17 4,13 19

20 6. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplar, eğitim (son mezun olunan eğitim düzeyi) grupları bazında değerlendirilip sunulmuştur. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının eğitim grupları bazında programa dair değerlendirmelerinde lisans grubunda da lisans üstü (yüksek lisans + doktora) grubunda en düşük puanı 3,74 ve 3,62 ortalamalar ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Lisans grubunda en yüksek puanı 4,67 ortalamayla Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi, lisans üstü (yüksek lisans + doktora) grubunda ise 4,19 ortalamasıyla İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. maddesi almıştır. Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP (Antalya) katılımcılarının eğitim grubunun lisans öbeğinin değerlendirmelerinin ortalaması 4,19; lisans üstü (yüksek lisans + doktora) grubunun değerlendirmelerinin ortalaması 3,99 puanını almıştır (bkz. Tablo 14.). 20

21 Tablo 14. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri Erkek Kadın N Min Max Ort ss N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ,74 1, ,62 1,237 ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama ,01, ,82 1,057 açısından yeterli buldum. Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde ,21, ,97,982 kullanabileceğimi düşünüyorum. Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime ,18, ,91 1,040 vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum. Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak ,18, ,94 1,028 örnekler kullanıldı. Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim ,96, ,80 1,037 nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi. Programın genel olarak beklentilerimi ,98, ,80 1,032 karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,27, ,12,908 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim ,21, ,00,967 bazı hususlarda programın beni ge- liştirici katkısı olduğunu düşünüyorum. Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, ,26, ,08,928 program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu. İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev ,36, ,19,944 üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. Eğitimlerde katılımcıların sorularına ,25, ,98 1,017 tatmin edici cevaplar verildi. Program uzmanlar tarafından istekli ve ,34, ,12,989 canlı bir biçimde sunuldu. Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek ,19, ,98,966 uyandırıldı. Eğitimlerde görevli uzmanların konuları ,33, ,11,947 hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi. Eğitimlerde görevli uzmanların konularına ,32, ,08,960 hâkimiyetleri tatmin ediciydi. Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr ,31, ,09,957 bir iletişim kurduğunu düşünü- yorum. Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir ,29, ,07,977 mahiyette aktarıldı. Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,96 1, ,74 1,139 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,24, ,07 1,031 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,26, ,10,926 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme ,28, ,09,921 olumlu katkı sağladı. Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim ,37, ,18,867 kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. GENEL ORTALAMA 4,19 3,99 21

22 7. Görev Yapılan Kurum ları Bazında Cevapların Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplar, TBM FEP (Antalya) katılımcılarının görev yapmakta oldukları kurum grupları baz alınarak değerlendirilip sunulmuştur. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının görev yapmakta oldukları kurumlar ilkokul, ortaokul, lise, RAM ve diğer başlıklarında olmak üzere 5 grupta toplanmıştır. lar bazında en düşük ortalama 4,09 ile RAM katılımcıları tarafından verilen puanlarda, en yüksek ortalama ise 4,27 ile diğer grubunda değerlendirilen kurumlardan alınmıştır (bkz. Tablo 15.). Tablo 15. Görev Yapılan Kurum ları İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama Değerleri Ortalama İlkokul 4,1242 Ortaokul 4,1663 Lise 4,1904 Ram 4,0925 Diğer 4,2788 Tablo 5.2. de geldikleri kurum itibarıyla en fazla katılımcısı olan (n=664; %41,1) lise grubunun sorulara verdikleri cevapların minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Bu grupta en düşük ortalama 3,76 puanla Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. itemine verilmiştir. En yüksek ortalama ise 4,36 ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesine verilmiştir (bkz. Tablo 16.). 22

23 Tablo 16. Katılımcıların Görev Yaptıkları Kurumlar Bazında Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,76 1,170 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,02,883 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,21,774 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,17,818 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,15,863 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,94,944 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,99,912 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,28,762 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,20,797 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,25,791 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,35,789 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,21,872 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,35,764 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,20,834 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,32,772 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,31,778 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,31,751 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,28,762 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,99 1,014 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,18,916 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,27,783 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,27,748 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,36,692 GENEL ORTALAMA 4,19 23

24 8. Genel İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Kategorik Değerleri Bu bölümde TBM FEP uygulamasının değerlendirmesine yönelik toplam 23 itemden oluşan anketin her bir değerlendirme cümlesi için katılımcıların genelinin değerlendirme puanlarının frekans ve yüzdeleri verilmiştir (bkz. Tablo 17-Tablo 39). Tablo 17. Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. Kesinlikle Katılmıyorum 114 6,7 6,8 6,8 Katılmıyorum ,2 12,3 19,1 Kararsızım 161 9,5 9,6 28,6 Katılıyorum ,9 45,2 73,8 Kesinlikle Katılıyorum ,0 26,2 100,0 Toplam ,4 100,0 Boş 10,6 Tablo 18. Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum. Kesinlikle Katılmıyorum 25 1,5 1,5 1,5 Katılmıyorum 105 6,2 6,2 7,7 Kararsızım ,8 14,8 22,5 Katılıyorum ,1 48,3 70,8 Kesinlikle Katılıyorum ,2 29,2 100,0 Toplam ,8 100,0 Boş 4,2 Tablo 19. Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum. Kesinlikle Katılmıyorum 20 1,2 1,2 1,2 Katılmıyorum 64 3,8 3,8 5,0 Kararsızım 147 8,7 8,7 13,7 Katılıyorum ,9 50,1 63,9 Kesinlikle Katılıyorum ,0 36,1 100,0 Toplam ,5 100,0 Boş 8,5 24

25 Tablo 20. Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum. Kesinlikle Katılmıyorum 21 1,2 1,2 1,2 Katılmıyorum 76 4,5 4,5 5,8 Kararsızım ,0 10,1 15,9 Katılıyorum ,0 48,3 64,1 Kesinlikle Katılıyorum ,7 35,9 100,0 Toplam ,5 100,0 Boş 9,5 Tablo 21. Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı. Kesinlikle Katılmıyorum 23 1,4 1,4 1,4 Katılmıyorum 69 4,1 4,1 5,5 Kararsızım ,9 10,9 16,4 Katılıyorum ,5 46,8 63,2 Kesinlikle Katılıyorum ,5 36,8 100,0 Toplam ,3 100,0 Boş 12,7 Tablo 22. Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi. Kesinlikle Katılmıyorum 26 1,5 1,6 1,6 Katılmıyorum 124 7,3 7,4 9,0 Kararsızım ,9 17,1 26,0 Katılıyorum ,2 43,7 69,7 Kesinlikle Katılıyorum ,9 30,3 100,0 Toplam ,9 100,0 Boş 18 1,1 25

26 Tablo 23. Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Katılmıyorum 26 1,5 1,5 1,5 Katılmıyorum 118 7,0 7,0 8,6 Kararsızım ,4 16,5 25,1 Katılıyorum ,2 44,5 69,6 Kesinlikle Katılıyorum ,2 30,4 100,0 Toplam ,4 100,0 Boş 11,6 Tablo 24. Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim. Kesinlikle Katılmıyorum 23 1,4 1,4 1,4 Katılmıyorum 56 3,3 3,3 4,7 Kararsızım 143 8,4 8,5 13,2 Katılıyorum ,7 44,0 57,2 Kesinlikle Katılıyorum ,5 42,8 100,0 Toplam ,3 100,0 Boş 12,7 Tablo 25. Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Katılmıyorum 16,9,9,9 Katılmıyorum 74 4,4 4,4 5,3 Kararsızım 161 9,5 9,6 14,9 Katılıyorum ,5 46,8 61,7 Kesinlikle Katılıyorum ,2 38,3 100,0 Toplam ,5 100,0 Boş 8,5 26

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU 9 Mart 1 Haziran 215 Türkiye 1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri Sosyal Etki Analizi Hazırlayanlar: Zeynep Arslan ve Elif Kalan Ağustos, 2012. İstanbul, Türkiye GİRİŞ Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin koordinasyonunda,

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI PİLOT UYGULAMA SÜRECİ

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI PİLOT UYGULAMA SÜRECİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI PİLOT UYGULAMA SÜRECİ TBM BİLGİ: Türkiye Yeşilay Cemiyeti, tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2 Hizmetiçi Eğitimler İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 MAKAM ONAYI... 5 MERKEZ TEŞKİLATI PROGRAMI... 9 MERKEZ

Detaylı

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu Yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projeinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer

Detaylı

TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI KULLANIM YÖNERGESİ

TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI KULLANIM YÖNERGESİ TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI KULLANIM YÖNERGESİ TBM kapsamında öğrenciler için yaş gruplarına göre tasnif edilmiş konulara ait ölçme değerlendirme araçlarına (Ön Test-Son Test) www.tbm.org.tr adresinde

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI ANA HATLARIYLA Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Arka Plan ve Gerekçeler BİYOLOJİK BAĞIMLILIK SOSYAL TOPYEKUN MÜCADELE

Detaylı

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132)

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132) 14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları () Cinsiyet Erkek Kadın YaĢ 20 ve daha az 21-30 31-40 41-50 51-60

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

MESLEKİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇME YETERLİLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMLERİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

MESLEKİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇME YETERLİLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMLERİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ MESLEKİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇME YETERLİLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMLERİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Proje Ekibi Halil Yakup ÇOŞKUN Yasin ÇAĞIL Danışman Öğretmen: Volkan Alparslan KILIÇ Körfez

Detaylı

Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme

Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme Prof. Dr. Münevver ÇETİN *, Gürkan SARIDAŞ

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem Giriþ Bu yazýda TODAÝE KYUP (Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlýk Programý) gereðince hazýrlanan Bireysel Ýþ Uyuþmazlýklarýnda Hak Arama baþlýklý tez de yer alan

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI. Araştırma Önerisi Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Hazırlayan Adı Soyadı. Danışman Adı Soyadı

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI. Araştırma Önerisi Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Hazırlayan Adı Soyadı. Danışman Adı Soyadı ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI Araştırma Önerisi Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hazırlayan Adı Soyadı. Danışman Adı Soyadı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İstanbul, Ay Yıl ii BÖLÜM I ARAŞTIRMA KURGUSU

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ... 3 2.1. Anakütle ve Örneklem... 3 2.2. Veri Toplama... 3 3.

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ 2015 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler TEOG Modelinin Amaçları TEOG Modelinin Uygulanması TEOG Modelinde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM I. BÖLÜM Bu bölümde sizden, aşağıdaki ifadeleri içinde bulunduğunuz çalışma ortamını dikkate alarak değerlendirmeniz istenmektedir. Her bir ifadeyi dikkatle okuyarak mevcut durumunuzla karşılaştırınız.

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kuaförlük, güzellik ve cilt bakımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında 29.04.2013-31.05.2013 tarihleri arasında Ajans web sayfasından yayınlanarak uygulanan elektronik anket çalışmasının sonuçları aşağıdadır. Önem Performans Analizi

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.65.01.00-604.99-6400 Konu : ThinkQuest Eğitim Portalı Proje Yarışması. 06/04/2009 Bakanlığımız ile Oracle Eğitim Vakfı

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Formlar Sistem öğrenci öğrenci numarası, veli ya da öğretmen için TC kimlik numarası ile çalışıyor. Öğrenci için; Foto Ad Soyad Not Devam Durum Aile

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılı Sunulan Hizmeti Değerlendirme Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılı Sunulan Hizmeti Değerlendirme Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Sunulan Hizmeti Değerlendirme Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ Sait C. SOFUOĞLU İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Çevre Müh. Bölümü Simge BAHÇEVANCI İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Kimya

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU (TUBİTAK) LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları Hazırlayan: Uğur KILIÇ - Z. Efşan BAŞER Danışman:

Detaylı

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU Vedat BAL 1, Buğra ÖZER 2, Murat ORTANCA 3 1 Celal Bayar

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Anket Anket yoluyla bilgi toplama (Collecting Primary Data Through Questionnaires) Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

MÜŞTERİ YÖNETİMİNDE KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

MÜŞTERİ YÖNETİMİNDE KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Koçluk yöntemi ile müşteri ilişkilerinde yüksek performansı yakalamak, müşteri ile iletişimi güçlendirmek, müşterinizi doğru dinleyebilmek ve istediği hizmetin üzerine çıkabilmek, koşulsuz

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Trikotaj konusu ile ilgili hangi

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2015-2016 Anket Analizi 2015-2016; Güncellenme tarihi: 08.03.2016;

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ PROFİLİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ PROFİLİ 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ PROFİLİ Oğuz PARLAKAY 1, Sevim SAHİLLİOĞLU BAKLACI

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Ek D - Değerlendirme Kriterleri Aşamaları 1-3 A TİPİ BURSLAR Lisans (L) AŞAMA 1 Başvuru formu ve destekleyici belgeler 2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Resmi ve İdari gereklilikler

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 28.08.2014 REVİZE SAYISI: 18 YAYIN TARİHİ: 28.08.2014 SAYFA SAYISI: 10 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı?

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı? 3/11/2014 5:28:16 3/11/2014 5:29:38 3/11/2014 5:30:39 3/11/2014 5:31:37 3/11/2014 5:32:26 yeni teknolojiler ve derslerde nasıl kullanabileceğimiz anlatıldı Web araçlarının kullanımı üzerinde duruldu. bloog

Detaylı

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 1 İçerik Giriş Yönetici Özet Bulgular Demografik Dağılım Askerlik Yapıp Yapmama Durumu 2011 Bedelli Yasasından Faydalanma Durumu Bedelli Askerlik Neden Çıkmalıdır

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri

Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri Yard. Doç. Dr. Talip Can Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Giriş Yaşadığımız çağ sonsuz

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Yöntem... 3 IV- Tanımlar ve Hesaplamalar... 3 V- Yayımlama...

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı