T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı Sayı : B.02.1.DTM / * 08 MART 2005 E-Posta Teyididir Konu : Dahilde İşleme Rejimi - TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK. - İSTANBUL - AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. - MERSİN - ANTALYA İHR.BİR.GEN.SEK. - ANTALYA - DENİZLİ TEKS.VE KONF.İHR.BİR.GEN.SEK. - DENİZLİ - DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK. - ERZURUM - EGE İHR.BİR.GEN.SEK. - İZMİR - GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.- GAZİANTEP - İSTANBUL İHR.BİR.GEN.SEK. - İSTANBUL - İSTANBUL MADEN VE METAL.İHR.BİR.GEN.SEK. - İSTANBUL - İSTANBUL TEKS.VE KONF.İHR.BİR.GEN.SEK. - İSTANBUL - KARADENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. - GİRESUN - ORTA ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK. - ANKARA - DOĞU KARADENİZ HUB. BAK. YAĞ. TOH. VE MAM. İHR. BİR. GEN. SEK. - TRABZON - ULUDAĞ İHR.BİR.GEN.SEK. - BURSA T E L E F A K S Bilindiği üzere; 31/12/1999 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 23/12/1999 tarih ve 99/13819 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı yerine geçmek üzere sevk edilen 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karar a istinaden hazırlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği, 27/1/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu çerçevede; İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ e istinaden, 2001/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge nin yerine geçmek üzere hazırlanan 2005/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge ilişikte sunulmaktadır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. EK: 2005/3 sayılı Genelge (23 Sayfa)

2 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/3) ifade eder. 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; - DİR: Dahilde İşleme Rejimini, -DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesini, -Dİİ: Dahilde İşleme İznini, - İTB: İhracatı Teşvik Belgesini, - GB: Gümrük beyannamesi veya özel faturayı, - GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, - İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - STA: Serbest Ticaret Anlaşmasını, - TEV: Telafi Edici Vergiyi, - TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nı, - TCŞK: Türkiye Cumhuriyeti Şeker Kurumu nu, - TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi ni, Yurt İçi Alımlar 2- DİİB kapsamında yurt içinden alınan eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün ihracı zorunlu değildir. Bu itibarla, söz konusu ürünün ihraç edilmemesi nedeniyle bir müeyyide uygulanamaz. 3- Yurt içinden alınan eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün, belge süresi içerisinde ihraç edilmemesi durumunda, 2 (iki) kat para cezası uygulanmaz. 4- DİİB kapsamında işlem görmüş ürün olarak gerçekleştirilen ihracatın belgelenmesi kaydıyla, bu ihracata tekabül eden hububat veya şeker, belge süresi sona erse dahi TMO ile TCŞK ca belirlenen şeker fabrikalarından temin edilebilir. Bu haktan yararlanmak isteyen firmaların, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde kapatma müracaatında bulunması gerekmektedir. 2

3 Bu çerçevede, DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracatın ihracat taahhüdüne sayılabilecek süreler içerisinde gerçekleştirildiğinin firma tarafından belgelenmesini müteakip TMO ve TCŞK ya iletilmek üzere DİİB kapsamında yapılacak alımın Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirilmesi; alım işlemlerinin tamamlandığının adı geçen Kuruluşlar tarafından ilgili İBGS ye bildirilmesinden sonra ise, alımın belge süresi içerisinde yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, taahhüt kapatma işleminin sonuçlandırılması gerekmektedir. Yine, DİİB kapsamında işlem görmüş ürüne ilişkin ihracatın belgelenmesi kaydıyla, TMO ile TCŞK ca belirlenen herhangi bir şeker fabrikasından alım yapılmasının mümkün olmadığı durumda, belgeye azami 6 (altı) ay ek süre verilmek suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebilir. Bu haktan yararlanmak isteyen firmaların, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde kapatma müracaatında bulunması gerekmektedir. Belgeye verilecek ithalat süresi, TMO veya TCŞK dan alınan ve firmanın mezkur kuruluşlara müracaat ettiği tarih itibarıyla alım yapılmasının mümkün olamayacağına dair yazının, İBGS ye evrak kayıt tarihinden itibaren başlar. İBGS tarafından, TMO ve/veya TCŞK dan alınan yazı ve ihracatın gerçekleştiğine dair GB asılları incelenir. Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu firmaya izin verilip verilmemesi konusundaki görüşleri ile birlikte ne kadar ithalata izin verilmesi gerektiğini içeren yazının en kısa sürede (öncelikli olarak) Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu yazı ekinde, firmaya ait DİİB (aslı), TMO veya TCŞK dan alınan yazı fotokopisi ve GB fotokopileri yer alacaktır. Tecil-terkin sistemi kapsamında yurt içinden alınan eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulduktan sonra ihraç edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, önceden ihracat daha sonra tecilterkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım (TMO ve TCŞK ca tespit edilen şeker fabrikaları dahil) imkanı bulunmamaktadır. İndirimli Teminat Uygulaması 5- İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılmayan firmalar, işlem görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip, ihraç edilen ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya tekabül eden ithal eşyasını, ithalat esnasında doğan vergilerin % 10 luk kısmını teminat olarak yatırmaları kaydıyla ithal edebilirler. Bu kapsamda, TMO ile TCŞK ca tespit edilen şeker fabrikalarından %10 teminat yatırılarak hububat veya şeker alımı da yapılabilir. Firmaların bu haktan yararlanmak için, belge aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesi, gümrük beyannameleri asılları ve bir örneği EK-1 de yer alan, listedeki beyannamelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına dair taahhütname ile birlikte ilgili İBGS ye müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan değerlendirme neticesinde, %10 indirimli teminat uygulamasından yararlandırılacak ithalat tutarı ilgili mercilere bildirilir ve GB lerin asılları üzerine... sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmıştır. meşruhatı düşülür. Döviz Kullanım Oranı 6- Döviz kullanım oranı, CIF ithal değerinin (ABD Doları), FOB ihraç değerine (ABD Doları) bölümü sonucu elde edilir. 3

4 7- Yurt içi alımlardaki alım konusu değer ile bedelsiz ithalat, döviz kullanım oranının hesaplanmasına dahil edilmez. Belge Revizesi 8- DİİB, ilgili firma tarafından belge aslı ile gerekli bilgi ve belgelerle yapılacak müracaata istinaden belge süresinin geçerli olup olmadığı dikkate alınmaksızın (DİİB süresi içerisinde veya İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 37 nci maddesinde belirtilen taahhüt kapatma müracaatı süresi içerisinde) revize edilebilir ve bu işlem ilgili mercilere bildirilir. Kapatma müracaatını müteakip ilgili İBGS ye belge revize müracaatında bulunulması halinde, yapılan kapatma müracaatının geri alınamayacağı da dikkate alınarak bu talepler, ilgili İBGS ce ve/veya İBGS aracılığıyla belge aslı ile birlikte diğer bilgi ve belgelerin gönderilmesi suretiyle Müsteşarlıkça sonuçlandırılır. 9- DİİB kapsamındaki, - Madde adı ve özelliklerinin aynı olması şartıyla GTİP değişikliği ve ilavesi işlemleri, - Firma unvanı, adresi, vergi dairesi adı, hesap numarası, ek süre (Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi projeleri için ek süre müracaatları hariç olmak üzere) talepleri, İBGS ce sonuçlandırılır. Diğer taraftan, ithal ve ihraç eşyasının GTİP i, adı, miktarı, değeri, ek süre (Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi projeleri için ek süre müracaatları), haklı sebebe ilişkin süre, mücbir sebep ve fevkalade hallere ilişkin süre, döviz kullanım oranı v.b. değişiklik taleplerinin İBGS ce yapılacak ön incelemeyi müteakip sonuçlandırılmak üzere Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir. İBGS ce yapılan GTİP değişiklikleri ve ilaveleri ayrıntılı olarak yazılmak suretiyle ilgili mercilere bildirilir. Müsteşarlığımıza gönderilen yazı ekinde, varsa İBGS ce değişiklik yapılan listelerin fotokopilerinin de yer alması gerekmektedir. Belge süresi 10- DİİB süresi, belge tarihinde başlar ve belgede kayıtlı süre sonunun rastladığı ayın son gününde biter. Örnek: 1/1/2005 tarihinde alınan ve belge süresi 12 (oniki) ay olarak belirlenen bir belgenin süre sonu 31/12/2005 tarihi olacaktır, 3/1/2005 tarihinde alınan ve belge süresi 12 (oniki) ay olarak belirlenen bir belgenin belgede kayıtlı süre sonu 2/1/2006 tarihi olması nedeniyle belge süre sonu 31/1/2006 tarihi olacaktır. DİİB süresinin başlangıcı 31 (otuzbir) gün çeken bir ayın son günü ise belgenin süre sonu 30 (otuz) gün çeken bir aya denk gelmesi halinde, belgenin süre sonu 30 (otuz) gün çeken ayın son günüdür. Örnek: 31/3/2005 tarihinde alınan ve süresi 6 (altı) ay olan belgenin süre sonu 30/9/2005 tarihi olacaktır. 4

5 Bu çerçevede; DİİB tarihinden önceki ve belgede kayıtlı süre sonunun rastladığı ayın son gününden sonraki ithalat ve ihracata ilişkin GB ler (bugüne kadar uygulandığı üzere ilgili gümrük idarelerince tescil tarihleri dikkate alınarak), belge kapsamında değerlendirilmez. Ek Süre 11- İlgili firma tarafından müracaat edilmesi kaydıyla, DİİB kapsamında ilk ithalatın yapıldığı (belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşyanın da ithalat gibi değerlendirildiği dikkate alınmak suretiyle) tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere DİİB e süre verilir. Belge kapsamında ithalat yapılmamışsa hiçbir surette bu kapsamda ek süre verilmez. 12- İlgili firma tarafından müracaat edilmesi kaydıyla, DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %25 olması halinde, DİİB e toplam 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. Ancak, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan belgeler için bu oran %15 olarak uygulanır. Bu çerçevede, ilgili belgenin özel şartında; - İndirimli teminat uygulamasından yararlandırıldığına dair şerh var ise %15 lik oranın dikkate alınması için başkaca bir bilgi veya belge aranmaz. - İndirimli teminat uygulamasından yararlandırıldığına dair şerh yok ise ilgili firmanın müracaat tarihi itibarıyla geçerli bir (A), (B) veya (C) sınıfı onaylanmış kişi statü belgesini İBGS ye tevsik etmesi gerekmektedir. Firmaların ek süre alabilmeleri için, DİİB aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin belge kapsamında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair EK-2 de bir örneği yer alan taahhütname ile birlikte İBGS ye en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. İbraz edilen liste kapsamındaki gümrük beyannamelerinin tamamının belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması gerekmektedir. Bu GB lerin belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılamayacağının veya başka bir belge kapsamında kullanıldığının tespiti halinde, firmanın mevcut belgeleri ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenen DİİB e ilişkin ek süre (İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 21 ve 22 nci maddeleri) ve haklı sebebe ilişkin süre talepleri (İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 23 ve 24 üncü maddeleri) değerlendirilmeye alınmaz. Bu durum İBGS ce Müsteşarlığa, tüm İBGS lere ve ilgili firmaya bildirilir. 13- Haklı sebebe ilişkin verilecek ilave süre, mücbir sebebe ilişkin verilecek ilave süre ve İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 21 ve 22 nci maddelerine istinaden verilecek ek süreler, belge üzerinde kayıtlı süre sonundan başlamak üzere verilir ve belgeye kaydedilir. (Örn: Belgede kayıtlı süre sonu 7/3/2005 tarihi ise, ek süre verilirken bu tarih esas alınır. Bu tarihin rastladığı ayın son günü olan 31/3/2005 tarihi dikkate alınmaz.) 5

6 14- DİİB kapsamında serbest bölgelere yapılan ihracatın, performansa (%25 veya %15) bağlı olarak verilen ek süreler kapsamında değerlendirilebilmesi için; şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde işlem görmüş ürünün başka bir ülkeye satışının veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, geri ödeme sistemi kapsamında ise işlem görmüş ürünün başka bir ülkeye satışının gerçekleştiğinin tevsikinin aranması gerekmektedir. 15- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 38 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen, belgeden belgeye teslimlerin performansa bağlı olarak verilen ek süre kapsamında değerlendirilebilmesi için, yurt içinde teslim eden belge sahibi firmaya ait DİİB deki işlem görmüş ürünü teslim alan belge sahibi firmanın, satışa konu eşyaya tekabül eden kendi belgesindeki işlem görmüş ürünün ihracatını gerçekleştirmiş olması gerekir. Bu durumda, yurt içinde eşya teslim eden belge sahibi firmanın ihracat performansının hesaplanmasında, teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru baz alınarak YTL/TL olan satış değeri ABD Dolarına dönüştürülür. Haklı Sebebe İlişkin Ek Süre 16- Haklı sebebe istinaden ek süre almak isteyen firmaların en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde İBGS ye müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süreleri aşan talepler değerlendirmeye alınmaz ve dolayısıyla Müsteşarlığa intikal ettirilmez. 17- Süresi içerisinde yapılan, haklı sebebe ilişkin ek süre müracaatları; belge aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste, firmanın DİİB kapsamındaki performansı ile üretim veya ihracat faaliyetini kendi ihmal ve kusuru olmaksızın gerçekleştirememesine ilişkin bilgi ve belgelerle (İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 23 üncü maddesinde belirtilen) birlikte Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallere İlişkin Ek Süre 18- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 25 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve fevkalade hallerin DİİB süresi içerisinde vukuu halinde, mücbir sebep ile fevkalade hallere istinaden ek süre almak isteyen firmaların en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde İBGS ye müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süreleri aşan talepler değerlendirmeye alınmaz ve dolayısıyla Müsteşarlığa intikal ettirilmez. 19- Süresi içerisinde yapılan, mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin ek süre müracaatları; belge aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ile İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 25 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. İhracatın Gerçekleştirilmesi 20- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracat, en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının veya belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalinin yapılması kaydıyla, DİİB ihracat taahhüdüne sayılır. 6

7 Serbest Bölgelerden yukarıda belirtilen süre zarfında başka bir ülkeye işlem görmüş ürünün satışının yapılması durumunda, satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge Müdürlükleri ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince onaylı Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu firma nüshasının aslının İBGS ye tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine İBGS ce... unvanlı firmanın.../.../... tarihli ve... sayılı DİİB in ihracat taahhüdüne sayılmıştır. meşruhatı düşülür. Taahhüt kapatmada kullanılan Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslının firmaya iade edilmesi durumunda, iade edilmeden önce yukarıda yazılı meşruhat düşülmüş Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu fotokopisi İBGS ce alınır. Serbest Bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesine belge veya izin kapsamında ithal edilmesi halinde ise, girişe ilişkin GB aslının İBGS ye tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen GB üzerine İBGS ce,... unvanlı firmanın.../.../... tarihli ve... sayılı DİİB in ihracat taahhüdüne sayılmıştır. meşruhatı düşülür. Taahhüt kapatmada kullanılan girişe ilişkin GB aslının firmaya iade edilmesi durumunda, iade edilmeden önce yukarıda yazılı meşruhat düşülmüş girişe ilişkin GB fotokopisi İBGS ce alınır. Diğer taraftan; Serbest Bölgeye ihraç edilen işlem görmüş ürünün, serbest bölgede yeniden işleme faaliyetine tabi tutularak vasfının değişmesi (8 li bazda GTİP, madde adı, vb.) suretiyle, DİİB de işlem görmüş ürün olarak yer alan eşyanın serbest bölgeden başka bir ülkeye satışı veya başka bir belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithali durumunda, Serbest Bölge Müdürlüğünden veya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden bu durumu tevsik edici yazı aranır. Ayrıca, Serbest Bölgeye gerçekleştirilen ihracata ilişkin Ön Statü Belgesinin taahhüt kapatma esnasında tevsiki aranır. 21- Geri ödeme sistemi çerçevesinde, belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden bu işleme konu eşyanın aynen veya vasfı değişerek başka bir ülkeye satışının yapılması kaydıyla, serbest bölgelere yapılan ihracat DİİB taahhüdüne sayılır. Serbest Bölgelerden yukarıda belirtilen süre zarfında başka bir ülkeye işlem görmüş ürünün satışının yapılması durumunda, Ön Statü Belgesi yanında satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge Müdürlükleri ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince onaylı Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu firma nüshasının aslının İBGS ye tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine İBGS ce,... unvanlı firmanın.../.../... tarihli ve... sayılı DİİB in ihracat taahhüdüne sayılmıştır. meşruhatı düşülür. Ayrıca, taahhüt kapatmada kullanılan Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslının firmaya iade edilmesi durumunda, iade edilmeden önce yukarıda yazılı meşruhat düşülmüş Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu fotokopisi İBGS ce alınır. Aracı İhracatçı ile İhracat 22- Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatın DİİB kapsamında değerlendirilebilmesi için, işlem görmüş ürünün belge sahibi firmadan tedarik edildiği ve belge ihracat taahhüdünde yer aldığı şekilde ihracının gerçekleştirilmesi gerekir. 7

8 Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşya 23- DİİB kapsamında ithali gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için, firmaların ithal tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde ithal lisanslarının ve/veya gözetim belgelerinin kapatma esnasında İBGS ye tevsik edilmesi gerekmektedir. 24- Türkiye nin AT Uygulaması dışında uyguladığı gözetim ve korunma önlemlerine tabi tutulan eşyaların işlem görmüş ürün olarak belge kapsamında AT üyesi ülkelere ihraç edilmesi durumunda, belge kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan eşyanın Türkiye nin AT dışında münferiden uyguladığı gözetim ve korunma önlemlerine tabi bir eşya olduğuna dair Müsteşarlık(İthalat Genel Müdürlüğü) tan alınacak yazının İBGS ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu yazının ibraz edilmesi halinde, gözetim ve korunma önlemlerine ilişkin belge aranmaz. Kapatma Müracaatı 25- DİİB sahibi firmaların, en geç belge süresi sonundan (belgede kayıtlı süre sonunun rastladığı ayın son gününden) itibaren 3 (üç) ay içerisinde, belge ihracat taahhüdünü kapatmak için bağlı bulundukları veya İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ eki ek-11 de belirtilen İBGS ye müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede; en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça DİİB düzenlenmesini müteakip bir nüshasının gönderildiği İBGS haricindeki bir İBGS ye taahhüt kapatma müracaatının yapılması halinde, ilgili İBGS tarafından müracaatı takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Müsteşarlığımıza ve ilgili İBGS ye taahhüt kapatma müracaatının yapıldığı bildirilir ve söz konusu DİİB e ilişkin dosya, DİİB düzenlenmesini müteakip bir nüshasının gönderildiği İBGS den istenir. İlgili DİİB dosyasının alınmasını müteakip, dosyadaki bilgi ve belgeler de dikkate alınarak taahhüt kapatma işlemi sonuçlandırılır. Diğer taraftan, belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara, 10 (on) iş günü içerisinde İBGS tarafından 1 (bir) ay içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunmaları bildirilir. Bu süre (3 (üç) ay + 10 (on) iş günü + 1 (bir) ay) dışında yapılan kapatma müracaatları değerlendirmeye alınmaz. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen DİİB ler İBGS ce, 10 (on) iş günü içerisinde müeyyide uygulanarak (iptal işlemi tesis edilmek üzere Müsteşarlığa bildirim yapılmaksızın) resen kapatılır. Bu şekilde yapılacak taahhüt kapatma işlemi, ilgili merciler (belge kapsamında hububat ve/veya şeker alımı öngörülmüşse, TMO ve/veya TCŞK ya yapılacak bildirim dahil olmak üzere) yanında vergi dairesine de bildirilir; taahhüt kapatma yazısında, ilgili firma tarafından taahhüt kapatma müracaatı yapılmadığından belgenin resen kapatıldığı, belge kapsamında gerçekleşen ithalat-ihracat miktar ve değerlerinin bilinmediği hususlarına yer verilir. 26- DİİB lere ilişkin taahhüt kapatma müracaatları geri alınamaz. Ancak, TEV ile ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin vergilerin ödenmesi amacıyla firma tarafından belge aslının istenmesi durumunda, firmaya belge aslının verilmeyip, İBGS ce belgenin onaylı fotokopisinin (üzerine verilme sebebi belirtilmek suretiyle) verilmesi gerekmektedir. 8

9 Diğer taraftan, kapatma müracaatında bulunulan belge aslı üzerinde veya belge ile işlem yapılması gereken hallerde, ilgili DİİB aslı, tekrar geri alınmak üzere ilgili kurum veya kuruluşa İBGS ce gönderilir. Firmanın, süresi bulunan belgesi kapsamında TCŞK ca belirlenen şeker fabrikalarından şeker ve/veya TMO dan hububat alımı yapmak istemesi halinde, belge aslı doğrudan İBGS ce ilgili kuruluşa gönderilir ve satış işlemi tamamlandıktan sonra ilgili kuruluş tarafından belge aslı tekrar İBGS ye iade edilir. Firmanın, süresi bulunan belgesi kapsamında kısmi teminat iadesinden yararlanmak istemesi halinde ise, belge aslı doğrudan İBGS ce ilgili gümrük idaresine gönderilir ve kısmi teminat iadesi işlemi tamamlandıktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından belge aslı tekrar İBGS ye iade edilir. Kapatma Müracaatının Değerlendirilmesi 27- DİİB lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaat sonucunda, İBGS ce eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden resen kapatılır. 28- DİİB ihracat taahhütleri; belge şartlarına göre ithal edilen hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ile ambalaj ve işletme malzemelerinin, belgede kayıtlı ihraç mamulünün üretiminde kullanıldığının tespiti yanında, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 45 inci maddesinde belirtildiği üzere döviz kullanım oranının (ikincil işlem görmüş ürün taahhüdü içeren tarım ürünleri ihracatında bu oran %100 dür.) %80 i aşmaması ve belgede işletme malzemesi ile değişmemiş eşya ithalatı öngörülmüşse bu malzeme ve/veya eşyanın CIF ithal tutarının gerçekleşen toplam FOB ihraç tutarına oranının sırasıyla %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde işletme malzemesinin için uygulanacak oran %10 dur) ve %1 i aşmaması kaydıyla kapatılır. Bu çerçevede, belgede kayıtlı ihraç eşyasının 8-12 li bazda GTİP inin, adının, miktarının (belgede kayıtlı birimiyle) ve değerinin ihracata ilişkin GB üzerinde görülmesi gerekmektedir /01/2005 tarihinden itibaren tescil edilmiş bulunan bir GB nin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilmesi için, GB aslı üzerinde belge sayısının bulunması zorunludur. Belge sayısı bulunmayan GB ihracat taahhüdüne sayılmaz. İhracat taahhüdüne sayılan GB üzerine İBGS ce... unvanlı firmanın.../.../... tarihli ve... sayılı DİİB e sayılmıştır. meşruhatı düşülür. Taahhüt kapatmada kullanılan GB aslının firmaya iade edilmesi durumunda, iade edilmeden önce yukarıda yazılı meşruhat düşülmüş GB nin fotokopisi İBGS ce alınır. Diğer taraftan, GB üzerinde ilgili belge sayısı bulunmasına rağmen, bu beyanname muhteviyatı ihracatın belge sahibi firmaya ait olduğu hususunda tereddüt hasıl olması halinde, ilgili gümrük idaresinden söz konusu ihracatın belge kapsamında olup olmadığının teyidinin alınması suretiyle söz konusu GB nin belge ihracat taahhüdüne sayılması gerekmektedir. Birden fazla DİİB kapsamında ithal edilen maddelerden üretilen mamullerin tek bir GB ile ihraç edilmesi durumunda; bir GB nin belge ihracat taahhüdüne sayılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla ve beyanname muhteviyatı mamulün ilgili belgelerin ihracat 9

10 taahhüdünde de yer aldığının tespiti halinde, bir beyanname kapsamında ihraç edilen mamul ile girdileri itibarıyla birden fazla belge ihracat taahhüdünün kapatılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, GB de belirtilen miktar ve değerin girdi miktar ve değerlerine oranlı bir şekilde bölünmesi suretiyle belge ihracat taahhütlerinin kapatılması ve her bir kapatma işleminde, ilgili GB ye gerekli düşümün yapılması gerekmektedir. 30- İkincil işlem görmüş ürün taahhüdü içeren DİİB lerde döviz kullanım oranı belirlenirken, gerçekleşen CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına oranının %100 ü aşmaması gerekmekle birlikte; - DİİB kapsamında ithalat yapılmışsa, ihraç tutarı hesaplanırken asıl işlem görmüş ürün ve ikincil işlem görmüş ürüne ilişkin ihracat tutarları yanı sıra ikincil işlem görmüş ürünün çıkış hükmünde gümrüğe teslimi (GB ile tevsik edilen) tutarları toplamı esas alınır. İkincil işlem görmüş ürünün çıkış hükmünde gümrüğe teslimi yapılmaksızın imhası, gümrüğe terk edilmesi veya İthalat Rejimi hükümlerine göre ithali durumunda ikincil işlem görmüş ürün tutarı, ihraç tutarı hesaplanırken dikkate alınmaz. - DİİB kapsamında yurt içi alım yapılmışsa, alım konusu değer döviz kullanım oranı hesaplanmasına dahil edilmeyecektir. 31- İthal eşyasının ihraç edilen mamulde kullanımının tespitinde, DİİB de belirlenen fire ve kullanım oranlarının esas alınması gerekmektedir. DİİB özel şartında taahhüt kapatma esnasında ekspertiz raporu aranacağına ilişkin bir ibarenin yer alması durumunda ise, ekspertiz raporunda yer alan fire ve kullanım oranlarının esas alınması ancak, hiçbir surette DİİB de belirlenen fire ve kullanım oranlarının aşılmaması gerekmektedir. Bu çerçevede alınması öngörülen ekspertiz raporunun, belge süresi içerisinde alınması gerekmektedir. Ayrıca, İBGS ce gerekli görülmesi halinde, bu kapsamdaki aşımın tespitine ilişkin konu Müsteşarlığa intikal ettirilir. Diğer taraftan, un ihracat taahhüdü karşılığında buğday ithalatı öngörülen ve özel şartlar bölümünde İhraç edilecek unun cinsi, tip veya randımanı gümrük beyannamesi ve/veya eki faturalarda açıkça belirtilecektir. ibaresi yer alan DİİB ler kapsamında ithal eşyasının ihraç edilen mamulde kullanımının tespitinde, GB veya bu GB eki ilgili gümrük idaresince onaylı faturalar üzerindeki tip ve randıman oranlarının esas alınması gerekmektedir. 32- DİİB kapsamında ödenen TEV e ait makbuz üzerine, İBGS ce belge kapsamında kullanılan tutarı belirten meşruhat düşülür. Ayrıca; ilgili firma tarafından, TEV in elektronik ortamda veya bankada ödendiğine dair belge sunulması durumunda söz konusu belge üzerinde, ilgili GB de belirtilmek suretiyle ödenmesi gerekli TEV in tahsil edildiğine dair ilgili gümrük idaresi meşruhatı aranır. DİİB sahibi firmanın yapacağı müracaata istinaden verilecek yazı ile, belge kapsamında yapılan ihracatta ödenmemesi gerektiği halde ödendiği veya fazla ödendiği tespit edilen TEV ile ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin verginin iadesine ilişkin gerekçe bildirilir. 10

11 Diğer taraftan, üzerinde İBGS ce belge kapsamında kullanılan tutara ilişkin meşruhat düşülen TEV e ait makbuzun sureti alınarak, makbuz aslı yazı ekinde firmaya iade edilir. 33- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde ithal edilen eşyanın İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 38 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre serbest dolaşıma girmesi ile ilgili talepler ilgili gümrük idareleri tarafından sonuçlandırılır. Bu itibarla, bu kapsamda ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girdiğinin DİİB sahibi firma tarafından belirtilmesi üzerine, İBGS ce ilgili gümrük idaresinden teyidinin alınmasını müteakip, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. 34- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 38 inci maddesinin sekizinci fıkrasına göre gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iade edilmesine ilişkin işlemler gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Bu itibarla, bu kapsamda yukarıda belirtilen işlemlerin İBGS ce ilgili gümrük idaresinden teyidinin alınmasını müteakip, gümrük idaresi gözetiminde imha edilen, gümrüğe terk edilen veya mahrecine iade edilen eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. 35- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithaline ilişkin işlemler gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Bu itibarla, bu kapsamda yukarıda belirtilen işlemlerin İBGS ce ilgili gümrük idaresinden teyidinin alınmasını müteakip, gümrük idaresi gözetiminde imha edilen, gümrüğe terk edilen, çıkış hükmünde gümrüğe teslim edilen veya serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. 36- DİİB kapsamında ithalatın ve/veya ihracat sayılan satış ve teslimlerin finansmanı amacıyla kredi kullanılmışsa (D3 kodlu DİİB kapsamında bu iki krediden birisinin veya her ikisinin kullanılabilmesinin ve D3 kodlu DİİB sahibi firmaların taahhüt kapatma işlemi için satış ve/veya teslimat belgesi yanında GB ibraz edilebilmelerinin mümkün olduğu dikkate alınmak suretiyle) İBGS ce, bu kredi veya kredilere ilişkin ihracat taahhüdü toplamı dikkate alınarak taahhüt kapatma işlemi tekemmül ettirilir. Ancak, 1/1/2000 tarihinden itibaren D3 kodlu DİİB ler kapsamında ihracat sayılan satış ve teslimlerin finansmanı amacıyla kredi kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, yukarıda belirtilen tarihten sonra D3 kodlu DİİB ler kapsamında ihracat sayılan satış ve teslimlerin finansmanı amacıyla kredi kullanılmışsa, bu krediye ilişkin istisna edilen vergi, resim ve harçlar DİİB kapsamında değerlendirilemez ve keyfiyet Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Diğer taraftan, kredi veya kredilere ilişkin ihracat taahhüdünün krediyi kullandıran kuruluş tarafından belgede açık bir şekilde belirtilmemesi nedeniyle, yapılacak hesaplamada bir tereddüt olması durumunda, kredi veya kredilere ilişkin ihracat taahhüdünün krediyi kullandıran kuruluştan yazılı olarak öğrenilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, DİİB ihracat taahhüdü kapatılırken; 11

12 a) DİİB kapsamında ithalatın ve/veya ihracat sayılan satış ve teslimlerin finansmanı amacıyla kredi kullanılmamışsa, belgesiz ihracat kredisi taahhüdüne sayıldığına dair meşruhat bulunan GB, aynı zamanda DİİB ihracat taahhüdüne sayılabilir. b) DİİB kapsamında ithalatın ve/veya ihracat sayılan satış ve teslimlerin finansmanı amacıyla kredi kullanılmışsa, - Belge ihracat taahhüdünün kapatılması amacıyla ibraz edilen GB lerde belgesiz ihracat kredisi taahhüdüne sayıldığına dair meşruhat varsa ve bu GB ler toplamı, ithalat bedelinin transferinde kullanılan kredinin 1/3 fazlasına faiz ve komisyonlar ile varsa diğer masrafların ilavesiyle bulunacak tutar ve/veya ihracat sayılan satış ve teslimlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredi ihracat taahhüdü ile belgesiz kredilerin (ibraz edilen GB nin belgesiz ihracat kredisi taahhüdüne sayılan tutarları) toplamını karşılıyorsa, bu GB lerin DİİB taahhüdüne sayılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak, ibraz edilen GB ler bu toplamı karşılamıyorsa, taahhüdün kapatılabilmesi için ilgili firmadan eksik tutar kadar ilave GB istenir. - Belge ihracat taahhüdünün kapatılması amacıyla ibraz edilen GB lerde belgesiz ihracat kredisi taahhüdüne sayıldığına dair meşruhat yok ise, ithalatın ve/veya ihracat sayılan satış ve teslimlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredi taahhüt tutarına karşılık gelen GB lerin üzerine, ilgili DİİB taahhüdüne sayıldığına dair meşruhat yanında, bu beyannamelerin ithalatın ve/veya ihracat sayılan satış ve teslimlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredi taahhüdüne de sayıldığına dair meşruhat düşülür. Ayrıca, kredi ihracat taahhüdünün altında bir gerçekleşme ile ihracat taahhüdü kapatılmış DİİB lerle ilgili olarak kredi kullandıran kuruluş tarafından bu hususa ilişkin bir talep olması durumunda, taahhüt kapatma işlemi kredi ihracat taahhüdü de dikkate alınarak yeniden tekemmül ettirilir. 37- Belge kapsamında yurt içinden hammadde alımı yapıldığının tespiti durumunda, ihracat taahhüdünün kapatılması işleminde ithalat belirlenirken ithalata ilişkin GB yanında varsa yurt içi alıma ilişkin fatura esas alınır. Bu çerçevede; belge kapsamındaki yurt içi alıma ilişkin ithalat değeri belirlenirken bu faturanın düzenlendiği tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır. Tecil-Terkin Sistemi çerçevesinde, DİİB kapsamındaki yurt içi alıma ilişkin ihracat taahhüdünün müeyyide uygulanarak kapatılması halinde; taahhüt kapatma yazısı, müeyyide uygulanacak faturalar belirtilmek suretiyle ilgili vergi dairesine bildirilir. 38- Sadece TCŞK ca belirlenen şeker fabrikalarından alınan şeker ve Toprak Mahsulleri Ofisi nden temin edilen hububattan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracatına ilişkin GB ler için, kısmi teminat iadesi ve taahhüt kapatma işlemlerinde teyit alınması gerekmektedir. Ayrıca; İBGS ce ilgili mercilere gönderilen taahhüt kapatma yazısında, yazı eki gerçekleşen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesinde yer alan GB lere ilişkin teyidin alındığı hususu belirtilecektir. 12

13 39- DİİB kapsamında yurtiçi alım veya ithalat yapılmamışsa, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracata ilişkin GB lerin teyidinin alınması kaydıyla taahhüt hesabı kapatılır. Ayrıca, taahhüt kapatma yazısında ilgili GB lerin teyidinin alındığı hususuna yer verilir. 40- DİİB kapsamında ihracı taahhüt edilen mamulün, başka bir DİİB in ithalat bölümünde belirtilen eşyalar arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmaya yurt içinde teslimi halinde, süresi biten belgeler için taahhüt kapatma müracaatına ilişkin belirlenen süreler içerisinde eşyayı teslim eden firmanın belirleyeceği İBGS ye başvurulması kaydıyla, DİİB ler aynı anda kapatılır. Bununla birlikte, yurt içinde eşya teslim alan ve bu eşyayı işleme faaliyetine tabi tutmak suretiyle işlem görmüş ürün olarak ihracat taahhüdünü gerçekleştiren firmalara ait DİİB in kapatılmasını müteakiben de yurt içinde eşya teslim eden firmaya ait DİİB kapatılır. Bu durumdaki firmalar, taahhüt kapatma müracaatları esnasında eşyayı teslim eden firmaya veya eşyayı teslim alan firmaya ait belge/belgelere ilişkin teslim veya alım bilgilerini İBGS ye bildirmek zorundadır. Diğer taraftan, belge kapsamında yurt içinde mal teslim alan firma/firmaların eksik ihracat gerçekleştirmesi durumunda, eşyayı teslim eden DİİB sahibi firma için İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 32, 33 ve 45 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde işlem yapılır. Bu çerçevede yapılan taahhüt kapatma işleminde; ilk firmanın belge kapsamındaki yurt içi teslimi ile ikinci firmanın yurt içinden alımına ilişkin değer belirlenirken, gerek ilk firmanın ihracatı gerekse ikinci firmanın ithalatının belirlenmesi için ilk firmanın yurt içi teslimine ilişkin faturayı düzenlediği tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır. Ayrıca, bu şekilde yapılacak taahhüt kapatma işleminde kullanılacak GB ler üzerinde, bu Genelgenin 29 uncu maddesi çerçevesinde sadece ihracatı gerçekleştiren firmanın DİİB sayısına ilişkin bilgiler aranır. Dolayısıyla, GB ler üzerinde ihracatı gerçekleştiren firmaya eşya teslim eden firmaya ait ilgili DİİB tarih ve sayısına ilişkin bilgiler aranmaz. Kapatma İşleminin Bildirileceği Merciler 41- Kapatma işlemi Müsteşarlığa, ilgili gümrük idaresine, vergi dairesine, firmaya ve bankaya (belge kapsamında vergi, resim ve harç istisnası uygulanmış ise) bildirilir. Ayrıca, DİİB lere ilişkin taahhüt kapatma yazısında, taahhüt kapatma işleminin ilgili mevzuatın hangi maddesi/maddelerine istinaden yapıldığına ilişkin bilgiye yer verilir. 42- İBGS ce, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ eki ek-8 ve ek-9 da yer alan ihracat ve ithalat listeleri Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, kapatma işlemi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna da bildirilir. Bu çerçevede; İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ eki ek-9 da yer alan ithalat listesi doldurulurken, sadece belge kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin bilgilere yer verilir. Dolayısıyla, belge kapsamında yurt içi alım yapılan eşyaya ilişkin bilgilere yer verilmez. 13

14 43- Belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracatı gösteren, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ eki ek-8 ve ek-9 da yer alan ihracat ve ithalat listeleri doldurulurken; - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan Kalem No kutucuğuna, ilgili GB de kaç kalem eşya belirtilmişse bu eşyaların, listelerde yer alan her bir satır itibarıyla işlenmesi gerekmektedir. Örneğin, bir GB kapsamında hem iplik ithalatı hem de kumaş ithalatı öngörülmüşse listenin ilk satırına Kalem No kutucuğuna 1 yazılarak, ilgili gümrük beyannamesi bilgileri ve iplik e ilişkin İstatistiki Miktar, GTİP, GTİP Açıklaması, İstatistiki Kıymet ve listede belirtilen diğer bilgilerin işlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan; Kumaş için de, listenin ikinci satırına Kalem No kutucuğuna 2 yazılarak, ilgili gümrük beyannamesi bilgileri ve Kumaş a ilişkin İstatistiki Miktar, GTİP, GTİP Açıklaması, İstatistiki Kıymet ve listede belirtilen diğer bilgilerin işlenmesi gerekmektedir. - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan İstatistiki Miktar ve İstatistiki Birim Kodu kutucuğuna, GB nin 41 No lu kutucuğunda belirtilen miktar ve birim kodunun işlenmesi gerekmektedir. - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan İstatistiki Kıymet kutucuğuna, GB nin 46 No lu kutucuğunda belirtilen kıymetin işlenmesi gerekmektedir. - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan Kalem Rejim Kodu kutucuğuna, Dahilde İşleme Rejim Kodu nu belirten in GB nin 37 No lu kutucuğunda görülmesi kaydıyla bu kodun işlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; 27/1/2005 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek ihracatta DİİB sayısının yazılması zorunluluğu getirildiğinden bu tarihten itibaren gerçekleştirilen ihracata ilişkin GB lerde, Kalem Rejim Kodu olarak in yer alması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, 27/1/2005 tarihinden itibaren gerçekleştirilen ihracata ilişkin GB lerde, Kalem Rejim Kodu olarak ın yer alması durumunda, bu GB lerin taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmaması gerekmektedir. - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan GTİP Açıklaması ve Kap Eşya Bilgisi kutucuklarına, GB nin 31 No lu kutucuğunda yer alan bilgilerin işlenmesi gerekmekte olup, ihracat ve ithalat listelerinde yer alan GTİP Açıklaması ve Kap Eşya Bilgisi kutucuklarındaki alanlar elverdiği sürece ayrıntılı bilgilerin işlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu konudaki özet bilgilerin ilgili kutucuklara işlenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan Çıkış Ülkesi Adı kutucuğuna, GB nin 15 No lu kutucuğunda belirtilen ülkenin (ihracata ilişkin GB de bu ülke Türkiye olacaktır.) işlenmesi gerekmektedir. - İhracat ve ithalat listesinde eşyanın Gideceği Ülke ve Sevk Ülkesi kutucukları bulunmadığından özellikle TEV Uygulamaları açısından, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ eki ek-6 da da belirtildiği üzere, gerek görülmesi halinde firmalardan bu konuda ek bilgi ve belge istenebilir. - İhracat ve ithalat listelerine ilgili GB lere ilişkin bilgilerin; bu GB ler tasnif edilerek ilgili gümrük idareleri itibarıyla ve tarihsel sırayla işlenmesi, teminatların en kısa sürede iadesi açısından ilgili gümrük idarelerine ve dolayısıyla ilgili firmalara kolaylık sağlayacaktır. Ancak, bu hususa dikkat edilmesi, ihracat ve ithalat listelerine ilgili GB lerdeki bilgiler işlenirken bir zorunluluk arz etmemektedir. Örneğin, ilgili firma tarafından Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü nden, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü nden ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü nden 15 14

15 (onbeş) adet GB ile ihracat gerçekleştirilmişse bu GB ler, öncelikle ilgili gümrük idareleri itibarıyla tasnif edilecek ve tarihsel sırayla her bir gümrük müdürlüğü itibarıyla GB ler işlenecektir. Bu kapsamda, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü nden 7 (yedi) adet GB ile ihracat gerçekleştirilmişse ve ihracat listesi doldurulurken ilgili gümrük idaresi sırası Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ne gelmişse, bu gümrük idaresinden tarihsel sırayla ilk hangi GB ile ihracat yapılmışsa bu GB den başlamak üzere ilgili bilgiler işlenecektir. Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması 44- Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve DİİB de belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyen firmalara İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 45 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapılır ve bu durum, ilgili mercilere bildirilir. Diğer taraftan; belgede kayıtlı değerin üzerinde ithalat yapıldığının belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında tespiti halinde, döviz kullanım oranı aşılmadığı sürece bu kısma müeyyide uygulanmaz. Buna karşın, belgede kayıtlı değerdeki aşım yanında döviz kullanım oranında da bir aşım söz konusu ise, %80 döviz kullanım oranını (ikincil işlem görmüş ürün taahhüdü içeren tarım ürünleri ihracatında bu oran %100 dür.) aşan kısma müeyyide uygulanır. Ancak, DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın miktar olarak ihraç edilen mamulde kullanıldığının tespiti kaydıyla, taahhüt kapatma yazısında, bahse konu 2 (iki) katı para cezası öngörülmez. 45- DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan verginin, ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla, DİİB sahibi firmaların belgede kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapmaları halinde, belgenin revize edilmesi suretiyle bu ithalatın belge kapsamına alınması ve bu ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihraç edilmesi kaydıyla, belge ihracat taahhüdünün kapatılması uygulamasına son verilmiştir. Bu çerçevede; ilgili DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde, 27/1/2005 tarihinden sonra ithalat yapılması, bir başka ifade ile ilgili DİİB kapsamında 27/1/2005 tarihinden sonra miktar aşımı yapıldığının tespiti halinde, bu ithalattan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatı gerçekleştirilmiş olsa dahi, bu kapsamdaki revize taleplerinin İBGS ce Müsteşarlığa intikal ettirilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan; ilgili firmanın bu konudaki revize talebi esnasında eksik bilgi ve belge sunması ihtimali nedeniyle, belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında 27/1/2005 tarihinden sonra bu kapsamda yapılan revize işlemleri için, revize yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi ve yapılan kontrol neticesinde aşım yapıldığının tespiti halinde bu durumun Müsteşarlığa bildirilmesi gerekmektedir. Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımı 46- Müsteşarlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük Müsteşarlığı nca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, GB ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği 15

16 yansıtmadığının tespiti ve bu durumun da Müsteşarlık tarafından yazı ile İBGS ye bildirilmesi halinde; bu GB nin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmaması gerekmektedir. İlgili GB nin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmış olması veya kullanılmak üzere ibraz edilmesi halinde, bu GB kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin olarak İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde müeyyide uygulanması gerekmektedir. Diğer taraftan, bu GB de kayıtlı belge sahibi firmalar ve/veya aracı ihracatçıya ait DİİB lere (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaması gerektiğinden, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 9 uncu maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları çerçevesinde İBGS ce yapılacak işlemlerde yukarıda belirtilen hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ancak, GB ve eki belgeler üzerindeki tahrifatın, kesinleşmiş mahkeme kararı ile belge sahibi firma tarafından yapılmadığının, bu işlemin dahilde işleme rejimi çerçevesinde firmaya herhangi bir menfaat sağlamadığının ve yapılan ihracatın gerçek olduğunun tespiti halinde, yukarıda belirtilen hükümlerin uygulanmamasını teminen bu durum Müsteşarlığa intikal ettirilir ve Müsteşarlıktan alınacak cevaba istinaden nihai işlem tesis edilir. Uygulama 47-27/1/2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2005/8391 sayılı Karar ve İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ de yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, belge sahibi firmaların İBGS ye revize veya taahhüt kapatma amacıyla müracaat ettiği tarihteki mevzuat hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 2005/8391 sayılı Karar ve İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ ile yapılan değişikliklerle henüz taahhüdü kapatılmamış DİİB lere lehe bir durum oluşturulmuşsa ilgili DİİB lere lehe hükümler uygulanır. Bir başka ifade ile, 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen DİİB ler kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan DİİB lere yürürlükteki mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır. 48- İBGS ce, 27/1/2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2005/8391 sayılı Karar ve İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen DİİB ler ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda, yürürlükte bulunan Karar ve Tebliğ de açık bir hüküm olmadığı sürece, 27/1/2005 tarihinden önceki mevzuata istinaden gönderilen yazılar çerçevesinde işlem yapılmaması gerekmektedir. 49- Daha önce İBGS ye gönderilen yazıların dayanağı olan ilgili mevzuat maddelerinde, 2005/8391 sayılı Karar ve İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in ilgili hükümleri ile bir değişiklik olmuşsa, bu yazılara göre işlem yapılmaması ve yapılacak işleme ilişkin tereddüt doğması durumunda da konunun Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir. Yetki 50- DİİB lere ilişkin taahhüt kapatma müracaatını, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkili kılınmıştır. 16

17 DİİB ile ilgili iptal veya resen kapatma işlemlerinin geri alınabilmesi için, DİİB kapsamında hiçbir şekilde müeyyidenin tahsilatına başlanmamış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, DİİB kapsamındaki müeyyidenin bir kısmının tahsilatının yapılmış olması durumunda, iptal veya resen kapatma işlemlerinin geri alınabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede, DİİB lere ilişkin taahhüt kapatma müracaatının geri alınmasının istenmesi durumunda, İBGS ce bu konudaki müracaatların, ilgili firmanın İBGS ye kapatma işlemine ilişkin müracaat tarihi de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa intikal ettirilmesi ve alınacak cevaba göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, DİİB lere ilişkin; - İptal veya resen kapatma işleminin geri alınmasının istenmesi durumunda, DİİB kapsamında uygulanan müeyyidenin tahsil edilmediğini tevsik edici belgelerin (DİİB kapsamında ithalat gerçekleştirilmişse, bu ithalatın gerçekleştirildiği gümrük idarelerinden; DİİB kapsamında KDV de Tecil-Terkin Uygulaması kapsamında yurt içi alım gerçekleştirilmişse, ilgili vergi dairesinden; DİİB kapsamında TMO, TCŞK ca belirlenen şeker fabrikalarından yurt içi alım gerçekleştirilmişse, bu alımın gerçekleştirildiği kuruluşlardan) ilgili firmalar tarafından İBGS ye sunulması gerekmektedir. - İptal veya resen kapatma işleminin, süresi içerisinde DİİB kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiği gerekçesiyle geri alınmasının istenmesi durumunda, ilgili firmaların İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in eki ek-6 da belirtilen bilgi ve belgeleri de İBGS ye sunmaları gerekmektedir. - İptal veya resen kapatma işleminin, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in ilgili maddelerinden (söz konusu Tebliğ in özellikle geçici maddelerinden) yararlanmak üzere geri alınmasının istenmesi durumunda, ilgili firmaların anılan Tebliğ in ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri de İBGS ye sunmaları gerekmektedir. - Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin müracaatlar ve eki bilgi ve belgelerin İBGS ce ön incelemeden geçirilmesini müteakip uygun görülenlerin Müsteşarlığa intikal ettirilmesi ve alınacak cevaba göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla; İBGS ce, eksik bilgi ve belge sunulduğu anlaşılan bu kapsamdaki müracaatların hiçbir surette Müsteşarlığa intikal ettirilmemesi gerekmektedir. Geçici Maddeler 51- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 1 inci maddesi çerçevesinde; 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen DİİB ler (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapsamında yurt içinden alınan ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin verginin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili kaydıyla, DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılması imkanı getirilmiştir. Dolayısıyla, KDV de Tecil-Terkin Uygulaması kapsamında veya TMO dan, TCŞK ca belirlenen şeker fabrikalarından yurt içi alım yapılan DİİB ler kapsamındaki resen kapatma veya kısmen müeyyide uygulamak suretiyle gerçekleştirilen taahhüt kapatma işlemine ilişkin yazıda, 17

18 İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 45 inci maddesinde öngörülen 2 (iki) kat para cezası alınmayacağı hususu açıkça belirtilir. Diğer taraftan, 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen DİİB ler kapsamında yurt içinden alınan ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin olarak müeyyide uygulanmış ve ilgili kuruluş tarafından bu müeyyide, 2 (iki) kat para cezasının alınması dışında tahsil edilmişse İBGS ce, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 1 inci maddesi çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmaz ve henüz tahsil edilmeyen 2 (iki) kat para cezasına ilişkin bu husus, ilgili kurum veya kuruluş tarafından doğrudan sonuçlandırılır. 52- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 2 nci maddesi çerçevesinde; 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgesi/ihracatı teşvik belgesi ihracat taahhütlerinin, yan sanayici unvanı kayıtlı GB lerle de kapatılabilmesine ayrıca, söz konusu belgeler kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, belge sahibi firma ve/veya yan sanayici tarafından bir başka firmaya teslim edildiğinin yeminli mali müşavir raporuyla tevsik edilmesi ve bu firma ve/veya aracı ihracatçı tarafından ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, bu GB lerin ihracat taahhüdüne sayılmasına imkan tanınmıştır. 53- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde; dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen gözetim ve korunma önlemine tabi eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünü A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT ye üye ülkelere ihraç eden ancak, bu eşya ile ilgili olarak ithal lisansları ve/veya gözetim belgeleri (yan sanayici veya aracı ihracatçı adına olanlar dahil) bulunmayan firmalara ait 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgelerinin ihracat taahhütlerinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer şartların yerine getirilmesi kaydıyla, bu eşya ile ilgili olarak ithal lisansları ve/veya gözetim belgeleri aranmaksızın kapatılmasına imkan sağlanmıştır. 54- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde; 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen, en geç 31/12/2004 tarihinde süresi sona eren ve aynı firmaya ait DİİB lere ilişkin ihracat taahhütlerinin, DİİB sürelerinin birbiri içerisine girmesi kaydıyla birlikte kapatılmasına imkan tanınmıştır. Örneğin, 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen, en geç 31/12/2004 tarihinde süresi sona eren ve aynı firmaya ait 2 (iki) den fazla DİİB lere ilişkin ihracat taahhütlerinin birlikte kapatılmasının talep edilmesi durumunda, bu DİİB lerin her birinin sürelerinin birbiri içerisine girmesi gerekmektedir. Bir başka ifade ile, 3 (üç) adet DİİB in birlikte kapatılması talep ediliyorsa, 1 inci DİİB in süresinin, 1 (bir) gün dahi olsa hem 2 nci DİİB süresinin hem de 3 üncü DİİB in süresinin içerisine girmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak ve en geç 31/12/2004 tarihinde tescil edilmiş bulunan GB üzerinde de, ilgili DİİB lerden en az birinin belge sayısının veya belge sahibi firmanın unvanının kayıtlı olması gerekmektedir. 55- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 5 inci maddesi çerçevesinde, 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen DİİB e ek süre verilebilmesi için; - DİİB aslının, 18

19 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinin aslının veya noter tasdikli bir suretinin veya Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ile borçların yeniden yapılandırıldığına dair sözleşmenin aslının veya noter tasdikli bir suretinin, - Sözleşmeyi imzalayan DİİB sahibi firmaya ait imza sirkülerinin (Noter Tasdikli), - Ticaret Sicil Gazetesi aslının veya noter, ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurluklarınca tasdikli örneğinin (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri), ilgili İBGS ye tevsik edilmesi gerekmektedir. 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen bir DİİB e ilişkin İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 5 inci maddesi çerçevesindeki ek süre talepleri, DİİB ihracat taahhüdü kapatılmamış ise (taahhüt kapatma müracaatı yapılmış olsa dahi) İBGS ce sonuçlandırılır. Ancak; ilgili DİİB, kısmen müeyyideli olarak kapatılmış, iptal edilmiş veya resen kapatılmış ise, söz konusu işlemlerin mer i Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı çerçevesinde geri alınmasını teminen yukarıda belirtilen belgelerle birlikte mezkur talep, Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Yukarıda belirtilen belgeleri tevsik eden firmalara ait DİİB lere, 27/1/2005 tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ay süre verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, süre alan DİİB e, bu belgenin 26/7/2006 tarihine kadar geçerli olduğuna dair meşruhat düşüldükten sonra verilen ek süreler, Müsteşarlığa ve ilgili diğer mercilere bildirilir. İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 5 inci maddesi çerçevesinde 18 (onsekiz) ay süre verilen DİİB için, yeniden ek süre (azami 9 ay ilave süre) talep edilmesi durumunda, yukarıda belirtilen belgelerin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracata ilişkin GB asıllarının ve bu ihracatı gösteren listenin (İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in eki ek-8 de yer alan) İBGS ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler, değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa intikal ettirilir. İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 5 inci maddesi çerçevesinde 18 (onsekiz) ay süre verilen DİİB e ilişkin ihracat taahhütleri; DİİB sahibi firma, ilgili grup firmaları veya Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ile yapılan protokolde belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılabilir. Ayrıca, bu kapsamda 27/1/2005 tarihinden önce gerçekleştirilen ihracat da, DİİB e ilişkin taahhüt kapatma işleminde kullanılabilir. Grup firmaları tanımına aşağıda yer verilmiştir; - Grup firmaları: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla, a) Sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya, b) Asgari %50 oranında oy hakkına veya, c) Yönetim Kurulu Üyelerinin asgari %50 sini seçme hakkına veya, d) Yönetim Kurulu Üyelerinin asgari %50 sine, 19

20 sahip olduğu işletmelerdir. - Ana ortaklık: Bir başka ortaklığın grup firması durumunda olsun ya da olmasın, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde grup firmasını ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklığı bulunan, hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören şirketlerdir. - İştirak: Ana ortaklığın, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde %20 veya daha fazla, azami %50 oranında paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip bulunduğu işletmelerdir. 56- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 6 ncı maddesi çerçevesinde; henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan DİİB lere, kendi mevzuatında veya İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ de belirtilen süreler dikkate alınmaksızın söz konusu Tebliğ in lehe hükümleri uygulanır. Lehe hüküm; 27/1/2005 tarihinden önce yayımlanan DİR ile ilgili Karar ve Tebliğlerde olmayan yeni bir hakkın veya DİİB sahibi firma lehine yeni bir hükmün, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ ile getirilmesi veya mülga mevzuata nazaran iyileştirilmesidir. Örnek: İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in 23 ve 24 üncü maddelerine istinaden belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde müracaat edilmek suretiyle, firmanın belge kapsamındaki performansı ile üretim veya ihracat faaliyetini ihmal ve kusuru olmaksızın gerçekleştirememesi durumunda ek süre alınabileceği hükmünün, 27/1/2005 tarihinden önceki mülga Tebliğlerde yer almayan bir hüküm olması nedeniyle, 3 (üç) aylık müracaat süresi dikkate alınmaksızın açık olan DİİB lere, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 6 ncı maddesi de dikkate alınarak ek süre verilebilecektir. Mezkur madde kapsamında; ihracat taahhüdü henüz kapatılmamış olan DİİB lere, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ ile getirilen veya mülga mevzuata nazaran iyileştirilen bir hüküm nedeniyle işlem tesis edilmesi durumunda, müracaat süresi dikkate alınmaksızın lehe hükümlerin tatbik edilmesi gerekmektedir. 57- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 7 nci maddesi çerçevesinde; 13/5/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 25/4/2003 tarihli ve 2003/5548 sayılı Karar çerçevesinde ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi için DİİB lere verilen ilave ihracat sürelerinin, belge süresi olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede; 2003/5548 sayılı Karar dan yararlanan ilgili firmalara ait DİİB lere verilen ilave ihracat sürelerinin, belge süresi olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu DİİB lere ilişkin olarak daha önce verilen ek sürelerin (ilk ithal tarihine kadar, mücbir sebebe ilişkin olarak, belge kapsamındaki ihracat taahhüdünün en az %25 i oranında (bazı firmalar için bu oran en az %15 olarak uygulanmaktadır.) ihracat gerçekleştiren firmalara yönelik olarak vb.) İBGS ce, bu yeni belge süresine ilave olarak yeniden verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. 58- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ in geçici 8 inci maddesi çerçevesinde; 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen DİİB kapsamında ticari kalite, fiyat ve teknik özellikleri itibarıyla yurt içinden temin edilme imkanı bulunmayan hammadde, yarı mamul ve mamul madde için %80 döviz kullanım oranının %10 (%90 döviz kullanım oranı) aşılması durumunda, ithal edilen 20

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/3) 1- Bu Genelge'de geçen kısaltmalardan; - DİR: Dahilde İşleme Rejimini,

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/3) 1- Bu Genelge'de geçen kısaltmalardan; - DİR: Dahilde İşleme Rejimini, . DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/3) 1- Bu Genelge'de geçen kısaltmalardan; - DİR: Dahilde İşleme Rejimini, -DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesini, -Dİİ: Dahilde İşleme İznini, - İTB: İhracatı

Detaylı

Đhracatın Gerçekleştirilmesi ve Serbest Bölgelere Gerçekleştirilen Đhracat

Đhracatın Gerçekleştirilmesi ve Serbest Bölgelere Gerçekleştirilen Đhracat Ek Sürelere Đlişkin Uygulama 20- Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ in 23 ve 24 üncü maddelerine istinaden haklı sebebe ilişkin verilecek ek süre ve Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ in 21 ve 22 nci maddelerine

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1) ifade eder. 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; -AT: Avrupa Topluluğu nu, -Dİİ: Dahilde İşleme İznini, -DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesini, -DİR: Dahilde

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

Bilindiği üzere, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Karan 27/01/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bilindiği üzere, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Karan 27/01/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Sayı : 31429883-105.01 Konu : Dahilde İşleme Rejimi hk. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 0000120003132 TELEFAKS - TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK. -İSTANBUL - AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1) 1- Bu Genelge'de geçen kısaltmalardan; -AT: Avrupa Topluluğu'nu, -Dİİ: Dahilde İşleme İznini,

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1) 1- Bu Genelge'de geçen kısaltmalardan; -AT: Avrupa Topluluğu'nu, -Dİİ: Dahilde İşleme İznini, DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1) 1- Bu Genelge'de geçen kısaltmalardan; -AT: Avrupa Topluluğu'nu, -Dİİ: Dahilde İşleme İznini, -DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesini, -DİR: Dahilde İşleme

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 31 CCT 2014 19:24 FRCM TC ITKİB P.O1 05 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 31 Ekilİ! Sayı : 31429883-105.01 TELEFAKS Konu Dahilde İşleme Rejimihk. 0000120007512 - TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Detaylı

Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi

Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi İHRACAT 2007/2 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN GENELGE (2007/1) Bilindiği üzere; 27/1/2005

Detaylı

DAHĐLDE ĐŞLEME REJĐMĐ HAKKINDA GENELGE (2008/1)

DAHĐLDE ĐŞLEME REJĐMĐ HAKKINDA GENELGE (2008/1) DAHĐLDE ĐŞLEME REJĐMĐ HAKKINDA GENELGE (2008/1) ifade eder. 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; -AT: Avrupa Topluluğu nu, -DĐĐ: Dahilde Đşleme Đznini, -DĐĐB: Dahilde Đşleme Đzin Belgesini, -DĐR: Dahilde

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 ULUDAĞ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 WEB / E-POSTA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nden alınan 27.08.2015 tarih ve 103635 sayılı yazıda ; Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı

Detaylı

Yeni: Tanımlar. ifade eder. MADDE 2 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni: Tanımlar. ifade eder. MADDE 2 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12) nde 01.10.2014 tarihli 2014/5 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İDARE MERKEZİ Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Nisan 2005 B.02.2.TCM.0.09.00.04/ GENELGE

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği KARŞILAŞTIRMA CETVELİ Dahilde İşleme Rejimi Tebliği KARŞILAŞTIRMA CETVELİ MADDE 1 Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;... Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;... nn) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan nn) Grup firması:

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 1 İÇERİK DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR? DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLECEK HALLER DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ YURTİÇİ ALIMLAR TEMİNAT VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI 2 GERİ ÖDEME SİSTEMİ ÖDENEN

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Tebliğin

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/4)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/4) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/4) (Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) nden alınan 13.05.2005 tarih 0120003355 sayılı yazı eki 2005/4 sayılı Genelge ve değişikleri aşağıya

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, serbest do Tanımlar MADDE 3

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) (01.10.2014 T. 29136 R.G.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) (01.10.2014 T. 29136 R.G. Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) (01.10.2014 T. 29136 R.G.) MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM. 27/01/2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM. 27/01/2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM 27/01/2005 Tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazete AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Karar; Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER n EK- 1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) 2- Dahilde İşleme İzni Talep Formu (2 nüsha)

Detaylı

DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ (DĠR) GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI

DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ (DĠR) GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ (DĠR) GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI REJĠMĠN TANIMI Yeniden ihraç edilmek koşuluyla, serbest dolaşıma girmiş veya girmemiş eşyanın her türlü işleme faaliyetine tabi tutulmasına imkan sağlayan

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/ 1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/ 1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Resmi Gazetede Yayım Tarihi : 27/01/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25709 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/ 1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Tebliğ 17/01/2005 tarihli ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :41208501-132.04.08 Konu :Geri Gelen Eşya 27.02.2017 / 22945172 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 41208501/132.04.04 Konu : Ayniyat Tespit İşlemleri 05.01.2015/4995937 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:24.04.2013 tarihli, 8280

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, Sayı: 2012/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, Sayı: 2012/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 25.12.2012 Sayı: 2012/ 5 Ref: 6/5 Konu : 04.12.2012 TARİHİNDE BİR KISIM MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN, BİR KISIM EKLEMELER YAPILAN 17/1/2005 TARİHLİ VE 2005/8391 SAYILI DAHİLDE İŞLEME

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: (Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 23/12/1999 TARĐH VE 99/13812 SAYILI ĐHRACAT, ĐHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLĐMLER ĐLE DÖVĐZ KAZANDIRICI HĐZMET

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararı Sayısı: 2005/8391 Bakanlar Kurulundan: tarih ve sayılı R.G.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı Sayısı: 2005/8391 Bakanlar Kurulundan: tarih ve sayılı R.G. Dahilde İşleme Rejimi Kararı Sayısı: 2005/8391 Bakanlar Kurulundan: 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı R.G. Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI Sayısı: 2005/8391 Bakanlar Kurulundan: tarih ve sayılı R.G.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI Sayısı: 2005/8391 Bakanlar Kurulundan: tarih ve sayılı R.G. İlgili Tebliğler 2005-02 2006-12 2007-02 DİİB Kodları D1, D2, D3, D4 ve D5 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI Sayısı: 2005/8391 Bakanlar Kurulundan: 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı R.G. Genelgeler 1 2 3 4 5

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21/5/2009 GENELGE (2009/75)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21/5/2009 GENELGE (2009/75) Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21/5/2009 Konu:Dahildeİşleme İzninde Ek Süre Verilmesi-YGM Uygulaması GENELGE (2009/75) İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Süreler başlıklı Dördüncü

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) 20 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26382 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 27/01/2005- Resmi Gazete Sayısı: 25709) Dış Ticaret Bakanlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 27/01/2005- Resmi Gazete Sayısı: 25709) Dış Ticaret Bakanlığından: (Resmi Gazete Tarihi: 27/01/2005- Resmi Gazete Sayısı: 25709) Dış Ticaret Bakanlığından: 2005/8391 SAYILI DAHĐLDE ĐŞLEME REJĐMĐ KARARI BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Karar; Dünya

Detaylı

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: EK I 28 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ : 2007/6)

Detaylı

HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ TEBLĠĞĠ (ĠHRACAT: 2007/5) (11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM

HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ TEBLĠĞĠ (ĠHRACAT: 2007/5) (11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ TEBLĠĞĠ (ĠHRACAT: 2007/5) (11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ 15/3/2007

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) Dış Ticaret Müsteşarlığından Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB: Dahilde

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 1 Nisan 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26480 TEBLİĞ TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:

Detaylı

Sirküler Rapor /156-1

Sirküler Rapor /156-1 Sirküler Rapor 24.07.2014/156-1 T.C. ŞEKER KURUMU TEBLİĞİNDE YMM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME ÖZET : Yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

b) Asıl işlem görmüş ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,

b) Asıl işlem görmüş ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü, Resmi Gazete No: 26382 Resmi Gazete Tarihi: 20.12.2006 Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ 17/1/2005

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/95 Ref: 4/95

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/95 Ref: 4/95 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.07.2009 Sayı: 2009/95 Ref: 4/95 Konu: DAHĐLDE ĐŞLEME REJĐMĐ TEBLĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ YAYINLANMIŞTIR 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

TEBLİĞ. c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

TEBLİĞ. c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini, 19 Haziran 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29747 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26382

Resmî Gazete Sayı : 26382 20 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26382 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı