KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI"

Transkript

1 KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010

2 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) büyüme ve yeni istihdam alanları yaratmanın yanı sıra ekonomiye dinamizm ve rekabetçi bir boyut kazandırmaktadırlar. KOBİ lerin esnek ve dinamik yapıları değişen piyasa koşullarına kolayca uyum sağlamalarına imkan tanımaktadır. KOBİ ler aynı zamanda dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesine sağladıkları olumlu katkı ve kalkınmayı tabana yayma gibi önemli fonksiyonları ile Türk ekonomisinin de temel dinamiğini oluşturmaktadırlar. KOBİ lerin mali araçlar, banka kredisi kullanımı, öz sermaye finansmanı gibi finansal kaynaklara erişim güçlüğü, yetersiz teknik bilgi ve düşük düzeyde teknoloji, kalifiye yönetici ve nitelikli işgücü yetersizliği, idari düzenlemeler ve altyapı gibi konular, sorun yaşadıkları temel konulardır. Bunların çözümüne yönelik olarak girişimciliğin ön plana çıkarılması, şirketler için bürokratik düzenlemelerin basitleştirilmesi ve yenilenmesi, böylece yenilik, yaratıcılık ve girişimciliğin geliştirilmesinin sağlanması, KOBİ ler için mali şartların iyileştirilmesi, AB destek hizmetleri, programları ve bilgi ağlarına daha kolay erişimlerinin sağlanması ve KOBİ lerin sürdürülebilir rekabet gücüne sahip olması için inovasyona açık ve yenilikçi olması gerekmektedir. Bu kapsamda, bu bilgi notu KOBİ lerin temel sorunlarının çözümüne yönelik Türkiye deki KOBİ lerin finansmana erişim kaynaklarını ortaya koymaya ve KOBİ lere yönelik çeşitli destek programlarına odaklanmıştır. KOSGEB DESTEKLERİ 1. Acil Kredi Faiz Desteği Acil Destek Kredisi Protokolü tarihinde KOSGEB, toplam 13 kamu ve özel banka ve KGF ile imzalanmıştır. Kimler Yararlanabilir? tarihinden sonra özellikle sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına, harp, genel grev, yangın ile halk hareketleri, terör v.b. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmeler. Uygulamaya Katılan Bankalar Akbank T.A.Ş, Alternatifbank A.Ş, Denizbank A.Ş, Finansbank A.Ş, Fortisbank A.Ş, Garanti Bankası A.Ş, HSBC Bank A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, T. Halk Bankası A.Ş, T. İş Bankası A.Ş, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Destek Detayları Kredi üst limiti her KOBİ için TL dir. Kredi faiz bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. Kredinin ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı eşit taksitlerle ödemeli olmak üzere, toplam 24 aydır. TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 2

3 2. KOBİ Proje Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı, KOBİ lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulmasını ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Program ve Proje Limitleri Program süresi: 3 yıl Proje Süresi: 6-24 ay (+12 ay) Destek Üst Limiti: TL Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgeler için %50 3. ve 4. Bölgeler için %60 Desteklenecek Proje Konuları Üretim, Yönetim-Organizasyon, Pazarlama, Dış Ticaret, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Bilgi Yönetimi ve bu konularla ilişkili alanlar. 3. Tematik Proje Destek Programı Tematik Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Program ve Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı adlı iki programdan oluşmakla birlikte, KOBİ ler Çağrı Esaslı Tematik Program a başvurabilmektedirler. Çağrı Esaslı Tematik Programı Destek Unsurları Başvuru Yapabilecekler: KOBİ ler ve Meslek Kuruluşları Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgeler için %50 3. ve 4. Bölgeler için %60 Destek Ödemesi: Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Proje Süresi ve Destek Üst Limiti: Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 4. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı, KOBİ lerin tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunmasını, KOBİ lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması ve ortaklık kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İşbirliği Güçbirliği Ortaklık Modelleri -Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları -Proje ortağı işletmelerin bir kısmın ya da tamamını kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları -Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Program ve Proje Limitleri Proje Süresi: 6-24 ay (+12 ay) Destek Üst Limiti: TL (Geri Ödemesiz), TL (Geri Ödemeli) Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgeler için %50 3. ve 4. Bölgeler için %60 TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 3

4 5. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Süresi: -Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, -Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, -Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Proje Tanıtım Desteği Geliştirme Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Test, Analiz, Belgelendirme Desteği Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Genel Destek Programı Genel Destek Programıyla mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması hedeflenmiştir. Ayrıca bu programla, KOBİ lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve yurt içi ve yurt dışı Pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 4

5 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) 1 Yurt İçi Fuar Desteği Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon 12 Desteği DESTEK ORANI (%) 1. ve ve 4. Bölgeler Bölgeler % 50 % Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. Yeni Girişimci Desteği Kimler Faydalanabilir? Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları DESTEK UNSURU İşletme Kuruluş Desteği Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz Geri ödemesiz ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 5

6 İşletme Giderleri Desteği Sabit Yatırım Desteği Geri ödemesiz Geri Ödemeli DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI - İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1. Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesi Bu destek söz konusu fuarların dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılmasını amaçlamaktadır. Fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirilecek tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belirli oranlarda karşılanması esasına dayanmaktadır. Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Kimler Yararlanabilir?: Yerli Fuar Organizatörleri Destek Oranı: % 50 Desteğin Kapsamı: -Yurt dışı tanıtım faaliyetleri ABD Dolarına kadar %50 oranında -Önemli alıcıların ulaşım giderleri ABD Dolarına kadar %50 oranında -Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri ABD Dolarına kadar %50 oranında 2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Destek kapsamında uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü karşılanmaktadır. Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Kimler Yararlanabilir?: Türkiye de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Destek Oranı: % 50 Desteğin Kapsamı: -ISO 9000 Serisi -ISO CE İşareti -Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri -ISO Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 6

7 -Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla ABD Doları na kadar desteklenmesini kapsamaktadır. 3. İstihdam Yardımı Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamını destekler. Başvuru Mercii: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Yararlananlar: SDŞ Destek Oranı: % 75 Desteklenecek Eleman Sayısı: 1 Yönetici ve 2 Eleman Destek Süresi: 1 yıl (azami) Desteğin Kapsamı: İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanır. Yıllık destek miktarı yönetici için ABD Doları; her bir eleman için ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez. 4. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Desteğin Kapsamı: Müsteşarlıkça görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörüne katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50 si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı: Fuarın Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarına; Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarına kadardır. Sektörel nitelikli uluslar arası fuarlara katılımın bireysel olarak gerçekleştirilmesi durumunda: Katılımcının ödeyeceği standart donanımlı stand kirasını ve nakliye harcamalarının %50 si, ABD Dolarının aşmamak üzere, katılımcının SDŞ olması durumunda boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının %75 i, ABD Doları nı aşmamak üzere desteklenmektedir. 5. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Onay Merci: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Konsolosluklar Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Yararlananlar: Türkiye de yerleşik, sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar, SDŞ ler, DTSŞ ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler. TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 7

8 Desteğin Kapsamı -Mağazaların Desteklenmesi -Ofis ve Showroomların Desteklenmesi -Depoların Desteklenmesi -Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi -Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi 6. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Destek kapsamında firmaların markalaşma ve ürünlerinin yurtdışında tanıtımını yapma amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetler desteklenmektedir. Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Konsolosluklar Başvuru Mercii: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı: Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80) Destek Süresi: 4 Yıl (Marka Destek Programı) 5 Yıl (TURQUALITY Destek Programı) Desteğin Kapsamı: Şirketler, SDŞ ve DTSŞ lerin yurdışında destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak: -Marka Destek Programındaki Firmalar için: Marka tesciline ilişkin harcamaları, Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları, Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri, Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri, Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri, Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları, Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları desteklenmektedir. - TURQUALITY Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, TURQUALITY Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 8

9 Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri, Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri, Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza, hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları, İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri, Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları desteklenmektedir. 7. Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru Mercii: İGEME ve İhracatçı Birlikleri Yararlananlar: Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler Desteğin Kapsamı: -Firmaların pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ ler için %80 oranında ve proje başına en fazla ABD Doları, -Yurtdışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ ler için %60 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, -Sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ ler için %60 oranında ve program başına en fazla ABD Doları, -Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ ler için %60 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları oranında desteklenmektedir. 8. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru Mercii: İGEME, İhracatçı Birlikleri Yararlanan Firmalar: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar Destek Süresi: Eğitim: Program bazında azami 6 ay ve 80 saat Danışmanlık: En fazla 3 yıl Tasarım: En fazla 1 yıl Destek Oranı: Eğitim % 70;Danışmanlık % 50;Tasarım % 100 Desteğin Kapsamı: -Şirketlerin yıllık toplam ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 6 (altı) ayı ve 80 saati geçmeyen yurt içi eğitim giderlerinin %70 i, -Şirketlerin, almış oldukları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık toplam ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 9

10 -Destek kapsamına alınan tasarımcının, eğitime ilişkin giderlerinin %100 ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların, aylık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenmektedir. 9. Tasarım Desteği Destek kapsamında Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Yararlanan Firmalar: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri/Birlikleri Destek Süresi: Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri için en fazla 4 yıl, Birlikler ve Tasarım Dernekleri/Birlikleri için proje bazında Destek Oranı: %50 TÜBİTAK DESTEKLERİ Teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak, özel sektör kuruluşlarının araştırmateknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklemesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Ar-Ge faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı işbirliğinin sağlanması amacıyla da Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yukarıda belirtilen çeşitli destekleme programları yürütülmektedir. Bu destek programlarından KOBİ lere yönelik olanların detayları aşağıdaki gibidir: Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı: Destek Kapsamı:1995 yılından itibaren TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı işbirliği içinde yürütülmekte olan Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Destek Mekanizması: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan tüm sermaye şirketlerine harcama yapıldıktan sonra hibe şeklinde sağlanan desteklerdir. En çok 36 ay olmak üzere Ar-Ge proje giderleri toplamının en fazla %60 ı desteklenmektedir Proje Pazarları Destekleme Programı: Destek Kapsamı: Proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamaları desteklenmektedir. TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 10

11 Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan herhangi biri TÜBİTAK a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilmektedir. Destek Mekanizması: TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun etkinlik kapsamında basım, kırtasiye, iletişim, haberleşme, tanıtım, konaklama, seyahat giderlerine ilişkin olarak talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla TL olarak belirlenmiştir. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Destek Kapsamı: 16 Mart 2007 de başlatılan KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında, TÜBİTAK tan hiç destek almamış ya da en fazla bir projesi desteklenmiş KOBİ lerin ilk iki projelerine avantajlı bir şekilde destek sağlanarak araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik projesi yapmaya özendirilmeleri amaçlanmaktadır. Destek Mekanizması: Program kapsamında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ ler tarafından yürütülen YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projeye TÜBİTAK tarafından %75 oranında hibe şeklinde mali destek sağlanmaktadır Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM) Destek Kapsamı: Girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır. Programa lisans, yüksek lisans veya doktora programını 5 yıl içerisinde tamamlamış genç girişimciler başvurabilmektedir. Destek Mekanizması: Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla TL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir. Programa başvurular iki aşamalı olarak alınmaktadır. İlk aşamada girişimciden iş fikrini tanıtması ve ikinci aşamada bu iş fikrinin hayata geçirilmesi için bir iş planı sunması istenmektedir TEKNOGİRİŞİM Destek Programı için 2010 yılı proje çağrısı yapılmayacaktır. TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 11

12 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Destek Kapsamı: EUREKA,EUREKA Küme Projeleri, EUROSTARS, Ortak Teknoloji Girişimleri ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir. Programın amacı, EUREKA gibi işbirliği ağlarını kullanarak Avrupa ülkeleri arasında pazar odaklı Ar-Ge projelerini yaratmak ve Avrupa çapındaki firmalar, üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini artırmaktır. Katılımcı ülkelerden bir veya daha fazla ortağı olması ve proje destek süresinde kısıtlama olmaması açısından diğer destek programlarından fark göstermektedir. Uluslararası işbirliği yeteneğinin kazanılması, diğer uluslararası programlara daha kolay erişim ve adaptasyon, uluslararası pazarlara erişim konusunda fırsat sağlamaktadır. Destek Mekanizması: Program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 6. Avrupa Birliği Çerçeve Programları Ülkemiz, ilki 1984 yılında başlayan ve AB Çerçeve Programlarına 2003 yılında AB 6. Çerçeve Programı (6.ÇP) ile dahil olmuştur yılları arasında yürürlükte olan 6.ÇP, bir öğrenme süreci olarak tamamlanmış ve yerini yılları arasında yürürlükte olan AB 7.Çerçeve Programına (7.ÇP) bırakmıştır. AB Çerçeve Programları ülkelere tahsis edilen maddi bir yardım değildir. Çerçeve Programları, AB nin Lizbon hedeflerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak ve Avrupa da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak projelere mali destek sağlamaktadır. 1. İşbirliği Özel Programı (10 Tematik Alan: Sağlık, Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Nanoteknoloji, Enerji, Çevre (İklim değişikliği dahil),taşımacılık (Havacılık dahil), Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler, Güvenlik, Uzay) 2. Fikirler Özel Programı, 3. Kişiyi Destekleme Özel Programı, 4. Kapasiteler Özel Programları olmak üzere bu Programlar kapsamında 7.ÇP ı yürütülmektedir. Çerçeve Programları na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilmektedir. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları na katılabilmektedir. Kuruluşlar, 7.ÇP kapsamında ülke içinde harcanmak üzere 70 Milyon Avro nun üzerinde fon kaynağı elde ederken içinde bulundukları projelerin portföy büyüklüğü 950 Milyon Avro ya ulaşmaktadır. Halen devam etmekte olan 7.ÇP yerini yılları arasında sürecek olan AB 8.Çerçeve Programına (8.ÇP) bırakacaktır. Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları (TURBO) Ofisi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (ppp) şeklinde Mart 2004 de Brüksel de faaliyete başlamıştır. TURBO, Avrupa Birliği nin Lizbon Stratejisi kapsamındaki bilim, TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 12

13 teknoloji ve özel sektöre yönelik programlarda özellikle AB Çerçeve Programları kapsamında bilgilendirme, iletişim, danışmanlık, eğitim ve lobi hizmetlerini yürütmektedir. TURBO bilgilendirme ve iletişim kapsamında, Brüksel de düzenlenen toplantı, konferans, bilgi günü, seminer vb. faaliyetlere katılarak ilk elden bilgi toplamakta, benzeri faaliyetler düzenleyerek Türk araştırma ve iş dünyası hakkında Avrupa da farkındalık oluşturmakta, işbirlikleri kurmaktadır. Ayrıca, 7.Çerçeve Programı ile alakalı ortaklık duyuruları Türkiye Araştırma Alanı yla paylaşılmaktadır. Danışmanlık ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde TURBO, proje ortaklıkları oluşumunda araştırmacılara ve KOBİ lere rehberlik etmekte, konuyla ilgili çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak eğitim seminerleri düzenlemektedir. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) DESTEKLERİ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 26 özel sektör, 6 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 14 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır. TTGV, Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası kaynaklı Teknoloji Geliştirme Projesi ve Endüstriyel Teknoloji Projesi ile Dış Ticaret Müsteşarlığı kaynaklarını kullanmaktadır. TTGV tarafından Ar-Ge Proje Destekleri ve Çevre Proje Destekleri adı altında temel iki tür destek sağlanmaktadır. 1. Ar-Ge Proje Destekleri Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Destek Kapsamı: "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler destek kapsamı dışında kalmaktadır. Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 2 yıldır. Ticarileştirme Projeleri Desteği Destek Kapsamı: TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır. Destek Mekanizması:Üst limiti ABD Doları olarak belirlenen geri ödemeli desteğin çerçevesi ticarileşme sürecinin gereklerine uygun olarak genişletilmiş, tamamlanan Ar-Ge projesi sonrasında uluslararası pazarlarda rekabet gücüne kavuşmak amacıyla yapılması gerekli üretim ve satışa yönelik hazırlık çalışmaları destek kapsamına dahil edilmiştir. Destek süresi azami 1 yıldır. İleri Teknoloji Projeleri Desteği İleri Teknoloji Projeleri desteği kapsamında, boyut ve kapsam olarak Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden daha esnek yapıda tasarlanacak bir destek mekanizması geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda; o o o Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri, İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri, Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojileri, TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 13

14 konulu geliştirme ve uygulama projelerini teşvik edecek pilot uygulamanın 2010 yılı itibarı ile uygulamaya konulması hedeflenmektedir. 2. Çevre Proje Destekleri: TTGV Çevre Destekleri Programı ile çevre teknolojileri (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim), enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulama projelerine finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicinin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/ üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir. TTGV Çevre Desteklerine başvuran firmaların projeleri; sağladığı çevresel kazanımlar, finansal etkinlik, teknoloji ve yenilik düzeyi, yerli olanak ve kaynak kullanımına katkı, ağyapı etkisi, firma kapasitesine katkısı (sürdürülebilirlik vb.) gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Çevre Teknolojileri Desteği Destek Kapsamı: Çevre Teknolojileri Desteği nin temel amacı, eko-verimlilik (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir. Olası Proje Konuları: Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı) Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atıksu geri kazanımı) Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu) Hammadde tüketiminin azaltılması Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi Yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi (Öncelik: Organik atık biyoürünler) Çevre dostu ürün üretimi Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması) Karbon tutma ve depolama sistemleri Öncelikler: Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 14

15 Destek Mekanizması: Proje Süresi: Destek Miktarı: Destek Oranı: Geri Ödeme Süresi: Hizmet Bedeli: En fazla 1,5 yıl En fazla ABD$ Proje Bütçesinin en fazla %50 si 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) TTGV Destek miktarının %6 sı Enerji Verimliliği Desteği Destek Kapsamı: Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığını azaltması ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır. Olası Proje Konuları: o Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi o Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi o Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması o Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi o Atık ısının değerlendirilmesi o Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu o Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması, elektrik ve ısının birlikte üretilmesi Öncelikler: o o Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları Destek Mekanizması: Proje Süresi: Destek Miktarı: Destek Oranı: Geri Ödeme Süresi: Hizmet Bedeli: En fazla 1,5 yıl ABD$ Proje Bütçesinin en fazla %50 si 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) TTGV Destek miktarının %6 sı TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 15

16 Yenilenebilir Enerji Desteği Destek Kapsamı: Yenilenebilir Enerji Destek Programı ile rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili yatırım projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Olası Proje Konuları: o Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi (şebekeye verme ve/veya sanayide kullanma) o Yenilenebilir enerji üretimi ve depolanması o Rüzgar santralleri o Organik atıklardan biyogaz ve elektrik (+ısı) üretimi o Fotovoltaik (PV) sistemler o Jeotermal santraller o Hibrit sistemler o Güneşli soğutma teknolojileri; tarımsal ürünlerin ve gıda sanayi ürünlerinin saklanması o Yeraltında ısıl enerji depolama ve yer ısısının kullanımı Öncelikler: o o o Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları Üretilen enerjinin doğrudan sanayide kullanılması Destek Mekanizması: Proje Süresi: Destek Miktarı: Destek Oranı: Geri Ödeme Süresi: Hizmet Bedeli: En fazla 1,5 yıl En fazla ABD$ Proje Bütçesinin en fazla %50 si 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) TTGV Destek miktarının %6 sı TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 16

17 SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI 1. Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı: Destek Kapsamı: KOBİ lerin sorunlarına üniversitelerde üretilen bilgi birikiminin kullanılarak çözüm bulunmasına ve üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma yürüten akademisyenlerin çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine olanak sağlayacak bir destek mekanizmasıdır. Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilmektedir. Destek Mekanizması: SAN-TEZ Projelerine başvurular, her yıl 1. Dönem için en son 15 Mart, 2. Dönem için ise en son 15 Ağustos tarihlerinde kabul edilmektedir. Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. 2. Teknogirişim Sermayesi Desteği: Destek Kapsamı: Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri teşvik edilmektedir. Destek Mekanizması: Teknogirişim Sermayesi Desteği; teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. Destek Süresi: En fazla 1 yıl Destek Miktarı: En fazla TL 3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: Destek Kapsamı: Yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmuştur. Destek Mekanizması: 4691 Sayılı Kanun gereğince bölgelerde sağlanan destek ve muafiyetler 3 temel başlık altında gösterilmiştir: 1) Yönetici Şirketlere; Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bütçe imkânları ölçüsünde Bakanlık tarafından karşılanmaktadır. TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 17

18 Yönetici şirket Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazancı tarihine kadar vergiden muaf tutulmaktadır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmamaktadır. 2) Girişimcilere; Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. 3) Öğretim Üyelerine; Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedirler. 4. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) Avrupa Birliği nin (AB) yılları arasında KOBİ'lere ve işletmelere yönelik olarak uygulamaya koyduğu "Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı ; inovasyon faaliyetlerini desteklemekte, finansman kaynaklarına erişim olanaklarını iyileştirmekte ve bölgesel bazda iş destek hizmetleri sunmaktadır. Program, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) genele daha iyi şekilde yayılmasını ve kullanılmasını teşvik etmekte ve bilgi toplumunun gelişimine yardımcı olmaktadır. Program ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımını ve enerji verimliliğini de teşvik etmektedir. Avrupa çapındaki toplam bütçesi 3,6 milyar Avro olan Programın, 3 bileşeni şu şekildedir: 1. Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı (EIP - Entrepreneurship and Innovation Programme) 2.17 milyar Avro. Bu alt bileşen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB) tarafından yürütülmektedir. 1.1 Mali Araçlar (%52) : dönemi için ayrılan 1,1 milyar Avro tutarındaki toplam bütçesi ile EIP çerçevesindeki mali araçlar, erken dönem çekirdek, kuruluş, büyüme ve iş transferi gibi yaşam döngülerinin farklı aşamalarında bulunan şirketleri hedeflemekte olup, KOBİ lerin teknoloji geliştirme, inovasyon, teknoloji transferi ve sınırötesi ticari faaliyetlerinin genişletilmesi konularındaki yatırımlarını desteklemektedir. Bu araçlar ve eylemler farklı üye ülkelerdeki finans kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışan Avrupa Yatırım Fonu nun yönetimindedir. Mali Araçlar kapsamında, KOBİ lere yönelik aşağıda belirtilen üç adet finansal enstrüman bulunmaktadır. TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 18

19 Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ lere Finansman Desteği: Erken dönem çekirdek, kuruluş aşamalarında veya KOBİ lerin büyüme ve genişleme dönemlerinde risk sermayesi kuruluşları aracılığı ile KOBİ lere destek sağlamaktadır. Girişim Sermayesi Desteğinde, Avrupa Yatırım Fonu (AYF) kendi kriterlerine göre sözleşme imzaladığı Risk Sermayesi Fonu na yatırım yapmakta, bu fonlar ise daha sonra KOBİ lere girişim sermayesi yatırımı yapmaktadır. KOBİ Teminat Desteği: Söz konusu teminat desteği aracı finansal kuruluşlara dört şekilde kullandırılmaktadır. o Kredi ve Finansal Kiralama: Sermaye yetersizliği bulunan KOBİ lerin özellikle inovasyon ve teknoloji transferi gibi alanlardaki yatırımlarındaki yüksek riskin finansmanında karşılaştıkları zorlukların azaltılmasını hedeflenmektedir. o Mikro-Kredi Finansman Desteği: Genellikle başlangıç aşamasındaki mikro ölçekli işletmelerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Azami 9 işçiye kadar çalışanı olan mikro işletmelerin azami 25,000 Avroya kadar kullanacakları krediler için sağlanmaktadır. o KOBİ lere yönelik Özsermaye veya Benzeri Yatırımlar için Teminat Desteği: Çekirdek sermaye ve kuruluş sermayesinin yanı sıra ara finansman olarak yeni KOBİ lerin finansman kullanımına destek olunmaktadır. Azami 249 işçiye kadar çalışanı olan işletmeler desteklenmektedir. o KOBİ lerin Borç Finansmanı Portföylerinin Menkul Kıymetleştirilmesi: KOBİ borç finansmanı portföylerinin menkul değere çevrilmesinde destek sağlanmaktadır. Kapasite Oluşturma Desteği: Yenilikçi KOBİ lere yatırım yapan fonların ve finansal kuruluşların yatırım ve teknoloji uzmanlığı kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 1.2 İnovasyon Projeleri (%25) : İşletmelerin, yenilikçilik (inovasyon) potansiyelinin arttırılması ve yenilikçi işletme ve diğer aktörler arasında iletişimin arttırılabilmesi için çeşitli eylemler gerçekleştirilmekte ve destekler verilmektedir. Avrupa Komisyonu, yıllık iş programına göre özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri, bio teknolojiler, ileri malzeme, uydu uygulamaları, e-sağlık, koruyucu tekstil ürünleri, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi sektörlerde yenilikçilik vasfı olan projeler için çağrıya çıkmaktadır. EIP in Inovasyon Projeleri bütçesinin % 20 si, dönemi için 434 milyon Avro, Eko İnovasyon projeleri için ayrılmıştır.bu kapsamda, o Eko-yenilikçi firmalara fon sağlayan risk sermayesi şirketlerine yatırım yapılmakta, o Çevreyle ilgili yenilik içeren tekniklerin ilk kez uygulanmasında veya piyasa sürülmesinde mevcut riskin azaltılmasına yönelik projeler, o Eko yenilikçilik konusunda çalışmalar yürüten aktörlerin ağ oluşturma faaliyetleri desteklenmektedir. 1.3 Avrupa İşletmeler Ağı (%17) : 2008 yılında Avrupa Bilgi Merkezleri (Euro Info Centres) ve Yenilik Aktarım Merkezleri (Innovation Relay Centers), Avrupa İşletmeler Ağı olarak tek bir şemsiye altında toplanmıştır. Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa ve ötesindeki KOBİ lerin inovasyon ve iş gereksinimlerinin tek elden karşılanması amacıyla oluşturulmuş bir iş destek ağıdır. Bu ağın sağlamış olduğu bazıları şunlardır; AB mevzuatı ve AB düzeyindeki standartlar ve önemli politikalar hakkında bilgi verilmekte; Finansman olanakları ve AB programları hakkında rehberlik edilmesi; 7.Çerçeve Programı başta olmak üzere yürütülen AB Araştırma programlarına erişim ve iş ortaklarının bulunmakta; Gelişmiş teknoloji transfer hizmetleri, uluslararası teknoloji işbirliği ve aracılık hizmetleri kanalıyla, inovasyon alanında kapsamlı destek sağlanmaktadır. TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 19

20 Avrupa İşletmeler Ağı; 44 ülkede bulunan 570 kurum aracılığıyla 2,5 milyon işletmeye AB mevzuatı, politikaları, standartları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri, yeni pazarlar ve ticari işbirliği fırsatları, yeni teknolojilere erişim ve teknolojilerini geliştirme konusunda ücretsiz bilgi, danışmanlık ve iş desteği sağlayan bir oluşumdur. Türkiye de ise 81 ie hizmet vermek üzere kurulan 7 konsorsiyum ile ülkemiz KOBİ lerini daha rekabetçi hale getirmeye yönelik olarak tasarlanmış nitelikli iş ve inovasyon destek hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır. AVRUPA ĠġLETMELER AĞI KONSORSĠYUMLARI Anadolu Boğaziçi Ege Karadeniz GAP Akdeniz Uludağ Koordinator KOSGEB Kosgeb Boğaziçi Üni. Tekmer Ege Üni. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kosgeb Gaziantep Üni. Tekmer Kosgeb K.MaraĢ Ġgem Kosgeb Bursa Ġgem Ortak 2 Ortadoğu Teknopark A.ġ. Ġstanbul Sanayi Odası Denizli Ticaret Odası Kosgeb Karadeniz Teknik Üni. Tekmer Gaziantep Ticaret Odası Adana Ticaret Odası Bursa Ticaret Sanayi Odası Ortak 3 Konya Sanayi Odası Kosgeb Ġmes Ġgem Ege Ġhracatçı Birlikleri Trabzon Ticaret Sanayi Odası Gaziantep Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Antalya Ticaret Sanayi Odası Kosgeb Gebze Tekmer Ortak 4 Kayseri Ticaret Odası Sabancı Üniversitesi Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Elazığ Ticaret Sanayi Odası KahramanmaraĢ Ticaret Sanayi Odası Uludağ Üni. Ulutek Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Ortak 5 Erzurum Ticaret Sanayi Odası Kosgeb Samsun Ġgem Van Ticaret Sanayi Odası MersinTicaret Sanayi Odası Kocaeli ABĠGEM Ortak 6 Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı Kosgeb 19 Mayıs Üni. Tekmer KOBİ'lere Yönelik Politika Tedbirleri ve Projeler (%6): Politika Geliştirme ve Uygulama Tedbirlerinin hedefi, politika yapma sürecine destek sağlamaktır. EIP kapsamında, sektörel bilgiyi oluşturmak ve kamuoyuna duyurmak, politika yapıcıları bilgilendirmek ve AB üye ülkeleri ile uyumu ve işbirliğini artırmak üzere politika önerilerinde bulunmak amacıyla çeşitli aktiviteler TOBB AB Daire Başkanlığı O.ERSÖZ&T.ERSAN 20

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI ANKARA 2011 TOBB Yayın No: 2011/144 Bu çalışma; Reel Sektör Ar-Ge & Uygulama Dairesi KOBİ Araştırma ve Danışmanlık

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı