ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,"

Transkript

1 ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz, çalıģmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate alarak, ortak hedeflerin gerçekleģtirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalıģmalar yapmıģtır. Bu dört yıllık dönemin 2010 yılını kapsayan ilk yılına ait faaliyetlerimizi aģağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza gelmiģ bulunuyoruz. Sayın Üyelerimiz, 2010 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını kesintisiz biçimde yapmıģtır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleģtirilen faaliyetleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz : TURQUM (TURKISH QUALITY OF MACHINERY) Makine ve Aksamları Ġhracatçı Birliği, markalaģma stratejisi çerçevesinde istikrarlı ihracat artıģı ile makine imalat sanayinde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere tüm teknoloji kullanımı, kaliteli ürün ve üretiminin yanı sıra uluslararası pazarlarda markalaģma bilincinin artırılması amacıyla sadece makine sektörüne özel bir marka olan TURQUM markasını yaratmıģ ve tescil ettirmiģtir. Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliği, çalıģmaları 2006 yılında baģlayan TURQUM markası ile ilgili 3. taraf Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetine iliģkin yapıyı akademisyenlerin ve sektör uzmanlarının desteğini almak suretiyle oluģturmuģ ve 2008 yılı ilk yarısında aktif hale getirmiģtir itibarıyla, 15 firmamız TURQUM kalite markası almaya hak kazanmıģtır. 8 firmamızın da belgelendirme süreçleri devam etmektedir. 1

2 TURQUM MARKALI FİRMALAR (2010 yıl sonu itibarıyla) 1 HĠDROMEK ĠĢ Makineleri 2 LAYNE BOWLER Pompa 3 EKOMAK Kompresör 4 VĠNÇSAN Vinç 5 DOĞUġ VANA Vana 6 DALGAKIRAN Kompresör 7 HĠDROKON Mobil Vinç 8 MEKA MÜHENDĠSLĠK Beton Santrali 9 ERMAKSAN Takım Tezgahı 10 ÇESAN ÇEVRE SAĞLIĞI Asfalt Plenti 11 YILMAZ PVC VE ALĠMÜNYÜM ĠġL.MAKĠNALARI Plastik ĠĢleme Makineleri 12 ÇAKMAK VĠNÇ Vinç 13 ÖZ-KAN MAKĠNA ELEMANLARI Vana 14 NETMAK Ġstif Makineleri 15 AKYAPAK Takım Tezgahları TURQUM belgelendirmesi kapsamında; 2010 yılında gerçekleştirilen Belgelendirme Denetimleri: Ocak 2010 HĠDROKON KONYA HĠDROLĠK MAKĠNA SAN. LTD. ġtġ. 30 Mart 2010 ÇESAN ÇEVRE SAĞLIĞI SAN.LTD.ġTĠ Nisan 2010 CMAK-ÇAKMAK VĠNÇ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ Mayıs 2010 KM KÜMSAN VĠNÇ SĠSTEMLERĠ A.ġ Haz MEKA BETON SANTRALLERĠ ĠMALAT SAN. VE TĠC. A.ġ Eylül 2010 YILMAZ PVC VE ALÜMĠNYUM ĠġL.EME MAKĠNELERĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ Eylül 2010 ERMAKSAN MAKĠNA SAN. VE TĠC. A.ġ Eylül 2010 NETMAK METAL MAK. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ Ekim 2010 AKYAPAK MAKĠNA SAN TĠC. LTD. ġtġ Ekim 2010 ÖZ-KAN MAKĠNE SAN. TĠC. LTD. ġtġ 2010 yılında gerçekleştirilen Gözetim Denetimleri: 26 Mayıs 2010 HĠDROMEK HĠDROLĠK MEKANĠK MAKĠNE ĠMALAT SAN. VE TĠC. A.ġ. 28 Ekim 2010 EKOMAK END. KOMPRESÖR MAK. SAN. TĠC. Aġ 20 Aralık 2010 DALGAKIRAN KOMPRESÖR A.ġ. 2

3 7 Ekim 2010 tarihinde Ġstanbul da PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) tarafından üyelerine yönelik olarak düzenlenen bir eğitim programı kapsamında TURQUM hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz temsilcisi katılmıģtır. TURQUM kalite markası hakkında bilgi vermek üzere, Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında 28 Ekim 2010 tarihinde DTM de yapılan toplantıya dönemin DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı MüsteĢar Yardımcısı Sn. Ziya ALTUNYALDIZ, Ġhracat Genel Müdürü Sn. Ġbrahim ġenel, Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Sn. DerviĢ ÖZTÜRK, Eximbank Genel Müdür Vekili Sn. Necati YENĠARAS, Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN, BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN katılmıģlardır. Söz konusu toplantıda TURQUM markasının vizyon hedefleri hakkında basına bilgi verilmiģtir. 8 Kasım 2010 tarihinde DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nda, Sn. Ziya ALTUNYALDIZ BaĢkanlığında gerçekleģtirilen TURQUM toplantısına; DTM yetkililerinin yanısıra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, TÜRKAK ve KOSGEB temsilcilerinin yanısıra Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN katılım sağlamıģtır. 10 Kasım 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN baģkanlığında yapılan TURQUM Kalite Markası tanıtım toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN, BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN, Üye Sn. Mehmet ġanal ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından katılım sağlanmıģtır. Bu toplantılarda; TURQUM markasının ilgili kamu kuruluģları nezdinde kabul görmesi ve desteklenmesi adına giriģimlerde bulunulmuģtur. TURQUM, Makine Sanayi Strateji Belgesi nde yer almıģtır. 12 Kasım 2010 tarihinde, TURQUM için TÜRKAK a (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon baģvurusu yapılmıģtır. SEKTÖR KOMİTE TOPLANTILARI Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) üyelerinin ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali EREN in katılımıyla 2 Kasım 2010 tarihinde ilgili alt sektörde TURQUM Ģartnamesi hazırlanması için sektör komitesi toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. SA15-Basınçlı Kaplar ve SA16- Brülörler ġartnameleri hazırlanmıģtır. 15 Aralık 2010 tarihinde ĠSKĠD (Ġklimlendirme Soğutma Klima Ġmalatçıları Derneği) tarafından organize edilen TURQUM - Ġklimlendirme Sektör Komitesi ÇalıĢmalarına Yönetim Kurulu Üyesi 3

4 Sn. Mehmet ġanal ve Genel Sekreterliğimiz personeli katılmıģtır. Söz konusu toplantı neticesinde SA14-Ġklimlendirme Soğutma Klima Cihazları Ürün Uygunluk ġartnamesi hazırlanmıģtır. MAKİNE TANITIM GRUBU FAALİYETLERİ Makine Tanıtım Grubu (MTG), Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından makine sektörünün yurt içinde ve dıģında daha etkin bir Ģekilde tanıtılabilmesi, sektör ihracatının artırılması, yurt içinde ve yurt dıģında imajının geliģtirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi, markalaģma ve ortak tanıtım çalıģmalarının organize edilmesi amacıyla gerekli finansmanın sağlanmasına yönelik olarak Birliğimizin 11 Nisan 2007 tarihinde gerçekleģtirilen 2006 yılı Olağan Genel Kurulu nda kararlaģtırılarak faaliyete geçmiģtir. Makine Tanıtım Grubu (MTG) kararları doğrultusunda 2010 yılında çeģitli faaliyetler ve çalıģmalar yürütülmüģtür. Bunlardan baģlıcaları Ģunlardır; 22 Ocak 2010 tarihinde gerçekleģtirilen Makine Sektör ÇalıĢtayı Koordinasyon Toplantısı na DTM Ġhracat Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Sn. Ali Rıza OKTAY, MTG Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz temsilcileri katılmıģtır. Türkiye Ġçin Tıkır Tıkır Toplantılar adıyla Anadolu buluģmalarını baģlatan Makine Tanıtım Grubu (MTG) ilk toplantısını 27 Ocak 2010 tarihinde Konya da gerçekleģtirmiģtir. Söz konusu toplantıda DTM Ġhracat Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Sn. Ali Rıza OKTAY ve MTG Üyesi Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ile Prof. Dr. Deniz GÖKÇE konuģmacı olarak yer almıģtır. TĠM koordinasyonunda baģlatılan 2023 Türkiye Ġhracat Stratejisinin Sektörel Kırılımı Projesi kapsamında 28 Ocak 2010 tarihinde gerçekleģtirilen Makine Sektör ÇalıĢtayı yapılmıģ, söz konusu projenin son adımı olarak 11 Mart 2010 tarihinde Ġstanbul da bir kapanıģ toplantısı düzenlenmiģtir. Söz konusu toplantıya DTM Ġhracat Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Sn. Ali Rıza OKTAY, BaĢkan Sn. Adnan DALGAKIRAN, MTG Üyeleri Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz temsilcisi katılım sağlamıģtır. 4-7 ġubat 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen WIN Fuarı 1. Faz ve ġubat 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen WIN Fuarı 2. Faza Makine Tanıtım Grubu adına bir info-stand ile katılım sağlanmıģtır. 3-7 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen Sodex Fuarı na Makine Tanıtım Grubu adına bir info-stand ile katılım sağlanmıģtır. 4

5 8-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Poznan/Polonya da düzenlenen ITM POLAND Mach-Tool-Machine Tools Exhibition Fuarı na Makine Tanıtım Grubu adına bir info-stand ile katılım sağlanmıģtır. Makine Tanıtım Grubu nun ana sponsorluğunda 25 Haziran 2010 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleģtirilen Yıldızlı Projeler YarıĢması na MTG Üyesi Sn. Merih ESKĠN jüri üyesi olarak katılım sağlamıģtır. Makine Sanayii Sektör Platformu üyeleri, Ġstanbul da faaliyet gösteren diğer ihracatçı birliklerinin temsilcileri ve basının davetli olduğu iftar yemeği 2 Eylül 2010 tarihinde Ġstanbul Conrad Otel de organize edilmiģ ve söz konusu etkinliğe TĠM BaĢkanı Sn. Mehmet BÜYÜKEKġĠ de katılmıģtır. Ġstif Makineleri Distribütörleri ve Ġmalatçıları Derneği (ĠSDER) tarafından 30 Eylül 2 Ekim 2010 tarihleri arasında Ġstanbul da düzenlenen FEM (Federation of European Material Handling - Avrupa Ġstif Makineleri Federasyonu) Ġstanbul 2010 Kongresi kapsamında 1 Ekim de düzenlenen Gala Yemeğinde Makine Tanıtım Grubu Üyesi Sn. Serol ACARKAN tarafından Makine Ġmalat Sanayiine iliģkin bir konuģma gerçekleģtirilmiģtir. 22 ülkeden 80 CEO ve 140 üst düzey yöneticinin katıldığı Kongreye Makine Tanıtım Grubu da ana sponsor olarak bir info-stand ile katılım sağlamıģtır. Ankara Sanayi Odası ve Forum Fuarcılık GeliĢtirme A.ġ. iģbirliği ile 1-5 Ekim 2010 tarihleri arasında Ankara da düzenlenen Ankara Sanayi Fuarı na (ANSAF 10) Makine Tanıtım Grubu adına bir infostand ile katılım sağlanmıģ ve fuar ziyaretçilerine sektör katalogu, TURQUM katalogu, MOMENT dergisi, makine veri tabanı CD si dağıtılarak bilgi verilmiģtir. DTM Ġhracat Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Sn. Ali Rıza OKTAY, MTG Üyesi Sn. Sevda Kayhan YILMAZ ve DTM ile Genel Sekreterlik temsilcilerinin katılımıyla 29 Kasım 2010 tarihinde Genel Sekreterliğimizde 1. Almanya ÇalıĢma Grubu Toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Makine Tanıtım Grubu na ait web sitesi (www.makinetanitimgrubu.org) yenilenerek siteye ihracatçı firmalara ait iletiģim bilgilerine ulaģılmasını sağlayan bir arama motoru, ihracat sürecini kolaylaģtıran bilgiler ve makine sektörüne ait projelere direkt eriģimi sağlayan bölümler eklenmiģtir. Sitede ayrıca geniģ kapsamlı ülke raporlarına eriģim, Avrupa Birliği ile ilgili geliģmelerin takip edildiği bir bölüm ve Moment Expo dergisine eriģim de yer almaktadır. Makine sektöründe güç birliğine gidilmesi, ortak akılla stratejik kararların alınması ve bu kararlar ıģığında çalıģmaların daha verimli yapılmasını sağlamak amacıyla sektörde faaliyet gösteren Dernek, Birlik, Oda ve OSB lerin bir araya gelinmesi yönünde Birliğimiz 5

6 Yönetim Kurulu nun aldığı karar doğrultusunda kurulan ve Ģu anda 28 Dernek, Birlik, Oda ve OSB den oluģan Makine Sanayii Sektör Platformu nun sekretarya görevi ve çalıģmaları Genel Sekreterliğimizce yürütülmektedir. Platformda yer alan Dernek/Birlik/OSB/Oda ların faaliyetleri ile ilgili maddi destek talepleri hakkında alınan baģvurular Makine Tanıtım Grubu (MTG) tarafından maddi destek kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiģ ve 53 baģvurudan 42 tanesi MTG kararı ile onaylanmıģ olup, Makine Tanıtım Grubu Bütçesinden ,67 TL, $ ve maddi destek sağlanan MSSP üyelerinin faaliyetleri aģağıda yer almaktadır: o AKDER (Akışkan Gücü Derneği): CETOP (Avrupa AkıĢkan Gücü Birliği) üyeliği yıllık aidatı ve CETOP un genel kurul toplantısına katılım o AUSD (Anadolu Un Sanayicileri Derneği): Web sitesi yapılandırılması o BESİAD (Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği): Makine Teknolojisi Alanında Okul-Sanayi ĠĢbirliği Alt Yapı ÇalıĢmaları Projesi ne yönelik olarak teknik bilgi içeren ve eğitim amaçlı CD oluģturma, öğretmenlere hizmet içi eğitim ve program geliģtirme eğitimleri verme ve workshop düzenlenmesi çerçevesinde danıģmanlık ve eğitim ile CD ve kitapçık yapımı, web sayfası güncelleme ve geliģtirme projesi o ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği): ENOSAD Tanıtım Toplantıları nın düzenlenmesi, web sitesi yapılandırılması o İMDER (Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği): Bauma ĠnĢaat Makineleri, Malzemeleri, Makine, Madencilik ve ĠĢ Makineleri, Yapı Araç ve Ekipmanları Fuarı nda gerçekleģtirilen Türk makine sektör konferansı organizasyonu, ECED (Avrupa ĠĢ Makineleri Distribütörleri Birliği) in yıllık üyelik aidatı, ECED in toplantısına katılım masrafları, CECE nin (Committee for European Construction Equipment) yıllık üyelik aidatı ve söz konusu Derneğin toplantısına katılım, web sitesinin yeniden tasarımı, Ġstif, Kaldırma, Yükleme Ekipmanları Federasyonu nun alt derneği olan ERF ye (European Racking Federation) üyelik ve söz konusu Derneğin toplantılarına katılım o İMMB (İş Makineleri Mühendisleri Birliği Derneği): Web sitelerinin yenilenmesi o İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği): Avrupa Ġstif Makineleri Federasyonu (FEM) yıllık üyelik 6

7 aidatı ve seyahat masrafları, 29 Eylül 2 Ekim 2010 tarihleri arasında Ġstanbul da düzenlenen FEM (Federation of European Material Handling - Avrupa Ġstif Makineleri Federasyonu) Ġstanbul 2010 Kongresi nin düzenlenmesi, web sitesi yapılandırılması o İSKİD (İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği): Chillventa Fuarı nda stand açılması, EUROVENT (Avrupa Soğutma ve Havalandırma Cihazı Üreticileri) üyelik aidatı, IIR (International Institute of Refrigeration) üyelik aidatı, EUROVENT Genel Kurul ve Yıllık Toplantısına katılım, çok dilli üye ve sektör katalogu basımı o MİB (Makine İmalatçıları Birliği) : PNEUROP (Avrupa Kompresör ve Pnömatik Aletler Ġmalatçıları Birliği) üyelik aidatı, CECIMO nun (Avrupa Takım Tezgahları Ġmalatçıları Birliği) Ġzmir de gerçekleģtirilen Yöneticiler Toplantısının organizasyonu, Eylül 2010 tarihleri arasında Chicago da gerçekleģtirilen Uluslararası Ġmalat Teknolojileri Fuarı na katılım, Almanya nın Frankfurt kentinde 30 Kasım-4 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleģtirilen Euromold 2010 Uluslararası Kalıp ve Kalıp Teknolojileri Fuarı na katılım o PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği): EUROMAP teknik önerilerinin tercümesi, Ġzmir de düzenlenen Plastik ve Plastik Makine Sektörleri Özdeğerlendirme Toplantısı nın organizasyonu, Buyers Guide ın (Sektör Katalogu) basımı, söz konusu katalog ve sektörün tanıtımı ile ilgili yurt dıģında yayınlanan periyodik sektörel dergilere ilan verilmesi, web sitesinin kurulması o POMSAD (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği): CEIR in (Avrupa Vana Sanayicileri Derneği) yıllık üyelik aidatı, EUROPUMP ın (Avrupa Pompa Sanayicileri Derneği) yıllık üyelik aidatı, CEIR yıllık olağan toplantısı ve Genel Kuruluna katılım, Valve Life Cycle Cost ile Safety Integrity Level kılavuzlarının teknik tercüme masrafları, basımı ve söz konusu direktiflerin telif ücreti, internet sitesinin daha etkin ve kullanıģlı hale getirilmesini teminen sitenin tasarımında ve alt yapı uygulamalarında değiģiklik yapılması, EUROPUMP ın yayınlamıģ olduğu 4 adet teknik kılavuzun tercüme masrafları, Almanya nın Düseldorf kentinde 30 Kasım-2 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleģtirilen Valve World 2010 Fuarı na katılım o TARMAKBİR (Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği): 28 Ekim-1 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya da gerçekleģtirilen Tarım Makineleri Sektör BuluĢması nın düzenlenmesi, Mondo Macchina - Machinery World isimli yabancı sektörel dergiye reklam verilmesi 7

8 TİCARET HEYETLERİNE KATILIM CumhurbaĢkanımız Sn. Abdullah GÜL ün baģkanlığında, TĠM organizasyonunda TUSKON tarafından Mayıs 2010 tarihleri arasında Kazakistan a yönelik gerçekleģtirilen Ticaret Heyeti organizasyonuna Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hasan BÜYÜKDEDE ve Sn. Mehmet ġanal katılmıģlardır. Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN BaĢkanlığında DTM Koordinatörlüğü, TĠM organizasyonu ve Doğu Anadolu Ġhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından Haziran 2010 tarihlerinde Erbil/Irak ta düzenlenen Ticaret Heyetine Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN katılmıģtır. DTM koordinasyonu ve TĠM organizasyonu ile Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında Temmuz 2010 tarihleri arasında ABD nin Chicago, Los Angeles, Houston ve Atlanta Ģehirlerine yönelik düzenlenen ziyarete Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN katılmıģtır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Ömer DĠNÇER baģkanlığında Ekim 2010 tarihlerinde Kenya/Nairobi de düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı na Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tamer GÜVEN katılmıģtır. FUARLARA KATILIM Eylül 2010 tarihlerinde Brno/Çek Cumhuriyeti nde düzenlenen 52. MSV Uluslararası Mühendislik Fuarı na inceleme ve milli katılım fuarı düzenlenmesi hususunda değerlendirme yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Tamer GÜVEN, Sn. Ferdi Murat GÜL ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. 6-8 Ekim 2010 tarihlerinde Tahran/Ġran da düzenlenen 10. Uluslararası Tahran Sanayi Fuarı nı gözlemlemek ve Ġran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası, Ticaret Bakanlığı, Ġran Fuarlar Ġdaresi vb. kuruluģlarla resmi temaslarda bulunmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet ġanal ve Genel Sekreterliğimiz temsilcisi tarafından ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. Arap yarımadasının en büyük yapı fuarı olan The BIG 5 SHOW Uluslararası Yapı ve ĠnĢaat, Su Teknolojileri & Çevre, Cam & Metal, Havalandırma & Soğutma, Temizlik & Bakım Fuarı na yönelik milli katılım organizasyonu Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri tarafından 56 firma ve Seramik Tanıtım 8

9 Grubu nun katılımı ile Kasım 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu fuara Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet ġanal katılmıģtır. MOMENT EXPO DERGİSİ 2008 yılı Mayıs ayında ilk sayısı çıkan Birliğimizin aylık yayın organı Moment Expo isimli derginin 2010 yılında yayınlanan sayılarında Makine ġubesi nce yapılan çalıģmalar aģağıda sıralanmaktadır. Meksika, Malezya, Lübnan, Kanada, Fransa, Güney Kore, Singapur, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Avustralya Ülke Notları, Ambalaj Makineleri, Deri ĠĢleme Makineleri, Vinç, Vana, Hidrolik Pres, Kaynak Makineleri, Ağaç ĠĢleme Makineleri, Asfalt Plenti, Beton Santrali, Hidrolik-Pnömatik, Döküm Makineleri ve Ekipmanları ve Plastik Geri DönüĢüm Makineleri Sektör Notları, Gaziantep, Adana, Bursa, Manisa, Kocaeli, Çorum, Ġzmir, Ankara, Samsun, Ġstanbul, EskiĢehir ve Tekirdağ ġehir Notları Orta Anadolu Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliği resmi yayın organı olan Moment Dergisi ne, her ay düzenli olarak, bilgi hattı ve belgeler bölümleri hazırlanarak gönderilmiģtir. İTHAL İZNİ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ndan Genel Sekreterliğimize ulaģan; Ocak ayı genelinde 35 adet ġubat ayı genelinde 178 adet Mart ayı genelinde 327 adet Nisan ayı genelinde 136 adet Mayıs ayı genelinde 38 adet Haziran ayı genelinde 27 adet Temmuz ayı genelinde 281 adet Ağustos ayı genelinde 238 adet Eylül ayı genelinde 201 adet Ekim ayı genelinde 250 adet Kasım ayı genelinde 304 adet Aralık ayı genelinde 393 adet olmak üzere 2010 yılı genelinde toplam 2408 adet ithal izin talebi ilgili firmalara duyurulmuģ ve gelen cevaplar derlenerek DTM ye iletilmiģtir. 9

10 o KullanılmıĢ makine ithalatı ile ilgili olarak basında yer alan haberlerin ve bu bağlamda sorunların tartıģılması amacıyla 17 Haziran 2010 tarihinde, Ġthalat Genel Müdürü Sn. Mustafa SEVER baģkanlığında DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nda yapılan toplantıya Genel Sekreterliğimiz temsilcileri katılmıģtır. o KullanılmıĢ veya YenileĢtirilmiĢ Olarak Ġthal Edilebilecek Bazı Maddelere ĠliĢkin 2010/9 Sayılı Ġthalat Tebliğ inin ekli listelerine ilave edilmesi veya bu listelerden çıkarılması gereken ürünler ile birim CIF kıymetleri hakkında, Makine Sanayii Sektör Platformu üyeleri ve münferit ihracatçı firmalarımızdan alınan görüģler derlenerek Ġthalat Genel Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. Söz konusu Tebliğ in uygulamasına iliģkin geliģmelerin değerlendirilmesi amacıyla 7 Temmuz 2010 tarihinde DTM de gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Üye Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz personelince katılım sağlanmıģtır. KIYMET ARAŞTIRMASI Birliğimize ulaģan; Ocak ayı genelinde 3 adet ġubat ayı genelinde 4 adet Mart ayı genelinde 6 adet Nisan ayı genelinde 4 adet Haziran ayı genelinde 12 adet Temmuz ayı genelinde 10 adet Ağustos ayı genelinde 8 adet Eylül ayı genelinde 6 adet Ekim ayı genelinde 14 adet Kasım ayı genelinde 10 adet Aralık ayı genelinde 4 adet olmak üzere 2010 yılı genelinde toplam 81 adet Kıymet AraĢtırması sonuçlandırılarak ilgili Gümrük Müdürlüklerine iletilmiģtir. 9 Ocak 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN ile gerçekleģtirilen Birliğimiz iģtigal sahasına giren mal gruplarının revize edilmesine iliģkin toplantıya Yönetim Kurulu ve Makine Tanıtım Grubu BaĢkan ve Üyeleri katılım sağlamıģtır. Ġstanbul Ticaret Odası Makine ve Ekipmanları ile Takım Tezgahları ve Otomasyon Meslek Komitelerinin, 10 ġubat 2010 tarihinde Avrupa Birliği ve KOSGEB Hibe Destekleri konusunu ele almak üzere gerçekleģtirdiği zümre toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN, BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Genel Sekreterlik temsilcisi katılmıģ olup, söz konusu toplantı sonrasında 10

11 Makine Sanayii Sektör Platformu üyelerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda 12 ġubat 2010 tarihinde yapılan Makine Sanayi ÇalıĢtayı Yürütme Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ile Genel Sekreterliğimiz temsilcisi katılmıģtır. Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ile Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN 12 ġubat 2010 tarihinde Kamu Ġhale Kurumu BaĢkan Yardımcısı Sn. Ahmet ÖZBAKIR ı ziyaret ederek kamu alımlarında yerli makine kullanımı konusunda bir görüģme gerçekleģtirmiģtir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım DıĢı Ürünlerde Pazara GiriĢ (NAMA) Müzakereleri Grubu nun tarife dıģı engeller e yönelik çalıģmaları kapsamında; yenileģtirilmiģ ürünler ve otomotiv sektöründe standartlar, teknik mevzuat ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinden kaynaklanan tarife dıģı engellere yönelik anlaģma tekliflerine iliģkin olarak sektör görüģlerinin alınabilmesini teminen 26 ġubat 2010 tarihinde DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nda gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Genel Sekreterliğimiz temsilcileri katılmıģtır. Türk Tarım Alet ve Makineleri Ġmalatçıları Birliği nin (TARMAKBĠR) 10 Nisan 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Birliğimiz temsilcisi katılmıģtır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü ve Orta Anadolu Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliği organizasyonunda 14 Nisan 2010 tarihinde Ġstanbul da Çırağan Palace Kempinski Otel de Türkiye Sanayi BuluĢması gerçekleģtirilmiģtir. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN ün de iģtirak ettiği toplantıya özel sektör, kamu kurumları, dernekler, üniversitelerden temsilciler olmak üzere 350 kiģiye yakın katılım kaydedilmiģtir. Programın ilk bölümünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı Sn. Ali BOĞA nın Türk Makine Sanayi ve Strateji Belgesi hakkında yaptığı açılıģ konuģmasının ardından sırasıyla Sanko Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Abdülkadir KONUKOĞLU, Alarko ġirketler Topluluğu Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Ġshak ALATON, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN birer konuģma yapmıģlardır. Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN tarafından ise Dünya Makine Sanayiinde Türk Makine Sanayinin Yeri ve Geleceği konulu bir sunum gerçekleģtirilmiģtir. Programın ikinci bölümünde ise 7 adet çalıģtay yapılarak çalıģtaylar sonunda ortaya çıkan görüģler derlenmiģ ve çalıģtay baģkanları tarafından tüm katılımcılara aktarıldıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı Sn. Ali BOĞA nın kapanıģ konuģması ile organizasyon son bulmuģtur. 11

12 Sektörün güncel sorunları ile çözüm önerilerini müzakere etmek üzere 21 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nde gerçekleģtirilen Türkiye Makine ve Teçhizat Ġmalatı Meclisi toplantısına Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN katılmıģtır. Söz konusu toplantıda Sn. Merih ESKĠN, Türkiye Makine ve Teçhizat Ġmalatı Meclisi BaĢkanlığı görevine seçilmiģtir. Türk Makine Sanayiinin ulaģmıģ olduğu seviyenin değerlendirilmesi, kamu alımlarının yerli üretimi destekleme noktasında sahip olduğu öneminin tartıģılması, sektörün beklentileri ve gelecek hedefi hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Birliğimiz organizasyonu ile 29 Mayıs 2010 tarihinde Gaziantep te Kamu Alımları ve Türk Makine Sanayi konulu bir etkinlik düzenlenmiģtir. Çok sayıda kamu kurumundan üst düzey yetkilinin katıldığı söz konusu etkinlikte Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN, MüsteĢar Sn. Ali BOĞA, Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali EREN konuģma yapmıģtır. Panelin ardından Sanko Makine A.ġ. tesisi ziyaret edilmiģ, söz konusu firma tarafından sağlanan açık alanda örnek yerli makineler kamu alıcıları tarafından incelenmiģ, firmaların ve Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi kuruluģların tanıtım materyalleri sergilenmiģtir. KOSGEB desteklerinin değerlendirilmesi ve iģbirliği imkanlarının tartıģılması amacıyla 01 Haziran 2010 tarihinde, Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından KOSGEB BaĢkanı Sn. Mustafa KAPLAN ziyaret edilmiģtir. Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki Birliklerimiz Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerinin tanıģma yemeği Genel Sekreterlik personelinin de katılımı ile Ankara Bilkent Otel de 03 Haziran 2010 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. Anılan yemeğe Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN ve TĠM BaĢkanı Sn. Mehmet BÜYÜKEKġĠ de katılarak birer konuģma yapmıģlardır. Makina Ġmalatçıları Birliği'nin (MĠB) 5 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleģtirilen Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN katılmıģtır. Söz konusu toplantıda, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sevda Kayhan YILMAZ MĠB in Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiģtir. Türk Makine Sanayinin dünyadaki geliģmelere ve küresel kriz etkisindeki yeni rekabet Ģartlarına uyumunu sağlamak amacıyla, sektörel sivil toplum örgütleri ve ilgili kamu kuruluģları ile iģbirliği içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan Makine Sektörü Strateji Belgesi taslağı hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere 15 Haziran 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz temsilcileri iģtirak etmiģtir. 12

13 TĠAD-Takım Tezgahları Sanayici ve ĠĢadamları Derneği tarafından 25 Haziran 2010 tarihinde Ġstanbul da yapılan Takım Tezgahları Sektörüne ĠliĢkin Güncel Mevzuat ve Son GeliĢmeler konulu panele Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tamer GÜVEN katılmıģtır. 26 Haziran 2010 tarihinde Silivri'de gerçekleģtirilen "2023 Türkiye Ġhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Sektörel Kırılımı Projesi kapanıģ toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN katılmıģlardır. TCDD nin, Yük TaĢımacılığı Pazar AraĢtırması Projesi adı altında yürüttüğü çalıģmalar çerçevesinde; TCDD Pazarlama Dairesi BaĢkan Yardımcısı Sayın Dr. Hülya ZEYBEK, Karya AraĢtırma ve DanıĢmanlık Ltd. yetkilisi Sayın Fatih MUTLU ve "ĠTALFERR S.P.A.+TRENITALĠA S.P.A" firmasından Sayın Margherita VAGLIO ile 28 Haziran 2010 tarihinde Genel Sekreterliğimde görüģmelerde bulunulmuģtur. Birliğimizin çalıģmaları ve projeleri hakkında bilgi vermek, makine ve aksamları sektörünün güncel sorunları ve taleplerini iletmek amacıyla, Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN, BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Sn. Serol ACARKAN, Üye Sn. Mehmet ġanal ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından 04 Ağustos 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı Sn. Ali BOĞA, DıĢ Ticaret MüsteĢarı Sn. Ahmet YAKICI, dönemin DıĢ Ticaret MüsteĢar Yardımcısı Sn. Ziya ALTUNYALDIZ, Ġhracat Genel Müdürü Sn. Ġbrahim ġenel ve Türk Eximbank Genel Müdür V. Sn. Necati YENĠARAS makamlarında ziyaret edilmiģtir. 27 Ağustos 2010 tarihinde Ġstanbul da basına yönelik düzenlenen iftar yemeği organizasyonuna 21 basın personeli katılım sağlamıģtır. Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı nın (KOSGEB) KOBĠ lere yönelik ihtiyaç analiz çalıģması kapsamında kullanılmak üzere sektörel bazda detaylı bilgilerin derlenmesi amacıyla çalıģtaylar düzenlenmiģ olup 16 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen Ġmalat Sektörü ÇalıĢtayı na Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sevda Kayhan YILMAZ katılmıģtır. Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN ın himayelerinde Türk Eximbank Genel Müdürlüğünden üst düzey temsilciler, TĠM Yönetim Kurulu ve Sektör Kurulu BaĢkanları nın katılımıyla 20 Eylül 2010 tarihinde TĠM de düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN ve BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN katılmıģtır. Türkiye nin 2023 Ġhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Programı projesi kapsamında belirlenen hedeflerin ulaģılabilir olduğunun izlenmesini teminen TĠM tarafından, Sektör Kurullarına sekreterya hizmeti veren Genel Sekreterliklerden 2009 yılı istihdam rakamı 13

14 ile 2013, 2018 ve 2023 yıllarına ait sektörel istihdam projeksiyonları ve 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 ve 2023 yıllarına iliģkin hedef ve öngörüler talep edilmiģ olup, Makine ve Aksamları sektörüne iliģkin istihdam istatistikleri ile anılan yıllara yönelik projeksiyonlar hazırlanarak Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ne iletilmiģtir. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi tarafından 2002 yılından bu yana gerçekleģtirilmekte olan Türkiye nin Ġlk 500 ve Ġkinci 500 Ġhracatçı Firması envanter çalıģmasında kullanılmak üzere TĠM Sektörler Konseyi üyelerinin temsil ettikleri sektörlere iliģkin 2009 yılı verilerine dayalı yorum ve analizleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN ın 2009 yılı ihracat verilerini değerlendirdiği yazısı Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ne iletilmiģtir. MAYSĠM (Makine Ana ve Yan Sanayii ĠletiĢim Merkezi) projemizin tanıtımı amacıyla, Ekim 2010 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi tarafından Konya da gerçekleģtirilen II. Ulusal TalaĢlı Ġmalat Sempozyumu ile eģzamanlı düzenlenen panele Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sevda Kayhan YILMAZ konuģmacı olarak katılmıģtır. Ayrıca sempozyum süresince MAYSĠM projesi hakkında info-stand aracığıyla katılımcılara bilgi verilmiģtir. Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN tarafından 8 Ekim 2010 tarihinde Ġstanbul da Bulgaristan Ticaret MüsteĢarı Sn. Ognian IVANOV, Bulgaristan Makine Üreticileri Odası BaĢkanı Sn. Ilia KELESHEV ve Bulgar Reklam Ajansı Ltd. yetkilileri ile Türk makine sektörü ve Bulgaristan ile iģbirliği olanaklarına iliģkin olarak bir görüģme gerçekleģtirilmiģtir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda 21 Ekim 2010 tarihinde gerçekleģtirilen Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmıģtır. Savunma Sanayii MüsteĢarlığı nda 9 Kasım 2010 tarihinde MüsteĢarlık temsilcilerinin katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan BÜYÜKDEDE ile Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından katılım sağlanmıģtır. Savunma Sanayii MüsteĢarlığı nda (SSM) 12 Kasım 2010 tarihinde SSM temsilcilerinin katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıya Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN katılmıģtır. 10 Kasım 2010 tarihinde Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Sn. Hikmet KURNAZ a Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN ve BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN tarafından ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. Makine sekörüne yönelik meslek okullarının açılması ve desteklenmesine iliģkin görüģmelerde bulunmak üzere, 30 Kasım

15 tarihinde Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN tarafından Milli Eğitim Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU ile makamında bir görüģme gerçekleģtirilmiģtir. 1 Aralık 2010 tarihinde TÜBĠTAK ta gerçekleģtirilen Bilim Teknolojileri Yenilik Politikaları Strateji Çerçevesi Değerlendirme Toplantısı na Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU katılmıģtır. Türkiye Ġhracat Kredi Bankası Aġ. (Eximbank) ve Birliğimiz iģbirliğiyle ilk kez hizmete sunulan Türk Makine Sektörüne Yönelik Ülke Alıcı Kredi Programı nın tanıtılması için 13 Aralık 2010 tarihinde Ġstanbul da bir basın toplantısı düzenlenmiģtir. Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN, BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN ve Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Sn. Necati YENĠARAS tarafından katılımcılara porgram hakkında bilgi verilmiģtir. Söz konusu toplantıya sektör temsilcileri, Makine Sanayi Sektör Platformu üyeleri ve basın mensupları olmak üzere 65 kiģi katılım sağlamıģtır. Genel Sekreterliğimize bağlı Birliklerin Yönetim Kurulları BaĢkanlarının koordinasyonu ve katılımı, DTM ve TCDD üst düzey yetkililerinin iģtirakiyle 20 Ocak, 2 ġubat, 2 Mart ve 7 Haziran 2010 tarihlerinde Demiryolu Nakliye Toplantıları gerçekleģtirilmiģtir. Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU nun da iģtirak ettiği söz konusu toplantılar öncesinde tüm Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri aracılığı ile ihracatçı firmalardan gelen sorunlar gündeme alınarak değerlendirilmiģtir. KURUM VE KURULUŞLARA GÖNDERİLMEK ÜZERE YAPILAN ÇALIŞMALAR Pazara giriģ çalıģmalarının koordinasyonu ile ilgili olarak DTM bünyesinde yeni bir yapılanma tesis edilmesi çerçevesinde; ikili ticari iliģkilerimizin yoğunlaģtırılacağı 15 hedef ülkeye (ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Hindistan, Brezilya, Kanada, Polonya, Nijerya, Mısır, Ġran, Suudi Arabistan, Cezayir, Libya, Ürdün, Katar) yönelik 2010 yılında Birliklerimiz tarafından gerçekleģtirilmesi planlanan faaliyetler ile hazırlanacak eylem planında yer almasında fayda görülen hususlara iliģkin görüģ ve öneriler TĠM e iletilmiģtir. Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN'ın himayelerinde, Maliye Bakanı Sn. Mehmet ġġmġek ve Tarım ve KöyiĢleri Bakanı Sn. Mehdi EKER'in katılımıyla düzenlen toplantıda, gündeme getirilmesinde fayda görülen Maliye Bakanlığı yetki ve görev alanına giren görüģ ve önerilere yönelik olarak Genel Sekreterliğimizce derlenen not DTM ye iletilmiģtir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner YILDIZ a sunulmak üzere adı geçen Bakanlığı ilgilendiren sorunlar ve çözüm önerileri derlenerek TĠM e iletilmiģtir. 15

16 Mal gruplarının farklı GTĠP seviyelerinde sınıflandırılması ve mevcut iģtigal sahası tanımlarının uluslararası normlarla örtüģmemesi, ihracat istatistiklerinin sağlıklı olarak değerlendirilmemesi ve buna bağlı olarak da sektör temsil kriterlerinin yeterince dengeli belirlenememesi nedeniyle Sektör Kurullarının görüģlerinin alınması ve alınan görüģlerin TĠM Yönetim Kurulu nca değerlendirilerek, nihai görüģlerin DTM ye sunulmasını teminen, Makine ve Aksamları Sektör Kurulu nca TĠM e sunulacak görüģte kullanılmak üzere Birliğimiz Yönetim Kurulu nca oluģturulan görüģlere iliģkin bir çalıģma yapılmıģ olup, TĠM e iletilmiģtir. TĠM Report Dergisi nin Birliklerimiz hakkında yapacağı haber çalıģması için istemiģ olduğu bilgiler hazırlanarak gönderilmiģtir. Avrupa Komisyonu ile Barselona sürecine taraf Akdeniz ülkelerinin ticaretten sorumlu Bakanlarının iģtirakiyle her yıl düzenlenen Avrupa- Akdeniz (Euro-Med) Ticaret Bakanları Konferansı kapsamında AB ve Akdeniz ülkeleri ile gerçekleģtirilmesi düģünülen ikili görüģmelerde dile getirilmesinde fayda görülen hususlara iliģkin üye firmalarımızdan derlenen bilgiler DTM ye gönderilmiģtir. Türkiye-BirleĢik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi nin (JETKO) ġubat ayında gerçekleģtirilmesi planlanan teknik toplantısı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen sorun ve konulara iliģkin üye firmalarımızla irtibata geçilerek derlenen bilgiler DTM ye gönderilmiģtir. Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında toplanması planlanan Yurt DıĢı Müteahhitlik ve Teknik MüĢavirlik Hizmetleri Konseyi Toplantısı nda gündeme getirilmesinde yarar görülen görüģlere iliģkin olarak Genel Sekreterliğimize ulaģan görüģler TĠM e iletilmiģtir. TĠM BaĢkanı Sn. Mehmet BÜYÜKEKġĠ nin Devlet Bakanı Sn. Hayati YAZICI ile yaptığı görüģmede gündeme getirilmek üzere ihracatçı firmalarımızın gümrüklerde yaģadıkları güncel ve acil sorunlar derlenerek TĠM e gönderilmiģtir. Suudi Arabistan'daki inģaat ihaleleriyle ilgili Genel Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan bilgi notları üyelerimize sirküler yoluyla gönderilmiģtir yılının ikinci yarısında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaret ve Çevre Komitesi bünyesinde düzenlenen ve çevresel amaçlar için etiketleme ile karbon izi uygulamaları gibi konuların ele alındığı toplantının hazırlık çalıģmalarında yararlanmak üzere derlenen bilgiler DTM ye bildirilmiģtir. TĠM tarafından gönderilen TĠM YurtdıĢı Temsilcilikleri KuruluĢ ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Taslağı Birliklerimiz Yönetim Kurullarına 16

17 duyurulmuģ olup, taslağa iliģkin hazırlanan görüģ ve öneriler TĠM e bildirilmiģtir. OAĠB Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Birliklerimize üye firmalarımızın iletiģim bilgilerinin güncellenme çalıģmaları yapılmıģtır. Subconturkey dergisinin Temmuz ayında yayınlanacak Platin Özel eki için Orta Anadolu Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliği nin Makine Sektöründe Türk Sanayisine ve Ġhracata Katkıları konulu bir yazı hazırlanmıģtır. Capital Dergisi nin sektörlerin ufuktaki hedeflerini içeren haber çalıģması çerçevesinde makine sektörünün hedefleriyle ilgili olarak talep etmiģ olduğu bir not ile Makine Tek ve Platin Dergileri nin istemiģ olduğu bilgiler gönderilmiģ, ayrıca MÜSĠAD için makine sektör notu hazırlanmıģtır. Enerji ve Tabii Kaynaklar ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına sunulmak üzere hazırlanan raporlar için sektörlerimizin alt sektör bazında enerji ve iģçilik maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki oranı ve enerji maliyetlerinin toplam cirolarına oranları ile ilgili olarak Birliklerimiz Yönetim Kurulu üyelerinden alınan görüģler TĠM e iletilmiģtir. DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliğleri nin revize edilmesine iliģkin 2011 yılı mevzuatı hazırlık çalıģmalarına iliģin üye firmalarımızdan alınan görüģler DTM ye iletilmiģtir. Gümrük MüsteĢarlığı nın 2009/100 sayılı Antrepolara Geçici Depolanan EĢya Statüsünde EĢya Alımının Sonlandırılması na iliģkin Genelgesi ile Gümrük Yönetmeliği nin 83/4 Maddesinde yapılan değiģikliğin uygulanmasına yönelik olarak alınan kolaylaģtırıcı tedbirlerle bahse konu uygulamaların ihracat ve lojistik sektörleri üzerindeki etkilerine iliģkin üye firmalarımızdan alınan görüģler TĠM e iletilmiģtir. Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yayınlanmak ve üyelerimize gönderilmek üzere Türkiye Ekonomisi ve Dünya Ekonomisi ne iliģkin notlar hazırlanarak revize edilmiģtir. Düzenlenen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantıları, Ortaklık Komitesi Toplantıları, heyet organizasyonları vb. faaliyetlerde faydalanılmak ve toplantılar sırasında gündeme getirilmek üzere; ülkemiz ile AB ve Akdeniz ülkeleri, ABD, Angola, Arjantin, ASEAN ülkeleri, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Ekvator Ginesi, Etiyopya, FildiĢi Sahilleri, Gana Cumhuriyeti, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Ġngiltere, Kanada, Katar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Latin Amerika ülkeleri, Libya, Meksika, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Suriye, Suudi Arabistan, ġili, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Vietnam ve Yunanistan arasında 17

18 yatırım, ticaret ve diğer iģbirliği olanakları ile iki ülke iliģkilerinin güncel durumu, iģbirliği önerileri ve ihracatta yaģanan sorunlarla çözüm önerileri hakkında üye firmalarımızın görüģleri göz önünde bulundurularak hazırlanan notlar DTM ve TĠM e iletilmiģtir. Birliğimiz iģtigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları OAĠB ve Türkiye geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif olarak takip edilmiģtir. Ayrıca, Makine ve Aksamları sektörünün Türkiye geneli gerçekleģen dıģ ticaret verileri de hazırlanmıģtır. Birliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla 2010 yılında Ankara da aģağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleģtirilmiģtir: EĞĠTĠM KONULARI OSTĠM SĠNCAN 1- DıĢ Ticarete GiriĢ 21 Ekim Aralık Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama 26 Kasım Aralık DıĢ Ticaret Mevzuatı 03 Aralık Aralık Dahilde ĠĢleme Rejimi 10 Aralık Aralık Ġhracatta E-Pazarlama 17 Aralık Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 24 Aralık 2010 Ayrıca, Gümrük MüsteĢarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi BaĢkanlığı nca yürütülmekte olan Mobil Gümrük Projesi nin tanıtımına yönelik olarak 29 Aralık 2010 tarihinde Ostim DanıĢmanlık ve Eğitim Merkezi nde; 30 Aralık 2010 tarihinde Sincan da Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi nde birer eğitim semineri gerçekleģtirilmiģtir. Anılan BaĢkanlık personelince Gümrük Beyannamesine eklenen belgelerin elektronik ortama aktarılması amacıyla hazırlanan E-Belge uygulamasının ve Kağıtsız Gümrük Beyannamesi iģlemlerinin Gümrük Ġdaresindeki iģ süreçlerinin tanıtımı yapılmıģ ve katılımcıların soruları cevaplandırılmıģtır. ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artıģ oranları takip edilmiģ ve söz konusu parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak tablo ve grafik halinde hazırlanmıģtır. Yurt dıģı Ticaret MüĢavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize ulaģan ithal talepleri, ihraç ve iģbirliği teklifleri, fuar ve ihale duyuruları derlenerek WEB sitemizde yayınlanmakta ve üye firmalarımıza, ilgili Dernek-Birliklere e-posta yoluyla gönderilmektedir. Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği web sitesi (www.oaib.gov.tr) ve Birliğimiz web siteleri (www.makinebirlik.com.tr, yeni tasarımı ve uygulamaları ile zenginleģtirilerek hizmete açılmıģtır. Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak DTM nin Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler 18

19 çerçevesinde, Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iģlemlerinin gerçekleģtirilmesine 2010 yılında da devam edilmiģtir. Bu kapsamda; Belge müracaatları, 01 Nisan 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren DĠR e ĠliĢkin ĠĢlemlerin Bilgisayar Veri ĠĢleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair (2005/9 ve 2007/2) sayılı Tebliğler çerçevesinde değerlendirilerek, firmalar DĠR Otomasyon Sistemine tanıtılmıģtır. 25 Aralık 2006 tarihinden itibaren devam eden, Ġhracat 2006/12 Sayılı Tebliğ hükümleri kapsamında elektronik ortamda düzenlenen ve revize edilen Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgeleri nin basılı nüshalarının düzenlenmesi iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Tüm Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri DĠR Otomasyon Projesi kullanıcılarının Elektronik Ġmza Kartları, DTM nin 14 Nisan 2008 tarih ve 2973 sayılı yazılarına istinaden Genel Sekreterliğimizce TUBĠTAK-UEKAE ile yapılan sözleģme çerçevesinde temin edilmekte olup, 2010 yılı içerisinde 62 adet e-imza kartı çıkartılmıģtır. Ayrıca, DTM nin 29 Kasım 2010 tarih ve 6696 sayılı yazısında Bilgi DTM Raporlama Projesinde kullanılacak e-imza kartlarının temin iģinin de Genel Sekreterliğimizce yürütülmesi istenmiģ olup, bu konuda ihtiyaç tespitine iliģkin çalıģmalar yapılmaktadır yılında Genel Sekreterliğimiz Mevzuat ve TeĢvik ġubesine gelen ve sonuçlanan müracaatların dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır. SONUÇLANAN Taahhüt Hesabının Kapatılması 509 DĠR Otomasyon Sistemine 801 Tanımlama Nüsha Belge Döküm 2005 DTM tarafından uygulaması Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve destekleri kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiģ ve eksiği olmayan dosyalar sonuçlandırılarak ilgili kurumlara ve ihracatçı firmalara bildirilmiģtir. Bu bağlamda; 2004/6 sayılı Yurt DıĢında Milli veya Bireysel Düzeyde GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğ ile 2009/5 Sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğ kapsamında 605 adet Bireysel Düzeyde Fuar Desteği, 31 adet Milli Katılım Fuar Desteği ve 20 adet Organizatör TeĢvik Dosyası olmak üzere toplam 656 adet dosya iģleme alınmıģ ve 304 adet (2009 yılına ait 97 dosya, 2008 yılına ait 15 dosya) dosyanın iģlemi sonuçlandırılmıģtır. Ayrıca, 53 adet dosya iptal edilmiģ, 8 dosya baģka Birliklere intikal ettirilmiģtir. 19

20 2010/6 sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Genel Sekreterliğimize müracaatta bulunan, 82 adet firmanın dosya iģlemleri, 4 yıllık süreyi kapsaması nedeniyle Tebliğ gereği devam etmektedir. ĠĢlemleri devam eden dosyalarla ilgili 2010 yılında 42 adet dosya baģvurusu Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına alınmıģtır. 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması ve Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ e iliģkin olarak Birliklerimiz üyesi 9 firma Turquality Destek Programı hükümlerinden faydalanmaktadır. Söz konusu 9 firmanın 2010 yılında 341 adet müracaatı olup, 43 adet dosya iptal edilmiģ, 34 adet dosyanın (2009 yılından 21 dosya, 2008 yılından 9 dosya) iģlemi sonuçlandırılmıģtır. 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yıl içerisinde Genel Sekreterliğimize intikal eden 137 adet dosya iģleme alınmıģ, 55 adet dosya (2009 yılından 21 dosya, 2008 yılından 1 dosya) sonuçlandırılmıģtır. 20 adet dosya iptal edilmiģ, 2 dosya da baģka Birliklere gönderilmiģtir. 2006/6 sayılı Pazar AraĢtırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında yıl içerisinde 35 adet firma dosyası iģleme alınmıģ, 27 adet dosya (2009 yılından 17 dosya, 2008 yılından 2 dosya) sonuçlandırılmıģtır. 5 adet dosya iptal edilmiģ, 9 adet dosya ĠGEME ye, 2 dosya baģka Birliklere gönderilmiģtir. Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve DTM talimatları çerçevesinde, gelen talepler değerlendirilerek, bekletilmeden ilgili kurum, kuruluģ ve talep sahibi firmalara kısa sürede cevapları intikal ettirilmiģtir. Ayrıca bu konuda, firmalara talepleri halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde uzmanlarımız aracılığıyla gerekli açıklamalar yapılmıģtır yılı Temmuz ayından bu yana, dıģ ticaretle ilgili her konuda üyelerimizden, diğer firmalardan, üniversiteler, kurum ve kuruluģlar ile diğer kiģilerden, telefon, e-posta ve faks ile ulaģan tüm sorulara, Genel Mevzuat ve Bilgi DanıĢma Servisince en kısa sürede cevap verilmektedir. Söz konusu Servis tarafından; Ġlk defa ihracat yapacak olan ve üye olmak için gelen firmalarımız ile stajyer öğrencilere Genel Sekreterliğimizde dıģ ticaret konularında genel sunum yapılmıģtır. Ġhracatçılarımıza ticari bilgi sağlama ve rehberlik hizmetlerimiz kapsamında, dıģ taleplere ulaģma ve ihracatçılarımızın pazar araģtırmalarına, yeni pazarlar bulmalarına katkı sağlamak amacıyla, ilgilenilen pazarlarla ilgili olarak üyelerimizce talep edilmesi halinde o 20

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 12 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

MAKİNE TANITIM GRUBU 30 EYLÜL 2011

MAKİNE TANITIM GRUBU 30 EYLÜL 2011 30 EYLÜL 2011 Makine Tanıtım Grubu (MTG), Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği tarafından 2007 yılında, Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 2 Temmuz 2007 tarihli onayı ile makine sektörünün yurt içinde ve

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı

Makine Sanayii Sektör Platformu Toplantısı. 22 Şubat 2014, İstanbul

Makine Sanayii Sektör Platformu Toplantısı. 22 Şubat 2014, İstanbul Makine Sanayii Sektör Platformu Toplantısı 22 Şubat 2014, İstanbul Kuruluş Bilgileri Makine sektöründe ortak akılla stratejik kararların alınmasını ve bu kararlar doğrultusunda çalışmaların daha verimli

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİNDE 2. SIRADADIR

MAKİNE SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİNDE 2. SIRADADIR TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ MAKİNE SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİNDE 2. SIRADADIR 1,9 TRİLYON DOLAR İLE DÜNYA İHRACATINDAN %12,2 PAY ALAN MAKİNE SEKTÖRÜ; PETROL ÜRÜN GRUBUNDAN SONRA 2. KONUMDADIR. TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 Konya 12. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı Hidrolik Pnömatik Özel Bölümü

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibarıyla 2010 yılında en fazla makine ihracatı gerçekleştiren ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2013 BELEX 2013 BURSA 4. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2013 BORUTEK 2013 İCAT 2013 5 8 Aralık 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ

MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ I. SEKTÖRÜN DÜNYA TĠCARETĠ A. ĠTHALAT 24 yılında 1.2 trilyon $ olan dünya makine ve aksamları sektörü ithalatı (84. fasılın tamamı) beģ yıl içerisinde % 32,5 oranında

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece Ġstanbul ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. ARAġTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESĠ 3 1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAġTIRMANIN

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler)

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Katılımcı: 87 si yabancı toplam 365 katılımcı Ziyaretçi: 3.465 i yabancı toplam 15.934 ziyaretçi Katılımcı Ülke: 37 Ziyaretçi Ülke: 119 Konuk Ülke: Kosova Fuar

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU 2017 smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN ISAF MARKASI 21. 21.si düzenlenen ISAF; Güvenlik, Bilişim Güvenliği, Akıllı Bina, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yangın,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

MAKİNA SEKTÖRÜ RAPORU

MAKİNA SEKTÖRÜ RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MAKİNA SEKTÖRÜ RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2010/2 Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 1 Şekiller Listesi... 1 Kısaltmalar

Detaylı

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI Kayseri ili yılı Ocak -Ekim ayı dönemi( İlk on aylık) ihracat rakamlarında %, küçülme söz konusu olmuştur. yılı Ekim ( İlk

Detaylı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı - plastik sanayicisinin derneği - PAGDER Reha GÜR PAGDER Başkanı PAGDER Örgütlenmeye başlama 1950 1960 1969 2000 2017 Resmi Kuruluş 19.06.1969 PAGDER Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM

İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM İKLİMLENDİRME SANAYİİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TURKISH HVAC-R EXPORTER S UNION)

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66

Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 T.C. BAġBAKANLIK DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (UĠB) Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 Konu : Fuar TeĢvikleri Hakkında (Web, E-mail) ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 Ġhracata Yönelik

Detaylı

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ A- Yurt dıģı Pazar AraĢtırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 11. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı IHS KONYA 2014 Konya 11. Isıtma, Soğutma, Havalandırma,

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

Ambiente Almanya Frankfurt Fuarı : (12-16 Şubat 2010 ) Practical World İnternational Hardware Fuarı : (28 Şubat -3 Mart 2010 )

Ambiente Almanya Frankfurt Fuarı : (12-16 Şubat 2010 ) Practical World İnternational Hardware Fuarı : (28 Şubat -3 Mart 2010 ) 2010 Ambiente Almanya Frankfurt Fuarı : (12-16 Şubat 2010 ) Practical World İnternational Hardware Fuarı : (28 Şubat -3 Mart 2010 ) Bauma Fuarı : (19-25 Nisan 2010) Hong Kong Housware Fair Fuarı : (20-23

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 580 22/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 63 Sayın Üyemiz, 1. Macaristan 7. Tarım

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı