ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,"

Transkript

1 ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz, çalıģmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate alarak, ortak hedeflerin gerçekleģtirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalıģmalar yapmıģtır. Bu dört yıllık dönemin 2010 yılını kapsayan ilk yılına ait faaliyetlerimizi aģağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza gelmiģ bulunuyoruz. Sayın Üyelerimiz, 2010 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını kesintisiz biçimde yapmıģtır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleģtirilen faaliyetleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz : TURQUM (TURKISH QUALITY OF MACHINERY) Makine ve Aksamları Ġhracatçı Birliği, markalaģma stratejisi çerçevesinde istikrarlı ihracat artıģı ile makine imalat sanayinde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere tüm teknoloji kullanımı, kaliteli ürün ve üretiminin yanı sıra uluslararası pazarlarda markalaģma bilincinin artırılması amacıyla sadece makine sektörüne özel bir marka olan TURQUM markasını yaratmıģ ve tescil ettirmiģtir. Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliği, çalıģmaları 2006 yılında baģlayan TURQUM markası ile ilgili 3. taraf Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetine iliģkin yapıyı akademisyenlerin ve sektör uzmanlarının desteğini almak suretiyle oluģturmuģ ve 2008 yılı ilk yarısında aktif hale getirmiģtir itibarıyla, 15 firmamız TURQUM kalite markası almaya hak kazanmıģtır. 8 firmamızın da belgelendirme süreçleri devam etmektedir. 1

2 TURQUM MARKALI FİRMALAR (2010 yıl sonu itibarıyla) 1 HĠDROMEK ĠĢ Makineleri 2 LAYNE BOWLER Pompa 3 EKOMAK Kompresör 4 VĠNÇSAN Vinç 5 DOĞUġ VANA Vana 6 DALGAKIRAN Kompresör 7 HĠDROKON Mobil Vinç 8 MEKA MÜHENDĠSLĠK Beton Santrali 9 ERMAKSAN Takım Tezgahı 10 ÇESAN ÇEVRE SAĞLIĞI Asfalt Plenti 11 YILMAZ PVC VE ALĠMÜNYÜM ĠġL.MAKĠNALARI Plastik ĠĢleme Makineleri 12 ÇAKMAK VĠNÇ Vinç 13 ÖZ-KAN MAKĠNA ELEMANLARI Vana 14 NETMAK Ġstif Makineleri 15 AKYAPAK Takım Tezgahları TURQUM belgelendirmesi kapsamında; 2010 yılında gerçekleştirilen Belgelendirme Denetimleri: Ocak 2010 HĠDROKON KONYA HĠDROLĠK MAKĠNA SAN. LTD. ġtġ. 30 Mart 2010 ÇESAN ÇEVRE SAĞLIĞI SAN.LTD.ġTĠ Nisan 2010 CMAK-ÇAKMAK VĠNÇ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ Mayıs 2010 KM KÜMSAN VĠNÇ SĠSTEMLERĠ A.ġ Haz MEKA BETON SANTRALLERĠ ĠMALAT SAN. VE TĠC. A.ġ Eylül 2010 YILMAZ PVC VE ALÜMĠNYUM ĠġL.EME MAKĠNELERĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ Eylül 2010 ERMAKSAN MAKĠNA SAN. VE TĠC. A.ġ Eylül 2010 NETMAK METAL MAK. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ Ekim 2010 AKYAPAK MAKĠNA SAN TĠC. LTD. ġtġ Ekim 2010 ÖZ-KAN MAKĠNE SAN. TĠC. LTD. ġtġ 2010 yılında gerçekleştirilen Gözetim Denetimleri: 26 Mayıs 2010 HĠDROMEK HĠDROLĠK MEKANĠK MAKĠNE ĠMALAT SAN. VE TĠC. A.ġ. 28 Ekim 2010 EKOMAK END. KOMPRESÖR MAK. SAN. TĠC. Aġ 20 Aralık 2010 DALGAKIRAN KOMPRESÖR A.ġ. 2

3 7 Ekim 2010 tarihinde Ġstanbul da PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) tarafından üyelerine yönelik olarak düzenlenen bir eğitim programı kapsamında TURQUM hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz temsilcisi katılmıģtır. TURQUM kalite markası hakkında bilgi vermek üzere, Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında 28 Ekim 2010 tarihinde DTM de yapılan toplantıya dönemin DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı MüsteĢar Yardımcısı Sn. Ziya ALTUNYALDIZ, Ġhracat Genel Müdürü Sn. Ġbrahim ġenel, Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Sn. DerviĢ ÖZTÜRK, Eximbank Genel Müdür Vekili Sn. Necati YENĠARAS, Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN, BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN katılmıģlardır. Söz konusu toplantıda TURQUM markasının vizyon hedefleri hakkında basına bilgi verilmiģtir. 8 Kasım 2010 tarihinde DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nda, Sn. Ziya ALTUNYALDIZ BaĢkanlığında gerçekleģtirilen TURQUM toplantısına; DTM yetkililerinin yanısıra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, TÜRKAK ve KOSGEB temsilcilerinin yanısıra Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN katılım sağlamıģtır. 10 Kasım 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN baģkanlığında yapılan TURQUM Kalite Markası tanıtım toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN, BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN, Üye Sn. Mehmet ġanal ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından katılım sağlanmıģtır. Bu toplantılarda; TURQUM markasının ilgili kamu kuruluģları nezdinde kabul görmesi ve desteklenmesi adına giriģimlerde bulunulmuģtur. TURQUM, Makine Sanayi Strateji Belgesi nde yer almıģtır. 12 Kasım 2010 tarihinde, TURQUM için TÜRKAK a (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon baģvurusu yapılmıģtır. SEKTÖR KOMİTE TOPLANTILARI Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) üyelerinin ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali EREN in katılımıyla 2 Kasım 2010 tarihinde ilgili alt sektörde TURQUM Ģartnamesi hazırlanması için sektör komitesi toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. SA15-Basınçlı Kaplar ve SA16- Brülörler ġartnameleri hazırlanmıģtır. 15 Aralık 2010 tarihinde ĠSKĠD (Ġklimlendirme Soğutma Klima Ġmalatçıları Derneği) tarafından organize edilen TURQUM - Ġklimlendirme Sektör Komitesi ÇalıĢmalarına Yönetim Kurulu Üyesi 3

4 Sn. Mehmet ġanal ve Genel Sekreterliğimiz personeli katılmıģtır. Söz konusu toplantı neticesinde SA14-Ġklimlendirme Soğutma Klima Cihazları Ürün Uygunluk ġartnamesi hazırlanmıģtır. MAKİNE TANITIM GRUBU FAALİYETLERİ Makine Tanıtım Grubu (MTG), Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından makine sektörünün yurt içinde ve dıģında daha etkin bir Ģekilde tanıtılabilmesi, sektör ihracatının artırılması, yurt içinde ve yurt dıģında imajının geliģtirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi, markalaģma ve ortak tanıtım çalıģmalarının organize edilmesi amacıyla gerekli finansmanın sağlanmasına yönelik olarak Birliğimizin 11 Nisan 2007 tarihinde gerçekleģtirilen 2006 yılı Olağan Genel Kurulu nda kararlaģtırılarak faaliyete geçmiģtir. Makine Tanıtım Grubu (MTG) kararları doğrultusunda 2010 yılında çeģitli faaliyetler ve çalıģmalar yürütülmüģtür. Bunlardan baģlıcaları Ģunlardır; 22 Ocak 2010 tarihinde gerçekleģtirilen Makine Sektör ÇalıĢtayı Koordinasyon Toplantısı na DTM Ġhracat Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Sn. Ali Rıza OKTAY, MTG Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz temsilcileri katılmıģtır. Türkiye Ġçin Tıkır Tıkır Toplantılar adıyla Anadolu buluģmalarını baģlatan Makine Tanıtım Grubu (MTG) ilk toplantısını 27 Ocak 2010 tarihinde Konya da gerçekleģtirmiģtir. Söz konusu toplantıda DTM Ġhracat Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Sn. Ali Rıza OKTAY ve MTG Üyesi Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ile Prof. Dr. Deniz GÖKÇE konuģmacı olarak yer almıģtır. TĠM koordinasyonunda baģlatılan 2023 Türkiye Ġhracat Stratejisinin Sektörel Kırılımı Projesi kapsamında 28 Ocak 2010 tarihinde gerçekleģtirilen Makine Sektör ÇalıĢtayı yapılmıģ, söz konusu projenin son adımı olarak 11 Mart 2010 tarihinde Ġstanbul da bir kapanıģ toplantısı düzenlenmiģtir. Söz konusu toplantıya DTM Ġhracat Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Sn. Ali Rıza OKTAY, BaĢkan Sn. Adnan DALGAKIRAN, MTG Üyeleri Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz temsilcisi katılım sağlamıģtır. 4-7 ġubat 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen WIN Fuarı 1. Faz ve ġubat 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen WIN Fuarı 2. Faza Makine Tanıtım Grubu adına bir info-stand ile katılım sağlanmıģtır. 3-7 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen Sodex Fuarı na Makine Tanıtım Grubu adına bir info-stand ile katılım sağlanmıģtır. 4

5 8-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Poznan/Polonya da düzenlenen ITM POLAND Mach-Tool-Machine Tools Exhibition Fuarı na Makine Tanıtım Grubu adına bir info-stand ile katılım sağlanmıģtır. Makine Tanıtım Grubu nun ana sponsorluğunda 25 Haziran 2010 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleģtirilen Yıldızlı Projeler YarıĢması na MTG Üyesi Sn. Merih ESKĠN jüri üyesi olarak katılım sağlamıģtır. Makine Sanayii Sektör Platformu üyeleri, Ġstanbul da faaliyet gösteren diğer ihracatçı birliklerinin temsilcileri ve basının davetli olduğu iftar yemeği 2 Eylül 2010 tarihinde Ġstanbul Conrad Otel de organize edilmiģ ve söz konusu etkinliğe TĠM BaĢkanı Sn. Mehmet BÜYÜKEKġĠ de katılmıģtır. Ġstif Makineleri Distribütörleri ve Ġmalatçıları Derneği (ĠSDER) tarafından 30 Eylül 2 Ekim 2010 tarihleri arasında Ġstanbul da düzenlenen FEM (Federation of European Material Handling - Avrupa Ġstif Makineleri Federasyonu) Ġstanbul 2010 Kongresi kapsamında 1 Ekim de düzenlenen Gala Yemeğinde Makine Tanıtım Grubu Üyesi Sn. Serol ACARKAN tarafından Makine Ġmalat Sanayiine iliģkin bir konuģma gerçekleģtirilmiģtir. 22 ülkeden 80 CEO ve 140 üst düzey yöneticinin katıldığı Kongreye Makine Tanıtım Grubu da ana sponsor olarak bir info-stand ile katılım sağlamıģtır. Ankara Sanayi Odası ve Forum Fuarcılık GeliĢtirme A.ġ. iģbirliği ile 1-5 Ekim 2010 tarihleri arasında Ankara da düzenlenen Ankara Sanayi Fuarı na (ANSAF 10) Makine Tanıtım Grubu adına bir infostand ile katılım sağlanmıģ ve fuar ziyaretçilerine sektör katalogu, TURQUM katalogu, MOMENT dergisi, makine veri tabanı CD si dağıtılarak bilgi verilmiģtir. DTM Ġhracat Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Sn. Ali Rıza OKTAY, MTG Üyesi Sn. Sevda Kayhan YILMAZ ve DTM ile Genel Sekreterlik temsilcilerinin katılımıyla 29 Kasım 2010 tarihinde Genel Sekreterliğimizde 1. Almanya ÇalıĢma Grubu Toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Makine Tanıtım Grubu na ait web sitesi (www.makinetanitimgrubu.org) yenilenerek siteye ihracatçı firmalara ait iletiģim bilgilerine ulaģılmasını sağlayan bir arama motoru, ihracat sürecini kolaylaģtıran bilgiler ve makine sektörüne ait projelere direkt eriģimi sağlayan bölümler eklenmiģtir. Sitede ayrıca geniģ kapsamlı ülke raporlarına eriģim, Avrupa Birliği ile ilgili geliģmelerin takip edildiği bir bölüm ve Moment Expo dergisine eriģim de yer almaktadır. Makine sektöründe güç birliğine gidilmesi, ortak akılla stratejik kararların alınması ve bu kararlar ıģığında çalıģmaların daha verimli yapılmasını sağlamak amacıyla sektörde faaliyet gösteren Dernek, Birlik, Oda ve OSB lerin bir araya gelinmesi yönünde Birliğimiz 5

6 Yönetim Kurulu nun aldığı karar doğrultusunda kurulan ve Ģu anda 28 Dernek, Birlik, Oda ve OSB den oluģan Makine Sanayii Sektör Platformu nun sekretarya görevi ve çalıģmaları Genel Sekreterliğimizce yürütülmektedir. Platformda yer alan Dernek/Birlik/OSB/Oda ların faaliyetleri ile ilgili maddi destek talepleri hakkında alınan baģvurular Makine Tanıtım Grubu (MTG) tarafından maddi destek kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiģ ve 53 baģvurudan 42 tanesi MTG kararı ile onaylanmıģ olup, Makine Tanıtım Grubu Bütçesinden ,67 TL, $ ve maddi destek sağlanan MSSP üyelerinin faaliyetleri aģağıda yer almaktadır: o AKDER (Akışkan Gücü Derneği): CETOP (Avrupa AkıĢkan Gücü Birliği) üyeliği yıllık aidatı ve CETOP un genel kurul toplantısına katılım o AUSD (Anadolu Un Sanayicileri Derneği): Web sitesi yapılandırılması o BESİAD (Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği): Makine Teknolojisi Alanında Okul-Sanayi ĠĢbirliği Alt Yapı ÇalıĢmaları Projesi ne yönelik olarak teknik bilgi içeren ve eğitim amaçlı CD oluģturma, öğretmenlere hizmet içi eğitim ve program geliģtirme eğitimleri verme ve workshop düzenlenmesi çerçevesinde danıģmanlık ve eğitim ile CD ve kitapçık yapımı, web sayfası güncelleme ve geliģtirme projesi o ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği): ENOSAD Tanıtım Toplantıları nın düzenlenmesi, web sitesi yapılandırılması o İMDER (Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği): Bauma ĠnĢaat Makineleri, Malzemeleri, Makine, Madencilik ve ĠĢ Makineleri, Yapı Araç ve Ekipmanları Fuarı nda gerçekleģtirilen Türk makine sektör konferansı organizasyonu, ECED (Avrupa ĠĢ Makineleri Distribütörleri Birliği) in yıllık üyelik aidatı, ECED in toplantısına katılım masrafları, CECE nin (Committee for European Construction Equipment) yıllık üyelik aidatı ve söz konusu Derneğin toplantısına katılım, web sitesinin yeniden tasarımı, Ġstif, Kaldırma, Yükleme Ekipmanları Federasyonu nun alt derneği olan ERF ye (European Racking Federation) üyelik ve söz konusu Derneğin toplantılarına katılım o İMMB (İş Makineleri Mühendisleri Birliği Derneği): Web sitelerinin yenilenmesi o İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği): Avrupa Ġstif Makineleri Federasyonu (FEM) yıllık üyelik 6

7 aidatı ve seyahat masrafları, 29 Eylül 2 Ekim 2010 tarihleri arasında Ġstanbul da düzenlenen FEM (Federation of European Material Handling - Avrupa Ġstif Makineleri Federasyonu) Ġstanbul 2010 Kongresi nin düzenlenmesi, web sitesi yapılandırılması o İSKİD (İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği): Chillventa Fuarı nda stand açılması, EUROVENT (Avrupa Soğutma ve Havalandırma Cihazı Üreticileri) üyelik aidatı, IIR (International Institute of Refrigeration) üyelik aidatı, EUROVENT Genel Kurul ve Yıllık Toplantısına katılım, çok dilli üye ve sektör katalogu basımı o MİB (Makine İmalatçıları Birliği) : PNEUROP (Avrupa Kompresör ve Pnömatik Aletler Ġmalatçıları Birliği) üyelik aidatı, CECIMO nun (Avrupa Takım Tezgahları Ġmalatçıları Birliği) Ġzmir de gerçekleģtirilen Yöneticiler Toplantısının organizasyonu, Eylül 2010 tarihleri arasında Chicago da gerçekleģtirilen Uluslararası Ġmalat Teknolojileri Fuarı na katılım, Almanya nın Frankfurt kentinde 30 Kasım-4 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleģtirilen Euromold 2010 Uluslararası Kalıp ve Kalıp Teknolojileri Fuarı na katılım o PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği): EUROMAP teknik önerilerinin tercümesi, Ġzmir de düzenlenen Plastik ve Plastik Makine Sektörleri Özdeğerlendirme Toplantısı nın organizasyonu, Buyers Guide ın (Sektör Katalogu) basımı, söz konusu katalog ve sektörün tanıtımı ile ilgili yurt dıģında yayınlanan periyodik sektörel dergilere ilan verilmesi, web sitesinin kurulması o POMSAD (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği): CEIR in (Avrupa Vana Sanayicileri Derneği) yıllık üyelik aidatı, EUROPUMP ın (Avrupa Pompa Sanayicileri Derneği) yıllık üyelik aidatı, CEIR yıllık olağan toplantısı ve Genel Kuruluna katılım, Valve Life Cycle Cost ile Safety Integrity Level kılavuzlarının teknik tercüme masrafları, basımı ve söz konusu direktiflerin telif ücreti, internet sitesinin daha etkin ve kullanıģlı hale getirilmesini teminen sitenin tasarımında ve alt yapı uygulamalarında değiģiklik yapılması, EUROPUMP ın yayınlamıģ olduğu 4 adet teknik kılavuzun tercüme masrafları, Almanya nın Düseldorf kentinde 30 Kasım-2 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleģtirilen Valve World 2010 Fuarı na katılım o TARMAKBİR (Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği): 28 Ekim-1 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya da gerçekleģtirilen Tarım Makineleri Sektör BuluĢması nın düzenlenmesi, Mondo Macchina - Machinery World isimli yabancı sektörel dergiye reklam verilmesi 7

8 TİCARET HEYETLERİNE KATILIM CumhurbaĢkanımız Sn. Abdullah GÜL ün baģkanlığında, TĠM organizasyonunda TUSKON tarafından Mayıs 2010 tarihleri arasında Kazakistan a yönelik gerçekleģtirilen Ticaret Heyeti organizasyonuna Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hasan BÜYÜKDEDE ve Sn. Mehmet ġanal katılmıģlardır. Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN BaĢkanlığında DTM Koordinatörlüğü, TĠM organizasyonu ve Doğu Anadolu Ġhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından Haziran 2010 tarihlerinde Erbil/Irak ta düzenlenen Ticaret Heyetine Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN katılmıģtır. DTM koordinasyonu ve TĠM organizasyonu ile Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında Temmuz 2010 tarihleri arasında ABD nin Chicago, Los Angeles, Houston ve Atlanta Ģehirlerine yönelik düzenlenen ziyarete Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN katılmıģtır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Ömer DĠNÇER baģkanlığında Ekim 2010 tarihlerinde Kenya/Nairobi de düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı na Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tamer GÜVEN katılmıģtır. FUARLARA KATILIM Eylül 2010 tarihlerinde Brno/Çek Cumhuriyeti nde düzenlenen 52. MSV Uluslararası Mühendislik Fuarı na inceleme ve milli katılım fuarı düzenlenmesi hususunda değerlendirme yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Tamer GÜVEN, Sn. Ferdi Murat GÜL ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. 6-8 Ekim 2010 tarihlerinde Tahran/Ġran da düzenlenen 10. Uluslararası Tahran Sanayi Fuarı nı gözlemlemek ve Ġran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası, Ticaret Bakanlığı, Ġran Fuarlar Ġdaresi vb. kuruluģlarla resmi temaslarda bulunmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet ġanal ve Genel Sekreterliğimiz temsilcisi tarafından ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. Arap yarımadasının en büyük yapı fuarı olan The BIG 5 SHOW Uluslararası Yapı ve ĠnĢaat, Su Teknolojileri & Çevre, Cam & Metal, Havalandırma & Soğutma, Temizlik & Bakım Fuarı na yönelik milli katılım organizasyonu Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri tarafından 56 firma ve Seramik Tanıtım 8

9 Grubu nun katılımı ile Kasım 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu fuara Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet ġanal katılmıģtır. MOMENT EXPO DERGİSİ 2008 yılı Mayıs ayında ilk sayısı çıkan Birliğimizin aylık yayın organı Moment Expo isimli derginin 2010 yılında yayınlanan sayılarında Makine ġubesi nce yapılan çalıģmalar aģağıda sıralanmaktadır. Meksika, Malezya, Lübnan, Kanada, Fransa, Güney Kore, Singapur, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Avustralya Ülke Notları, Ambalaj Makineleri, Deri ĠĢleme Makineleri, Vinç, Vana, Hidrolik Pres, Kaynak Makineleri, Ağaç ĠĢleme Makineleri, Asfalt Plenti, Beton Santrali, Hidrolik-Pnömatik, Döküm Makineleri ve Ekipmanları ve Plastik Geri DönüĢüm Makineleri Sektör Notları, Gaziantep, Adana, Bursa, Manisa, Kocaeli, Çorum, Ġzmir, Ankara, Samsun, Ġstanbul, EskiĢehir ve Tekirdağ ġehir Notları Orta Anadolu Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliği resmi yayın organı olan Moment Dergisi ne, her ay düzenli olarak, bilgi hattı ve belgeler bölümleri hazırlanarak gönderilmiģtir. İTHAL İZNİ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ndan Genel Sekreterliğimize ulaģan; Ocak ayı genelinde 35 adet ġubat ayı genelinde 178 adet Mart ayı genelinde 327 adet Nisan ayı genelinde 136 adet Mayıs ayı genelinde 38 adet Haziran ayı genelinde 27 adet Temmuz ayı genelinde 281 adet Ağustos ayı genelinde 238 adet Eylül ayı genelinde 201 adet Ekim ayı genelinde 250 adet Kasım ayı genelinde 304 adet Aralık ayı genelinde 393 adet olmak üzere 2010 yılı genelinde toplam 2408 adet ithal izin talebi ilgili firmalara duyurulmuģ ve gelen cevaplar derlenerek DTM ye iletilmiģtir. 9

10 o KullanılmıĢ makine ithalatı ile ilgili olarak basında yer alan haberlerin ve bu bağlamda sorunların tartıģılması amacıyla 17 Haziran 2010 tarihinde, Ġthalat Genel Müdürü Sn. Mustafa SEVER baģkanlığında DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nda yapılan toplantıya Genel Sekreterliğimiz temsilcileri katılmıģtır. o KullanılmıĢ veya YenileĢtirilmiĢ Olarak Ġthal Edilebilecek Bazı Maddelere ĠliĢkin 2010/9 Sayılı Ġthalat Tebliğ inin ekli listelerine ilave edilmesi veya bu listelerden çıkarılması gereken ürünler ile birim CIF kıymetleri hakkında, Makine Sanayii Sektör Platformu üyeleri ve münferit ihracatçı firmalarımızdan alınan görüģler derlenerek Ġthalat Genel Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. Söz konusu Tebliğ in uygulamasına iliģkin geliģmelerin değerlendirilmesi amacıyla 7 Temmuz 2010 tarihinde DTM de gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Üye Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz personelince katılım sağlanmıģtır. KIYMET ARAŞTIRMASI Birliğimize ulaģan; Ocak ayı genelinde 3 adet ġubat ayı genelinde 4 adet Mart ayı genelinde 6 adet Nisan ayı genelinde 4 adet Haziran ayı genelinde 12 adet Temmuz ayı genelinde 10 adet Ağustos ayı genelinde 8 adet Eylül ayı genelinde 6 adet Ekim ayı genelinde 14 adet Kasım ayı genelinde 10 adet Aralık ayı genelinde 4 adet olmak üzere 2010 yılı genelinde toplam 81 adet Kıymet AraĢtırması sonuçlandırılarak ilgili Gümrük Müdürlüklerine iletilmiģtir. 9 Ocak 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN ile gerçekleģtirilen Birliğimiz iģtigal sahasına giren mal gruplarının revize edilmesine iliģkin toplantıya Yönetim Kurulu ve Makine Tanıtım Grubu BaĢkan ve Üyeleri katılım sağlamıģtır. Ġstanbul Ticaret Odası Makine ve Ekipmanları ile Takım Tezgahları ve Otomasyon Meslek Komitelerinin, 10 ġubat 2010 tarihinde Avrupa Birliği ve KOSGEB Hibe Destekleri konusunu ele almak üzere gerçekleģtirdiği zümre toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN, BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Genel Sekreterlik temsilcisi katılmıģ olup, söz konusu toplantı sonrasında 10

11 Makine Sanayii Sektör Platformu üyelerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda 12 ġubat 2010 tarihinde yapılan Makine Sanayi ÇalıĢtayı Yürütme Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ile Genel Sekreterliğimiz temsilcisi katılmıģtır. Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ile Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN 12 ġubat 2010 tarihinde Kamu Ġhale Kurumu BaĢkan Yardımcısı Sn. Ahmet ÖZBAKIR ı ziyaret ederek kamu alımlarında yerli makine kullanımı konusunda bir görüģme gerçekleģtirmiģtir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım DıĢı Ürünlerde Pazara GiriĢ (NAMA) Müzakereleri Grubu nun tarife dıģı engeller e yönelik çalıģmaları kapsamında; yenileģtirilmiģ ürünler ve otomotiv sektöründe standartlar, teknik mevzuat ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinden kaynaklanan tarife dıģı engellere yönelik anlaģma tekliflerine iliģkin olarak sektör görüģlerinin alınabilmesini teminen 26 ġubat 2010 tarihinde DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nda gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Genel Sekreterliğimiz temsilcileri katılmıģtır. Türk Tarım Alet ve Makineleri Ġmalatçıları Birliği nin (TARMAKBĠR) 10 Nisan 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Birliğimiz temsilcisi katılmıģtır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü ve Orta Anadolu Makine ve Aksamları Ġhracatçıları Birliği organizasyonunda 14 Nisan 2010 tarihinde Ġstanbul da Çırağan Palace Kempinski Otel de Türkiye Sanayi BuluĢması gerçekleģtirilmiģtir. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN ün de iģtirak ettiği toplantıya özel sektör, kamu kurumları, dernekler, üniversitelerden temsilciler olmak üzere 350 kiģiye yakın katılım kaydedilmiģtir. Programın ilk bölümünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı Sn. Ali BOĞA nın Türk Makine Sanayi ve Strateji Belgesi hakkında yaptığı açılıģ konuģmasının ardından sırasıyla Sanko Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Abdülkadir KONUKOĞLU, Alarko ġirketler Topluluğu Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Ġshak ALATON, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN birer konuģma yapmıģlardır. Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN tarafından ise Dünya Makine Sanayiinde Türk Makine Sanayinin Yeri ve Geleceği konulu bir sunum gerçekleģtirilmiģtir. Programın ikinci bölümünde ise 7 adet çalıģtay yapılarak çalıģtaylar sonunda ortaya çıkan görüģler derlenmiģ ve çalıģtay baģkanları tarafından tüm katılımcılara aktarıldıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı Sn. Ali BOĞA nın kapanıģ konuģması ile organizasyon son bulmuģtur. 11

12 Sektörün güncel sorunları ile çözüm önerilerini müzakere etmek üzere 21 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nde gerçekleģtirilen Türkiye Makine ve Teçhizat Ġmalatı Meclisi toplantısına Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN katılmıģtır. Söz konusu toplantıda Sn. Merih ESKĠN, Türkiye Makine ve Teçhizat Ġmalatı Meclisi BaĢkanlığı görevine seçilmiģtir. Türk Makine Sanayiinin ulaģmıģ olduğu seviyenin değerlendirilmesi, kamu alımlarının yerli üretimi destekleme noktasında sahip olduğu öneminin tartıģılması, sektörün beklentileri ve gelecek hedefi hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Birliğimiz organizasyonu ile 29 Mayıs 2010 tarihinde Gaziantep te Kamu Alımları ve Türk Makine Sanayi konulu bir etkinlik düzenlenmiģtir. Çok sayıda kamu kurumundan üst düzey yetkilinin katıldığı söz konusu etkinlikte Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN, MüsteĢar Sn. Ali BOĞA, Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali EREN konuģma yapmıģtır. Panelin ardından Sanko Makine A.ġ. tesisi ziyaret edilmiģ, söz konusu firma tarafından sağlanan açık alanda örnek yerli makineler kamu alıcıları tarafından incelenmiģ, firmaların ve Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi kuruluģların tanıtım materyalleri sergilenmiģtir. KOSGEB desteklerinin değerlendirilmesi ve iģbirliği imkanlarının tartıģılması amacıyla 01 Haziran 2010 tarihinde, Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından KOSGEB BaĢkanı Sn. Mustafa KAPLAN ziyaret edilmiģtir. Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki Birliklerimiz Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerinin tanıģma yemeği Genel Sekreterlik personelinin de katılımı ile Ankara Bilkent Otel de 03 Haziran 2010 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. Anılan yemeğe Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN ve TĠM BaĢkanı Sn. Mehmet BÜYÜKEKġĠ de katılarak birer konuģma yapmıģlardır. Makina Ġmalatçıları Birliği'nin (MĠB) 5 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleģtirilen Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN katılmıģtır. Söz konusu toplantıda, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sevda Kayhan YILMAZ MĠB in Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiģtir. Türk Makine Sanayinin dünyadaki geliģmelere ve küresel kriz etkisindeki yeni rekabet Ģartlarına uyumunu sağlamak amacıyla, sektörel sivil toplum örgütleri ve ilgili kamu kuruluģları ile iģbirliği içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan Makine Sektörü Strateji Belgesi taslağı hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere 15 Haziran 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimiz temsilcileri iģtirak etmiģtir. 12

13 TĠAD-Takım Tezgahları Sanayici ve ĠĢadamları Derneği tarafından 25 Haziran 2010 tarihinde Ġstanbul da yapılan Takım Tezgahları Sektörüne ĠliĢkin Güncel Mevzuat ve Son GeliĢmeler konulu panele Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tamer GÜVEN katılmıģtır. 26 Haziran 2010 tarihinde Silivri'de gerçekleģtirilen "2023 Türkiye Ġhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Sektörel Kırılımı Projesi kapanıģ toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN katılmıģlardır. TCDD nin, Yük TaĢımacılığı Pazar AraĢtırması Projesi adı altında yürüttüğü çalıģmalar çerçevesinde; TCDD Pazarlama Dairesi BaĢkan Yardımcısı Sayın Dr. Hülya ZEYBEK, Karya AraĢtırma ve DanıĢmanlık Ltd. yetkilisi Sayın Fatih MUTLU ve "ĠTALFERR S.P.A.+TRENITALĠA S.P.A" firmasından Sayın Margherita VAGLIO ile 28 Haziran 2010 tarihinde Genel Sekreterliğimde görüģmelerde bulunulmuģtur. Birliğimizin çalıģmaları ve projeleri hakkında bilgi vermek, makine ve aksamları sektörünün güncel sorunları ve taleplerini iletmek amacıyla, Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN, BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Sn. Serol ACARKAN, Üye Sn. Mehmet ġanal ve Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından 04 Ağustos 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı Sn. Ali BOĞA, DıĢ Ticaret MüsteĢarı Sn. Ahmet YAKICI, dönemin DıĢ Ticaret MüsteĢar Yardımcısı Sn. Ziya ALTUNYALDIZ, Ġhracat Genel Müdürü Sn. Ġbrahim ġenel ve Türk Eximbank Genel Müdür V. Sn. Necati YENĠARAS makamlarında ziyaret edilmiģtir. 27 Ağustos 2010 tarihinde Ġstanbul da basına yönelik düzenlenen iftar yemeği organizasyonuna 21 basın personeli katılım sağlamıģtır. Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı nın (KOSGEB) KOBĠ lere yönelik ihtiyaç analiz çalıģması kapsamında kullanılmak üzere sektörel bazda detaylı bilgilerin derlenmesi amacıyla çalıģtaylar düzenlenmiģ olup 16 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen Ġmalat Sektörü ÇalıĢtayı na Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sevda Kayhan YILMAZ katılmıģtır. Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN ın himayelerinde Türk Eximbank Genel Müdürlüğünden üst düzey temsilciler, TĠM Yönetim Kurulu ve Sektör Kurulu BaĢkanları nın katılımıyla 20 Eylül 2010 tarihinde TĠM de düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN ve BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN katılmıģtır. Türkiye nin 2023 Ġhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Programı projesi kapsamında belirlenen hedeflerin ulaģılabilir olduğunun izlenmesini teminen TĠM tarafından, Sektör Kurullarına sekreterya hizmeti veren Genel Sekreterliklerden 2009 yılı istihdam rakamı 13

14 ile 2013, 2018 ve 2023 yıllarına ait sektörel istihdam projeksiyonları ve 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 ve 2023 yıllarına iliģkin hedef ve öngörüler talep edilmiģ olup, Makine ve Aksamları sektörüne iliģkin istihdam istatistikleri ile anılan yıllara yönelik projeksiyonlar hazırlanarak Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ne iletilmiģtir. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi tarafından 2002 yılından bu yana gerçekleģtirilmekte olan Türkiye nin Ġlk 500 ve Ġkinci 500 Ġhracatçı Firması envanter çalıģmasında kullanılmak üzere TĠM Sektörler Konseyi üyelerinin temsil ettikleri sektörlere iliģkin 2009 yılı verilerine dayalı yorum ve analizleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN ın 2009 yılı ihracat verilerini değerlendirdiği yazısı Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ne iletilmiģtir. MAYSĠM (Makine Ana ve Yan Sanayii ĠletiĢim Merkezi) projemizin tanıtımı amacıyla, Ekim 2010 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi tarafından Konya da gerçekleģtirilen II. Ulusal TalaĢlı Ġmalat Sempozyumu ile eģzamanlı düzenlenen panele Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sevda Kayhan YILMAZ konuģmacı olarak katılmıģtır. Ayrıca sempozyum süresince MAYSĠM projesi hakkında info-stand aracığıyla katılımcılara bilgi verilmiģtir. Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN tarafından 8 Ekim 2010 tarihinde Ġstanbul da Bulgaristan Ticaret MüsteĢarı Sn. Ognian IVANOV, Bulgaristan Makine Üreticileri Odası BaĢkanı Sn. Ilia KELESHEV ve Bulgar Reklam Ajansı Ltd. yetkilileri ile Türk makine sektörü ve Bulgaristan ile iģbirliği olanaklarına iliģkin olarak bir görüģme gerçekleģtirilmiģtir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda 21 Ekim 2010 tarihinde gerçekleģtirilen Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merih ESKĠN ve Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmıģtır. Savunma Sanayii MüsteĢarlığı nda 9 Kasım 2010 tarihinde MüsteĢarlık temsilcilerinin katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları Sn. Kutlu KARAVELĠOĞLU ve Sn. Serol ACARKAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan BÜYÜKDEDE ile Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN tarafından katılım sağlanmıģtır. Savunma Sanayii MüsteĢarlığı nda (SSM) 12 Kasım 2010 tarihinde SSM temsilcilerinin katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıya Genel Sekreter Sn. Özkan AYDIN katılmıģtır. 10 Kasım 2010 tarihinde Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Sn. Hikmet KURNAZ a Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Adnan DALGAKIRAN ve BaĢkan Yardımcısı Sn. Serol ACARKAN tarafından ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. Makine sekörüne yönelik meslek okullarının açılması ve desteklenmesine iliģkin görüģmelerde bulunmak üzere, 30 Kasım

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Saygıdeğer Üyelerimiz, Makine sektörü 2014 yılında ihracatını yüzde 5,4 artırmış ve

Detaylı

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Saygıdeğer Üyelerimiz, Saygıdeğer Üyelerimiz, Sektörümüz başarısını 2013 yılında da devam ettirerek yılı 14 milyar dolar ihracat rakamı ile kapatmıştır. Türkiye nin ihracat lideri olmaya doğru ilerleyen makine sektöründe ihracatın

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi kafi değildir... Bu zafer ve başarı çok büyüktür; ancak, gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmek için, asıl bundan sonra çalışmak

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı