İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI"

Transkript

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Pazar Araştırması Desteği Eğitim Yardımı Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Turquality-From Turkey İbaresinin Kullandırılmasına Yönelik Destek İstihdam Yardımı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

2 GİRİŞ İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı, KOBİ niteliğindeki firmalarımız başta olmak üzere, ihracatçı firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. Halen, "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında 11 adet destek programı uygulanmakta olup, tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı dır. İlerideki sayfalarda, destek programlarının amacı, sağlanan imkanlar, kimlerin yararlanabildiği ve hangi kuruluşlar tarafından uygulandığı gibi bazı temel konular, kısa ve açık ifadelerle verilmektedir. Ayrıca, yardım programları ve bunların uygulanmasına ilişkin konularda daha geniş bilgilerin temin edilebileceği kuruluşların adresleri "Uygulamacı Kuruluşlar" bölümünde verilmektedir. TANIMLAR KOBİ-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen, Gerçek usulde defter tutan, İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan, Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL yi aşmayan işletmelerdir. Üretici Dernekleri Üretici Birliği Büyük Ölçekli Firmalar Sanayi Kuruluşları Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir. Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerdir. KOBİ ler dışında kalan firmalardır. Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir. KÖY Kalkınmada Öncelikli Yöreler İGEME Mart 2004

3 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI Resmi Gazete Tarihi , , Tebliğ Numarası 98/10, 2001/3, 2003/5 A. AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi Sanayi kuruluşlarının sadece Araştırma-Geliştirme projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilen giderlerinin belirli bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteği sağlanması Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/ kuruluşlar ve firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar Destek Şartı AR-GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için sözkonusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış olması Desteklenecek Harcamalar Personel giderleri Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat ve yazılım giderleri Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri Ülke içindeki AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR- GE hizmet giderleri Patent Başvuru giderleri Doğrudan AR-GE faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri Sağlanan Destek Destek Süresi Temel destek oranı en fazla % 50, ilave desteklerle beraber en fazla % 60 a kadar 3 yıl TÜBİTAK - Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Bakanlığı

4 B. Projelere Sermaye Desteği Sağlanması Destek Şartı TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında sözleşme imzalanır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır. Sağlanan Destek % 50 I. Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği Destek Tutarı Destek Süresi Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine destek sağlanması 1 milyon ABD Dolarını Azami destek süresi 2 yıl II. Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği Destek Süresi Destek Tutarı Ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerin desteklenmesi Azami destek süresi 1 yıl ABD Doları Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi durumunda, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden geri ödenmektedir. TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

5 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ Resmi Gazete Tarihi Tebliğ Numarası 95/7 Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının yapılması, uluslararası düzeyde katılımın artırılması Fuar organize eden firmalar Desteklenecek Fuarlar Tekstil-konfeksiyon-halı Deri (ayakkabı dahil) Taşıt araçları ve yan sanayii Gıda ve gıda teknolojisi Elektrik/elektronik sanayii Madeni eşya sanayii Toprak sanayii İnşaat malzemeleri Mobilya sanayii Desteklenecek Harcamalar Destek Oranı Azami Destek a) Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri % $ b) Fuara davet edilen önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri % $ c) Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler % $ İhracatçı Birlikleri

6 YURTDIŞINDA MİLLİ VEYA BİREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ Resmi Gazete Tarihi Tebliğ Numarası 2001/4 Yurtdışındaki fuar ve sergilere katılımın artırılması Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar, organizatör firmalar Desteklenen Faaliyetler Milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları, Organizatörün desteklenmesi, Bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları, Ürün gruplarına göre destekler Başvuru Süresi Fuar bitimini takiben 6 (altı) ay içinde Sağlanan Destekler A) Milli Katılımlarda İştirakçi Firmalara Destek Azami Sağlanan Katılım Payı Desteği Oranı Destek KOBİ/SDŞ ler/köy firmaları için % $ Diğerleri % $ B) Milli Katılımlarda Organizatörün Desteklenmesi Ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergi organizasyonlarında % $ Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetlerinin organizasyonlarında % $ C) Bireysel Katılımlarda İştirakçi Firmalara Sağlanan Destekler Stand kirası % $ Nakliye giderleri % 50 (Toplamı) D) Ürün Gruplarına Sağlanan Destekler (Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim, donanım (hardware), yazılım (software), ileri malzeme teknolojileri)

7 Milli iştiraklerde katılım bedelinin KOBİ, SDŞ ler ve KÖY firmalar için % 90 - Diğerleri için % 60 - Bireysel Katılımlarda Yer kirası % $ Nakliye giderleri % 60 (Toplamı) İhracatçı Birlikleri

8 PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ Resmi Gazete Tarihi ve Tebliğ Numarası 97/6 ve 98/12 A) PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (*) Yeni ihraç pazarları yaratmak ve geleneksel pazarlarımızda pazar payımızı artırmak maksadıyla, KOBİ/SDŞ/ÜD nin sistematik yöntemlerle yaptıkları pazar araştırmalarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması KOBİ, SDŞ, ÜD Yararlanacak Projeler KOBİ/SDŞ/ÜD nin kendi bünyelerinde yürütecekleri veya danışmanlık şirketlerine yaptıracakları araştırma projeleri Sağlanan Destek Her Bir Bir Yıl Azami Destek Miktarı Proje İçin İçinde Toplam a) KOBİ ler için $ $ $ b) SDŞ/ÜD leri için $ $ - Desteklenecek Harcamalar a) Ulaşım b) Konaklama c) Satın Alınan Türkiye den bir defalık Hedef pazardaki Döküman/Hizmetler gidiş-dönüş masrafı konaklama (oda+ Basılı doküman/yayın Hedef pazardaki kahvaltı) masrafları /bilgi masrafları ulaşım masrafları azami 100 $/gün) Tercüme hizmetleri Her Bir Proje İçin Her Bir Proje İçin Her Bir Proje İçin Azami Toplam Azami Toplam Azami Toplam KOBİ $ KOBİ $ KOBİ $ SDŞ/ÜD $ SDŞ/ÜD $ SDŞ/ÜD $ NOT: a, b ve c kapsamında yapılan harcamaların genel toplamı KOBİ ler için 7.500$ ı, SDŞ ve ÜD leri için $ ı aşamaz. İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (*) Bu konuda hazırlanmış olan kılavuz İGEME den ücretsiz olarak temin edilebilir.

9 B) KOBİ LER ARASINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ KOBİ ler arası işbirliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere katılımı desteklenmesi KOBİ ve SDŞ ler Desteklenen Faaliyetler KOBİ ler arasındaki işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Avrupa Birliği nce uluslararası düzeyde organize edilen faaliyetler KOBİ ve SDŞ lerin uluslararası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak DTM nin uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetlere katılım SDŞ lerin ortaklarına pazar bulabilmesi amacıyla DTM nin uygun gördüğü yabancı ülkelere gerçekleştirecekleri KOBİ ler arası işbirliği programları SDŞ lerin DTM ile işbirliği halinde düzenleyecekleri faaliyetler Sağlanan Destek Bir firma en fazla bir kişi olmak üzere; 500 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla yol ve günlük, 100 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama giderleri % 70 oranında desteklenir. lar İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı (1 inci madde için), DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı (2 ve 3 üncü maddeler için)

10 Resmi Gazete Tarihi Tebliğ Numarası 2000/2 EĞİTİM YARDIMI (*) KOBİ, SDŞ ile bu şirketlerin ortağı bulunan şirketlerin, dış ticarete ilişkin eğitim faaliyetleri harcamalarının desteklenmesi KOBİ, SDŞ ve SDŞ lerin ortağı bulunan şirketler Eğitim Konuları Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, İhracat için pazar ve müşteri bulma, pazar analizi, pazar araştırması, alıcıyla müzakere ve yazışma teknikleri ve fiyat verme, İhracata ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri, Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, uluslararası pazarlama teknikleri, Moda - Marka tasarımı ve benzeri alanlar Sağlanan Destek Yurtdışı Eğitimde Desteklenecek Tutar Eğitim programı başına 7500 ABD Dolarını aşmamak ve süresi üç ayı geçmemek üzere yurtdışı eğitim harcamalarının; KOBİ ler için % 50, SDŞ ler için % 75, Yurtiçi Eğitimde Desteklenecek Tutar Eğitim programı başına KOBİ ler için 5000, SDŞ ler için ABD Dolarını aşmamak ve süresi üç ayı geçmemek üzere yurtiçi eğitim harcamalarının; KOBİ ler için % 50, SDŞ ler için % 75, Yurtiçi programlar için 3, yurtdışı programlar için 3 olmak üzere 6 eğitim programı

11 Eğitim programı başlamadan en az 30 gün önce başvurulması gerekmektedir. İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (*) Bu konuda hazırlanmış olan kılavuz İGEME den ücretsiz olarak temin edilebilir.

12 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Resmi Gazete Tarihi , , Tebliğ Numarası 97/9, 98/14, 2003/4 Türkiye de faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazar paylarını artırmalarını ve ürünlerimizin tanıtımının yapılmasını teminen yurtdışında şirket kurma, depo-mağaza açma, işletme ve tanıtım giderlerinin karşılanması Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve SDŞ ler Sağlanan Destekler A) Şirketlerin kendi unvan ve markasıyla toptan veya perakende satış yapmak amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açmasında sağlanan destek (Türkiye de sınai ve yurtdışında ticari faaliyette bulunan şirketler için) Destek Oranı Yıllık Azami 1.Yıl 2.Yıl Destek Demirbaş alımı (bir defalık) % $ Kira bedeli % 50 % $ Reklam harcamaları % 30 % $ B) Şirketlerin yurtdışında mal ticaretine aracılık etmek için şirket/mağaza/depo/şube açmasında sağlanan destek (Türkiye de ve yurtdışında sadece ticari faaliyette bulunan şirketler için) Kira bedeli ve tanıtım harcamaları % 50 % $ C) Türkiye de sınai ve ticari faaliyette bulunan şirketin/sdş nin yurtdışındaki bir firmaya temsilcilik/distribütörlük hakkı vermesi halinde sağlanan destek Resmi Giderler % $ Reklam Harcamaları % 30 % $ Ortak Sayısı (Destekleme (KOBİ ler) Tutarı ($)

13 SDŞ lerin yurt dışında doğrudan arası $ pazarlama amaçlı şirket/mağaza/ arası $ depo/şube kurmaları durumunda arası $ (aynı ülke için bir defa olmak ve arası $ toplam harcamaların %50 sini arası $ aşmamak üzere demirbaş, kira ve arası $ tanıtım harcamaları 251 ve üzeri $ Yararlanma Koşulları Şirketler, 2 yıl süresince, farklı şehirlerde olmak üzere, en çok 5 ofis/mağaza/depo ile şirket/şube açabilmektedir. lar İhracatçı Birlikleri SDŞ ler, aynı ülke için bir defa ve bu amaçla yapılacak toplam harcamaların % 50 sini aşamaz. Dış Ticaret Müsteşarlığı (SDŞ lerin işlemleri için)

14 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Resmi Gazete Tarihi ve Tebliğ Numarası 97/5 ve 98/13 Destek Kapsamı KOBİ lerin, Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alacakları kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO serisi) ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlardan alacakları CE işareti ile DTM tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerinin alınması sırasında yaptıkları belgelendirilmiş harcamaların (sadece belgelendirme masraflarının) desteklenmesi KOBİ ISO 9000 serisi ISO serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri Destek Şartı Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması, Başvuru Süresi Sağlanan Destek Belgeyi aldıktan sonra 6 ay Söz konusu belgelerin alınması için yapılmış harcamaların en fazla % 50 si, Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

15 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ DESTEKLENMESİ Resmi Gazete Tarihi Tebliğ Numarası 2003/3 Destek Başvurusu İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Türk moda tasarımcılarının yurt dışı pazarlarda ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderleri ile Turquality mağazalarının kurulması ve işletmesiyle ilgili harcamaların desteklenmesi İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Türk moda tasarımcıları, Turquality mağaza işleticisi ve/veya işleticileri Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat edeceklerdir. Turquality mağazalarının açılması ve Turquality From Turkey ibaresinin kullandırılması konularında Turquality Komitesi yetkilendirilmiştir. Sağlanan Destekler % 50 (% İhracatçı Birlikleri için % 80) Turquality From Turkey ibaresinin kullanılması durumunda % 60 Made in Turkey ibaresinin kullanılması durumunda % 55 Destek Süresi Başvuru Süresi 4 yıl 6 ay Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

16 TURQUALITY-FROM TURKEY İBARESİNİN KULLANDIRILMASINA DAİR DESTEK Resmi Gazete Tarihi Tebliğ Numarası 2000/7 Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, tanıtım ve tutundurulması ile Türk Malı imajının yerleştirilmesine yönelik olarak, firmalarımızın ürünlerinin etiketinde, ambalajında ve/veya doğrudan ürünlerin üzerinde Turquality-From Turkey ibaresinin kullandırılmasıdır. 14 Nisan 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2003/3)" uyarınca destekten yararlanan firmalar. İhracatçı Birlikleri

17 Resmi Gazete Tarihi Tebliğ Numarası 2000/1 İSTİHDAM YARDIMI Desteklenen Harcamalar Sağlanan Destek SDŞ statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması SDŞ statüsünü haiz şirketler Bir SDŞ ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanması SDŞ lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli Yöneticinin toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75 i Elemanların toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75 i Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

18 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI Resmi Gazete Tarihi Tebliğ Numarası 2003/1 Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesi Tarım ürünleri ihracatçıları Desteklenen Tarım Ürünleri 1. Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 2. Sebzeler 3. Kurutulmuş sebzeler 4. Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar 5. Dondurulmuş meyva ve sebze ile meyva ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 6. Bal 7. Reçel, jöle, marmelat,meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları 8. Meyve suları 9. Zeytinyağı 10. Hazırlanmış, konserve edilmiş balıklar 11. Kümes hayvanlarının etleri 12. Yumurta 13. Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler 14. Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 15. Bisküviler, gofretler 16. Makarnalar Sağlanan Destek İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderleri ödemelerden mahsup edilmesi İhracatçı Birlikleri (*) Yalnızca GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir.

19 UYGULAMACI KURULUŞLAR Kuruluşun Adı/Adresi Devlet Yardımı DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (*) Çevre İnönü Bulvarı, Emek-ANKARA Yurtdışı Ofis-Mağaza Tel (0312) Marka-Tanıtım Faks (0312) Pazar Araştırması http //www.foreigntrade.gov.tr.tr İstihdam Yardımı Turquality İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) Mithatpaşa Caddesi No:60, Kızılay-ANKARA Tel (0312) Faks (0312) http //www.igeme.org.tr Pazar Araştırması Eğitim İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ Yurtdışı Fuar-Sergi 13 İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve bunlara bağlı Yurtiçi Fuar 47 irtibat bürosu bulunmaktadır. Yurtdışı Ofis-Mağaza Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Rumeli Caddesi No: 85/7, Osmanbey-İSTANBUL Tel (0212) Faks (0212) http //www.ikv.org.tr TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere-ANKARA Tel (0312) Faks (0312) http //www.tubitak.gov.tr TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere-ANKARA Tel (0312) FaKS (0312) http //www.ttgv.org.tr Pazar Araştırması AR-GE AR-GE (*) Tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii.

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07. 2013 BİLGİ NOTU Devlet Yardımları Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.2013 BİLGİ NOTU Konu Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

ihracatta DEVLET YARDIMLARI

ihracatta DEVLET YARDIMLARI ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: 2011-20 İstanbul, 2012 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 )

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 ) 98/10 Sayılı Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 4.11.1998 tarih ve 23513 sayılıresmi Gazete (Tebliğ No: 98/ 10 ) Bu Tebliğ, 27/12/1994

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı