Bülten Sayı: 13 Haziran 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bülten Sayı: 13 Haziran 2015"

Transkript

1 Bülten Sayı: 13 Haziran 2015 KEİG Bülten in 13 üncü sayısıyla bir araayız. 7 Haziran aki genel seçimlerin hemen öncesine baskıya göneriğimiz bu sayı elinize ulaştığına seçimler sonuçlanmış olacak. 7 Haziran an önce Meclis te bulunan ört partinin seçim beyannamelerini kaın emeği açısınan eğerleniriğimiz çalışmamızı bu sayıa osyamıza taşıık. Bu osyaa yer alan eğerlenirmeler, seçimler sonrasına kaınların nasıl politikalarla karşı karşıya olacağının a habercisi gibi görünüyor. KEİG en Haberler bölümüne son iki ay içine üzenleiğimiz kreş paneline ve Antalya ile Muğla aki eğretileşme konulu toplantılara ilişkin bilgiler yer alıyor. Ayrıca, Mayıs ayı içine paylaştığımız Uzun Lafın Kısası isimli, kaınların ekonominin temel kavramlarını anlattığı vieonun haberini e okuyacaksınız. Platform üyelerinen KADAV ın senikalar ve kaınlar konulu paneli ile BEKEV in tekstile geri önüşüm konulu çalışması a bu bölüme yer alan haberler arasına. Güneme Neler Varı a ise, kapakta a fotoğrafını göreceğiniz, Sine-Sen e yaşanan tacize gelen ceza ile ilgili basın açıklamasını, ERG nin mesleki eğitime cinsiyetçilik konulu raporunu ve Kaın Koalisyonu nun kaın aay oranlarıyla ilgili çalışmasını okuyabilirsiniz. Güneme Dair bölümüne katılığımız toplantılara ilişkin notları aktarık. İmece nin ev işçileri çalıştayı, TİHK in toplumsal cinsiyet eşitliği konulu toplantısı, İzmir e DİSK in üzenleiği Kaın Konferansı bu toplantılar arasına bulunuyor. Son bölüme ise Platform un Denizli eki üyesi GİKAD ile erneğin 10 senelik yolculuğunu konuştuğumuz keyifli bir sohbet sizi bekliyor. Öneri, eleştiri ve katkılarınızı bekliyoruz. Bize ulaşmak için: ********************************* web sitesi: e-posta: twitter : https://twitter.com/keig_platformu facebook : https://www.facebook.com/keigplatformu Ares : Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Ca. 22/13 Beyoğlu/ İSTANBUL Telefon-Fax: s. 2 KEİG en Haberler s. 6-9 Seçim vaatlerine kaınlar s. 14 GİKAD la söyleşi

2 2 3 KEİG DEN HABERLER KEİG DEN HABERLER ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE EĞİTİMİNDE FARKLI BOYUTLAR KEİG Platformu, Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paneli ni konunun çeşitli boyutlarıyla ilgili çalışan kurumlarla birlikte 20 Nisan a İstanbul a üzenlei. SENDİKASIZ KADINLAR, KADINSIZ SENDİKALAR KONUŞULDU Kaınlarla Dayanışma Vakfı nın (KADAV), 8 Mayıs ta İstanbul a üzenleiği Kaın Örgütlenmesi, Sorunlar ve Moeller paneline senikalaraki erkek egemen anlayış ve kaınların senikalaraki sorunları ele alını. İki oturuman oluşan panele erken çocukluk bakım ve eğitimi konusu, çocuk gelişimi ve eğitimin niteliğinen toplumsal cinsiyet eşitliğine, kaın istihamının arttırılmasınan işgücü piyasasının koşullarının üzenlenmesine kaar birçok farklı açıan ele alını. İlk oturuma sunum yapan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nen Kair Uysal, UNICEF en Derya Dostlar ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) en Işıl Oral, konuyu yasal çerçeve, çocuk hakları ve eğitimin niteliği kapsamına eğerleniri. İkinci oturuma ise, KEİG Platformu nan Nihal Şirin Pınarcıoğlu ile Gülnur Elçik, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı/AÇEV en Hasan Deniz ve UNDP en Gönül Korkmaz, konuyu kaın emeği ve istihamı, babaların çocuk bakımınaki rolü ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açılarınan tartıştı. Sunumların arınan yürütülen tartışma bölümüne erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği, çocuk bakım sorumluluğunun kaın istihamının önüne engel teşkil etmesi, evletin bu alana yeterli ve öncelikli politika oluşturmaması, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için gerekli imkanların sağlanmaması gibi konular ele alını. KADAV an Serap Güre nin açılış konuşmasıyla başlayan panele, Genel-İş Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak, Kaınlar eşit temsiliyeti senikalara ele eerse, işçiler e, emek e özgürleşecek ei. Arınan söz alan Senikasız Kaınlar Kaınsız Senikalar kitabının yazarı Kocaeli Üniversitesi nen Doç. Dr. Betül Urhan, Türkiye eki senikalara kaınların yaşaığı sorunları anlattı. Senikalara cinsiyet körü bir örgütlenme ezberi oluğunu anlatan Urhan, senika üyelerinin yüze 90 ını erkeklerin, yüze 10 unu kaınların oluşturuğunu aktarı. Yılız Teknik Üniversitesi nen Prof. Dr. Meryem Koray ise 1995 te senikalar konusuna yaptığı araştırmanın sonuçlarıyla Urhan ın araştırmasının sonuçlarını karşılaştırı te bir kaın şube başkanı varken şimi 2 oluğunu belirten Koray, 95 yılına kıyasla senikalaraki işlevsiz kaın komisyonu sayısının arttığını a ifae etti. Panelin ikinci oturumuna InustriALL an Monika Kemperle ve Viyana Üniversitesi nen Prof. Dr. Sabine Blaschke yaptıkları sunumlara, kaınların erkek egemen senikalara katılımının yolunu arttırma konusuna eğini. Panel, sorucevaplarla geçen tartışma bölümü ile sona eri. ANTALYA VE MUĞLA DA KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KONUŞULDU KEİG Platformu nun Antalya ve Muğla a üniversitelerle ortak olarak üzenleiği panellere, kaınların çalışma hayatına karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışılı. Antalya a 20 Nisan a Antalya Üniversitesi Kaın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilimalı (KATÇAM) ile birlikte üzenlenen panelin ilk oturumuna Meltem Arıoğlu Pultar KEİG Platformu nun çalışmalarını aktarırken, Aslı Şahankaya, Eğretileşme ve Kaın Emeği konulu sunum yaptı. İkinci oturuma ise, İlkay Kutlar kırsal alana kaın emeği, Diem Erkıvanç Türkay turizme kaınların çalışma biçimi ve Av. Zeliha Şengöz, kreş konusunun hukuki boyutları ile ilgili sunum yaptı. Muğla aki panel ise 18 Mayıs ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Politika Topluluğu ile birlikte üzenleni. Saniye Deeoğlu, Türkiye e kaın istihamı ve işgücüne katılımını kır/kent, eğitim, evlilik, çocuk sahibi olma/ olmama gibi eğişkenlere ayalı olarak eğerleniri. Aslı Şahankaya eğretileşme üzerine sunum yaparken, Mela Yaman ise sanayileşme stratejileri bağlamına ele alığı kaın istihamı koşullarının kaınların yaşamı üzerineki etkilerini aktarı. İki panel e soru-cevap bölümünün arınan sona eri. KADINLAR EKONOMİYİ ANLATIYOR: UZUN LAFIN KISASI... KEİG Platformu tarafınan hazırlanan ve 26 Mayıs ta paylaşılan Uzun Lafın Kısası isimli vieoa, farklı meslek ve çalışma biçimlerinen kaınlar ekonomiyi ve temel kavramlarını anlatıyor. İstiham, enflasyon, finans, tazminat... Televizyona izleiğimiz ekonomi haberlerine, okuuğumuz gazetelere sıkça karşılaştığımız ekonomiye air kavramlar günümüz ünyasına bizen bağımsızmış gibi gösteriliyor. Emek, çalışmak, tüketim, ev işi, cinsiyete ayalı iş bölümü, emeklilik... Günelik hayatımızın içine önemli bir yer tutan bu kavramları kaınlar nasıl yorumluyor? Ev içineki emekten ekonominin işleyiş biçimine, kaınlar erkek egemen sisteme var olma eneyimlerini üç bölümen oluşan bu filme anlatıyor. Kaınların ekonomien anlamaığını üşünenler bu filme emeğin, paranın, piyasanın hikayesini bir e kaınlaran inliyor. İsveç Hükümeti nin esteğiyle hazırlanan filmin, orijinal ili olan Türkçe nin yanına Kürtçe ve İngilizce alt yazı ile işaret ili anlatımını içeren 4 farklı versiyonu bulunuyor.

3 4 5 KEİG DEN HABERLER GÜNDEMDE NELER VARDI? BEKEV İN TEKSTİLDE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI SONA ERDİ BEKEV, uluslararası kaın örgütleriyle birlikte ahil oluğu tekstile geri önüşüm konulu projenin sonuna geliğini 31 Mayıs ta yayınlaıkları basın açıklaması ile uyuru. İzmir e faaliyet gösteren kaın örgütü Buca-Evka 1 Kaın Kültür ve Dayanışma Derneği/ BEKEV, uluslararası kaın ernekleri ile birlikte katılımcısı oluğu remae an relive! (teksile geri önüşüm ve yenien yaşatma) proje çalışmasının sonuna geliğini açıklaı. Yapılan açıklamaa, 2013 te başlayan ve 7 ülkeen 7 kaın erneğinin ahil oluğu projenin amacı, Aile içi şiete uğramış ve işsiz yaşlarına, keni ayakları üzerine urmak isteyen kaınların bu kapsama eğitilerek yaşamlarını sürürebilmelerine yarımcı olmak, olarak belirtili. Proje ayrıca, kullanım süresi bitmiş tekstil ürünlerinin geri önüşüm ile yenien işlenerek, tekstil sektörüneki muhtemel hammae sıkıntılarını aşmaya yönelik bir heef e içeriyoru. Etkinlikler, ülkeler arası ziyaretler, atölyeler, güçlenirme çalışmaları gibi faaliyetlerin yapılığı proje çalışmasına, 200 en fazla kaının bilgi ve eneyim paylaşımına bulunuğu aktarılı. Uluslararası toplantılaran birinin Türkiye e yapılığını ifae een BEKEV, çalışma kapsamına 2 sergi hazırlaıklarını ve 23 Mayıs ta Almanya Frankfurt ta üzenlenen uluslararası sergiye e BEKEV en 13 kaının katılığını belirtti. GÜNDEMDE NELER VARDI? ERG DEN MESLEKİ EĞİTİMDE CİNSİYETÇİLİK RAPORU Eğitim Reformu Girişimi (ERG), mesleki ve teknik Anaolu liselerineki toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin kaınların mesleki kimlik ve becerilerine olan etkisi üzerine bir rapor hazırlaı. Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle hazırlanan raporun sonuçları, 15 Nisan a üzenlenen toplantıa kamuoyu ile paylaşılı. Açılış konuşmasını yapan ERG Direktör Vekili Işık Tüzün, eğitimin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren bir alan olmaya evam ettiğini belirtirken, raporun yazarı Ayşegül Taşıtman, görüşmelere karşılaştıkları örnekler üzerinen bu eşitsizlikleri ve kaınların öğrenim ve çalışma yaşamını nasıl etkileiğini aktarı. Ümraniye ve Şişli eki meslek ve teknik liselere 24 kız öğrenci, 14 oğlan öğrenci ve 9 öğretmen ile yapılan oak grup görüşmeleri sonucu oluşturulan rapor, genç kaınlara verilmesi gereken eğitimin verilmeiğini ve meslek alanlarının çok net bir şekile kaın işi/erkek işi olarak kolanığını ortaya koyuyor. Raporu aktaran Taşıtman ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin öğretmenler ve staj yapılan işyerleri tarafınan a öğrencilere aktarılığını, kaınların staj yaparken e kaın-işi olarak görülen alanlara yönleniriliğini vurgulaı. Rapora, öğretim programları ve sınıf içi uygulamaların toplumsal cinsiyet bakış açısıyla gözen geçirilmesi, kullanılan alanların toplumsal cinsiyet eşitliğine uyarlı şekile yenien üzenlenmesi gibi öneriler e mevcut. SENDİKADA YAŞANAN TACİZE 6 YIL SONRA GELEN CEZA! Senikalara ve Meslek Oalarına Erkek Egemenliğine Karşı Kaın İnisiyatifi, Sine-Sen e yaşanan tacizle ilgili sonuçlanan avaya ilişkin basın açıklamasını 7 Mayıs ta yaptı. Tacizcinin ceza almasını olumlu olarak eğerleniren kaınlar, senikanın tacizciyi aklamasını ise eleştiri. Sinema Emekçileri Senikası (SİNE-SEN) na çalışan bir kaının senikanın eski Genel Sekreteri tarafınan taciz eiliğini aktaran kaınlar, Arkaaşımız yaşaığı tacizi senika içine eşifre ettiğine önce ücretli izne, aha sonra a tazminatı öenmeen işten çıkartılmıştı, ei. Bunun üzerine 2009 a başlatılan hukuki sürecin SİNE-SEN eski Genel Sekreteri S. Ahmet Keskin in iki yıl hapis cezası alması ile sonuçlanığını aktaran kaınlar, ceza yeterli olmasa a bu kararın kaın ayanışmasının bir kazanımı oluğunu vurgulaı. 8 yılır kararlılıkla sürürülen mücaele sonucu bu kazanımın ele eiliğini ifae een kaınlar, SİNE-SEN avası bir iğer yönüyle e emek hareketlerine, senika ve konfeerasyon tüzüklerine taciz, tecavüz, mobbing gibi kaına yönelik işlenen suçlara yeterli ve kapsayıcı maelerin olmamasının ne gibi sorunlar ve haksızlıklar yarattığına air en can alıcı örnekleren biriir, ei. Açıklamanın arınan avaya ilişkin etaylar paylaşılırken, kaınlara yönelik işlenen suçlara hukuki sürecin ne kaar uzun sürüğünü hatırlatan kaınlar, mahkeme heyetinin sanığı görmeen iyi hal inirimi uygulaığını a vurgulaı. Kaınlar Sine-Sen ve bağlı bulunuğu DİSK ten bunan sonraki süreçte tavır almalarını bekliyor. KADIN KOALİSYONU KADIN ADAY ORANLARINI AÇIKLADI Kaın Koalisyonu, tüm milletvekili aayları arasına kaın oranlarını incelei. Aayların saece yüze 26,6 sını kaınların oluşturuğunu açıklayan Koalisyon, Kaınları ışlayan partilere oyumuzu a helalliğimizi e vermeyeceğiz ei. 110 kaın örgütünün üyesi oluğu Kaın Koalisyonu 19 Mayıs ta, Eşitlik yoksa aalet e yoktur başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamaa, yüze 10 seçim barajının çeşitli toplumsal grupların Meclis te temsilini engelleiği ve seçmen iraesini geçersizleştiriği vurgulanırken, siyasi partilerin e kaınları ışlayarak bu uruma katkıa bulunuğu ifae eili. Açıklamaya göre, gösterikleri kaın aaylar açısınan Komünist Parti yüze 100, Halkların Demokratik Partisi yüze 45, Halkın Kurtuluş Partisi yüze 34 ve Anaolu Partisi yüze 34 ile ilk ört sıraa yer alı. Bu partileren TBMM e grubu olan tek parti Halkların Demokratik Partisi. AKP nin 37 ile, CHP nin 41 ile, MHP nin 51 ile kaın aay göstermeiği vurgulanı. 7 Haziran seçimleri öncesi Meclis te temsil eilen ört partien kaınerkek eşitliğine en çok yaklaşan ve Türkiye nin tamamını kapsayacak şekile kaın aay gösteren tek partinin HDP oluğu söylenen açıklamaa, kaın aayların siyasi partilereki oranı yüze 26,9 iken, bağımsız aaylar arasına kaın oranı yüze 9,1. Açıklama şöyle sona eri: Kaınları ışlayan partilere oyumuzu a helalliğimizi e vermeyeceğiz! Oyumuzu eşitlik, özgürlük, aaletin aımlarını atanlara vereceğiz!

4 6 7 KADIN GÜNDEMDE EMEĞİ NELER VE İSTİHDAMINA VARDI? YÖNELİK POLİTİKALAR SEÇİM VAATLERİNDE KADIN EMEĞİ KEİG Platformu olarak, seçim öncesine Meclis te bulunan partilerin 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine yönelik yayınlaıkları beyannameleri kaın emeği ve istihamı açısınan eğerlenirmiştik. Partilerin beyannamelerini tek tek inceleik, toplumsal cinsiyet eşitliği açısınan analiz ettik, arınan yaptığımız genel eğerlenirmee politika vaatlerini karşılaştırık. Bu bülten yayımlanığına genel seçimler sona ermiş, Meclis te hangi partilerin yer alacağı kesinleşmiş olacak. Ancak, umuyoruz ki bu çalışma, beyannamelerini kaınların taleplerini ikkate almaan ya a kaınların taleplerini esas alarak hazırlayan partilerin tümü için bunan sonraki politikalarını oluştururken ve uygularken e yararlanacakları bir kaynak olur. Kaınların hane içineki karşılıksız emeği ne kaar görünür? Kaın emeği konusuyla ilgili olarak feministlerin ortaya koyuğu en önemli talepleren biri, şüphesiz ki hane içine kaınların ücretsiz ve karşılıksız yaptığı çocuk/hasta/yaşlı/engelli bakımı, temizlik, yemek, ütü, vs. gibi ev ve bakım işlerinin görünür hale getirilmesi. AKP, kaınlara sunuğu iğer paketlere e oluğu gibi, kaınların esas sorumluluğunu aile içine tanımlıyor, ev içineki karşılıksız emeği görünmezleştiriyor. MHP e benzer şekile, bir yanan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasınan bahseerken, iğer taraftan kaınların hane içine yaptığı işleri görmüyor. CHP, kaınların hane içine saece çocuk bakım yükünü görerek çocuk bakım hizmeti sunulmasını vaat eiyor. Beyannameleri incelerken görük ki, feminist örgütlerin ve kaın hareketinin yıllarır veriği mücaele, erkek politikaa artık geikler açmaya başlaı. Siyasi partiler, kaınların sorunlarını görmezen gelen bir uruşun kenilerine kaybettireceğinin farkına varmış ve beyannamelerine kaınlara aha fazla yer vermeye başlamış görünüyor. Bu çok önemli bir gelişme; ama kaınların nasıl konumlanırılıkları ve sorunlarının ele alınış biçimlerine cii problemler bulunmaya evam eiyor. Bu sorunları belli başlıklar altına inceleik. Kaınlar ve LGBTİ ler beyannamelerin neresine? AKP ve MHP, kaınları aile içine görüyor ve politika vaatlerine ev içineki rollerini esas alıyor. MHP ara ara toplumsal cinsiyet eşitliğinen bahsetse e, her iki partinin beyannamelerine e LGBTİ bireyler herhangi bir şekile bulunmuyor. CHP kaınların ekonomik bağımsızlığını bazı yerlere öne çıkarsa a genel olarak kaın-erkek eşitliğini vurguluyor. LGBTİ bireyler genel anlama ayrımcılıklarla mücaele kapsamına yer alıyor. HDP, beyannamenin bütününe erkek egemen toplumsal yapıa bir önüşüm heefliyor ve politika vaatlerini buna göre şekilleniriyor. LGBTİ lerin eşit, özgür ve onurlu yaşam hakkı başlığı altına ise konuyla ilgili aha ayrıntılı bir eğerlenirme yapıyor. * Siyasi parti lierleriyle ilgili kullanılan görsel, KA.DER in 2015 Genel Seçimleri için hazırlaığı kampanyanın parçasıır. Çocuklara saece kaınlar mı bakacak? HDP, erkeklerin tüm bakım ve ev işlerini kaınlarla eşit şekile paylaşması ve bu işlerin toplumsallaştırılmasına yönelik bütünlüklü bir politika vaai sunuyor. Ancak, bazı konularla ilgili bu önüşümün nasıl sağlanacağına air etaylı bir planlama ihtiyacı bulunuyor. Yine e beyannamesine bu görünmeyen emeğin altını çizen tek parti olarak HDP karşımıza çıkıyor. Çok iyi biliniği gibi bakım yükümlülüğünün yalnızca kaınların sorumluluğu olarak görülmesi kaınları hem istihama hem toplumsal yaşamın her alanına katılıman ışlıyor. Konuyla ilgili vaatler genel olarak kaınların iş ve aile yaşamlarının uyumlulaştırılması kapsamına ele alınıyor. Ancak, erkeklerin bu konuaki sorumluluğu ya göz arı eiliyor ya a yeterince vurgulanmıyor. AKP, kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir kreşlerin yaygınlaştırılacağını söylerken evletin bu konuaki sorumluluğu saece teşvik etmekle sınırlı kalıyor. Beyannameeki kayıtlı kaın istihamının eve bakım hizmetleri yoluyla sağlanması heefi, kaınların ücretli çalışacak olsalar ahi ev içine ve bakım işlerine istiham eilmesinin teşvik eiliğini gösteriyor. MHP, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamına anne ve babaların birlikte evreilemez ebeveyn izni kullanabilmesi yönüne üzenlemelerin yapılması vaaine yer veriyor. Ancak, partinin aileyi güçlenirme ve kaını aile içine görme eğilimi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören bu vaat ile çelişiyor. CHP, bakım hizmetlerinin ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve nitelikli olması gerektiğini söylüyor. Ancak, bu üzenlemeleri saece iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması konusuyla bağlantılı olarak öneriyor, yani erkeklerin bu konuaki sorumluluğuna eğinmiyor. HDP, kaınların saece istihama eğil toplumsal yaşamın her alanına katılımı için e bakım hizmetlerinin önemli oluğuna vurgu yapıyor. Bu hizmetlerin hem kaınlar hem erkekler için üzenlenmesini öneren HDP, bakım yüküne erkeklerin kaınlarla eşit sorumluluk alması konusuna eğiniyor.

5 8 9 SEÇİM VAATLERİNDE KADIN EMEĞİ SEÇİM VAATLERİNDE KADIN EMEĞİ Kaın istihamı nasıl arttırılacak? Beyannamelere kaın istihamının arttırılması için girişimcilik ve mesleki eğitimlerin teşvik eilmesi ağırlıklı olarak yer alıyor. Ancak, hem girişimcilik hem mesleki eğitimler, şu anaki haliyle kaın istihamını arttırmaa işlevsiz kalıyor, kaın işi-erkek işi ayrımını pekiştiriyor ve kaınları birçok olumsuzlukla karşı karşıya bırakabiliyor. AKP ve MHP kaın istihamını ülkenin ekonomik kalkınması kapsamına, genç istihamıyla birlikte eğerlenirirken, CHP ve HDP kaınların ekonomik bağımsızlığı vurgusunu öne çıkarıyor. AKP ve MHP, kaınlar için aileeki sorumluluklarını aksatmamaları amacıyla esnek çalışmayı öngörüyor. AKP ve MHP, kaın istihamını arttırmaa girişimcilik ve mesleki eğitimleri heefliyor; ancak sistemin kaınlar açısınan güncel sorunlarına ilişkin bir vaatte bulunmuyor. CHP, kaın istihamına nitelikli ve güvenceli bir artışı heeflerken, girişimciliği esas faaliyet olarak ortaya koymuyor, mesleki eğitim sistemine ise kaınlar lehine eğişiklik önerileri getiriyor. HDP, kaın istihamının tam zamanlı ve güvenceli olarak arttırılması, kaınların hem ev içine hem çalışma yaşamına görünmeyen emeğinin görünür hale getirilmesi için somut üzenleme ve yapısal eğişiklik önerileri vaat eiyor. HDP, ev işçisi ve mevsimlik tarım işçisi kaınların sorunlarına yönelik kaın örgütlerinin tespit ve taleplerine beyannamesine yer veriyor. CHP ve HDP, beyannamelerine, kaın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması ve esteklenmesinen bahseiyor. Ancak, kaınların eneyimlerinen biliğimiz üzere, kooperatifler çeşitli neenlerle kaınların zarara uğramasına sebep olabiliyor. Bu neenle kooperatiflerin esteklenmesi maesinin içeriğinin nasıl olurulacağı büyük önem taşıyor. Kaınları işyerine neler bekliyor? AKP beyannamesine işyerine cinsiyete ayalı ayrımcılığa herhangi bir şekile eğinmiyor. MHP, çalışma hayatına kaınlara yönelik negatif ayrımcılığa son verilecek emekle yetiniyor, herhangi bir etay vermiyor. CHP nin vaatleri arasına şunlar bulunuyor: Sözel, fiziksel, psikolojik taciz, mobbing gibi kavramların yasal üzenleme kapsamına alınması, erkek işi olarak bilinen alanlara ya a yönetim kaemelerine kaınlara kota uygulanması, eşit işe eşit ücret, işyerineki kreşlerin tüm çalışanlar için üzenlenmesi, vs. HDP nin vaatleri arasına ise, üşük ücret politikalarına, cinsiyete ayalı ayrımcılığa, tacize, güvencesizliğe son verilmesi; kaın-erkek fark etmeksizin en az 50 işçi çalıştıran kamu/özel tüm iş yerlerine ücretsiz kreş açılmasının zorunlu olması; 8 Mart ın kaın işçiler için resmi tatil olması bulunuyor. Kaınlar sosyal hakların neresine? AKP, sosyal yarımların ailenin bütünlüğünü koruyacak bir şekile yapılacağını ve bu yarımların belirlenmesine ailenin büyüklüğünün esas alınacağını belirtiyor. MHP, muhtaç ailelere, en az bir feri iş buluncaya ek asgari ücretin yarısı kaar aile esteği vereceğini ve bu öemenin öncelikle ev kaınlarına yapılacağını söylüyor. AKP ve MHP sosyal hakları muhtaçlık temeline eğerleniriyor. Birey eğil hane temeline yarım sağlamak heefleniyor ve kaınların aile içineki geleneksel rolleri yarımlar yoluyla pekiştiriliyor. CHP, Güçlü Sosyal Devlet Projesi nin merkezineki Aile Sigortası öemelerinin kaınlara verileceğini söylüyor. Kaını aile içine eğerleniren bu kurgu, CHP nin kaınlar için öngörüğü ekonomik bağımsızlık vaai ile çelişiyor. HDP, sosyal hakların yarım veya muhtaçlık temeline görülmesini, kaınların aile içineki geleneksel rollerini pekiştirmesini eleştiriyor. Tüm sosyal hizmetlerin hak temeline, herhangi bir ayrımcılık uygulanmaan herkese eşit olarak sunulmasını savunuyor. MHP ve AKP, engelli bireyleri aha çok korunması gereken bir grup olarak sosyal yarım eksenine eğerleniriyor. CHP, genel olarak engelli bireylere eğinse e, engelli kaınların farklılaşan sorunlarınan bahsetmiyor. HDP ise, engelli kaınların sorunlarına eğinerek, bunların çözümüne yönelik vaatte bulunuyor. Özetle; Kaın emeği ve istihamı konusu, vaatler içine partinin toplumsal cinsiyet eşitliği bakışıyla paralel olarak yerini bulabiliyor. AKP, kaınları birey olarak görmüyor; eril eğerlerin baskın oluğu, kaınların enetim altına tutuluğu heteroseksist aile içine sıkıştırıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ise beyannamesine hiç yer vermiyor. MHP, birkaç yere konuan bahseiyor; ancak genel politikasını kaınları aile içine gören bir perspektifle oluşturuyor. CHP, kaınlaran ve kaın haklarınan en fazla bahseen partileren biri olsa a, toplumsal cinsiyet eşitliğinin beyannamenin ruhuna işleiğini söylemek zor. HDP ise, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini topluma yapısal bir önüşümü heefleyerek beyannamenin tümüne yerleştirmeye çalışıyor. Tüm vaatler bir araa eğerleniriliğine HDP nin kaınların taleplerine oğruan yer veriğini, bu taleplerin hayata geçirilmesi açısınan a en çok umut vaat een parti oluğunu belirtmek gerekiyor.

6 10 11 GÜNDEME DAİR NELER YAPIYORUZ? NELER YAPIYORUZ? POZİTİF AYRIMCILIĞA GİRİŞ 101 Demet Sabancı Çetinoğan geçtiğimiz günlere yayınlanan bir röportajına şirketler grubuna kaınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılıyor mu sorusuna asla iye cevap veriyor. 1 Kaın a tıpkı erkek gibi saece toplumun bir parçasıır. Elbette, ama sormak lazım, nasıl bir parçası? Cevabı hepimiz çok iyi biliyoruz aslına; ikincilleştirilen, emeği görünmezleştirilen, ezilen, ötekileştirilen bir parçası. Aslına Sabancı Çetinoğan a aynı röportaja kaınların erkeklere göre aha ağır sorumluluklar taşıığını kabul eiyor ve kaınlara şans veriliğine iş hayatına başarılı oluklarını söylüyor. İşte pozitif ayrımcılık (yani geçici özel önlemler almak) a tam olarak bu noktaa başlıyor. Yani pozitif ayrımcılıkta ısrarcı olmak fıtratta erkeklerin kaınlaran üstün oluğunu kabul etmek anlamına gelmiyor. Bir cinsin iğer cinsten toplumsal örgütlenmenin erkek egemen yapısı olayısıyla hayatın her alanına 1-0 gerien başlaığını görmek ve bu engesizliği ortaan kalırmaya çabalamak emek oluyor. Pozitif ayrımcılık eşitlik ve aalet kavramlarının kesişim noktasına uruyor ve aalet olmaan eşitliğin sağlanamayacağının en önemli göstergelerinen biri haline geliyor. Kaın emeği ve istihamı alanınan baktığımıza, yapılan çok sayıa araştırmanın ve kaın hareketinin ortaya koyuğu üzere, kaınlara atfeilen bakım yükümlülüğü ve bu yükün ne evlet ne e erkekler tarafınan paylaşılmamasının kaınların ya işgücü piyasasına hiç katılmamasına ya a geçici veya sürekli olarak bu piyasaan kopmalarına neen oluğunu görüyoruz. Dolayısıyla, şans verilmesi olarak bahseilen urum aslına köklü yapısal eğişikliklerin hayata geçirilmesi anlamını taşıyor. Kaınlar çocuklarına ya a ailelerinin yaşlı/hasta/engelli bireylerine baktıkları için eğitim olanaklarınan a yeterince fayalanamaıklarınan insanca yaşamaya olanak tanıyacak kaar gelir getiren ve güvenceli işlere çalışacak niteliğe sahip olamıyorlar. Dolayısıyla a vasıfsız olarak üşünülen işlere hapsolarak üşük ücretle, güvencesiz ve uzun saatler çalışmak zoruna kalıyorlar. Yani üretilen politikalar cinsiyet eşitliğine toplumu ne kaar yakınlaştırıyorsa, kaınların şansı a o kaar artıyor emektir. O neenle kaınla erkek arasına ayrım yoktur, çalış senin e olur mantığı bu eşitsizliğin üzerini örtmekten başka bir işe yaramıyor. Sayın Sabancı Çetinoğan bir Sabancı olarak oğmasayı, bir kaın olarak şu anki imkanlarına sahip olma ihtimalinin çok üşük oluğunu biliyoruz. Dolayısıyla, pozitif ayrımcılığın ailesinen gelen ekonomik, kültürel ve sosyal sermayesi kısıtlı olan kaınların nesiller arası aktarılan yoksulluğun ve yoksunluğun girabınan kurtulmalarına estek anlamına geliğini bu açıan yorumlayabilmek e ayrıca önem taşımıyor mu? Kreş Haktır Platformu nun başlattığı erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerini konu alan kreş kampanyasını, Kreş Haktır Platformu nun kurucularınan ve bileşenlerinen biri olarak sürürüyoruz. İşyerlerinin kreş açma yükümlülüğünün yasal ayanağı olan Gebe ve Emziren Kaınların Çalıştırılma Şartlarına Dair Yönetmelik te 150 üstü kaın çalışanı olan işyerlerine kreş açma zorunluluğu oluğu yer alıyor. 150 üstü kaın çalışanı olan işyeri sayısının olukça az olması sebebiyle yönetmelikteki bu üzenleme karşılığını bulamıyor. Yine yönetmeliğe göre; kreşleren saece kaın çalışanların çocukları fayalanabiliyor. Erkek çalışanların ise ancak annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları kabul eiliyor. Oysa, kaınlar olarak yıllarır çocuk bakım yükümlülüğünün saece kaınlar üzerinen tartışılmaması gerektiğini savunuyoruz. Yönetmelik bu haliyle Anayasa nın kanun önüne eşitlik maesine (mae 10), Türkiye nin taraf oluğu Kaına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ne ve AB Direktiflerine aykırı. Bu sebeple anayasaya aykırılık iiasıyla Danıştay a yönetmeliğin yukarıa bahseilen maelerinin iptali avası açmayı kreş kampanyasının önemli bir parçası olarak üşünüyoruz. Bu kapsama şu an hukuki süreçle ilgili ön hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Danıştay sonrasına CEDAW Komitesi ne taşınabilecek ve politik bir karar çıkabilecek, stratejik bir ava çalışması planlıyoruz. Davayı usulen uygulanan işlem üzerinen açmamız gerektiğinen öncelikle çalışılan işyerinin kreş yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili (yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olmaığı gerekçesiyle çocuğu işyerineki kreşe kabul eilmemiş erkek çalışanlar ahil) örnek olaylara ihtiyacımız olacak. Çevrenize benzer örnek olayları yaşayan ve bu olayı Danıştay a ve arınan CEDAW a taşımayı üşünenler olursa bize yönlenirebilir misiniz? İşte tüm bu sayıklarımız neeniyle eşitsizlikler ortaan kalırılana kaar eşit olmayanları aynı seviyeye taşımak için pozitif ayrımcılığın gerekliliğinin altını çizmeye evam eeceğiz. KEİG Bülten e katkıa bulunan İsveç Hükümeti ne (Sween) teşekkür eeriz. Sayı: 13 Haziran Aylık KEİG İletişim Bülteni Sahibi: Kaınlarla Dayanışma Vakfı aına Begüm Acar Sorumlu Müür ve Yazı İşleri Müürü: Begüm Acar Yayına Hazırlayanlar: KEİG Platformu Bu sayıya katkıa bulunanlar: Haşime Akbakın, Ayşe Balkanay, İil Soyseçkin, Sibel Özen, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Gülnur Elçik, Meltem Arıoğlu Pultar, Serap Güre. İletişim aresi: Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Ca. 22/13 Beyoğlu İstanbul Grafik uygulama: Güneş Resul Baskı: Hazal Matbaa, Davutpaşa Emintaş San. Sitesi No: 103/ Topkapı/ İstanbul. Tel: Yayın türü: Yerel Süreli Yayın Bu bültene yayımlanan yazı ve fotoğraflar sahibinen izinsiz kullanılamaz. 1

7 12 13 NERELERE KATILDIK? NELER GÖZLEMLEDİK? NERELERE KATILDIK? NELER GÖZLEMLEDİK? İmece Ev işçileri Senikası tarafınan 17 Nisan a üzenlenen çalıştay, Sosyal Güvenlik Akaemisi nen SGK uzmanı Emin Yılız ve emekli Müfettiş Yılmaz Ayıner in sunumu ile başlaı. Sunuma genel olarak ev işçiliği ile ilgili yasal uruma ilişkin bilgiler paylaşılı. İMECE NİN EV İŞÇİLERİ ÇALIŞTAYINA KATILDIK DİSK İzmir Kaın Komisyonu tarafınan 14 Mayıs ta üzenlenen İzmir Kaın Konferansı na katılık. Çoğunluğu kaın işçileren oluşan 100 kişinin katılığı konferansta açılış konuşmasını DİSK Kaın Komisyonu nan Sibel Parmaksız yaparken, Hazal Beytaş a DİSK Kaın Komisyonu nun amaç ve heeflerini aktarı. Uzmanlar 9 gün ve aha az çalışan ev işçileri ile 10 gün ve aha fazla çalışan ev işçilerinin sigortalanma koşullarına air bir tablo hazırlamışları. Son olarak a İmece Senikası nan Av. Sevgi Evren yasa ile ilgili çelişkilere eğini. Son üzenlemee bir ev işçisini 10 günen az çalıştıran kişinin çalıştıran, 10 günen fazla çalıştıran kişinin ise işveren olarak görünüğüne ikkat çekili. Ayrıca, bilirim yaptığı hale pirimi öemeyen işverene gecikme zammı ışına bir yaptırımın olmaması, 10 günen az çalışma urumuna genel sağlık sigortasınan fayalanamama, hiç borcu olmaması urumuna işverene yatırığı pirimen yüze 5 oranına teşvik getirilmesi, sigorta gün sayısının 5000 en 3600 e üşürülmesinin yol açabileceği olumsuzluklara a vurgu yapılı. Bütün yasalara bir yıl, 365 gün olarak kabul eilirken, SSGSS yasasına bir yılın 360 gün olarak kabul eiliğine ve bunun uzun çalışan bir işçie yaratacağı hak kaybına ilişkin etay, özellikle ikkat çekiciyi. Bir yanan ev işçileri işçi olarak görülmezken, iğer yanan İmece nin senika olarak tanınmak zoruna kalmasının olaylı bir tanıma oluğu a ifae eili. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONFERANSI NA KATILDIK Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafınan 29 Nisan a üzenlenen İnsan Hakları Bağlamına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı na katılık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Hakkı isimli oturuma KEİG Platformu nan Serap Güre, Kaına Yönelik Ekonomik Şiet içerikli sunum yaptı. Eşitsiz çalışma koşulları, bakım işlerinen saece kaının sorumlu olması, eğitim ve sosyal yaşama kaınların kaynaklara erişiminin sınırlılığı, çalışma yaşamına kaınlara air kalıp yargılar ve kaınların eğreti çalışma yaşamının yarattığı hak kayıpları bağlamına ekonomik şietin kaınlara etkileri aktarılı. Oturumun bir iğer sunumuna İLO temsilcisi Özge Berber Ağtaş, İLO Sözleşmelerinin yasa ve uygulamalaraki yerini anlatarak Türkiye nin İLO sözleşmelerine koyuğu çekincelerin ve imzalamaığı sözleşmelerin kaının insan haklarınaki kayıplarını pekiştiriğini vurgulaı. Sosyal içerme politikalarının kaınları ne kaar içeriğinin sorgulanığı oturuma, içerme ve ışlama kavramlarını oğru analiz etmenin projelerin etkisini artıracağı, kaynakların iyi yönetiminin kaınların yaşamına olumlu sonuçlar oğuracağı ifae eili. Keni çalışma yaşamı eneyimini anlatan KAGİDER temsilcisi, kaın olmanın çifte iş yükünü vurgularken, kenine ait iyi gelirin özgürleştirici etkisinin eşitliği e içeriğini belirtti. Toplantıa TİHK in kaının insan hakları ihlallerinin önlenmesi için evlet kurumlarının çalışmalarını izleme-sinin ve hazırlanan raporlarla yürütmenin cinsiyet eşitsizliğini ortaan kalıracak uygulamaları günemine almasını sağlamasının önemine vurgu yapılı. İZMİR DE DİSK TOPLANTISINA KATILDIK..DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, senikanın kaın örgütlenmesiyle ilgili konuşmasına neoliberalizmin ve hükümet politikalarının kaın istihamına olan olumsuz yansımalarınan bahseerken işgücünün kaınlaştığını vurgulaı. Türkiye Kaın Dernekleri Feerasyon Başkanı Canan Güllü ise Türkiye e kaına yönelik şieti anlatırken kaın cinayetlerinin son yıllara hızla artış gösteriğine ikkat çekti...konferansa KEİG Platformu nan katılan Meltem Arıoğlu Pultar, Eylül 2014 te yayımlanan eğretileşme konulu raporu temel alarak bir sunum yaptı. Sunuma kaınların işgücü piyasasına katılımı artarken güvencesiz, geleceksiz, alternatifsiz bırakılarak üşük gelir üzeyli, meslek tanımı olmayan eğreti işlere yöneliği vurgulanı. Ayrıca, hükümetin çıkarığı kaın istiham paketinin kaın istihamına olumsuz etkileri ve erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle kaın istihamını artırmanın mümkün olmaığı konuşulu. Arınan İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Itır Bağai uluslararası alana kaın örgütlenmesi ve siyaset alanına kaınların katılımıyla ilgili bir konuşma yaptı. Panelin arınan gerçekleşen soru-cevap bölümüne katılımcılar kaın istihamınan örgütlenmeye, kayıt ışı çalışmaan siyasi partilerin kaın politikalarına kaar pek çok farklı konua sorular ve görüşlerle panele katkıa bulunular. DÜNYA BANKASI NIN TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLANTISINA KATILDIK Dünya Bankası Grubu nun Yoksulluğu Azaltmak ve Paylaşılan Refahı Artırmak başlıklı konsept notunu tartışmak ve istişaree bulunmak aına sivil toplum ve özel sektören uzmanları bir araya getiriği istişare toplantısı 22 Mayıs ta Hilton İstanbul a gerçekleşti. Yeni bir toplumsal cinsiyet stratejisi belirlemek üzere önümüzeki öneme bir rapora önüştürülecek konsept notu aktarılırken ekonomik büyümenin sağlanması için toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yapılı. Türkiye e kaınların istihama katılması urumuna brüt milli gelirin %22 oranına artacağına ikkat çekili. Kaınların işgücüne katılım oranının genel olarak erkeklere kıyasla %10 ila %30 oranına üşük olmasının yanı sıra kaınların yarı zamanlı işlere yoğunlaştığı belirtili. Halihazıra kaınların istiham eiliği sektörlerin e eğitim, sağlık, beşeri ve sosyal bilimler gibi toplumsal cinsiyet normlarına göre uygun görülen alanlar oluğunan bahseili. Kaınların işgücüne girmeye çalışıp sonrasına ayrılıkları vurgulanı. Katılımcı yorumlarına çocuk bakım hizmetlerinin kaliteli ve tüm çocuklara eşit bir şekile ulaşılabilir olmasının kaın istihamını artırmanın kilit noktası oluğu belirtilirken toplumsal cinsiyet konusuna hem kamu hem e özel sektöre rol moel eksikliği vurgulanı. Özellikle halkın gözü önüneki üst üzey siyasetçilerin kaın istihamını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini estekleyici kamu spotlarına yer almaları gerektiği söyleni. Dünya Bankası Grubu nun toplumsal cinsiyet konusunu ekonomik büyüme heeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmesinin e sorgulanması gereken bir bakış açısı oluğu iletili.

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

Bülten Sayı: 14 Ağustos 2015

Bülten Sayı: 14 Ağustos 2015 Bülten Sayı: 14 Ağustos 2015 Bu sayı, günemeki yoğun terör ve savaş tartışmalarının gölgesine çıkıyor. Türkiye e kaın hareketi yıllarır oluğu gibi bu öneme e çatışmaların, savaşın kaınları aha farklı biçimlere

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ Özel Sayı: Bağımsız Seçim Gözlemi Temmuz 2011 1 2 46 sivil toplum örgütünden oluşan Bağımsız Seçim İzleme Platformu Türkiye de ilk kez, uluslararası standartlar çerçevesinde,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

SEÇĠM VAATLERĠNDE KADIN EMEĞĠ

SEÇĠM VAATLERĠNDE KADIN EMEĞĠ SEÇĠM VAATLERĠNDE KADIN EMEĞĠ 21 Mayıs 2015 KEİG Platformu olarak, şu anda Meclis te bulunan partilerin 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine yönelik yayınladıkları seçim beyannamelerini kadın emeği ve istihdamı

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Saniye Dedeoğlu Kadın Emeği Konferansı TEPAV-ODTÜ Kadın Çalışmaları 3 Mayıs 2011, Ankara

Saniye Dedeoğlu Kadın Emeği Konferansı TEPAV-ODTÜ Kadın Çalışmaları 3 Mayıs 2011, Ankara Saniye Dedeoğlu Kadın Emeği Konferansı TEPAV-ODTÜ Kadın Çalışmaları 3 Mayıs 2011, Ankara Sorunsal Cinsiyet eşitliği politikaları ve kadın istihdamı arasındaki ilişkiyi sorgulamak, Bu politikaların Türkiye

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara TEPAV Binası, 3.Kat Konferans Salonu (TEPAV Binası, TOBB Üniversitesi Kampüsü,Söğütözü Cad.No:43 Söğütözü/ANKARA) Kadın Emeği Konferansı Kavramsal

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

SPoD LGBTİ, Siyaset Okulu nun Üçüncüsünü Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Siyaset Okulu nun Üçüncüsünü Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Mitler «Gelecek nesil!» «Bugünün küçüğü yarının büyüğü.» «Çocuklar

Detaylı

03 Haziran 2014. Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Eksikliği Kadınları Nasıl Etkiliyor?

03 Haziran 2014. Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Eksikliği Kadınları Nasıl Etkiliyor? 03 Haziran 2014 Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Eksikliği Kadınları Nasıl Etkiliyor? Türkiye de erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin kurumsallaşması geç kalmış bulunuyor ve bu hizmetler

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İş Sağlığı ve ne İlişkin İşveren Görüşleri 24. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI Konya, 4 Mayıs 2010 Müşavir Avukat Z. Ulaş YILDIZ Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İÇERİK I. Bölüm: Uluslararası

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

SPoD, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonuna Katıldı. SPoD Robert Koleji'ndeydi

SPoD, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonuna Katıldı. SPoD Robert Koleji'ndeydi SPoD, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonuna Katıldı SPoD, 3-4 Nisan tarihlerinde Ankara'da Kaos-GL ve Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği ev sahipliğinde Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu'na katıldı.

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar 01 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye dair toplumsal olarak

Detaylı

Bülten Sayı: 12 Nisan 2015

Bülten Sayı: 12 Nisan 2015 Bülten Sayı: 12 Nisan 2015 Coşkulu bir 8 Mart ı geride bıraktık. Bu yıl 8 Mart ta her yerde kadınların isyanını, mücadelesini, direnişini, eşitlik ve özgürlük talebini alanlara, meydanlara, sendikalara,

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

KIZLARIMIZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAKIMINDAN DEZAVANTAJLI HER 100 KIZ ÖĞRENCİDEN 40 I LİSEYE GİDEMİYOR

KIZLARIMIZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAKIMINDAN DEZAVANTAJLI HER 100 KIZ ÖĞRENCİDEN 40 I LİSEYE GİDEMİYOR 22 Mart 2015 KIZLARIMIZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAKIMINDAN DEZAVANTAJLI HER 100 KIZ ÖĞRENCİDEN 40 I LİSEYE GİDEMİYOR TÜRKİYE EĞİTİMİ ERKEN TERK ETMEDE AVRUPA BİRİNCİSİ Avrupa Komisyonu nun Avrupa da Eğitimi

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT çalışmaları kürsüsü başkanı Prof. Dr. George Chauncey, SPOD

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Kadınlar olarak emek ve istihdam konusunda yürüttüğümüz

Kadınlar olarak emek ve istihdam konusunda yürüttüğümüz Bülten KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI GİRİŞİMİ Sayı:2 KEİG Bülten in ikinci sayısıyla yeniden buluştuk. Bu sayıda geçtiğimiz iki ayda gündemde öne çıkanları, KEİG Platformu na üye kadın örgütleri olarak yürüttüğümüz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

Aileye köle sermayeye kul olmayacağız

Aileye köle sermayeye kul olmayacağız AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUSUN KORUNMASI PROGRAMINA KADINLARIN İTİRAZI VAR Aileye köle sermayeye kul olmayacağız KADIN EMEĞİ PLATFORMU 2 3 Biz kimiz? Bizler, kadınların çalışma yaşamındaki sorunları karşısında

Detaylı

Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamına Yönelik Politikalar

Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamına Yönelik Politikalar Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamına Yönelik Politikalar Kadın Emeği ve İstihdamına Dair Politika ve Faaliyetlerin 12 İlde Değerlendirilmesi TÜRKIYE DE KADIN EMEĞI VE İSTIHDAMINA YÖNELIK POLITIKALAR KADIN

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Bu program, toplumsal cinsiyet kavramını, bu kavramın teorik ve pratik boyutlarını

Bu program, toplumsal cinsiyet kavramını, bu kavramın teorik ve pratik boyutlarını EĞĠTĠMĠN ADI Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Sertifika Programı AMACI Bu program, toplumsal cinsiyet kavramını, bu kavramın teorik ve pratik boyutlarını açıklamayı; başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere,

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu Katılımcılar: 24-25 Mayıs 2010 Bakü/Azerbaycan Leyla COŞKUN (Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı) Şengül ALTAN ARSLAN (Dış

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı

3)KADIN PROJELERİ PROJE KONUSU: KADIN. PROJE ADI: KEDV / Nahıl Dükkân PROJE PAYDAŞLARI: KEDV. Doğuş Üniversitesi. PROJE KONTENJANI: 10 Kişi

3)KADIN PROJELERİ PROJE KONUSU: KADIN. PROJE ADI: KEDV / Nahıl Dükkân PROJE PAYDAŞLARI: KEDV. Doğuş Üniversitesi. PROJE KONTENJANI: 10 Kişi 3)KADIN PROJELERİ PROJE KONUSU: KADIN PROJE ADI: KEDV / Nahıl Dükkân PROJE PAYDAŞLARI: KEDV Doğuş Üniversitesi PROJE KONTENJANI: 10 Kişi PROJE DANIŞMANI: Başak Cansu AKÇELİK PROJE SÜPERVİZÖR İHTİYACI:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

11. Boğaziçi Buluşması

11. Boğaziçi Buluşması SEMPOZYUM 11. Boğaziçi Buluşması Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm 12 13 Aralık 2014 BAŞVURULAR BAŞLADI Türkiye de üniversite gençliğinin özelde Türkiye nin Avrupa Birliği ile ilişkileri,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS 311 ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS Birgül BİLGİN *1 Özet: İncelemede; kadın emeğinin ücretlendirilmeye başlanması ve kadınların çalışma

Detaylı

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr Türkiye'nin ilk konut çöpçatanı Tüketici ile bankaların arasını bulan bir çöpçatan gibi çalışıyor. Türkiye de büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu piyasalardan biri de şüphesiz konut. Dünyada 2008 de

Detaylı

Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı

Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı BASIN BÜLTENİ Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin maratonu başladı, eğitim sektöründe istihdam yaz başından itibaren hareketlendi. Yenibiris.com Haziran-Temmuz-Ağustos

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ Özgür ÖZASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Komite Başkanı: Özgür

Detaylı

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamaktır. İSG nin Ekonomik

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR?

İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR? İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR? Bakım hizmetlerinin sınıflandırılması gerekiyor 0-3 yaş : Bakıma ihtiyaç duyulan

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon Yrd.Doç.Dr.Zeynep Şişli İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çalışmanın Sorusu; Türk hukukunda

Detaylı

Ankara Çocuk Hakları Platformu ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı ÇOCUKLARIN KATILIMI ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

Ankara Çocuk Hakları Platformu ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı ÇOCUKLARIN KATILIMI ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara Çocuk Hakları Platformu ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı ÇOCUKLARIN KATILIMI ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çocuk hakları savunucuları çocuklarla birlikte TBMM de

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı Bi Ul E Hi tl EP t E li h Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı L Agence Française de Développement (AFD), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (MURCIR)

Detaylı