- BANT TAŞIYICILAR -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- BANT TAŞIYICILAR -"

Transkript

1 - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için rkli kuvvtlri iltn bir lmandır. Bant nllikl iki tambur arasına rdirilir. Tahrik sistmindn (7) alınan harkti sürtünm il bant kayışına aktaran tambura tahrik tamburu () dnir. Diğr uçdaki tambur is dönüş tamburu (3) olarak isimlndirilir. Kimi bant taşıyıcılarda bu tambur rdirm mkanizmaları il rdirilrk bant il tahrik tamburu arasındaki sürtünm kuvvti artırılır. Bandın yön dğiştirmsi is saptırma kasnakları () il rçklştirilir. Bandın üstt olan kısmına üst bant kolu dnir v üzrind malzm taşınabilmsi için tknlştirilmiş durumdadır. Alt bant kolu is nllikl düzdür. Üst bant kolunu taşıyan rulolar tknlşmyi sağlamak amacıyla üç parçadan oluşur v bunlara taşıyıcı rulo (5) ismi vrilir. Alt bant kolu, tk parçadan oluşan v dönüş rulosu (6) dnn rulolar üzrind harkt dr. Ruloların tümü is şasi () dnn çlik kafs yapı üzrin tutturulmuştur. Banda malzm huni şklindki bir yüklyici (8) il yüklnir v taşınan malzm ikinci bir yüklyiciy vya silo ağzına (9) boşaltılır. Bant kayışına yapışan malzmlr is fırçalarla (0) tmizlnir..- BANT HATTI Bant üzrahının şkli il ilili çşitli uyulama örnklri aşağıda vrilmiştir. Bunları şu şkild tanımlamak mümkündür: Yatay bant hattı (a) Eğik bant hattı (b)

2 Tk kavisli bant hattı Önc ğik sonra yatay (c) Önc yatay sonra ğik (d v ) Çift vya çok kavisli bant hattı ( v f) Bant üzrahının ğimi; taşınan malzm il bant kayışı arasındaki sürtünm katsayısına, malzmnin sürşarj (yığılma) açısına bağlı olan bir maksimum dğr kadar artırılabilir. Malzmnin bant üzrind üvnli bir şkild taşınabilmsi için bant üzrahının alabilcği bu maksimum ğim, bant kayışı il malzm arasındaki sürtünm katsayısına dnk ln açıdan 7-0 daha az olmalıdır. Bant üzrahının alabilcği maksimum ğim dğrlri aşağıdaki tabloda ayrıca vrilmiştir. Linyit Brikti... Kuru kum... 8 İri tanli cvhr... 8 Nmli kum... 7 Küçük tanli cvhr. 5 Antrasit... 7 Çimnto... 0 Tüvönan taş kömürü... 8 Tahıl... 8 Taş kömür tozu... Toz kirç... 3 Elnmmiş kırma taş... 8 Elnmiş kok... 7 Kuru toprak... 0 Elnmmiş kok... 8 Nmli toprak BANT Bir bant taşıyıcının n önmli lmanıdır. Bant bir yanda taşınacak malzmyi üzrin alan bir kap olarak örv yaparkn diğr yanda sürkli olarak çkm v rdirm kuvvtlri il yüklnir. Bant taşıyıcının düznli bir şkild çalışabilmsi için bandın şu özlliklr sahip olması istnir; Rutubti az mn Mukavmti yüksk Ağırlığı az Uzaması çok az Bükülbilir Yanını iltmz Uzun ömürlü Aşındırıcı darblr karşı dayanıklı Bu özlliklr sahip n iyi malzm dokuma özlü lastik bantlardır. Bandın dokuma özü (karkası) pamuk, ktn, yapay lyaftan (Polystr, Polyamid vya Ryon) oluşur (). Yüksk dayanımlı bantlarda is dokuma tabakasının yrini çlik tl dokuma vya inc çlik halatlar alır. Bandın kuvvt taşıyan lmanı karkasıdır. Bu tabakaları nmdn, mkanik tkilrdn v aşınmalardan korumak için karkasın üstü () v altı (3) lastik (tabii kauçuk, buna vya PVC) il kaplanır. Ytrli bant mukavmtini ld dbilmk için birdn fazla dokuma tabakasına ihtiyaç vardır. Dokuma tabakalarını birbirin iyi bir şkild tutturabilmk için tabakalara lastik riyiği mdirilir. Kaplama işlmi d yapıldıktan sonra vulkanizasyon (baskı altında ısıl işlm) yöntmi il tabakalar pakti bir bütün dönüştürülür. Tabakalar arasındaki bağlantı bandın kalitsini blirlyn önmli bir faktördür. Daha sonra bandın knarı özl bir lastik malzm il kaplanır. Tabaka sayısını blirlyn tknlrdn ilki; bant kayışına uyulanan rilm kuvvtlridir. Bu kuvvtlrin blli bir mniyt katsayısı il taşınması rkir. Bu konudaki niş açıklama ilrid

3 vrilcktir. Tabaka sayısı üzrind tkili olan diğr bir özllik is banda vriln tknlşmnin rulolar arasında da korunmasıdır. Tabaka sayısını blirlyn üçüncü v n önmli tkn is bandın tambura sarılma kabiliytidir. Bant tambur üzrind dönrkn, dokuma tabakalarından dışta olanları çkm rilm kuvvti, içt olanları is basınç rilm kuvvti tkisi altında kalırlar. Bu kuvvtlrdn bir kısmını, tabakaları birbirin tutturan lastik malzm üzrin alır v onları rahatlatır. Grilm kuvvtlrinin aşırı drcd büyümsini nllmk için bandın tabaka sayısına da bir sınır koymak rkir. Bu ndnl pamuk dokuma bantlarda tabaka sayısı n fazla 3 olmaktadır. Bandın taşıyacağı kuvvtlr daha fazla tabakayı rkli kılıyor is, bu dfa dokuma malzmsinin kalitsini artırmak örnğin, yapay lyaf vya çlik tl kullanmak rkir. Böylc bandın tabaka sayısı v kalınlığı da azaltılmış olur. Bant Gnişliği [ mm ] Tabaka Sayısı Çizl xx Pamuk dokuma bantlar için önriln tabaka sayıları Dokuma bantlar içind n çok trcih dilni yapay lyaflı bantlardır. Yapay lyaf (naylon) pamuğa ör hm daha çok yük taşır, hm d rutubt, aşınma v çürümlr karşı daha dayanıklıdır. Bu olumlu yanlarına karşı yapay lyaflar hm yanına karşı dayanıksızdır, hm d bukl yaparlar. Bu dzavantajlarını idrmk için naylon iplr pamuk dokuma il kaplanmış v daha kullanışlı "Pamuk+Naylon" vya "Pamuk+Rayon" dokumalar ld dilmiştir. Yapay lyafın bukl yapma özlliği ndniyl bu tür bantlarda tabaka sayısı ydi il sınırlanmıştır. Pratik uyulamada pamuk vya yapay lyaftan dokuma bantların yanında çlik özlü bantlara da rastlanmaktadır. Bu tür bantların karkası; ya birkaç milimtr çapındaki çlik tllrdn örülrk yapılır vya doğrudan çlik halatların yan yana dizilmsi il oluşur. Çlik tlin lastiğ iyi yapışmasını sağlamak için tllr bakır vya pirinçl kaplanır. Bu bantlarla çok uzun msaflri vya yükskliklri bir tk bant taşıyıcı il aşmak mümkün olmuştur. Kullanım alanı Taşınan Malzm Üst Kaplama [mm] Alt Kaplama [mm] Portatif Bantlar Çuval v Pakt Nakli İnc v Hafif Malzm Dokuma Bantlar Nakliyat Bantları Nakliyat Bantları Çakıl v Taş Ocakları Makin Bantları Bar v Abstzr Taş kömürü, Potas, Çakıl, Kum, İnc Cvhr İri kömür, taş, çakıl, Cvhr, dkapaj İri parçalı taş, cvhr, dkapaj Çlik Bantlar Nakliyat Bantları Nakliyat Bantları Kömür - Taş Ocakları Makin Bantları Bar v Abstzr Taş kömürü, Potas, Çakıl, Kum, İnc Cvhr İri kömür, taş, çakıl, Cvhr, dkapaj İri parçalı taş, cvhr, dkapaj Alt v üst kaplama kalınlıkları il uyulama örnklri yukarıdaki tabloda vrilmiştir. Tablodan da izlnbilcği ibi kaplama kalınlıkları taşınacak malzmnin parça büyüklüğün, aşındırıcılığına v spsifik ağırlığına bağlı olarak dğişmktdir.

4 Özllikl yr altı madnciliğind, çok thlikli sonuçlar doğuran bant yanınlarından korunmak amacıyla bantların bir kısmı 950 yılından bri yanına karşı dayanıklı olarak ürtilmktdir. Yanına karşı dayanıklı bant yanmayan bant dğildir. Bu bantlar, çıkan bir yanını büyütmdn, konulan standartlara ör, 5 saniydn kısa bir sür içind sönmsin ndn olan bantlardır. Kaplama maddlrindn olan tabii kauçuğun için Noprn; Buna nın için Chlorparaffin katılması bantları yanına karşı dayanıklı kılar. Bir diğr kaplama maddsi olan PVC (Polyvinylchlorid) is tk başına yanına dayanıklı bir madddir. PVC kaplama, n az diğr iki kaplama kadar aşınmalara da dayanıklı olup, özllikl ktn dokuma karkasla çok iyi kaynaşıp, bir bütün oluşturur. PVC bantlar ün çtikç daha yayın kullanım alanı bulmaktadır. Bant parçaları uçlarından birbirin bağlanarak bant taşıyıcı için sonsuz bant şridi ld dilir. Madn işltmlrind bant uçları üç dğişik yöntml birbirin bağlanır. Bunlar; raptiylm yöntmi, soğuk yapıştırma yöntmi v sıcak yapıştırma (Vulkanizasyon) yöntmidir. Sağlam bir bandın kopma mukavmtin % 00 dnck olursa bu dğr, raptiy il bağlanan yrd % 35-45, soğuk yapıştırma il bağlanan yrd % v vulkanizasyon il bağlanan yrd % düşr. Görülcği ibi bandın n zayıf yri bağlantı yrlridir. Çok kolay v yayın olarak kullanılan bağlantı yöntmi raptiylm yöntmidir. Kullanılacak raptiylrin uçları bant dokumasını zdlmsin diy iyic sivriltilmiştir v raptiylrin uç kısmına, bandı dldiktn sonra tkrar kıvrılıp banda saplanmasını sağlayacak bir şkil vrilmiştir şkil xx. Birlştirilck bant uçlarının düzün bir şkild ksilmiş olması rkir. Raptiylr hr iki bant ucuna sırayla düzün bir şkild çakılır. Bant uçları bir araya tirildiğind raptiylr tarak ibi birbirin çr v aralarında oluşan kanala çlik bir tl sokularak bağlantı tamamlanır. Raptiylm yöntminin n önmli avantajı; istniln boydaki bant parçalarının birbirin bağlanıp-sökülmsi v uyulamanın, yaklaşık 5 dakika ibi kısa bir sürd tamamlanmasıdır. Yr altı madnciliğind bant yırtıkları v diğr bant arızalarının sıklığı ndniyl bant boyunca ortalama hr 5 mtrd bir raptiyli bağlantıya rastlanır. Çok sayıdaki bu bağlantı yrlrindn aşağı sızan inc kömür tozları rulolar v şasi üzrind birikir. Yanmaya karşı dayanıklı bantlar kullanılmadan önc bu birikintilrin çok sayıda yanına ndn olduğu bilinmktdir. Raptiyli bağlantı yrlri ayrıca, nm v rutubtin bant dokumasına nüfuz ttiği yrlrdir. Kısa bir sür sonra mukavmtini yitirn dokuma tabakaları raptiylri tutamaz hal lir. Bu ndnl yaklaşık -3 ayda bir bağlantıların ynilnmsi rkir. Hr bağlantıda mm lik bandın ksilip atıldığı düşünülürs, bu kayıpların miktarı zamanla ittikç artar. İnc kömürün aşağı çmsi v rutubtin banda nüfuz tmsini önlmk amacıyla raptiylr çakılmadan önc lastik conta plakaları il bağlantı yrinin dstklnmsi rkir. Sıcak vya soğuk yapıştırma il bant uçlarının bağlanması yr altı madnciliğind niş bir kullanım alanı bulamamıştır. Çünkü, hr iki yöntm d 4-5 saat ibi uzun bir süry rksinm östrmktdir, kullanılan yapıştırıcıların alv alma sıcaklıkları oldukça düşüktür v sıcak yapıştırmada çok büyük v ağır olan lktrikli ısıtıcılara ihtiyaç vardır. Açık işltmlrd is, blirtiln bu olumsuzlukların bir önmi kalmadığı için, bağlantı kalitsinin yüksk olması ndniyl sıcak yapıştırma (vulkanizasyon) yöntmi yayın olarak kullanılmaktadır. Soğuk yapıştırma yapılırkn bant uçları bant ksnin 0 lik açı yapacak şkild diyaonal olarak ksilir. Bu işlm sırasında bandın dokuma tabakaları açığa çıkarılarak onlarla basamaklı bir yapı oluşturulur. Basamak yüzylri iyic tmizlndiktn sonra üzrlrin üç dfa yapıştırıcı solüsyon sürülür. Sürüln son kat ta iyic kuruduktan sonra yapıştırılacak bant uçları üst üst tirilrk bir saat süryl baskı altında tutulur. Soğuk yapıştırma için rkli olan sür, kullanılan işçilik miktarı v ortaya çıkan bant kayıpları sıcak yapıştırmada olduğu ibidir. Ancak, soğuk yapıştırmada bağlantı kalitsi sıcak

5 yapıştırma bağlantı kalitsindn daha kötüdür. Bu ndnlrl soğuk yapıştırma pk fazla kullanılmayan bir yöntmdir. Vulkanizasyon yöntmind bandın hr iki ucu soğuk yapıştırma yöntmind olduğu ibi ksilir, tmizlnir v üç dfa yapıştırıcı solüsyon sürülrk kurutulur. Yapıştırılacak kısımlar üst üst tirildiktn sonra bu kısım C sıcaklıktaki plakalar arasında, 60 dakikalık bir sür boyunca sıkıştırılır. En üvnilir, dayanıklı v sağlam bağlantı bu yolla ld dilir..3- RULOLAR Rulolar taşıyıcı v dönüş ruloları olmak üzr iki türdür. Taşıyıcı rulolar,malzmnin taşındığı üst kolda bulunur v nllikl tknlşmyi sağlamak amacıyla üç parçadan oluşur. Bazı syyar v nişliği 400 mm altında olan bantlar için taşıyıcı rulolar iki parçadan oluşurkn;nişliği 400 mm 'nin üzrindki bantlarda bu tür rulolar bş parçadan oluşur. Dönüş ruloları is bandın alt kolunu taşır v tk bir parçadan oluşur. Rulolar çlik borudan yapılır. Rulo yatağındaki sürtünmyi azaltmak amacıyla çoğunlukla bilyli rulmanlar kullanılır. Yataklar özl contalar il dış ortamın tkilrindn korunur. Bant Gnişliği Rulo Çapı [mm] Hafif İşlr Ağır İşlr Bant nişliğin bağlı olarak hani çapta rulo kullanılacağı çşitli standartlarla tspit dilmiştir. Örnğin bir standarda ör mm arasındaki bant nişliklri için 08 mm çapında, mm nişliğindki bantlar için is 59 mm çapındaki rulolar tavsiy dilirkn; diğr bir standart yukarıdaki tabloya bağlı bir sçimi uyun örmktdir. Taşıyıcı ruloların toplam boyu vya dönüş rulosu boyu bant nişliğindn mm daha uzun olmalıdır.

6 Rulolar arası msaf nllikl; taşıyıcı rulolarda,-,5 mtr, dönüş rulolarında 0,9-,8 mtrdir. Bu msafnin blirlnmsind bir çok faktörün birlikt dğrlndirmsi rkir. Sabit rilm kuvvti altında yapılan dnylr; rulolar arası msaf v buna bağlı olarak rulolar arasındaki bant shimi arttıkça, banttaki iç sürtünm kuvvtlrinin arttığını östrmiştir. Banttaki iç sürtünm kuvvtlri rulo çapı artınca azalmaktadır. Bu bililr; ruloların çapının büyük, rulolar arası msafnin is küçük tutulması rğini ortaya koymaktadır. Diğr tarafta rulolar arası msafnin azaltılması aynı msafd daha fazla rulo kullanmak anlamına lir ki, bu durumda da rulo yataklarındaki sürtünmlr artmış olacaktır. Banda tki dn rilm kuvvtinin d rulolar arası msaf üzrind olumlu bir tkisi mvcuttur. Grilm kuvvtinin yüksk olduğu yrlrd rulolar arası msafyi artırmak, küçük olduğu yrlrd is azalmak rkir. Tüm bu düşünclri birlikt dğrlndirmk ancak yr yüzündki büyük bant taşıyıcılarında yararlı olmaktadır. Yr altında çalışan küçük bant taşıyıcılar için bu ayrıntılara irmnin rği yoktur. Yr altında çalışan küçük bant taşıyıcılar için taşıyıcı rulolar arası msafnin aşağıdaki tabloda blirtiln dğrlrd olması tavsiy dilmktdir. Taşınan Malzmnin Yoğunluğu [Ton/m 3 ] Rulolar Arası Msaf [ mm ] Bant Gnişliği [ mm ] m < < m < m > Yüklm istasyonlarında bant üzrin düşn malzmnin oluşturacağı hasarlardan korunmak için bu böld taşıyıcı rulolar arası msaf yukarıdaki tabloda vriln dğrlrin yarısı kadar alınır. Dönüş ruloları arası msaf is taşıyıcı rulolar arası msafnin yaklaşık iki katıdır. Büyük bant taşıyıcılarda is rulolar arası msafnin aşağıdaki formüll hsaplanması uyun olur. Taşıyıcı rulolar arası msaf; l r-üst 0,08 i = q + q m b [m] q q m b i = Bant rilm kuvvti = Malzm birim ağırlığı = Bant birim ağırlığı [kp] [kp/m] [kp/m] Dönüş ruloları arası msaf; l r-alt i = 0, 08 q b [m]

7 .4- TAMBURLAR Tamburlar döküm vya saç lvhadan yapılır. Şkillri ya silindir vya orta kısmı bombli silindir - fıçı - şklinddir. Bombli silindirik tamburlar bant doğrultusunun korunmasında yardımcı olurlar. Bu tamburun n büyük çapı il n küçük çapı arasındaki fark tambur ninin % 0.5 'i kadardır. Tambur nişliği, bant nişliğindn mm daha fazla olmalıdır. Tambur çapını blirlyn tml olu is, tamburu çrkn bantta mydana ln içsl rilmlrdir. Bu snada bandın üst tabakaları çkm rilmsi altında çalışırkn, alt tabakaları basınç rilmsi altında çalışır. Dolayısıyla; bant malzmsinin basınç v çkm dayanımı v bandın kalınlığı tambur çapı üzrind tkili olan faktörlrdir. Bu düşünclr bağlı olarak liştiriln bir ampirik formül aşağıda vrilmiştir. D min = m. z [mm] z = Tabaka Sayısı m = Bir Katsayı Bu bağıntıda m katsayısı; -6 tabakalı bantlar için 5, 8- tabakalı bantlar için 50 olarak alınır. Yraltı ibi sınırlı ortamlarda m katsayısı 80 olarak alınabilir. Başka bir yaklaşıma ör tambur çapı; tahrik tamburlarında bant kalınlığının 00 katı, saptırma tamburlarında is bant kalınlığının 80 katı olarak hsaplanır. Burada sözü diln bant kalınlığı için kaplama kalınlığı alınmamıştır. Hsaplanan çaplar piyasada bulunan dğrlr yuvarlanır. Eğr bir bant kndi mukavmt sınırları içind n kadar çok zorlanıyor is tambur çapı o kadar fazla olmalıdır. Ytrinc zorlanmayan bantlarda minimum çapın altına inilbilir. Tambur il bant arasındaki sürtünm kuvvtini artırmak için tamburun üstü lastik, poliürtan vya sramik kaplama il kaplanır. Çşitli kaplama şkillrin ör tamburla bant arasındaki sürtünm katsayısının alabilcği dğrlr tablo xx d vrilmiştir. Tablodan izlnbilcği ibi sürtünm katsayısı, tamburun ıslak olması durumunda büyük oranlarda düşmktdir..5- DÜŞEY KURBALAR Yatay doğrultudan ğik doğrultuya çrkn (İçbüky kurbalar) kurba yarıçapının minimum dğri aşağıdaki bağıntı il hsaplanır. R + x 4 = [ m ].5 q b Bu bağıntıda: R = Kurba Yarıçapı = Bandın birim ağırlığı [ kp/m ] q b.5 = Emniyt katsayısı

8 Tknlşmiş bir bandın ğimli bir doğrultudan yatay doğrultuya çmsi, aşağıdaki şkild örüldüğü ibi rulo araları sıklaştırılarak rçklşir. Burada amaç, bandın açılmasını v taşınan malzmnin dökülmsini önlmktir. Bu amaçla rulolar arası msaf normal msafnin % 'si kadar alınır. Eğik doğrultudan yatay doğrultuya çrkn (Dışbüky kurbalar), kurba yarıçapı aşağıdaki çizl yardımı il blirlnir. Bant Gnişliği [m] Dokuma Bant Çlik Bant BANT YÜKLEYİCİLERİ Bant yüklyicilrinin yapısı Şkil 8 'd östrilmiştir. Şkil dikkatl inclndiğind bir yüklyici iki önmli kısımdan oluşur. Birinci kısım şkild "" il östriln yüklm hunisi, ikinci kısım is "" il östriln yüklm oluğudur. Huni duvarlarının ğimi; taşınan malzm il duvar malzmsi arasındaki sürtünm katsayısına dnk ln açıdan 0-5 daha fazla olmalıdır. Yüklm oluğunun yan v arka duvarlarının banda tmas ttiği knarları lastik şritlrl takviy dilmiştir (Şkildki dtay ksitlr). Taşınan malzmnin bant knarlarından dökülmmsi için yüklyici oluğun alt açıklığı bant nişliğindn küçük olmalıdır. Bu tür yüklyicilr küçük tanli malzmlr için uyundur. İri tanli malzm taşınırkn, malzmnin banda düştüğünd oluşturacağı yıpratıcı tkiyi azaltmak için şkild b il östriln yüklyicilr trcih dilir. Bu yüklyicid malzmnin doğrudan bant üzrin düşmsini önlmk amacıyla, huni ğik yapılmıştır. Döküln malzmnin çarptığı huni yüzylri 8-0 mm kalınlığında lastik malzm il kaplanır. Böylc bu yüzylrin kolayca aşınması önlnmiş olur..7- KÜREYİCİ Banttan malzmnin boşalması ya doğrudan doğruya bandın sonundaki tambur üzrindn olmakta, yahut ta bandın hrhani bir yrindn küryicilr yardımı il malzm banttan kürnmktdir. Tk yönlü küryicilr malzmyi bandın sadc bir yanına boşaltırkn, çift yönlü küryicilr malzmyi bandın hr iki yanına da boşaltabilir. Küryici bir kol yardımı il bant üzrin oturtulur vya bant üzrindn kaldırılır. Küryicinin alt knarı lastik şritl dstklnmiştir. Çift yönlü küryicilr sadc yatay bantlarda kullanılırkn, tk yönlü küryicilr yatay v ğimi 0 'y kadar olan yollarda kullanılabilir. Küryici il bant ksni arasındaki açı arasında olabilir.

9 .8- TEMİZLİK DONANIMI Banda yapışan malzmdn bant üst yüzyini tmizlmk amacıyla çşitli fırçalar kullanılır. Kuru malzmlr için basit bir lastik silck ytrli olurkn (Şkil 0 a), nmli v yapışkan malzm için srt kıllı vya lâstik şritli dönr fırçalar kullanılır (Şkil 0 b). Eğr bandın alt yüzyi d kirlniyorsa, dönüş tamburu önünd basit bir küryici il bu yüzy tmizlnir (Şkil 0 c). Bu ibi durumlarda bant taşıyıcı boyunca üsttn düşn malzmnin bandın alt yüzyini kirltmsini önlyck tdbirlri almak daha doğru bir işlm olacaktır. - HIZ-KAPASİTE İLİŞKİLERİ Sürkli taşıma yapan bant taşıyıcının hızı v kapasitsi arasındaki ilişkiyi aşağıdaki bağıntı il tanımlamak mümkündür. Q = 3600 h A γ A Taşıma Ksit Alanı [ m ] v v Hız [ m s] 3 ã Yoğunluk [ Ton m ] Q h Taşıma Kapasitsi [ Ton h].- TAŞIMA KESİT ALANI Bant üzrin yığılan malzmnin harkt yönün dik ksit alanı taşıma ksit alanı olarak isimlndirilcktir. Bu alan, bant taşıyıcının taşıma kapasitsini blirlyn önmli büyüklüktür. Taşıma ksit alanının hsaplanması için çşitli yöntmlr liştirilmiştir. Burada sadc bu yöntmlrdn bazılarına dğinilcktir. Taşıma ksit alanını blirlyn büyüklüklr; bandın nişliği B, malzmnin sürşarj (yığılma) açısı β v rulolarca sağlanan tknlşm açısı α 'dır. Taşıma ksit alanını aşağıdaki şkl bağlı olarak şöyl hsaplayabiliriz:

10 Üçn yükskliğin h, yamuk yükskliğin h dnck olursa; A = Üçn alanı + Yamuk alanı 0,8 B h A = + ( 0.8 B B) h 0.8 B 0.4 B tβ. B 0. B tλ = + A = 0.6tβ B + 0.tλ B A = ( 0.6tβ + 0.tλ) B Bu ifadd β için 5 alınabilir. Alman DİN normları taşıma ksit alanının alabilcği dğrlri bant nişliğin bağlı olarak tablo halind vrmiştir. DİN 0 ' ait dğrlr aşağıdaki tabloda blirtildiği ibidir. Tknlşm Bant Gnişliği [ m ] Açısı λ Tabloda vriln bu dğrlr yatay bantlar için çrlidir. Bant ğimli is bu dğrlri aşağıdaki tabloda vriln katsayılarla düzltmk rkir. Eğim k Yraltı işltmlrind vriln bu torik taşıma ksit alanlarının ancak % 'i kullanılabilmktdir. Yryüzündki bakımlı işltmlrd torik alanın % 00 dn yararlanılabilir.

11 Bant nişliğini blirlyn sadc taşıma kapasitsi dğildir. Taşınan malzmnin tan boyu vya knar uzunluğu da bant nişliğini blirlyn büyüklüklrdir. Taşıma kapasitsin bağlı olarak sçiln bant nişliğinin, tan boyuna ör blirlnck bant nişliğindn şit vya büyük olması rkir. Tan boyu vya knar uzunluğuna bağlı olarak sçilmsi rkn minimum bant nişliğini aşağıda vriln iki yaklaşımla blirlmk mümkündür. ) a taşınan malzmnin tan boyu [ mm ] olmak üzr; - Boyutlandırılmış malzmd B > 3.3 a + 00 [ mm ] - Boyutlandırılmamış malzmd B > a + 00 [ mm ] ) DIN 0 'da boyutlandırılmış malzmlr için minimum bant nişliği aşağıdaki tablo il blirtilmiştir. Parça knar uzunluğu [mm] Min. Bant Gnişliği [m] TAŞINAN MALZEME YOĞUNLUĞU Bant üzrind taşınan cvhr türü malzmlr kabarmış hald bulunduğundan onların yrindki yoğunluklarını doğrudan kullanmak doğru olmaz. Bu tür malzmlrin yoğunluk dğrlrini bir kabarma faktörü il düzltmk rkir. Aşağıdaki tablo bantta taşınan malzmlrin yoğunlukları hakkında bir fikir vrmktdir. Linyit Taşkömürü Kırma Kirçtaşı...0 Kalsin Kirçtaşı Çakıl Kok Toprak Kül Bazalt Dolomit...00 Dmir Cvhri Kuru Kum Nmli Kum HIZ Madn işltmlrind bant hızlarının alabilcği maksimum dğrlr bant tsisinin n kadar bakımlı v düznli olması il yakından ililidir. Çalışma şartlarının n zor olduğu, dolayısıyla n bakımsız olan pano yollarında bant hızı.5 m/s 'yi çmmlidir. Ana yol ibi nisptn bakımlı bantlarda hız 3 m/s 'y dğrin kadar artırılabilir. Açık işltmlrd is hız 4-6 m/s dğrlrini alabilir.

12 . Bakımlı bantlar için tavsiy diln ortalama hızlar aşağıdaki tabloda vrilmiştir. Malzm Örnk Bant Gnişliği [mm] > 800 Özlliklri Malzmlr Bant Hızı [m/s] Ufalanınca kalitsi Tüvönan Kömür, dğişmyn az Tuz,Kum,.0 - aşındırıcı malzm Kıyılmış Turba.6 Küçük v orta tanli Çakıl,Cvhr, aşındırıcı malzm Cüruf, Kırma Taş.0 - < 60 mm.5 İri tanli, aşındırıcı malzm > 60 mm Ufalanınca kalitsi düşn malzm Kok Cvhr Pasa Toz Malzm Un, Çimnto Tanli Buğday, Çavdar BANT TAŞIYICI HAREKET MEKANİĞİ 3.- ÇEKME KUVVETİ, MOTOR GÜCÜ Bir cismi ğik düzlmd harkt ttirilbilmk için rkli kuvvti dinamiğin tml prnsiplrin dayanarak aşağıdaki ibi hsaplamak mümkündür. = Gµ Cosα± G Sinα± ma a Bu ifadd m kuvvt bilşni atalt kuvvtlrini ynmk için uyulanması rkli kuvvttir. Bant taşıyıcının mkaniğini inclrkn bu kuvvt bilşninin hsabına irilmyck; bant taşıyıcı sabit hızla harkt diyormuş ibi düşünülcktir. Atalt kuvvtini hsaplara katmadan çalışırkn bazı önmli sorunları cvaplandırmadan çmiş olamayız. Birinci sorun hızlanmanın nasıl sağlanacağıdır. Hızlanma, bant taşıyıcının tüm harkti içrisind çok küçük bir zaman dilimind rçklşn harkt şklidir. Diğr yanda bant taşıyıcılar nllikl lktrik motorları tarafından harkt ttirilirlr. Sabit hızla harkt rksinimin uyun olarak sçiln lktrik motorundan çok kısa sürlr için nominal ücünün üzrind üç çkmk mümkündür. Böylc motor sarılarında aşırı ısınma olmadan atalt kuvvtlrini

13 karşılayacak kuvvt sağlanmış olur. İkinci sorun; atalt kuvvti tkisi altında oluşacak bant-tambur kaymasıdır. Bir diğr sorun is bant dayanımının blirlnmsidir. Bu sorunların nasıl çözümlndiğini ilriki konularda traflıca açıklayacağız. Yukarıdaki ifadd ".G µ Cosα " östriln büyüklük üzrind harkt ttiği zminl arasında yüzysl sürtünm olan bir cismin harktin karşı oluşan sürtünm kuvvtini vrir. Bant taşıyıcı harkt drkn harkt karşı oluşan dirnçlr yüzysl sürtünm dirncind çok farklı şylrdir. Bant harkti il ilili dirnçlri iki önmli rup altında toplamamız mümkündür. - Bant rulolar üzrind harkt dr. Bantla ruloların uyumlu harkt tmsi yani ruloların çvrsl hızının bandın hızına şit olması rkir. Aksi hald bandın rulolar üzrind kayması rkir ki buda sürtünm dirncinin büyük oranda artması dmktir. Ruloların sabit hızla dönmsini sağlamak için rulo yatağında oluşan sürtünm kuvvtinin, bandın ruloya uyulayacağı çvrsl kuvvtl karşılanması rkir. Rulo yatağındaki sürtünm is rulonun bir baskı kuvvti altında dönmsi il oluşur. Bu baskı kuvvti; taşınan malzm v bant ağırlık kuvvtlrinin ruloya dik bilşnlri il rulonun ağırlık kuvvtidir. Ağırlık kuvvtlrinin oluşturacağı toplam baskı kuvvti N : = ( G + G ) Cosα + G N m b r dir. Diğr yanda; l q m q b q r : Bant taşıyıcının boyu : Bir mtr bant üzrindki malzmnin ağırlığı : Bir mtr bandın ağırlığı : Bir mtry isabt dn ruloların ağırlığı olarak alınırsa: = l [( q + q ) Cosα + q ] N m b r olur. Rulo yatağıyla ilili sürtünm katsayısı µ olarak alınırsa rulo yatağındaki tğtsl sürtünm kuvvti = l µ [( q + q ) Cosα + q ] s m b olarak hsaplanır. Rulo yatağındaki sürtünm katsayısı; Bakımlı rulolar için µ = Ortalama Dğr µ = 0.00 Bakımı kötü rulolar için µ = alınır. r Bant harktin karşı oluşan dirnçlri analitik olarak hsaplamanın üçlüklri ndniyl bu kuvvt harkt karşı dirnçlrin hsabında sas kuvvt olarak alınacak, dnysl olarak ölçüln dirnç il hsaplanan bu kuvvt arasındaki ilişki aranacaktır. - Bant harktin karşı oluşan dirnçlrin ikinci rubunu bant kayışındaki içsl kuvvtlr oluşturur. Lokomotif nakliyatından bildiğimiz yuvarlanma dirncinin bnzrin bant taşıyıcıda da

14 rastlanır. Banda ömüln rulonun dönmsini sağlamak için blli bir dformasyon işinin yapılması, dolayısıyla bir nrji tüktilmsi rkcktir. Bant iki rulo arasında bir shim yapar, tamburlar üzrind yön dğiştirir. Bu durumların rçklşmsi için bant kayışındaki içsl sürtünmlrin ynilmsi rkir. Bant v tamburların tmizliği için kullanılan fırça v küryicilrd harkt karşı bir dirnç oluştururlar. Sabit hızın korunabilmsi için bu dirncin d ynilmsi rkir. Buraya kadar anılan dirnçlrin tümünü analitik olarak hsaplamak mümkün dğildir. Dolayısıyla yukarıda torik olarak hsaplamaya çalıştığımız rulo yatağındaki tğtsl sürtünm kuvvti il rçk harkt dirnci arasında bir ilişki aranmış v bu ilişki " C " ibi bir katsayı il tanımlanmıştır. C katsayısı bant taşıyıcıda harkt dirnçlrinin rulo yataklarındaki tğtsl sürtünm kuvvtin oranını vrn bir katsayıdır. Madn işltmlri için dnysl yolla saptanan C katsayıları aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant Uzunluğu [m] C Katsayısı (yryüzü),9,78,58,45,3,5,0 C Katsayısı (yraltı) 3,7,90,58,37,0,88,79 Bant Uzunluğu [m] C Katsayısı (yryüzü),7,4,,0,09,06,05 Yukarı ki çizld d örülcği ibi C katsayısı bant taşıyıcının uzunluğuna bağlı olarak dğişmktdir. Bandın boyu uzadıkça bandın harkt dirnci rulolardaki tğtsl sürtünm dirncin yaklaşmakta, bant boyu kısaldıkça is diğr dirnçlrin toplam dirnç içindki payı artmaktadır. Çizld ayrıca, C katsayısı yraltı v yrüstü bantları için ayrı ayrı vrilmkt; yraltı bantları için vriln dğrlrin daha büyük dğrd olduğu özlnmktdir. Bant taşıyıcının doğrultusu n kadar bozuk, rulolar n kadar düznsiz v bakımsız is aynı uzunluktaki bant taşıyıcı için C katsayısının' da o kadar büyük olacağı muhakkaktır. Harkt karşı oluşan dirnçlr hakkında bu açıklamaları yaptıktan sonra bant üst kolunda v bant alt kolunda oluşan harkt dirnçlri için aşağıdaki bağıntıları yazabiliriz. = C µ l [( q + q ) Cosα + q ] üst m b r-üst = C µ l( q Cosα + q ) alt m r-alt Dinamiğin tml saslarına dayanarak çıkarmış olduğumuz bağıntıda " GS inα " ifadsi yol mylindn dolayı ortaya çıkan v myil aşağı tkiyn kuvvti östrmktdir. Burada G ağırlık kuvvti doğrusal harkt yapan kütllrin ağırlık kuvvti olduğundan: ( ) G Sinα = l q + q Sinα m b yazılabilir. " lsinα " yrin bant taşıyıcının iki ucu arasındaki yüksklik farkı olan " H " yazılır is: ( ) G S inα = H q + q m b ifadsi ld dilir. Böylc bandın alt v üst kollarını harkt ttirmk için rkli kuvvtlri:

15 ( ) = C µ l [( q + q ) Cosα + q ] ± H q + q üst m b r-üst m b = C µ l( q Cosα + q )m H q alt b r-alt b şklind ifad dbiliriz. Tüm bandı harkt ttirck kuvvt is: = + üst alt = Cµ l [( qm + qb) Cosα + qr-üst + qr-alt] ± Hq m olur. Harkti sağlayacak motorun ücü: v P = 0 η [ kw ] bağıntısı il hsaplanır. Bant üzrind küryici, aktarıcı ibi lmanlar varsa bu lmanların hr biri için hsaplanan motor ücün aşağıda blirtiln ilavlrin yapılması rkir. B < 500 mm için 0.75 kw 500 < B < 000 mm için.5 kw B > 000 mm için -3 kw Bu dğrlr v = m/s için çrlidir. Hızın farklı olması halind vriln dğrlr hız dğri il çarpılır. 3.- BİRİM BÜYÜKLÜKLER * q hsabı: m Bant taşıyıcının saatlik kapasitsi Q h blli is nakliyat sırasında bir mtr uzunluğundaki bant üzrind bulunan malzmnin ağırlığı aşağıdaki ibi hsaplanır. Q = 36. h A ρ v q m [ kp/m ]

16 q m Q h [ Mp/h ] Qh = A ρ = 3.6 v v [ m/s ] A [ m ] ρ [ kp/m 3 ] * q hsabı: b Bandın bir mtr uzunluğundaki bir parçasının ağırlığını bilmk için bandın sçilmiş olması rkir. Bandı sçbilmk için is banda tkiyn kuvvtlrin, dolayısıyla bandın ağırlık kuvvtinin d bilinmsi rkmktdir. Bu problmd bir dönü mvcuttur. Problmin çözümü ancak dnmyanılma il mümkündür. İlk önc bandın birim ağırlığının makul sınırlar içind kabul dilmsi rkir. Bant birim ağırlığının kabulü çşitli yöntmlrl yapılabilir. Bu hsaplar ğr bir işltmd yapılıyorsa planlanan bant taşıyıcı kapasitsind çalışan bir bant taşıyıcının bandı örnk olarak alınır v o bandın birim ağırlığı hsaplarda kullanılır. Bant birim ağırlığının kabulünd başvurulacak diğr bir yöntm is bant ürtn firmaların çıkardıkları katalolardan yararlanmaktır. Aşağıda iki katalo örnk olarak vrilmiştir. Tablo x- Dokuma bantlar birim ağırlıkları [ kp/m² ] Pamuk Snttik Pamuk Yapay Elyaflı Rayon - Polyamid vs. Tabaka Sayısı Üst : Alt Kaplama Z70 BZ50 Z90 BZ60 BZ80 Z5 RP60 R5 RP00 RP50 RP300 RP : : : : : : : : : : : : Tablo z- Çlik tlli bantlar birim ağırlıkları Phonix Bant Katalou

17 Tipi St 000 St 50 St 500 St 000 St 3000 Kalınlık [mm] Tl Çapı [mm] Ağırlık [kp/m ] Bir üçüncü yöntm is, özllikl pamuk dokuma bantlar için özlmlr dayanılarak ld dilmiş olan aşağıdaki ampirik formülün kullanılmasıdır. ( ) qb =. B 5. z+ s + s Bu bağıntıda: = Bant birim ağırlığı [ kp/m ] q b B = Bandın Gnişliği [ m ] = Üst kaplama kalınlığı [ mm ] s = Alt kaplama kalınlığı [ mm ] s z = Bandın tabaka sayısı * q r hsabı: Bant birim ağırlığının blirlnmsindki zorluklar rulo birim ağırlığının blirlnmsind d mvcuttur. Aşağıda vriln katalo rulo ağırlıklarının kstirilmsind yardımcı olacaktır. Rulo Dış Çapları B 70 mm 90 mm 08 mm 33 mm 59 mm 9 mm [cm] a b a b a b a b a b a b a: Taşıyıcı Rulo Takımı (Üç parça) b: Dönüş Rulosu Daha önc vriln bililr dayanarak rulo çapı blirlndiktn sonra bant nişliğini d kullanılarak rulo ağılıkları tablodan okunur. Bulunan bu dğrlr bir rulo takımının ağırlığıdır. Bir mtry düşn rulo ağırlığını bulmak için tablo dğrlrini rulolar arası msafy bölmk rkir.

18 Aynı tablo rulo çapı sçimi içind kullanılabilir. Bant nişliğin bağlı olarak rulo çapları inclndiğind aynı bant nişliği için birdn fazla rulonun vrilmiş olduğu örülür. Bu durumda hafif işlr için hafif ruloyu; ağır işlr için ağır ruloyu sçmk rkir SARILMA AÇISI - KAYMA Motor tarafından tahrik diln tamburun harkti banda, bant v tambur arasındaki sürtünm il iltilir. Hm nakliyatın aksamadan yürütülmsi; hm d çalışma üvnliği açısından bantla tambur arasında kayma olmamasına dikkat dilmlidir. Kayma olması halind sürtünm ndniyl ortaya çıkan ısı bant yanınlarına sbp olur. Aslında yraltı madnciliğind kullanılacak bantların yanına dayanıklı olması rkir. Bu tür bantların yanmayacağını düşünmk hatalıdır. Yanına dayanıklı bantlar da yanarlar ama yanını çok yavaş iltirlr. Bantla tambur arasındaki kaymayı kontrol dn mkanizma bant rdirm sistmlridir. Ancak rdirm konusunda da aşırı itmmk rkir. Bant, bant taşıyıcının n pahalı lmanlarında biridir. Aşırı rdirm is bandın ömrünü kısaltır v dolayısıyla işltm masraflarının artmasına ndn olur. Doğru bir rdirm yapabilmk için rdirm konusunu yakından inclycğiz. Bir tamburun üzrin sarılan bandın kaymadan harkt dbilmsi için banda tkiyn kuvvtlr arasında şu ilişkinin olması rkir( Eytlwin yasası). µα Burada banda tkiyn kuvvtlrdn büyük olanı; küçük olanı, α bandın tambura sarılma açısı v µ is bantla tambur arasındaki sürtünm katsayısıdır. Tamburun banda uyulayacağı tğtsl çkm kuvvti; = dir. Bu kuvvt bant nakliyatında harkti sağlayan kuvvttir. Diğr bir ifad il; µα ( ) olur. Harkti sağlayan çkm kuvvtini artırabilmk için bantla tambur arasındaki sürtünmyi, sarılma açısını vya rdirm kuvvtini dolayısıyla 'yi artırmak rkir.

19 Tamburla bant arasındaki sürtünmyi artırabilmk için tamburun üstü sürtünmsi yüksk malzm il kaplanır. Çşitli malzm il kaplanan tamburlara ait sürtünm katsayıları aşağıda vrilmiştir. Kuru Islak (tmiz) Islak (Çamurlu) Çıplak Tambur 0,35 0,4 0, 0,05 0, Poliürtan Kaplama 0,35 0, Lastik Kaplama 0,40 0, ,5 0,3 Sramik Kaplama 0,40 0,45 0,35 0,4 0,35 Tablodan da izlncği ibi nm sürtünm katsayısını büyük oranlarda azaltmaktandır. Bant nakliyatında sarılma açısını artırmanın özl bir önmi vardır. Tk tamburlu sistmd sarılma açısı arasında dğişir. Bu dğrlrin ytrsiz kalması halind çift tamburlu sistm çilir v böylc sarılma açısı 430 'y kadar artırılabilir ( Şkil ). daima Tambur il bant arasında kayma olmaması halind, hr türlü çalışma durumu için ( 0) µα µα = şitliğini yazmak mümkündür. Bunu sağlamak için, yani α 0 olması rkir. Diğr yanda α açısının alabilcği n büyük dğr bandın tambura sarıldığı açı il sınırlıdır. Bu durumda α sarılma açısını iki farklı şkild tanımlamamız rkir. Bandın tambura sarıldığı bölsi örn mrkz açıya omtrik sarılma açısı α, Bantla tambur arasında sürtünmnin µα rçklştiği bölyi örn mrkz açıya is fiili sarılma açısı α f diycğiz. α f açısı = şitliğini sağlayan v dğri 0 α f α dğişn bir açıdır. Bu durumda konu il ilili tml bağıntıları aşağıdaki ibi yazmak mümkündür.

20 ( ) = max f = = max ( f ) = ( ) iili sarılma, açısı tamburun banttaki rilm kuvvtlrinin minimum olduğu noktasından başlayarak büyümy başlar. Büyük bantlarda tambur il bant arasındaki sürtünm bölsini (fiili sarılma açısının tanımladığı böl) özl d örmk mümkündür. Bu böld banda tkiyn rilm kuvvtlri n büyük dğrindn n küçük dğrin düşr ( ). Elastik bir cisim uyulanan kuvvtl orantılı olarak uzadığından banttaki rilmlr düşrkn bantta bir büzülm başlar. Büzülmnin yönü rilmnin küçük olduğu kısımdan büyük olduğu kısma doğrudur. Bu büzülm olayını kayma il karıştırmamak rkir. max k = Yukarıdaki oran, yani omtrik sarılma açısında ld dilbilck maksimum çkm kuvvti il fiili sarılma açısı il ld diln çkm kuvvti arasındaki oran, bandın kaymaya karşı mniyt katsayısını vrir. Bu katsayı " " is bant kayma sınırında çalışıyor dmktir. En ufak aşırı yüklnm karşısında bant kaymaya başlayacaktır. Makul sviylrdki aşırı yüklnm durumunda bandın hmn kaymasını önlmk için bu katsayının birdn büyük olması rkir. Şkildki çift tamburlu sistmlrd bandın üst yüzü birinci tambur il tmas drkn, bandın alt yüzü ikinci tambur il tmas dr. Bant üst yüzyi, taşınan malzm artıkları v nm il kaplı olabilcğindn sürtünm katsayısını hr iki tambur için farklı dğrlrd almak rkir. İki tambur arasındaki bant rilm kuvvtini x olarak alırsak, birinci tambur için; µ α x = ikinci tambur için;

21 x = µ α yazılabilir. Bu iki ifad birlikt düznlnck olursa, µ α µ α = = µ α + µ α sonucu ld dilir. Yukarıdaki ifad omtrik v fiili sarılma açıları il yazılacak olursa: ( ) max µ α + µ α = = µ α f+ µ α olur. Bu bağıntılar düznlnirkn fiili sarılma açısının 'dn başlayıp ' doğru büyüdüğün dikkat tmk rkir. Çift tahrik sistminin sçilmsi durumunda, blirlnmsi rkn diğr bir konu da hr tahrik tamburunun uyulayacağı çkm kuvvti v dolayısıyla ana v yardımcı motor üçlrinin n olacağı konusudur. Bu sorunun cvabını önc baş v kuyruktan tahrik diln sistm için vrcğiz. 3 4 = µα = µα = Y 3 4 = A µα Yukarıdaki bağıntılar yardımı il; 3 = Y µα = A µα

22 = + 3 alt Y µα = A + µα µα alt yazılır. Ayrıca; olduğu öz önün alınırsa, = + A Y Y = µα µα µα ( ) ( ) alt + µα µα µα + µα + sonucu ld dilir. Baştan çift tahrikli sistmd yukarıda alt il östriln kuvvt sıfır olacağı için, olur. µα Y = µα + µα 3.4- GERDİRME YÖNTEMLERİ Bandın çkm kuvvtini v dolayısıyla tambur bant kaymasını kontrol dn üçüncü faktör bandın rdirilmsidir. Bant yüksüz hald v harktsiz ikn bandın hr yrind şit şiddtt olan rilm kuvvti rdirm mkanizmaları tarafından oluşturulur. Tambur harktini banda iltbilmk için, yukarıda da açıkladığımız ibi, banda böylsi minimum bir rilmnin vrilmiş olması lazımdır. Üstlik bu rdirmyi; bir yanda bandın uzun ömürlü olmasını sağlarkn, öt yanda bantla tambur arasında kaymaya ndn olmadan yapmak rkir. Bant taşıyıcıları rdirmk amacıyla kullanılan yöntmlr is üç tandir. ) Bandın alt koluna ağırlık asarak rdirm: Bant alt koluna ağırlık, bant boyunca yrl açıdan müsait olan hr noktada asılabilir. En uyun olanı tahrik tamburunun hmn çıkışına ağırlık asmaktır. Bant alt koluna ağırlık asıldığında banttaki ön rilm kuvvti daima sabit kalır. Diğr yöntmlrl karşılaştırıldığında, aynı çkm kuvvti için, banttaki ön rilm kuvvti bu yöntmd n küçük dğr sahiptir. Dolayısıyla bu yöntml rdiriln bantlar daha uzun ömürlü olurlar. Ancak bant alt koluna ağırlık asacak bir hacmi yraltı madnciliğind bulmak hr zaman mümkün olmadığından bu yöntm yraltı ocaklarında pk trcih dilmz. Tahrik tamburunun hmn çıkışında alt kola ağırlık asılırsa, GR µα GR = = ( ) olur.

23 - Tambura ağırlık asarak rdirm: Bu yöntmd ağırlık, yrl durum dikkat alınarak, ya tahrik tamburuna vya kuyruk tamburuna asılır. Uyun olanı tahrik tamburuna asmaktır. + GR GR = olur. Bu durumda: = + = ( + ) Sabit bir ağırlık asıldıktan sonra ( = Sabit ) banttaki ön rilm kuvvti, kndini daima ' GR ör ayarlayacaktır. Birinci rdirm yöntmind is ( ) ön rilm kuvvtinin daima sabit kaldığını

24 hatırlamakta yarar vardır. Bu durum, aynı çkm kuvvti için tambura ağırlık asılarak rdiriln bantların daha büyük rilm kuvvti altında çalışacağını v bandın daha çabuk yıpranacağını östrir. Bir örnk olsun diy tahrik tamburundan rdiriln bir bant il tahrik tamburu çıkışında alt kola ağırlık asılarak rdiriln bir diğr bandı karşılaştıralım. Tambur özlliklri v omtrik sarılma açıları aynı olsun. Aynı max kuvvti için rdirm kuvvti, yani asılacak ağırlık kuvvti hsaplanacak olursa: Alt kola ağırlık asma : Tambura ağırlık asma : = ( ) = ( ) max GR alt max GR Tamb + Bu iki bağıntıdan, ( ) ( ) GR Tamb GR Alt = ( ) µα + olur. Görülcği ibi; tambura ağırlık asılacak ağırlık, alt kola asılacak ağırlığın olacaktır. + katı kadar Tambura ağırlık asılarak rdirm yöntmi yraltı madnciliğind uyulama alanı bulan bir yöntmdir. Tambur, bir kuyuya ağırlık asılarak rdirilbilcği ibi; bir dsandry vaon asılarak da rdirilbilir. 3) Vidalı rdirm: Bu yöntmd tamburlardan biri vida, vinç, kriko ibi araçlarla çkilrk bant rdirilir. Gnllikl boyu 00 mtryi çmyn bant taşıyıcılar bu yöntml rdirilir. Yraltı madnciliğind sıkça kullanılır. Elastik bir malzm olan bant, ona tkiyn kuvvtl orantılı olarak uzar. Birinci v ikinci rdirm yöntmlrind, rdirm kuvvti vya bant çalışırkn ortaya çıkan çkm kuvvti tkilri altında mydana ln uzamalar asılı ağırlığın aşağı çökmsi sonucu bantta bollaşmaya ndn olmaz v bandın rinliği daima sabit kalır. Bu yöntmd is, vidanın uyuladığı rdirm kuvvti sonucu mydana ln bant uzaması vida adımlarındaki doğrusal ötlmy şittir. Grdiriln bant çalışmaya başladığında, ortaya çıkan çkm kuvvti bandın bir miktar daha uzamasına ndn olur. Bu ikincil uzamayı alacak başka bir mkanizma olmadığı için bant vşr yani rilm kuvvti azalır. Banttaki vşm, başka bir ifad il rilm kuvvtindki düşm max il çalışılırkn n büyük dğrin ulaşır ki bu dönm, tambur sürtünmsin n fazla ihtiyaç duyulan bir dönmdir. Bu olumsuzluk rdirm sistminin doğasında mvcuttur v idrilmsi mümkün dğildir. Yapılacak olan bandı, ikinci yöntm ör rkli olan rdirm kuvvtindn daha büyük bir kuvvtl rmktir. Bu da bandın daha fazla yıpranacağı anlamına lir. Grdirm işini tcrübli kişilr yapmalıdır. Bilmyrk bandı aşırı rdirmktn korunmak için rm mkanizmasına bir dinamomtr konularak şu yöntmin

25 uyulanması tavsiy dilmktdir. Grdirilmiş bant normal yük altında çalışırkn önc vida vştilmli v kaymanın başladığı anda vida üzrind minimum rdirm sınırı işartlnip, manomtrdn minimum rdirm kuvvti okunmalıdır. Bu kuvvt kaymaya karşı mniyt katsayısı il çarpılmalı v bulunan rdirm kuvvti manomtrdn okunana kadar bant tkrar rdirilmlidir. Bu yni durumda vidanın konumu üst rdirm sınırı olarak işartlnmlidir. Daha sonraki çalışma koşullarında bu iki sınır arasında rdirm yapılırsa bant ömrünün n fazla olacağı bklnbilir. Yukarıda açıklanmış olan üç yöntml bant taşıyıcıları nasıl rdircğimiz konusunda bir fikir sahibi olduk. Ancak, n kadar rdirlim sorusuna hnüz bir cvap vrmdik. Grdirmyi çok fazla yapacak olursak, aynı iş için daha kalitli bantlar sçmmiz rkck vya bant çabuk yıpranıp, kısa ömürlü olacaktır. Grdirmyi çok az yapacak olursak bu dfa tambur il bant arasında kayma olacağı için, harkti sağlamakta sorunlar oluşacak, bant yanınları ortaya çıkacaktır. Bu durumda bandı n kadar rmmiz rkir? Banttaki ön rilm kuvvti il çkm kuvvti arasındaki ilişkiyi daha önc aşağıdaki bağıntı il östrmiştik. µα ( ) = µα Bu bağıntıdan örülcği ibi bandı harkt ttirn çkm kuvvti ( ), v paramtrlrin bağlı olarak dğişn bir büyüklüktür. Bant ömrünü uzun tutmak amacıyla n küçük il çalışılacak is µα nın dolayısıyla α nın n büyük olması rkir. Bu durumda; fiili sarılma açısı omtrik sarılma açısına şit olmalı (α f = α ) yani, bant taşıyıcı çkm kuvvtini ürtirkn kayma sınırında çalışmalıdır. Banttaki rilm kuvvtlrinin n küçük dğrlrd olacağı bu özl durumu kayma sınırında çalışma hali olarak tanımlayacağız, bu durumda kaymaya karşı mniyt katsayısı (k=) bir şit olacaktır. Kayma sınırında çalışma halind: Bant alt kolu tahrik tamburu çıkışında rdirilirs : = = ( ) = GR ( ) Tahrik tamburuna ağırlık asılarak rdirilirs : = GR + olur. Makul sınırlar içind kalan aşırı yüklnm durumunda bandın kaymasını önlmk için, çkm kuvvti yrin max ibi maksimum bir çkm kuvvti ürtilirkn kayma sınırında (α f = α ) çalışılması planlanmalıdır. Bandın aşırı yüklnmsi daha çok hızlanma dönmind ortaya çıkar. Hatırlanacağı ibi bant konvyörü harkt ttirn çkm kuvvti düzün harkt için blirlnmişti. Bu durumda hızlanırkn ivmyi blirlyck olan, lktrik motorunun nominal ücü üzrin çıkabilm ytnğidir. Motorun aşırı yüklnm katsayısı il tanımlayacağımız bu ytnk, bant rdirm hsaplarında önmli yr sahip olacaktır. Daha önc " max/ " oranına kaymaya karşı mniyt katsayısı " k " dndiğini örmüştük. Kayma mniyt katsayısı yrin motorun aşırı yüklnm katsayısı kullanılarak, max üzrindn rdirm kuvvti hsaplanırsa, motoru blok dck aşırı yüklnm durumunda bil kaymaya karşı üvnc sağlanmış olur. Motorların aşırı yüklnm katsayısı motor türün ör,3 il, dğrlri arasında dğişmktdir. Motor blokajı ibi uç dğrlr dikkat

26 alınmayacak is, kaymaya karşı mniyt katsayısı olarak n azından ".3 " dğrinin kullanılması tavsiy dilmktdir. Kayma üvncsi il çalışma hali ( k >) diycğimiz bu çalışma halind: Bant alt kolu tahrik tamburu çıkışında rdirilirs : max = = ( ) max = GR ( ) Tahrik tamburuna ağırlık asılarak rdirilirs : max = GR + olur. Kayma sınırında vya max çkm kuvvtlri il çalışılması hallrind tambura tki dn rilm kuvvtlri karşılaştırıldığında: k = max = ( ) ( ) k> k= = ( ) ( ) k> k= = ( B ) k> ( B ) k olduğu örülür. Bu durum biz k mniyt katsayısı il kayma üvnliği sağlanırkn tambura tki dn tüm rilm kuvvtlrinin k oranında arttığını östrmktdir. Yukarıdaki açıklamalardan sonra bant alt koluna ağırlık asılarak rdiriln bir bant tsisi il ilili problmlrd kullanabilcğimiz bağıntıları aşağıda topluca vrcğiz. = = = f µα ( ) max = ( ) = k = max = f = µα f µα ( ) max =

27 Bnzr şkild tambura ağırlık asılarak rdiriln bantlar için; f ( ) max = ( ) ( +) = GR = = GR f f + max = GR + max k = = µα µα + µα f µα f + = GR f f + ( ) max = GR µ α + yazılır. Aynı bağıntılar tamburun vida il rdirilmsi durumunda da çrlidir. Ancak unutmamak rkir ki; tambura ağırlık asıldığında rdirm kuvvti sabit kalırkn, vidalı rdirmd bant yüklndikç rdirm kuvvti azalacaktır. Vida rdirmli bant tsislrind lastik bandın uzun ömürlü olması istniyorsa; bandı n azından, kuvvtini vrirkn omtrik sarılma açısını kullanacak şkild yani; GR = + kuvvti il rmk rkir. Aşırı yüklnmlr için mniyt payı bırakılmak istniyorsa; GR = max +

28 dğrin kadar artırılabilir. Eğr vida il yapılan rdirm bir dinamomtr yardımı il takip diliyorsa bandın uzun ömürlü olması için, rdirm kuvvtinin v max il hsaplanan ' lr arasında kalmasına özllikl dikkat tmk rkir. GR 3.5- BANT KALİTESİNİN BELİRLENMESİ Bant taşıyıcılarda lastik bant, tsisin n önmli maliyt unsurlarından biridir. Ayrıca tüm tsisin çalışma üvnliği d lastik bandın mukavmti il yakından ililidir. Bu ndnl lastik bant uzun ömürlü olmalı, üzrin tki dn hr türlü kuvvti üvnli bir şkild taşıyabilmlidir. Banda tkiyn maksimum kuvvt ( ) max, omtrik sarılma açısının tam olarak kullanılması halind oluşur. Hatırlanacağı ibi, bu durumda bandın uyuladığı çkm kuvvti is, max = k dir. Normal yüklm şartları altında rkli olan çkm kuvvti tsisin ömrü boyunca sabit kalmaz. Tsis yaşlandıkça rulo sürtünmlri artar, hatta bazı rulolar sıkışır, ğrilir. Öncdn tahmin dilmyn sürtünm kaynakları ortaya çıkar. Ayrıca, iş yrind fiili çalışma koşulları altında bant rdirilirkn k ibi bir üvnlik katsayısına sadık kalınacağına da inanmak üçtür. Bant ömrünü azaltacağı düşünülmdn bandı aşırı drcd rmk v böylc bazı sorunlardan kurtulmak trcih diln yol olmaktadır. Bant mukavmt hsabında sadc ( ) max ı sas almak, tsisin çalışma üvnliği v konomisi açısından ytrli olmayacaktır. Bant kalitsinin blirlnmsi il ilili mukavmt hsaplarında, k katsayısını da içrn ama ondan çok büyük bir mniyt katsayısına rksinm vardır. Bant kopma üvnlik katsayısı diycğimiz v ζ il östrcğimiz bu katsayı il; motorun aşırı yüklnm özlliğini, aşırı rdirm kuvvtlrini, sıkışma v yaşlanma il rulolarda mydana ln k dirnçlri, yaşlanma ndniyl bantta mydana ln mukavmt düşmsini, bükülm ndniyl bant tabakalarında mydana ln aşırı rilm kuvvtlrini, bant bağlantı noktalarının rulo v tambur üzrindn çrkn maruz kaldığı darblri v yüklm-boşaltma böllrind maruz kalınan tsadüfi darblri dikkat almış olacağız. Bu durumda mukavmt hsabında sas alınacak kuvvt ζ( ) max olacaktır. Yukarıdaki açıklamalara ör; bant malzmsi ( ) max, kuvvtini ζ üvnlik katsayısı il taşıyacak dayanımda olmalıdır. ( ) max, omtrik sarılma açısıyla max ürtilirkn ortaya çıkan kuvvti yani ( ) k> dir. Dolayısıyla ( ) max, kayma üvnliğini d dikkat alan bir büyüklüktür. Motorun aşırı yüklnm özlliği v buna uyun olarak sağlanan kayma üvnliği ζ içind mvcuttur. Bu durumda ζ kopma üvnlik katsayısını k kayma üvnlik katsayısı oranında küçültmk rkir. Daha öncki açıklamalarımızdan k ( ) k> ( ) k = = olduğu hatırlanırsa, ( ) max ζ k = ( ) k> k ζ = ( ) ζ k= olur. Lastik bandın dayanımını blirlyn ilk büyüklük, tabii ki yapıldığı malzmnin dayanımıdır. Lastik banda tki dn kuvvtlri öz önün alarak, konomik açıdan hani tür bant malzmsinin trcih dilmsi rktiği hususu aşağıdaki çizld vrilmiştir.

29 Banda tkiyn Kuvvt [Kp/m] ( ) k= ζ Önriln Bant Malzmsi Pamuk Dokuma Yapay Elyaf Dokuma Çlik Özlü Lastik bandın dayanımını blirlyn ikinci büyüklük is, bandın kalınlığı vya tabaka sayısıdır. Tabaka sayısı hsabı sçilck bandın özlliğin ör üç dğişik şkild yapılır. ) Pamuk dokuma bantlarda tabaka sayısı hsabı: Bu tür bantların sçimi yapılırkn kabul diln mniyt katsayıları aşağıdaki tabloda vrilmiştir. Tabaka Sayısı Kopma Güvnlik Katsayısı ζ 3 Bu mniyt katsayısı il ( ) k= ζ hsaplandıktan sonra tabaka sayısı " z " aşağıdaki formüll hsaplanır. z = ( ) k= B σ k Bu formüldki "σ k " ifadsi [ kp/cm/tabaka ] birimi il bir santimtr nişliğindki bir bant tabakasının kopma mukavmtidir. ζ ) Yapay lyaflı bantlarda tabaka sayısı hsabı: Bu tür bantlar için tabaka sayısı n olursa olsun kopma üvnlik katsayısı " ζ = 9.8 " alınır. Ancak bir vvlki bağıntıya ör hsaplanan tabaka sayısında bir fazlası sçilir. Buna ör yukarıdaki ifad; şklini alır. z = ( ) k= B σ k ζ + 3) Çlik tlli bantların sçimi: Çlik tlli bantlarda tabaka hsabı yapılmaz. Aşağıdaki formül il hsaplanan "σ k " ya uyun mukavmtt bant sçilir. Kopma üvnlik katsayısı bu tür bantlarda da " ζ = 9.8 " dir. σ k = ( ) k = B ζ

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir.

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir. Soru-) Eğii, uzunluğu 50 olan dsandr y bant konvyör kurularak bununla saatt 300 ton tüvönan taş köürü taşınacaktır. Bant konvyörü boyutlandırınız. Kabullr: Bant hızı :,5 /s Köür yoğunluğu : 0,9 ton/ 3

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ F Mtal v Rklam Ürünlri San Tic AŞ YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEM F TAL v NTİCAŞ Zmin Üstü Bağlantılı EGANT Srisi C50 Elgant srisi yüksk mimari standarttaki yapıların, dğrin, sağlamlığı v sttiği il dğr

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler

Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler MADENLERDE NAKLİYAT Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler Malzemenin fiziksel özellikleri (tane iriliği, kırılma şekli, nem oranı, yoğunluğu, sıcaklığı) Gerekli nakliyat kapasitesi Nakliyat

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12 BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE FİRMANIN/İŞLETMENİN TANIMI 1.1 Ürün kimliği: EB25SS Ticari isim: Ekstra Güçlü Pisuar Kapakları 1.2 Maddnin vya karışımın blirtiln ilgili kullanımları v blirtiln kullanımlara

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ İlkr KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL Eskişhir Osmangazi

Detaylı

ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ

ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ MAK-LAB012 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Düznk sas olarak dikdörtgn ksitli bir kanaldan ibarttir. 1 hp gücündki lktrik motorunun çalıştırdığı bir vantilatör il kanal içind

Detaylı

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma *

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma * İMO Tknik Drgi, 21 4935-4958, Yazı 323 Yuvarlakada Kavşakların Kapasitlri Üzrin Bir Tartışma * Srhan TANYEL* Nadir YAYLA** ÖZ Çalışmada, İzmir d bulunan dört kavşağa ait gözlmlrdn yararlanılarak, çok şritli

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler Kirişli döşmlr Dört tarafından irişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşlulu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr bir tarafı irişli üç tarafı boşta döşm (Konsol döşm) Đi tarafı irişli ii

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faculty of Enginring and Architctur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 3, 437-444, 2013 Vol 28, No 3, 437-444, 2013 AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ

Detaylı

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 KURULUM BAĞLANTIYI YAPMADAN ÖNCE AYAR LEVHASI ÜZERINDE BELIRTILEN VOLTAJIN, vinizd mvcut voltaj il aynı olduğundan min olunuz. FIRININ IÇ KISMINDAKI KENARDA BULUNAN MIKRODALGA GIRIŞ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ Kuru birlşim olarak yapılan kolon kiriş birlşim bölglrin, kirişlr kolonlara vya guslr oturtulur ikn korniyr, profil başlığı v lastomr gibi bir ara malzm üstün oturtulur. Bu malzmlr

Detaylı

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

JeoTes BASINÇLI KAPLAR

JeoTes BASINÇLI KAPLAR SINÇI KPR Okul, astan, spor tsislri, alışvriş mrkzlri v yüzm avuzları gibi sosyal tsislrd, askri tsislrd, yurt, lojman, apartman v toplu konutlarda, mrkzi ısıtma, soğutma v sıcak su sistmlrind, akümülasyon

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak 150 cm helezon kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı 2 li salıncak seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

İ.T.Ü. Makina Fakültesi Mekanik Ana Bilim Dalı Bölüm 7. Seviye Düzlemi

İ.T.Ü. Makina Fakültesi Mekanik Ana Bilim Dalı Bölüm 7. Seviye Düzlemi İTÜ Makina Fakültsi Ağırlığın Potansiyl Enrjisi W=, δh kadar yukarıya doğru yr dğiştirsin, Virtül iş, δu = Wδh= δh NOT: Eğr cisi aşağıya doğru δh yr dğişii yapıyorsa v +h aşağıya doğru is δu = Wδh= δh

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 2 ad güneş figürü çatı kemeri 2 li salıncak seti 1 tk POLİETİLEN

Detaylı

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Kayış-kasnak mekanizmalarının türü Kayış türleri Meydana gelen kuvvetler Geometrik

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

{ } { } Ters Dönüşüm Yöntemi

{ } { } Ters Dönüşüm Yöntemi KESĐKLĐ DAĞILIMLARDAN RASGELE SAYI ÜRETME Trs Dönüşüm Yöntmi F dağılım fonksiyonuna sahip bir X rasgl dğişknin dağılımından sayı ürtmk için n çok kullanılan yöntmlrdn biri, F dağılım fonksiyonunun gnllştirilmiş

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matmatk Dnm Sınavı. Bir saıı,6 il çarpmak, bu saıı kaça bölmktir? 6. a, b, c saıları sırasıla,, saıları il trs orantılı a b oranı kaçtır? a c 7. v pozitif tamsaılardır.! ifadsi bir asal saıa şittir.

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması 19 Hizmt Kalitsinin Srvqual Mtodu İl Ölçümü v Sonuçların Yapısal Eşitlik Modllri İl Analizi: Öğrtmn Evi Uygulaması Sülyman Ersöz, Mhmt Pınarbaşı, A.Kürşad TÜRKER, Mustafa YÜZÜKIRMIZI Endüstri Mühndisliği

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU A. ÖZER, D.ÖZER Fırat Ünivrsitsi, Mühndislik Fakültsi, Kimya Mühndisliği Bölümü. 23279-ELAZIĞ ÖZET Bu çalışmada, sülfürik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule helezon kaydırak platformu 3 gen platform 2 ad 5 basmaklı merdiven çatı 150 cm helezon kaydırak 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 3 ad yaprak figürü bacak giydirme figürü

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA DİŞLİ ÇARLAR II: HESAPLAMA Prof. Dr. İrfan AYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Dişli Çark uvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri

Detaylı

YORULMA HASARLARI Y r o u r l u m a ne n dir i?

YORULMA HASARLARI Y r o u r l u m a ne n dir i? YORULMA HASARLARI 1 Yorulma nedir? Malzemenin tekrarlı yüklere maruz kalması, belli bir tekrar sayısından sonra yüzeyde çatlak oluşması, bunu takip eden kopma olayı ile malzemenin son bulmasına YORULMA

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır.

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA (TRANSPORT) Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır. İç Taşıma (Kısa mesafeli taşıma)

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 5 ad kare platform 4 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 3 gen platform 6 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad 7 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 3 ad 100

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 5 basamaklı ara merdiven 100 cm düz kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı kemeri 2 li salıncak seti 1 tk Tırmanma seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad 3 gen platform 6 ad 5 basmaklı merdiven 2 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad tüp geçit

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ T SKRY ÜNİERSİTESİ TEKNOLOJİ FKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LBORTUR FÖYÜ DENEYİ YPTIRN: DENEYİN DI: DENEY NO: DENEYİ YPNIN DI v SOYDI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

BÖLÜM 11. BANTLI KONVEYÖRLER HESAP ESASLARI

BÖLÜM 11. BANTLI KONVEYÖRLER HESAP ESASLARI ÖLÜM. ANTLI KONVEYÖRLER HESAP ESASLARI.. GİRİŞ ugün endüstride işletme ekonomisine en fazla etki eden faktörlerden biri malzeme iletimidir. antlı konveyörle, sürekli malzeme iletiminde bir çok uygulama

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.6. Santrifüj Pompalarda Karaktristik Eğrilr Santrifüj pompalar, pistonlu pompalardan farklı olarak sabit bir işltm hızında, pompa ölçülrind, proj dğrlrin v mm koşullarına

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 4 ad kare platform 3 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak

Detaylı

doldurulması sırasında yayınlanan karakteristik X-ışınlarını bulması

doldurulması sırasında yayınlanan karakteristik X-ışınlarını bulması BETA () BOZUNUMU Çkirdklrin lktron yayınlamaları yy ilk gözlnn radyoaktif olaylardan birisidir. Çkirdğin atom lktronlarından birisini yakalaması, 1938 d Amrikalı fizikci Luis Waltr Alvarz in çkirdk k tarafından

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BASİT MAKİNE ÇEŞİTLERİ *Sabit makara *Hareketli makara *Palanga *Kaldıraç *Eğik düzlem *Çıkrık *Dişli çarklar *Kasnaklar *Kama BASİT MAKİNE ÖZELLİKLERİ *Basit

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu 26 Şuat 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 76,670.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,093.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,034.3 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,341.46 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları 1 Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları Raedlinger şirket grubu Raedlinger Raedlinger RWenergy Primus Line BBZ İnşaat Mekanik PV Sistemleri Kazısız Profesyonel Şirketi Mühendislik

Detaylı