EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması"

Transkript

1 1

2 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar

3 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI

4 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde sanayi ve turizm alanlarında gelişime ivme kazandıracak, üretim ve istihdamı doğrudan etkileyecek stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 4

5 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ OSB, KSS, İŞGEM, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve benzeri ortak kullanım alanlarında altyapının iyileştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve pazarlama alanlarında özel sektöre hizmet sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi Bölge turizm rotaları ve önemli turizm değerlerine yönelik altyapının iyileştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi 5

6 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Sıralanan öncelik alanları dışında, program amacıyla doğrudan veya dolaylı ilişkili konularda proje sunulması mümkün olmakla beraber, değerlendirme sürecinde program ile proje ilgililiğinin puanlandığı bölümlerde, öncelik alanlarında sunulan projelerin avantajlı olacağı dikkate alınmalıdır. 6

7 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI Asgari Destek TL Azami Destek TL Azami Proje Süresi : 24 Ay Asgari Hibe Oranı : % 25 Azami Hibe Oranı : % 75

8 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Bakanlıklara Bağlı Bölge/İl Müdürlükleri Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İş Geliştirme Merkezleri Dernekler, Vakıflar, Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

9 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN FAALİYETLER Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi Enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve verimliliğine ilişkin altyapı çalışmaları yapılması Atık yönetimine yönelik altyapı çalışmaları yapılması Ortak teşhir, tanıtım ve satış alanlarının oluşturulması Hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası standartların yakalanmasına yönelik olarak yeni donatıların oluşturulması Ortak kullanıma yönelik lisanslı depo, soğuk hava deposu vb. tesislerin kurulması/modernize edilmesi

10 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN FAALİYETLER Özel sektörün kullanımına yönelik ortak pazarlama ve satış amaçlı alt yapı kurulması/modernize edilmesi Tarihi yapıların restorasyonu, ışıklandırılması ve çevre düzenlenme çalışmalarının yapılması Turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj ve tasarım çalışmalarının yapılması Dezavantajlı grupların turistik alanlara ziyaretlerini kolaylaştırıcı altyapının geliştirilmesi Özgün el sanatları ve yöresel ürünlerin teşhir ve satışına yönelik mekânlar oluşturulması

11 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER Her tür yol yapım faaliyeti Sosyal amaçlı park ve yeşil alan yapımı Tarımsal sulama faaliyetleri Kamu kurumları tarafından işletilen/kullanılan her tür misafirhane, konukevi ve benzeri sosyal tesisin yapımı, tefrişatı ve tadilatına ilişkin faaliyetler Fuar ve festival katılımı veya düzenlenmesi faaliyetleri Yurt dışı ziyaretleri 11

12 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER Sadece eğitim faaliyetlerinden oluşan projeler Sadece akademik araştırma/fizibilite amaçlı projeler Yerel kuruluşların rutin faaliyetlerine yönelik projeler Sözleşme imzalanmadan önce başlatılan faaliyetler Başka bir kurum veya kuruluştan destek alan projeler (Devlet teşvikleri dâhil) 12

13 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN MALİYETLER Yapım işleri ve kontrolörlük maliyetleri Yeni ekipman maliyetleri Hizmet alımı maliyetleri Projede görevli personele ilişkin ücret ve maliyetler Yolculuk ve 75 TL'yi aşmamak üzere gündelik giderleri Denetim maliyetleri ( TL ve üzeri desteklerde zorunludur.) Tanıtım ve görünürlük maliyetleri Kar amacı gütmeyen kurum veya kuruluşlar için KDV maliyeti

14 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN MALİYETLER İnsan Kaynakları ve Seyahat harcamaları toplamı, proje bütçesinin %10'unu aşamaz. İdari maliyetlerin toplamı doğrudan maliyetlerin %2'sini aşamaz.

15 GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN OLMAYAN MALİYETLER İç mekânların tefrişatına yönelik eşya (mobilya, beyaz eşya, dekorasyon malzemesi vb.) Her tür motorlu taşıt satın alma giderleri Başvuru sahibi veya proje ortağının kendi personeline ilişkin maaş ödemeleri (Kamu görevlilerinin maaşları, yalnızca yararlanıcının eşfinansmanı olarak kabul edilmektedir.) Canlı hayvan, tohum, fide, fidan, sperma, embriyo vb. canlı materyal bedelleri Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri İkinci el ekipman satın alma giderleri 15

16 2014 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI

17 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılmasıdır. 17

18 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN ODAKLARI ODAK 1 : İhracata yönelik üretim ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ODAK 2 : Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve standardizasyon alanlarında işletme yeteneklerinin geliştirilmesi ODAK 3 : Bölge içinde görece az gelişmiş yörelerde üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması 18

19 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI Asgari Destek TL Azami Destek TL Azami Proje Süresi : 9 Ay Asgari Hibe Oranı : % 20 Azami Hibe Oranı : % 50

20 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 8 Milyon TL yi aşmayan KOBİ ler

21 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI ODAK 1 (İHRACAT) : UYGUN FAALİYETLER Uluslararası pazara yönelik ürün çeşitlendirme Halihazırda işletme tarafından ihraç edilen ürünlerin imalatına yönelik kapasite artırma Halihazırda üretim yapmayan işletmeler için ihracat amaçlı üretim tesisi kurma Uluslararası pazarda talep edilen kalite ve standartlara uyum sağlama Dış pazar araştırmaları gerçekleştirme Pazarlama amaçlı uluslararası etkinlikler gerçekleştirme

22 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI ODAK 2 (AR-GE, KALİTE) : UYGUN FAALİYETLER İşletme bünyesinde, yeni ürün deneme, araştırma ve kalite kontrol amaçlı laboratuvar ve benzeri birimler kurulması veya mevcut birimlerin iyileştirilmesi Kalite sistemi uygulamaları İşletmenin faaliyet göstereceği ilde üretimi yapılmayan yeni bir ürünün imalatı Yazılım hizmetleri alanında tesis kurulumu ve iyileştirilmesi

23 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI ODAK 3 (AZ GELİŞMİŞ YÖRELER) : UYGUN FAALİYETLER Malatya ili Battalgazi, Yeşilyurt ve Merkez ilçeleri ile Elazığ ili Merkez ilçesi idari sınırları (bağlı belde ve köyler dâhil olmak üzere) dışında kalan alanlarda uygulanmak üzere sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır. (Bingöl ve Tunceli illerinin tamamı kapsam dâhilindedir.)

24 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI ODAK 3 (AZ GELİŞMİŞ YÖRELER) : UYGUN FAALİYETLER İmalat sanayi alanında yeni tesis kurulumu veya mevcut tesislerin iyileştirilmesi Turizm hizmeti veren işletmelerin kurulumu veya mevcut işletmelerin hizmet kalitesinin iyileştirilmesi Seracılık, sertifikalı iyi tarım ve organik tarım alanlarında model birincil tarım işletmeleri kurulumu veya mevcut işletmelerin iyileştirilmesi

25 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI ODAK 3 (AZ GELİŞMİŞ YÖRELER) : UYGUN FAALİYETLER Bingöl ve Tunceli illerinde su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında model birincil tarım işletmeleri kurulumu veya mevcut işletmelerin iyileştirilmesi Bingöl ilinde model hayvancılık işletmeleri kurulumu veya mevcut işletmelerin iyileştirilmesi Güneş, biyogaz, rüzgar ve jeotermal kaynaklardan enerji üretimi

26 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER Paketlenmiş kuru kayısı/kayısı çekirdeği üretimi alanında, yeni işletme kurulumunu veya kurulu işletmelerde mevcut ürünlerin daha fazla miktarda üretimini hedefleyen salt kapasite artışına yönelik faaliyetler uygun değildir. (Firmanın kendi markasıyla son tüketiciye ulaşacak olan 1kg ve altındaki miktarlarda üretime yönelik yatırımlar hariçtir.) Mermer işleme alanında yeni işletme kurulumunu veya kurulu işletmelerde mevcut ürünlerin daha fazla miktarda üretimini hedefleyen salt kapasite artışına yönelik projeler uygun değildir. 26

27 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER Kum, taş, çakıl, mucur, kireç, alçı, beton, beton boru, bordür taşı, tütün ve alkollü içki üretimine veya 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teşvik edilmeyecek yatırım konularına yönelik faaliyetler Sözleşme imzalanmadan önce başlatılan faaliyetler Başka bir kurum veya kuruluştan destek alan projeler (Devlet teşvikleri dâhil) 27

28 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN MALİYETLER Hizmet ve yeni makine-ekipman satın alma maliyetleri İnşaat maliyetleri Yeni istihdam edilecek en az ön lisans mezunu teknik personelin brüt maaşları Yetkilendirilmiş proje personelinin proje kapsamında yer alan faaliyetler kapsamında gerçekleştireceği seyahat giderleri (Gündelik gideri yurtiçi 75 TL yi, yurtdışı 200 TL yi aşamaz)

29 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN MALİYETLER Denetim maliyetleri ( TL ve üzeri desteklerde zorunlu) Tanıtım ve görünürlük maliyetleri Proje hazırlanması kapsamındaki danışmanlık ve kırtasiye giderleri Proje uygulama dönemindeki danışmanlık giderleri İdari maliyetler

30 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN MALİYETLER İnşaat maliyetleri sağlanan desteğin %30 unu aşamaz. Proje hazırlığı danışmanlığı maliyeti sağlanan desteğin %1 ini, proje uygulama danışmanlığı ise %2 sini aşamaz. İnsan Kaynakları ve Seyahat harcamaları toplamı, proje bütçesinin %10'unu aşamaz. İdari maliyetlerin toplamı doğrudan maliyetlerin %2'sini aşamaz.

31 ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri İşletmelerin sözleşme öncesinde istihdam ettiği personelin brüt maaşı İkinci el makine-ekipman satın alma giderleri Makine-ekipman kiralama giderleri Her tür motorlu taşıt satın alma giderleri KDV (Katma Değer Vergisi) Canlı hayvan, tohum, fide, fidan, sperma, embriyo vb. canlı materyal bedelleri 31

32 32

33 PROJE NEDİR? İHTİYAÇ AMAÇ BÜTÇE İNSAN KAYNAĞI MEKAN ZAMAN ARAÇLAR PLAN Proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır. 33

34 PROJE DÖNGÜSÜ Proje Fikrinin Belirlenmesi Değerlendirme Proje Fikrinin Analizi Uygulama- İzleme Planlama Finansman

35 PROJE TASARIMI En Çok Görülen Eksiklikler Mevcut durumun yetersiz analizi Proje sahibi kuruluşun konuyla ilgisinin zayıflığı Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin dikkate alınmaması Gerçekçi, ulaşılabilir ve açık olmayan hedefler Genel Amaçlar ve proje hedefi arasında bağlantı olmaması

36 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mevcut Durum Analizi Planlama Sorun Analizi : Ana, ara ve kök sorunların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, neden-sonuç ilişkisinin kurulması Paydaş Analizi : Projeden olumlu/olumsuz, doğrudan/dolaylı etkilenecek grupların belirlenmesi Hedef Analizi : Sorunlardan hareket ederek hedeflerin belirlenmesi, araç-amaç ilişkisinin kurulması Strateji Analizi : Hedeflerin gerçekleştirilmesi için stratejilerin belirlenmesi Faaliyet Planlaması : Faaliyetlerin sırasının, birbirleriyle olan bağlarının, zamanlamalarının ve sürelerinin belirlenerek planlanması Kaynak Planlaması : Olası giderlerin belirlenerek bütçenin ve diğer kaynakların planlanması Mantıksal Çerçeve Tablosu : Proje yapısının tanımlandığı, hedeflerin ölçülebilir biçimdee tanımlandığı tablonun oluşturulması

37 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İhtiyaç ve değiştirilmek istenen durum Başvuru rehberi, literatür taraması, istatistikler, karşılaştırmalı özet bilgiler 2. Kaynak, kısıt ve kapasite 3. Alanın sosyal ve ekonomik göstergeleri 4. Güçlü, zayıf yönler 5. Tehditler ve fırsatlar GZFT Analizi Mevcut durumu somut verilere dayandırmak önem arz etmektedir.

38 MEVCUT DURUM ANALİZİ SORUN ANALİZİ Ana sorun ve buna neden olan sorunların saptanması amaçlı Temel soruna neden olan sorunlar nelerdir? Temel sorunun etkileri nelerdir? Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi var mı?

39 SORUN ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

40 Bölge ihracat kapasitesi düşük SONUÇ VİZYON A.Ş. İhracat yapamıyor Ürün kalitesi düşük Çeşitlilik az Pazarlama yetersiz Maliyetler yüksek Kalite sistemi yetersiz Yeni ürün tasarımı az Vergiler yüksek Kalifiye eleman yetersiz Makine/Ekipman eksik veya eski Mevcut ürünlerde model sayısı az Tanıtım eksik Dış pazar tanınmıyor İşçilik ücreti yüksek Lojistik giderleri yüksek Hammadde fiyatları yüksek SEBEP

41 MEVCUT DURUM ANALİZİ HEDEF ANALİZİ NASIL? Sorun ağacındaki problemler pozitif olarak yeniden ifade edilir. Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedefler belirlenir.

42 Bölge ihracat kapasitesi yüksek VİZYON A.Ş. ihracat yapabiliyor Ürün kalitesi yüksek Çeşitlilik yeterli Pazarlama yeterli Maliyetler düşük Kalite sistemi yeterli Kalifiye eleman yeterli Yeni ürün tasarımı yeterli Mevcut ürünlerde model sayısı yeterli Tanıtım yeterli Dış pazar tanınıyor Vergiler düşük İşçilik ücreti düşük Lojistik giderleri düşük Makine/Ekipman yeni ve yeterli Hammadde fiyatları düşük

43 MEVCUT DURUM ANALİZİ STRATEJİ ANALİZİ Maliyetler Zaman Mevcut Kaynaklar/Kapasite Sosyal Kabul Edilebilirlik Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Aciliyet

44 Bölge ihracat kapasitesi yüksek VİZYON A.Ş. ihracat yapabiliyor Ürün kalitesi yüksek Çeşitlilik yeterli Pazar ağı yeterli Maliyetler Düşük Kalite sistemi yeterli Elemanlar kalifiye Yeni ürün tasarımı yeterli Mevcut ürünlerde model sayısı yeterli Tanıtım yeterli Dış pazar tanınıyor Vergiler düşük İşçilik ücreti düşük Lojistik giderleri düşük Makine/Ekipman yeni ve yeterli Hammadde fiyatları düşük

45 , MEVCUT DURUM ANALİZİ STRATEJİ ANALİZİ Strateji analizi, genel amaç ve özel amacın belirlenmesinde bize yol gösterir. 1. Genel Amaç Projenin çözümüne katkı sağlayacağı büyük sorun İdeal durumu yansıtır Bir projeyle ulaşılmaz, uzun vadeli TRB1 Bölgesi nde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması 2. Özel Amaç Hedef ağacından çözmek istediğimiz temel sorun Proje sonunda kısa sürede ulaşılacak amaç Vizyon A.Ş. nin ihracata başlaması

46 Genel Amaç Proje Mantığı TRB1 Bölgesi nde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Özel Amaç Vizyon A.Ş. nin ihracata başlaması Beklenen Sonuçlar Faaliyetler

47 PROJEDEN OLUMLU/OLUMSUZ ETKİLENENLER KİMLER??? 47

48 PAYDAŞ ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ANAHTAR SORULAR Bu sorunun çözümünden en çok (olumlu ya da olumsuz) kim etkilenecek? Paydaşlar ne kazanırlar, ne kaybederler? Paydaşlar arasında, olası çatışma ve çözüm önerileri var mı?

49 MEVCUT DURUM ANALİZİ PROJE BİTTİĞİNDE DOĞRUDAN ve KISA VADELİ ETKİLENENLER? Hedef Gruplar PROJE BİTTİĞİNDE DOLAYLI ve UZUN VADELİ ETKİLENENLER? Nihai Faydalanıcılar

50 MEVCUT DURUM ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ Yerel Halk Mevcut Personel Aileler Rakipler İşe Yeni Alınan Personel

51 Özel Amacımıza Nasıl Ulaşacağız??? 51

52 FAALİYETLERİN PLANLANMASI PLANLAMA AŞAMASI Ürün kalitesi 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı Ürün çeşitliliği 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı Dış pazar bağlantıları 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Dış pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması Görünürlük 9. Proje tanıtım toplantısı 10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 52

53 FAALİYETLERİN PLANLANMASI PLANLAMA AŞAMASI 1. Faaliyetlerin belirlenmesi 2. Faaliyetlerin süre ve tarihlerinin saptanması 3. Faaliyet sorumlularının saptanması 4. Faaliyet Planı Tablosunun Oluşturulması Zaman Faaliyetler 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay

54 KAYNAK PLANLAMASI PLANLAMA AŞAMASI Projenin faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar Proje faaliyetleri için gerekli kaynakların finansal olarak ifade edilmesi Faaliyetler Maliyet

55 Faaliyetlerin Sonuçları Nelerdir??? 55

56 SONUÇLAR/ÇIKTILAR PLANLAMA AŞAMASI ANA FAALİYETLER BEKLENEN SONUÇLAR 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 1- Ürün kalitesi artırıldı. 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3- Dış pazar bağlantıları sağlandı. 4- Proje görünürlüğü sağlandı.

57 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması Özel Amaç Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması Beklenen Sonuçlar Faaliyetler 1- Ürün kalitesi artırıldı. 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3- Dış pazar bağlantıları kuruldu. 4- Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 57

58 Projenin Önündeki Dış Engeller Nelerdir??? 58

59 PLANLAMA AŞAMASI RİSK ANALİZİ Genel Amaç Proje Mantığı TRB1 Bölgesi nde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması Varsayımlar Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Faaliyetler Vizyon A.Ş. nin ihracata başlaması 1- Ürün kalitesi artırıldı. 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3- Dış pazar bağlantıları sağlandı. 4- Proje görünürlüğü sağlandı. 1.ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2.Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3.Makine ekipman alımı 4.Yeni ürün tasarımı 5.Yeni model tasarımı 6.Uluslararası fuar katılımı 7.Uluslararası pazar araştırması 8.Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9.Proje tanıtım toplantısı 10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması İşçilik, hammadde fiyatları, pazar durumu, vergi ve kur politikalarının seyrini sürdürmesi. İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Finansman ve insan kaynağının sağlanması

60 Genel Amaç Proje Mantığı TRB1 Bölgesi nde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması Özel Amaç Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması Beklenen Sonuçlar Faaliyetler 1- Ürün kalitesi artırıldı. 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3- Pazar etkinliği artırıldı. 4- Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi İşçilik, hammadde fiyatları, pazarın talep yapısı ile vergi ve kur politikalarının mevcut seyrini devam ettirmesi. İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Finansman ve insan kaynağının sağlanması 60

61 Projenin Başarısını Nasıl Değerlendireceğiz? 61

62 PLANLAMA AŞAMASI BAŞARI GÖSTERGELERİ VE DOĞRULAMA KAYNAKLARI 1. Genel Amaç Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Genel Amaç: TRB1 Bölgesi nde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması Gösterge: Proje bittikten sonra 5 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge ihracatındaki payının %5 artması. Doğrulama Kaynakları: TÜİK kayıtları 2. Proje Amacı Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Proje amacının gerçekleştirilmesini kanıtlayabilmelidir. Özel Amaç: Satışların ve karlılığın artırılması Gösterge: Proje bittikten sonra 6 ay içerisinde firma satışlarının %10 unun ihracat olması Doğrulama Kaynakları: Firma bilançosu

63 3. Sonuçlar Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Beklenen Sonuçlar: Gösterge: Doğrulama Kaynakları: PLANLAMA AŞAMASI BAŞARI GÖSTERGELERİ VE DOĞRULAMA KAYNAKLARI 1- Ürün kalitesi artırıldı. 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3- Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4- Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemi saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi 3. Adet.. Makinesi, 2 Adet makinesi 4. 5 adet yeni ürün 5. Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model 6. Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 7. Dış pazar araştırmasının yapılması broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün katalogu 1000 şapka 2000 kalem 9. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri 10. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Pazar Araştırması Raporu, Eğitim görenlerle görüşmeler.

64 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç Özel Amaç TRB1 Bölgesi nde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması Proje bittikten sonra 4 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge gelirlerindeki payının %5 artması. Proje bittikten sonra 2 yıl içerisinde firma satışlarının %50, karlılık oranının ise %5 artması TÜİK kayıtları Firma bilançosu Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi İşçilik, hammadde fiyatları, pazarı durumu, vergi ve kur politikalarının seyrini sürdürmesi. Beklenen Sonuçlar 1- Ürün kalitesi artırıldı. 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3- Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4- Proje görünürlüğü sağlandı. 1. ISO 9001 kalite sistemi saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi 3. Adet.. Makinesi, 2 Adet makinesi 4. 5 adet yeni ürün 5. Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model 6. Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 7. Dış pazar araştırmasının yapılması broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün kataloğu 1000 şapka 2000 kalem 9. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri 10. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Pazar araştırması raporu, Eğitim görenlerle görüşmeler İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Faaliyetler 1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı 10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması ARAÇLAR (Faaliyetleri uygulamak için gerekli İK ve fiziki kaynaklar) MALİYETLER Finansman kaynağının sağlanması 64

65 BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER KAVRAMLAR NELERDİR??? 65

66 YÖNTEM Proje uygulama yöntemleri ve gerekçeleri Diğer proje ve programlarla ilişkisi Proje takibi ve kurum içindeki değerlendirme prosedürleri Başvuru Sahibi, ortak, iştirakçi ve alt yüklenicilerin rolü ve katılımı Proje yönetimi projede yer alan ekip ve kilit personelin rolü Proje kapsamında kullanılacak temel araç gereçler Dışsal faktörler, riskler ve bunlara yönelik önlem planları

67 ÇARPAN ETKİSİ Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığı Projelenin yaratacağı katma değer Proje, bölgede benzeri başka projelere öncülük edebilecek midir? Gelişecek işbirliği düzeyinin yaratacağı değer potansiyeli?

68 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Projeyle oluşan etkinin veya yararın, proje bittikten sonra da sürdürülebilmesi 1. Finansal (Mali) Sürdürülebilirlik Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek? 2. Kurumsal Sürdürülebilirlik Kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için yerel sahiplenme olacak mı? 3. Politik ve Çevresel Sürdürülebilirlik Projenin Ulusal/Bölgesel politikalarla uyumlu mu? Proje, mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı? Proje doğal kaynaklar ve çevre dikkate alınmış mı?

69 69

70 BAŞVURU FORMU Başvuru sistemine ilişkin ayrıntılar ve başvuru formu için lütfen adresini ziyaret ediniz. 70

71 PROJE BÜTÇESİ 71

72 PROJE BÜTÇESİ Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç Özel Amaç Beklenen Sonuçlar TRB1 Bölgesi nde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması Vizyon Tekstil A.Ş. nin ihracata başlaması 1- Ürün kalitesi artırıldı. 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı. 3- Dış pazar bağlantıları artırıldı. 4- Proje görünürlüğü sağlandı. Proje bittikten sonra 5 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge gelirlerindeki payının %5 artması. Proje bittikten sonra 2 yıl içerisinde firma satışlarının %50, karlılık oranının ise %5 artması 1.1 ISO 9001 kalite sistemi saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi Adet.. Makinesi, 2 Adet makinesi adet yeni ürün 2.2 Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model 3.1 Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 3.2 Pazar araştırma raporu broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün katalogu 1000 şapka 2000 kalem 4.1 Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri 4.2 Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi TÜİK kayıtları Firma bilançosu İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Eğitim görenlerle görüşmeler Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi İşçilik, hammadde fiyatları, pazarın talep yapısı ile vergi ve kur politikalarının mevcut seyrini devam ettirmesi. İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması. Faaliyetler 1. Ürün kalitesini artırmak 2. Ürün çeşidini artırmak 3. Pazar etkinliğini artırmak 4 Görünürlük faaliyetleri BU KUTULARDA NE VARDI? ARAÇLAR MALİYETLER Finansman kaynağının sağlanması 72

73 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU ÖZEL KISITLAR İnsan kaynakları harcamaları toplamı, proje bütçesinin %10 unu, Yapım işleri harcamaları toplamı Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %30'unu Proje hazırlanması kapsamındaki danışmanlık giderleri, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %1 ini, proje uygulama dönemi danışmanlık giderleri ise %2 sini aşamaz. 74

74 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Miktar Kısıtlı Uygun Maliyetler için Örnek Yapım(inşaat) işleri harcamaları toplamı mali destek tutarının %30 unu geçemez. Uygun Maliyet Toplamı(Bütçe) Hibe Oranı Hibe Miktarı Maksimum İnşaat % % % Miktar kısıtlı maliyetlerde, Ajanstan istenen destek miktarı belirleyici rol oynar. 75

75 1. FAALİYET BÜTÇESİ Toplam 7 bütçe başlığı (ara ve genel toplam hariç) bulunmaktadır. Maliyetler bu başlıklar altına dağıtılmalıdır. 1.İnsan Kaynakları 2.Seyahat 3.Ekipman ve Malzeme 4.Yerel Ofis Maliyetleri 5.Diğer Maliyetler, Hizmetler 6.Diğer 7.Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 5 e kadar) 8.İdari Maliyetler (7 nin Maksimum %2 si) 9.Toplam Uygun Proje Maliyeti(7+8)

76 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Proje kapsamında istihdam edilecek yeni teknik personelin brüt maliyeti (maaş + sosyal sigorta + vergi) Maaşlarda alt limit, brüt asgari ücret olmalıdır. Maaşlar için piyasa koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru sahibinin hizmet alımı yolu ile yaptıracağı işlerde görev alan personelin maaşı insan kaynakları maliyetleri içinde gösterilemez.

77 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Günde 8 saat çalışma, tam zamanlı kabul edilir. Kısmi zamanlı personel için, çalıştığı zaman yüzde (%) olarak gerekçelendirme sütununda belirtilir. Projede kimlerin görev yapacağı bilinmiyorsa, uygun personel bulmanın ve göreve başlatmanın alacağı zaman göz önünde bulundurulmalı ve proje faaliyetleri ile bütçesi buna uygun şekilde düzenlenmelidir.

78 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde muhtelif giderleri kapsar. Harcırah ve maaş giderleri yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdikleri tutardan ya da piyasa tutarından fazla olmamalıdır. Gündelik giderleri yurt içi 75 TL yi, yurt dışı 200 TL yi aşamaz.

79 1. FAALİYET BÜTÇESİ 1. İnsan Kaynakları Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Gerekçesi Bütçe Başlığı 1. İnsan Kaynakları Bütçe Maddesi 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar) Teknik Yeni Satırlar Projenin dış ticaret Proje Koordinatörü Aylık ,00 deneyimli bir tekstil mühendisi ,00 tarafından koordine edilme zorunluluğu Teknik Personel (3 personel, toplam 4 ay) Aylık ,00 Proje yürütülürken ihtiyaç olan ,00 projelendirme faaliyetleri İdari /Destek Personeli

80 1. FAALİYET BÜTÇESİ 2. Seyahat Uluslararası Seyahat : Proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkış gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır. Yerel Ulaşım : Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir Seyahat harcamaları için hareket yeri, gidilecek yer ve ulaşım aracı belirtilir. (uçak, taksi, otobüs vs.) Bütçede belirtilen seyahatlerin başvuru formunda da açıklanarak gerekçelendirilmesi gerekir.

81 1. FAALİYET BÜTÇESİ 2. Seyahat Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Gerekçesi 2. Seyahat 2.1. Yurt dışı seyahat Ankara - Stockholm Seyahati 2.2 Yurt içi seyahat Gidiş-Dönüş 2 420,00 840,00 Projemizin yurtdışı fuarında tanıtımı sağlanacaktır 2 kişi gidiş-dönüş Bingöl Ankara Seyahati Gidiş-Dönüş 2 80,00 160,00 Projemiz yürütülmesi aşamasında 2 uzman yerinde inceleme yapacaktır. 2 kişi gidiş dönüş Seyahat Alt Toplamı 920,00

82 1. FAALİYET BÜTÇESİ 3. Ekipman-Malzeme Ekipman masraflarına nakliye ve montaj bedelleri dahil Maliyeti ODAK için TL yi, GAGE için TL yi geçen mal ve ekipman için 2 adet proforma fatura, teknik şartname. Teknik şartname maddeler halinde ve anlaşılır olmalı, faturalarla aynı mantık sırası çerçevesinde birimler ve miktarlar belirtilmelidir.

83 1. FAALİYET BÜTÇESİ 3. Ekipman-Malzeme Giderler Birim Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet Gerekçe 3. Ekipman ve Malzeme 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı 3.3 Makineler, araçlar Kalite Kontrol Makinesi adet , ,00 Hatalı ürün iadelerini azaltmak ve müşteri memnuniyeti artırmak Pantolon Cep Ağızı Kırma Otomatı adet , ,00 Günümüzün modasına ve kalitesine uygun ürün üretme ihtiyacı Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı ,00 84

84 1. FAALİYET BÜTÇESİ 4. Yerel Ofis Maliyetleri 4.1 Araç maliyetleri 4.2 Ofis kirası 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)

85 1. FAALİYET BÜTÇESİ 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler Yayınlar, etüd, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, inşaat ve kontrolörlük işleri veya konferans, seminer maliyetleri gibi hizmetin tamamen ihale edileceği maliyetler burada belirtilir. Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri tanıtım faaliyetleri altında gösterilir.

86 1. FAALİYET BÜTÇESİ 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler Talep edilen destek miktarı TL'yi geçiyorsa veya Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilirse Yeminli Mali Müşavirler Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi ne mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dış denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru Sahibinden istenen teminat masrafları, uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

87 1. FAALİYET BÜTÇESİ Maliyetler Birim Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet Gerekçesi 5. Diğer maliyetler,hizmetler 5.1 Yayınlar Eğitim Kitapçığı adet 30 4,00 120,00TL Verilmesi planlanan eğitimlerde kullanılmak üzere 5.2 Etüd, araştırma 5.3 Denetim maliyetleri 5.4 Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme, tercümanlar 5.6 Mali hizmetler 5.7 Konferans/seminer maliyetleri 5.8 Tanıtım faaliyetleri 5.9.İnşaat İşleri Kontrolörlük işleri ve diğer

88 1. FAALİYET BÜTÇESİ 6. Diğer Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili maliyetler bu başlık altında bütçelendirilir. Eğitim, danışmanlık gibi hizmet alım maliyetleri bu başlık altında bütçelendirilmelidir.

89 1. FAALİYET BÜTÇESİ 8. İdari Maliyetler İdari maliyetler dışındaki uygun maliyetlerin %2 sini aşmamalıdır Projenin yönetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı maliyetler Seyahatler kalemi altına girmeyen ilave ulaşım masrafları Daha önce öngörülemeyen bir toplantı, fuara katılım masrafı Ofis, kırtasiye ve sarf malzemelerine ilişkin giderler Sigorta ve güvenlik giderleri

90 2. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Başvuru sırasında, proje bütçesi içerisinde harcama kalemlerinin yanında finansman kaynak planının da sunulması gerekmektedir. Bütçede başvuru sahibinin ve ortaklarının sağlayacakları eş finansman miktarı ile varsa sponsor veya iştirakçilerin sağlayacakları maddi katkı ve Ajanstan talep edilen destek tutarı belirtilmelidir. Tabloda projeye katkı yapacak diğer kurum/kuruluşların katkıları toplam uygun proje maliyetinin yüzdesi cinsinden de hesaplanır. Toplam beklenen finansman kaynakları ve faaliyet bütçesi toplamı aynı olmalıdır.

91 HANGİ BÜTÇE KALEMİ Fuar için araç kiralanması? iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi alınması? Fuar'da stand açılma masrafları? Fuar için İstanbul'a gidilecek, seyahat ve harcırah masrafları? Projenin tanıtım toplantısı yapılması? Kalite kontrol makinesi alınması? Kalite kontrol departmanının oluşturulması boya, su-elektrik tesisat, duvar masraflar Yeni tasarladığımız ürün için patent alınması? Broşür tasarlayıp bastırılması? Tasarımda çalışmak üzere dizayner alınması ve maaşının proje süresince verilmesi? Nihai denetim masrafı? 92

92 BUNLARA DİKKAT EDELİM BÜTÇEYİ DOLDURDUKTAN SONRA Bütçedeki sınırlamalara dikkat edilmeli Birim fiyat ve adetlere dikkat edilmeli Başvuru Formunda geçen tüm faaliyetler maliyetlendirilmeli Giderler başka kalemler altında tekrar edilmemeli Bu bütçe ile projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığının kontrolü yapılmalı Bütçenin Değerlendirme Tablosu Bölüm 5 soruları doğrultusunda kontrolü yapılmalı

93 94

94 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? 1 2 KAYS Sistemi üzerinden elektronik olarak başvuru yapılır ve tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve Kapağı Bilgisayarınıza indirilir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz Başvuru Formunun ve Kapak Sayfasının çıktılarını alınır. 3 Başvuru Formunun her sayfası yetkili kişi tarafından paraflanır ve Başvuru Sahibinin Beyanname bölümü imzalanır. 4 Başvuru Formu ve İstenen diğer destekleyici belgeler 1 kırmızı (asıl) 2 mavi (kopya ) dosyaya olacak şekilde 3 suret hazırlanarak koyulur. Ayrıca bilgisayara indirilen başvuru formu bir CD ye aktarılır. 5 6 Dosyalar ve CD bir zarfa konur ve zarfın üzerine daha önce çıktısını aldığınız kapak sayfası yapıştırılır. Bu şekilde hazırlanmış Proje Başvurusu Matbu Teslim Tarihinden önce Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerindeki hizmet birimlerinden birine teslim edilerek BAŞVURU TAMAMLANIR. 95

95 (GAGE) BAŞVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibi ve her ortak kuruluşun tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi, Başvuru Sahibinin bağımsız bir denetim şirketi/serbest muhasebeci mali müşavir veya yerel vergi dairesi tarafından onaylanmış son üç yıla ait hesapları (kâr ve zarar hesabı ve bilanço). Bilançosu olmayan kurumlar için onaylanmış en son kesin hesapları, bilançosu olmayan belediyeler için ise onaylanan en son bütçeleri, Toplam TL ve üzeri tüm hizmet ve mal alımlarında teknik şartname ve farklı tedarikçilerden alınmış 2 adet proforma fatura, Başvuru sahibini ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişiye ait noter onaylı imza sirküleri (kamu kurum ve kuruluşları için Yetkilendirme Belgesi) Yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.) Matbu dokümanların KAYS ile uyumuna ilişkin beyanname Başvuru sahibinin hali hazırda proje konusu ile ilgili olarak başka kaynaklardan mali destek almadığına ve harcama yetkisi bulunduğuna dair taahhütname 96

96 (ODAK) BAŞVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER Başvuru sahibi ve proje ortakları için resmi kuruluşu ve güncel durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Şayet başvuru sahibi veya proje ortağının farklı şirket ortaklıkları var ise hissedarı olunan şirketler içinde belge sunulmalıdır.) Kapasite raporu (kurulu kapasitesi olanlar için) TSO/ESOB kayıt belgesi Başvuru sahibini ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)e ait noter onaylı imza sirküleri (başvuru sırasında aslı sunulacaktır.) Başvuru sahibi ve ortaklarının aşağıdaki durumlara göre son üç mali yıla (2011, 2012, 2013) ait finansal tabloları Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) onaylı gelir tablosu ve bilanço İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için SMMM onaylı işletme hesap özeti Basit usulde vergilendiren mükellefler için SMMM tarafından onaylanmış vergi levhası Yeni kurulan işletmeler için SMMM onaylı dönem başı bilançosu veya işletme hesap özeti 97

97 (ODAK) BAŞVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER Toplam maliyeti TL yi aşan alımlar için teknik şartname ve 2 farklı firmadan alınacak proforma faturalar Yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.) Matbu dokümanların KAYS ile uyumuna ilişkin beyanname Başvuru sahibinin hali hazırda proje konusu ile ilgili olarak başka kaynaklardan mali destek almadığına ve harcama yetkisi bulunduğuna dair taahhütname İş Planı 98

98 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Programa ilişkin sorular, 10/03/2014 tarihine kadar, teklif çağrısının referans numarası belirtilerek, e- posta adresine iletilebilecektir. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır. KAYS Son Başvuru Tarihi Son Matbu Teslim Tarihi 24 Mart 2014 Saat: Mart 2014 Saat:18:00

99

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı