HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR projesi. yetim gülerse dünya güler... insana değer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR projesi. yetim gülerse dünya güler... insana değer"

Transkript

1 yetim gülerse dünya güler... insana değer

2 2 Proje Özeti Bu proje, savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık vb. sebeplerle hem Türkiye de hem de dünyanın başka ülke ve bölgelerinde babasını veya anne/babasını kaybetmiş olan yetim çocukların günlük ihtiyaçlarının ilköğretimden liseye eğitim-öğretim programı içerisindeki Türkiyeli arkadaşları/öğrencilerimiz tarafından karşılanmasını ve bu yolla dostluk ve kardeşliğin kıtalar arasındaki yegâne köprü hâline gelmesini hedeflemektedir. İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkında İHH İnsani Yardım Vakfı bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç veya açıkta kalmış, zulme uğramış bütün insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek için tüm girişimleri yapmak üzere kurulmuştur yılında gönüllü faaliyetleri olarak başlayan vakıf çalışmaları 1995 yılında kurumsallaşmıştır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve kısa sürede 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye ulaşan İHH, çalışmalarını yürütürken Türkiye de ve çalışma yaptığı tüm ülke ve bölgelerde yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygusunun gelişmesini öncelemekte ve buna yönelik birçok sosyal ve kültürel proje gerçekleştirmektedir. İHH, misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre; Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü ülke ve bölgelerde Doğal afetlerin vurduğu coğrafyalarda Yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı ülke ve bölgelerde faaliyet yürütmektedir.

3 3 İHH İnsani Yardım Vakfı nın aldığı ödüller Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından verilen Savaşta ve barışta insaniyetperverlik madalyası (2012) Uluslararası Karma Kültür Gençlik Konseyi (COJEP) İnsan Hakları Ödülü (2010) TBMM Üstün Hizmet Ödülü (2007) Aşiyana Yetimhanesi (Pakistan)-Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen Gerçekleştirilmiş en iyi proje ödülü (2006) Kadın Eğitim Enstitüsü (Somali)-Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen Gerçekleştirilmiş en iyi proje ödülü (2006) Mobil Hastane (Irak)-Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen Gerçekleştirilmiş en iyi proje ödülü (2006) Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen Kaynaklarını amaçları doğrultusunda en iyi kullanan vakıf ödülü (2005) Uluslararası Üyelikler Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Danışman statüsünde üyelik İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İnsani Forum üyeliği İnsani Forum (The Humanitarian Forum) üyeliği Irak a Yardım Yapan Uluslararası Yardım Kuruluşları Meclisi üyeliği İslam Dünyası STK lar Birliği (İDSB) üyeliği Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) üyeliği İHH İnsani Yardım Vakfı, Maliye Bakanlığı nın tarih ve sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk yazısı üzerine, tarihli ve 4962 Sayılı Kanun un 20. Maddesi ne göre, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2011/1799 sayılı kararı ile Vergi Muafiyeti Statüsü kazanmıştır. Vakfımız böylece yardım toplama konusunda sürekli izne sahip olurken hayırseverlerimiz de nakdi bağışlarını, beyan ettikleri gelirlerinin %5 ini (kalkınmada öncelikli yörelerde %10 unu) aşmamak üzere vergi matrahından düşebilmektedir.

4 4 İHH YETİM ÇALIŞMALARI 1992 yılından bu yana dünyanın dört bir yanına insani yardım götüren ve insanları yardıma muhtaç duruma düşüren meselelere insan hakları perspektifinden bakarak çözüm odaklı projeler geliştiren İHH İnsani Yardım Vakfı, bu çalışmaları kapsamında savaş, işgal ve doğal afet bölgelerinde yetim yardım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Kuruluşundan itibaren sürdürdüğü yetim çalışmalarına Ramazan, Kurban, eğitim, sağlık vb. sosyal yardım projeleriyle dönemsel ve düzenli yardımlar olmak üzere iki ayrı kategoride devam eden İHH, 2007 yılında uygulamaya koyduğu Sponsorluk Destek Sistemi ile bugün Türkiye dâhil 39 ülke ve bölgede 2012 sonu itibarıyla yetime düzenli olarak destek sağlamaktadır. Toplam 135 ülke ve bölgede e yakın çocuğa dönemsel yardımlar ulaştıran İHH, eğitimden sağlığa, gıdadan barınmaya yetimler için çeşitli projeler gerçekleştirmektedir yılları arası Yetim Sponsorluk Destek Sistemi çalışmalarının seyri Yıl Ülke sayısı Sponsor sayısı Yetim sayısı

5 6 İHH YETİM ÇALIŞMA ALANLARI Eğitim: Sponsorluk Destek Sistemi ile bakımı üstlenilen okul çağındaki tüm çocukların eğitimlerine destek olunmaktadır. Çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için gerekli imkânları sağlamak için çalışan İHH, çocukları yeteneklerine göre üniversite veya mesleki eğitim veren okullarda eğitimlerini tamamlayana kadar desteklemektedir. Sağlık: Çocuklara tıbbi bakım ve ilaç hizmeti sunulmasının yanı sıra gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için psikolojik destek çalışmaları yürütülmektedir. Barınma: Ebeveynlerinin her ikisini kaybetmiş ve birinci derecedeki yakınlarının korunmasından da faydalanamayan çocukların güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlayacak yetimhaneler inşa edilmekte, yetim ailelerinin evlerinin tamir ve tadilatı yapılmaktadır. Gıda: Çocukların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Giyecek: Çocukların giyecek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır. Vakfımızın Yetimlere Yönelik Yardımları Üç Farklı Sistemle Gerçekleştirilmektedir: Sponsorluk Destek Sistemi: Yetimlerin maddi olarak himaye altına alınmasını amaçlayan bu sistemde her ay düzenli olarak yapılan bağışlarla yetimlerin eğitim, sağlık, barınma, gıda ve giyecek ihtiyaçları karşılanmaktadır. Proje Sponsorluğu: Yetimler için gerçekleştirilen yetimhane/ev inşaatı ve tadilatı, sağlık merkezi inşası, barınma yerlerinin tefrişatı, okul mobilyalarının ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık hizmetleri vb. proje bazlı çalışmalar kişi, kurum veya kuruluşların sponsorluğuyla yapılmaktadır. Yetim Yardım Havuzu: Miktarı ne olursa olsun Sponsorluk Destek Sistemi ve Proje Sponsorluğu dışında yetimler yararına yapılan her türlü yardım, Yetim Fonu içerisinde bulunan Yetim Yardım Havuzu na dâhil edilerek yetimhane tadilatları, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinlikler, bayramlık giysi alımları gibi projelerde kullanılmaktadır.

6 7 NEDEN YETİM ÇOCUKLARI DESTEKLİYORUZ? Bugün dünya üzerindeki siyasi ve sosyal gelişmelere bakıldığında, dünyanın insanlık için arzu edilen iyilik ikliminin bir hayli uzağında olduğu görülmektedir. Ortadoğu dan Afrika ya, Kafkasya dan Balkanlar a ve Latin Amerika ya kadar dünyanın dört bir yanında savaşlar, insan eliyle gerçekleşen felaketler, yoksulluk ve her alanda yaşanan mahrumiyetler nedeniyle 200 milyondan fazla çocuğun yetim kaldığı ve her yıl bu çocuklara 3 milyonun üzerinde yeni yetim ve terk edilmiş çocuğun eklendiği kaydedilmektedir. İHH, tüm insanlığa emanet olan çocukların geleceği için etkili, planlı ve programlı bir faaliyet takvimi yürütmenin gerekliliğinden yola çıkarak yetim destek çalışmalarını başlatmıştır. Devletlerin yetim ve kimsesiz çocuklarla ilgili ortaya koyduğu sosyal politikalar maalesef mevcut ihtiyaca cevap verememektedir. Yardıma muhtaç bu çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için daha güçlü, sürdürülebilir, kalıcı ve çözüm odaklı sosyal çalışmalar yapılması gerekmektedir. Zira hedef kitlesi sadece çocuk olan art niyetli yapılanmalar her gün binlerce çocuğu tehdit etmektedir. Her yıl 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı, çocuğun cephelere sürüldüğü dünyamızda insanlığın kendilerini fark etmesini bekleyen milyonlarca yetim çocuk bulunmaktadır. İnsan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları, misyoner kuruluşlar ve yoksulluk gibi tehlikelerin hedefi durumunda olan bu çocukların sorumluluğu tüm insanlığa aittir.

7 8 PROJENİN AMACI Çeşitli sebeplerle yetim ve kimsesiz kalmış çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için her türlü imkânı oluşturmaya çalışan İHH, din, dil, ırk, bölge ayrımı yapmadan yetim ve kimsesiz çocuklara kendi ayakları üzerinde durabilecekleri güne kadar destek olmayı amaçlamaktadır. Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var YETİM konusunu kamuoyunun gündemine taşımak ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermek, en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Günümüz insanının bireyselleşme ve asosyalleşme sorunu en çok çocukları ve gençleri etkilemektedir. Oysa ilkeli, karakterli, sorumluluk sahibi, kardeşlik hukukunu bilen nesillerin yetişmesi toplumların kalkınması ve dünyanın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var yle tüm çocuklar için güzel bir gelecek düşleyen gençlerimizle ihtiyaç sahibi yetim çocuklarımızı bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde ve dünyada savaş, afet ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yürüttüğümüz insani yardım çalışmalarımıza çocuklarımızı ve gençlerimizi de dâhil etmek istiyoruz. Bir yetim/ kimsesiz çocuğa destek vermek suretiyle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever, duyarlı ve başkalarının dertleri ile dertlenen insanlar olarak yetiştirebileceğimize inanıyoruz. Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var nin sevgi, saygı ve hoşgörüyle kardeşlik duygusunun sınırları ortadan kaldırdığı bir dünyanın temel taşlarından biri olacağına inanıyoruz.

8 9 PROJENİN HEDEF KİTLESİ Bu çalışma savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık vb. sebeplerle babasını veya anne/babasını kaybetmiş olan çocukların eğitim, sağlık, barınma, gıda, giyecek vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasını kapsamaktadır. Sponsorluk Destek Sistemi ni önemli kılan en temel unsur, yetim çocuklarımıza düzenli yardım edilmesine imkân sağlamasıdır. Böylece zor şartlarda yaşayan çocukların koşullarının bir nebze olsun iyileştirilmesi mümkün olmaktadır. PROJENİN İÇERİĞİ Eğitim-öğretim sisteminin her kademesindeki çocuklarımız, dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntı içerisindeki bir kardeşlerine yardım etme bilinciyle hareket ederek bu kardeşlerinin hayata güvenle tutunmalarına katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında destek verilecek yetim çocukların her birine düzenli olarak ayda 90 TL gönderilecektir. Her sınıf desteklediği yetim kardeşine ait bilgilere (çocuğun ismi, fotoğrafı, ülkesi, doğum tarihi, babasının vefat tarihi, annesinin sağ olup olmadığı, kardeş sayısı) sahip olacak ve böylece kıtalar arası bir manevi kardeşlik köprüsü kurulacaktır. PROJENİN UYGULAMA ALANI VE SÜRESİ Sponsorluk Destek Sistemi kapsamında uygulanacak olan bu proje ile 39 ülke ve bölgedeki yetimlere destek olunması hedeflenmektedir. Yardımlar en az 12 ay olmak üzere düzenli olarak devam edecektir.

9 10 SİSTEM NASIL YÜRÜYECEK? Her sınıf en az bir yıl boyunca bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra (birden fazla yetim kardeş edinmek de mümkün) her ay düzenli olarak 90 TL toplayacak. (90 TL sınıftaki öğrenci sayısına bölünerek her çocuğa düşen miktar belirlenebilir. Burada yaz tatili dönemini de hesaba katarak bir miktar fazla para toplanabilir.) Çocuklar/ gençler kardeşlerini İHH nın Sponsorluk Destek Sistemi kapsamında yetim çalışmalarını yürüttüğü ülke ve bölgelerden seçecek. Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren Yetim Özet Bilgi Formu posta veya e-posta yoluyla her sınıfa ayrı ayrı gönderilecek. (Gönderilen yetim bilgi formları sınıf panolarına asılabilir, böylece çocuklar destekledikleri yetim kardeşlerini her an hatırlama imkânı bulabilirler.) Sınıflar dilerse yetim kardeşlerine mektup yazabilir ve destek verdikleri yetim kardeşlerinden mektup alabilirler. Böylece Türkiye den dünyaya uzanan yetim kardeşliği, mektup arkadaşlığı ile de pekiştirilebilir. Bir yılın sonunda dileyen sınıflar sponsorluklarına aynı yetim kardeşleri ile devam edebilirler.

10 11 BEKLENEN SONUÇLAR Çocukların/gençlerin harçlıklarından artırarak ihtiyaç sahibi bir başka çocuk için fedakârlıkta bulunmaları, küçük yaştan itibaren iyilik yapma, iyilikleri çoğaltma isteklerinin gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Erken yaşlarda yapılan küçük fedakârlıklar çocukların karakter oluşumuna doğrudan etki edeceğinden bencil, duyarsız, merhametsiz bir nesilden ziyade nitelikli, paylaşmayı seven, yardımsever nesiller yetişmesinde etkili olacaktır. Bu çalışma ile asıl hedeflenen ise; huzurlu, güvenli, sağlıklı ortamlarda yaşayan çocuklarımızın dünyanın herhangi bir bölgesinde zorluklar içinde yaşam mücadelesi veren başka bir çocuğun ihtiyacını giderebilme bilincinde olması ve ihtiyaç sahibi biriyle bir yakınlık geliştirebilmesini sağlamaktır. Bilinçli yapılan bu tür yardımların çocukların zihinsel/duygusal gelişimine önemli katkı sağlayacağı muhakkaktır. Yetimler için gerçekleştirilen sayısız projeden biri olan Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var ile yetim çocuklarımızın dünyaya ve kendi yaşantılarına bakışlarını değiştirerek içinde bulundukları tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe umutla bakmalarına ve özgüvenlerini güçlendirerek bireysel ve toplumsal alanda güvenle hareket edebilmelerine ve kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Atılacak her adım yetimlerimizin yüzünde bir tebessüm olacaktır. Ve sevgiyle yetişmiş nesiller, dünyada barış ve adaletin tesisinde büyük rol oynayacaktır.

11 12 İHH İNSANİ YARDIM VAKFI SPONSORLUK DESTEK SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ ÇOCUKLARIN ÜLKE VE BÖLGELERİ ÜLKE/BÖLGE YETİM SAYISI 1 AÇE/ENDONEZYA 96 2 AFGANİSTAN ARAKAN 69 4 ARNAVUTLUK BANGLADEŞ 68 6 BOSNA-HERSEK 77 7 BURKİNA FASO CİBUTİ ÇAD ÇEÇENİSTAN EKVADOR ETİYOPYA FİLİSTİN GANA GÜRCİSTAN HAİTİ IRAK KAZAKİSTAN KEŞMİR KIRGIZİSTAN KOSOVA LÜBNAN MAKEDONYA MALAVİ MORİTANYA MORO/FİLİPİNLER PAKİSTAN PREŞEVO RUANDA SİERRA LEONE SOMALİ SRİ LANKA SUDAN SURİYE TACİKİSTAN TANZANYA TAYLAND/PATANİ TÜRKİYE YEMEN 200 TOPLAM İHH İNSANİ YARDIM VAKFI SPONSORLUK DESTEK SİSTEMİ KAPSAMINDA TÜRKİYE DE DESTEKLENEN ÇOCUKLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI İL TOPLAM 1 ADANA ADIYAMAN AFYON 15 4 AĞRI 50 5 ANKARA ANTALYA BATMAN BİTLİS BOLU BURSA DİYARBAKIR DÜZCE 2 13 ERZİNCAN ERZURUM ELAZIĞ GAZİANTEP HAKKÂRİ IĞDIR 5 19 ISPARTA HATAY İSTANBUL KAHRAMANMARAŞ KAYSERİ KOCAELİ 5 25 KONYA MALATYA 3 27 MARDİN SAMSUN 3 29 SİİRT SİVAS ŞANLIURFA TRABZON UŞAK VAN ZONGULDAK 45 TOPLAM 3.224

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

Türkiye nin en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olduk

Türkiye nin en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olduk HABER BüLTENi 115 Kültür Cumhurbaşkanlığı özel ödülü İslam Ansiklopedisi ne Gündem Vakfımız Filipinler de yaraları sardı Türkiye nin en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olduk BAŞKANDAN Prof. Dr.

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER Rapor No: 189 Nisan 2014 ISBN: 978-605-4615-87-2 Ankara - TÜRKİYE 2014 Bu raporun içeriğinin telif hakları a ait olup,

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu İçindekiler Önsöz 1. Hoşgeldiniz 2. Neden Gönüllülük? 3. Gönüllülük a. Gönüllülük Nedir? b. Gönüllüler Neden Önemlidir? c. Neden Gönüllü Olunur? d. Neden Gönüllü Olunmaz? e. Gönüllü Ne Yapar? f. Gönüllü

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA

Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA Musa KULAKLIKAYA* Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunların büyüklüğü, bunların çözümü yönünde atılacak adımlar konusunda

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk 30 TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ Mustafa Öztürk MÜSİAD Cep Kitapları: 30 ISBN 978-605-4383-07-8 Kitap Editörü ABDULLAH SERENLİ Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Kapak Tasarım MEVLÜT EREN Mizanpaj ORHAN TATLICI Baskı

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı

TERÖRLE MÜCADELE NEDENİYLE ŞEHİT YA DA MALÜL OLANLARA SAĞLANAN HAKLAR

TERÖRLE MÜCADELE NEDENİYLE ŞEHİT YA DA MALÜL OLANLARA SAĞLANAN HAKLAR TERÖRLE MÜCADELE NEDENİYLE ŞEHİT YA DA MALÜL OLANLARA SAĞLANAN HAKLAR Tulga UYAR Giriş Teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucu dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir iç sorun, kısa süre içerisinde

Detaylı