DOĞUM ŞEKLİ TERCİHİNİN MULTİDİSİPLİNER İRDELENMESİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞUM ŞEKLİ TERCİHİNİN MULTİDİSİPLİNER İRDELENMESİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 DOĞUM ŞEKLİ TERCİHİNİN MULTİDİSİPLİNER İRDELENMESİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Şubat 2017 Ankara Doç. Dr. Esma Sarıkaya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D T.C Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Anne Çocuk Ergen Sağlığı Enstitüsü

2 7 Çalıştay Grubu 1)HUKUK, ETİK, DİN 2) EBELİK 3)TARİH, SOSYOLOJİ, İLETİŞİM, EĞİTİM 4) PSİKOLOJİ, ANESTEZİ, TAMAMLAYICI TIP 5) ANNE VE BEBEĞE AİT SEZARYEN ENDİKASYONLARI 6)DOĞUM ŞEKLİNİN MATERNAL PERİNATAL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 7)İYİ KLİNİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ POLİTİKA ÖNERİLERİ Ekonomik faktörler Tıbbi problemler Toplumsal faktörler Etik ve yasal faktörler

3 Sorulardan bazıları Sezaryen oranında artışa sebep olan faktörler neler? İdeal sezaryen oranı nedir? Artan sezaryen oranı bir sorun mu yoksa sezaryen yeni bir üreme modeli mi? Sezaryen artık kültürümüzün bir parçası haline mi geldi? Sezaryenin majör cerrahi olduğunu unutuyor muyuz? Oranlarımızı düşürmek için çok paydaşlı çözümler üretilebilir mi?

4 yılları arasında tüm dünyada ve Türkiye de sezaryen oranları oldukça hızlı bir yükselme gösterdi 60,0 50,0 51,0 42,2 40,0 32,6 32,3 30,0 20,0 19,1 20,0 22,8 19,5 18, ,3 10,0 6,7 4,4 11,2 2,9 7,4 0,0 DÜNYA TÜRKİYE LATİN AMERİKA ASİA OCEANİA EUROPE NORTH AMERİKA AFRİCA

5 Dünyada Sezaryen Oranları Artış Nedenleri Hasta hakları, malpraktis davaları korkusuyla hekimlerde defansif tıp pratiğinin gelişimi Anne ve bebek ölümlerini azaltmak amacıyla hastane doğumlarının teşviki politikaları Sağlık sigorta sistemlerinin güçlenmesi hastaneye erişimin artışı Cerrahî, antisepsi ve anestezi tekniğindeki gelişmeler, antibiyotiklerin keşfi ile sezaryen, normal doğuma alternatif, güvenli bir üreme modeli olarak algılandı Artan infertilite tedavileri çoğul gebeliklerin artması. Kadınların iş ve akademik kariyerde daha fazla yer almaları nedeniyle ileri yaş gebeliklerin artması Az gelişmiş ülkelerde sezaryen endikasyonu ve travay takibi ile ilgili kılavuzların olmaması Hekim ve ailenin doğum olayını planlı, risksiz ağrısız yaşama isteği

6 Türkiye Hasta Hakları Malpraktis Davaları 1/8/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği 2005 yılında yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, hekimler, bu yasal değişiklikler sonrası, tıbbi uygulama hataları nedeniyle ciddi sıkıntı yaşayabilecekleri endişesine kapıldılar. Defansif tıp uygulamaları başladı

7 USA Medical Malpractice Market

8 Birles mis Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Eylül yılları arasında anne ölüm oranını dörtte üc azaltmak Deneyimli sağlık personeliyle gerçekleşen doğum oranını artırmak Anne ve Bebek Sağlığı 2015 Hedefleri Hedef 4-5

9 Sezaryen Doğum Oranı(TNSA) 100 6, ,0 28,5 19,4 21, Anne Ölümleri (yüz binde) 36,7 48,1 18,4 16,4 15,8 15,2 15,7 15,1 14,614, ,5 DSÖ ideal sezaryen doğum oranının %15 olduğunu belirledi ,4 Bebek Ölümleri ( ) 16,5 16,4 13,9 14,8 12,1 13,1 10,2 10,1 9,6 9,6 10,2 10,3 10,0 9,7 7,8 7,7 7,4 7,8 7,6 7,6 7,3 tüm 28 hf ve üzeri

10 Maternal mortaliteyi azaltmak amacıyla hastane doğumlarının teşviki politikası ülkemizde neden sezaryen oranlarını diğer ülkelere göre daha fazla artırdı?

11 Maternal mortaliteyi azaltmak amacıyla hastane doğumlarının teşviki politikası ülkemizde neden sezaryen oranlarını diğer ülkelere göre daha fazla artırdı? Hastane otomasyon sistemine geçiş sonrası ebelere doğum performansı tanımlanmaması, ebelerin doğum yaptırma yetkisinin olmaması 3.Şubat.1997 tarihli Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Hastane Bilgi Sistemi genelgesi Du nya Bankası raporlarının etkisinde yazılan Bes Yıllık Kalkınma Planlarında özel sağlık hizmetlerine sürekli teşvik. Özel hastane sayısı kamuyu geçti Özel ve üniversite hastanelerin çalışma koşulları ve hizmet anlayışları. YDYBÜ yatak sayılarının özelde kamudan daha fazla olması nedeniyle olması gerekenin tersine kamudan özele hasta sevki Devlet hastanelerinde yetersiz travay yatağı ve alışkanlıklar nedeniyle müdahaleli doğum pratiği Sezaryen endikasyonu ve travay takibi ile ilgili ulusal güncel kılavuz olmaması Medya-yargı ortaklığında büyütülen malpraktis tazminatları sektörü

12 Kamu hastanelerinde ebeden sadece 2617 si doğum salonunda çalışıyor Kamu Üniversite Özel Diğer Toplam Kadın Doğum Uzm Ebe 2617 si doğumhanede Ocak 2017, Sağlık Bakanlığı Aktif Çalışan Veri Tabanı

13 Ö zel sektörün sağlık sektöründeki teş viki 80' li yıllardan baş layan liberalleş me politikaları ile başlamış 2000' li yıllarla birlikte ivmesini hızlandırmış tır. Dünya Bankası raporlarının etkisinde yazılan Bes Yıllık Kalkınma Planlarında Özel Sag lık Hizmetlerine Sürekli Teşvik ( ); özel sağlık hizmetlerinin teşvik edilmesi ve SSK nın reorganizasyonu ( ); o zel kesime teşvik sağlanması ve Genel Sağlık Sigortasına (GSS) geçis hazırlıkları yapılması ( ) Sağlık Reformu Sag lık hizmetlerinin o zel sektörün sağlık sektöründeki faaliyetlerinin özendirilmesi ( ); özel sağlık ve hayat sigortalarının mevcut sosyal sigorta sistemine ek ve isteğe bağlı bir sistem olarak destekleneceği, o zel sektörün sağlık yatırımları ve gönüllu sağlık kuruluşlarının hizmetlerinin teşvik edileceği ( ), özel sektörün sağlık alanında yapacağı yatırımların teşvik edileceği Sağlıkta dönüşüm programı 13 Nisan 2003 vakıf hastaneleri ve vakıf üniversite hastaneleri özel hastaneler kapsamına alınmış tır Sosyal güvenlik sisteminin tek elde toplanması (S.G.K.) 2012 genel sağlık sigortası

14 Doğumların %51 i devlet, %44 ü özelde, %5 i üniversite hastanelerinde, sadece %29 u ebe eşliğinde olmaktadır EVLİLİĞE SAĞLIKLI BAŞLANGIÇ Türkiye Hastane Doğumlarının Kurumlara Dağılımı (%) Devlet Özel Üniversite Toplam Hastane Sayısı Hekim Sayısı * Doğum Sayısı Devlet Özel Üniversite Hekim Bas ına Düs en Doğum Sayısı * İlk 8 aylık veridir.

15 Türkiye de Kurum Bazında Sezaryen Oranları Toplam Sezaryen Oranları (%) Primer Sezaryen Oranları (%) ,9 69,5 [DEĞER] 70,5 69,8 66,6 69,3 63,7 66,2 65,2 65,9 62,6 63,5 63,8 69,1 40,2 36,8 35,3 36,0 35,5 37,5 38,2 38,5 68,6 Devlet Özel Üniversite ,6 39,8 38,4 38,3 38, ,4 37,3 36,3 35,9 33,6 32,6 32,4 22,3 17,6 15,4 15,5 15,0 15,9 15,5 14,8 37,8 33,8 33,7 Devlet Özel Üniversite * 2017 Sağlık Bakanlığı *ilk 8 ay verileridir.

16 İsteğe bağlı sezaryen sosyokültürel değişim 1980 lerden sonra eğitim ve gelir seviyesi hızlı yükseldi köyden şehre göç hızlandı Hastane doğumu modern olmakla eş anlamlı hale geldi ve giderek daha çok tercih edilir oldu Doğum için en güvenli yer hastanedir söylemi 2000 li yıllarda yerini doğum için en güvenli yöntem sezaryendir e bıraktı Eğitim seviyesi yükseldikçe özel hastanede sezaryen ile doğum tercihi arttı Özel hastanede doğum yapmak odayı süslemek çukulata dağıtmak bir seviye göstergesi oldu İnternet kullanan bayanlar kuşaktan kuşağa aktarılan doğum algısı yerine kontrolsüz sitelerdeki algılarla doğuma yaklaşır oldu. Doğumhane personeli ise bu artmış stres ve korku ile mücadele edecek donanım ve sayıya sahip değil eski kaba yöntemlerle doğum yaptırılıyor Doğum komplikasyonları haber kanallarında abartılarak ve doktor suçlanarak verildi herkes komplikasyonlardan korkar oldu

17 İdeal sezaryen oranı nedir tartışmaları? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1997 %10-15 den daha yüksek sezaryen oranının hiçbir bölgede haklı bir nedeni olamaz. Oranın %5 in altında ve %15 in üstünde olması anne ölümü açısından olumsuzdur. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) 2006 sezaryen doğum oranındaki artışın, tek başına, endişeye sebep olmayacağını fakat üreme modelini değiştirebileceğini belirtti DSÖ 2009 Sezaryen için ampirik olarak kanıtlanmış bir oran yoktur. Bölgeler %5-15 oranını kullanmaya devam edebilirler veya kendi oranlarını ilan ederler DSÖ 2010 sezaryen doğum ile ilgili önermiş oldukları %15 ideal oranını geri çekti. Resmi açıklamasında "İdeal bir oran verebilmek için herhangi bir deneysel kanıt yoktur. Sezaryene ihtiyaç duyan her kadın buna sahip olacaktır, önemli olan da budur." ifadesini kullandı İdeal sezaryen doğum oranına erişme hedefi anne ve yeni doğacak bebeğin muhtemel en iyi sonuca varması üzerine inşa edilmelidir. İdeal sezaryen oranı bireysel ve sosyal durumlara bağlı olarak farklılık gösterecektir. DSÖ 2011 yılında sağlık hizmeti verilen kuruluşlarda izleme, sezaryen hızının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi için küresel standart olarak Robson sınıflandırma sistemini önerdi.

18 EVLİLİĞE SAĞLIKLI BAŞLANGIÇ 2011 Robson Gebe Sınıflaması; doğurganlık öyküsü sezaryen geçmişi bebeğin geliş şekli bebek sayısı doğumun başlama şekli gebelik haftasına göre gebelerin sınıflandırıldığı, on farklı gruptan oluşan bir sistemdir yılından itibaren Hastane Doğumları ve Robson Gebe Sınıflaması verilerinin elektronik ortamda toplanmaktadır. Robson MS. Classification of caesarean sections. Fetal Mat Med Rev 2001;12:23 39.

19 2016 Yılı Nullipar, tekil,baş geliş, 37 hf, travayı spontan başlamış Nullipar, tekil baş geliş, 37 hf, indüklenmiş ya da travaydan önce sezaryen sezaryen yapılmış Multipar (eski sezaryenli değil), tekil baş geliş 37 hf, travayı spontan spontan başlamış Multipar (eski sezaryenli değil), tekil baş geliş, 37 hf, indüklenmiş ya da travaydan önce sezaryen önce sezaryen yapılmış Eski sezaryenli, tekil baş geliş, 37 hf. Tüm nullipar makatlar Tüm multipar makatlar (eski sezaryenliler dahil) Tüm çoğul gebelikler (eski sezaryenliler dahil) Tüm transversoblikler (eski sezaryenliler dahil) Tüm tekil, baş geliş, 36 hf. (eski sezaryenliler dahil) Sektör Bazında Robson Grupları Sezaryen Oranımız (%) Robson Gruplarının Klinik Tanımları Robson 1 Robson 2 Robson 3 Robson 4 Robson 5 Robson 6 Robson 7 Robson 8 Robson 9 Robson 10 Kamu 50,4 6,9 29,0 97,5 79,9 87,2 87,6 81,0 57,5 38,6 Özel 74,4 27,9 56,6 96,6 91,2 89,5 97,6 91,1 82,0 70,6 Üniversite 71,6 32,3 60,0 95,8 83,6 87,4 95,3 86,4 71,2 70,3 Türkiye 61,9 10,8 38,9 97,1 86,3 88,4 92,6 88,6 68,7 50,1

20 Artan sezaryen oranı bir sorun mu? Sezaryen yeni bir üreme modeli mi? İdeal sezaryen oranı nedir tartışmaları? ACOG 2012 Plasenta akreata kılavuzu yayınladı ACOG 2013 Anne isteğine bağlı sezaryen kılavuzu yayımlandı ACOG 2014 sezaryen oranını anne ve bebek sağlığını riske atmadan nasıl güvenli şekilde düşürürüz kılavuzu hazırladı NICE 2011 sezaryen kılavuzu

21 Artan sezaryen oranlarına paralel olarak plasenta akreata insidansında ciddi yükselme Ciddi bir halk sağlığı sorunu ABD de plasenta akreta insidansı 1950 de doğumda bir iken 2005 yılında 533 doğumda bir Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, Leveno KJ, Spong CY, Thom EA, et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. National Institute of Child Health and Human Development Maternal- Fetal Medicine Units Network. Obstet Gynecol 2006;107:

22 Yılları Anne Ölümleri Risk Faktörleri (%)

23 Anne Ölümüne Neden Olan Kanama Nedenleri Dağılımı (% ve n) % Sayı

24 2012 Birçok ülkede akreata eylem planı başlatıldı Maternal mortalıṫe ve morbıḋıṫe oranlarının azaltılmasına katkı sağlayacak konsultan obstetrik ekıṗlerıṅ oluşturulması Ulusal kılavuzlarımızın hazırlanması (Travay takip, isteğe bağlı sezaryen, plasenta akreata) Riskli gebeliklerin önceden tespit edilip bu gebeliklerin nitelikli antenatal takibi Kamu hastaneler kurumunca mevcut il ve ilçe hastanelerinin doğumhane durumu (fiziksel durum, travay odaları, sağlık insan gücü, çalışma koşulları, YDYBÜ durumu, sevk kriterleri, kritik kan stok seviyesi, ile uzaklık) tesbit çalışması yapılmalıdır. Riskli gebelikler sevk zincir atlası çalışması her il için il sağlık müdürlüğünce yapılmalıdır. Bu sonuçtan çıkacak sevk zinciri kriterlerinden 112 elemanları, tüm sağlık personeli ve hastalar bilgi sahibi olmalılar Perifer devlet hastaneleri üniversite hastaneleri ile afiliye hale getirilerek ekip tecrübesi, bilgi birikimi ve teknik imkanlar paylaşılabilir. Bu afiliasyon, ileri lab testleri, ileri girişimsel işlemler, ileri görüntüleme yöntemleri, uzmanlık sonrası eğitim ve riskli hasta sevkinde kullanılmalı. Kritik kan stok seviyesi genelgesine uygun önlemler alınması Peripartum kanamada ileri cerrahi müdahale yapabilecek deneyimli hekim sayısını arttırmak üzere teorik ve pratik eğitimler planlanması. RCOG

25 Bütün önlemlerde 2 temel amacımız olmalıdır: Kadınlarımızın, yaşadığı gebelik ve doğum deneyimlerinden bir birey olarak anlam çıkarması, tat alması ve kendini gerçekleştirmesi Doktor ve ebelerin, kaybettikleri ustalık hissi ni ve meslek iştiyak ve onurunu yeniden canlandırabilmek.

26 Dünyada sezaryen oranlarını azaltmak için alınan önlemler CS endikasyonları kılavuzları yenilendi Ebelik sistemi güçlendirildi Travay takibi ve doğumda kadın merkezli kültürlere ve mahremiyete saygılı müdahalesiz sisteme geçildi Doğum ağrısı ile tıbbi ve tıbbi olmayan yöntemlerle etkin mücadele Doğum ağrısı ile mücadelede alternatif tıp yöntemleri etkin kullanılmaya başlandı Makat prezentasyonu için ECV ve haftalarda %75 etkili moxibustion tedavisi uygulanmaya başlandı SSVD yaygınlaştırıldı Komplike doğumlar için konsultan obstetrisyen tanımı yapıldı Hastanın CS riskleri konusunda bilgilendirilmesine ehemmiyet verildi Doğum kaygısı olan kadınlar, perinatal mental sağlık desteği konusunda uzman bir psikoloğa antenatal dönemde refere edilmeye başlandı Amacı, anne ve çocuk sağlığının gelişimine bir katkısı olmamasına rağmen kontrolsüzce artmış primer CS oranı ile mücadele olan Sağlıklı doğum girişimi: primer sezaryen oranlarını azaltma girişimleri fonlandı. Kadınlar, doğum ile ilgilenen sağlık çalışanları ve hastane yöneticileri için sağlıklı, spontan doğumun değerinin açıklandığı materyaller hazırladılar. Web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da bu materyallere ulaşım sağladılar.

27 Planlı CS önerilmeyecek durumlar (NICE 2011) Komplike olmayan, ilk bebeğin baş prezantasyonunda olduğu ikiz gebelikler Preterm doğumlar SGA Bebekler Yüksek retroviral tedavi alan HIV+ hastalarda viral yük <400/ml Herhangibir retroviral tedavi alan HIV+ hastada viral yük <50/ml Hepatit B virüs enfeksiyonu Hepatit C virüs enfeksiyonu Termde rekürren genital Herpes enfeksiyonu BMI >50

28 Antenatal takip sırasında Spontan vajinal doğum, müdahaleli vaginal doğum, doğum analjezi ve anestezisi ile sezaryen hakında kanıta dayalı bilgiler verilmeli Sezaryen ve vajinal doğumun avantaj ve dezavantajlarının anlatıldığı bir gebe eğitim programı oluşturmak Hastanın doğum şekline ve tercih edeceği hastaneye doğumdan çok önce karar vermesi için yardımcı olunmalıdır. Gebede tokofobi veya vajinismus sorunu var mı? Psikolojik tedavi başlanmalı mı? ayırd edilmelidir haftalık eski CS gebelerde aşağı yerleşimli plasenta varsa Doppler USG ile plasenta yapışma anomalisi var mı bakılır. Bu hastalarda kan hazırlığı ile konsultan obstetrisyen varlığında tersiyer merkezlerde 34 0/7-35 6/7 Haftada planlı CS yapılır. Makat prezentasyonunun antenatal dönemde yönetimi External sefalik versiyonun (ECV) başarı oranı %50 dir. Nulliparlarda 36. haftada yapılabilir. ECV, ameliyat imkanı olan merkezlerde yapılmalıdır. ECV istemeyen bayanlar haftalar moxibustion tedavisi önerilmelidir.

29 Doğumun 1. Evresinde kadın merkezli, minimum müdahaleli, doğum ağrısı ile mücadelede etkin yöntemlerin kullanıldığı, mahremiyete saygılı doğum ve travay takip sistemine geçilmelidir amniyotomi, sürekli elektronik monitorizasyonun, indüksiyon rutin uygulanmamalıdır. İlerlemeyen eylem tanımı değişmeli Friedman (1962): Nulliparların %18 inde, multiparların %33 ünde serviks2 cm yada daha fazla açıldığı zaman doğum eylemi başlar. Bu gebelerin neredeyse hepsinde aktif faza girmeden önce Cx 4 cm dilate olur. Zhang (2010): Aktif fazın başlangıcı 6 cm.dir. Doğumun erken evrelerinde servikal açıklıkta 4 saate kadar değişiklik olmaması NORMAL olabilir. Fakat 6 cm. açıklıktansonra bu süre çok uzundur. Tıbbi Olmayan Destekler artırılmalıdır Destek Türü Çevre Kontrolu Doğumun 1. Evresindeki pozisyonlar Doğumun 2. Evresindeki pozisyonlar Dokunma Soğuk ve Sıcak Uygulama Hijyen Tedbirleri Hidroterapi Mesanenin Boşaltılması Beslenme Gebenin Eşinin Bakımı Özel Tedbirler Oda ısısının kontrolu, gürültü kontrolu, aydınlanma araçlarının kontrolu, oda kokusunun kontrolu Ayakta durma, hareket etme, yavaş dans etme, eğilme, diz dirsek pozisyonu, çömelme, Pilates topuna oturma Diz Dirsek pozisyonu, Eller ve dizler üzerinde durma, çömelme, semifowler pozisyonu, Sim s Pozisyonu Masaj yapma, Bası uygulama Soğuk kompres, ılık kompres uygulamaları Ağız bakımı Perine bakımı, Çarşafların değiştirilmesi, Giysilerin değiştirilmesi. Küvete girme, Duşa girme, Sık olarak mesanenin boşaltılması önerilir. Tuvalete gitmesi için cesaretlendirilir. Travay sırasında enerji veren sulu gıdalar ya da atıştırmalıklar önerilir. Dinlenme, beslenme ve istirahat imkanı sunulmalıdır.

30 Doğumun ikinci evresinde ıkınma geciktirilmelidir. Doğumun 2. Evresinin Aktif/BuyurucuYADA Fizyolojik/SpontanYönetimi Aktif/Buyurucu Fizyolojik/Spontan Solunum Valsalva çabası, nefes tutulur Nefes verilir, ağız açıktır Ikınmanın Başlaması Dilatasyon tam olunca Gebe istemsiz ıkınma isteği duyunca yada baş perinede görününce Sözel İpuçları Derin nefes alınıp, 10 a kadar sayıncaya (morarıncaya) dek ıkınılır Spontan her biri 3-4 sn süren 5-6 ıkınma çabası Ikınma Kapalı glottis (Sessiz) Açık glottis (oflaya puflaya) Adaleler Genel olarak sıkılır Sadece abdominal adaleler gergindir. Bacaklar Sıklıkla yukarıya ve geriye Bacaklar tutulmaz Halsizlik Belirgin Gebe kendi çabasını kontrol eder. Diğer Etkileri Perine Kardiyak output, plasental perfüzyon ve kasılma kalitesi düşer Ani gerilme ile sıkıdır ve daha çok doku hasarı olur. Uterus ve solunumbasınçları eş zamanlı çalışır Perine yavaş yavaş gerilir, Hasar azdır Fetus Belirgin deselerasyonlar olur Oksinejizasyon iyidir.

31 Özel kurumlarda alınacak önlemler Özel kurumlarda kamuya nazaran sezaryen yapma sıklığı daha yüksektir. Bu yükseklik, hekimlerin zamanı tüm hastalarına göre ayarlama çabası, hekimlerin kendi hayatlarını planlama kaygısı ve özele başvuran gebelerin doğumda muhakkak kendi hekimini isteme durumundan kaynaklanmaktadır. Bu kurumlara başvuran sosyo-ekonomik düzeyi yüksek kişiler, sosyal nedenlerle sezaryen yapılmasını istemektedirler. Özel kurumlarda hekimler ekip kurarak gerektiği durumda hastasını diğer arkadaşına teslim ederek doğumları normal seyrine döndürebilirler. Bunu yaparken gebelere gereken bilgiler verilmeli, gebe her durumda bu ekipten biriyle doğum yapacağını bilmelidir ve bu ekip elemanları ve gebe arasında iyi bir iletişim kurulmalıdır. Yeterli uzman sayısı olan yerlerde nöbet usulüne geçilmesi Doğum hizmeti yürütülecek özel hastanelerde yapılabilecek müdahalelere uygun personel ve nitelik-ekipmanın güncel tutulması, Özel hastanelerde doğum sayısına göre standart ebe istihdamı belirlenmeli ve özellikle 24 saat kadın doğum uzmanı nöbet tutulamadığı yerlerde 24 saat kesintisiz ebelik hizmetinin sağlanması,

32 Mevzuat çalışmaları 1928 tarihli Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (no 1219) 51. maddesi değiştirilmeli ve tüm kanun yenilenmeli Ebelik kanununun çıkarılması basamakta ebe, icapçı kadın doğum hekimi, aile hekimi, ASE elemanı görev tanımlarının yapıldığı yönetmeliklerin tümünün gözden geçirilmesi Hekimlik Sözleşmesi olarak tanımlanan ayrı bir sözleşme yoktur, bu nedenle vekalet sözleşmesi hukuken bu anlamda kullanılmaktadır. Hasta ve hekim hak ve sorumluluklarını belirleyen bir hekimlik sözleşmesi oluşturulmalıdır. Malpraktis yasası henüz oluşturulmamıştır. Bu yasa oluşturulacak bir Sağlık Kanunu kapsamında ele alınmalıdır. Öngörülen kanun cezalandırmalarla ilgili uygulamalardan çok hekim sağlık çalışanı ilişkisi ve karşılıklı görev, hak ve sorumlulukları açığa kavuşturur mahiyette olmalıdır. Hasta ve hekim hak ve sorumlulukları net olarak belirlenmesi için Sağlık Hukuku ve Sağlık Kanunu ivedilikle gündeme gelmelidir. Adli Tıp Kurumu bünyesinde kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bir ihtisas komisyonunun kurulması, anne ve çocuk kayıplarında Genetik Otopsi yapılması, plasentanın patolojik incelemesi Kompliksayon ve malpraktis ayrımının çok net yapılması Kılavuzların bağlayıcı olması için mevzuata yerleştirilmesi. Kılavuzlar hem Adli Tıp Kurumu hem de bilirkişilik müessesi için objektif bir kaynak olabilir. Mevcut yasa, tüzük, genelgelerin tamamının gözden geçirilerek birbiri ile çelişen maddelerin düzeltilmesi. İhtiyaç gelişen konularda acil genelgeler kanunlar hazırlanması Medyada yer alacak sağlık haberleri ve dizilerde verilen mesajlara düzenleme getirilmeli

33 Ebelik sisteminin güçlendirilmesi Ebelik kanunu çıkarılması, basamakta ebenin görev ve yetkilerinin ayrı ayrı ve net olarak belirlenmesi performans sistemine yansıtılması AİLE HEKİMİ YANINDA ÇALIŞAN EBE GÖREV VE YETKİNLİKLERİ İCAP SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN İLÇE HASTANELERİNDEKİ EBE GÖREV VE YETKİNLİKLERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE ÇALIŞAN EBE GÖREV VE YETKİNLİKLERİ ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN EBE GÖREV VE YETKİNLİKLERİ

34 Doğum ünitelerinin ebeler açısından tekrar cazip hale getirilmeli Doğumla ilişkin birimlerin acil servis ve yoğun bakım üniteleri gibi riskli birim sayılması ve performans puanlarının buna göre hesaplanması Ebelik uygulamalarının (postpartum bakım, emzirme danışmanlığı v.b) SUT da tanımlanması, doğumu destekleyen uygulamaların ücretlendirilmesi Ebelerin performans ödeme katsayısının, lisans mezunu olan diğer sağlık personeli ile aynı düzeye getirilmesi Kamu, Özel ve Üniversite hastaneleri için doğum odasında çalışacak personele ilişkin standartların (Kaç gebe/doğum için kaç ebe v.s) belirlenmesi Ebelerin bir kadın hastalıkları ve doğum hekiminin koruması altında sorumluluk ve yetki verilerek çalışmasının sağlanması Ebelere mesleki sorumluluk sigortası Risksiz gebelik doğumlarının (Robson 123) ebeler tarafından yaptırılması ve yaptırdıkları doğumların performansını alabilme hakkı

35 Bölgesel farklılıklara göre esnek politikalar bölgesel çözümler (Maternal ve perinatal ölümlerin yüksek olduğu bölgelerde sezaryen oranlarının %20 gibi makul bir seviyeye yükseltilmesi ve hastane doğumlarının artırılması kontrasepsiyon eğitimlerinin artırılması) Akdeniz ve Marmara bölgesi özel hastanelerinin acilen denetim, standardizasyon ve insan gücü dağılımı sağlanmalı İBBS-1 e göre anne ( canlı doğumda) ve bebek (1000 canlı doğumda) ölüm oranları THSK İllere göre sezaryen doğum oranları 2014

36 maternal mortalite ile mücadele sezaryen oranı AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER Çok az çok geç GELİŞMİŞ ÜLKELER Çok fazla çok gereksiz Kanıta dayalı kılavuzları yok Teknik donanım ve ilaç yetersiz Uzman eksik Kadınlar yalnız doğum yapıyor Acil sağlık hizmetleri yok Gereksiz sezaryenler Doğumda rutin indüksiyon Rutin sürekli fetal monitorizasyon Rutin epizyotomi Rutin postpartum antibiyotik TEŞEKKÜRLER

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte,

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, 40 kadın sağlıksız düşük yapmaktadır.

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Genel Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü/Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm

Detaylı

Ülkemizde Doğumhane Yapılanmaları ve Doğum Salonu Hizmetleri Maternal Mortalite ve Morbiditeyi Azaltıyor mu?

Ülkemizde Doğumhane Yapılanmaları ve Doğum Salonu Hizmetleri Maternal Mortalite ve Morbiditeyi Azaltıyor mu? Ülkemizde Doğumhane Yapılanmaları ve Doğum Salonu Hizmetleri Maternal Mortalite ve Morbiditeyi Azaltıyor mu? Op. Dr. Semra ÖZER Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi Ankara 1-3 Aralık 2017 Doğum fizyolojik

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH EVRE 2 (Atılma dönemi) Efasman ve dilatasyonun tamamlanması ile doğum

Detaylı

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI Dr Özlem Gün Eryılmaz Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi Doğum Kliniği Never let the sun set twice on a laboring woman. Steer P; BMJ 1999 PARTOGRAM NEDİR? Doğum eyleminin

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 GÜVENLİ ANNELİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 Bu sunum; Arş. Gör. Dr. Tuğçe Şanver, Arş. Gör. Dr. Can Keskin ve Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

PROF DR FERİDE SÖYLEMEZ AÜTF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROF DR FERİDE SÖYLEMEZ AÜTF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROF DR FERİDE SÖYLEMEZ AÜTF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1.Devre: Açılma ve silinme Latent faz (multiparda 14 saat, nulliparda 20 saat) Aktif faz 2.Devre: Fetusun doğumu 3. Devre: Plasentanın çıkışı Latent

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU DOĞUM-TRAVAY İZLEME STAJ DEFTERİ DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:... NUMARASI:. NOT: Defterler spiralli veya baskılı formlar birbirinden ayrılmayacak

Detaylı

POSTPARTUM KANAMADA ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM OP.DR.ÇETİN KILIÇÇI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H

POSTPARTUM KANAMADA ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM OP.DR.ÇETİN KILIÇÇI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H POSTPARTUM KANAMADA ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM OP.DR.ÇETİN KILIÇÇI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H Tanım Anne ölümü : Bir kadının, gebelik süresince, doğumda ya da gebeliğin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU Revizyon Tarihi :-15.07.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU Adı-Soyadı Yaşı Eşinin Adı Soyadı SGK Aile Hekimi Eğitim Durumu (kendisi

Detaylı

Annenin Psikolojisi İle İlgili Distosi

Annenin Psikolojisi İle İlgili Distosi Annenin Psikolojisi İle İlgili Distosi Eylemin psikolojisi Kadının psikolojik olarak eyleme ve doğuma uyumu ile ilgilidir. Bu da doğrudan doğum sürecinin seyrini etkiler. Bu faktörlerden herhangi birinin

Detaylı

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi EBE SEMRA TUNCAY* YRD. DOÇ DR. SENA KAPLAN ** DOÇ.DR. ÖZLEM MORALOĞLU

Detaylı

30.12.2014. Doğuma Yardım ve Takip. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17

30.12.2014. Doğuma Yardım ve Takip. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17 4 Doğum eylemi, doğum ağrılarının başlamasından, fetüsün doğumu ve plasentanın ayrılmasının

Detaylı

DOĞAL DOĞUMU DESTEKLEYEN POZİSYONLAR VE IKINMA. Hem. Eda ARIN Acıbadem Eskişehir hastanesi Doğumhane Ekip Lideri Ocak 2015

DOĞAL DOĞUMU DESTEKLEYEN POZİSYONLAR VE IKINMA. Hem. Eda ARIN Acıbadem Eskişehir hastanesi Doğumhane Ekip Lideri Ocak 2015 DOĞAL DOĞUMU DESTEKLEYEN POZİSYONLAR VE IKINMA Hem. Eda ARIN Acıbadem Eskişehir hastanesi Doğumhane Ekip Lideri Ocak 2015 Sunu Planı; Doğal Doğumu Destekleyen Pozisyonlar, Ikınma, Doğum Eyleminde Uygulanan

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

İbrahim DOLUKÜP İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri DB. 5 Nisan 2016- BURSA

İbrahim DOLUKÜP İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri DB. 5 Nisan 2016- BURSA İbrahim DOLUKÜP İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri DB 5 Nisan 2016- BURSA http://saglikhizmetleri.saglik.gov.tr/istatistik ÇKYS ve TSİM e giriş yaparken kullanılan, kullanıcı adı ve şifre ile sisteme

Detaylı

Prenatal Tanının Etik ve Hukuk Yönleri

Prenatal Tanının Etik ve Hukuk Yönleri Prenatal Tanının Etik ve Hukuk Yönleri Dr. İsmail Dölen Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği IX. Ulusal Kongresi 24-27 Eylül 2014, İstanbul Prenatal Test Çeşitli metotlarla embrio/fetusun

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan Son adet tarihinden itibaren 42 0/7 gebelik haftasına ulaşan veya bu haftayı geçen gebelikler post-term gebelik

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU GEBE-LOHUSA İZLEM DEFTERİ DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:... NUMARASI:. NOT: Defterler spiralli veya baskılı formlar birbirinden ayrılmayacak

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Özel Kdz. Ereğli Echomar Hastanesi inde hekim tarafından doğumhaneye yönlendirilen kadın-doğum hastalarının doğumhaneye kabulünü, değerlendirilmesini, girişimsel işlemlerini (doğum, ölü doğum,

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

Sezaryen mi? Vaginal Doğum mu? Dr. Nuri Danışman BÜYÜK DOĞUM

Sezaryen mi? Vaginal Doğum mu? Dr. Nuri Danışman BÜYÜK DOĞUM Sezaryen mi? Vaginal Doğum mu? Dr. Nuri Danışman BÜYÜK DOĞUM Endikasyon Tüm gebeler vaginal doğum aday adayıdır. Vaginal doğumun maternal veya fetal morbidite veya mortalite oluşturma riski belirirse endikasyon

Detaylı

ADOLESAN VE PERİMENOPOZDA İNFERTİLİTE TEDAVİSİ YAPILMALI MIDIR? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN

ADOLESAN VE PERİMENOPOZDA İNFERTİLİTE TEDAVİSİ YAPILMALI MIDIR? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN ADOLESAN VE PERİMENOPOZDA İNFERTİLİTE TEDAVİSİ YAPILMALI MIDIR? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN ADOLESAN Çocukluktan erişkinliğe geçiş süreci DSÖ 10-19 yaş arasını kapsar Menarş sonrası ilk 2 yıl anovulatuar siklustan

Detaylı

SEZERYAN SONRASI VAGİNAL DOĞUM. Dr. BELGİN HARZADIN

SEZERYAN SONRASI VAGİNAL DOĞUM. Dr. BELGİN HARZADIN SEZERYAN SONRASI VAGİNAL DOĞUM Dr. BELGİN HARZADIN Neden SSVD Konuşulmaya Başlandı? Tekrarlayan sezaryenler artıkça komplikasyonların artması Sezaryen olan annelerin bir kısmının yaşadıkları fiziksel ve

Detaylı

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE YRD. DOÇ.DR. MEHMET SÜHHA BOSTANCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Tanımlar MATERNAL ÖLÜM Bir kadının, gebelik

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI EBELİK ÖĞRENCİ DOSYASI ÖĞRENCİ TANITIM Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci Numarası: I: Bu bölüm İl Uygulama Koordinatörü tarafından öğrencinin uygulama hastanesine sevki için doldurulacaktır. Uygulama Yapılacak

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 16 KASIM 2011 GRUP 2 İDARİ VE MALİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMALIDIR.

Detaylı

ÇOĞUL GEBELİK EYLEM PLANI

ÇOĞUL GEBELİK EYLEM PLANI ÇOĞUL GEBELİK EYLEM PLANI Fetüs sayısını belirle İki Fetüs Üç Ve Üzeri Fetüs Prezantasyonu Belirle Amniyon Durumunu Belirle Monoamniyotik Diamniyotik Doğum Eylemi Sırasında Meydana Gelecek Morbiditeden

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Haber Bülteni Yayın Tarihi: 09.09.2015 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

UTERUS TRANSPLANTASYONU Etik ve Yasal Zorluklar. Celalettin GÖÇKEN

UTERUS TRANSPLANTASYONU Etik ve Yasal Zorluklar. Celalettin GÖÇKEN UTERUS TRANSPLANTASYONU Etik ve Yasal Zorluklar Celalettin GÖÇKEN Uterus Transplantasyonu Bağışlayanlar Açısından Risk Alıcılar Açısından Risk Doğacak Çocuklar Mevzuata Dair Zorluklar SONUÇ Uterus Transplantasyonu

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

Perinatoloji Pratiğindeki İnvaziv Girişimlerde Etik Sorunlar. Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF

Perinatoloji Pratiğindeki İnvaziv Girişimlerde Etik Sorunlar. Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Perinatoloji Pratiğindeki İnvaziv Girişimlerde Etik Sorunlar Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Etik Etik ya da etik analiz, açık, net bir soru ile başlar: hangi etkinlikler doğru ya da yanlıştır, iyi ya da kötüdür,

Detaylı

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI Kadro Adı : Yüksek Hemşire Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Đlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 120 Maaş :

Detaylı

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri Türkiye de Son Durum, Aktiviteleri Dr. Ahmet ÖZLÜ Daire Başkanı 23 Kasım 2013-İSTANBUL 2 1985: İlk AIDS vakası HIV/AIDS Kontrol Programı Gelişimi 1985: HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalık kapsamında 1986:

Detaylı

DOĞUM TRAVMASI ve EBELİK YAKLAŞIMLARI

DOĞUM TRAVMASI ve EBELİK YAKLAŞIMLARI DOĞUM TRAVMASI ve EBELİK YAKLAŞIMLARI Yard.Doç.Dr. Gözde GÖKÇE İSBİR Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü gozdegokce@gmail.com gozdegokceisbir@mersin.edu.tr Kadının Yaşam Döngüsü Her

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN LIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KADIN LIKLARI ve DOĞUM STAJI BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir MAKAT DOĞUM Makat prezentasyonu Görülme oranı %3-4 dür Tanı leopold manevraları ile konulabilir 2 MAKAT DOĞUM Sırt solda olduğunda birinci makat gelişi ; sırt sağda olduğunda ikinci makat gelişi, çocuk

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar «Ameliyat da sesim kısıldı Hakim bey» Prof. Dr. Ali Rıza Tümer

Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar «Ameliyat da sesim kısıldı Hakim bey» Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar ----- «Ameliyat da sesim kısıldı Hakim bey» Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Soru 1. Endokrin Cerrahisi ile ilgilenen bir Cerrah olarak, ülkemizde bu tür hasta

Detaylı

UÜ-SK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ayaktan başvuran ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Dr. D. Haluk Dervişoğlu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birincil doğum sonu kanama gözle saptanan,

Detaylı

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü. www.istanbulhalksagligi.gov.tr

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü. www.istanbulhalksagligi.gov.tr İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü www.istanbulhalksagligi.gov.tr Anne Ölümlerini İzleme ve Değerlendirme Programı Anne Ölümlerini İzleme ve Değerlendirme Programı Anne Ölümlerini İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49 yaş kadınlar

AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49 yaş kadınlar TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Ferruh N. Ayoğlu AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI ve ANNE DOSTU HASTANE PROGRAMI. Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI ve ANNE DOSTU HASTANE PROGRAMI. Prof. Dr. Seçil ÖZKAN GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI ve ANNE DOSTU HASTANE PROGRAMI Prof. Dr. Seçil ÖZKAN 1 Sunum Planı Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı Anne Dostu Hastane Programı Gerekçe Amaçlar Yapılan çalışmalar Kriterler,

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 İncelemenin Temel Bulguları Dünya Bankası Başlangıç Çalıştayı, Ankara, 18 Şubat 2009 Genel Bakış Türkiye sağlık sisteminin amaçları Sağlıkta

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

Sezaryen Doğum Hızları ile ilgili DSÖ Açıklaması

Sezaryen Doğum Hızları ile ilgili DSÖ Açıklaması Sezaryen Doğum Hızları ile ilgili DSÖ Açıklaması Tüm çabalar, belli bir sezaryen doğum hızına ulaşmak yerine, yalnızca ihtiyacı olan kadınlara sezaryen yapılmasını amaçlamalıdır Yönetici Özeti Uluslararası

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Deniz YERTUT 08.10.2016 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Tarihi 15 Temmuz 2010 Aile Hekimliği Birim Sayısı 1558 AHB Başına Düşen Ortalama Nüfus 3.364 Gezici

Detaylı

Sezaryen Oranlarının Çeşitli Değişkenlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Sezaryen Oranlarının Çeşitli Değişkenlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi 1 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Sezaryen Oranlarının Çeşitli Değişkenlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi Assessment of Caesarean Rates Based on Several Variables Hüseyin Altuntaş 1, Ramazan

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ANNE ÖLÜMLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ANNE ÖLÜMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ANNE ÖLÜMLERİ Dr. İbrahim PADIR İstanbul, 2015 Kavramlar ve Tanımlar Gebeliğe bağlı ölüm, bir kadının gebelik süresince, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR

II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR Ülkemizde Sosyal Pediatri alanında mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, çalışmaların ve araştırmaların geliştirilmesi, yeni bakış açıları

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) DR. HÜSEYİN PEHLİVAN

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) DR. HÜSEYİN PEHLİVAN SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) DR. HÜSEYİN PEHLİVAN BİR SEZARYEN HEP SEZARYEN Dr Edwin Cragin 1916 C&S 1960 %2 1970 %4 2002 WHO Önerisi %15 USA günümüz %30 2003 Türkiye %21 2008 Türkiye %36 Türkiye

Detaylı

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ Versiyon Bilgisi Doküman No 1 Versiyon 2.0.1.660 Tarih 16.01.2017 Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi:

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

TAM GÜN YASASI VE ÖZEL HASTANELERDE SON DURUM

TAM GÜN YASASI VE ÖZEL HASTANELERDE SON DURUM TAM GÜN YASASI VE ÖZEL HASTANELERDE SON DURUM Nesrin Yardımcı SARIÇAY Burcu BĠLĠR İktisat Bilimi ile ilgilenenler iyi bilir. İktisatın temel kanunlarından bir tanesi Mahreçler Kanunu dur. Diğer bir deyişle

Detaylı

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Slayt No: 22 Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır. Bebekte kulak enfeksiyonları

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İ Yüksek Lisans SZR 101 Bilimsel Araştırma Haftalık Saati (T+U) Öğrenci Kredisi AKTS Öğretim Üyesi 2+2 3 6 Her Anabilim Dalının Kendi Öğr. Üyeleri SZR 102 Temel İstatistik 1+2

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Gebelikte vaginal kanamalar Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Vajinal kanama, erken gebelik döneminde sık görülen klinik bir sorundur. Tüm gebelerin yaklaşık %20 si bu klinik durumdan şikayetçi olmaktadır.

Detaylı

Ülkemizde Anne Sağlığı Hizmetleri

Ülkemizde Anne Sağlığı Hizmetleri Ülkemizde Anne Sağlığı Hizmetleri TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Sema Sanisoğlu 20 Mart 2017, Ankara 1994 Kahire Uluslararası Nüfus ve Kalkınma toplantısında

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı KURUMSAL YAPI 16/05/2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu MERKEZ TEŞKİLATI Ana Hizmet

Detaylı

Tarama Şekilleri Toplum Tabanlı (Population Based) Fırsatçı (Oportunistik) Servikal Kanser Meme Kanseri Kolorektal Kanserler

Tarama Şekilleri Toplum Tabanlı (Population Based) Fırsatçı (Oportunistik) Servikal Kanser Meme Kanseri Kolorektal Kanserler Ekim 2014 Meme Kanseri Farkındalık Ayı Dünyada ve Türkiye de Meme Kanseri Tarama Programları Doç. Dr. Murat Gültekin Taranması Önerilen Kanserler Tarama Şekilleri Toplum Tabanlı (Population Based) Fırsatçı

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA

Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA SUNUM PLANI Evde Sağlık Hizmetlerinin Mevcut Durumu Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Gerekçeleri

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI Doç. Dr. Ethem Beşkonaklı Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı 30.11.2008 UDEK Kurultayı Hepimiz dar bir alanda çok şey, geniş bir alanda bir şeyler bilmek durumundayız

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar HBV nin GEBELİĞE ETKİLERİ HBV, fertiliteyi etkilemez Proinflamatuar sitokin salınımını arttırsa da Maternal ve

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı