İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: BİLGİ EKONOMİSİ'NDE. ELEKTRONiK TİCARET PROF. DR. NUSRET EKİN. İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: 1998-61 BİLGİ EKONOMİSİ'NDE. ELEKTRONiK TİCARET PROF. DR. NUSRET EKİN. İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESi"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: BİLGİ EKONOMİSİ'NDE ELEKTRONiK TİCARET PROF. DR. NUSRET EKİN İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESi

3 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Tıcaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, ito'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir: istanbul Ticaret Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. KASIM 1998 istanbul ISBN ito yayınları için ayrıntılı bilgi ito Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (212) Faks: (212) o 27 E. Posta : tr-ito.com BASKI MEGAAJANS REKLAMCillK MATBAACILIK FUAR HiZM. LTD. ŞTi. Tel.: (212) Tel- Faks: (212)

4 ÖN SÖZ Daima gelişme ve üretme güdüsüyle hareket eden insanoğlunun buluşlarla ve yarattığı ürünlerle ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki gelişmeler büyük bir hızla hatta başdöndürücü bir şekilde sürmektedir. Yıllar önce insanoğlunun hayal ederneyeceği şeyler yine insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen araştırma ve yenilikleri keşfetme dürtüsüyle oluşmaktadır. Eşiğinde bulunduğumuz 2000'1i yılların Bilgi Çağı olacağı konusu dünyada artık tartışmasız kabul edilmiş bir gerçektir. Ülkelerarası sosyal ve ticari ilişkilerin gelişerek küreselleşme boyutunaulaştığı bir dönemde, iletişimde hız kaçınılmaz bir ihtiyaç halini almıştır. Bilgi Teknolojisi ve elektronik sektöründeki gelişmeler bu ihtiyacı karşılayacak çözümler bulmuştur. Uluslararası bilgi iletişim ağı olarak tanımlanabilen "Internet" ile bugün bilgisayarı kullanarak ihtiyacınız olan tüm bilgiye ulaşmak, haberleşmek, bankacılık işlemleri ve hatta alışveriş yapmak mümkün hale gelmiştir. Bilgi Çağının getirdiği yeni kavramlardan biri de "Elektronik Ticaret" kavramıdır. iletişimin en gelişmiş şekli olan Internet ile yapılan alışverişler ise elektronik ticaretin yalnızca küçük bir bölümüdür. Ülkemizde, henüz yeni yeni telaffuz edilmeye başlanan bu kavramlar günlük yaşantımızda da oldukça kısıtlı olarak yeralmaya başlamıştır. Gerek altyapı ve yatırımların yetersizliği gerekse konuyla ilgili yetişmiş insangücünün henüz istenilen düzeyde olmaması bu oluşumun hızını yavaşlatmaktadır. Odamızca, bu konuda üyelerimizi ve ilgilileri bilgilendirmek ve bazı sorulara cevap oluşturmak amacıyla hazırlanan "Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret" adlı çalışmada bilgi çağı ve elektronik ticaret kavramlarının doğuşu, ticaret hayatının etkileri, dünyadaki uygulamalar ve Türkiye'deki yapısı ayrıntılı olarak incelenmektedir. Sözkonusu araştırmayı Odamız adına gerçekleştiren istanbul Üniversitesi, iktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nusret Ekin'e teşükkür eder, tüm üyelerimize ve ilgililere yararlı olmasını dilerim. Prof. Dr. ismail ÖZASLAN Genel Sekreter 3

5

6 SUNU Ş Bir çok yazar bugüne kadar insanlığın karşılaştığı en büyük teknolojik devrimin XX. asrın sonlarına doğru ortaya çıktığına işaret etmektedir. Bu yazariara göre elektronik ticaret, matbaanın icadı, ya da endüstri devrimi kadar önemli bir dönüşümü simgelemektedir. Bu devrimin yaşadığımız dünya üzerindeki etkilerinin daha önce tahmin edilenden çok daha geniş olacağı ileri sürülmekte ve şu anda genelde elektronik ticaret devriminin başlarında olduğumuz özellikle belirtilmektedir. Bu gelişmelerin nerede ve nasıl eğitildiğimize, nerede ve nasıl yaşayıp çalıştığımıza, sağlık sistemimize; alış verişimize, ticaretimize, okuma ve boş zamanımıza ne yönde etkiler yapacağını tüm ayrıntıları ile bilemiyoruz. Hatta bu değişim siyasi, ekonomik ve sosyal yapılarımızı ve politik alanımızı da derinden etkileyece~ir. Gerçekten elektronik t~caretin ortaya çıkışı ekonomik büyürneyi hızlandırmakta, tüketiciler için.. yeni fırsatlar yaratmakta ve ekonomik yaşamda yeni ticari faaliyet ve iş imkanları ortaya çıkmaktadır. Elektronik ticaret örgütsel ve bireysel seviyede tüm ticari faaliyetlerle ilgili işlemleri kapsamaktadır. Bu alanda üretilmiş, işlenmiş ve aktarılmış tüm dijital veriler, metinler, sesler ve görsel imajların işlenmesi ve aktarılmasına dayanmaktadır. Bu alandaki önemli konular arasında tüketicinin korunması, rekabet, finans ve ödeme sistemleri, vergilendirme, entellektüel mülkiyet 5

7 hakları, güvenlik, yasal düzenlemeler, uyuşmazlıkların sona erdirilmesi mekanizmaları bulunmaktadır. Buna ilave olarak elektronik ticaretin sosyo-kültürel etkileri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Nihayet elektronik ticaretle ilgili olarak hükümetlerin tutumu, kamusat hizmetin dağılımı ve elektronik ticaretin idari faaliyetlere uygulanması giderek ön plana çıkmaktadır. Konunun bir başka ilginç özelliğini disiplinler arası oluşu teşkil etmektedir. Gerçekten elektronik ticaret mühendislik, iktisat, işletme, hukuk vb. alanların verilerinden yoğun biçimde etkilenerek disiplinler arası bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca elektronik ticaret bugünün olduğu kadar geleceğin de konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Aslında elektronik ticaret günümüzde hızla genişleyen bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletmecilik alanında uygulanmasını ifade etmektedir. Elektronik ticaret, günümüzde kısmen açıklık kazanırken, yakın gelecekte bu endüstrinin önemli boyutlara ulaşması beklenmektedir. Bu nedenle gerek kurumsal, gerekse yasal düzeydeki düzenlernelerin hızla tamamlanması ve teknolojik ve sosyal altyapının hazırlanması önem kazanmaktadır. Elektronik ticaret yeni çağın kavşak noktasında olan bir tartışma alanıdır. Bir yandan hizmet sektörlerinin hızla büyümesi, diğer yanda ticaret sektörünün genişlemesi, küresel gelişme sürecinde ihraç ekonomilerinin ön plana geçmesine yol açmakta, ortaya yepyeni büyüme zincirleri çıkmaktadır. Bunların başında rekabet gücü, kalite ve fıyat politikaları ve dünya ticaretinin gelişmesiyle ilgili yeni boyutlar vardır. 6

8 Bu kavşakta bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojiterindeki sıçramalı artışlara ticaret sektöründeki iç ve dış gelişmeler eşlik etmektedir: Kuşkusuz iletişim ve bilgi dünyasının en önemli vasıtası da elektronik ticaret olmaktadır. Ülkemizde bu alandaki yazılı bilgilerin sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı günümüzde "bilgi ekonomisinin" canlı ve güncel bir boyutunu, Türk bilim ve uygulama yaşamının tartışma alanına sokmaktır. Böyle çarpıcı bir konuyu bu yayın yoluyla ülkemiz gündemine taşıyan İstanbul Ticaret Odasına ve onun değerli genel sekreteri sayın Prof.Dr.İsmail Özarslan ile Genel Sekreter Yardımcıları sayın Dr. Renan Baykan ve sayın Dr.Cengiz Ersun'a gerçekten teşekkür borçluyum. Diğer bir içten teşekkürüro eşim Ceyhan Ekin'e ve Bölümümüz Araştırma Görevlisi Dr,Tekin Akgeyik'e dir. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde kendilerinin çok yönlü büyük katkılan olmuştur. Suadiye-Eylül 1998 Prof.Dr.Nusret Ekin

9

10 İÇİNDEKİLER GIRIŞ I. BİLGİ ÇAGI VE KÜRESELLEŞME A. BİLGİ VE TEKNOLOJiK DÖNÜŞÜM Bilgi Çağının Gelişimi... 2 ı 2. Bilgiye Yatırım Küreselleşmenin Geleceği: "Ümit Balıarı mı?" İnternet'li Yeni Dünya B. KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK DÖNÜŞÜM Küresel Ekonominin Boyutları Mal ve Hizmetten Bilgi Üretimine... 4ı 3. "E n d us.. t rı-. a t esı., ve "B"l ı gı. T op 1 umu " Drucker' den "Sanal Şirketlere" Küresel Değişim ve "Yeni Dünya Düzeni" C. IDZMET EKONOMISI Kavram ve Sektör'ün Niteliği Sektörün Genişlemesi Hizmet Sektörü ve Büyüme Bilgi Toplumu ve Hizmet Sektörü Hizmet Sektörü ve Verimlilik Hizmet Sektörü Hipotezleri..... ~ 6ı 7. "Gelişmeye Açık" ve "Durgun" Sektörler ~ D. "DIJITAL ÇAG" (DIGITAL AGE) ı. Dijitalleşme Eğilimleri Dijitalleşme ve Değişim a) işyerlerine Etkileri b) Piyasalara EtkOeri c) Ev Yaşamına Etkileri d) Kültüre Etkileri e) Politikaya Etkileri "Dijital Şüphecil er" (Digital Skeptics) IL ELEKTRONiK TİCARET: YENİ EGİLİM VE FlRSATLAR A. ELEKTRONiK TİCARETİN NİTELİGİ Dönüşüm mü, Devrim mi?... :

11 2. Kavramsal Çerçeve Elektronik Ticaretin Tanımı Elektronik Ticaretin Ölçülmesi Elektronik Ticaretin Potansiyeli B. ELEKTRONiK TİCARETİN ARAÇLARI ı. Telefon Fakslar Televizyon Kredi Kartları a) Kredi Kartlarının Niteliği b) Kredi Kartlarından "Zeki Kartlara" c) Kredi Kartlarının Boyutları (ı) Şeffaflık (2) Finansal Boyut (3) Teknik Güvenlik (4) Cezai Faaliyetler "Elektronik Veri Alışverişi" (Electronic Data Interchange -EDI) İnternet... 9 ı C. ELEKTRONiK TİCARET EKONOMİSİ VE İNTERNET ı. Sayılarla Elektronik Ticaret a) Genişleıne Trendleri b) Elektronik Ticaret ve Yeni Sektörler... ı O 1 c) Elektronik Ticaret ve Büyüme Oranları... ı Elektronik Ticaretin İktisadi Etkileri... ıo5 a) İnternet ve İşletme Yapıları... ı 05 b) Elektronik Ticaretin Tüketici ve Üreticilere Etkileri..... ıo7 (ı) Tüketicilerin Faydaları... ıo7 (2) Üreticinin Faydaları... ıo8 c) İnternet ve Mamul Piyasaları... ı ı O 3. İstihdama Etkileri... ı ı 2 D. Uluslararası Ticaret ve Elektronik Ticaret III. ELEKTRONiK TİCARETTE TARTIŞMA ALANLAR/ A. GENEL EGİLİM VE YAKLAŞlMLAR B. VERGI SORUNLARI Vergilendirme Tartışmaları... ı ı 8 2. Vergilendirmede Kriter Teklifi... ı ı 9 10

12 C. İNTERNET İŞLEMLERİ AÇlSINDAN HUKUKSAL ÇERÇEVE Yasal Düzen... ı21 2. Elektronik İmza ve Doküman Yasa-Dışı Yayınlar... ı23 4. Entellektüel Mülkiyetİn Korunması... ı25 5. TelifHakları... ı25 6. Patent ve Ticari Marka Hakları... ı26 D. İŞLEMLERDE GÜVENLİK VE ÖZEL HAYATIN KORUNMASI... ~ ı. Güvenliğin Önemi... ı Özel Hayatın Korunması..... ı29 3. Kritik Güvenlik Sorunları... ı Yeni Bir Güvenlik Sistemi: SET... ı30 a) Elektronik İşlemlerde Güvenlik b) SET'in Niteliği... ı 3 ı E. ALTYAPI SORUNLARI Piyasa Giriş Sorunları... ı32 a) Kiralanmış Hatlar..... ı33 b) Yerel Fiyatlandırma... ı33 c) Karşılıklı Bağlantı... ı 33 d) Network Ekipmanları Altyapı Eksiklikleri Teknik Standartlar IV. ELEKTRONiK TiCARETE DÖNÜK POLİTİKALAR A. ELEKTRONiK TİCARETTE ÖNCELİKLER B. "DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ" VE ELEKTRONiK TİCARET ı. "WTO"nun Rolü... ı37 2. "Hizmet Sektörlerindeki Ticaretle İlgili Genel Sözleşme"... ı39 C. ELEKTRONiK TİCARETİ DÜZENLEMEDE HÜKÜMETLERiN ROLÜ Çerçeve Prensipler a) Özel Sektör Önderlik Yapınalıdır b) Hükümetler Aşırı Tahditlerden Kaçınmalıdır... ı40 c) Müdahaleler Açık, Alt Düzeyde Ve Basit Bir Çerçevede Oluşmalıdır d) Hükümetler Internetİn Kalitesinin Farkına Varmalıdırlar ll

13 e) Elektronik Ticaret Global Bir Düzeyde Hızlandınlmalıdır Çeşitli Ülkelerde Hükümetlerin Tutumlan a) G7 ülkeleri... : b) AB c) ABD d) Japonya e) Avustralya f) Gelişen Ülkeler V. TÜRKİYE'DE ELEKTRONiK TİCARET A. ELEKTRONiK TİCARETİN KONUMU Elektronik Ticaretin Gelişimi KOBİ'ler ve Elektronik Ticaret..... : İnternet Uygulamalan a) İnternet-Borsa b) Sanal Market c) Sarialİş-Kur d) Sanal Emlakçılık e) Sanal İthalatçılar f) Sanal CV B. SAN"AL TICARET MERKEZLERI Tradenet TY'.... B'l ,onuşum ı gısayar Pandora Kitabevi Migros Sanal Mağazalar Süperonline Telefonlu Satışlar İnternet Market Sayfalan Genel Değerlendirme ve Sonuç 159 Kaynaklar

14 TABLOLAR TABLO I: Dünya Dış Ticaret Hacmindeki Değişim TABLO Il: Bölgelere Göre Ekonomik Büyüme Hızı TABLO III: Çeyrek Yüzyılda Dünya'nın Yapısal Dönüşümü TABLO IV: Almanya ve İngiltere'de İnternet/e Alışveriş TABLO V: Sektörlere Göre Elektronik Ticaret (Milyon$) TABLO VI: Elektronik Ticaret ve Networklar (Milyon Birim) TABLO VII: Çeşitli Ülkelerde ATM'ler TABLO VIII: Doküman Aktarımının Hız ve Fiyatları TABLO IX: ABD'de İnternet Ticareti

15

16 GİRİŞ "Ateş ve tekerleğin icadı kadar önemli bir keşfi var insanoğlunun: ticaret. Ticaret tarih boyunca insanlığın gelişimini izledi. Öyle ki değişen toplumsal yapılada şekil değiştirdi gelişti"'. Bu gelişirnde aşağıdaki aşamalar dikkati çekmiştir: a- Yüzyüze ticaret, b- Y azışma, ticaretin ikinci yolu olmuştur, c- Bu aşamada telefon etkin sürüldüğüne göre dünya ticaret gerçekleşmektedir. bir araç haline gelmiştir. İleri hacminin %80'ini telefonla d- Nihayet telefon, televizyon ve bilgisayarların bir araya gelmesiyle oluşan elektronik ticaret sayılabilir. Günümüzde "bilgi yolu birbirine bağlı 140 bin bilgisayar, yüzlerce uydu ve 1 OOO'lerce link istasyonu sayesinde günde 4.8 trilyon dolarlık ticari işlemin yaratıldığı bir ortam haline gelmiştir" 2. XXI. asra girerken artık "yeni elektronik dünya" (new electronic world) geçerlidir ve kimi yazariara göre bu süreç bir "net ekonomiye" (net economy) dönüşmektedir. Bu elektronik dünyada işlemler hızlı, ucuz ve daha iyidir. Gerçekten Bill Gates 1990'lı yıllarda bu değişime işaret ederek "bilgi parmaklarının ucundadır" diyordu 3. Böylece asrın sonuna doğru internet, alış veriş edenlerin bir cenneti haline dönüşmüş çiçekten arabaya kadar her şey bu yolla satılmaya başlanmıştır. İş hayatı bugüne kadar hiç bir zaman tecrübe etmediği yeni boyutlara kavuşmuştur. Aslında bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmelere, internet yoluyla elektronik networka girişteki yaygın uygulamalara rağmen, bu süreçlerin 1 Oğuz, Ş.; "Elektronik Ticaret"; Milliyet Gazetesi; s.7. 2 Ibid.; s.7. 3 Krantz, M. J.; "Click Till You Drop"; Time; August 1998; p

17 ticari işlemlerde kullanımı gelişimin ilk safhalarında gözükmektedir. Gerçekten oıiaya çıkan "elektronik piyasa" (elektronik marketplace) dünya ekonomisinin küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak araştırmacılar gelecek birkaç yılda bu alandaki potansiyel büyümenin çok hızlı olacağına işaret etmektedirler. İşletme ve hükümetler bu potansiyele uluslararası pazarların genişlemesi ve küresel ticaretin kolaylaştırılması gözüyle bakmaktadırlar. Bu niteliği ile son ı O yıllık dönemin kuşkusuz "köşe" taşı internettir. Günümüzde milyonlarca insan internet sayesinde büyük bir ticari faaliyet oluşturmaktadır. Bu rakamın 2000 yılında ı 00 milyar dolara ulaşacağı sanılmaktadır. Bir diğer araştı111faya göre, Amerika' da tüketicil erin % 1 4 'ü artık alışverişlerine ilişkin kararlarında internetten etkilenmektedirler. İnternet bu niteliği ile sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası alanda da ciddi bir potansiyel yaratmaktadır. Açık olan husus, gerek tüketici, gerekse, işletmelerin ortaya çıkan elektronik ticaret ortamından büyük bir yarar kazandıklarıdır. Tüketiciler bu sayede çok çeşitli mal ve hizmeti tanıyabilme olanağına sahipken, işletmeler geniş bir piyasada rekabet etme imkanı elde etmektedirler. Gerçekte elektronik ticaret günlük yaşantımızcia otomatik para makinelerinden bankacılık alanındaki işlemierimize kadar pek çok alanı kapsamaktadır. Bu gelişme çeşitli yazara göre, bir "devrim"dir. Bu iletişim ve bilgi teknolojileri, işletmeleri ve tüketicileri elektronik işlemler yoluyla birbirine bağlanmaktadır. Elektronik ticaret bu yönüyle yeni bir devrim sürecini ifade etmektedir. Çağın sonuna doğru ortaya çıkan bu değişimden bütün ekonomik, sosyal ve siyasi yaşam biçimi gibi, ticaret sektörü de payını almıştır. Ticaretteki bu yeni boyutların ortaya çıkışında internet anahtar rolü oynamaktadır. İnternet yoluyla dünyanın her yerinde elektronik ticaretin gerekli tüm işlemlerini yapmak mümkündür. Özellikle elektronik ticaretin finansal hizmet endüstrilerinde büyük bir gelişme yarattığı "bilgiye erişim, satın alma, servisler arası haberleşme, istek ve ödeme şeklinin değiştiği gözlenmektedir. Fakslada ödeme, sigorta ve ev bankacılığı gibi finansal servisler günümüzde ve önümüzdeki günlerde internet üzerinden yapılabilecektir". 16

18 Böylece internet elektronik ticareti hızlandıran çok önemli bir anahtar rol oynamakta, CD'lerden, otornobillere kadar çok sayıda ürün bu yolla pazarlanmalda ve satın alınabilmektedir. Ayrıca interneti bir reklam kanalı olarak kullanma eğilimi gittikçe yaygınlaşrnaktadır. "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 13 milyar dolarlık bir ticaretin gerçekleştirildi ği "web" üzerinden reklam harcamalarının 1 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir.'' Aslında internet alışverişleri elektronik ticaretin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. "Elektronik ticaret kavramı aslında internet üzerinden "online" borsa hizmetlerinden yazılım satın almaya kadar uzanıyor. Bir görüşe göre, batılı ülkelerde kablolu TV aracılığı ile ve telefonla yapılan sipariş yöntemi de elektronik ticaret kapsamına girrnektedir" 4. Artık bir web sayfası ile video görüntülerinden, grafiklere, seslerden her türlü yazılı metne kadar pek çok bilgi transfer edilebilmektedir. Bu araçlar günlük yaşatırnızda sürekli genişlik kazanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu şekilde hızla yayılması dünyada sınırları aşan ölçülerde mal ve hizmetlerin tüm piyasalara yayılmasına yol açmıştır. W eb sayfaları sayesinde işletmeler ürün ve hizmetlerini tüm dünyaya tanıtabitme olanağına sahiptir yılında sadece birkaç akadernisyen Web'i tanırken, bugün en az 50 milyon insanın web sayfalarında gezindiği tahmin edilmektedir. Pek çok insan. finans sektöründen, eğlence sektörüne kadar hemen her alanda web sayfalarının sağladığı geniş olanaklardan yararlanabilrnektedir. Böylece daha önce tahmin edilerneyecek bir global piyasa dijital dünyada yaratılmış olmaktadır. Öte yandan elektronik ticaretin sağladığı bu geniş ve sınırsız olanaklar yerel işletmeleri ve uluslararası ticareti hızla dönüştürme eğilimindedir. Bu süreç sadece işletmeleri değil, aynı zamanda tüketicileri de etkilemektedir. İnternet ticareti tüketicilere, sınırsız ölçülerde mal ve hizmet çeşitliliğine ulaşma olanağı sağlamaktadır. Böylece elektronik ticaret küresel ticaret için hayal edilerneyecek olanaldar sağlamaktadır. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir mağaza, ya da işletmede "web siteleri" aracılığı ile alışveriş yapma olanağı 4 Artuner-Özdeınir-Gönüllü, U.-İ.-H.; "Elektronik Ticaret"; BYTE; Mayıs 1 998; s

19 vermektedir. Tüketiciler internet sayesinde dünyanın her yerıne ulaşabilmektedir. Özellikle iletişim ve bilgi teknolojilerinde gözlenen gelişmeler düşük maliyetli, hızlı ve etkin bir haberleşme ve ulaşım olanağı sağlamakta, bireysel bilgisayarlada pek çok insan evinden dünyanın her tarafı ile iletişim kurabilmektedir. internetin sağladığı olanakları insanlara oturdukları yerden sipariş verme ve ödemelerini gerçekleştirme olanağı sağlamaktadır. Bilgi yoğunluğu bu sistemin bir sonucu olarak sürekli artmaktadır. Gerçekte pek çok internet kullanıcısı yaklaşık olan web sayfalarını günde kez ziyaret etmektedir. Böyle bir çerçevede internette gerçekleştirilen elektronik ticaret, daha önce tahmin edilemeyecek bir hızla büyümektedir. Sözgelimi ı 995 yılında ı 00 milyon ck:llarla ifade edilen bu sektörün ticari hacmi, 2000 yılında 100 milyar dolarlada ifade edilecek boyutlara ulaşacaktır. Bu takamın önümüzdeki 1 O yılda katlanarak artacağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık, yeni teknolojiterin bir sonucu olarak ortaya çıkan internet beraberinde çeşitli risk ve tehlikeler de getirmektedir. Bunlar arasında özel hayatın gizli li ği, bilgilerin korunması, mamul güvenliği vb,. konular yer almaktadır. Zamanla hükümetler gelişen bu yeni piyasalarda soruılların nasıl çözümleneceğine ve tüketiciterin nasıl korunacağına ilişkin politikalar geliştirmektedirler. Mevcut kural ve uygulamalar yetersiz ve eksiktil Bu yöndeki eksik ve aksakların giderilmesi giderek ön plana çıkmaktadır. Aslında internette ele alınması gereken temel konu güvenlik ve özel hayatın korunması sorunudur. Elektronik ticaret olanakları tüketiciterin maddi güvenliğini ve özel hayatını hiçbir şekilde olumsuz yönde etkilememelidir. Bu konuda getirilecek standartların etkin ve açık olması gerekmektedir. Gerçekte şu anda elektronik ticaretin en ciddi sorunlarının başında güvenlik gelmektedir. Bu sorunu çözümlerneye dönük sayıda girişim ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla "Güvenli Elektronik İşlem" (Secure Electronic Transcition-SET) sisteminin kullanılması önerilmiştir. "SET uluslararası ödeme kuruluşları olan Visa ve. Master kart öncülüğünde IBM ve Microsoft gibi büyük firmaların desteği de geliştirilmiş bir protokoldür. IX

20 Yakın bir gelecekte internet üzerinden alışveriş yapmanın standardı haline gelecek olan SET pek çok firma tarafından desteklenmektedir. İnternet ticaretinde karşılaşılan bir başka sorun hukuksal normlardır. Sözgelimi Kanada yada Amerika' daki bir web sitesini ziyaret eden bir Avrupalı acaba hangi hukuk düzenine uygun davranacaktır. Bu sorunlar karşılıklı diyalog ve işbirliği içinde çözülebilecek niteliktedir. Temelde elektronik ticaretin boyutları ulusal ve uluslararası düzeyde bir işbirligini gerektirmektedir. Burada oluşturulması gereken ana politika piyasa kökenli bir ortam yaratmaktır. XIX. Yüzyılın ünlü iktisatçısı Adam Smith'in müdahaleden uzak piyasa fikri bir anlamda global düzeyde intemetle sağlanabilmek~edir. Bu konuda gerçekleştirirnesi gereken temel politika, devlet müdahalesi ile serbest piyasa mekanizması arasında denge kurmaktır. Bu araştırmanın amacı ülkemizde yeterince bilinmeyen elektronik ticaret konusunda öncü bir çalışma gerçekleştirmektil Araştırma bu noktadan hareketle ilk olarak modem dünyada yaşanan küresel dönüşümleri tartışmakta ve bu çerçevede hizmet ve bilgi ekonomilerine dönük eğilimleri irdelemektedir. Araştırmanın sonraki bölümlerinde elektronik ticaretin tanımı, niteliği, unsurları ile oıiaya çıkarmış olduğu ekonomik potansiyeli tartışılmakta ve açıklanmaktadır. Çalışmada ayrıca bu alanda karşılaşılan temel sorunlar ve bunlara dönük çözüın önerileri de ele alınmaktadır. Araştırmanın son kısmında konu Türkiye boyutuyla değerlendirilmektedir. 19

21

22 I. BİLGİ ÇAGI VE KÜRESELLEŞME A. BİLGİ VE TEKNOLOJiK DÖNÜŞÜM 1. Bilgi Çağının Gelişimi Günümüz dünyasında "network ağına" dahil olmuş topluluklar hızla genişlemektedir. İleri sürüldüğüne göre, ı990'ların başında "bilgisayar ağına" bağlanmış ı milyon kullanıcı mevcutken, Internet'in yaygınlaşmasıyla bu sayının 50 milyona ulaştığı iddia edilmektedir. C. S. Quarterman'e göre, kullanıcı sayısı, yaşadığımız yüzyılın sonunda 700 milyona varacaktır. ABD'nin dev telefon şirketlerinden MCI'nın başkanı B. Roberts' in de belirttiği gibi, "telefon kullanımında ı 00 yılda ulaşılan noktaya, internet kullanımı 5 yılda varmış tır." "Network'un gücü, kendisine bağlanan makine sayısının karesine eşit olduğu önermesine bakarak, internet'in gücünün yüzyılın sonunda, bugünkünün yüz katı olacağı da belirtilmektedir. Bir diğer deyişle, internet ağına bağlanan PC sistemin gücünü geometrik olarak artıracaktır ki, bu sürecin gelecekteki aşamaları tahayyül sınırlarını bir hayli ~orlamaktadır 5." İleri sürüldüğüne göre, örneğin "MSC (Multi-medya Super Coridor), Malezya'yı XXI. yüzyıla taşıyan ve % 8'lik yıllık büyümeye tekabül eden ekonomik gelişmenin kilit noktasını oluşturmaktadır." Fiber-optik ve kablosuz networklar, dünya ticaretinde yeni ufuklar açmakta, Çin hükümeti milyarlarca dolarlık yatırımlarla 2010 yılında, 12 ayrı kentte faaliyete geçmesi öngörülen teknoloji harikası bölgelerin inşaasına yönelmektedir. Network'lenmiş toplumların en dikkati çekici özelliğini k~kusuz hız ve sınırsız büyüme oluşturmaktadır. ~u süreçler sayesinde, üketici hizmetlerinden, para akışına kadar tüm faaliyetler inanılmaz bi hıza kavuşmaktadır. "Bilgi çağında network, şirketler için 5 Türk Henkel Dergisi; "Bilgi Çağı Ağlarını Örüyor"; S: 146; Mart 1997; s. 5 21

23 işlerini kolaylaştıran bir yöntem olmanın ötesine geçerek, ışın kendisi konumuna gelmiş bulunitıaktadır 6." Bilgi-teknoloji danışmanı D. Tabscott "Dijital Ekonomi" isimli kitabında, günümüzde teknoloji ve rekabetin aynı şeyi ifade eder duruma geldiğini öne sürmektedir. "Bilgisayarlar ve networklar için harcanan para, gider hanesinde yer alan bir kalem olmaktan çok, kritik bir yatırım konumuna gelmiş durumdadır." "Bireysel ticari zeminler ortadan kalkarak, yerlerini günde 24 saat ve yılda 365 gün durmaksızın çalışan küresel piyasalara bırakıyor. Para ışık hızında hareket ediyor, yatırımcılar sınırsız miktardaki fonları bir anda istedikleri yerlere aktarabilme şansına sahipler. Dünyayı tümüyle değiştiren başkalaşımın çekirdeği bilgi'dir." Günümüzde C. Corzine'nin de belirttiği gibi, "bilgi şeffaf bir duruma gelmiştir. Bir Reuters terminaline ve bir telefona sahip olan herkes, istediği her türlü bilgiye sahip olabilir." "Dolayısıyla her daim aç olan ticari kuruluşlar, daha az bilinen ancak büyük potansiyel taşıyan bölgelere yönelmiş durumdalar. Dünyanın gelişmekte olan ülkeleri, ekonomistler, bu ülkelerin finans piyasalarına taşınmalarının bugüne dek benzeri görülmemiş bir refah yaratımını sağlayacağını belirtiyorlar. Negroponte'nin dediği gibi, bit'ler hiçbir sınır tanımıyorlar." "Büyüyen bir ülke, diğerini de bu büyüme sürecinin içine çekiyor. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş olanlara oranla daha fazla avantajları bulunmakta. Daha yaşlı olarak nitelendirilebilecek ekonomilerin elleri ayakları katı bürokrasi ve eski moda bakır kablolada bağlanmış durumda. Yeni gelişen ekonomiler ise, fiber-optik kablo ların, hatta kablosuz bağlantıların nimetlerinden yararlanma şansına sahipler. Singapur, Filipinler gibi yerleşim merkezleri en son teknolojik gelişmeleri uygulamak suretiyle, Batı ülkelerinin maruz kaldığı sancılı ve uzun gelişim sürecini hiç yaşamaksızın yeni dünyada yerlerini alıyorlar 7." İleri sürüldüğüne göre, gelişmekte olan dünya "networklenmiş ekonomilere sıçrama yaparken, örneğin eski sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ve Japonya ise bir network lerizi ile karşı karşıyadır. Microsoft'un Avrupa 6 Ibid.; s Ibid.; s

24 yöneticisi B. Vergnes, "Avrupa'da hatta yüksek teknolojisi ile övünen Japonya'daki pek çok kuruluşun network'u bırakın kullanmaktan, anlamaktan bile epey uzak olduğunu vurgulamaktadır 8." Kuşkusuz, yeni çağın işçisi de sanayi devriminin kontrolü altında çalışan ve verilen emirleri uysalca yerine getiren işçilerine karşın, bilgi çağı, sorma alışkanlıkları gelişmiş ve yaratıcı gücünü kullanan "bilgi işçilerine" ihtiyaç duyınaktadır. İleri sürüldüğüne göre, "tarih boyunca belki de ilk kez politik ve ekonomik liberalleşme aynı anlama gelmektedir." "Network'larca sarmalanmış bilgi çağının öncü nitelikteki örneklerini Asya kıtasının yeni devletleri oluşturuyor. Malezya, Singapur gibi toplumlar, bilgi çağına ülketerini baştan aşağı kablolada donatarak ve babadan kalma hükümetlerinin yerine, daha açık sistemler getirerek hızla dalına girişindeler. Büyük bir refah patlaması eşiğindeki bu ülkelerde, Asya'nın aile, sabır, düzen gibi değerleri network'lu dünyanın kaba eleğinden geçiyor ve hükümetler açık entellektüel ve ekonomik sisteme geçiş yöntemlerini de kendileri icat ediyorlar." Asya'nın birçok ülkesinde, örneğin Singapur, Malezya ve Çin'de şehir planlamacıları geleceğin kentlerinde bilgi bölgeleri inşa etmektedirler 9. Kuşkusuz, bilgisayar dünyası beraberinde bazı ciddi tehlikeleri de getirmektedir. Her şeyden önce, bilgi çağı bilgi teknolojisine bağımlılığı artırmakta ve toplumların olumlu veya olumsuz anlamda, bir diğerinden etkilenebilirliğini hızlandırmaktadır. İleri -Siirüldüğüne göre, "bilgisayar virüsleri, en az Körfez Savaşı'nda atılan bombalar kadar tehlikeli. Pentagon yetkilileri, bilgisayarında modemi olan birkaç zeki insanın, milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye sokabileceğini ve büyük ekonomik rahatsızlıklar yaratabileceğini ve bunu neredeyse paraya hiç ihtiyaç duyınaksızın gerçekleştirebileceğini bildiriyorlar." Bütün bu tartışmalara rağmen, birçok yazar, network'un korkulacak bir şey olmadığına önemle, işaret etmektedirler. İleri sürüldüğüne göre, "tam tersine, yaşamı kolaylaştırmanın da ötesinde, çağaltan bir olgu. Bilgiye erişim arttıkça, sınırlar, kısıtlamalar, 8 lbid., s lbid.; s

25 engeller ve olanaksızlıklar ortadan kalkıyor ve insan zekası yapay zekanın koridorlarında kesin rotası belirlenmemiş keyifli yolculuklara çıkıyor ve her duraktakendine mükellef bir bilgi ziyafeti çekiyor 10." Bu kişilerin ve kurumların kendilerine ve çevreye hakim olabilme mücadelesinde bilgi, değerlendirilebilecek en önemli araçtır. Bilgi, bir ölçüde bir varlığı sürdürme faktörü olarak yaşamımıza egemen olmuştur, "insan bilgi işçisi olarak en gelişmiş sibemetik makinalardan çok daha etkin sentezierne kabiliyetlerine kavuşmuştur. Eğitilmiş insan, bilgi işçisi olarak bir problemler yumağını hızla çözümler demetine dönüştürebilme" kabiliyeti kazanmıştır Bilgiye Yatırım "Bilgi toplumu, insanların yaşam kalitesini yükseltme, sosyal ve ekonomik örgütlenmenin verimini artırma potansiyelini taşımaktadır." "Yeni teknolojiler sayesinde, dünya rekabet gücünün sürdürülmesi, uzun dönemli işsizliğin azaltılması ve çevrenin korunması gibi karşı karşıya olunan acil görevlere başlamak için gerek duyulan bazı araçlara kavuşmaktır." Gerçekten, "dünyanın herhangi bir yerinde depolanmış bilgilere erişme ve hepsin'den önemlisi büyük miktarda veriyi birleştirme ve çözümleme olanağı sayesinde, başkalarının sahip olmadığı ve katma değer içeren bilgileri üretmek artık mümkün hale gelmiştir 12." AB de çağı yakalamak ve bilgi toplumuna dönüşrnek için önemli girişimlerde bulunmaktadır. Özellikle 1994 'te Eangemann grubunun yayınladığı "Avrupa ve Küresel Bilgi Toplumu Raporu"nda, 10 noktada öneriler yapıldığını görüyoruz. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: a. Uzaktan çalışma, b. uzaktan öğrenme, c. üniversiteler ve araştırma merkezleri ile iletişim ağlarının kurulması, d. küçük işletmeler için uzaktan işleme merkezleri tesisi, e. karayolları trafik denetimi, 10 lbid.; s. ı o. 11 Ibid.; s Çılga, E.; "Bilgi Toplumu"; MESS İşveren Gazetesi; S: 690; Mayıs 1997; s

26 f. hava trafik kontrolü, g. sağlık ağları, h. elektronik ihaleler, ı. transavrupa kamu yönetim ağı, j. kent-içi bilgi otoyolları ı 3. Günümüzde "bilgisayar teknolojisindeki gelişme hızını yakından izleyenler bile yakalayamamaktan yakın,ır hale geldi. Sektördeki IBM gibi önde gelen şirketler çok kısa aralarla piyasaya yeni modeller sürüyor. Her yeni model bir öncekinden daha büyük, daha büyük kapasite getiriyorı 4." IBM'in Avrupa bölümü başkanı D. Winn, "20 yıl önce telefon, telgraf veya mektup tek haberleşme vasıtasıydı. Kurum içi haberleşmeler içinde kısa mektuplar yazılırdı. Mektup tek tek kişilere yollanırdı. Şimdi ise, "elektronik mektubu" ( ) pekçok kişiye aynı anda yollayabiliyorsunuz. Mektup eskiden kişiseldi. Şimdi ise herkesin okuyacağı bir şey oldu." "İnternet ise, bugün darmadağın bir kütüphaneye benziyor." "İnsanlar, internet nedeniyle birbiriyle konuşmayı unutur hale gelebilir. Bu zor ama mümkün. Çünkü, ekran başında tuşlara basıp yazı yazarak yapılan "konuşma" farklı bir tür konuşma, pek çok insan şu sırada ekran başında alış-veriş yapmayı, ticaret yapmayı, konuşmaktan çok daha yararlı sanıyorı 5." "2000 yılına kadar tam 1,2 trilyon ABD doları, bilgi teknolojileri için harcanmak üzere şirket planiarına geçmiş durumda. Ticari şirketler, mevcut ürün ve hizmetlerini küresel pazarlara, daha hızlı ve daha etkin sunabilmek için bu parayı harcamaya mahkum. Bunun yegane yolu, bilgi teknolojilerinden geçiyor. 2,5 yılda 164 katrilyon liralık bu harcama, Türkiye'nin 7 yıllıkmilli gelirine eşit." "Tarih boyunca görülmeyen böylesine dev lmynağın harcanacağı bilgi teknolojileri ise giderek karmaşık hale geliyor. Ticari plan ve hedefleri destekleyecek etkili Bilgi Teknolojisini yaratmak ve yürütmek için, şirketler çok geniş bir yazılım, donanımla uğraşmak zorunda ı 6 " kalmaktadırlar. Günümüzde özellikle elektronik ticaretinde de bir devrim yaşanmaktadır. Devrimci dijital yapılanınada şirket yönetimleri radikal bir 13 lbid.; s Alpay-Kuyaş, Ş.-N.; "Bilgisayarda Yarın, Şimdi"; Milliyet Gazetesi; ; s Ibid.;s Oğuz, Ş.; "Outsourcing"; Milliyet Gazetesi; ; s

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 1 CEM TOPBAŞ SUNUM- Giriş Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

ULUSLARARASI RAPORLAR, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİNİ PARLAK GÖRÜYOR

ULUSLARARASI RAPORLAR, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİNİ PARLAK GÖRÜYOR 2016 EYLÜL EKİM - EKONOMİ ULUSLARARASI RAPORLAR, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİNİ PARLAK GÖRÜYOR Erdem ALPTEKİN Türkiye ekonomisi, yakın coğrafyadaki diğer ekonomilerle karşılaştırıldığında dinamik ve umut

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ ZAMIR IQBAL DÜNYA BANKASI İSLAMİ FİNANSIN GELİŞTİRİLMESİ KÜRESEL MERKEZİ TÜRKİYE FİNANSAL İÇERME KONFERANSI (3 HAZİRAN 2014, İSTANBUL) Finansal Sistemler

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri)

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri) ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA) KIRMIZI ET VE KANATLI SEKTÖRÜNDE DÜNYA PAZARLARI VE TİCARET SIĞIR VE DANA ETİ Küresel Üretim Küresel üretimin 2018'de yaklaşık yüzde 2 artarak 62,6 milyon tona çıkacağı tahmin

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR T.C. Ekonomi Bakanlığının gerçekleştirdiği Küresel Ticarette Türkiye nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni

Detaylı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Orta Gelir Tuzağı ve Bankacılık Sektörünün Bunu Aşmadaki Rolü Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Türkiye 1980 lerden beri orta gelir grubunda yer alıyor... Kişi Başına Milli Gelir Türkiye

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık?

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? Ankara, 29 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Şimdi neredeyiz? Türkiye nin geçirdiği

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı