ALTINEKİN İLÇE RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTINEKİN İLÇE RAPORU"

Transkript

1 ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2011

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Konya ili Altınekin ilçesi, ve Kuzey enlemleri ile ve Doğu boylamları arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 65 km dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 950 metredir. İlçenin, kuzeyinde Cihanbeyli, güneyinde Selçuklu ve Karatay, batısında Sarayönü ilçesi ve doğusunda Aksaray ili bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.165,3 km² dir. Altınekin kuzeye doğru uzanan Konya ovasının devamı gibidir. İlçenin bulunduğu kesimler ova-yayla özelliklerini gösterir. Arazi genellikle düz olup yer yer tepeler mevcuttur. En yüksek tepesi olan Hacınuman ve Karakaya köylerinin güneyindeki Ballık Tepesinin rakımı metredir. Bölgenin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Yer yer çok az miktarda ağaç kümeleri mevcut olup, bölgede doğal akarsu yoktur. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Alan Adı Altınekin Alan Kullanım Türü Konya Alan Kullanım Türü Türkiye Alan Kullanım Türü (Ha) (Ha) (Ha) Konya Altınekin Alan Kullanım/ 28. Orta Anadolu TR52 Havzası (İle düşen) Arazi Türkiye Tarım Arazisi , ,60 55, ,8 31,00 3,47 3,10 4,16 0,32 Çayır-Mera , ,70 18, ,3 18,65 4,41 3,19 3,74 0,23 Orman 0 0, ,00 13, ,0 27,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer , ,65 13, ,9 23,04 0,94 0,72 1,67 0, , , ,86 2,35 3,62 0,15, DSİ Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 2

4 Altınekin ilçesi ha kullanım alanı ile Konya nın %2,86 sını, Türkiye nin ise %0,15 ini oluşturmaktadır. İlçe toplam alanının %66,90 ı tarım arazilerine ayrılmış olup, bu oran Türkiye ortalamasının ve Konya ortalamasının üzerindedir. alanın %28,81 gibi büyük bir oranı çayırmera alanları için ayrılmıştır. Ormanlık alan ise hiç yoktur. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var-Orta Yok 1.2. Su Gücü Yok Yok 1.3. Kömür Yok Yok 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Yok Yok 1.6. Biyokütle Var-Yüksek Yok 1.7. Petrol Yok Yok 1.8. Jeotermal Enerji Var Ilıca Tedavi Tesisi 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar Çayır ve Mera hektar çayır-mera alanı bulunmaktadır. Hayvan Otlatma 2.3. Sulak Alanlar Flora Fauna Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Alanlar Yok Yok 3. Toprak 3.1. Toprak li topraklara sahiptir. Tarım 4. Su Kaynakları 4.1. Barajlar Yok Yok 4.2. Yeraltı Su Kaynakları Altınekin Ovası (74 hm3/yıl) Sulama 4.3. Akarsular Bölgede doğal akarsu bulunmamaktadır. Yok 4.4. Göller ve Göletler Yok Yok 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Mermer, Kireçtaşı Yok 5.2. Metalik Madenler Krom Yok 5.3. Enerji Madenleri (Bakınız 1. Enerji Kaynakları) 5.4. Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 5.6. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Malzemeler Taş Taş Ocağı *MTA 2009, Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Veri Tabanı Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 3

5 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS 2010 yılı itibariyle ilçe nüfusu olup, bunun %25 i ilçe merkezinde yaşamaktadır. İlçe nüfusunun Konya nüfusuna oranı %0,73 iken, TR52 bölgesi nüfusuna oranı %0,66 dır yılında Altınekin nüfusunun e gerileyeceği varsayılmaktadır. Buna bağlı olarak ilçe nüfusunun Konya nüfusuna oranı da %0,40 a düşeceği varsayılmaktadır. İlçe Nüfus Durumu ve 2023 Projeksiyonu Altınekin İlçe Nüfusu İlçe İlçe YILLAR İlçe Merkez Köy Nüfusu Nüfus Nüfus Konya Nüfus İlçe Nüfusu/ Konya Nüfusu Nüfus Oranları TR52 Bölge Nüfusu İlçe Nüfusu/ TR52 Nüfusu , , , , , , , , , ,36 *TÜİK ( ADNKS) Altınekin ilçe nüfusunun %63,16 si aktif nüfus olarak nitelendirilebilecek yaş grubu içerisinde yer almaktadır. Bu oran, Konya ve Türkiye ortalamasından düşüktür. Ancak 65 yaş üstü yaşlı nüfusun %7,39 oran ile Konya ve Türkiye ortalamalarının altındadır yılı için yapılan projeksiyonda yaş grubu oranının düşüş göstereceği, buna karşılık 65 yaş üstü grubu oranının artacağı gözlenmektedir. İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı ve 2023 Projeksiyonu YILLAR Altınekin İlçe Nüfusu Yaşa Göre Konya İl Nüfusu Yaşa Göre TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre Üstü Üstü Üstü ,62 64,79 6,59 27,46 65,55 6,99 27,36 65,48 7, ,90 64,15 6,95 27,18 65,67 7,15 27,06 65,62 7, ,45 63,16 7,39 26,83 65,77 7,40 26,69 65,74 7, ,99 64,03 6,98 27,30 65,93 6,77 27,19 65,88 6, ,99 64,03 6,98 27,33 66,00 6,67 27,23 65,94 6,83 *TÜİK ( ADNKS) Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 4

6 Tarla Arazisi Ekim Türü 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM Altınekin İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu İşlenen Arazi Türü Altınekin İşlenen Arazi Konya İşlenen Arazi Türkiye İşlenen Arazi (Ha) (Ha) (Ha) Konya İşlenen Arazi Altınekin İşlenen Arazi/ 28. Orta TR52 Anadolu İşlenen Havzası (İle Arazi düşen) İşlenen Arazi Türkiye İşlenen Arazi Tarla Arazisi ,1 89, ,6 58, ,6 67,33 5,31 4,61 33,70 0,42 Nadas 8.247,2 10, ,3 39, ,5 17,40 0,93 0,90 4,83 0,19 Sebze 227,7 0, ,5 0, ,9 2,99 1,28 0,76 2,44 0,03 Meyve 3,0 0, ,3 0, ,9 10,32 0,01 0,01 0,02 0,00 Bağ 28,0 0, ,9 0, ,6 1,96 0,28 0,19 0,34 0, , , , ,47 3,10 18,96 0,32 *Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), Altınekin de işlenen toplam arazi ha olup, Konya toplam işlenen alanın % 3,47 sini oluşturmaktadır. Bu arazilerin % 89,09 gibi çok büyük bir oranında tarla tarımı yapılmaktadır. Tarım arazilerinin toplam işlenen araziye oranı, Konya (%58,22) ve Türkiye (%67,33) oranlarına göre oldukça yüksektir. İlçede genellikle kuru tarım yapıldığından nadas için ayrılan alan %10,58 oranında olduğu görülmektedir. Buna karşın, ilçede bağcılık faaliyeti %0,04 oranında görülmektedir. İlçede meyvecilik faaliyeti görülmemektedir. Altınekin Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Altınekin Sulama Durumu Konya Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Konya Arazi Altınekin Arazi/ TR Orta Anadolu Arazi Havzası (İle düşen) Arazi Türkiye Arazi (Ha) (Ha) (Ha) Sulu Arazi ,4 52, ,0 23, ,0 22,31 7,96 6,11 63,87 0,76 Kuru Arazi ,6 47, ,5 76, ,8 77,69 2,13 2,00 10,61 0, , , , ,47 3,10 18,96 0,32 * Konya Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) ** İlçe 28 Nolu Orta Anadolu Havzasında bulunmaktadır. 28. Orta Anadolu Havzasında bulunan Altınekin ilçesinin toplam işlenen arazisinin %47,17 si kuru arazi, %52,83 ü sulu arazi niteliğindedir. Kuru arazi oranı, Konya ve Türkiye kuru arazi oranının oldukça altındadır. Sulu arazi varlığı dikkat çekmektedir Bitkisel Üretim Altınekin İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Altınekin KONYA TÜRKİYE Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Durum , ,21 333, , ,34 258, Buğdayı Buğday , ,34 280, , ,26 239, (Diğer) Arpa , ,44 254, , ,96 238, Şeker , , , , , , Pancarı Mısır , ,56 881, , ,71 725, Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 5

7 Tarla Arazisi Ekim Türü Altınekin KONYA TÜRKİYE Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Ürün (Ton) Diğer , , ,67 400, , * Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 ** (ler Ortalaması) Altınekin de en fazla yetiştirilen tarla ürünleri buğday, arpa ve şeker pancarıdır. Bu ürünler içerisinde en fazla yetiştirme alanına sahip ürün ise %51,86 oran ile buğday olup, bu oran Konya ve Türkiye ortalamalarının oldukça üstündedir. İlçede buğday verimi (433kg/da), Konya ortalamasının (280,60 kg/da) ve Türkiye ortalamasının (239,79 kg/da) oldukça üzerindedir. İlçede arpa verimi de Konya ve Türkiye ortalamalarının üzerindedir. Şeker pancarı ekim alanı toplam alanın %10,46 sını oluşturmakta ve kg/da verim vermektedir. Şeker pancarı verimi, Konya ve Türkiye ortalama veriminin üzerindedir. Altınekin, Konya şeker pancarı üretiminin %10 unu karşılamaktadır. Konya Şeker Fabrikası na en fazla şeker pancarı veren ilçe konumundadır. Ayrıca bölgede var olan ayçiçeği yetişme potansiyelinden dolayı Konya Şeker A.Ş. yörede bir ayçiçeği yağı fabrikası kurmayı düşünmektedir. Mısır verimi (943 kg/da) açısından da Altınekin, Konya ve Türkiye ortalamalarının üzerindedir. Bunların dışında nohut, mercimek, kuru fasulye, kabak gibi ürünler de yetiştirilmektedir. İlçe sözleşmeli hububat tohumluğu yetiştiriciliği açısından öne çıkmaktadır. İlçede Üreticiler yeniliklere açık, modern tarım tekniklerini çok iyi kullanmaktadırlar. Altınekin İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu Altınekin KONYA TÜRKİYE Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Sebze Arazisi Ekim Türü Dekar Ürün (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Fasulye 0 0, ,49 688, , ,38(*) 5, Domates 20 0, , , , ,89(*) 15, Sebze (Diğer) , , ,73 79, , , * Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 ** Sebze üretim alanı verisi bulunmadığından ortalama verim ile ekim alanı hesaplanmıştır İlçede sebze üretimi ticari olarak değil, halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. İlçede sebze olarak domates yetiştiriciliğinin yanı sıra kabak, ıspanak, soğan, patates, biber gibi çeşitli sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu alanlarda %0,88 lik bir pay ile domates yetiştiriciliği yapılmakta, %99,12 lik bir pay ile diğer sebzelerin üretimi yapılmaktadır. Domates verimi kg/da olup, Konya domates ortalama veriminin oldukça üzerinde iken, Türkiye domates veriminin altındadır. Altınekin İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Altınekin KONYA TÜRKİYE Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Meyve-Bağ Arazisi Ekim Türü Ürün (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Elma 30 9, , ,88 654, , , , Kiraz 0 0,00 0 0, ,04 731, , ,24 623, Meyve(Diğer) 0 0, , ,32 455, Bağ , , ,19 409, , ,94 890, , , *Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 6

8 İlçede meyve yetiştiriciliği için ayrılan alanın %9,68 inde elma üretimi yapılırken, %90,32 sinde bağ üretimi yapılmaktadır. İlçe elma verimi kg/da olup, Konya elma veriminin neredeyse 2 katı iken Türkiye veriminin altındadır. İlçe bağ verimi 600kg/da olup, Konya veriminin üzerinde iken, Türkiye veriminin altındadır. İlçe meyve üretimi için çok uygun yapıda değildir Hayvansal Üretim Altınekin Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Altınekin Konya Türkiye Altınekin/ (Ha) (Ha) (Ha) Konya TR Orta Anadolu Havzası (İle düşen) Türkiye Arazi Çayır-Mera ,7 58, ,3 40,59 4,41 3,19 3,74 0,23 Orman 0 0, ,0 41, ,0 59,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Altınekin ilçesinde ormanlık alan bulunmamakla birlikte ha çayır-mera arazisi bulunmaktadır. Altınekin ilçesi çayır-mera arazisi Konya ilindeki çayır-mera arazisinin %4,41 ini, Orta Anadolu havzasının ise %3,74 ünü oluşturmaktadır. İlçedeki meraların değerlendirilmesi için baş koyun varlığı gereklidir. Hayvancılık için yeterli silajlık mısır ve yonca ekimi ile büyükbaş hayvancılığın civarında olması beklenmektedir. Altınekin Yem Bitkileri Durum Tablosu Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Altınekin KONYA TÜRKİYE Ekim Alanı Ekim Alanı Ekim Alanı Da % Da % Da % Yonca , , ,45 Silajlık Mısır 500 8, , ,62 Fiğ 500 8, , ,71 Diğer , , ,22 Yem Bitkisi Alanı Altınekin ilçesinde toplam da alanda yem bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta olup, bu alanın %72,58 inde yonca, %8,06 sında fiğ, %8,06 sında silajlık mısır ve %11,29 unda ise diğer yem bitkileri yetiştirilmektedir. Altınekin ilçesinde yem bitkileri için ayrılan alan, Konya toplam yem bitkileri alanının %1,68 ini oluşturmaktadır. Altınekin ilçesinde fiğ için ayrılan ekim alanı, Konya da ve Türkiye de ayrılan alandan daha azdır. Altınekin Yem Bitkileri Genel Durum Karşılaştırması Altınekin/ Yem Bitkisi Arazisi Ekim 28. Orta Anadolu Havzası Türkiye Arazi Türü Konya TR52 (İle düşen) Yonca 2,38 2,17 2,46 0,08 Silajlık Mısır 0,58 0,52 0,79 0,02 Fiğ 0,74 0,38 0,48 0,01 Diğer 2,69 1,48 1,92 0,04 Yem Bitkisi Alanı 1,68 1,29 1,60 0,04 Altınekin ilçesinde yem bitkileri için ayrılan alan, Konya toplam yem bitkisi alanın %1,68 ini, TR52 bölgesi yem bitkileri alanının %1,29 unu, Orta Anadolu Havzası yem bitkileri alanının ise %1,60 ını kapsamaktadır. Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 7

9 Altınekin Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Altınekin Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM Altınekin ilçesinde 2010 yılı itibariyle adet büyükbaş hayvan bulunmakta olup, bunun %26 sını saf kültür, %70 ini kültür melezi ve %3 ünü yerli ırk oluşturmaktadır. Altınekin Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Altınekin Büyükbaş Hayvan Sayısı / 28. Orta Anadolu Hayvan Cinsi Konya TR52 Havzası (İle düşen) Türkiye Sığır (Saf Kültür) 0,01 0,10 0,73 0,01 0,09 0,68 0,02 0,14 1,00 0,00 0,01 - Sığır (Kültür Melezi) 3,07 3,25 3,39 2,77 2,92 3,05 4,76 5,68 5,87 0,10 0,11 - Sığır (Yerli) 0,00 0,63 0,68 0,00 0,61 0,66 0,00 1,21 1,34 0,00 0,01 - Manda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOPLAM 1,15 1,30 1,61 1,05 1,20 1,49 1,85 2,05 2,44 0,04 0,05 - Altınekin ilçesinde bulunan büyükbaş hayvan sayısı, Konya ili büyükbaş hayvan sayısının %1,61 ini oluşturmaktadır. İlçede bulunan saf kültür ırkının, Konya ili saf ırkına oranı %0,73 iken, kültür melezinin oranı %3,39 ve yerli ırkın oranı %0,68 dir. İlçedeki büyükbaş hayvan sayısının Orta Anadolu Havzasındaki büyükbaş hayvan sayısına oranı ise %2,44 olup, ırkların oransal dağılımı; saf kültür ırkı %1,00, kültür melezi %5,87 ve yerli ırk %1,34 şeklindedir. Altınekin Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Altınekin Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Keçi Altınekin ilçesinde 2010 yılı itibariyle toplam koyun sayısı adet, keçi sayısı ise 520 adet olup hepsi kıl keçisinden oluşmaktadır. koyun sayısının ünü yerli ırk, ini merinos ırkı oluşturmaktadır. Altınekin Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Altınekin Küçükbaş Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya TR Orta Anadolu Havzası (İle düşen) Türkiye Koyun (Yerli) 2,43 2,31 2,58 2,04 2,01 2,23 2,79 2,74 2,92 0,12 0,12 - Koyun (Merinos) 28,09 27,91 20,57 13,27 13,02 10,95 14,11 13,86 11,65 2,10 1,89 - Koyun 4,06 3,83 3,70 3,24 3,18 3,07 4,30 4,20 3,93 0,20 0,21 - Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 8

10 Altınekin Küçükbaş Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya TR Orta Anadolu Havzası (İle düşen) Türkiye Kıl Keçisi 0,59 0,63 0,46 0,43 0,44 0,34 0,93 1,05 0,87 0,01 0,01 - Tiftik Keçisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Keçi 0,57 0,60 0,45 0,41 0,41 0,33 0,85 0,94 0,81 0,01 0,01 - Altınekin ilçesinde toplam koyun sayısı, Konya ili koyun varlığının %3,70 ini oluştururken, merinos cinsi koyunların ilçe koyun varlığının %20,57 gibi büyük bir bölümünü kapsamaktadır. İlçedeki keçi sayısının, Konya daki toplam keçi sayısına oranı %0,45 dir. Orta Anadolu Havzası koyun sayısının %3,93 ü, keçi sayısının ise %0,81 i Altınekin ilçesinde bulunmaktadır. Altınekin Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Altınekin Hayvan Hayvan Cinsi Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Tavuk (Broiler) Tavuk (Yumurtacı) Tavuk Yumurta Sayısı (1.000 Adet) Yumurta Altınekin ilçesinde 2010 yılı itibariyle broiler tavuk yetiştiriciliği yapılmazken toplam adet yumurtacı tavuk bulunmakta olup, adet yumurta üretimi mevcuttur. Konya da ise toplam adet yumurtacı tavuk bulunmakta olup, adet yumurta üretilmiştir. Altınekin Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Altınekin Kanatlı Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya TR Orta Anadolu Havzası (İle düşen) Türkiye Tavuk (Broiler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tavuk (Yumurtacı) 0,21 0,19 0,06 0,19 0,17 0,05 0,35 0,32 0,09 0,03 0,02 - Tavuk 0,15 0,18 0,05 0,14 0,16 0,05 0,34 0,31 0,09 0,01 0,01 Yumurta Sayısı(1.000 Adet) 0,05 0,04 0,01 0,04 0,04 0,01 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - Yumurta 0,05 0,04 0,01 0,04 0,04 0,01 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01 - Altınekin ilçesi Konya ili toplam yumurta tavuğunun %0,06 sını oluşturmaktadır. Buna paralel olarak Konya toplam yumurta üretiminin %0,01 i Altınekin ilçesinde üretilmektedir. Bu değerler TR52 için sırasıyla %0,05 ve %%0,01 iken Orta Anadolu Havzasında %0,09 ve %0,02 olarak belirlenmiştir. Altınekin Arıcılık Durum Tablosu Altınekin Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Eski Usul Kovan Yeni Usul Kovan Bal Üretimi (kg) Arıcılık Yapan Köy Sayısı, Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 9

11 2010 yılı itibari ile Altınekin ilçesinde 4 köyde arıcılık yapmaktadır. Konya ilinde ise 2010 yılı itibari ile 338 adet köy arıcılık yapmaktadır. İlçede 130 adet yeni usul kovana karşılık kg bal üretimi yapılmıştır. Altınekin Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Altınekin Kovan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya TR Orta Anadolu Havzası (İle düşen) Türkiye Eski Usul Kovan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Yeni Usul Kovan 0,10 0,08 0,17 0,06 0,05 0,12 0,17 0,12 0,31 0,00 0,00 - Bal Üretimi (kg) 0,09 0,08 0,16 0,05 0,05 0,16 0,12 0,10 0,61 0,00 0,00 - Arıcılık Yapan Köy Sayısı 2,05 1,97 1,18 1,50 1,50 1,18 4,27 4,27 4,08 0,03 0,03 - Altınekin ilçesinde yeni usul kovan sayısı, Konya ili yeni usul kovan sayısının %0,17 sini oluşturmaktadır. İlçedeki bal üretimi, Konya ilindeki bal üretiminin %0,16 sını oluşturmaktadır. Altınekin ilçesi Orta Anadolu Havzası yeni usul kovan sayısının %0,31 i bal üretimi yapmaktadır. Altınekin Hayvancılık - Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Altınekin Süt Üretim Konya Süt Üretim (Ton) Türkiye Süt Üretim Hayvan Cinsi * Süt (Büyükbaş)/Ton 5.605, , , , , , Süt (Koyun)/Ton 1.234, , , , , , Süt (Keçi)/Ton 14,8 13,2 12, , , , Süt (Ton) 6.854, , , , , , , 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Altınekin ilçesinde et üretimi bulunmamaktadır. Süt üretimi ise 2010 yılı itibari ile ,6 tondur. süt üretiminin tonu büyükbaş hayvandan, tonu koyundan ve 12,6 tonu keçiden sağlanmaktadır. Altınekin Hayvancılık - Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması Altınekin Süt Üretim / Hayvan Cinsi Konya TR Orta Anadolu Havzası (İle düşen) Türkiye * Süt (Büyükbaş) 1,17 1,18 1,40 1,08 1,10 1,33 1,78 1,79 2,11 0,05 0,05 - Süt (Koyun) 2,73 2,51 3,89 2,33 2,17 1,62 3,10 2,85 1,80 0,17 0,15 - Süt (Keçi) 0,58 0,52 0,34 0,38 0,28 0,22 0,76 0,60 0,48 0,01 0,01 - Süt 1,30 1,29 1,51 1,19 1,18 1,35 1,93 1,90 2,06 0,06 0,06 -, 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Altınekin ilçesi toplam süt üretimi Konya ilinin % 1,51 ini oluşturmaktadır. Süt üretiminin %1,40 lık kısmı büyükbaştan, %3,89 luk kısmı koyundan ve % 0,34 lük kısmı keçiden sağlanmaktadır. İlçe toplam süt üretimi Orta Anadolu Havzasının %2,06 sını oluşturmaktadır. Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 10

12 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Altınekin ilçesinde mermer dışında bilinen bir maden rezervi olmadığı gibi herhangi bir maden işletmesi de bulunmamaktadır İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi İlçenin güçlü tarımsal üretim potansiyeline karşın ilçede sadece bir adet un fabrikası bulunmaktadır. Altınekin Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu Kapasitedeki Pay NACE Mevcut Sanayi Durumu Rev.2- Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede TR* Kapasite İstihdam İlde Sayısı (TR52) C İMALAT 10 Gıda ürünlerinin imalatı KG Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı ,27 0,23 *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Altınekin ilçesinde bir tohum eleme ve paketleme tesisi bulunmaktadır Diğer İmalat Sanayi Altınekin ilçesinde tarıma dayalı sanayi ve tarıma bağlı sanayi olmadığı gibi diğer sanayi kollarına ilişkin olarak ta herhangi bir imalat bulunmamaktadır. Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 11

13 3.3.HİZMETLER EĞİTİM Altınekin İlçesi, temel eğitim açısından %95,08 lik bir okuryazar oranına sahiptir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı %4.92 lik dilimi oluşturmaktadır. İlçe Okur Yazar Durumu Altınekin Konya TR52 Türkiye Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen 628 4, , , ,04 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul , , , ,23 Bitirmeyen İlkokul Mezunu , , , ,80 İlköğretim Mezunu , , , ,08 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu 282 2, , , ,94 Lise veya Dengi Okul Mezunu 578 4, , , ,95 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu 165 1, , , ,21 Yüksek Lisans Mezunu 9 0, , , ,58 Doktora Mezunu 30 0, , , ,18 *TÜİK 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Altınekin ilçesinde nüfusun % 4.52 sinin ortaöğretim ve %1.59 unun yükseköğretim mezunu olduğu görülmektedir. İlçede eğitime yeteri kadar önem verilmemektedir. İlçede yaşayan gençlerin hayata erken yaşta atılma eğilimi, eğitimin önündeki en önemli engellerden biridir. Altınekin İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Öğrenci Derslik Öğretmen Öğretmen Başına Düşen Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Öğrenci Sayısı İlköğretim ,9 Ortaöğretim ,2 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri İlçede 12 adet İlköğretim, 1 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. İlçede İlköğretimde 80, ortaöğretim ise 16 öğretmenle eğitim faaliyetleri devam etmektedir. İlköğretim kurumlarında öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı 30,9 iken, ortaöğretim kurumlarında bu sayı 20,2 dir. Altınekin ilçesinin ilköğretimde öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısının Konya, TR52 ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu görülmektedir. Bu veriler İlköğretim düzeyinde eğitim altyapısında ciddi eksiklikler olduğunu göstermektedir. Eğitim kalitesini belirleyen eğitimci mobilizasyonu da, ilçenin sosyal ve ekonomik imkânlarının yetersiz olması ve Konya merkeze çok yakın bir konumda bulunmasından dolayı yüksek bir seyir izlemektedir. Bu durum gösteriyor ki, Altınekin ilçesinde eğitim kalitesini artırmak için fiziki şartların iyileştirilmesi, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının optimal seviyede olması ve eğitimci mobilizasyonunun azaltılması gerekmektedir. Altınekin ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu İlköğretim Ortaöğretim Kurumlar Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı İlçe , ,2 Konya , ,8 TR , ,0 Türkiye , ,3 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri İlçede mesleki ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları düzeyinde 2 adet Çıraklık Eğitim Merkezi, 2 adet Erkek Teknik ve Meslek lisesi, 2 adet Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 1 adet Sağlık Meslek lisesi, 1 adet Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi ve 1 adet Anadolu Öğretmen Lisesi bulunmaktadır. Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 12

14 Milli Eğitime Bağlı Bulunan Kurumlar ve Sayıları Kurum Sayısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezi 2 Erkek Teknik ve Meslek Lisesi 2 Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2 Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Sağlık Meslek Lisesi 1 Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi 1 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri TURİZM Altınekin ilçesinin turizm potansiyeli zayıftır. Altınekin Turizm Envanteri Tablosu Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Sit Alanları Deveciini Mağaraları (Yeraltı Sığınakları) (II.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Altınekin Kale Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Altınekin Örenyeri Arkeolojik Sit Altınekin Tarihi Yapılar Ali Paşa Camii Cami Altınekin Kışla Türbesi Türbe Altınekin Taşgunbaba Türbesi Türbe Altınekin Zıvarık Han Kervansaray Altınekin Zulmanda Hanı Kervansaray Altınekin Dedeler Hanı Han Altınekin Tabiat Alanları Keşlik Yaylası Yayla Altınekin Nazıfkuyusu Yaylası Yayla Altınekin Kızboğan Yaylası Yayla Altınekin Güvercinlik Yaylası Yayla Altınekin Tarihi Şahsiyetler Yöresel Değerler * Türkiye Bilimler Akademisi Veri Tabanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Türk Tarih Kurumu Veri Tabanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı Tarihi Yapılar Ali Paşa Camii Selçuklular Döneminde Yapılmıştır. Zıvarık Han Selçuklular döneminde yaptırılmıştır. Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 13

15 3.3.3.TİCARET Altınekin ilçesinde; Konya Ticaret Odası na kayıtlı olarak faaliyet gösteren 68 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin Nace Kodlarına göre dağılımına bakıldığı zaman Perakende Ticaret (18), Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı (23) ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim İle Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri (16) faaliyetlerinde yoğunlaşma görülmektedir. Altınekin Ticaret Durum Tablosu NACE KODU NACE FAALİYETİ ALTINEKİN A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 16 C İMALAT 1 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 1 F İNŞAAT 5 41 Bina inşaatı 2 42 Bina dışı yapıların inşaatı 2 43 Özel inşaat faaliyetleri 1 G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 18 H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 23 K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 4 64 Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 1 66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 3 M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 1 75 Veterinerlik hizmetleri 1 TOPLAM 68 Kaynak: Konya Ticaret Odası 2011 Ayrıca, Altınekin ilçesinde 1 adet esnaf ve sanatkârlar odası bulunmakta, bu odaya kayıtlı toplam 302 adet esnaf faaliyet göstermektedir. 20 ye yakın petrol istasyonu olan ilçede küçük esnaflık faaliyetleri dışında kalan ticaret Konya il merkezi ile gerçekleştirilmektedir. ODA İSMİ KAYITLI AKTİF ÜYE SAYISI Altınekin Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası 302 TOPLAM 302 Kaynak: Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği DİĞER İlçenin ulaştırma altyapısı tamamen karayoluna dayanmaktadır. İlçe, 8 km lik asfalt yol ile Ankara- Konya karayoluna bağlanmaktadır. Ulaşım imkânları bakımından çok uygun imkânlara sahip olan ilçenin Konya şehir merkezine uzaklığı 65 km olup, en yakın havalimanına uzaklığı ise 52,6 km dir. İlçeye bağlı (3) adet belde ve (14) adet köy bulunmaktadır. İlçenin bütün köy ve beldelerinde içme suyu bulunmaktadır. İlçe merkezinde kanalizasyon mevcut olup, köylerde kanalizasyon yoktur. İlçede Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde Akıncılar Aile Sağlığı Merkezi ve Merkez Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere (2) adet Aile Sağlık Merkezi bulunmaktadır. Merkez Aile Sağlığı Merkezinde (3) Aile Hekimliği, (3) Aile Sağlığı elamanı bulunmaktadır. Akıncılar Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde (1) aile Hekimi ve (1)Aile Sağlığı personeli, Sağlık Grup Başkanlığımız bünyesinde Diş Polikliniğinde (1) Diş Hekimi görev yapmaktadır. Ayrıca ilçe belde ve köylerinden sadece dört tanesinde Sağlık Evi bulunmaktadır. Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 14

16 GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 1.DOĞAL YAPI İlçenin il merkezine yakın olması İklim şartlarının uygun olması 2.DEMOGRAFİK YAPI Genç ve dinamik nüfusun olması Göçle kalifiye vatandaşın ilçeden ayrılması Mesleki eğitim verilebilecek birey potansiyelinin fazla olması 3.EKONOMİK YAPI 3.1.TARIM Geniş tarım alanlarının ve sulanabilir arazinin çok olması Öğrenci ve ailelerinin tarım konusunda eğitim verilmesine ilgisinin olması Modern tarım tekniklerinin uygulanıyor olması İlçede yaylaların olması Engebeli arazilerin hayvancılığa elverişli olması 3.2.SANAYİ İlçe sakinlerinin birçoğunda sermaye birikiminin olması 3.3.HİZMETLER İlçenin il merkezine yakın ve Konya- Ankara ana yol güzergahında olması Mesleki eğitime ilginin olması İlçe halkının ilgisiz olması Arazilerin çok parçalı olması, toprağı değerlendirememe, yetersiz yer altı suyu kaynağı ve vahşi sulama yapılıyor olması Kooperatifleşememe Mesleki eğitim kurumlarında bahçecilik ve hayvancılıkla ilgili bölümlerin bulunmaması Bilgi ve teknolojide eksiklik olması, insanların yeniliklere kapalı olması Hayvancılığa ilgisiz olunması ve süt fiyatlarının düşük olması Sanayileşmenin sağlanamaması İlçede eğitimsizliğin olması ve ilginin zayıf olması Tohumculuğun geliştirilmesi Tarımsal olarak yenilikçi politikalar ışığında modern üretim tekniklerinin uygulanması Yayla turizmi potansiyelinin olması Eğitime halkın sıcak bakması ve destek olması Havzada yoğun su çekilmesi İyi tarım uygulamalarına geçilmemesine bağlı olarak tarım ve hayvancılığın azalması Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 15

17 TR52 Bölgesi 2023 Vizyon Stratejileri Altınekin İlçe Faaliyetleri Sonuç Notları 1. İlçe tarımsal ürün üretimi bakımından zengindir. Bu nedenle ilçede tarım alanlarının en üst düzeyde kullanılmasına yönelik, toprak analizi, sulanabilir alanların arttırılması, nisbi karlılığı yüksek ürünlerin yetiştirilmesinin sağlanması, iyi tarım uygulamaları ile basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve tarımda örgütlü hareket edilmesine yönelik faaliyetler desteklenmelidir hektar tarım arazilerinin %89.09 unda hububat tarımı yapılmaktadır. İlçe verimliliği il veriminden elma veriminde %120, arpa veriminde %62, üzüm veriminde %46 ve buğdayı veriminde %30 daha yüksektir. Sözleşmeli tohum ekimi yaygındır. Bu nedenle kuru olan arazilerde tahılların ekimi devam etmeli, tohumluk ekimi geliştirilmelidir. Yonca ve silajlık mısır hayvancılık girdisi olarak ekilirken ayçiçeği, elma ve üzüm gibi nisbi karlılığı yüksek ürünlerin üretimi arttırılmalıdır. 3. Bölge büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için uygundur. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve süt üretimi ile küçükbaş yetiştiriciliği bölgenin önemli potansiyelidir. Irk ve mera ıslahı ve modern işletmelerin kurulması desteklenmelidir. 4. Tohumculuk ve sanayinin bölgedeki diğer ilçeler ile beraber planlı bir şekilde gelişiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Altınekin İlçe Raporu, 2011 Sayfa 16

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

DERBENT İLÇE RAPORU 2014

DERBENT İLÇE RAPORU 2014 DERBENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2011

YUNAK İLÇE RAPORU 2011 YUNAK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2014

YUNAK İLÇE RAPORU 2014 YUNAK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2014

HADİM İLÇE RAPORU 2014 HADİM İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 1. DOĞAL YAPI l.l.coğrafi ÖZELLİKLER Konya ili Hüyük ilçesi, 37 57' Kuzey enlemi ile 31 35' Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 96 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden

Detaylı

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır;

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1 GİRİŞ Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1- Yavuz ÜNÜVAR İlçe Tarım Müdürü 2- Yahya Kemal SAVDIR Halk Eğitimi Merkezi Müdürü (Raportör) 3- Hüsamettin KAMAŞIK Eczacı

Detaylı

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2011

HADİM İLÇE RAPORU 2011 HADİM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu GİRİŞ Kalkınma; Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak tanımlanabileceği

Detaylı

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

MERAM İLÇE RAPORU 2011

MERAM İLÇE RAPORU 2011 MERAM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2011

KARATAY İLÇE RAPORU 2011 KARATAY İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

KULU İLÇE RAPORU 2014

KULU İLÇE RAPORU 2014 KULU İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

BOZKIR İLÇE RAPORU 2011

BOZKIR İLÇE RAPORU 2011 BOZKIR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2011

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi:

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi: Erciş in Tarihçesi: Erciş in de içinde bulunduğu Van Gölü havzasının geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar inmektedir. Bölgede Neolitik yerleşmeler konusunda bilgi olmamasına rağmen Tilkitepe Höyüğü, Edremit,

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2014

KARATAY İLÇE RAPORU 2014 KARATAY İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

BOZKIR İLÇE RAPORU 2014

BOZKIR İLÇE RAPORU 2014 BOZKIR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER KONYA-2011 KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER Sıra No Göstergeler Açıklama 1 İşçi ve memur sendikaları

Detaylı

ANAMUR BOZYAZI AYDINCIK ALT-BÖLGESİ 1-2 ARALIK 2009

ANAMUR BOZYAZI AYDINCIK ALT-BÖLGESİ 1-2 ARALIK 2009 TR 62 ÇUKUROVA BÖLGE PLANI ALT-BÖLGE ÇALIŞTAYLARI BOZYAZI AYDINCIK ALT-BÖLGESİ 1-2 ARALIK 2009 BOZYAZI - AYDINCIK ALT BÖLGESİ TR 62 ÇUKUROVA BÖLGESİNDE YER ALAN DIŞ İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Bursa 2013 İdari Yapı İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Kaynak:Bursa Valiliği 2012 Yılı Nüfus Verileri

Detaylı

Seyitgazi, Eskişehir il merkezinin 43 km. güneyinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 1516,36 km 2, deniz seviyesinden yüksekliği 1040 m. dir.

Seyitgazi, Eskişehir il merkezinin 43 km. güneyinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 1516,36 km 2, deniz seviyesinden yüksekliği 1040 m. dir. 2012 SEYİTGAZİ İçindekiler 1. Genel Görünüm... 2 1.1 Coğrafi Yapı... 2 1.2 İdari Yapı... 2 1.3 Nüfus... 2 1.4 Tarih:... 3 1.5. Sosyal Yapı... 4 1.5.1. Eğitim... 4 1.5.2. Sağlık... 4 2. Ekonomik Görünüm...

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8 EKONOMİK RAPOR 2014 Yayın Tarihi :07.01.2015 / Yayın No: 2015-01 Sayfa 1 / 8 Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

ÇATAK Kaynak: Tüik

ÇATAK Kaynak: Tüik Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

Karabağlar İlçe Raporu

Karabağlar İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 71 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 466.023 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 6.563 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Karabağlar İlçe Raporu

Karabağlar İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 71 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 466.023 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 6.563 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014 AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

2016 Gürpınar Tarihçesi: Coğrafi Yapı:

2016 Gürpınar Tarihçesi: Coğrafi Yapı: Gürpınar Tarihçesi: Van'ın diğer ilçelerin aksine Gürpınar hakkında Urartular öncesine dair pek fazla şey bilinmemektedir. Hatta Urartular döneminde kurulmuş olacağı tarihi bulgulardan anlaşılmaktadır.

Detaylı