7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Y. Lisans SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1998 ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Doktora SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Akademik Unvanlar: Arş. Gör. : 1996 Arş. Gör. Dr. : 2004 Öğr. Gör. Dr. : 2006 Yrd. Doç. Dr. : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: Coşkun KALAYCI, İnşaat Sözleşmelerinin TMS-11 Çerçevesinde Uygulanması, Doktora Tezleri: Tayfun Deniz KUĞU, Değere Dayalı Finansal Performans Ölçütlerinin Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi ve İMKB'de Bir Uygulama, Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1

2 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A1. Mustafa KIRLI, Harun GÜMÜŞ, "THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING BASED ON VALUE CHAIN ANALYSIS: VALUE CHAIN ACCOUNTING", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES, pp., 2011, DOI: ISSN: (Online) A2. Mustafa KIRLI, "BELEDİYELERDE TAHAKKUK ESASINA DAYALI MUHASEBE UYGULAMALARI", CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, pp., A3. Tayfun Deniz KUĞU, Mustafa KIRLI, "İŞLETME PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR YENİLİKÇİ YÖNETİM MUHASEBESİ ARACI OLARAK BALANCED SCORECARD UYGULAMASI", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, pp., Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler B1. Mustafa KIRLI, Harun GÜMÜŞ, 7. ICBME International Conference on Business, Management and Economics konferansı dahilinde "SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS - Selected Proceedings of the Seventh International Conference on Business, Management and Economics, Organized by Yaşar University - Edited by Orhan İÇÖZ & Cengiz PINAR" bildiri kitapçığındaki "CONTRIBUTION OF XBRL(the extensible Business Reporting Language) TO SHARING FINANCIAL AND ACCOUNTING INFORMATION", pp., Çeşme/İzmir-Turkey, October B2. Mustafa KIRLI, Harun GÜMÜŞ, I. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS ECONOMICS AND MANAGEMENT konferansı dahilinde "I. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS ECONOMICS AND MANAGEMENT OCTOBER 12-15, 2011 / IZMIR-TURKEY PROCEEDINGS" bildiri kitapçığındaki "HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN SPOR KULÜPLERİNİN BORSA PERFORMANSLARININ MUHASEBE VERİLERİ YARDIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ : FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DE BİR UYGULAMA", pp., İzmir- TURKEY, OCTOBER 12-15, B3. Mustafa KIRLI, Şule KIRKIK, M. Yasir ALTINTOP, 4th International Congress on Entrepreneurship konferansı dahilinde "CELAL BAYAR UNIVERSITY and KYRGYZSTAN-TURKEY MANAS UNIVERSITY International Congress on Entrepreneurship ICE'12 BİLDİRİLER KİTABI" bildiri kitapçığındaki "ÜRETİM İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN DAĞITILMASINA ETKİSİ", pp., Manisa/TÜRKİYE, May 2-4, B4. Mustafa KIRLI, Harun GÜMÜŞ, M. Yasir ALTINTOP, 4. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ konferansı dahilinde "4. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - Balkanlar da Riskler ve Fırsatlar - BİLDİRİ KİTABI" bildiri kitapçığındaki "STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİNİN TAMAMLAYICISI OLARAK STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ", pp., KALKANDELEN MAKEDONYA, EYLÜL

3 B5. Mustafa KIRLI, Şule KIRKIK, IIIncü Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) SEMPOZYUMU konferansı dahilinde "IIINCÜ ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, EYLÜL 2013 BALIKESİR BİLDİRİ KİTABI (TAM METİN) - MUMEYEK Vakfı yayını 09" bildiri kitapçığındaki "KURUMSAL RAPORLAMA TEDARİK ZİNCİRİ TEMELİNDE KURUMSAL ŞEFFAFLIK VE ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI", pp., Balıkesir, Türkiye, Eylül Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler C1. Mustafa KIRLI, Sibel AYBARÇ BURSALIOĞLU, EKOLOJİK MUHASEBEDE KÜRESEL BİR EĞİLİM: KARBON EMİSYON MUHASEBESİ, Ankara, GAZİ KİTABEVİ ISBN: , Ekim C2. Mustafa ÖKMEN, Mustafa KIRLI, Deniz ZÜNGÜN (Bölüm Yazarları), Mustafa ÖKMEN, Uluç ÇAĞATAY, Ayça Berna GÖRMEZ (Kitap Editörleri), Küreselleşme - Yerelleşme Dikotomisinde YEREL ve BÖLGESEL KALKINMA - Kamu Yönetimi Perspektifi - (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK KULLANIMI İLE YEREL YÖNETİM YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI), pp., Ankara, ORİON KİTABEVİ, Nisan Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D1. Mustafa KIRLI, "ŞİRKET DEĞERLEMEDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİ'NİN BİR GİRDİSİ OLARAK DEVAM EDEN DEĞER'İN BELİRLENMESİ", YÖNETİM VE EKONOMİ, pp., (Cilt: 12 Sayı: 2) D2. Mustafa KIRLI, "HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE SİSTEMATİK RİSK ÖLÇÜTÜ BETA KATSAYISININ TAHMİN EDİLMESİ", YÖNETİM VE EKONOMİ, pp., (Cilt: 13 Sayı: 1) D3. Mustafa KIRLI, Nilgün KAYALI, "STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE KISITLAR TEORİSİ: BİR UYGULAMA", CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp., (Cilt: 8 Sayı: 2) D4. Mustafa KIRLI, Nilgün KAYALI, "Stratejik Kararların Değerlendirilmesinde Black-Sholes Finansal Opsiyon Fiyatlama Modeli'nin Reel Opsiyonlara Uygulanması", İZMİR SMMMO DAYANIŞMA DERGİSİ, pp., (Sayı: 109) D5. Aydın GERŞİL, Mustafa KIRLI, "GELENEKSEL MALİYET MUHASEBESİNİN TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ İLE UYUMSUZLUĞU: GERİYE DÖNÜK MALİYETLEME (BACKFLUSH COSTING) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI", İZMİR SMMMO DAYANIŞMA DERGİSİ, pp., (Sayı: 112) D6. Tayfun Deniz KUĞU, Mustafa KIRLI, "EKONOMİK KATMA DEĞER ÖLÇÜTÜNÜN(EVA ) SERMAYE YAPISI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: İMKB'DE BİR UYGULAMA", KSÜ İİBF DERGİSİ, pp., (Cilt: 3 Sayı: 1) D7. Mustafa KIRLI, Tayfun Deniz KUĞU, İbrahim Emre KARAA, "FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜNDE NAKİT KATMA DEĞER YÖNTEMİ (CVA ) VE BORSA İSTANBUL A KOTE ŞİRKETLERDE BİR UYGULAMA", SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, The Journal of Social and Economic Research, pp., (Yıl: 13 Sayı: 26)

4 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler E1. Mustafa KIRLI, Şule KIRKIK, 31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu - "Muhasebe Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım" konferansı dahilinde "31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu - "Muhasebe Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım" İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- İşletme Fakültesi-Muhasebe Enstitüsü" bildiri kitapçığındaki "MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDEN FİYATLAMA KARARLARININ VERİLMESİNDE YARARLANILMASI: MANİSA ÇEVRESİ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", pp., Bodrum-Muğla, NİSAN E2. Mustafa KIRLI, Tayfun Deniz KUĞU, Harun GÜMÜŞ, 11. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ (UIK) konferansı dahilinde "11. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ "Yükselen Bir Değer Olarak: İşletmecilik" -BİLDİRİLER KİTABI ve TAM METİNLER CD- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ-Editör Prof. Dr. Mahmut TEKİN-" bildiri kitapçığındaki "ELEKTRONİK TİCARETTE WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", pp., KONYA, Mayıs E3. Mustafa ÖKMEN, Mustafa KIRLI, Deniz ZÜNGÜN, KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU -KAYSEM 7- konferansı dahilinde " KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM VII) -BİLDİRİ METİNLERİ CD-" bildiri kitapçığındaki "UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK KULLANIMI İLE YEREL YÖNETİM YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI", pp., Manisa, Mayıs E4. Mustafa KIRLI, V. ULUSAL YEREL EKONOMİLER KONGRESİ konferansı dahilinde "V. ULUSAL YEREL EKONOMİLER KONGRESİ "YEREL ve BÖLGESEL KALKINMA" -BİLDİRİ METİNLERİ CD-" bildiri kitapçığındaki "BELEDİYELERDE TAHAKKUK ESASINA DAYALI MUHASEBE UYGULAMALARI", MustafaKIRLI-80.doc 1-10 pp., MANİSA, 9-11 Mayıs Diğer yayınlar F1. "MUHASEBE DENETİMİ" Ders Kitabı, Lisans Yayıncılık, İstanbul, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Berna DEMİR - Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRLI ISBN: F2. "FİNANSAL YÖNETİM" Ders Kitabı, 2. Baskı, Lisans Yayıncılık, İstanbul, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRLI - Feriha BALEKOĞLU ISBN: F3. "FİNANSAL YÖNETİM" Ders Kitabı, 2. Baskı, Lisans Yayıncılık, İstanbul, Bölüm-5: YATIRIM KARARLARI syf Bölüm Yazarı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRLI. F4. Deniz ZÜNGÜN, Murat ORTANCA, Mustafa KIRLI and Serkan CURA, "THE END OF IMF TURKEY RELATIONSHIP", ECONOMIC SCIENCES TOM XXII, THE ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA, pp., (1ST ISSUE / JULY 2013). İdari Görevler CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - MÜDÜR YARDIMCISI - ( ) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - MUHASEBE PROGRAMI SORUMLUSU - ( ) 4

5 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ( ) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ - ( ) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - MÜDÜR - ( ) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - SENATO ÜYESİ - ( ) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - ÖĞRENCİ İŞLERİ EĞİTİM KOMİSYONU ÜYESİ - ( ) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - STRATEJİK PLANLAMA KURULU ÜYESİ - ( ) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ISCED-344: MUHASEBE ve VERGİ BÖLÜMÜ BAŞKANI - ( ) Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı MUHASEBE -I MALİYET MUHASEBESİ Güz FİNANSAL YÖNETİM MALİYET MUHASEBESİ MUHASEBE - II İlkbahar YÖNETİM MUHASEBESİ MALİ TABLOLAR ANALİZİ Yaz Okulu MUHASEBE DENETİMİ GENEL MUHASEBE - II Güz MALİYET MUHASEBESİ MALİ TABLOLAR ANALİZİ

6 FİNANSMAN MUHASEBE DENETİMİ İlkbahar FİNANSAL YÖNETİM İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM Yaz Okulu ŞİRKETLER MUHASEBESİ MUHASEBE - I Güz MUHASEBE - I MALİ TABLOLAR ANALİZİ MALİYET MUHASEBESİ

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi.

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi. ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Erdal Aras Doğum Tarihi: 04 / 05 / 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Atom ve Molekül

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı