Geçmedi Geçmedi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564"

Transkript

1 TARĠH: 31/10/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında aldığı kararla, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin halka arz edilen ,-TL nominal değerli hamiline yazılı hisse senetleri, 1.000,-TL nominal değerli beher hisse için ,-TL baz fiyat ve koduyla tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı'nda iģlem görmeye baģlayacaktır. TARĠH:02/11/2000 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. hissesine bir seferde girilebilecek maksimum lot miktarı 500 Lottur. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. " Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetimden Amortisman Gid. ile Ġtfa ve Geçti/Geçmedi Tükenme Payları (Milyon TL) Geçmedi Geçmedi Geçmedi Faaliyet Dönemi Net Dönem Karı (Milyon TL) in 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıģ olup, toplantıda 1999 yılı karının dağıtılmamasına karar verilmiģtir. Sözkonusu bilgiler ĠMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiģtir. TARĠH:15/11/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. hisse senetleri ĠMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları nın 5.4. maddesi gereğince, tarihinden itibaren ĠMKB Ulusal-Tüm, ĠMKB Ulusal- Teknoloji ve BiliĢim endeksleri kapsamına dahil edilecektir. TARĠH:05/12/2000 Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin, elektronik iģ stratejisinin ilk ürünü olan pencere.com sitesinin 1 Aralık tarihinden itibaren bayilerinin kullanımına açılması. Arena Bilgisayar, elektronik iģ stratejisinin ilk ürünü olan pencere.com sitesini 1 Aralık tarihinden itibaren bayilerinin kullanımına açtı. 29 Kasım günü Ġstanbul'da düzenlenen açılıģ ve tanıtım toplantısında Ġstanbul ve Anadolu'nun çeģitli Ģehirlerinden 358 satıģ noktası ve 41 tedarikçi aktif katılımlarıyla yer aldı. Arena bayileri pencere.com'a kendilerine tahsis edilmiģ olan Ģifre ile girerek, Ģirketin tüm bilgi altyapısı ve otomatik süreçlerine gerçek zamanda eriģebiliyor, sipariģ verebiliyor ve sipariģlerinin durumunu on line takip edebiliyor. Pencere.com sayesinde Arena, bayilerinin çalıģmasını daha verimli hale getirerek memnuniyetlerini arttırmanın yanısıra, kendi satıģ giderlerini düģürmeyi ve kiģi baģına düģen satıģ gelirini artırmayı hedefliyor. Arena, Yeni Ekonomiyi, Ģirket içinde ve tedarik zincirindeki tüm birimlerde bütünleģik verimlilik ve müģteriyi tanımak ve sahip olmak olarak yorumluyor. kendisini yeni ekonominin Ģartlarına göre sektörde yeniden konumlandırma projesine ArenaOpen adını veriyor. Bilgi, stoğun yerini alacak sloganıyla ArenaOpen; Arena'nın, Ģirket çalıģanlarının, tedarikçilerinin ve müģterilerinin iģ yapıģ Ģekillerini yeniden tanımlıyor. Arena Open, ilk hizmeti olan pencere.com, Arena'nın bayilere yönelik ön yüzünü oluģturuyor. Arena, 2001 yılında, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarını (banka, nakliyeci, gümrükçü, sigorta Ģirketi ve elektronik medya) da açacağı yeni web siteleri ve otomatik formlarla ArenaOpen hizmetlerine bağlamayı hedefliyor. böylece, kendisiyle iģ yapan tüm Ģirketlere bütünleģik bir rekabet gücü kazandıracak. Sektöre önderlik eden bu çalıģmaların karģılığında Arena, satıģ gelirleri ve pazar payında artıģ ve faaliyet

2 TARĠH:22/01/2001 giderlerinde somut düģüģün yanısıra, tedarikçi ve müģterilerinin bugün ve gelecekte en çok tercih ettiği dağıtıcı olmayı hedefliyor. Arena, 2000 yılının baģından itibaren, ArenaOpen projesinin gerçekleģtirilmesi amacıyla yazılım, donanım, danıģmanlık ve yeniden yapılanma süreçlerine yaklaģık 1.2 milyon dolar yatırım yaptı. Proje Alman yazılım üreticisi SAP'nin elektronik iģ için geliģtirdiği mysap.com ürünleri kullanılarak, Arthur Andersen'in danıģmanlığında gerçekleģtirildi. Pencere.com'un tanıtımı, gelecek hafta Ankara ve Ġzmir'de yerel ve bölgesel bayilerin katılımıyla düzenlenecek toplantılarla devam edecek. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, müģterilerimize sattığımız ürünlerin Ģehir içi ve Ģehirlerarası nakliye, teslimat ve ticari alacaklarımızın Ģirketimiz adına elden tahsil edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.ġ.'yle dıģ kaynak (outsourcing) anlaģması imzalamıģtır. TARĠH:27/02/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin mali iģlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Ahmet Berker Argun, 1 Mart 2001 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. TARĠH:02/03/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cuma günü saat 15:00 de Arena Teknoloji Dağıtım Merkezi, Ġstanbul Cad. No:96, Kemerburgaz, Ġstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:02/04/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından yasal zorunluluklar çıktıktan sonra bakiyesinin dağıtılmayıp olağanüstü yedek olarak Ģirkette alıkonulmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Betil, Ahmet Umur Serter, Alvi Mazon, Ġzi Kohen ve Hakan Koçer in seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:02/05/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imize gönderilen 5/23143 sayılı yazıya istinaden, 02/11/2000 tarihinde göndermiģ olduğumuz cevabi yazıda (aynı tarihli Günlük Bültende yayınlanmıģtır) sunulan dönemi net dönem karı rakamı yapılan bir hata neticesinde milyon TL olarak beyan edilmiģtir. imiz tarafından tarihinde sunulan ve karģılaģtırmalı mali tablolarında belirtilmiģ olan milyon TL lik net dönem karı rakamı ilgili döneme ait doğru kar rakamını temsil etmektedir. TARĠH:04/05/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı Ek te verilmektedir. TARĠH:17/07/2001

3 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin ticari merkezi 23 Temmuz 2001 tarihinden itibaren Ġstanbul Caddesi, No:96, Kemerburgaz, Eyüp, Ġstanbul adresinde faaliyet gösterecektir. Bu tarihten itibaren Ģirketimizin telefonu (0 212) , faks numarası (0 212) olarak değiģecektir. TARĠH:07/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizle, IBM Türk Limited i arasında, IBM ürünlerinin Türkiye'de dağıtılması konusunda karģılıklı anlaģmaya varılmıģtır. Bu anlaģma, IBM'in kiģisel bilgisayar, sunucu ve taģınabilir bilgisayar sistemleri ve bunların aksesuar ve aksamlarını kapsamaktadır. TARĠH:07/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile ilgili olarak Borsa BaĢkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 7 Kasım 2001 tarihli Özel Durum Açıklamamızla ilgili, aynı tarihte ĠMKB BaĢkanlığından tarafımıza faksla gelen mesajdaki sorulara cevaben; Ģirketimizle IBM Türk Limited i arasında yazılı anlaģma önümüzdeki günlerde imzalanacak ve duyurusu ayrıca yapılacaktır. AnlaĢmanın detayları da bu duyuruyla birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili bugün önceki saatlerde yaptığımız Özel Durum Açıklaması'nın amacı, konuyla ilgili basında haber çıkmasından önce yatırımcılarımızı bilgilendirmektir. TARĠH:12/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ.'yle, IBM Türk Limited i, arasında, IBM PC ürünlerinin Türkiye'de dağıtılması için Arena'yı distribütör olarak atayan sözleģme 9 Kasım 2001 tarihinde imzalanmıģtır. SözleĢme, Arena'ya, IBM'in eserver xseries, Netvista, Thinkpad ve Intellistation bilgisayar ürün aileleri, görüntü birimleri ve PC aksamlarını, son kullanıcıya satıģ yapan bilgisayar Ģirketlerine satma yetkisi vermektedir. SözleĢme, IBM 'in sevk tarihinden itibaren 45 gün süresince Arena'nın stoğunda satılmadan kalmıģ ve sipariģ verilmiģ (yoldaki) ürünlerde meydana gelebilecek fiyat düģüģlerine karģı Arena lehine koruma sağlamaktadır. SözleĢmenin baģlangıç tarihi 1 Kasım 2001 ve süresi 1 yıldır. Taraflar, sebepli veya sebepsiz 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak sözleģmeyi sona erdirebilmektedirler. SözleĢmede tutar bulunmamaktadır. TARĠH:15/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ.'yle, Oki Europe Limited (Central House, Balfour Road, Hounslow, Middlesex, TW, 1HY, Ġngiltere) arasında 15 Kasım 2001 tarihinde distribütörlük sözleģmesi imzalanmıģtır. SözleĢme, Arena'ya, OKĠ'nin nokta vuruģlu ve LED yazıcılarını ve bunların tüketim malzemesi ve aksamını ithal ederek Türkiye'de son kullanıcıya satıģ yapan bilgisayar Ģirketlerine satma yetkisi vermektedir. 1 yıllık dönemde, Arena tarafından 1 milyon Euro değerinde ürünün Türkiye pazarında satılmak üzere alınacağı taahhüt edilmektedir. SözleĢme 1 yıllık sürelerde kendiliğinden yenilenecektir. SözleĢme, tarafların 30 gün önceden yazılı bildirimiyle sona erdirilebilmektedir. TARĠH:12/12/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, Dell Computer Corporation'un bilgisayarlarının dağıtımına baģlamıģtır. Ürünlerin tedariki,

4 TARĠH:27/12/2001 Dell'in distribütörü Sentim BiliĢim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.ġ. üzerinden yapılacaktır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizle, HCS Kablolama Sistemleri Ticaret ve DanıĢmanlık A.ġ. arasında distribütörlük anlaģması imzalanmıģtır. Bu anlaģma çerçevesinde, HES Cabling System markası altında, ağ ve iletiģim altyapılarında kullanılan her türlü bakır ve fiber optik kablolar ve bağlantı elemanları Arena tarafından Türkiye ve dıģ pazarlarda pazarlanacaktır. 12 ay süreli ve kendiliğinden yenilenen anlaģmada bedel belirtilmemiģtir. TARĠH:03/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirtketimiz, Türk Philips Ticaret A.ġ.'nin Tüketici Elektroniği Ürünlerinin satıģına baģlamıģtır. Ürün yelpazesi, Philips marka televizyon, plazma ekran, radyo, müzik seti, kompakt disk ve DVD oynatıcıları, programlanabilir uzaktan kumanda ve aksesuarları kapsamaktadır. Bu yeni ürün kategorisi ile, Ģirketimizin ve Türkiye'nin her yanındaki Arena Teknoloji Noktaları ve bilgisayar bayilerinin tüketiciye sunduğu ürün ve hizmet yelpazesi geniģlemektdir. Türk Philips Ticaret A.ġ. ile mevcut sözleģmemiz kapsamında değiģiklik olmadan anlaģılmıģtır. TARĠH:09/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır mali yılında Ģirketimizin satıģları bir önceki yıla göre USD bazında yüzde 47 küçülme göstererek 110 milyon USD olarak gerçekleģmiģtir. Türkiye'deki ekonomik kriz ve dünyadaki genel talep daralması sonucu Türk Bilgi Teknolojileri pazarında meydana gelen yüzde 53(*) oranındaki küçülme ile karģılaģtırıldığında Arena'nın pazardaki payını arttırdığı gözlemlenmektedir. imizin donanım ve yazılım pazarındaki payı 2000 yılındaki yüzde 10.8'den 2001 yılında yüzde 12.2'ye yükselmiģtir. Bu artıģın sebebi, ürün yelpazemize kattığımız IBM, Dell, Oki, HCS, Planet ve Philips tüketici elektroniği gibi yeni ürünlerin yanısıra, tedarikçi ve müģterilerimizin Ģirketimizin sermaye yapısı ve hizmet kalitesi ve sürekliliğine artan güvenine bağlanabilir. Ürün yelpazemizin geniģlemesi 2002 yılında yeni markalarla devam edecektir. (*AraĢtırma kuruluģu International Data Corporation Türkiye'nin 2001 yılı Pazar tahminidir.) TARĠH:14/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin ürünleri, kobiline.com web sitesi içerisinde açılan "Teknoloji Mağazası" üzerinden KOBĠ'lere pazarlanmaya baģlanmıģtır. imiz böylelikle, Türkiye ekonomisi içinde en büyük büyüme potansiyeline sahip olan KOBĠ'lere daha etkin olarak ulaģabilecektir. "Kobiline Teknoloji Mağazası" nın teknolojik ve lojistik altyapısı tamamen Arena Bilgisayar, tarafından sağlanmıģtır. Bu mağazadan satın alınan tüm ürünler, Türkiye'nin her yanındaki Arena bayileri tarafından hizmeti ile birlikte tüketiciye teslim edilecektir. Kobiline.com, Koç Holding Bilgi Grubu ve Microsoft Türkiye nin liderliğinde küçük ve orta ölçekli iģletmelere yönelik oluģturulan ve "içerik ve servisler bütünü" olarak faaliyet gösteren bir iģ portalıdır. Amacı, KOBĠ'lerin iģlerini geliģtirmelerine yönelik, bilgi paylaģımı ve ticareti kolaylaģtıracak bir ortam hazırlamaktır. TARĠH:16/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

5 TARĠH:22/01/2002 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, dünyanın önde gelen sabit disk üreticilerinden Western Digital Corporation'la distribütörlük anlaģması imzalamıģtır. Sabit disk, Türkiye bilgisayar pazarında yaklaģık yüzde 65'e yakın pazar payı bulunan montaj bilgisayarların montajında ana girdi parçası olarak ve mevcut bilgisayarların kapasitesinin geniģletilmesinde kullanılmaktadır. imiz, 2002 yılında 3.5 milyon dolar tutarında Western Digital ürünü satmayı hedeflemektedir. Western Digital'ın yanısıra, Arena, dünyanın önde gelen sabit disk ve veri depolama ürünleri üreticileri Seagate Technology'nin Premium Partner'ı ve Maxtor Corporation'un kanal ortağıdır. Bu üç marka, Türkiye sabit disk pazarının % 85'ine hitap etmektedir. Western Digital'ın ürünleri, bilgisayarların yanısıra, teknolojinin geliģmesiyle birlikte, baģta televizyon olmak üzere, video ve ses kayıt cihazları ve günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazın içerisinde veya yanında kullanılarak yeni pazarlarda da geniģlemeye baģlamıģtır. Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, dünyanın en önde gelen taģınabilir bilgi depolama cihazları üreticisi Iomega Corporation'un (San Diego, California) Türkiye'deki tek distribütörü olmuģtur. Iomega'nın ürünleri; gittikçe yaygınlaģan el bilgisayarları, notebook, digital fotoğraf makinası ve digital müzikçalar gibi taģınabilir cihazların ürettiği veya kullandığı bilgilerin depolanması, yedeklenmesi ve sistemler arasında paylaģılmasına pratik ve ucuz çözümler sunmaktadır. Iomega markasının katılmasıyla birlikte, Arena, bilgi depolama pazarının en hacimli segmenti olan alt uçtaki ihtiyaçların tümüne eksiksiz cevap verebilecektir. Iomega ürünleri, Türkiye'nin her yanındaki teknoloji noktaları, satıģ mağazaları ve bilgisayar Ģirketleri tarafından perakende ve diğer ürünlerin içinde bütünleģik olarak tüketiciye sunulacaktır. SözleĢme, Iomega Corporation'un Avrupa merkezi; Iomega International, S.A. (12 Avenue des Morgines, 1213 Petit Lancy, Cenevre, Ġsviçre) ile imzalanmıģtır. SözleĢme, sevk tarihinden itibaren 13 hafta süresince Arena'nın stoğunda satılmadan kalmıģ ve sipariģ verilmiģ (yoldaki) ürünlerde meydana gelebilecek fiyat düģüģlerine karģı Arena lehine koruma sağlamaktadır. SözleĢmenin süresi 1 yıldır ve taraflar, sebepli veya sebepsiz, 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak sözleģmeyi sona erdirebilmektedirler. SözleĢmede tutar bulunmamaktadır. TARĠH:31/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Basında hakkımızda çıkan haberlere istinaden açıklamadır. Toshiba'nın notebook ürünlerinin dağıtıcısı olmak üzere ilgili Ģirketin yetkilileriyle görüģmelerimiz sürmektedir. Mevcut durumda, Toshiba ürünlerini TNB Bilgisayar Sistemleri A.ġ. üzerinden tedarik etmekteyiz. TARĠH:06/02/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu:Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Mevcut satıģ modelimize bir alternatif olarak, nihai tüketicinin doğrudan stoklarımıza eriģip ürün satın alabildiği adlı internet sitemiz devreye girmiģtir. Bu sistemle alınan sipariģler Türkiye'nin her yanına yayılmıģ bayilerimize yönlendirilecek ve tüketiciye teslim edilecektir. Bu sistem sayesinde, ürünlerimizi kitlelere daha etkin ve ekonomik olarak ulaģtırmanın yanısıra, bundan önce uygulaması zor ve pahalı olan birey veya kurumlara özel satıģ koģulları uygulamamız mümkün olacaktır yılında yatırımına baģladığımız ve Ģirketimizin tüm süreçlerini yeniden tanımladığımız altyapı çalıģmasının bir sonucu olan bu sistem, müģteri iliģkileri, müģteri sadakati ve karlı satıģları arttırmayı hedeflemektedir. Tüketiciyle birebir temas eden bu satıģ kanalı bayilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte yeni iģ modelleri uygulayarak rekabette farklılaģmamızı sağlayacaktır. tüketici tarafından sipariģ edilen ve ödemesi alınan ürünlerin belirli bir hizmet standardıyla tüketiciye ulaģtırılması için, tüm illeri kapsayan 390 bayimizle hizmet seviye sözleģmesi imzalanmıģtır. Bu hizmet teģkilatını zaman içerisinde büyütmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu satıģ modeli, klasik internet satıģ sitelerinden farklı olarak tüm üyelerinin kara ortak olduğu geniģ bir pazarlama ve hizmet ağı tarafından desteklenmektedir. TARĠH:08/02/2002

6 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, dünyanın önde gelen bilgisayar ve yazılım üreticilerinden Palo Alto, California merkezli Sun Microsystems Inc. le distribütörlük sözleģmesi imzalamıģtır. Yapılan anlaģma sonucunda Arena, Sun Microsystems in Türkiye deki tek dağıtım kanalı olmuģtur. Sun Microsystems in ürünlerinin satıģı için Ģirketimizde yeni bir departman kurulacaktır. Bu departman, geniģlemekte olan network ürün grubumuzla birlikte KOBĠ ve büyük kurumların bilgi iģlem ihtiyaçlarına uzman çözümler sunacaktır. Bayi teģkilatımız tarafından yaygın olarak satılacak Sun Microsystems ürünlerinin 2002 yılında Ģirketimize 8 milyon dolar ek satıģ getirmesini hedefliyoruz. Sun Microsystems; bankacılık, internet servisleri, elektronik ticaret, savunma baģta olmak üzere kesintisiz bilgi iģlem hizmeti gereken ortamlar için güvenilir donanım, iģletim sistemi ve veri depolama çözümleri sunmaktadır. Ġnternet ve ağ teknolojilerinin yaygınlaģmasında önemli rol oynayan Java teknolojisi de Sun Microsystems in ürünüdür. Sun Microsystems Inc. le 1 yıl süreli ve kendiliğinden yenilenen anlaģmada bedel belirtilmiģtir. TARĠH:18/02/2002 Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz telefon ve faks numaraları değiģmiģ bulunmaktadır. Yeni telefon numaramız ve yeni faks numaramız olmuģtur. TARĠH:12/03/2002 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, NETAS HZNDR SERVE ARAT BANVT BFREN DOGUB EPLAS EGPRO EMKEL ERSU FVORI KLMSN KOTKS MNDRS METAS PENGD TBORG YATAS TARĠH:12/03/ tarih ve 1168 sayılı genel mektup uyarınca, hisse senetleri Borsa'da iģlem gören Ģirketlerin geçici vergi beyannameleri ekinde vergi dairelerine sunulan mali tablolarını en geç tarihine kadar kapalı zarf içinde Borsa'ya teslimi hususunda Borsamız düzenlemelerine uymayan Ģirketler ile ilgili; a) tarihi itibariyle beyanname eki mali tablolarını Borsamıza göndermeyen (bir sonraki iģgünü olan tarihinde gönderilmiģtir) ve sözkonusu tarihte hisse senetlerinin iģlem sıraları açık olan Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile NetaĢ Northern Electric Telekomünikasyon A.ġ. nin, b) Beyanname eki mali tablolarını süresinde ancak faksla gönderen Ģirketlerden, daha önce kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine aykırılık nedeni ile yaptırım uygulandığı tespit edilen Haznedar Refrakter Sanayii A.ġ., Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.ġ., Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ., Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.ġ., Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ., Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.ġ., Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.ġ., Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Emek Elektrik Endüstrisi A.ġ., Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.ġ., Favori Dinlenme Yerleri A.ġ., Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.ġ., Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.ġ., Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ., MetaĢ Ġzmir Metalurji Fab. A.ġ., Penguen Gıda Sanayi A.ġ., T. Tuborg Bira ve Malt San. A.ġ. ve YataĢ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.ġ. nin ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin Borsa Kotundan Çıkarma ġartları veya Çıkarmayı Gerektiren Durumlar baģlıklı 16. maddesinin e bendi uyarınca yazılı olarak uyarılmalarına ve konunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiģtir. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazar günü saat 15:00 de Ġstanbul Cad. No:96, Kemerburgaz, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:26/03/2002

7 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ürünlerimizin Ģehir içi ve Ģehirlerarası müģterilere nakliyesi, müģteriye teslimi, depolanması ve ticari alacaklarımızın Ģirketimiz adına elden tahsil edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla TNT Cargotech Ģirketiyle dıģ kaynak (outsourcing) sözleģmesi imzalanmıģtır. Hizmetlerin ücretlendirilmesini, alınan hizmet seviyesine bağlayan sözleģmenin süresi iki yıldır. SözleĢmenin bir parçası olarak TNT Cargotech'in yurt çapındaki lojistik merkezlerinde, Ģirketimizin ürünlerinin stoklandığı cep depolar açılacaktır. Teknoloji sektöründe ilk kez uygulanacak bu hizmet sayesinde Anadolu'daki bayilerimize ürünler daha hızlı teslim edilebilecek ve stok maliyetleri düģürülecektir. TNT Cargotech ile yapılan bu iģbirliği sonucunda Ģirketimizin, müģteri memnuniyetinde önemli geliģme ve önümüzdeki dönemde hızla büyümesini beklediğimiz pazarımızda lojistik yatırım ve masraflarında tasarruf elde etmesi beklenmektedir. TARĠH:01/04/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Betil, Ahmet Umur Serter, Alvi Mazon, Ġzi Kohen, Hakan Koçer ve Turhan Bekir Eskicioğlu nun seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:26/04/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır ilk çeyreğinde faaliyet giderlerimizin net satıģlarımıza oranı, bir önceki dönemdeki yüzde 6.13 oranından yüzde 4.7 ye gerilemiģtir. Bunun nedeni, satıģlarımızdaki yaklaģık yüzde 15 oranında artıģın yanısıra, faaliyet giderlerimizin azaltılmasını hedefleyen çalıģmalarımızın sonuç vermesidir. Bu çalıģmalardan en önemlileri; insan kaynaklarımızın yeniden yapılandırılması, sabit lojistik masraflarının dıģ kaynak kullanımı ile kontrol altına alınması ve bayilerimizin bilgi istekleri ve sipariģlerinin ağırlıklı olarak internet site leri üzerinden karģılanmasıdır. Mevcut durumda, bayilerimizden aldığımız sipariģlerin yüzde 52 sini adlı internet sitesinden almaktayız. Artan müģteri memnuniyetinin yanısıra, ürün yelpazemize son 6 ayda eklediğimiz ürünler satıģ hasılatımız ve pazar payımızın artmasında etken olmuģtur. MüĢteri ve ürün karlılığına odaklanmamız, önümüzdeki dönemde satıģ karlılığının artmasına yansıyacaktır. TARĠH:29/04/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bayilerimiz ve tüketiciye yönelik olarak verdiğimiz çağrı merkezi hizmetlerimizde artan talebi etkin olarak karģılamak, tedarikçilerimize verdiğimiz hizmetleri daha da çeģitlendirmek ve müģteri iliģkilerimizi geliģtirmek amacıyla telefon sistemimizde ISDN kullanımına geçmiģ bulunmaktayız. Bu sebepten dolayı Ģirket merkezimizin telefon santralı giriģ numarası olarak değiģmiģtir. Telefon sistemimizin ISDN'e geçmesi sebebiyle dolar tutarında yatırım yapılmıģtır. TARĠH:01/05/2002

8 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Türkiye'de bir ilk olarak, Türkiye ĠĢ Bankası ile birlikte geliģtirdiğimiz uygulama ile, adlı internet sitemizden satın alınan ürünlerin ödemesi elektronik havale ile yapılabilmektedir. Tamamen internet üzerinde ve güvenli olarak gerçekleģtirilebilen ödeme, Türkiye ĠĢ Bankası'nda hesabı olan Ģahıs veya Ģirketlerin alıģveriģ ekranını terk etmeden, bankanın interaktif bankacılık sistemine güvenlik aģamasını geçerek girmesi ve gelen özel ekranda sadece onay vermesiyle gerçekleģmektedir. Arena'nın elektronik iģ ve banka ödeme entegrasyonundaki deneyimiyle liderlik ettiği elektronik havale, internet kullanıcılarının alıģveriģlerinde güvenlik endiģesini ortadan kaldıran önemli bir seçenek yaratmaktadır. Kullanıcıya maliyet avantajı da sağlayan bu yöntemin kullanımının ve Türkiye'de liderliğini yaptığımız e-iģ modelinin yaygınlaģmasıyla, faaliyet ve finansman giderlerimizden tasarruf ve müģteri memnuniyetindeki artıģla birlikte pazar payımızda artıģ beklemekteyiz. TARĠH:09/05/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Aralık ayından itibaren Dell marka bilgisayarların bayi kanalımız üzerinden tüketiciye ulaģtırılması modeli baģarıya ulaģmıģ ve Dell Computer tarafından ilgi ve destek görmüģtür. Son yıllarda hızla pazar payı kazanarak en büyük kiģisel bilgisayar üreticisi konumunda olan ve tüketiciye doğrudan satıģ modelini benimsemiģ olan Dell Computer'in dünyada ilk kez olarak ve Türkiye'de Arena'nın liderliğinde uygulayacağı satıģ modeli, basın ve bayilerimize yaygın olarak tanıtılmıģtır. Ġstanbul ve Ankara 'da düzenlediğimiz toplantılara yurdun her yanından bilgisayar Ģirketleri katılmıģ ve büyük ilgi göstermiģtir. Arena olarak, bayilerimizle birlikte; Dell'in taģınabilir ve alt uç bilgisayarlarını küçük boy Ģirketler ve bireysel tüketiciye ulaģmayı ve Dell'in Türkiye'deki toplam satıģı içerisinde yüzde 60 pay almayı hedeflemekteyiz. Dell Computer, kurumsal Ģirketler ve kamu pazarına diğer kanal ortaklarıyla doğrudan satacaktır. Dell marka bilgisayarların Türkiye'de Arena bayileri üzerinden tüketiciye satılması modeli, Ģirketimizin pazardaki konumuna ve sektörümüzün her katmanının karlılığına önemli katkılarda bulunacaktır. TARĠH:23/05/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. adlı web sitemiz, Altın Örümcek Web YarıĢması'nda Türkiye'nin En Ġyi Kurumdan Kuruma (B2B) Sitesi seçilerek ödüllendirilmiģtir yılı Kasım ayından beri hizmette olan sitemiz, bayilerimize sağladığı iģ yapma kolaylığının yanında, yarattığı tasarruf ve yaygın bir bayi ağına etkin olarak hizmet vermemize imkan vererek, karlılığımızda yüzde 15'e varan artıģ sağlamıģtır. Kasım 2000/Nisan 2002 arasında sitemiz üzerinden, artan trendle 25 milyon dolara yakın satıģ gerçekleģmiģtir. Sitemiz 2400 bayimiz tarafından aktif olarak kullanılmakta ve sipariģlerimizin adet olarak yüzde 52'si, ciro olarak %26'sını buradan almaktayız. Microsoft, Doruknet ve PC Magazine Türkiye tarafından düzenlenmiģ olan 1. Altın Örümcek Web YarıĢmasında değerlendirme 14 kiģilik jüri tarafından yapılmıģ ve sonuçlar 22 Mayıs 2002 gecesi düzenlenen ödül töreninde açıklanmıģtır. Aynı yarıģmada, adlı sitemiz de en iyi kurumdan tüketiciye(b2c) sitesi dalında dereceye girmiģtir. Bu sitemiz, tüketiciden gelen talebi satıģa dönüģtürmesi ve otomatik olarak Türkiye'nin her yanında tüketiciye en yakındaki bayimize yönlendirmesi özelliğiyle tek örnektir. Teknoloji ürünlerini tüketiciyle etkin olarak buluģturan, tedarikçi ve bayilerimize değer katan bu önemli hizmet aracımızı geliģtirmek üzere yatırımlarımız devam etmektedir. TARĠH:05/06/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ortaklarından Turhan Bekir Eskicioğlu sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini Borsa'da bir yıl içinde satmak istediğini bildirmiģtir. TARĠH:27/06/2002

9 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz ile Koç Bryce Teknoloji Eğitim Hizmetleri arasında yapılan bir anlaģma ile bayilerimiz, Koç Bryce'ın bilgi teknolojileriyle ilgili eğitim hizmetlerini Türkiye'nin her yanındaki müģterilerine satabilecektir. Yazılım ve donanım ürünlerinin iģletmelerde etkin kullanımı ve insan kaynaklarının verimliliğin yükseltilmesini hedefleyen eğitim hizmetleri, global rekabetin ve maliyetlerin artmasıyla birlikte her geçen gün önem kazanan ve büyüyen bir pazar haline gelmektedir. Arena ve Koç Bryce iģbirliği, hizmet ürünlerinin paket halinde ve yaygın olarak kullanıcılara ulaģtırılmasının ilk örneklerinden biri olması ve pazara liderlik etmesi açısından önem taģımaktadır. Yapılan anlaģma sonucu, Koç Bryce'ın ürünleri Arena üzerinden, 4.300'den fazla bayi tarafından Türkiye'nin her yanında aktif olarak pazarlanarak, pazardaki potansiyel etkin bir Ģekilde değerlendirilecektir. Eğitim ürünleriyle birlikte, hizmet ürünleri, Ģirketimiz ve bayilerimiz tarafından standartlaģmıģ paketler halinde yaygın olarak satılmaya baģlanacaktır. Bu sayede, bayilerimiz, tüketiciye ürünle birlikte yüksek katma değer içeren ve kazançlı çözümler sunabileceklerdir. Eğitim ürünlerinin sipariģi, Ģirketimizin ve adlı web sitelerinde, yeni bir ürün kategorisi olan hizmet ürünleri kapsamında online olarak verilebilmektedir. Koç Bryce, Koç Grubu ve Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren John Bryce Training'in bilgi teknolojileri eğitimi alanında güçlerini birleģtirme kararı sonucu 2001 yılında kurulmuģtur. Yazılım, donanım ve uygulama metodojileri konusunda geniģ bir yelpazede eğitim programları olan Ģirket, klasik sınıf eğitimlerinin yanısıra, uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim ile sınıf eğitimleri tekniklerinin birleģiminden oluģan "b learning" ürünlerini de Türkiye pazarına sunmaktadır. Arena ve Koç Bryce iģbirliği, günü yapılacak bayi toplantısıyla tanıtılacaktır. TARĠH:10/07/2002 DOHOL EREGL GLMDE LINK YATAS Sermaye Piyasası Kurulu'nca daha önce hakkında borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda sürekli olarak iģlem yapma yasağı getirilen Abidin Temel'in sahibi olduğu hisse senetleri ile ilgili olarak tarihinde Sayılgan Menkul Değerler A.ġ. nden gelen yazı aģağıya çıkarılmıģtır. "BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kanunu'nun tarih, 16/436 sayılı kararı çerçevesinde aģağıda dökümü bulunan tarihli, OFD/ sayılı yazısı ile Kurul kaydına alınan ve satıģ izni verilen hisse senetlerinin satıģı yapılacağından gereğini arzederim. in Adı Nominal Değer (TL) Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ Doğan ler Grubu Holding A.ġ Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ Global Menkul Değerler A.ġ Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.ġ YataĢ Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.ġ TARĠH:08/08/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuz, Genel Müdür Hakan Koçer'in görevinden ayrılması ve Murahhas Aza olarak görev yapan kurucu ortağı Ġzi Kohen'in Genel Müdür olarak atanmasına karar vermiģtir. TARĠH:09/09/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ortaklarından Hakan Koçer sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini ĠMKB'nda satmak için SPK'na tarihinde baģvurduğunu bildirmiģtir. TARĠH:28/11/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz elektronik iģ modeline yaptığı yatrırımların bir ürünü olarak Kasım 2000 de bayilerimizin hizmetine soktuğu internet sitesi pencere.com üzerinden, sipariģlerinin %58 ini alma ve satıģ cirosunun %26 sını gerçekleģtirme seviyesine ulaģmıģtır. Geçtiğimiz 12 aylık dönemde pencere.com üzerinden

10 TARĠH:12/12/2002 ulaģtığımız satıģ cirosu 29 milyon dolar olmuģtur. Ekim 2002 sonu itibariyle, bilgisayar Ģirketi ve bunların den fazla çalıģanının bireysel olarak üye olduğu pencere.com, bayilerimize maliyet ve iģgücünden tasarruf edebilmeleri, bilgiye etkin eriģim, hız ve zaman kazanarak müģterilerine daha kaliteli hizmet ulaģturabilmelerine olanak vermektedir. Bilgisayar Ģirketleri, bu avantajlar sayesinde, teknoloji ürünlerini Ģirketimizden tedarik etmeyi tercih etmektedirler. Pencere.com un bir parçası olduğu ArenaOpen adlı elektronik iģ plartformumuz, sağladığı faaliyet verimliliği sayesinde Ģirketimizi rekabette faklılaģtırmaktadır. Bu yatırım, Türkiye de teknoloji pazarının hızlı bir büyümeye gireceğini umduğumuz önümüzdeki dönemlerde, sağlayacağı müģteri ve tedarikçi memnuniyeti ve tasarrufla ortak değerimize önemli katkılarda bulunacaktır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz ile, Network Associates Inc. (merkezi California Santa Clara) arasında distribütörlük anlaģması imzalanmıģtır. Network Associates (NAI), kurumsal ve bireysel bilgisayar ağları ve internette ağ güvenliği, virüs koruması ve eriģim denetimi teknolojileri çözümlerinde dünyanın lider firmasıdır. Ġnternet le birlikte, kullanımı neredeyse vazgeçilmez hale gelen bilgisayar ağları; kiģi ve kurumların güvenlik ve eriģim denetimi gerekliliğini ortaya çıkartmıģtır. imiz, Network Associates in ürünleriyle, özellikle KOBĠ ve bireysel pazarda hızla ortaya çıkan bir ihtiyaca hitap edecektir. Arena nın geliģmekte olan ağ teknolojileri ve yazılım iģ kollarını tamamlayacak olan NAI ürünleri, müģterimiz olan bilgisayar Ģirketlerinin müģterilerine sunduğu hizmetleri de çeģitlendirerek, Ģirketimize, bayilerimize ve NAI ye büyük artı değerler kazandıracaktır. TARĠH:08/01/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulu üyemiz Hakan Koçer, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiģtir. Ağustos 2002'de Yönetim Kurulu kararıyla Genel Müdürlükten ayrılmıģ olan Hakan Koçer'in istifası Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiģtir. TARĠH: 05/02/2003 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da iģlem görmekte olan Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. (.E) hisse senedinin sırası, Ģirketten gelen 2002 yılı geçici vergi beyannamesi eki olan ve denetimden geçmemiģ tarihli gelir tablosunun Borsa Günlük Bülteni nde yayınlanarak duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seansta saat 10:56:39 da geçici olarak iģleme kapatılmıģtır. Hisse senedinin sırası, gelir tablosunun tarihli Günlük Bülten de yayınlanmasını müteakip tarihinden itibaren yeniden iģleme açılacaktır. TARĠH:28/02/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz aleyhine, CHS Finanse SA Ġflas Özel Ġdaresi, Cenevre tarafından, Ġstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/32 sayılı dosyası ile durdurulan "Ġflas Yolu Ġle Haciz" davası ile ilgili olarak "Ġtirazın Kaldırılması" davası açılmıģtır ,-TL alacaklı olduğu iddası ile, davacı müflis Ģirketin (CHS Ġflas Ġdaresi tarafından açılan ve haksız bir icra takibine dayanan bu dava ile ilgili olarak, zamanında ibra alınmıģ olması nedeniyle gerekli savunmanın Ģirket avukatlarımız tarafından yapıldığını ve her halukarda ihtiyatlılık kuralı gereği, bu davaya konu tutar için 2000 yılından itibaren mali tablolarımızda karģılık ayrılmıģ olduğunu ve durumun 2001 ve 2002 yılları denetim raporlarında yer aldığını yasal bilgi verme vecibesi gereği bilgilerinize arz ederiz.

11 TARĠH:03/03/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Cumartesi günü saat 15:00 de Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:10/03/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin 7 Mart 2003 yılında duyurulmuģ denetlenmiģ mali tablolarını müteakip "kamuyu aydınlatma" amacıyla, 2002 mali yılı sonuçlarımızla ilgili açıklamamız aģağıdadır. imizin Ağustos 2002 ayındaki yönetim değiģikliğinden sonra giriģtiğimiz yeniden yapılanma çalıģmaları olumlu sonuçlarını vermiģtir. Son çeyrekte artan satıģ hasılatı, karlılık ve faaliyet verimliliği 2002 yılı 12 aylık denetlenmiģ mali tablolarımıza yansımıģtır. Bütün bunların sonucu olarak milyon TL net dönem karı ve hisse baģına TL kar elde edilmiģtir. YapılmıĢ olan yeniden yapılanma çalıģmaları Ģunlardır (karģılaģtırmalar, 2001 yılının 12 aylık dönemiyle yapılmıģtır) 1) Tüm departmanlar müģteri odaklı hale getirilmiģtir. Tüm müģterilerle çalıģma koģulları karģılıklı iyileģtirilmiģ, ürün karıģımı içerisindeki karlı ürünlerin satıģı artırılmaya çalıģılmıģtır. Özellikle karlı müģterilere odaklanılmıģ ve bu müģterilerle yapılan iģ hacminin artırılması sağlanmıģtır. Bunların yanısıra, hizmet çeģitliliği ve kalite seviyesinin de artırılması sonucunda ilerletilen müģteri memnuniyeti sonucunda, Ģirketimizin satıģ hasılatında % 70, aktif müģteri sayısında % 11 artıģ meydana gelmiģtir. 2) Ürün yönetiminin satıģ ve finans yönetimleriyle birlikte daha sıkı çalıģması için ortam yaratılmıģtır. Bunun sonucunda, stok devir hızı artırılmıģ, yaģlı stoklar azaltılmıģ ve iģletme sermayesi daha verimli kullanılır hale getirilmiģtir. Tedarikçilerle geliģtirilen iģbirlikleri sonucu daha iyi çalıģma koģulları elde edilmiģtir. Ürün yelpazesi, verimlilikler ve pazardaki değiģimlere uygun olarak gözden geçirilmiģ, gelecekteki pazar konumumuza yönelik olarak yeni ürünlerin pazara sunulmasında liderlik edilmiģtir. 3) Faaliyet giderleri kontrol altına alınmıģ ve verimlilik artırılmıģtır. DıĢ kaynak kullanımı geliģtirilmiģ, Ģirket içi ve dıģı süreçler iyileģtirilmiģtir. Bunun sonucunda, satıģ hasılatı önemli ölçüde artmıģ olmasına rağmen faaliyet giderleri sabit tutularak, net satıģa oranı % 7.6'dan % 4.2'ye indirilmiģtir. Verimliliğin artmasında en büyük etken, 2000 yılında yapılmıģ olan elektronik iģ altyapısı yatırımıdır. Bu altyapı sayesinde yılın son dönemlerinde, sipariģlerin % 61'i internet üzerinden alınabilmiģ ve tüm süreçler 24x7 olarak tedarikçi ve bayilerin kendi kendileri kullanabilecekleri hale getirilmiģtir. Ülkemizin ve Ģirketlerin iç ve dünya pazarlarında artan rekabete ayak uydurması için bilgi teknolojilerinin kullanılması vazgeçilmezdir. Tüm pazarları etkileyen ekonomik koģulların düzelmesiyle birlikte, kurum ve bireylerin teknoloji ürünlerine olan talebi katlanarak artacaktır. imizin içinde bulunduğu teknoloji pazarındaki rekabet, tedarikçi ve müģteriler nezdinde hizmetle farklılaģarak tercih edilmenin sürdürülmesine dayanmaktadır. Arena Bilgisayar, benzersiz vizyonu ve iģ hacmi büyüdükçe verimliliğe katkısını ispat eden yatırımları sayesinde rekabet çıtasını hergün daha yükseğe taģımaktadır. TARĠH: 18/03/2003 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ., DOGUB Doğusan Boru San. ve Tic. A.ġ. ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin geçici vergi beyannamesi GRNYO ekinde vergi dairesine ibraz ettikleri mali tablolarını Borsa ca belirlenen usule aykırı göndermeleri nedeniyle, Genel Yönetmelik in 47. ve Kotasyon Yönetmeliği nin 16/e maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarılmalarına ve konunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:21/03/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu kararı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz, 2002 yılı Faaliyet Döneminde sağladığı vergi sonrası milyon TL tutarındaki safi karın dağıtımı ile ilgili olarak tarihinde toplanacak Ortaklar Genel Kuruluna aģağıdaki önerileri sunmaya, 1. Ana SözleĢmemizin 14. maddesi gereğince %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, 2. Ortaklarımızın maliki bulundukları hisse senetlerinin 2002 yılı kar payı kuponları karģılığı dağıtılmak üzere milyon TL (%32,5 oranında ve 1000 TL nominal bedelli beher hisseye 325 TL) net temettü ayrılmasına, bu kar payının Ģirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili mevzuatı uyarınca nakden, hisseleri nisbetinde verilmesine, yılında e borçlu görünen ortaklara, kar paylarının dağıtımı sonrasında alacaklarının

12 TARĠH:24/03/2003 borçlarına mahsup edilmesinin önerilmesine, 4. Ortaklara dağıtılacak kar payı toplamı üzerinden T.T.K. 463/3 maddesi uyarınca %10 oranında 2. Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, 5. Bütün bu ayrım ve dağıtımlardan sonra bakiye kalan kısmın Olağanüstü Ġhtiyat olarak ayrılmasına, 6. Ortaklarımıza nakden dağıtılacak kar payının tarihine kadar dağıtılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine, 7. Yönetim Kurul umuzun kar dağıtım teklifinin ilgili makamlara bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiģtir. tarafından gönderilen dağıtılacak temettü tablosunda dağıtılacak kar payının brüt tutarının milyon TL (%34,39 oranında, TL nominal değerli beher hisse senedine 343,9 TL) olduğu belirtilmiģtir. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, ana sözleģmenin 14. maddesi gereğince 2002 yılı karından %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, Ģirket ortaklarının maliki bulundukları hisse senetlerinin 2002 yılı kar payı kuponları karģılığı dağıtılmak üzere brüt milyon TL (%34,39 oranında, TL nominal değerli beher hisse senedine 343,9 TL), net 650 milyar TL (%32,5 oranında ve 1000 TL nominal değerli beher hisse senedine 325 TL) nakit kar payının tarihine kadar dağıtılmasına, 2002 yılında Ģirkete borçlu görünen ortaklara kar paylarının dağıtımı sonrasında alacaklarının borçlarına mahsup edilmesine, ortaklara dağıtılacak kar payı toplamı üzerinden T.T.K. 463/3 maddesi uyarınca %10 oranında 2. Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, bütün bu ayrım ve dağıtımlardan sonra bakiye kalan kısmın Olağanüstü Ġhtiyat olarak ayrılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Umur Serter, Mehmet Betil, Ġzi Kohen ve Alvi Mazon un seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 09/04/2003 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. () nin, ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin Bilgi Verme Yükümlülüğü baģlıklı 18/A maddesinin (i) bendi gereği toplantının yapıldığı gün gönderilmesi gereken, tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararları gecikmeli olarak tarihinde birinci seans sırasında Borsamıza göndermesi nedeniyle, Genel Yönetmelik in 47. ve Kotasyon Yönetmeliği nin 16/d ve 16/e maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarılmasına ve konunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:29/04/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin merkezi olan Ġstanbul Ġli Dereboyu Cad. No:39/B Mecidiyeköy/Ġstanbul adresinde merkeze bağlı olarak ve merkezden yönetilmek üzere Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. Mecidiyeköy ġubesi ünvanında 1 Mayıs 2003 tarihinden itibaren Ģube açılmasına karar verilmiģtir. TARĠH:02/05/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. 1 Mayıs 2003 tarihinde 31 Mart 2003 ve 31 Mart 2002 karģılaģtırmalı mali tabloları ve 31 Mart 2003 tarihli mali tabloların ilgili dipnotları tarafınıza ulaģtırdık. ( tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıģtır.) Ekte yapmıģ olduğumuz değiģikliği içeren disket ve 2 adet orjinal nüsha sadece Dipnotları kapsamaktadır. 31 Mart 2003 mali tabloları ve dipnotlarında hiçbir değiģiklik yapılmamıģ olup, değiģiklik sadece 31 Mart 2002 dipnotlarının 31 Mart 2003 dipnotlarına karģılaģtırma yapılabilmesi için eklenmesinden ibarettir. Sözkonusu dipnotlar ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:23/05/2003

13 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin %32,50 oranında 2002 yılı net nakit kar paylarının 2002 yılı kar payı kuponları karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra Ģirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiģtir. BaĢvuru Yerleri: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin Genel Müdürlük Levent/Ġstanbul, Kızılay/Ankara ve Ġzmir Ģubeleri. TARĠH:23/05/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin kar payına iliģkin ek açıklaması aģağıya çıkarılmıģtır tarihinde ĠMKB Günlük Bülteni nde yayınlanmıģ olan 2002 yılı kar dağıtımı duyurumuzda; dağıtılacak temettü tutarının brüt milyon TL (34,39 oranında, TL nominal değerli beher hisse senedine 343,9 TL), net milyon TL (%32,5 oranında ve TL nominal değerli beher hisse senedine 325 TL) olarak açıklamıģtık. Gelir Vergisi Kanunu No:193 Geçici Madde 62 (b) bendinde kurumlar vergisinden istisna edilmiģ kazançların dağıtımı halinde tevkifata tabi olmayacağı belirtildiğinden, dağıtacağımız kar payının net tutarı ile brüt tutarı birbirine eģit ( milyon TL) olacaktır. Bunun sonucunda tarihindeki duyurumuzda belirtmiģ olduğumuz brüt temettü tutarı ile net temettü tutarı arasındaki fark olan milyon TL nin Olağanüstü Yedeklerimize ekleneceğini bilgilerinize sunarız. TARĠH:26/05/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ortaklarından Hakan Koçer sahibi olduğu TL nominal değerli değerli hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiģtir. TARĠH: 03/06/2003 TAKASBANK A.ġ. HABERĠ: Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin 29/05/2003 tarihinde baģlayan % 32,5 oranında temettü dağıtım iģleminde, ilgili tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına 03/06/2003 tarihinde alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:04/06/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Capital Dergisi'nin düzenlediği Türkiye'nin E-DönüĢüm Liderleri yarıģmasında Ģirketimiz biliģim dalında 2.'liğe layık görülmüģtür. Amacı, Ģirket faaliyetlerini elektronik-iģ ortamına taģıyan Ģirket ve yöneticileri ödüllendirerek teģvik etmek olan yarıģma, Capital Dergisi ve Siemens Business Services Türkiye Ģirketi tarafından ortaklaģa düzenlenmiģ ve baģvuran 80'e yakın Ģirketi bağımsız bir jüri değerlendirmiģtir. imiz, faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini arttırmak amacıyla 2000 yılından itibaren elektronik iģ stratejisini uygulamaktadır. ArenaOpen adını verdiğimiz bu stratejimiz, Bilgi Teknolojileri sektöründe; bayi ve uluslararası tedarikçilerin satıģ, tüketicinin ise satın alım Ģekillerini değiģtirerek ve lojistik ve finans kuruluģları gibi hizmet sağlayıcılarını da tüm süreçlere dahil ederek sektörü yeniden yapılandırmaya teģebbüs etmektedir. Rekabetin tüm sektörlerde arttığı bir süreç içerisinde, uyguladığımız bu strateji, Ģirketimizin pazardaki konumunun geliģmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. TARĠH:19/06/2003

14 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ġstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi C Blok No:3 YeĢilköy/Ġstanbul adresinde faaliyet gösteren Arena Bilgisayar Sanayi Ticaret A.ġ. Serbest Bölge ġube'nin adresi; Ġstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi Plaza Binası No: YeĢilköy/Ġstanbul olarak değiģmiģtir. 19 Haziran 2003 tarihinde Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve ilanı için baģvuruda bulunulacaktır. TARĠH:27/06/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır yılının ilk yarısında Ģirketimizin satıģ hasılatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 34 oranında büyümüģtür. TARĠH:28/08/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imizin 2003 yılı toptan satıģ hedefi gözden geçirilerek 200 Milyon USD'ye artırılmıģtır. Yılın 2. yarısındaki satıģ hasılatımızın milyon USD olarak 1. yarının yüzde 35 üzerinde gerçekleģmesini beklemekteyiz. Bu gözden geçirmedeki ana etken, yılın ilk yarısında gerçekleģmeyen ihalelerin, Kamu Ġhale Kanunu'nun kesinleģmesiyle birlikte yılın son 4 ayında gerçekleģme ihtimalinin yükselmesidir. Bu satıģ hasılatına ulaģınca, Ģirketimizin pazar payının geçmiģ seneye oranla yüzde 1 artarak yüzde 14'e ulaģmasını beklemekteyiz yılındaki satıģ hasılatı büyümemizin yüzde 30 oranında gerçekleģmesini beklemekteyiz yılının 2. yarısındaki brüt kar marjımızın yüzde 5.5'a yükselmesi ve faaliyet giderlerimizin ciromuzun yüzde 3.5'una düģmesi sonucu esas faaliyet karımızda yıl ortalamasında yaklaģık yüzde 1 artıģ beklemekteyiz. TARĠH:03/09/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ortaklarından Hakan Koçer sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini ĠMKB'de sattığını bildirmiģtir. TARĠH:03/09/2003 TCELL Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz, bir bayimiz aracılığıyla, Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.'ne yaklaģık dolar tutarında satılmak üzere bilgisayar donanımının kesin sipariģini almıģtır. Ürünler Eylül ayı içerisinde teslim edilecektir. TARĠH:01/10/2003

15 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz bir bayimiz aracılığıyla bir Türk bankasına satılmak üzere yaklaģık Dolar tutarında LCD monitör kesin sipariģini almıģtır. Ürünler müģteriye 2003 yılı içerisinde teslim edilecektir. LCD (Liquid Crystal Display) monitörler, görüntü kaliteleri, sağlığa zarar vermemeleri ve az yer kaplamaları nedeniyle kurumsal ve bireysel kullanımda her geçen gün daha fazla tercih edilerek tüplü monitörlerin yerini almaktadır. DönüĢüm, hem eski monitörlerin değiģtirilmesi hem de yeni bilgisayarların LCD monitörle satın alınması Ģeklinde gerçekleģmektedir. imiz, eski tüplü monitörlerin makul bir ücretle geri alınarak LCD monitörlerle değiģtirilmesi için imkanlar sağlayarak bu dönüģümü hızlandırmaya çalıģmaktadır. Dünyanın önde gelen LCD monitör üretcilerinden Philips'in Türkiye distribütörü olan Ģirketimiz, yaygın dağıtım kanalları sayesinde, önümüzdeki dönemlerde hızlanarak devam edecek bu dönüģümden en büyük payı almayı hedeflemektedir. TARĠH:05/12/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz, çeģitli bayileri aracılığıyla, kamu kurumları ve özel sektör Ģirketlerine satılmak üzere yaklaģık dolar tutarında ürün sipariģi almıģtır. Ürünler, markalı kiģisel bilgisayarlar, yazılım, çevre birimleri, bilgisayar bileģenleri ve tüketim malzemelerinden oluģmaktadır ve müģterilere 2003 yılı içerisinde teslim edilecektir. Bu sipariģler ve perakende satıģ yapan bayilerimizden gelen sipariģlerimizle birlikte daha önce duyurduğumuz 200 milyon dolarlık 2003 yılı satıģ hasıla hedefine yakın bir sonuca ulaģılacaktır. Bilgisayar ürünlerinin satıģı istatistiki olarak yılın son çeyreğinde yoğunlaģmaktadır. Bunun sebepleri arasında kamu ve özel Ģirketlerin bütçelerinin harcanmasının yıl sonuna bırakılması, Ģirketlerin hızlandırılmıģ amortismandan faydalanarak vergi planlaması yapması, muhasebe yazılımlarının yeni yılda değiģtirilmesi ve yılbaģı perakende alıģveriģleri sayılabilir. Bu yıl, Kamu Ġhale Kanunu'ndaki değiģikliklerin uygulanmasının yılın son aylarına kalması nedeniyle kamu Ģirketlerinin satın almaları Aralık ayında yoğunlaģmıģtır. Uygulamanın henüz oturmaması nedeniyle bu yıl içerisinde sonuçlanmamıģ birçok satınalmanın 2004 yılında gerçekleģeceğini tahmin ediyoruz. TARĠH:16/12/2003 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile ilgili olarak Hakan Koçer in tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Ġlgi: tarihli ve OFD/868 sayılı yazınız. Ġlgi yazınızla satıģ izni verilen Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ.'ne ait TL nominal değerli hisse senedimin tamamını ĠMKB'nda satmıģ bulunmaktayım. TARĠH:02/01/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Cem AĢık kendi isteğiyle görevinden ayrılmıģ ve bu göreve Tarık Tüzünsü atanmıģtır yılında doğan Tarık Tüzünsü, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Bölümü mezunudur. Tüzünsü, 1996 yılında Ģirketimizde ürün müdürü olarak iģe baģlamıģ olup, 1999 yılından bugüne kadar PC BileĢenleri SatıĢ ve Pazarlama Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmüģtür. TARĠH:08/01/2004

16 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz 2003 yılının dördüncü çeyreğinde 102 trilyon TL satıģ hasılası gerçekleģtirerek yılı toplam 306 trilyon TL satıģ hasılası ile kapamıģtır. 206 milyon dolara karģılık gelen bu hasıla, hedeflemiģ olduğumuz 200 milyon doların üzerinde gerçekleģmiģtir. SatıĢ hasılası önceki yılla kıyaslandığında; TL bazında yüzde 28, dolar bazında ise yüzde 33 oranında büyüme gerçekleģmiģtir. Aralık ayında 35 milyon dolar satıģ hasılası gerçekleģmiģtir. Geçtiğimiz yılın aynı ayıyla kıyaslandığında dolar bazında yüzde 73 oranında gerçekleģmiģ olan büyümede en önemli etken, yılın son haftalarında özellikle KOBĠ ve perakende satıģ kanallarından almıģ olduğumuz sipariģler olmuģtur. Aralık ayında uyguladığımız satıģ ve ürün yönetimi politikaları sayesinde hızlı bir stok ve nakit döngü hızı elde edilmiģ ve ayrıca stoklarda gençleģtirme sağlanmıģtır. Bu sonuçların mali tablolarımıza müspet Ģekilde yansımasını beklemekteyiz. TARĠH:13/01/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz Türkiye'nin önde gelen Internet Servis Sağlayıcı'larından Superonline ile iģbirliği yaparak, bu Ģirketin ilk kez kendi markasıyla pazara sunduğu kiģisel bilgisayarların münhasır tedarik ve dağıtımını üstlenmiģtir. Bir yıl süreli kesintisiz Internet hizmeti içeren Superonline PC; avantajlı fiyat, ödeme koģulları ve tanıtım kampanyasıyla desteklenerek Arena'nın Türkiye'nin her yanında bulunan teknoloji noktaları ve bayileri tarafından tüketiciye sunulacaktır. imiz, kurum ve Ģahısların iletiģim, bilgi edinme ve ekonomik yaģamında vazgeçilmez bir yer almaya baģlamıģ olan Internet'in tüm mekanlarda ve her türlü cihaz üzerinden kullanımının yaygınlaģması için edinmeyi kolaylaģtırıcı çözümler sunmaya devam edecektir. TARĠH:19/02/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz ABD dolarını fonksiyonel para birimi olarak kullanmaktadır. Sizden tarafımıza ulaģan Genel Mektup No: 1496 ya istinaden; Bağımsız denetim Ģirketimiz Güney S.M.M.M. A.ġ. nin önerisi ile, imizin mali tablolarının UFRS ye göre düzenlenmesini tercih etmiģ bulunduğumuzu tarafınıza bildiririz. imizin konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. TARĠH:11/03/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın ÇarĢamba günü saat 14:30 da Ġstanbul Cad. No:96 Kemerburgaz, Eyüp, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:16/03/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin günü 14:30 da Ģirket merkezinde yapılacak olan 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın saat 14:30 a ertelendiği bildirilmiģtir. TARĠH:18/03/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz, IBM Türk Limited'le distribütörlük anlaģması imzalayarak IBM'in veri depolama ürünlerini ürün yelpazesine katmıģtır. IBM Total Storage adını verdiği veri depolama ürünleri ile, dünyada ve Türkiye'de üretimi her gün katlanarak artan bilginin depolanma ve yedeklemesi için güvenilir ve ölçeklenebilir çözümler sunmaktadır. Arena'nın pazara sunduğu IBM bilgisayar sistemlerini tamamlayıcı ve değer katıcı niteliği olan veri depolama ürünlerinin Ģirketimizin 2004 yılı satıģ hasılası içerisinde yaklaģık 1 trilyon TL tutarında yer alacağını tahmin etmekteyiz.

17 TARĠH:26/03/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz, Philips'in görüntü projeksiyon sistemlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda anlaģmaya varmıģtır. Distribütörlük sözleģmesi, Ģirketimizle Türk Philips A.ġ. arasında 1 Nisan 2004 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanacaktır. Projeksiyon sistemleri, sunum amacıyla kullanılmasının yanısıra, ev ve halka açık yerlerde görüntülerin büyük ekranlara yansıtılması amacıyla da kullanılmaktadır.son yıllarda bu ürünlerin fiyatlarının düģmesiyle birlikte bu ürünlerin kullanım alanları ve satıģ hacimleri hızla artmaktadır. Philips projeksiyon sistemlerinin 2004 yılı içerisinde Ģirketimiz satıģ hasılatı içerisindeki payı yaklaģık 2 Trilyon TL olacaktır. TARĠH:01/04/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır yılı 1.çeyreğinin sonunda satıģ hasılamız geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla Amerikan Doları bazında yaklaģık yüzde 70 oranında büyüyerek 66 Milyon dolar seviyesinde gerçekleģmiģtir. SatıĢ hasılamızın aynı dönemde TL bazında büyüme oranı ise yaklaģık yüzde 35 olarak 87 Trilyon TL seviyesinde gerçekleģmiģtir. TARĠH:07/04/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz Yönetim Kurulu nun 7 Nisan 2004 tarih ve 2004/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, in Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre belirlenmiģ olan milyon TL 2003 karının, birikmiģ zararlarından tenzil edilmesine ve böylelikle 2003 yılı bilançosunda oluģan milyon TL birikmiģ zararlarının yasal düzenlemelerdeki geliģmelere bağlı olarak Sermaye Düzeltme Farkları Hesabından mahsubunun Olağan Genel Kurul a teklif edilmesine oy birliği ile karar verdiğini bilgilerinize sunarız. TARĠH: 12/04/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: tarihli mali tablolarımızın 14. Dipnotuna iliģikin düzeltme duyurusu tarihi itibari ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmıģ mali tablolarımızın ve bağımsız denetim raporumuzun 14. Dipnotunda SPK tarafından sunumu talep edilen imizin tarihi itibariyle özsermaye kalemlerine iliģkin açıklamalar ve çevirim farkları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Toplam özsermaye grubu içerisinde yeralan BirikmiĢ Zararlar kalemi olan ( ) milyon TL aģağıda detayı verilen tutarlardan oluģmaktadır. Milyon TL Tarihi Değer Özsermaye Çevrim Farkları Toplam Birinci Tertip Yasal Yedekler Ġkinci Tertip Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler ( ) Yedekler GeçmiĢ Yıl Zararları ( ) Net Dönem Karı Toplam ( )

18 Toplam özsermaye grubunun içerisindeki ÖdenmiĢ Sermaye ve Hisse senedi ihraç primi kalemlerinin de tarihi değerleri, özsermaye çevrim farkları, çevrim sonrası toplam değerleri aģağıda belirtilmiģtir. Milyon TL Tarihi Değer Özsermaye Çevrim Farkları Toplam ÖdenmiĢ sermaye Hisse senedi ihraç primi TARĠH: 19/04/2004 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da iģlem görmekte olan Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. (.E) hisse senedinin sırası, Ģirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seans öncesinde geçici olarak iģleme kapatılmıģtır. Hisse senedinin sırası, söz konusu açıklamanın duyurulmasının ardından aynı seansta saat 09:55:00 dan itibaren yeniden iģleme açılmıģtır. TARĠH:19/04/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2003 yılı karının geçmiģ yıl zararlarından mahsup edilmesine, bilançoda yeralan ve SPK nın UFRS21 standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda yer alan birikmiģ geçmiģ dönem zararlarının sırasıyla olağanüstü yedekler, birinci yasal yedek, ikinci yasal yedek ve emisyon priminden kaynaklanan enflasyon farklarından mahsup edilerek kapatılmasına karar verildiği, 1 yil süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Umur Serter, Mehmet Betil, Ġzi Kohen ve Alvi Mazon un, Denetçiliğe Muhsin Hakkı Karagözoğlu nun seçildiği, Bağımsız Denetim KuruluĢu olarak Güney Serbest Muhasebecilik ve Mali MüĢavirlik A.ġ. nin seçilmesi hususunun onaylandığı bildirilmiģtir. Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:21/04/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imizin 2004 yılı satıģ hasılası, önceki yıla göre yaklaģık % 34 büyümeyle 278 milyon ABD Doları olarak hedeflenmiģtir. Pazarda artması beklenen rekabet nedeniyle brüt kar marjımızın yaklaģık % 5 oranında seyretmesi öngörülmektedir yılında faaliyet giderlerinin ciromuza oranının geçmiģ senedeki % 3.5 oranından % 3.1 oranına inmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, esas faaliyet karının % 1.7 den yaklaģık % 1.9 a yükselmesi beklenmektedir. Bu hedeflere, karlı ürün ve kanal segmentlerine odaklanarak ve 2000 yılından beri yatırım yaptığımız ArenaOpen adını verdiğimiz, müģteri bağlılığı ve Ģirket verimliliğimizi arttıran elektronik iģ teknolojimiz sayesinde ulaģmayı planlamaktayız. TARĠH:14/06/2004

19 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz, veri dopalama sistemleri üreticisi EMC Corporation ile distribütörlük anlaģması imzalamıģtır. EMC Corporation sayısal verilerin bilgisayardan bağımsız depolanması ve verinin ömrü boyunca yönetilmesini sağlayan ürün ve çözümlerde dünya lideri konumundadır. EMC ile yapılan anlaģma ile, Ģirketin Clarion ürün ailesi, çözümleriyle birlikte Arena'nın katma değer sağlayan iģ ortakları kanalıyla Türkiye'nin her yanında tüketiciye ulaģtırılması hedeflenmektedir. Bu iģbirliği çerçevesinde EMC ürünlerinin yıllık yaklaģık 1.2 trilyon Türk Lirası satıģ hasılası hedeflenmektedir. EMC ürün yelpazesi, Arena'nın geliģtirmeye odaklandığı veri depolama ürünlerine önemli bir değer katacaktır. Sayısal teknolojinin bilgisayar sistemlerinin yanısıra tüm elektronik cihazların içine girmesiyle birlikte üretilen ve paylaģılan bilgi miktarı hızla artmaktadır. Sayısal verilere, ağlar üzerinden güvenli ve yetkilendirilmiģ olarak ulaģılabilmesi için onu üreten sistemlerden bağımsız olarak depolanması yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. EMC sistemleri, yazılımları ve hizmetleri ile kuruluģların sahip olduğu en önemli değerlerinden olan bilginin paylaģımını, yönetilebilmesini ve korunmasını bağımsız bir platformda sağlar ve kuruluģlara sahip oldukları bilgileri hedefleri doğrultusunda istedikleri Ģekilde ve tümüyle kullanma gücü getirir. EMC sistemleri Massachusetts, North Carolina ve Ġrlanda'da üretilmektedir. EMC, Massachusetts, North Carolina, Hindistan ve Japonya'da AR GE tesisleri ile Avustralya Massachusetts, Ġrlanda ve Japonya'da MüĢteri Destek birimlerine sahiptir. EMC'nin 7 bini Massachusetts'te olmak üzere dünya çapında 20 binden fazla çalıģanı vardır yılında dünya genelinde 6.24 milyar dolar ciro elde eden EMC'nin hisse senetleri New York Borsası'nda iģlem görmektedir. TARĠH: 01/07/2004 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da iģlem görmekte olan Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. (.E) hisse senedinin sırası, Ģirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seansta saat 11:31 de geçici olarak iģleme kapatılmıģtır. Hisse senedinin sırası, açıklamanın duyurulmasının ardından aynı seansta saat 11:45 ten itibaren yeniden iģleme açılmıģtır. TARĠH:01/07/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır yılı ilk 6 ayı sonunda satıģ hasılamız geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla Amerikan Doları bazında yaklaģık % 48 oranında büyüyerek 125 milyon dolar seviyesinde gerçekleģmiģtir. SatıĢ hasılamızın aynı dönemde Türk Lirası bazında büyüme oranı ise yaklaģık % 30 olarak 173 trilyon TL seviyesinde gerçekleģmiģtir. TARĠH:05/08/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz, manyetik ve optik veri depolama medya ürünlerinde dünyanın önde gelen üreticilerinden Imation Corporation'un ürünlerini Türkiye pazarında dağıtmak üzere anlaģmıģtır. Imation'un birkaç megabyte'tan yüzlerce gigabyte'a uzanan farklı veri depolama medya ürünleri; veri oluģturma, güvenlik, iģ devamlılığı, yedekleme ve arģivleme uygulamalarında kullanılmaktadır. Merkezi ABD Minnesota'da bulunan dünyaca ünlü teknoloji Ģirketi Imation Corporation, 2003 yılı raporlarına göre, dünyada 2800 çalıģanıyla 1.16 milyar ABD Doları gelire sahiptir. Ġmation, 50 yılı aģkın süredir veri depolama medya formatlarında geliģtirdiği teknolojiler, iģ ortaklıkları ve vizyonuyla veri depolama endüstrisinin geliģmesinde önemli rol oynamıģtır. Imation ile distribütörlük sözleģmesi önümüzdeki günlerde imzalanacaktır. TARĠH:10/08/2004

20 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz, Sony'nin görüntü projeksiyon ürünlerinin Türkiye distribütörü olmuģtur. Sony Overseas Belçika ile yapılan anlaģma çerçevesinde, Arena'nın bugüne kadar distribütörlüğünü yaptığı Sony LCD monitörler ve optik ürünlere (dvd ve cd yazıcılar) Sony görüntü projeksiyon ürünleri de eklenmiģtir. Sony görüntü projeksiyon ürünleri, KOBĠ'lerden büyük iģletmelere, ev sinema sistemlerinden eğitim uygulamalarına yönelik geniģ bir ürün yelpazesine sahiptir. TARĠH:07/09/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imizle, IBM Türk Limited i'nin ortak görüģleri doğrultusunda Arena'nın IBM PC ürünlerinin (masaüstü ve notebook bilgisayarlar) distribütörlüğüne devam etmemesine karar verilmiģtir. Her iki kurumun da stratejileri doğrultusunda, Arena'nın IBM eserver xseries Sunucular (Intel tabanlı sunucular) distribütörlüğü ise devam edecektir. IBM PC ürünlerinin yılın geri kalan döneminde hedeflemiģ olduğumuz satıģ hasılası yaklaģık 7.5 milyon Amerikan Doları'dır. Son 4 ayda hedeflediğimiz satıģ hasılamızın yaklaģık yüzde 7'sine karģılık gelen bu tutarı, Ģirketimiz kaynaklarını karlı ve stratejik ürünlere odaklanmak suretiyle telafi etmeyi ve pazar konumumuzu ve faaliyet karlılığımızı arttırmayı hedeflemekteyiz. TARĠH:16/09/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imizin, bağımsız dıģ denetim Ģirketi Güney Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından hazırlanan, tarihli bağımsız denetçi raporunun görüģ sayfasının dördüncü paragrafında, Not 14 te açıklandığı üzere ibaresi sehven yer almıģ olup; denetim firması tarafından Not 11 de açıklandığı üzere olarak düzeltilmiģtir. 30 Haziran 2004 tarihi itibari Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiģ mali tablolarımızın onbirinci dipnotunda anlatılmakta olan imiz ve CHS Finance firması arasındaki hukuki ihtilafla ilgili olarak SPK nın talebi üzerine aģağıdaki ek açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüģtür. Sözkonusu hususla ilgili olarak kurulunuzun imizden talep ettiği bilgiler aģağıdaki gibidir: 1. Türkiye de açılmıģ yasal takip, Ġstanbul 8. Asliye Ticaret mahkemesinin 2003/32 E. nolu dosyası ile tarihinde açılan dava, mahkemenin tarihli kararı ile reddedilmiģtir. Karar diğer tarafa tebliğ edilmiģ olup, diğer tarafın temyize baģvurma hakkı vardır. 2. Cenevre Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tarihinde, C/12875/2002 sayılı dosya ile açılan mükerrer davada ise delil toplanma aģaması geçilip karara kalmıģtır. 3. imiz aleyhine açılan yasal takiplerin bir temele dayanılmadığına inanıldığından, konu ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek anapara ve faiz gibi yükümlülükler için 30 Haziran 2004 tarihli bağımsız denetim raporunda herhangi bir karģılık ayrılmamıģtır. TARĠH:17/09/2004 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır tarihi itibariyle UFRS ye göre hazırlanmıģ bağımsız sınırlı denetimden geçmiģ mali tablolar ve ilgili dipnotlardan oluģan sınırlı denetim raporu ile ilgili 16 Eylül 2004 tarihinde kamuya duyurulan Özel Durum Açıklamasındaki düzeltmeler yapılmıģ olup ekteki diskette bilgilerinize sunulmuģtur. Sözkonusu mali tablolar Borsamız internet sitesinde de güncellenmiģtir. TARĠH:12/10/2004

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 ÜÇ AYLIK RAPORU

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 ÜÇ AYLIK RAPORU SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 ÜÇ AYLIK RAPORU BU RAPOR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜKLERĠ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BĠR BELGE OLUP, GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim 3-4 5 Kurumsal

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL,

Detaylı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak-31 Mart 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2011-30.06.2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim 3-4 5 Kurumsal

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır.

TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARĠH: 30/06/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 30.06.1998 tarihli toplantısında aldığı kararla, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. hisse senetleri 02.07.1998 tarihinden itibaren

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur.

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. ÖZBAL ÇELİK BORU Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. a) Raporun Dönemi: 1.1.2011-30.6.2011 Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003 TARİH:23/01/2003 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.01.2003 tarihli yazısı aşağıya Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 175945 Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks No. Tel 0216 325 03 72 - Fax 0216 340 69

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 31 MART 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.04.2009 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.04.2009 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. TARİH:13/02/2009 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 13.02.2009 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin istihdam ettiği personel sayısı ayrılmalar ve bir kısım personelin iģ sözleģmelerinin

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 Ocak-30 Eylül 2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu 1 Ocak-30 Eylül 2011 ġirketimizin 3.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüģüleceği

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 06.03.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 06.03.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. TARĠH :13/01/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin 13.01.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-31.03.2013 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 30.06.2011 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 30.06.2011 FAALİYET RAPORU ġirketimizin, 2011 yılının ilk altı aylık dönemini kapsayan faaliyetlerini

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. ĠletiĢim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına iliģkin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,.

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 4 3

Detaylı

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2011 1. Yarı Finansal Sonuçları 2011 2. ÇEYREK Defy Appliances Ģirketinin satın alınması Beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Kuzey Afrika nın negatif etkisine rağmen, gelirlerde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2010 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2010 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2010 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

İşlem Fiyatı (TL/Adet)

İşlem Fiyatı (TL/Adet) TARİH: 22/06/2004 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 22.06.2004 tarihli toplantısında, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) halka arz edilen 2.700

Detaylı

İçindekiler. Index Grubu. Tüketim Malzemeleri Sektörü. Despec Genel Bakış. Despec Finansal Bilgiler. Halka Arz Özeti

İçindekiler. Index Grubu. Tüketim Malzemeleri Sektörü. Despec Genel Bakış. Despec Finansal Bilgiler. Halka Arz Özeti HALKA ARZ SUNUMU Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntı bilgi içeren izahname ve sirküler Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve şirketin www.despec.com.tr

Detaylı

1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı