Geçmedi Geçmedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564"

Transkript

1 TARĠH: 31/10/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında aldığı kararla, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin halka arz edilen ,-TL nominal değerli hamiline yazılı hisse senetleri, 1.000,-TL nominal değerli beher hisse için ,-TL baz fiyat ve koduyla tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı'nda iģlem görmeye baģlayacaktır. TARĠH:02/11/2000 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. hissesine bir seferde girilebilecek maksimum lot miktarı 500 Lottur. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. " Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetimden Amortisman Gid. ile Ġtfa ve Geçti/Geçmedi Tükenme Payları (Milyon TL) Geçmedi Geçmedi Geçmedi Faaliyet Dönemi Net Dönem Karı (Milyon TL) in 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıģ olup, toplantıda 1999 yılı karının dağıtılmamasına karar verilmiģtir. Sözkonusu bilgiler ĠMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiģtir. TARĠH:15/11/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. hisse senetleri ĠMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları nın 5.4. maddesi gereğince, tarihinden itibaren ĠMKB Ulusal-Tüm, ĠMKB Ulusal- Teknoloji ve BiliĢim endeksleri kapsamına dahil edilecektir. TARĠH:05/12/2000 Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin, elektronik iģ stratejisinin ilk ürünü olan pencere.com sitesinin 1 Aralık tarihinden itibaren bayilerinin kullanımına açılması. Arena Bilgisayar, elektronik iģ stratejisinin ilk ürünü olan pencere.com sitesini 1 Aralık tarihinden itibaren bayilerinin kullanımına açtı. 29 Kasım günü Ġstanbul'da düzenlenen açılıģ ve tanıtım toplantısında Ġstanbul ve Anadolu'nun çeģitli Ģehirlerinden 358 satıģ noktası ve 41 tedarikçi aktif katılımlarıyla yer aldı. Arena bayileri pencere.com'a kendilerine tahsis edilmiģ olan Ģifre ile girerek, Ģirketin tüm bilgi altyapısı ve otomatik süreçlerine gerçek zamanda eriģebiliyor, sipariģ verebiliyor ve sipariģlerinin durumunu on line takip edebiliyor. Pencere.com sayesinde Arena, bayilerinin çalıģmasını daha verimli hale getirerek memnuniyetlerini arttırmanın yanısıra, kendi satıģ giderlerini düģürmeyi ve kiģi baģına düģen satıģ gelirini artırmayı hedefliyor. Arena, Yeni Ekonomiyi, Ģirket içinde ve tedarik zincirindeki tüm birimlerde bütünleģik verimlilik ve müģteriyi tanımak ve sahip olmak olarak yorumluyor. kendisini yeni ekonominin Ģartlarına göre sektörde yeniden konumlandırma projesine ArenaOpen adını veriyor. Bilgi, stoğun yerini alacak sloganıyla ArenaOpen; Arena'nın, Ģirket çalıģanlarının, tedarikçilerinin ve müģterilerinin iģ yapıģ Ģekillerini yeniden tanımlıyor. Arena Open, ilk hizmeti olan pencere.com, Arena'nın bayilere yönelik ön yüzünü oluģturuyor. Arena, 2001 yılında, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarını (banka, nakliyeci, gümrükçü, sigorta Ģirketi ve elektronik medya) da açacağı yeni web siteleri ve otomatik formlarla ArenaOpen hizmetlerine bağlamayı hedefliyor. böylece, kendisiyle iģ yapan tüm Ģirketlere bütünleģik bir rekabet gücü kazandıracak. Sektöre önderlik eden bu çalıģmaların karģılığında Arena, satıģ gelirleri ve pazar payında artıģ ve faaliyet

2 TARĠH:22/01/2001 giderlerinde somut düģüģün yanısıra, tedarikçi ve müģterilerinin bugün ve gelecekte en çok tercih ettiği dağıtıcı olmayı hedefliyor. Arena, 2000 yılının baģından itibaren, ArenaOpen projesinin gerçekleģtirilmesi amacıyla yazılım, donanım, danıģmanlık ve yeniden yapılanma süreçlerine yaklaģık 1.2 milyon dolar yatırım yaptı. Proje Alman yazılım üreticisi SAP'nin elektronik iģ için geliģtirdiği mysap.com ürünleri kullanılarak, Arthur Andersen'in danıģmanlığında gerçekleģtirildi. Pencere.com'un tanıtımı, gelecek hafta Ankara ve Ġzmir'de yerel ve bölgesel bayilerin katılımıyla düzenlenecek toplantılarla devam edecek. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, müģterilerimize sattığımız ürünlerin Ģehir içi ve Ģehirlerarası nakliye, teslimat ve ticari alacaklarımızın Ģirketimiz adına elden tahsil edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.ġ.'yle dıģ kaynak (outsourcing) anlaģması imzalamıģtır. TARĠH:27/02/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin mali iģlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Ahmet Berker Argun, 1 Mart 2001 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. TARĠH:02/03/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cuma günü saat 15:00 de Arena Teknoloji Dağıtım Merkezi, Ġstanbul Cad. No:96, Kemerburgaz, Ġstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:02/04/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından yasal zorunluluklar çıktıktan sonra bakiyesinin dağıtılmayıp olağanüstü yedek olarak Ģirkette alıkonulmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Betil, Ahmet Umur Serter, Alvi Mazon, Ġzi Kohen ve Hakan Koçer in seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:02/05/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imize gönderilen 5/23143 sayılı yazıya istinaden, 02/11/2000 tarihinde göndermiģ olduğumuz cevabi yazıda (aynı tarihli Günlük Bültende yayınlanmıģtır) sunulan dönemi net dönem karı rakamı yapılan bir hata neticesinde milyon TL olarak beyan edilmiģtir. imiz tarafından tarihinde sunulan ve karģılaģtırmalı mali tablolarında belirtilmiģ olan milyon TL lik net dönem karı rakamı ilgili döneme ait doğru kar rakamını temsil etmektedir. TARĠH:04/05/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı Ek te verilmektedir. TARĠH:17/07/2001

3 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin ticari merkezi 23 Temmuz 2001 tarihinden itibaren Ġstanbul Caddesi, No:96, Kemerburgaz, Eyüp, Ġstanbul adresinde faaliyet gösterecektir. Bu tarihten itibaren Ģirketimizin telefonu (0 212) , faks numarası (0 212) olarak değiģecektir. TARĠH:07/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizle, IBM Türk Limited i arasında, IBM ürünlerinin Türkiye'de dağıtılması konusunda karģılıklı anlaģmaya varılmıģtır. Bu anlaģma, IBM'in kiģisel bilgisayar, sunucu ve taģınabilir bilgisayar sistemleri ve bunların aksesuar ve aksamlarını kapsamaktadır. TARĠH:07/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile ilgili olarak Borsa BaĢkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 7 Kasım 2001 tarihli Özel Durum Açıklamamızla ilgili, aynı tarihte ĠMKB BaĢkanlığından tarafımıza faksla gelen mesajdaki sorulara cevaben; Ģirketimizle IBM Türk Limited i arasında yazılı anlaģma önümüzdeki günlerde imzalanacak ve duyurusu ayrıca yapılacaktır. AnlaĢmanın detayları da bu duyuruyla birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili bugün önceki saatlerde yaptığımız Özel Durum Açıklaması'nın amacı, konuyla ilgili basında haber çıkmasından önce yatırımcılarımızı bilgilendirmektir. TARĠH:12/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ.'yle, IBM Türk Limited i, arasında, IBM PC ürünlerinin Türkiye'de dağıtılması için Arena'yı distribütör olarak atayan sözleģme 9 Kasım 2001 tarihinde imzalanmıģtır. SözleĢme, Arena'ya, IBM'in eserver xseries, Netvista, Thinkpad ve Intellistation bilgisayar ürün aileleri, görüntü birimleri ve PC aksamlarını, son kullanıcıya satıģ yapan bilgisayar Ģirketlerine satma yetkisi vermektedir. SözleĢme, IBM 'in sevk tarihinden itibaren 45 gün süresince Arena'nın stoğunda satılmadan kalmıģ ve sipariģ verilmiģ (yoldaki) ürünlerde meydana gelebilecek fiyat düģüģlerine karģı Arena lehine koruma sağlamaktadır. SözleĢmenin baģlangıç tarihi 1 Kasım 2001 ve süresi 1 yıldır. Taraflar, sebepli veya sebepsiz 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak sözleģmeyi sona erdirebilmektedirler. SözleĢmede tutar bulunmamaktadır. TARĠH:15/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ.'yle, Oki Europe Limited (Central House, Balfour Road, Hounslow, Middlesex, TW, 1HY, Ġngiltere) arasında 15 Kasım 2001 tarihinde distribütörlük sözleģmesi imzalanmıģtır. SözleĢme, Arena'ya, OKĠ'nin nokta vuruģlu ve LED yazıcılarını ve bunların tüketim malzemesi ve aksamını ithal ederek Türkiye'de son kullanıcıya satıģ yapan bilgisayar Ģirketlerine satma yetkisi vermektedir. 1 yıllık dönemde, Arena tarafından 1 milyon Euro değerinde ürünün Türkiye pazarında satılmak üzere alınacağı taahhüt edilmektedir. SözleĢme 1 yıllık sürelerde kendiliğinden yenilenecektir. SözleĢme, tarafların 30 gün önceden yazılı bildirimiyle sona erdirilebilmektedir. TARĠH:12/12/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, Dell Computer Corporation'un bilgisayarlarının dağıtımına baģlamıģtır. Ürünlerin tedariki,

4 TARĠH:27/12/2001 Dell'in distribütörü Sentim BiliĢim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.ġ. üzerinden yapılacaktır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizle, HCS Kablolama Sistemleri Ticaret ve DanıĢmanlık A.ġ. arasında distribütörlük anlaģması imzalanmıģtır. Bu anlaģma çerçevesinde, HES Cabling System markası altında, ağ ve iletiģim altyapılarında kullanılan her türlü bakır ve fiber optik kablolar ve bağlantı elemanları Arena tarafından Türkiye ve dıģ pazarlarda pazarlanacaktır. 12 ay süreli ve kendiliğinden yenilenen anlaģmada bedel belirtilmemiģtir. TARĠH:03/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirtketimiz, Türk Philips Ticaret A.ġ.'nin Tüketici Elektroniği Ürünlerinin satıģına baģlamıģtır. Ürün yelpazesi, Philips marka televizyon, plazma ekran, radyo, müzik seti, kompakt disk ve DVD oynatıcıları, programlanabilir uzaktan kumanda ve aksesuarları kapsamaktadır. Bu yeni ürün kategorisi ile, Ģirketimizin ve Türkiye'nin her yanındaki Arena Teknoloji Noktaları ve bilgisayar bayilerinin tüketiciye sunduğu ürün ve hizmet yelpazesi geniģlemektdir. Türk Philips Ticaret A.ġ. ile mevcut sözleģmemiz kapsamında değiģiklik olmadan anlaģılmıģtır. TARĠH:09/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır mali yılında Ģirketimizin satıģları bir önceki yıla göre USD bazında yüzde 47 küçülme göstererek 110 milyon USD olarak gerçekleģmiģtir. Türkiye'deki ekonomik kriz ve dünyadaki genel talep daralması sonucu Türk Bilgi Teknolojileri pazarında meydana gelen yüzde 53(*) oranındaki küçülme ile karģılaģtırıldığında Arena'nın pazardaki payını arttırdığı gözlemlenmektedir. imizin donanım ve yazılım pazarındaki payı 2000 yılındaki yüzde 10.8'den 2001 yılında yüzde 12.2'ye yükselmiģtir. Bu artıģın sebebi, ürün yelpazemize kattığımız IBM, Dell, Oki, HCS, Planet ve Philips tüketici elektroniği gibi yeni ürünlerin yanısıra, tedarikçi ve müģterilerimizin Ģirketimizin sermaye yapısı ve hizmet kalitesi ve sürekliliğine artan güvenine bağlanabilir. Ürün yelpazemizin geniģlemesi 2002 yılında yeni markalarla devam edecektir. (*AraĢtırma kuruluģu International Data Corporation Türkiye'nin 2001 yılı Pazar tahminidir.) TARĠH:14/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin ürünleri, kobiline.com web sitesi içerisinde açılan "Teknoloji Mağazası" üzerinden KOBĠ'lere pazarlanmaya baģlanmıģtır. imiz böylelikle, Türkiye ekonomisi içinde en büyük büyüme potansiyeline sahip olan KOBĠ'lere daha etkin olarak ulaģabilecektir. "Kobiline Teknoloji Mağazası" nın teknolojik ve lojistik altyapısı tamamen Arena Bilgisayar, tarafından sağlanmıģtır. Bu mağazadan satın alınan tüm ürünler, Türkiye'nin her yanındaki Arena bayileri tarafından hizmeti ile birlikte tüketiciye teslim edilecektir. Kobiline.com, Koç Holding Bilgi Grubu ve Microsoft Türkiye nin liderliğinde küçük ve orta ölçekli iģletmelere yönelik oluģturulan ve "içerik ve servisler bütünü" olarak faaliyet gösteren bir iģ portalıdır. Amacı, KOBĠ'lerin iģlerini geliģtirmelerine yönelik, bilgi paylaģımı ve ticareti kolaylaģtıracak bir ortam hazırlamaktır. TARĠH:16/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

5 TARĠH:22/01/2002 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, dünyanın önde gelen sabit disk üreticilerinden Western Digital Corporation'la distribütörlük anlaģması imzalamıģtır. Sabit disk, Türkiye bilgisayar pazarında yaklaģık yüzde 65'e yakın pazar payı bulunan montaj bilgisayarların montajında ana girdi parçası olarak ve mevcut bilgisayarların kapasitesinin geniģletilmesinde kullanılmaktadır. imiz, 2002 yılında 3.5 milyon dolar tutarında Western Digital ürünü satmayı hedeflemektedir. Western Digital'ın yanısıra, Arena, dünyanın önde gelen sabit disk ve veri depolama ürünleri üreticileri Seagate Technology'nin Premium Partner'ı ve Maxtor Corporation'un kanal ortağıdır. Bu üç marka, Türkiye sabit disk pazarının % 85'ine hitap etmektedir. Western Digital'ın ürünleri, bilgisayarların yanısıra, teknolojinin geliģmesiyle birlikte, baģta televizyon olmak üzere, video ve ses kayıt cihazları ve günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazın içerisinde veya yanında kullanılarak yeni pazarlarda da geniģlemeye baģlamıģtır. Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, dünyanın en önde gelen taģınabilir bilgi depolama cihazları üreticisi Iomega Corporation'un (San Diego, California) Türkiye'deki tek distribütörü olmuģtur. Iomega'nın ürünleri; gittikçe yaygınlaģan el bilgisayarları, notebook, digital fotoğraf makinası ve digital müzikçalar gibi taģınabilir cihazların ürettiği veya kullandığı bilgilerin depolanması, yedeklenmesi ve sistemler arasında paylaģılmasına pratik ve ucuz çözümler sunmaktadır. Iomega markasının katılmasıyla birlikte, Arena, bilgi depolama pazarının en hacimli segmenti olan alt uçtaki ihtiyaçların tümüne eksiksiz cevap verebilecektir. Iomega ürünleri, Türkiye'nin her yanındaki teknoloji noktaları, satıģ mağazaları ve bilgisayar Ģirketleri tarafından perakende ve diğer ürünlerin içinde bütünleģik olarak tüketiciye sunulacaktır. SözleĢme, Iomega Corporation'un Avrupa merkezi; Iomega International, S.A. (12 Avenue des Morgines, 1213 Petit Lancy, Cenevre, Ġsviçre) ile imzalanmıģtır. SözleĢme, sevk tarihinden itibaren 13 hafta süresince Arena'nın stoğunda satılmadan kalmıģ ve sipariģ verilmiģ (yoldaki) ürünlerde meydana gelebilecek fiyat düģüģlerine karģı Arena lehine koruma sağlamaktadır. SözleĢmenin süresi 1 yıldır ve taraflar, sebepli veya sebepsiz, 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak sözleģmeyi sona erdirebilmektedirler. SözleĢmede tutar bulunmamaktadır. TARĠH:31/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Basında hakkımızda çıkan haberlere istinaden açıklamadır. Toshiba'nın notebook ürünlerinin dağıtıcısı olmak üzere ilgili Ģirketin yetkilileriyle görüģmelerimiz sürmektedir. Mevcut durumda, Toshiba ürünlerini TNB Bilgisayar Sistemleri A.ġ. üzerinden tedarik etmekteyiz. TARĠH:06/02/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu:Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Mevcut satıģ modelimize bir alternatif olarak, nihai tüketicinin doğrudan stoklarımıza eriģip ürün satın alabildiği adlı internet sitemiz devreye girmiģtir. Bu sistemle alınan sipariģler Türkiye'nin her yanına yayılmıģ bayilerimize yönlendirilecek ve tüketiciye teslim edilecektir. Bu sistem sayesinde, ürünlerimizi kitlelere daha etkin ve ekonomik olarak ulaģtırmanın yanısıra, bundan önce uygulaması zor ve pahalı olan birey veya kurumlara özel satıģ koģulları uygulamamız mümkün olacaktır yılında yatırımına baģladığımız ve Ģirketimizin tüm süreçlerini yeniden tanımladığımız altyapı çalıģmasının bir sonucu olan bu sistem, müģteri iliģkileri, müģteri sadakati ve karlı satıģları arttırmayı hedeflemektedir. Tüketiciyle birebir temas eden bu satıģ kanalı bayilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte yeni iģ modelleri uygulayarak rekabette farklılaģmamızı sağlayacaktır. tüketici tarafından sipariģ edilen ve ödemesi alınan ürünlerin belirli bir hizmet standardıyla tüketiciye ulaģtırılması için, tüm illeri kapsayan 390 bayimizle hizmet seviye sözleģmesi imzalanmıģtır. Bu hizmet teģkilatını zaman içerisinde büyütmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu satıģ modeli, klasik internet satıģ sitelerinden farklı olarak tüm üyelerinin kara ortak olduğu geniģ bir pazarlama ve hizmet ağı tarafından desteklenmektedir. TARĠH:08/02/2002

6 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, dünyanın önde gelen bilgisayar ve yazılım üreticilerinden Palo Alto, California merkezli Sun Microsystems Inc. le distribütörlük sözleģmesi imzalamıģtır. Yapılan anlaģma sonucunda Arena, Sun Microsystems in Türkiye deki tek dağıtım kanalı olmuģtur. Sun Microsystems in ürünlerinin satıģı için Ģirketimizde yeni bir departman kurulacaktır. Bu departman, geniģlemekte olan network ürün grubumuzla birlikte KOBĠ ve büyük kurumların bilgi iģlem ihtiyaçlarına uzman çözümler sunacaktır. Bayi teģkilatımız tarafından yaygın olarak satılacak Sun Microsystems ürünlerinin 2002 yılında Ģirketimize 8 milyon dolar ek satıģ getirmesini hedefliyoruz. Sun Microsystems; bankacılık, internet servisleri, elektronik ticaret, savunma baģta olmak üzere kesintisiz bilgi iģlem hizmeti gereken ortamlar için güvenilir donanım, iģletim sistemi ve veri depolama çözümleri sunmaktadır. Ġnternet ve ağ teknolojilerinin yaygınlaģmasında önemli rol oynayan Java teknolojisi de Sun Microsystems in ürünüdür. Sun Microsystems Inc. le 1 yıl süreli ve kendiliğinden yenilenen anlaģmada bedel belirtilmiģtir. TARĠH:18/02/2002 Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz telefon ve faks numaraları değiģmiģ bulunmaktadır. Yeni telefon numaramız ve yeni faks numaramız olmuģtur. TARĠH:12/03/2002 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, NETAS HZNDR SERVE ARAT BANVT BFREN DOGUB EPLAS EGPRO EMKEL ERSU FVORI KLMSN KOTKS MNDRS METAS PENGD TBORG YATAS TARĠH:12/03/ tarih ve 1168 sayılı genel mektup uyarınca, hisse senetleri Borsa'da iģlem gören Ģirketlerin geçici vergi beyannameleri ekinde vergi dairelerine sunulan mali tablolarını en geç tarihine kadar kapalı zarf içinde Borsa'ya teslimi hususunda Borsamız düzenlemelerine uymayan Ģirketler ile ilgili; a) tarihi itibariyle beyanname eki mali tablolarını Borsamıza göndermeyen (bir sonraki iģgünü olan tarihinde gönderilmiģtir) ve sözkonusu tarihte hisse senetlerinin iģlem sıraları açık olan Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile NetaĢ Northern Electric Telekomünikasyon A.ġ. nin, b) Beyanname eki mali tablolarını süresinde ancak faksla gönderen Ģirketlerden, daha önce kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine aykırılık nedeni ile yaptırım uygulandığı tespit edilen Haznedar Refrakter Sanayii A.ġ., Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.ġ., Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ., Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.ġ., Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ., Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.ġ., Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.ġ., Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Emek Elektrik Endüstrisi A.ġ., Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.ġ., Favori Dinlenme Yerleri A.ġ., Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.ġ., Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.ġ., Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ., MetaĢ Ġzmir Metalurji Fab. A.ġ., Penguen Gıda Sanayi A.ġ., T. Tuborg Bira ve Malt San. A.ġ. ve YataĢ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.ġ. nin ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin Borsa Kotundan Çıkarma ġartları veya Çıkarmayı Gerektiren Durumlar baģlıklı 16. maddesinin e bendi uyarınca yazılı olarak uyarılmalarına ve konunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiģtir. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazar günü saat 15:00 de Ġstanbul Cad. No:96, Kemerburgaz, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:26/03/2002

7 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ürünlerimizin Ģehir içi ve Ģehirlerarası müģterilere nakliyesi, müģteriye teslimi, depolanması ve ticari alacaklarımızın Ģirketimiz adına elden tahsil edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla TNT Cargotech Ģirketiyle dıģ kaynak (outsourcing) sözleģmesi imzalanmıģtır. Hizmetlerin ücretlendirilmesini, alınan hizmet seviyesine bağlayan sözleģmenin süresi iki yıldır. SözleĢmenin bir parçası olarak TNT Cargotech'in yurt çapındaki lojistik merkezlerinde, Ģirketimizin ürünlerinin stoklandığı cep depolar açılacaktır. Teknoloji sektöründe ilk kez uygulanacak bu hizmet sayesinde Anadolu'daki bayilerimize ürünler daha hızlı teslim edilebilecek ve stok maliyetleri düģürülecektir. TNT Cargotech ile yapılan bu iģbirliği sonucunda Ģirketimizin, müģteri memnuniyetinde önemli geliģme ve önümüzdeki dönemde hızla büyümesini beklediğimiz pazarımızda lojistik yatırım ve masraflarında tasarruf elde etmesi beklenmektedir. TARĠH:01/04/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Betil, Ahmet Umur Serter, Alvi Mazon, Ġzi Kohen, Hakan Koçer ve Turhan Bekir Eskicioğlu nun seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:26/04/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır ilk çeyreğinde faaliyet giderlerimizin net satıģlarımıza oranı, bir önceki dönemdeki yüzde 6.13 oranından yüzde 4.7 ye gerilemiģtir. Bunun nedeni, satıģlarımızdaki yaklaģık yüzde 15 oranında artıģın yanısıra, faaliyet giderlerimizin azaltılmasını hedefleyen çalıģmalarımızın sonuç vermesidir. Bu çalıģmalardan en önemlileri; insan kaynaklarımızın yeniden yapılandırılması, sabit lojistik masraflarının dıģ kaynak kullanımı ile kontrol altına alınması ve bayilerimizin bilgi istekleri ve sipariģlerinin ağırlıklı olarak internet site leri üzerinden karģılanmasıdır. Mevcut durumda, bayilerimizden aldığımız sipariģlerin yüzde 52 sini adlı internet sitesinden almaktayız. Artan müģteri memnuniyetinin yanısıra, ürün yelpazemize son 6 ayda eklediğimiz ürünler satıģ hasılatımız ve pazar payımızın artmasında etken olmuģtur. MüĢteri ve ürün karlılığına odaklanmamız, önümüzdeki dönemde satıģ karlılığının artmasına yansıyacaktır. TARĠH:29/04/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bayilerimiz ve tüketiciye yönelik olarak verdiğimiz çağrı merkezi hizmetlerimizde artan talebi etkin olarak karģılamak, tedarikçilerimize verdiğimiz hizmetleri daha da çeģitlendirmek ve müģteri iliģkilerimizi geliģtirmek amacıyla telefon sistemimizde ISDN kullanımına geçmiģ bulunmaktayız. Bu sebepten dolayı Ģirket merkezimizin telefon santralı giriģ numarası olarak değiģmiģtir. Telefon sistemimizin ISDN'e geçmesi sebebiyle dolar tutarında yatırım yapılmıģtır. TARĠH:01/05/2002

8 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Türkiye'de bir ilk olarak, Türkiye ĠĢ Bankası ile birlikte geliģtirdiğimiz uygulama ile, adlı internet sitemizden satın alınan ürünlerin ödemesi elektronik havale ile yapılabilmektedir. Tamamen internet üzerinde ve güvenli olarak gerçekleģtirilebilen ödeme, Türkiye ĠĢ Bankası'nda hesabı olan Ģahıs veya Ģirketlerin alıģveriģ ekranını terk etmeden, bankanın interaktif bankacılık sistemine güvenlik aģamasını geçerek girmesi ve gelen özel ekranda sadece onay vermesiyle gerçekleģmektedir. Arena'nın elektronik iģ ve banka ödeme entegrasyonundaki deneyimiyle liderlik ettiği elektronik havale, internet kullanıcılarının alıģveriģlerinde güvenlik endiģesini ortadan kaldıran önemli bir seçenek yaratmaktadır. Kullanıcıya maliyet avantajı da sağlayan bu yöntemin kullanımının ve Türkiye'de liderliğini yaptığımız e-iģ modelinin yaygınlaģmasıyla, faaliyet ve finansman giderlerimizden tasarruf ve müģteri memnuniyetindeki artıģla birlikte pazar payımızda artıģ beklemekteyiz. TARĠH:09/05/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Aralık ayından itibaren Dell marka bilgisayarların bayi kanalımız üzerinden tüketiciye ulaģtırılması modeli baģarıya ulaģmıģ ve Dell Computer tarafından ilgi ve destek görmüģtür. Son yıllarda hızla pazar payı kazanarak en büyük kiģisel bilgisayar üreticisi konumunda olan ve tüketiciye doğrudan satıģ modelini benimsemiģ olan Dell Computer'in dünyada ilk kez olarak ve Türkiye'de Arena'nın liderliğinde uygulayacağı satıģ modeli, basın ve bayilerimize yaygın olarak tanıtılmıģtır. Ġstanbul ve Ankara 'da düzenlediğimiz toplantılara yurdun her yanından bilgisayar Ģirketleri katılmıģ ve büyük ilgi göstermiģtir. Arena olarak, bayilerimizle birlikte; Dell'in taģınabilir ve alt uç bilgisayarlarını küçük boy Ģirketler ve bireysel tüketiciye ulaģmayı ve Dell'in Türkiye'deki toplam satıģı içerisinde yüzde 60 pay almayı hedeflemekteyiz. Dell Computer, kurumsal Ģirketler ve kamu pazarına diğer kanal ortaklarıyla doğrudan satacaktır. Dell marka bilgisayarların Türkiye'de Arena bayileri üzerinden tüketiciye satılması modeli, Ģirketimizin pazardaki konumuna ve sektörümüzün her katmanının karlılığına önemli katkılarda bulunacaktır. TARĠH:23/05/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. adlı web sitemiz, Altın Örümcek Web YarıĢması'nda Türkiye'nin En Ġyi Kurumdan Kuruma (B2B) Sitesi seçilerek ödüllendirilmiģtir yılı Kasım ayından beri hizmette olan sitemiz, bayilerimize sağladığı iģ yapma kolaylığının yanında, yarattığı tasarruf ve yaygın bir bayi ağına etkin olarak hizmet vermemize imkan vererek, karlılığımızda yüzde 15'e varan artıģ sağlamıģtır. Kasım 2000/Nisan 2002 arasında sitemiz üzerinden, artan trendle 25 milyon dolara yakın satıģ gerçekleģmiģtir. Sitemiz 2400 bayimiz tarafından aktif olarak kullanılmakta ve sipariģlerimizin adet olarak yüzde 52'si, ciro olarak %26'sını buradan almaktayız. Microsoft, Doruknet ve PC Magazine Türkiye tarafından düzenlenmiģ olan 1. Altın Örümcek Web YarıĢmasında değerlendirme 14 kiģilik jüri tarafından yapılmıģ ve sonuçlar 22 Mayıs 2002 gecesi düzenlenen ödül töreninde açıklanmıģtır. Aynı yarıģmada, adlı sitemiz de en iyi kurumdan tüketiciye(b2c) sitesi dalında dereceye girmiģtir. Bu sitemiz, tüketiciden gelen talebi satıģa dönüģtürmesi ve otomatik olarak Türkiye'nin her yanında tüketiciye en yakındaki bayimize yönlendirmesi özelliğiyle tek örnektir. Teknoloji ürünlerini tüketiciyle etkin olarak buluģturan, tedarikçi ve bayilerimize değer katan bu önemli hizmet aracımızı geliģtirmek üzere yatırımlarımız devam etmektedir. TARĠH:05/06/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ortaklarından Turhan Bekir Eskicioğlu sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini Borsa'da bir yıl içinde satmak istediğini bildirmiģtir. TARĠH:27/06/2002

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır.

TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARĠH: 30/06/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 30.06.1998 tarihli toplantısında aldığı kararla, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. hisse senetleri 02.07.1998 tarihinden itibaren

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak-31 Mart 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003 TARİH:23/01/2003 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.01.2003 tarihli yazısı aşağıya Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. ĠletiĢim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına iliģkin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 175945 Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks No. Tel 0216 325 03 72 - Fax 0216 340 69

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 Ocak-30 Eylül 2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu 1 Ocak-30 Eylül 2011 ġirketimizin 3.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüģüleceği

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.04.2009 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.04.2009 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. TARİH:13/02/2009 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 13.02.2009 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin istihdam ettiği personel sayısı ayrılmalar ve bir kısım personelin iģ sözleģmelerinin

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 31 MART 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur.

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. ÖZBAL ÇELİK BORU Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. a) Raporun Dönemi: 1.1.2011-30.6.2011 Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.

Detaylı

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 06.03.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 06.03.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. TARĠH :13/01/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin 13.01.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz

Detaylı

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ MADDE 1 SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ĠĢ bu sözleģme ; Barbaros Mah. Evren Cad. No:56 Yenisahra / Ġstanbul adresinde mukim ASBIS TR Bilgisayar Ltd. ġti. (Bundan böyle kısaca

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-31.03.2013 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri

Detaylı

İçindekiler. Index Grubu. Tüketim Malzemeleri Sektörü. Despec Genel Bakış. Despec Finansal Bilgiler. Halka Arz Özeti

İçindekiler. Index Grubu. Tüketim Malzemeleri Sektörü. Despec Genel Bakış. Despec Finansal Bilgiler. Halka Arz Özeti HALKA ARZ SUNUMU Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntı bilgi içeren izahname ve sirküler Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve şirketin www.despec.com.tr

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2013-30/09/2013 2. Ortaklığın Unvanı Bolu Çimento Sanayii Anonim ġirketi 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Esas

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

İşlem Fiyatı (TL/Adet)

İşlem Fiyatı (TL/Adet) TARİH: 22/06/2004 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 22.06.2004 tarihli toplantısında, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) halka arz edilen 2.700

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2011 1. Yarı Finansal Sonuçları 2011 2. ÇEYREK Defy Appliances Ģirketinin satın alınması Beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Kuzey Afrika nın negatif etkisine rağmen, gelirlerde

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2008 30/09/2008 2. Ortaklığın Unvanı TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ve Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2010-31/03/2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Hisse Senetleri Piyasası ĠMKB. GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası. Tahvil ve Bono Piyasası. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası İMKB>GİP/HSP

Hisse Senetleri Piyasası ĠMKB. GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası. Tahvil ve Bono Piyasası. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası İMKB>GİP/HSP 30 Kasım 2010 1 ĠMKB Hisse Senetleri Piyasası GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası İMKB>GİP/HSP 2 Sermaye ArtıĢı Ortak SatıĢı Ġkisi Bir Arada TOPLAM 2005

Detaylı

TARĠH :12/03/1998 TARĠH :17/04/1998

TARĠH :12/03/1998 TARĠH :17/04/1998 TARĠH :12/03/1998 EczacıbaĢı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.ġ. Yönetim Kurulu nca, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmayarak karın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının Genel Kurul a teklifine ve 1997

Detaylı

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu 2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu ANA BAŞLIKLAR 2014 YILI Güçlü Satış: Net satışlar 14,5 Milyar TL ye ulaştı (+22% yıllık satış artışı) FAVÖK ve net kar marjı: FAVÖK 618,6 Milyon TL (3,8% yıllık

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ Dönem içinde ġirketimizin Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev alan BaĢkan ve Üyelerin ad soyad ve ünvanları

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı