Geçmedi Geçmedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564"

Transkript

1 TARĠH: 31/10/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında aldığı kararla, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin halka arz edilen ,-TL nominal değerli hamiline yazılı hisse senetleri, 1.000,-TL nominal değerli beher hisse için ,-TL baz fiyat ve koduyla tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı'nda iģlem görmeye baģlayacaktır. TARĠH:02/11/2000 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. hissesine bir seferde girilebilecek maksimum lot miktarı 500 Lottur. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. " Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetimden Amortisman Gid. ile Ġtfa ve Geçti/Geçmedi Tükenme Payları (Milyon TL) Geçmedi Geçmedi Geçmedi Faaliyet Dönemi Net Dönem Karı (Milyon TL) in 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıģ olup, toplantıda 1999 yılı karının dağıtılmamasına karar verilmiģtir. Sözkonusu bilgiler ĠMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiģtir. TARĠH:15/11/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. hisse senetleri ĠMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları nın 5.4. maddesi gereğince, tarihinden itibaren ĠMKB Ulusal-Tüm, ĠMKB Ulusal- Teknoloji ve BiliĢim endeksleri kapsamına dahil edilecektir. TARĠH:05/12/2000 Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin, elektronik iģ stratejisinin ilk ürünü olan pencere.com sitesinin 1 Aralık tarihinden itibaren bayilerinin kullanımına açılması. Arena Bilgisayar, elektronik iģ stratejisinin ilk ürünü olan pencere.com sitesini 1 Aralık tarihinden itibaren bayilerinin kullanımına açtı. 29 Kasım günü Ġstanbul'da düzenlenen açılıģ ve tanıtım toplantısında Ġstanbul ve Anadolu'nun çeģitli Ģehirlerinden 358 satıģ noktası ve 41 tedarikçi aktif katılımlarıyla yer aldı. Arena bayileri pencere.com'a kendilerine tahsis edilmiģ olan Ģifre ile girerek, Ģirketin tüm bilgi altyapısı ve otomatik süreçlerine gerçek zamanda eriģebiliyor, sipariģ verebiliyor ve sipariģlerinin durumunu on line takip edebiliyor. Pencere.com sayesinde Arena, bayilerinin çalıģmasını daha verimli hale getirerek memnuniyetlerini arttırmanın yanısıra, kendi satıģ giderlerini düģürmeyi ve kiģi baģına düģen satıģ gelirini artırmayı hedefliyor. Arena, Yeni Ekonomiyi, Ģirket içinde ve tedarik zincirindeki tüm birimlerde bütünleģik verimlilik ve müģteriyi tanımak ve sahip olmak olarak yorumluyor. kendisini yeni ekonominin Ģartlarına göre sektörde yeniden konumlandırma projesine ArenaOpen adını veriyor. Bilgi, stoğun yerini alacak sloganıyla ArenaOpen; Arena'nın, Ģirket çalıģanlarının, tedarikçilerinin ve müģterilerinin iģ yapıģ Ģekillerini yeniden tanımlıyor. Arena Open, ilk hizmeti olan pencere.com, Arena'nın bayilere yönelik ön yüzünü oluģturuyor. Arena, 2001 yılında, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarını (banka, nakliyeci, gümrükçü, sigorta Ģirketi ve elektronik medya) da açacağı yeni web siteleri ve otomatik formlarla ArenaOpen hizmetlerine bağlamayı hedefliyor. böylece, kendisiyle iģ yapan tüm Ģirketlere bütünleģik bir rekabet gücü kazandıracak. Sektöre önderlik eden bu çalıģmaların karģılığında Arena, satıģ gelirleri ve pazar payında artıģ ve faaliyet

2 TARĠH:22/01/2001 giderlerinde somut düģüģün yanısıra, tedarikçi ve müģterilerinin bugün ve gelecekte en çok tercih ettiği dağıtıcı olmayı hedefliyor. Arena, 2000 yılının baģından itibaren, ArenaOpen projesinin gerçekleģtirilmesi amacıyla yazılım, donanım, danıģmanlık ve yeniden yapılanma süreçlerine yaklaģık 1.2 milyon dolar yatırım yaptı. Proje Alman yazılım üreticisi SAP'nin elektronik iģ için geliģtirdiği mysap.com ürünleri kullanılarak, Arthur Andersen'in danıģmanlığında gerçekleģtirildi. Pencere.com'un tanıtımı, gelecek hafta Ankara ve Ġzmir'de yerel ve bölgesel bayilerin katılımıyla düzenlenecek toplantılarla devam edecek. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, müģterilerimize sattığımız ürünlerin Ģehir içi ve Ģehirlerarası nakliye, teslimat ve ticari alacaklarımızın Ģirketimiz adına elden tahsil edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.ġ.'yle dıģ kaynak (outsourcing) anlaģması imzalamıģtır. TARĠH:27/02/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin mali iģlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Ahmet Berker Argun, 1 Mart 2001 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. TARĠH:02/03/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cuma günü saat 15:00 de Arena Teknoloji Dağıtım Merkezi, Ġstanbul Cad. No:96, Kemerburgaz, Ġstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:02/04/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından yasal zorunluluklar çıktıktan sonra bakiyesinin dağıtılmayıp olağanüstü yedek olarak Ģirkette alıkonulmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Betil, Ahmet Umur Serter, Alvi Mazon, Ġzi Kohen ve Hakan Koçer in seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:02/05/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imize gönderilen 5/23143 sayılı yazıya istinaden, 02/11/2000 tarihinde göndermiģ olduğumuz cevabi yazıda (aynı tarihli Günlük Bültende yayınlanmıģtır) sunulan dönemi net dönem karı rakamı yapılan bir hata neticesinde milyon TL olarak beyan edilmiģtir. imiz tarafından tarihinde sunulan ve karģılaģtırmalı mali tablolarında belirtilmiģ olan milyon TL lik net dönem karı rakamı ilgili döneme ait doğru kar rakamını temsil etmektedir. TARĠH:04/05/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı Ek te verilmektedir. TARĠH:17/07/2001

3 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin ticari merkezi 23 Temmuz 2001 tarihinden itibaren Ġstanbul Caddesi, No:96, Kemerburgaz, Eyüp, Ġstanbul adresinde faaliyet gösterecektir. Bu tarihten itibaren Ģirketimizin telefonu (0 212) , faks numarası (0 212) olarak değiģecektir. TARĠH:07/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizle, IBM Türk Limited i arasında, IBM ürünlerinin Türkiye'de dağıtılması konusunda karģılıklı anlaģmaya varılmıģtır. Bu anlaģma, IBM'in kiģisel bilgisayar, sunucu ve taģınabilir bilgisayar sistemleri ve bunların aksesuar ve aksamlarını kapsamaktadır. TARĠH:07/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile ilgili olarak Borsa BaĢkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 7 Kasım 2001 tarihli Özel Durum Açıklamamızla ilgili, aynı tarihte ĠMKB BaĢkanlığından tarafımıza faksla gelen mesajdaki sorulara cevaben; Ģirketimizle IBM Türk Limited i arasında yazılı anlaģma önümüzdeki günlerde imzalanacak ve duyurusu ayrıca yapılacaktır. AnlaĢmanın detayları da bu duyuruyla birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili bugün önceki saatlerde yaptığımız Özel Durum Açıklaması'nın amacı, konuyla ilgili basında haber çıkmasından önce yatırımcılarımızı bilgilendirmektir. TARĠH:12/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ.'yle, IBM Türk Limited i, arasında, IBM PC ürünlerinin Türkiye'de dağıtılması için Arena'yı distribütör olarak atayan sözleģme 9 Kasım 2001 tarihinde imzalanmıģtır. SözleĢme, Arena'ya, IBM'in eserver xseries, Netvista, Thinkpad ve Intellistation bilgisayar ürün aileleri, görüntü birimleri ve PC aksamlarını, son kullanıcıya satıģ yapan bilgisayar Ģirketlerine satma yetkisi vermektedir. SözleĢme, IBM 'in sevk tarihinden itibaren 45 gün süresince Arena'nın stoğunda satılmadan kalmıģ ve sipariģ verilmiģ (yoldaki) ürünlerde meydana gelebilecek fiyat düģüģlerine karģı Arena lehine koruma sağlamaktadır. SözleĢmenin baģlangıç tarihi 1 Kasım 2001 ve süresi 1 yıldır. Taraflar, sebepli veya sebepsiz 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak sözleģmeyi sona erdirebilmektedirler. SözleĢmede tutar bulunmamaktadır. TARĠH:15/11/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ.'yle, Oki Europe Limited (Central House, Balfour Road, Hounslow, Middlesex, TW, 1HY, Ġngiltere) arasında 15 Kasım 2001 tarihinde distribütörlük sözleģmesi imzalanmıģtır. SözleĢme, Arena'ya, OKĠ'nin nokta vuruģlu ve LED yazıcılarını ve bunların tüketim malzemesi ve aksamını ithal ederek Türkiye'de son kullanıcıya satıģ yapan bilgisayar Ģirketlerine satma yetkisi vermektedir. 1 yıllık dönemde, Arena tarafından 1 milyon Euro değerinde ürünün Türkiye pazarında satılmak üzere alınacağı taahhüt edilmektedir. SözleĢme 1 yıllık sürelerde kendiliğinden yenilenecektir. SözleĢme, tarafların 30 gün önceden yazılı bildirimiyle sona erdirilebilmektedir. TARĠH:12/12/2001 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, Dell Computer Corporation'un bilgisayarlarının dağıtımına baģlamıģtır. Ürünlerin tedariki,

4 TARĠH:27/12/2001 Dell'in distribütörü Sentim BiliĢim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.ġ. üzerinden yapılacaktır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizle, HCS Kablolama Sistemleri Ticaret ve DanıĢmanlık A.ġ. arasında distribütörlük anlaģması imzalanmıģtır. Bu anlaģma çerçevesinde, HES Cabling System markası altında, ağ ve iletiģim altyapılarında kullanılan her türlü bakır ve fiber optik kablolar ve bağlantı elemanları Arena tarafından Türkiye ve dıģ pazarlarda pazarlanacaktır. 12 ay süreli ve kendiliğinden yenilenen anlaģmada bedel belirtilmemiģtir. TARĠH:03/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirtketimiz, Türk Philips Ticaret A.ġ.'nin Tüketici Elektroniği Ürünlerinin satıģına baģlamıģtır. Ürün yelpazesi, Philips marka televizyon, plazma ekran, radyo, müzik seti, kompakt disk ve DVD oynatıcıları, programlanabilir uzaktan kumanda ve aksesuarları kapsamaktadır. Bu yeni ürün kategorisi ile, Ģirketimizin ve Türkiye'nin her yanındaki Arena Teknoloji Noktaları ve bilgisayar bayilerinin tüketiciye sunduğu ürün ve hizmet yelpazesi geniģlemektdir. Türk Philips Ticaret A.ġ. ile mevcut sözleģmemiz kapsamında değiģiklik olmadan anlaģılmıģtır. TARĠH:09/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır mali yılında Ģirketimizin satıģları bir önceki yıla göre USD bazında yüzde 47 küçülme göstererek 110 milyon USD olarak gerçekleģmiģtir. Türkiye'deki ekonomik kriz ve dünyadaki genel talep daralması sonucu Türk Bilgi Teknolojileri pazarında meydana gelen yüzde 53(*) oranındaki küçülme ile karģılaģtırıldığında Arena'nın pazardaki payını arttırdığı gözlemlenmektedir. imizin donanım ve yazılım pazarındaki payı 2000 yılındaki yüzde 10.8'den 2001 yılında yüzde 12.2'ye yükselmiģtir. Bu artıģın sebebi, ürün yelpazemize kattığımız IBM, Dell, Oki, HCS, Planet ve Philips tüketici elektroniği gibi yeni ürünlerin yanısıra, tedarikçi ve müģterilerimizin Ģirketimizin sermaye yapısı ve hizmet kalitesi ve sürekliliğine artan güvenine bağlanabilir. Ürün yelpazemizin geniģlemesi 2002 yılında yeni markalarla devam edecektir. (*AraĢtırma kuruluģu International Data Corporation Türkiye'nin 2001 yılı Pazar tahminidir.) TARĠH:14/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imizin ürünleri, kobiline.com web sitesi içerisinde açılan "Teknoloji Mağazası" üzerinden KOBĠ'lere pazarlanmaya baģlanmıģtır. imiz böylelikle, Türkiye ekonomisi içinde en büyük büyüme potansiyeline sahip olan KOBĠ'lere daha etkin olarak ulaģabilecektir. "Kobiline Teknoloji Mağazası" nın teknolojik ve lojistik altyapısı tamamen Arena Bilgisayar, tarafından sağlanmıģtır. Bu mağazadan satın alınan tüm ürünler, Türkiye'nin her yanındaki Arena bayileri tarafından hizmeti ile birlikte tüketiciye teslim edilecektir. Kobiline.com, Koç Holding Bilgi Grubu ve Microsoft Türkiye nin liderliğinde küçük ve orta ölçekli iģletmelere yönelik oluģturulan ve "içerik ve servisler bütünü" olarak faaliyet gösteren bir iģ portalıdır. Amacı, KOBĠ'lerin iģlerini geliģtirmelerine yönelik, bilgi paylaģımı ve ticareti kolaylaģtıracak bir ortam hazırlamaktır. TARĠH:16/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

5 TARĠH:22/01/2002 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, dünyanın önde gelen sabit disk üreticilerinden Western Digital Corporation'la distribütörlük anlaģması imzalamıģtır. Sabit disk, Türkiye bilgisayar pazarında yaklaģık yüzde 65'e yakın pazar payı bulunan montaj bilgisayarların montajında ana girdi parçası olarak ve mevcut bilgisayarların kapasitesinin geniģletilmesinde kullanılmaktadır. imiz, 2002 yılında 3.5 milyon dolar tutarında Western Digital ürünü satmayı hedeflemektedir. Western Digital'ın yanısıra, Arena, dünyanın önde gelen sabit disk ve veri depolama ürünleri üreticileri Seagate Technology'nin Premium Partner'ı ve Maxtor Corporation'un kanal ortağıdır. Bu üç marka, Türkiye sabit disk pazarının % 85'ine hitap etmektedir. Western Digital'ın ürünleri, bilgisayarların yanısıra, teknolojinin geliģmesiyle birlikte, baģta televizyon olmak üzere, video ve ses kayıt cihazları ve günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazın içerisinde veya yanında kullanılarak yeni pazarlarda da geniģlemeye baģlamıģtır. Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, dünyanın en önde gelen taģınabilir bilgi depolama cihazları üreticisi Iomega Corporation'un (San Diego, California) Türkiye'deki tek distribütörü olmuģtur. Iomega'nın ürünleri; gittikçe yaygınlaģan el bilgisayarları, notebook, digital fotoğraf makinası ve digital müzikçalar gibi taģınabilir cihazların ürettiği veya kullandığı bilgilerin depolanması, yedeklenmesi ve sistemler arasında paylaģılmasına pratik ve ucuz çözümler sunmaktadır. Iomega markasının katılmasıyla birlikte, Arena, bilgi depolama pazarının en hacimli segmenti olan alt uçtaki ihtiyaçların tümüne eksiksiz cevap verebilecektir. Iomega ürünleri, Türkiye'nin her yanındaki teknoloji noktaları, satıģ mağazaları ve bilgisayar Ģirketleri tarafından perakende ve diğer ürünlerin içinde bütünleģik olarak tüketiciye sunulacaktır. SözleĢme, Iomega Corporation'un Avrupa merkezi; Iomega International, S.A. (12 Avenue des Morgines, 1213 Petit Lancy, Cenevre, Ġsviçre) ile imzalanmıģtır. SözleĢme, sevk tarihinden itibaren 13 hafta süresince Arena'nın stoğunda satılmadan kalmıģ ve sipariģ verilmiģ (yoldaki) ürünlerde meydana gelebilecek fiyat düģüģlerine karģı Arena lehine koruma sağlamaktadır. SözleĢmenin süresi 1 yıldır ve taraflar, sebepli veya sebepsiz, 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak sözleģmeyi sona erdirebilmektedirler. SözleĢmede tutar bulunmamaktadır. TARĠH:31/01/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Basında hakkımızda çıkan haberlere istinaden açıklamadır. Toshiba'nın notebook ürünlerinin dağıtıcısı olmak üzere ilgili Ģirketin yetkilileriyle görüģmelerimiz sürmektedir. Mevcut durumda, Toshiba ürünlerini TNB Bilgisayar Sistemleri A.ġ. üzerinden tedarik etmekteyiz. TARĠH:06/02/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu:Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Mevcut satıģ modelimize bir alternatif olarak, nihai tüketicinin doğrudan stoklarımıza eriģip ürün satın alabildiği adlı internet sitemiz devreye girmiģtir. Bu sistemle alınan sipariģler Türkiye'nin her yanına yayılmıģ bayilerimize yönlendirilecek ve tüketiciye teslim edilecektir. Bu sistem sayesinde, ürünlerimizi kitlelere daha etkin ve ekonomik olarak ulaģtırmanın yanısıra, bundan önce uygulaması zor ve pahalı olan birey veya kurumlara özel satıģ koģulları uygulamamız mümkün olacaktır yılında yatırımına baģladığımız ve Ģirketimizin tüm süreçlerini yeniden tanımladığımız altyapı çalıģmasının bir sonucu olan bu sistem, müģteri iliģkileri, müģteri sadakati ve karlı satıģları arttırmayı hedeflemektedir. Tüketiciyle birebir temas eden bu satıģ kanalı bayilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte yeni iģ modelleri uygulayarak rekabette farklılaģmamızı sağlayacaktır. tüketici tarafından sipariģ edilen ve ödemesi alınan ürünlerin belirli bir hizmet standardıyla tüketiciye ulaģtırılması için, tüm illeri kapsayan 390 bayimizle hizmet seviye sözleģmesi imzalanmıģtır. Bu hizmet teģkilatını zaman içerisinde büyütmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu satıģ modeli, klasik internet satıģ sitelerinden farklı olarak tüm üyelerinin kara ortak olduğu geniģ bir pazarlama ve hizmet ağı tarafından desteklenmektedir. TARĠH:08/02/2002

6 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz, dünyanın önde gelen bilgisayar ve yazılım üreticilerinden Palo Alto, California merkezli Sun Microsystems Inc. le distribütörlük sözleģmesi imzalamıģtır. Yapılan anlaģma sonucunda Arena, Sun Microsystems in Türkiye deki tek dağıtım kanalı olmuģtur. Sun Microsystems in ürünlerinin satıģı için Ģirketimizde yeni bir departman kurulacaktır. Bu departman, geniģlemekte olan network ürün grubumuzla birlikte KOBĠ ve büyük kurumların bilgi iģlem ihtiyaçlarına uzman çözümler sunacaktır. Bayi teģkilatımız tarafından yaygın olarak satılacak Sun Microsystems ürünlerinin 2002 yılında Ģirketimize 8 milyon dolar ek satıģ getirmesini hedefliyoruz. Sun Microsystems; bankacılık, internet servisleri, elektronik ticaret, savunma baģta olmak üzere kesintisiz bilgi iģlem hizmeti gereken ortamlar için güvenilir donanım, iģletim sistemi ve veri depolama çözümleri sunmaktadır. Ġnternet ve ağ teknolojilerinin yaygınlaģmasında önemli rol oynayan Java teknolojisi de Sun Microsystems in ürünüdür. Sun Microsystems Inc. le 1 yıl süreli ve kendiliğinden yenilenen anlaģmada bedel belirtilmiģtir. TARĠH:18/02/2002 Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. imiz telefon ve faks numaraları değiģmiģ bulunmaktadır. Yeni telefon numaramız ve yeni faks numaramız olmuģtur. TARĠH:12/03/2002 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, NETAS HZNDR SERVE ARAT BANVT BFREN DOGUB EPLAS EGPRO EMKEL ERSU FVORI KLMSN KOTKS MNDRS METAS PENGD TBORG YATAS TARĠH:12/03/ tarih ve 1168 sayılı genel mektup uyarınca, hisse senetleri Borsa'da iģlem gören Ģirketlerin geçici vergi beyannameleri ekinde vergi dairelerine sunulan mali tablolarını en geç tarihine kadar kapalı zarf içinde Borsa'ya teslimi hususunda Borsamız düzenlemelerine uymayan Ģirketler ile ilgili; a) tarihi itibariyle beyanname eki mali tablolarını Borsamıza göndermeyen (bir sonraki iģgünü olan tarihinde gönderilmiģtir) ve sözkonusu tarihte hisse senetlerinin iģlem sıraları açık olan Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile NetaĢ Northern Electric Telekomünikasyon A.ġ. nin, b) Beyanname eki mali tablolarını süresinde ancak faksla gönderen Ģirketlerden, daha önce kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine aykırılık nedeni ile yaptırım uygulandığı tespit edilen Haznedar Refrakter Sanayii A.ġ., Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.ġ., Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ., Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.ġ., Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ., Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.ġ., Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.ġ., Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Emek Elektrik Endüstrisi A.ġ., Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.ġ., Favori Dinlenme Yerleri A.ġ., Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.ġ., Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.ġ., Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ., MetaĢ Ġzmir Metalurji Fab. A.ġ., Penguen Gıda Sanayi A.ġ., T. Tuborg Bira ve Malt San. A.ġ. ve YataĢ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.ġ. nin ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin Borsa Kotundan Çıkarma ġartları veya Çıkarmayı Gerektiren Durumlar baģlıklı 16. maddesinin e bendi uyarınca yazılı olarak uyarılmalarına ve konunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiģtir. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazar günü saat 15:00 de Ġstanbul Cad. No:96, Kemerburgaz, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:26/03/2002

7 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ürünlerimizin Ģehir içi ve Ģehirlerarası müģterilere nakliyesi, müģteriye teslimi, depolanması ve ticari alacaklarımızın Ģirketimiz adına elden tahsil edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla TNT Cargotech Ģirketiyle dıģ kaynak (outsourcing) sözleģmesi imzalanmıģtır. Hizmetlerin ücretlendirilmesini, alınan hizmet seviyesine bağlayan sözleģmenin süresi iki yıldır. SözleĢmenin bir parçası olarak TNT Cargotech'in yurt çapındaki lojistik merkezlerinde, Ģirketimizin ürünlerinin stoklandığı cep depolar açılacaktır. Teknoloji sektöründe ilk kez uygulanacak bu hizmet sayesinde Anadolu'daki bayilerimize ürünler daha hızlı teslim edilebilecek ve stok maliyetleri düģürülecektir. TNT Cargotech ile yapılan bu iģbirliği sonucunda Ģirketimizin, müģteri memnuniyetinde önemli geliģme ve önümüzdeki dönemde hızla büyümesini beklediğimiz pazarımızda lojistik yatırım ve masraflarında tasarruf elde etmesi beklenmektedir. TARĠH:01/04/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Betil, Ahmet Umur Serter, Alvi Mazon, Ġzi Kohen, Hakan Koçer ve Turhan Bekir Eskicioğlu nun seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:26/04/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır ilk çeyreğinde faaliyet giderlerimizin net satıģlarımıza oranı, bir önceki dönemdeki yüzde 6.13 oranından yüzde 4.7 ye gerilemiģtir. Bunun nedeni, satıģlarımızdaki yaklaģık yüzde 15 oranında artıģın yanısıra, faaliyet giderlerimizin azaltılmasını hedefleyen çalıģmalarımızın sonuç vermesidir. Bu çalıģmalardan en önemlileri; insan kaynaklarımızın yeniden yapılandırılması, sabit lojistik masraflarının dıģ kaynak kullanımı ile kontrol altına alınması ve bayilerimizin bilgi istekleri ve sipariģlerinin ağırlıklı olarak internet site leri üzerinden karģılanmasıdır. Mevcut durumda, bayilerimizden aldığımız sipariģlerin yüzde 52 sini adlı internet sitesinden almaktayız. Artan müģteri memnuniyetinin yanısıra, ürün yelpazemize son 6 ayda eklediğimiz ürünler satıģ hasılatımız ve pazar payımızın artmasında etken olmuģtur. MüĢteri ve ürün karlılığına odaklanmamız, önümüzdeki dönemde satıģ karlılığının artmasına yansıyacaktır. TARĠH:29/04/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bayilerimiz ve tüketiciye yönelik olarak verdiğimiz çağrı merkezi hizmetlerimizde artan talebi etkin olarak karģılamak, tedarikçilerimize verdiğimiz hizmetleri daha da çeģitlendirmek ve müģteri iliģkilerimizi geliģtirmek amacıyla telefon sistemimizde ISDN kullanımına geçmiģ bulunmaktayız. Bu sebepten dolayı Ģirket merkezimizin telefon santralı giriģ numarası olarak değiģmiģtir. Telefon sistemimizin ISDN'e geçmesi sebebiyle dolar tutarında yatırım yapılmıģtır. TARĠH:01/05/2002

8 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Türkiye'de bir ilk olarak, Türkiye ĠĢ Bankası ile birlikte geliģtirdiğimiz uygulama ile, adlı internet sitemizden satın alınan ürünlerin ödemesi elektronik havale ile yapılabilmektedir. Tamamen internet üzerinde ve güvenli olarak gerçekleģtirilebilen ödeme, Türkiye ĠĢ Bankası'nda hesabı olan Ģahıs veya Ģirketlerin alıģveriģ ekranını terk etmeden, bankanın interaktif bankacılık sistemine güvenlik aģamasını geçerek girmesi ve gelen özel ekranda sadece onay vermesiyle gerçekleģmektedir. Arena'nın elektronik iģ ve banka ödeme entegrasyonundaki deneyimiyle liderlik ettiği elektronik havale, internet kullanıcılarının alıģveriģlerinde güvenlik endiģesini ortadan kaldıran önemli bir seçenek yaratmaktadır. Kullanıcıya maliyet avantajı da sağlayan bu yöntemin kullanımının ve Türkiye'de liderliğini yaptığımız e-iģ modelinin yaygınlaģmasıyla, faaliyet ve finansman giderlerimizden tasarruf ve müģteri memnuniyetindeki artıģla birlikte pazar payımızda artıģ beklemekteyiz. TARĠH:09/05/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Aralık ayından itibaren Dell marka bilgisayarların bayi kanalımız üzerinden tüketiciye ulaģtırılması modeli baģarıya ulaģmıģ ve Dell Computer tarafından ilgi ve destek görmüģtür. Son yıllarda hızla pazar payı kazanarak en büyük kiģisel bilgisayar üreticisi konumunda olan ve tüketiciye doğrudan satıģ modelini benimsemiģ olan Dell Computer'in dünyada ilk kez olarak ve Türkiye'de Arena'nın liderliğinde uygulayacağı satıģ modeli, basın ve bayilerimize yaygın olarak tanıtılmıģtır. Ġstanbul ve Ankara 'da düzenlediğimiz toplantılara yurdun her yanından bilgisayar Ģirketleri katılmıģ ve büyük ilgi göstermiģtir. Arena olarak, bayilerimizle birlikte; Dell'in taģınabilir ve alt uç bilgisayarlarını küçük boy Ģirketler ve bireysel tüketiciye ulaģmayı ve Dell'in Türkiye'deki toplam satıģı içerisinde yüzde 60 pay almayı hedeflemekteyiz. Dell Computer, kurumsal Ģirketler ve kamu pazarına diğer kanal ortaklarıyla doğrudan satacaktır. Dell marka bilgisayarların Türkiye'de Arena bayileri üzerinden tüketiciye satılması modeli, Ģirketimizin pazardaki konumuna ve sektörümüzün her katmanının karlılığına önemli katkılarda bulunacaktır. TARĠH:23/05/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. adlı web sitemiz, Altın Örümcek Web YarıĢması'nda Türkiye'nin En Ġyi Kurumdan Kuruma (B2B) Sitesi seçilerek ödüllendirilmiģtir yılı Kasım ayından beri hizmette olan sitemiz, bayilerimize sağladığı iģ yapma kolaylığının yanında, yarattığı tasarruf ve yaygın bir bayi ağına etkin olarak hizmet vermemize imkan vererek, karlılığımızda yüzde 15'e varan artıģ sağlamıģtır. Kasım 2000/Nisan 2002 arasında sitemiz üzerinden, artan trendle 25 milyon dolara yakın satıģ gerçekleģmiģtir. Sitemiz 2400 bayimiz tarafından aktif olarak kullanılmakta ve sipariģlerimizin adet olarak yüzde 52'si, ciro olarak %26'sını buradan almaktayız. Microsoft, Doruknet ve PC Magazine Türkiye tarafından düzenlenmiģ olan 1. Altın Örümcek Web YarıĢmasında değerlendirme 14 kiģilik jüri tarafından yapılmıģ ve sonuçlar 22 Mayıs 2002 gecesi düzenlenen ödül töreninde açıklanmıģtır. Aynı yarıģmada, adlı sitemiz de en iyi kurumdan tüketiciye(b2c) sitesi dalında dereceye girmiģtir. Bu sitemiz, tüketiciden gelen talebi satıģa dönüģtürmesi ve otomatik olarak Türkiye'nin her yanında tüketiciye en yakındaki bayimize yönlendirmesi özelliğiyle tek örnektir. Teknoloji ürünlerini tüketiciyle etkin olarak buluģturan, tedarikçi ve bayilerimize değer katan bu önemli hizmet aracımızı geliģtirmek üzere yatırımlarımız devam etmektedir. TARĠH:05/06/2002 Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. ortaklarından Turhan Bekir Eskicioğlu sahibi olduğu TL nominal değerli hisse senetlerini Borsa'da bir yıl içinde satmak istediğini bildirmiģtir. TARĠH:27/06/2002

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU 1 Ġçindekiler 2009 YILI

Detaylı

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER Yönetim Kurulu Üyeleri... 1 Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri... 2 Ġç Denetim... 2 Denetim Kurulu... 3 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı...

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m...

Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m... Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m... 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler 2 Kısaca Türk Telekom 4 Başlıca Göstergeler 5 Türk Telekom un Halka Arzı 8 Türk Telekom Şirketler Grubu 14 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 ARA DÖNEM a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.09.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın unvanı

Detaylı