Strateji Menkul Değerler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Strateji Menkul Değerler"

Transkript

1 1) SUNMAYA YETKİLİ OLDUĞUMUZ HİZMETLER 6362 sayılı yeni SPKn kapsamında yatırım hizmet ve faaliyetleri Mevcut Yetki Belgesi / İzin Adı Tarih No Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi 27/07/1995 ARK/ASA-211 Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi 30/10/1995 ARK/HAA-127 Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi Borsa İstanbul A.Ş. - Viop ta 21/03/ /03/2013 ARK/TAASA-137 Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi 30/10/1995 ARK/PY-97 IMKB-16-GDI Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi 21/05/2001 ARK/YD-180 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış Ve Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri İzni 30/10/1995 ARK/KRD-79 a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına gerçekleştirilmesi b) Bireysel Portföy yöneticiliği c) Yatırım danışmanlığı d) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi e) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi f) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması g) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin sınırlı saklama faaliyetinde bulunulması Yan Hizmetler a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması 2) YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in 25. maddesinde öngörüldüğü üzere Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme yükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. Sayfa 1 / 9

2 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisiyle nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Türev Araçlar Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. 3. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. 4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.. 5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir. 6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. 8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. 9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren şarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. Sayfa 2 / 9

3 10. Vadeli işlem sözleşmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. 13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından riskli hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir. 14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız. İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız. 3) MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN VE VERİLERİNİN SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI A.Ş ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen sorumluluklarını karşılayacak şekilde müşterilerini ve müşteri verilerini, tehditlere karşı etkin bir şekilde korumak amacıyla en gelişmiş güvenlik teknolojilerini kullanmaktadır. Aracı kurum faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin en az 5 yıl süre ile saklanması konusunda DLT yedekleme ünitesi kullanılarak kritik dataların her gün yedekleri alınmaktadır. Bu backuplar aynı zamanda harici harddisklerde ve şifreli bulut disk hizmetinde tutulmaktadır. Ayrıca aylık ve yıllık backuplar yanmaz kasada ve harici harddisklerde saklanmaktadır. Müşteriye ait tüm bilgiler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkanı olduğu güvenli veri tabanında saklanmaktadır. Müşteri hesap şifreleri, müşterinin cep telefonuna gönderilmekte ve güvenlik amaçlı olmak üzere müşteri tarafından değiştirilmesi istenmektedir. Her şifre tek bir müşteri için geçerlidir ve her müşteri kendi şifre ve kullanıcı numaralarıyla yalnızca kendi hesabına erişim sağlayabilir. Sadece Müşterinin bildiği şifre ile erişim sağlayan İnternet şubemiz haricinde diğer kanallardan gelen emirleri talimat anında veya işleme alınmadan önce A.Ş., Müşteriye güvenlik açısından bazı sorular sorarak emri veren kişinin Müşteri olup olmadığını sorgulayacak ve verilen yanıtların tutarsızlığı halinde emri reddedecektir. Yasaların ve yasal denetimlerin gereği dışında, A.Ş. çalışanları yöneticileri,ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkide bulunan kişiler, işlem yapan ve/veya saklama hizmeti sunulan,müşterilerimize ait adres, telefon ve hesap durumları başta olmak üzere hiçbir bilgiyi, hesap sahibinin eşi ve çocukları da dahil olmak üzere, üçüncü şahıslara veremez. Bu tip bilgilerin yazılı bulunduğu dokümanları, bilginin kaydedildiği manyetik saklama malzemeleri, kasetleri, üst yönetimin bilgisi dışında şirket dışına çıkaramaz. Bu hususlarda kendi yetkisi dahilindeki bilginin gizliliğinden de sorumludur. Sayfa 3 / 9

4 Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca erişim yetkisi olan kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır. 4) EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ Emirlerin Kabul Esasları A.Ş. ye gelecek tüm emirlerin, BİAŞ ne iletilmesi esastır. Bununla ilgili olarak; a) Yatırımcı, ilgili Borsa Yönetmeliği nde öngörülen bilgileri ihtiva edecek şekilde Emir vermekle yükümlüdür.emirlerdeki eksiklerden doğacak sonuçlardan A.Ş. (Aracı Kurum olarak anılacaktır) doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında sorumlu olmayacaktır. b) Her türlü Menkul Kıymet Alım Satım Emirlerinin geçerli kabul edilebilmesi için, Yatırımcı nın hesabında talimatın verildiği gün emirleri karşılayabilecek yeterli miktarda Menkul Kıymet ve/veya nakdin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı Kurum bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir. c) Yatırımcı, Aracı Kurum a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Aracı Kurum kendi takdir ve anlayışına göre Yatırımcı nın açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Aracı Kurum bununla birlikte, Yatırımcı nın emir, talimat ve bildirimlerini uygulamakta serbest olup, bu nedenle doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. d) Aracı Kurum, Yatırımcı nın sözlü, telefonla, elektronik otamda ve benzeri iletişim araçlarıyla vereceği emir ve talimatları, ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça gönderilmemiş saymakta serbesttir. Şu kadar ki, Aracı Kurum, bu şekilde yazı ile teyit edilmemiş olan sözlü, telefonla ve benzeri iletişim araçlarıyla verilen emir ve talimatları münhasıran kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. e) Yatırımcı mutabakatını içermesi kaydıyla Emirlerin yazılı hale getirilip Seans Takip Formu na işlenmesi ve/veya gerçekleşenlerin aylık Hesap Ekstresi ile bildirilmesi Yatırımcı için bağlayıcıdır. İletişim sırasındayatırımcı dan kaynaklandığı sonradan belirlenen yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift veya daha fazla bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Aracı Kurum, Aracı Kurum un doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında hallerde hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi a) Yatırımcı, Aracı Kurum a vermiş olduğu Emir in gerçekleşip gerçekleşmediğini kendisi takip edip öğrenmek zorundadır. Yatırımcı nın geç öğrenmesinden dolayı Aracı Kurum un atfına mümkün olmayan haller dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. b) Yatırımcı nın herhangi bir şekilde Alım veya Satım Emri vermesi veya tahsil-tediye işlemlerinde bulunması yada hesabına emanet giriş-çıkış yaptırması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder. c) Aracı Kurum, Alım ve Satım Emirleri nin gerçekleştirilmesinden sonra bu Menkul Kıymetler in bedeli olarak tahsil ettiği tutardan Komisyon, BSMV ve diğer giderleri düştükten sonra kalan tutarı Takas Tarihi nde Yatırımcı nın Yatırım Hesabı na alacak kaydedecektir. Gerçekleştirilen Alım Emirleri nde, alım bedeli,komisyon, BSMV, ve diğer giderler Takas Tarihi nde Yatırımcı nın Yatırım Hesabı na borç kaydedilecektir. d) Yatırımcı, Aracı Kurum un kendisi adına gerçekleştirdiği Alım-Satım Emirleri, bedelli sermaye artırımları ve her türlü Yatırım Hesabı işlemleri nedeniyle ve/veya Yatırımcı nın satışa tevdi edeceği Sermaye Piyasası Araçları nın yasaklı olması veya ayıplı olması sebebiyle; Aracı Kurum un her ne nedenden olursa olsun doğmuş ve doğacak alacakları ve sair hakları tamamen tasfiye edilinceye kadar, Yatırımcı nın Yatırım Hesabı ndaki veya Aracı Kurum a serbest depo suretiyle verdiği veya vereceği kıymet ve nakit mevcudu, Sermaye Piyasası Araçları veya bunları temsil eden belgeleri ile para ve sair hak ve alacaklarının Aracı Kurum a rehinli olduğunu ve Medeni Kanun un ilgili hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum un bunlar üzerinde hapis hakkının bulunduğunu, Aracı Kurum un bu rehinleri dilediği zaman ve cari fiyatla, Borsa da veya haricen satmaya ve bedellerini Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme de yer alan temerrüt hükümlerinde belirtildiği şekilde hesaplanan temerrüt faizi, BSMV ve diğer masrafları da ekleyerek, alacaklarına takas ve mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder e) Yatırımcı, MKK adına saklamada bulunan Menkul Kıymetleri ni Aracı Kurum aracılığıyla Borsa da satması durumunda, Takas tarihinde Aracı Kurum un Menkul Kıymet teslim yükümlülüğü sona erinceye kadar, Aracı Kurum un bu Menkul Kıymetler i rehinli alacaklı sıfatıyla işlem tarihinde Aracı Kurum hesabına virman ettirmeye veya üzerine bloke koydurmaya yetkili olduğunu şimdiden kabul eder. Sayfa 4 / 9

5 f) Aracı Kurum, Yatırımcı nın sözlü veya yazılı emirleriyle alınıp, bedelleri Yatırımcı tarafından en geç Takas Tarihinde ödenmeyen Menkul Kıymetler i, hiçbir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın satabilir, Mevzuat ın izin verdiği hallerde kendi portföyüne alabilir ya da paraya çevirebilir. Yatırımcı Satım Emri konusu Menkul Kıymetler i takas tarihine kadar Aracı Kurum a tevdi etmezse, Aracı Kurum piyasadan bu Menkul Kıymetleri alıp, borcunu kapatabilir. Aracı Kurum, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek karları, masraf, faiz ve Komisyonları nı düştükten sonra Yatırımcı ya ödeyebileceği gibi doğrudan kendisi de kar yazabilir. Yatırımcı bu işlemlere itiraz etmeyeceğini ve bunlardan dolayı Aracı Kurum nezdinde bir zarar oluştuğu takdirde bu zararı üstleneceğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. 5) EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI Müşteri Emri Gerçekleştirme Politikası Amaç ve Kapsam A.Ş. (Şirket) tüm müşteri emirlerinin anında, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincindedir. İşbu politika, Şirketimizin müşterilerinden almış olduğu emirlerin kabulü ve işleme koyulmasına yönelik genel esasları belirlemekte olup söz konusu emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimlerimiz için geçerlidir. Şirket, aracılık faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme, iletme yükümlülüğü içerisinde bilinç, dikkat ve özen ile yürütür. Tüm müşteri işlemleri Borsa İstanbul da gerçekleştirilir. Müşteri Emirlerinin Kabulü ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm birimleri bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Şirket iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşterilerimizle imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler. Müşteri emirlerinin alınması, izlenmesi ve yerine getirilmesi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (III-37.1) hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir. Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur. Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır. Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir. Bu politika amaçları doğrultusunda, Şirketimiz aşağıdaki örnekleri benzer talimatlar olarak kabul etmektedir: Aynı finansal enstrümanla ilgili talimatlar Alım veya satım talimatları Aynı müşterinin benzer bir ortamda ilettiği talimatlar Yukarıdaki niteliklere sahip olmayan talimatlar, benzer talimat olarak nitelendirilmezler. Şirketimizin müşteri emirlerini gerçekleştirmekte önemli sorunlarla karşılaşması durumunda, müşteri en kısa zamanda bilgilendirilir. Önemli sorunlar aşağıdaki durumlarda oluşur : Müşteri emrine konu yatırım aracının alım satım işlemlerinin durdurulmuş olması Müşteri emrine konu yatırım aracının işlem gördüğü piyasada işlemlerin durdurulmuş olması Telekomünikasyon ağlarından, Uzaktan Erişim Kanalları ve diğer Bilgi İşlem altyapılarından kaynaklanan sorunlar oluşması, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu Genel Müdürlük birimleri; Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek olması halinde önemli sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması, En kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesine yönelik ortaya çıkan önemli sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümlenmesi ve yaşanan önemli sorunlar nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi, İlgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması yönünde etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygular. Sayfa 5 / 9

6 Müşteri Emirlerinin Birleştirilmesi ve Paylaştırılması Şirket müşteri çıkarlarını gözönünde bulundurmak suretiyle müşteri emirlerini başka bir müşteri veya Şirket emriyle birleştirebilir. Müşterilerin bir araya getirilmek suretiyle zamanında, adil ve tarafsız bir şekilde işleme konan emirleri gerçekleştiğinde Şirketimize veya belirli bir müşteriye herhangi bir öncelik tanınmadan müşteriler arasında paylaştırılır. Birleştirilmiş müşteri emirlerinin kısmi olarak gerçekleştirebildiği durumlarda, bu paylaştırma müşterilerin payları oranında yapılır. Limitli Müşteri Emirleri Limitli emirler, belirli bir finansal enstrümanın belirtilmiş olan fiyat limitinde veya daha iyi bir fiyatta ve belirli bir miktarda alım-satımı için verilen emirdir. Organize piyasada işlem gören yatırım enstrümanları için verilen ve mevcut piyasa koşullarında anında gerçekleştirilemeyen limitli emirler diğer piyasa katılımcılarının kolaylıkla ulaşabilecekleri ilgili organize piyasaya veya çok taraflı işlemler platformuna iletilir. Müşteri Emirlerinin Gizliliği Şirket personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. Şirketimiz bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alacaktır. Aşağıda, müşteri emirlerinin gizliliğine aykırı mahiyetteki durumlar örneklendirilmiştir: Bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanması Gizli bilgilerin kişisel menfaat sağlanmasına dönük kullanılması Gizli bilgilerin Şirketimizin çıkarı için kullanılması Alınan müşteri emirleri kapsamında edinilen bilgilerin, emirlerin müşteri açısından en faydalı olacak şekilde gerçekleştirilmesi dışında amaçlarla kullanılması Finansal enstrümanların alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirmesine yönelik olarak emir iletimi amaçlı olarak piyasa yapıcıları veya diğer kurumlarla iletişime geçilmesi veya talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık olarak tanımlanmamaktadır. 6) ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER İLE MÜŞTERİYE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BİLDİRİMLERE İLİŞKİN ESASLAR Müşterilerimiz, a) Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar, b) Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, c) Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, d) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, e) Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere, f) Teminat durumlarına, ait bilgilere online İnternet sitemiz üzerinden erişim olanağına sahiptir. Ayrıca müşterilerimiz talep ettiğinde, elektronik ortam marifeti ile hesaplarına ait bilgiler kendilerine iletilir, yine elektronik ortam aracılığı ile, bildirim ve mutabakat yapılabilir. 7) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, BORSA VE PİYASA BİLGİLERİ Hizmet verilen her faaliyet için internet sitesinin ilgili faaliyet bölümünde gerekli bilgilendirmeler yapılır. 8) PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ, 1) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir. 2) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir. 3) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir 4) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir 5) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: Sayfa 6 / 9

7 9) OLASI RİSKLERE KARŞI HAZIRLANAN BEKLENMEDİK DURUM PLANLARI Acil ve Beklenmedik Durum Planları Planın uygulanmasından U.Sinan DİNÇER sorumlu olup, alternatifi Yaşar SARIKAYA dır. Planın yürütülmesinden tüm A.Ş personeli sorumludur. Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; aracı kurumların faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürmelerini sağlayan, müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, müşteri hesaplarının saklanması, takibi ve müşteri kıymetleri ve nakdinin transferi işlemlerinin yürütülmesini sağlayan sistemleri ifade etmektedir. Planın Amacı Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamaktır. Acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilecek doğal afetlerin oluşması halinde öncelik personel ve müşterinin can güvenliğinin korunmasıdır. 1) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olduğuz her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması konusunda, Bilgi İşlem bölümü Doğan KAYA, Mali İşler ve Operasyon Bölümü Berna BATIGÜN, Ayşe ÖZGÜL denetimi altında, şirketimizde (yanmaz data kasası), harici harddisklerde ve internet ortamında disk hizmetinde tutulmaktadır. 2) Aracı kurum faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin en az 5 yıl süre ile saklanması konusunda DLT yedekleme ünitesi kullanılarak kritik dataların her gün yedekleri alınmaktadır. Bu backuplar aynı zamanda harici harddisklerde ve internet bulut disk hizmetinde tutulmaktadır. Ayrıca aylık ve yıllık backuplar yanmaz kasada ve harici harddisklerde saklanmaktadır. 3) Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi konusunda; Sistem Çökmesi, Elektrik Kesintisi, Yangın, Deprem, Sabotaj, Klimaların Bozulması, Sisteme Virüs Girmesi, Sistem içinde Mali, Operasyon, Takas İşlemlerinde kullanılan ve kayıtların tutulduğu Muhasebe Programının yanlış veriler sunması, İnternet Sitemize ve dolayısı ile İnternet Şubemize yapılacak Hacker Saldırıları başlıca risk konularını teşkil etmektedir. 4) Müşterilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması konusunda, Bilgi İşlem konusunda; Doğan KAYA, Tahvil ve Bono konusunda; Hülya ÜNLÜ, Hisse Senetleri Piyasaları konusunda Feyza TANYEL, Türev İşlemler konusunsa Ufuk GÜCÜK, MKK ve Takasbank Operasyonları için Mehmet ÖZCAN, Ayşe ÖZGÜL, Mali İşler için Yaşar SARIKAYA ve Berna BATIGÜN ün GSM telefon numaraları, Acil Durum Planı dahilinde, şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir. Lojistik konusunda ise Hakan SAVAŞ ve Hüseyin AKDOĞAN sorumludur. 5) Aracı kurum ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması hususunda, tüm kurum çalışanların ev ve cep telefonu numaraları personelde bulunacaktır. 6) Alternatif aracı kurum merkezi adresini, Aracı Kurum, gerektiğinde duyuracaktır. 7) Acil ve beklenmedik durumun, müşteriye etkilerinin minimum düzeyde olması için kurumumuz müşterilerinin ulaşabileceği telefon numaralarını ve gerekli izahatleri, internet sitesinde yayınlayacak ve gerekirse SMS ile bilgilendirecektir. 8) Acil ve beklenmedik durum planı ve buna ilişkin prosedürlerde günün şartları gereği herhangi bir değişiklik yapılmak istendiğinde, bu değişiklik şirketimiz yönetim kurulunca onaylanacaktır, ayrıca, acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişilerin değişmesi durumunda yine sorumlu kişiler yönetim kurulunca atanacak ve bu kişilere ait unvan ile e-posta adresi, telefon ve faks numaraları dahil, var olan her türlü iletişim bilgilerinin Kurul, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilecektir. 9) Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka bir aracı kuruma devri konusunda; müşterilerden ibrarname alınarak, hesaplarının, müşterilerin tercih ettikleri bir aracı kuruma para ve hisse virmanları Sayfa 7 / 9

8 yapılacaktır. (burada Borsa İstanbul un,takasbank ın, MKK nın, ve Bankaların faaliyetlerine devam ettiği varsayılmaktadır) Yaşanabilecek Problemler ve Olası Çözümler a) Elektrik Kesintisi: Elektrik kesintisine karşı gerekli önlemler alınmıştır. Kesinti anında jeneratör çalışmaya başlayana kadar UPS devreye girmektedir. Jeneratör şu anki durumda 2 gün boyunca elektriğimizi idare edebilmektedir. UPS ise herhangi bir jeneratör arızasına karşın 1 saat boyunca sistemi kendi başına çalıştırabilecek şekilde akü grubuna bağlıdır. b) İnternet Hattı ve Data Hatları Problemleri: Kesintisiz internet erişimi için 2 farklı internet bağlantısı sağlanmıştır. Herhangi birinde problem olduğunda diğerinin otomatik olarak bütün trafiği üstlenmesi için gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Her iki hattın birden kesilmesi durumunda ise emirler, Borsa İstanbul'da bulunan şirkete ait telefonlarla brokerlarımız tarafından yerine getirilmektedir. DDOS saldırılarına karşı İnternet Operatörü üzerinden DDOS koruması alınmaktadır. Borsa İstanbul data hattımız Superonline fiber ve Turk Telekom adsl üzerinden yedekli olarak yapılandırılmıştır. Hatlardan birisinin gitmesi durumunda diğer hat üzerinden hiçbir kesinti olmadan trafik akışı devam etmektedir. Takasbank data hattımız Turk Telekom Lline ana hat ve ISDN yedek hat olmak üzere yedekli olarak yapılandırılmıştır. Lline hattının gitmesi durumunda kesinti olmadan ISDN hat üzerinden trafik akışı devam ettirilmektedir. c) Firewall da Oluşabilecek Problemler: Firewall iki farklı sunucuda yedekli bir şekilde aktif pasif olarak çalışmaktadır. Sunuculardan herhangi birisinin arızası durumunda diğer sunucu sorunsuz olarak firewall programını çalıştırmaya devam etmektedir. Program güncellemeleri takip edilmekte, uygulanmakta ve gerektiğinde Güvenlik Hizmetleri konusunda uzman kurumlardan destek alınmaktadır. d) Web Sunucularında Oluşabilecek Problemler: Web server Vmware sanallaştırma yazılımı ile 3 adet fiziki sunucuya bağlı ve storage ünitesinde tutulmaktadır. Bu sayede donanım arızası gibi durumlara karşı önlem alınmıştır. Web server yazılımları sürekli güncellenerek güvenlik açıkları anında kapatılmaktadır. Yedek olarak bulundurulan bir server da web serverin tamamen bozulması durumunda devreye alınabilecek şekilde hazır bulundurulmaktadır. e) Database Sunucularında Oluşabilecek Problemler: Kullanılan database serverlarda Vmware sanallaştırma yazılımı ile 3 adet fiziki sunucuya bağlı ve storage ünitesinde tutulmaktadır. Yedek bulundurulan database serveri herhangi bir arıza durumuna karşı hazır tutulmaktadır. Ayrıca database ile ilgili yapılması gereken önemli güncellemeler veya çalışmalar Test ortamında başarıyla gerçekleştirildikten sonra gerçek ortamda devreye alınır. f) Virüs vb. Problemler: Virus tehlikesine karşı kullanılan bütün yazılımlar lisanslı ve orijinal olarak satın alınmakta, bilgi işlem haricinde program yüklenmesine izin verilmemektedir. Antivirus sistemi bütün makinelerde (server ve workstationlar) mevcuttur. Günlük olarak virus listesi otomatik update edilerek sürekli güncel tutulmaktadır. Ayrıca mail server üzerinde bulunan farklı bir antivirus programı da maille gelen virüslü dosyaları sisteme girmeden silinmektedir. Kullanıcıların zararlı sitelere girmelerinin engellenmesi için URL filtreleme uygulamaları kullanılmaktadır. g) Klima Problemleri: Sistem odalarında bulunan klima arızası durumunda sistemlerin çalışması duracağı için yedek klimalar bulunmaktadır. Ayrıca ısı ve yangın dedektörleri ile de 24 saat takip edilmektedir. h) Yangın Durumunda: Şirketin her alanını kontrol edecek şekilde yangın dedektörleri mevcuttur. Bu dedektörler şirketimizin bulunduğu binadaki güvenlik birimine bağlıdır. 7/24 izlenen bu sistemler sayesinde herhangi bir alarm durumunda güvenlik birimleri ilk anda duruma müdahale edebilmektedirler. Şirketimizin bulunduğu katta yangın tüpleri, ve yangın hortumu bulunmaktadır. Aynı zamanda kritik önemdeki sistem odamız içerisinde FM-200 gazlı yangın söndürme sistemi bulunmaktadır. Sayfa 8 / 9

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler AŞ YURT İÇİ ve YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ SANKO SÖZLEŞME TÜRLERİ Sayfa UYGUNLUK TESTİ 2-3 ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı