2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi"

Transkript

1 2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 İçindekiler 1. GİRİŞ Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 3 a) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 3 b) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 4 c) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği... 4 d) Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb.) yeterliliği... 5 e) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği... 6 f) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği... 6 g) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği... 7 h) Çalışanlar ile ilişkilerin yeterliliği... 8 i) İdari personel niteliğinde/niceliğinde beklenen düzey... 9 j) İş teknolojilerinin yeterliliği k) Fiziksel olanakların yeterliliği l) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği m) Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler n) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği o) Mali kaynakların yeterliliği p) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği Kurumsal Nitelikler ve Özellikler a) Öğrenci sayıları ve yeterliliği b) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği c) Kurumun fiziksel büyüklüğü, altyapısı ve yeterliliği d) Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği e) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi Eğitim-Öğretim Süreçleri a) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlara uygunluğu Page i

3 b) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği c) Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği d) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerin açıklığı e) Programların çıktılarının yeterliliği f) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği g) Programların diğer programlarla ilişkilerin yeterliliği h) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği i) Program kaynaklarının yeterliliği j) Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği k) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği l) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği m) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği n) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri a) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu b) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu c) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği d) Araştırma geliştirme çalışmalarının yeterliliği e) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği f) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği g) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği 32 h) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği i) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik j) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik Page ii

4 6. Uygulama ve Hizmet Süreçleri a) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama hizmet ve faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; b) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği c) Uygulama hizmet ve faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği d) Yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterliliği e) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği İdari Süreçler a) Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği b) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği c) Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği d) İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.)işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği e) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği f) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği g) Sağlık hizmetlerinin yeterliliği h) Kütüphane ve dokümantasyon işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği i) Yapı ve çevre ile ilgili hizmetlerin yeterliliği j) Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği k) Yurt olanak hizmetlerinin yeterliliği l) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği m) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği n) Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği o) Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği p) Basın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yeterliliği q) Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Page iii

5 8. Yönetsel Süreçler a) Görev ve sorumluluk alanlarının açıklığı, görev yetkilerinin yeterliliği b) Karar verme süreçlerinin yeterliliği c) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği d) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği e) Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uygulama ve hizmet süreçleri ile ilgili etik standartların yeterliliği f) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği g) Bilgi yönetim süreçlerinin yeterliliği h) İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği i) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği Yönetsel Özellikler (Davranışsal) a) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği b) Çalışanlar arasındaki işbirliği ortamının yeterliliği c) İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği d) Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği e) Akademik personel memnuniyetinin yeterliliği f) İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği g) İdari personelin özelliklerinin yeterliliği h) Liderlik yaklaşımlarından duyulan memnuniyet i) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik Çıktılar /Sonuçların Değerlendirilmesi a) Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliği b) Araştırma geliştirme ile ilgili sonuçların geçerliliği c) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği d) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği e) Toplumla ilgili sonuçların yeterliliği Page iv

6 f) İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği Misyon ve Vizyon ODTÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ MİSYONU ODTÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ VİZYONU EK 1: ODTÜ Eğitim Fakültesi 2008 Özdeğerlendirme Tablosu Page v

7 1. GİRİŞ ODTÜ Eğitim Fakültesi, kurulduğu 1982 yılından bu yana ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli öğretmenleri, eğitim uzmanlarını ve akademisyenlerini yetiştirme yolunda gösterdiği çabalara kararlıkla devam ettirmektedir yılı itibari ile fakültemizde bulunan 6 bölümde toplam 78 öğretim üyesi/görevlisi ve 214 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans ve lisans sonrası olmak üzere toplam 2255 öğrenci mevcuttur. Bu sayılar fakültemizin ulaştığı büyüklüğün bir göstergesidir yılında YÖK düzeyinde başlatılan çalışmaların bir ürünü olan Özdeğerlendirme süreci kapsamında fakültemizde de her yılın sonunda özdeğerlendirme çalışmaları üniversitemiz nezninde görev yapan Akademik Değerlendiğrme Komisyonu nun (ADEK) rehberliğinde yürütülmektedir. Fakültemizin 2008 yılına ait özdeğerlendirmesi bu rapor ile birlikte sunulmaktadır. Hem yükseköğretim sistemine, hem üniversitemize hem de fakülte ve bölümlerimize kendi performansları hakkında önemli bir dönüt sağlayan bu çalışmanın tamamlanması, fakültemizi vizyonuna ulaştırmada ve misyonunu yerine getirmekte bizleri daha da güdülemiştir. Her geçen yıl üniversitemizin ve fakültemizin gelişimine büyük katkılar sağladığına inandığım 2008 yılı Özdeğerlendirme Raporunu hazırlayan fakültemizin değerli elemanlarına teşekkür ederim. Saygılarımla. Prof. Dr. Meral AKSU Dekan Page 2

8 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) a) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey Öğrenci niteliğindeki düzey belirlenirken bölümlerimiz lisans eğitimi için ÖSS puanlarını, lisans üstü eğitim için ALES puanlarını dikkate almışlardır. Fakültemizde lisans eğitimi yapan dört bölüm mevcuttur: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), Yabancı Diller Eğitimi (), Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi () ve İlköğretim (). Bu bölümler öğrencilerini ÖSS puanına göre %10 luk dilimden almaktadır. BÖTE ye 2008 yılında giren öğrencilerin SAY-1 puan türüne göre ortalama ÖSS puanının 370,47, bölümüne giren öğrencilerin SAY-1 puan türüne göre ortalama ÖSS puanının ise 363,134 olduğu görülmektedir. bölümü lisans programlarının taban puanları incelendiğinde, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün ÖSS taban puanının 358,987 (SAY-2), İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün 321,437 (SAY-2) ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün ise 357,218 (EA-1) olduğu görülmektedir. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 Fakültemizde lisansüstü eğitim veren bölümlere giren öğrencilerin ALES not ortalamaları incelendiğinde BÖTE bölümü lisansüstü programlarına giren öğrencilerin sayısal not ortalamalarının yüksek lisans programı için 82,47, doktora programı için ise 81,96; bölümü lisansüstü programlarına giren öğrencilerin sayısal not ortalamalarının yüksek lisans programları için 76,84, doktora programları için ise 78,96; bölümü lisansüstü programlarına giren öğrencilerin sayısal not ortalamalarının yüksek lisans programları için 75,86, doktora programı için ise 81,21; Eğitim Bilimleri bölümü (B) lisansüstü programlarına giren öğrencilerin sayısal not ortalamalarının yüksek lisans programı için 73,59, doktora programı için ise 79,39 olduğu görülmektedir. Bölümlerimiz arasında bölümü öğrenci niteliğini geliştirilmesi gereken alan başlığı altına alırken diğer 5 bölümümüz geliştirilmeye açık alanlar başlığı altına almıştır. Page 3

9 b) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey Akademik personel niteliği açısından bakıldığında fakültemizin genelde yeterliği olduğu görülmektedir. Bölümler bazında bakıldığında; BÖTE bölümünün akademik personel niteliği açısından kendisini yeterli gördüğü, ancak bu durumun devam ettirilebilmesi için acilen nicel olarak öğretim elemanı kadrosunun arttırılması gerektiğini düşündüğü; bölümünün akademik personel niteliği açısından kendisini gelişmeye açık gördüğü; bölümünün akademik personel niteliği açısından kendisini gelişmeye açık görmekle birlikte doktora derecesine sahip öğretim elemanı sayısının geliştirilmeye açık olduğunu düşündüğü; bölümünün akademik personel niteliği ve niceliği (öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak) açısından kendisini gelişmeye açık gördüğünü; B bölümünün akademik personel niteliği açısından kendisini yeterli, akademik personel niceliği açısından ise kendisini gelişmeye açık olarak gördüğü; bölümünün akademik personel niteliği açısından kendisini yeterli gördüğü (2008 yılında öğretim üyesi başına düşen SSCI ve SCI-Exp yayın ortalaması ve öğrenci değerlendirme ortalamaları dikkate alınarak) anlaşılmaktadır. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 4 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) c) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği Fakültemizin toplum ile ilişkileri genelde yeterli olup bölümler bazında farklılıklar göstermektedir. Örneğin BÖTE bölümünün sivil toplum kuruluşları ile temas halinde olduğu ve bu alanı bölümün yeterli ama gelişmeye açık alanları arasında gördüğü; bölümünün toplum ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine işaret ettiği; bölümünün Kızılay, TEGEV ve UNESCO Türkiye gibi kurumların topluma dönük uygulamalarına katkıda bulunduğu ve bu alanın bölümün geliştirilmeye açık alanları arasında gösterildiği; bölümünde 2008 yılında topluma hizmet uygulamaları dersi verilmeye başlandığı ve bu alanın bölümün geliştirilmesi gereken alanlar arasında yer aldığı; bölümünün toplum ile ilişkilerinin beklenen düzeyin altında kaldığı ve bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında bulunduğu; bölümünde toplum ile ilişkilere yönelik 9 seminer düzenlendiği, bölüm öğretim elemanlarının bireysel olarak ILKYAR ın düzenlediği faaliyetlere katkıda bulunduğu ve bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında yer aldığı görülmektedir. Page 4

10 BÖTE Toplum ile ilişkilerin yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) 3 3 Geliştirilmesi Gereken (1-2) d) Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb.) yeterliliği Fakülte genelinde üç tanesi ana binada, iki tanesi BÖTE de ve bir tanesi de de olmak üzere toplam altı bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuardan bir tanesi tamamıyla öğrenci kullanımına ayrılmış durumdadır. Diğer laboratuarlarda öncelik derslerin işlenmesine ayrılırken ders dışı zamanlar yine öğrencilerin kullanımına tahsis edilmiştir. Fakülte bünyesinde yer alan her sınıfta internet erişimi olan bir bilgisayar ve bir yansıtım cihazı yer almaktadır. Ayrıca, fakültemizde görev yapan her öğretim elemanına internet erişimi bulunan bir bilgisayar tahsis edilmiştir. Yukarıda belirtilenlere ek olarak, fakülte bünyesinde faaliyet gösteren Teknolojik Kaynaklar Merkezi (TKM) vasıtasıyla akademik personelin dersleri ve araştırmaları için gerekli olan güncel teknolojilere rahat bir şekilde ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. BİT Kaynaklarının Yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 Fakültemiz bölümlerinin bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliğine ilişkin düşünceleri incelendiğinde; Üniversitenin bilgi teknolojileri ve kaynaklarının BÖTE bölümün ihtiyacını karşıladığı ve bu alanın bölümün yeterli/güçlü alanları arasında yer aldığı; bölümünün bilgi teknolojileri ve kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü; bölümünün beden eğitimi ve spor alanına Page 5

11 özgü basılı kitap ve dergi alınımın ve veri tabanlarına üyeliğin sürdürülmesinin yararları üzerinde durduğu ve bu alanın bölümün geliştirilmeye açık alanları arasında yer aldığı;, ve bölümlerinin bilgi teknolojileri ve kaynaklarının geliştirilmeye açık olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. e) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği Fakültemiz bölümlerinin Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliğine ilişkin düşünceleri incelendiğinde; BÖTE bölümünün öğrencilerine uyum programları düzenlediği, öğrencilerini topluluklara ve her türlü sosyal etkinliğe katılımlarını teşvik ettiği ve bu alanın bölümün güçlü ve yeterli alanları arasında yer aldığı; bölümünün öğrenciler ile ilişkilerinin geliştirmeye açık olarak değerlendirildiği; bölümü tarafından düzenlenen haftalık bölüm toplantılarının tüm öğrencilerin katılımına açıldığı ve bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında yer aldığı; bölümünün lisans programlarındaki öğrenci sayılarının ilgili alandaki öğretim üyesi sayısına oranının yüksek olmasından dolayı bu alanın bölüm tarafından geliştirilmeye açık bir alan olarak tanımlandığı; bölümünün yeni başlayan öğrencilere uyum toplantıları düzenlediği, bölüm ile ilgili tanıtımlar yaptığı, öğrencilerin öğrenci topluluklarına katılımlarını teşvik ettiği ve bölümün öğrenciler ile ilişkilerinin geliştirmeye açık olarak değerlendirildiği; bölümünün akademik faaliyetlere yönelik olarak öğrencilerle ilişkileri beklenen düzeyin üstü olarak görülürken, sosyal faaliyetlere yönelik olarak öğrencilerle ilişkilerin sınırlı kaldığı ve bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte fakültemizdeki ortak mekân yetersizliği ve maddi kaynakların azlığı fakülte bazında öğrenci etkileşiminin kapsamını ve gerçekleştirme sıklığını azaltmaktadır. Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) f) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği Fakültemizin yükseköğretim alanında ulusal ilişkiler bazında en güçlü olduğu alan yaklaşık 120 öğrencisi ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programıdır (ÖYP). Page 6

12 Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) Bölümlerinin yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliğine ilişkin düşünceleri incelendiğinde; BÖTE bölümünün ÖYP kapsamında bölümde bulunan 33 adet doktora öğrencisinin bu alana olumlu katkı yaptığını düşündüğü ve bu alanın bölümün güçlü/yeterli alanları arasında yer aldığı; bölümünün yükseköğretim alanındaki ulusal ilişkileri geliştirmeye açık olarak değerlendirildiği; bölümünün ulusal ve uluslararası kongre organizasyonlarında ülkemizdeki diğer üniversiteler ile işbirliğine gitmesi ve ÖYP/35. madde kapsamında üniversitemizde öğrenimini sürdüren öğrencilerin tez önerisi ve tez izleme komitelerine adına okudukları üniversiteden öğretim üyelerinin katılımının sağlanması nedenleriyle bu alan yeterli/güçlü olunan alanlardan birisi olarak değerlendirildiği; bölümü, ÖYP programının yeni kurulan üniversiteler ile ilişkilerin kurulması bakımından katkı sağladığını düşündüğü, ancak bu ilişkilerin daha kurumsal bir yapı kazanması gerektiği yönündeki düşünceler nedeni ile bu alanın bölüm tarafından geliştirilmeye açık bir alan olarak değerlendirildiği; bölümü, 35. madde/öyp kapsamında bölümde bulunan araştırma görevlileri diğer üniversitelerle ilişkiler ile öğretim üyelerinin diğer üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile yaptıkları ortak çalışmaların bu alanın güçlenmesine olumlu katkı yaptığını ve bölümünün yükseköğretim alanındaki ulusal ilişkileri geliştirmeye açık olarak değerlendirildiği; bölümü, 35. Madde/ ÖYP araştırma görevlileri ve bölüm öğretim üyelerinin diğer üniversitelerde bulunan öğretim üyeleri ile yaptıkları ortak çalışmalar ile yükseköğretim alanında faaliyet gösteren dernek ve birliklere üyelikleri aracılığı ile bu alana olumlu katkılar sağladığını düşündüğü ve bu alanın bölümün yeterli/güçlü alanlardan birisi olduğunu belirtmektedir. g) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği Fakültemiz bölümleri arasında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi yönünde ortak bir kanı vardır. Bölümler bazında bakıldığında ise BÖTE bölümünün lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Erasmus programlarında yer alması için gerekli çalışmaları (öğretim üyesi değişimi, yaz-staj programlarına katılım ve katılan öğrenci sayılarının arttırılması) yürüttüğü ve bu alanın geliştirilmeye açık alanlar Page 7

13 arasında görüldüğü; bölümünün uluslararası ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü; bölümünün 2010 yılında organize edeceği bir konferans ile bu alana katkı sağlayacağının, ayrıca bölümden mezun olup yurtdışındaki üniversitelerde çalışan akademisyenler ile OYP kapsamında yurt dışında bulunan akademisyenlerin bu alana katkı sağladığının düşünülmekte olduğunun ve bu alanın bölümün yeterli/güçlü alanları arasında yer aldığı; bölümünün Erasmus programı dışında başka bir uluslarası ilişkisinin bulunmaması nedeni ile bu alanın geliştirilmesi gereken bir alan olarak görüldüğü; bölümünün uluslararası ilişkilerin öğretim üyelerinin katıldığı konferanslar ve yurt dışından davet edilen konuk konuşmacılar ile sınırlı olması nedeni ile bu alanın beklenen düzeyin altında olarak değerlendirildiği; bölümünün Erasmus kapsamında Avrupa da bulunan 10 üniversite ile değişim anlaşmalarının imzalanması, bölüm öğretim elemanlarının değişim programlarından yararlanmasının sağlanması, bölümde yürütülen uluslararası projeler ve bölüm öğretim elemanlarının uluslararası konferanslara katılımı yoluyla bu alanın 2008 yılı için hedeflenen düzeye çekildiği ancak bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 2 h) Çalışanlar ile ilişkilerin yeterliliği Fakültemizdeki çalışanlar arasındaki ilişkiler ile ilgili görüşler bölümler bazında farklılıklar göstermektedir; Örneğin BÖTE bölümünde çalışanlar ile iletişimin güçlendirilmesi için e-posta listeleri kurulduğu, sosyal etkinlikler düzenlendiği ve bu alanın bölümün yeterli alanları arasında yer aldığı; bölümünün bu alanı geliştirilmesi gereken bir alan olarak gördüğü; bölümünün her hafta çalışanların katılımı ile toplantılar düzenlediği, bu toplantılarda akademik, kültürel ve yönetsel konuların tartışıldığı ve bu alanın bölümün yeterli alanları arasında yer aldığı; bölümünün dönem içinde düzenlediği birtakım etkinlikler ile çalışanların birbirlerini tanımaları amaçladığı, ancak bu Page 8

14 BÖTE alanın geliştirilmeye açık bir alan olarak değerlendirildiği; bölümünün bu alan kapsamında yapılan çalışmaları yeterli ancak geliştirmeye açık gördüğü anlaşılmaktadır. Çalışanlar ile ilişkilerin yeterliliği 4 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 i) İdari personel niteliğinde/niceliğinde beklenen düzey Fakültemiz genelinde idari personelin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi gereken alanlar arasında olduğu konusunda genel bir kanı hâkimdir. Bölümler bazında ise; BÖTE bölümünün istenen sayı ve nitelikte idari personel istihdamında sıkıntı yaşadığı ve bu alanı geliştirilmeye açık bir alan olarak değerlendirdiği; bölümünün bu alanı geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirdiği; bölümünün iyi derecede İngilizce bilen ve bilişim teknolojilerini iyi kullanan idari personel ihtiyacı nedeniyle idari personel niteliğindeki düzeyin geliştirilmesi gereken alanlardan biri olarak gördüğü; bölümünün idari personel sayısındaki azlık nedeniyle idari personel sayısının geliştirilmeye açık bir alan olarak düşünüldüğü; ve bölümlerinin idari personel niteliğinin yeterli düzeyde ve geliştirmeye açık olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır. İdari personel niteliğinde/niceliğinde beklenen düzey Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 2 Page 9

15 j) İş teknolojilerinin yeterliliği Fakültemiz bölümlerinin iş teknolojilerinin yeterliğine ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında; BÖTE bölümünün iş teknolojilerine yönelik altyapının geliştirilmesine/yenilenmesine yönelik vurgu yaptığı, sorunlara ilişkin istenilen çözüme ulaşılamamasında kaynak yetersizliğinin önemli bir gerekçe olduğunu düşündüğü ve bu alanın bölümün geliştirilmeye açık alanları arasında yer aldığı;, ve bölümlerinin bu alanı yeterli düzeyde ama geliştirmeye açık gördükleri; bölümünün bölüm bünyesinde bulunan iki yeni laboratuara iş teknolojilerinin alımının sürmesi ve uzun süredir kullanılan bir laboratuarın yenilenmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle bu alanın geliştirilmeye açık alanlardan birisi olarak değerlendirildiği; Bu alanın bölümünün geliştirmeye açık alanları arasında yer aldığı görülmektedir. İş teknolojilerinin yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) k) Fiziksel olanakların yeterliliği Fakültemiz binalarında (A, B ve C binaları) 2008 yılında tamamlanan fiziksel genişlemeye rağmen özellikle ortak mekânların eksikliği konusunda ve fakültemize yeni katılan ÖYP öğrencileri ve diğer asistanlara ofis sağlama konusunda bazı problemler hala devam etmektedir. BÖTE bölümünde öğrencilerin ihtiyaçlarını (yemek, çay, vb.) karşılayacakları fiziksel alanların olmaması, eskiyen altyapı nedeniyle bakım onarım ihtiyaçlarının artması, bölümün fiziksel olanaklarının geliştirilmesi ihtiyacı ve günün değişen koşullarına uygun yeni akademik ve idari birimlerin oluşturulmasının kaçınılmaz olması nedeniyle, bu ihtiyaç ve değişikliklere uygun yeni fiziksel olanakların yaratılması gerektiğinin düşünüldüğü ve bölüm tarafından bu alanın geliştirilmeye açık alanlar arasında olduğu belirtilmiştir. Benzer bir şekilde bölümü de bu alanı geliştirilmesi gereken bir alan olarak gördüğü; bölümünün saha uygulamalarının yapıldığı bazı spor tesislerinin yetersizliği, üniversite içinde kullanımda olan atletizm sahasının sentetik bir pist çevrilmesi ihtiyacı nedeniyle bu alanın bölümün geliştirilmesi gereken alanları arasında gösterildiği; bölümüne ayrılmış olan ofis alanının gittikçe artan öğretim elemanının ihtiyacını karşılamaması, bölümüne ait sınıfların ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olması, öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına ayrılmış yeterli sosyal alanın bulunmaması Page 10

16 nedenleriyle bu alan bölümün geliştirilmesi gereken alanları arasında gösterildiği; ÖYP ve 35. madde kapsamında bölümünde bulunan araştırma görevlisi sayısının çok yüksek olmasından kaynaklanan nitelikli çalışma ortamının bulunmaması nedeniyle bu alanın bölümünün geliştirilmeye açık alanları arasında gösterildiği görülmektedir. Diğer taraftan lisans programı bulunmayan bölümünde de ise 2008 yılında yapılan iyileştirmelere işaret edilmekte fiziksel olanakların yeterliliğinin beklenen düzeyde olmakla birlikte bu alanın geliştirilmeye açık belirtmektedirler. Fiziksel olanakların yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) l) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği Fakültemiz, öğretmen yetiştiren bir kurum olarak ilişkide olduğu kesim üretim yapan sanayi kollarından ziyade özel sektörde hizmet veren eğitim kurumlarıdır. Bu gerçek ışığında bölümlerimizin sanayi ile ilişkilere yönelik değerlendirmesi şu şekildedir: BÖTE bölümünün yazılım firmaları ve özel okullar ile ilişkilerinin arttırılmasını, bölüm öğrencilerinin okullardaki deneyimine ek olarak eğitim yazılımı firmalarıyla da belirli dersler kapsamında uygulama yapmasını sağlanmasını amaçladığı ve bu nedenle, bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında görmektedir; bölümünün bu alanı geliştirilmeye açık alanlar arasında görmektedir; bölümünün öğretim üyesi sayısındaki sınırlılık nedeniyle sanayi ile ilişkiler konusunda zorluklar çektiği ve bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında olduğu; bölümünün teknokent firmaları ile yürütülen ortak çalışmaların arttırılarak bu alandaki yeterliliğin daha üst seviyelere çıkarılmasını amaçladığı ve bu alanın geliştirilmeye açık alanlardan biri olarak gördüğü ve bölümünün bu alandaki performansının 2007 yılında olduğu gibi beklenen düzeyin altında kaldığı ve bu alanın geliştirmeye açık alanlardan biri olarak değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Page 11

17 BÖTE Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) 3 3 Geliştirilmesi Gereken (1-2) m) Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler Fakültemiz bölümleri her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı nın çeşitli çalışmalarına farklı düzeylerde destek verse de bölümlerimizin tamamı M ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. BÖTE bölümünün öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretim teknolojileri alanında istihdam edilebilmelerini sağlamak amacıyla bakanlıkla ilişkilerin arttırılması hedeflemektedir. bölümü de M ile ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. bölümünün beden eğitimi ve spor ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet içi eğitim programlarında destek olduğu, kongre ve seminer organizasyonlarında diğer üniversiteler ile işbirliğinde bulunduğu ve bu işbirliğinin yaygınlaştırılmasının yollarının aranması gerektiğini vurgulamaktadır. bölümünün müfredat, öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitim konularında M ile ortak çalışmaların 2008 yılı içerisinde öğretim elemanları tarafından yürütülmüş olduğu, önümüzdeki yıllarda bu çalışmaların sayısının arttırılmasının hedeflendiği bildirilmektedir. Son olarak ve bölümleri bu alanı geliştirilmesi gereken alanlar arasında görmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) 3 Geliştirilmesi Gereken (1-2) Page 12

18 BÖTE n) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği Fakültemiz bölümlerinin mezunlar ile ilişkileri genelde bölüm bazında kurulan listeleri ile yürütülmektedir. Fakülte bazında geliştirilen Mezunlar veri tabanı bölümlerimizce çok etkili kullanılamamıştır. Bu eksikliğin farkında olan bölümlerimiz mezunlarla ilişkileri geliştirmek için bu seneden başlayarak yeni önlemler almaya başlamışlardır. Bölümler bazında bakıldığında ise; BÖTE ve bölümlerinin bu alanı geliştirilmeye açık bir alan olarak değerlendirdiği;,, ve bölümlerinin bu alanı geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) 3 3 Geliştirilmesi Gereken (1-2) o) Mali kaynakların yeterliliği Fakültemiz bölümlerinin tamamı mali kaynakların yetersizliği konusunda görüş bildirmektedir. BÖTE bölümünü eğitime ayrılan mali kaynakların yetersiz olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. bölümünün Ar-Ge çalışmaları için gerekli teknolojik cihazların çok pahalı olması nedeniyle mali kaynakların geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü ve bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında gösterildiği; bölümünün mali kaynaklarının beklenen düzeyde olmadığını düşündüğü ve bu alanın geliştirilmeye açık bir alan olarak değerlendirdiği anlaşılmaktadır. ve bölümleri bu alanın geliştirmeye açık olduğunu bölümü ise geliştirilmesi gereken bir alan olduğunu bildirmiştir. Mali kaynakların yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) Page 13

19 p) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği BÖTE bölümünün mevcut ihale yasasından kaynaklanan sorunlar ve bütçe kısıtları nedeniyle bu hizmetlerde zaman zaman gecikmeler olduğunu düşündüğü ve bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında gösterildiği; ve bölümlerinin bu alanı geliştirmeye açık olarak değerlendirdikleri ve bölümünün, laboratuarların temizliğinin sürekliliğinde yaşanan sorunlar nedeni ile bu alanı geliştirilmesi gereken alanlar arasında gösterdiği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde ve bölümleri de bu alanı geliştirilmesi gereken alanlar arasında göstermiştir. Temin edilen hizmetlerin yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) 3 3 Geliştirilmesi Gereken (1-2) Page 14

20 3. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler a) Öğrenci sayıları ve yeterliliği BÖTE bölümünün 2000 yılından bu yana lisans öğrenci sayısının çok küçük bir artış gösterdiğini, ancak fiziksel ve mali olanakların bu artışa paralel olarak çok düzenli olarak artmadığını, bu nedenle öğrenci sayısının fiziksel ortama uygun olarak azaltılması gerektiği düşündüğü ve bu alanın bölümün yeterli alanları arasında yer aldığı; bölümü yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik başvuruların her geçen yıl arttığını, mevcut kadronun artan talebe cevap vermede yetersiz kaldığını, bu durumun başvuran öğrencilerin en niteliklilerinin bölüme kabul edilmesine neden olduğu ifade etmekte olduğu ve bu nedenle bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında yer aldığı; bu alanın bölümünün geliştirmeye açık alanları arasında yer aldığı; bölümünün öğrenci sayısının düzenli olarak arttığı ancak öğretim elemanı sayısının bu artışa cevap veremediği ve bu nedenle bu alanı geliştirilmesi gereken alanlar arasında değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Öğrenci sayıları ve yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 1 b) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği Fakültemiz genelinde kadın-erkek personel dağılımında bir denge görülse de bu oran bölümler bazında farklılıklar göstermektedir. BÖTE bölümünün öğretim üyelerinin %75 inin erkek olduğu, öğretim elemanlarının ise %50 sinin erkek %50 sinin kadın olduğu ve bu alanın geliştirilmeye açık alanlar arasında yer aldığı; bölümünün öğretim üyelerinin %64 ünün kadın, %36 sının erkek olduğu, 2 öğretim görevlisinin 1 inin kadın 1 inin erkek olduğu, araştırma görevlilerinde ise kadınerkek sayısının birbirine yakın olmadığı ve bu alanın bölümün güçlü alanları arasında gösterildiği; bölümünün öğretim üyelerinin tamamının erkek olduğu, öğretim elemanlarının çoğunun ise kadınlardan oluştuğu ve bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında gösterildiği; bölümünün kadın erkek dağılımında kadın çalışanların sayısının erkek çalışanların sayısının iki katı Page 15

21 BÖTE olduğu ve kadın-erkek dağılımı konusunun bölümün gelişmeye açık alanlarından biri olduğu görülmektedir. bölümü ise bu alan geliştirmeye açık alanları arasında görürken bölümü bu alanı geliştirilmesi gereken alanları arasında değerlendirmiştir. Çalışan kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) c) Kurumun fiziksel büyüklüğü, altyapısı ve yeterliliği Fakültemiz bölümleri arasında bu konuda küçük farklılıklar olsa da genel kanı fiziksel büyüklüğün ihtiyacı karşılamaması yönündedir. BÖTE bölümünün toplam derslik alanı (100 m 2 ) ve laboratuar alanı (100 m 2 ) ile öğrenci sayısı dikkate alındığında fiziksel büyüklük ve altyapının (özellikle sosyal ve diğer hizmet alanlarının) yeterli ancak geliştirilmeye açık alanlardan biri olduğu; bölümünün toplam derslik, laboratuar ve seminer alanlarının yeterli düzeyde olduğu (yaklaşık 208 m 2 ), her öğretim elemanı için ayrı bir ofis tahsis edildiği, fiziki altyapının iyiliği sayesinde öğretim elemanlarına uygun çalışma koşullarının sağlandığı ve bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında yer aldığı; bölümünün kendine ait toplam eğitim alanı olarak 1 dersliğinin ve 3 laboratuarının bulunduğu ve bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında yer aldığı; ve bölümlerine düşen kapalı alan payının yetersiz kaldığı ve bu nedenle bu alanın geliştirmeye açık alanlar arasında yer aldığı görülmektedir. Son olarak bölümüm bu alanı geliştirilmesi gereken alanlar arasında görmektedir. Kurumun fiziksel büyüklüğü altyapısı ve yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 Page 16

22 d) Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği Fakültemiz genelinde öğrenci/öğretim elemanı sayısına bakıldığında öğretim elemanı sıkıntısı olduğu görülmektedir. Bölümler bazında bakıldığında ise BÖTE bölümünde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 93,75 olduğu ve bu sayının çok yüksek olması nedeni ile yeni öğretim üyelerine ihtiyaç olduğu ve bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında gösterildiği; bölümünde 5 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi doktorun ve 22 araştırma görevlisinin (ÖYP ve 35. madde dâhil) bulunduğu, öğretim elemanı sayısının programların yürütülmesinde yetersiz kaldığı, Ölçme ve Değerlendirme ile Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanlarına öğretim üyesi teminin öncelikli olduğu, bu nedenle bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında gösterildiği; bölümünde 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent bulunduğu, öğretim üyesi sayısının yetersiz olduğunun düşünüldüğü ve bu alanın geliştirilmesi gereken alanlar arasında gösterildiği; bölümünde öğretim üyeleri ve yeterliliği açısından iyileştirilmeye gidilmesi gerektiği, akademik personelin ortalama var olan unvan düzeyinin iyileştirilmesi gerektiği; bölümünde 2 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent ve 3 öğretim görevlisi doktorun bulunduğu, çalışanları yaş ve kıdem ortalamaları konusunda bölümün gelişmeye açık olduğu ve bölümünde 1 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi doktor ve bölüm kadrosunda çalışan 10 araştırma görevlisinin bulunduğu, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 81,2 olduğu ve bu başlığın geliştirmeye açık alanlar arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Öğretim elemanı ve sayılarının yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) 3 Geliştirilmesi Gereken (1-2) Page 17

23 e) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi Fakültemiz bölümlerinde görevli akademik personelin ortalama unvan düzeyi incelendiğinde BÖTE bölümünün akademik personel (araştırma görevlileri dâhil) unvan düzeyinin 2.06 olduğu ve bu düzeyin öğretim elemanı ihtiyacına yönelik destekleyici bir veri olduğunun düşünüldüğü; bölümünün öğretim elemanlarının (araştırma görevlileri hariç) ortalama unvan düzeyinin 5,73 olduğu, ancak bu sayıya araştırma görevlileri de eklendiğinde bölüm unvan düzeyinin 2,91 e düştüğü; bölümü akademik personelin unvan düzeyinin 3,1 olduğu anlaşılmaktadır. Akademik personelin ortalama unvan düzeyi Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) Page 18

24 4. Eğitim-Öğretim Süreçleri a) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlara uygunluğu Fakültemiz bölümlerinin programların ulusal ve çevre ihtiyaçlara uygunluğuna ilişkin düşünceleri incelendiğinde; BÖTE bölümünün lisans ve lisansüstü programlarının ulusal gereksinimler, uluslararası yükseköğretim alanındaki gelişmeler, yakın coğrafyada yer alan ülkelerin beklentileri ve bilim teknoloji politikaları dikkate alınarak oluşturulduğu, bu nedenle bu alanın bölümün yeterli/güçlü alanları arasında gösterildiği; bölümünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının içeriklerinin toplum ve çevre ihtiyaçlarına göre esnek tutulduğu (örneğin, Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme tezsiz yüksek lisans programının içeriğinin uygulamada ihtiyaç duyulan konuları içermesine özellikle dikkat edilmesi) ve bu nedenle bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında gösterildiği; bölümünden mezun olan öğrencilerin bir kısmının öğretim üyesi/öğretim elemanı olarak üniversitelerde, bir kısmının öğretmen olarak M bünyesindeki okullarda ve diğer kısmının takımlar ve kulüpler düzeyinde antrenör olarak çalışması durumunun bu başlık altında değerlendirildiği, bu nedenle bu alanın bölümün yeterli/güçlü olduğu alanlar arasında yer aldığı; bölümünün bu alanı geliştirilmesi gereken alan olarak değerlendirdiği ve son olarak ve bölümlerinin ise bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Programları ulusal ve çevre ihtiyaçlara uygunluğu 4 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 b) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği Fakültemiz bölümlerinin programların eğitim hedeflerinin yeterliliğine ilişkin düşünceleri incelendiğinde; BÖTE bölümü mezunlarının kolay iş buluyor olmaları, mezunların yurt dışı üniversitelerde lisansüstü programlara kabul edilmeleri ile gösterdikleri başarıların nitelikli eğitim hedefinin yakalandığının bir göstergesi olarak düşünüldüğü ve bu nedenle bu alanın bölümün Page 19

25 BÖTE geliştirmeye açık alanları arasında gösterildiği; bölümünün, mezunlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda program hedeflerinde düzeltmeler yapmaya çalıştığı ve bu nedenle bu alanın bölümün yeterli alanları arasında gösterildiği; ve bölümlerinin bu alanı geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirdiği; bölümlerinin ise bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gösterdiği anlaşılmaktadır. Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 2 c) Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği Fakültemiz bölümlerinin programlarının kapsamı ve niteliklerinin yeterliliğine ilişkin düşünceleri incelendiğinde BÖTE bölümünün lisans programında açılan derslerin %15 inin seçmeli ders olduğu ve bunun okul ortalamasının (%23) altında kaldığı ve bu nedenle seçmeli ders sayısının arttırılması gerektiğinin düşünüldüğü, bu alanın bölümün yeterli alanları arasında değerlendirildiği; bölümünde yürütülen programların ders açısından çeşitli olduğu ve programlar arasında ders uyumluluğunun olduğunun düşünüldüğü ve bu alanı geliştirmeye açık alan olarak gördüğü; bölümünde öğrencilerin zorunlu dersler dışında danışmanın onayı ile ders alabilmekte oldukları, farklı bölümlerden ve farklı üniversitelerden ders takip edebildikleri, bu nedenle bu alanın bölümün yeterli alanları arasında gösterildiği; bölümünün bu alanı geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirdiği, ve bölümlerinin ise bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gösterdiği anlaşılmaktadır. Programların kapsamının ve niteliğinin yeterliliği 4 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 Page 20

26 d) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerin açıklığı BÖTE bölümü tarafından tüm programlar, programların hedefleri, ders tanımları hakkında lisans ve lisansüstü aday öğrencilere katalog ve web sayfası yardımı ile bilgi verildiği, dönem başlarında ders izlenceleri yardımıyla ders içeriklerinin ve dersin nasıl değerlendirildiğinin öğrencilere aktarıldığı, bu nedenle bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında gösterildiği; bölümünde yürütülen her programın içeriği ve hedeflerinin ders katalogları, bölüm sayfası ve diğer tanıtım dokümanlarında açıklanması nedeniyle bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında yer aldığı; bölümünün hedeflerinin öğrencilerin de katılımına açık olarak düzenlenen haftalık bölüm toplantılarında ele alındığı ve ayrıca web sayfası aracılığı ile yüksek lisans ve doktora eğitiminin içeriğine ilişkin bilgilerin sunulduğu, nu nedenle bölümün kendisini bu alanda yeterli hissettiği; ve bölümlerinin bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gösterdiği anlaşılmaktadır. bölümü ise bu alanı geliştirilmesi gereken alanlar arasın da görmektedir. Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerin açıklığı Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 e) Programların çıktılarının yeterliliği BÖTE bölümünün Öğrenci Merkezli Eğitim anlayışını temel aldığı, bu kapsamda öğrencilerin liderlik, planlama ve araştırma becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği, mezunların kolay iş bulmasının çıktı niteliğinin iyi olduğunun işareti olarak gösterildiği ve bu nedenle bu alanın geliştirmeye açık bir alan olarak değerlendirildiği; bölümünün program çıktılarını 3 boyut (öğrenci merkezli ve araştırma, eğitim ve topluma hizmet) içerecek bir şekilde tanımladığı ve bu başlığın bölümün geliştirilmeye açık alanları arasında gösterildiği;, ve bölümlerinin bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gösterdiği anlaşılmaktadır. bölümü ise bu alanı geliştirilmesi gereken alanlar arasın da görmektedir. Page 21

27 BÖTE Programın çıktılarının yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 f) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği BÖTE bölümü öğrencilerinin 2 ara sınav, bir dönem sonu sınav, ödevler ve gerektiğinde verilen proje rapor sunumu gibi araçlarla değerlendirildiğinin bölüm raporunda ifade edildiği ve bu alanın bölüm tarafından bölümün yeterli alanları arasında gösterildiği; bölümünde verilen derslerde dönem başında ders izlenceleri dağıtıldığı, bu izlencelerde dersin içeriği, öğrencilerden beklentiler, sınav, ödev ve proje yükü öğrencilere dönem başında bildirildiği, bu amaçla kullanılan prosedür ve araçların bölüm öğretim elemanlarınca geliştirmeye açık alan olduğunun düşünüldüğü; bölümünde 2 ara sınav, 1 dönem sonu sınav, ödevler ve gerektiğinde verilen proje-rapor sunumu gibi araçlar ile öğrencilerin değerlendirildiği ve ayrıca öğrencilerin bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası dergilere göndermelerinin teşvik edildiği ve bu alanın bölümün geliştirilmeye açık alanları arasında yer aldığı;, ve bölümlerinin ise bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gösterdiği anlaşılmaktadır. Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) g) Programların diğer programlarla ilişkilerin yeterliliği BÖTE bölümünün diğer programlarla ilişkilerin sağlanması amacıyla öğrencilerin yan dal yapabilmelerine olanak sağladığı, alan dışı derslerin alınmasına izin verdiği, bu nedenle bu alanın bölümün yeterli alanları arasında gösterildiği; bölümünde disiplinler arası öğrenme ortamının Page 22

28 BÖTE sürdürülebilirliğinin sağlanmaya çalışıldığı, farklı bölümlerden öğrenci kabul edilmesinin ve farklı alanlardan ders alınabilmesine olanak sağlanmasının bu sürece katkı sağladığı, bu alanın bölümün geliştirilmeye açık alanları arasında gösterildiği; bölümünün bu alanı bölümün geliştirilmesi gereken bir alanı olarak gösterdiği;, ve bölümlerinin ise bu alanı bölümün geliştirilmeye açık bir alanı olarak gösterdiği anlaşılmaktadır. Programların diğer programlarla ilişkilerin yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 h) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği BÖTE bölümü dersliklerinde bilgisayar, yansıtım cihazı, tepegöz kullanılmakta olduğu ve bir adet akıllı sınıf bulunduğu ve bölümün bu alanı yeterli alan olarak tarif ettiği; bölümü öğrencilerinin kullanımına açık olan 3 bilgisayar laboratuarındaki toplam 65 bilgisayar üzerinden internet erişimi, lisanslı yazılımları kullanma ve makale taramak için veritabanlarını kullanma imkânına sahip olduklarının ifade edildiği ve bu alanın bölümünün geliştirmeye açık alanları arasında yerini aldığı; bölümünde derslerde ve sunumlarda eğitim teknolojilerinin kullanımının özendirildiği, haftalık bölüm seminerlerinde sunumlar ve tartışmalar yapıldığı, ulusal ve uluslararası kongrelere katılımın teşvik edildiği ve bu alanın geliştirilmeye açık bir alan olarak tanımlandığı; bölümünün bu alanı geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirdiği, ve bölümlerinin ise bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Öğrencilere sunulan eğitim etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 Page 23

29 i) Program kaynaklarının yeterliliği BÖTE bölümünde eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle eğitim materyali bulunması noktasında bir sıkıntının söz konusu olmadığı, ancak öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 7,21, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 93,75 olduğu, bu sayının çok yüksek olması nedeniyle önlemler alınması gerektiği ve bu nedenle bu alanın geliştirilmeye açık bir alan olarak tanımlandığı; bölümünde öğretim elemanı konusunda Eğitim Yönetimi ve Planlaması ile Ölçme ve Değerlendirme alanlarında sıkıntının olduğu, diğer kaynaklarda (ders notları vb.) ise bir sorun yaşanmadığı ve bu alanın bölümün geliştirmeye açık alanları arasında yerini aldığı; bölümünde öğretim üyesi sayısının yetersiz olduğu, bu nedenle bu alanın geliştirilmeye açık alan olarak ifade edildiği; ve bölümlerinin bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak değerlendirildiği görülmektedir.. bölümü ise bu alanı geliştirilmesi gereken alanlar arasın da görmektedir. Program kaynaklarının yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 j) Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği BÖTE bölümüne kayıt yaptıran yeni öğrencilere sene başında, üniversite içinde düzenlenen turlar ile yerleşke hakkında bilgi verildiği, yanı sıra bölümün tanıtımın ve uyum eğitimlerinin yapıldığı ancak bunların yeterli olmadığı, bu nedenle bu alanın geliştirilmeye açık alanlar arasında gösterildiği; bölümüne yeni kabul edilen öğrencilere alan koordinatörleri tarafından akademik danışmanlık hizmetleri (öğrencilerden beklentilerin ifade edilmesi, öğrencilerin alabilecekleri dersler ile öğrenci olmanın getirdiği diğer yükümlülüklerin öğrencilere bildirilmesi vb) verildiği, tezli programlardaki öğrencilere tez danışmanları atandıktan sonra bu hizmetlerin tez danışmanları tarafından verilmeye başlandığı ve bu alanın bölümün güçlü bir alanı olarak gösterildiği; bölümünün bu alanı geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirdiği, ve bölümlerinin ise bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gösterdiği görülmektedir. Page 24

30 BÖTE Yeni öğrencileri programa hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 k) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği BÖTE bölümünün etkileşimli kayıt sisteminin kullanılmasından dolayı yüz yüze görüşmelerin azalmasının öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetlerinde aksamalara neden olduğunu düşündüğü ve bu nedenle bu alanın yeterli bir alan olarak tanımlandığı; bölüm raporunda tezli ve tezsiz programlara devam eden öğrencilere etkin bir akademik danışmanlık hizmeti verildiği, öğrenci işleriyle ilgili bilgilendirmelerin bölüm başkanlığı tarafından bölüm sayfası, e-posta ve çeşitli bültenler yoluyla verildiği, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere bölüm ERASMUS koordinatörü tarafından rehberlik hizmeti verildiği bilgilerinin yer aldığı ve bölümün bu alanı bölümün geliştirmeye açık alanları arasında gösterdiği; bölümünde danışmanlar tarafından öğrencilere rehberlik hizmeti verildiği, ancak bazı alanlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı fazla olduğu için öğretim üyesi sayısının arttırılması gerektiği, bu nedenle bu alanın geliştirilmeye açık bir alan olarak tanımlandığı; bölümünün bu alanı geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirdiği, ve bölümlerinin ise bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gösterdiği anlaşılmaktadır. Öğrenciye sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) 2 Page 25

31 l) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği BÖTE bölümünde yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin ERASMUS ve öğrenci değişim programları içinde yer alması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü, ayrıca öğretim üyesi değişim ve yaz-staj programları için çalışmaların başlatıldığı, sözü edilen çalışmaların devam eder nitelikte olmasından dolayı bu alanın yeterli bir alan olarak ifade edildiği; bölüm programlarından mezun olan öğrencilerin birçoğunun diğer üniversitelerin akademik kadroların yer alabilmekte olduğu ve gittikleri üniversitelerin ihtiyaçlarına cevap verebildikleri, uluslar asarı düzeyde ise değişik Avrupa ülkelerinde bulunan 10 üniversite ile ERASMUS değişim anlaşmasının imzalandığı, bu üniversitelerin ilgililerinden alınan geribildirimlerin programların uyumluluğuna işaret ettiği, bu nedenle bu alanın bölümün güçlü ancak geliştirmeye açık alanları arasında gösterildiği; bölümünde sunulan yüksek lisans ve doktora programlarının ilgili ulusal ve uluslararası üniversitelerin programları ile uyumlu olduğunun düşünüldüğü, bu nedenle bu alanın bölümün güçlü ancak geliştirmeye açık alanları arasında yerini aldığı; bölümünün bu alanı yeterli bir alan olarak değerlendirdiği, son olarak, ve bölümlerinin ise bu alanı bölümlerin geliştirilmeye açık bir alanı olarak gösterdiği anlaşılmaktadır. Programlarla ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği 4 4 Geliştirmeye Açık (3) Geliştirilmesi Gereken (1-2) m) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği Fiziksel engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetleri, üniversitemizin genelinde olduğu gibi hem nitel hem de nicel olarak yetersiz ve geliştirilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölümlerimizin tamamında bu konuda ortak bir kanı hâkimdir. Page 26

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ Amaç: 1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK

ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK Prof. Dr. Aşkın ASAN Rektör 16-09-2015 Misyon Kıtaların buluşma noktasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve yol gösteren,

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE HEDEFLERİ *KALİTE HEDEFLERİ HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ YAPILACAK FAALİYETLER

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE HEDEFLERİ *KALİTE HEDEFLERİ HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ YAPILACAK FAALİYETLER * BELİRLEME YÖNTEMİ YAPILACAK FAALİYETLER 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. Niteliğini Geliştirmek SH 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır esas

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A. Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

2017 YILI İÜ HAYEF HEDEF YÖNETİM PLANI

2017 YILI İÜ HAYEF HEDEF YÖNETİM PLANI 07 YILI İÜ HAYEF YÖNETİM PLANI DESTEKLENEN ÜST İÜ BKYS çalışmalarında HAYEF olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek LAR ADEK'in istediği dökümasyonu hazırlamak Kalite Temsilcisi, Kalite Kurul

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Ek-V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

Ek-V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) Ek-V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 1. GİRİŞ ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) Özdeğerlendirme Raporu YÖDEK Rehberinde belirtilen özdeğerlendirme modeli ve ODTÜ Rektörlük

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011-2012 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...10

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YÜKLERİ DAĞILIMI DURUM DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ANKARA EYLÜL 13 GİRİŞ Üniversitemizde Fakülte

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 2 Kurumun Norm ve Değerleri 6 Özdeğerlendirme Girdiler(Kaynaklar

Detaylı