Çada nternet Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çada nternet Yönetimi"

Transkript

1 Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK), Açık Toplum Enstitüsü nün Uluslararası Politika ve Enformasyon Politikası Aratırma Programı Akademisyeni. Nisan 2004 Bu rapor Türkiye Biliim Vakfı için hazırlamı olduum Beyaz Kitap: nternet in Çok Taraflı Yönetimi: Türkiye deki Politika Yaratma Sürecinin Çadalamasına Doru (TBV, Istanbul: Papatya Yayincilik, 2003), adlı eserden yararlanılarak hazırlanmıtır. Katkılarından dolayı Sayın Avniye Tansu a (vhp, ÇEKÜL) teekkür ederim. çindekiler ÇADA NTERNET YÖNETIMI 1 GIRI AMAÇLAR VE HEDEFLER 2 DEVLETIN POLITIKA OLUTURMA GELENEKLERINE NTERNET ETKISI 2 ÇOK-KATMANLI (TARAFLI) YAKLAIM 3 STRATEJILERIN BIRLETIRILMESI VE ULUSLARARASI DÜZEYDE BIRLII 4 NORMATIF MADDI KOULLAR VE SÜREÇ KOULLARI 4 SÜREÇ KOULLARI 5 TÜRKIYE DE DAHA YI POLITIKA ÜRETME SÜRECINE DORU 7 DEVLET DÜZENLEMELERININ ALTERNATIFLERI VE DÜZENLEYICI MODELLER 7 TÜRKIYE DE ILEYEN BIR YÖNTEM GELITIRILMESI 8 1

2 Giri Amaçlar ve Hedefler nternet in küresel, merkezi olmayan ve sınır tanımayan doası, nternet le ilgili sorunlar ve tartıma konularında, devletlerin tek balarına etkili ve tatmin edici yasal düzenlemeler yapmasını olanaksız kılmaktadır. Bu olgu, devletlerin, teknoloji ve özellikle küresel iletiimdeki gelimeleri izlemesi, kendi yasal düzenlemeleri ve düünce ve politika üretme tarzlarına, bu alanlarda ulaılan sonuçları da yapısal olarak uyarlaması gerektii anlamına gelmektedir. Türkiye Biliim Vakfı için hazırlanan Türkiye de Internet in çok taraflı yönetimi adlı Beyaz Kitap la ortaya konan proje, Türkiye de nternet in çada yönetim yaklaımları ile yönetimine uygun olacak yasal düzenleme biçim ve örneklerini, tanımlayarak sunmayı amaçlamıtır. Proje aynı zamanda bu tür düzenlemelere uygun olan normatif (kural oluturan) koullarla (örnein Avrupa nsan Hakları Sözlemesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nda belirtilen insan hakları standartları), birçok uluslararası organizasyon ve devlet tarafından benimsenmi olan iyi düzenleme ilkeleri hakkında da bilgi içermektedir. Bu projede üzerinde durulması gereken iki ana tema; (a) nternet yönetiimi ve nternet gibi yeni iletiim teknolojilerinin, Türkiye de dahil olmak üzere, devletlerin politika oluturmaları geleneklerine nasıl bir etkisi olacaı, (b) Bu balamda devletlerin, nternet le ilgili politikaları nasıl belirleyip, benimsemeleri gerektiidir. Devletin Politika Oluturma Geleneklerine nternet Etkisi Farklı toplumlarda nternet in gelimesi konusunda farklı yaklaımlar bulunduu ve nternet in etkisinin de ülkeden ülkeye farklı sonuçlar yarattıı açıktır. Ekonomik gelimilik, alt ve üst yapı balamında teknolojik donanım, haklara saygı gösterme, uluslararası gündemde söz ve oy sahibi olabilme konularında, her ülke aynı düzeyde deildir. Örnein Türkiye nternet li yaamın henüz gelime aamasını yaıyorken, dier bazı ülkeler bu konuda çok yol almı olup, nternet eriimi ve kullanımının daha da hızlandırılması gibi, farklı konular üzerine odaklanmaktadırlar. Bu durumun doal sonucu; devletlerin Internet in çok taraflı yönetimine yaklaım biçimi ve politika oluturma sürecinin de farklı önceliklerle ortaya çıkmasıdır. Çok taraflı yönetim kavramı üzerinde biraz durulursa, bunun nternet ile ilgili çözümlemelerde özellikle Batı Avrupa toplumları için pek uygun bir kavram olduu görülür. Bu uygunluk, sadece teknolojinin doası bakımından deil, aynı zamanda Batı Avrupa nın politik ve toplumsal doasından kaynaklanmaktadır. Doal olarak nternet in yasal düzenlenmesinde ve nternet teki toplumsal-kültürel farklılıkların ve yaklaımların hukuken tanımlanmasında, o ülkelerde de bazı zorluklar ve karı koyular vardır. Kaldı ki Avrupa Birlii içinde üye ülkeler düzeyinde Bilgi Toplumu Çaı nı ilke olarak kucaklamada, küresel ekonomik rekabete dayalı, bir o kadar da politik populizme edeer, güçlü bir kendini adayı sözkonusudur. Buna ramen, kültürel, tarihsel ve toplumsal-politik farklılıklardan dolayı, Avrupa nın çeitli toplumlarının nternet in 2

3 gelimesi ve yönetiimi konularındaki yaklaımlarının birbirlerine pek de benzemedii görülmektedir. Örnein Almanya, nternet yoluyla Neo-nazizm temalarının ilenmesi konusunda politik çekinceler verip, son derece duyarlı davranırken, ngiltere, ırkçılıın tehlikeleri konusunda daha sakin bir tutum takınmaktadır. Ama buna karılık, aynı ngiltere, cinsel açıdan açık içeriklere kolayca eriim olanaı konusunda, toplumun uzun yıllar boyunca sahip olduu geleneksel ve katı tutumunu yansıtan politikaları uygulamaya koymakta da bir sakınca görmemektedir. Bu farklılıkları uygun bir biçimde öütüp, yansıtmak da Avrupa Birlii ne dümektedir. Standartları hogörü düzeyi en düük devletlerin belirlemesini, uluslararası insan hakları standartları gibi, devletlerin sıkı sıkıya balı olmak zorunda olduu normatif koullar engellemeye çalıacaktır. Çok-Katmanlı (Taraflı) Yaklaım nternet gibi yeni iletiim teknolojilerinin geliimi ve bu teknolojinin merkezi olmayan ve küresel doası, kukusuz Türkiye yi de etkilemektedir, daha da etkileyecektir. Yukarıda da belirtildii gibi, toplumların nternet ve nternet politikaları üzerinde farklı kaygıları ve çekingeleri vardır. nternet yönetimi de her toplumun kendi kültürel, tarihi ve politik geçmiinin ve devlet geliiminin doal bir yansımasıdır. nternet in kendine has; merkezi olmayan ve küresel doası, uluslarası ve uluslarüstü düzeydeki gelimelerin ve anlamaların etkisi ve gücü nedeniyle, etkin kural koyma olgusu, tek bir devlet üzerinde sınırlanmayacaktır. Internet Yönetimi GLOBAL BM SVL TOPLUM Bölgesel/ Uluslararası Avrupa Konseyi ÖZ /BRL RLKTE DÜZENLEME SEKTÖR BRL ULUSLARÜST STÜ 2004 Dr. Yaman AKDENIZ ULUSAL AB Bu nedenle nternet yönetimine çok-katmanlı bir yaklaım yukarıdaki tabloda da görüldüü gibi kaçınılmazdır. Ayrıca bu yaklaım, sadece ulusal (Türkiye) alanda deil, 3

4 aynı zamanda ulusal düzeydeki politikaların oluturulmasında etkili olan uluslarüstü (ör. Avrupa Birlii) ve uluslararası (Avrupa Konseyi, Birlemi Milletler, OECD, G8) kurum ve kuruluların belirleyici olduu gelimeler ııında uyarlanmalıdır. Bu yüzden devlet düzenlemeleri ve yasalatırma olasılıının yanısıra devlet yasalatırmalarına seçenek olabilecek öz-düzenleme ( self-regulation ), ibirliine dayalı düzenleme ( co-regulation ), bu alandaki sivil toplum kurulularının çalımaları, sektörün ve bir bütün olarak toplumun rolü gibi olgular da ele alınmalıdır. Stratejilerin Birletirilmesi ve Uluslararası Düzeyde birlii Uluslarüstü ve uluslarası gelimelerin devletlerin yönetiimi üzerindeki etkisi küçümsenemez. nternet le ilintili sorunlara ortak çözümler bulabilmek, tüketici güvenliini artırmak, biliim çaında güveni salamak için stratejilerin ve politikaların uluslararası düzeyde birletirilmesi bir zorunluluk haline gelmitir yılının Aralık ayında Türk Hükümeti nin bavurusunu deerlendiren AB nin Türkiye ye aday ülke statüsü tanımasıyla birlikte, Türk Hükümeti artık, düzenleme sistemini ve stratejilerini Avrupa Birlii ile uyumlu hale getirecei yönündeki niyetini de ortaya koymu olmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birlii ne üyeliin veya üye olmamanın sonucu olan yürürlükteki düzenleme farklılıkları, Türkiye, Birlik üyeliine yaklatıkça önemini yitirebilir. Sonunda AB üyelii Türkiye yi veya herhangi bir dier aday ülkeyi, nternet le ilintili olanlar dahil olmak üzere, politikalarını AB politikasıyla uyumlu kılmaya zorlayacaktır. Bunun bir örnei, geçtiimiz aylar içinde balatılan e-dönüüm Türkiye Projesi altında Avrupa Komisyonu nun e-europe+ projesi kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının Türkiye ye uyarlanmasına balanmasıdır. Türkiye nin yıllardır üyesi olduu Avrupa Konseyi örneinde olduu gibi, dier uluslarası örgütler bünyesinde de gelecekte kaçınılmaz olarak bir politikaların birletirilmesi süreci yaanacaktır. Avrupa Konseyi ölçeinde önemli bir politik gelime olarak 2001 yılında ortaya çıkartılan Siber Suçlar Konvansiyonu taslak çalımaları buna örnek olarak gösterilebilir. Uluslararası düzeydeki bu gelimelerin, ulusal düzeydeki politika ve düzenlemelerin geleceini de etkileyeceine kuku yoktur. Normatif Maddi Koullar ve Süreç Koulları nternet in çok taraflı yönetimi için salanan yöntemler ulusal düzeyde normatif (kural koyucu) maddi koullar ve süreç koullarına tabi olmalıdır. nternet in çok taraflı yönetimi, ifade özgürlüü ve mahremiyet ( privacy ) gibi kiisel hakları tartıılmaz deerler olarak kabul eden normatif çerçevenin ııında ele alınmalıdır. Normatif maddi koullar; Avrupa nsan Hakları Sözlemesi (madde 8 ve 10) ve dier uluslararası insan hakları temel metinleri, örnein nsan Hakları Evrensel Beyannamesi, (madde 12 ve 19), Birlemi Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözlemesi (madde 17 ve 19), daha yeni olan Avrupa Birlii Temel Haklar Bildirgesi (madde 7, 8 ve 11) ile tanınan ve korunma altına alınan haklar; ya da ifade özgürlüü, bilgiye eriim, iletiimin 4

5 mahremiyeti hakkı olarak sıralanabilir. Bu temel belgelerin mahremiyeti ve ifade özgürlüünü sınır gözetmeksizin açıkça koruması, özellikle küresel iletiim aı nternet in ruhuna da uygun dümektedir. leyi Mekanizmasının Gelitirilmesi Nasıl Olmalıdır? Uluslararası ibirlii YASAL VE DÜZENLEYC ÇERÇEVELER ÖZ-DENETM MEKANZMALARI Normatif maddi koullar: Avrupa nsan Hakları Sözlemesi ve dier uluslararası insan hakları temel metinleri, ile tanınan ve korunma altına alınan haklar BRL Normatif Maddi Koullar ve Politika Oluturma Koullarına Uygun Davranma 2004 Dr. Yaman AKDENIZ Saydamlık, Sorumluluk / Hesap sorulabilirlik, Ölçülülük/Orantılılık Tutarlılık/Uyum Hedef belirleme, Katılım Bu anlamda çok taraflı yönetim, ancak belirtilen deerler dikkate alınarak gerçekletirildiinde hukuki meruiyet kazanabilir. Nitekim, nternet in iyi yönetiimi konusunda herkesçe kabul gören standartların gelitirilmesi, uluslararası insan hakları standartları gibi normatif koullarla, ulusal, uluslararası ve uluslarüstü düzeydeki nternet yönetiimiyle ilgili politik giriimler ve amaçların örtümesine balıdır. Hükümet düzenlemeleri ve yasalatırma giriimleri sırasında, veya öz-düzenleme ve ibirliine dayalı düzenleme modelleri gelitirilirken, bu giriimler konu ne olursa olsun, insan hakları ve normatif maddi deerler açısından deerlendirilmelidir. Süreç Koulları Bir çok demokratik ülkede ve Avrupa Birlii düzeyinde gelitirilen süreç standartları daha sonra iyi düzenleme ilkelerine eklemlenir. 1 Devletlerin sorunlara müdahale düzeylerinde farklılıklar gözlemlenirken, bütün devletler, düzenlemelerin zorunlu, adil, makul maliyetli, etkin olmasının ve geni çapta kamu güveni tesis edebilmesinin yollarını aratırmak zorundadırlar Bu konuda güzel bir örnek için Bkz. UK Cabinet Office Regulatory Impact Unit s Better Regulation Guide, and the Principles of Good Regulation, October 2000, at < Principles of Good Regulation at< 5

6 Bu çeit bir dengeyi salayacak olumlu düzenlemelerin ilkeleri unlardır: Saydamlık Sorumluluk / Hesap sorulabilirlik Ölçülülük/Orantılılık Tutarlılık/Uyum Hedef belirleme Bu ilkelerin yanında, AB Avrupa Komisyonu nca hazırlanan Avrupa nın Yönetiimi Beyaz Kitabı nda yer alan ve Avrupa nın iyi yönetiimine temel oluturan be ilkenin de (açıklık, katılım, hesap sorulabilirlik, etkinlik ve uyumluluk) devletler tarafından dikkate alınması gerekmektedir. 3 Bu ilkelerin herbiri daha demokratik bir yönetim/yönetiim kurulması açısından önem taımaktadır. Bu ilkeler Avrupa Birlii nin üye devletlerinde demokrasiye ve hukuk kurallarına temel oluturmakta, kuramsal olarak bu ilkelerin yönetimin tüm aamalarında -küresel, Avrupa düzeyinde, ulusal, bölgesel ve yerel uygulanması gerekmektedir. Bu önemli ilkeler normatif maddi koullar gibi ulusal düzeydeki nternet in çok taraflı yönetimindeki her tür düzenleyici giriime de uygulanmalıdır. Bu ilkeler göz önünde bulundurulduu zaman açık ve saydam bir politika oluturma süreci oluturulması için çok önemli bir adım atılmı olacaktır. Ölçülülük ilkesi aynı zamanda Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin de belirledii standartlardan biridir. Amaçlanan düzenlemenin veya yasalatırmanın mevcut düzenlemelerle uyum içinde olması gerektiini ortaya koyan tutarlılık-uyum ilkesi ise hedef olarak seçilmekten baka, öngörülebilir de olmalıdır. Tutarlılık-uyum ilkesi aynı zamanda Avrupa Birlii içindeki uluslarüstü gelimeleri de dikkate almayı gerektirir. Bu da düzenlemelerin sorunlara odaklanması, yan etkileri en aza indirmesi ve çeliik politika amaçlarını birbirine uygun hale getirmeye çalıması ile e anlamlıdır. 4 Bir dier önemli ilke katılım ilkesidir. Politika oluturma zincirinin baından -ilk kavramsal belirlemeden, uygulama- sonuna kadar devlet politikalarının ne kadar nitelikli, yerinde ve etkin olduunu, katılımın genilii belirler. Katılımın artması sonuçta bu politikaları hayata geçiren hükümete duyulan güveni de arttıracaktır. Devletin ulusal politikaları gelitirirken ve uygularken benimsedii yaklaım katılımın boyutunu önemli ölçüde etkiler. Özellikle özel sektörün yanında sivil toplum örgütlerinin de ulusal politikalar gelitirilirken söz sahibi olması salanmalıdır. Ulusal düzeyde uygulanacak politikaların doru belirlenmesi için, bu koul ve ilkelere yalnız Türkiye de deil, Internet in çok taraflı yönetiminin sözkonusu olduu uluslarüstü ve uluslararası her düzeyde uyulması gerekir. 3 4 European Commission, European Governance, A White Paper, Brussels, , COM(2001) 428 final. Principles of Good Regulation, s. 7. 6

7 Türkiye de Daha yi Politika Üretme Sürecine Doru Türkiye de vatandaların hak ve özgürlüklerinin korunması ve güçlendirilmesi, onların güvenli ve barı içinde bir toplum olmaya özendirilmesi gibi, devlet düzenlemesiyle ulaılmak istenen politika amaçlarının açıklıkla tanımlanması gerekir. Genellikle hükümet, düzenleyiciler ya da düzenleyici-benzeri kurumlar tarafından öngörülen bu amaçların çouna hiç devlet yasalatırması olmadan ulaılması da mümkün olabilir. Devlet yasalatırmalarının alternatifleri daha esnek, daha ekonomik ve etkin olabilir. birliine dayalı birlikte düzenleme ( co-regulation ) ve öz-düzenleme ( selfregulatory ) çözümleri gelitirmek için Devlet - özel sektör, ve sivil toplum ibirlii veya devlet, hukuk uygulayıcıları ve özel sektör ve sivil toplum ortaklıı, özellikle teknik konularda veya nternet tarafından yaratılan çok-uluslu sorunların çözümünde yararlı olabilir. Türkiye de Daha yi Politika Üretme Sürecine Doru Devlet Özel Sektör Sivil Toplum birlii Problem Risk Analizi Yararlar Kazançlar Zararlar Maaliyet Devlet Düzenlemesi Düzenleyici Etki Deerlendirmesi Devletin Hiç Düzenleme Yapmaması Düzenleme Normatif Maddi Koullar Politika Oluturma Koulları Öz-Düzenleme Bilgilendirme ve Eitim Kampanyaları Birlikte Düzenleme 2004 Dr. Yaman AKDENIZ Ayrıca, çada ve demokratik toplumlarda, herhangi bir yasal düzenlemeye girimeden önce, risk ve maliyet çözümlemeleri yapmak, giderek devlet felsefesinin temel bir parçası olmaya balamalıdır. Risk genel olarak devletin bütün birimleri için, önemle gözetilmesi gereken bir husus olmalıdır. Yalnız, bu sadece devletler deil, özel sektör ve sivil toplum kuruluları için de gereklidir. Devlet Düzenlemelerinin Alternatifleri ve Düzenleyici Modeller Devletin gerçekletirdii yasalatırmalar halen bir çok durumda güçlü bir olasılık ve gereklilik olarak görülse de nternet le ilgili sorunlarda devlet düzenlemelerine alternatif oluturabilecek düzenleme yöntemlerini de dikkatle deerlendirmek gerekmektedir. Örnein, dijital imza yasaları hukuki bir kesinlik ve belirlilik salamasına ramen, aynı eyleri içerik düzenlemesi ve siber suçlar için söylemek zordur. nternetin küresel ve 7

8 merkezi olmayan yapısı, devlet düzenlemelerinin, sorunları çözmek için her zaman en iyi yol olamayabileceini ve ulusal düzeydeki politikaların gelitirilmesinde uluslararası yetki konularının dikkate alınması gerektiini ortaya koymaktadır. Örnein iletiimin mahremiyeti veya kiisel verilerin korunması sorunlarının en iyi çözümünün yasalatırma yoluyla salanabilecei düünülse de bu çözüm tek baına etkili olmaktan uzak olabilir. Böylesi tek parçalı bir yasalatırmayı desteklemek için özdüzenleme ( self-regulation ) veya birlikte düzenleme ( co-regulation ) uygulamaları gerekli olabilir. Türkiye de devlet, i dünyası ve sivil toplum etkin bir ekilde birlikte çalıarak kiisel verilerin korunması ve mahremiyet ( privacy ) kavramlarının çerçevesinin belirlenmesini salayabilir. Aynı ilke, örnein, bilgi edinme hakkı meselesine, Türkiye deki yasal düzenleme sürecine açıklık ve saydamlık kültürünün getirilmesi konularına da uygulanabilir. Ekim 2003 te çıkan ve Nisan 2004 te yürürlüe girecek olan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu için de bu geçerlidir. Kanun ve yönetmeliklerin çıkması ile Türkiye de bir bilgi edinme hakkı kültürü domayacaktır. Bu kültürün gelitirilmesi için devlet ve sivil toplum örgütlerinin bilinçlendirme kampanyaları ve eitim programları düzenlemeleri gerekmektedir. Burada anlatılmak istenen, yasalar ve kuralların, devletin bu tip önemli amaçlarını baarması için tek balarına kaıt üstünde yeterli olamadııdır. Düzenlemeler genel olarak riskleri azaltmak için tasarlanır. Ancak alternatif ya da tamamlayıcı ek araç olarak da görülebilen bu yöntemler yasalatırmalardan daha az maliyetli ve daha etkin olabilmektedir. Bu seçenekler, arasında hiç bir ey yapmama nın da yer aldıı, Öz-Düzenleme, birlikte düzenleme, bilgilendirme ve eitim kampanyaları da vardır. Türkiye de ileyen bir yöntem gelitirilmesi Bu Rapor un baından beri yinelendii gibi, nternet in küresel, merkezi olmayan ve sınır tanımayan doası, nternet le ilgili sorunlar ve tartıma konularında, devletlerin tek balarına etkili ve tatmin edici yasal düzenlemeler yapmasını olanaksız kılmaktadır. Bu da, devletlerin, teknoloji ve özellikle küresel iletiimdeki gelimeleri izleyip, kendi yasal düzenlemeleri ve düünce ve politika üretme tarzlarına, bu alanlarda ulaılan sonuçları da yapısal olarak uyarlaması anlamına gelmektedir. Yasal düzenlemeler alanında devletin rolü her ne kadar hâlâ hayati öneme ve yönlendirici nitelie sahip ise de çaın gerei, devletin yasaları yapmadan önce risk çözümlemeleri yapması, tek baına yasal düzenleme yerine; daha demokratik yaklaımlara yol açan, ibirlii, koordinasyon, danıma, birlikte düzenleme ve öz-düzenleme gibi yeni kavramlara daha fazla önem vermesidir. Örnein, devletlerin acilen yasa/lar yapmak yerine, nternet kullanımından dolayı ortaya çıkan bazı riskleri dikkatle deerlendirmesi daha önemlidir. Bu öncelik, aynı zamanda politika sürecinin açık ve saydam olmasını, ilgili tüm tarafların görülerinin sürece katılmasını da gerektirmektedir. Yukarıda deinildii gibi, günümüzde devlet eliyle yasalatırmanın artık birden çok seçenei vardır ve bunlar, nternet le ilintili politikaların gelitirilecei çada devlet gündemlerinde mutlaka yer almalıdır. Bu anlamda geçtiimiz sene içinde kurulan Bilgi Toplumu Dairesi Bakanlıı ve bu sene içinde hayata geçirilen e-dönüüm Türkiye Projesi olumlu bir yaklaım olarak görülmektedir. 8

9 Bu raporun ve Türkiye Biliim Vakfı için hazırlanmı olan nternet in Çok Taraflı Yönetimi: Türkiye deki Politika Yaratma Sürecinin Çadalamasına Doru adlı Beyaz Kitap ın amacı, ite bu gelimelere dikkat çekmek ve Türkiye de Olumlu nternet Düzenlemeleri için hükümete öneriler sunmaktır. Beyaz Kitap özetle u hususların öncelikle dikkate alınmasını önermektedir: Türkiye de politika oluturma sürecini çada kılmak için ivedi önlemler almak. Açık ve saydam bir politika oluturma süreci salamak. Düzenlemelere girimeden önce risk çözümlemeleri yapmak, devlet eliyle düzenlemelerin seçeneklerini de gözönünde bulundurmak. Bu alandaki politikaların, nternet in benzersiz doası hakkında iyi bilgilendirilmi ve kendisi de bu teknolojiyi dorudan kullanan politika oluturucuları tarafından belirlenmesini salamak. Bu politikaları, nternet kullanıcıları, sivil toplum örgütleri, bilimsel çevreler ve nternet sektörü dahil, ilgili tüm tarafların gerçek katkılarını ve yorumlarını alarak gelitirmek. Avrupa nsan Hakları Sözlemesi ve Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözlemesi nin kutsal saydıı temel insan haklarına saygı göstermek. Yasama, yargı, veya yürütme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kamu bilgilerine nternet yoluyla eriimi mümkün kılmak. Bu eriimi, Bilgi Edinme Kanunu ile desteklemek. Kamu bilgilerine eriim hakkını da tıpkı ifade özgürlüü gibi, bilgiye eriim özgürlüü balıı ile Anayasal koruma altına almak. Türk vatandalarının nternet e hızlı ve ucuz eriimini ve böylelikle küresel bilgi toplumuna tümüyle katılmasını salamak. Özellikle; okullar, kütüphaneler ve dier kamu kurumları yoluyla nternet eriimini politik bir hedef olarak görmek ve gerekli ölçülerde parasal olarak desteklemek. (Avrupa Birlii nin E-Avrupa projesine ek olarak öngördüü ve Türkiye yi de kapsamına alan E-Avrupa+ projesinin E-Türkiye Eylem Plânını uygulamaya geçirmek ve çaı yakalamak için hızlanmak, kamu-özelsivil-yerel ibirlii ile ulusal bir Seferberlik ilan etmek.) e-dönüüm Türkiye Projesi ne ait Kısa Dönem Eylem Planı ve ilgili çalımaların bu raporda bahsi geçen normatif maddi koullar tarafından incelenmesi ve analizini yapmak. Türkiye için benimsenen politikaların, Avrupa Birlii nin bu alanda izledii politika ile uyumlu olmasına özen göstermek. Uluslararası yasal ve politik giriimleri sistemli biçimde izlemek. nternetle ilgili politikaların gelitirildii uluslararası forumlarda (Avrupa Konseyi, OECD, Birlemi Milletler ve Avrupa Birlii dahil, ancak onlarla sınırlı olmaksızın) Türkiye nin sistemli olarak katılım ve temsilini salamak. Yukarıda belirlenen ilkeler 2002 Mayıs ında Ankara da yapılan Biliim urası ve ubat 2003 de Ankara da düzenlenen letiim urası ndaki lkeleri 5 tamamlayan ekler olarak görülmelidir. Ancak, kısa dönemde Türkiye deki politika üretme sürecinin çada hale getirilmesi de yüksek öncelie sahip olma özelliini sürdürmektedir. 5 letiim urası nternet Komisyonu Raporu, < letiim urası hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. < 9

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE 10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE ProceedingsBook (VolumeIII) Coordinator Prof.Dr.YavuzAKPINAR GeneralCoordinator Prof.Dr.AytekinMAN SAYISAL UÇURUMUN BOYUTLARI VE TEKNOLOJ POLTKALARI

Detaylı

Türkiye de Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna Geçi çin Strateji ve Politikalar

Türkiye de Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna Geçi çin Strateji ve Politikalar Türkiye de Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna Geçi çin Strateji ve Politikalar IV. TÜRKYE KTSAT KONGRES 2004 22. Çalıma Grubu: Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumuna Geçi Raporu KOORDNASYON: DPT BLG TOPLUMU

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI

YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI 1 YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI Koordinatör Kenan Çamurcu Danıma Kurulu Hulusi entürk brahim Ciminli Osman Danı Salih Kenan

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES

TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES Hazırlayan: Nilda Bullain Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) Aratırma ve Katkı: Filiz Bikmen Türkiye Üçüncü

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

BÜKRE SÖZLEMES (KARADENZ N KRLLE KARI KORUNMASI SÖZLEMES)

BÜKRE SÖZLEMES (KARADENZ N KRLLE KARI KORUNMASI SÖZLEMES) BÜKRE SÖZLEMES (KARADENZ N KRLLE KARI KORUNMASI SÖZLEMES) Bu Sözleme, 7 Aralık 1993 tarih ve 3937 sayılı Kanunla onaylanarak, 14 Aralık 1993 tarih ve 21788 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıtır. Akit Taraflar;

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Guide for Research Ethics Committee Members. Steering Committee on Bioethics (CDBI) Council of Europe. CDBI/INF(2011)2, Strasbourg, 7th February 2011

Guide for Research Ethics Committee Members. Steering Committee on Bioethics (CDBI) Council of Europe. CDBI/INF(2011)2, Strasbourg, 7th February 2011 Guide for Research Ethics Committee Members Steering Committee on Bioethics (CDBI) Council of Europe CDBI/INF(2011)2, Strasbourg, 7th February 2011 ÇEVREN: YEM IIL ÜLMAN Biyoetik Yürütme Komitesi Aratırma

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE Sayıtay Dergisi Sayı: 43 AVRUPA BRL PROGRAMLARI VE TÜRKYE Dr. Eyüp ZENGN Qafqaz Üniversitesi..B.F. Röven BRAHMOV Qafqaz Üniversitesi Ara. Gör. GR 1997 yılında genileme strateji çerçevesinde benimsenen

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

Sivil Toplum Endeks Projesi Gösterge Puanlama Tablosu Aralık 2005

Sivil Toplum Endeks Projesi Gösterge Puanlama Tablosu Aralık 2005 Sivil Toplum Endeks Projesi Gösterge Puanlama Tablosu Aralık 2005 STEP Gösterge Puanlama Tablosu Önsöz STEP Gösterge Puanlama Tablosu, CIVICUS tatarfından Sivil Toplum Endeks Projesi (STEP) kapsamında

Detaylı

Sürdürülebilir Gelime ve Nükleer Enerji. Prof. Dr. Hasan SAYGIN

Sürdürülebilir Gelime ve Nükleer Enerji. Prof. Dr. Hasan SAYGIN Sürdürülebilir Gelime ve Nükleer Enerji Prof. Dr. Hasan SAYGIN stanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Müdürü & Nükleer Aratırmalar Anabilim Dalı Bakanı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Atom Enerjisi

Detaylı

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKANIN SUNUU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurumlarına kaynakların rasyonel alanlarda, etkin ve verimli kullanılması,

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

TÜS AD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu

TÜS AD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu TÜSAD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu 01 Aralık 2005 Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD) ve Türkiye Biliim Vakfı (TBV) nın ibirlii ile Türkiye nin bilgi toplumuna geçiine katkıda bulunmak amacıyla,

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi TÜSAD Risk ve Deer Yönetimi Çalıma Grubu Aralık 2006 çindekiler çindekiler... 1 Yönetici Özeti... 5 Giri... 9 1. Risk ve Risk Yönetimi... 10 1.1 Risk... 10 1.2 Risk Yönetimi Kavramı...

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yerelde Yönetiim Olgusunda Demokratik Kazanımları Teorik ve Pratik Temelli Yaklaımlar (Türkiye ve zmir) Prof. Dr. Zerrin Toprak Dokuz Eylül

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ENTEGRE BR AVRUPA-AKDENZ ALANI OLUTURMAYI AMAÇLAYAN REKABET GÜCÜ VE SOSYAL BÜTÜNLEME ETKLER HAKKINDA ORTAK RAPOR

ENTEGRE BR AVRUPA-AKDENZ ALANI OLUTURMAYI AMAÇLAYAN REKABET GÜCÜ VE SOSYAL BÜTÜNLEME ETKLER HAKKINDA ORTAK RAPOR ENTEGRE BR AVRUPA-AKDENZ ALANI OLUTURMAYI AMAÇLAYAN REKABET GÜCÜ VE SOSYAL BÜTÜNLEME ETKLER HAKKINDA ORTAK RAPOR Çalıma grubu Raportör : spanya ekonomik ve sosyal Konseyi (CES) Cezayir ekonomik ve sosyal

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı