istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: IHRACAT VE ITHALAT SOZLUGU tt tt v tt (Tarımsal Ürünler için) Mehmet DEMİR Ziraat Yüksek Mühendisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: 1988-9 IHRACAT VE ITHALAT SOZLUGU tt tt v tt (Tarımsal Ürünler için) Mehmet DEMİR Ziraat Yüksek Mühendisi"

Transkript

1

2 istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: t IHRACAT VE ITHALAT tt tt v tt SOZLUGU (Tarımsal Ürünler için) t Mehmet DEMİR Ziraat Yüksek Mühendisi İstanbul, 1988

3 PRIVE GRAFiK-FiLM-BASKI Yerebatan Cad. No: 45/ Cağaloğlu/istanbul Telefon (9-1)

4 içindekiler ÖNSÖZ ;'..'...;... 1 İçİNDEKİLER...'...:... II GİRİş...,... n 1- Ürün Çeşitlerine Ait Liste...;...: İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Üç Dildeki Karşılıkları İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Arapça Karşılıkları İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Farsça Karşllıkları Önemli Ambalaj Terimlerinin Üç Dildeki Karşıhkları...; Önemli Ambalaj Terimlerinin Arapça Karşllıkları...;.;... I24,7- Önemli Ambalaj Terimlerinin Farsça Karşllıkları..., ' 8- Zirai Karantinayı İlgilendiren Bazı' Terim ve Sözcüklerin Üç Dildeki Karşllıkları... I2H" ' 9- Zirai Karantinayı İlgilendiren Bazı Terim ve Sözcüklerin Arapça Karşıhkları...;... I Zirai Karantinayı İlgilendiren Bazı Terim ve Sözcüklerin Farsça Karşllıklari...,... I Uluslararası Ticarette Kullanılan Bazı Kısaltmaların Üç Dildeki. Karşllıkları... I Uluslararası Ticarette Kullanılan Bazı Kısaltmaların Arapça Karşllıklan...:... I55 İ3- Ulusları;ırası Ticarette Kullanılan Bazı Kısaltmaların Farsça Karşllıkları... I Dünya Ülkeleriisimlerinin Üç Dildeki Karşllıkları... I Dünya Ülkeleri İsimlerinin Arapça' Karşllıkları...,..;... I Dünya Ülkeleri İsimlerinin Farsça Karşllıkları...:.. I69

5

6 ıl. AHLAT AGACI: ı - Wild pear-tree 29. ANTEP FISTIGI AGACI: ı - Pistaehio-tree 2 - Eehte-Pistazienbaum 35. BAYIR TURPU TOHUMU: ı - Horse-radish seeds 2 - Rettiehsamen 37. BEKTAŞİ üzümü: ı - Gooseberry 2 - Stahelbeer 38. BERBERİs: 2 - Sauerdomgewaehse (Berberi tz) 40. BEY AZ DUT: ı - White-mulberry 2 - Weisse-Maulbeer 41. BEYAZ DUT AGACI: ı - White-mulberry-tree 2 - Weisse-Maulbeerbaum 80. BRüKSEL LAHANASI: ı - Brussel sprouts 2 - Brüsselerkohl 30. DUT AGACI: ı - Mulberry-tree ı 7. FINDIK (İç - TOMBUL): ı - Hazelnut kemels-plumb 26. İRİ ÇİLEK: ı - Big strawberries (Strawberry) 2 - Grosse Erdbeere (Knaekbeere) 30. KARNıBAHAR (DONDURULMUŞ): ı - Cauliflower (Frozen). 31. KARPUZ: ı - Watermelon 2 - Wassermelone 32. KARPUZ ÇEKİRDEGİ: ı - Watermelon seeds 29. KARNıBAHAR: ı - Cauliflower 56. KAYISI ÇEKİRDEGi (İÇ-ACı): ı - Aprieotstone kemels-sweet 70. KENDİR KIRIK VE DöKüN TüLERİ: 2 - Hanfreste und hanfabfıille 93. KETÇAP: ı - catsup 3 - Ketehup ı56. KURU YEMİşLER: ı - Dried fruits 2 - Troekene Rosinen und Früchte 42. MEŞE PARKE TASLAGl: ı - Sketch parquet from oak timbers 2 - Parkett von Eiehenholzskizze b8. MEYVE-U8ARESİ: ı - Extraeted j~ıiee of fruit ı3. NİşASTA (MISIR): ı - Stareh (Com) 2 - Starkemehl 5. ölmez ÇiÇEK: ı - Immortal f10wer (Neverdying flower) ıo. PAMUK KÜSPESİ UNU: ı - Cotton residue flour 24. PAZ!: ı - Garden chard 3. üzüm (ÇEKİRDEKSİZ KURU): 2 - Sultanine Weintrauben 4. üzüm (ENDÜSTRİYEL): ı - Industria! raisins 2 - İndustrielle Rosinen 41. YULAF EZMESİ: ı - Crushed oats 14. BRüT KUTU AGIRLIGI 2 -:- Brutt kistengewicht 34. FIÇI SAÇ ı - Iron drum (s), 2 - Bleeh Tremmel (n) 40. KAB ı - Bag (s) 41. KAGIT AMBALAJ 1 - PaperPaekages 67. PLASTİK KAP 1 - Plastie Container (Case) 5. AMBALAJ VE MARKALAR: 2 - Verpaekung und Markierung 7. ANLAŞMAZLıK: ı - Diserepaney ı7. BOŞALTMAK: 1- Dnload 48. FRİGORİFİK SOGUTMALI KAMYON: ı - Frigorifik truek, Refigerator eooled tmek 2 - Kühlwagen, LKW mit Kühlanlage ı39. SEVK ETMEK: 1 - To send, To dispateh

7 142. SEVK VASITASı: 1 - Means of shipping 172. TİCARİ FATURA: 1- Commercia! Invoice 183. ülke KODU: 1- Country code A B C ç D : E : F G 1-15 H 4-14 i 3 İ K : L M N P R 1-7 S Ş T ü V 5-11 Y Z BÖLüM BöLüM , BÖLüM CIF - CT - CTD - CWE - P/P - ETA - ETD - FAK - EXS - FAS - FCL - FIO - H FOR/FOT - FRC - GCR - LCL - LSD - PD Not: İki kelimeden oluşan ürün tanımlaması Almanca karşılıklarının ikinci kpliıı1psi i lk harfi şehren küçük yazılmıştır.

8 ÖNSÖZ Türkiye'nin dışa açılma sürecinde dış ticaretin sahip olduğu ağırlık ma IOmlarıdır. Dış ticaretin artmasında ise mevzuatta günün gelişmelerine uygun değişmeler yapılması ve mali teşvikler sağlanmasının yanısıra, dış ticaretle iştigal eden işadamlarının ve diğer ilgililerin yararlanacakları enformasyonun temini de önem taşımaktadır. Odamız, bu noktadan hareketle, uzun bir süredir üyelerinin ve diğer ilgililerin enformasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Düzenlenen seminer, sempozyum, vb. gibi toplantı-. lar; dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, potansiyel pazarlar ve mallar konusunda yayınladığı kitaplar ile Odamızın bu alanda büyük bir boşluğu bir ölçüde de olsa doldurduğu kanaatindeyiz.' Bu defa, Sakarya ili T.O.K. B. Bakanlık iı Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürü Sayın Mehmet Demir tarafından hazırlanan ihracat ve ithalatta karşılaşılan pek çok isim ve terimin ingilizce, Almanca ve Fransızca'sının yanısıra Arapça ve Farsça karşılıklarını ihtiva eden yayınımız hazırlanmıştır. Bu yayını hazırlayan Sayın MEHMET DEMiR'e teşekkür eder, yayının işadamlarımıza ve diğer ilgililere çalışmalarında yararlı olmasını dileriz. Dr. ismail Özaslan. Genel Sekreter

9

10 YAZARıN ÖNSÖZÖ BilindiOi üzere ihracat ve ithalat ülkelerin başta gelen önemli konularından iki tanesidir. Türkiye son yıllarda ihracat ve ithalatındaki hızlı gelişme ve deoişmelerle dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Bu gelişmelere paralelolarakta ihracat ve ithalatla ilgili kuruluşların çalışma konuları ve iştigal sahaları genişletilmektedir. Türkiye'nin ihracatı son yıllarda hem çeşitlenmiş ve hem de mal ihraç ettioi ülkelerin sayısı artmıştır. Son yıllarda bilhassa OrtadoOu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile olan temaslarımız oldukça yo Ounlaşmış bulunmaktadır. Tarımsal ürünlerin ihracat ve ithalatında bitki saolıoi açısından gerekli zirai karantina kontrolleri Zirai Karantina Müdürlüklerince veya ihraç ve ithal kapısı olim yerlerdeki Bakanlık iı Müdürlükleri bünyelerinde bulunan Bitki Koruma Şube MüdOrlüklerince yapılmaktadır. Buralarda görevli zirai karantina enspektörleri ihracatta ilgili ülkelerin zirai karantina mevzuat Iarına göre gerekli kontrolleri yaparak uygunsa Bitki SaOlık Sertifikası düzenlemektedirler. Bu Sertifikalar halihazırda gideceoi ülkeye göre ingilizce veya Almanca olarakdüzenlenmektedir.son yıllarda bazı ülkeler bu sertifikaların Fransızca olarak da düzenlenmesini istemektedirler. iran ve OrtadoOu ülkeleriyle artan ilişkilerimiz nedeniyle ileride bu sertifikaların Arapça ve Farsça olarak da düzenlenmesi ihtiyacı dooacaktır. ithalatta ise gelen malın sağlık durumunu belirten Bitki SaOlık Sertifikası ilgili Zirai Karantina Teşkilatımızca istenmekte ve yapılan kontrollere ilaveten giriş işlemlerinde bu saolık sertifikalanda dikkate alınmaktadır. Bu sertifikalar ise genellikle ingilizce ve malın geldioi ülkenin ulusal diline göre yazılı bulunmaktadır. Ülkemizden ihraç edilen tarımsal ürünlerin ve zirai karantina ile ilgili terimve sözcüklerin ingilizce, Almanca ve Fransızca karşılıklarına Arapça ve Farsça karşılıkları da ilave edilmek suretiyle bu kitap hazırlanmış bulunmaktadır. Arapça tercümelerin kontrolları Hak-Er Tercüme Bürosu sahibi meslektaşım Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Hakkı DEVELiER ve istanbul Ticaret Odası araştırma Raportörü yeminli Tercüman Sayın Şaban ORUÇ tarafından; Farsça tercümelerin kontrolları ise istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DoOu Dilleri ve Edebiyatıarı Bölümünden Doç.Dr. Sayın A. NaciTOKMAK ve Sayın Y.DoçDr. Mehmet KANAR tarafından yapılmıştır. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Btleserin basımını yapan istanbul Ticaret Odası yetkililerine de ayrıca teşekkür ederim. Pek çok bakımıardan istifadeli olacaoına inandıoım bu eserin ihracatçılarımıza ithalatçıları mı-. za ve tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim.. istanbul-1988 Mehmet DEMiR

11

12 GiRiş: 1983 yılından itibaren dış ticaret rejimimizde uygulamaya konan yeni politikalar ve 1980 yılından itibaren daha da hızlanan ihracatı artırma gayretleri son yıllardaönemli ölçüde gelişerek ihracat ve ithalatımızın çoğalmasına, çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu dönemde bir taraftan devlet ve hükümet yetkilileri, diğer taraftan Türk Özel sektörü daha sık bir şekilde dış ülkelere geziler tertiplemişlerdir. ihracatımız bir taraftan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve A.BD.ne yönelirken diğer taraftanda Ortadoğu ve Kuzey Afrikaya doğru yeni gelişmeler göstermiştir. Daha uzak ülkelerle de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yolundaki -yoğun temaslar devam etmektedir. Kapalı ekonomiden daha açık bir ekonomiye geçme ve dışa açılma gayretleri büyük bir hareketlilik sağlamış bulunmaktadır.. Geçen kısa zamana rağmen Türk Özel Sektörünün ihracat konusundaki tecrübeleri artmış ve şirketler ihracata uygun teşkilat yapısını kurmuş bulunmaktadırlar. Son yıllarda tohumculuk konusunda uygulamaya konan yeni politikalar sonucu tohumculuk endüstrisinin kurulması ve geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır.. Bu çalışmalar sonucu yabancı tohum firmalarıyla yerli firmalar arasında ortaklıklar teşekkül etmiş ve tohum girişleri önemli miktarda artmıştır. islam Konferansi Teşkilatına üye ülkeler arasında iktisadi ve ticari alanda işbirliğinigeliştirmek amacıyla islam ülkeleri 4. zirve konferansında kurulan islam Ülkeleri iktisadi ve Ticari işbirliği Daimi Komitesinde(iSEDAK/COMCEK) Türkiye'nin önemli görevler almış olması ve islam ülkele~ riyle olan sıkı münasebetler ihracatımızın bir bölümününde Ortadoğu ve Kuzey Afrikada bulunan islam ülkelerine yönelmesine neden olmuştur. Avrupa ülkelerinde bulunan Türk işçileri de bu ülkelereçeşitli gıda maddelerinin ihracını imkan dahiline getirmiştir. Bu şekilde gelişen ve çeşitlenen ihracat ve ithalatımız zirai karantina konusunda da işlerimizin artmasına yol açmıştır. Gerek ihracatta sağlık sertifikaları yazılırken ve gerekse ithalatta gelen malın sağlıksertifikaları tetkik edilirken ingilizce, Almanca, Fransızca yanında Arapça ve Farsçada karşımıza çıkan diller olmuştur. ihracat ve ithalat işlerinde çalışan ve çalışacak olan firmalarımız için bir rehber kitapçık olarak bu sözlük ilgililerin istifadesine sunulmaktadır.

13

14 1- Urün Cesitlerine Aitliste, " ı. HUBUBAT Arpa. Buğday Çavdar. Dan Darıcan Kaplıca Kara buğday Kuşyemi Mısır Pirinç (Çeltik) Yulaf 4. KURUİe: ;\1EYVELER Acı çekirdekiçi Antep. fıstığı. Badrm (Acı - Tatlı) Ceviz. Çam fıstığı İç fındık Kayısı çekirdeği içi Zerdali çekirdeği içi.. Yer fıstığı. 2. BAKLİYAT Bakla (Kuru) Bezelye (Kuru) Börülce (Kuru) Fasulye (Kuru). Mercimek (Kuru) Mürdümük Nohut Tırfd Yonca tohumu 3. KURU KABUKLU MEYVELER Antep fıstığı Badem Ceviz Çam fıstığı Fındık Kabak çekirdeği Kestane Yer fıstığı. li KURUTULMUŞ SEBZELER Domates kurusu Kuru Bamya Kuru Biber Pırasa; soğan kurusu 6. İNCİR- üzum-- KAYISI VE BENZERİ KURU MEYVI;:LER Dut (Kuru) Elma (Kuru) Erik (Kuru). Vişne (Kuru) İncir (Kuru) Kayısı (Kuru) Üzüm (Kuru) Zerdali (Kuru) 1

15 7. YAŞ MEYVELER VE SEBZELER MEYVELER: Armut Ayva Elma Çilek Greypfurt Dondurulmuş meyveler incir Kayısı Kiraz Limon Mandalina Nar Portakal Şeftali Üzüm Vişne SEBZELER Taze Bakla Taze Bamya Taze Bezelye Her çeşit taze biber Taze Börülce Dereotu Domates Dondurulmuş sebzeler Enginar Taze Fasulye Hıyar Ispanak Karnabahar Karpuz Kavun Kereviz Kırmızı Turp Marul (Her çeşit) Lahana Maydanoz Patlıcan Pırasa Yemeklik mantar 2 8. PATATES - SOGAN VE BENZERLERi Patates Soğan Sarmısak Arpacık soğanı 9. çigit, KOPRA, AyçiçEGİ VE BENZERİ YAGLI TOHUMLAR Ayçiçeği tohumu Çiğit Hardal tohumu Hintyağı tohumu Haşhaş tohumu Aspir tohumu Kendir tohumu Keten tohumu Kolza tohumu Kopra tohumu Susam tohumu Soya fasulyesi 10. TüTüN - PAMUK Tütün ve kırıntıları Sigara Pamuk 11. KEPEK, KüSPE, PALAMUT, HARNUP, L\'!EY ANKöKü VE BENZERİ SANAYİ BİTKİLERi Ayçiçeği küspesi Fındık kuspesi Harnup Kepek Keten küspesi Mazı Meyan kökü Mikst Palamut ve tırnağı Pamuk küspesi Paspal Razmol Sumak Susam küspesi Şeker pancarı küspesi ve melası

16 12. HURDA İNCİR Hurda incir 13. UN VE UNLU MADDELER Bulgur İrmik Makarna. Un (çeşitli) 14. çiçek SOGANI, YUMRU VE Rlz0MLAR Amaryllis Anemon Anthirrhinum Begonia Dahlia Frezia Glayöl Kardelen so~anı Lale Lilium Nareissus b) GIDA MADDELERİ Erik pestili İneir ezmesi Hindistan cevizi tozu Kakao tanesi Kayısı pestili Muhtelif konserveler Leblebi Şarap Tahin helva Turşular Zeytin c) ORMAN ürünleri Balmumu Cehri Kitre Reçine Salep d) TOHUMLAR Pancar tohumu Seb;e tohumları Süpürge tohumu 15. DİGER MADDELER a) HER NEVI BAHARAT Adaçayı Anason Ardıç tanesi Biber (Kara) Biber (Kırmızı) Buhur Defne yapra~ı.. Hindistan cevizi Ihlamur Karanfil Kekik Kimyon Kişniş Mahlep Safran Vanilya Zencefil Yenibahar çay 3 e) SANAYİ DE KULLANILANLAR Afyon (Ham) Besin elyafı Çemen çöven İpek kozası Kanepeotu Kına Raf ya Sisal Tampiko elyafı 16. KüTüK VE TOMRUKLAR Her nev'i kütükler Her nev'j tomruklar Ceviz uru Erica kökü Şimşir Yabanİ İncir kökü

17 17. KALAS VE KERESTELER Her nev'i kalaslar Her nev'j keresteler Dipçik ve kabza taslağı Her nev'i parkeler 18. FİDAN, FİDE VE AŞIKALEMİ Her çeşit süs bitkisi fidanları Her çeşit meyve ağacı fidanları Her çeşit süs bitkisi fideleri Her çeşit süs bitkisi aşı kalemleri Her çeşit meyve ağacı aşı kalemleri Her çeşit meyve ağacı çelikleri Her çeşit sebze fideleri Herçeşit süs bitkileri 4

18 2-.ihr~ç Edilen' Tarımscıl' Ürü!'IlerinÜçOildeki. Karsıılkıarı İNGİLİZCE 2~ ALMANCA 3 - FRANSıZCA 4 - BOTANİK ADI (LATİNCE) L Acı BAKLA (YAHUDİ BAKLASİ): 1 -Lupine. 2 ~ Wolfşbohne (Lupine) 3. - Lupin d 'Egypte 4 - Lupinus L. 2. Acı BİBERSALÇA Bi tter pepper paste 2 - Paprikasauce 3 - Sauce de paprika 3. Acı KAYISI ÇEKİRDEÖİ: Bk. Kayısı Çekirdeği (İç-Acı) 4. Acı KAYISI ÇEKİRDEGt (tç):. Bk. Kayısı Çekirdeği (İç-Acı). 5. Acı ZERDALİ ÇEKİRDEÖİ (tç): Bk. Zerdali Çekirdeği (İç-Acı) 6. ACUR 1 - Hairy cucumber (Russian cucunıber). 2 - Arada gurken 3. - Concombre russe (Cornichon) 4 - Cucumis melo L. var chate Naud (Cucumis flexuosus) 7. ADAÇAYI; 1 - Sage, orval, salvia 2 _. Salbei, gartensalbei 3 - Sauge officinale 4 ~ Saıvi~ officinalis (Salvia pratensis) 8. ADAÇAYI(ÖGüTüLMüŞ):. ı - Ground sage. 2 -Gemahlc~ner salbei 3 - Sauge (Moulue) 9. AGAÇ UNU:. ı - Wood Oöur 2 -,-Holimehl 3. -Farine de b~is ıo.. AGAÇ YüNü: ı - Wood wool. 2 - I:tolzwolle 3 ~ Laine de bois ıl AHLAT AGACI: ı - Wil pear-tree 2-Holzbime 3 - Poirier, poire sauvage 4.-.Pirus elaegrifolia L. 12. AHUDUDU: 1 - Raspberry 2-Himbeere 3 - Framboise 13. AHUDUDU AGAÇÇIGI:. ı - Raspberry - bush 2 - Him beere-strauh. 3 - Framboisier '4 - Rubus idaeus L. 14. AKDARI: ı -Millet 2 -' Rispenhirse (Echte hirse) 3 - Millet-panic millet 4 - Parıicum milliaceum L. 15. AKİDE ŞEKER!: 1-Akide bonbon 2 - Bonbonzucker. 3 - Sorte de bonbons noncaramelise dit"akide" 5

19 ı6. AK SALKIM AGAGI (AKASYA):. ı - Locus - tree (Fals-acacia) 2 - Akazienbaum 3 - Acacia 4 - Robinia pseudacacia L. ı 7. AKTİF KURU HAMUR M1\Y ASI: ı - Active dry baking yeast 2 - Aktivtrockener sauerteig 3 - Levure actif et set: ıs. ALABAŞ: ı - Cole-rabbit 2 - Kohlrabi (Rübenkohl) 3 - Chou-rave 4 - Braissica oleracea L. var. gongylaides L. 19. AMBER ÇİÇEGİ: ı - Musk mallow 2 - Cassie 3 - Anetrette 4 - H. abelmoschus L. 20. AMERİKAN PAMUGU: ı -Cotton 2 - Amerikanische baumwolle 3 -Cotton 4 - Gossypium barbadense L. 2 ı. ANANAS ESANSI: ı - Pineapple essance 2 - Annanasparfüm 3 - Essence d'ananas 22. ANASON: ı - Anise (Aniseed) 2 - Anis 3 - Anis 4 - Pimpinella anisum 23. ANASON TOHUMU: Bk. Tohum (Anason) 24. ANTEP FISTIGI: 1 - Pistachio, green pistachio 2 - Pistazien 3 - Pistache 25. ANTEP FISTIGI (ÇITLAMIŞ): 1 - Pistachios 2 - Erdnuss 3 - Pistache (Crevasse) 26. ANTEP FISTIGI (iç): 1 - Pistachio - unshelled (Pistachionut kernels) 2 - Pistazie - innere 3 - Pistache (Decortiquees) 27. ANTEP FISTIGI (KABUKLU): 1 - Pistachios (Shelled) 2 -Erdnuss in schote 3 - Pistache d'antep (Encoquille) 2S. ANTEP FISTIGI (TUZLU - KAVRULMUŞ): 1 - Roasted and salted pistachio 2 - Geröstete salzie pistazion 3 - Pistache (Sal1\es, grillees) 29. ANTEP FISTIGI AGACI: 1 - Pistachia-tree 2 - Echte-pistacia-bauırı 3 - Pictachier 4 - Pistacia vera L. 30. ARAP SAÇı: 1 - Yarrow 2 - Schafgarbe 3 - AchiUee mille feuille, saigne-nez 4 - Achillea millefolium L. 3 ı. ARDIÇ TOHUMU: Bk. Tohum (Ardıç) 32. ARMUT: 1 - Pears 2 - Birnen 3 - Poire 33. ARMUT AC~ACI: ı - Pear-tree 2 - Birnenbaum 3 - Poirier 4 - Pirus communis L.

20 34. ARMUT KOMPOSTü: ı - Pears iri syrup 2 - Birnenkompott 3 - Compote de poires 35. ARMUT KONSERVE: ı - Canned pears 2 - Birnen - konseryen 3 - Conserve de poires 36. ARMUT (KURU): ı -Pear 2 - Getrockene birne 3 - Poire (Seehe) 37. ARPA: ı ~ Barley 2 - Gerste 3 3 -ürge 4 - Aehillea millefohum L. (Hordeum sativum pers) 38. ARPA (BEYAZ): ı - Pearly barley 2 - Weisse gerste 3 - Orge (Blane) 39. ARPACIK SOGANI: ı - Shallot 2 - Steekzwiebel 3 - Eehalote 4 - Allium ascalnieum 40. ASMA: ı -Yine 2 - Weinstock(Weinrebe) 3 -"- Vigne 4 - Vitis vinifera L. 41. ASMA ÇUBUGU ÇELtGl: ı - Yine stem eut 2 - Weinrebe 3 - Rejeton du eep de vigne 42. ASMA YAPRAGI: ı - Yine leaves 2 - Weinblatter 3 - Fuilles de vigne 43. ASMA YAPRAGI SALAMURASı: ı - Piekled yine leaves 2 - Weinblatter salzlake 3 - Feuilles de vigne au saumur 44. ASPİR: ı - Safflower 2 - SaffIor 3 - Carthame des teinturiers 4 - Carthamus L. 45. ASYA PAMUGU: ı - Oriental eotton 2 - Asiatisehe baumwolle 3 - Cotton d'orient 4 - Gossypium herbaeeum L. 46. AŞı KALEMİ: ı -Cutting 2 - Pfropfreis 3 - Tubea vaecin (Greffe) 47. AŞURELİK BUGDAY: ı -. Wheat for aşure sweet 2 - Weizen zur süssspeise 3 - Ble pour le potage turc dit IIAşure'1 48~ A YÇİÇEGt: ı - Sunflowerseed (Sunflower) 2 - Sonnenblumenkerne (Gemeinesonnenblume) 3 - Tournesol 4 - HeHanthus annus L. 49. A YÇİÇEGt ÇEKİRDEGİ: ı - Sunflower seeds 2 - Sonnenblumenkern 3 - PIlpin de tournesol 50. A yçiçegt (KAVRULMUŞ): ı - Roasted sunflowerseed 2 - Geröstete sonnenblumenkerne 3 - Tournesol (Grillı~es) 51. AyçlçEGt (KAVRULMUŞ TUZLU): ı - Roasted and salted sunflowerseed 2 - Gerörstete salzige sonnenblumenkerne 3 - Tournesol (Grillı~es, salees) 52. A YÇtÇEGt KüSPESİ: Bk. Küspe (Ayçiçeği) 53. AyçİÇEGt TOHUMU: Bk. To.hum (Ayçiçeği) 7

21 54. A YÇİÇEGİ YAGI: 1 - Sunflower oh 2 - Sonnenblumenöl 3 - Huile de tournesol 55. Ayı üzümü (YABANİ MERSİN): 1 - Bearberries 2 - Barentrauben 3 - Aretostaphyle, raisin d'ours 4 - Aretostaphyllos uvae-ursi 56. A YRIK OTU: 1 - Couch grass 2'-' Queeke 3 - Chiendent 4 - Agropyron repens L. 57. AYŞE FASULYE: 1 - Green beans 2 - Griine bohne 3 _. Harieots verts dit "Ayşe" 58. AYVA: 1-Quinee 2 - Quitte 3 -Coing 59. AYVA (ENDüSTRİYEL): 1 - Industrial quinces 2 - İndustrielle qui tten 3 - Coing (Industriel) 60. AYVAAGACI: 1 - Quince - tree 2 - Quittenbaum 3-Cognassier (Coignier ) 4 - Cydonia vuıgaris Pers 61. AYVAREÇELİ: 1 - Quince jam 2 - Quittenmarmelade ~ - Marmelade eoing ~,-,UADEM (ÇAGLA): '1 - Almond (Green almond) 2 - Griines mandeln 3 - Amande (Verte) 2. BADEM (İÇ - ACı): 1 - Almondkernel-bitter 2 - Mandelkern-bittere 3 - Amandes (Decortiqu~es-ameres) 4 - Prunus communis var. amara C 3. BADEM (İÇ - TATLı): 1 - Almondkernel-sweet 2 - Mandelkern-süss 3 ~ Amandes (Decortiquees douce) 4 - Prunus eommunis var. duleis C. 4. BADEM (KABUKLU): 1-Almonds 2 -Mandeln 3 -Amandes 4 - Prunus eommunis F. 5. BADEM AGACI: 1 -'- Almond-tree 2 - Mandelbaum 3 - Amandier 4 - Prunus amygdalus Stokes 6. BADEM EZMESİ: 1 - Almonds paste 2 -Marzipan 3 - Pate d'amande 7. BADEM ŞEKERİ: 1 - Almond candy 2 - Mandelnzucker 3 - Bonbons d'amende 8. BADEM KABUGU: 1 -:- Almond shell 2 - Mandelnsehote 3 -Coquille d'amande 9. BADEM Y AGI: 1 - Almond oil 2 - Mandelnöl 3 - Huile d'amande 10. BADEMLİ ZEYTİN: 1 - Olive with almond 2 - Öliven mit mandeln 3 - Olives ii amande 11. BAGALA: 1 - Millvetehes 2 - Bagala ':\ - Bagala (Millvetehes) 8

22 12. BAHARAT (ÇEŞİTLİ): 1-Various spiees 2 - Versehiedene gewürze 3 - E:.:ıiees (Diverses) 13. BAKLA (KURU): 1 - Dried broadbeans 2 _. Saubohnen-troeken 3 - Feves (Seches) 14. BAKLA (TAZE): 1 - Green broadbeans 2 - Briine saubohnen (Futter bohnem). 3 - Feves (Vertes) 15. BAKLİYAT: 1-Pulses 2 - Hülsen früehte 3 -Legumes 16. BAKLAVA: 1 - Baklava (Sweetpastry eut into diamond shapedpieces). 2 - Rhomben süssspeise... 3.L Baklava (Doueeur de patisserie Turque). 17. BAL: 1-Honey 2-Honig 3 -Miel 18. BAL (PETEK): 1 - Sehleminid honey 2 - Honigseheibe 3 - Miel (Cellule d'abeille) 19. BAL (SüZME): 1 - Purified honey 2 - Geschleuderter honig 3 - Miel (Raffitre) 20. BAL (TABİİ):. 1 - Natural honey 2 - Naturlicher honig 3 - Miel (Naturel) 21. BAL KABACH: Bk. Kabak (Bal) 22. BAL KABACı TOHUMU: ı - Pumpkin seeds 2 - Melenenkürbissamen 3 - Potiron jaune 23. BALMUMU: ı-wax 2-Waehs 3 - Cire d'abeilles 24. BAMYA (KURU): 1 - Dried okras 2 - Okra (Bamia). troeken 3 - Combeaux (Sees) 25. BAMYA (TAZE): 1 - Green okra 2 - Grüne bamia(okra) 3 - Hibiscus esculentus L. 26. BARBUNYA FASULYESİ (KURU): 1-Calavance (Red beans) 2 - Rote bohnen 3 - Harieots rouges (Espiice de haricot). 4 - Mullus barbatus 27. BARBUNY A FASULYESİ (TAZE): 1 - SmaIl reddish kind of shell bean (fresh) 2 - Troekene und frisehe rote bohne 3 ~ Harieot rouge (Vert) 28. BARBUNY A FASULYESİ KONSERVESİ: Bk. Konserve (Barburiya) 29. BARBUNYAPLAKİ: Bk. Konserve (Fasulye Pilakisi) 30. BARUT AGACI KABUCU: 1 - Gunpowder - tree shell (Alder buekthorn - shell) 2 - Pulver kreuzdorn - baumrlnde 3 - L'eeoree de l'arbre de poudre 31. BAŞ LAHANA: 1 - Cabbage (Cole wort) 2 - Kofp-kohl (Capiskraut) 9

23 3 - Chou - pomm{j blane (Chou eabuse) 4 - Brassiea oleraeeae L. var. eapitata L. 32. BAŞ SALATA: Bk. Yeşil Salata 33. BAŞ SOGAN: Bk. Soğan 34. BAYIR TURPU: Bk. Turp (Bayır) 35. BAYIR TURPU TOHUMU: 1-Horse-radis seeds 2 - Rettieh samen 3 - Graines de radis 36. BAYRAM Ş EKERİ: 1 - Feast eandy. 2 - Bonbonzueker 3 - Bonbons de f~te 37. BEKTAŞİ üzümü: 1 - Goosberry 2 - Stahelbeers 3 - Groseillier 4 - Ribes grossula via L. 38. BERBERİS: 1-Barberry-tree (Jaundiee-berry) 2 - Sauer dorngewaehse (Berberitz) 3 - Berberis aubepine. 4 - Berberis erataegina L. 39. BEYAZ ARPA: Bk. Arpa (Beyaz) 40. BEYAZ DUT: 1-White-moulbery 2 - Weisse-maulbeer 3 - Mure blane 41. BEYAZ DUT AGACI: 1-White-moulbery-tree 2 - Weiss-maulbeer-baum 3 - Mürier blane 4 - Morus alba L. 42: BEYAZ HAŞHAŞ TOHUMU: Bk. Tohum (Haşhaş Beyaz) 43. BEY AZ LEBLEBİ: Bk. Leblebi (Beyaz) 44. BEY AZ SİRKE: 1-White vinegar 2 - Essig (W eiss ) 3 * Vinaigre blane 45. BEYAZLATıLMıŞ İç FINDIK: Bk. Fındık (İç - Beyazlatılmış) 46. BEZELYE: 1-Peas (Field-pease) 2 - Erbsen (Aeker-erbse) 3 - Pois (vert) (Pois de ehamps) 4 - Pisum sativum L. 47. BEZELYE (İç): 1-Peas 2 - Ausgesehotene erbse 3 - Pois (ecosse) 48. BEZELYE (YEşİL): 1 - Green peas 2 - Grüne erbse 3 - Pois vertes 49. BİBER: 1 - Green peppers 2 - Grune paprika (Pfefferschote) 3 - Piment (Frais), Poivron, Poivre 4 - Capsicum annuum L. 50. BİBER (ÇARLİSTON): 1 - Green peppers 2 - Grune paprika 3 - Piment charleston 51. BİBER (DOLMALIK): 1 - Green peppers for stuffing 2 - Grune zummllen paprika 3 - Piment pour farcir 52. BİBER DöVME: 1 - Paprika scharf 2 - Gewürzzu bereitunf 3 - Piment (Moulu) 10

24 53. BİBER (KIRMIZI): ı - Red peppers (Pimento) 2 - Paprika (Rotpaprika) 3 - Poivre (Rouge ).. Piment (Rouge). Poivron (Rouge) 54. BİBER (KIRMIZI - ACISIZ): ı - Paprika 2 - Paprika 3 - Paprika 55. BİBER KIRMIZI (ÇOK ACI): ı - Cayenne pepper 2 - Rote paprikazubiüer 3 - Paprika rouge tres amere 56. BİBER (KIRMIZI DONDURULMUŞ): ı - Frozen red peppers (Pimento) 2 - Gefrorene paprika 3 - Piment faru 57. BİBER (KURUTULMUŞ): ı - Dried peppers 2 - Getrocknete paprika 3 - Piment sache 58. BİBER (KURUTULMUŞ KIRMIZI PARÇA): ı - Dehydrated flaked red peppers 2 - Getrocknete paprikaschote 3 - Piment rouge (En morceaux) 59. BİBER (KURUTULMUŞ YEşİL PARÇA) ı - Dehydrated flaked peppers 2 - Getrocknete grüne paprikaschote 3 - Piment (Seche vert morceaux) 60. BİBER (PUL KIRMIZI): ı - Pepper (Pieces, red) 2 - Paprika, rote grüne, trockene 3 - Piment (En petit morceaux de rouge) 61. BİBER (SİVRİ): ı - Green peppers 2 - Grüne spitze paprika 3 - Piment verte (Pointu). 62. BİBER (ÖGüTüLMÜŞ ACı): ı - Ground red peppers - bitter 2 - Gemahlene rote paprika-bittere 3 - Piment rouge (Frappe fort) 63. BİBER (TAZE): ı - Green peppers (Pepper-fresh) 2 - Grüne paprika (Pfefferschöte Paprikaschöte) 3 - Piment (Frais), Poivron (Vert) 64. BİBER (TOZ): ı - Ground pepper 2 - Pfefferpulver 3 - Piment (Poudre) 65. BİBER DOLGULU ZEYTİN: ı - Olives stuffed with pepper 2 - Pfeffer 3 - Olive mele de poivre 66. BİBER SALÇASI: Bk. Salça (Biber) 67. BİBER TURŞUSU: Bk. Turşu (Biber) 68. BİBERİYE: ı - Rosemary 2 - Rosmarin 3 -Romarin 69. BİRA: ı - Beer 2 - Bier 3 - Biere 70. BİRAMAYASı: ı - Beer yeast 2 - Bier hefe (Bierhopfen) 3 - Levure de biere 71. BİSKüVİT: ı - Biscuit 2-Keks 3 - Biscuits 11

25 72. BİTKİKöKü: 1 - Plant root 2 - Pflanzenwurzel 3 "- Racines de plantes 73. BİTKİ NUMUNESı (ARAŞTIRMA İçİN KURUTULMUŞ BİTKı örnekleri VE TOHUMLARı): 1 - For scientific research dried. plant specimens and seeds. 2,... Pflanzenmuster (Für forschumg) getrocknete pflanzen. vorteilhaft.en -. undsamen 3 - Plants et graines seches pour recherche scientifique 74. BİTKİ NUMUNESi (REZİDü ANALİZİ İ ÇiN) 1..- Plant samples-for-residue analyses 2 - Pflanzenmuster-fiir analyse 3 - Echantillon de plante (Pour analyse de residu) 75. BİTKİ NUMUNESİ (TEŞHİS İçiN): 1"7 Plant samples-for identifiy 2 - Pflanzenmuster-fiir identifizieren 3 - Echantillons des plantes 76_ BöGüRTLEN: 1 - Blackberry 2 - Schwarzbeer 3-Ronce 77. BöGüRTLEN AGAÇÇIGI: 1'-Blacberry-bush (Bramble-bush) 2 - Schwarzbeer-strauh (Brombeen -.Strauh) 3 - Ronce arbrisseau (Murien - sauvage) 4 - Rubus fructicosus L. 78. BöRüLCE (KURU): 1 - Kidney beans 2 - LMtgbohnen (Augenbohnen - schminbohnen) 3 - Banette (Haricots) phaseoles 79. BöRüLCE (TAZE): 1 - Cowpeas (Fresh) 2,... Brombeere 3 - Phaseole verte 4 - Dolichos lubia L. 80. BRüKSEL LAHANASI: 1 - Brussel sprotts 2 - Brüsseler kohl 3 - Chou de Bruxelles. 4 - Brassica oleracea L. var. gemifera BUGDAY: 1 -Wheat 2-Weizen 3-Ble 4 - Triticum vulgare Will. (Triticum sativum lam.) 82. BUGDAY (DöVME): 1-Wheat 2-Weizen 3 - Ble (Battii) 83. BUGDA Y KEPEGİ:. Bk. Kepek (Buğday) 84. BUGDAY özü YAGI: Bk. Yağ (Buğday özü) 85. BUGDAY UNU: Bk. Un (Buğday) 86. BUGDAYYAPRAGI: 1 - Wheat leaves 2 - Weizenblaetter 3 - Feuille deble 87. BUHUR: 1 - Incenses 2 - Weihrauch 3 -Encens 4 - Cyclamen europaeum 88. BULGUR: 1 - Boiled and pounded wheat 2 - Weizengrütze, graupeln (Weizen. schrot) 3 - Ble concasse (Boulgour), Gruau de ble, bit! casse et bouilli 12

26 89. BULGUR (DOMATESLİ): 1 - Boiled and pounded wheat with tomatoes 2 - Weizen grütze mit tomaten 3 - Ele concasse (Boulgour) avec tomates 90. BULGUR (KÖFTELİK): 1 - Boiled pounded wheat (For meatballs) 2 - Weizengrütze 3 - Gruau pour boulette de viande 91. BULGUR (PİLAVLIK): 1 - Boiled, pounded wheat for preparing a dish 2 ~ Weizengrütze als sp ei se (Reis) 3 - Gruau (Pour pilaw) 92. BURÇAK: 1 - Common vetch 2 - Wicke, platterbse 3 - Vesce 4 - Vicia sativa L. 9~. BURUŞUK İç FINDIK: Ilk. Fındık (İç-Buruşuk) 1. cımri: ı - Buckthorn 2 - Kreuzdorn 3 - Graines jaunes 4 - Rhannus cathartica L. 2. CENTİYANKöKü: 1 - Gentian roots 2 - Enzianwurzeln 3 - Racines de gentiane 4 - Gentiana lutea L. 3. CEvİz: 1 - Walnuts 2- Walnuss 3 - Noix 4 - Juglans regia L. 4. CET/İz (İç): 1 - Shelled walnuts 2 - Walnusskern 3 - Noix (Decortiqees) 5. CEviz KABUKLU): 1 - Walnuts (Shelled) 2 - Walnuss 3 - Noix (En coquille) 6. CEVİz AGACI: 1 - Walnut-tree 2 - Walnussbaum 3 - Noyer (Calottier) 4 - Juglans regia L. 7. CEvİz KAPLAMA: 1 - Walnut covering 2 - Mi ttwalnuss plattiert 3 - Plaque de noix 8. CEvİz KÖK BOYA: 1 - Walnut madder 2 - Walnuss-krapp 3 - Couleur vegetale li bas!' dt, ı i', 9. CEVİz KöKü (PRESLİ): 1 -Walnut root - pressed 2 - Walnusswurzel - gepresst 3 - Racines de noyer (Pressee) 10. CEvİzDEN MAMUL DİPçİK - EL KABZASJ: 1 - Butt-made of walnut wood 2 - Gewehr kolben von walnussholz 3 - Crosse enbois de noyer 11. CEVizDEN MAMUL DipÇİK (KABZA): 1 - Butt made of walnut (Handle) 2 - Handgriff aus nussbaum 3 - Crosse de noyer-ebauche de crosse 12. CEvizDEN MAMUL KABZA - DiPçiK TASLAGl: 1- Skecth of butt made of walnut wood 13

27 2 - Entwurfer gewehrkolben von walnussholz 3 - Esquisse de crosse en bois de noyer 13. CEvİzDEN MAMUL KARABİN: 1 - Carbine made of walnut 2 - Karabiner aus walnussbaum 3 - Carabine de noyer 14. CEVİz KüTüGü: 1 - Walnut log 2 - Walnussklotz 3 - Noyers 15. CEVİz URU: 1 - Walnut tum or 2 - Walnuss tumor 3 - Tumeur de noyer 16. CİKLET: 1 - Chewing gum 2-Kaugumm 3 - Chewing-gum 17. CİLBAND (KARA FASULYE): 1 - Black gram 2 - Mungobohnen (Schwarzbohnen) 3 - Haricot mungo 4 - Phaseolus mungo 18. cips: 1 - Chip s 2 -Jips il - Gypse ı. ÇAGLA: Bk. Badem (Çağla) 2. ÇAM FISTIGI (İç): 1 - Pinenut kernels 2 - Piniennusskern 3 - Pignons (Decortiquees) 3. ÇAM FISTIGI (KABUKLU): 1 - Pinenuts 2 - Piniennuss (Mi t kruste) 3 - Pignons (Encoque) 4. ÇMA KERESTE: Bk. Kereste (Çam) 5. ÇAM KOZALAGI.: 1 - Pine cone 2 - Pinienzapfen 3 - Cône de pin 6. ÇARLİsTON BİBER: Bk. Biber (Çarliston),7. çavnar: 1 -- Rye 2 -Roggen 3 - Seigle 4 - Secale cereale L. 8. ÇAVDAR UNU: Bk. Un (Çavdar) 9. ÇAY: 1 -Tea 2-Tee 3-The 10. ÇAY AGACI: 1 - Tea-bush 2 - Teastrauch 3 - Theier 4 - Thea sin en sis L. ıı. ÇAY BİTKİSİ: 1 - Tea plant 2 - Teestrauch 3 - Plante de The 4 - Thea sinensis L. 12. ÇAYIR - MER'A BİTKİLERİ: 1 - Meadow-pasture plants 2 - Wiesen und weidenpflanzen 3 - Plantes de proirie 14

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/203 T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.58 0.5750 9,600.00 KG,270.00 ARPA MTS 0.49 0.73 0.5836,207,733.00 KG 6,540,880.60 3258 ARPA TTS 0.55 0.77 0.6230 4,694,597.00 KG

Detaylı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı:

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı: Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/01/20-31//20 T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.55 0.5500 11,420.00 KG 6,281.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.51 0.63 0.5588 1,477,243.00 KG 825,411.14 21 ARPA MTS 0.45 0.73

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I HUBUBAT : 1 Arpa (Tevkifata Tabi) 2 Bagala-Karamuk " " 3 Buğday " " 4 Çavdar " " 5 Çalkantı " " 6 Çeltik " " 7 Darı " " 8 Kaplıca " " 9 Kuşyemi " " 10 Mısır "

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.05 1.00 0.43 39.640.549 KG 17.308.811.8 HMA 723 BUĞDAY 0.35 0.85 0.47 14.180.581 KG 4 6.849.000.85 HTS 191 BUĞDAY 0.33 0.53 0.45 3.533.447 KG 1.527.601.55

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 6,743.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 6,743. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.82 0.82 0.874 8,250.00 KG 6,743.46 2 ARPA YEMLİK ı: 6,743.46 2 ARPA TOHUMLUK ARPA TOHUMLUK MTS 0.75 0.75 0.7500 9,780.00 KG 7,335.00 3 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/200. Tarih: Sayı: - 28/02/2009 Satış Şekli. Sayfa: 1-18 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/200. Tarih: Sayı: - 28/02/2009 Satış Şekli. Sayfa: 1-18 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı 01/0/00 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-18 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.45 0.4095 718,550.00 KG 94,0.87 49 ARPA YEMLİK MTS- 0.35 0.35 0.3500 3,870.00 KG 8,354.50 ARPA YEMLİK MVS 0.51 0.51 0.5100 60,569.00

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/200 T.C. Sayfa: - 23 ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.40 0.4000 4,600.00 KG 5,840.00 ARPA BİRALIK ı: 5,840.00 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.55 0.3857 22,469,82.00 KG 8,666,25.60

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2012 GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,43 0,70 0,61 20.507.133,00 Kg 12.583.519,62 MGT 160 Buğday 0,40 0,80 0,60 18.119.546,00 Kg 10.896.218,50 TGT 317

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2008 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,35 0,76 0,57 17.430.702,00 Kg 9.998.904,73 MGT 244 Buğday 0,33 0,88 0,59 6.993.740,00 Kg 4.110.588,10 TGT

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 30 ARPA YEMLİK MTS 0.25.38 0.365 6,206,99.00 KG 2,265,855.46 8 ARPA YEMLİK OFİS-A 0.40 0.40 0.4028 866,00.00 KG 348,828.7 ARPA YEMLİK TTS 0.24 0.53 0.3778 4,85,53.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-21 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.70 0.6214 1,242,840.00 KG 772,335.66 24 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.89 0.7118 602,405.00 KG 428,814.22 29 ARPA YEMLİK ı: 1,201,149.88 53 ARPA

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2009 Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.28 0.39 0.3380 516,154.00 KG 174,469.41 189 ARPA YEMLİK TTS-V 0.40 0.60 0.4057 563,760.00 KG 228,742.23 53 ARPA YEMLİK TTS 0.33 0.41 0.3731

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2009-3/2/2009 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.26 0.50 0.396,008,2 KG 322,50.23 205 ARPA OFİS-A 0.37 0.37 0.3680,802,60 KG 663,386.06 2 ARPA TTS 0.30 0.47 0.3223 777,4 KG

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2007 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,37 0,48 0,39 6.455.080,00 Kg 2.517.856,63 TMO.S 29 Buğday 0,30 0,60 0,41 7.368.142,00 Kg 3.007.898,84 TGT

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720.

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,720. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2008 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.44 0.52 0.492 468,64.00 KG 230,406.30 87 ARPA TTS 0.47 0.49 0.4764 277,80.00 KG 32,059.60 8 ARPA BİRALIK ı: 362,465.90 95 ARPA YEMLİK ARPA

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 4-36 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 4-36 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: - 36 ARPA YEMLİK FFARK KG,664.60 2 ARPA YEMLİK MTS 0.35 0.53 0.4703 2,565,205.20 KG 5,909,005.36 3668 ARPA YEMLİK MVS 0.45 0.6 0.4900 945,88.00 KG 463,22.56 268 ARPA YEMLİK

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.85 0.5887 9,672,68.00 KG 5,694,242.83 44 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.76 0.686 3,20,596.00 KG,980,407.53 70 ARPA YEMLİK ı: 7,674,650.36 5 ARPA İTHAL

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.37 0.88 0.59 29.425.656 KG 16.837.257.8 HMA 1988 BUĞDAY 0.46 0.84 0.60 15.138.551 KG 4 8.939.062.27 HTS 175 BUĞDAY 0.45 0.48 0.47 684.153 KG 317.993.85

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 77,101.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 77,101. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.67 0.80 0.7444 408,080.00 KG 303,791.58 13 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.89 0.8049 81,090.00 KG 65,271.40 5 ARPA YEMLİK ı: 369,062.98 18 ARPA ı 369,062.98

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,55 0,73 0,68 1.092.617,00 Kg 742.357,48 MGT 14 Buğday 0,67 0,75 0,72 262.946,00 Kg 188.411,45 TGT 15 Buğday 0,50 0,74 0,68

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,190.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,190. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 30/0/2016 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.73 0.7300 3,000.00 KG 2,10.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,10.00 1 ARPA ı 2,10.00 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.15 0.15 0.1502 745,060.00

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.07 0.95 0.72 26.186.686 KG 18.480.448.3 HMA 2042 BUĞDAY 0.56 1.76 0.80 24.162.526 KG 0 18.746.871.7 HTS 308 BUĞDAY 0.49 0.95 0.74 1.225.180 KG

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 7/0/206-2/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.7 0.78 0.7308 284,450.00 KG 207,864.00 8 ARPA YEMLİK TTS 0.76 0.82 0.806 34,830.00 KG 08,085.00 8 ARPA YEMLİK ı: 35,949.00 6 ARPA

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 72,524.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 72,524. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/07/206 T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.72 0.75 0.7384 37,060.00 KG 27,364.38 2 ARPA YEMLİK TTS 0.83 0.83 0.8300 24,490.00 KG 20,326.70 2 ARPA YEMLİK ı: 47,69.08 4 ARPA ı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2010 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,34 0,90 0,49 13.946.688,00 Kg 6.893.021,39 TGT 320 Buğday 0,48 0,49 0,48 1.990.000,00 Kg 952.904,89 TMO.A

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,461, KG 21,292,395.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,461, KG 21,292,395. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/205 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.75 0.773 45,84 KG 32,88 3 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.95 0.7088,53,83 KG 87,870.50 34 ARPA YEMLİK ı: 850,750.50 37 ARPA ı 850,750.50 37

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.4 0.4 0.441 33,00 KG 17,9.00 1 ARPA YEMLİK MTS 9. 10.22 9.6042 2,843.00 AD 27,304.78 6 ARPA YEMLİK ı: 4,29.78 7 ARPA ı 4,29.78 7 DARI NATÜREL

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 51,177.

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 51,177. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.60 0.6000 4,500.00 KG 2,700.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,700.00 1 ARPA ı 2,700.00 1 BUĞDAY MAKARNALIK BUĞDAYLAR BUĞDAY MTS 0.85 0.95 0.9018 56,750.00

Detaylı

2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ

2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ 2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ SIRA NO ÜRÜN ADI KULLANIM ŞEKLİ 1 ACUR MUHTELİF 2 AĞAÇ KAVUNU MUHTELİF 3 AHLAT MUHTELİF 4 AHUDUDU MUHTELİF

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MS 0.55 0.75 0.6174 41,840.00 KG 25,832.00 5 ARPA YEMLİK ı: 25,832.00 5 ARPA ı 25,832.00 5 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.67 0.6083 3,847,905.00 KG

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/206-3/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.80 0.6279 432,590.00 KG 27,6.00 7 ARPA YEMLİK TTS 0.62.45 0.676 57,438.00 KG 06,436.69 4 ARPA (BALYA) MTS 0.34 0.40 0.3599

Detaylı

13.BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

13.BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI 1 2 0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 07.03 Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş): 0703.10 - Soğanlar ve

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2006-3/2/2006 Sayfa: - 7 ARPA MTS 0.22 0.29 0.2484 73,450.00 KG 8,727.72 250 ARPA TTS 0.23 0.28 0.2446 7,50.00 KG 28,743.00 5 ARPA BİRALIK ı: 20,470.72 255 ARPA BEYAZ ARPA

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/2007-3/0/2007 Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.24 0.36 0.293 906,00.00 KG 265,69.76 7 ARPA YEMLİK MTS- 0.26 0.26 0.2600 53,800.00 KG 3,988.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.26 0.35 0.2893

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ÇAVDAR , KG 4,736.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ÇAVDAR , KG 4,736. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 8//206 T.C. Sayfa: - 3 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.80 0.7486 207,600.00 KG 55,40.50 9 ARPA YEMLİK TTS 0.82 0.85 0.830 53,00.00 KG 44,27.00 3 ARPA YEMLİK ı: 99,528.50 2 ARPA ı 99,528.50

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,59 0,73 0,71 585.451,00 Kg 415.847,34 MGT 15 Buğday 0,64 0,79 0,73 258.340,00 Kg 188.490,80 TGT 11 Buğday 0,68 0,69 0,68 2.205.000,00

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2007. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2007. Tarih: Sayı: HUBUBAT DARI NATÜREL DARI NATÜREL T.C. Sayfa: 1-11 DARI NATÜREL İTL 0.12 0.12 0.1201 62,000.00 KG 7,448.06 1 DARI NATÜREL TTS 0.30 0.30 0.3000 20,820.00 KG 6,246.00 1 DARI NATÜREL ı: 13,694.06 2 DARI NATÜREL

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I - HUBUBAT : 1 - Arpa (Tevkifata Tabi) 2 - Bagala-Karamuk (Tevkifata Tabi) 3 - Buğday (Tevkifata Tabi) 4 - Çavdar (Tevkifata Tabi) 5 - Çalkantı (Tevkifata Tabi)

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.76 0.6957 335,70.00 KG 233,55.70 4 ARPA YEMLİK TTS 0.73 0.82 0.7820,280,356.00 KG,00,82.07 24 ARPA YEMLİK ı:,234,733.77 28 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

TEBLİĞ. Ek- 1 DıĢ Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği Kapsamında DTVS Üzerinden Ġhracatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

TEBLİĞ. Ek- 1 DıĢ Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği Kapsamında DTVS Üzerinden Ġhracatta Denetime Tabi Ürünler Listesi 2 Ekim 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28072 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından; BAZI TARIM ÜRÜNLERĠNĠN ĠHRACAT DENETĠMLERĠNĠN DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ ÜZERĠNDEN YAPILMASINA DAĠR 2011/21 SAYILI DIġ TĠCARETTE

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,52 0,75 0,70 664.203,00 Kg 467.103,22 MGT 10 Buğday 0,71 0,75 0,73 436.576,00 Kg 318.623,78 TGT 10 Buğday 0,60 0,79 0,69 4.540.066,00

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 23,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 23, HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 8.17 8.17 8.1739 120.00 AD 980.87 1 ARPA YEMLİK ı: 980.87 1 ARPA ı 980.87 1 DARI NATÜREL DARI NATÜREL DARI NATÜREL MTS 2.35 2.35 2.3492 488.00

Detaylı

BORSA KOTASYON LİSTESİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ OLAN (STOPAJ ORANLARI) VE OLMAYANLAR

BORSA KOTASYON LİSTESİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ OLAN (STOPAJ ORANLARI) VE OLMAYANLAR BORSA KOTASYON LİSTESİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ OLAN (STOPAJ ORANLARI) VE OLMAYANLAR G.V.K. Madde: 94/11 (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 185) Zirai Stopaj Oranı Borsa

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 1,471.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 1,471. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2016-31//2016 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 1.02 1.02 1.0217 1,440.00 KG 1,471.30 1 ARPA YEMLİK ı: 1,471.30 1 ARPA ı 1,471.30 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.13 0.15 0.1361

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI ( 2008 YILI BİRİNCİ TAHMİNLERİ : 28/08/2008 ) TUİK Değişim Oranı 3.

TARIMSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI ( 2008 YILI BİRİNCİ TAHMİNLERİ : 28/08/2008 ) TUİK Değişim Oranı 3. TARLA ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI ( 2008 YILI BİRİNCİ TAHMİNLERİ : 28/08/2008 ) TUİK 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 Oranı 3.TAHMİN 3.TAHMİN A)HUBUBAT 3.TAHMİN 1.TAHMİN (2008-1/2007-3)

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 14,264.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 14,264. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2012 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK TTS 0.59 0.59 0.580 24,300.00 KG 14,264.00 1 ARPA MTS 0.50 0.61 0.5616 2,454,98.00 KG 1,38,39.58 36 ARPA TTS 0.56 0.61 0.580 555,680.00 KG

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493.

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.41 0.41 0.4100 157,300.00 KG 64,493.00 1 ARPA MTS 0.48 580.00 0.6217 26,919,608.50 KG 16,735,569.95 237 ARPA TTS 0.52 0.77 0.6423 1,055,860.00

Detaylı

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) %

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % 1990 2002 2012 2013 2014 Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.464 65,0 15.613 65,6 15.789 66,0 Nadas 5.324 19,1 5.040 19,0 4.286

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 2,00 2,50 67 Bakla Çilek 2,50 3,00 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,70 2,20 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2005 GÖR MADDELERİN TOPLAM İnce Kirli Tiftik 7,10 7,10 7,10 3.000,00 Kg 21.300,00 HTS 1 TOPLAMI: 3.000,00 21.300,00 1 HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY TOPLAMI: 3.000,00 21.300,00

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.80 0.7280 1,056,815.00 KG 769,336.35 26 ARPA YEMLİK TTS 0.76 0.90 0.8554 41,650.00 KG 35,628.00 4 ARPA YEMLİK ı: 804,964.35 30 ARPA ı 804,964.35

Detaylı

TEBLİĞ. Ek- 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında DTVS üzerinden Ġhracatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

TEBLİĞ. Ek- 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında DTVS üzerinden Ġhracatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi 2 Ekim 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28072 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından; TĠCARĠ KALĠTE DENETĠM YETERLĠK BELGESĠ KAPSAMINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN BAZI TARIMSAL ÜRÜNLERĠN ĠHRACAT DENETĠMLERĠNĠN DIġ TĠCARET VERĠ

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 3,00 3,50 67 Bakla Çilek 9,00 10,00 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 2,00 2,50 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ S.NO ÜRÜN ADI BİRİM DİZİ ADETİ 1 ACIBADEM YAĞI 20CC 12 2 ADAÇAYI YAĞI 20CC 12 3 AHUDUDU AROMASI 20CC 12 4 ALABALIK YAĞI

Detaylı

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI HUBUBAT ARPA 10 0,40000 0,50000 0,44277 118.232,00 KĞ 52.349,44 HMS MISIR 2 0,34339 0,40000 0,34482 197.440,00 KĞ 68.081,87 HMS MISIR 6 0,42000 1,63000 0,47591 278.430,00 KĞ 132.508,76 HTS MISIR 1 1,63000

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.70 0.6169 109,470.00 KG 67,537.00 5 ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.80 0.8000 300.00 KG 240.00 1 ARPA YEMLİK ı: 67,777.00 6 ARPA ı 67,777.00 6 MISIR

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 3,00 3,50 67 Bakla Çilek 7,50 8,50 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 2,00 2,50 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 3,00 3,50 67 Bakla Çilek 7,00 8,00 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 2,00 2,50 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.74 0.6568 439,140.00 KG 288,429.91 10 ARPA YEMLİK TTS-V 0.68 0.68 0.6800 27,950.00 KG 19,006.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.80 0.6790 1,407,910.00

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 3,00 3,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 8,00 9,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 2,50 2,80 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 7,00 9,00 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/18) Amaç MADDE

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 27.04.2015

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 27.04.2015 ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,00 5,00 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,20 4,50 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,20 2,40 71 Bezelye Kg Elma (Starking

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BEYAZ , KG 209,196.

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BEYAZ , KG 209,196. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/206 T.C. Sayfa: - 8 ARPA EZME TTS 0.83 0.85 0.8356 3,880.00 KG 3,242.00 2 ARPA EZME TTS- 0.83 0.83 0.8300 3,800.00 KG 3,54.00 ARPA YEMLİK ı: 6,396.00 3 ARPA BEYAZ ARPA MTS

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,20 3,80 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 4,50 5,50 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.40 0.55 0.50 634.332 KG 318.459.50 HMA 43 BUĞDAY 0.46 0.61 0.55 885.351 KG 450.707.63 HTS 24 BUĞDAY 0.50 0.50 0.50 56.500 KG 28.250.00 HMAG 6 BUĞDAY

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 17.04.2015

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 17.04.2015 ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,50 5,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,00 4,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,10 2,30 71 Bezelye Kg Elma (Starking

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 2,70 3,00 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 3,50 5,50 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 28/0/206 T.C. Sayfa: - 3 ARPA YEMLİK MTS 0.75 0.77 0.768 08,000.00 KG 82,950.00 3 ARPA YEMLİK ı: 82,950.00 3 ARPA ı 82,950.00 3 ÇAVDAR ÇAVDAR ÇAVDAR MTS 0.80 0.80 0.8000 6,700.00

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (T.L.) (T.L.) (T.L.) (Y.T.L.) ŞEKLİ

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 3,00 3,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 8,00 9,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK TTS 0.4 0.75 0.887 1,39,328.00 KG 943,074.97 15 ARPA YEMLİK ı: 943,074.97 15 ARPA ı 943,074.97 15 MISIR MISIR MISIR İRMİĞİ İHR 0.75 1.07 0.8708

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 305,252.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 305,252. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 42 ARPA YEMLİK MTS 0.54 0.82 0.702 7,826,06.00 KG 5,558,2.28 77 ARPA YEMLİK TTS-V 0.85 0.85 0.8500 8,590.00 KG 5,80.50 3 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.95 0.7734 4,956,224.24

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: - ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.75 0.7456 43,000.00 KG 32,060.00 3 ARPA YEMLİK ı: 32,060.00 3 ARPA ı 32,060.00 3 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.7 0.7 0.730 2,450.00 KG 2,53.85 MISIR

Detaylı

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 2,80 3,30 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg 2,00 2,50

Detaylı

2010 YILI BORSA BÜLTENİ

2010 YILI BORSA BÜLTENİ 2010 YILI BORSA BÜLTENİ Tarih: 01.01.2010-31.12.2010 İŞLEM GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN YÜKSEK ORTALAMA MİKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ TL TL. TL. TL. ŞEKLİ HUBUBAT GURUBU Buğday 3 0,3207

Detaylı

HASTA ADI: ÖRNEK RAPOR HASTA ÖRNEK NO: 17313 TEST TARİHİ: 28/12/2010

HASTA ADI: ÖRNEK RAPOR HASTA ÖRNEK NO: 17313 TEST TARİHİ: 28/12/2010 HASTA ADI: ÖRNEK RAPOR HASTA ÖRNEK NO: 17313 TEST TARİHİ: 28/12/2010 Type Elevated Borderline Normal ALFA LAKTALBUMİN(4) BETA LAKTOGLOBULİN(0) İNEK SÜTÜ(147) KAZEIN(5) KEÇİ SÜTÜ(24) KOYUN SÜTÜ(4) MANDA

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 8/0/015 T.C. Sayfa: 1-1 ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.76 0.7600 5,04 KG 3,830.40 1 ARPA YEMLİK ı: 3,830.40 1 ARPA ı 3,830.40 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0.70 0.70 0.703 47,7 KG 33,197.00

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg 5,00 6,00 Elma (Golden smart) Kg 2,40 3,20 71 Bezelye Kg Elma (Starking smart)

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.70 0.6145 197,050.00 KG 121,086.00 8 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.75 0.6689 108,500.00 KG 72,572.00 9 ARPA YEMLİK ı: 193,658.00 17 ARPA ı 193,658.00

Detaylı