istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: IHRACAT VE ITHALAT SOZLUGU tt tt v tt (Tarımsal Ürünler için) Mehmet DEMİR Ziraat Yüksek Mühendisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: 1988-9 IHRACAT VE ITHALAT SOZLUGU tt tt v tt (Tarımsal Ürünler için) Mehmet DEMİR Ziraat Yüksek Mühendisi"

Transkript

1

2 istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: t IHRACAT VE ITHALAT tt tt v tt SOZLUGU (Tarımsal Ürünler için) t Mehmet DEMİR Ziraat Yüksek Mühendisi İstanbul, 1988

3 PRIVE GRAFiK-FiLM-BASKI Yerebatan Cad. No: 45/ Cağaloğlu/istanbul Telefon (9-1)

4 içindekiler ÖNSÖZ ;'..'...;... 1 İçİNDEKİLER...'...:... II GİRİş...,... n 1- Ürün Çeşitlerine Ait Liste...;...: İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Üç Dildeki Karşılıkları İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Arapça Karşılıkları İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Farsça Karşllıkları Önemli Ambalaj Terimlerinin Üç Dildeki Karşıhkları...; Önemli Ambalaj Terimlerinin Arapça Karşllıkları...;.;... I24,7- Önemli Ambalaj Terimlerinin Farsça Karşllıkları..., ' 8- Zirai Karantinayı İlgilendiren Bazı' Terim ve Sözcüklerin Üç Dildeki Karşllıkları... I2H" ' 9- Zirai Karantinayı İlgilendiren Bazı Terim ve Sözcüklerin Arapça Karşıhkları...;... I Zirai Karantinayı İlgilendiren Bazı Terim ve Sözcüklerin Farsça Karşllıklari...,... I Uluslararası Ticarette Kullanılan Bazı Kısaltmaların Üç Dildeki. Karşllıkları... I Uluslararası Ticarette Kullanılan Bazı Kısaltmaların Arapça Karşllıklan...:... I55 İ3- Ulusları;ırası Ticarette Kullanılan Bazı Kısaltmaların Farsça Karşllıkları... I Dünya Ülkeleriisimlerinin Üç Dildeki Karşllıkları... I Dünya Ülkeleri İsimlerinin Arapça' Karşllıkları...,..;... I Dünya Ülkeleri İsimlerinin Farsça Karşllıkları...:.. I69

5

6 ıl. AHLAT AGACI: ı - Wild pear-tree 29. ANTEP FISTIGI AGACI: ı - Pistaehio-tree 2 - Eehte-Pistazienbaum 35. BAYIR TURPU TOHUMU: ı - Horse-radish seeds 2 - Rettiehsamen 37. BEKTAŞİ üzümü: ı - Gooseberry 2 - Stahelbeer 38. BERBERİs: 2 - Sauerdomgewaehse (Berberi tz) 40. BEY AZ DUT: ı - White-mulberry 2 - Weisse-Maulbeer 41. BEYAZ DUT AGACI: ı - White-mulberry-tree 2 - Weisse-Maulbeerbaum 80. BRüKSEL LAHANASI: ı - Brussel sprouts 2 - Brüsselerkohl 30. DUT AGACI: ı - Mulberry-tree ı 7. FINDIK (İç - TOMBUL): ı - Hazelnut kemels-plumb 26. İRİ ÇİLEK: ı - Big strawberries (Strawberry) 2 - Grosse Erdbeere (Knaekbeere) 30. KARNıBAHAR (DONDURULMUŞ): ı - Cauliflower (Frozen). 31. KARPUZ: ı - Watermelon 2 - Wassermelone 32. KARPUZ ÇEKİRDEGİ: ı - Watermelon seeds 29. KARNıBAHAR: ı - Cauliflower 56. KAYISI ÇEKİRDEGi (İÇ-ACı): ı - Aprieotstone kemels-sweet 70. KENDİR KIRIK VE DöKüN TüLERİ: 2 - Hanfreste und hanfabfıille 93. KETÇAP: ı - catsup 3 - Ketehup ı56. KURU YEMİşLER: ı - Dried fruits 2 - Troekene Rosinen und Früchte 42. MEŞE PARKE TASLAGl: ı - Sketch parquet from oak timbers 2 - Parkett von Eiehenholzskizze b8. MEYVE-U8ARESİ: ı - Extraeted j~ıiee of fruit ı3. NİşASTA (MISIR): ı - Stareh (Com) 2 - Starkemehl 5. ölmez ÇiÇEK: ı - Immortal f10wer (Neverdying flower) ıo. PAMUK KÜSPESİ UNU: ı - Cotton residue flour 24. PAZ!: ı - Garden chard 3. üzüm (ÇEKİRDEKSİZ KURU): 2 - Sultanine Weintrauben 4. üzüm (ENDÜSTRİYEL): ı - Industria! raisins 2 - İndustrielle Rosinen 41. YULAF EZMESİ: ı - Crushed oats 14. BRüT KUTU AGIRLIGI 2 -:- Brutt kistengewicht 34. FIÇI SAÇ ı - Iron drum (s), 2 - Bleeh Tremmel (n) 40. KAB ı - Bag (s) 41. KAGIT AMBALAJ 1 - PaperPaekages 67. PLASTİK KAP 1 - Plastie Container (Case) 5. AMBALAJ VE MARKALAR: 2 - Verpaekung und Markierung 7. ANLAŞMAZLıK: ı - Diserepaney ı7. BOŞALTMAK: 1- Dnload 48. FRİGORİFİK SOGUTMALI KAMYON: ı - Frigorifik truek, Refigerator eooled tmek 2 - Kühlwagen, LKW mit Kühlanlage ı39. SEVK ETMEK: 1 - To send, To dispateh

7 142. SEVK VASITASı: 1 - Means of shipping 172. TİCARİ FATURA: 1- Commercia! Invoice 183. ülke KODU: 1- Country code A B C ç D : E : F G 1-15 H 4-14 i 3 İ K : L M N P R 1-7 S Ş T ü V 5-11 Y Z BÖLüM BöLüM , BÖLüM CIF - CT - CTD - CWE - P/P - ETA - ETD - FAK - EXS - FAS - FCL - FIO - H FOR/FOT - FRC - GCR - LCL - LSD - PD Not: İki kelimeden oluşan ürün tanımlaması Almanca karşılıklarının ikinci kpliıı1psi i lk harfi şehren küçük yazılmıştır.

8 ÖNSÖZ Türkiye'nin dışa açılma sürecinde dış ticaretin sahip olduğu ağırlık ma IOmlarıdır. Dış ticaretin artmasında ise mevzuatta günün gelişmelerine uygun değişmeler yapılması ve mali teşvikler sağlanmasının yanısıra, dış ticaretle iştigal eden işadamlarının ve diğer ilgililerin yararlanacakları enformasyonun temini de önem taşımaktadır. Odamız, bu noktadan hareketle, uzun bir süredir üyelerinin ve diğer ilgililerin enformasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Düzenlenen seminer, sempozyum, vb. gibi toplantı-. lar; dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, potansiyel pazarlar ve mallar konusunda yayınladığı kitaplar ile Odamızın bu alanda büyük bir boşluğu bir ölçüde de olsa doldurduğu kanaatindeyiz.' Bu defa, Sakarya ili T.O.K. B. Bakanlık iı Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürü Sayın Mehmet Demir tarafından hazırlanan ihracat ve ithalatta karşılaşılan pek çok isim ve terimin ingilizce, Almanca ve Fransızca'sının yanısıra Arapça ve Farsça karşılıklarını ihtiva eden yayınımız hazırlanmıştır. Bu yayını hazırlayan Sayın MEHMET DEMiR'e teşekkür eder, yayının işadamlarımıza ve diğer ilgililere çalışmalarında yararlı olmasını dileriz. Dr. ismail Özaslan. Genel Sekreter

9

10 YAZARıN ÖNSÖZÖ BilindiOi üzere ihracat ve ithalat ülkelerin başta gelen önemli konularından iki tanesidir. Türkiye son yıllarda ihracat ve ithalatındaki hızlı gelişme ve deoişmelerle dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Bu gelişmelere paralelolarakta ihracat ve ithalatla ilgili kuruluşların çalışma konuları ve iştigal sahaları genişletilmektedir. Türkiye'nin ihracatı son yıllarda hem çeşitlenmiş ve hem de mal ihraç ettioi ülkelerin sayısı artmıştır. Son yıllarda bilhassa OrtadoOu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile olan temaslarımız oldukça yo Ounlaşmış bulunmaktadır. Tarımsal ürünlerin ihracat ve ithalatında bitki saolıoi açısından gerekli zirai karantina kontrolleri Zirai Karantina Müdürlüklerince veya ihraç ve ithal kapısı olim yerlerdeki Bakanlık iı Müdürlükleri bünyelerinde bulunan Bitki Koruma Şube MüdOrlüklerince yapılmaktadır. Buralarda görevli zirai karantina enspektörleri ihracatta ilgili ülkelerin zirai karantina mevzuat Iarına göre gerekli kontrolleri yaparak uygunsa Bitki SaOlık Sertifikası düzenlemektedirler. Bu Sertifikalar halihazırda gideceoi ülkeye göre ingilizce veya Almanca olarakdüzenlenmektedir.son yıllarda bazı ülkeler bu sertifikaların Fransızca olarak da düzenlenmesini istemektedirler. iran ve OrtadoOu ülkeleriyle artan ilişkilerimiz nedeniyle ileride bu sertifikaların Arapça ve Farsça olarak da düzenlenmesi ihtiyacı dooacaktır. ithalatta ise gelen malın sağlık durumunu belirten Bitki SaOlık Sertifikası ilgili Zirai Karantina Teşkilatımızca istenmekte ve yapılan kontrollere ilaveten giriş işlemlerinde bu saolık sertifikalanda dikkate alınmaktadır. Bu sertifikalar ise genellikle ingilizce ve malın geldioi ülkenin ulusal diline göre yazılı bulunmaktadır. Ülkemizden ihraç edilen tarımsal ürünlerin ve zirai karantina ile ilgili terimve sözcüklerin ingilizce, Almanca ve Fransızca karşılıklarına Arapça ve Farsça karşılıkları da ilave edilmek suretiyle bu kitap hazırlanmış bulunmaktadır. Arapça tercümelerin kontrolları Hak-Er Tercüme Bürosu sahibi meslektaşım Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Hakkı DEVELiER ve istanbul Ticaret Odası araştırma Raportörü yeminli Tercüman Sayın Şaban ORUÇ tarafından; Farsça tercümelerin kontrolları ise istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DoOu Dilleri ve Edebiyatıarı Bölümünden Doç.Dr. Sayın A. NaciTOKMAK ve Sayın Y.DoçDr. Mehmet KANAR tarafından yapılmıştır. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Btleserin basımını yapan istanbul Ticaret Odası yetkililerine de ayrıca teşekkür ederim. Pek çok bakımıardan istifadeli olacaoına inandıoım bu eserin ihracatçılarımıza ithalatçıları mı-. za ve tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim.. istanbul-1988 Mehmet DEMiR

11

12 GiRiş: 1983 yılından itibaren dış ticaret rejimimizde uygulamaya konan yeni politikalar ve 1980 yılından itibaren daha da hızlanan ihracatı artırma gayretleri son yıllardaönemli ölçüde gelişerek ihracat ve ithalatımızın çoğalmasına, çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu dönemde bir taraftan devlet ve hükümet yetkilileri, diğer taraftan Türk Özel sektörü daha sık bir şekilde dış ülkelere geziler tertiplemişlerdir. ihracatımız bir taraftan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve A.BD.ne yönelirken diğer taraftanda Ortadoğu ve Kuzey Afrikaya doğru yeni gelişmeler göstermiştir. Daha uzak ülkelerle de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yolundaki -yoğun temaslar devam etmektedir. Kapalı ekonomiden daha açık bir ekonomiye geçme ve dışa açılma gayretleri büyük bir hareketlilik sağlamış bulunmaktadır.. Geçen kısa zamana rağmen Türk Özel Sektörünün ihracat konusundaki tecrübeleri artmış ve şirketler ihracata uygun teşkilat yapısını kurmuş bulunmaktadırlar. Son yıllarda tohumculuk konusunda uygulamaya konan yeni politikalar sonucu tohumculuk endüstrisinin kurulması ve geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır.. Bu çalışmalar sonucu yabancı tohum firmalarıyla yerli firmalar arasında ortaklıklar teşekkül etmiş ve tohum girişleri önemli miktarda artmıştır. islam Konferansi Teşkilatına üye ülkeler arasında iktisadi ve ticari alanda işbirliğinigeliştirmek amacıyla islam ülkeleri 4. zirve konferansında kurulan islam Ülkeleri iktisadi ve Ticari işbirliği Daimi Komitesinde(iSEDAK/COMCEK) Türkiye'nin önemli görevler almış olması ve islam ülkele~ riyle olan sıkı münasebetler ihracatımızın bir bölümününde Ortadoğu ve Kuzey Afrikada bulunan islam ülkelerine yönelmesine neden olmuştur. Avrupa ülkelerinde bulunan Türk işçileri de bu ülkelereçeşitli gıda maddelerinin ihracını imkan dahiline getirmiştir. Bu şekilde gelişen ve çeşitlenen ihracat ve ithalatımız zirai karantina konusunda da işlerimizin artmasına yol açmıştır. Gerek ihracatta sağlık sertifikaları yazılırken ve gerekse ithalatta gelen malın sağlıksertifikaları tetkik edilirken ingilizce, Almanca, Fransızca yanında Arapça ve Farsçada karşımıza çıkan diller olmuştur. ihracat ve ithalat işlerinde çalışan ve çalışacak olan firmalarımız için bir rehber kitapçık olarak bu sözlük ilgililerin istifadesine sunulmaktadır.

13

14 1- Urün Cesitlerine Aitliste, " ı. HUBUBAT Arpa. Buğday Çavdar. Dan Darıcan Kaplıca Kara buğday Kuşyemi Mısır Pirinç (Çeltik) Yulaf 4. KURUİe: ;\1EYVELER Acı çekirdekiçi Antep. fıstığı. Badrm (Acı - Tatlı) Ceviz. Çam fıstığı İç fındık Kayısı çekirdeği içi Zerdali çekirdeği içi.. Yer fıstığı. 2. BAKLİYAT Bakla (Kuru) Bezelye (Kuru) Börülce (Kuru) Fasulye (Kuru). Mercimek (Kuru) Mürdümük Nohut Tırfd Yonca tohumu 3. KURU KABUKLU MEYVELER Antep fıstığı Badem Ceviz Çam fıstığı Fındık Kabak çekirdeği Kestane Yer fıstığı. li KURUTULMUŞ SEBZELER Domates kurusu Kuru Bamya Kuru Biber Pırasa; soğan kurusu 6. İNCİR- üzum-- KAYISI VE BENZERİ KURU MEYVI;:LER Dut (Kuru) Elma (Kuru) Erik (Kuru). Vişne (Kuru) İncir (Kuru) Kayısı (Kuru) Üzüm (Kuru) Zerdali (Kuru) 1

15 7. YAŞ MEYVELER VE SEBZELER MEYVELER: Armut Ayva Elma Çilek Greypfurt Dondurulmuş meyveler incir Kayısı Kiraz Limon Mandalina Nar Portakal Şeftali Üzüm Vişne SEBZELER Taze Bakla Taze Bamya Taze Bezelye Her çeşit taze biber Taze Börülce Dereotu Domates Dondurulmuş sebzeler Enginar Taze Fasulye Hıyar Ispanak Karnabahar Karpuz Kavun Kereviz Kırmızı Turp Marul (Her çeşit) Lahana Maydanoz Patlıcan Pırasa Yemeklik mantar 2 8. PATATES - SOGAN VE BENZERLERi Patates Soğan Sarmısak Arpacık soğanı 9. çigit, KOPRA, AyçiçEGİ VE BENZERİ YAGLI TOHUMLAR Ayçiçeği tohumu Çiğit Hardal tohumu Hintyağı tohumu Haşhaş tohumu Aspir tohumu Kendir tohumu Keten tohumu Kolza tohumu Kopra tohumu Susam tohumu Soya fasulyesi 10. TüTüN - PAMUK Tütün ve kırıntıları Sigara Pamuk 11. KEPEK, KüSPE, PALAMUT, HARNUP, L\'!EY ANKöKü VE BENZERİ SANAYİ BİTKİLERi Ayçiçeği küspesi Fındık kuspesi Harnup Kepek Keten küspesi Mazı Meyan kökü Mikst Palamut ve tırnağı Pamuk küspesi Paspal Razmol Sumak Susam küspesi Şeker pancarı küspesi ve melası

16 12. HURDA İNCİR Hurda incir 13. UN VE UNLU MADDELER Bulgur İrmik Makarna. Un (çeşitli) 14. çiçek SOGANI, YUMRU VE Rlz0MLAR Amaryllis Anemon Anthirrhinum Begonia Dahlia Frezia Glayöl Kardelen so~anı Lale Lilium Nareissus b) GIDA MADDELERİ Erik pestili İneir ezmesi Hindistan cevizi tozu Kakao tanesi Kayısı pestili Muhtelif konserveler Leblebi Şarap Tahin helva Turşular Zeytin c) ORMAN ürünleri Balmumu Cehri Kitre Reçine Salep d) TOHUMLAR Pancar tohumu Seb;e tohumları Süpürge tohumu 15. DİGER MADDELER a) HER NEVI BAHARAT Adaçayı Anason Ardıç tanesi Biber (Kara) Biber (Kırmızı) Buhur Defne yapra~ı.. Hindistan cevizi Ihlamur Karanfil Kekik Kimyon Kişniş Mahlep Safran Vanilya Zencefil Yenibahar çay 3 e) SANAYİ DE KULLANILANLAR Afyon (Ham) Besin elyafı Çemen çöven İpek kozası Kanepeotu Kına Raf ya Sisal Tampiko elyafı 16. KüTüK VE TOMRUKLAR Her nev'i kütükler Her nev'j tomruklar Ceviz uru Erica kökü Şimşir Yabanİ İncir kökü

17 17. KALAS VE KERESTELER Her nev'i kalaslar Her nev'j keresteler Dipçik ve kabza taslağı Her nev'i parkeler 18. FİDAN, FİDE VE AŞIKALEMİ Her çeşit süs bitkisi fidanları Her çeşit meyve ağacı fidanları Her çeşit süs bitkisi fideleri Her çeşit süs bitkisi aşı kalemleri Her çeşit meyve ağacı aşı kalemleri Her çeşit meyve ağacı çelikleri Her çeşit sebze fideleri Herçeşit süs bitkileri 4

18 2-.ihr~ç Edilen' Tarımscıl' Ürü!'IlerinÜçOildeki. Karsıılkıarı İNGİLİZCE 2~ ALMANCA 3 - FRANSıZCA 4 - BOTANİK ADI (LATİNCE) L Acı BAKLA (YAHUDİ BAKLASİ): 1 -Lupine. 2 ~ Wolfşbohne (Lupine) 3. - Lupin d 'Egypte 4 - Lupinus L. 2. Acı BİBERSALÇA Bi tter pepper paste 2 - Paprikasauce 3 - Sauce de paprika 3. Acı KAYISI ÇEKİRDEÖİ: Bk. Kayısı Çekirdeği (İç-Acı) 4. Acı KAYISI ÇEKİRDEGt (tç):. Bk. Kayısı Çekirdeği (İç-Acı). 5. Acı ZERDALİ ÇEKİRDEÖİ (tç): Bk. Zerdali Çekirdeği (İç-Acı) 6. ACUR 1 - Hairy cucumber (Russian cucunıber). 2 - Arada gurken 3. - Concombre russe (Cornichon) 4 - Cucumis melo L. var chate Naud (Cucumis flexuosus) 7. ADAÇAYI; 1 - Sage, orval, salvia 2 _. Salbei, gartensalbei 3 - Sauge officinale 4 ~ Saıvi~ officinalis (Salvia pratensis) 8. ADAÇAYI(ÖGüTüLMüŞ):. ı - Ground sage. 2 -Gemahlc~ner salbei 3 - Sauge (Moulue) 9. AGAÇ UNU:. ı - Wood Oöur 2 -,-Holimehl 3. -Farine de b~is ıo.. AGAÇ YüNü: ı - Wood wool. 2 - I:tolzwolle 3 ~ Laine de bois ıl AHLAT AGACI: ı - Wil pear-tree 2-Holzbime 3 - Poirier, poire sauvage 4.-.Pirus elaegrifolia L. 12. AHUDUDU: 1 - Raspberry 2-Himbeere 3 - Framboise 13. AHUDUDU AGAÇÇIGI:. ı - Raspberry - bush 2 - Him beere-strauh. 3 - Framboisier '4 - Rubus idaeus L. 14. AKDARI: ı -Millet 2 -' Rispenhirse (Echte hirse) 3 - Millet-panic millet 4 - Parıicum milliaceum L. 15. AKİDE ŞEKER!: 1-Akide bonbon 2 - Bonbonzucker. 3 - Sorte de bonbons noncaramelise dit"akide" 5

19 ı6. AK SALKIM AGAGI (AKASYA):. ı - Locus - tree (Fals-acacia) 2 - Akazienbaum 3 - Acacia 4 - Robinia pseudacacia L. ı 7. AKTİF KURU HAMUR M1\Y ASI: ı - Active dry baking yeast 2 - Aktivtrockener sauerteig 3 - Levure actif et set: ıs. ALABAŞ: ı - Cole-rabbit 2 - Kohlrabi (Rübenkohl) 3 - Chou-rave 4 - Braissica oleracea L. var. gongylaides L. 19. AMBER ÇİÇEGİ: ı - Musk mallow 2 - Cassie 3 - Anetrette 4 - H. abelmoschus L. 20. AMERİKAN PAMUGU: ı -Cotton 2 - Amerikanische baumwolle 3 -Cotton 4 - Gossypium barbadense L. 2 ı. ANANAS ESANSI: ı - Pineapple essance 2 - Annanasparfüm 3 - Essence d'ananas 22. ANASON: ı - Anise (Aniseed) 2 - Anis 3 - Anis 4 - Pimpinella anisum 23. ANASON TOHUMU: Bk. Tohum (Anason) 24. ANTEP FISTIGI: 1 - Pistachio, green pistachio 2 - Pistazien 3 - Pistache 25. ANTEP FISTIGI (ÇITLAMIŞ): 1 - Pistachios 2 - Erdnuss 3 - Pistache (Crevasse) 26. ANTEP FISTIGI (iç): 1 - Pistachio - unshelled (Pistachionut kernels) 2 - Pistazie - innere 3 - Pistache (Decortiquees) 27. ANTEP FISTIGI (KABUKLU): 1 - Pistachios (Shelled) 2 -Erdnuss in schote 3 - Pistache d'antep (Encoquille) 2S. ANTEP FISTIGI (TUZLU - KAVRULMUŞ): 1 - Roasted and salted pistachio 2 - Geröstete salzie pistazion 3 - Pistache (Sal1\es, grillees) 29. ANTEP FISTIGI AGACI: 1 - Pistachia-tree 2 - Echte-pistacia-bauırı 3 - Pictachier 4 - Pistacia vera L. 30. ARAP SAÇı: 1 - Yarrow 2 - Schafgarbe 3 - AchiUee mille feuille, saigne-nez 4 - Achillea millefolium L. 3 ı. ARDIÇ TOHUMU: Bk. Tohum (Ardıç) 32. ARMUT: 1 - Pears 2 - Birnen 3 - Poire 33. ARMUT AC~ACI: ı - Pear-tree 2 - Birnenbaum 3 - Poirier 4 - Pirus communis L.

20 34. ARMUT KOMPOSTü: ı - Pears iri syrup 2 - Birnenkompott 3 - Compote de poires 35. ARMUT KONSERVE: ı - Canned pears 2 - Birnen - konseryen 3 - Conserve de poires 36. ARMUT (KURU): ı -Pear 2 - Getrockene birne 3 - Poire (Seehe) 37. ARPA: ı ~ Barley 2 - Gerste 3 3 -ürge 4 - Aehillea millefohum L. (Hordeum sativum pers) 38. ARPA (BEYAZ): ı - Pearly barley 2 - Weisse gerste 3 - Orge (Blane) 39. ARPACIK SOGANI: ı - Shallot 2 - Steekzwiebel 3 - Eehalote 4 - Allium ascalnieum 40. ASMA: ı -Yine 2 - Weinstock(Weinrebe) 3 -"- Vigne 4 - Vitis vinifera L. 41. ASMA ÇUBUGU ÇELtGl: ı - Yine stem eut 2 - Weinrebe 3 - Rejeton du eep de vigne 42. ASMA YAPRAGI: ı - Yine leaves 2 - Weinblatter 3 - Fuilles de vigne 43. ASMA YAPRAGI SALAMURASı: ı - Piekled yine leaves 2 - Weinblatter salzlake 3 - Feuilles de vigne au saumur 44. ASPİR: ı - Safflower 2 - SaffIor 3 - Carthame des teinturiers 4 - Carthamus L. 45. ASYA PAMUGU: ı - Oriental eotton 2 - Asiatisehe baumwolle 3 - Cotton d'orient 4 - Gossypium herbaeeum L. 46. AŞı KALEMİ: ı -Cutting 2 - Pfropfreis 3 - Tubea vaecin (Greffe) 47. AŞURELİK BUGDAY: ı -. Wheat for aşure sweet 2 - Weizen zur süssspeise 3 - Ble pour le potage turc dit IIAşure'1 48~ A YÇİÇEGt: ı - Sunflowerseed (Sunflower) 2 - Sonnenblumenkerne (Gemeinesonnenblume) 3 - Tournesol 4 - HeHanthus annus L. 49. A YÇİÇEGt ÇEKİRDEGİ: ı - Sunflower seeds 2 - Sonnenblumenkern 3 - PIlpin de tournesol 50. A yçiçegt (KAVRULMUŞ): ı - Roasted sunflowerseed 2 - Geröstete sonnenblumenkerne 3 - Tournesol (Grillı~es) 51. AyçlçEGt (KAVRULMUŞ TUZLU): ı - Roasted and salted sunflowerseed 2 - Gerörstete salzige sonnenblumenkerne 3 - Tournesol (Grillı~es, salees) 52. A YÇtÇEGt KüSPESİ: Bk. Küspe (Ayçiçeği) 53. AyçİÇEGt TOHUMU: Bk. To.hum (Ayçiçeği) 7

21 54. A YÇİÇEGİ YAGI: 1 - Sunflower oh 2 - Sonnenblumenöl 3 - Huile de tournesol 55. Ayı üzümü (YABANİ MERSİN): 1 - Bearberries 2 - Barentrauben 3 - Aretostaphyle, raisin d'ours 4 - Aretostaphyllos uvae-ursi 56. A YRIK OTU: 1 - Couch grass 2'-' Queeke 3 - Chiendent 4 - Agropyron repens L. 57. AYŞE FASULYE: 1 - Green beans 2 - Griine bohne 3 _. Harieots verts dit "Ayşe" 58. AYVA: 1-Quinee 2 - Quitte 3 -Coing 59. AYVA (ENDüSTRİYEL): 1 - Industrial quinces 2 - İndustrielle qui tten 3 - Coing (Industriel) 60. AYVAAGACI: 1 - Quince - tree 2 - Quittenbaum 3-Cognassier (Coignier ) 4 - Cydonia vuıgaris Pers 61. AYVAREÇELİ: 1 - Quince jam 2 - Quittenmarmelade ~ - Marmelade eoing ~,-,UADEM (ÇAGLA): '1 - Almond (Green almond) 2 - Griines mandeln 3 - Amande (Verte) 2. BADEM (İÇ - ACı): 1 - Almondkernel-bitter 2 - Mandelkern-bittere 3 - Amandes (Decortiqu~es-ameres) 4 - Prunus communis var. amara C 3. BADEM (İÇ - TATLı): 1 - Almondkernel-sweet 2 - Mandelkern-süss 3 ~ Amandes (Decortiquees douce) 4 - Prunus eommunis var. duleis C. 4. BADEM (KABUKLU): 1-Almonds 2 -Mandeln 3 -Amandes 4 - Prunus eommunis F. 5. BADEM AGACI: 1 -'- Almond-tree 2 - Mandelbaum 3 - Amandier 4 - Prunus amygdalus Stokes 6. BADEM EZMESİ: 1 - Almonds paste 2 -Marzipan 3 - Pate d'amande 7. BADEM ŞEKERİ: 1 - Almond candy 2 - Mandelnzucker 3 - Bonbons d'amende 8. BADEM KABUGU: 1 -:- Almond shell 2 - Mandelnsehote 3 -Coquille d'amande 9. BADEM Y AGI: 1 - Almond oil 2 - Mandelnöl 3 - Huile d'amande 10. BADEMLİ ZEYTİN: 1 - Olive with almond 2 - Öliven mit mandeln 3 - Olives ii amande 11. BAGALA: 1 - Millvetehes 2 - Bagala ':\ - Bagala (Millvetehes) 8

22 12. BAHARAT (ÇEŞİTLİ): 1-Various spiees 2 - Versehiedene gewürze 3 - E:.:ıiees (Diverses) 13. BAKLA (KURU): 1 - Dried broadbeans 2 _. Saubohnen-troeken 3 - Feves (Seches) 14. BAKLA (TAZE): 1 - Green broadbeans 2 - Briine saubohnen (Futter bohnem). 3 - Feves (Vertes) 15. BAKLİYAT: 1-Pulses 2 - Hülsen früehte 3 -Legumes 16. BAKLAVA: 1 - Baklava (Sweetpastry eut into diamond shapedpieces). 2 - Rhomben süssspeise... 3.L Baklava (Doueeur de patisserie Turque). 17. BAL: 1-Honey 2-Honig 3 -Miel 18. BAL (PETEK): 1 - Sehleminid honey 2 - Honigseheibe 3 - Miel (Cellule d'abeille) 19. BAL (SüZME): 1 - Purified honey 2 - Geschleuderter honig 3 - Miel (Raffitre) 20. BAL (TABİİ):. 1 - Natural honey 2 - Naturlicher honig 3 - Miel (Naturel) 21. BAL KABACH: Bk. Kabak (Bal) 22. BAL KABACı TOHUMU: ı - Pumpkin seeds 2 - Melenenkürbissamen 3 - Potiron jaune 23. BALMUMU: ı-wax 2-Waehs 3 - Cire d'abeilles 24. BAMYA (KURU): 1 - Dried okras 2 - Okra (Bamia). troeken 3 - Combeaux (Sees) 25. BAMYA (TAZE): 1 - Green okra 2 - Grüne bamia(okra) 3 - Hibiscus esculentus L. 26. BARBUNYA FASULYESİ (KURU): 1-Calavance (Red beans) 2 - Rote bohnen 3 - Harieots rouges (Espiice de haricot). 4 - Mullus barbatus 27. BARBUNY A FASULYESİ (TAZE): 1 - SmaIl reddish kind of shell bean (fresh) 2 - Troekene und frisehe rote bohne 3 ~ Harieot rouge (Vert) 28. BARBUNY A FASULYESİ KONSERVESİ: Bk. Konserve (Barburiya) 29. BARBUNYAPLAKİ: Bk. Konserve (Fasulye Pilakisi) 30. BARUT AGACI KABUCU: 1 - Gunpowder - tree shell (Alder buekthorn - shell) 2 - Pulver kreuzdorn - baumrlnde 3 - L'eeoree de l'arbre de poudre 31. BAŞ LAHANA: 1 - Cabbage (Cole wort) 2 - Kofp-kohl (Capiskraut) 9

23 3 - Chou - pomm{j blane (Chou eabuse) 4 - Brassiea oleraeeae L. var. eapitata L. 32. BAŞ SALATA: Bk. Yeşil Salata 33. BAŞ SOGAN: Bk. Soğan 34. BAYIR TURPU: Bk. Turp (Bayır) 35. BAYIR TURPU TOHUMU: 1-Horse-radis seeds 2 - Rettieh samen 3 - Graines de radis 36. BAYRAM Ş EKERİ: 1 - Feast eandy. 2 - Bonbonzueker 3 - Bonbons de f~te 37. BEKTAŞİ üzümü: 1 - Goosberry 2 - Stahelbeers 3 - Groseillier 4 - Ribes grossula via L. 38. BERBERİS: 1-Barberry-tree (Jaundiee-berry) 2 - Sauer dorngewaehse (Berberitz) 3 - Berberis aubepine. 4 - Berberis erataegina L. 39. BEYAZ ARPA: Bk. Arpa (Beyaz) 40. BEYAZ DUT: 1-White-moulbery 2 - Weisse-maulbeer 3 - Mure blane 41. BEYAZ DUT AGACI: 1-White-moulbery-tree 2 - Weiss-maulbeer-baum 3 - Mürier blane 4 - Morus alba L. 42: BEYAZ HAŞHAŞ TOHUMU: Bk. Tohum (Haşhaş Beyaz) 43. BEY AZ LEBLEBİ: Bk. Leblebi (Beyaz) 44. BEY AZ SİRKE: 1-White vinegar 2 - Essig (W eiss ) 3 * Vinaigre blane 45. BEYAZLATıLMıŞ İç FINDIK: Bk. Fındık (İç - Beyazlatılmış) 46. BEZELYE: 1-Peas (Field-pease) 2 - Erbsen (Aeker-erbse) 3 - Pois (vert) (Pois de ehamps) 4 - Pisum sativum L. 47. BEZELYE (İç): 1-Peas 2 - Ausgesehotene erbse 3 - Pois (ecosse) 48. BEZELYE (YEşİL): 1 - Green peas 2 - Grüne erbse 3 - Pois vertes 49. BİBER: 1 - Green peppers 2 - Grune paprika (Pfefferschote) 3 - Piment (Frais), Poivron, Poivre 4 - Capsicum annuum L. 50. BİBER (ÇARLİSTON): 1 - Green peppers 2 - Grune paprika 3 - Piment charleston 51. BİBER (DOLMALIK): 1 - Green peppers for stuffing 2 - Grune zummllen paprika 3 - Piment pour farcir 52. BİBER DöVME: 1 - Paprika scharf 2 - Gewürzzu bereitunf 3 - Piment (Moulu) 10

24 53. BİBER (KIRMIZI): ı - Red peppers (Pimento) 2 - Paprika (Rotpaprika) 3 - Poivre (Rouge ).. Piment (Rouge). Poivron (Rouge) 54. BİBER (KIRMIZI - ACISIZ): ı - Paprika 2 - Paprika 3 - Paprika 55. BİBER KIRMIZI (ÇOK ACI): ı - Cayenne pepper 2 - Rote paprikazubiüer 3 - Paprika rouge tres amere 56. BİBER (KIRMIZI DONDURULMUŞ): ı - Frozen red peppers (Pimento) 2 - Gefrorene paprika 3 - Piment faru 57. BİBER (KURUTULMUŞ): ı - Dried peppers 2 - Getrocknete paprika 3 - Piment sache 58. BİBER (KURUTULMUŞ KIRMIZI PARÇA): ı - Dehydrated flaked red peppers 2 - Getrocknete paprikaschote 3 - Piment rouge (En morceaux) 59. BİBER (KURUTULMUŞ YEşİL PARÇA) ı - Dehydrated flaked peppers 2 - Getrocknete grüne paprikaschote 3 - Piment (Seche vert morceaux) 60. BİBER (PUL KIRMIZI): ı - Pepper (Pieces, red) 2 - Paprika, rote grüne, trockene 3 - Piment (En petit morceaux de rouge) 61. BİBER (SİVRİ): ı - Green peppers 2 - Grüne spitze paprika 3 - Piment verte (Pointu). 62. BİBER (ÖGüTüLMÜŞ ACı): ı - Ground red peppers - bitter 2 - Gemahlene rote paprika-bittere 3 - Piment rouge (Frappe fort) 63. BİBER (TAZE): ı - Green peppers (Pepper-fresh) 2 - Grüne paprika (Pfefferschöte Paprikaschöte) 3 - Piment (Frais), Poivron (Vert) 64. BİBER (TOZ): ı - Ground pepper 2 - Pfefferpulver 3 - Piment (Poudre) 65. BİBER DOLGULU ZEYTİN: ı - Olives stuffed with pepper 2 - Pfeffer 3 - Olive mele de poivre 66. BİBER SALÇASI: Bk. Salça (Biber) 67. BİBER TURŞUSU: Bk. Turşu (Biber) 68. BİBERİYE: ı - Rosemary 2 - Rosmarin 3 -Romarin 69. BİRA: ı - Beer 2 - Bier 3 - Biere 70. BİRAMAYASı: ı - Beer yeast 2 - Bier hefe (Bierhopfen) 3 - Levure de biere 71. BİSKüVİT: ı - Biscuit 2-Keks 3 - Biscuits 11

25 72. BİTKİKöKü: 1 - Plant root 2 - Pflanzenwurzel 3 "- Racines de plantes 73. BİTKİ NUMUNESı (ARAŞTIRMA İçİN KURUTULMUŞ BİTKı örnekleri VE TOHUMLARı): 1 - For scientific research dried. plant specimens and seeds. 2,... Pflanzenmuster (Für forschumg) getrocknete pflanzen. vorteilhaft.en -. undsamen 3 - Plants et graines seches pour recherche scientifique 74. BİTKİ NUMUNESi (REZİDü ANALİZİ İ ÇiN) 1..- Plant samples-for-residue analyses 2 - Pflanzenmuster-fiir analyse 3 - Echantillon de plante (Pour analyse de residu) 75. BİTKİ NUMUNESİ (TEŞHİS İçiN): 1"7 Plant samples-for identifiy 2 - Pflanzenmuster-fiir identifizieren 3 - Echantillons des plantes 76_ BöGüRTLEN: 1 - Blackberry 2 - Schwarzbeer 3-Ronce 77. BöGüRTLEN AGAÇÇIGI: 1'-Blacberry-bush (Bramble-bush) 2 - Schwarzbeer-strauh (Brombeen -.Strauh) 3 - Ronce arbrisseau (Murien - sauvage) 4 - Rubus fructicosus L. 78. BöRüLCE (KURU): 1 - Kidney beans 2 - LMtgbohnen (Augenbohnen - schminbohnen) 3 - Banette (Haricots) phaseoles 79. BöRüLCE (TAZE): 1 - Cowpeas (Fresh) 2,... Brombeere 3 - Phaseole verte 4 - Dolichos lubia L. 80. BRüKSEL LAHANASI: 1 - Brussel sprotts 2 - Brüsseler kohl 3 - Chou de Bruxelles. 4 - Brassica oleracea L. var. gemifera BUGDAY: 1 -Wheat 2-Weizen 3-Ble 4 - Triticum vulgare Will. (Triticum sativum lam.) 82. BUGDAY (DöVME): 1-Wheat 2-Weizen 3 - Ble (Battii) 83. BUGDA Y KEPEGİ:. Bk. Kepek (Buğday) 84. BUGDAY özü YAGI: Bk. Yağ (Buğday özü) 85. BUGDAY UNU: Bk. Un (Buğday) 86. BUGDAYYAPRAGI: 1 - Wheat leaves 2 - Weizenblaetter 3 - Feuille deble 87. BUHUR: 1 - Incenses 2 - Weihrauch 3 -Encens 4 - Cyclamen europaeum 88. BULGUR: 1 - Boiled and pounded wheat 2 - Weizengrütze, graupeln (Weizen. schrot) 3 - Ble concasse (Boulgour), Gruau de ble, bit! casse et bouilli 12

26 89. BULGUR (DOMATESLİ): 1 - Boiled and pounded wheat with tomatoes 2 - Weizen grütze mit tomaten 3 - Ele concasse (Boulgour) avec tomates 90. BULGUR (KÖFTELİK): 1 - Boiled pounded wheat (For meatballs) 2 - Weizengrütze 3 - Gruau pour boulette de viande 91. BULGUR (PİLAVLIK): 1 - Boiled, pounded wheat for preparing a dish 2 ~ Weizengrütze als sp ei se (Reis) 3 - Gruau (Pour pilaw) 92. BURÇAK: 1 - Common vetch 2 - Wicke, platterbse 3 - Vesce 4 - Vicia sativa L. 9~. BURUŞUK İç FINDIK: Ilk. Fındık (İç-Buruşuk) 1. cımri: ı - Buckthorn 2 - Kreuzdorn 3 - Graines jaunes 4 - Rhannus cathartica L. 2. CENTİYANKöKü: 1 - Gentian roots 2 - Enzianwurzeln 3 - Racines de gentiane 4 - Gentiana lutea L. 3. CEvİz: 1 - Walnuts 2- Walnuss 3 - Noix 4 - Juglans regia L. 4. CET/İz (İç): 1 - Shelled walnuts 2 - Walnusskern 3 - Noix (Decortiqees) 5. CEviz KABUKLU): 1 - Walnuts (Shelled) 2 - Walnuss 3 - Noix (En coquille) 6. CEVİz AGACI: 1 - Walnut-tree 2 - Walnussbaum 3 - Noyer (Calottier) 4 - Juglans regia L. 7. CEvİz KAPLAMA: 1 - Walnut covering 2 - Mi ttwalnuss plattiert 3 - Plaque de noix 8. CEvİz KÖK BOYA: 1 - Walnut madder 2 - Walnuss-krapp 3 - Couleur vegetale li bas!' dt, ı i', 9. CEVİz KöKü (PRESLİ): 1 -Walnut root - pressed 2 - Walnusswurzel - gepresst 3 - Racines de noyer (Pressee) 10. CEvİzDEN MAMUL DİPçİK - EL KABZASJ: 1 - Butt-made of walnut wood 2 - Gewehr kolben von walnussholz 3 - Crosse enbois de noyer 11. CEVizDEN MAMUL DipÇİK (KABZA): 1 - Butt made of walnut (Handle) 2 - Handgriff aus nussbaum 3 - Crosse de noyer-ebauche de crosse 12. CEvizDEN MAMUL KABZA - DiPçiK TASLAGl: 1- Skecth of butt made of walnut wood 13

27 2 - Entwurfer gewehrkolben von walnussholz 3 - Esquisse de crosse en bois de noyer 13. CEvİzDEN MAMUL KARABİN: 1 - Carbine made of walnut 2 - Karabiner aus walnussbaum 3 - Carabine de noyer 14. CEVİz KüTüGü: 1 - Walnut log 2 - Walnussklotz 3 - Noyers 15. CEVİz URU: 1 - Walnut tum or 2 - Walnuss tumor 3 - Tumeur de noyer 16. CİKLET: 1 - Chewing gum 2-Kaugumm 3 - Chewing-gum 17. CİLBAND (KARA FASULYE): 1 - Black gram 2 - Mungobohnen (Schwarzbohnen) 3 - Haricot mungo 4 - Phaseolus mungo 18. cips: 1 - Chip s 2 -Jips il - Gypse ı. ÇAGLA: Bk. Badem (Çağla) 2. ÇAM FISTIGI (İç): 1 - Pinenut kernels 2 - Piniennusskern 3 - Pignons (Decortiquees) 3. ÇAM FISTIGI (KABUKLU): 1 - Pinenuts 2 - Piniennuss (Mi t kruste) 3 - Pignons (Encoque) 4. ÇMA KERESTE: Bk. Kereste (Çam) 5. ÇAM KOZALAGI.: 1 - Pine cone 2 - Pinienzapfen 3 - Cône de pin 6. ÇARLİsTON BİBER: Bk. Biber (Çarliston),7. çavnar: 1 -- Rye 2 -Roggen 3 - Seigle 4 - Secale cereale L. 8. ÇAVDAR UNU: Bk. Un (Çavdar) 9. ÇAY: 1 -Tea 2-Tee 3-The 10. ÇAY AGACI: 1 - Tea-bush 2 - Teastrauch 3 - Theier 4 - Thea sin en sis L. ıı. ÇAY BİTKİSİ: 1 - Tea plant 2 - Teestrauch 3 - Plante de The 4 - Thea sinensis L. 12. ÇAYIR - MER'A BİTKİLERİ: 1 - Meadow-pasture plants 2 - Wiesen und weidenpflanzen 3 - Plantes de proirie 14

GAZİANTEP MUTFAĞI. Gaziantep Cuisine

GAZİANTEP MUTFAĞI. Gaziantep Cuisine GAZİANTEP MUTFAĞI Gaziantep Cuisine Gaziantep Mutfağı / Gaziantep Cuisine 2 Gaziantep Mutfağı / Gaziantep Cuisine Gaziantep Mutfağı Coğrafi konumu, ürün çeşitliliği, tarihsel süreç içinde ilişki kurulan

Detaylı

tohumu yetiştirilmesi Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç)

tohumu yetiştirilmesi Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç) Kod Tanım 01.11.07 Taze baklagil sebzelerin yetiştirilmesi 01.11.07 Acı bakla yetiştirilmesi Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

Detaylı

BORSA KOTASYON LİSTESİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ OLAN (STOPAJ ORANLARI) VE OLMAYANLAR

BORSA KOTASYON LİSTESİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ OLAN (STOPAJ ORANLARI) VE OLMAYANLAR BORSA KOTASYON LİSTESİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ OLAN (STOPAJ ORANLARI) VE OLMAYANLAR G.V.K. Madde: 94/11 (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 185) Zirai Stopaj Oranı Borsa

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

10.84.01 Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, damla sakızı, baharat karışımları vb.

10.84.01 Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, damla sakızı, baharat karışımları vb. 1.GRUP 01.11.14 Yağlı tohum yetiştiriciliği (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, kene otu çekirdeği (Hint yağı çekirdeği), keten tohumu, hardal tohumu, nijer tohumu, kolza, aspir tohumu, susam

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ Önsöz 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi

Detaylı

Kış Menüsü Winter Menu

Kış Menüsü Winter Menu Kış Menüsü Winter Menu 2008 2009 Osmanlı nın Lezzet Mirası Osmanlı Mutfağı, gizli kalmış bir hazine, 700 yıl boyunca yaşamış dev bir imparatorluğun lezzet mirası. Orta Asya, Anadolu, Orta Doğu ve Balkan

Detaylı

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; tohumluk partilerinden numune alınması,

Detaylı

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU Gıda ve Tarım için Bitki Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin TÜRKİYE İkinci Ülke Raporu Dr. Ayfer TAN Ege tarımsal Araştırma

Detaylı

Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler

Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler ANADOLU, J. of AARI 20 (2) 2010, 1-21 MARA Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde Halk acı Olarak Bitkiler Ali Osman SARI 1 Bilgin OĞUZ 1 Aynur BİLGİÇ 1 Nedret TORT 2 Aykut GÜVENSEN 2 Serdar Gökhan ŞENOL 2

Detaylı

18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE

Detaylı

bulunan aktan ciddi fayda tebilirsiniz. ANCAK BU amak size ba

bulunan aktan ciddi fayda tebilirsiniz. ANCAK BU amak size ba IgG - IgG antikor bulunan aktan ciddi fayda (SINIRDA) - i - tebilirsiniz ANCAK BU! e doktorunuza Bir doktora veya diyetisyene amak size ba York Testi Gida Intolerans Testi Hasta Adi: Test Tarihi : SAKININ

Detaylı

Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları

Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel

Detaylı

01.11.14. Tehlikeli EK-1

01.11.14. Tehlikeli EK-1 EK-1 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI Sezen ŞEHİRALİ 1, Murat ÖZGEN 2, Alptekin KARAGÖZ 3, Muzaffer SÜREK 4, Sait ADAK 5, İsmail GÜVENÇ 6, Ayfer TAN 7, Masum BURAK 8, H. Çağlar KAYMAK 9 ÖZET

Detaylı

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI NACE Rev.2-25.02.2012 eklenmiş MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI 01- SEBZE ve MEYVELERİN TİCARETİ 02- SEBZE ve MEYVELERİN YETİŞTİRİLMESİ, İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ 03- TAHILLARIN YETİŞTİRİLMESİ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V..K. MADDE:28)

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V..K. MADDE:28) KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V..K. MADDE:28) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 28. maddesinin Bakanlar Kurulu na verdiği yetkiye dayanılarak mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi

Detaylı

01.11.14 01.19.01 01.25.08

01.11.14 01.19.01 01.25.08 NACE Tanım 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa,

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

Investigation Of The Important Bee (Apis mellifera L.) Plants In Thrace Region

Investigation Of The Important Bee (Apis mellifera L.) Plants In Thrace Region Arı-ştırma (Apicultural Research) Derleme (Review) 17 BAL ARISI (Apis mellifera L.) İÇİN ÖNEMLİ OLAN BİTKİLERİN TRAKYA BÖLGESİNDE İNCELENMESİ Investigation Of The Important Bee (Apis mellifera L.) Plants

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU www.pirigroup.com Bu rapor, Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği İhtiyaç Analizi Raporu, 2013 yılı TRC2/13/DFD Doğrudan Faaliyet

Detaylı

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri Bu proje AB komisyonu tarafından desteklenmektedir. İçeriği yazarlarının ve komisyonun izni olmadan hiç bir şekilde kullanılamaz. 1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri KOLD COLLEGE 1500

Detaylı

Ananas Dilimli Dole Pineapple Slice in Juice. Meyve Salatası. Dole Tropical Fruits in Light Syrup. Ananas Parçalı DOLE Pineapple Chunks in Juice

Ananas Dilimli Dole Pineapple Slice in Juice. Meyve Salatası. Dole Tropical Fruits in Light Syrup. Ananas Parçalı DOLE Pineapple Chunks in Juice TM Konserve Meyveler / Canned Fruits Ananas Dilimli Dole Pineapple Slice in Juice Meyve Salatası Dole Tropical Fruits in Light Syrup 12 x 567 gr. 12 x 432 gr. Tarihçesi 1851 yılına dayanan Dole Food Inc,

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NACE Kodu Tanım Tehlike Sınıfı. 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

NACE Kodu Tanım Tehlike Sınıfı. 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri ġirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını, aģağıda bulunan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iģler listelerinde bulunan faaliyet alanlarından Ģirketinizi en iyi ifade edeni bularak öğrenebilirsiniz.

Detaylı

Beslenme ve Diyet Polikliniği

Beslenme ve Diyet Polikliniği SAFRA KESESİ KORUYUCU DİYETİ Sakınılması Gereken Yiyecekler Yumurta ve yumurta içeren her türlü yiyecek Yağlı et, tavuk ve balık ürünleri (tavuğun ve balığın derisi) Çok yağlı yiyecekler ( krema, mayonez,

Detaylı