istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: IHRACAT VE ITHALAT SOZLUGU tt tt v tt (Tarımsal Ürünler için) Mehmet DEMİR Ziraat Yüksek Mühendisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: 1988-9 IHRACAT VE ITHALAT SOZLUGU tt tt v tt (Tarımsal Ürünler için) Mehmet DEMİR Ziraat Yüksek Mühendisi"

Transkript

1

2 istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: t IHRACAT VE ITHALAT tt tt v tt SOZLUGU (Tarımsal Ürünler için) t Mehmet DEMİR Ziraat Yüksek Mühendisi İstanbul, 1988

3 PRIVE GRAFiK-FiLM-BASKI Yerebatan Cad. No: 45/ Cağaloğlu/istanbul Telefon (9-1)

4 içindekiler ÖNSÖZ ;'..'...;... 1 İçİNDEKİLER...'...:... II GİRİş...,... n 1- Ürün Çeşitlerine Ait Liste...;...: İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Üç Dildeki Karşılıkları İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Arapça Karşılıkları İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Farsça Karşllıkları Önemli Ambalaj Terimlerinin Üç Dildeki Karşıhkları...; Önemli Ambalaj Terimlerinin Arapça Karşllıkları...;.;... I24,7- Önemli Ambalaj Terimlerinin Farsça Karşllıkları..., ' 8- Zirai Karantinayı İlgilendiren Bazı' Terim ve Sözcüklerin Üç Dildeki Karşllıkları... I2H" ' 9- Zirai Karantinayı İlgilendiren Bazı Terim ve Sözcüklerin Arapça Karşıhkları...;... I Zirai Karantinayı İlgilendiren Bazı Terim ve Sözcüklerin Farsça Karşllıklari...,... I Uluslararası Ticarette Kullanılan Bazı Kısaltmaların Üç Dildeki. Karşllıkları... I Uluslararası Ticarette Kullanılan Bazı Kısaltmaların Arapça Karşllıklan...:... I55 İ3- Ulusları;ırası Ticarette Kullanılan Bazı Kısaltmaların Farsça Karşllıkları... I Dünya Ülkeleriisimlerinin Üç Dildeki Karşllıkları... I Dünya Ülkeleri İsimlerinin Arapça' Karşllıkları...,..;... I Dünya Ülkeleri İsimlerinin Farsça Karşllıkları...:.. I69

5

6 ıl. AHLAT AGACI: ı - Wild pear-tree 29. ANTEP FISTIGI AGACI: ı - Pistaehio-tree 2 - Eehte-Pistazienbaum 35. BAYIR TURPU TOHUMU: ı - Horse-radish seeds 2 - Rettiehsamen 37. BEKTAŞİ üzümü: ı - Gooseberry 2 - Stahelbeer 38. BERBERİs: 2 - Sauerdomgewaehse (Berberi tz) 40. BEY AZ DUT: ı - White-mulberry 2 - Weisse-Maulbeer 41. BEYAZ DUT AGACI: ı - White-mulberry-tree 2 - Weisse-Maulbeerbaum 80. BRüKSEL LAHANASI: ı - Brussel sprouts 2 - Brüsselerkohl 30. DUT AGACI: ı - Mulberry-tree ı 7. FINDIK (İç - TOMBUL): ı - Hazelnut kemels-plumb 26. İRİ ÇİLEK: ı - Big strawberries (Strawberry) 2 - Grosse Erdbeere (Knaekbeere) 30. KARNıBAHAR (DONDURULMUŞ): ı - Cauliflower (Frozen). 31. KARPUZ: ı - Watermelon 2 - Wassermelone 32. KARPUZ ÇEKİRDEGİ: ı - Watermelon seeds 29. KARNıBAHAR: ı - Cauliflower 56. KAYISI ÇEKİRDEGi (İÇ-ACı): ı - Aprieotstone kemels-sweet 70. KENDİR KIRIK VE DöKüN TüLERİ: 2 - Hanfreste und hanfabfıille 93. KETÇAP: ı - catsup 3 - Ketehup ı56. KURU YEMİşLER: ı - Dried fruits 2 - Troekene Rosinen und Früchte 42. MEŞE PARKE TASLAGl: ı - Sketch parquet from oak timbers 2 - Parkett von Eiehenholzskizze b8. MEYVE-U8ARESİ: ı - Extraeted j~ıiee of fruit ı3. NİşASTA (MISIR): ı - Stareh (Com) 2 - Starkemehl 5. ölmez ÇiÇEK: ı - Immortal f10wer (Neverdying flower) ıo. PAMUK KÜSPESİ UNU: ı - Cotton residue flour 24. PAZ!: ı - Garden chard 3. üzüm (ÇEKİRDEKSİZ KURU): 2 - Sultanine Weintrauben 4. üzüm (ENDÜSTRİYEL): ı - Industria! raisins 2 - İndustrielle Rosinen 41. YULAF EZMESİ: ı - Crushed oats 14. BRüT KUTU AGIRLIGI 2 -:- Brutt kistengewicht 34. FIÇI SAÇ ı - Iron drum (s), 2 - Bleeh Tremmel (n) 40. KAB ı - Bag (s) 41. KAGIT AMBALAJ 1 - PaperPaekages 67. PLASTİK KAP 1 - Plastie Container (Case) 5. AMBALAJ VE MARKALAR: 2 - Verpaekung und Markierung 7. ANLAŞMAZLıK: ı - Diserepaney ı7. BOŞALTMAK: 1- Dnload 48. FRİGORİFİK SOGUTMALI KAMYON: ı - Frigorifik truek, Refigerator eooled tmek 2 - Kühlwagen, LKW mit Kühlanlage ı39. SEVK ETMEK: 1 - To send, To dispateh

7 142. SEVK VASITASı: 1 - Means of shipping 172. TİCARİ FATURA: 1- Commercia! Invoice 183. ülke KODU: 1- Country code A B C ç D : E : F G 1-15 H 4-14 i 3 İ K : L M N P R 1-7 S Ş T ü V 5-11 Y Z BÖLüM BöLüM , BÖLüM CIF - CT - CTD - CWE - P/P - ETA - ETD - FAK - EXS - FAS - FCL - FIO - H FOR/FOT - FRC - GCR - LCL - LSD - PD Not: İki kelimeden oluşan ürün tanımlaması Almanca karşılıklarının ikinci kpliıı1psi i lk harfi şehren küçük yazılmıştır.

8 ÖNSÖZ Türkiye'nin dışa açılma sürecinde dış ticaretin sahip olduğu ağırlık ma IOmlarıdır. Dış ticaretin artmasında ise mevzuatta günün gelişmelerine uygun değişmeler yapılması ve mali teşvikler sağlanmasının yanısıra, dış ticaretle iştigal eden işadamlarının ve diğer ilgililerin yararlanacakları enformasyonun temini de önem taşımaktadır. Odamız, bu noktadan hareketle, uzun bir süredir üyelerinin ve diğer ilgililerin enformasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Düzenlenen seminer, sempozyum, vb. gibi toplantı-. lar; dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, potansiyel pazarlar ve mallar konusunda yayınladığı kitaplar ile Odamızın bu alanda büyük bir boşluğu bir ölçüde de olsa doldurduğu kanaatindeyiz.' Bu defa, Sakarya ili T.O.K. B. Bakanlık iı Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürü Sayın Mehmet Demir tarafından hazırlanan ihracat ve ithalatta karşılaşılan pek çok isim ve terimin ingilizce, Almanca ve Fransızca'sının yanısıra Arapça ve Farsça karşılıklarını ihtiva eden yayınımız hazırlanmıştır. Bu yayını hazırlayan Sayın MEHMET DEMiR'e teşekkür eder, yayının işadamlarımıza ve diğer ilgililere çalışmalarında yararlı olmasını dileriz. Dr. ismail Özaslan. Genel Sekreter

9

10 YAZARıN ÖNSÖZÖ BilindiOi üzere ihracat ve ithalat ülkelerin başta gelen önemli konularından iki tanesidir. Türkiye son yıllarda ihracat ve ithalatındaki hızlı gelişme ve deoişmelerle dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Bu gelişmelere paralelolarakta ihracat ve ithalatla ilgili kuruluşların çalışma konuları ve iştigal sahaları genişletilmektedir. Türkiye'nin ihracatı son yıllarda hem çeşitlenmiş ve hem de mal ihraç ettioi ülkelerin sayısı artmıştır. Son yıllarda bilhassa OrtadoOu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile olan temaslarımız oldukça yo Ounlaşmış bulunmaktadır. Tarımsal ürünlerin ihracat ve ithalatında bitki saolıoi açısından gerekli zirai karantina kontrolleri Zirai Karantina Müdürlüklerince veya ihraç ve ithal kapısı olim yerlerdeki Bakanlık iı Müdürlükleri bünyelerinde bulunan Bitki Koruma Şube MüdOrlüklerince yapılmaktadır. Buralarda görevli zirai karantina enspektörleri ihracatta ilgili ülkelerin zirai karantina mevzuat Iarına göre gerekli kontrolleri yaparak uygunsa Bitki SaOlık Sertifikası düzenlemektedirler. Bu Sertifikalar halihazırda gideceoi ülkeye göre ingilizce veya Almanca olarakdüzenlenmektedir.son yıllarda bazı ülkeler bu sertifikaların Fransızca olarak da düzenlenmesini istemektedirler. iran ve OrtadoOu ülkeleriyle artan ilişkilerimiz nedeniyle ileride bu sertifikaların Arapça ve Farsça olarak da düzenlenmesi ihtiyacı dooacaktır. ithalatta ise gelen malın sağlık durumunu belirten Bitki SaOlık Sertifikası ilgili Zirai Karantina Teşkilatımızca istenmekte ve yapılan kontrollere ilaveten giriş işlemlerinde bu saolık sertifikalanda dikkate alınmaktadır. Bu sertifikalar ise genellikle ingilizce ve malın geldioi ülkenin ulusal diline göre yazılı bulunmaktadır. Ülkemizden ihraç edilen tarımsal ürünlerin ve zirai karantina ile ilgili terimve sözcüklerin ingilizce, Almanca ve Fransızca karşılıklarına Arapça ve Farsça karşılıkları da ilave edilmek suretiyle bu kitap hazırlanmış bulunmaktadır. Arapça tercümelerin kontrolları Hak-Er Tercüme Bürosu sahibi meslektaşım Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Hakkı DEVELiER ve istanbul Ticaret Odası araştırma Raportörü yeminli Tercüman Sayın Şaban ORUÇ tarafından; Farsça tercümelerin kontrolları ise istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DoOu Dilleri ve Edebiyatıarı Bölümünden Doç.Dr. Sayın A. NaciTOKMAK ve Sayın Y.DoçDr. Mehmet KANAR tarafından yapılmıştır. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Btleserin basımını yapan istanbul Ticaret Odası yetkililerine de ayrıca teşekkür ederim. Pek çok bakımıardan istifadeli olacaoına inandıoım bu eserin ihracatçılarımıza ithalatçıları mı-. za ve tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim.. istanbul-1988 Mehmet DEMiR

11

12 GiRiş: 1983 yılından itibaren dış ticaret rejimimizde uygulamaya konan yeni politikalar ve 1980 yılından itibaren daha da hızlanan ihracatı artırma gayretleri son yıllardaönemli ölçüde gelişerek ihracat ve ithalatımızın çoğalmasına, çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu dönemde bir taraftan devlet ve hükümet yetkilileri, diğer taraftan Türk Özel sektörü daha sık bir şekilde dış ülkelere geziler tertiplemişlerdir. ihracatımız bir taraftan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve A.BD.ne yönelirken diğer taraftanda Ortadoğu ve Kuzey Afrikaya doğru yeni gelişmeler göstermiştir. Daha uzak ülkelerle de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yolundaki -yoğun temaslar devam etmektedir. Kapalı ekonomiden daha açık bir ekonomiye geçme ve dışa açılma gayretleri büyük bir hareketlilik sağlamış bulunmaktadır.. Geçen kısa zamana rağmen Türk Özel Sektörünün ihracat konusundaki tecrübeleri artmış ve şirketler ihracata uygun teşkilat yapısını kurmuş bulunmaktadırlar. Son yıllarda tohumculuk konusunda uygulamaya konan yeni politikalar sonucu tohumculuk endüstrisinin kurulması ve geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır.. Bu çalışmalar sonucu yabancı tohum firmalarıyla yerli firmalar arasında ortaklıklar teşekkül etmiş ve tohum girişleri önemli miktarda artmıştır. islam Konferansi Teşkilatına üye ülkeler arasında iktisadi ve ticari alanda işbirliğinigeliştirmek amacıyla islam ülkeleri 4. zirve konferansında kurulan islam Ülkeleri iktisadi ve Ticari işbirliği Daimi Komitesinde(iSEDAK/COMCEK) Türkiye'nin önemli görevler almış olması ve islam ülkele~ riyle olan sıkı münasebetler ihracatımızın bir bölümününde Ortadoğu ve Kuzey Afrikada bulunan islam ülkelerine yönelmesine neden olmuştur. Avrupa ülkelerinde bulunan Türk işçileri de bu ülkelereçeşitli gıda maddelerinin ihracını imkan dahiline getirmiştir. Bu şekilde gelişen ve çeşitlenen ihracat ve ithalatımız zirai karantina konusunda da işlerimizin artmasına yol açmıştır. Gerek ihracatta sağlık sertifikaları yazılırken ve gerekse ithalatta gelen malın sağlıksertifikaları tetkik edilirken ingilizce, Almanca, Fransızca yanında Arapça ve Farsçada karşımıza çıkan diller olmuştur. ihracat ve ithalat işlerinde çalışan ve çalışacak olan firmalarımız için bir rehber kitapçık olarak bu sözlük ilgililerin istifadesine sunulmaktadır.

13

14 1- Urün Cesitlerine Aitliste, " ı. HUBUBAT Arpa. Buğday Çavdar. Dan Darıcan Kaplıca Kara buğday Kuşyemi Mısır Pirinç (Çeltik) Yulaf 4. KURUİe: ;\1EYVELER Acı çekirdekiçi Antep. fıstığı. Badrm (Acı - Tatlı) Ceviz. Çam fıstığı İç fındık Kayısı çekirdeği içi Zerdali çekirdeği içi.. Yer fıstığı. 2. BAKLİYAT Bakla (Kuru) Bezelye (Kuru) Börülce (Kuru) Fasulye (Kuru). Mercimek (Kuru) Mürdümük Nohut Tırfd Yonca tohumu 3. KURU KABUKLU MEYVELER Antep fıstığı Badem Ceviz Çam fıstığı Fındık Kabak çekirdeği Kestane Yer fıstığı. li KURUTULMUŞ SEBZELER Domates kurusu Kuru Bamya Kuru Biber Pırasa; soğan kurusu 6. İNCİR- üzum-- KAYISI VE BENZERİ KURU MEYVI;:LER Dut (Kuru) Elma (Kuru) Erik (Kuru). Vişne (Kuru) İncir (Kuru) Kayısı (Kuru) Üzüm (Kuru) Zerdali (Kuru) 1

15 7. YAŞ MEYVELER VE SEBZELER MEYVELER: Armut Ayva Elma Çilek Greypfurt Dondurulmuş meyveler incir Kayısı Kiraz Limon Mandalina Nar Portakal Şeftali Üzüm Vişne SEBZELER Taze Bakla Taze Bamya Taze Bezelye Her çeşit taze biber Taze Börülce Dereotu Domates Dondurulmuş sebzeler Enginar Taze Fasulye Hıyar Ispanak Karnabahar Karpuz Kavun Kereviz Kırmızı Turp Marul (Her çeşit) Lahana Maydanoz Patlıcan Pırasa Yemeklik mantar 2 8. PATATES - SOGAN VE BENZERLERi Patates Soğan Sarmısak Arpacık soğanı 9. çigit, KOPRA, AyçiçEGİ VE BENZERİ YAGLI TOHUMLAR Ayçiçeği tohumu Çiğit Hardal tohumu Hintyağı tohumu Haşhaş tohumu Aspir tohumu Kendir tohumu Keten tohumu Kolza tohumu Kopra tohumu Susam tohumu Soya fasulyesi 10. TüTüN - PAMUK Tütün ve kırıntıları Sigara Pamuk 11. KEPEK, KüSPE, PALAMUT, HARNUP, L\'!EY ANKöKü VE BENZERİ SANAYİ BİTKİLERi Ayçiçeği küspesi Fındık kuspesi Harnup Kepek Keten küspesi Mazı Meyan kökü Mikst Palamut ve tırnağı Pamuk küspesi Paspal Razmol Sumak Susam küspesi Şeker pancarı küspesi ve melası

16 12. HURDA İNCİR Hurda incir 13. UN VE UNLU MADDELER Bulgur İrmik Makarna. Un (çeşitli) 14. çiçek SOGANI, YUMRU VE Rlz0MLAR Amaryllis Anemon Anthirrhinum Begonia Dahlia Frezia Glayöl Kardelen so~anı Lale Lilium Nareissus b) GIDA MADDELERİ Erik pestili İneir ezmesi Hindistan cevizi tozu Kakao tanesi Kayısı pestili Muhtelif konserveler Leblebi Şarap Tahin helva Turşular Zeytin c) ORMAN ürünleri Balmumu Cehri Kitre Reçine Salep d) TOHUMLAR Pancar tohumu Seb;e tohumları Süpürge tohumu 15. DİGER MADDELER a) HER NEVI BAHARAT Adaçayı Anason Ardıç tanesi Biber (Kara) Biber (Kırmızı) Buhur Defne yapra~ı.. Hindistan cevizi Ihlamur Karanfil Kekik Kimyon Kişniş Mahlep Safran Vanilya Zencefil Yenibahar çay 3 e) SANAYİ DE KULLANILANLAR Afyon (Ham) Besin elyafı Çemen çöven İpek kozası Kanepeotu Kına Raf ya Sisal Tampiko elyafı 16. KüTüK VE TOMRUKLAR Her nev'i kütükler Her nev'j tomruklar Ceviz uru Erica kökü Şimşir Yabanİ İncir kökü

17 17. KALAS VE KERESTELER Her nev'i kalaslar Her nev'j keresteler Dipçik ve kabza taslağı Her nev'i parkeler 18. FİDAN, FİDE VE AŞIKALEMİ Her çeşit süs bitkisi fidanları Her çeşit meyve ağacı fidanları Her çeşit süs bitkisi fideleri Her çeşit süs bitkisi aşı kalemleri Her çeşit meyve ağacı aşı kalemleri Her çeşit meyve ağacı çelikleri Her çeşit sebze fideleri Herçeşit süs bitkileri 4

18 2-.ihr~ç Edilen' Tarımscıl' Ürü!'IlerinÜçOildeki. Karsıılkıarı İNGİLİZCE 2~ ALMANCA 3 - FRANSıZCA 4 - BOTANİK ADI (LATİNCE) L Acı BAKLA (YAHUDİ BAKLASİ): 1 -Lupine. 2 ~ Wolfşbohne (Lupine) 3. - Lupin d 'Egypte 4 - Lupinus L. 2. Acı BİBERSALÇA Bi tter pepper paste 2 - Paprikasauce 3 - Sauce de paprika 3. Acı KAYISI ÇEKİRDEÖİ: Bk. Kayısı Çekirdeği (İç-Acı) 4. Acı KAYISI ÇEKİRDEGt (tç):. Bk. Kayısı Çekirdeği (İç-Acı). 5. Acı ZERDALİ ÇEKİRDEÖİ (tç): Bk. Zerdali Çekirdeği (İç-Acı) 6. ACUR 1 - Hairy cucumber (Russian cucunıber). 2 - Arada gurken 3. - Concombre russe (Cornichon) 4 - Cucumis melo L. var chate Naud (Cucumis flexuosus) 7. ADAÇAYI; 1 - Sage, orval, salvia 2 _. Salbei, gartensalbei 3 - Sauge officinale 4 ~ Saıvi~ officinalis (Salvia pratensis) 8. ADAÇAYI(ÖGüTüLMüŞ):. ı - Ground sage. 2 -Gemahlc~ner salbei 3 - Sauge (Moulue) 9. AGAÇ UNU:. ı - Wood Oöur 2 -,-Holimehl 3. -Farine de b~is ıo.. AGAÇ YüNü: ı - Wood wool. 2 - I:tolzwolle 3 ~ Laine de bois ıl AHLAT AGACI: ı - Wil pear-tree 2-Holzbime 3 - Poirier, poire sauvage 4.-.Pirus elaegrifolia L. 12. AHUDUDU: 1 - Raspberry 2-Himbeere 3 - Framboise 13. AHUDUDU AGAÇÇIGI:. ı - Raspberry - bush 2 - Him beere-strauh. 3 - Framboisier '4 - Rubus idaeus L. 14. AKDARI: ı -Millet 2 -' Rispenhirse (Echte hirse) 3 - Millet-panic millet 4 - Parıicum milliaceum L. 15. AKİDE ŞEKER!: 1-Akide bonbon 2 - Bonbonzucker. 3 - Sorte de bonbons noncaramelise dit"akide" 5

19 ı6. AK SALKIM AGAGI (AKASYA):. ı - Locus - tree (Fals-acacia) 2 - Akazienbaum 3 - Acacia 4 - Robinia pseudacacia L. ı 7. AKTİF KURU HAMUR M1\Y ASI: ı - Active dry baking yeast 2 - Aktivtrockener sauerteig 3 - Levure actif et set: ıs. ALABAŞ: ı - Cole-rabbit 2 - Kohlrabi (Rübenkohl) 3 - Chou-rave 4 - Braissica oleracea L. var. gongylaides L. 19. AMBER ÇİÇEGİ: ı - Musk mallow 2 - Cassie 3 - Anetrette 4 - H. abelmoschus L. 20. AMERİKAN PAMUGU: ı -Cotton 2 - Amerikanische baumwolle 3 -Cotton 4 - Gossypium barbadense L. 2 ı. ANANAS ESANSI: ı - Pineapple essance 2 - Annanasparfüm 3 - Essence d'ananas 22. ANASON: ı - Anise (Aniseed) 2 - Anis 3 - Anis 4 - Pimpinella anisum 23. ANASON TOHUMU: Bk. Tohum (Anason) 24. ANTEP FISTIGI: 1 - Pistachio, green pistachio 2 - Pistazien 3 - Pistache 25. ANTEP FISTIGI (ÇITLAMIŞ): 1 - Pistachios 2 - Erdnuss 3 - Pistache (Crevasse) 26. ANTEP FISTIGI (iç): 1 - Pistachio - unshelled (Pistachionut kernels) 2 - Pistazie - innere 3 - Pistache (Decortiquees) 27. ANTEP FISTIGI (KABUKLU): 1 - Pistachios (Shelled) 2 -Erdnuss in schote 3 - Pistache d'antep (Encoquille) 2S. ANTEP FISTIGI (TUZLU - KAVRULMUŞ): 1 - Roasted and salted pistachio 2 - Geröstete salzie pistazion 3 - Pistache (Sal1\es, grillees) 29. ANTEP FISTIGI AGACI: 1 - Pistachia-tree 2 - Echte-pistacia-bauırı 3 - Pictachier 4 - Pistacia vera L. 30. ARAP SAÇı: 1 - Yarrow 2 - Schafgarbe 3 - AchiUee mille feuille, saigne-nez 4 - Achillea millefolium L. 3 ı. ARDIÇ TOHUMU: Bk. Tohum (Ardıç) 32. ARMUT: 1 - Pears 2 - Birnen 3 - Poire 33. ARMUT AC~ACI: ı - Pear-tree 2 - Birnenbaum 3 - Poirier 4 - Pirus communis L.

20 34. ARMUT KOMPOSTü: ı - Pears iri syrup 2 - Birnenkompott 3 - Compote de poires 35. ARMUT KONSERVE: ı - Canned pears 2 - Birnen - konseryen 3 - Conserve de poires 36. ARMUT (KURU): ı -Pear 2 - Getrockene birne 3 - Poire (Seehe) 37. ARPA: ı ~ Barley 2 - Gerste 3 3 -ürge 4 - Aehillea millefohum L. (Hordeum sativum pers) 38. ARPA (BEYAZ): ı - Pearly barley 2 - Weisse gerste 3 - Orge (Blane) 39. ARPACIK SOGANI: ı - Shallot 2 - Steekzwiebel 3 - Eehalote 4 - Allium ascalnieum 40. ASMA: ı -Yine 2 - Weinstock(Weinrebe) 3 -"- Vigne 4 - Vitis vinifera L. 41. ASMA ÇUBUGU ÇELtGl: ı - Yine stem eut 2 - Weinrebe 3 - Rejeton du eep de vigne 42. ASMA YAPRAGI: ı - Yine leaves 2 - Weinblatter 3 - Fuilles de vigne 43. ASMA YAPRAGI SALAMURASı: ı - Piekled yine leaves 2 - Weinblatter salzlake 3 - Feuilles de vigne au saumur 44. ASPİR: ı - Safflower 2 - SaffIor 3 - Carthame des teinturiers 4 - Carthamus L. 45. ASYA PAMUGU: ı - Oriental eotton 2 - Asiatisehe baumwolle 3 - Cotton d'orient 4 - Gossypium herbaeeum L. 46. AŞı KALEMİ: ı -Cutting 2 - Pfropfreis 3 - Tubea vaecin (Greffe) 47. AŞURELİK BUGDAY: ı -. Wheat for aşure sweet 2 - Weizen zur süssspeise 3 - Ble pour le potage turc dit IIAşure'1 48~ A YÇİÇEGt: ı - Sunflowerseed (Sunflower) 2 - Sonnenblumenkerne (Gemeinesonnenblume) 3 - Tournesol 4 - HeHanthus annus L. 49. A YÇİÇEGt ÇEKİRDEGİ: ı - Sunflower seeds 2 - Sonnenblumenkern 3 - PIlpin de tournesol 50. A yçiçegt (KAVRULMUŞ): ı - Roasted sunflowerseed 2 - Geröstete sonnenblumenkerne 3 - Tournesol (Grillı~es) 51. AyçlçEGt (KAVRULMUŞ TUZLU): ı - Roasted and salted sunflowerseed 2 - Gerörstete salzige sonnenblumenkerne 3 - Tournesol (Grillı~es, salees) 52. A YÇtÇEGt KüSPESİ: Bk. Küspe (Ayçiçeği) 53. AyçİÇEGt TOHUMU: Bk. To.hum (Ayçiçeği) 7

21 54. A YÇİÇEGİ YAGI: 1 - Sunflower oh 2 - Sonnenblumenöl 3 - Huile de tournesol 55. Ayı üzümü (YABANİ MERSİN): 1 - Bearberries 2 - Barentrauben 3 - Aretostaphyle, raisin d'ours 4 - Aretostaphyllos uvae-ursi 56. A YRIK OTU: 1 - Couch grass 2'-' Queeke 3 - Chiendent 4 - Agropyron repens L. 57. AYŞE FASULYE: 1 - Green beans 2 - Griine bohne 3 _. Harieots verts dit "Ayşe" 58. AYVA: 1-Quinee 2 - Quitte 3 -Coing 59. AYVA (ENDüSTRİYEL): 1 - Industrial quinces 2 - İndustrielle qui tten 3 - Coing (Industriel) 60. AYVAAGACI: 1 - Quince - tree 2 - Quittenbaum 3-Cognassier (Coignier ) 4 - Cydonia vuıgaris Pers 61. AYVAREÇELİ: 1 - Quince jam 2 - Quittenmarmelade ~ - Marmelade eoing ~,-,UADEM (ÇAGLA): '1 - Almond (Green almond) 2 - Griines mandeln 3 - Amande (Verte) 2. BADEM (İÇ - ACı): 1 - Almondkernel-bitter 2 - Mandelkern-bittere 3 - Amandes (Decortiqu~es-ameres) 4 - Prunus communis var. amara C 3. BADEM (İÇ - TATLı): 1 - Almondkernel-sweet 2 - Mandelkern-süss 3 ~ Amandes (Decortiquees douce) 4 - Prunus eommunis var. duleis C. 4. BADEM (KABUKLU): 1-Almonds 2 -Mandeln 3 -Amandes 4 - Prunus eommunis F. 5. BADEM AGACI: 1 -'- Almond-tree 2 - Mandelbaum 3 - Amandier 4 - Prunus amygdalus Stokes 6. BADEM EZMESİ: 1 - Almonds paste 2 -Marzipan 3 - Pate d'amande 7. BADEM ŞEKERİ: 1 - Almond candy 2 - Mandelnzucker 3 - Bonbons d'amende 8. BADEM KABUGU: 1 -:- Almond shell 2 - Mandelnsehote 3 -Coquille d'amande 9. BADEM Y AGI: 1 - Almond oil 2 - Mandelnöl 3 - Huile d'amande 10. BADEMLİ ZEYTİN: 1 - Olive with almond 2 - Öliven mit mandeln 3 - Olives ii amande 11. BAGALA: 1 - Millvetehes 2 - Bagala ':\ - Bagala (Millvetehes) 8

22 12. BAHARAT (ÇEŞİTLİ): 1-Various spiees 2 - Versehiedene gewürze 3 - E:.:ıiees (Diverses) 13. BAKLA (KURU): 1 - Dried broadbeans 2 _. Saubohnen-troeken 3 - Feves (Seches) 14. BAKLA (TAZE): 1 - Green broadbeans 2 - Briine saubohnen (Futter bohnem). 3 - Feves (Vertes) 15. BAKLİYAT: 1-Pulses 2 - Hülsen früehte 3 -Legumes 16. BAKLAVA: 1 - Baklava (Sweetpastry eut into diamond shapedpieces). 2 - Rhomben süssspeise... 3.L Baklava (Doueeur de patisserie Turque). 17. BAL: 1-Honey 2-Honig 3 -Miel 18. BAL (PETEK): 1 - Sehleminid honey 2 - Honigseheibe 3 - Miel (Cellule d'abeille) 19. BAL (SüZME): 1 - Purified honey 2 - Geschleuderter honig 3 - Miel (Raffitre) 20. BAL (TABİİ):. 1 - Natural honey 2 - Naturlicher honig 3 - Miel (Naturel) 21. BAL KABACH: Bk. Kabak (Bal) 22. BAL KABACı TOHUMU: ı - Pumpkin seeds 2 - Melenenkürbissamen 3 - Potiron jaune 23. BALMUMU: ı-wax 2-Waehs 3 - Cire d'abeilles 24. BAMYA (KURU): 1 - Dried okras 2 - Okra (Bamia). troeken 3 - Combeaux (Sees) 25. BAMYA (TAZE): 1 - Green okra 2 - Grüne bamia(okra) 3 - Hibiscus esculentus L. 26. BARBUNYA FASULYESİ (KURU): 1-Calavance (Red beans) 2 - Rote bohnen 3 - Harieots rouges (Espiice de haricot). 4 - Mullus barbatus 27. BARBUNY A FASULYESİ (TAZE): 1 - SmaIl reddish kind of shell bean (fresh) 2 - Troekene und frisehe rote bohne 3 ~ Harieot rouge (Vert) 28. BARBUNY A FASULYESİ KONSERVESİ: Bk. Konserve (Barburiya) 29. BARBUNYAPLAKİ: Bk. Konserve (Fasulye Pilakisi) 30. BARUT AGACI KABUCU: 1 - Gunpowder - tree shell (Alder buekthorn - shell) 2 - Pulver kreuzdorn - baumrlnde 3 - L'eeoree de l'arbre de poudre 31. BAŞ LAHANA: 1 - Cabbage (Cole wort) 2 - Kofp-kohl (Capiskraut) 9

23 3 - Chou - pomm{j blane (Chou eabuse) 4 - Brassiea oleraeeae L. var. eapitata L. 32. BAŞ SALATA: Bk. Yeşil Salata 33. BAŞ SOGAN: Bk. Soğan 34. BAYIR TURPU: Bk. Turp (Bayır) 35. BAYIR TURPU TOHUMU: 1-Horse-radis seeds 2 - Rettieh samen 3 - Graines de radis 36. BAYRAM Ş EKERİ: 1 - Feast eandy. 2 - Bonbonzueker 3 - Bonbons de f~te 37. BEKTAŞİ üzümü: 1 - Goosberry 2 - Stahelbeers 3 - Groseillier 4 - Ribes grossula via L. 38. BERBERİS: 1-Barberry-tree (Jaundiee-berry) 2 - Sauer dorngewaehse (Berberitz) 3 - Berberis aubepine. 4 - Berberis erataegina L. 39. BEYAZ ARPA: Bk. Arpa (Beyaz) 40. BEYAZ DUT: 1-White-moulbery 2 - Weisse-maulbeer 3 - Mure blane 41. BEYAZ DUT AGACI: 1-White-moulbery-tree 2 - Weiss-maulbeer-baum 3 - Mürier blane 4 - Morus alba L. 42: BEYAZ HAŞHAŞ TOHUMU: Bk. Tohum (Haşhaş Beyaz) 43. BEY AZ LEBLEBİ: Bk. Leblebi (Beyaz) 44. BEY AZ SİRKE: 1-White vinegar 2 - Essig (W eiss ) 3 * Vinaigre blane 45. BEYAZLATıLMıŞ İç FINDIK: Bk. Fındık (İç - Beyazlatılmış) 46. BEZELYE: 1-Peas (Field-pease) 2 - Erbsen (Aeker-erbse) 3 - Pois (vert) (Pois de ehamps) 4 - Pisum sativum L. 47. BEZELYE (İç): 1-Peas 2 - Ausgesehotene erbse 3 - Pois (ecosse) 48. BEZELYE (YEşİL): 1 - Green peas 2 - Grüne erbse 3 - Pois vertes 49. BİBER: 1 - Green peppers 2 - Grune paprika (Pfefferschote) 3 - Piment (Frais), Poivron, Poivre 4 - Capsicum annuum L. 50. BİBER (ÇARLİSTON): 1 - Green peppers 2 - Grune paprika 3 - Piment charleston 51. BİBER (DOLMALIK): 1 - Green peppers for stuffing 2 - Grune zummllen paprika 3 - Piment pour farcir 52. BİBER DöVME: 1 - Paprika scharf 2 - Gewürzzu bereitunf 3 - Piment (Moulu) 10

24 53. BİBER (KIRMIZI): ı - Red peppers (Pimento) 2 - Paprika (Rotpaprika) 3 - Poivre (Rouge ).. Piment (Rouge). Poivron (Rouge) 54. BİBER (KIRMIZI - ACISIZ): ı - Paprika 2 - Paprika 3 - Paprika 55. BİBER KIRMIZI (ÇOK ACI): ı - Cayenne pepper 2 - Rote paprikazubiüer 3 - Paprika rouge tres amere 56. BİBER (KIRMIZI DONDURULMUŞ): ı - Frozen red peppers (Pimento) 2 - Gefrorene paprika 3 - Piment faru 57. BİBER (KURUTULMUŞ): ı - Dried peppers 2 - Getrocknete paprika 3 - Piment sache 58. BİBER (KURUTULMUŞ KIRMIZI PARÇA): ı - Dehydrated flaked red peppers 2 - Getrocknete paprikaschote 3 - Piment rouge (En morceaux) 59. BİBER (KURUTULMUŞ YEşİL PARÇA) ı - Dehydrated flaked peppers 2 - Getrocknete grüne paprikaschote 3 - Piment (Seche vert morceaux) 60. BİBER (PUL KIRMIZI): ı - Pepper (Pieces, red) 2 - Paprika, rote grüne, trockene 3 - Piment (En petit morceaux de rouge) 61. BİBER (SİVRİ): ı - Green peppers 2 - Grüne spitze paprika 3 - Piment verte (Pointu). 62. BİBER (ÖGüTüLMÜŞ ACı): ı - Ground red peppers - bitter 2 - Gemahlene rote paprika-bittere 3 - Piment rouge (Frappe fort) 63. BİBER (TAZE): ı - Green peppers (Pepper-fresh) 2 - Grüne paprika (Pfefferschöte Paprikaschöte) 3 - Piment (Frais), Poivron (Vert) 64. BİBER (TOZ): ı - Ground pepper 2 - Pfefferpulver 3 - Piment (Poudre) 65. BİBER DOLGULU ZEYTİN: ı - Olives stuffed with pepper 2 - Pfeffer 3 - Olive mele de poivre 66. BİBER SALÇASI: Bk. Salça (Biber) 67. BİBER TURŞUSU: Bk. Turşu (Biber) 68. BİBERİYE: ı - Rosemary 2 - Rosmarin 3 -Romarin 69. BİRA: ı - Beer 2 - Bier 3 - Biere 70. BİRAMAYASı: ı - Beer yeast 2 - Bier hefe (Bierhopfen) 3 - Levure de biere 71. BİSKüVİT: ı - Biscuit 2-Keks 3 - Biscuits 11

25 72. BİTKİKöKü: 1 - Plant root 2 - Pflanzenwurzel 3 "- Racines de plantes 73. BİTKİ NUMUNESı (ARAŞTIRMA İçİN KURUTULMUŞ BİTKı örnekleri VE TOHUMLARı): 1 - For scientific research dried. plant specimens and seeds. 2,... Pflanzenmuster (Für forschumg) getrocknete pflanzen. vorteilhaft.en -. undsamen 3 - Plants et graines seches pour recherche scientifique 74. BİTKİ NUMUNESi (REZİDü ANALİZİ İ ÇiN) 1..- Plant samples-for-residue analyses 2 - Pflanzenmuster-fiir analyse 3 - Echantillon de plante (Pour analyse de residu) 75. BİTKİ NUMUNESİ (TEŞHİS İçiN): 1"7 Plant samples-for identifiy 2 - Pflanzenmuster-fiir identifizieren 3 - Echantillons des plantes 76_ BöGüRTLEN: 1 - Blackberry 2 - Schwarzbeer 3-Ronce 77. BöGüRTLEN AGAÇÇIGI: 1'-Blacberry-bush (Bramble-bush) 2 - Schwarzbeer-strauh (Brombeen -.Strauh) 3 - Ronce arbrisseau (Murien - sauvage) 4 - Rubus fructicosus L. 78. BöRüLCE (KURU): 1 - Kidney beans 2 - LMtgbohnen (Augenbohnen - schminbohnen) 3 - Banette (Haricots) phaseoles 79. BöRüLCE (TAZE): 1 - Cowpeas (Fresh) 2,... Brombeere 3 - Phaseole verte 4 - Dolichos lubia L. 80. BRüKSEL LAHANASI: 1 - Brussel sprotts 2 - Brüsseler kohl 3 - Chou de Bruxelles. 4 - Brassica oleracea L. var. gemifera BUGDAY: 1 -Wheat 2-Weizen 3-Ble 4 - Triticum vulgare Will. (Triticum sativum lam.) 82. BUGDAY (DöVME): 1-Wheat 2-Weizen 3 - Ble (Battii) 83. BUGDA Y KEPEGİ:. Bk. Kepek (Buğday) 84. BUGDAY özü YAGI: Bk. Yağ (Buğday özü) 85. BUGDAY UNU: Bk. Un (Buğday) 86. BUGDAYYAPRAGI: 1 - Wheat leaves 2 - Weizenblaetter 3 - Feuille deble 87. BUHUR: 1 - Incenses 2 - Weihrauch 3 -Encens 4 - Cyclamen europaeum 88. BULGUR: 1 - Boiled and pounded wheat 2 - Weizengrütze, graupeln (Weizen. schrot) 3 - Ble concasse (Boulgour), Gruau de ble, bit! casse et bouilli 12

26 89. BULGUR (DOMATESLİ): 1 - Boiled and pounded wheat with tomatoes 2 - Weizen grütze mit tomaten 3 - Ele concasse (Boulgour) avec tomates 90. BULGUR (KÖFTELİK): 1 - Boiled pounded wheat (For meatballs) 2 - Weizengrütze 3 - Gruau pour boulette de viande 91. BULGUR (PİLAVLIK): 1 - Boiled, pounded wheat for preparing a dish 2 ~ Weizengrütze als sp ei se (Reis) 3 - Gruau (Pour pilaw) 92. BURÇAK: 1 - Common vetch 2 - Wicke, platterbse 3 - Vesce 4 - Vicia sativa L. 9~. BURUŞUK İç FINDIK: Ilk. Fındık (İç-Buruşuk) 1. cımri: ı - Buckthorn 2 - Kreuzdorn 3 - Graines jaunes 4 - Rhannus cathartica L. 2. CENTİYANKöKü: 1 - Gentian roots 2 - Enzianwurzeln 3 - Racines de gentiane 4 - Gentiana lutea L. 3. CEvİz: 1 - Walnuts 2- Walnuss 3 - Noix 4 - Juglans regia L. 4. CET/İz (İç): 1 - Shelled walnuts 2 - Walnusskern 3 - Noix (Decortiqees) 5. CEviz KABUKLU): 1 - Walnuts (Shelled) 2 - Walnuss 3 - Noix (En coquille) 6. CEVİz AGACI: 1 - Walnut-tree 2 - Walnussbaum 3 - Noyer (Calottier) 4 - Juglans regia L. 7. CEvİz KAPLAMA: 1 - Walnut covering 2 - Mi ttwalnuss plattiert 3 - Plaque de noix 8. CEvİz KÖK BOYA: 1 - Walnut madder 2 - Walnuss-krapp 3 - Couleur vegetale li bas!' dt, ı i', 9. CEVİz KöKü (PRESLİ): 1 -Walnut root - pressed 2 - Walnusswurzel - gepresst 3 - Racines de noyer (Pressee) 10. CEvİzDEN MAMUL DİPçİK - EL KABZASJ: 1 - Butt-made of walnut wood 2 - Gewehr kolben von walnussholz 3 - Crosse enbois de noyer 11. CEVizDEN MAMUL DipÇİK (KABZA): 1 - Butt made of walnut (Handle) 2 - Handgriff aus nussbaum 3 - Crosse de noyer-ebauche de crosse 12. CEvizDEN MAMUL KABZA - DiPçiK TASLAGl: 1- Skecth of butt made of walnut wood 13

27 2 - Entwurfer gewehrkolben von walnussholz 3 - Esquisse de crosse en bois de noyer 13. CEvİzDEN MAMUL KARABİN: 1 - Carbine made of walnut 2 - Karabiner aus walnussbaum 3 - Carabine de noyer 14. CEVİz KüTüGü: 1 - Walnut log 2 - Walnussklotz 3 - Noyers 15. CEVİz URU: 1 - Walnut tum or 2 - Walnuss tumor 3 - Tumeur de noyer 16. CİKLET: 1 - Chewing gum 2-Kaugumm 3 - Chewing-gum 17. CİLBAND (KARA FASULYE): 1 - Black gram 2 - Mungobohnen (Schwarzbohnen) 3 - Haricot mungo 4 - Phaseolus mungo 18. cips: 1 - Chip s 2 -Jips il - Gypse ı. ÇAGLA: Bk. Badem (Çağla) 2. ÇAM FISTIGI (İç): 1 - Pinenut kernels 2 - Piniennusskern 3 - Pignons (Decortiquees) 3. ÇAM FISTIGI (KABUKLU): 1 - Pinenuts 2 - Piniennuss (Mi t kruste) 3 - Pignons (Encoque) 4. ÇMA KERESTE: Bk. Kereste (Çam) 5. ÇAM KOZALAGI.: 1 - Pine cone 2 - Pinienzapfen 3 - Cône de pin 6. ÇARLİsTON BİBER: Bk. Biber (Çarliston),7. çavnar: 1 -- Rye 2 -Roggen 3 - Seigle 4 - Secale cereale L. 8. ÇAVDAR UNU: Bk. Un (Çavdar) 9. ÇAY: 1 -Tea 2-Tee 3-The 10. ÇAY AGACI: 1 - Tea-bush 2 - Teastrauch 3 - Theier 4 - Thea sin en sis L. ıı. ÇAY BİTKİSİ: 1 - Tea plant 2 - Teestrauch 3 - Plante de The 4 - Thea sinensis L. 12. ÇAYIR - MER'A BİTKİLERİ: 1 - Meadow-pasture plants 2 - Wiesen und weidenpflanzen 3 - Plantes de proirie 14

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I HUBUBAT : 1 Arpa (Tevkifata Tabi) 2 Bagala-Karamuk " " 3 Buğday " " 4 Çavdar " " 5 Çalkantı " " 6 Çeltik " " 7 Darı " " 8 Kaplıca " " 9 Kuşyemi " " 10 Mısır "

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2010 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,34 0,90 0,49 13.946.688,00 Kg 6.893.021,39 TGT 320 Buğday 0,48 0,49 0,48 1.990.000,00 Kg 952.904,89 TMO.A

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ

2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ 2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ SIRA NO ÜRÜN ADI KULLANIM ŞEKLİ 1 ACUR MUHTELİF 2 AĞAÇ KAVUNU MUHTELİF 3 AHLAT MUHTELİF 4 AHUDUDU MUHTELİF

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.4 0.4 0.441 33,00 KG 17,9.00 1 ARPA YEMLİK MTS 9. 10.22 9.6042 2,843.00 AD 27,304.78 6 ARPA YEMLİK ı: 4,29.78 7 ARPA ı 4,29.78 7 DARI NATÜREL

Detaylı

13.BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

13.BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI 1 2 0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 07.03 Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş): 0703.10 - Soğanlar ve

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/206-3/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.80 0.6279 432,590.00 KG 27,6.00 7 ARPA YEMLİK TTS 0.62.45 0.676 57,438.00 KG 06,436.69 4 ARPA (BALYA) MTS 0.34 0.40 0.3599

Detaylı

BORSA KOTASYON LİSTESİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ OLAN (STOPAJ ORANLARI) VE OLMAYANLAR

BORSA KOTASYON LİSTESİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ OLAN (STOPAJ ORANLARI) VE OLMAYANLAR BORSA KOTASYON LİSTESİNE DAHİL OLAN ÜRÜNLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA TABİ OLAN (STOPAJ ORANLARI) VE OLMAYANLAR G.V.K. Madde: 94/11 (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 185) Zirai Stopaj Oranı Borsa

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) %

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % 1990 2002 2012 2013 2014 Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.464 65,0 15.613 65,6 15.789 66,0 Nadas 5.324 19,1 5.040 19,0 4.286

Detaylı

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ S.NO ÜRÜN ADI BİRİM DİZİ ADETİ 1 ACIBADEM YAĞI 20CC 12 2 ADAÇAYI YAĞI 20CC 12 3 AHUDUDU AROMASI 20CC 12 4 ALABALIK YAĞI

Detaylı

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI HUBUBAT ARPA 10 0,40000 0,50000 0,44277 118.232,00 KĞ 52.349,44 HMS MISIR 2 0,34339 0,40000 0,34482 197.440,00 KĞ 68.081,87 HMS MISIR 6 0,42000 1,63000 0,47591 278.430,00 KĞ 132.508,76 HTS MISIR 1 1,63000

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/18) Amaç MADDE

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.74 0.6568 439,140.00 KG 288,429.91 10 ARPA YEMLİK TTS-V 0.68 0.68 0.6800 27,950.00 KG 19,006.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.80 0.6790 1,407,910.00

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111230m3-13.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111230m3-13.htm Page 1 of 6 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATTA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/12)

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (T.L.) (T.L.) (T.L.) (Y.T.L.) ŞEKLİ

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 27.04.2015

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 27.04.2015 ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,00 5,00 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,20 4,50 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,20 2,40 71 Bezelye Kg Elma (Starking

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 17.04.2015

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 17.04.2015 ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,50 5,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,00 4,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,10 2,30 71 Bezelye Kg Elma (Starking

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 8/0/015 T.C. Sayfa: 1-1 ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.76 0.7600 5,04 KG 3,830.40 1 ARPA YEMLİK ı: 3,830.40 1 ARPA ı 3,830.40 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0.70 0.70 0.703 47,7 KG 33,197.00

Detaylı

HASTA ADI: ÖRNEK RAPOR HASTA ÖRNEK NO: 17313 TEST TARİHİ: 28/12/2010

HASTA ADI: ÖRNEK RAPOR HASTA ÖRNEK NO: 17313 TEST TARİHİ: 28/12/2010 HASTA ADI: ÖRNEK RAPOR HASTA ÖRNEK NO: 17313 TEST TARİHİ: 28/12/2010 Type Elevated Borderline Normal ALFA LAKTALBUMİN(4) BETA LAKTOGLOBULİN(0) İNEK SÜTÜ(147) KAZEIN(5) KEÇİ SÜTÜ(24) KOYUN SÜTÜ(4) MANDA

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550. HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2016-1/0/2016 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR SLAJ MTS 0.10 0.11 0.101 670,946.00 KG 69,174.72 2 MISIR MTS 0.60 2.04 0.684 15,120.00 KG 104,77.97 5 MISIR ı: 17,948.69 7 MISIR ı 17,948.69

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.75 0.7483 17,635.00 KG 13,196.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.75 0.7483 17,635.00 KG 13,196. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.69 0.6513 262,320.00 KG 170,860.06 9 ARPA YEMLİK MTS- 0.59 0.59 0.5900 31,180.00 KG 18,396.20 1 GT ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.67 0.6561

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.60 0.69 0.6046 53,900.00 KG 32,56.20 22 ARPA BİRALIK ı: 32,56.20 22 ARPA ı 32,56.20 22 MISIR MISIR MISIR (DÖKME) MTS 0.75 0.75 0.7500 999,220.00 KG 749,415.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.65 0.5902 403,770.00 KG 238,290.20 73 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.66 0.6013 1,560,960.00 KG 938,580.41 24 ARPA YEMLİK ı: 1,176,870.61 97 ARPA

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.7 0.7 0.751 4,900.00 KG 3,704.82 2 ARPA YEMLİK TTS 0.50 0.1 0.5090 0,900.00 KG 31,000.00 5 ARPA YEMLİK ı: 34,704.82 7 ARPA ı 34,704.82 7 MISIR

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı YEREL ÜRÜN LİSTESİ Aydın ilimiz için yerel ürün listesi kapsamı genişletilerek,

Detaylı

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ ADETLERİ YAZ OTOMATİK TOPLASIN ÜRÜNLER Birim Fiyat Özel Not ADET / KG ZEYTİNYAĞLARI ZEYTİNYAĞI MENGENE 3 LT PET ŞİŞE 48,00 TL YENİ ÜRÜN ZEYTİNYAĞI MENGENE 5 LT PET ŞİŞE 80,00 TL

Detaylı

02 01.11.14 02 01.13.20

02 01.11.14 02 01.13.20 MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 02 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 02 01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday,

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.28 8 ARPA YEMLİK ı: 30,732.28 8 ARPA ı 30,732.28 8 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 122,000.00

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2014 GÖR MADDELERİN TOPLAM HACMİ HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,51 0,93 0,75 11.440.862,00 Kg 8.551.846,57 TÜC.GT 258 Buğday 0,50 1,03 0,82 128.848.950,80 Kg 106.091.223,18

Detaylı

Enerji ve Besin Değerleri Tablosu

Enerji ve Besin Değerleri Tablosu Enerji ve Besin Değerleri Tablosu AV HAYVANLARI Bıldırcın gr 19,6 0 12,1-192 Güvercin gr 18,5 0 23,8-294 Sülün gr 22,7 0 9,3-181 Tavşan gr 21 0 8-162 BALIKLAR Alabalık gr 18,3 0 9 71 175 Balık Unu gr 78-0,3-336

Detaylı

Tablo 1. Yıllara Göre Tarım ve Kişi Başı Düşen Tarım Alanları

Tablo 1. Yıllara Göre Tarım ve Kişi Başı Düşen Tarım Alanları Tablo 1. a Göre Tarım ve Kişi Başı Düşen Tarım Alanları Ekili Alan (ha) Tarım alanı (ha) Nüfus Tarım alanı (ha/kişi) 1949* 8.989.419 15.272.068 20.359.000 0,75 1952* 11.772.943 19.148.749 21.952.000 0,87

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI

BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Bitkisel Üretimin Meyve ağaçları, asma, sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile uğraşan dalına Bahçe Bitkileri Tarımı adı verilir. Daha yaygın olarak Bağ - Bahçe

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 11 0,66 0,90 0,80 350.440,00 Kg 279.080,64 HŞ Arpa Yemlik 3 0,62 0,69 0,66 167.942,00 Kg 110.563,00 MS ARPA 518.382,00 Kg 389.643,64 Buğday Yumuşak 2 0,75 0,76 0,76 87.590,00

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.4000 65,000.00 KG 26,000.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.4000 65,000.00 KG 26,000. HUBUBAT MISIR MISIR - 30/06/206 T.C. Sayfa: - 2 MISIR MTS 0.80 0.80 0.8000,625.00 AD,300.00 MISIR ı:,300.00 MISIR ı,300.00 YULAF YULAF SAMAN MTS 00 65,000.00 KG 26,000.00 PAKET SAMAN MTS 0.22 0.22 0.274

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.6 0.37 0.3061 438,700.00 KG 134,306. 38 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.38 0.3049 305,40.00 KG 93,130.00 8 ARPA YEMLİK ı: 7,646. 67 ARPA ı 7,646. 67 MISIR

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : ŞUBAT 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,0 0,0 8.080 KG 0,0 FİY.FAR. BUĞDAY 0, 0,80 0,8.88.88 KG.800.09,8 HMS BUĞDAY 0, 0,0 0,.08. KG..90,9 HTS BUĞDAY 0,

Detaylı

Bu belge Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci maddesi hükümlerine göre müteşebbis sertifikasıdır

Bu belge Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci maddesi hükümlerine göre müteşebbis sertifikasıdır Kod nr: TR-OT-19 Versiyon No TR-0287 Sayfa 1 / 14 Bu belge Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci maddesi hükümlerine göre müteşebbis sertifikasıdır Ana Faaliyet: Kısıtlamalar:

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER HAZİRAN 2014 2015 Değ.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 19.11.2014 / 3855679 DAĞITIM

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 19.11.2014 / 3855679 DAĞITIM Sayı :52707093/140.07 Konu :Rusya Federasyonu na bitkisel ürün ihracı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 19.11.2014 / 3855679 DAĞITIM İlgi :04.05.2009 tarihli ve 9713 sayılı yazımız.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 HUBUBAT BUĞDAYLAR BUĞDAY EKMEKLİK 0,82 0,82 0,82 20.020 KG 16.416,40 FAB.S 1 BUĞDAY EKMEKLİK 0,70 0,90 0,85 1.108.500 KG 937.831,00 HMS 19 BUĞDAY EKMEKLİK 0,83 0,91 0,90 368.423

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.85 0.8386 26,240.00 KG 22,004.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.85 0.8386 26,240.00 KG 22,004. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.70 0.6874 185,910.00 KG 127,788.00 8 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.80 0.7574 110,250.00 KG 83,505.10 10 ARPA YEMLİK ı: 211,293.10 18 ARPA

Detaylı

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi OCAK Balık: Kefal, tekir,kırlangıç, istrongilos, levrek, Sebze: Kereviz, lahana, brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

Urgancı Gıda 1965 yılından bu yana kuruyemiş sektöründe en

Urgancı Gıda 1965 yılından bu yana kuruyemiş sektöründe en Urgancı Gıda 1965 yılından bu yana kuruyemiş sektöründe en son teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretimini sürdürmektedir. Yurt genelindeki satışlarının yanı sıra

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. - 3/2/204 Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.78 0.6683 4,298,458.00 KG 2,872,623.90 335 ARPA YEMLİK TTS 0.53 0.72 0.6607,323,270.00 KG 874,332.44 42 ARPA YEMLİK ı: 3,746,956.34

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.99 0.9900 1,300.00 KG 1,287.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.99 0.9900 1,300.00 KG 1,287. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.70 0.6668 544,160.00 KG 362,820.40 7 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.75 0.7275 49,760.00 KG 36,202.60 3 ARPA YEMLİK ı: 399,023.00 10 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

Ürün Listesi. Baharatlar Harçlar İçecekler Pasta Baharatları

Ürün Listesi. Baharatlar Harçlar İçecekler Pasta Baharatları Ürün Listesi Baharatlar Harçlar İçecekler Pasta Baharatları POŞET ÜRÜNLER Acı Biber Tatlı Biber 82854 82809 Pul Biber Kimyon 80 82793 82861 Köfte Baharatı Kuş Üzümü 82823 831 Susam Sumak 82847 82878 Karabiber

Detaylı

Yediğimiz gıdaya intoleransımız varsa vücudumuzda sindirilmez ve toksik gıda, bakteri veya virüs gibi etki yapar.

Yediğimiz gıdaya intoleransımız varsa vücudumuzda sindirilmez ve toksik gıda, bakteri veya virüs gibi etki yapar. Gıda İntoleransı nedir? Yediğimiz ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz birçok besin, vücudumuzda olumsuz etkiler yaratıyor olabilir.vücudumuza giren gıda için İG g antikoru salgılar, eğer bu antikor gıdayı

Detaylı

TEBLİĞ. Ek- 1 Ürün Listesi

TEBLİĞ. Ek- 1 Ürün Listesi 9 Ekim 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28079 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TARIM ÜRÜNLERĠNĠN ĠTHALAT DENETĠMLERĠNĠN DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ ÜZERĠNDEN YAPILMASINA DAĠR 2010/42 SAYILI DIġ TĠCARETTE

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI BÜLTENİ (2007) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI BÜLTENİ (2007) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI BÜLTENİ (2007) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM B E D E L i SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (YTL) (YTL) (YTL) (Y.T.L.) ŞEKLİ Buğday Yumuşak (Ekm.)

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Sayı :52707093/140.07 Konu : Rusya Federasyonu na bitkisel ürün ihracı 19.11.2014 / 3855679 DAĞITIM İlgi :04.05.2009

Detaylı

TİCARET BORSALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASINDA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET BORSALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASINDA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TİCARET BORSALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASINDA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 171411986 tarihli ve 3277 sayılı Kanunla değişik 40'ıncı maddesine istinaden hazırlanan

Detaylı

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE SEBZE Hazırlayan Dilek KOÇ 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE-SEBZE SITC NO : 057.1, 057.3, 057.4, 057.5, 057.6, 057.9 (Meyveler) 054.1,

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat BUĞDAY YEMLİK 0.72 0.7076 1,878,720.00 KG 1,329,325.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat BUĞDAY YEMLİK 0.72 0.7076 1,878,720.00 KG 1,329,325. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.64 0.6096 274,500.00 KG 167,332.90 3 ARPA YEMLİK TTS-V 0.76 0.76 0.7600 52,110.00 KG 39,603.60 1 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.66 0.6574 93,640.00 KG

Detaylı

TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L

TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L T.C EDİRNE Sayfa 1 TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L i SATIŞ ADET MiKTARI CİNS ve NEVİLERİ

Detaylı

ZİRAİ KARANTİNA NUMUNE ALMA ve ANALİZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; ihraç ve ithal

ZİRAİ KARANTİNA NUMUNE ALMA ve ANALİZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; ihraç ve ithal ZİRAİ KARANTİNA NUMUNE ALMA ve ANALİZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; ihraç ve ithal edilen, transit geçen ve yurt içinde bir yerden diğer

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.60 0.5689 811,850.00 KG 461,894.30 15 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.64 0.5993 420,820.00 KG 252,201.40 6 ARPA YEMLİK TTS- 0.53 0.53 0.5284 5,170.00

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.64 0.65 0.6472 7,670.00 KG 4,964.21 2 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.75 0.7091 83,880.00 KG 59,479.50 10 ARPA YEMLİK ı: 64,443.71 12 ARPA ı 64,443.71

Detaylı

ORGANİK TARIM İÇİN AVRUPA KÜMELERARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

ORGANİK TARIM İÇİN AVRUPA KÜMELERARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ ORGANİK TARIM İÇİN AVRUPA KÜMELERARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Organik ürün fiyat veri eksikliği Organik ürün fiyatları konusunda asimetrik bilgi Organik ürünlerin pahalı olduğu algısı

Detaylı

YÖNETMELİK. Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan:

YÖNETMELİK. Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: 30 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27096 Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Ek 1. TS/208 Barsaklar. Keçi türü hayvanların asorti bağırsakları

Ek 1. TS/208 Barsaklar. Keçi türü hayvanların asorti bağırsakları Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/2) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle Yazlık ve kışlık tahıllar, patates, pancar, patlıcangiller, kabakgiller, lahana grubu, ağaçlar, soğanlar, yeşillikler, çiçekler ve çimler, ay çiçeği, üzüm, meyve çalılıkları ve dekoratif çalılıklar, küçük

Detaylı

Yaş Sebze Meyve Sektör Raporu

Yaş Sebze Meyve Sektör Raporu TR63 Bölgesi Yaş Sebze Meyve Sektör Raporu 2015 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Hazırlayan : Ümüt DEMİR Katkıda Bulunanlar : Erdal İLBAY, Cenk ÖZBAYKAL Genel Yayın Koordinasyon : Erva Zeynep BUDAK Figen GÖKŞEN

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.89 0.8917 8,345.00 KG 7,441.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.89 0.8917 8,345.00 KG 7,441. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/05/206 T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.89 0.89 0.897 8,345.00 KG 7,44.32 ARPA YEMLİK ı: 7,44.32 ARPA ı 7,44.32 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.09 0.40 0.3840 32,830.00 KG 5,002.83

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 08.01 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi ( taze veya kuru - tulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın):

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

12.321.378,68 YEKUN ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

12.321.378,68 YEKUN ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ EDİRNE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ AY-4 (NİSAN) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (YTL) (YTL) (YTL) (YTL) ŞEKLİ Buğday Yumuşak (Ekm.)

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2015 Şube Adı: Sayfa: 2-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2015 Şube Adı: Sayfa: 2-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2015-30/0/2015 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.85 0.6829 1,19,859.00 KG 785,255.92 26 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.76 0.750 62,85.00 KG 8,51.21 1 ARPA YEMLİK ı: 1,303,23.13

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2014 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2014 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2014 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER OCAK 2013 2014 Değ. Pay(%)

Detaylı

Beyin Salatası Süt Danası Beyni Zeytinyağı, Limon Ve Maydanoz ile Havuç Tarama. Cevizli Kereviz. Çerkez Tavuğu. Midyeli Lahana Dolma.

Beyin Salatası Süt Danası Beyni Zeytinyağı, Limon Ve Maydanoz ile Havuç Tarama. Cevizli Kereviz. Çerkez Tavuğu. Midyeli Lahana Dolma. SALATALAR Todori Salata Roka, Göbek Salata, Dereotu, Maydanoz, Taze Soğan, Domates, Siyah Zeytin, Zeytinyağı, Limon Sos ile Çoban Salata Domates, Soğan, Sivri Biber, Salatalık, Maydanoz, Zeytinyağı Limon

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/05/2012 Şube Adı: MERKEZ Satış Şekli. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/05/2012 Şube Adı: MERKEZ Satış Şekli. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2012 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.40 0.60 0.248 494,720.00 KG 29,62.00 44 ARPA YEMLİK TTS 0.46 0.64 0.932 223,964.00 KG 132,862.83 13 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.0 0.61 0.784

Detaylı

ADANA TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

ADANA TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN ADANA TİCARET BORSASI BÜLTEN YILI : 2010 YILLIK BÜLTEN SAYFA : 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBAT ARPA Arpa 0,3300 0,3860 0,3723 1.661.000 Kg. 618.431,73 H.Müst. 10 Arpa 0,3750 0,3800 12.720 Kg. 4.811,40 V.Müst.

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı