ELEKTRO KARDĠO GRAFĠ (EKG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRO KARDĠO GRAFĠ (EKG)"

Transkript

1 ELEKTRO KARDĠO GRAFĠ (EKG)

2 EKG NEDĠR? Kalbin ürettiği elektriksel voltajın vücut yüzeyinden kaydedilmesi Jel, elektrodlar, ekg aleti, teknisyen, yorumcu, Ortam!!!!!

3

4 Kalbin İleti Sistemi

5 EKG KALĠBRASYONU 1 Mv = 10 mm standarttır. (1 Mv = 5 mm / 1 Mv = 20 mm) 25 mm / sn hız standarttır. (12.5 mm / sn / 50 mm / sn )

6 EKG KAĞIDI YATAY EKSEN: ZAMAN / DĠKEY EKSEN: VOLTAJ 1. ECG kağıdında 1mm lik küçük kareler mevcuttur bu nedenle dalgaların yüksekliği ve derinliği mm olarak ölçülür. 10 mm = 1.0 mvolt=10 küçük kare 2. Horizontal eksen zamanı gösterir. Her küçük kare yani 1mm için 0.04 sn, Her büyük kare=5 küçük kare için geçen süre 0.2 sn=5x0.04sn dir.

7 EKG ; nötür (toprak) ve kayıt eden elektrod arasındaki potansiyel farkı (voltaj) farkının kaydıdır. Voltaj farkı kayıt alan elektroda doğruysa + defleksiyon, uzaklaşıyorsa defleksiyon oluşur.

8 STANDART DERĠVASYONLAR D-I, D-II, D-III D-I: Sol kol + / Sağ kol D-II: Sağ kol - / Sol bck + D-III: Sol bck + / Sol kol -

9 STANDART DERĠVASYONLAR avr, avl, avf avr: Sağ kol + avl: Sol kol + avf: Sol bacak +

10 GÖĞÜS DERĠVASYONLARI ÇOCUKLARDA EK OLARAK V4R DA ÇEKĠLĠR. V4R, SAĞ VENTRĠKÜLÜ ĠYĠ GÖRÜR. V6 YERĠNE V7 TERCĠH EDĠLĠR. V7, SOL VENTRĠKÜLÜ ĠYĠ GÖRÜR

11 Leadlerin adlandırılması. Eksremite leadleri I, II, III avr, avf, avl Göğüs leadleri V1 - V6 Rhythm Strip Located on the bottom of the ECG printout. Selected to give the best relationship of the P wave to the QRS.

12 EKG deki Dalgaların tanımlanması P dalgası = atrium depolarizasyonu. QRS = ventrikül depolarizasyonu. T dalgası = ventrikül repolarizasyonu.

13 P Dalgası Elektriksel aktivasyonun atriyal myokard boyunca yayılması sonucu oluşur. Atriyal depolarizasyon SA noddan başlar ve önce sağ atrium sonra sol atrium myokardı olmak üzere tüm yönlere yayılır. En iyi DII de görülür ve avr hariç tüm ekstremite derivasyonlarında (+). V3-V6 da daima pozitiftir, V1-2 de (+) veya bifaziktir. P dalga süresi <0.08 sn, yüksekliği <3mm

14 P Dalgası Oluşumu

15 QRS Kompleksi Elektriksel uyarının ventrikül myokardı boyunca yayılması sonucu oluşur. Ventrikül depolarizasyonu 3 fazda gerçekleşir; Faz 1: İnterventriküler septum aktivasyonu Faz 2: Sağ ventrikül serbest duvar aktivasyonu Faz 3: Sol ventrikül serbest duvar aktivasyonu

16 Faz 1: İnterventriküler septum aktivasyonu

17 Faz 2: Sağ ventrikül serbest duvar aktivasyonu Faz 3: Sol ventrikül serbest duvar aktivasyonu

18 Faz 2: Sağ ventrikül serbest duvar aktivasyonu Faz 3: Sol ventrikül serbest duvar aktivasyonu

19 QRS Kompleksi Tüm derivasyonlarda QRS kompleksi süresi 3kk den yani 0.12 sn den kısa olmalıdır. Normalde göğüs derivasyonlarında en azından bir R dalgası yüksekliği >8mm olmalı ve en yüksek R dalgası <27 mm olmalıdır. Göğüs derivasyonlarında V1-V6 giderek R dalgası boyu büyür. S dalgası ise V1-V4 doğru küçülür ve en uzun V2 de izlenmelidir.

20 QRS Kompleksi Ekstremite derivasyonlarında iki önemli nokta vardır; 1. DI,DII,AVL ve AVF de q dalgası süresi 0.04 sn den kısa ve R/4 den küçük olmalıdır 2. AVL deki R dalgası 13mm den, AVF dek R dalgası 20 mm den büyük olmamalıdır.

21 T Dalgası Ventrikül repolarizasyonunu gösterir Göğüs derivasyonlarında V3-V6 da daima pozitiftir, negatif olması anormaldir. V1 de %80 pozitif, %20 ise normal olarak negatif veya düz olabilir. V2 de %95 pozitiftir. T dalgası boyu ile ilgili kesin bir kriter yoktur, V3-V6 da <R/8 ve >R2/3 olmamalıdır.

22 T Dalgası Oluşumu

23 Q-T Aralığı Q-T mesafesi hız ve cinsiyet ile farklılıklar gösterir ve genellikle sn normal olarak kabul edilir.

24 U Dalgası Ventrikül depolarizasyonu sonrası oluşan bir dalgadır En kolay V3 de gözlenir ve EKG nin normal bir kompenenti olabilir Belirgin U dalgaları; 1. Hipokalemi (<3mEq/l) 2. Hiperkalsemi 3. Digital, fenotiazin, kinidin, epinefrin tedavisi 4. Tirotoksikoz Negatif U dalgası HT, KAH, İKH veya SAK ta görülebilir.

25

26

27

28 EKG FĠZYOLOJĠSĠ SĠNOATRIYAL NOD: 0.00 sn ATRIYAL DEPOLARĠZASYON: sn P süresi : 0.08 sn ATRIYAL REPOLARIZASYON ATRIYOVENTRIKULER NOD:0.12 sn PR int : 0.16 sn VENTR. DEPOLARĠZASYON: sn QRS : sn VENTR. REPOLARĠSAZYON

29 Normal EKG

30 EKG değerlendirirken İsim, tarih, saat EKG hızı 25mm/sn P,QRS,T ilişkisi P, QRS morfolojisi Hız, Ritm (Aralıklar), Aks, Hipertrofi,Ġnfarkt bulguları

31 EKG de kalp hızı Hız her bir dakikada ki siklus veya kalp vurusudur. SA nod için normal hız /dk dır. <60 bradikardi, >100 taşikardi dir. SA nod olağan pacemakerdir, eğer SA nod yetersiz ise diğer potansiyel pacemakerlar atrial pacemaker (hız 60-80), AV nod (hız 40-60) veya ventriküler pace (hız 20-40) Belirli patolojik durumlarda ektopik pacemakerlar daha hızlı /dk olarak görülebilir. EKG den kalp hızını hesaplamanın 3 yöntemi vardır;

32 1. En Yaygın Metod Çoğunluk bu yöntemle kalp hızını hesaplar. Büyük karekalın çizgi üzerinde bir R dalgası bulunur, bir sonraki R dalgasına ulaşana kadar her bir büyük kare için "300, 150, 100, 75, 60, 50 şeklinde hesaplanır. Eğer ikinci R dalgası kalın çizgiye denk gelmemişse bulunan değer tahmini bir değer olur. Bu numara sırası akılda tutulmalıdır :300, 150, 100, 75, 60, 50

33 2. Matematiksel metod Bu metod eğer düzenli bir bardikardi varsa (örn:hız<50) ise kullanılır. Eğer iki R dalgası arasındaki mesafe en yaygın yöntemi kullanmamızı engelliyorsa bu yöntem kullanılabilir: 300/[İki R dalgası arasındaki büyük kareler]. Figür 5: İlk ve ikinci R dalgaları arasındaki büyük karelerin sayısı= /7.5 büyük kare = hız 40/dk.

34 3. Altı saniye Metodu 30 büyük kare sayılır= 6 saniye (hatırla 1 büyük kare = 0.2 sn, bu nedenle 30 büyük kare = 6 saniye). Daha sonra 6 saniye içindeki R-R aralıklarını say ve 10 ile çarp, sonuç dakikadaki kalp hızıdır. Bu yöntem özellikle AF gibi irregüler ritmlerde ortalama kalp hızını bilmek istediğimizde kullanışlıdır. Figur 6: İlk R dalgasından başlayarak 30 büyük kare say, bu 30 büyük kare arasında 8 adet R-R aralığı var. 10 ile çarp ve sonuç kalp hızı=80/dk.

35 Ritm ve Aralıklar Normal ileti yolu: SA nod --> AV nod --> HIS demeti --> Bundle Branches purkinje.

36 Aritmi ektopik fokus-pacemakerların varlığını bilmek ve kalbin normal ileti yolunu bilmekle kavranabilir. Eğer vuru orjinini atriumdan veya AV noddan (supraventriküler) alıyorsa QRS genellikle dardır (normal), çünkü normal yolun hemen üzerinden kaynaklanır. Figur 6a: QRS dar (normal).

37 Eğer vuru ventriküler orjinli ise QRS geniş ve şekli değişiktir. Çünkü ileti normal yoldan gelmez. Figure 6b: QRS geniş ve acayip.

38 Aberan ileti bu kuralın dışındadır. İleti aslında normal yolu takip eder (atria - AV node - ventricle) fakat bazı nedenlerden normal yol refraktör hal alır ve geniş QRS ler meydana gelir. Aritmilerden sorumlu yollar dört temel grupta incelenebilir:

39 Grup 1: İrregular ritmler (temel ipucu, vurularda total bir irregularite vardır, QRS hiçbir yerde kısım kısım normal, kısım kısım aritmik değildir) A) SĠNUS ARĠTMĠSĠ P dalgaları ve P-R aralıkları her yerde hemen hemen aynıdır çünkü hepsi orjinini sinus nodundan alır. Sinus hızı normal olarak bir miktar farklılıklar gösterebilir (inspirasyonda artar, ekspirasyonda azalır), fakat eğer bu hız değişikliği fazla olursa sinus aritmisi terimi kullanılır. Figur 7: Sinus aritmisi P dalgaları hemen hemen aynı

40 B) Wandering atrial pacemaker. Pacemaker farklı atriyal lokalizasyonlardan desarj olur, buradaki ipucu P dalgaları farklı şekilde ve P-R intervalleri farklıdır. P-R intervali P dalgasının başlangıcından QRS in bağlangıcına kadar ölçülür, eğer atriyal pacemaker lokalizasyonu farklı olur ise iletinin ventriküle ulaşma süresi değişeceğinden farklı P-R mesafeleri oluşur. Eğer wandering atrial pacemaker hızı >100 olursa tanımsal olarak multifokal atrial taşikardi olarak isimlendirilir. Figure 8: Multifocal atrial tachycardia.

41 C) Atrial fibrillation. P dalgası yoktur, sadece düzensiz dalgalı saç benzeri bir basaline vardır. QRS ler düzensiz aralıklıdır, bu nedenle irregüler ritm olarak isimlendirilir. Figure 9: Atrial fibrillation.

42 Grup 2: Escape (geç) vurular and premature (erken) vurular: Grup 2 aritmiler için altı çizilmesi gereken şey, bu ritmler oldukça düzenlidir-şimdi siz vurunun erken veya geç olduğunu fark etmeye ve figurlerden vurunun prematür atrial bir vurumu, prematür ventriküler bir vurumu çıkarmaya çalışacaksınız.

43 Escape (geç) vurular Olağan pacemaker yetersizdir, bu yüzden daha yavaş bir pacemaker kendi hızında devreye girer 1. Atrial escape vuru Farklı görünüşte ve geç P dalgaları izlenir. Figure 10: Atrial Escape Ritm.

44 2. Junctional escape (geç) vuru P dalgası olmayan ve eğer aberan ileti yoksa normal morfolojide QRS kompleksleri izlenir Figur 11: Tüm vuruların junctional escape vurular olduğuna dikkat edin.

45 3. Ventricular escape P dalgası olmayan, geniş ve acayip şekilli QRS kompleksleri izlenir. Figur 12: Ventricular escape vurular izlenmekte.

46 B) Premature (erken) Vurular Bir ektopik pacemaker normalde beklenen vurudan erken olarak devreye girmesi ile oluşur 1. Premature atrial contraction (PAC) "PAC", erken ve farklı biçimde P dalgaları izlenir ve QRS kompleksleri dardır. Figure 13: Premature Atrial Contraction ok ile gösterilmektedir.

47 2. Premature junctional Contractionlar (PJC) P dalgası yoktur ve Eğer aberan ileti yoksa QRS ler normaldir. Figur 14: İki tane erken ve dar QRS ok ile gösterilmektedir. Bunlar muhtemelen PJC lardır.

48 3. Premature ventricular contraction (PVC) P dalgası olmayan, geniş ve acayip şekilli QRS ler vardır. PVC lar 3 farklı şekilde de görülebilirler, 3 veya daha fazla sıralı olursa (Ventriküler taşikardi), farklı biçimlerde ise multifokal PVC, veya PVC önceki T dalgasının üzerine binmiş şekilde (R on T fenomeni) olabilir ve altta yatan bir kalp hastalığı da varsa tehlikeli olabilir.. Figur 15: Her dört vurudan biri PVC lardır, ok ile gösterilmiştir.

49 Grup 3: Hızlı ectopic ritmler Ectopic hız isimlendirilmesi: : Paroxysmal tachycardia : Flutter 350+: Fibrillation Paroksismal taşikardi, flutter veya fibrilasyon tanımları aritminin hızını tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin bu Atrial fibrilasyon (dalgalı basaline atrial hızın >350/dk olduğunu gösterir) veya ventriküler fibrilasyon (ventrikül sayılması mümkün olmayacak şekilde koordineli olmayan karmakarışık ve kontraksiyona yol açmayan titremeler gösterir) şeklinde olabilir.

50 Figur 16: Paroxysmal supraventricular tachycardia: Hızlı-acselere hızı ve dar QRS komplekslerini fark etmek gerekir.

51 Figur 17: Ventricular tachycardia: Hızlı ve geniş, değişik şekilli QRS komplekleri ile bu ritmi tanımalısınız.

52 Figur 18: Ventricular fibrillation: Düzensiz ve dalgalı baseline ile bu hayati ritmi tanımalısınız.

53 Group 4 Atrioventricular heart blocks. 1.DERECE AV BLOK PR interval > 0.2 sn (1 büyük kare), her bir P dalgasını bir QRS takip eder. P-R intervali P dalgasının başladığı nokta ile QRS in başladığı nokta arasındaki mesafe ölçülerek hesaplanır. Figur 19: P-R intervali yaklaşık olarak 0.28 sn.

54 2.DERECE AV BLOK-TĠP 1 "Wenkebach olarakta isimlendirilir. P-R intervali pogresif olarak her vuruda giderek uzar ve sonunda bir QRS cevabı oluşmaz ve daha sonra bu siklus tekrarlar. Figur 20: Kaybolmuş QRS e kadar P-R intervalinin giderek uzadığını görmelisin. Daha sonra bu siklus tekrarlar.

55 2.DERECE AV BLOK-TĠP 2 "Mobitz II olarak adlandırılır. Bu Tip 1 den daha ciddi bir ritm problemidir. P-R intervalleri sabittir, değişmez aralıklı olarak bir QRS kaybolur. 2:1,3:1,4:1 olabilir. Figur 21: Lead II de ikinci ve altıncı P dalgasından sonra QRS kaybolmuştur.

56 3.DERECE AV BLOK-TAM BLOK Atrial hız ventriküler hızdan bağımsızdır. P dalgaları ile QRS kompleksleri arasındaki ilişki ayrılmıştır. Burdaki ip ucu tüm P-R intervalleri birbirleriyle ilişkisiz-alakasızdır. P-R intervalleri sürekli olarak değişir, buna rağmen P-P ve R-R arası mesafeler değişiklik göstermez. QRS ler ventriküler orjinli oldukları için genellikle geniş ve değişik yapıdadırlar. Figur 22: P dalgaları ve QRS lerin birbirlerinden bağımsızlığını görmelisiniz.

57 Intervaller İntervaller basaline in bir kısmıdır ve biz intervalleri horizontal-yatay düzlemde saniyeler ile ölçeriz. PR, QRS ve QT intervalleri her değerlendirilen EKG de rutin olarak hesaplanmalıdır. İntervaller hesaplanırken en geniş gözüken herhangi bir leade bakılmalıdır.

58 P-R intervali P-R intervali P dalgasının başlangıcı ile QRS başlangıcı arasındaki süredir. Normalde, < 0.2 sn veya bir büyük karedir. Eğer > 0.2 sn ise birinci derece bloktur. Figur 24: Uzamış P-R aralığını fark etmelisin (0.28sn) özellikle 2.vuruda.

59 QRS intervali QRS intervali Q dalgasının başlangıcından S dalgasının bitişine kadar olan süredir ve <0.12 sn (<3 küçük kare) olamlıdır. Eğer QRS süresi >0.12 sn ise EKG yi dal blokları açısından değerlendirmelisin.

60 RBBB QRS>0.12sn ve sağ göğüs leadlerinde (V1-V2) RR (2pik) görülürse bu bize sağ dal bloğunu gösterir. RBBB (right bundle branch block).

61 LBBB Eğer QRS>0.12 sn ve sol göğüs leadlerinde (V5-V6) RR görülürse bu bize sol dal bloğunu gösterir. LBBB (left bundle branch block ). Çok önemli: LBBB lu bir EKG infarkt için güvenilmezdir.

62 Q-T İntervali QT intervali QRS başlangıcından T dalgasının sonuna kadardır ve kalp hızı ile süresi değişmekle birlikte mutlaka önceki R-R intervalinin yarısından küçük olmalıdır. Normal kalp hızları için QT<0.4sn (iki büyük kare) dir.qt uzaması Torsades de Pointes denen dirençli ventriküler taşikardiye neden olur.. Figure 27: Lead I e bakmalı ve QT intervalinin önceki R-R intervalinin yarısından uzun olduğunu görmelisin.

63 Ritm Guidelines 1. Ritm stripini değerlendir, özellikle EKG tamamen düzenli mi? Çoğunlukla regüler fakat arada birkaç ekstramı var? Yoksa tamamen düzensiz mi? 2. Her bir QRS ten önceki P dalgalarını değerlendir ve yine her bir P den sonraki QRS leri değerlendir. 3. AV blok için P-R ve R-R intervallerini ve dal blokları için QRS intervalini değerlendir. Özellikle Q-T intervalinide mutlaka değerlendir. 4. Devamında EKG paternini tanımla örneğin atrial fibrillation, PVC, PAC, escape vurular, ventricular taşikardi, paroxysmal atrial taşikardi, AV blok ve bundle branch blok.

64 Axis Aks QRS komplekslerinin depolarizasyon yönüdür (vektör). Sol ventrikül kalınlaşır, kasılır bu yüzden QRS vektörü aşağı ve soladır. (Vektörün orjini Av nod ile sol ventrikül arasında aşağı ve sola doğrudur.) Vektör hipertrofiye doğru meyil eder (kalınlaşan duvara) ve infark alanından uzaklaşır (elektriksel olarak ölü doku). Figure 28: Aks tanımlaması

65 Normal axis -30 to +90 degrees Left axis deviation -30 to -90 degrees Right axis deviation Indeterminate (extreme) axis deviation +90 to +/-180 degrees -90 to +/-180 degrees

66 Lead I ve AVF diğerlerine dikey olduğu için sen bu iki leadi kullanarak çabucak kalbin aksını tespit edebilirsin. Lead I vücutta sağdan sola doğru ilerler, sol el pozitiftir.

67 Eğer Lead I de QRS pozitifse, depolarizasyonun yönü dairenin sağ yanında pozitif olacaktır. Sen bir diagram yapmalı ve siklusun yarısını boyamalısın.

68 Lead AVF de vücudun baş kısmından aşağı doğru ilerler. Bacaklar pozitiftir.

69 Eğer QRS lead AVF de pozitifse deplarizasyonun yönü dairenin alt yarısında pozitiftir. Sen bir diagram yapmalısın ve siklusun pozitif kısmını boyamalısın.

70 Aksı bulmak için iki siklusun üst üste binen yeri önemlidir. En fazla boyanan bölge-kadran aks çizgisidir. Bu örnekte aks çizgisi normal kadrandadır, bu hastada aşağıda ve soldadır. Sen bu işlemi herhangi iki leaddede yapabilirsin, fakat Lead I ve AVF klasik bakılacak yerlerdir. Pozitif ve negatif iki lead alınacak olduğu düşünülürse 4 tane olası kombinasyon yapılabilir.

71 AKS guidelines Lead I Lead avf 1. Normal aks (0 to +90 degrees) Positive Positive 2. Sol aks deviasyonu (-30 to -90) Aynı zamanda Lead II yi değerlendirmelisin. Gerçek sol aks deviasyonu için aks lead II de aşağı olmalıdır. Eğer Lead II de QRS doğru ise aks hala normaldir (0 il -30) Positive Negative 3. Sağ aks deviasyonu (+90 to +180) Negative Positive 4. Tanımlanamaz aks (-90 to -180) Negative Negative

72 Figur 29: Normal axis. Lead I QRS +, AVF QRS +

73 Figure 30: Left axis deviation Lead I QRS +, AVF QRS -

74 Figure 31: Right axis deviation Lead I QRS -, AVF QRS +

75 Eğer aks normal kadranların dışına taşıyorsa bunun için nedenleri değerlendirmelisin!.. Sol aks deviasyonu Sağ aks deviasyonu Ayırıcı Tanı LVH, left anterior fascicular block, inferior duvar MI RVH, left posterior fascicular block, lateral duvar MI

76 Hipertrofi 1. LVH: (Left ventricular hypertrophy). V1 veya V2 deki en büyük S dalgasını mm olarak ölç ve V5 veya V6 daki en büyük R dalgasını mm olarak ölç ve topla. Eğer sonuç >35mm ise bu LVH için voltaj kriteridir. Aynı zamanda AVL deki R dalgası >12mm ise buda LVH ni gösterir. LVH de bu leadlerde asimetrik T dalga inversiyonu=strain patern görmek olasıdır. 2. RVH: (Right ventricular hypertrophy). V1 de R dalgası>s dalgası ve V1 den V6 ya giderken R dalgasının azalması izlenir. 3. Atrial hypertrophy: (leads II ve V1). Sağ atriyal hipertrofi-lead II deki en büyük P dalgası>2.5mm amplitude, V1 de başlangıc pozitif defleksiyonda artış izlenir. Sol atrial hipertrofi Lead II de çentikli geniş (>3mm) P dalgası görülür. V1 de terminal negatif defleksiyonda artış vardır.

77 Atrial hypertrophy

78 Figur 32: Sağ ventricular hipertrofi (R>S,V1; V1-V6 R-r) ve sağ atriyal genişleme (lead II ve V1)

79 Figure 33: Sol ventrikül hipertrofisi (S,V2 + R, V5 >35mm) ve sol atriyal genişleme (II ve V1).

80 Ġnfarkt Göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda EKG değerlendirmesi önemlidir.temel olarak, problemin 3 tipi vardır-iskemi, myokardı besleyen kan azalmış henüz infarkt oluşmamış,- injury, şimdiye kadar oluşan akut hasar,-infarkt ölü myokardium hücreleri. Şunu bilmek önemlidir ki belli leadler sol ventrikülün belli bölgelerini yansıtırlar, bu leadleri bilirsen olayı lokalize edebilirsin. Prognoz sol ventrikülün hangi bölgesinin etkilendiğine göre değişir (örneğin anterior duvar infarkt genellikle inferior duvar infarkttan kötüdür).

81 V1-V2 V3-V4 V5-V6 II, III, avf anteroseptal duvar anterior duvar anterolateral duvar inferior duvar I, avl lateral duvar V1-V2 posterior duvar (reciprocal)

82 Infarkt 1. Ġskemi 2. Injury 3. Infarkt Simetrik T dalga inversiyonu ile sunulur. İskemi tanısı için uygun leadler: I, II, V2 - V6. Akut hasar ST segment elevasyonu ile tanınır. (Perikardit, kardiak anevrizma gibi nedenlerinde ST elevasyonu yapabileceğini unutmamalısın) Patolojik Q Dalgası için dikkatle EKG incelemelisin. Önemli olabilmesi için bir Q dalgası en azından bir küçük kareden geniş veya QRS yüksekliğinin 1/3 ünden uzun olmalıdır. Hatırla Q dalgası olması için başlangıç defleksiyon aşağı olmal; hatta küçücük bir başlangıç yukarı defleksiyon bile aşikar bir Q dalgasını R dalgası yapar.

83 Figur 34: İskemi: Simetrik T dalga inversiyonunu Lead I, V2-V5 te fark et

84 Figur 35: Injury: ST segment elevasyonunu Lead V2-V3 te (anteroseptal-anterior) fark etmelisin.

85 Figur 36: Infarkt: Lead II,III ve AVF de (inferior duvar) Patolojik Q dalgalarını fark etmelisin.

86 Posterior duvar için, sol ventrikülün anterior ve posterior kısmının depolarizasyonlarını gösteren vektörler ters yöndedir. Bu nedenle V1 de yer alan anterior bir yapının zıttı posterior bir yapıdır. Patolojik Q dalgasının ve ST segmnet elevasyonunun yerine V1 de sen büyük R dalgası ve ST depresyonu izlersin. Figure 37: Posterior duvar infarkt. Uzun R dalgasını V1 de fark etmelisin. Posterior duvar infarkt sıklıkla inferior duvar infarktı le ilişkilidir (Q dalgası Lead II,III,AVFde).

87 Ġki ipucu: Birincisi, normalde R dalgaları V1 den V6 ya giderken büyürler. Eğer V1 den V6 ya R progresyonu yoksa bu infarkt anlamına gelir. İkincisi sol dal bloğu ile galen bir hastayı EKG ye bakıp infarkt diye değerlendirmemelisiniz. Göğüs ağrısı ve sol dal bloğu varsa öykü ve enzimlere başvurmalısınız.

88 Fasiküler Bloklar Fasiküler bloklar sol dalın anterior veya posterior kısımlarından birinin bloklarıdır. Figure 38: Dalların bölünmesi

89 Anterior fasicular blok en yaygın olandır (LAFB) Sol aks deviasyonu (-30 ile -90) ve Lead I de küçük bir Q dalgası ile Lead III de S dalgası göreceksin (Q1S3) QRS hafif uzamıştır ( sn). Figure 39: Anterior fasicular blok.

90 Posterior fasicular blok daha az yaygın (LPFB) Sağ aks deviasyonu, Lead I de S ve Lead III de Q göreceksin (S1Q3). QRS hafif uzamıştır ( sn). Figure 40: Posterior fasicular blok.

91 Bifascicular block. Bu 2 veya 3 fasikülün bloke olduğu anlamına gelir. En önemli örnek RBBB ve LAFB tur. Bunun için dikkat etmelisin, çünkü ileti için sadece soldaki bir fasikül kalmıştır ve eğer bu fasikülde aralıklı olarak bloke olursa tehlikeli mobitz Tip 2 meydana gelir! Figure 41: RBBB ve LAFB

92 Fasiküler bloklar hatırlaması biraz karışık görülebilir-kolay hatırlamak için aks devisyonları ip ucudur. Ayrımında posterior fasiküler blok sağ aks deviasyonuyla birlikte, anterior fasiküler blok sol aks deviasyonu ile birliktelik gösterir. Fasiküler bloklar tıpkı hipertrofi veya infarkt gibi aks deviasyonlarına neden olurlar. Eğer sen sağ veya sol aks deviasyonu görmüşsen ilk önce hipertrofi veya infarkt için EKG yi değerlendir, onlar yoksa geri kalan tanı fasiküler blok genelde doğrudur.

93 Ayırıcı tanıda 4 durumda V1 de R>S tir (Normalde V1 de R herzaman < S 1. RBBB 2. Sağ ventrikül hipertrofisi 3. Posterior duvar infarktüsü 4. Wolff-Parkinson-White Sendromu

94 SYSTEMATIC INTERPRETATION GUIDELINES for Electrocardiograms RATE Rate calculation Common method: Mathematical method: 300/# large boxes between R waves Six-second method: # R-R intervals x10

95 EKG ĠÇĠN SĠSTEMATĠK DEĞERLENDĠRME GUĠDELĠNES RĠTM 1. Ritm stripini değerlendir, özellikle EKG tamamen düzenli mi? Çoğunlukla regüler fakat arada birkaç ekstramı var? Yoksa tamamen düzensiz mi? 2. Her bir QRS ten önceki P dalgalarını değerlendir ve yine her bir P den sonraki QRS leri değerlendir. 3. AV blok için P-R ve R-R intervallerini ve dal blokları için QRS intervalini değerlendir. Özellikle Q-T intervalinide mutlaka değerlendir. 4. Devamında EKG paternini tanımla örneğin atrial fibrillation, PVC, PAC, escape vurular, ventricular taşikardi, paroxysmal atrial taşikardi, AV blok ve bundle branch blok.

96 AKS 1. Normal aks (0 to +90 degrees) 2. Sol aks deviasyonu (-30 to -90) Aynı zamanda Lead II yi değerlendirmelisin. Gerçek sol aks deviasyonu için aks lead II de aşağı olmalıdır. Eğer Lead II de QRS doğru ise aks hala normaldir (0 il -30) 3. Sağ aks deviasyonu (+90 to +180) 4. Tanımlanamaz aks (-90 to -180) Lead I Positive Positive Negative Negative Lead avf Positive Negative Positive Negative Sol aks deviasyon ayırıcı tanısı: LVH, LAFB, inferior MI. Sağ aks deviasyonayırıcı tanısı: RVH, LPFB, lateral MI.

97 HĠPERTROFĠ 1. LVH: (Left ventricular hypertrophy). V1 veya V2 deki en büyük S dalgasını mm olarak ölç ve V5 veya V6 daki en büyük R dalgasını mm olarak ölç ve topla. Eğer sonuç >35mm ise bu LVH için voltaj kriteridir. Aynı zamanda AVL deki R dalgası >12mm ise buda LVH ni gösterir. LVH de bu leadlerde asimetrik T dalga inversiyonu=strain patern görmek olasıdır. 2. RVH: (Right ventricular hypertrophy). V1 de R dalgası>s dalgası ve V1 den V6 ya giderken R dalgasının azalması izlenir. 3. Atrial hypertrophy: (leads II ve V1). Sağ atriyal hipertrofi-lead II deki en büyük P dalgası>2.5mm amplitude, V1 de başlangıc pozitif defleksiyonda artış izlenir. Sol atrial hipertrofi Lead II de çentikli geniş (>3mm) P dalgası görülür. V1 de terminal negatif defleksiyonda artış vardır.

98 INFARKT 1. Ġskemi 2. Injury 3. Infarkt Simetrik T dalga inversiyonu ile sunulur. İskemi tanısı için uygun leadler: I, II, V2 - V6. Akut hasar ST segment elevasyonu ile tanınır. (Perikardit, kardiak anevrizma gibi nedenlerinde ST elevasyonu yapabileceğini unutmamalısın) Patolojik Q Dalgası için dikkatle EKG incelemelisin. Önemli olabilmesi için bir Q dalgası en azından bir küçük kareden geniş veya QRS yüksekliğinin 1/3 ünden uzun olmalıdır. Hatırla Q dalgası olması için başlangıç defleksiyon aşağı olmal; hatta küçücük bir başlangıç yukarı defleksiyon bile aşikar bir Q dalgasını R dalgası yapar. V1-V2 anteroseptal wall II, III, avf inferior wall V3-V4 anterior wall I, avl lateral wall V5-V6 anterolateral wall V1-V2 posterior wall (reciprocal)

99 Sinus Ritmleri NSR Sinus bradikardisi Sinus taşikardisi Sinus aritmisi Sinus arresti Sinus bloğu

100 NORMAL SİNÜS RİTMİ P dalgası olmalı P-R mesafesi sn arasında olmalı QRS ler 0.10 sn den geniş olmamalı Her P ye QRS olmalı Hızı arasında olmalı

101 NORMAL SİNÜS RİTMİ

102 SİNÜZAL DİSRİTMİLER SİNÜS ARİTMİSİ SİNÜS TAŞİKARDİSİ SİNÜS BRADİKARDİSİ SA BLOK SİNÜS ARRESTİ

103 SİNÜS ARİTMİSİ Ritm: düzensiz yada solunumla kademeli olarak düzenlidir.

104 SİNÜS TAŞİKARDİSİ Ritm düzenli hız 100 üzerindedir.

105 SİNÜS BRADİKARDİSİ Ritm düzenli hız 60 altındadır.

106 SİNÜS ARRESTİ P-P mesafesi bozulur. Pause R-R 2x ise Sinüzal duraklama Pause R-R 2x> ise Sinüs arresti denir.

107 ATRİAL DİSRİTMİLER PREMATÜRE ATRİAL KOMPLEKS(PAC) ATRİAL TAŞİKARDİ PROKSİSMAL ATRİAL TAŞİKARDİ(PAT) ATRİAL FLUTTER ATRİAL FİBRİLASYON

108 ATRİAL TAŞİKARDİ Ritm : düzenlidir Hız : >100/dk P dalgaları anormal şekilli yada QRS içinde olduğundan görünmez.

109 PROKSİSMAL ATRİAL TAŞİKARDİ(PAT) Ritm : düzenli Hız : dakikada P dalgası : görünmez

110 ATRİAL FLUTTER Ritm : düzenli Hız : Atrial hız dakikada P dalgası : yok yerine flutter dalgaları var P-R Mesafesi : ölçülemez.

111 ATRİAL FİBRİLASYON Ritm : düzensiz Hız : ölçülemez P dalgası : yok yerine fibrin dalgaları var.

112 VENTRİKÜLER RİTİMLER PREMATÜRE VENTRİKÜLER KOMPLEX(PVC) VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ VENTRİKÜLER FİBRİLASYON İDEOVENTRİKÜLER RİTM AKSELERE İDEOVENTRİKÜLER RİTM NEA

113 PREMATÜRE VENTRİKÜLER KOMPLEX(PVC) Ritm : pvc de pausedan dolayı düzensiz Hız : değişkendir P dalgası : pvc atımlarında yoktur QRS : geniştir.

114 BİGEMİNİ PVC

115 TRİGEMİNİ PVC

116 VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ Ritm : düzenli Hız : dakikada P dalgası : görünmez QRS : geniş

117

118 TORSADES POİNTES(VT)

119

120 VENTRİKÜLER FİBRİLASYON Ritm : düzensiz Hız : ölçülemez İrregüler dalga defleksiyonları ile karakterizedir.

121

122 İDEOVENTRİKÜLER RİTM Ritm : düzenli Hız : dakikada P dalgası : yok QRS : geniş

123 PACE RİTMİ

124 NON-ELEKTRİKSEL AKTİVİTE Etkin kontraksiyon olmaksızın elektriksel aktivitenin devam etmesidir. CPR endikasyonu vardır.

125 AV BLOKLAR BİRİNCİ DERECE AV BLOK Tip I İKİNCİ DERECE AV BLOK Tip 2 İKİNCİ DERECE AV BLOK ÜÇÜNCÜ DERECE AV BLOK

126 BİRİNCİ DERECE AV BLOK Ritm : düzenli Hız : normal P-R mesafesi : sn uzundur.

127 Tip I İKİNCİ DERECE AV BLOK (Wenckebach) Ritm : düzensizdir P-R mesafesi : gittikçe uzar ve bir P ye QRS çıkmaz.

128 Tip 2 İKİNCİ DERECE AV BLOK Ritmik olarak P ler QRS leri iletmez (2:1,3:1) QRS : vakaların %80 inde geniştir. QRS ler 0.10 sn geniş ise tam bloğa çevirebilir.

129 ÜÇÜNCÜ DERECE AV BLOK Çok tehlikelidir. Atriyumlarla ventriküllerin hiçbir bağlantısı yoktur. P-R mesafesi : düzensizdir P-P ve R-R aralıkları sabittir. P dalgası : QRS ten önce veya içine gömülmüş olabilir

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

EKG Ritim Bozuklukları

EKG Ritim Bozuklukları EKG Ritim Bozuklukları 1 Ritim Bozuklukları DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır Disritmi nedenleri; Miyokardiyal hasar,

Detaylı

Normal EKG Normal EKG Nasıl Olmalıdır? Kalp Hızı: 60 100/dakika Ritim düzenli olmalıdır P dalgası: aynı derivasyonda yer alan tüm p dalgalarının morfolojisi aynı olmalıdır Her p dalgasından önce bir

Detaylı

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@gmail.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak

Detaylı

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder Temel EKG Prof. Dr. M. Remzi Önder VII.Ege Dahili TK, 4 Nisan 2008 EKG (Elektrokardigram) kalbin sadece elektriksel işlevlerini gösterir. Kasılma gücü hakkında bilgi vermez. Kalp yetersizliği tanısında

Detaylı

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 EKG nedir?? Kalp nasıl çalışır?? Kalbin elektriksel aktivitesinin kayıt edilmesi EKG kağıdının üzerinde 1X1 mm lik küçük ve 5X5

Detaylı

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 1 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum Tarihte EKG Wilhelm Einthoven 1903 ilk elektriksel akt. Kaydı 1908 de sistemi tamamlıyor. İlk MI tanımı 1909.. 1930larda standart derivasyon

Detaylı

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD EKG Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunu Planı EKG tanımı ve normal EKG EKG nasıl incelenir EKG örnekleri Anestezi ve EKG Sonuç 2 Elektrokardiyogram (EKG) nedir?

Detaylı

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli EKG Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca sağlanır İleti sistemindeki pacemaker hücrelerinin

Detaylı

Kalbin İleti Sistemi

Kalbin İleti Sistemi Kalbin İleti Sistemi 2 Kalbin İleti Sistemi Sinoatriyal Nod Atriyoventriküler Nod 3 Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca

Detaylı

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD ELEKTROKARDİYOGRAFİ Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD 1895-William Einthoven SUNUM AKIŞI Kalbin uyarı iletim sistemi Elektrokardiyografi tanımı Normal elektrokardiyogram Elektrokardiyogram

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği İLETİ SİSTEMİ EKG DERİVASYONLARI 2 tip EKG derivasyonu vardır Ekstremite derivayonları (DI, DII,

Detaylı

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi Hedefler Elektrokardiyografi Prof. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kardiyak ileti yollarının tanınması Temel EKG dalga formlarının tanınması Normal EKG nin öğrenilmesi

Detaylı

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği Acil Serviste EKG Dr. Fatma SARI DOĞAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği TANIM: Standart 12-lead EKG, vücut yüzeyine konulan elektrodlardan kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir.

Detaylı

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD Bu derste neler yapılacak? Konuşmayan istemiyoruz (İnteraktif ) Aklınıza geldiği an sorun Toplam 45

Detaylı

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Kardiyak aritmiler birçok farklı belirti ile kendini gösterebilir: Çarpıntı Göğüs ağrısı Nefes darlığı Baş dönmesi Göz kararması Konfüzyon Senkop Kollaps (Kardiyak arest) Bir aritminin

Detaylı

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok Elektrokardiyogram Kalpte depolarizasyon dalgasının ilerlemesi ekstrasellüler sıvıda elektriksel akımlar oluşturur. Bu elektriksel potansiyel değişimlerinin vücut yüzeyine

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I KALP HIZININ DEĞERLENDİRİLMESİ İYD I DERS NOTU 02 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. KALP HIZININ HESAPLANMASI...

Detaylı

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER Dr Evren Semizel Ekg dili EKG kalpteki elektriksel potansiyel değişikliklerini kaydetmeye dayanan bir yöntemdir. Elektrodların konumuna göre EKG derivasyonları

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. 1887 Waller, ilk insan EKG si Elektrokardiyogram nedir? EKG Kalp atımları sırasında oluģan

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ERKEN VURULAR İYD I DERS NOTU 03 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i ERKEN (PREMATÜRE) VURULAR... 1 1.1 Atriyal

Detaylı

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr Başkent ş Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elektro Kardio Grafi Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr 23.11.2004 Elektrokardiogram (EKG): Kalbin Elektriksel Aktivitesi Elektro[elektrik]kardio[kalp]gram[yazdırma]

Detaylı

Pediatrik Disritmiler

Pediatrik Disritmiler Pediatrik Disritmiler Sistemik yaklaşım Ritm regular? Hız Hızlı yada yavaş? P dalgaları varmı? Intervaller PR & QRS Regular (düzenli) Hız: 60 100 / dk P Dalgası: Normal ve yukarıya doğru; bütün P morfolojileri

Detaylı

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU EKG KURSU KİTAPÇIĞI Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU Giriş Kalp-damar hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuar yöntemlerinin başında EKG gelir. İnvazif olmaması, kolay uygulanması,

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 2 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum BU BÖLÜMDE 1. Aritmi ve disritmiler, ölümcül ritmler 2. Uyarı iletimindeki bozukluklar Bloklar, preeksitasyon sendromları 3. ST segment ve

Detaylı

Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler. Fibröz iskelet. Ventriküler

Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler. Fibröz iskelet. Ventriküler Doç. Dr. Murat AYAN Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler Fibröz iskelet Ventriküler 2 Supraventricular Ventricular Atrial origin 1-Atrial fibrillation 2-Atrial flutter 3-Atrial tachycardia Ectopic

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KALBİN FONKSİYONU KALBİN FONKSİYONU - Kalp vücuda kan pompalamak için 4 odaya sahiptir. 2 üst küçük odalara atrium ve altta yer alan daha büyük odalara da

Detaylı

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji 22 y tıp öğrencisi. Batıcı göğüs ağrıları tanımlıyor. Şikayetinin olduğu andaki EKG ye göre yanınız nedir? 1) Stabil angina 2) Nonkardiyak ağrı 3)

Detaylı

Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011

Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011 Elektrokardiografi EKG prm.çağlar uz Kars 2011 Sinoatrial düğüm AV düğüm His hüzmesi Dal hüzmesi Purkinje lifler Sinoatriyal Düğüm 60-100/dk atım. Atriyoventriküler Kavşak 40-60/dk atım. His Demeti (Dalları)

Detaylı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLER Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLERİN SINIFLANDIRILMASI Sinüs Düğümü İle İlgili Atrioventriküler Düğüm İle İlgili Dal Blokları Sinus Düğümü

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER Dr. Cenker EKEN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Değişmiş otomasite Anormal otomasite Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Aksiyon

Detaylı

BRADİARİTMİLER. Dr. Süveyda AKSAKALLI

BRADİARİTMİLER. Dr. Süveyda AKSAKALLI BRADİARİTMİLER Dr. Süveyda AKSAKALLI KALBİN İLETİ SİSTEMİ Sinoatrial Node Atrioventriküler Node His demeti Sol dal Sağ dal Purkinje lifleri GENEL BİR BAKIŞ Uyarı sinüs kaynaklı Hız 60-100 atım/dk arası

Detaylı

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN 1) PSEUDO PEA Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD 2) GENİŞ QRS TAŞİKARDİLERDE VT-SVT AYRIMI=YENİ ALGORİTMA 3) VAKA SUNUMLARI Asistoli Ölümcül ritimler Nabızsız

Detaylı

Elektrofizyoloji Laboratuvarında İndüklenen Dar ve Geniş QRS Kompleks Taşikardili Hasta: Tanınız nedir?

Elektrofizyoloji Laboratuvarında İndüklenen Dar ve Geniş QRS Kompleks Taşikardili Hasta: Tanınız nedir? Elektrofizyoloji Laboratuvarında İndüklenen Dar ve Geniş QRS Kompleks Taşikardili Hasta: Tanınız nedir? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Hasan KUTSİ KABUL*, Dr. İbrahim BAŞARICI** *GATA Kardiyoloji Anabilim Dalı,

Detaylı

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler Dr. Cenker EKEN Patofizyoloji Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Dar Kompleks Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Otomatisite Taşikardileri Artmış otomatisiteye bağlıdır.

Detaylı

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Miyokard İnfarktüsünde nde EKG İpuçları Amaçlar Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek Ayırıcı tanıları yapmak Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil

Detaylı

KARDİYAK ARİTMİLER. Uzm. Dr. İhsan ALUR

KARDİYAK ARİTMİLER. Uzm. Dr. İhsan ALUR KARDİYAK ARİTMİLER Uzm. Dr. İhsan ALUR TANIM: Kelime anlamı ritmin olmamasıdır, ancak sinüs ritminden sapma anlamında kullanılmaktadır. Normal veya anormal uyarı oluşumu,anormal uyarı iletimi veya her

Detaylı

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman EKG KÖŞESİ Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman Güzelbahçe sok. No:20, 34365 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: 0212 311 36 06

Detaylı

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram SB Çanakkale

Detaylı

Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları. John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir

Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları. John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir EKG de erken repolarizasyon Erken repolarizasyonu nasıl gözüküyor? c Kırmızı oklar: anterior derivasyonlarda yukarıya bakan

Detaylı

Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon

Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon (olgu temelli) Dr. Basri Amasyalı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Aksesuar Yol Lokalizasyonları Para-Hisian aksesuar yollar: Aksesuar yolun atrial ve ventriküler

Detaylı

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Hasta Stabil mi? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE

Detaylı

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@yahoo.com AMAÇ EKG nin fizyolojisi ve EKG yorumlamada

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER. Sunum Planı. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi

TAŞİDİSRİTMİLER. Sunum Planı. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi Sunum Planı TAŞİDİSRİTMİLER Kardiyak ileti fizyolojisi ve aksiyon potansiyeli Disritmilere yaklaşım Disritmilerin tanınması Dr. Taylan KILIÇ AÜTFH Acil Tıp A.B.D. 26.10.2010 1 Disritmilerin tedavisi 2

Detaylı

Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi

Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu 17-18 Şubat 2017; İstanbul Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi Dr. Ahmet Kaya Bilge İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı # deaths/year

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

ARİTMİ EKG SİNİ TANIMA

ARİTMİ EKG SİNİ TANIMA ARİTMİ EKG SİNİ TANIMA Dr. Mustafa KARACA İKÇÜ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ ARİTMİ Öğrenim amacı Aritmi anatomisi Aritmi nasıl oluşur Anormal Ekg yi tanıma ARİTMİ Tartışılmayacak konular Tedavi İleti yolları Pacemaker

Detaylı

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m EKG de İpuçları ve Atladıklarımız John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir Yaşlı erkek, yeni sol dal bloğu YB dayken göğüs ağrısı tekrar

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

Sunumu Hazırlayan TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi. Uzm. Dr.

Sunumu Hazırlayan TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi. Uzm. Dr. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD İzmir Son Güncellenme Tarihi:

Detaylı

Sağ ve Sol Dal Bloğu Morfolojisi Gösteren Geniş QRS Kompleksli Taşikardi Olgusu

Sağ ve Sol Dal Bloğu Morfolojisi Gösteren Geniş QRS Kompleksli Taşikardi Olgusu Sağ ve Sol Dal Bloğu Morfolojisi Gösteren Geniş QRS Kompleksli Taşikardi Olgusu Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Hasan Kutsi KABUL*, Dr. Barış BUĞAN**, Dr. Basri AMASYALI*, Dr. Mevlüt KOÇ*** *Gata Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Kardiyovasküler sistem regülasyonu Lokal Refleks Santral regülasyon Otonom sinir sistemi Sempatik Parasempatik Kalp:

Detaylı

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Doç. Dr. İbrahim AKPINAR BEÜ Kardiyoloji A.D.

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Doç. Dr. İbrahim AKPINAR BEÜ Kardiyoloji A.D. ELEKTROKARDİYOGRAFİ Doç. Dr. İbrahim AKPINAR BEÜ Kardiyoloji A.D. EKG YARDIMIYLA BİLGİ EDİNİLEN DURUMLAR Ritim ve iletim bozuklukları Miyokardın kanlanması Kalp adelesinin hipertrofisi Perikard hastalıkları

Detaylı

ACİL SERVİSTE BRADİARİTMİLER ve TAŞİARİTMİLER. Doç. Dr. M. Necati DAĞLI F.Ü.T.F. Kardiyoloji A. D.

ACİL SERVİSTE BRADİARİTMİLER ve TAŞİARİTMİLER. Doç. Dr. M. Necati DAĞLI F.Ü.T.F. Kardiyoloji A. D. ACİL SERVİSTE BRADİARİTMİLER ve TAŞİARİTMİLER Doç. Dr. M. Necati DAĞLI F.Ü.T.F. Kardiyoloji A. D. Tanım Kalbin elektriksel sisteminin her türlü bozukluğuna aritmi denir Kalbin çalışma döngüsü içinde uyarı

Detaylı

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 KARDİYAK ARİTMİLER Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 Sunum özeti 1-Kalbin ileti sistemine genel bakış. 2-Temel EKG yorumlanması 3-Aritmiler 4-Ve aritmilere genel yaklaşım 5-Önemli

Detaylı

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Kardiyovasküler sistem regülasyonu Lokal Refleks Santral regülasyon Otonom sinir sistemi Sempatik Parasempatik Kalp:

Detaylı

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.)

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.) Bradiaritmi Tedavisi -Pacemaker -Atropin: semptomatik bradikardide sınıf IIa 0.5 mg. ve 3-5 dk. arayla toplam 3 mg. 0.5 mg altında bradikardi yapabilir.perfüzyonu bozuk hastada pace beklenmeden yapılması

Detaylı

MEDİKAL FİZİK. Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER

MEDİKAL FİZİK. Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER MEDİKAL FİZİK Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER Polarizasyon. Elektrokardiyografinin dayanağı olan aksiyon akımları, klasik zar kuramıyla açıklanmaktadır. Dinlenti halindeki hücre zarının

Detaylı

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ DEFİBRİLASYON Myokardiyuma çok kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda elektrik akımı vermektir. Amaç; VF/nabızsız VT durumlarını normal sinüs ritmine çevirmektir. Defibrilasyon

Detaylı

Disritmiler. Taşiaritmilerin klasifikasyonu. Geniş QRS kompleks taşikardiler. Dar QRS kompleks taşiaritmiler. Genel değerlendirme.

Disritmiler. Taşiaritmilerin klasifikasyonu. Geniş QRS kompleks taşikardiler. Dar QRS kompleks taşiaritmiler. Genel değerlendirme. Taşiaritmilerin klasifikasyonu Disritmiler Temelde iki başlık altında toplanır Dar QRS kompleks taşiaritmiler (supraventriküler) Geniş QRS kompleks taşiaritmiler Dr. Soner IŞIK AÜTF ACİL TIP AD 20-10-2009

Detaylı

PEDİATRİK DİSRİTMİLER

PEDİATRİK DİSRİTMİLER PEDİATRİK DİSRİTMİLER 1 Çocuklarda disritminin (=aritmi) klinik önemi ve sıklığı yetişkinlere göre farklıdır, nispeten daha az sıklıkta görülür. Normal kalp hızı yaşla değişir. Yetişkinde kullanılan bradikardi

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ D R. S E V G İ S A R Z E P Ç AT L A K S İ VA S N U M U N E H A S TA N E S İ S İ VA S - 2017 o Elektrokardiyografi(EKG), akut koroner sendrom(aks) ların ve bazı diğer kardiyak

Detaylı

Sunumu Hazırlayan BRADİKARDİKHASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Olgu 3. Kaynaklar 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan BRADİKARDİKHASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Olgu 3. Kaynaklar 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİKHASTAYA YAKLAŞIM Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER Acil Tıp Uzmanı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 723H00048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 723H00048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 723H00048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır.

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır. Ritim bozuklukları EKG ile tanınır. EKG miyokardın uyarılması ve yeniden toparlanması dönemindeki kayıtlarından elde edilir ve kalbin elektriksel aktivitesi hakkında bilgi verir. Kalbin elektriksel uyarımı,

Detaylı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı Đçerik Senkop ve kardiyak pacing Dr.Mustafa Keşaplı Antalya EAH Acil Tıp Kliniği Mayıs 2011 Tanım Sınıflama Kardiak senkop Pace endikasyonları Pacing 2 Tavsiye sınıfları Kanıt düzeyleri 3 4 senkop Tanım

Detaylı

Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN.

Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN. Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN. Arousal,uykunun EEG frekansındaki ani değişim ile yüzeyselleşmesidir. Aurosalın Kuralları KURAL 1 EEG frekans değişikliğinin arousal olarak skorlanması

Detaylı

Bilinmesi gereken EKG değişiklikleri. Dr. Sinan GENÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Bilinmesi gereken EKG değişiklikleri. Dr. Sinan GENÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bilinmesi gereken EKG değişiklikleri Dr. Sinan GENÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sağ ventrikül STEMI İnferiyor MI ; II, III ve avf de ST Yüksekliği Sağ ventrikül MI (1/3 vakada

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: Aerobik egzersiz, EKG, kalp SUMMARY ECG CHANGES ON MIDDLE AGED SEDANTERY FEMALES AT THE END OF EİGHT-WEEK AEROBİC EXERCİSE

ANAHTAR KELİMELER: Aerobik egzersiz, EKG, kalp SUMMARY ECG CHANGES ON MIDDLE AGED SEDANTERY FEMALES AT THE END OF EİGHT-WEEK AEROBİC EXERCİSE 1 ORTA YAŞ SEDANTER BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZLE MEYDANA GELEN EKG DEĞİŞİKLİKLERİ F. Filiz ÇOLAKOĞLU * ÖZET Serkan HAZAR ** Sekiz haftalık aerobik nitelikteki egzersizin orta yaşlı sedanter

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ELEKTROKARDİYOGRAFİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İYD I DERS NOTU 01 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GİRİŞ...

Detaylı

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER DİSRİTMİLER Plan Genel bilgiler Spesifik hastalıklar Dr. Şerife ÖZDİNÇ Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp AD Acilde sık Giriş Baş dönmesi, çarpıntı, senkop ani ölüm İskemik kalp hastalıkları, ileti sistemi

Detaylı

EKG DE YENİ İSKEMİ BULGULARI. Yard.Doç.Dr.Bedia Gülen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Acil Tıp A.D

EKG DE YENİ İSKEMİ BULGULARI. Yard.Doç.Dr.Bedia Gülen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Acil Tıp A.D EKG DE YENİ İSKEMİ BULGULARI Yard.Doç.Dr.Bedia Gülen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Acil Tıp A.D. 22.05.2016 GİRİŞ EKG akut koroner sendromun tanısında en önemli ilk adım Bedel-etkin bir kullanım aracı Acil

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Sema Baykara*, Mücahit Yılmaz**, Murat Baykara*** *Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği **Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü DOLAŞIM SİSTEMİ Dr. Güvenç Görgülü Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru

Detaylı

2015 Güz Dönemi. Prof.Dr. M.Sıddık ÜLGEN www.drmsulgen.com

2015 Güz Dönemi. Prof.Dr. M.Sıddık ÜLGEN www.drmsulgen.com 2015 Güz Dönemi Prof.Dr. M.Sıddık ÜLGEN www.drmsulgen.com KALP KASI ÖZELLIKLERI Uyarı çıkarabilme (otomatisite) Uyarılabilme (exitabilite) Kontraksiyon yapma Ritmik çalışma Refrakterlik Mutlak RP(QRS)

Detaylı

Gebe Kadında Dar QRS Kompleksli Tașikardi: Tanınız Nedir?

Gebe Kadında Dar QRS Kompleksli Tașikardi: Tanınız Nedir? Gebe Kadında Dar QRS Kompleksli Tașikardi: Tanınız Nedir? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Ayhan KILIÇ**, Dr. Fuat GÜNDOĞDU*** *GATA Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye **GATA Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı,

Detaylı

Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar)

Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar) Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar) Dr. Hikmet YILMAZ XVII. Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasyon Kursu Uyku Tıbbı Teknisyenliği Sertifikasyon Kursu 26 Şubat-2 Mart 2014 Spice Otel, Belek, Antalya

Detaylı

DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ

DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ HEDEF Kalbin elektropatofizyolojisini hatırlamak Disritmileri tanımak Yaşamı tehdit edenlere müdahale edebilmek Antiaritmik ajanları

Detaylı

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik enerjisi uygulanmasına

Detaylı

3. MATERYAL VE METOD

3. MATERYAL VE METOD 1 TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN GÜREŞÇİLERDE ATRİOVENTRİKÜLER İLETİM ANORMALLİĞİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE BU ANORMALLİĞİN ATRİYUM HİPERTROFİSİYLE İLİŞKİSİ *Arş.Gör. Serkan HAZAR ** Yrd.Doç. Dr. Haluk KOÇ

Detaylı

Medikal Tedaviye Dirençli ve Önceki Ablasyon Girişimi Başarısız Olan Sık Ventriküler Erken Vurulu Hasta: Tanınız nedir?

Medikal Tedaviye Dirençli ve Önceki Ablasyon Girişimi Başarısız Olan Sık Ventriküler Erken Vurulu Hasta: Tanınız nedir? Medikal Tedaviye Dirençli ve Önceki Ablasyon Girişimi Başarısız Olan Sık Ventriküler Erken Vurulu Hasta: Tanınız nedir? Dr. Sedat KÖSE*, Dr. Hasan Kutsi KABUL*, Dr. İbrahim BAŞARICI** *GATA Kardiyoloji

Detaylı

GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ELEKTROKARDİYOGRAFİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İYD I DERS NOTU 01 2015 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GİRİŞ... 1 2. ELEKTROKARDİYOGRAFİ

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN KALPTE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Selma KARACAN Serkan HAZAR ÖZET

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN KALPTE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Selma KARACAN Serkan HAZAR ÖZET 1 MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN KALPTE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Selma KARACAN Serkan HAZAR ÖZET Sekiz haftalık aerobik antrenman programının hormon tedavisi görmeyen

Detaylı

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu)

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) Hasan Ali KİRAZ, Serpil EKİN, Dilek ÖMÜR, Emine COŞAR*, Volkan HANCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji

Detaylı

4-ARİTMİ TANIMLANMASI, MEKANİZMALARI VE SINIFLANDIRILMASI

4-ARİTMİ TANIMLANMASI, MEKANİZMALARI VE SINIFLANDIRILMASI ARİTMİLER ÖĞRENİM HEDEFLERİ : 1- KALBİN UYARI, RİTM VE İLETİM SİSTEMİ 2- NORMAL EKG DALGALARI 3-NORMAL SİNÜS RİTMİ ÖZELLİKLERİ 4-ARİTMİ TANIMLANMASI, MEKANİZMALARI VE SINIFLANDIRILMASI 2 KAYNAKLAR: 1-

Detaylı