Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖR ARAŞTIRMALARI BİLGİSAYAR YAZILIM SEKTÖRÜ GENEL İNCELEME RAPORU SA MEHMET HARMANCI K.UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2002 ANKARA Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında basılmıştır.

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No. GİRİŞ BİLİŞİM SEKTÖRÜ Bilgi Üretimi Beşeri Sermaye İçerilmiş Bilgi Devlet Teşvikleri Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Devlet Teşviklerinin Alt Yapısı ve Destek Kuruluşlar BİLİŞİM SEKTÖRÜ ARZ DURUMU Elektronik Sanayi Sektörü Bileşenler Alt Sektörü Tüketici Elektroniği Alt Sektörü Profesyonel ve Endüstriyel Cihazlar Alt Sektörü Askeri Elektronik Cihazlar Alt Sektörü Telekomünikasyon Cihazları Alt Sektörü Bilgisayar Cihazları Alt Sektörü YAZILIM SEKTÖRÜ Sektörün Tanımı Hizmet ve Destek Programları Kontroller Bankacılıkta Yazılım Uygulaması Türkiye de Yazılım Sektörü Arz Durumu İnternet ve Elektronik Ticaret Ticaret Noktaları Türkiye de İnternet İnternet Alt Yapısı Yatırım Teşvik Belgeleri Yazılım Sektörümün Geleceği TALEP Talebi Belirleyen Etmenler DIŞ TİCARET Elektronik Sanayi Dış Ticareti İhracat İthalat Bilgisayar Cihazları Dış Ticareti GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Ek-1. Bilgisayar Alt Sektöründe Yazılım Alanında Faaliyet Gösteren Belli Başlı Firmalar. 97 Ek-2. Türkiye de Elektrik Elektronik Sektöründe Faaliyet Gösteren Belli Başlı Firmalar. 98 KAYNAKÇA i

3 GİRİŞ Günümüzde teknolojide ve iletişim ağlarında meydana gelen ilerlemelerle birlikte yaşanmaya başlanan Bilgi Çağı nın, önümüzdeki yüzyıl boyunca tüm dünyada yaygınlaşarak gelişmesi beklenmektedir. Bilgi teknolojileri ve iletişim ağlarındaki bu gelişmeler; internet bağlantılarını doğurmuş, bilgi iletişim ve bilgi işlemin günlük hayatımıza yansıtılmasıyla küresel bilgi akışı sağlanmış ve bilgi evrensel bir kimliğe dönüşmüştür. Dünya ülkelerinin bir çoğunda günlük yaşamın her alanında bilgisayar kullanımının çağın gereği olduğu bilincinin yerleşmesi, diğer taraftan sayısal biçime dönüştürülmüş yazılı metin, ses, video görüntüleri ile interaktif bağlantıların sağladığı kolaylıkların fark edilmesi elektronik işlemlere stratejik bir önem kazandırmıştır. Bu kapsamda bilgisayar yazılım sektörünün öncelikle incelenmesi gerekmektedir. Yazılım sektörünün çağdaş gelişmeler ışığında yeterli olarak anlaşılabilmesi için bilişim alanından, elektrik-elektronik sektörlerindeki gelişmelere kadar geniş kapsamlı bir çalışma yapılması gerekli olmuştur. Bu çalışma, bilişim sektöründe yapılacak incelemeler için bir taban oluşturacaktır.

4 1. BİLİŞİM SEKTÖRÜ Yirminci yüzyılın son on yılına damgasını vuran en önemli iki gelişme, ekonomide küreselleşme ile bilgi teknolojilerindeki gelişme ve yaygınlaşmadır. Yirmi birinci yüzyılın başları ise ağırlıklı olarak küçük birimlerde ve intranet lerde yaşam bulan iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri, iş dünyasına ve ulusal/uluslararası ticarete yansıtan elektronik ticaretin ve güvenliğin taşınmasına tanık olmaktadır. İçinde yaşadığımız Bilgi Çağında doğru, güncel ve zamanında erişilebilen bilgiler, karar alma süreçlerinde büyük önem taşımaktadır. Günümüzde bilgi, kalkınma ve milli gelirin artışı için enerji kadar değerli bir kaynak durumuna gelmiştir. Bilişim ürünü, bir çözümün raftan sağlanan donanım, malzeme ve yazılımlarından oluşan parçalardır. Ürün alıcıya özel olarak üretilmemiştir; alıcının değerlendireceği ve karar vereceği ölçütleri içermektedir. Bilişim hizmetleri ise çözüm beklenen bir amaca hizmet etmesi için gerekli olan ve özellikle bu çözüm için başlatılan insan gücüne dayalı çalışmalardır. Hizmet alıcıya özel olarak sağlanır; alıcının değerlendirmesi ancak hizmet verme-alma süreci başladıktan sonra olanaklıdır. Bilgi teknolojilerinin (bilgi ve iletişim teknolojileri) en çarpıcı özelliği, teknolojik yeteneklerin sürekli artması ve maliyetlerin de sürekli düşmesidir. Bu ilişkiyi belirten üç kural vardır. 1. Moore Kuralı: Bir mikroçipin fiyatı artmadığı halde, işlem hızı her 18 ayda ikiye katlanmaktadır. 2. Gilder Kuralı: İletişim sistemlerinin birim fiyatları değişmediği halde, toplam bant genişliği (bilgi iletişim kapasitesi), her 12 ayda üçe katlanmaktadır. 3. Metcalfe Kuralı: Bir iletişim ağının değeri, ağdaki düğüm (node) sayısının karesi ile doğru orantılıdır; dolayısıyla bir ağa bağlı olmanın değeri üssel olarak artarken kullanıcı başına fiyatı sabit kalmakta, hatta azalmaktadır. Gerçekten de daha önce ağırlıkları tonla ölçülebilen ve çok sınırlı işlemler yapabilen bilgisayarlar günümüzde cepte taşınabilmekte ve saniyede milyonlarca işlem yapabilmektedir. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin birleştirilmesiyle insanın yetenekleri ilk kez milyonlarca kat artmaktadır. 1

5 Kişisel bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin de satın alma eğilimleri değişmekte, sanal mağazalardan alış-veriş olanakları doğmaktadır. Bu tür alışveriş ülke çapında yayıldıkça uluslararası düzeyde de uyumlu karşılığını bulabilmektedir. Bu amaçla; malların dağıtımında (gümrük işlemleri, iade ve satış sonrası hizmetler) olduğu kadar, mallara ait fikri mülkiyet haklarının da bu alışverişlerde (copyright, trade-mark, site adresi ve yazılım olarak) korunması gerekmektedir. İnternet dünyasında, iş yerlerinin vergilendirilebilmesi için uluslararası ticari işlemlerin standartlara bağlanarak izlenmesi ve internet e göre yerleşim yerlerinin yeniden tanımının yapılması düşünülmektedir. Global dünya gerçeği göz önüne alındığında gelecekte ekonomideki temel etkenin; internet tarafından belirlenen bilgi teknolojisindeki bilgi toplama, bilgi işleme ve bilgi iletişiminde yaşanan gelişmeler olacağı görülmektedir. Kısacası gelecek, bilgi toplumu yada ekonomisi olacaktır. Bunu temin için tüm ülkeler, yurt içindeki alt yapı yatırımlarına paralel olarak yurt dışında da benzer alt yapının hazırlanması için çalışmaktadır Bilgi Üretimi Bilgi hizmetlerinin odak noktasını bilgi oluşturmaktadır. Nerede kim tarafından hangi format ta ve ayrıntıda üretilmiş olursa olsun, önemli olan bilgiye erişim sağlamaktır. Gelişmiş ülkeler hem kendi ülkelerinde üretilen bilgileri denetim altına almakta ve bu bilgileri diğer ülkelere pazarlamakta, hem de ülkeleri dışındaki bilgilere erişim için gerekli düzenlemeleri yapmaktadırlar. Ülkemizde ise ulusal bilgi birikimi tam olarak denetim altına alınamamıştır. Yurt dışındaki bilgilere daha kolay ulaşıldığından bir çok kuruluş mali kaynaklarının çoğunu dışarıda üretilen bilgilere erişmek için sarf etmektedir. Ulusal bilgi altyapısının en önemli bileşenlerinden birisi içeriktir. Ulusal bilgi alt yapısı ancak söz konusu alt yapı aracılığıyla erişilebilen bilgi kaynakları ve bilgi hizmetleri varsa anlamlıdır. Geleneksel anlamda araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyen kütüphaneler; bilgi merkezleri; arşivler ve müzeler; veri bankaları; bilgi analizi, derleme ve yorumlama merkezlerinin yanı sıra; sinema ve televizyon arşivleri; sağlık, polis, ve adalet sistemiyle ilgili kayıtlar; coğrafi bilgi sistemleri veri tabanları (tapu sicilleri vb.); eğitim; bankacılık, sigortacılık ve diğer bilgi ile uğraşan sektörler, içerik üreten ve yöneten kuruluşlar arasında yer almaktadır. Ulusal bilgi alt yapısı aracılığıyla bu tür bilgilerin en kısa zamanda bilim insanlarının iş istasyonlarına, televizyon izleyicisinin alıcısına, banka müşterisinin ATM sine, 2

6 polis görevlisinin terminaline, öğrencinin ucuna iletilmesi amaçlanmaktadır. dershanesinde ve yatakhanesindeki bilgisayar Ulusal bilgi altyapısından bir başka beklenti de, tüm bireylerin bilginin ve bilgi hizmetlerinin aynı zamanda hem tüketicisi hem de üreticisi olabilmeleridir. Türkiye de içerik yönetiminden sorumlu olan Milli Kütüphane, üniversite, halk ve okul kütüphaneleri, arşivler ve diğer kuruluşlarımız bilgi teknolojisinin ürünleriyle yeterince donatılabilmiş değildir. Bu kuruluşlar, henüz bilgisayarla birbirine bağlanamadığından, internet gibi bilgi ağlarıyla erişilebilen bilgi kaynakları ve hizmetleri son derece sınırlıdır. ABD de halk kütüphanelerinin yüzde 84 ü internete bağlıdır. Bir ülkede bilgilerin yayılması, paylaşılması ve çoğaltılması, halkın ihtiyaç duyduğu anda doğru ve yararlı bilgilere erişim olanakları ölçüsünde belirlenmektedir. Gerek kamu kuruluşlarının gerekse özel kuruluşların internete bağlanması durumunda dahi, web sayfalarının bilgi içeriğinin zengin olması gereklidir. Ülkemizde, elektronik ortamdaki bilgilerin, biyografik denetim altına alınması ve gerekli araştırma sistemleri kurulması henüz başlangıç aşamasındadır. Teknoloji, özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi, yeniden yapılanma için en önemli etkendir. Bu sayede, ürün başına en düşük maliyet sağlanarak, optimum üretim düzeyi düşürülebilmektedir. Yine bunun sayesinde gerek insan ve gerekse girdiler üzerinde denetim ve izleme kapasitesi artırılırken, ekonomik ilişkiler yumağını oluşturan şirketler arasında yeni işbirliği ve alış veriş araçları ortaya çıkmaktadır. Ekonomik kalkınma nicelik kadar nitelik artışı anlamına da gelmektedir. Ekonominin kalitesini insan kaynakları, miktarını ise fiziki sermaye belirler. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) tarafından hazırlanan ve Türkiye nin de kabul ettiği, 1994 Uruguay nihai senedine göre; hükümetler verecekleri teşviklerde bu anlaşma hükümlerine uymayı kabul etmiştir. Sınai araştırma ve geliştirmede giderlerin % ine kadar olan Ar-Ge harcamalarının devletçe karşılanabilmesine olanak sağlanmaktadır. Teknoloji üretenler, ürün tasarımlarıyla üretim faktörleri ikamesi olanaklarını geliştirirler. Rekabet güçlerini artırabilenler, maliyet ve fiyatı düşürürken kaliteyi yükseltebilmektedirler. Uluslararasındaki ticaret bunun bir göstergesidir. Çalışanlar başına AR/Ge harcamaları, Ar/Ge yoğunluğu, milli gelirdeki Ar/Ge harcaması payı bu türden göstergelerdir. 3

7 Bilgi teknolojisi ve malzemeleri sektöründeki içerilmiş yatırımlar (embodied investment) yıllara göre sürekli artış içindedir. Ar/Ge ve içerilmiş yatırım harcamalarının yarısına yakını, bu sektöre ayrılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) ile yüksek teknoloji birlikte en fazla imalat, iletişim ve finansman hizmetlerine yönelmektedir. Öyle ki Amerika da bilgi teknolojisi ürünlerinin % 80 i hizmet sektörüne satılmaktadır. Özellikle ulaştırma, telekomünikasyon, parça ve toptan ticaret, sağlık, bankacılık ve sigortacılık sektörleri başta gelmektedir lerden bu yana, yüksek yetenek ve bilgi gerektiren işler sürekli artarken, az bilgi ve beceri gerektiren işlerde azalma olmaktadır. Üretimde çalışan işçi sayısı azalırken, bilim adamları ve profesyonellerin sayısı gittikçe artmaktadır. Verimlilik artışı sağlanması dünya ölçeğinde rekabet edebilmek için gereklidir. Bu amaçla kimi sektörler işçi atarken, kimileri de daha kaliteli eleman almakta; içerilmiş yatırımları ve teknolojisi yüksek alanlara kayarak, yapı değişimini sağlamak üzere üretimlerini artırma yolları aramaktadır. Serviste verimlilik için kurumsal, yasal ve teknolojik unsurlar önem taşır. Aşırı yasal düzenlemeler, etkinlik ve yaratıcılığı kısıtlamaktadır. Teknolojik icatlar ise kalite artışının garantisidir. Bu gelişmeler sonucunda, imalat sanayii ile servis sektörü arasındaki ayrım gittikçe azalmaktadır. Servis türünden niteliklere ağırlık verildikçe (kalite arayışı, kişisel talepleri karşılama, zamanında teslim, örnek üretim işlemleriyle büyük stokların azaltılması gibi), imalat ile servis sektörü benzeşmeye başlamıştır. Ayrıca, imalat sektöründe yeni istihdamın tamamına yakını, beyaz yakalı denilen yüksek bilgi ve beceri sahibi elemanlardır. Öte yandan, servis sektörü de imalat sanayi gibi ekonomik yapıdaki dalgalanmalardan, maddi olmayan varlıklara yapılan yatırımlardan (intangible investments), uluslararası ticaretten ve verimlilik artışlarından etkilenmektedir. Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri geliştikçe bu ayrım daha da azalacaktır. Örneğin, finansman alanında program alış-verişi, ilaç sektöründe tele-sağlık hizmetleri ve hukuk alanında uzmanlık sistemleri gibi uygulamaların başlamasıyla birlikte hizmetlerin uluslararası niteliğe kavuşmasına ve ticaretine olanak doğacaktır. Ayrıca, servis ve imalat sektörleri arasındaki katma değer zinciri iletişim ağlarını genişletecektir. Tüm ekonomik faaliyet alanlarında verimlilik artışı sağlama çabasına giren şirketler için global bir iletişim ağı kendiliğinden doğacak demektir. Sonuçta, hizmetler ve imalat sektörü arasındaki ayrım 4

8 tamamen ortadan kalkacaktır. Öte yandan, servis sektöründeki verimlilik artışları önemli düzeyde yeniden yapılanma ve örgütlenme gerektirmektedir. Bunun yanı sıra, finansal ve ekonomik baskılar, uzun vadeli Ar/Ge yatırımlarını kısıtlamaktadır. Eskiden buluş ve yenilikler tek boyutlu (linear) olarak algılanmaktaydı. Bu doğrunun bir ucundan Ar/Ge olarak giren icatların, öte yandan pazarlanabilir ürün olarak ortaya çıkmakta olduğu varsayılmaktaydı. Oysa, icat süreci çok boyutludur. Bilgi işlem ve iletişim teknojileri (BT), sanayileri etkilediği kadar bilimi de etkilemekte ve sınırlarını genişletmektedir. Bilimsel yöntem ve teknikler, bilim adamlarının çabalarıyla beklenen niteliklerini sürekli değiştirmektedir. Bu nedenle, daha önceden birbirinden ayrı olduğu düşünülen bilim ve iletişim politikalarının artık bir bütün oluşturduğu ortaya konmuştur. Gün geçtikçe ya yeni bilgi yoğun ürünler ortaya çıkmakta ya da mevcut ürünler daha akıllı (bilgi yoğun) duruma getirilmektedir. Örneğin, basıncın düştüğünü bildiren lastikler, ıslaklık durumunu renk değişikliğiyle belirten alt bezleri, satıcılara stokların durumunu ve yeniden sipariş zamanını bildiren yazar kasalar imal edilmektedir. Yeni ürün döngüsü denilen bu süreçte, bir şirket mevcut bir işlemi daha verimli duruma getirmek için bilgi teknolojilerinden yararlanmaktadır. Bunun sonucunda, ürün kalitelerinde gözle görülür bir ilerleme sağlanmaktadır. Bu aşamada yepyeni bir ürünün dahi, geliştirilebilecek yönleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Kısacası hiçbir ürün tam geliştirilmiş sayılmamaktadır. Klasik örnek, Amerikan hava yollarının geliştirdiği SABRE rezervasyon sistemidir. Önceden biletlerin rezervasyonu amacıyla kurulan bu sistem, öteki hava yollarının da kullanabilmesi için değiştirilmiştir. Hizmetten sağlanan kazanç, uçuş servisini dahi geçmiştir. Bunun üzerine şirket, sistemi otel ve araba kiralama rezervasyonu alanına da yaygınlaştırmıştır. Turizm alanında bağlantılı hizmetleri de kapsayan bu sistem, günümüzde artık sigortacılık ve hava limanı yönetimi alanlarında da kullanılmaktadır. BT şirketlerindeki yeniden yapılanma ve ekonomilerdeki globalleşme eğilimi sonucunda geleneksel politik öncelikler değişmiştir. Bilim, teknoloji ve sanat politikalarının imalat ve hizmet sektörüne karşı olan üstünlüğü son bulmuştur. Artık her ikisinin de birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Ekonomide çeşitli sektörlerin bütünleştirilmesini sağlayan ulaştırma, iletişim ve eğitim altyapısı öncelik kazanmıştır. Özellikle kamu kesiminde bu sektörlere el atılmıştır. 5

9 Rekabet piyasalarına dayanan çağdaş teşvik politikalarında; şirketlere yönelik özendirmeler yerine, genel altyapının geliştirilmesine önem verilmeye başlanmıştır. Ancak, teknoloji olarak yenilikçi olan ve büyüme potansiyeli taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için pek çok ülkede risk sermayesi finansmanına katkı sağlanmaktadır. Bu katılım fonlarına, yatırım tutarı kadar vergi iadesi verilmektedir. Amerika da Sanayi Kalkınma Kurulları, halka vergiden muaf bonolar satarak yatırımlara finansman sağlamaktadır. Her alanda şirketlerin yüksek teknolojiden yararlanmaları için yeni olanaklar hazırlanmaktadır. Sanayi siteleri, en gelişmiş altyapı olanakları sunmakla yüksek teknolojinin gelişebilmesi için ortam sağlamaktadır. Aşağıda sektörlerin en fazla teşvik edilmeye değer bulunan sektörlerden, daha az teşvik edilene doğru bir sıralaması (ya da yüksek bilgi içerme dizimine göre karşılaştırması) verilmektedir. TABLO 1. SANAYİLERİN AR/GE YOĞUNLUKLARI İleri teknoloji 1.Uzay-havacılık 2.Bilgisayar, ofis makineleri 3.İlaçlar 4.Elektronik-iletişim 5.Bilimsel ölçüm araçları Orta Teknoloji 6.Motorlu araçlar 7.Kimyasallar 8.Elektriksiz makineler 9.Kauçuk-plastik gereçler 10.Öteki imalat İleri teknoloji 1.Uzay-havacılık 2. Bilgisayar-ofis makineleri 3. Elektronik-iletişim 4. İlaç Orta Teknoloji 5.Bilimsel ölçüm araçları 6.Elektronik makineler 7.Motorlu araçlar 8. Kimyasallar 9.Elektriksiz makineler Düşük Teknoloji 11.Çeşitli ulaştırma gereçleri 12.Taş, kil ve cam 13.Petrol rafinerisi 14.Gemi yapımı 15.Demir-dışı metaller 16.Demirli metaller 17.Metal eşya 18.Kağıt, baskı 19.Gıda-içki 20.Kereste ve mobilya 21.Tekstil-giyim Orta-Düşük Teknoloji 10.Gemi yapımı 11.Kauçuk-plastik gereçler 12.Öteki ulaştırma gereçleri 13.Taş, kil ve cam 14.Demir-dışı metaller 15.Öteki imalat 16.Metal eşya Düşük Teknoloji 17.Petrol rafinerisi 18.Demirli metaller 19.Kağıt-basım 20.Tekstil-giyim 21.Kereste ve mobilya 22. Gıda-içki Kaynak; World Bank, World Development Report 1999, p. 15 6

10 1.2. Beşeri Sermaye İnsan kaynakları, mevcut insan gücünün nicelik, nitelik ve meslek-iş kompozisyonundan oluşur. Buna kısa dönemde dış dünyadaki yerli ve yabancı işgücünden gelebilecek katkılar eklenebilir ve işgücü göçleri çıkarılabilir. Bu stok, normal yenileme yani, işgücüne yeni katılımlar, ölümler ve emeklilik dışında kısa dönemde nicel ve nitelik olarak değişmez. Kısa dönem sanayi politikasında, mevcut fiziksel kapasiteyi en iyi üretim pratiğine ulaştırmak için işgücü niteliğinde bazı yaş cinsiyet kompozisyonu değişiklikleri, meslek kursları vb. ile marjinal de olsa belli bir verimlilik artışı sağlayacak önlemler alınabilir. Bu stok ancak uzun dönemde nicel ve nitel olarak önemli değişikliklere uğrayabilir. (Boratav ve Türkcan,1993,72) Bilgi teknolojisinin yaygınlaşması, bilim toplumuna dönüşüm için hedeflenmektedir. Çağımızda toplumun kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın her kesiminde; eğitim, araştırma, sağlık, refah, kütüphane ve idari işlerde bilgi teknolojisi zorunlu hale getirilmektedir. Elektronik iletişimle; bilginin artırılması, izlenmesi ve tanımlanması, düzenlenebilmesi ve kullanılması kolaylaşır. Kamu kesiminde (Sigorta, emeklilik, tapu ve vergi gibi) belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine çalışılmaktadır. Multimedya denilen; ses, görüntü ve data nın birlikte işlenmesi ve iletişim aşaması hedeflenmektedir. Tüm bu teknoloji gereçlerinde ortak işletim ya da uyumluluk denilen (interoperability) için standardizasyon uygulanması da gereklidir. Bilgi toplumunda bilim sistemi, bilgi araştırma ve üretiminde olduğu kadar, yayılmasında da (eğitim ve öğretim yoluyla) etkin bir rol oynar. Ayrıca ekonomik ve sosyal gruplara aktarılarak işletmelerce bu bilgilerin kullanılabilmesine olanak sağlar. İsviçre de teknik ve meslek okullarının ihtisaslaşmış üniversite düzeyinde kurumlar haline getirilmesine çalışılmaktadır. Avusturya, özel teknik okullar açılmasını teşvik etmektedir. Norveç te şirketlerin en uygun teknolojiye geçebilmesine sağlayacak kolaylıklar hazırlanmaktadır. İşletmeler, teknoloji odaklı yönetim yoluyla çalışmakta; yeni teknoloji olanaklarının tartışılması ve yaygınlaşması için eğitim vermektedir. Çalışanlara yüksek eğitim ve doktora olanakları verilmektedir. Üniversitelerde uzaktan eğitime başlanmıştır. Yüksek eğitimin ve akademik çevrenin çalışma yaşamı ve çalışanlarla bütünleştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışanlara ve akademisyenlere birbirlerinin alanlarında interdisipliner 7

11 araştırma yapabilmeleri için fonlar sağlanmaktadır. Profesyonellerle araştırmacıların ve bilim adamlarının işbirliği, sonuçta üniversite/sanayi bütünleşmesini sağlamaktadır. Japonya da üniversiteler, özel işletmelerle kontrat yaparak ya da ortaklık kurarak birlikte araştırma projeleri yürütmektedirler. Teknisyen ve bilim adamlarına sanayi içinde kısa süreli işler verilmektedir. Yeni iş olanakları ve sektörler birlikte belirlenmektedir. Çevre projeleri, çevre sektörüyle ilgili enerji (kullanımı ve sakınımı) ve atık dönüştürme sanayilerinin finansmanı teşvik edilmektedir. Örneğin, Fransa da eski arabaların fabrikalara geri satılması halinde, elektrikle çalışan otomobillerin satılması primle teşvik edilmektedir. Hükümetler özel sektörle işbirliği ve ortaklık kurarak belirli hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Bu projeler arasında Amerika da temiz otomobil ve internet ağı bulunurken, İngitere de biyoteknoloji konusu öne geçmektedir. Bu kamu-özel kesim temsilcileri, işbirliği içinde çalışarak; ilaç, havacılık-uzay, inşaat ve çevre sanayilerinde rekabeti engelleyici sorunlarını saptamakta ve çözüm önermektedirler. Avrupa da IT (bilgi teknolojisi) konusunda tüm bakanlıklar ve kamu kuruluşları (sanayi, bilim, teknoloji, telekomünikasyon, eğitim, ticaret, yargı ve bölgesel kalkınma örgütleri gibi) işbirliğine girmektedir. Bilginin yaygınlaştırılması diffusion, tüm sektörlerin birlikte gelişimi için katkı ve yardım sağlanmasının tek yoludur. Tüm sektörlerde rekabet avantajı sağlanmasıyla, ölçek ekonomisinden yararlanılmış olacaktır. Sektörlerin bütünleştirilmesi için doğrudan teknoloji ağları kurulmakta; teknoparklar ve bilgi teknolojisinin katkılarıyla araştırma kurumları bir araya getirilmektedir. Ulusal teknoloji danışmanlık servisleri verimlilik artışları için teknoloji darboğazındaki işletmelere destek sağlamaktadır. Kanada ve İngiltere de sanayi ve imalat ile ilgili sorunların tespiti ve en uygun araçlarla yardım sağlanması için bölgesel teknik bilgi merkezleri kurulmuştur. Uluslararasında çok yönlü işbirliğine dayanan bilimsel projeler; uzay araçları araştırmaları, enerji ve çevre ile ilgilidir. Uzay istasyonu deneme programına Rusya, ABD, Japon ve Avrupa ülkeleri dahildir. Füzyon enerjisi, insanın genetik yapısını araştırma (Genom) projesi de böyledir. 8

12 Tüm bilim, teknoloji araştırma ve eğitim kurumları birbirleriyle bağlanmaktadır. Şirketlerin talepler doğrultusunda insan gücü yetiştirmeleri çok önemlidir. Endüstri-araştırma kontratı (CIFRE) programı bu amaçla hazırlanmıştır. Bir işletmenin ilgili alanda belli bir gereksinimi karşılamak üzere bir doktora tezine finans sağlaması, vergi indirimiyle özendirilmektedir. Fransa da, araştırma personelince üniversitelerde part-time (yarı-zamanlı) ders verilmektedir. Doktora talebelerine araştırma laboratuarlarından part-time yararlanma olanağı sağlanmıştır. Yüksek teknolojiyi başka yönlerden teşvik etmenin yolları; vergilendirme, ödüllendirme ve gönüllü işbirliğidir. Yeni vergiler kadar eskilerinden indirim yapılması da bir özendirmedir. Örneğin, içecek ambalajlarına konan ve miktarı geri dönüşüm oranında belirlenen vergiler, çevre teknolojisini teşvik için kullanılmaktadır. Düz ekran TV ve bilgisayar, süper bilgisayarlar, sayısal TV, biyoteknoloji projeleri, akıllı otoyolları, hayat bilimleri alanında bitki-hayvan-insan genom u projesi, makro molekül mühendisliği, hücre üretim teknolojisi ve konut sorunlarına yeni çözümler üretilmesi, öncelikli projelerdir. Ayrıca, biyoteknoloji, hayat bilimleri alanında bitki-hayvan-insan genom u projesi ve süperiletken gibi konuları öne çıkmaktadır. Akaryakıtlarda egzos gazlarının azaltılması, enerji santrallerinde baca gazlarının süzülmesi, çevre güvenliği (ulaştırma ve inşaat) atık su ve çöplerin ıslahı ya da geri kazanımı gibi öncelikler, çevre hassaslık limitleri artırılarak özendirilmektedir. İş adamlarının eğitimi, sanayinin standardizasyon testlerinde firmaların laboratuarlardan yararlandırılması gündemdedir. Bilgi toplumunun ön koşulu olarak, fikri eserlerin korunması ve patentlerin güvenceye kavuşturulması gelmektedir. Kaçak ve kayıt dışı ekonominin kontrolünün sağlanması, ulusal/uluslararası ortamda hayati bir öncelik taşımaktadır İçerilmiş Bilgi Bilgi sermayesini ölçmek çok zordur. Eski değerini yitiren teknolojilerin ölçülmesi de gereklidir. Ar/Ge yıllık harcamalarının toplamının amortize edilmesi bir yöntem olarak düşünülmektedir. Böylece Ar/Ge stokunun üretim içindeki payı Ar/Ge yatırımlarının verimliliğini gösterecektir. Ayrıca patent stoklarının kullanım sürelerinin dolması da esas alınabilir. Belli bir süre zarfındaki bilgi akışını ölçmek için; yeni teknoloji içeren makine ve ekipmanların üretimde uygulamaya konulması (embodied investment) esas alınabileceği gibi 9

13 patent, lisans ve know-how şeklindeki bilgi, teknik uzmanlık ve teknolojinin aktarılması da esas alınabilir. İçerilmiş bilgi embodied knowledge akışı, input-output teknikleriyle de belirlenebilir. Sektörler arasındaki teknoloji akışı böylece ölçülebilir. Sektörler arası bilgi akışı diffusion uluslararasında farklılıklar göstermektedir. Örneğin, İsviçre ve İspanya da ileri teknolojiler tüm imalata uygulanırken; Almanya ve İtalya da yüksek teknolojiler öncelikle motorlu araçlar ve mekanik-mühendislik sektörlerine uygulanmaktadır. Amerika sanayiinde yüksek teknoloji uygulaması en çok bilgisayar temeline dayanan mühendislik alanındadır. Özellikle bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik (CAD/CAE), bilgisayarla bütünleştirilmiş imalat (CIM), esnek imalat sistemleri, robotlar, otomatik kontrol ekipmanları ve yapay zeka sistemleri bu alanları oluşturmaktadır Devlet Teşvikleri Bilgi teknolojileri ekonomik ve toplumsal etkileri nedeniyle neredeyse bütün dünyada kritik bir yatırım alanı olarak görülmekte ve yaygın olarak kullanılması devletlerce teşvik edilmektedir (TUENA, 1999). Tekelci telekom piyasalarında rekabetin teşvik edilmesi ve devamlılığının sağlanması, haberleşmede adil fiyatlarla iletişimin sağlanması, piyasaların yabancı yatırımcılara açılması ve anti-tröst uygulamalarının etkinleştirilmesi istenmektedir. Sürekli ve kesintisiz bir ekonomik büyüme için OECD ülkeleri bazı öncelikler üzerinde görüş birliğine varmışlardır. İstihdamın artırılması, verimliliğin geliştirilmesi, daha açık ve rekabetçi pazarların oluşturulması, yüksek teknoloji yatırımlarına geçilmesi ve işgücünün niteliğinin artırılması bu öngörülerdendir. Globalleşme ve serbestleştirmeden azami kazanç sağlarken bununla birlikte doğabilecek olumsuzlukları ya da maliyetleri asgariye indirmek gerekmektedir. Örneğin, finans pazarları rekabete açılırken döviz kurlarının ve faiz oranlarının ani değişikliklerinden pazarların korunması zorunludur. Pazarlarda güven bunalımına yol açılmamalıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusa bağlı olarak emeklilik harcamalarındaki artışa karşı, bütçe açıklarının kapatılması önerilmektedir. Maastrich ilkesine göre bu açık, GSYİH nın % 3 ünü geçememektedir. Bu amaçla kamu harcamalarında kısıntıya gidilirken, özelleştirme ile devlet sektörü küçültülmektedir. Gelir tarafında ise, vergi tabanı 10

14 genişletilmekte, vergi kaçaklarının önlenmesi için önlemler alınmaktadır. İşgücü ve ürün pazarlarında esneklik sağlanmaktadır. İşsizliğin azaltılması için uygun girişimcilik ortamının sağlanması ve yüksek teknolojinin yaygınlaştırılması önerilmektedir. Ülkelerin, rekabet yasalarını ve iş dünyasına yönelik düzenleyici kurallarını yeniden gözden geçirmeleri beklenmektedir. Üretken kaynakların en etkin kullanımı için ticaret kısıtlamalarının kaldırılması istenmektedir. Bu kısıtlamalar, hükümet politikalarından kaynaklanabileceği gibi şirketlerin tekelci anlaşmalarından da ortaya çıkabilmektedir. Girişimcilerle ilgili olarak lisans, beyan ve kayıt işlerinin basitleştirilmesinin yanı sıra bu tekelci eğilimler de önlenmelidir. Bu yönde yoğun çaba harcayan ülkeler örnek oluşturmaktadır. İngiltere, hükümet nezdinde iş dünyasını etkileyen tüm düzenlemelerin bir envanterini çıkarmıştır. Acilen değiştirilmesi gereken 1000 düzenleme belirlenmiştir. Bunlardan 500 kadarı 1995 yılına dek değiştirilmiştir bile. Amerika da ise kamu düzenleme kurumlarını inceleyen Ulusal Performans Revizyonu çalışması sonucunda, yasalar düzenlenirken hem kamuoyunun daha yakından bilgilendirilmesi hem de pazar ağırlıklı bir yaklaşımın benimsenmesi kararlaştırılmıştır. Bu deregulasyon eğilimleri, tüm dünya ülkelerinin ekonomi yönlendirme amacıyla yaptıkları kendi düzenlemelerini revize etmeleri anlamına da gelmektedir. Bu süreç, Türkiye de Avrupa Birliği ile bütünleşme amacıyla yapılan uyumlaştırma yasalarında kendini göstermektedir. İş dünyasında rekabeti önleyici uygulamaların izlenmesi ve önlenmesi için özel yasalar çıkarılmaktadır. Tüm dünyada, ekonominin performansını artırmanın yolu olarak, rekabet ortamının tesis edilmesi ön plana çıkmaktadır. Merger lerin yasaklanmasının yanı sıra; fiyatlar, üretim miktarları ve ürünlerin coğrafik dağılımına ilişkin kurallar getiren anlaşmalar engellenmektedir. Alt yapı yatırımları olan gaz, elektrik, su, telekomünikasyon ile hava ve demiryolu ulaştırma hizmetlerinin serbestleştirilmesi de esas alınmaktadır. Buna ek olarak özelleştirme dalgasının da tüm ülkeleri sarmakta olduğu görülmektedir. Rekabeti artırmak için gümrük-ticaret korumaları kaldırılan sektörlerin desteklenmesi olağan karşılanmaktadır. Portekiz ve Avustralya da tekstil giyim, Meksika da otomobil sektörü, Norveç te balıkçılık gıda sektörü bunlar arasındadır. Destek amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Önce, kalkındırma hedefi olarak belirli bir sektör seçilmektedir. Bu sektördeki işletmelerin sırasıyla üretim, ticaret ve finans dallarında (yatay-dikey ve çapraz 11

15 bağlantıları) olan sektörlerle bütünleştirilmesi yoluna gidilmektedir. Bu seçilen hedef topluluğun tümüyle kalkındırılmasına çalışılırken, endüstrinin performansı da artırılmış olmaktadır. Örneğin Portekiz, çevre teknolojilerindeki gelişim hedefini, yatırım malları sektörüyle bütünlük içinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Hükümetler, kalkınma amacıyla; ülke ekonomisinde anahtar sayılan yani en fazla sektörle girdi çıktı bağlantısı olan sektörlerin teşvik edilmesini benimsemektedirler. Bu yöntemle tüm ekonomide çoğaltan multiplier etkisi sağlanmış olmaktadır Türkiye deki Bilim Teknolojisi Politikası Türkiye de elektrik-elektronik ve bilgisayar alanında öğretim veren 42 kurum bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı yaklaşık olarak ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 50 dir. Üniversite giriş sınavlarında ilk bin içine giren öğrencilerin yaklaşık yarısı bu dalları tercih etmektedir. Dolayısıyla, Türkiye enformatik sanayii insan kaynağının temel nitelikleri bakımından olağanüstü şanslıdır. Son 15 yılda Türkiye deki üniversitelerden yaklaşık elektrik-elektronik mühendisi ve 5000 bilgisayar mühendisi mezun olmuştur. İlerde telekominikasyon, yazılım ve donanım ağırlıklı bir eğitim verecek bilgi ve İletişim Teknolojileri Mühendisleri yetiştirilmesine daha fazla özen gösterilecektir. Türkiye elektronik sanayi altyapısı, kullandığı üretim teknolojileri ve ürünlerinin nitelikleri bakımından uluslararası standartları yakalamıştır. Dolayısıyla sanayiden kaynaklanacak araştırma konularının uluslararası bilim dünyasının araştırma standartları ile uyumlu düzeye yükselmiş olması gerekir. Bu konuda sanayi kuruluşlarının kendi araştırma-geliştirme etkinliklerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, üniversitelerle sanayi arasında eksik olan etkileşimin kurulması konusunda girişimin üstlenilmesi gerekmektedir. Son beş yıl içinde üniversitelerimizde disiplinler arası eğitimin önemi anlaşılarak bilgi teknolojileri alanında lisans üstü programlar başlatılmaktadır. ODTÜ deki Bilim ve Teknoloji Politikası çalışmaları Programı (Tek-Pol) ve Enformatik Enstitüsü örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca, Türkiye de tümdevre tasarımı konusunda yedi sanayi kuruluşuna bir araya getirmiş olan İTÜ-ETA Vakfı özgün bir örnektir. 12

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

ISBN 975-7406-68-6. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Mehmet HARMANCI. Kd. Uzman. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Araştırma Müdürlüğü

ISBN 975-7406-68-6. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Mehmet HARMANCI. Kd. Uzman. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Araştırma Müdürlüğü TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALMANYA ÜLKE ARAŞTIRMASI Mehmet Harmancı Kd. Uzman ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2005 ANKARA ISBN 975-7406-68-6 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Mehmet HARMANCI Kd. Uzman Türkiye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A. Ş. ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI GA-04-1-2 Mehmet HARMANCI Kd. Uzman ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2004 ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. ÇOK ULUSLULUĞUN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı