SINAMICS G120C. Frekans dönüştürücü. Getting Started 01/2011 SINAMICS. Answers for industry.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINAMICS G120C. Frekans dönüştürücü. Getting Started 01/2011 SINAMICS. Answers for industry."

Transkript

1 SINAMICS G120C Getting Started 01/2011 SINAMICS Answers for industry.

2

3 Güvenlik talimatları 1 Giriş 2 SINAMICS SINAMICS G120C İlk çalıştırma Kurma 3 Devreye sokma 4 Parametre listesi 5 Hata giderilmesi 6 Sürüm 01/2011, Firmware V4.4 01/2011, FW 4.4 A5E A AV

4 Yasal bilgi ve uyarılar Yasal bilgi ve uyarılar İkaz bilgisi konsepti Bu kullanma kılavuzu, kendi güvenliğiniz ve mal kaybı veya zarar oluşmasını önlemek için dikkat etmeniz gereken bilgi ve uyarılar içermektedir. Kişisel güvenliğiniz ile ilgili bilgi ve uyarılar bir ikaz üçgeni ile belirtilmiştir, genel mal hasarı ile ilgili bilgi ve uyarılar için ise ikaz üçgeni kullanılmamıştır. Tehlike kademesine bağlı olarak, ikaz bilgi ve uyarıları, en önemliden daha az önemlilere göre, aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. TEHLIKE eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, ölüm veya ağır yaralanma olacağı anlamına gelir. İKAZ eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, ölüm veya ağır yaralanma olabileceği anlamına gelir. DIKKAT ikaz üçgeni ile birlikte kullanılmışsa, eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, hafif yaralanma olabileceği anlamına gelir. DIKKAT ikaz üçgeni ile birlikte kullanılmamışsa, eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, mal hasarı olabileceği anlamına gelir. DIKKAT eğer ilgili bilgi ve uyarıya dikkat edilmezse, istenmeyen bir sonuç veya durumun ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Birden fazla tehlike derecesinin aynı anda ortaya çıkması halinde, en yüksek tehlike derecesine ait uyarı bilgisi kullanılır. Eğer ikaz üçgenli bir uyarı bilgisinde insanlara zarar gelebileceği hususuna dikkat çekiliyorsa, aynı ikaz bilgisine ayrıca bir mal hasarı ile ilgili uyarı da eklenmiş olabilir. Yetkili personel Bu dokümantasyon içinde açıklanan ürünü/sistemi sadece ilgili görev için uygun nitelikte olan kalifiye personel kullanabilir. Ürünün/Sistemin kullanımı esnasında ilgili göreve ilişkin dokümantasyona ve özellikle bu dokümantasyon içinde belirtilen güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat edilecektir. Kalifiye personel, gerekli eğitime ve deneyime sahip olduğundan bu ürünleri/sistemleri kullanırken riskleri fark edebilecek ve olası tehlikeleri önleyebilecek bilgiye sahiptir. Siemens ürünlerinin amaca uygun kullanımı Lütfen şunlara dikkat ediniz: Markalar İKAZ Siemens ürünleri sadece katalogda ve ilgili teknik dokümantasyonda öngörülmüş kullanım durumları için kullanılmalıdır. Eğer yabancı ürünler ve yabancı bileşenler kullanılırsa, bu ürün ve bileşenler Siemens tarafından tavsiye edilmiş ya da kullanımına izin verilmiş olmalıdır. Ürünlerin kusursuz ve güvenli kullanımı için, gerektiği şekilde taşınması, gerektiği şekilde depolanması, yerleştirilmesi, montajı, kurulması, devreye sokulması, kullanılması ve muhafaza edilmesi ya da onarılması şarttır. İzin verilen çevre koşullarına uyulmalıdır. İlgili dokümantasyonlarda verilen bilgi ve uyarılara dikkat edilmelidir. Tescil ibaresi ile işaretlenmiş tüm isim ve tanımlar, tescil edilmiş Siemens AG markalarıdır. Bu yazıdaki diğer isim ve tanımlar, üçüncü kişiler tarafından kendi amaçları için kullanılmaları halinde sahiplerinin haklarına tecavüz edilmiş olması söz konusu olabilecek markalar olabilir. Sorumluluk üstlenmeme mesuliyeti Bu yazının içeriğini, tarif edilen donanım ve yazılıma uygunluğu açısından kıyasladık. Yine de farklılıklar ve sapmalar olabilir ve bu nedenle tamamen uyumluluk hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz ve garanti vermiyoruz. Bu yazıda verilen bilgiler muntazam aralıklar ile kontrol edilmektedir ve gerekli düzeltmeler yazının müteakip baskılarına işlenmektedir. Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG ALMANYA A5E A AV P 03/2011 Copyright Siemens AG Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır

5 İçindekiler 1 Güvenlik talimatları Giriş SINAMICS G120C frekans dönüştürücü Devreye sokma aletleri Kurma Boyutlar Güç bağlantıları İşlem ve kullanıcı arabirimleri üzerindeki klemens çubukları Belirlenmiş E/A konfigürasyonu Devreye sokma BOP-2 menü yapısı Temel devreye sokma Parametre serbest seçilebilir ve değiştirilebilir Bir klemensin fonksiyonunun değiştirilmesi Safe Torque Off onayı GSD dosyasının tedariki Parametre listesi Hata giderilmesi Uyarıların ve arızaların listesi Diğer bilgiler...44 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 3

6 İçindekiler 4 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

7 Güvenlik talimatları 1 Makinenin üreticisi tarafından, minimum arızalı akım (çalışma sırasında akım taşımayan erişilebilir iletken parçalardaki tüm yalıtım hatalarındaki akım ve maksimum akım döngü direnci) durumunda hat tarafındaki yüksek akımdan korunma ekipmanının (taşınmaz ekipman ve taşınmaz ekipmandaki modüller) 5 sn içinde kesinti sağladığı garanti edilmelidir. TEHLIKE Elektrik çarpma tehlikesi Elektrik akımının kapatılmasından sonra da daha 5 dakika kadar bir süre için tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Bu süre sona ermeden, herhangi bir kurma çalışması yapılmamalıdır! İKAZ Genel Bu cihazlarda tehlikeli gerilimler vardır ve bu gerilimler duruma göre tehlikeli olabilecek dönen mekanik parçaları kumanda eder. Doğrudan temas halinde SELV / PELV üzerinden korumaya sadece potansiyal dengeleme alanlarında ve kuru iç kısımlarda izin verilmiştir. Bu koşullar yerine getirilmezse, elektrik çarpmasına karşı başka koruyucu önlemler alınmalıdır, örn. koruyucu izolasyon. Dönüştürücü genel olarak toprak hattına sahip olmalıdır. Yanlış akım bu ürün için 3,5 ma AC değerinden yüksek olabileceği için, sabit bir toprak hattı bağlantısı gereklidir ve toprak hattının asgari değeri yüksek yüzey akımı kaçağına sahip donanımlar için yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun olmalıdır. yü metalden bir montaj plakası üzerine kurunuz. Montaj plakası boyalı olmamalıdır ve iyi bir elektrik iletkenliğine sahip olmalıdır. Dönüştürücü çalışırken ve çıkış akımı sıfır olmadığı zaman, motor tarafında şebeke ayırma donanımları öngörülmesi kesinlikle yasaktır. Tehlikeli gerilimlere sahip sistemlerde yapılan çalışmalar için (örn. EN 50178) geçerli genel ve yerel kurma ve güvenlik yönetmeliklerine ve aletlerin ve kişisel koruyucu donanımların (Personal Protective Equipment, PPE) doğru kullanılması ile ilgili alışılagelmiş yönetmeliklere özellikle dikkat edilmelidir. DIKKAT Genel erişim mümkün olmayan yüzeylerdeki veya arabirimlerdeki (örn. klemensler veya fiş pimleri) statik deşarj olmalar, hatalı fonksiyonlara veya bozukluklara neden olabilir. Bu nedenle dönüştürücüler ya da dönüştürücü bileşenleri ile çalışırken, EGB koruyucu önlemleri dikkate alınmalıdır. Taşıma ve depolama DIKKAT Taşıma ve depolama esnasındaki mekanik darbelerin ve titremelerin kapsamı EN standartına göre 2M3 sınıfına uygun olmalıdır. Cihazın suya (yağmur) ve aşırı ısı derecelerine karşı korunması önemlidir. İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 5

8 Güvenlik talimatları Kurma ve devreye sokma İşletmede İKAZ İçinde hata olması halinde ciddi hasarlara veya hatta ağır yaralanmalara sebep olabilecek kontrol ünitesi bölümleri için ek harici önlemler alınmalı veya tertibatlar kurulmalı ve böylelikle bir hata olsa dahi (örn. bağımsız sınır şalter, mekanik kilitlemeler vs.) güvenli işletme sağlanmalıdır. İKAZ Bu nedenle kontrol ünitelerinin her modunda acil kapatma tertibatları EN 60204, IEC 204 (VDE 0113) standartlarına göre işler durumda olmalıdır. Bir acil kapatma tertibatının kapatılması, sistemin kontrolsüz veya belirsiz bir şekilde yeniden çalışmaya başlamasına neden olmamalıdır. İKAZ Filtreli tahrikler sadece toprak hattı olan yıldız noktalı elektrik akım şebekelerine bağlanmalıdır. DIKKAT Bu cihaz, eğer uygun bir standart sigorta ile emniyetlenmişse (sigorta türü için kataloğa bakınız), azami A (simetrik, efektif değer) akım değerine kadar elektrik akım şebekesinde azami nominal gerilim + % 10 için uygundur. İKAZ Yangın tehlikesi, ağır mal ve can hasarı tehlikesi Onarım Uygun olmayan bir fren direncinin kullanılması, yangınlara ve ağır mal ve can zararına neden olabilir. Sadece doğru fren direncini kullanmanız yeterli değildir, doğru fren direnci ile birlikte teslim edilmiş talimatlara göre doğru monte edilmesine de dikkat etmeniz gerekir. Fren dirençlerinin sıcaklığı işletme esnasında çok yükselir. Bu nedenle fren dirençlerine doğrudan temas kesinlikle önlenmelidir. Cihazın çevresinde yeterli mesafe olmasını sağlayınız ve yeterli havalandırma olmasına dikkat ediniz. İKAZ Cihazlarda sadece Siemens yetkili servisi, Siemens tarafından yetkilendirilmiş onarım merkezleri veya işbu kılavuzda bildirilmiş tüm uyarıları ve çalışma talimatlarını çok iyi bilen yetkilendirilmiş personel onarma çalışmaları yapabilir. Tüm hasarlı parçalar veya bileşenler, alışılagelmiş yedek parça listesinde bildirilmiş parçalar kullanılarak değiştirilmelidir. 6 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

9 Giriş 2 Getting Started (İlk çalıştırma) kılavuzunda SINAMICS G120C dönüştürücüsünün kurulması ve temel devreye sokulması tarif edilmektedir. 2.1 SINAMICS G120C frekans dönüştürücü SINAMICS G120C, trifaz akım motorlarının devir sayısını kumanda etmek için kullanılan bir frekans dönüştürücü serisine verilen isimdir. üç ünite boyutlarında mevcuttur. İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 7

10 Giriş 2.2 Devreye sokma aletleri 2.2 Devreye sokma aletleri Tablo 2-1 Devreye sokma ve veri güvenliği için gerekli bileşenler Bileşen veya alet Kumanda cihazları BOP-2 - süne takılır IOP - süne takılır veya Handheld ile kullanılır IOP Handheld IOP/BOP-2, IP54/UL Tip 12 için montaj seti Devreye sokma aleti (PC yazılımı) - Bir USB kablosu üzerinden frekans dönüştürücüye bağlanır Sipariş numarası 6SL3255-0AA00-4CA1 6SL3255-0AA00-4JA0 6SL3255-0AA00-4HA0 6SL3256-0AP00-0JA0 STARTER STARTER size bir DVD üzerinde teslim edilir (Sipariş numarası: 6SL3072-0AA00-0AG0) veya indirme yöntemi ile şuradan: Starter-Download (http://support.automation.siemens.com/ WW/view/en/ /133100) PC bağlantı seti STARTER DVD ve bir USB kablosu içerir 6SL3255-0AA00-2CA0 Drive ES Basic nün PROFIBUS arayüzü üzerinden 6SW1700-5JA00-4AA0 devreye sokulması için; STARTER'i uygular nün ayarlarını kaydetmek ve aktarmak için seçmeli bellek kartı MMC kartı SD kartı 6SL3254-0AM00-0AA0 6ES7954-8LB00-0AA0 8 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

11 Kurma Boyutlar Ebatlar, delme şemaları ve asgari mesafeler Ünite boyutu A, 0,55 kw 4,0 kw Diğer cihazlara mesafeler [mm] Ebatlar [mm] Delma şeması [mm] İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 9

12 Kurma 3.1 Boyutlar Ünite boyutu B, 5,5 kw 7,5 kw Diğer cihazlara mesafeler [mm] Ebatlar [mm] Delma şeması [mm] Ünite boyutu C, 11 kw 18,5 kw Diğer cihazlara mesafeler [mm] Ebatlar [mm] Delma şeması [mm] 10 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

13 Kurma 3.2 Güç bağlantıları 3.2 Güç bağlantıları İzin verile kablo kesiti (sıkma torku) Dönüştürücünün ünite boyutu Şebeke beslemesi ve motor Fren direnci Ünite boyutu A, 0,55 kw 4,0 kw 2,5 mm² (0,5 Nm) 14 AWG (4,4 lbf in) 2,5 mm² (0,5 Nm) 14 AWG (4,4 lbf in) Ünite boyutu B, 5,5 kw 7,5 kw 6 mm² (0,6 Nm) 10 AWG (5,3 lbf in) 2,5 mm² (0,5 Nm) 14 AWG (4,4 lbf in) Ünite boyutu C, 11,0 kw 18,5 kw 16 mm² (1,5 Nm) 5 AWG (13,3 lbf in) 6 mm² (0,6 Nm) 10 AWG (5,3 lbf in) Tablo 3-1 Dönüştürücünün harici bileşenleri Dönüştürücünün ünite boyutu (FS) ve anma gücü FSA FSB FSC Standart sigorta tipi UL ve cul uyumlu sigorta tipi Direnç frenlemesi için fren direnci Şebeke tarafındaki üst dalga akımlarının azaltılması için şebeke kısma ünitesi 0,55 kw 1,1 kw 3NA3801 (6 A) 10 A Sınıf J 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3203-0CE13-2AA0 1,5 kw 3NA3803 (10 A) 10 A Sınıf J 6SL3203-0CE21-0AA0 2,2 kw 6SL3201-0BE21-0AA0 3,0 kw 3NA3805 (16 A) 15 A Sınıf J 4,0 kw 5,5 kw 3NA3807 (20 A) 20 A Sınıf J 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3203-0CE21-8AA0 7,5 kw 3NA3810 (25 A) 25 A Sınıf J 11,0 kw 3NA3817 (40 A) 40 A Sınıf J 6SL3201-0BE23-8AA0 6SL3203-0CE23-8AA0 15,0 kw 3NA3820 (50 A) 50 A Sınıf J 18,5 kw 3NA3822 (63 A) 60 A Sınıf J İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 11

14 Kurma 3.2 Güç bağlantıları Amerika Birleşik Devletleri'nde / Kanada'da kullanılan sistemler (UL/cUL) için bileşenler UL/cUL izinli ve J sınıfına dahil sigortalar, aşırı yüklenme güç şalterler, veya kendiliğinden emniyetli motor koruma cihazları kullanarak, sistemin UL/cUL uyumlu olmasını sağlayınız. Tüm A - C ünite boyutları için sadece Sınıf 1 75 C tipi bakır tel kullanınız. Dönüştürücüyü herhangi bir tavsiye edilen ve şu özelliklere sahip bir parazit giderme cihazı ile kurunuz: Aşırı gerilim koruma cihazları; listelenmiş test işaretine sahip bir aşırı gerilim koruma cihazı kullanılmalıdır (Kategori kontrol numarası VZCA ve VZCA7) Anma nominal gerilimi 3 fazlı AC 480/277 V, 50/60 Hz Sıkıştırma gerilimi VPR = 2000 V, IN = 3 ka min, MCOV = AC 550 V, SCCR = 40 ka SPD kullanımı için uygun, Tip 1 ya da Tip 2 Fazlar arasında ve ayrıca faz ile şasi arasında bir klemens devresi öngörülmelidir EMC (elektromanyetik uygunluk) uyumlu kurma EMC (elektromanyetik uygunluk) uyumlu kurma için kurallar: yü metalden bir montaj plakası üzerine kurunuz. Montaj plakası boyalı olmamalıdır ve iyi bir elektrik iletkenliğine sahip olmalıdır. Aşağıdaki bağlantılar için blendajlı hatlar kullanınız: Motor ve motor ısı derecesi sensörü Fren direnci İşlem arabirimi (alan busu, dijital ve analog giriş ve çıkışlar) Kabloların bağlanması için birer klemens kullanınız. Blendajı, montaj plakası ile veya blendaj sacı ile iyi bir elektriksel bağlantı üzerinden ve mümkün olan azami büyüklükte yüzey üzerinden bağlayınız. Ünite boyutu A tipi bir dönüştürücü örneğinde blendajlama 12 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

15 Kurma 3.3 İşlem ve kullanıcı arabirimleri 3.3 İşlem ve kullanıcı arabirimleri İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 13

16 Kurma 3.4 üzerindeki klemens çubukları 3.4 üzerindeki klemens çubukları Kablo bağlama olanakları 1 Dahili akım beslemesi üzerinden kablo bağlantısı 2 Harici bir akım beslemesi üzerinden kablo bağlantısı 3 Dahili akım beslemesi üzerinden kablo bağlantısı 4 Harici bir akım beslemesi üzerinden kablo bağlantısı Dijital giriş = Şalter kapalı olduğu zaman HIGH Dijital giriş = Şalter kapalı olduğu zaman HIGH Dijital giriş = Şalter kapalı olduğu zaman LOW Dijital giriş = Şalter kapalı olduğu zaman LOW İzin verile kablo kesiti: Tavsiye edilen kablo kesiti: 0,5 mm² 1,5 mm² 1 mm² EMV (elektromanyetik uyum) uyumlu kurulum Klemens çubuğunu başka bileşenlere bağlarken blendajlı hatlar kullanınız. Blendajlı hattı bağlamak için bir klemens kullanınız. Blendajı, iyi bir elektrik bağlantısı ve mümkün olduğunca büyük bir yüzey üzerinden montaj plakasına veya blendaj sacına bağlayınız. Blendajlı hatlar ile çalışma hakkında bilgiler, Güç bağlantıları (Sayfa 11) bölümünde gösterilmiştir. 14 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

17 Kurma 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu de arabirimler için farklı belirlenmiş ayarlar mevcuttur. Uygun ayarları (Makro) seçiniz ve klemens çubuklarının kablo bağlantılarını seçilmiş ayara göre gerçekleştiriniz. Eğer belirlenmiş ayarlardan hiçbiri tam olarak uygulamanıza uymazsa, aşağıdaki işlem adımlarını uygulayınız: 1. Klemens çubuklarının kablo bağlantılarını uygulamanıza göre gerçekleştiriniz. 2. Uygulamanıza en iyi uyan ayarı (Makro) seçiniz. 3. Seçtiğiniz makronuzu temel devreye sokma esnasında ayarlayınız. 4. Uymayan klemenslerin fonksiyonunu değiştiriniz. Sabit devir sayıları STO fonksiyonunu serbest bırakmanız (onaylamanız) gerekir, bakınız bölüm: Safe Torque Off onayı (Sayfa 24). GSD dosyasının ele geçmesi, bakınız bölüm: GSD dosyasının tedariki (Sayfa 24). İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 15

18 Kurma 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu STO fonksiyonunu serbest bırakmanız (onaylamanız) gerekir, bakınız bölüm: Safe Torque Off onayı (Sayfa 24). GSD dosyasının ele geçmesi, bakınız bölüm: GSD dosyasının tedariki (Sayfa 24). Otomatik/manuel - Alan busundan tıklama moduna geçilmesi G120C DP'de fabrika ayarları: GSD dosyasının ele geçmesi, bakınız bölüm: GSD dosyasının tedariki (Sayfa 24). Motor potansiyometresi STO fonksiyonunu serbest bırakmanız (onaylamanız) gerekir, bakınız bölüm: Safe Torque Off onayı (Sayfa 24). 16 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

19 Kurma 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu Analog itibari değer STO fonksiyonunu serbest bırakmanız (onaylamanız) gerekir, bakınız bölüm Safe Torque Off onayı (Sayfa 24). Süreç endüstrisi GSD dosyasının ele geçmesi, bakınız bölüm: GSD dosyasının tedariki (Sayfa 24). İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 17

20 Kurma 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu İki hatlı veya üç hatlı kumanda G120C USS/MB ve G120C CAN ünitelerinde Makro 12 fabrika ayarına sahiptir. USS üzerinden üst düzey kumanda ile iletişim USS hakkında daha fazla bilgi için, frekans dönüştürücünün İşletme kılavuzu na bakınız. CANopen üzerinden üst düzey kumanda ile iletişim CANopen hakkında daha fazla bilgi için, frekans dönüştürücünün İşletme kılavuzu na bakınız. 18 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

21 Devreye sokma 4 Bir IOP ile devreye sokma Bir IOP ile devreye sokma, sezgisel olarak devreye sokma asistanı ve IOP üzerindeki yardım metinleri üzerinden yapılabilir. Daha fazla bilgi için IOP işletme kılavuzuna bakınız. STARTER ile devreye sokma En önemli adımlar: Bilgisayarı (PC) USB üzerinden dönüştürücüye bağlayınız ve STARTER ünitesini başlatınız. Proje asistanını seçiniz (Menü "Proje / Asistan ile yeni") Proje asistanında "Çevrimiçi tahrik cihazlarını ara" seçiniz Arabirim olarak USB seçiniz (Uygulama için giriş noktası: "DEVICE ", kullanılmış arabirim parametreleme: "S7USB") Proje asistanını sona erdiriniz. STARTER şimdi projenizi oluşturdu ve yeni bir tahrik ilave etti Projenizde tahriği seçiniz ve online konumuna geçiniz Tahriğinizde "Konfigürasyon" maskesini açınız (çift tıklayınız) Temel devreye sokmayı "Asistan" komut alanı üzerinden başlatınız Daha fazla bilgi için dönüştürücünün işletme kılavuzuna bakınız. BOP-2 ile devreye sokma Kör kapağı çıkarınız ve BOP-2 ünitesini frekans dönüştürücüye takınız: İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 19

22 Devreye sokma 4.1 BOP-2 menü yapısı Resim 4-1 BOP-2 kumanda ve gösterge üniteleri 4.1 BOP-2 menü yapısı ESC ESC ESC ESC ESC ESC ESC Parametre değerlerinin değiştirilmesi: 1 2 Parametre numaraları serbest seçilebilir Esas devreye sokma 20 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

23 Devreye sokma 4.2 Temel devreye sokma 4.2 Temel devreye sokma Menü Açıklama 6(783 ESC SETUP menüsü için tüm parametreleri ayarlayınız. BOP-2'da SETUP menüsünü seçiniz. 5(6(7 &75/ 02' S (85 86$ S Motorun ayarlama türünü seçiniz: En önemli ayarlama türleri şunlardır: /7 027 & : S S S ,' S S 0, $ $03 ':1 S S S ),1,6+ VF LIN Doğrusal karakteristik eğriye sahip U/f kumandası VF QUAD Karesel karakteristik eğriye sahip U/f kumandası SPD N EN Devir sayı regülasyonu (Vektör regülasyonu) ② Norm: IEC ya da NEMA D Erlangen ① Gerilim ③ Akım ④ Güç IEC normu (kw) ⑤ Güç NEMA normu (HP) ⑥ Anma devir sayısı 3~Mot. 1LE10011AC434AA0 E0807/ _ IEC/EN L IMB3 IP55 25 kg Th.Cl. 155(F) -20 C Tamb 40 C UNIREX-N3 Bearing DE ZC3 15g Intervall: 4000hrs NE ZC3 11g SF 1.15 CONT NEMA MG1-12 TEFC Design A 2.0 HP 60Hz: Hz A kw PF NOM.EFF rpm V A CL V % % Y % 1175 K 460 Tip etiketi (levhası) üzerindeki motor verileri STIL ROT ayarını yapmanızı öneriyoruz (motor verilerinin duruken ve dönen motorda tespit edilmesi). Eğer motorun serbest dönmesi mümkün değilse (örn. hareket mekanik sınırlıysa), STILL ayarını seçiniz (motor verilerinin dururken tespit edilmesi). 0$& 3$5 S İlk temel devreye sokmadan önce tüm parametreleri reset etmek istiyorsanız, Reset seçiniz: NO YES Giriş ve çıkışlar için konfigürasyonu ve kullanımınız için doğru alan busunu seçiniz. Belirlenmiş konfigürasyonlar için bakınız bölüm Belirlenmiş E/A konfigürasyonu (Sayfa 15). Motorun asgari devir sayısı Motorun işletmeye geçiş süresi Motorun geri dönüş süresi Temel devreye sokma işleminin tamamlanmış olduğunu onaylayınız (Parametre p3900): NO YES NO YES İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 21

24 Devreye sokma 4.3 Parametre serbest seçilebilir ve değiştirilebilir Motor verilerinin tespit edilmesi Temel devreye sokma esnasında MOT ID (p1900) seçerseniz, temel devreye sokma tamamlandıktan sonra Alarm A07991 bildirilir. bağlı motorun verilerini kaydedecekse, motor açılmalıdır (örn. BOP-2 üzerinden). Motor verileri kaydı tamamlandıktan sonra, frekans dönüştürücü üzerinden motor kapatılır. DIKKAT Tehlikeli yükler için motor verileri kaydı Motor verileri kaydının başlamasından önce tehlikeli sistem parçaları emniyetlenmelidir, örn. tehlikeli yer kapatılarak veya yukarıda asılı bir yük yere indirilerek. 4.3 Parametre serbest seçilebilir ve değiştirilebilir BOP-2 ile, uygun parametre numaralarını seçerek ve parametre değerini değiştirerek dönüştürücünüzün ayarlarını değştirebilirsiniz. Parametre değerleri "PARAMS" menüsünde ve "SETUP" menüsünde değiştirilebilir. ESC >2 sec ESC ESC ESC ESC ESC >2 sec ESC ESC ESC Parametre numarasının seçilmesi Parametre değerinin değiştirilmesi Eğer parametre numarası ekranda yanıp sönerse, numarayı değiştirmek için iki olanağa Eğer parametre değeri ekranda yanıp sönerse, değeri değiştirmek için iki olanağa sahipsiniz: sahipsiniz: 1. Onanak: 2. Onanak: 1. Onanak: 2. Onanak: İstediğiniz numara gösterilinceye kadar, parametre numaralarını ok tuşları ile yükseltiniz veya düşürünüz. tuşuna iki saniyeden uzun basınız ve istediğiniz parametre numarasını teker teker rakam olarak değiştiriniz. (TAMAM) tuşuna basarak parametre numarasını üstleniniz. İstediğiniz değer gösterilinceye kadar, parametre değerini ok tuşları ile yükseltiniz veya düşürünüz. tuşuna iki saniyeden uzun basınız ve istediğiniz değeri teker teker rakam olarak giriniz. (TAMAM) tuşuna basarak parametre değerini üstleniniz. BOP-2 ile yaptığınız tüm değişiklikleri dönüştürücü şebeke bozulmalarına karşı güvenli şekilde belleğe kaydeder. 22 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

25 Devreye sokma 4.4 Bir klemensin fonksiyonunun değiştirilmesi 4.4 Bir klemensin fonksiyonunun değiştirilmesi Terminaller Fonksiyonun değiştirilmesi Örnekler Dijital girişler r r r r r r BI: pxxxx 1. Bir BI parametresi ile işaretlenmiş istediğiniz fonksiyonu seçiniz. 2. Bu parametreyi, istediğiniz dijital girişin r0722.x durum parametresinin değerine ayarlayınız. Fonksiyon: Motoru DI 2 üzerinden açınız. Ayar: p0840 = p0840 r Fonksiyon: Hatayı DI 1 üzerinden onaylayınız. Ayar: p3981 = p2103 r Dijital çıkışlar BO: ryyxx.n p0730 p Bir BO parametresi ile işaretlenmiş istediğiniz fonksiyonu seçiniz. 2. İstediğiniz dijital çıkışın p073x parametresini BO parametresinin değerine ayarlayınız. Fonksiyon: Sinyal Hata DO 1'e. Ayar: p0731 = 52.3 p0731 r Analog giriş -10 V V 0 V V -20 ma ma 0 ma ma r0755 p0756[0] CI: pyyyy 1. Bir CI parametresi ile işaretlenmiş istediğiniz fonksiyonu seçiniz. 2. Bu parametreyi, analog girişin r0755.x durum parametresinin değerine ayarlayınız. Fonksiyon: AI 0, PID ayarlayıcısı için itibari değeri kullanıma sunar. Ayar: p2253 = 55[0] p2253 r Analog girişi gerilim veya akım girişi olarak konfigüre etmek için, p0756[0] parametresini ve frekans dönüştürücüsünün ön yüzündeki I/U şalterini kullanınız. Analog çıkış CO: rxxyy p0776[0] p V V 0 ma ma 1. Bir CO parametresi ile işaretlenmiş istediğiniz fonksiyonu seçiniz. 2. Analog çıkışın p0771 parametresini CO parametresinin değerine ayarlayınız. Fonksiyon: Sinyal Akım AO 0'a. Ayar: p0771 = 27 p0771 i r Analog girişi gerilim veya akım girişi olarak konfigüre etmek için, p0776[0] parametresini kullanınız. İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 23

26 Devreye sokma 4.5 Safe Torque Off onayı 4.5 Safe Torque Off onayı Klemensler STO fonksiyonunun onayı için aşağıdaki parametreleri ayarlayınız: Hata güvenliği olan dijital giriş p9761 = p9762 = p9763 = Hataya karşı emniyetli fonksiyon için şifreyi giriniz (fabrika ayarı = 0) Gerekirse yeni bir şifre giriniz (0 FFFF FFFF) Yeni şifreyi onaylayınız p0010 = 95 Hataya karşı emniyetli fonksiyonları devreye sokunuz p9601 = 1 STO, klemens çubuğu üzerinden seçilir p9659 = Zaruri dinamize etme zamanlayıcısını ayarlayınız (8 saat. 1 yıl). EN 954-1, ISO ve IEC normlarının tam zamanında hata tanıma hususundaki taleplerini yerine getirmek için, dönüştürücü muntazam aralıklar ile güvenlik açısından önemli devrelerini kontrol ederek, doğru işlevlerini sağlamalıdır. p9700 = 208 Hataya karşı emniyetli parametreleri kopyalayınız p9701 = 220 Hataya karşı emniyetli parametreleri onaylayınız p0010 = 0 Hataya karşı emniyetli fonksiyonların devreye sokulmasını sona erdiriniz 4.6 GSD dosyasının tedariki GSD dosyası, bir PROFIBUS-Slave için bir tarif dosyasıdır. Dönüştürücünüzün GSD dosyasını elde etmek için iki olanağa sahipsiniz: 1. SINAMICS dönüştürücü GSD dosyasını İnternet (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ /133100) üzerinden bulabilirsiniz. 2. GSD dönüştürücüye kaydedilmiştir. Dönüştürücü GSD verilerini, dönüştürücünün içine taktığınız zaman ve p0804 değerini 12'ye ayarladığınız zaman bellek kartı üzerine yazar. Ardından bellek kartı üzerinden GSD verilerini programlama cihazınıza veya PC donanımınıza aktarabilirsiniz. 24 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

27 Parametre listesi 5 Aşağıdaki liste, parametrelerin temel bilgilerini 1 3 erişim kademesi ile kapsar. Tam bir parametre listesini liste kitabında bulabilirsiniz, bakınız Diğer bilgiler (Sayfa 44). P-No. r0002 p0003 p0010 p0015 r0018 Not Tahrik işletme göstergesi Erişim kademesi Tahrik Devreye sokma Parametre filtresi Makro tahrik cihazı Ayrıca bakınız Belirlenmiş E/A konfigürasyonu (Sayfa 15) Kontrol ünitesi Firmware versiyonu r0020 Devir sayısı itibari değeri düzlenmiş [% 100 p2000] r0021 CO: Devir sayısı liste değeri düzlenmiş [% 100 p2000] r0022 Devir sayısı liste değeri 1/dak düzlenmiş [1/dak] r0024 Çıkış frekansı düzlenmiş [% 100 p2000] r0025 CO: Çıkış gerilimi düzlenmiş [% 100 p2001] r0026 CO: Ara devre gerilimi düzlenmiş [% 100 p2001] r0027 CO: Akım gerçek değeri, değer düzlenmiş [% 100 p2002] r0031 Devir sayısı gerçek değeri düzlenmiş [% 100 p2003] r0032 CO: Etkin güç gerçek değeri düzlenmiş [% 100 r2004] r0034 Motor yük durumu [1 % 100] r0035 CO: Motor ısı derecesi [100 C % 100] r0036 CO: Güç kısmı aşırı yük I 2 t [1 % 100] r0039 Enerji tüketimi 1 Enerji tüketim göstergesinin reset edilmesi p0040 Enerji tüketim göstergesinin reset edilmesi r0041 Enerji tüketiminden tasarruf edildi p0045 Düzleme süresi sabit değeri gösterge değerleri [ms] r0046 CO/BO: Eksik onaylama r0047 Motor verileri tanımlanması ve devir sayısı optimizasyonu P-No. Not r0050 CO/BO: Komut verileri seti CDS etkin r0051 CO/BO: Tahrik verileri seti DDS etkin r0052 CO/BO: Durum kelimesi 1.00 Çalışmaya hazır.01 İşletme hazır.02 İşletme serbest bırakılmış (izin verilmiş).03 Arıza etkin.04 Durdurma aktif (KAP2).05 Hızlı durma aktif (KAP3).06 Devreye sokma blokajı aktif.07 İkaz etkin.08 Sapmalar İtibari devir sayısı /Gerçek devir sayısı.09 Kılavuz talep edildi.10 Azami devir sayısına ulaşıldı.11 I,M,P sınırına ulaşıldı.12 Motor durdurma freni açık.13 Motor aşırı sıcak ikazı.14 Motor öne doğru dönüyor.15 Dönüştürücü aşırı yük uyarısı r0053 CO/BO: Durum kelimesi 2 r0054 CO/BO: Kumanda kelimesi 1.00 ON/OFF1.01 OFF2.02 OFF3.03 İşletmeye geçiş sensörü onayı.04 İşletmeye geçiş sensörü onayı.05 İşletmeye geçiş sensörü devam.06 Devir sayısı itibari değeri onayı.07 Arızanın onaylanması.08 Tıklama Bit 0.09 Tıklama Bit 1.10 PLC üzerinden yönlendirme.11 Yönü tersine çevirme (itibari değer).13 Motor potansiyometresi daha yüksek.14 Motor potansiyometresi daha alçak.15 CDS Bit 0 r0055 CO/BO: Ek Kumanda kelimesi.00 Sabit itibari değer Bit 0.01 Sabit itibari değer Bit 1.02 Sabit itibari değer Bit 2.03 Sabit itibari değer Bit 3.04 DDS Seçim Bit 0 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 25

28 Parametre listesi P-No. r0056 r0060 Not.05 DDS Seçim Bit 1.08 Teknoloji ayarlayıcı onayı.09 Doğrusal akım frenlemesi onayı.11 Statik Onay.12 Tork regülasyonu aktif.13 Harici arıza 1 (F07860).15 CDS Bit 1 CO/BO: Durum kelimesi Regülasyon CO: İtibari değer filtresinden önce devir sayısı itibari değeri [% 100 p2000] r0062 CO: Filtreden sonra devir sayısı itibari değeri [% 100 p2000] r0063 CO: Devir sayısı liste değeri, düzlenmemiş [% 100 p2000] r0064 CO: Devir sayısı ayarlayıcısı Ayarlama farkı [% 100 p2000] r0065 Kayma (patinaj) frekansı [% 100 p2000] r0066 CO: Çıkış frekansı [% 100 p2000] r0067 CO: Azami çıkış akımı [% 100 p2002] r0068 CO: Akım gerçek değeri, değer düzlenmemiş [% 100 p2002] r0070 CO: Ara devre gerilimi gerçek değer [% 100 p2001] r0071 Azami çıkış gerilimi [% 100 p2001] r0072 CO: Çıkış gerilimi [% 100 p2001] r0075 CO: Akım itibari değeri, alan oluşturucu [% 100 p2002] r0076 CO: Akım gerçek değeri, alan oluşturucu [% 100 p2002] r0077 CO: Akım itibari değeri, tork oluşturucu [% 100 p2002] r0078 CO: Akım gerçek değeri, tork oluşturucu [% 100 p2002] r0079 CO: Toplam tork itibari değeri [% 100 p2003] P-No. r0204 p0205 r0206 r0207 r0208 r0209 p0210 p0230 p0233 p0234 r0238 p0278 Not Güç kısmı Donanım özellikleri Güç kısmı Uygulama 0 Yüksek aşırı yüklü yüklenme oynaması 1 Hafif aşırı yüklü yüklenme oynaması Güç kısmı anma gücü [kw/hp] Güç kısmı Anma akımı Güç kısmı Şebeke nominal gerilimi [V] Güç kısmı Azami akım Cihaz bağlantı gerilimi [V] Tahrik Filtre tipi Motor tarafı 0 Filtre yok 1 Motor kısma ünitesi 2 du/dt filtresi 3 Sinüs filtresi Siemens 4 Sinüs filtresi Yabancı üretici Güç kısmı Motor kısma ünitesi [mh] Güç kısmı Sinüs filtresi Kapasite [µf] Güç kısmı Dahili direnç Ara devre gerilimi Düşük gerilim eşiği Azaltma [V] p0287 Toprak kısa devre denetimi Eşikler [% 100 r0209] r0289 CO: Güç kısmı Azami çıkış akımı [% 100 p2002] p0290 p0292 p0295 Güç kısmı Aşırı yük reaksiyonu 0 Çıkış akımı veya çıkış frekansı azaltılması 1 Azalma yok, aşırı yük eşiğine ulaşıldığında kapanır 2 I_Çıkışı veya f_çıkışı ve f_vurumu azaltılması (I2t üzerinden değil) 3 Vurum frekansı azaltılması (I2t üzerinden değil) Güç kısmı Isı derecesi uyarı eşiği [ C] Fan ardıl çalışma süresi [s] p0100 p0170 p0180 Motor normu IEC/NEMA 0 IEC-Motor (50 Hz, SI birimleri) 1 NEMA-Motor (60 Hz, US birimleri) 2 NEMA-Motor (60 Hz, SI birimleri) Komut verileri setleri (CDS) Adet Tahrik verileri setleri (DDS) Adet p0300 p0301 Motor tipi Seçim 0 Motor yok 1 Asenkron motor 2 Senkron motor 17 1LA7 Standart asenkron motor Motor kod numarası Seçim p0304 Motor anma gerilimi [V] p0201 Güç kısmı Kod numarası p0305 Motor anma akımı [A] 26 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

SINAMICS G120. SINAMICS G120C frekans dönüştürücü. İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS. Answers for industry.

SINAMICS G120. SINAMICS G120C frekans dönüştürücü. İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS. Answers for industry. SINAMICS G120 SINAMICS G120C frekans dönüştürücü İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS Answers for industry. Güvenlik talimatları 1 Giriş 2 SINAMICS SINAMICS G120C İşletme kılavuzu Açıklama 3 Kurma 4 Devreye

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

BÖLÜM 13 Üç Fazlı Rotoru Sargılı İndüksiyon Motorları Testleri

BÖLÜM 13 Üç Fazlı Rotoru Sargılı İndüksiyon Motorları Testleri BÖLÜM 13 Üç Fazlı Rotoru Sargılı İndüksiyon Motorları Testleri 13-1 DENEY 13-1 Bağlantı ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamlandıktan sonra üç fazlı rotoru sargılı indüksiyon motorunun bağlantısı

Detaylı

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21353557_1114* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

BÖLÜM 6 DC Kompunt Motor Testleri

BÖLÜM 6 DC Kompunt Motor Testleri BÖLÜM 6 DC Kompunt Motor Testleri 6-1 DENEY 6-1 Düz Kompunt Motorun Bağlantı ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Testler tamamlandıktan sonra DC Düz kompunt motorun bağlantısı ve motorun devir yönü kontrolü konusunda

Detaylı

BÖLÜM 5 DC Şönt Motor Testleri

BÖLÜM 5 DC Şönt Motor Testleri BÖLÜM 5 DC Şönt Motor Testleri 5-1 DENEY 5-1 Bağlantı ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Testler tamamlandıktan sonra DC şönt motorun bağlantısı ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400 Sayfa -2 Sayfa -4 Sayfa -6 BG SERİSİ MİNİ-KONTAKTÖRLER İÇİN Tip RF9, faz hatasına karşı duyarlı, manuel resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarlı, otomatik resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarsız,

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ

VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ TRİFAZE 0,4 İLE 30KW ARASI KOMPAKT, ÇOK YÖNLÜ YÜKSEK PERFORMANS Otomatik araç yıkama makineleri UYGULAMA ALANLARI Paketleme Otomatik ve yarı

Detaylı

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *22161961_0515* Düzeltme MOVITRAC B Baskı 05/2015 22161961/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler 1 Düzeltmeler...

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/6B Güvenli Ayırma Uygulamalar FA6000 Baskı 0/005 675 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Tek faz AC motor sürücüleri VE1 serisi

Tek faz AC motor sürücüleri VE1 serisi Tek faz AC motor sürücüleri VE1 serisi Tek Faz VE1 Serisi 0.2...2.2kW Hız ayar tuşları Motor çalıştırma ve durdurma tuşları Gösterge LED leri RUN: Motoru çalıştırma FWD: İleri çalıştırma REV: Ters çalıştırma

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

TEKNİK KULLANIM KILAVUZU TD3200 SÜRÜCÜ

TEKNİK KULLANIM KILAVUZU TD3200 SÜRÜCÜ TEKNİK KULLANIM KILAVUZU TD3200 SÜRÜCÜ İçindekiler TD3200 Yapısı ve Boyutları... 2 İşletim Klavye & Görüntüleme ünitesi... 3 Parametrelerin Düzenlenme Yöntemi. 4 Sistem Kablolama Şeması & Sistem Kablolama

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge İngilizceden çevrilmiş belge -TR 2013-06-25 A003 İçindekiler 1 Uygunluk Bildirgesi... 1 2 Uyarılar... 2 3 Ürün Tanıtımı... 3 3.1 Genel hususlar... 3 3.1.1 Duvar kontrolü hakkında bilgi... 3 3.1.2 Kumanda

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Kompakt Jeneratör Kontrol Ünitesi CGC 400 Montaj Bağlantı Klemensleri Bağlantı Haberleşme Bağlantısı Ünitenin Boyutları ve Kesiti

Kompakt Jeneratör Kontrol Ünitesi CGC 400 Montaj Bağlantı Klemensleri Bağlantı Haberleşme Bağlantısı Ünitenin Boyutları ve Kesiti KURULUM TALİMATLARI Kompakt Jeneratör Kontrol Ünitesi CGC 400 Montaj Bağlantı Klemensleri Bağlantı Haberleşme Bağlantısı Ünitenin Boyutları ve Kesiti DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800 Skive Tel: +45 9614

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Genel Özellikler

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

BÖLÜM 11 Tek Fazlı İndüksiyon Motorları Testleri

BÖLÜM 11 Tek Fazlı İndüksiyon Motorları Testleri BÖLÜM 11 Tek Fazlı İndüksiyon Motorları Testleri 11-1 DENEY 11-1 Bobin Yol Vermeli Motorun Moment Devir Sayısı Karakteristiği AMAÇ Testler tamamlandıktan sonra tek fazlı bobin yol vermeli indüksiyon motorunun

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli ısıtma pompası Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

BÖLÜM 7 DC Seri Jeneratör Testleri

BÖLÜM 7 DC Seri Jeneratör Testleri BÖLÜM 7 DC Seri Jeneratör Testleri 7-1 DENEY 7-1 Yük Karakteristiği AMAÇ Testler tamamlandıktan sonra DC seri jeneratörün yük altında çalışma karakteristiğinin belirlenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip

Detaylı

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER AUH Tarih Fonksiyonu En son değiştirilen 5 parametreyi grup olarak gösterir :- 1:Temel ayarlama sihirbazı 2:Preset hız sihirbazı AUF Sihirbaz

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısına yönelik. 08/2012 DE/tr K

Genişletme modülleri EM-TRF. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısına yönelik. 08/2012 DE/tr K .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısına yönelik TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin 30 V şebekeye doğrudan bağlantısına yönelik

Detaylı

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *23059486_0916* Düzeltme SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Baskı 09/2016 23059486/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series TR Kullanma Kılavuzu BlueCool S-Series 1 Dokümana dair açıklamalar Aşağıdaki sembollerle özel durumlara işaret edilmektedir: DİKKAT Yüksek yaralanma veya ölümcül kaza tehlikesi İKAZ Parçalar için yüksek

Detaylı

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Solar pompa sürücüleri Güneşin gücünü kullanın! Düşük karbon yayılımı ABB sürücüler güneş enerjisinden yararlanarak karbon ayak izinizi azaltmaya

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

M-Bus - Kurulumları. M-Bus. R. Tischler Januar 2010. Folie 1

M-Bus - Kurulumları. M-Bus. R. Tischler Januar 2010. Folie 1 M-Bus Folie 1 M-Bus ölçü aletlerinin verilerinin aktarımı için bir fieldbustır. Master Slave Prensibi: Bir PC (Master) M-Bus sayaçları (Slaveler) ile 2 damarlı bir bus üzerinden haberleşir. Folie 2 M-Bus

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000319 MLC500T30-1950 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

BÖLÜM 8 DC Şönt Jeneratör Testleri

BÖLÜM 8 DC Şönt Jeneratör Testleri BÖLÜM 8 DC Şönt Jeneratör Testleri 8-1 DENEY 8-1 Boşta Çalışma Karakteristiği AMAÇ Testler tamamlandıktan sonra DC şönt jeneratörün boşta çalışma karakteristiğinin belirlenmesi konusunda yeterli bilgiye

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü * Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME7.402 Brülör kontrolleri LME7.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: kademeli, doğrudan veya pilotla ateşlenen üflemeli brülörler ÖRN. EN 676

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR ÜRÜN GÖSTERİMİ TEKNİK YENİLİK ANA KARAKTERİSTİĞİ Yüksek Verim ve Enerji Tasarrufu Küçük Boyutlu ve Daha Düşük Bir Kütle Yüksek Performans Yüksek Sorumluluk Güçlü Yapı Kontrolü

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133031 MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Product information. Ayırma ve koruma cihazları

Product information. Ayırma ve koruma cihazları Product information Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 İçindekiler İçindekiler Ürün tanımı... Modele genel bakış... Elektrik bağlantısı...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi!

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi! İşletim kılavuzu Patlama emniyeti Patlama koruması bir seçenek olup manyetik tahrik üzerindeki Ex tip levhası yardımı ile gösterilir. Tahrikler ve buna ait manyetik valf kumandaları II3G kategorisine uygundurlar

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

Artesis* MCM* / PCM* Özellikler ve Sipariş Bilgisi

Artesis* MCM* / PCM* Özellikler ve Sipariş Bilgisi Artesis* MCM* / PCM* Özellikler ve Sipariş Bilgisi Genel Tanım MCM/PCM, elektrik motoru ve jeneratörlerindeki ve yine bunların sürücülerinde ya da sürülen ekipmanlarındaki mevcut ve gelişmekte olan arızaları,

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

NXS/P FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ

NXS/P FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ NXS/P FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ all in one UYGULAMA KILAVUZU 1 Tel. +358 (0)201 2121 Fax +358 (0)201 212 205 2 vacon İÇİNDEKİLER VACON NX "All in One" UYGULAMA KILAVUZU DİZİN 1 Temel Uygulama 2 Standart Uygulama

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda SM-988H DİJİTAL TERMOSTAT VERSİYON A1.0 Özellik SM-988H Termostat sıcak / soğuk çalışır, soğuk depolama ve muhafa odalarında,sıcak-soğuk yemek servis ekipmanlarında,su ısıtıcılarında, Ön panel su geçirmez

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir Sayfa - Sayfa -3 Sayfa -3 SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi işlem eşiği SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi İşlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir R3D tipi işlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Detaylı

Elektronik Kontrol Paneli

Elektronik Kontrol Paneli Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere

Detaylı

Bölüm 20 FBs-4A2D Analog Giriş/Çıkış Modülü

Bölüm 20 FBs-4A2D Analog Giriş/Çıkış Modülü Bölüm 20 FBs-4A2D Analog Giriş/Çıkış Modülü FBs-4A2D, FATEK FBs'nin PLC serilerinin analog I/O modullerinden biridir. Analog çıkışları için 2 kanallı 14bitlik D/A çıkışı sağlar. Farklı jumper ayarlarına

Detaylı

PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı

PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı sanpaelektronik.com /index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/200-pat-805-sonel-elektriksel-guvenliktest Elektriksel Güvenlik Test Cihazları EN 61326-1:2006

Detaylı

Nesne Birim başına ücret Miktar

Nesne Birim başına ücret Miktar Lfd. Nr. Parça sayısı KSB Calio 25-60 Nesne Birim başına ücret Miktar Bakım gerektirmeyen, vidalı bağlantıya ve entegre edilmiş, kademesiz basınç farkı kontrol sistemi ile ErP 2015 gereksinimlerini yerine

Detaylı

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KONTROL ÜNİTESİ TUŞ TAKIMI Bir numaralı program tuşu. Birinci programın parametrelerine ulaşmak için kullanılan tuştur. İki numaralı program tuşu.

Detaylı

Güç tüketimi Hareket halinde Beklemede Kablo için

Güç tüketimi Hareket halinde Beklemede Kablo için eknik katalog SMQ2A-SR Isıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan damperlerin otomatik kumandası için oransal damper motoru Önerilen azami damper boyutu 3,2 m2 ork 16 Nm Besleme gerilimi AC/DC

Detaylı

Uzaktan konum göstergesi (analog)

Uzaktan konum göstergesi (analog) www.reinhausen.com Uzaktan konum göstergesi (analog) Direnç kontağı sırası aracılığıyla sinyal için Kullanma Kılavuzu 2220061/01 BİLGİ! Bu belgenin redaksiyonu bittikten sonra üründe değişiklikler olmuş

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı