SINAMICS G120C. Frekans dönüştürücü. Getting Started 01/2011 SINAMICS. Answers for industry.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINAMICS G120C. Frekans dönüştürücü. Getting Started 01/2011 SINAMICS. Answers for industry."

Transkript

1 SINAMICS G120C Getting Started 01/2011 SINAMICS Answers for industry.

2

3 Güvenlik talimatları 1 Giriş 2 SINAMICS SINAMICS G120C İlk çalıştırma Kurma 3 Devreye sokma 4 Parametre listesi 5 Hata giderilmesi 6 Sürüm 01/2011, Firmware V4.4 01/2011, FW 4.4 A5E A AV

4 Yasal bilgi ve uyarılar Yasal bilgi ve uyarılar İkaz bilgisi konsepti Bu kullanma kılavuzu, kendi güvenliğiniz ve mal kaybı veya zarar oluşmasını önlemek için dikkat etmeniz gereken bilgi ve uyarılar içermektedir. Kişisel güvenliğiniz ile ilgili bilgi ve uyarılar bir ikaz üçgeni ile belirtilmiştir, genel mal hasarı ile ilgili bilgi ve uyarılar için ise ikaz üçgeni kullanılmamıştır. Tehlike kademesine bağlı olarak, ikaz bilgi ve uyarıları, en önemliden daha az önemlilere göre, aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. TEHLIKE eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, ölüm veya ağır yaralanma olacağı anlamına gelir. İKAZ eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, ölüm veya ağır yaralanma olabileceği anlamına gelir. DIKKAT ikaz üçgeni ile birlikte kullanılmışsa, eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, hafif yaralanma olabileceği anlamına gelir. DIKKAT ikaz üçgeni ile birlikte kullanılmamışsa, eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, mal hasarı olabileceği anlamına gelir. DIKKAT eğer ilgili bilgi ve uyarıya dikkat edilmezse, istenmeyen bir sonuç veya durumun ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Birden fazla tehlike derecesinin aynı anda ortaya çıkması halinde, en yüksek tehlike derecesine ait uyarı bilgisi kullanılır. Eğer ikaz üçgenli bir uyarı bilgisinde insanlara zarar gelebileceği hususuna dikkat çekiliyorsa, aynı ikaz bilgisine ayrıca bir mal hasarı ile ilgili uyarı da eklenmiş olabilir. Yetkili personel Bu dokümantasyon içinde açıklanan ürünü/sistemi sadece ilgili görev için uygun nitelikte olan kalifiye personel kullanabilir. Ürünün/Sistemin kullanımı esnasında ilgili göreve ilişkin dokümantasyona ve özellikle bu dokümantasyon içinde belirtilen güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat edilecektir. Kalifiye personel, gerekli eğitime ve deneyime sahip olduğundan bu ürünleri/sistemleri kullanırken riskleri fark edebilecek ve olası tehlikeleri önleyebilecek bilgiye sahiptir. Siemens ürünlerinin amaca uygun kullanımı Lütfen şunlara dikkat ediniz: Markalar İKAZ Siemens ürünleri sadece katalogda ve ilgili teknik dokümantasyonda öngörülmüş kullanım durumları için kullanılmalıdır. Eğer yabancı ürünler ve yabancı bileşenler kullanılırsa, bu ürün ve bileşenler Siemens tarafından tavsiye edilmiş ya da kullanımına izin verilmiş olmalıdır. Ürünlerin kusursuz ve güvenli kullanımı için, gerektiği şekilde taşınması, gerektiği şekilde depolanması, yerleştirilmesi, montajı, kurulması, devreye sokulması, kullanılması ve muhafaza edilmesi ya da onarılması şarttır. İzin verilen çevre koşullarına uyulmalıdır. İlgili dokümantasyonlarda verilen bilgi ve uyarılara dikkat edilmelidir. Tescil ibaresi ile işaretlenmiş tüm isim ve tanımlar, tescil edilmiş Siemens AG markalarıdır. Bu yazıdaki diğer isim ve tanımlar, üçüncü kişiler tarafından kendi amaçları için kullanılmaları halinde sahiplerinin haklarına tecavüz edilmiş olması söz konusu olabilecek markalar olabilir. Sorumluluk üstlenmeme mesuliyeti Bu yazının içeriğini, tarif edilen donanım ve yazılıma uygunluğu açısından kıyasladık. Yine de farklılıklar ve sapmalar olabilir ve bu nedenle tamamen uyumluluk hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz ve garanti vermiyoruz. Bu yazıda verilen bilgiler muntazam aralıklar ile kontrol edilmektedir ve gerekli düzeltmeler yazının müteakip baskılarına işlenmektedir. Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG ALMANYA A5E A AV P 03/2011 Copyright Siemens AG Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır

5 İçindekiler 1 Güvenlik talimatları Giriş SINAMICS G120C frekans dönüştürücü Devreye sokma aletleri Kurma Boyutlar Güç bağlantıları İşlem ve kullanıcı arabirimleri üzerindeki klemens çubukları Belirlenmiş E/A konfigürasyonu Devreye sokma BOP-2 menü yapısı Temel devreye sokma Parametre serbest seçilebilir ve değiştirilebilir Bir klemensin fonksiyonunun değiştirilmesi Safe Torque Off onayı GSD dosyasının tedariki Parametre listesi Hata giderilmesi Uyarıların ve arızaların listesi Diğer bilgiler...44 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 3

6 İçindekiler 4 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

7 Güvenlik talimatları 1 Makinenin üreticisi tarafından, minimum arızalı akım (çalışma sırasında akım taşımayan erişilebilir iletken parçalardaki tüm yalıtım hatalarındaki akım ve maksimum akım döngü direnci) durumunda hat tarafındaki yüksek akımdan korunma ekipmanının (taşınmaz ekipman ve taşınmaz ekipmandaki modüller) 5 sn içinde kesinti sağladığı garanti edilmelidir. TEHLIKE Elektrik çarpma tehlikesi Elektrik akımının kapatılmasından sonra da daha 5 dakika kadar bir süre için tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Bu süre sona ermeden, herhangi bir kurma çalışması yapılmamalıdır! İKAZ Genel Bu cihazlarda tehlikeli gerilimler vardır ve bu gerilimler duruma göre tehlikeli olabilecek dönen mekanik parçaları kumanda eder. Doğrudan temas halinde SELV / PELV üzerinden korumaya sadece potansiyal dengeleme alanlarında ve kuru iç kısımlarda izin verilmiştir. Bu koşullar yerine getirilmezse, elektrik çarpmasına karşı başka koruyucu önlemler alınmalıdır, örn. koruyucu izolasyon. Dönüştürücü genel olarak toprak hattına sahip olmalıdır. Yanlış akım bu ürün için 3,5 ma AC değerinden yüksek olabileceği için, sabit bir toprak hattı bağlantısı gereklidir ve toprak hattının asgari değeri yüksek yüzey akımı kaçağına sahip donanımlar için yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun olmalıdır. yü metalden bir montaj plakası üzerine kurunuz. Montaj plakası boyalı olmamalıdır ve iyi bir elektrik iletkenliğine sahip olmalıdır. Dönüştürücü çalışırken ve çıkış akımı sıfır olmadığı zaman, motor tarafında şebeke ayırma donanımları öngörülmesi kesinlikle yasaktır. Tehlikeli gerilimlere sahip sistemlerde yapılan çalışmalar için (örn. EN 50178) geçerli genel ve yerel kurma ve güvenlik yönetmeliklerine ve aletlerin ve kişisel koruyucu donanımların (Personal Protective Equipment, PPE) doğru kullanılması ile ilgili alışılagelmiş yönetmeliklere özellikle dikkat edilmelidir. DIKKAT Genel erişim mümkün olmayan yüzeylerdeki veya arabirimlerdeki (örn. klemensler veya fiş pimleri) statik deşarj olmalar, hatalı fonksiyonlara veya bozukluklara neden olabilir. Bu nedenle dönüştürücüler ya da dönüştürücü bileşenleri ile çalışırken, EGB koruyucu önlemleri dikkate alınmalıdır. Taşıma ve depolama DIKKAT Taşıma ve depolama esnasındaki mekanik darbelerin ve titremelerin kapsamı EN standartına göre 2M3 sınıfına uygun olmalıdır. Cihazın suya (yağmur) ve aşırı ısı derecelerine karşı korunması önemlidir. İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 5

8 Güvenlik talimatları Kurma ve devreye sokma İşletmede İKAZ İçinde hata olması halinde ciddi hasarlara veya hatta ağır yaralanmalara sebep olabilecek kontrol ünitesi bölümleri için ek harici önlemler alınmalı veya tertibatlar kurulmalı ve böylelikle bir hata olsa dahi (örn. bağımsız sınır şalter, mekanik kilitlemeler vs.) güvenli işletme sağlanmalıdır. İKAZ Bu nedenle kontrol ünitelerinin her modunda acil kapatma tertibatları EN 60204, IEC 204 (VDE 0113) standartlarına göre işler durumda olmalıdır. Bir acil kapatma tertibatının kapatılması, sistemin kontrolsüz veya belirsiz bir şekilde yeniden çalışmaya başlamasına neden olmamalıdır. İKAZ Filtreli tahrikler sadece toprak hattı olan yıldız noktalı elektrik akım şebekelerine bağlanmalıdır. DIKKAT Bu cihaz, eğer uygun bir standart sigorta ile emniyetlenmişse (sigorta türü için kataloğa bakınız), azami A (simetrik, efektif değer) akım değerine kadar elektrik akım şebekesinde azami nominal gerilim + % 10 için uygundur. İKAZ Yangın tehlikesi, ağır mal ve can hasarı tehlikesi Onarım Uygun olmayan bir fren direncinin kullanılması, yangınlara ve ağır mal ve can zararına neden olabilir. Sadece doğru fren direncini kullanmanız yeterli değildir, doğru fren direnci ile birlikte teslim edilmiş talimatlara göre doğru monte edilmesine de dikkat etmeniz gerekir. Fren dirençlerinin sıcaklığı işletme esnasında çok yükselir. Bu nedenle fren dirençlerine doğrudan temas kesinlikle önlenmelidir. Cihazın çevresinde yeterli mesafe olmasını sağlayınız ve yeterli havalandırma olmasına dikkat ediniz. İKAZ Cihazlarda sadece Siemens yetkili servisi, Siemens tarafından yetkilendirilmiş onarım merkezleri veya işbu kılavuzda bildirilmiş tüm uyarıları ve çalışma talimatlarını çok iyi bilen yetkilendirilmiş personel onarma çalışmaları yapabilir. Tüm hasarlı parçalar veya bileşenler, alışılagelmiş yedek parça listesinde bildirilmiş parçalar kullanılarak değiştirilmelidir. 6 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

9 Giriş 2 Getting Started (İlk çalıştırma) kılavuzunda SINAMICS G120C dönüştürücüsünün kurulması ve temel devreye sokulması tarif edilmektedir. 2.1 SINAMICS G120C frekans dönüştürücü SINAMICS G120C, trifaz akım motorlarının devir sayısını kumanda etmek için kullanılan bir frekans dönüştürücü serisine verilen isimdir. üç ünite boyutlarında mevcuttur. İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 7

10 Giriş 2.2 Devreye sokma aletleri 2.2 Devreye sokma aletleri Tablo 2-1 Devreye sokma ve veri güvenliği için gerekli bileşenler Bileşen veya alet Kumanda cihazları BOP-2 - süne takılır IOP - süne takılır veya Handheld ile kullanılır IOP Handheld IOP/BOP-2, IP54/UL Tip 12 için montaj seti Devreye sokma aleti (PC yazılımı) - Bir USB kablosu üzerinden frekans dönüştürücüye bağlanır Sipariş numarası 6SL3255-0AA00-4CA1 6SL3255-0AA00-4JA0 6SL3255-0AA00-4HA0 6SL3256-0AP00-0JA0 STARTER STARTER size bir DVD üzerinde teslim edilir (Sipariş numarası: 6SL3072-0AA00-0AG0) veya indirme yöntemi ile şuradan: Starter-Download (http://support.automation.siemens.com/ WW/view/en/ /133100) PC bağlantı seti STARTER DVD ve bir USB kablosu içerir 6SL3255-0AA00-2CA0 Drive ES Basic nün PROFIBUS arayüzü üzerinden 6SW1700-5JA00-4AA0 devreye sokulması için; STARTER'i uygular nün ayarlarını kaydetmek ve aktarmak için seçmeli bellek kartı MMC kartı SD kartı 6SL3254-0AM00-0AA0 6ES7954-8LB00-0AA0 8 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

11 Kurma Boyutlar Ebatlar, delme şemaları ve asgari mesafeler Ünite boyutu A, 0,55 kw 4,0 kw Diğer cihazlara mesafeler [mm] Ebatlar [mm] Delma şeması [mm] İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 9

12 Kurma 3.1 Boyutlar Ünite boyutu B, 5,5 kw 7,5 kw Diğer cihazlara mesafeler [mm] Ebatlar [mm] Delma şeması [mm] Ünite boyutu C, 11 kw 18,5 kw Diğer cihazlara mesafeler [mm] Ebatlar [mm] Delma şeması [mm] 10 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

13 Kurma 3.2 Güç bağlantıları 3.2 Güç bağlantıları İzin verile kablo kesiti (sıkma torku) Dönüştürücünün ünite boyutu Şebeke beslemesi ve motor Fren direnci Ünite boyutu A, 0,55 kw 4,0 kw 2,5 mm² (0,5 Nm) 14 AWG (4,4 lbf in) 2,5 mm² (0,5 Nm) 14 AWG (4,4 lbf in) Ünite boyutu B, 5,5 kw 7,5 kw 6 mm² (0,6 Nm) 10 AWG (5,3 lbf in) 2,5 mm² (0,5 Nm) 14 AWG (4,4 lbf in) Ünite boyutu C, 11,0 kw 18,5 kw 16 mm² (1,5 Nm) 5 AWG (13,3 lbf in) 6 mm² (0,6 Nm) 10 AWG (5,3 lbf in) Tablo 3-1 Dönüştürücünün harici bileşenleri Dönüştürücünün ünite boyutu (FS) ve anma gücü FSA FSB FSC Standart sigorta tipi UL ve cul uyumlu sigorta tipi Direnç frenlemesi için fren direnci Şebeke tarafındaki üst dalga akımlarının azaltılması için şebeke kısma ünitesi 0,55 kw 1,1 kw 3NA3801 (6 A) 10 A Sınıf J 6SL3201-0BE14-3AA0 6SL3203-0CE13-2AA0 1,5 kw 3NA3803 (10 A) 10 A Sınıf J 6SL3203-0CE21-0AA0 2,2 kw 6SL3201-0BE21-0AA0 3,0 kw 3NA3805 (16 A) 15 A Sınıf J 4,0 kw 5,5 kw 3NA3807 (20 A) 20 A Sınıf J 6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3203-0CE21-8AA0 7,5 kw 3NA3810 (25 A) 25 A Sınıf J 11,0 kw 3NA3817 (40 A) 40 A Sınıf J 6SL3201-0BE23-8AA0 6SL3203-0CE23-8AA0 15,0 kw 3NA3820 (50 A) 50 A Sınıf J 18,5 kw 3NA3822 (63 A) 60 A Sınıf J İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 11

14 Kurma 3.2 Güç bağlantıları Amerika Birleşik Devletleri'nde / Kanada'da kullanılan sistemler (UL/cUL) için bileşenler UL/cUL izinli ve J sınıfına dahil sigortalar, aşırı yüklenme güç şalterler, veya kendiliğinden emniyetli motor koruma cihazları kullanarak, sistemin UL/cUL uyumlu olmasını sağlayınız. Tüm A - C ünite boyutları için sadece Sınıf 1 75 C tipi bakır tel kullanınız. Dönüştürücüyü herhangi bir tavsiye edilen ve şu özelliklere sahip bir parazit giderme cihazı ile kurunuz: Aşırı gerilim koruma cihazları; listelenmiş test işaretine sahip bir aşırı gerilim koruma cihazı kullanılmalıdır (Kategori kontrol numarası VZCA ve VZCA7) Anma nominal gerilimi 3 fazlı AC 480/277 V, 50/60 Hz Sıkıştırma gerilimi VPR = 2000 V, IN = 3 ka min, MCOV = AC 550 V, SCCR = 40 ka SPD kullanımı için uygun, Tip 1 ya da Tip 2 Fazlar arasında ve ayrıca faz ile şasi arasında bir klemens devresi öngörülmelidir EMC (elektromanyetik uygunluk) uyumlu kurma EMC (elektromanyetik uygunluk) uyumlu kurma için kurallar: yü metalden bir montaj plakası üzerine kurunuz. Montaj plakası boyalı olmamalıdır ve iyi bir elektrik iletkenliğine sahip olmalıdır. Aşağıdaki bağlantılar için blendajlı hatlar kullanınız: Motor ve motor ısı derecesi sensörü Fren direnci İşlem arabirimi (alan busu, dijital ve analog giriş ve çıkışlar) Kabloların bağlanması için birer klemens kullanınız. Blendajı, montaj plakası ile veya blendaj sacı ile iyi bir elektriksel bağlantı üzerinden ve mümkün olan azami büyüklükte yüzey üzerinden bağlayınız. Ünite boyutu A tipi bir dönüştürücü örneğinde blendajlama 12 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

15 Kurma 3.3 İşlem ve kullanıcı arabirimleri 3.3 İşlem ve kullanıcı arabirimleri İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 13

16 Kurma 3.4 üzerindeki klemens çubukları 3.4 üzerindeki klemens çubukları Kablo bağlama olanakları 1 Dahili akım beslemesi üzerinden kablo bağlantısı 2 Harici bir akım beslemesi üzerinden kablo bağlantısı 3 Dahili akım beslemesi üzerinden kablo bağlantısı 4 Harici bir akım beslemesi üzerinden kablo bağlantısı Dijital giriş = Şalter kapalı olduğu zaman HIGH Dijital giriş = Şalter kapalı olduğu zaman HIGH Dijital giriş = Şalter kapalı olduğu zaman LOW Dijital giriş = Şalter kapalı olduğu zaman LOW İzin verile kablo kesiti: Tavsiye edilen kablo kesiti: 0,5 mm² 1,5 mm² 1 mm² EMV (elektromanyetik uyum) uyumlu kurulum Klemens çubuğunu başka bileşenlere bağlarken blendajlı hatlar kullanınız. Blendajlı hattı bağlamak için bir klemens kullanınız. Blendajı, iyi bir elektrik bağlantısı ve mümkün olduğunca büyük bir yüzey üzerinden montaj plakasına veya blendaj sacına bağlayınız. Blendajlı hatlar ile çalışma hakkında bilgiler, Güç bağlantıları (Sayfa 11) bölümünde gösterilmiştir. 14 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

17 Kurma 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu de arabirimler için farklı belirlenmiş ayarlar mevcuttur. Uygun ayarları (Makro) seçiniz ve klemens çubuklarının kablo bağlantılarını seçilmiş ayara göre gerçekleştiriniz. Eğer belirlenmiş ayarlardan hiçbiri tam olarak uygulamanıza uymazsa, aşağıdaki işlem adımlarını uygulayınız: 1. Klemens çubuklarının kablo bağlantılarını uygulamanıza göre gerçekleştiriniz. 2. Uygulamanıza en iyi uyan ayarı (Makro) seçiniz. 3. Seçtiğiniz makronuzu temel devreye sokma esnasında ayarlayınız. 4. Uymayan klemenslerin fonksiyonunu değiştiriniz. Sabit devir sayıları STO fonksiyonunu serbest bırakmanız (onaylamanız) gerekir, bakınız bölüm: Safe Torque Off onayı (Sayfa 24). GSD dosyasının ele geçmesi, bakınız bölüm: GSD dosyasının tedariki (Sayfa 24). İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 15

18 Kurma 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu STO fonksiyonunu serbest bırakmanız (onaylamanız) gerekir, bakınız bölüm: Safe Torque Off onayı (Sayfa 24). GSD dosyasının ele geçmesi, bakınız bölüm: GSD dosyasının tedariki (Sayfa 24). Otomatik/manuel - Alan busundan tıklama moduna geçilmesi G120C DP'de fabrika ayarları: GSD dosyasının ele geçmesi, bakınız bölüm: GSD dosyasının tedariki (Sayfa 24). Motor potansiyometresi STO fonksiyonunu serbest bırakmanız (onaylamanız) gerekir, bakınız bölüm: Safe Torque Off onayı (Sayfa 24). 16 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

19 Kurma 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu Analog itibari değer STO fonksiyonunu serbest bırakmanız (onaylamanız) gerekir, bakınız bölüm Safe Torque Off onayı (Sayfa 24). Süreç endüstrisi GSD dosyasının ele geçmesi, bakınız bölüm: GSD dosyasının tedariki (Sayfa 24). İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 17

20 Kurma 3.5 Belirlenmiş E/A konfigürasyonu İki hatlı veya üç hatlı kumanda G120C USS/MB ve G120C CAN ünitelerinde Makro 12 fabrika ayarına sahiptir. USS üzerinden üst düzey kumanda ile iletişim USS hakkında daha fazla bilgi için, frekans dönüştürücünün İşletme kılavuzu na bakınız. CANopen üzerinden üst düzey kumanda ile iletişim CANopen hakkında daha fazla bilgi için, frekans dönüştürücünün İşletme kılavuzu na bakınız. 18 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

21 Devreye sokma 4 Bir IOP ile devreye sokma Bir IOP ile devreye sokma, sezgisel olarak devreye sokma asistanı ve IOP üzerindeki yardım metinleri üzerinden yapılabilir. Daha fazla bilgi için IOP işletme kılavuzuna bakınız. STARTER ile devreye sokma En önemli adımlar: Bilgisayarı (PC) USB üzerinden dönüştürücüye bağlayınız ve STARTER ünitesini başlatınız. Proje asistanını seçiniz (Menü "Proje / Asistan ile yeni") Proje asistanında "Çevrimiçi tahrik cihazlarını ara" seçiniz Arabirim olarak USB seçiniz (Uygulama için giriş noktası: "DEVICE ", kullanılmış arabirim parametreleme: "S7USB") Proje asistanını sona erdiriniz. STARTER şimdi projenizi oluşturdu ve yeni bir tahrik ilave etti Projenizde tahriği seçiniz ve online konumuna geçiniz Tahriğinizde "Konfigürasyon" maskesini açınız (çift tıklayınız) Temel devreye sokmayı "Asistan" komut alanı üzerinden başlatınız Daha fazla bilgi için dönüştürücünün işletme kılavuzuna bakınız. BOP-2 ile devreye sokma Kör kapağı çıkarınız ve BOP-2 ünitesini frekans dönüştürücüye takınız: İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 19

22 Devreye sokma 4.1 BOP-2 menü yapısı Resim 4-1 BOP-2 kumanda ve gösterge üniteleri 4.1 BOP-2 menü yapısı ESC ESC ESC ESC ESC ESC ESC Parametre değerlerinin değiştirilmesi: 1 2 Parametre numaraları serbest seçilebilir Esas devreye sokma 20 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

23 Devreye sokma 4.2 Temel devreye sokma 4.2 Temel devreye sokma Menü Açıklama 6(783 ESC SETUP menüsü için tüm parametreleri ayarlayınız. BOP-2'da SETUP menüsünü seçiniz. 5(6(7 &75/ 02' S (85 86$ S Motorun ayarlama türünü seçiniz: En önemli ayarlama türleri şunlardır: /7 027 & : S S S ,' S S 0, $ $03 ':1 S S S ),1,6+ VF LIN Doğrusal karakteristik eğriye sahip U/f kumandası VF QUAD Karesel karakteristik eğriye sahip U/f kumandası SPD N EN Devir sayı regülasyonu (Vektör regülasyonu) ② Norm: IEC ya da NEMA D Erlangen ① Gerilim ③ Akım ④ Güç IEC normu (kw) ⑤ Güç NEMA normu (HP) ⑥ Anma devir sayısı 3~Mot. 1LE10011AC434AA0 E0807/ _ IEC/EN L IMB3 IP55 25 kg Th.Cl. 155(F) -20 C Tamb 40 C UNIREX-N3 Bearing DE ZC3 15g Intervall: 4000hrs NE ZC3 11g SF 1.15 CONT NEMA MG1-12 TEFC Design A 2.0 HP 60Hz: Hz A kw PF NOM.EFF rpm V A CL V % % Y % 1175 K 460 Tip etiketi (levhası) üzerindeki motor verileri STIL ROT ayarını yapmanızı öneriyoruz (motor verilerinin duruken ve dönen motorda tespit edilmesi). Eğer motorun serbest dönmesi mümkün değilse (örn. hareket mekanik sınırlıysa), STILL ayarını seçiniz (motor verilerinin dururken tespit edilmesi). 0$& 3$5 S İlk temel devreye sokmadan önce tüm parametreleri reset etmek istiyorsanız, Reset seçiniz: NO YES Giriş ve çıkışlar için konfigürasyonu ve kullanımınız için doğru alan busunu seçiniz. Belirlenmiş konfigürasyonlar için bakınız bölüm Belirlenmiş E/A konfigürasyonu (Sayfa 15). Motorun asgari devir sayısı Motorun işletmeye geçiş süresi Motorun geri dönüş süresi Temel devreye sokma işleminin tamamlanmış olduğunu onaylayınız (Parametre p3900): NO YES NO YES İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 21

24 Devreye sokma 4.3 Parametre serbest seçilebilir ve değiştirilebilir Motor verilerinin tespit edilmesi Temel devreye sokma esnasında MOT ID (p1900) seçerseniz, temel devreye sokma tamamlandıktan sonra Alarm A07991 bildirilir. bağlı motorun verilerini kaydedecekse, motor açılmalıdır (örn. BOP-2 üzerinden). Motor verileri kaydı tamamlandıktan sonra, frekans dönüştürücü üzerinden motor kapatılır. DIKKAT Tehlikeli yükler için motor verileri kaydı Motor verileri kaydının başlamasından önce tehlikeli sistem parçaları emniyetlenmelidir, örn. tehlikeli yer kapatılarak veya yukarıda asılı bir yük yere indirilerek. 4.3 Parametre serbest seçilebilir ve değiştirilebilir BOP-2 ile, uygun parametre numaralarını seçerek ve parametre değerini değiştirerek dönüştürücünüzün ayarlarını değştirebilirsiniz. Parametre değerleri "PARAMS" menüsünde ve "SETUP" menüsünde değiştirilebilir. ESC >2 sec ESC ESC ESC ESC ESC >2 sec ESC ESC ESC Parametre numarasının seçilmesi Parametre değerinin değiştirilmesi Eğer parametre numarası ekranda yanıp sönerse, numarayı değiştirmek için iki olanağa Eğer parametre değeri ekranda yanıp sönerse, değeri değiştirmek için iki olanağa sahipsiniz: sahipsiniz: 1. Onanak: 2. Onanak: 1. Onanak: 2. Onanak: İstediğiniz numara gösterilinceye kadar, parametre numaralarını ok tuşları ile yükseltiniz veya düşürünüz. tuşuna iki saniyeden uzun basınız ve istediğiniz parametre numarasını teker teker rakam olarak değiştiriniz. (TAMAM) tuşuna basarak parametre numarasını üstleniniz. İstediğiniz değer gösterilinceye kadar, parametre değerini ok tuşları ile yükseltiniz veya düşürünüz. tuşuna iki saniyeden uzun basınız ve istediğiniz değeri teker teker rakam olarak giriniz. (TAMAM) tuşuna basarak parametre değerini üstleniniz. BOP-2 ile yaptığınız tüm değişiklikleri dönüştürücü şebeke bozulmalarına karşı güvenli şekilde belleğe kaydeder. 22 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

25 Devreye sokma 4.4 Bir klemensin fonksiyonunun değiştirilmesi 4.4 Bir klemensin fonksiyonunun değiştirilmesi Terminaller Fonksiyonun değiştirilmesi Örnekler Dijital girişler r r r r r r BI: pxxxx 1. Bir BI parametresi ile işaretlenmiş istediğiniz fonksiyonu seçiniz. 2. Bu parametreyi, istediğiniz dijital girişin r0722.x durum parametresinin değerine ayarlayınız. Fonksiyon: Motoru DI 2 üzerinden açınız. Ayar: p0840 = p0840 r Fonksiyon: Hatayı DI 1 üzerinden onaylayınız. Ayar: p3981 = p2103 r Dijital çıkışlar BO: ryyxx.n p0730 p Bir BO parametresi ile işaretlenmiş istediğiniz fonksiyonu seçiniz. 2. İstediğiniz dijital çıkışın p073x parametresini BO parametresinin değerine ayarlayınız. Fonksiyon: Sinyal Hata DO 1'e. Ayar: p0731 = 52.3 p0731 r Analog giriş -10 V V 0 V V -20 ma ma 0 ma ma r0755 p0756[0] CI: pyyyy 1. Bir CI parametresi ile işaretlenmiş istediğiniz fonksiyonu seçiniz. 2. Bu parametreyi, analog girişin r0755.x durum parametresinin değerine ayarlayınız. Fonksiyon: AI 0, PID ayarlayıcısı için itibari değeri kullanıma sunar. Ayar: p2253 = 55[0] p2253 r Analog girişi gerilim veya akım girişi olarak konfigüre etmek için, p0756[0] parametresini ve frekans dönüştürücüsünün ön yüzündeki I/U şalterini kullanınız. Analog çıkış CO: rxxyy p0776[0] p V V 0 ma ma 1. Bir CO parametresi ile işaretlenmiş istediğiniz fonksiyonu seçiniz. 2. Analog çıkışın p0771 parametresini CO parametresinin değerine ayarlayınız. Fonksiyon: Sinyal Akım AO 0'a. Ayar: p0771 = 27 p0771 i r Analog girişi gerilim veya akım girişi olarak konfigüre etmek için, p0776[0] parametresini kullanınız. İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 23

26 Devreye sokma 4.5 Safe Torque Off onayı 4.5 Safe Torque Off onayı Klemensler STO fonksiyonunun onayı için aşağıdaki parametreleri ayarlayınız: Hata güvenliği olan dijital giriş p9761 = p9762 = p9763 = Hataya karşı emniyetli fonksiyon için şifreyi giriniz (fabrika ayarı = 0) Gerekirse yeni bir şifre giriniz (0 FFFF FFFF) Yeni şifreyi onaylayınız p0010 = 95 Hataya karşı emniyetli fonksiyonları devreye sokunuz p9601 = 1 STO, klemens çubuğu üzerinden seçilir p9659 = Zaruri dinamize etme zamanlayıcısını ayarlayınız (8 saat. 1 yıl). EN 954-1, ISO ve IEC normlarının tam zamanında hata tanıma hususundaki taleplerini yerine getirmek için, dönüştürücü muntazam aralıklar ile güvenlik açısından önemli devrelerini kontrol ederek, doğru işlevlerini sağlamalıdır. p9700 = 208 Hataya karşı emniyetli parametreleri kopyalayınız p9701 = 220 Hataya karşı emniyetli parametreleri onaylayınız p0010 = 0 Hataya karşı emniyetli fonksiyonların devreye sokulmasını sona erdiriniz 4.6 GSD dosyasının tedariki GSD dosyası, bir PROFIBUS-Slave için bir tarif dosyasıdır. Dönüştürücünüzün GSD dosyasını elde etmek için iki olanağa sahipsiniz: 1. SINAMICS dönüştürücü GSD dosyasını İnternet (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ /133100) üzerinden bulabilirsiniz. 2. GSD dönüştürücüye kaydedilmiştir. Dönüştürücü GSD verilerini, dönüştürücünün içine taktığınız zaman ve p0804 değerini 12'ye ayarladığınız zaman bellek kartı üzerine yazar. Ardından bellek kartı üzerinden GSD verilerini programlama cihazınıza veya PC donanımınıza aktarabilirsiniz. 24 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

27 Parametre listesi 5 Aşağıdaki liste, parametrelerin temel bilgilerini 1 3 erişim kademesi ile kapsar. Tam bir parametre listesini liste kitabında bulabilirsiniz, bakınız Diğer bilgiler (Sayfa 44). P-No. r0002 p0003 p0010 p0015 r0018 Not Tahrik işletme göstergesi Erişim kademesi Tahrik Devreye sokma Parametre filtresi Makro tahrik cihazı Ayrıca bakınız Belirlenmiş E/A konfigürasyonu (Sayfa 15) Kontrol ünitesi Firmware versiyonu r0020 Devir sayısı itibari değeri düzlenmiş [% 100 p2000] r0021 CO: Devir sayısı liste değeri düzlenmiş [% 100 p2000] r0022 Devir sayısı liste değeri 1/dak düzlenmiş [1/dak] r0024 Çıkış frekansı düzlenmiş [% 100 p2000] r0025 CO: Çıkış gerilimi düzlenmiş [% 100 p2001] r0026 CO: Ara devre gerilimi düzlenmiş [% 100 p2001] r0027 CO: Akım gerçek değeri, değer düzlenmiş [% 100 p2002] r0031 Devir sayısı gerçek değeri düzlenmiş [% 100 p2003] r0032 CO: Etkin güç gerçek değeri düzlenmiş [% 100 r2004] r0034 Motor yük durumu [1 % 100] r0035 CO: Motor ısı derecesi [100 C % 100] r0036 CO: Güç kısmı aşırı yük I 2 t [1 % 100] r0039 Enerji tüketimi 1 Enerji tüketim göstergesinin reset edilmesi p0040 Enerji tüketim göstergesinin reset edilmesi r0041 Enerji tüketiminden tasarruf edildi p0045 Düzleme süresi sabit değeri gösterge değerleri [ms] r0046 CO/BO: Eksik onaylama r0047 Motor verileri tanımlanması ve devir sayısı optimizasyonu P-No. Not r0050 CO/BO: Komut verileri seti CDS etkin r0051 CO/BO: Tahrik verileri seti DDS etkin r0052 CO/BO: Durum kelimesi 1.00 Çalışmaya hazır.01 İşletme hazır.02 İşletme serbest bırakılmış (izin verilmiş).03 Arıza etkin.04 Durdurma aktif (KAP2).05 Hızlı durma aktif (KAP3).06 Devreye sokma blokajı aktif.07 İkaz etkin.08 Sapmalar İtibari devir sayısı /Gerçek devir sayısı.09 Kılavuz talep edildi.10 Azami devir sayısına ulaşıldı.11 I,M,P sınırına ulaşıldı.12 Motor durdurma freni açık.13 Motor aşırı sıcak ikazı.14 Motor öne doğru dönüyor.15 Dönüştürücü aşırı yük uyarısı r0053 CO/BO: Durum kelimesi 2 r0054 CO/BO: Kumanda kelimesi 1.00 ON/OFF1.01 OFF2.02 OFF3.03 İşletmeye geçiş sensörü onayı.04 İşletmeye geçiş sensörü onayı.05 İşletmeye geçiş sensörü devam.06 Devir sayısı itibari değeri onayı.07 Arızanın onaylanması.08 Tıklama Bit 0.09 Tıklama Bit 1.10 PLC üzerinden yönlendirme.11 Yönü tersine çevirme (itibari değer).13 Motor potansiyometresi daha yüksek.14 Motor potansiyometresi daha alçak.15 CDS Bit 0 r0055 CO/BO: Ek Kumanda kelimesi.00 Sabit itibari değer Bit 0.01 Sabit itibari değer Bit 1.02 Sabit itibari değer Bit 2.03 Sabit itibari değer Bit 3.04 DDS Seçim Bit 0 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV 25

28 Parametre listesi P-No. r0056 r0060 Not.05 DDS Seçim Bit 1.08 Teknoloji ayarlayıcı onayı.09 Doğrusal akım frenlemesi onayı.11 Statik Onay.12 Tork regülasyonu aktif.13 Harici arıza 1 (F07860).15 CDS Bit 1 CO/BO: Durum kelimesi Regülasyon CO: İtibari değer filtresinden önce devir sayısı itibari değeri [% 100 p2000] r0062 CO: Filtreden sonra devir sayısı itibari değeri [% 100 p2000] r0063 CO: Devir sayısı liste değeri, düzlenmemiş [% 100 p2000] r0064 CO: Devir sayısı ayarlayıcısı Ayarlama farkı [% 100 p2000] r0065 Kayma (patinaj) frekansı [% 100 p2000] r0066 CO: Çıkış frekansı [% 100 p2000] r0067 CO: Azami çıkış akımı [% 100 p2002] r0068 CO: Akım gerçek değeri, değer düzlenmemiş [% 100 p2002] r0070 CO: Ara devre gerilimi gerçek değer [% 100 p2001] r0071 Azami çıkış gerilimi [% 100 p2001] r0072 CO: Çıkış gerilimi [% 100 p2001] r0075 CO: Akım itibari değeri, alan oluşturucu [% 100 p2002] r0076 CO: Akım gerçek değeri, alan oluşturucu [% 100 p2002] r0077 CO: Akım itibari değeri, tork oluşturucu [% 100 p2002] r0078 CO: Akım gerçek değeri, tork oluşturucu [% 100 p2002] r0079 CO: Toplam tork itibari değeri [% 100 p2003] P-No. r0204 p0205 r0206 r0207 r0208 r0209 p0210 p0230 p0233 p0234 r0238 p0278 Not Güç kısmı Donanım özellikleri Güç kısmı Uygulama 0 Yüksek aşırı yüklü yüklenme oynaması 1 Hafif aşırı yüklü yüklenme oynaması Güç kısmı anma gücü [kw/hp] Güç kısmı Anma akımı Güç kısmı Şebeke nominal gerilimi [V] Güç kısmı Azami akım Cihaz bağlantı gerilimi [V] Tahrik Filtre tipi Motor tarafı 0 Filtre yok 1 Motor kısma ünitesi 2 du/dt filtresi 3 Sinüs filtresi Siemens 4 Sinüs filtresi Yabancı üretici Güç kısmı Motor kısma ünitesi [mh] Güç kısmı Sinüs filtresi Kapasite [µf] Güç kısmı Dahili direnç Ara devre gerilimi Düşük gerilim eşiği Azaltma [V] p0287 Toprak kısa devre denetimi Eşikler [% 100 r0209] r0289 CO: Güç kısmı Azami çıkış akımı [% 100 p2002] p0290 p0292 p0295 Güç kısmı Aşırı yük reaksiyonu 0 Çıkış akımı veya çıkış frekansı azaltılması 1 Azalma yok, aşırı yük eşiğine ulaşıldığında kapanır 2 I_Çıkışı veya f_çıkışı ve f_vurumu azaltılması (I2t üzerinden değil) 3 Vurum frekansı azaltılması (I2t üzerinden değil) Güç kısmı Isı derecesi uyarı eşiği [ C] Fan ardıl çalışma süresi [s] p0100 p0170 p0180 Motor normu IEC/NEMA 0 IEC-Motor (50 Hz, SI birimleri) 1 NEMA-Motor (60 Hz, US birimleri) 2 NEMA-Motor (60 Hz, SI birimleri) Komut verileri setleri (CDS) Adet Tahrik verileri setleri (DDS) Adet p0300 p0301 Motor tipi Seçim 0 Motor yok 1 Asenkron motor 2 Senkron motor 17 1LA7 Standart asenkron motor Motor kod numarası Seçim p0304 Motor anma gerilimi [V] p0201 Güç kısmı Kod numarası p0305 Motor anma akımı [A] 26 İlk çalıştırma, 01/2011, FW 4.4, A5E A AV

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 44 Parametre Listesi Issue 4/ User Documentation 6SE64-5BB-BP MICROMASTER 44 Dökümantasyonu Başlarken Kılavuzu SDP ve BOP ile hızlı devreye alma için. İşletme Talimatları MICROMASTER44 ın,

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı. Kontrol Birimleri CU240E CU240S. sinamics G120

Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı. Kontrol Birimleri CU240E CU240S. sinamics G120 Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı Kontrol Birimleri CU240E CU240S sinamics G120 s SINAMICS SINAMICS G120 Kontrol Birimleri CU240E CU240S Parametre Kılavuzu Parametreler 1 Fonksiyon şemaları 2 Hatalar

Detaylı

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Operatör Paneli DOP11B Baskı 2/27 1152789 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

ACSM1. Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı

ACSM1. Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı ACSM1 Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı Yazılım Kılavuzu 3AUA0000036013 REV G TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 30-09-2011 2011 ABB Oy. Tüm Hakları Saklıdır. 5

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL www.medelelektronik.com MEDEL Elektronik Elektrik Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Rev 1.0 HIZLI

Detaylı

AC VEKTÖR MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜŞTERİYE NOTLAR...4 2.MÜŞTERİYE UYARILAR...5 3. GENEL BİLGİLER...6 3.1.ÖZET VERİLER...7 3.1.1.SÜRÜCÜ...7 3.1.2.PANEL...7 3.1.3.HIZ

Detaylı

WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu

WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu Tek Fazlı Giriş Üç Fazlı Giriş Üç Fazlı Giriş 200V sınıfı 200V sınıfı 400V sınıfı Kılavuz Numarası: NT3251AX Mart 2012 Ayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna başvurun

Detaylı

XX-POWER KULLANMA KILAVUZU

XX-POWER KULLANMA KILAVUZU XX-POWER KULLANMA KILAVUZU TM SENERTEK POWER CONTROLS FULL SINUS OUTPUT P3000 P3100 www.senertek.com 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 2 XX-POWER GENEL TANITIM I 4 ENERJİ VE MOTOR BAĞLANTILARI 4 POMPA UYGULAMALARI

Detaylı

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar 2 SIPOS 5 Flash İçindekiler Giriş Bir bakışta avantajlar...3 Giriş...4

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE Digital Energy GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE yayın kodu: GET-20017 Telif hakkı 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı