SecondLook Digital Siemens için Kullanım Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SecondLook Digital Siemens için Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 SecondLook Digital Siemens için Kullanım Kılavuzu 2009, icad, Inc. Tüm hakları saklıdır. icad, icad logosu, Never Stop Looking and SecondLook, icad, Inc tescilli ticari markalarıdır. Diğer şirket, ürün ve servis isimleri başkalarına ait ticari markalar veya servis işaretleri olabilir. DTM DTM icad, Inc. Sayfa 1/24

2 Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır. DTM icad, Inc. Sayfa 2/24

3 98 Spit Brook Rd, Suite 100 Nashua, NH 03062, USA icad, Inc. Avrupa Tepsilcisi: MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Almanya DTM icad, Inc. Sayfa 3/24

4 Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır. DTM icad, Inc. Sayfa 4/24

5 İÇİNDEKİLER SECONDLOOK DIGITAL... 1 SIEMENS IÇIN KULLANIM KILAVUZU KILAVUZA GENEL BAKIŞ GÖĞÜS KANSERI TEŞHISINDE SECONDLOOK DIGITAL ARKA PLAN SECONDLOOK DIGITAL AÇIKLAMA SECONDLOOK DIGITAL CIHAZ ETIKETLEME KISA CIHAZ TANIMI KULLANIM GÖSTERGELERI KONTRENDIKASYONLAR UYARILAR ÖNLEMLER YAN ETKILERI KLINIK ÇALIŞMALARIN ÖZETI ÇALIŞMA PRENSIPLERI STANDARTLARA UYGUNLUK TEDARIK: RADYOLOGLARIN SECONDLOOK DIGITAL KULLANIMI RADYOLOGLARIN CAD İŞARETLERINI GÖRÜNTÜLEMEDEN ÖNCE İNCELEMESII RADYOLOGLARIN CAD İŞARETLERI ILE İNCELEMESI RADYOLOGLARIN ÖRNEK VAKALAR ILE EĞITIMI EĞITIM TALIMATLARI ÖRNEK VAKALAR Vaka İŞ AKIŞI ÖZELLIKLERI LEZYON METRIKLERI Mikro Kalsifikasyon Alan Ölçümü...23 DTM icad, Inc. Sayfa 5/24

6 6.1.2 Mikrokalsifikasyon Küme Özeti yoğunluk En Uzun Eksen Ölçümü Yoğunluk Alanı Ölçümü MEME UCU, CILT ÇIZGISI VE PEKTORAL KAS ALGILAMALARI DINAMIK ÇALIŞTIRMA NOKTALARI ALGILAMANIN ALTERNATIF İŞARETLENMESI İKINCIL GRAFIK TEMSILI BULGUNUN KESINLIĞI (YALNIZCA ABD DIŞINDA MEVCUTTUR) RADYOLOGLARIN SECONDLOOK DIGITAL KULLANIMI ÖZET DTM icad, Inc. Sayfa 6/24

7 1 Kılavuza genel bakış Bu kılavuz, SecondLook Digital bilgisayar destekli algılama algoritmalarını açıklamak ve meme kanseri teşhisinde SecondLook Digital sistemi kullanan radyologlara eğitim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bölüm 2, meme kanseri teşhisinde SecondLook Digital'in rolüne genel bir bakış verir. SecondLook Digital Cihaz Etiketleme bölüm 3'te bulunur ve sistemin kısa bir açıklamasını, kullanım göstergelerini, kontrendikasyonlarını, uyarı ve önlemleri, yan etkileri, klinik çalışmaların özetini, bilgisayar destekli algılama (CAD) algoritmaları için çalışma prensiplerinin açıklaması, bir standartlara uygunluk beyanı be sistemin nasıl tedarik edildiği bilgilerini verir. SecondLook Digital CAD işaretlerini kullanan radyolog için prosedürler Bölüm 4'de açıklanmıştır. Örnek vakalar radyoloğun SecondLook Digital sistemini klinik kullanımdan önce tanıması için Bölüm 5'de verilmiştir. Bölüm 6 radyoloğun SecondLook Digital'i kullanımını özetlemektedir. 2 Göğüs Kanseri Teşhisinde SecondLook Digital 2.1 Arka plan Mamografi için bir bilgisayar destekli algılama (CAD) sistemi olan SecondLook, icad Inc. tarafından ilk okuma tamamlandıktan sonra radyologların dikkatine sunmak için tarama ve diyagnostik mamogramlarda ilgenilen bölgeleri belirlemek ve işaretlemek üzere geliştirilmiştir. Yani, sistem ikinci bir inceleme gerektirebilecek orijinal mamogramlardaki alanları belirleyerek radyoloğun incelemedeki hatalarını en aza indirmesine yardımcı olur. SecondLook sistemi ilk olarak ekran filmi mamografisi (SFM) ile kullanmak için geliştirilmiştir. SecondLook 'un Siemens'den tüm-alanlı (full-field) dijital Mamografi (FFDM) işleme koyması için yeni bir opsiyonel sistem komponenti SecondLook Digital geliştirilmiştir. SecondLook Digital, yalnızca FFDM'yi işleme koyan bir bağımsız sistem olarak yapılandırılabilir. 2.2 SecondLook Digital Açıklama SecondLook Digital, radyologların göğüs kanserini teşhis etmelerine yardımcı olmak için ilgilenilen potansiyel alanları belirleyen ve vurgulayan bir mamografik CAD sistemidir. SecondLook Digital bilgisayar sistemlerinde kullanılan CAD algoritmaları, imaj işleme, özellik hesaplamaları ve model algılama teknolojisine kanser göstergesi mamografik özellikleri tespit etmek için sahiptir. İşaretlenen ilgilenilen alanlar şüpheli mikrokalsifikasyon kümelerini ve şüpheli olmayan kütleleri, yapısal bozuklulukları ve odak asimetrik yoğunlukları içermektedir. SecondLook Digital iyi huylu tümör ile kötü huylu tümör işlemlerini birbirinden ayırmaz ve teknik artefaktları aktifleştirir. DTM icad, Inc. Sayfa 7/24

8 SecondLook Digital, FFDM imajlarını işleme koymak için Siemens FFDM sistemi ile entegre olur. Sonuçtaki CAD işaretleri genellikle elektronik kopya okuması için radyolog tarafından kullanılan inceleme çalışma istasyonundaki mamogramın uygun konumları üzerinde görüntülenir. CAD işaretleri inceleme çalışma istasyonunda görüntülendiğinde radyolog, mamogram üzerindeki CAD işaretlerinin açık veya kapalı konuma getirebilir. Bu kılavuzun geriye kalanı CAD işaretlerinin bir inceleme çalışma istasyonunda görüntülenmesi varsayımı ile yazılmasına rağmen CAD işaretlerinin bir kağıt çıktısı mümkün olan başka bir opsiyondur. Kağıt çıktısı kullanan bir radyolog aşağıdaki prosedürleri izler. Standart tarama mamografisi dört mamografik görünüm içermektedir: Sol ve sağ kraniyokaudal projeksiyonlar (L-CC ve R-CC) ve sol ve sağ mediolateral oblik projeksiyonlar (L-MLO ve R-MLO). SecondLook Digital, radyoloğa bu mamografik görünümler ve tam meme teşhis görünümlerinde yardımcı olur. Bazen diğer görünümler tarama veya diagnostik amaçlar için elde edilir, örneğin yanal olarak döndürülmüş sol ve sağ büyütülmüş kraniyokaudal projeksiyonlar (L-XCCL ve R-XCCL) ve sol ve sağ düz medyolateral projeksiyonlar (L-ML ve R-ML). İlave tarama veya diagnostik görünümler alındığında SecondLook Digital, her hasta için 4'ten fazla görünümü işleme koyabilir. SecondLook Digital, radyoloğa büyütme/kompresyon görünümleri veya numune radyografi değerlendirmelerinde yardımcı olması için kullanılmaz. Meme implantına sahip hastalar için SecondLook Digital yalnızca implantlı görünümler ile kullanılır. SecondLook Digital, büyütme/kompresyon görünümleri, numune radyografisi veya değiştirilmeyen implant görünümlerini işleme koyduğunda ortaya çıkan CAD işaretleri hastanın değerlendirilmesinde radyolog tarafından kullanılmamalıdır. SecondLook Digital, bir radyolog tarafından aşağıdaki şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır : Radyolog bir mamogramı önce normal şekilde incelemeli ve ancak bundan sonra SecondLook Digital'in başlangıç incelemesinde incelenmeyen bir alanı işaretlemesini belirlemek için CAD işaretlerine bakın. CAD işaretlerini mamogramın başlangıçtaki yardımsız incelemesinden önce görüntülemek, sözde hata arama tatmini riski yaratır ve radyoloğun mamogramda diğer alanlar için dikkati, SecondLook Digital tarafından aktifleştirilmiş bir veya daha fazla alanı görmesi nedeniyle azalabilir. SecondLook Digital yardımı olmadan başlangıçta tespit edilen bir lezyonda CAD işaretinin olmaması radyolog tarafından lezyonu daha fazla değerlendirmek için kararı devreden çıkarmak üzere kullanılmamalıdır. SecondLook Digital, kanserin mamografik görünümüne sahip alanları işaretlemek için tasarlanmıştır ancak işaretli alanların birçoğu kesinlikli kötü huylu olmak durumunda değildir ve alan başka bir tedaviyi gerektirecek kadar şüpheliyse geleneksel klinik kararlar vermek ve mamogramın kendisini incelemek radyoloğun kararına bağlıdır. SecondLook Digital, bir diagnostik cihazı değildir çünkü CAD işaretleri size yorum için değil yalnızca algılama için yardımcı olmak üzere kullanılırlar. Dolayısıyla, SecondLook Digital radyoloğa bu kullanılmadan kaçırılması söz konusu olan ilgilenilen alanları tespit etmede yardımcı olabilir fakat düzenli kullanılması bir radyoloğun SecondLook Digital olmadan tespit edebileceği ilgilenilen alanları kaçırmasına da neden olmaz. SecondLook Digital, imaj işleme ve yapay zeka alalarının liderleri tarafından geliştirilmiştir. Aşağıda SecondLook Digital in bilgisayar destekli algılamasının (CAD) nasıl çalıştığı açıklanmıştır. DTM icad, Inc. Sayfa 8/24

9 1. Siemens tüm-alanlı (full-field) dijital mamogramlar istem tarafından işleme koyulur. İmaj işleme, imajdaki tüm potansiyel kanserli bölgelerin belirlenmesi için kullanılır. 2. Bu bölgeler, kanser olmaya en yakın bölgeleri belirlemek için radyolojik ve propriyete ölçümler ve özellik seçme işlemi kullanarak analiz edilir. 3. En muhtemel yerler hastanın durumu çerçevesinde değerlendirilir ve elektronik kopya okuması için radyolog tarafından kullanılan inceleme çalışma istasyonundaki mamogramın üzerinde görüntülenen CAD işaretleri ile aktifleştirilir. SecondLook Digital'in radyoloğun tedavisini işaretlemek durumunda olmadığını unutmayın. Her radyolog kendi kriterlerine göre farklı alanlarda tedavi verdiğinden bu önemli bir noktadır. SecondLook Digital kendi kendine işe yaramaz, her zaman bir radyoloğa ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, SecondLook Digital, sadece bir görünümde bir kütle veya mikrokalsifikasyonu aktifleştirirse radyolog, tedavi gerektiren bir lezyon olup olmadığını belirlemek için bunu diğer görünümde arayabilir. 3 SecondLook Digital Cihaz Etiketleme 3.1 Kısa Cihaz Tanımı SecondLook, radyologların göğüs kanserini teşhis etmelerine yardımcı olmak için ilgilenilen potansiyel alanları belirleyen ve vurgulaya n bir mamografik CAD sistemidir. SecondLook bilgisayar sistemlerinde kullanılan CAD algoritmaları, imaj işleme, özellik hesaplamaları ve model algılama teknolojisine kanser göstergesi mamografik özellikleri tespit etmek için sahiptir. Belirtilen ilgilenilen alanlar şüpheli mikrokalsifikasyon kümelerini ve şüpheli olmayan kütleleri, yapısal bozuklulukları ve odak asimetrik yoğunlukları içermektedir. SecondLook, bir radyolog tarafından aşağıdaki şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır : Radyolog bir mamogramı önce normal şekilde incelemeli ve ancak bundan sonra SecondLook 'un başlangıç incelemesinde incelenmeyen bir alanı işaretlemesini belirlemek için CAD işaretlerine bakın. SecondLook, kanserin mamografik görünümüne sahip alanları işaretlemek için tasarlanmıştır ancak işaretli alanların birçoğu kesinlikli kötü huylu olmak durumunda değildir ve alan başka bir tedaviyi gerektirecek kadar şüpheliyse geleneksel klinik kararlar vermek ve mamogramın kendisini incelemek radyoloğun kararına bağlıdır. SecondLook, bir diagnostik cihazı değildir çünkü CAD işaretleri size yorum için değil yalnızca algılama için yardımcı olmak üzere kullanılırlar. 3.2 Kullanım Göstergeleri Mamografi için bilgisayar destekli algılama sistemi olan SecondLook Digital, başlangıç okuması tamamlandıktan sonra radyoloğun dikkatine sunmak için Siemens tüm-alanlı (fullfield) dijital mamografi sisteminden alınan tarama ve diagnostik mamogramlarda ilgilenilen bölgeleri belirlemek ve işaretlemek üzere tasarlanmıştır. Yani, sistem ikinci bir inceleme DTM icad, Inc. Sayfa 9/24

10 gerektirebilecek orijinal mamogramlardaki alanları belirleyerek radyoloğun incelemedeki hatalarını en aza indirmesine yardımcı olur. 3.3 Kontrendikasyonlar Bu cihazın kullanımı için kontrendikasyon yoktur. 3.4 Uyarılar Uyarılar: Radyolojik Yorumlama SecondLook sistemi meme kanseri algılamasına yardımcı olur, yorumlama veya teşhis için değildir. Siemens tüm-alanlı (full-field) dijital mamografi imajlarının CAD işaretlerinin konumlarında yeniden değerlendirilmesi üzerine radyolog, bu alanların mamografik görünüme göre tedavi edilip edilmemesi gerektiğine karar vermek için yorum kabiliyetini kullanır. Başlangıçtaki yardımsız Siemens tüm-alanlı (full-field) dijital mamografi imajlarının incelenmesi önemlidir çünkü sistem, radyoloğun tespit edebileceği alanları aktifleştirmez ve yardımsız geleneksek incelemeyi tamamlamadan önce sistemi kullanmak sözde hata arama tatminini tetikleme riskini ortaya çıkarır ve bu da radyoloğun işaretsiz imaj alanlarını yeterli dikkat ile incelemesinde başarısızlık sağlar. Sistem, mamografik tetkikler arasındaki aralık değişikliğin aktifleştirmek için tasarlanmamıştır. Sistem asimetrik meme dokusunu, tubuler yoğunluk/ayrı dilate kanal, deri kalınlaştırma veya meme ucu geri çekilmesini aktifleştirmek için tasarlanmamıştır. SecondLook sistemi radyoloğun tedaviye gerek olmadığını belirlediği alanları aktifleştirir. Yani tedavi, radyolog tarafından belirlenir ve bir CAD işaretinin var olması alan ilk sırada işaretlenmiş olsaydı verilecek kararı etkilememelidir. Radyolog, alanı tedavi ederek büyütme/nokta mamografisi, ultrason veya girişimsel prosedür gibi diagnostik becerilerini iyi huylu lezyonları kötü huylu lezyonlardan ayırmak için kullanmalıdır. Dolayısıyla eğer sistem radyoloğun başlangıçtaki imaj incelemesinde tespit ettiği bir alanı işaretlememişse ve başka bir tedavi kararı vermişse radyoloğun tedavi kararı değişmemelidir. Radyoloğun tedavi gerektirecek yeteri kadar şüpheli bulmadığı bir alanı sistem işaretlerse, alan radyolog tarafından başlangıç imaj incelemesinde veya sistem tarafından işaretlendikten sonra tespit edilse de karar etkilenmemelidir. DTM icad, Inc. Sayfa 10/24

11 Standart olmayan mamografik görünümler için (örn. büyütme/kompresyon görünümleri) veya yerleştirilmeyen implant görünümler için verimlilik ve güvenlik oluşturulmamıştır. Dolayısıyla bu görünümlerdeki bir CAD işareti hastanın değerlendirilmesinde radyolog tarafından kullanılmamalıdır. Uyarılar: Sistem Operasyonu Elektrikli bileşenlerin kusurlu veya çalışamaz halde olduğundan şüphe duyuluyorsa, sistem kullanılmamalıdır. SecondLook üzerine veya yakınına sıvı koymayın. Elektrikli parçaların üzerine yanlışlıkla sıvı dökülürse hemen Kesintisiz Güç Kaynağını (UPS) kapatın bu, herhangi bir potansiyel elektrik çarpmasını önlemek için sistemi otomatik olarak kapatır. Daha fazla talimat için yetkili SecondLook servis sağlayıcınız ile iletişim kurun. Sistemin doğru kablolanmış ve topraklanmış bir elektrik prizine bağlandığından emin olun. Elektrik çarpması veya yangın tehlikesinden kaynaklanan vücut yaralanmalarını önlemek için voltaj ve akım gereksinimlerinin sistem spesifikasyonları içerisinde olduğunu kontrol edin. Uyarılar: Kurulum ve Bakım Modem Uyarısı -- sistemin uzaktan servise ihtiyaç duyması durumunda modem yalnızca servis personeli tarafından kullanılmalıdır. EMC Uyarısı -- Bu SecondLook sistem, test edilmiş ve EN 'ye uygun bulunmuştur. EN ile uyumlu olması sistemin standart medikal kurulumdaki zararlı parazitlere karşı uygun şekilde korunduğunu gösterir. Ancak bu sistem radyo frekans enerji üretir, kullanır ve yayar ve talimatlara göre kurulmaz veya kullanılmazsa etrafındaki diğer cihazlar ile zararlı parazite yol açabilir veya maruz kalabilir. SecondLook sistemi zararlı parazitlenmeye yol açar gibi görünüyorsa veya maruz kalırsa problemi düzeltmek için aşağıdaki adımları deneyin: SecondLook sisteminin veya parazit cihazının yönünü veya yerini değiştirin. SecondLook sistem ve parazit cihazı arasındaki ayrımı arttırın. SecondLook sistemi parazit cihazından farklı bir devredeki bir prize takın. Daha fazla talimat için yetkili SecondLook yerinde servis sağlayıcınız ile iletişim kurun. Kesintisiz Güç Kaynağı Uyarısı -- Ekipmanda arıza giderme veya bakım çalışması yapan kişiler, Kesintisiz Güç Kaynağı'nın (UPS) elektrik kesintileri süresince ve elektrik ile bağlantısı kesildiğinde elektrik enerjisi vermeye devam ettiğini unutmamalı ve ikaz edilmelidir. Sıcaklık ve Nem Uyarısı -- SecondLook sistem çalışmaları aşağıdaki sıcaklık ve nem aralıklarında gerçekleştirilmelidir. Sıcaklık: Fahrenheit (10-35 Celsius) Nemlilik: 20-80% DTM icad, Inc. Sayfa 11/24

12 3.5 Önlemler Önlemler: Sistem Operasyonu SecondLook sistemi bir Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) tarafından korunur. Elektrik kesildiği zaman cihaz beş dakika boyunca sinyal sesi verir ve SecondLook sistemi otomatik olarak kapanır. Sinyal sesi, elektrik kaynağının elektrik kesintisinden sonra ekipmanı koruduğunu gösterir. Sistemin zarar görmesini önlemek için ekipmanı iyi havalandırılmış ve klima sistemli bir ortamda muhafaza edin. Yalnızca MQSA standartlarına göre ayarlanan Siemens tüm-alanlı (full-field) dijital mamografi sisteminden alınan imajlar kullanılmalıdır. Meme implantı bulunan hastalarda etkinlik ve güvenlik implant içeren görünümler için oluşturulmamıştır. İmplantlı görünümler sistem tarafından analiz edildiğinde ortaya çıkan hiçbir CAD işareti hastanın değerlendirilmesinde radyolog tarafından kullanılmamalıdır. Standart olmayan mamografik görünümler için verimlilik ve güvenlik oluşturulmamıştır (örn.büyütme/kompresyon görünümleri). Bu görünümler sistem tarafından analiz edildiğinde ortaya çıkan hiçbir CAD işareti hastanın değerlendirilmesinde radyolog tarafından kullanılmamalıdır. Önlemler: Kurulum ve Bakım Bu ürün kullanıcı bakımına uygun parçalar içermez. Sistemin zarar görmesini önlemek için, SecondLook sistemini kurmaya veya onarmaya çalışmayın. Yalnızca eğitimli personel sistemi kurmak ve onarmak için yetkilidir. Servis eğitim için icad Inc. at ile iletişim kurun Taşımadan veya servisten önce güç kablosunu çıkarın. 3.6 Yan Etkileri SecondLook kullanılması mamografiye bilinen bir ilave risk getirmez. Hasta ile doğrudan teması yoktur. 3.7 Klinik Çalışmaların Özeti Düzenli onay almak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıda çalışmaların bir özeti bulunmaktadır. Daha fazla bilgi icad ile iletişim kurularak elde edilebilir. Çalışmalardan çıkarılan sonuçlar: DTM icad, Inc. Sayfa 12/24

13 SecondLook Analog ortam sistemi kullanılması kaçırılan kanserlerde en az %27,1 (%95 CI %22,1 %32,0) oranında klinik olarak önemli bir azalma sağlar. 374 kanser vakası arasında yapılan respoktektif bir çalışmaya göre, 9 24 aylık teşhisde önceden tarama mamogramları çekilen meme kanseri teşhisi konulan kadınların %21,9'u (%95 CI, %17,9 %25,9) SecondLook Analog ortamı kullanılarak kanserlerini ortalama 15,1 ay daha erken fark edebilirlerdi. SecondLook Analog sisteminin kullanılması, yardımsız %16,6'dan (%95 CI 15,5% %17,8) sistem tarafından yardımlı %17,2'ye kadar (%95 CI %16,0 %18,4) tarama mamogramlarını okuyan radyologlar tarafından önerilen tedavilerde önemli olmayan bir artışa yol açmıştır. Siemens tüm alanlı full field dijital mamografi sistemi ile giriş yapılan SecondLook Digital hassaslığı, ekran filmi girişli SecondLook Analog ortamının hassaslığından farklı değildir. Siemens tüm alanlı (full field) dijital mamografi sisteminden alınan girdiye sahip SecondLook Digital yanlış pozitif oranı, istatistiksel olarak ekran filmi mamografiden alınan girdiye sahip SecondLook Analog ortamının yanlış pozitif oranından farklı değildir. SecondLook Digital ile çalışma kaçırılan kanserlerin azaltılmasında, kanseri daha önce fark eden kadın oranında ve iyileşme oranında bu sitemin etkisini belirlemedi. Özet olarak SecondLook sistemi bir radyoloğun meme kanserini tespit etme etkinliğini arttıracaktır. DTM icad, Inc. Sayfa 13/24

14 3.8 Çalışma prensipleri SecondLook, mamogramlardaki şüpheli lezyonları belirlemek için bilgisayar destekli algılama (CAD) algoritmaları kullanmaktadır. Siemens tüm-alanlı (full-field) dijital Mamografi sistemi, SecondLook girdisi olan dijital mamografik imajlar oluşturur ve bu CAD algoritmaları, potansiyel ilgilenilen alanları için imajları analiz etmek üzere gelişmiş imaj işleme, özellik hesaplama ve model algılama teknolojisi kullanır. Bu potansiyel ilgilenilen alanlar, elektronik kopya inceleme çalışma istasyonları veya kağıt çıktısı ile Siemens tüm-alanlı (full-field) dijital mamografi imajların uygun yerlerine CAD işaretleri koyularak radyoloğa gösterilir. CAD işaretleri, meme kanserinin algılanmasında radyologlar tarafından ilave bir araç olarak kullanılır. SecondLook CAD algoritmalarına genel bakış Şekil 1'de gösterilmiştir Standart Mamografi Filmler MicroCalc Algoritma Calc Imaj Degerlendirme Density (Yogunluk) Algoritma Yogunluk Imaji Degerlendirme MicroCalc Dedektör Density (Yogunluk) D edektör Kümeleme Bölge Büyüme MicroCalc Siniflandirici Density (Yogunluk) Siniflandirici Içerik Tabanli Hasta Degerlendirmesi Ilgilenilen Alanlar CAD Isaretleri ile Vurgulanir Şekil 1: SecondLook CAD Algoritmaları Genel Bakış DTM icad, Inc. Sayfa 14/24

15 CAD algoritmaları, ayrı mikrokalsifikasyon ve yoğunluklar olabilecek tüm alanları vurgulamak için dijital hale getirilmiş mamografik imajların imaj iyileştirmesi ile başlar. Mikrokalsifikasyon ve yoğunluk dedektörleri daha sonra mikrokalsifikasyon veya yoğunluklara daha yakın alanları Siemens veri ve yoğunluk ölçümlerinin başlangıç analizlerini temel alarak belirler. Tespit edilen yoğunluk tipleri Şekil 2'de anlatılmıştır ve şüphelenilen ve şüphelenilmeyen kütleleri, yapısal bozuklukları ve odak asimetik yoğunluklarını içerir. DİKKAT Odak asimetrik yoğunlukların görsel olarak tespit edilesi zordur fakat SecondLook ile tespit edilirler Sınırlandırılmış Kütle Yuvarlak Oval Lobüler Mikro lobüler kütle Belirgin kütle Marjinleri belirgin olmayan düzensiz kütle Şüphelenilen kütle Yapısal distorsiyon (bozukluk) Şekil 2: SecondLook ile Tespit Edilen Yoğunluklar Tespit edilen alanların daha ileri analizi ayrı mikrokalsifikasyonlar ve bölgesel büyüyen yoğunlukların kümelenmesi ile tamamlanır. Kümeler, her biri 4,1 milimetre olan 3 veya daha fazla mikrokalsifikasyon içerir. Şekil 3, bu örneklerde SecondLook sisteminin mikrokalsifikasyon kümelerini nasıl vurgulayacağını gösteren üç farklı Siemens tüm-alanlı (full-field) dijital mamografi imajını göstermektedir. Bu örneklerde dikdörtgen şekilli ve CAD işaretleri için alternatif işaretler kullanılmış olsa bile mikrokalsifikasyonların yaklaşık ebadına DTM icad, Inc. Sayfa 15/24

16 karşılık gelen CAD işaretleri kullanılmaktadır. Bölgesel büyüme Şekil 4'de gösterildiği gibi potansiyel yoğunlukların şeklini belirler. c) a) 4.1mm b) 4.1mm Şekil 3: Mikrokalsifikasyon Kümelerini aşağıdakiler ile aktifleştiren Calc İşaretleri: a) Minimum sayıda kalsifikasyonlar b) Kümenin bir parçası olarak düşünülen tüm kalsifikasyonları içeren Calc İşareti kapsamı c) Örtüşen Calc İşaretleri kümeler birbirlerine yakın olduğunda bile açık şekilde aktifleşir Mikrokalsifikasyon analizleri ve yoğunluk analizi için bölgesel büyüme için kümeleme yapıldıktan sonra klinik olarak geçerli ve matematiksel özellikler tespit edilen her mikrokalsifikasyon kümesi ve yoğunluğu açıklamak için hesaplanır. Örneğin bir kümedeki kalsifikasyonların ebat veya şeklinin değişiklik göstermesi mikrokalsifikasyon kümelerinin açıklanması için iyi özelliklerdir. Bu özellikler, kansere en yakın alanları seçmek için özel olarak tasarlanan mikrokalsifikasyonlar ve yoğunluk sınıflandırıcılar tarafından kullanılır. Daha ileri analizler hasta için seçilen tüm alanların içeriğini kullanır. Örneğin, her 4 imaj vakasının içerebileceği bir maksimum toplam SecondLook CAD işareti sayısı vardır. Hastada tespit edilen tüm ilgilenilen bölgelerin analizi eş zamanlı olarak kansere en yakın bölgelerin CAD işaretleri ile aktifleştirilmesini sağlar. DTM icad, Inc. Sayfa 16/24

17 3.9 Standartlara Uygunluk Şekil 4: Yoğunluk Şeklini Belirlemek İçin Bölgesel Büyüme CE Uygunluk Beyanı için SecondLook Digital Servis Kılavuzuna bakınız Tedarik: SecondLook sistemi aşağıdaki komponentleri içermektedir: Kesintisiz güç kaynağı Bilgisayar 4 Radyologların SecondLook Digital Kullanımı 4.1 Radyologların CAD İşaretlerini Görüntülemeden Önce İncelemesii Radyolog önce Siemens tüm-alanlı (full-field) dijital mamogramları SecondLook Digital CAD işaretlerini görüntülemeden inceler daha sonra klinik çalışma prosedürleri ile devam eder. Radyolog, CA işaretleri açılmadan veya görüntülenmeden önce elektronik kopya inceleme çalışma istasyonu ile hasta için tedavi gösterilirse bir başlangıç belirlemesi yapar. DTM icad, Inc. Sayfa 17/24

18 4.2 Radyologların CAD İşaretleri ile İncelemesi Radyolog, hastanın mamogramlarını başlangıç incelemesinden tedavinin gösterilip gösterilmediğini belirledikten sonraelektronik inceleme çalışma istasyonları ile SecondLook Digital CAD işaretlerini açar ve görüntüler. Radyolog, bir CAD işaretine karşılık gelen mamogramlarda ikinci bir bakış (SecondLook )" sağlar. Bu mamogramların yeniden değerlendirilmesinden radyolog ilave bir tedavinin gerekip gerekmediğini belirler. Hiçbir CAD işareti yoksa mamogramların yeniden değerlendirilmesine gerek yoktur. Tedavi kararları yalnızca CAD işaretlerine bağlı değildir. Tüm tedavi kararları, mamogramların incelenmesi, klinik bilgiler ile desteklenmesi ve radyolog tarafından konulan CAD işaretlerine dayanır. SecondLook Digital tarafından işaretlenen ilgilenilen alanlar şüpheli mikrokalsifikasyon kümelerini ve şüpheli olmayan kütleleri, yapısal bozuklulukları ve odak asimetrik yoğunlukları içermektedir. Aşağıda SecondLook Digital ile önerilen vaka inceleme işlemini bulabilirsiniz: 1. Hasta geçmişini inceleyin ve elektronik kopya inceleme çalıma istasyonu ile CAD işaretlerini açmadan veya görüntülemeden önce Siemens tüm-alanlı (full-field) dijital mamogramları değerlendirin 2. Bir başlangıç yorumu yapın 3. Elektronik kopya inceleme çalışma istasyonu ile CAD işaretlerini açın ve görüntülerin ve potansiyel ilgilenilen alanları belirleyin 4. Elektronik kopya inceleme çalışma istasyonu ile CAD işaretleri ile aktifleştirilmiş ilgilenilen alanları yeniden değerlendirerek mamogramları inceleyin 5. Yorum kararı Vaka hakkında son kararı radyoloğun vereceğini unutmayın. Bir radyolog bir vakayı tedavi etmeye karar verirse CAD işaretleri kararı değiştirmemelidir; ancak CAD işaretleri başka tedaviler için ilk başta radyolog tarafından tespit edilmeyen bölgeleri belirleyebilir. DTM icad, Inc. Sayfa 18/24

19 5 Radyologların Örnek Vakalar ile Eğitimi 5.1 Eğitim Talimatları Bir örnek vaka klinik kullanımdan önce radyolog için SecondLook kullanılmasını göstermektedir. Bu vaka radyoloğa SecondLook Digital CAD işaretlerini kullanmak için prosedürleri anlatmak için verilmiştir. Vaka inceleme prosedürleri vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, eğitim, elektronik inceleme istasyonuna gerek kalmadan Bölüm 5.2'nin aşağıdaki vaka sunumu ile tamamlanır. Kılavuzdaki örnek vaka için SecondLook Digital CAD işaretleri radyoloğa aşağıdaki adımlar ile gösterilir: 1. İlk sayfa, vaka geçmişi ve CAD işaretleri olmadanyazdırılmış Siemens tüm-alanlı (fullfield) dijital mamogramların versiyonlarını içerir. Klinik kullanım sırasında radyolog önce CAD işaretlerinin incelemeden mamogramları inceler daha sonra klinik çalışma prosedürleri ile devam eder. Radyolog, CA işaretleri açılmadan veya görüntülenmeden önce elektronik kopya inceleme çalışma istasyonu ile hasta için tedavi gösterilseydi bir başlangıç belirlemesi yapardı. 2. İkinci sayfa CAD işaretleri açık olan mamogramların yazdırılmış versiyonlarını içermektedir. Klinik çalışma sırasında radyolog, bir CAD işaretine karşılık gelen mamogramlarda ikinci bir bakış (SecondLook )" sağlar. Bu mamogramların yeniden değerlendirilmesinden radyolog ilave bir tedavinin gerekip gerekmediğini belirler. Hiçbir CAD işareti yoksa mamogramların yeniden değerlendirilmesine gerek yoktur. Tedavi kararları yalnızca CAD işaretlerine bağlı değildir. Tüm tedavi kararları, mamogramların incelenmesi, klinik bilgiler ile desteklenmesi ve radyolog tarafından konulan CAD işaretlerine dayanır. 3. Üçüncü sayfada, vaka geçmişi, mamografik bulgular ve sonuç patolojisini içeren bu vakanın bir özeti bulunur. Bir ok, yazdırılmış mamogramlarda tümörün yerini gösterir. DTM icad, Inc. Sayfa 19/24

20 5.2 Örnek Vakalar Vaka 1 Vka Geçmişi ve Mamogramlar Vaka 1 Geçmiş: 62 yaşında, bayan; sağ meme dış çeyrek alanı üstünde elle hissedilen kitlesi var. Ailesinde meme kanseri geçmişi yok. **** KLİNİK KULLANIM SIRASINDA BAŞLANGIÇ MAMOGRAFİ İNCELEMESİ VE **** **** BAŞLANGIÇ TEDAVİ KARARI TAMAMLANMALIDIR **** DTM icad, Inc. Sayfa 20/24

21 CAD İşaretleri ile Mamogramlar Vaka 1 Dikkat: Elektronik kopya inceleme çalışma istasyonu, CAD işaretleri için dikdörtgen (Kalsifikasyonlar) ve elipsler (kütleler) dışındasemboller kullanabilir. **** KLİNİK KULLANIM BOYUNCA CAD İŞARETLERİ İLE AKTİFLEŞTİRİLEN İLGİLENİLEN **** **** ALANLAR ELEKTRONİK KOPYA İNCELEME ÇALIŞMA İSTASYONU KULLANILARAK **** **** ÇALIŞMA İSTASYONDA DEĞERLENDİRİLİR. BU MAMOGRAM **** **** DEĞERLENDİRESİNDEN RADYOLOG SON TEDAVİ KARARINI VERİR. **** DTM icad, Inc. Sayfa 21/24

22 Vaka Özeti Vaka 1 Geçmiş: 62 yaşında, bayan; sağ meme dış çeyrek alanı üstünde elle hissedilen kitlesi var. Ailesinde meme kanseri geçmişi yok. Mamografik bulgular: Saat 10'da sağ memede kısmen belirsiz sınırları olan 3 cm ile sınırlandırılmış kütle (ultrasonda kist olarak görünüyor). Gecikmeli olarak saat 2'de sağ memede pleomorfik kalsifikasyonun lineer dağılımı. Patoloji: Yerinde duktal karsinoma (oklar yerini gösteriyor). DTM icad, Inc. Sayfa 22/24

23 6 İş Akışı Özellikleri 6.1 Lezyon Metrikleri SecondLook Digital SİSTEMİN sürüm 7.2+ yazılımı kullanıcılara bu bilgileri çeşitli yollardan sunmak için inceleme çalışma istasyonlarını devreye alan tespit edilen lezyonlar için temel metrikleri hesaplayabilir. icad yazılım sürüm numarası incele çalışma istasyonunda, standart olarak imaj başına CAD işaretlerinin sayısını gösteren metnin yanında açıkça görünebilir. Lezyon metrikleri mikrokalsifikasyon kümeleri ve yoğunluklar için verilir. Tüm metrikler DICOM standardında tanımlanır be bilgi Mamografi CAD Yapılandırılmış raporda bulunur Mikro Kalsifikasyon Alan Ölçümü Bu metrik, mikrokalsifikasyon kümenin milimetre kare (mm 2 ) cinsinden alan ölçümüdür Mikrokalsifikasyon Küme Özeti Bu metrik ayrı küme içerisinde toplam mikrokalsifikasyon sayısıdır yoğunluk En Uzun Eksen Ölçümü Bu metrik milimetre cinsinden (mm) en uzun ayrı yoğunluk eksenidir Yoğunluk Alanı Ölçümü Bu metrik, ayrı yoğunluk algılamalarının milimetre kare (mm 2 ) cinsinden alan ölçümüdür. 6.2 Meme ucu, Cilt Çizgisi ve Pektoral Kas Algılamaları SecondLook Digital sistem sürüm 7.2+ yazılımı meme ucu konumunu tespit eder ve meme koordinatları ile Mamografi CAD Yapılandırılmış raporunu doldurur. Sürüm 7.2+ yazılımı ayrıca meme dokusunu segmentlere ayırır ve Yapılandırılmış raporu cilt çizgisi ve pektoral kas koordinatları ile doldururu ve bu lezyonlara mesafeyi hesaplamak ve görünümler arasında korelasyonu arttırmak için çalışma istasyonlarının incelenmesini sağlar. 6.3 Dinamik Çalıştırma Noktaları SecondLook Digital sistemi Sürüm 7.2+ yazılımı Mamografi CAD Yapılandırılmış Rapordaki her iki Çalıştırma Noktası için Çalıştırma Noktaları arasında çalışma sırasında dinamik değiştirme sağlamak için CAD sonuçları sağlar. Çalıştırma Noktalarının Değiştirilmesi kullanıcının istenilen CAD performansına ulaşmak için hassaslık ve pozitif oranı değiştirmesini sağlar 6.4 Algılamanın Alternatif İşaretlenmesi İkincil Grafik Temsili SecondLook Digital sistem sürüm 7.2+ yazılımı Mamografi CAD Yapılandırılmış Raporunu algılamanın sendroid ve perimetrelerin koordinatları ile doldurur bu da çalışma istasyonunun alternatif stil CAD işaretlerini göstermesini sağlar. Örneğin ayrı kalsifikasyon veya kütlenin konturunun ana hattı çizilebilir. Ayrıca, kullanıcılar standart CAD işaretleri arasında (elipsler veya dikdörtgenler) seçimli olarak geçiş yapabilir ve CAD stil işaretlerini değiştirebilirler. DTM icad, Inc. Sayfa 23/24

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle Meme kanseri saptamada yeni sınır Dijital Mamografi günümüzde meme kanserinin saptanmasında en gelişmiş teknolojidir. Bunun yanı sıra,

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Mamografi BR.HLİ.099

Mamografi BR.HLİ.099 BR.HLİ.099 Meme Kanserinde Erken Tanının En Büyük Yardımcısı Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından biri yaşam süresi içinde meme kanserine yakalanmaktadır. ABD'de her yıl

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU

Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU 1 2 Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.355.48.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr ANKARA

Detaylı

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma STANDARD LME-12:001904 Utr Dzl. A İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 RF EMF Prosedürü... 4 4 Eğitim... 5 5 Kişisel Koruyucu Ekipman... 5

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555 Nem Ölçer PCE-555 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon

Detaylı

Senographe SecondLook Digital CAD Sistemi

Senographe SecondLook Digital CAD Sistemi Senographe SecondLook Digital CAD Sistemi Operatör Kýlavuzu SLDU CAD yerpaylaşımı Ham ve/veya işlenmiş görüntüler Manufactured by icad 5189820-5-C-1TR Copyright 2009 by General Electric Company Inc. All

Detaylı

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU SÜRÜM1.0 Türkçe 1 2 Türkçe VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU Vertu HP-1V kulak üstü kulaklık satın aldığınız için teşekkür

Detaylı

Çevrimiçi Yardım Kılavuzu - SSS V1.2

Çevrimiçi Yardım Kılavuzu - SSS V1.2 Çevrimiçi Yardım Kılavuzu - SSS V1.2 S: Haritayı kullanarak nasıl uçuş bulabilirim? Bir arama başlatmak için harita üzerinde bir noktaya Ardından uçuş bilgilerini görüntülemek için ekrandaki menüden tercih

Detaylı

KONVEYÖRE ENTEGRE FOLYO MAKİNESİ MODEL : HSTEND.50.120

KONVEYÖRE ENTEGRE FOLYO MAKİNESİ MODEL : HSTEND.50.120 KONVEYÖRE ENTEGRE FOLYO MAKİNESİ MODEL : HSTEND.50.120 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

Sıcaklık Kalibratörü Model 125

Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - C F PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALIMATLARI... 6 1. SICAKLIK DEĞERI... 6 2. DAHILI VEYA HARICI SICAKLIK ÖLÇÜMÜ SEÇIMI...

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI Online teknik sayfa FLOWSIC30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

Teknik Katalog [Nem Ölçer]

Teknik Katalog [Nem Ölçer] Teknik Katalog [Nem Ölçer] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuvarı Demo II KNX

Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuvarı Demo II KNX Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuvarı Demo II KNX KNX eski kontrol sistemlerinde ayrı ayrı kontrol edilen fonksiyonları tek bir çatı altına toplar. KNX Nedir? Enerji Kullanımında Sektörel Dağılım Enerji

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J Series and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

Teknik Katalog [Anemometre]

Teknik Katalog [Anemometre] Teknik Katalog [Anemometre] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR"

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH SOUNDBAR DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR" Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-10295 Hoş Geldiniz Digitus Derin Bas Hoparlörlü Bluetooth Soundbar cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz! İster çoklu ortam yürütme

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Data Sheet [BAROMETRE]

Data Sheet [BAROMETRE] Data Sheet [BAROMETRE] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50132930 DDLS 508 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Araç İçin Üniversal Dizüstü Bilgisayar Şarj Cihazı, 90W

Araç İçin Üniversal Dizüstü Bilgisayar Şarj Cihazı, 90W Araç İçin Üniversal Dizüstü Bilgisayar Şarj Cihazı, 90W Kullanma Kılavuzu DA-10191 Dizüstü bilgisayarlar ve USB ile şarj edilebilir cihazlar için 90W güce sahip dünyanın en küçük üniversal DC adaptörüyle

Detaylı

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ TÜRKÇE i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii TÜRKÇE iii iv APW-896 daha güvenli şekilde kullanmak için alınması gereken önlemler 1. Elektrik şokunun

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

HUP 200 DERİN DONDURUCU

HUP 200 DERİN DONDURUCU Kullanım Kılavuzu HUP 200 DERİN DONDURUCU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu uyarılar güvenliğiniz açısından önemlidir. Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu uyarıları anladığınızdan emin olun. Güvenliğiniz

Detaylı

Giray Kansu YILDIRIM 3003110055 KNX

Giray Kansu YILDIRIM 3003110055 KNX Giray Kansu YILDIRIM 3003110055 KNX KNX eski kontrol sistemlerinde ayrı ayrı kontrol edilen fonksiyonları tek bir çatı altına toplar. KNX Nedir? Enerji Kullanımında Sektörel Dağılım Enerji Verimliliği

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134432 DDLS 548i 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun 2 1200 Serisi Yangın Paneli Rahatlık kurmak İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış eksiksiz koruma 1200 Serisi Yangın Paneli, yangın koruma için esnek,

Detaylı

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 LÜTFEN BU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KİTAPÇIĞI SAKLAYIN. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu cihazı

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC200 FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC200 Stok no. Talep üzerine Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik

Detaylı

TES. Kullanma Klavuzu TES 1330A DİJİTAL AYDINLANMA ÖLÇER TES ELECTRICAL ELEKTRONIC CORP.

TES. Kullanma Klavuzu TES 1330A DİJİTAL AYDINLANMA ÖLÇER TES ELECTRICAL ELEKTRONIC CORP. TES DİJİTAL AYDINLANMA ÖLÇER TES 1330A Kullanma Klavuzu TES ELECTRICAL ELEKTRONIC CORP. I TANITIM Dijital Aydınlanma ölçer, herhangi bir alandaki aydınlanmayı kesin ölçebilen bir cihazdır. Işığın açılı

Detaylı

GRAFİKLER WORD PROGRAMINDA GRAFİK OLUŞTURMA DERS KİTABI. HAZIRLAYAN Mehmet KUZU

GRAFİKLER WORD PROGRAMINDA GRAFİK OLUŞTURMA DERS KİTABI. HAZIRLAYAN Mehmet KUZU GRAFİKLER WORD PROGRAMINDA GRAFİK OLUŞTURMA DERS KİTABI HAZIRLAYAN Mehmet KUZU GRAFİKLER GRAFİKLER Grafik Nedir? Grafik nasıl oluşturulur? Word de ne tür grafikler oluşturulur? Grafik Oluşturma? Grafikler,

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Sürücü ve Araç Güvenliği

Sürücü ve Araç Güvenliği STANDARD LME-12:001902 Utr Dzl. B İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 Araç Kullanma Yönetimi... 4 3.1 Yüksek Riskli Sürücüleri Yönetme... 4 3.2 Araca bağlı telsiz kapsama araştırmaları... 4

Detaylı

TV Transmitter. Kullanıcı Kılavuzu

TV Transmitter. Kullanıcı Kılavuzu TV Transmitter KullanıcıKılavuzu İçindekiler Başlamadan önce 3 Teslimata dahil 4 Komponentler 4 Başlarken 5 Güç beslemesine bağlantı 5 Ses cihazlarına bağlanma 6 Transmiterin eşleştirilmesi 7 Günlük kullanım

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i 40.4 L H Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i 40.4 L H Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134434 DDLS 548i 40.4 L H Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Teknik Katalog [Çevre Ölçüm Cihazı]

Teknik Katalog [Çevre Ölçüm Cihazı] [PCE-FWS 20-1] Teknik Katalog [Çevre Ölçüm Cihazı] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

Galaxy VM. IP32 Seti. Kurulum 03/2015. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. IP32 Seti. Kurulum 03/2015. www.schneider-electric.com Galaxy VM IP32 Seti Kurulum 03/2015 www.schneider-electric.com Hukuki Bilgiler Schneider Electric markası ve bu kılavuzda atıfta bulunulan Schneider Electric Industries SAS nin diğer tescilli markaları,

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5.

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5. Versiyon 2.5 Page 1 Kapsamlı Bir Veri Denizini Temel Zekaya Dönüştürün Operasyonel verilerinizi temel KPIlar a dönüştürün, karar vermenize yardımcı olacak raporları oluşturun ve ATS Intelligence sayesinde

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Dräger Flame 3000 Alev Algılama

Dräger Flame 3000 Alev Algılama Dräger Flame 3000 Alev Algılama Dräger Flame 3000, patlamaya dayanıklı görüntüleme tabanlı bir alev dedektörüdür. Bu görsel alev algılama sistemi, alev özelliklerini işleyip yorumlamak için dijital görüntü

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

Bu filmle, memede gelişen kanseri, kadının kendisi veya deneyimli bir hekim tarafından fark

Bu filmle, memede gelişen kanseri, kadının kendisi veya deneyimli bir hekim tarafından fark MAMOGRAFİ NEDİR? KİMLERE YAPILMALIDIR? Prof. Dr. Figen Başaran Demirkazık METAM Meme Tarama ve Tanı Merkezi Mamografi nedir? Mamografi, memenin röntgen filmi olup; meme kanserini saptamanın en temel yöntemidir.

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv GÜVENLI ÇALIŞMA İÇIN 1. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kazaların önüne geçmek için güç anahtarı açık

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life. Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇİN BATARYA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR

DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇİN BATARYA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇİN BATARYA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR C.O.M.M BATT GÖZ SİSTEMİ Saft C.O.M.M. Batt, nikel tabanlı dahili piller için ilk Internet Of Things (IoT) hizmetidir. Servis, demiryolu operatörlerine,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Güç Adaptörü AC/DC 90W, Dizüstü Bilgisayar İçin

Güç Adaptörü AC/DC 90W, Dizüstü Bilgisayar İçin Güç Adaptörü AC/DC 90W, Dizüstü Bilgisayar İçin Kullanma Kılavuzu DA-10190 Öncelikle dizüstü bilgisayarların ve netbookların şarj edilmesi ve bunlara güç sağlanması için özellikle tasarlanmış olan yeni

Detaylı

Kodak 1500. Ağıziçi Kamera. İdeal sohbet başlatıcısı

Kodak 1500. Ağıziçi Kamera. İdeal sohbet başlatıcısı Kodak 1500 Ağıziçi Kamera İdeal sohbet başlatıcısı Her görüntüyü mükemmel bir görüntü haline getirin Gerçek Otomatik Odaklanma İnsan gözü gibi, kameranın patentli Likit lens teknolojisi kamera ile görüntüsü

Detaylı

BOTAŞ CBS UYGULAMASI VE SCADA ENTEGRASYONU

BOTAŞ CBS UYGULAMASI VE SCADA ENTEGRASYONU BOTAŞ CBS UYGULAMASI VE SCADA ENTEGRASYONU HAKKIMIZDA BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Durometre PCE-3000U

KULLANIM KILAVUZU Durometre PCE-3000U KULLANIM KILAVUZU Durometre PCE-3000U İçindekiler 1 Genel Bilgi... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teknik Özellikler... 4 3.2 Teslimat İçeriği... 4 3.3 Aksesuar... 4 4 Sistem Açıklaması...

Detaylı

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E14S Series Resmi Tip: E14S001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

Detaylı

SALUTRON D4 / D5 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D4 / D5 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D4 / D5 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA MODEL : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON : D4 / D5 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

Kalibrasyon için iki yöntem vardır, 1. Hesaplama yöntemi

Kalibrasyon için iki yöntem vardır, 1. Hesaplama yöntemi Kalibrasyon Bir eksendeki hareket miktarının standart ünitelerden biri veya spesifik bir öğe uyum sağlaması işlemine kalibrasyon denir. Endüstriyel makinelerde en çok görülen üniteler, kullanım şekillerine

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı