k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19"

Transkript

1 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz zaman ayýrýp kullaným kýlavuzunu dikkatli okuyun. Böylece telefonun tüm fonksiyonlarý ile tanýþabilirsiniz. Lütfen güvenlik açýklamalarýna önem verin. U2

2 k45me-gerivz.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Güvenlik Açıklamaları... 3 Telefona genel bakış... 4 Genel bilgiler... 6 Kullaným kýlavuzu... 6 Menü kullanýmý... 6 Başlarken... 7 SIM kartýn/pilin takýlmasý... 7 Pili þarj etme... 8 Açma, kapatma/pin... 9 Telefon görüşmesi Rakam tuþlarý ile arama Görüþmeyi sona erdirme Çaðrýyý kabul etme Çaðrýyý reddetme Meþgul hat Tekrar arama Görüþme esnasýnda Deðiþ/Konferans Serb. görüþme DTMF yolla Babysitter Adres defteri Yeni giriþ Giriþi okuma/deðiþtirme Arama yapma Giriþi arama Adres defteri Menü Ton dizisi kaydý Rehber Yeni giriþ Kayýt yeri Kayýt numarasý Ton dizisi kaydý İçindekiler Ses Kontrolü Metin mesajı (SMS) Mesajlarý okuma Gelen Kutusu/Giden Kutusu Arþiv SMS örnekleri Mesaj yazma Resim ve Ses (EMS) "T9" ile metin giriþi Ayarlar Resim göster Grafik alma Grafik yükleme Grafik kaydetme WAP Ýnternet eriþimi Browser-Menü Ayarlar Profiller Kullaným bilgileri Sesli mesaj/mailbox Yerel Yayın SIM-Servisleri (opsiyonel) Kayıtlar Kayýp Çaðrýlar Cevaplanan Çaðrýlar Aranan Çaðrýlar Süre/Ücret Gösterme Ücret Ayarý Yönlendirme Dikte cihazı Kullanım kılavuzun sonundaki alfabetik dizine de bakınız.

3 k45me-gerivz.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 2 Organizer Takvim Randevu Görevler Alarm Kayýp Alarm Notlar Kartvizit Hesap Makinesi Kur hesaplama Saat bölgel Saat/Tarih Tarih formatý Otomatik Kapama Kronometre/Geri sayım Oyunlar Profiller Ayarlar Car Kit Kulaklýk Uçak modu Favoriler Hızlı seçim Sol ekran tuþu Kýsa arama tuþlarý Menü kýsa seçimi Ses Zil ayarý Zil Þiddeti Titreþim Çaðrý Süzme Servis tonlarý Tuþ Tonu Dak. Sinyali İçindekiler Kullanım kılavuzun sonundaki alfabetik dizine de bakınız. Melodi Melodi menüsü Melodi Oluþtur Ayarlar Telefon Güvenlik Þebeke Kullanýcý grubu Görüþme esnasýnda Veri deðiþimi Saat/Tarih Aksesuar Kart Gezgini Data Exchange Software Siemens Quick Sync PC ile faks-/veri kullanımı Gönder/Yazdır.../Alma Ekran sembolleri (seçim) Arızaların giderilmesi Siemens Service Cihaz verileri Bakım Aksesuar Genel Aksesuar Araç aksesuarý Veri/Uygulamalar Yenilikler City Portal Menü tablosu SAR Alfabetik dizin... 99

4 k45me-si-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Güvenlik Açıklamaları 3 Tüm telsiz fonksiyonlarý için aþaðidaki kýsýtlamalar geçerlidir: Hastanelerde veya kalp pili ve duyma cihazı gibi tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın. Telefon bu cihazların fonksiyonlarında arıza yaratabilir. Cep telefonunuzu araçta sadece serbest görüşme kiti ile kullanın (s. 90)! Uçakta, seyahat sırasında telefonunuzu kapalı tutun ve yanlışlıkla açılmasına karşı emniyet altına alınız (s. 61). Benzin istasyonu, yakıt deposu, kimya tesisi ve patlama tehlikesi bulunan yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefon, teknik tesislerde arızalar yaratabilir. Aktif kızıl ötesi ara birimine [1 LED ürün sınıfı (IEC göre sınıflandırma)] optik büyütücü cihazları ile yaklaşmayın. Zil sesi kulaklıktan çıkar. Kulağınıza zarar vermemek için önce telefonu açın ve sonra kulağınıza tutun. SIM kartını çıkartabilirsiniz. Küçük çocuklarda bunu yutma tehlikesine dikkat edin. Soketteki belirtilen voltajın geçilmemesine dikkat edin. Lütfen dikkat: Sadece Siemens orijinal pil (100% cıvasız) ve şarj cihazını kullanmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde sağlığınıza ve telefonunuza önemli ölçüde zarar gelebilir. Telefon ve pil (100% cıvasız) asla açılmamalıdır ve herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Aksi takdirde garanti kapsamı geçerliliğini kaybeder. Kullanamadığınız pilleri ve telefonları yasalara uygun biçimde imha edin. Telefon, televizyon, radyo ve bilgisayarların yakınında arızalar yaratabilir. Muhtemel hasarlardan kaçınmak ve geçerli kurallara uymak için sadece Siemens orijinal aksesuarlarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Yukarıda belirtilen haller dışındaki kullanım sonucu ortaya çıkan arızalar garanti kapsamı dışındadır!

5 k45me-us-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4 Hoparlör Telefona genel bakış Entegre anten Ekran göstergeleri Alış sinyal kuvveti/ pil şarj durumu. Kontrol tuşu (s. 5 e bakın) Giriş tuşları Rakamlar, harfler. < a Şebeke sunucusu :30 Menü Gerekmedikçe telefonun pil kapağının üstünü kapatmayın. Aksi takdirde alış kalitesi azalabilir (entegre anten). D E Tuşları Görüşme esnasında: Ses şiddetini yükseltir/ azaltır. Menü ve listelerde: İleri ve geri geçiş yapar. Bekleme konumunda: D Güncel profili gösterir. E Uzun basınca: Sesli kumanda. Mikrofon Dikte tuşu Uzun basınca: Kayıt başlar. Kısa basınca: Kayıt dinlenir. Kızıl ötesi ara birimi (IrDA, örn. PC/PDA iletişimi için). Cihaz ara birimi Şarj cihazı, kulaklık vs. için bağlantı.

6 k45me-us-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Tuşlara genel bakış 5 Ekran tuşları Bu tuşların güncel fonksiyonları ekranın gri alanlarında metin veya sembol olarak görünür. Bekleme konumunda bunlar hızlı seçim (fabrika ayarı: ) veya örn. p (SİM servisi) ve "Menü" fonksiyonlarıdır. Bağlantı tuşu A Görüntülenen telefon numarasını veya ismi arar, gelen çağrıları kabul eder. Bekleme konumunda son çağrıları ekrana getirir. Ј Uzun basınca: Bekleme konumunda Sinyal tonlarını açma/ kapatma (çalar saat hariç). Metin girişinde Dil: T9-fonksiyonunu seçme. abc/abc/abc/123: Küçük veya BÜYÜK harf yazılımı, harf/rakam girişi. Menü Kontrol tuşu Bekleme konumunda Д Adres defteri veya Rehber Ь Sesle kumanda (uzun). Menü. Ґ GPRS bilgi menüsü. Liste ve menülerde Ц Geçiş yapma. Fonksiyon seçimi. Ґ Menü seviyesi geri. SMS ve takvim İmleci ilerletme. Ц Geçiş yapma. S Açma/Kapatma/ Sona erdirme tuşu Kısa basınca: Görüşmeyi/uygulamayı sona erdirir veya bekleme konumuna geri alır. Menülerde bir seviye geri gider. Uzun basınca: Telefon açılır/kapanır (bekleme konumunda). Tuş kilidi Açılır ve kapanır: Uzunca basın. OK Onaylayın (sadece kapatırken).

7 6 Genel bilgiler Kullanım kılavuzu Aþaðýdaki semboller kullanýmýn açýklanmasýnda kullanýlýr: Sayıların ve harflerin girişi. J S A Menü ~ Açma/kapama/sona erdirme tuşu. Uzunca basın: Bekleme konumuna geri dönüş. Cihazı bekleme konumunda kapatma. Bağlantı tuşu. Kontrol tuşuna gösterilen tarafta basın. Bir ekran tuşunun fonksiyonunu gösterme. Şebeke sunucusuna bağımlı fonksiyonlar, özel bir kayıt işlemi gerektirebilir. Bir menü girişi için kullanım kılavuzunda gösterilmiş adımlar, örn. Menü fsesfzil Şiddeti Yukardaki akış şekli şuna tekabül eder. Menü Ekran tuşuna basın. Д Ses e kadar gidin. Ses i seçin. Д Zil Şiddeti ne kadar gidin. Zil Şiddeti ni seçin. Menü kullanımı Menüler ile fonksiyonlara, þebeke servislerine ve özel ayarlamalarýnýza giriþ yapabilirsiniz. Ana menü Böylece her zaman bekleme konumundan (Standby) ana menüye ulaþabilirsiniz. Basýnýz: Menü Saðdaki ekran tuþu veya Sað kontrol tuþu. Menü kullanımı Ц Kontrol tuþlarý ile menüler arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Bir alt menünün veya fonksiyonun seçimi. Bir menü seviyesi geriye Ґ atlama (veya S tuþuna kısa basýn). Seçenek menüsü Diðer durumlar, örn. açýk olan bir Adres defteri/rehber, ona uygun bir seçenek menüsü sunulur: Seçenek tuþuna basýn.

8 SIM kartın/pilin takılması Þebeke sunucusundan alýnan SIM kartýn üzerinde baðlantýnýzýn tüm önemli verileri kayýtlýdýr. SIM kartý þayet kredi kartý büyüklüðünde ise, küçük kýsmý yerinden çýkarýn, gerekiyorsa kenarýndaki plastik artýklarýný da temizleyin. Vidali baðlantýyý arasýndaki halka ile çevirerek açýn. Sonra kapaðý yukarýya doðru çýkarýn. Başlarken Pili yandan ve üstten telefona oturtun ve aþaðýya doðru bastýrýn, yerine geçene kadar. 7 Pili, yanýndaki çentikten kaldýrýn, sonra yukarýya doðru eyip alýn. Kapaðý, resimde gösterildiði gibi takýn ve yerine oturana kadar aþaðý doðru bastýrýn. SIM kartýný öngörülmüþ boþluða yatýk olarak yerleþtirin, hafif basarak kart yerine oturana kadar itin. (kartýn doðru konumu için eðik kesilmiþ köþesine dikkat edin, kontakt yüzeyleri aþaðýya doðrudur). Vidalý baðlantýyý 45 lik bir açýyla hareket ettirip kapatýn. Sadece 1,8 Volt ve 3 Voltluk SIM kartları ile uyumludur. Eski SIM kartları (5 Volt tekniği ile) kullanılamazlar. Böyle bir durumda lütfen şebeke sunucunuza başvurun.

9 8 Başlarken Pili şarj etme Pil fabrika çýkýþýnda tam þarj edilmemiþtir, bunun için: Þarj kablosunu telefonun altýna takýn ve adaptör kýsmýný fiþe takýn ve en az iki saat þarj edin (sadece paketin içindeki orijinal þarj cihazýný kullanýn). Pil tamamen deşarj edilmiş ise, şarj işlemin başında şarj sembolü görüntülenmez. Bu durumda şarj kablosu takılı kalsın; şarj sembolü en geç 2 saat sonra görüntüye gelir. Ardından otomatik olarak pil normal şarj edilir. Þarj kablosunu telefondan çýkarmak için iki tarafýndan bastýrýn. SIM kartsız fonksiyonlar Telefon SIM kartý olmadan açýktýr: Menü Ekran tuþuna basýn SIM kartý olmadan kullanýma açýk olan fonksiyon bölümün göstergesi: Fonksiyonlarýn açýklamasýný bu kullaným kýlavuzunda bulacaksýnýz. YARDIM Acil çaðrý, SOS (s. 9). Şarj işlemi Ekranın üzerindeki gösterge: d şarj işlemi esnasında. e şarj işlemi sonu. Boş bir pil takriben 2 saatin sonunda tam doluma ulaşır. Dolum belli bir ısıda gerçekleşir, sadece 5 C den 40 C dereceye kadar şarj etmek mümkündür (5 C nin üstünde ve altında şarj işareti yanıp sönerek ikaz verir). Aadaptörün üstündeki voltaj değeri aşılmamalıdır. Hazır bekleme süresi Dolu bir pil 60 ila 300 saat arası bekleme ve 100 ila 360 dakkika arası konuşma süresi sağlar. Bekleme veya konuşma süreleri ortalama değerlerdir ve kullanım şekline göre değişebilirler (aşağıdaki tabloya bakınız). Şarj durumu göstergesi: Dolu a b c boş Pil bitimine yakın bir sinyal sesi duyulur. Piller üzerine kalite beyanı (s. 89). Yapılan aksiyon Süre Bekleme süresinin (dak) azalması Telefon dakika görüşmesi yapma Işık* 1 30 dakika Şebeke arama dakika * Tuşlarla giriş, oyunlar, organizer v.s.

10 Açma, kapatma S PIN girişi Açma, kapatma/pin Telefonu açmak veya kapatmak için açma/ kapatma/sona erdirme tuþuna uzunca basýn. SIM kartý 4 ila 8 haneli bir PIN ile korunabilir. PIN numarasýný rakam J tuþlarý ile giriniz (giriþ kapalý olarak yapýlýr, hata düzeltmesi için Sil tuþuna basýn). OK Sil Lütfen PIN kodunu girin: * * * * OK Girilen veriyi sað ekran tuþu ile onaylayýnýz. Þebekeye kabul bir kaç saniye sürer. < a Şebeke sunucusu Menü Ekranda þebeke sunucunuzun ismi görülür, þayet telefon bekleme konumunda ve kullanıma hazır ise. Kontrast ayarlama İlk açılışta kontrastı ayarlamanız istenebilir (s. 68). Acil çağrı (YARDIM) Soldaki YARDIM ekran tuşuna basarak, SIM kartı olmadan veya PIN i girmeden bir acil çağrıyı her şebekeden sağlayabilirsiniz. Sadece acil durumlarda kullanın! PIN sorunu Üç kere yanlış girilen PIN, SIM kartını kitler (s. 86). PIN kontrolünü açma, kapatma veya PIN i değiştirme (s. 70). SIM sorunu "Lütfen SIM kartını takın!" bildirildiğinde, hatayı bulmaya bakın (s. 84). Ayarlar: Telefon rehberi veya adres defteri SIM kartındaki telefon rehberini veya dahili adres defterini standart olarak kullanılmasını seçebilirsiniz. SIM kartındaki telefon rehberini telefondaki adres defterine kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi lütfen kesmeyin. Bu zamanda gelen çağrıları kabul etmeyin. Ekrandaki komutları takip edin. SIM kartındaki verileri daha sonra kopyalamak için telefon rehberindeki Tümü 9 kopya fonksiyonunu kullanınız (s. 21). 9

11 10 PIN/Açma, kapatma Şebeke bağlantısı < > Sinyal alış gücü. Zayıf bir sinyal ses kalitesini düşürür, hatta bağlantıyı kesebilir. Durduğunuz yeri değiştirin. "Yerel şebekenizin" dışında bulunuyorsanız telefon otomatik olarak başka bir GSM şebekesini seçer (s. 72). SIM-Servisleri SIM kartına ilişkin özel p uygulamalar için sembol (s. 42), örn. banka işlemleri (şebeke sunucusuna bağlı). Uçak Kontrolü PIN kontrolünü iptal ettiyseniz (bkz. sayfa 70), telefonu tekrar açarken önce emniyet sorusunu onaylamanýz gerekir. Böylece telefonun yanlýþlýkla açýlmasý önlenir (örn. uçak seyahati sýrasýnda). S uzunca basýn. Uçak kontrolü Açmak için lütfen onaylayın. OK İptal OK Seçin: Telefon açýlýr. İptal Seçin veya hiçbir tuþa basmayýnýz:ýþlem iptal edilmiþtir; telefon açýlmaz.

12 Rakam tuşları ile arama Telefon açýk olmalýdýr (bekleme konumu). Telefon numarasýný girin J (her zaman alan kodu ile, gerekirse uluslararasý kodu ile). Sil tuþuna kısa basýnca son rakam silinir, uzun basýnca tüm telefon numarasý silinir. º Telefon numaralarýný Adres defteri (s. 17)/ Rehbere (s. 21) kaydetme. Baðlantý tuþuna basýn. A Ekranda gösterilen telefon numarasý çevrilir. Uluslararası alan kodu numaraları Telefonunuzda çok miktarda uluslararası alan kodu numaraları kayıtlıdır. } tuşuna uzunca basın, "+" işareti gözükene kadar. Bu uluslararası alan kodu numarası yerine geçer. + Liste tuşuna basın. İstenilen ülkeyi seçin. Uluslararası alan kodu numarası gösterilecektir. Ulusal telefon numarasını (çoğu ülkelerde ilk rakam konmaz) ekleyip bağlantı tuşuna basın. Telefon görüşmesi Görüşmeyi sona erdirme S Sonlandýrma tuþuna kısaca basýn. Konuþma sona erdirilir. Görüştüğünüz şahıs sizden önce görüşmeyi bitirmiş olsa dahi, bu tuşa yine de basın. Çağrıyı kabul etme Cevapla Telefon açýk olmalýdýr (bekleme konumu). Cevapla tuþuna basýn veya A tuþuna basýn. Gelen çağrıyı herhangi bir tuşla da kabul edebilirsiniz (s. 69). Çağrıyı reddetme Reddetm Reddetm tuþuna basýn veya S tuþuna kısa basýn. Yönlend. tuşu, örn. Mailbox a yönlendirir, şayet yönlendirmede Meşgul devreye alınmış (s. 45) ve "Araya girme" (s. 13) fonksiyonu da aktif ise. 11

13 12 Telefon görüşmesi Meşgul hat Ulaþýlmaya çalýþýlan hat meþgul ise veya þebeke problemlerinden dolayý ulaþýlamýyorsa, þebeke sunucunuza baðýmlý olarak þu imkanlar sunulur: Otom. tekrar arama Oto.ara veya Geri arama tuþuna basýn. Aranan numara 15 dakika boyunca uzayan zaman dilimlerinde otomatik olarak aranýr. Bu zaman zarfýnda baþka bir numara çevrilemez. Sona erdirme: S Sonlandýrma tuþu ile yapýlýr. ~ Geri arama tuþuna basýn. Meþgul hat boþalýnca telefonunuz çalar. Baðlantý tuþu ile istenen numara aranýr. Hatırlatma Hatırlat tuþuna basýn. 15 dakika sonra bir sinyal sesi size gösterilen telefon numarasýný tekrar aramanýzý hatýrlatýr. Tüm diğer çağrılar bu fonksiyonu iptal ederler. Tekrar arama Son aranan numarayı tekrar arama. A Baðlantý tuþuna iki kez basýn. Diðerlerinden daha önce aranan numaralarý tekrar aramak için: Baðlantý tuþuna bir kez A basýn. Listeden istenen Ц numarayý seçip, aramak için... A... tuþuna basýn. Seçenek Telefon listeleri (s. 43). º Telefon numarasını Adres defterine (s. 17)/Rehbere (s. 21), kaydetme. Gelen çağrılar, aranan ve kayıp çağrılar geri aranması için hafızaya alınırlar (s. 43). Gelen bir çağrı tüm diğer telefon kullanımını keser. Görüşürken kullanılabilecek fonksiyonlar (s. 13). Güncel çağrı için zili kapatma (şayet "tüm tuşlar", s. 69, aktif değil ise): Ј tuşuna uzunca basın. Çağrı ekranda gösterilecektir. Arayan kişi çağrı sesini duyar.

14 Görüşme esnasında Çağrı Bekliyor Bu fonksiyonu şebeke sunucunuza kayıt ettirmeniz gerekebilir ve telefonu da ona göre ayarlamanız gerekir(s. 74). Bir görüþme esnasýnda arandýðýnýzda, "araya girme sinyali"duyulur. Þu imkanlarýnýz vardýr: Değiş Değiş Reddetme Reddetm Yönlend. Telefon görüşmesi Gelen çaðrýyý kabul edip bu sýrada aktüel çaðrýyý bekletirsiniz.ýki çaðrý arasýnda geçiþ yapmak için her seferinde Değiş tuþuna basabilirsiniz. Yeni çaðrýyý reddetme. Arayan kiþi meþgul sesi duyar. veya Þayet kullanýmda ise, Mailbox a yönlendirilir (s. 45). Aktif görüşmeyi sona erdirme S Cevapla Aktif görüþmeyi sona erdirme. Yeni görüþmeyi kabul etme. ~ 13 Ses şiddetini ayarlama D E Telefonun solundaki yan tuþlar ile ahizenin ses þiddetini ayarlayabilirsiniz Araç seti kullanýmýnda, aletin ses þiddeti ayarý, telefondaki normal ayarlarý etkilemez. Dikte cihazı Kaydedilmiþ bir kaydý dinletmek için telefonun sağındaki yan tuþa kısaca basýn (görüþmede olduðunuz þahýs da duyacaktýr). Konuþmayý kaydetmek için (s. 47). telefonun sağındaki yan tuþa uzunca basýn. Bu fonksiyonun kullanımında hukuki, özellikle de cezai kısıtlamalar geçerli olabilir. Konuşmayı şayet kaydedecekseniz, görüştüğünüz kişiyi bu konuda önceden haberdar edin ve kayıtları güvenli kullanın. Bu fonksiyonu ancak görüştüğünüz kişinin onayı ile kullanın. Telefon numaraları memo Konuþma esnasýnda tuþlarla bir telefon numarasý girebilirsiniz. Telefonda görüþtüðünüz kiþi bu giriþleri duyar. Bu girilen numaralar konuþma bitiminden sonra kayýt edilebilir veya aranabilir.

15 14 Telefon görüşmesi Değiş/Konferans Bu açıklanan fonksiyonların hepsi şebeke sunucuları tarafından desteklenmeyebilir. Bir görüþme esnasýnda diðer bir kiþiyi arýyorsunuz. Görüþtüðünüz iki kiþi arasýnda deðiþebileceðiniz gibi herkesi birden bir konferans baðlantýsý ile birbirine baðlayabilirsiniz. Konuþma esnasýnda görüþtüðünüz kiþiye yapmak istediklerinizi anlatýn: Beklet Güncel çaðrýyý bekletin. Yeni bir telefon numarasý çeviriniz. Þayet baðlantý kuruldu ise, þu seçenekler var: Değiş Değiş Ýki konuþma arasýnda deðiþme imkaný. ~ < a i Beklet i A Menü S Güncel görüşmeyi sona erdirme. Şu soru görülür: "Bekletilen görüşmeye geri dönüş?" Evet Bekletilen görüşme alınır. veya Hayır Bekletilen görüşme sona erdirilir. Konferans ; Menü Görüþme menüsüne girin ve Konferans seçin. Bekletilen bir çaðrý dahil edilir (konferans maks. 5 aboneye kadar). Sona erdirme Sona erdirme tuþu ile S konferanstaki tüm görüþmeler hep birlikte sona erdirilir. Çağrı aktarma ~ ; Menü Görüþme menüsüne girin ve Çağrı aktarma seçin. Esas çaðrý ikinci çaðrýnýz ile baðlanýr. Sizin için her iki görüþme de bitmiþtir. Bu fonksiyonlar muhtemelen tüm þebeke sunucularý tarafýndan henüz desteklenmeyebilir.

16 Görüşme menüsü Aþaðýdaki fonksiyonlarý sadece görüþme esnasýnda kullanabilirsiniz. ; Menü Menüye girin. Mikrofon açık Serb. görüşme Zil Şiddeti Telefon görüşmesi Mikrofonu açma veya kapatma. Kapatılmış ise görüştüğünüz kişi sizi duyamaz. DTMF tonları iletilir. Alternatif: Ј tuşuna uzunca basın. Bir DTMF tuş onayı verilir. Sağa bakınız. Ahize ses şiddetini ayarlama. Konferans (s. 14) Zaman/Ücret Konuşma esnasında şimdiye kadar konuştugunuz süre ve (ayarlandı ise, s. 44) ücretler gösterilir. DTMF yolla Ton göndermek için sağa bakınız. Çağrı aktarı. (s. 14) Ana Menü Doğrudan ana menüye giriş. Görüş. durumu Tüm bekletilen ve aktif görüşmeleri listeleme (örn. konferansa katılanlar). Serb. görüşme Görüþme menüsünün üzerinden açma/kapatma için sol tarafa bakýn. Bir görüþme esnasýnda telefonu elinizden býrakýp bir yere koyabilirsiniz. Bu durumda dinleme hoparlör üzerinden saðlanýr. < a 15 D E Telefonun sol tarafýndaki yan tuþlarla ahizenin ses þiddetini ayarlayabilirsiniz. Telefonu tekrar kulağınıza götürmeden önce, işitme bozukluklarını önlemek için muhakkak Serb. görüşme yi kapatın. DTMF yolla Beklet A Menü Görüþme menüsünün üzerinden açma için sol tarafa bakýn. Örneðin, telesekreterinizin uzaktan kumanda fonksiyonlarý için baðlantý esnasýnda ton dizisini (rakamlarý) tuþlayabilirsiniz. Bu tuþ giriþleri doðrudan DTMF tonlarý olarak iletilir. Adres defterinde (s. 17)/Rehberde (s. 21) hafýzaya alýnmýþ ton dizilerini de (DTMF tonlarý) çaðýrabilirsiniz.

17 16 Telefon görüşmesi Babysitter Bu fonksiyon ile bir telefon numarasý sað ekran tuþuna uzunca basýldýðýnda aranýr. Devreye alma Menü fayarlarfgüvenlikf Babysitter Seç J tuþuna basýn. Telefon kodunu girin (aþaðýdaki uyarýlara bakýn). OK Giriþi onaylayýn. Değiştir tuþuna Telefon numarasýný Adres defterinden (s. 17)/ Rehberden (s. 21), seçin veya (ismi ile) yeniden girin. Þimdi bebek alarmý aktiftir. İptal etme tuþuna uzunca basýn. J Telefon kodunu girin. Değiştir tuþuna basýn. OK Giriþi onaylayýn. Telefon Kodu Telefon Kodu (4 ila 8 haneli) ilk aramada, örn. Babysitter de, sizin tarafınızdan tanımlanır ve girilir. Lütfen kodu mutlaka aklınızda tutun! Diğer bölümler için de geçerlidir, fakat her zaman değiştirilebilinir. (s. 70).

18 Adres defteri 500 e kadar kayýt ve kayýt baþýna 3 telefon numarasý ile bir faks numarasý ve diðer adres verilerini alabilecek kapasitededir. Bu giriþler telefon rehberinden ayrý yönetilir. Adres defteri ile telefon rehberi arasýnda veri alýþveriþi saðlayabilirsiniz. Yeni giriş Menü fofisfadres defteri veya Þayet adres defteri standart olarak seçilmiþ ise (s. 9): Д Adres defterine girin (bekleme konumunda). <Yeni giriş> seçin. ßAbc Adres defteri Soyadı: Kaydet J Д ¹ Adres defteri Q <Yeni giriş> <Kartvizit> Canan º Seç Ýsim veya soyadý ile bir telefon numarasý girin (s. 18). Diðer verileri hane hane girin. Adres defteri Soyadı: Adı: Firma: E-posta: Tel: Tel/Büro: Tel/Mobil: Kaydet Faks: Cadde: Posta kodu: Şehir: Ülke: URL: (İnternet adresi) Grup: (VIP, aşağıya bakınız) Giriþi kaydedin. 17 Grup: (VIP) VIP grubu için sadece önemli girişleri girin. VIP girişleri adres defterinin en başında da gösterilebilir. (s. 19). VIP grubuna alınmış girişler için özel ses ayarlaması yapabilirsiniz (s. 65). VIP girişindeki bir çağrı, özel bir melodi ile kendini belirtebilir(s. 66). º Adres defteri ile telefon rehberi arasında geçiş Başka bir adres defteri kaydından veriler kopyalanabilir.

19 18 Adres defteri Telefon numarası Telefon numarasını her zaman alan kodu ile, gerekirse uluslararası alan kodu ile (s. 11) giriniz. Metin girişi Rakam tuşuna istenen karakter çıkana kadar birkaç kez basın, karakter ekranda gösterilir. İmleç kısa bir aradan sonra bir hane ileri atlar. u tuşuna bir kez kısa basınca A harfini yazar, iki kez basınca B yi v.s. Bir ismin ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır. Ä,ä/1-9 Üstü noktalı harfler ve rakamlar sözkonusu tuşun sonuna doğru görünürler. Sil tuşuna kısa basınca imleç önündeki karakteri siler, uzun basınca tüm ismi siler. İmleci kaydırma. Ј Büyük ve küçük harfler ve rakamlar arasında değiştirme. T9 fonksiyonunu açar/kapar } tuşu.?! : yazar. t Boşluk yazar. Özel karakterler Özel karakterler (s. 31). Girişi okuma/değiştirme Adres listesinden tüm giriþlere ulaþabilirsiniz. Adres defterine girin Д (bekleme konumunda). Ц Ýstenilen giriþi seçin. Oku Giriþ ekranda görüntülenir. ¹ Adres defteri Soyadı: Arslan Adı: Değiştir Değiştir Giriþ, deðiþtirilmek üzere açýlýr. J Ýstenen deðiþikliði yapýn. OK Kaydedin. Sağdaki ekran tuşu Okuma esnasýnda satýrdan satýra geçtikçe, veri tipine göre saðdaki ekran tuþu deðiþir. Tel., Faks numarasý: Sesle ar. (s. 24) URL: Link (s. 35) Ekran tuþu ile ilgili kullaným çaðrýlýr.

20 Arama yapma Adres defterini açýn Д (bekleme konumunda). J Ц / Ýsmin baþ harfini girerek veya geçiþ yaparak bir isim seçin. A tuþuna basýn. Ýþaretlenmiþ kayýt seçilir. Adres defterinde bir çok telefon numaralarý kaydedilmiþ ise, bunlar bir liste halinde ekranda gösterilir. Dilediðiniz telefon Ц numarasýný seçin. A tuþuna basýn. Girişi arama ¹ Adres defteri Q <Yeni giriş> Canan Deniz Oku Seçenek Geniþ adres defterlerinde istediðinizi bilerek arayabilirsiniz. Açýlmýþ adres defterine sadece aranan ismin ilk harflerini girin. Bu harflerle baþlayan ilk kayýt gösterilecektir. Ekranýn sað üstünde büyüteç sembolünün yanýnda aranan harf görülür. Adres defteri Adres defteri Menü Güncel duruma göre aþaðýdaki fonksiyonlar seçime sunulur. Seçenek Menüye girin. 19 Oku (s. 18) Gruplandırma Adres defterini alfabetik liste olarak veya VIP grubunun (s. 17) girişlerini başta olmak üzere gösterme. Değiştir Kaydı değişim için gösterme. Yeni giriş (s. 17) Sil Kaydı silme. Hepsini sil Bilgi aldıktan sonra tüm kayıtları silme. SIM'e kopyala İşaretli kayıtlar isim ve seçilmiş telefon numarası ile SIM kartına kopyalanır. Rehber Telefon rehberine (s. 21) dönüp standart ayara getirme. Gönder/ (bkz. sayfa 82) Yazdır... Alma (bkz. sayfa 82) Sesle Arama Sesle arama kaydını başlatır. Kapasite Kullanılan ve boş hafıza kapasitesi.

21 20 Adres defteri Ton dizisi kaydı Örn. telesekreteri uzaktan kumanda etmek için telefon numarasýný kaydedin ve ton dizisini (DTMF tonlarý) normal bir giriþ olarak adres defterine kaydedin. J Telefon numarasýný girin. tuþuna "+" karakteri } ekranda belirene kadar basýn (baðlantýnýn kurulmasý için ara). DTMF tonlarýný J (rakamlarý) girin. Gerekirse, alýcýnýn doðru } çalýþtýðýndan emin olmak için, 3 saniyelik aralýklar ekleyin. º Adres defterine aktarmak için bu tuþa basýn ve gerekirse bir isim verin. Kaydet tuþuna basýn. DTMF tonlarýný (rakamlarý) bir telefon numarasý gibi hafýzaya alýp görüþme esnasýnda gönderebilirsiniz (s. 15). Telefon numarasını tamamlama Harici bir PC programı ile, örn. Outlook, telefon numaralarının parçalarını "?" ile değiştirip sonradan adres defterine geçirilebilirsiniz (örn. telefon santralları için). Arama için: Д Adres defterini açın ve telefon numarasını (kısmen) seçin. A tuşuna basın. J "?" işareti rakamlar ile değiştirin. A Telefon numarasını arayın. Outlook ile senkronize etme Siemens Quick Sync (s. 80) ile adres defterinizi Outlook veri bankanýz ile senkronize edebilirsiniz.

22 Telefon rehberindeki giriþler (SIM kartý) adres defterinden ayrý ele alýnýr. Telefon rehberi ve adres defteri arasýnda veri deðiþimi yapabilirsiniz. Yeni giriş Menü fofisfrehber veya telefon rehberi standart ise (s. 9) telefon rehberini açýn Д (bekleme konumunda): ¹ Rehber Q <Kendi numaral.> <Yeni giriş> Canan º Seç <Yeni giriş> Seçin. Ц Giriþ hanelerini kaydýrýn. J Aþaðýdaki giriþleri yapýn: Numara: (alan kodu ile) İsim: Grup: Kayıt yeri (s. 22) Kayıt numarası (s. 22) Kaydet tuþuna kaydetmek için basýn. Girişler, Rehber den Adres defteri ne kopyalanırsa, bunlar orada sonradan başka veriler ile (s. 18) tamamlanabilirler. º Adres defteri ile telefon rehberi arasında geçiş yapma. Rehber Rehber Menü Ц Giriþi seçin. Seçenek Menüye girin. 21 Oku Seçilen girişi gösterme. Girişi Düzelt İsmi ve/veya soyadı, telefon numarasını ve kayıt yerini değiştirme. Yeni giriş İsmi ve/veya soyadı, telefon numarasını ve kayıt yerini kaydetme. Sil Seçilmiş kaydı silme. Hepsini sil Kontrol ettikten sonra tüm kayıtları silme. Sesle Arama Bir kaydı sesle arama (s. 24). 9 'e kopyala Seçilen kaydı adres defterine kopyalama. Tümü 9 Telefon rehberindeki tüm kopya kayıtları adres defterine kopyalama. Adres defteri Adres defterine dönüp (s. 17) standart ayara getirme. Gönder/ (bkz. sayfa 82) Yazdır... Alma (bkz. sayfa 82) Kapasite Kullanılmış ve boş hafıza kapasitesini gösterme.

23 22 Rehber Kayıt yeri Açýk telefon rehberinde: Ц Giriþi seçin. Seçenek Menüye girin ve Girişi Düzelt seçin. Д Kayıt yeri giriþ hanesine ilerleyin. Bir veri, telefon rehberinden baþka kayýt yerlerine geçirilebilir. SIM (standart) I SIM kartýnda bulunan telefon rehberindeki kayýtlý veriler baþka bir GSM telefonunda da kullanýlabilir. Telefon (cihaz hafızası) [ SIM kartýnýn kapasitesi dolduðunda, telefon rehberinin/adres defterinin kayýtlarý bu bölümde hafýzaya alýnýr. Korumalı SIM, Özel bir SIM kartý ile aramalar bu SIM kartýndaki "sabit" bir þekilde belirtilen numaralara kýsýtlanabilir. Her türlü deðiþim için PIN 2 gereklidir (s. 70). Kayıt numarası Telefon rehberindeki her numaraya bir giriþ numarasý verilir, yeni veri giriþlerinde bu otomatik olarak verilir. Bu giriþ numaralarý ile de arama yapabilirsiniz. Arama J Numarayý girin. Değiştir tuþuna basýn. A tuþuna basýn. Açýk telefon rehberinde: Ц Giriþi seçin. Seçenek Menüye girin ve Girişi Düzelt seçin. Д J "Kayıt numarası" hanesine kadar gidin. Yeni numarayý kaydedin ve Kaydet ile onaylayýn.

24 Ton dizisi kaydı Örn. telesekreteri uzaktan kumanda için, telefon numarasýný ve ton dizisini (DTMF tonlarý) adres defterine normal giriþ olarak girin. J Telefon numarasýný girin. tuþuna "+"-iþareti } ekranda gösterilene kadar basýn (baðlantýnýn oluþmasý için gerekli ara). DTMF tonlarýný J (rakamlarý) girin. } Gerekirse, alýcýnýn doðru çalýþtýðýndan emin olmak için, 3 saniyelik aralýklar ekleyin. º Telefon rehberine geçirmek için basýn ve gerekirse bir isim girin. OK tuþuna basýn. DTMF tonlarýný (rakamlarý) bir telefon numarasý gibi hafýzaya alýp görüþme esnasýnda iletebilirsiniz. (s. 15). Rehber Servis numaraları Şebeke sunucunuzdan size tahsis edilmiş olan numaralar kaydedilmiş olabilir. Bu numaralar ile yerel ve bölge dışı bilgi hizmetlerini arayabilir veya şebeke sunucunuzun servis hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Korumalı telefon numaraları Lütfen telefon rehberinizin kullanımı sınırlandırılmış olabilmesine dikkat edin (bazı firma kullanımlarında olağan), örn. eksik telefon numaraları "?" işaretlenmiş olabilirler. Bunu aramadan önce tamamlayabilirsiniz. 23

25 24 Ses Kontrolü 20 telefon numarasý veya fonksiyon, bir ismin söylenmesi ile aranýr veya baþlatýlýr. Sesli arama giriþleri telefonda kayýtlýdýr (SIM kartýnda deðil!). Kayıt yapma Sesle Arama (telefon numaraları için) Menü fofisfses Kontrolüf Sesle Arama Giriþleri içeren bir liste verilir. Listede... Yeni kayıt Seçin, ardýndan J Ýsim ve telefon numarasýný girin Adres defterinden/ telefon rehberinden çaðýrýn. Kaydet Onaylayýn. Başlat Kaydý baþlatýn. Kýsa bir sinyal sesi duyulur. Ýsmi söyleyin ve talimat üzerine tekrarlayın. Bir sinyal sesi kaydý onaylar ve tüm kayýtlar gösterilir. Ses komutu (fonksiyonlar için) Menü fofisfses Kontrolüf Ses komutu Sesle komut edilen 20 fonksiyonlarýn bir listesi verilir. Ц Fonksiyonu seçin. Kayıt tuþuna basýn. Evet Seçilmiþ fonksiyonu onaylayýn. Başlat Kaydý baþlatýn. Kýsa bir sinyal duyulur. Fonksiyona uygun bir komut söyleyin ve talimat üzerine tekrarlayın. Uygulama Ь tuþuna uzunca basýn. Ses Kontrolü baþlar (bekleme konumunda). Þimdi isim veya fonksiyonu söyleyin. Telefon numarasý aranýr veya fonksiyon uygulanýr. Ses kontrolünü, aþaðýdaki sol yan tuþa uzunca basarak da baþlatabilirsiniz. Çevredeki yüksek sesler sesin tanımlanmasını etkileyebilir.

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaylı

El cihazına kısa genel bakış

El cihazına kısa genel bakış Gigaset A580 / tr / A31008-M2006-B401-1-5A19 / overview.fm / 09.09.2008 El cihazına kısa genel bakış El cihazına kısa genel bakış 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð V 01.10.08 07:15 Þ Menü Baz istasyonuna kısa

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Nokia C7 00 Kullanım Kılavuzu

Nokia C7 00 Kullanım Kılavuzu Nokia C7 00 Kullanım Kılavuzu Baskı 3.1 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 5 Başlarken 7 Tuşlar ve parçalar 7 SIM kartı ve bataryayı takma 9 Hafıza kartı takma 11 Şarj etme 12 Telefonu açma veya kapatma

Detaylı

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Öncelikle TRİDENT markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara

Detaylı

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Yasal Bildirim 2015 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, bunların ilgili logoları, Caterpillar Yellow, Power Edge ticari sunum şekli ve burada kullanılan

Detaylı

Nokia C6-01 Kullanım Kılavuzu

Nokia C6-01 Kullanım Kılavuzu Nokia C6-01 Kullanım Kılavuzu Baskı 3.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 5 Başlarken 7 Tuşlar ve parçalar 7 Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme 9 Tuşları veya ekranı kilitleme

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu 9215279 Baskı 2 2 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan

Detaylı

Nokia C3 00 Kullanım Kılavuzu

Nokia C3 00 Kullanım Kılavuzu Nokia C3 00 Kullanım Kılavuzu Baskı 4.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Destek 5 Kısaca Nokia C3 5 Temel özellikler 5 Tuşlar ve parçalar 5 Başlarken 7 SIM kartı ve bataryayı takma 7 Açma veya kapatma

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v P/NO : MMBB0369520 (1.0) G www.lgmobile.com Bluetooth QD ID B016193 En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Baskı 1.1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Detaylı

Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.0

Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.0 Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu Baskı 2.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 6 Cihazınız hakkında 6 Şebeke servisleri 8 Dijital Hak Yönetimi Hakkında 8 Bataryayı çıkarma 9 Başlarken 10 Tuşlar ve parçalar

Detaylı

Referans Kılavuzu Sürümü 3

Referans Kılavuzu Sürümü 3 Referans Kılavuzu Sürümü 3 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik...6 Giriş...7 Genel bakış...7 Yardım ve destek...7 Telefonunuzun bakımı...8 Tuşlar ve parçalar...9 Başlarken... 12 Paket içeriği...12 SIM kartı

Detaylı

Nokia 7230 Kullanım Kılavuzu

Nokia 7230 Kullanım Kılavuzu Nokia 7230 Kullanım Kılavuzu Baskı 3.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Genel bilgiler 5 Cihazınız hakkında 5 Şebeke modu 5 Şebeke servisleri 5 Paylaşılan hafıza 6 Erişim kodları 6 PC'nizi kullanarak

Detaylı

Nokia X2 00 Kullanım Kılavuzu

Nokia X2 00 Kullanım Kılavuzu Nokia X2 00 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.1 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Genel bilgiler 5 Cihazınız hakkında 5 Şebeke servisleri 5 Paylaşılan hafıza 6 Erişim kodları 6 Yazılım güncellemeleri 6 Destek

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu

Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.2 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Destek 5 Başlarken 5 SIM kartı ve bataryayı takma 5 Tuşlar ve parçalar 6 Açma veya kapatma 6 Bataryayı şarj etme 6 Antenler

Detaylı

Kullanıcı kılavuzu Vodafone 875 Smart Mini

Kullanıcı kılavuzu Vodafone 875 Smart Mini Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşılamayabilir. Ayrıntılı bilgi için satıcınıza danışın. Facebook, Facebook, Inc. firmasının ticari markasıdır. Google, Android, YouTube ve diğer markalar

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu

Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşılamayabilir. Mağazada detaylı bilgi edinebilirsiniz. Android, bir Google Inc. ticari markasıdır. Google

Detaylı

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém turecky 05.2012 S00.5610.83.77 3T0 012 149 GE Önsöz

Detaylı

Nokia N97 Kullanım Kılavuzu. Baskı 5

Nokia N97 Kullanım Kılavuzu. Baskı 5 Nokia N97 Kullanım Kılavuzu Baskı 5 İçindekiler Güvenlik 6 Cihazınız hakkında 6 Şebeke servisleri 7 Paylaşılan hafıza 8 Mail for Exchange 8 Yardım bulma 9 Destek 9 Cihazdaki yardım 9 Cihazınızla daha fazla

Detaylı

Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.2

Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.2 Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu Baskı 2.2 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-588 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu GT-S5830 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

Turkcell T40 Kullanım Kılavuzu

Turkcell T40 Kullanım Kılavuzu Turkcell T40 Kullanım Kılavuzu 1 Bu El kitabı hakkında TURKCELL T40 ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı en iyi durumda tutabilmek için, lütfen bu el kitabını okuyun ve gelecekte de başvurabilmek

Detaylı