Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008"

Transkript

1 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

2 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu (4) 2008 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve 2009 Yılı ile İzleyen Yıllar İçin Kâr Dağıtım Politikası (5) 2008 Faaliyet Raporu Onayları (6) Banka Hakkında Genel Bilgiler (8) Vakıfbank Hakkında (8) Vakıfbank'ın Ortaklık Yapısı (9) 1954'ten Günümüze Vakıfbank: Gelişim ve Büyümenin Temel Taşları (10) Derecelendirme Kuruluşlarının Notları ve İçerikleri (12) Başlıca Finansal Göstergeler (13) Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı (16) Genel Müdür'ün Mesajı (18) 2008 Yılında Ekonomik Ortam (22) Vakıfbank'ın 2008 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (26) İştirakler (42) BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler (44) Üst Yönetim (46) İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler (47) Komiteler (48) İnsan Kaynakları Uygulamaları (50) Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar (51) Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemler (52) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (53) BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri (66) Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetim Politikaları (69) Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar, Açıklama ve Dipnotlar (71) Tarihi İtibariyle Konsolide Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar, Açıklama ve Dipnotlar (161) Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme (253) Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (255)

3 Herşey daha iyi, daha etkin ve daha verimli hizmet sunmak için... Vakıfbank'ta yaptığımız herşey müşteri içindir. Müşterilerimizi anlamak ve onlara kaliteli hizmet vermek temel iş felsefemizdir. Sektördeki yeni duruşumuz ve misyonumuz gereği müşteri odaklı bir kurumuz. Temel hedefimiz kurumsaldan bireysele çeşitlilik gösteren müşterilerimizin toplam finansal ihtiyaçlarını özel bir yaklaşım ile karşılayabilmektir. Organizasyonumuz ve kurumsal kültürümüz, müşteri odaklı iş yaklaşımımıza uygun olarak tanımlanmış olup yeniden yapılandırılmaktadır. Müşteri ilişkilerimizi uzun vadeli kıldığımız ve derinleştirdiğimiz sürece bankacılık sektöründeki konumumuzu vizyonumuzda öngördüğümüz noktaya taşımaya devam edeceğiz.

4 BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar Genel Kurula İlişkin Hususlar Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 55. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız denetimden geçmiş 2008 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi, yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi, yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi, 8. Bankamızın 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 9. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 10. Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onayı, 13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 14. Dilek ve temenniler, 15. Kapanış. Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Sayın Hissedarlarımız, 2008 yılı, 2007 yılında ABD'de başlayan küresel krizin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir yıl olmuştur. Finans sektörü kaynaklı kriz 2008 yılının ikinci yarısından itibaren dünya genelinde reel ekonomik göstergeler üzerinde etkili olmaya başlamış, 1990'lı yıllardan itibaren hızlı bir büyüme sürecine giren gelişmiş ülkeler 2008 yılında önemli bir ekonomik daralmayla karşılaşmıştır. Global ekonomiyi derinden etkileyen kriz sonucunda talep düşmüş, işsizlik artmış, özel tüketim daralmış, dış ticaret yavaşlamıştır. Bugüne kadar birçok ülke ekonomik daralmanın sona ermesi ve bozulan dengelerin olumluya çevrilmesi amacıyla ardı ardına mali önlem paketleri açıklamıştır. Gelişmiş ülkelerde hükümetler, piyasalarda yaşanan güven bunalımını aşmak için mali durumları bozulan bankalar ve diğer finansal kuruluşlara sermaye aktarmış, merkez bankaları da gevşek para politikaları izleyerek likidite sıkışması sebebiyle krizin daha da derinleşmesinin önüne geçmeye çalışmışlardır. Bunların yanı sıra hükümetler maliye politikası araçlarından da faydalanarak krizle baş etmeye çalışmışlar, ancak tüm bu çabalar piyasaları sakinleştirmeye yetmemiştir. Küresel kriz tüm olumsuzluklarıyla 2009 yılında da kaldığı yerden devam etmektedir yılının son çeyreğinden itibaren etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel kriz 2009 yılının da en önemli gündem maddesini oluşturmaktadır. Bu süreçte, ülkelerin krize karşı uygulamaya koydukları teşvik paketlerinin ekonomilere yansımaları tüm kesimlerce yakından takip edilecektir yılına ilişkin yapılan tahminler, dünya çapında büyümenin 2009 yılında önemli ölçüde yavaşlayacağı ve buna paralel olarak dünya ticaretinde geçmiş yılların aksine daralma olacağı yönündedir. Diğer yandan özellikle 2008 yılının ilk yarısında ekonomi üzerinde büyük baskı oluşturan yüksek enflasyonun ise, düşen emtia fiyatları ve daralan talep nedeniyle 2009 yılında gerilemeye devam etmesi beklenmektedir. Global krizin Türkiye'de hem ekonomik göstergeler hem de finansal piyasalar üzerindeki etkileri yılın ikinci çeyreğinden itibaren artmıştır yılının ilk çeyreğinde %6,7'lik büyüyen Türkiye ekonomisi, faiz ve kurların arttığı ikinci çeyrekte %2,3, üçüncü çeyrekte ise %0,5 büyümüş, 9 aylık büyüme oranı son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı talep yetersizliğinin yanı sıra özel sektörün borçlanma olanaklarının daralmasıyla yatırım harcamalarında görülen düşüş bu gelişmenin ana nedenleri olmuştur yılında TÜFE'de %8,39 ve ÜFE'de %5,94 olan enflasyon oranı, 2008 yılında sırasıyla %10,06 ve %8,11 seviyelerine yükselmiştir. Yılın ilk yarısında, petrol ve emtia fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişte etkili olurken, Eylül ayından itibaren emtia fiyatlarının sert şekilde düşmesi gıda fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enflasyon oranlarını da düşürmüştür. Önümüzdeki dönemde, iç talepteki yavaşlama ile petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gerilemenin enflasyondaki düşüşe destek vermeye devam etmesi beklenmektedir yılında 62,8 milyar dolar olan dış ticaret açığı, 2008 yılında 69,8 milyar dolara yükselmiştir. Dış talepte görülen daralmaya rağmen 2008 yılının ikinci yarısından itibaren petrol fiyatlarındaki gerileme ve TL'nin değer 02

5 Genel Kurula İlişkin Hususlar kaybetmesi dış ticaret açığındaki genişlemeyi büyük ölçüde engellemiştir yılında 38,2 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2008 yılında %8,4 artarak 41,4 milyar dolara yükselmiş; son dönemlerde gerileyen petrol fiyatları ve TL'deki değer kaybı cari işlemler açığının daralmasına neden olurken, küresel krizin etkisini artırması, cari işlemler açığının finansman kalitesinin bozulmasına yol açmıştır. Likidite imkanlarının daralması, doğrudan yatırımların azalmasına neden olmuş, yabancı yatırımcıların portföy yatırımlarında da azalış yaşanmıştır. Reel sektörün yurt dışı piyasalardan sağladığı borçlanmalar cari işlemler açığının ana finansman kalemini oluşturmuştur yılında petrol fiyatlarının 2008 yılındaki seviyelerinin altında kalması, iç talepteki yavaşlama ve TL'deki değer kaybı cari işlemler açığının gerilemeye devam etmesine neden olacaktır yılının ilk çeyreğinde %15,25 seviyesine kadar düşen ancak, Nisan ayından itibaren gerek yurt içi siyasi belirsizlik, gerek piyasa faiz hadlerindeki artışa paralel olarak kademeli şekilde artarak %16,75 seviyesine kadar yükselen politika faiz oranları; Kasım ayından itibaren iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın giderek derinleşmesi, enflasyonun yıl sonu hedefinin altında gerçekleşeceği beklentisi sonucu Merkez Bankası'nca tekrar düşürülmeye başlanmış ve yılsonunda %15 seviyesine inmiştir. Türk bankacılık sektörü, olanca hızıyla devam eden küresel finans krizine rağmen 2008 yılında diğer ülkelerin finansal sistemlerine göre oldukça başarılı bir performans sergilemiştir. 46 bankanın faaliyet gösterdiği bankacılık sektöründe, toplam aktifler 2008 yılı Aralık ayında 2007 yılsonuna göre %26 oranında artış kaydederek 732,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kredilerin toplam aktifler içindeki payı 2008 yılında da artmaya devam ederken, kredilerin büyüme hızı bir miktar yavaşlamıştır yılında %28,7 artışla 368 milyar TL'ye çıkan kredilerin aktif içindeki payı %50,2'ye yükselmiştir. Bu dönemde sektörün takipteki kredilerinde gerçekleşen %34,2 oranındaki artış, toplam kredi artış oranının üzerine çıkmış ve 2007 yılında %3,5 olan kredilerin takibe dönüşüm oranı, 2008 yılında %3,6 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Kamu kesimi borçlanma gereksiniminin azalması, menkul değerler portföyünün bankacılık sektörü bilançosu içindeki payını %28,4'ten %26,5'e indirirken, mevduatın menkul değerlere dönüşüm oranını da %46,2'den %42,7'ye düşürmüştür yılında toplam mevduat %27,4 artışla 454,6 milyar TL'ye ulaşmış, mevduatın krediye dönüşüm oranı %80,0'dan %80,9'a yükselmiştir. Küresel kriz ve likidite daralmasına bağlı olarak uluslararası piyasalardan sağlanan sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinde 2008 yılında %11,2 oranında gerileme yaşanmış ve 2008 yılı Aralık ayı itibariyle yurt dışı piyasalardan sağlanan kredi hacmi 23,6 milyar dolara gerilemiştir. Bankacılık sektörü özkaynakları, Aralık 2008 itibariyle %13,9 oranında artarak 86,4 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sektörün net dönem kârı ise geçen yıla göre %10,3 oranında azalarak 13,3 milyar TL'ye gerilemiştir. Bazı bankaların kötü aktiflerini varlık yönetim şirketlerine satmasına rağmen takipteki alacakların %34,2 artması sektörde kârlılığı olumsuz etkileyen unsurlardan biri olmuştur yılında başlatılan yapılanma programıyla pazarlama ağırlıklı bir yapıyı hedefleyen Vakıfbank 2008 yılında sektöre paralel bir gelişim göstermiştir. Banka, aktiflerini %23,1 oranında artırarak 52,2 milyar TL'ye, kredilerini %29,6 oranında artırarak 30,4 milyar TL'ye, mevduatını %28,6 oranında artırarak 37,1 milyar TL'ye, özkaynaklarını ise %8,5 oranında yükselterek 5,7 milyar TL'ye çıkarmıştır. Global kriz nedeniyle sektörde oluşan olumsuz koşulların etkisiyle %27,4 oranında artarak 1,5 milyar TL olarak gerçekleşen takipteki alacaklarına %94,2 oranında karşılık ayıran Vakıfbank, 2008 yılı faaliyetlerinden 753 milyon TL net kâr elde etmiştir. Vakıfbank 2008 yılı için belirlediği hedeflerin toplam aktiflerde %102,7'sini, mevduatta %106,8'ini, kredilerde %102,6'sını gerçekleştirmeyi başarmıştır. Banka'nın kredi/mevduat oranı %81,3'ten %82,2'ye yükselmiştir. Ortalama aktif kârlılığı %1,6, ortalama özkaynak kârlılığı %13,8 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterliliği rasyosu ise yasal sınırın üzerinde %14,30 olarak ölçülmüştür yılında Vakıfbank'ın bağlı şubeler dahil yurt içi şube sayısı %12,2 artışla 466'dan 523'e çıkmıştır. Yurt içi şubelerinin yanı sıra, New York ve Bahreyn'de bulunan 2 yurt dışı şube vasıtasıyla da çağdaş bankacılık hizmeti sunan, çeşitli sektörlerde mevcut 25 iştirakiyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan Banka, belirsizliklerin hakim olduğu zorlu kriz sürecini yeni kurumsal kimliğinden aldığı güçle aşacak ve müşteri memnuniyetini daha da artırarak hissedarlarına en rasyonel kârı sağlamayı hedefleyen çalışmalarına devam edecektir. Saygılarımızla, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU 03

6 Genel Kurula İlişkin Hususlar Denetçiler Raporu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Pay Sahipleri Genel Kurulu'na; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2008 yılı faaliyetleri; Banka nın Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşmesi, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve teamüllere uygun olarak denetlenmiştir. Banka'nın ortaklık yapısında 2008 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Banka'nın ödenmiş sermayesi, TL kayıtlı sermaye tavanı içinde TL olup Banka'nın toplam özkaynakları bir önceki yıla göre %8,5 artarak TL'ye ulaşmıştır yıl sonu solo sermaye yeterlilik oranı %14,30 olarak gerçekleşmiştir yılında Banka'nın aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre %23,1 oranında artarak TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yıla göre toplam kredilerde %29,6 oranında, toplam mevduatta ise %28,6 oranında artış kaydettiği gözlenmiştir. Banka kurumsal kimlik çalışmalarını bu dönemde tamamlamış, bilgi işlem alt yapısının yenilenmesi için yatırımlarına 2008 yılında da devam etmiştir. Banka 2008 yılında Yapı Kredi Bankası işbirliğini geçekleştirerek kredi kartlarına World kart niteliği kazandırmıştır. Bununla birlikte kredi kartı adedi 2 milyonu geçmiştir. Banka'nın şube sayısı 523'e, personel sayısı ise 9.567'ye ulaşmıştır. Personelin sürekli eğitimi konusunda hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, Banka dışı kurumlarca düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına da katılım sağlandığı gözlenmiştir. Banka'da denetim mekanizmaları verimli bir şekilde işlemekte olup, gerek iç kontrol birimince yerinde yapılan sürekli kontrollerle, gerek Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yerinde ve merkezden yapılan denetimlerle riskli ve usulsüz işlemlerin kontrol altında tutulmasına azami çaba sarf edilmekte olduğu gözlenmiştir. Banka'nın kayıt ve belgeleri yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiş olup, Bağımsız Denetimden geçmiş 2008 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini arz ederiz. Saygılarımızla Ahmet TANYOLAÇ A Grubu Denetçisi Faruk EROĞLU C Grubu Denetçisi 04

7 2008 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve 2009 Yılı ile İzleyen Yıllar İçin Kâr Dağıtım Politikası 2008 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve 2009 Yılı ile İzleyen Yıllar İçin Kâr Dağıtım Politikası Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; faaliyetleri neticesinde elde edilen ,75-TL'lik bilanço kârının ,27-TL'lik ertelenmiş vergi aktifi net gelirinin kâr dağıtımına konu edilmemesi sebebiyle diğer kâr yedeklerine aktarılmasından sonra kalan ,48-YTL ile ilgili Bankamız Kanunu'nun 9. maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve ekte sunulan kâr dağıtımı tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması, 6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin 84/C fıkraları uyarınca, 2008 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan TL'lik personel temettü hissesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması, 2008 yılı içinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkullere ait ,86 TL'lik satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası maddesi kapsamında, %75'lik kısmı olan ,15 TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına, 2 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bankamızın 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının; Yasal mevzuat doğrultusunda kâr dağıtımına konu edilmeyen ertelenmiş vergi aktifi gelirinin düşülmesi, 6219 sayılı Bankamız Kanununun 9. maddesinde belirtilen ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesinde yer alan a, b, c fıkrası uygulandıktan sonra kalan bakiye kârın; SPK, BDDK ve diğer yasal mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, özsermaye yeterlilik oranı, genel ekonomik şartlar ve geleceğe yönelik beklentiler de dikkate alınarak, Genel Müdürlüğün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenecek esaslar doğrultusunda dağıtılması şeklinde belirlenmesi hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir. T.Vakıflar Bankası T.A.O Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,98 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı ,46 4. Ödenecek Vergiler (-) ,71 5. Net Dönem Kârı (=) ,75 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) - 7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme gereğince toplam) ,85 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (*) ,63 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) 10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 11. Ortaklara Birinci Temettü 0,00 - Nakit - Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü (**) 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 15. Ortaklara İkinci Temettü 16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 17. Statü Yedekleri Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kazançları) , OLAĞANÜSTÜ YEDEK , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - Geçmiş Yıl Kârı - - Olağanüstü Yedekler - - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler - (*) ,75 TL'lik net dönem kârının ,27 TL'lik ertelenmiş vergi aktifi net geliri kâr dağıtımına konu edilememesi nedeniyle diğer kâr yedeklerine aktarılmasından sonra ,63 TL'lik net dağıtılabilir dönem kârına ulaşılmıştır. (**) 6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin 84/C fıkraları ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS-19) gereğince; 2008 yılı içerisinde hesaplanan ve karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan TL'lik personele verilecek temettü gelir tablosunda muhasebeleştirilerek dönem net kârı içerisinde dikkate alınmıştır. Dağıtılan Kâr Payı Oranı Hakkında Bilgi (1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ GRUBU TUTARI ORAN (TL) (%) BRÜT A B C D TOPLAM NET A B C D TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) - - (1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir. 05

8 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Kurulu'na: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın ( Banka ) 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 40'ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Banka'nın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. İstanbul, 16 Mart 2009 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Özkan Genç Sorumlu Ortak, Başdenetçi 06

9 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU'NA Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2008 Yılı Hesap Dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2008 Yılı Faaliyet Raporu nun, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlandığı ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen bilgiler ile 7.maddesinde belirtilen ilave bilgileri içerdiği beyan olunarak, Genel Kurula sunulması hususunu arz ve rica ederiz. ( ) Saygılarımızla Yusuf BEYAZIT Cem DEMİRAĞ Sabahattin BİRDAL YÖNETİM KURULU DENETİM KOMİTESİ DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI ÜYESİ ÜYESİ Bilal KARAMAN Metin R. ZAFER Ş. Mehmet BOZ GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR GENEL MUHASEBE ve YARDIMCISI MALİ İŞLER BŞK. Yönetim Kurulumuzun tarih ve sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmış bulunan aşağıdaki maddenin işleme konulması uygun görülmüştür. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2008 Yılı Hesap Dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve Denetim Komitemizce de tasvip edilen 2008 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurula sunulmasına karar verildi. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU 07

10 Vakıfbank Hakkında Genel Bilgiler, Misyon, Vizyon, Temel Değerler Vakıfbank Hakkında Genel Bilgiler Faaliyete Geçiş Tarihi : 13 Nisan 1954 Banka'nın Merkezi : Ankara Ödenmiş Sermayesi : TL Personel Sayısı : Yurt İçi Şube Sayısı : 523 (421 şube, 102 bağlı şube) Yurt Dışı Şube Sayısı : 2 (New York Şubesi, Bahreyn Şubesi) İştirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı : 25 Bağımsız Denetim Kuruluşu : AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Adres : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere/ANKARA Tel : (0312) Faks : (0312) Teleks : (Vbum-Tr), (Vkfb-Tr) Web Sitesi : Misyonumuz İnsana ve bilgiye verdiği önemi en kuvvetli sermayesi kabul ederek yeni atılımlarla çağdaş bankacılığı ileriye taşımak, etkin ve verimli çalışarak menfaat sahiplerine kattığı değeri sürekli artırmaktır. Vizyonumuz Türkiye'nin ilk üç bankası arasında yer almaktır. Vakıfbank'ın Temel Değerleri Ülke Ekonomisine Katkı: Ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlere öncelik vermektir. Güvenilirlik: Yurt içi ve dışında güvenilir ve itibarlı bir banka olmaktır. Menfaat Sahipleri ile İlişkiler: Tüm menfaat sahiplerinin (müşteri, pay sahipleri, yatırımcı, iş ilişkisi içinde olduğu kurumlar ve personel) haklarının korunmasında eşit ve adil olmaktır. Şeffaflık: Banka ile ilgili yönetim dahil mali durum ve performans ile müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda açık ve net olarak kamuyu aydınlatmaktır. Sosyal Sorumluluk: Vakıf paralarının ve gelirlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla kurulan Banka'nın, amacına uygun olarak gerek vakıf eserlerinin korunmasına yönelik, gerekse toplumsal yarara ve çevreye saygıyı içeren projelere destek sağlamaktır. Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ve güvenli hizmet vermektir. Değişime Açıklık: Değişime ve gelişime açık ve istekli olmaktır. İş Ahlakı: Yapılan iş ve işlemlerde ahlaki değerlere önem vermek, etik davranmaktır. Katılımcılık: Yönetim ve karar alma süreçlerinde katılımcılık anlayışına uygun hareket etmek, etkin ekip ruhuna inanmak, her boyutta iletişime açık olmaktır. Vakıfbank'ın Hedefleri Değişim yaratarak piyasa payını artırmak, Sağlıklı büyümeyi sağlamak, Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak, Her türlü finansman ihtiyacını karşılamak, Tabana yaygın mevduat politikası izlemek, Yeni ürün ve hizmetler geliştirerek uygulamaya koymak, Faiz dışı gelirleri artırmak, Maliyet azaltmak, Tüm bu hedeflere ulaşma sürecinde en güçlü sermayesini oluşturan personelin gelişimini ve motivasyonunu artırmaktır. 08

11 Vakıfbank'ın Güçlü Yönleri, Tanımladığı Fırsatlar, Ortaklık Yapısı Vakıfbank'ın Güçlü Yönleri Aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin 6. büyük bankası, Anadolu'da yaygın şube dağılımı ve bunun getirdiği rekabet avantajları, Geniş müşteri portföyü ve potansiyel bireysel ve kurumsal müşterilere erişim imkânı, Bireysel bankacılık alanında alternatif dağıtım kanallarıyla da desteklenen güçlü alt yapı (en büyük 3. ATM ağı), Maaş ödenen müşteri sayısında Türkiye'nin en büyük bankası, Sağlam bir ticari bankacılık uygulaması, Marka farklılığı ve köklü kurumsal ilişkiler. Vakıfbank'ın Tanımladığı Fırsatlar Çapraz satış oranının artırılması ile hızlı büyüme potansiyeli, Verimliliğe ve maliyetlerin düşürülmesine (şube rasyonalizasyonu, kurumsal yapılanma, personel optimizasyonu, teknolojinin geliştirilmesi vb.) odaklanma, Kurumsal bankacılık ve dış ticaret hacminde kapasiteyi genişletebilme imkanı, Hızlı büyüyecek mortgage sektöründe önemli pay sahibi olabilme yetkinlikleri, Bireysel ve kurumsal alanda piyasa payını artırmak amacıyla İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşma, Ücret ve komisyon gelirlerinde iyileştirme imkanı, Kamu kurum ve kuruluşları ile entegre projeler (TOKİ, KOSGEB vb.) geliştirebilme imkanı. Vakıfbank'ın Ortaklık Yapısı 2008 yılında Bankamız ana sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır. Banka'nın ortaklık yapısı, nitelikli paya sahip gerçek ve tüzel kişilerin unvanları ve paylarına ilişkin bilgiler: GRUBU ORTAK ADI SERMAYE TL (%) KİŞİ SAYISI A VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ,56 43, İDARE VE TEMSİL ETTİĞİ MAZBUT VAKIFLAR B MÜLHAK VAKIFLAR ,72 15, B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR ,46 0, C VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM ,42 16, VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI C GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER GENEL TOPLAMI ,66 0, D HALKA AÇIK ,18 25, TOPLAM , ( tarihi itibariyle) Banka'nın Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının sahip oldukları paylar: Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özer'in 0,60 TL PAY C GRUBU Vakıfbank hisse senedi bulunmaktadır. (0, ) Banka'nın sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıkları Çağdaş bankacılık hizmetleri yanında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüren Vakıfbank'ın 2008 yılsonu itibariyle finansal ve finans dışı 25 adet iştiraki bulunmaktadır. Vakıfbank iştiraklerinin 4 ü bankacılık, 2'si sigortacılık, 10'u diğer olmak üzere 16'sı finans sektöründe; 1'i enerji, 3'ü turizm, 2'si imalat, 3'ü diğer olmak üzere 9'u finans sektörü dışında faaliyette bulunmaktadır yılsonu itibariyle 586,0 milyon TL olan iştirak ve bağlı ortaklık tutarı, Aralık 2008 tarihi itibariyle %8,0 oranında azalarak 539,4 milyon TL ye gerilemiştir. 09

12 1954'ten Günümüze Vakıfbank: Gelişim ve Büyümenin Temel Taşları 1954'ten Günümüze Vakıfbank: Gelişim ve Büyümenin Temel Taşları Vakıfbank, köklü bir geleneğin ve tecrübenin temsilcisidir. Vakıfbank 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı Özel Kanun uyarınca ve 50 milyon TL sermaye ile kurularak, 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçmiştir. Vakıfbank'ın kuruluş amacı vakıf paraları ile gelirlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, çağdaş bankacılığın gerektirdiği yönetim ve çalışma anlayışı ile ülkenin tasarruf birikimine katkıda bulunulması toplanan tasarrufların korunarak ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılması olarak belirlenmiştir. Kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisinin büyümesine, gelişmesine ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Vakıfbank ülkemiz bankacılığında köklü bir geleneği ve tecrübeyi temsil etmektedir. Yenilikçilik ve öncülük Vakıfbank'ın hizmet anlayışının temelinde yer alır. Türkiye'nin ilk insansız bankacılık birimi, Finans Market şubeleri, mobil şubeler, altın emanet hesabı, uzun vadeli konut kredileri, "Havuz Hesabı", "ATM'lerde multi currency" sistemi, her türlü yatırımcıyı hedef alan yatırım fonları, broker kullanmaksızın doğrudan borsaya bağlanmayı olanaklı kılan Uzaktan Erişim (Ex-api) sistemi gibi sayısız yeniliği ilk uygulayan Vakıfbank yenilikçi ve öncü bir kimliğe sahiptir. Vakıfbank finansal sektörün her alanında hizmet sunmaktadır. Vakıfbank toplumun bütün kesimlerini kucaklamakta, bireysel bankacılıktan kurumsal, ticari ve küçük işletme bankacılığına kadar geniş bir yelpazede hizmet ve ürün sunmaktadır. Banka, temel bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Vakıfbank, finansal iştirakleri aracılığıyla sigortacılıktan, finansal kiralama, faktoring ve portföy yönetimi hizmetlerine kadar en geniş yelpazede finansal ürünleri, çağın gerektirdiği yüksek teknoloji desteğiyle müşterilerine sunmakta finansal hizmet döngüsünün tüm halkalarında faaliyet göstermektedir yılında kapsamlı bir değişim ve gelişim sürecine giren Vakıfbank, Değişim ve Yeniden Yapılandırma Programı'nı uygulamaya koymuştur. Program kapsamında şubelerdeki tüm iş süreçleri baştan aşağı incelenmiş, operasyonel işlemlerin tek merkezde toplanarak şubelerin satışa ve müşteriye kaliteli hizmete odaklanması sağlanmıştır. 10

13 1954'ten Günümüze Vakıfbank: Gelişim ve Büyümenin Temel Taşları 2008 yılı Vakıfbank'ın değişim sürecinde bir kilometre taşıdır. Vakıfbank'ın 2008 yılındaki performansı, uzun soluklu ve sabırlı dönüşüm ve değişim çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Banka, müşterilerine en iyiyi sunmak ve piyasanın ortaya koyduğu dinamikleri en doğru şekilde değerlendirerek hızla büyümeye devam etmek adına alt yapısında, iş süreçlerinde ve hizmet anlayışında yürütmekte olduğu çalışmalarda önemli mesafeler kaydetmiştir. Vakıfbank 2008 yılında kurumsal kimliğini değiştirmiştir. Banka'nın yeni kurumsal kimliği değişimin ve müşteriye odaklı hizmet anlayışının çok önemli bir ifadesi olmuştur. Şubelerin hizmet kalitesinin artırılmasının yanı sıra organik büyümeye de odaklanan Vakıfbank 2008 yılında 61 yeni şube açmış, 27 adet bağlı şube kapatıp 23 adet yeni bağlı şube açarak bağlı şubeler dahil toplam şube sayısını 523'e çıkarmıştır. Yıl içinde 3 yeni Bölge Müdürlüğü açılmış ve Bölge Müdürlükleri sayısı 12'ye yükseltilmiştir. Genel Müdürlük organizasyonu yeniden yapılandırılarak, değişen Vakıfbank'ta çağdaş bankacılığın ihtiyaç duyduğu birçok yeni birim kurulmuştur. Vakıfbank 2008 yılında sayısız yeniliğe, çağdaş ürün ve uygulamaya da imza atmıştır: Kredi kartı alanında World ile işbirliğine gidilmiştir. Banka kartının "Ulaşım Kart" olarak da kullanılmasına yönelik uygulamanın ilk örneği Antalya'da başarıyla hayata geçirilmiştir. Türkiye'de ilk kez uygulanan ve konut kredisi pazarında önemli kazanımlar sağlayan "Emlakçı Sadakat Programı" devreye alınmıştır. Vakıfbank şubelerine yönelik sistematik hedef verme süreçleri, elektronik kişisel performans ölçüm ve prim sistemleri tasarlanarak uygulamaya konulmuştur. İnsan kaynağını geliştirici, performansı esas alan ve liyakat üzerine kurulu insan kaynakları politikaları geliştirilmiş, insan kaynağının eğitimine öncelik verilmiştir. Vakıfbank: Burası sizin yeriniz Türkiye'nin önde gelen multispecialist (birden çok alanda ihtisaslaşmış) bankalarından olan Vakıfbank, 2009'a girerken Burası sizin yeriniz deyişinde ifade bulan yeniden tanımlanmış hizmet anlayışıyla müşterilerine en iyiyi sunma yarışına devam edecektir. Vakıfbank büyümek, daha çok katma değer üretmek ve sektörünün en iyi hizmet sağlayıcıları arasındaki yerini pekiştirmek için gerekli olan tüm bileşenlere sahiptir. 11

14 Derecelendirme Kuruluşlarının Notları ve İçerikleri Derecelendirme Kuruluşlarının Notları ve İçerikleri Moody's Finansal Güç : D+ Görünüm : Durağan Uzun Dönem TL Mevduat : Baa1 Uzun Dönem YP Mevduat : B1 Kısa Dönem TL Mevduat : P-2 Kısa Dönem YP Mevduat : NP Açıklama Vakıfbank'ı 2001 yılından bu yana derecelendirmekte olan Moody's en son derecelendirmesini Kasım 2008 raporunda açıklamıştır. Uzun dönem Baa1 olan TL mevduat notu düşük bir kredi riskini yansıtmaktadır. B1 olan uzun dönem yabancı para mevduat notu ülke tavanına göre verilebilecek en yüksek kredi notudur. Kısa dönem TL mevduat notu olan P-2, Vakıfbank'ın kısa vadeli mevduat yükümlülüklerini yerine getirmedeki gücünü göstermektedir. Banka'nın mali gücünün göstergesi olan D+ notu, Vakıfbank'ın artan finansal gücü, sahip olduğu şube ağı ve kredi kartları segmentindeki etkinliğinin yanı sıra toplam aktiflerdeki %7,1, mevduattaki %8,2 ve kredilerdeki %8,3 pazar payları ile bankacılık sektöründeki güçlü konumunu ifade etmektedir. Fitch Ratings Yabancı Para Ulusal Para Uzun Vadeli : BB- Uzun Vadeli : BB Kısa Vadeli : B Kısa Vadeli : B Görünüm : Durağan Görünüm : Durağan Ulusal Uzun Vadeli Görünüm : AA : Durağan Bireysel Derecelendirme : C/D Destek Notu : 4 Açıklama Vakıfbank'ı 2001 yılından bu yana derecelendirmekte olan kuruluş, en son derecelendirmesini Ağustos 2008 tarihli raporunda açıklamıştır. Uzun vadeli yabancı para için BB- olan kredi notu ülke tavanına göre verilebilecek en yüksek kredi notudur. Kısa vadeli yabancı para notu B ve kısa vadeli TL B notu yatırım yapılabilir kredi notunun iki kademe altındadır. Bireysel derecelendirme notu olan C/D Banka'nın mali gücünün bağımsız olarak yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Banka'nın destek notu 4'tür. Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AA ülke içerisinde ulaşabilecek en yüksek not olan AAA'nın bir not altındadır. Bu not Banka'nın ülke içerisinde diğer kurumlara göre güçlü bir kredibiliteye sahip olduğuna işaret etmektedir. Standard & Poor's Kredi Notu Uzun Vadeli Kısa Vadeli Görünüm Süreklilik : BB- : B : Negatif : BBB- Açıklama Standard & Poor's güncel Vakıfbank kredi raporunu Kasım 2008 tarihinde yayınlamıştır. Bu rapordaki BB- olan kredi notu ülke tavanına göre verilebilecek en yüksek kredi notudur. Yerel para cinsinden BBB- olan süreklilik notu yatırım yapılabilir notunu ve yeterli düzeyde kredibiliteyi ifade etmektedir. 12

15 başlıca finansal göstergeler 13

16 Başlıca Finansal Göstergeler Başlıca Finansal Göstergeler (Konsolide Olmayan) (Milyon TL) Değişim (%) TOPLAM AKTİFLER ,07 MENKUL KIYMET PORTFÖYÜ ,29 KREDİLER (*) ,60 TAKİPTEKİ KREDİLER (NET) MEVDUAT ,61 ALINAN KREDİLER ,95 ÖZKAYNAKLAR ,52 ÖDENMİŞ SERMAYE DÖNEM KÂRI (26,96) (*) Takipteki Krediler Hariç Toplam Aktifler (Milyon TL) 2007: : Krediler (Milyon TL) 2007: : Mevduat (Milyon TL) 2007: : %23,07 +%29,60 +%28,61 14

17 Başlıca Finansal Göstergeler Krediler/Toplam Aktifler (%) 2007: 55,3 2008: 58, Sektör: 50, /Sektör Kredi/Mevduat (%) 2007: 81,3 2008: 82, Sektör: 80, /Sektör Bireysel Krediler/Krediler (%) 2007: 27,9 2008: 28, Sektör: 31, /Sektör Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) 2007: 4, : 4, Sektör: 3,64 Mevduat/Toplam Pasifler (%) 2007: 68,1 2008: 71, Sektör: 62,0 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) 2007: 12,2 2008: 14, Sektör:13, /Sektör 08/Sektör 08/Sektör (1) Toplam Kredilere Brüt Takip dahil edilmiştir. (2) Ortalama değerler, cari ve önceki dönem verilerin aritmetik ortalaması alınarak bulunmuştur. (3) Faaliyet Gelirleri = Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komislonlar + Temettü Geliri + Net Ticari K/Z + Diğer Faaliyet Gelirleri + Bağlı Ortaklık ve İştirak K/Z (4) Sektör rasyoları BDDK'nın Aylık Bülteni kullanılarak hesaplanmıştır. Şube Başına Mevduat (Milyon TL) 2008: 70, Sektör: 48,9 Şube Başına Kredi (Milyon TL) 2008: 57, Sektör: 39,5 Şube Başına Kâr (Milyon TL) 2008: 1, Sektör: 1, /Sektör 08/Sektör 08/Sektör 08 Personel Başına Mevduat (Milyon TL) 2008: 3, Sektör: 2,5 Personel Başına Kredi (Milyon TL) 2008: 3, Sektör: 2,0 Personel Başına Kâr (Bin TL) 2008: 78, Sektör: 73, /Sektör 08/Sektör 08/Sektör 15

18 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı Yusuf BEYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı Değerli hissedarlarımız, Vakıfbank'ın 2008 yılı faaliyet raporu ve mali sonuçlarını değerlendirmelerinize sunmadan önce dünya ekonomisi ve ülkemizi yakından ilgilendiren küresel krize ilişkin kısa tespitlerimi, Bankamızın 2008 yılı performansından satırbaşlarını ve geleceğe dair öngörülerimi sizinle paylaşmak istiyorum yılında derinleşen ve yaygınlaşan küresel kriz 2009 yılında gündemdeki yerini koruyacaktır. ABD'de 2007 yılında konut kredilerinde baş gösteren kriz, 2008 yılı Eylül ayında yaşanan derin şok ile yeni bir boyuta ulaşmıştır. Dünyanın en prestijli yatırım bankalarından birinin iflası, krizin gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan piyasalara hızla bulaşmasıyla sonuçlanmış; varlık değerlerinde dramatik düşüşler ve dünya borsalarında tarihte görülmemiş kayıplar yaşanmıştır. Kriz, gelişmiş ülkelerde 1990'lı yıllarda başlayan hızlı büyüme sürecinin sonuna işaret etmiş, 2008 yılında çoğu gelişmiş ekonomi resesyona girmiştir. Kriz, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede değişim sürecine girilmesine neden olmuş; devlet otoriteleri mali durumları bozulan bankalar ve diğer finansal kuruluşlara sermaye aktarmak ve aynı zamanda piyasalarda yaşanan güven bunalımı ve likidite sıkışıklığının önüne geçebilmek için kapsamlı önlemler almak zorunda kalmıştır. Sürecin çok önemli bir parçası olarak otoriteler yeni para ve maliye politikaları uygulamaya koymuşlar, dünya çapında hızla gerileyen ekonomik faaliyeti yeniden canlandırmak adına faiz hadleri önemli ölçüde ve senkronize bir şekilde aşağıya çekilmiştir. 16

19 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı Küresel kriz 2009 yılında da dünya gündeminin en önemli konusunu oluşturmaya devam edecektir. Krize karşı uygulamaya koyulmuş bulunan tedbirlerin sonuçlarının ne sürede ortaya çıkacağı belirgin değildir. Ekonomik faaliyetin tetikleyicisi konumundaki tüketici güveninin özellikle gelişmiş ülkelerde ne zaman güçleneceği büyük önem taşımaktadır. Ekonomistlerin 2009 yılına ilişkin tahminleri global büyümenin önemli ölçüde yavaşlayacağı, dünya ticaret hacmindeki büyümenin ise düşeceği yönündedir. Küresel krizin Türkiye'de hem ekonomik göstergeler hem de finansal piyasalar üzerindeki etkileri yılın ikinci çeyreğinden itibaren artmıştır yılının ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, faiz ve kurların arttığı ikinci çeyrekten itibaren azalan oranda büyümüştür. Üçüncü çeyrekte ise küresel krizin şiddetlenen etkisiyle büyüme önemli oranda yavaşlamıştır. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı talep yetersizliğinin yanı sıra özel sektörün borçlanma olanaklarının daralmasıyla yatırım harcamalarında görülen düşüş bu gelişmenin ana nedenlerini oluşturmuştur. Ülkemiz, yakın tarihinin en güçlü ekonomik performansını sergilediği bir dönemde küresel kriz ile karşılaşmıştır. Başta bankacılık olmak üzere finans sektörümüz, 2000'li yılların başında yaşadığı güçlü yapılanma ve değişim ile küresel krizin etkilerini en iyi şekilde bertaraf edebilmiş ve yönetebilmiştir. Ancak, 2009 Türkiye ekonomisi için dikkatle izlenmesi gereken bir yıl olacaktır yılında atılacak adımlar ve izlenecek politikalar bu müdafaa başarısının sürdürülebilirliği açısından çok önemli olacaktır. Ülkemize ve güçlü büyüme dinamiklerine inancımız tamdır. Türkiye'nin ekonomik potansiyeli, üretim ve ticaret gücü ile güçlü demografik özellikleri sağlam bir gelecek vaat etmektedir. Yabancı sermayenin artan oranda ilgi odağı haline gelmiş ülkemiz kriz sonrası büyüme evresinden en çok fayda sağlayacak coğrafyalar arasında değerlendirilmektedir. Vakıfbank bu zor dönemde hedeflerine başarıyla ulaşmış ve hatta aşmıştır. Dünya, ülke ve sektörümüz açısından zor geçen 2008 yılında Vakıfbank 2008 yılı hedeflerine güçlü bir performans sergileyerek ulaşmıştır yılında başlatılan yapılanma programıyla pazarlama ve müşteri odaklı bir yapıya ulaşmayı hedefleyen Bankamız, 2008 yılı için belirlediği hedeflerin toplam aktiflerde %102,7'sini, mevduatta ise %106,8'ini gerçekleştirerek tarihinde önemli bir başarıya daha imza atmıştır. Vakıfbank'ın reel sektöre desteğinin giderek arttığına işaret eden bir diğer önemli sonuç kredi/mevduat oranındaki gelişmedir yılında %81,3 olan bu oran 2008'de %82,2'ye yükselmiş bulunmaktadır yılında başlattığımız kapsamlı yeniden yapılanma programımız elde ettiğimiz bu performansın çok değerli bir temel taşını oluşturmaktadır. Değişimi başarıyla içselleştirmiş ve performansına her geçen bilanço döneminde daha yüksek oranda yansıtmaya başlamış olan Vakıfbank değişim kültürüyle yönetimi esas almış bir kurumdur. Yeni yapılanmamızda Yönetim Kurulumuzdan organizasyonel yapımızdaki en küçük birimlerimize kadar daha iyi hizmet ve daha verimli faaliyet için stratejik, finansal ve operasyonel tüm kararlarımız titizlikle alınmakta, uygulanmakta, raporlanmakta ve takip edilmektedir. Değişimin çok değerli ve müşterimize değen bir bölümü ise 2008 yılında kamuoyuyla paylaştığımız yeni kurumsal kimliğimiz olmuştur. Güçlü ve köklü kurumsal niteliklerimizi, değişimin gücü ile yorumlayan yeni kimliğimiz, temellerine bağlı kalarak gelişmeye ve büyümeye odaklanmış bir kurum portresi çizmektedir. Aynı kurum kimliği gençliği, dinamizmi ve işimize bağlılığımızı da yansıtmaktadır. Değişimin çok önemli bir parçası, büyüyen ve kanal sayısı itibariyle çeşitlenerek derinleşen hizmet ağımız olurken Vakıfbank 2008 yılında verimli ve kaliteli hizmet stratejilerden ödün vermeksizin teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya devam etmiştir. Bankamız yıl boyunca müşterilerine alternatif ve esnek yeni ürünler sunarak hedeflerine ulaşma yolculuğunda kararlı ve emin adımlar atmıştır. Önemli bir bölümünü gerçekleştirmiş bulunduğumuz bilgi işlem alt yapısı yenileme çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Vakıfbank aynı süreçte ülkemizde bir ilk olan yalın bankacılık uygulamalarına devam edecek ve satış odaklı yapısını geliştirerek değişimin etkinliğini artan oranda tüm paydaşlarıyla paylaşacaktır. Bu süreç Vakıfbank'ın rekabet gücünü daha da pekiştirecek, çağdaş bankacılıkta hak ettiği noktaya ulaşmasını ve tanımladığı fırsatları en doğru şekilde performansına yansıtmasını olanaklı kılacaktır. Vakıfbank'ın kısa vadeli hedefi güçlü aktif yapısını korumaktır. Bu hedef 2010 ve sonrasında öngördüğümüz güçlü büyümemizi olanaklı hale getirecektir yılının 2008'den daha zor bir yıl olacağı öngörüsü doğrultusunda Vakıfbank gerekli tüm adımları atmıştır. Bankamızın hedefi aktif kalitesini koruyarak müşterisinin yanında yer almaktır. Değerli hissedarlarımız, Vakıfbank'ın net ve açık hedefi Türkiye'nin ilk üç bankası arasında yer almaktır. Köklü geçmişimizde edindiğimiz güçlü bilgi birikimi ve disiplinli iş anlayışı; kaliteli insan kaynağımız ve stratejilerimizle birleştiğinde Vakıfbank'ı mükemmel işleyen ve üreten bir kurum olarak konumlandırmaktadır. Bu da söz konusu hedefi gerçekleştirmemiz noktasında bizleri ayrıca motive etmektedir. Bu vesileyle Vakıfbank'a desteğini esirgemeyen siz değerli hissedarlarımız başta olmak üzere, Yönetim Kurulumuza ve 2008 yılı performansını üreten tüm Vakıfbanklılara, değerli müşterilerimize, yerli ve yabancı iş ortaklarımıza en samimi teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Yusuf BEYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı 17

20 Genel Müdür'ün Mesajı Genel Müdür'ün Mesajı Bilal KARAMAN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Küresel kriz 2008 yılı; dünyanın gelişmiş ekonomilerinin temellerinden sarsıldığı, dev finansal kuruluşların iflas ettiği, el değiştirdiği, devletleştirildiği veya büyük zararlar yazdığı bir yıl olmuştur. ABD'de başlayan konut kredileri kaynaklı kredi krizi, domino etkisiyle tüm dünyaya sirayet etmiş ve kredi krizi olmaktan çıkarak, tüm ülkeleri farklı ölçülerde etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. Ancak dünyada yaşanan geçmiş krizlerde olduğu gibi, bu kriz de belirli bir sürede sona erecek ve dünya ekonomisi normalleşecektir. Bu süreç içerisinde, kaçınılmaz olarak yeniden şekilleneceğini düşündüğümüz küresel finansal mimaride genç ve dinamik nüfusu ve büyük ekonomik potansiyeli ile Türkiye'nin güçlü ve önemli bir pozisyonda olacağına inanıyoruz. Değişimi ve dönüşümü kendine rehber edinmiş Vakıfbank özelinde ise 2008, olumsuz konjonktüre rağmen, yeniden yapılanma projesinin devam ettiği, aynı zamanda bu çalışmanın pozitif sonuçlarının alınmaya başlandığı başarılı bir yıl olarak geçmiştir. Başlattığımız yapılanma çalışmalarının kazandırdığı sağlamlık ve esneklik sayesinde Vakıfbank olarak krize çözüm üreten güçlü aktörlerden biri olduk. Yenilikçilik bir kurumun gelişim çizgisini, değişim ise geleceğini belirler. Vakıfbank, 2008 yılında yenilikçiliği ve değişimi, yürütmekte olduğu yapılanma çalışmalarının itici güçleri olarak görmüş, geleceğini şekillendirecek önemli adımlar atmaya devam etmiştir. Yeniden tanımladığımız iş anlayışıyla daha çok müşteriye, daha iyi hizmet vermeyi tüm iş stratejilerinin temel şekillendiricisi olarak kabul eden Vakıfbank, 2008 yılında sektördeki konumunu daha da güçlendirmiştir. 18

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 31.3.216 18:56:16 216-38 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 617 : Ulus / ANKARA Telefon ve Faks Numarası : -312 584

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 30.06.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SAYILARLA GARANTİ MALİ DURUM, KÂRLILIK VE ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Garanti, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda şekillendirdiği başarılı iş modeliyle fark yaratarak 2012

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler 4 III. Ana Ortaklık

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Eylül 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 30.06.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2015 YILI III. DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015-30.09.2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Maslak

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 30.09.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

Detay Ana Sayfa Detay

Detay Ana Sayfa Detay English Yardım İletişim BİLDİRİM SORGULARI ŞİRKETLER YATIRIM FONLARI KAP HAKKINDA MEVZUAT VE DÜZENLEMELER Detay Ana Sayfa Detay İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2015 [] 27.03.2015

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK 2016-30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 Kasım 2016 JPMORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL ŞUBESİNİN

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU Şirketimizin 2013 ve 2014 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.09.2017 tarihinde çoğunluk sağlanamadığından dolayı yapılamamış olup, 09.10.2017 Pazartesi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 31 Mart 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 31 Mart 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı