Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008"

Transkript

1 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

2 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu (4) 2008 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve 2009 Yılı ile İzleyen Yıllar İçin Kâr Dağıtım Politikası (5) 2008 Faaliyet Raporu Onayları (6) Banka Hakkında Genel Bilgiler (8) Vakıfbank Hakkında (8) Vakıfbank'ın Ortaklık Yapısı (9) 1954'ten Günümüze Vakıfbank: Gelişim ve Büyümenin Temel Taşları (10) Derecelendirme Kuruluşlarının Notları ve İçerikleri (12) Başlıca Finansal Göstergeler (13) Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı (16) Genel Müdür'ün Mesajı (18) 2008 Yılında Ekonomik Ortam (22) Vakıfbank'ın 2008 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (26) İştirakler (42) BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler (44) Üst Yönetim (46) İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler (47) Komiteler (48) İnsan Kaynakları Uygulamaları (50) Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar (51) Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemler (52) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (53) BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri (66) Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetim Politikaları (69) Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar, Açıklama ve Dipnotlar (71) Tarihi İtibariyle Konsolide Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar, Açıklama ve Dipnotlar (161) Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme (253) Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (255)

3 Herşey daha iyi, daha etkin ve daha verimli hizmet sunmak için... Vakıfbank'ta yaptığımız herşey müşteri içindir. Müşterilerimizi anlamak ve onlara kaliteli hizmet vermek temel iş felsefemizdir. Sektördeki yeni duruşumuz ve misyonumuz gereği müşteri odaklı bir kurumuz. Temel hedefimiz kurumsaldan bireysele çeşitlilik gösteren müşterilerimizin toplam finansal ihtiyaçlarını özel bir yaklaşım ile karşılayabilmektir. Organizasyonumuz ve kurumsal kültürümüz, müşteri odaklı iş yaklaşımımıza uygun olarak tanımlanmış olup yeniden yapılandırılmaktadır. Müşteri ilişkilerimizi uzun vadeli kıldığımız ve derinleştirdiğimiz sürece bankacılık sektöründeki konumumuzu vizyonumuzda öngördüğümüz noktaya taşımaya devam edeceğiz.

4 BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar Genel Kurula İlişkin Hususlar Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 55. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız denetimden geçmiş 2008 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi, yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi, yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi, 8. Bankamızın 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 9. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 10. Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onayı, 13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 14. Dilek ve temenniler, 15. Kapanış. Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Sayın Hissedarlarımız, 2008 yılı, 2007 yılında ABD'de başlayan küresel krizin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir yıl olmuştur. Finans sektörü kaynaklı kriz 2008 yılının ikinci yarısından itibaren dünya genelinde reel ekonomik göstergeler üzerinde etkili olmaya başlamış, 1990'lı yıllardan itibaren hızlı bir büyüme sürecine giren gelişmiş ülkeler 2008 yılında önemli bir ekonomik daralmayla karşılaşmıştır. Global ekonomiyi derinden etkileyen kriz sonucunda talep düşmüş, işsizlik artmış, özel tüketim daralmış, dış ticaret yavaşlamıştır. Bugüne kadar birçok ülke ekonomik daralmanın sona ermesi ve bozulan dengelerin olumluya çevrilmesi amacıyla ardı ardına mali önlem paketleri açıklamıştır. Gelişmiş ülkelerde hükümetler, piyasalarda yaşanan güven bunalımını aşmak için mali durumları bozulan bankalar ve diğer finansal kuruluşlara sermaye aktarmış, merkez bankaları da gevşek para politikaları izleyerek likidite sıkışması sebebiyle krizin daha da derinleşmesinin önüne geçmeye çalışmışlardır. Bunların yanı sıra hükümetler maliye politikası araçlarından da faydalanarak krizle baş etmeye çalışmışlar, ancak tüm bu çabalar piyasaları sakinleştirmeye yetmemiştir. Küresel kriz tüm olumsuzluklarıyla 2009 yılında da kaldığı yerden devam etmektedir yılının son çeyreğinden itibaren etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel kriz 2009 yılının da en önemli gündem maddesini oluşturmaktadır. Bu süreçte, ülkelerin krize karşı uygulamaya koydukları teşvik paketlerinin ekonomilere yansımaları tüm kesimlerce yakından takip edilecektir yılına ilişkin yapılan tahminler, dünya çapında büyümenin 2009 yılında önemli ölçüde yavaşlayacağı ve buna paralel olarak dünya ticaretinde geçmiş yılların aksine daralma olacağı yönündedir. Diğer yandan özellikle 2008 yılının ilk yarısında ekonomi üzerinde büyük baskı oluşturan yüksek enflasyonun ise, düşen emtia fiyatları ve daralan talep nedeniyle 2009 yılında gerilemeye devam etmesi beklenmektedir. Global krizin Türkiye'de hem ekonomik göstergeler hem de finansal piyasalar üzerindeki etkileri yılın ikinci çeyreğinden itibaren artmıştır yılının ilk çeyreğinde %6,7'lik büyüyen Türkiye ekonomisi, faiz ve kurların arttığı ikinci çeyrekte %2,3, üçüncü çeyrekte ise %0,5 büyümüş, 9 aylık büyüme oranı son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı talep yetersizliğinin yanı sıra özel sektörün borçlanma olanaklarının daralmasıyla yatırım harcamalarında görülen düşüş bu gelişmenin ana nedenleri olmuştur yılında TÜFE'de %8,39 ve ÜFE'de %5,94 olan enflasyon oranı, 2008 yılında sırasıyla %10,06 ve %8,11 seviyelerine yükselmiştir. Yılın ilk yarısında, petrol ve emtia fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişte etkili olurken, Eylül ayından itibaren emtia fiyatlarının sert şekilde düşmesi gıda fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enflasyon oranlarını da düşürmüştür. Önümüzdeki dönemde, iç talepteki yavaşlama ile petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gerilemenin enflasyondaki düşüşe destek vermeye devam etmesi beklenmektedir yılında 62,8 milyar dolar olan dış ticaret açığı, 2008 yılında 69,8 milyar dolara yükselmiştir. Dış talepte görülen daralmaya rağmen 2008 yılının ikinci yarısından itibaren petrol fiyatlarındaki gerileme ve TL'nin değer 02

5 Genel Kurula İlişkin Hususlar kaybetmesi dış ticaret açığındaki genişlemeyi büyük ölçüde engellemiştir yılında 38,2 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2008 yılında %8,4 artarak 41,4 milyar dolara yükselmiş; son dönemlerde gerileyen petrol fiyatları ve TL'deki değer kaybı cari işlemler açığının daralmasına neden olurken, küresel krizin etkisini artırması, cari işlemler açığının finansman kalitesinin bozulmasına yol açmıştır. Likidite imkanlarının daralması, doğrudan yatırımların azalmasına neden olmuş, yabancı yatırımcıların portföy yatırımlarında da azalış yaşanmıştır. Reel sektörün yurt dışı piyasalardan sağladığı borçlanmalar cari işlemler açığının ana finansman kalemini oluşturmuştur yılında petrol fiyatlarının 2008 yılındaki seviyelerinin altında kalması, iç talepteki yavaşlama ve TL'deki değer kaybı cari işlemler açığının gerilemeye devam etmesine neden olacaktır yılının ilk çeyreğinde %15,25 seviyesine kadar düşen ancak, Nisan ayından itibaren gerek yurt içi siyasi belirsizlik, gerek piyasa faiz hadlerindeki artışa paralel olarak kademeli şekilde artarak %16,75 seviyesine kadar yükselen politika faiz oranları; Kasım ayından itibaren iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın giderek derinleşmesi, enflasyonun yıl sonu hedefinin altında gerçekleşeceği beklentisi sonucu Merkez Bankası'nca tekrar düşürülmeye başlanmış ve yılsonunda %15 seviyesine inmiştir. Türk bankacılık sektörü, olanca hızıyla devam eden küresel finans krizine rağmen 2008 yılında diğer ülkelerin finansal sistemlerine göre oldukça başarılı bir performans sergilemiştir. 46 bankanın faaliyet gösterdiği bankacılık sektöründe, toplam aktifler 2008 yılı Aralık ayında 2007 yılsonuna göre %26 oranında artış kaydederek 732,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kredilerin toplam aktifler içindeki payı 2008 yılında da artmaya devam ederken, kredilerin büyüme hızı bir miktar yavaşlamıştır yılında %28,7 artışla 368 milyar TL'ye çıkan kredilerin aktif içindeki payı %50,2'ye yükselmiştir. Bu dönemde sektörün takipteki kredilerinde gerçekleşen %34,2 oranındaki artış, toplam kredi artış oranının üzerine çıkmış ve 2007 yılında %3,5 olan kredilerin takibe dönüşüm oranı, 2008 yılında %3,6 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Kamu kesimi borçlanma gereksiniminin azalması, menkul değerler portföyünün bankacılık sektörü bilançosu içindeki payını %28,4'ten %26,5'e indirirken, mevduatın menkul değerlere dönüşüm oranını da %46,2'den %42,7'ye düşürmüştür yılında toplam mevduat %27,4 artışla 454,6 milyar TL'ye ulaşmış, mevduatın krediye dönüşüm oranı %80,0'dan %80,9'a yükselmiştir. Küresel kriz ve likidite daralmasına bağlı olarak uluslararası piyasalardan sağlanan sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinde 2008 yılında %11,2 oranında gerileme yaşanmış ve 2008 yılı Aralık ayı itibariyle yurt dışı piyasalardan sağlanan kredi hacmi 23,6 milyar dolara gerilemiştir. Bankacılık sektörü özkaynakları, Aralık 2008 itibariyle %13,9 oranında artarak 86,4 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sektörün net dönem kârı ise geçen yıla göre %10,3 oranında azalarak 13,3 milyar TL'ye gerilemiştir. Bazı bankaların kötü aktiflerini varlık yönetim şirketlerine satmasına rağmen takipteki alacakların %34,2 artması sektörde kârlılığı olumsuz etkileyen unsurlardan biri olmuştur yılında başlatılan yapılanma programıyla pazarlama ağırlıklı bir yapıyı hedefleyen Vakıfbank 2008 yılında sektöre paralel bir gelişim göstermiştir. Banka, aktiflerini %23,1 oranında artırarak 52,2 milyar TL'ye, kredilerini %29,6 oranında artırarak 30,4 milyar TL'ye, mevduatını %28,6 oranında artırarak 37,1 milyar TL'ye, özkaynaklarını ise %8,5 oranında yükselterek 5,7 milyar TL'ye çıkarmıştır. Global kriz nedeniyle sektörde oluşan olumsuz koşulların etkisiyle %27,4 oranında artarak 1,5 milyar TL olarak gerçekleşen takipteki alacaklarına %94,2 oranında karşılık ayıran Vakıfbank, 2008 yılı faaliyetlerinden 753 milyon TL net kâr elde etmiştir. Vakıfbank 2008 yılı için belirlediği hedeflerin toplam aktiflerde %102,7'sini, mevduatta %106,8'ini, kredilerde %102,6'sını gerçekleştirmeyi başarmıştır. Banka'nın kredi/mevduat oranı %81,3'ten %82,2'ye yükselmiştir. Ortalama aktif kârlılığı %1,6, ortalama özkaynak kârlılığı %13,8 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterliliği rasyosu ise yasal sınırın üzerinde %14,30 olarak ölçülmüştür yılında Vakıfbank'ın bağlı şubeler dahil yurt içi şube sayısı %12,2 artışla 466'dan 523'e çıkmıştır. Yurt içi şubelerinin yanı sıra, New York ve Bahreyn'de bulunan 2 yurt dışı şube vasıtasıyla da çağdaş bankacılık hizmeti sunan, çeşitli sektörlerde mevcut 25 iştirakiyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan Banka, belirsizliklerin hakim olduğu zorlu kriz sürecini yeni kurumsal kimliğinden aldığı güçle aşacak ve müşteri memnuniyetini daha da artırarak hissedarlarına en rasyonel kârı sağlamayı hedefleyen çalışmalarına devam edecektir. Saygılarımızla, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU 03

6 Genel Kurula İlişkin Hususlar Denetçiler Raporu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Pay Sahipleri Genel Kurulu'na; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2008 yılı faaliyetleri; Banka nın Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşmesi, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve teamüllere uygun olarak denetlenmiştir. Banka'nın ortaklık yapısında 2008 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Banka'nın ödenmiş sermayesi, TL kayıtlı sermaye tavanı içinde TL olup Banka'nın toplam özkaynakları bir önceki yıla göre %8,5 artarak TL'ye ulaşmıştır yıl sonu solo sermaye yeterlilik oranı %14,30 olarak gerçekleşmiştir yılında Banka'nın aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre %23,1 oranında artarak TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yıla göre toplam kredilerde %29,6 oranında, toplam mevduatta ise %28,6 oranında artış kaydettiği gözlenmiştir. Banka kurumsal kimlik çalışmalarını bu dönemde tamamlamış, bilgi işlem alt yapısının yenilenmesi için yatırımlarına 2008 yılında da devam etmiştir. Banka 2008 yılında Yapı Kredi Bankası işbirliğini geçekleştirerek kredi kartlarına World kart niteliği kazandırmıştır. Bununla birlikte kredi kartı adedi 2 milyonu geçmiştir. Banka'nın şube sayısı 523'e, personel sayısı ise 9.567'ye ulaşmıştır. Personelin sürekli eğitimi konusunda hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, Banka dışı kurumlarca düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına da katılım sağlandığı gözlenmiştir. Banka'da denetim mekanizmaları verimli bir şekilde işlemekte olup, gerek iç kontrol birimince yerinde yapılan sürekli kontrollerle, gerek Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yerinde ve merkezden yapılan denetimlerle riskli ve usulsüz işlemlerin kontrol altında tutulmasına azami çaba sarf edilmekte olduğu gözlenmiştir. Banka'nın kayıt ve belgeleri yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiş olup, Bağımsız Denetimden geçmiş 2008 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini arz ederiz. Saygılarımızla Ahmet TANYOLAÇ A Grubu Denetçisi Faruk EROĞLU C Grubu Denetçisi 04

7 2008 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve 2009 Yılı ile İzleyen Yıllar İçin Kâr Dağıtım Politikası 2008 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve 2009 Yılı ile İzleyen Yıllar İçin Kâr Dağıtım Politikası Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; faaliyetleri neticesinde elde edilen ,75-TL'lik bilanço kârının ,27-TL'lik ertelenmiş vergi aktifi net gelirinin kâr dağıtımına konu edilmemesi sebebiyle diğer kâr yedeklerine aktarılmasından sonra kalan ,48-YTL ile ilgili Bankamız Kanunu'nun 9. maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve ekte sunulan kâr dağıtımı tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması, 6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin 84/C fıkraları uyarınca, 2008 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan TL'lik personel temettü hissesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması, 2008 yılı içinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkullere ait ,86 TL'lik satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası maddesi kapsamında, %75'lik kısmı olan ,15 TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına, 2 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bankamızın 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının; Yasal mevzuat doğrultusunda kâr dağıtımına konu edilmeyen ertelenmiş vergi aktifi gelirinin düşülmesi, 6219 sayılı Bankamız Kanununun 9. maddesinde belirtilen ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesinde yer alan a, b, c fıkrası uygulandıktan sonra kalan bakiye kârın; SPK, BDDK ve diğer yasal mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, özsermaye yeterlilik oranı, genel ekonomik şartlar ve geleceğe yönelik beklentiler de dikkate alınarak, Genel Müdürlüğün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenecek esaslar doğrultusunda dağıtılması şeklinde belirlenmesi hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir. T.Vakıflar Bankası T.A.O Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,98 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı ,46 4. Ödenecek Vergiler (-) ,71 5. Net Dönem Kârı (=) ,75 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) - 7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme gereğince toplam) ,85 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (*) ,63 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) 10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 11. Ortaklara Birinci Temettü 0,00 - Nakit - Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü (**) 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 15. Ortaklara İkinci Temettü 16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 17. Statü Yedekleri Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kazançları) , OLAĞANÜSTÜ YEDEK , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - Geçmiş Yıl Kârı - - Olağanüstü Yedekler - - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler - (*) ,75 TL'lik net dönem kârının ,27 TL'lik ertelenmiş vergi aktifi net geliri kâr dağıtımına konu edilememesi nedeniyle diğer kâr yedeklerine aktarılmasından sonra ,63 TL'lik net dağıtılabilir dönem kârına ulaşılmıştır. (**) 6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin 84/C fıkraları ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS-19) gereğince; 2008 yılı içerisinde hesaplanan ve karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan TL'lik personele verilecek temettü gelir tablosunda muhasebeleştirilerek dönem net kârı içerisinde dikkate alınmıştır. Dağıtılan Kâr Payı Oranı Hakkında Bilgi (1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ GRUBU TUTARI ORAN (TL) (%) BRÜT A B C D TOPLAM NET A B C D TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) - - (1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir. 05

8 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Kurulu'na: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın ( Banka ) 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 40'ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Banka'nın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. İstanbul, 16 Mart 2009 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Özkan Genç Sorumlu Ortak, Başdenetçi 06

9 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU'NA Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2008 Yılı Hesap Dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2008 Yılı Faaliyet Raporu nun, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlandığı ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen bilgiler ile 7.maddesinde belirtilen ilave bilgileri içerdiği beyan olunarak, Genel Kurula sunulması hususunu arz ve rica ederiz. ( ) Saygılarımızla Yusuf BEYAZIT Cem DEMİRAĞ Sabahattin BİRDAL YÖNETİM KURULU DENETİM KOMİTESİ DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI ÜYESİ ÜYESİ Bilal KARAMAN Metin R. ZAFER Ş. Mehmet BOZ GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR GENEL MUHASEBE ve YARDIMCISI MALİ İŞLER BŞK. Yönetim Kurulumuzun tarih ve sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmış bulunan aşağıdaki maddenin işleme konulması uygun görülmüştür. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2008 Yılı Hesap Dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve Denetim Komitemizce de tasvip edilen 2008 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurula sunulmasına karar verildi. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU 07

10 Vakıfbank Hakkında Genel Bilgiler, Misyon, Vizyon, Temel Değerler Vakıfbank Hakkında Genel Bilgiler Faaliyete Geçiş Tarihi : 13 Nisan 1954 Banka'nın Merkezi : Ankara Ödenmiş Sermayesi : TL Personel Sayısı : Yurt İçi Şube Sayısı : 523 (421 şube, 102 bağlı şube) Yurt Dışı Şube Sayısı : 2 (New York Şubesi, Bahreyn Şubesi) İştirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı : 25 Bağımsız Denetim Kuruluşu : AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Adres : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere/ANKARA Tel : (0312) Faks : (0312) Teleks : (Vbum-Tr), (Vkfb-Tr) Web Sitesi : Misyonumuz İnsana ve bilgiye verdiği önemi en kuvvetli sermayesi kabul ederek yeni atılımlarla çağdaş bankacılığı ileriye taşımak, etkin ve verimli çalışarak menfaat sahiplerine kattığı değeri sürekli artırmaktır. Vizyonumuz Türkiye'nin ilk üç bankası arasında yer almaktır. Vakıfbank'ın Temel Değerleri Ülke Ekonomisine Katkı: Ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlere öncelik vermektir. Güvenilirlik: Yurt içi ve dışında güvenilir ve itibarlı bir banka olmaktır. Menfaat Sahipleri ile İlişkiler: Tüm menfaat sahiplerinin (müşteri, pay sahipleri, yatırımcı, iş ilişkisi içinde olduğu kurumlar ve personel) haklarının korunmasında eşit ve adil olmaktır. Şeffaflık: Banka ile ilgili yönetim dahil mali durum ve performans ile müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda açık ve net olarak kamuyu aydınlatmaktır. Sosyal Sorumluluk: Vakıf paralarının ve gelirlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla kurulan Banka'nın, amacına uygun olarak gerek vakıf eserlerinin korunmasına yönelik, gerekse toplumsal yarara ve çevreye saygıyı içeren projelere destek sağlamaktır. Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ve güvenli hizmet vermektir. Değişime Açıklık: Değişime ve gelişime açık ve istekli olmaktır. İş Ahlakı: Yapılan iş ve işlemlerde ahlaki değerlere önem vermek, etik davranmaktır. Katılımcılık: Yönetim ve karar alma süreçlerinde katılımcılık anlayışına uygun hareket etmek, etkin ekip ruhuna inanmak, her boyutta iletişime açık olmaktır. Vakıfbank'ın Hedefleri Değişim yaratarak piyasa payını artırmak, Sağlıklı büyümeyi sağlamak, Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak, Her türlü finansman ihtiyacını karşılamak, Tabana yaygın mevduat politikası izlemek, Yeni ürün ve hizmetler geliştirerek uygulamaya koymak, Faiz dışı gelirleri artırmak, Maliyet azaltmak, Tüm bu hedeflere ulaşma sürecinde en güçlü sermayesini oluşturan personelin gelişimini ve motivasyonunu artırmaktır. 08

11 Vakıfbank'ın Güçlü Yönleri, Tanımladığı Fırsatlar, Ortaklık Yapısı Vakıfbank'ın Güçlü Yönleri Aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin 6. büyük bankası, Anadolu'da yaygın şube dağılımı ve bunun getirdiği rekabet avantajları, Geniş müşteri portföyü ve potansiyel bireysel ve kurumsal müşterilere erişim imkânı, Bireysel bankacılık alanında alternatif dağıtım kanallarıyla da desteklenen güçlü alt yapı (en büyük 3. ATM ağı), Maaş ödenen müşteri sayısında Türkiye'nin en büyük bankası, Sağlam bir ticari bankacılık uygulaması, Marka farklılığı ve köklü kurumsal ilişkiler. Vakıfbank'ın Tanımladığı Fırsatlar Çapraz satış oranının artırılması ile hızlı büyüme potansiyeli, Verimliliğe ve maliyetlerin düşürülmesine (şube rasyonalizasyonu, kurumsal yapılanma, personel optimizasyonu, teknolojinin geliştirilmesi vb.) odaklanma, Kurumsal bankacılık ve dış ticaret hacminde kapasiteyi genişletebilme imkanı, Hızlı büyüyecek mortgage sektöründe önemli pay sahibi olabilme yetkinlikleri, Bireysel ve kurumsal alanda piyasa payını artırmak amacıyla İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşma, Ücret ve komisyon gelirlerinde iyileştirme imkanı, Kamu kurum ve kuruluşları ile entegre projeler (TOKİ, KOSGEB vb.) geliştirebilme imkanı. Vakıfbank'ın Ortaklık Yapısı 2008 yılında Bankamız ana sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır. Banka'nın ortaklık yapısı, nitelikli paya sahip gerçek ve tüzel kişilerin unvanları ve paylarına ilişkin bilgiler: GRUBU ORTAK ADI SERMAYE TL (%) KİŞİ SAYISI A VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ,56 43, İDARE VE TEMSİL ETTİĞİ MAZBUT VAKIFLAR B MÜLHAK VAKIFLAR ,72 15, B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR ,46 0, C VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM ,42 16, VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI C GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER GENEL TOPLAMI ,66 0, D HALKA AÇIK ,18 25, TOPLAM , ( tarihi itibariyle) Banka'nın Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının sahip oldukları paylar: Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özer'in 0,60 TL PAY C GRUBU Vakıfbank hisse senedi bulunmaktadır. (0, ) Banka'nın sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıkları Çağdaş bankacılık hizmetleri yanında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüren Vakıfbank'ın 2008 yılsonu itibariyle finansal ve finans dışı 25 adet iştiraki bulunmaktadır. Vakıfbank iştiraklerinin 4 ü bankacılık, 2'si sigortacılık, 10'u diğer olmak üzere 16'sı finans sektöründe; 1'i enerji, 3'ü turizm, 2'si imalat, 3'ü diğer olmak üzere 9'u finans sektörü dışında faaliyette bulunmaktadır yılsonu itibariyle 586,0 milyon TL olan iştirak ve bağlı ortaklık tutarı, Aralık 2008 tarihi itibariyle %8,0 oranında azalarak 539,4 milyon TL ye gerilemiştir. 09

12 1954'ten Günümüze Vakıfbank: Gelişim ve Büyümenin Temel Taşları 1954'ten Günümüze Vakıfbank: Gelişim ve Büyümenin Temel Taşları Vakıfbank, köklü bir geleneğin ve tecrübenin temsilcisidir. Vakıfbank 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı Özel Kanun uyarınca ve 50 milyon TL sermaye ile kurularak, 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçmiştir. Vakıfbank'ın kuruluş amacı vakıf paraları ile gelirlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, çağdaş bankacılığın gerektirdiği yönetim ve çalışma anlayışı ile ülkenin tasarruf birikimine katkıda bulunulması toplanan tasarrufların korunarak ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılması olarak belirlenmiştir. Kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisinin büyümesine, gelişmesine ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Vakıfbank ülkemiz bankacılığında köklü bir geleneği ve tecrübeyi temsil etmektedir. Yenilikçilik ve öncülük Vakıfbank'ın hizmet anlayışının temelinde yer alır. Türkiye'nin ilk insansız bankacılık birimi, Finans Market şubeleri, mobil şubeler, altın emanet hesabı, uzun vadeli konut kredileri, "Havuz Hesabı", "ATM'lerde multi currency" sistemi, her türlü yatırımcıyı hedef alan yatırım fonları, broker kullanmaksızın doğrudan borsaya bağlanmayı olanaklı kılan Uzaktan Erişim (Ex-api) sistemi gibi sayısız yeniliği ilk uygulayan Vakıfbank yenilikçi ve öncü bir kimliğe sahiptir. Vakıfbank finansal sektörün her alanında hizmet sunmaktadır. Vakıfbank toplumun bütün kesimlerini kucaklamakta, bireysel bankacılıktan kurumsal, ticari ve küçük işletme bankacılığına kadar geniş bir yelpazede hizmet ve ürün sunmaktadır. Banka, temel bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Vakıfbank, finansal iştirakleri aracılığıyla sigortacılıktan, finansal kiralama, faktoring ve portföy yönetimi hizmetlerine kadar en geniş yelpazede finansal ürünleri, çağın gerektirdiği yüksek teknoloji desteğiyle müşterilerine sunmakta finansal hizmet döngüsünün tüm halkalarında faaliyet göstermektedir yılında kapsamlı bir değişim ve gelişim sürecine giren Vakıfbank, Değişim ve Yeniden Yapılandırma Programı'nı uygulamaya koymuştur. Program kapsamında şubelerdeki tüm iş süreçleri baştan aşağı incelenmiş, operasyonel işlemlerin tek merkezde toplanarak şubelerin satışa ve müşteriye kaliteli hizmete odaklanması sağlanmıştır. 10

13 1954'ten Günümüze Vakıfbank: Gelişim ve Büyümenin Temel Taşları 2008 yılı Vakıfbank'ın değişim sürecinde bir kilometre taşıdır. Vakıfbank'ın 2008 yılındaki performansı, uzun soluklu ve sabırlı dönüşüm ve değişim çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Banka, müşterilerine en iyiyi sunmak ve piyasanın ortaya koyduğu dinamikleri en doğru şekilde değerlendirerek hızla büyümeye devam etmek adına alt yapısında, iş süreçlerinde ve hizmet anlayışında yürütmekte olduğu çalışmalarda önemli mesafeler kaydetmiştir. Vakıfbank 2008 yılında kurumsal kimliğini değiştirmiştir. Banka'nın yeni kurumsal kimliği değişimin ve müşteriye odaklı hizmet anlayışının çok önemli bir ifadesi olmuştur. Şubelerin hizmet kalitesinin artırılmasının yanı sıra organik büyümeye de odaklanan Vakıfbank 2008 yılında 61 yeni şube açmış, 27 adet bağlı şube kapatıp 23 adet yeni bağlı şube açarak bağlı şubeler dahil toplam şube sayısını 523'e çıkarmıştır. Yıl içinde 3 yeni Bölge Müdürlüğü açılmış ve Bölge Müdürlükleri sayısı 12'ye yükseltilmiştir. Genel Müdürlük organizasyonu yeniden yapılandırılarak, değişen Vakıfbank'ta çağdaş bankacılığın ihtiyaç duyduğu birçok yeni birim kurulmuştur. Vakıfbank 2008 yılında sayısız yeniliğe, çağdaş ürün ve uygulamaya da imza atmıştır: Kredi kartı alanında World ile işbirliğine gidilmiştir. Banka kartının "Ulaşım Kart" olarak da kullanılmasına yönelik uygulamanın ilk örneği Antalya'da başarıyla hayata geçirilmiştir. Türkiye'de ilk kez uygulanan ve konut kredisi pazarında önemli kazanımlar sağlayan "Emlakçı Sadakat Programı" devreye alınmıştır. Vakıfbank şubelerine yönelik sistematik hedef verme süreçleri, elektronik kişisel performans ölçüm ve prim sistemleri tasarlanarak uygulamaya konulmuştur. İnsan kaynağını geliştirici, performansı esas alan ve liyakat üzerine kurulu insan kaynakları politikaları geliştirilmiş, insan kaynağının eğitimine öncelik verilmiştir. Vakıfbank: Burası sizin yeriniz Türkiye'nin önde gelen multispecialist (birden çok alanda ihtisaslaşmış) bankalarından olan Vakıfbank, 2009'a girerken Burası sizin yeriniz deyişinde ifade bulan yeniden tanımlanmış hizmet anlayışıyla müşterilerine en iyiyi sunma yarışına devam edecektir. Vakıfbank büyümek, daha çok katma değer üretmek ve sektörünün en iyi hizmet sağlayıcıları arasındaki yerini pekiştirmek için gerekli olan tüm bileşenlere sahiptir. 11

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66 İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

68 İnsan Kaynakları 70 Garanti nin Entegre İştirakleri 88 Sürekli Gelişim ve İnovasyon 94 Sürdürülebilirlik ve Garanti

68 İnsan Kaynakları 70 Garanti nin Entegre İştirakleri 88 Sürekli Gelişim ve İnovasyon 94 Sürdürülebilirlik ve Garanti 2011 YILLIK RAPOR İçindekiler BÖLÜM 1 - Sunuş 03 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 04 Olağan Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleşme Değişiklikleri 06 Garanti Hakkında 08 Kurumsal Profil 09 Vizyonumuz,

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Misyonumuz 2 Vizyonumuz 3 Kurumsal Profil 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Hep Birlikte

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı