Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon"

Transkript

1 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ulusal Mali Yardım Programı 2006, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon MİKRO İ LETMELER VE KOBİ LER İÇİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2 İçindekiler 1. MİKRO FİNANS Mikro Finans Nedir? Mikro Kredilerin Bankalarca Tahsis Edilen KOBİ Kredilerinden Farkı Nedir? Türkiye de Mikro Finans ve Benzeri Uygulamalar Mikro Kredi Kullandıran Vakıflar İl Özel İdareleri ve Sosyal Yardımlaşma Fonları Türk Ekonomi Bankası, GYİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Tarafından Ankara ve Bursa da Uygulanan Pilot Mikro Kredi Projesi KOBİLERİN FİNANS GEREKSİNİMLERİ Kobilerin Finans Gereksinimleri Nerelerden Doğar? Yeni Kurulan Firmalar Varolan Firmalar Finans Kaynaklarının Türleri Firmanın Özkaynağı Ortakların Katkısı Aileden veya Arkadaşlardan Borç Almak Tedarikçilerden Vadeli Mal Temini Risk Sermayesi Hibe veya Ucuz Maliyetli Kaynak Sağlayan Ulusal Kuruluşlar Hibe veya Ucuz Maliyetli Kaynak Sağlayan Uluslar Arası Kuruluşlar Kredi Kuruluşlarından Sağlanan Finansman BANKALARIN KREDİLENDİRME KARARINDA DİKKATE ALDIKLARI UNSURLAR Kredi Talep Eden Firma Sahip ve Yöneticilerinin Kişisel Özellikleri Firmanın Kapasitesi Özsermaye Ekonomik Koşullardan Etkilenme Güvence EK-1 MİKRO FİNANS KURULU LARININ SAĞLADIĞI OLANAKLARIN TANITIMI EK-2 BANKA VE DİĞER KURULU LARIN SAĞLADIĞI OLANAKLARIN TANITIMI Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 1

3 1. MİKRO FİNANS 1.1. Mikro Finans Nedir? Mikro kredi, gelir seviyesi çok düşük olan ailelere üretim yapabilmeleri veya küçük çaptaki işletmelerini büyütebilmeleri için çok az miktarda kredi verilmesidir. Mikro finans denemeleri ilk olarak Bangladeş, Bolivya ve bazı yoksul ülkelerde 30 yıl önce başlamış, 1980 lerde yaygınlaşmıştır yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 81 milyon insana hizmet veren 3000 mikro finans kuruluşu bulunmaktadır. Sistemin işleyişi; krediyi alanların birbirine kefil olabildiği dayanışma grupları oluşturulmaktadır. Elde edilen yüksek geri ödeme oranları bu yöntemin başarılı ve etkili olduğunu kanıtlamıştır Mikro Kredilerin Bankalarca Tahsis Edilen KOBİ Kredilerinden Farkı Nedir? Mikro kredi kuruluşlarının yaklaşımı bankaların yaklaşımından pek çok açıdan farklılık gösterir. Bankacılık sistemi ne kadar fazlaya sahipsen o kadar daha fazla kredi alabilirsin ilkesine dayanır. Bu nedenle dünya nüfusunun yarısı, Türkiye nüfusunun üçte biri bankaların finansal desteklerinden yoksundur. Bankacılık sistemi genellikle maddi teminata dayalı olmasına karşın, mikro finans kuruluşları grup üyelerinin birbirlerine kefil olması karşılığında kredi verirler. Mikro finans kuruluşları kredinin bir insanlık hakkı olduğu inancına dayanmakta olup, hiçbir şeye sahip olmayan yoksul insanlar kredilendirmede önceliğe sahiptir. Mikro finans sistemi kişilerin geleceğe dönük çalışma azmi ve potansiyelinin değerlendirilmesine dayanır. Bu kuruluşların ana amacı karlı ve finansal açıdan sürdürülebilir bir konuma ulaşırken özellikle yoksul kadınlara finansal hizmet sunarak yoksulluğun azaltılmasıdır. Mikro finans kuruluşları yoksul kadınların varlıklarını artırarak statüsünü yükseltmeye çalışırlar. Klasik bankacılıkta vadesinde ödenmeyen krediler için cezalandırma yolu takip edilir. Mikro finans sisteminde yoksulların yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak için karşılıklı anlayışa dayalı önlemler alınır. Klasik bankacılık sisteminin aksine bu tür finansmanda icra ve mahkeme süreci uygulanmaz. Mikro finans kuruluşları kredisini ödeme güçlüğü içerisine girmiş veya zamanında ödeyemeyenlerin kredilerini yeniden yapılandırarak üretken olmalarına olanak tanır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 2

4 Klasik bankacılıkta borç alanlar sıkıntıya veya ödeme güçlüğüne girdiğinde kredi üzerinde faiz yürütülmesi durdurulmamaktadır. Bu durumda tahakkuk ettirilen faiz anaparanın birkaç katı olabilmektedir. Mikro finans kuruluşlarında faiz önceden belirlenen en fazla tutarı aşamaz Türkiye de Mikro Finans ve Benzeri Uygulamalar Mikro Kredi Kullandıran Vakıflar - TİSVA ( Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ) - KEDV ( Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) MAYA ( Mikro Ekonomik Destek İşletmesi ) - Sabancı Vakfı Vakıflardan alınan kredilerin avantajı; - Prosedürlerin basit olması - Talep edilen teminatın sınırlı olmasıdır. Dezavantajı; - Tüm yurda yayılmış olmamasıdır. - Kredi tutarı düşüktür. - Krediler her zaman uzun vadeli değildir. Bazı krediler haftalık geri ödeme planına bağlıdır İl Özel İdareleri ve Sosyal Yardımlaşma Fonları Sosyal Yardımlaşma Fonları düşük gelire sahip ve sosyal güvencesi olmayan kişilere kullandırılmaktadır. İl Özel İdareleri fonları girişimcileri desteklemek için kullandırılmaktadır. Sosyal fonların avantajı: - Faiz oranı düşük veya faizsizdir. - Çoğu durumda teminat alınmamaktadır. Sosyal fonların dezavantajı: - Yalnızca çok düşük gelire sahip ve sosyal güvencesi olmayan kişilere kullandırılması - Tutarlarının çok düşük olmasıdır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 3

5 Türk Ekonomi Bankası, GYİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Tarafından Ankara ve Bursa da Uygulanan Pilot Mikro Kredi Projesi Mikro krediler hakkında ayrıntılı bilgi ekte sunulmaktadır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 4

6 2. KOBİLERİN FİNANS GEREKSİNİMLERİ 2.1. Kobilerin Finans Gereksinimleri Nerelerden Doğar? Yeni Kurulan Firmalar Girişimciler yeni bir iş kurarken pek çok varlık türüne gereksinim duyarlar. Örneğin ticaret yapacaklarsa bir işyeri kiralamaları, işyerini düzenlemeleri, satacakları ürünleri işletmede hazır bulundurmaları gerekecektir. Eğer bir üretim işletmesi kurmayı hedefliyorlarsa işyerine çeşitli makineler, aletler almalı, hammaddeyi bulundurmaları gerekecektir. Eğer bir hizmet işletmesi kuracaklarsa yine işin gerektirdiği pek çok harcamayı yapmaları gerekir. Doğaldır ki tüm bu harcamaları yapabilmek için kaynak gereksinimi vardır. Bilançolar bize iki tür kaynak olduğunu gösterir. Bunlar; - Özvarlık - Yabancı kaynak yani borçlar Yine bilançonun yapısını incelediğimizde borçların kısa ve uzun vadeli olmak üzere 2 başlıkta toplandığını görürüz. Kısa vadeli borçlar vadesi en fazla bir yıla kadar olan borçlardır. Tüm bu mali tablolar iş planının bir parçasıdırlar. İş kurma aşamasında gereken özvarlık tutarını İKİ başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; 1- Başlangıç sermayesi 2- İşletme sermayesi Başlangıç sermayesi: Bunlar işletmeyi kurabilmek için gereken makine, alet, hammadde giderleridir. İşletme sermayesi: İşletmeyi çalıştırabilmek için yıl içinde yapılacak kira, ücretler, elektrik vb. giderlerini kapsar. Bir işletmeyi kurarken girişimciler, ilk aşamada bulundurmayı planladıkları varlıkları gerek kendi özkaynakları gerekse borçlanarak elde etmeleri halinde işletmelerinin sağlıklı bir finansal yapısı olup olmayacağını, hazırlayacakları proforma bilanço, proforma gelir tablosu, nakit akış tablosu ve başa baş analizi ile göreceklerdir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 5

7 Varolan Firmalar Faaliyetlerini sürdüren KOBİ lerin finansman gereksinimi aşağıda sayılan nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden bazıları finans kuruluşlarınca kabul edilebilir bulunurken bazıları ise genellikle kabul edilmez. Finans kuruluşlarınca kabul edilebilir nedenler: 1) FİRMA HIZLA BÜYÜYORSA Hızlı büyüme, bir firmanın nakit tutarı, alacakları, stokları ve duran varlıklarında artışa yol açar. Bu varlık artışının gerektirdiği kaynak gereksiniminin karşılanması gerekir. Bu tür firmalar yeterli kaynak yaratabiliyorsa bir süre sonra bu kaynak yetersizliğini giderebilirler. Ancak geçici bir süre için de olsa bu kaynak gereksiniminin karşılanması gerekir. Finans kuruluşları, büyüyen, kaynak yaratma kapasitesi artan firmalara kredi vermekte isteklidirler. 2) FİRMANIN FAALİYETLERİ MEVSİMLER İTİBARİYLE DEĞİ İM GÖSTERİYORSA Bu tür firmaların faaliyetlerin canlı olduğu dönemlerde finansman gereksinimi artmakta, stokların satıldığı ve alacakların tahsil edildiği dönemde ise azalmaktadır. Firma stokların veya alacakların finansmanı için bankalara başvurabilir ve bu talebe bankalar ilk bakışta olumlu yaklaşırlar. 3) FİRMA FİNANSAL KALDIRACIN ETKİSİNDEN YARARLANARAK İ HACMİNİ ARTIRMAYI PLANLIYORSA Finansal oranlar çalışmamızdan anımsayacağımız üzere hiç borç almadan işlerini yürütmek isteyen firmalar, kriz ortamlarından çok az etkilenirken diğer yandan satış gelirlerinin ve buna bağlı olarak karlılıklarının çok düşük kalmasını kabullenmiş olurlar. Eğer işletmenin toplam varlıklar üzerinden karlılığı, borçlanmanın maliyetinden büyükse finansal kaldıraç olumlu çalışır. Diğer bir değişle, hiç borç almayan firmalara kıyasla, belirli bir noktaya kadar borç kullanan firmaların satış gelirleri ve dolayısıyla karlılıkları daha yüksek olur, daha hızlı büyürler. Bu tür kredi taleplerine bankalar genel olarak olumlu yaklaşırlar. 4) FİRMA YENİ BİR YATIRIM YAPMAYI YA DA VAROLAN TESİSLERİNİ GENİ LETMEYİ/ MODERNLE TİRMEYİ PLANLIYORSA Bu durumlarda yapılabilirlik çalışmaları hazırlanmalı ve yatırımın kendisini ödeme süresi ile uyumlu orta veya uzun vadeli kredi talebinde bulunulmalıdır. Burada önemli olan talep edilen kredinin anapara ve faiz ödeme tarihleri ve vadesi ile yatırımın yaratması beklenen fonların tutarları ve sürelerinin denk olmasıdır. Finans kuruluşlarınca genellikle kabul edilmeyen nedenler : Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 6

8 1) FİRMANIN YETERSİZ İ LETME SERMAYESİ İLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALI MASI Bir firmanın döner varlıkları yetersizse, ancak kısa vadeli borçlarını karşılamaya yetiyorsa bu durumda, firma işletmesini çalıştırabilmek için sürekli bankalardan kredi talebi içerisinde olacaktır. Bu yetersizlik gün gelecek işletmenin gereksinim duyduğu hammaddeyi bulamamasına neden olacak, sonuçta işletmenin üretimi aksayacaktır. 2) FİRMANIN ORTALAMA STOK GÜN SAYISI VE/VEYA ALACAKLARINI TAHSİL SÜRESİ UZUYORSA Ürün karmasında zayıflık, atıl stok miktarında artış, siparişlerin yönetiminde yetersizlik ve/veya iş akışlarının yönetiminde yetersizlik gibi nedenlerden dolayı ortalama stok gün sayısı artıyorsa; ve/veya mevcut alacakların vadeleri, tahsil zorluğu, alacakların takibinde gevşeklik veya kalite sorunları nedeniyle sürekli uzatılıyorsa, bu durumda firma banka kaynaklarına başvurmak zorunda kalacaktır. 3) ALACAKLARIN ORTALAMA TAHSİL SÜRESİ, BORÇLARIN ORTALAMA ÖDEME SÜRESİNDEN DAHA UZUNSA Bu durumda firmanın sürekli banka kredilerine gereksinim duyacağı kesindir. 4) VADESİ GELMİ BİR BORCUN ÖDENMESİ AMACIYLA Vadesi gelmiş veya yakınlaşmış bir borcun ödenmesi gereği, ilgili firmayı yeni finans kaynakları bulmaya zorlayabilir. Firma bu nedenle kredi başvurusu yapabilir. 5) FİRMANIN ZARAR ETMESİ VE KARLILIĞININ YETERSİZ OLU U Firmanın zarar etmesi işletme sermayesini azaltan bir olgudur. Firmanın zarar etmemekle birlikte karlılık oranının düşük oluşu nedeniyle de yeterli ölçüde öz kaynak yaratamaması da finansman gereksinimi doğurur. 6) FİRMA SAHİP VEYA ORTAKLARININ FİRMADAN YÜKSEK TUTARDA KAYNAK VE/VEYA KARIN BÜYÜK KISMINI ÇEKMESİ Firma sahip veya ortaklarının kişisel nedenlerle firmadan yüksek tutarda kaynak ve/veya yıl sonunda karın büyük kısmını çekmeleri işletmede finansman gereksinimi doğuracaktır. 7) FİRMANIN DURAN VARLIKLARA A IRI YATIRIM YAPMASI VE/VEYA YATIRIMINI KISA VADELİ FONLARLA YAPMASI Bu durum işletme sermayesi yetersizliğine yol açar. Firma bu sıkıntıyı aşmak için kısa vadeli kredi talep edebilir. 8) SPEKÜLASYON AMACI İLE Firmalar fiyatının hızla artacağını umdukları hammaddeleri yüklü miktarda alabilmek için kredi talep edebilirler. Ancak bu tür alımlar, atıl stok oluşumuna, varlıkların kullanımında etkinliğin ve karlılığın düşmesine neden olabilir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 7

9 9) FİRMANIN FİNANSAL KALDIRACIN KARLILIĞA OLUMLU ETKİSİNDEN YARARLANMAK AMACIYLA A IRI BORÇLANMAK İSTEMESİ Gelişmiş ülkelerde bankaların finansal kaldıraç için belirledikleri ideal oranın %50 ler olduğunu, ancak ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde likidite bulmaktaki güçlük nedeniyle ideal oranın %60 lar seviyesinde olduğunu daha önce görmüştük. Ancak firma bu oranların da üstünde borçlanmayı yeğlediğinde büyük olasılıkla bankalardan daha yüksek faiz oranları ile kredi bulabilecek ya da yeni kredi talepleri kabul görmeyecektir Finans Kaynaklarının Türleri Firmanın Özkaynağı Finansal oranlar arasında finansal kaldıracı da tanıtmış ve firma varlıklarının en az yarısının özkaynakla finanse edilmesinin gelişmiş ülkelerde ideal durum olarak değerlendirildiğinden bahsetmiştik. Ülkemizde ise likidite sıkıntısı vb.. nedenle borçların toplam varlıklara oranında %60 ların kabul edilebilir oran olarak değerlendirildiğini tartışmıştık. Bu çerçevede yeni kurulan bir firmanın proforma bilançosunu incelerken bu orana dikkat etmek gerekir. Özellikle hizmet sektöründe iş kurma maliyetleri düşük olduğu için ve başlangıçta personel çalıştırma zorunluluğu yoksa, yalnızca özvarlık kullanarak işi küçük boyutlu kurup, elde edilen karla işletmeyi büyütmek ihtiyatlı bir yaklaşımdır. İşletmenin ilk yıl ayakta kalabilmek için bir yıllık işletme giderlerini hesaplaması ve bu tutarda bir özkaynakla işe başlaması yararlı olacaktır. Firma sahipleri kişisel tasarruflarını özvarlık olarak işletmeye tahsis ederken, paranın fırsat maliyetini de dikkate almalıdırlar. Diğer bir değişle, firma sahipleri eğer birikimlerini bankada tutsalardı elde edecekleri faiz geliriyle işletmenin getireceğini umdukları karı karşılaştırmalıdırlar. Parayı bankada tutarak örneğin %10 yıllık faiz geliri elde edebilecek iken, işletmeye yatırıp daha düşük bir oranda kar elde etme durumunda yatırımın getirisini sorgulamak gerekir. Burada dikkat edilecek konu yatırımın getirisinin paranın maliyetinin üzerinde olması gerektiğidir Ortakların Katkısı Eğer kuracağımız işletme çok küçük boyutta olmayacaksa, bu durumda tüm kişisel varlığımızı yatırarak şahıs işletmesi kurmak yerine yakın tanıdığımız kişilerle bir sermaye şirketi kurarak ( örneğin bir limited şirket kurarak) girişimde bulunmak çok daha güvenceli bir yaklaşım olur. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 8

10 Aşağıda şahıs işletmesi ile başlıca sermaye şirketleri olan limited şirket ve anonim şirketlerin avantaj ve dezavantajları kıyaslanmaktadır. 1) ahıs işletmesi Avantajları : - Kuruluş için yazılı bir sözleşme gerekmez - Sermaye tabanı yoktur - Ruhsat alınarak işe başlanabilir - İşletme sahibi gelir vergisine tabidir. Dezavantajları : - ahıs işletmelerinde büyük miktarda sermaye temin etmek zordur - ahıs işletmelerinde, firma sahibinin işletmenin borçları açısından sınırsız bir sorumluluğu vardır - İşletmenin ömrü işletme sahibinin ömrü ile sınırlıdır. 2) Sermaye şirketleri A) Limited Ortaklık - En az iki, en çok elli ortakla kurulabilir. - Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. - En az sermaye miktarı YTL dır. - Ortaklara sermaye payları için hisse senedi verilmez. - Kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyette bulunabilirler. - Bankacılık ve sigortacılık faaliyetinde bulunamazlar. - irket kurumlar vergisine tabidir. - Sermaye artırmak ve faaliyet alanını genişletmek için ortakların oybirliği gerekir. Dezavantajları : - Hisse senedi ve tahvil ihraç edemezler. Bu nedenle yeni ortak almak ve fon yaratmak zordur. B) Anonim Ortaklık - Sermaye belirli paylara bölünmüştür. - Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. - En az sermaye miktarı YTL olmalıdır. - Hisselerin nominal değeri bir Yeni kuruştur. - Kanunen yasak olamayan her türlü amaç için kurulabilir. - Bir anonim şirketin kurulması için en az beş ortağın olması gerekir. - Ana sözleşmenin yazılı olması ve kurucular tarafından imzalanması ve noter tasdiki gerekir. - Ortak sayısı 250 yi aşan A..ler halka açık olarak kabul edilir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 9

11 - Sermaye, bilanço kalemleri değiştiğinde sabit kalır. Kayıtlı sermaye sistemi getirilmiştir. - irket kurumlar vergisine tabidir. - İştirak kazançları, kooperatiflerin risturn dağıtımı, portföy işletmeciliği kazançları vergiden istisnadır. Görüldüğü üzere şahıs işletmelerinin temel dezavantajı büyük miktarda sermaye temininde zorluk, firma sahiplerinin firma borçları karşısında sınırsız sorumlu olması ve ne yazık ki işletme ömrünün sahibinin ömrü ile sınırlı olmasıdır. Bu durum, işletmeyi ayakta tutmak için yıllar boyunca harcanan emeklerin bir çırpıda yok olması demektir. Bu, hem kurucunun ailesi hem de ulusal ekonomi için büyük bir kayıp anlamına gelir. Beri yanda sermaye ortaklığında, ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. Dolayısıyla olası bir başarısızlık girişimciyi maddi açıdan onarılmaz kayıplara sürüklemez. Ortaklıkların sermaye toplama olanağı şahıs işletmelerine kıyasla daha yüksektir. Bu durumda kurulacak işletmenin varlıkları, satışları ve karları şahıs işletmelerine kıyasla çok daha fazla olur. Ayrıca farklı alanlarda bilgi ve deneyime sahip kişilerin ortaklık kurması ve işletmede her fonksiyonun ( örneğin üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları) uzmanı tarafından üstlenilmesi sonucunda çok daha etkin bir yönetim sağlanabilecektir. u kadarını da girişimci adaylarına anımsatmamız gerekirse, gerek şahıs (örneğin kolektif şirket) gerekse de sermaye ortaklıkları ancak birbirini çok iyi tanıyan ve birbirlerine güvenen kişiler arasında kurulmalıdır. Danışmanlar olarak bu konuda bizim görevimiz firma sahiplerine kurumsallaşmanın önemini vurgulamak, kurulmuş şahıs işletmelerinin zaman içerisinde şirketleşmelerini desteklemek ve girişimcilere yeni iş kurma fikrini tasarlama aşamasında ortaklık kurma olanağı olup olmadığını sorgulatmaktır. Ana konumuz finans kaynaklarına dönecek olursak, eğer girişim bir ortaklık ise, bu durumda ortakların katkısını artırmalarını talep etmek ve bu yolla finans gereksinimini sağlamak olanaklıdır ve sağlıklıdır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 10

12 Aileden veya Arkadaşlardan Borç Almak Gelişmiş ülkelere kıyasla, bizim gibi aile bağlarının daha sıkı olduğu toplumlarda iş kurarken aile veya arkadaşlardan borç almak daha yaygındır. Bu uygulamanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da olduğu akılda tutulmalıdır. Avantajları; - İşletme başarılı gidiyorsa aile bireyleri ve arkadaşlar arasındaki bağların daha da gelişmesi beklenir. - Eğer girişimci ile borç veren arasında kararlaştırılan vade, geri ödeme açısından sorunlu bir döneme denk gelirse, büyük olasılıkla ödeme vadesi mali açıdan uygun olan ilk döneme ertelenir. Bu durumda, eğer işletme bu fonu banka gibi formal bir kuruluştan sağlasaydı vadesinde ödeyememe durumunda yaşayabileceği büyük sorunlardan kurtulmuş olur. Dezavantajları; - Girişimci üzerinde bir baskı oluşur. Sık sık işin nasıl gittiği konusunda sorularla karşılaşabilir. - Eğer geri ödemede sorun yaşanırsa, bu durumda aile içi veya arkadaşlık ilişkilerinin zedelenmesi söz konusu olabilir. Bu tür sorunları önlemenin bir yolu borç ilişkisinin yazıya dökülmesidir Tedarikçilerden Vadeli Mal Temini Bu yolla girişimciler başlangıçta gereksinim duydukları finans tutarının bir kısmını karşılayabilirler. Bu yöntemin başlıca avantajı esnek olmasıdır. Tedarikçi ile girişimci arasında kararlaştırılan vade, girişimcinin nakit sıkışıklığı çektiği bir döneme denk gelirse, büyük olasılıkla vade girişimcinin uygun olduğu döneme ertelenir. Çek veya bonoların vade farkı eklenerek yenilenmesi sık rastlanan uygulamalardır. Yeni kurulan işletmeler, köklü kuruluşlara kıyasla ekonomik kriz ortamından daha derin etkilendiklerinden, girişimcilerin satıcı kredileri gibi esnek finans modellerini tercih etmeleri dayanıklılıklarını artıran bir unsurdur. Franchising Tedarikçilerden vadeli mal temininin özel bir yöntemi Franchising dir. Bu sistem, bir işletmenin ürünlerinin pazarlanmasında kullanılan bir paylaşım türüdür. İki taraf vardır. Bunlar: a. Franchise veren : Burada gelişmiş bir üretim, işletme veya pazarlama sistemine, ticari ünvana veya tescilli markaya sahip bir işletme söz konusudur. Franchise veren işletmeler sahibi oldukları zinciri genişletmek ancak yeni açılacak işletmelerin sahibi olmak ve yönetmek istememektedir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 11

13 b. Franchise alan : Burada franchise veren firmanın olanaklarından bir bedel karşılığında yararlanan, ürün veya hizmetin dağıtımını bağımsız olarak yapan bir işletme söz konusudur. Bu alanda ilerleyen sektörler, hazır gıda, ev ve ofis ürünleri, iletişim, bilgisayar ürünleri vb. dır. Bu sistemin yaygınlaşmasının temel nedeni tüketicilerin farklı yerlerde aynı standartları ve benzerlikleri aramalarıdır. Ulusal Franchise Derneği ilgilenen girişimci adaylarına arşiv bilgisi sunmaktadır. Yeni kurulan KOBİ lerde ilk 5 yıl içerisinde başarısızlık oranı %65 lerde iken bu oran franchise alan işletmelerde %5 dir Risk Sermayesi Bu sistemde risk sermayedarı, elinde teknolojik bir buluş veya yenilik bulunan ancak sermaye gereksinimi olan bir girişimciye ortak olmaktadır. Risk sermayedarı yeni fikir, buluş ve teknolojik yenilikleri ticari bir ürün elde edebilmek amacıyla çok yönlü destekler. Risk sermayedarı işletmeye finansman desteğinin yanı sıra yönetim desteği de sağlamaktadır. Temel ölçüt teknolojik yeniliktir. Burada yatırımcının temel beklentisi KOBİ nin başarılı bir büyüme süreci sonunda hisse değerlerinin yükselmesi ve yatırımcısına yüksek kar sağlamasıdır. Risk sermayedarı bu aşamada elindeki hisseleri borsada satacak ve yatırımının karşılığını almış olacaktır. Bu sistem gelişmiş ülkelerde 1970 lerde uygulanmaya başladı. En yaygın uygulama A.B.D. dedir. Gelişmiş ülkelerde portföyün %30 u başarısız, %60 ı başa baş ve %10 u yüksek karlıdır. A.B.D. de fonların yarısı emekli sigortalarından %25 i KOBİ destekleme idaresinden gelmektedir. Türkiye de bu sistemin gelişmesinin önündeki temel eksiklik ; halka açılma sisteminin yaygınlaşmamasıdır. Halbuki modelin gelişimi için bu zorunludur. Türkiye de KOBİ ler için özel menkul kıymetler borsası henüz kurulma aşamasındadır. Bu çerçevede bünyesinde 75 adet melek yatırımcıyı barındıran LabX firması, Özyeğin Üniversitesi, GYİAD,Cisco Systems, yenibiris.com ve UK Trade işbirliği ile düzenlenen Bir fikrin mi var? yarışmasının öncü bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 12

14 Hibe veya Ucuz Maliyetli Kaynak Sağlayan Ulusal Kuruluşlar KOSGEB Kosgeb yeni girişimci desteği ile iş kuracaklara hem hibe desteği hem de uzun vadeli duran varlık yatırım kredilerinden oluşan bir paket sunmaktadır. 9/10/2009 tarihinde açıklanan yeni paketle KOBİ ye TL.2.5 milyar kredi desteği sağlanması öngörülmüştür. Bu paketle ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde netleşecektir. Kosgeb destekleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ekte sunulmaktadır TUBİTAK Tubitak bünyesinde Teydep programlarından sektör büyüklüğüne bakılmaksızın kuruluş düzeyinde katma değer yaratan KOBİ ler yararlanabilmektedir. Verilen destekler; - KOBİ ARGE başlangıç destek programı - Teknoloji ve yenilik odaklı girişimler AB Çerçeve Programları destekleri Bu desteklerin ayrıntıları ekte sunulmaktadır Kalkınma Ajansları KOBİ Hibe Programı Kalkınma ajansları, ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde bölgesel politika alanında yürüttüğü uyum çalışmaları kapsamında kurulmuştur. Kalkınma ajansları kuruldukları bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmekle görevlendirilmişlerdir. DPT tarafından yürütülen bölgesel kalkınma politikası çerçevesinde Türkiye Düzey-2 Bölgesi olarak adlandırılan 26 alt bölgeye ayrılmıştır. Her bir bölge için Kalkınma Ajansları kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ilk aşamada ; İzmir, Çukurova(Adana ve Mersin illerini kapsamaktadır) Kalkınma Ajansları kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması amacıyla KOBİ lere hibe desteği vermeye başlamışlardır. Bu destekten sanayi ( tarıma dayalı sanayi, tekstil, hazır giyim, ağaç ürünleri, kimya, petrol ve plastik ürünleri sanayi, metal ve makine sanayi vb..), tarım (tarımsal Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 13

15 ürünlerin paketlenmesi, depolanması, yem ve gübre üretimine yönelik projeler vb ), turizm (yayla turizmine, ev pansiyonculuğuna yönelik projeler vb..), lojistik sektörünün kapasitesinin geliştirilmesi ( ambalajlama, paketleme ve depolama faaliyetlerinin geliştirilmesi vb..) sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ ler yararlanabilmektedirler. KOBİ lere dönük hibe program bütçesi ; İzmir K.A. : TL Çukurova K.A. : TL Projelere sağlanan destek; - En düşük : TL En yüksek : TL Hibe programı kapsamında sağlanan hibe desteği, KOBİ lerin sunduğu proje bütçesinin en fazla %40 ını karşılamaktadır. Proje süresi : En fazla 9 aydır. Bu iki K.A. nda proje başvuruları 25/03/2009 tarihinde sona ermiş olup, Çukurova Kalkınma Ajansının KOBİ ler için açtığı mali destek programı kapsamında 50 proje hibe desteğine hak kazanmıştır. Proje sahibi tarafından karşılanacak kısım için (proje tutarının %60 ı) Halkbank tan 1 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli ve piyasa faiz oranlarından daha düşük oranla kredi olanağı sağlanmıştır. İkinci aşamada tarihinde kurulan Kalkınma Ajansları; İstanbul Orta Karadeniz (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsamaktadır) (Bayburt,Erzincan ve Erzurum ) Mevlana ( Konya ve Karaman illerini kapsamaktadır) Doğu Anadolu ( Van, Bitlis, Muş, Hakkari illerini kapsamaktadır) Adıyaman, Gaziantep, Kilis Diyarbakır - anlıurfa Batman, Mardin, ırnak, Siirt Kalkınma Ajansları kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Bu ajanslar personel gereksinimlerini karşılamış olup önümüzdeki dönemlerde KOBİ lere dönük hibe programlarını açıklamaları beklenmektedir tarihinde 16 adet yeni Kalkınma Ajansı daha kurulmuştur. Bu kalkınma ajanslarının merkezleri; Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Ankara, Isparta, Hatay, Nevşehir, Kayseri, Zonguldak, Trabzon, Kastamonu, Kars ve Malatya dır. Önümüzdeki dönemde bu ajansların da personel seçimini yaparak faaliyete geçmesi beklenmektedir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 14

16 İGEME destekleri Desteklenecek faaliyetler : - Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen Pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin %70 i ve proje başına en fazla A.B.D. Doları - Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen Pazar araştırması veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerinin %50 si ve yıllık en fazla A.B.D. doları - Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderlerinin %50 si ve program başına en fazla A.B.D. Doları - Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkla uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin %50 si ve yıllık en fazla A.B.D. Doları desteklenir Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 1991 yılında kamunun Dünya Bankası ile imzaladığı bir borç anlaşması gereğince kurulmuştur. Kurucuları, kamu kurumları, özel kuruluşlar, bazı örgütler ve şahıslardır. Bugüne dek 480 adet projeye toplam 170 milyon A.B.D. Doları fon desteği sağlamıştır. Bu destekle 340 milyon A.B.D. Doları üzerinde bir Ar-ge hacminin oluşmasını sağlamıştır. TTGV Bilkent Üniversitesi ve İTÜ teknopark projelerine finansman kaynağı sağlamıştır. Bu iki projenin tamamlanmasıyla bugün 220 firmaya ve yaklaşık Ar-ge çalışanına fiziksel mekan olanağı sağlanmıştır. Ar-ge ve çevre projelerine verdiği desteğin yanı sıra teknolojik girişimcilik desteği de vermektedir. Bu başlık altında verilen destekler; - Ön kuluçka destekleri İleri teknoloji alanlarında yeni iş fikirlerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak ve ortaya çıkacak iş planlarının kalitesini artırmak amacıyla bu destekler geliştirilmiştir. Teknoloji temelli iş fikri sahibi kişi ve kuruluşlara fikirlerini olgulaştırmaları amacıyla verilen erken aşama destekleridir. Destek mekanizması: Başlangıç sermayesi destekleri kapsamında yatırım yapılması değerlendirilebilecek iş fikirlerine; iş planı hazırlanması ve bu iş planlarının Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 15

17 uygulanabilirliğinin sınanmasına yönelik olarak sağlanan destekleri kapsar. Destekten yararlanan girişimci kişi ve kuruluşlara muhasebesi tutularak ve hizmet bedelleri onaylatılarak sunulacak destek kapsamında sağlanan mali destek tutarı, mekan destekleri haricinde toplam A.B.D. dolarını aşamaz. Desteğin süresi, iş planı yazma aşamasında en çok 8 ay, iş planının sınanması aşamasına geçen iş fikirleri için en çok 16 ay olmak üzere toplam 2 yıldır. Bilgi ve iletişim : Teknoloji geliştirme projeleri grubu ( - Risk paylaşımı destekleri Amaç: Teknoloji tabanlı büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmak ve geliştirmek Hedef kitle : İleri teknoloji alanlarında küçük bütçeli ve yüksek riskli proje sahibi girişimcilerin ve kurulma aşamasında yer alan kuruluşlar ile yeni kurulan kuruluşlara destek sağlanması hedeflenmektedir. Destek mekanizması : Proje harcamalarının en çok %50 sine kadar olan kısmı için güvence alınmadan A.B.D. Doları tutarına kadar, geri ödemeli mali destek sağlanması hedeflenmektedir. En fazla destek süresi 2 yıldır. - Başlangıç Sermayesi Destekleri Amaç: Yaratıcı, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve vizyonu olan yetenekli girişimcilere yatırım yapmaktır. Hedef kitle : İleri teknoloji odaklı, anlamlı ve inandırıcı iş planlarının hayata geçirilmesi için fikir sahiplerine ve girişimcilere sermaye desteği sağlanması hedeflenmektedir. Destek mekanizması : En fazla A.B.D. doları tutarına kadar sağlanan sermaye desteğidir. Aranan yatırım uygunluk kriterleri : - Yetkin yönetim ekibi - Geniş Pazar potansiyeli - Korunabilir pozisyon: Tescilli ve/veya lider konumundaki teknolojilerdir. - Çıkış stratejisi : yatırımın geri dönüşünü sağlayacak uygulanabilir stratejilerdir. irket birleşmesi veya başarılı bir halka sermaye arzı için belirgin bir yol belirlenmiş olmalıdır. - Yatırıma dönüştürme: 4-7 yıl içinde yatırım toplamının en az 10 katı kadar geri dönüşünü sağlayacak fırsatlardır Dış Ticaret Müsteşarlığı Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığının destekleri: - Uluslar arası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesi - Çevre maliyetlerinin desteklenmesi - Araştırma Geliştirme yardımı - Projelere sermaye desteği sağlanması - İstihdam yardımı - Yurt dışı fuarlara katılım desteği Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 16

18 - Yurt dışı mağaza açma, marka yaratma - Yurt dışında açılan ofis, show-room ve depoların desteklenmesi - Yurt dışında Turquality, Türk malı imajının yaygınlaştırılması destekleri - Bu desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi ekli dosyada sunulmaktadır Hibe veya Ucuz Maliyetli Kaynak Sağlayan Uluslar Arası Kuruluşlar AB Hibe programları Ekim 2009 itibariyle doğrudan KOBİ lere yönelik AB hibe destek mekanizması kapalıdır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyon Programı proje teklif çağrısına 43 ilden yaklaşık bütçesi 1,6 milyar Avro olan 532 başvuru yapıldığını belirtmişlerdir. Bu başvurulardan 33 ili kapsayan bütçe büyüklüğü 146,8 milyon Avro olan 47 proje hibe desteğine hak kazanmıştır. Yüksek başvuru miktarının KOBİ lere yönelik AB Hibe Mekanizmasının tekrar açılması için bir referans olması beklenmektedir. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyon Programının 3. proje paketi, teklif çağrısına konu olmayacaktır. Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi olarak adlandırılan bu tedbir kapsamında KOBİ lerin önemli bir sorunu olan kredi kefalet ve finansmana erişim sorununun giderilmesi amaçlanmaktadır Kredi Kuruluşlarından Sağlanan Finansman Banka kredileri Türkiye de 46 adet devlet, özel yerli veya özel yabancı banka bulunmaktadır. Bankalar genelde piyasalara kullandırdıkları kredilerin yaklaşık %10 luk dilimini KOBİ lere vermektedirler. Bankacılık sistemi ağırlıklı olarak teminata dayalı kredi kullandırmakta olup projeye ve firma itibarına dayalı kredi uygulamaları yaygınlaşmamıştır. KOBİ ler ise teminat konusunda zorlandıklarından banka kredilerinden yararlanma olanakları sınırlı kalmaktadır. Banka kaynaklarına erişebilen KOBİ ler ise diğer firmalara kıyasla daha yüksek faiz oranları ödemek durumundadırlar. Bankaların KOBİ lere dönük özel kredi paketlerinin ayrıntıları ekte sunulmaktadır. Bankaların kredilendirme kararlarında firmalarca hazırlanan projelerin değerliliğini, firmaların nakit akışlarını dikkate almasını teşvik için AB fon desteği ile SELP ( Küçük İşletmeler Kredi Programı) uygulamaya konulmuştur. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 17

19 KOBİ lere yönelik özel kredi programları ; Küçük İşletmeler Kredi Programı (SELP II) Avrupa Birliği, KfW Entwicklungsbank ve Avrupa Konseyi Bankası bu programa fon desteği vermektedirler. Bu program katılımcı bankalara ( Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve ekerbank ) KOBİ lere fon desteği vermeleri için fon sağlar. - İşletme sermayesi için azami kredi tutarı Avrodur. - Yatırım kredileri için azami tutar Avrodur. - Kredi vadeleri ortalama 1-2 yıl arasında olup, 4 yıla kadar uzatılabilir. - Bu projenin temel argümanı bankaları teminat ağırlıklı krediler yerine sağlıklı iş planına dayalı kredi vermeye özendirmektir. Bu nedenle programa sunulacak projelerin karlı, teknik açıdan uygulanabilir ve doğru planlanmış olması kriterleri aranmaktadır. Başvuruya gerçekçi bir iş planı eklenmelidir. Kimler başvurabilir: - Toplam varlıkları Avro yu aşmayan ve çalışan sayısı 50 nin altında olan işletmeler - Tüm sektörlerde (ticaret, hizmet, üretim vb.) faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir. Nasıl başvurulur: Eğer kredi arayışında olduğunuz bir projeniz/işiniz varsa yukarıda adı geçen bankalardan herhangi birinin en yakın şubesine başvurabilirsiniz. Bu program kapsamındaki krediler Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kullandırılmaktadır. Haziran 2009 sonu itibariyle 52,3 milyon Euro tutarlı adet SELP 2 kredisi kullandırılmıştır. Kredilerin ortalama büyüklüğü Euro, ortalama vadesi 21 aydır İslam Kalkınma Bankası tarafından Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile KOBİ lere tahsis edilen krediler İki banka arasında 03/06/2009 tarihinde 40 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalanmıştır. Bu kredi ile ayrıntılı bilgi ekli dosyada sunulmaktadır Dünya Bankası Uluslar arası Finans Kurumu (IFC) kredileri Uluslar arası Finans Kurumu, Dünya Bankası grubunun gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektörün gelişimine destek vermeyi amaçlayan birimidir. Dünya Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası arasında 28/05/2008 tarihinde ihracatın finansmanı aracılık proje kredisi imzalanmıştır. Kredinin tutarı 197,4 milyon ABD Doları ve 65 milyon Avrodur. Bu krediye Abank, Finansbank, Denizbank, YKB, TEB, ING Bank, Fortis Bank aracılık yapmaktadır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 18

20 Bu kredi ile ihracatçı firmaların işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. KOBİ kredisi : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile KOBİ lerin yatırımlarının ve işletme sermayelerinin finansmanı için kullandırılmaktadır. Kredi tutarı : 60 milyon Avro ve 48 milyon A.B.D. Doları Bir firmaya kullandırılabilecek kredinin üst sınırı : 2.5 milyon Avrodur. Kredi kullandırımında sektör kısıtlaması yoktur Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası KOBİ kredisi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde imalat sanayi, enerji, sağlık, eğitim, turizm, çevre, ticaret sektörlerinde istihdamın korunması veya artırılması amacıyla yatırım projelerine finansman sağlanmaktadır. Kredi tutarı : 100 milyon Avro Bu kredi ile yatırımların en fazla %50 si finanse edilebilmektedir. Kredi tutarı en az 250 bin Avro, en fazla 5 milyon Avro olabilmektedir. Kredi vadesi : 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 5 yıldır Avrupa Yatırım Bankası kredileri Avrupa Yatırım Bankası, Haziran 2009 da Türkiye ye toplam 400 milyon Avro tutarında KOBİ geliştirme kredisi tahsis etmiştir. Bu kredi firmalara, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Vakıflar Bank ve Halkbank aracılığı ile kullandırılmaktadır. Bu kredinin koşulları ekte ilgili bankaların sunduğu olanaklar içerisinde yer almaktadır Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) kredileri Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta, uzun vadeli nakdi ve nakit dışı kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir. Kredi türleri konusunda ayrıntılı bilgi ektedir. KOBİ lerin bankalardan kredi kullanmalarının önündeki başlıca engelin yeterli teminat gösterememek olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Kredi teminat şirketleri kurulmuştur. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 19

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 2 KGF; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

"Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden."

Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden. "Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden." Kuruluş Amacı Küçük ve orta ölçekli işletmelere banka kredisi kullanımında kefil olarak işletmelere

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu nedir? Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmuş ve buna göre faaliyet gösteren bir kredi kefalet

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı TÜRK EXİMBANK 1 Pazarlama Faaliyet Sunumu Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 06/01/2016 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır.

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1-AB Destek a. Yurtdışı Fuar Katılım Destek Kredisi: Dış Ticaret Müsteşarlığınca (DTM) Milli ya da Bireysel katılım için destek sağlanmasına karar

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 10 Şubat 2017 Türkiye Otelciler Federasyonu Bilgilendirme Toplantısında Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur.

Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015/67 17 Mart 2015 Konu: Türk Eximbank Turizm Kredisi Değerli Üyemiz, Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KGF ; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Finansman Bonosu Halka Arzı Yatırımcı Sunumu Haziran 212 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Faktoring

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

DenizBank hikayemiz...

DenizBank hikayemiz... DenizBank hikayemiz... DenizBank, Zorlu Holding bünyesine katıldı. Türkiye de finans sektörünün en başarılı özelleştirmelerinden biri. Güney Avrupa nın en hızlı büyüyen bankası. Dünyanın en hızlı büyüyen

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan 2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde hazırlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Kuruluş Yılı ve Amacı KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09.04.2015 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ekrem Türker FİDAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU

KREDİ GARANTİ FONU KREDİ GARANTİ FONU 26.01.2017 Kredi Garanti Fonu - KGF Kuruluş Amacı KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

PROJE DESTEK PROGRAMLARI. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN

PROJE DESTEK PROGRAMLARI. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN PROJE DESTEK PROGRAMLARI Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN SUNUM İÇERİĞİ 1. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMININ TANITIMI 2. TÜBİTAK 1512 - GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 30 Ocak 2017 2017 YILINA TERÖRLE GİRİŞ KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ İÇİN TEK YÜREK ODAMIZ YARDIM KAMPANYASI (20.01.2017-08.02.2017) Ziraat Bankası - 2616

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri Faktoring Faktoring Nedir? Faktoring, garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu tek finansal üründür. Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurtiçi ve yurtdışı kısa vadeli

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER www.kosgeb.gov.tr Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır.

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. KOSGEB DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler KOBİ Proje

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU Bankamızın Hakkında 1975-1988 DESİYAB Dönemi - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. adı altında yurtdışında çalışan işçilerimizin

Detaylı

HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ

HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ I. PROJE TANIMI: PROJE ADI PROJENİN AMACI PROJE BÜYÜKLÜĞÜ : HER KÖYE BİR KOBİ Projesi :KOBİ leri geliştirmek, Yeni yatırımları desteklemek, Kırsal kesimdeki girişimciliği artırmak,

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Metin ÇELİK. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Pazarlama Müdürlüğü Müdür

TÜRK EXIMBANK. Metin ÇELİK. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Pazarlama Müdürlüğü Müdür TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666 55 99 e-posta : info@eximbank.gov.tr

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı