Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon"

Transkript

1 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ulusal Mali Yardım Programı 2006, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon MİKRO İ LETMELER VE KOBİ LER İÇİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2 İçindekiler 1. MİKRO FİNANS Mikro Finans Nedir? Mikro Kredilerin Bankalarca Tahsis Edilen KOBİ Kredilerinden Farkı Nedir? Türkiye de Mikro Finans ve Benzeri Uygulamalar Mikro Kredi Kullandıran Vakıflar İl Özel İdareleri ve Sosyal Yardımlaşma Fonları Türk Ekonomi Bankası, GYİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Tarafından Ankara ve Bursa da Uygulanan Pilot Mikro Kredi Projesi KOBİLERİN FİNANS GEREKSİNİMLERİ Kobilerin Finans Gereksinimleri Nerelerden Doğar? Yeni Kurulan Firmalar Varolan Firmalar Finans Kaynaklarının Türleri Firmanın Özkaynağı Ortakların Katkısı Aileden veya Arkadaşlardan Borç Almak Tedarikçilerden Vadeli Mal Temini Risk Sermayesi Hibe veya Ucuz Maliyetli Kaynak Sağlayan Ulusal Kuruluşlar Hibe veya Ucuz Maliyetli Kaynak Sağlayan Uluslar Arası Kuruluşlar Kredi Kuruluşlarından Sağlanan Finansman BANKALARIN KREDİLENDİRME KARARINDA DİKKATE ALDIKLARI UNSURLAR Kredi Talep Eden Firma Sahip ve Yöneticilerinin Kişisel Özellikleri Firmanın Kapasitesi Özsermaye Ekonomik Koşullardan Etkilenme Güvence EK-1 MİKRO FİNANS KURULU LARININ SAĞLADIĞI OLANAKLARIN TANITIMI EK-2 BANKA VE DİĞER KURULU LARIN SAĞLADIĞI OLANAKLARIN TANITIMI Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 1

3 1. MİKRO FİNANS 1.1. Mikro Finans Nedir? Mikro kredi, gelir seviyesi çok düşük olan ailelere üretim yapabilmeleri veya küçük çaptaki işletmelerini büyütebilmeleri için çok az miktarda kredi verilmesidir. Mikro finans denemeleri ilk olarak Bangladeş, Bolivya ve bazı yoksul ülkelerde 30 yıl önce başlamış, 1980 lerde yaygınlaşmıştır yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 81 milyon insana hizmet veren 3000 mikro finans kuruluşu bulunmaktadır. Sistemin işleyişi; krediyi alanların birbirine kefil olabildiği dayanışma grupları oluşturulmaktadır. Elde edilen yüksek geri ödeme oranları bu yöntemin başarılı ve etkili olduğunu kanıtlamıştır Mikro Kredilerin Bankalarca Tahsis Edilen KOBİ Kredilerinden Farkı Nedir? Mikro kredi kuruluşlarının yaklaşımı bankaların yaklaşımından pek çok açıdan farklılık gösterir. Bankacılık sistemi ne kadar fazlaya sahipsen o kadar daha fazla kredi alabilirsin ilkesine dayanır. Bu nedenle dünya nüfusunun yarısı, Türkiye nüfusunun üçte biri bankaların finansal desteklerinden yoksundur. Bankacılık sistemi genellikle maddi teminata dayalı olmasına karşın, mikro finans kuruluşları grup üyelerinin birbirlerine kefil olması karşılığında kredi verirler. Mikro finans kuruluşları kredinin bir insanlık hakkı olduğu inancına dayanmakta olup, hiçbir şeye sahip olmayan yoksul insanlar kredilendirmede önceliğe sahiptir. Mikro finans sistemi kişilerin geleceğe dönük çalışma azmi ve potansiyelinin değerlendirilmesine dayanır. Bu kuruluşların ana amacı karlı ve finansal açıdan sürdürülebilir bir konuma ulaşırken özellikle yoksul kadınlara finansal hizmet sunarak yoksulluğun azaltılmasıdır. Mikro finans kuruluşları yoksul kadınların varlıklarını artırarak statüsünü yükseltmeye çalışırlar. Klasik bankacılıkta vadesinde ödenmeyen krediler için cezalandırma yolu takip edilir. Mikro finans sisteminde yoksulların yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak için karşılıklı anlayışa dayalı önlemler alınır. Klasik bankacılık sisteminin aksine bu tür finansmanda icra ve mahkeme süreci uygulanmaz. Mikro finans kuruluşları kredisini ödeme güçlüğü içerisine girmiş veya zamanında ödeyemeyenlerin kredilerini yeniden yapılandırarak üretken olmalarına olanak tanır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 2

4 Klasik bankacılıkta borç alanlar sıkıntıya veya ödeme güçlüğüne girdiğinde kredi üzerinde faiz yürütülmesi durdurulmamaktadır. Bu durumda tahakkuk ettirilen faiz anaparanın birkaç katı olabilmektedir. Mikro finans kuruluşlarında faiz önceden belirlenen en fazla tutarı aşamaz Türkiye de Mikro Finans ve Benzeri Uygulamalar Mikro Kredi Kullandıran Vakıflar - TİSVA ( Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ) - KEDV ( Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) MAYA ( Mikro Ekonomik Destek İşletmesi ) - Sabancı Vakfı Vakıflardan alınan kredilerin avantajı; - Prosedürlerin basit olması - Talep edilen teminatın sınırlı olmasıdır. Dezavantajı; - Tüm yurda yayılmış olmamasıdır. - Kredi tutarı düşüktür. - Krediler her zaman uzun vadeli değildir. Bazı krediler haftalık geri ödeme planına bağlıdır İl Özel İdareleri ve Sosyal Yardımlaşma Fonları Sosyal Yardımlaşma Fonları düşük gelire sahip ve sosyal güvencesi olmayan kişilere kullandırılmaktadır. İl Özel İdareleri fonları girişimcileri desteklemek için kullandırılmaktadır. Sosyal fonların avantajı: - Faiz oranı düşük veya faizsizdir. - Çoğu durumda teminat alınmamaktadır. Sosyal fonların dezavantajı: - Yalnızca çok düşük gelire sahip ve sosyal güvencesi olmayan kişilere kullandırılması - Tutarlarının çok düşük olmasıdır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 3

5 Türk Ekonomi Bankası, GYİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Tarafından Ankara ve Bursa da Uygulanan Pilot Mikro Kredi Projesi Mikro krediler hakkında ayrıntılı bilgi ekte sunulmaktadır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 4

6 2. KOBİLERİN FİNANS GEREKSİNİMLERİ 2.1. Kobilerin Finans Gereksinimleri Nerelerden Doğar? Yeni Kurulan Firmalar Girişimciler yeni bir iş kurarken pek çok varlık türüne gereksinim duyarlar. Örneğin ticaret yapacaklarsa bir işyeri kiralamaları, işyerini düzenlemeleri, satacakları ürünleri işletmede hazır bulundurmaları gerekecektir. Eğer bir üretim işletmesi kurmayı hedefliyorlarsa işyerine çeşitli makineler, aletler almalı, hammaddeyi bulundurmaları gerekecektir. Eğer bir hizmet işletmesi kuracaklarsa yine işin gerektirdiği pek çok harcamayı yapmaları gerekir. Doğaldır ki tüm bu harcamaları yapabilmek için kaynak gereksinimi vardır. Bilançolar bize iki tür kaynak olduğunu gösterir. Bunlar; - Özvarlık - Yabancı kaynak yani borçlar Yine bilançonun yapısını incelediğimizde borçların kısa ve uzun vadeli olmak üzere 2 başlıkta toplandığını görürüz. Kısa vadeli borçlar vadesi en fazla bir yıla kadar olan borçlardır. Tüm bu mali tablolar iş planının bir parçasıdırlar. İş kurma aşamasında gereken özvarlık tutarını İKİ başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; 1- Başlangıç sermayesi 2- İşletme sermayesi Başlangıç sermayesi: Bunlar işletmeyi kurabilmek için gereken makine, alet, hammadde giderleridir. İşletme sermayesi: İşletmeyi çalıştırabilmek için yıl içinde yapılacak kira, ücretler, elektrik vb. giderlerini kapsar. Bir işletmeyi kurarken girişimciler, ilk aşamada bulundurmayı planladıkları varlıkları gerek kendi özkaynakları gerekse borçlanarak elde etmeleri halinde işletmelerinin sağlıklı bir finansal yapısı olup olmayacağını, hazırlayacakları proforma bilanço, proforma gelir tablosu, nakit akış tablosu ve başa baş analizi ile göreceklerdir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 5

7 Varolan Firmalar Faaliyetlerini sürdüren KOBİ lerin finansman gereksinimi aşağıda sayılan nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden bazıları finans kuruluşlarınca kabul edilebilir bulunurken bazıları ise genellikle kabul edilmez. Finans kuruluşlarınca kabul edilebilir nedenler: 1) FİRMA HIZLA BÜYÜYORSA Hızlı büyüme, bir firmanın nakit tutarı, alacakları, stokları ve duran varlıklarında artışa yol açar. Bu varlık artışının gerektirdiği kaynak gereksiniminin karşılanması gerekir. Bu tür firmalar yeterli kaynak yaratabiliyorsa bir süre sonra bu kaynak yetersizliğini giderebilirler. Ancak geçici bir süre için de olsa bu kaynak gereksiniminin karşılanması gerekir. Finans kuruluşları, büyüyen, kaynak yaratma kapasitesi artan firmalara kredi vermekte isteklidirler. 2) FİRMANIN FAALİYETLERİ MEVSİMLER İTİBARİYLE DEĞİ İM GÖSTERİYORSA Bu tür firmaların faaliyetlerin canlı olduğu dönemlerde finansman gereksinimi artmakta, stokların satıldığı ve alacakların tahsil edildiği dönemde ise azalmaktadır. Firma stokların veya alacakların finansmanı için bankalara başvurabilir ve bu talebe bankalar ilk bakışta olumlu yaklaşırlar. 3) FİRMA FİNANSAL KALDIRACIN ETKİSİNDEN YARARLANARAK İ HACMİNİ ARTIRMAYI PLANLIYORSA Finansal oranlar çalışmamızdan anımsayacağımız üzere hiç borç almadan işlerini yürütmek isteyen firmalar, kriz ortamlarından çok az etkilenirken diğer yandan satış gelirlerinin ve buna bağlı olarak karlılıklarının çok düşük kalmasını kabullenmiş olurlar. Eğer işletmenin toplam varlıklar üzerinden karlılığı, borçlanmanın maliyetinden büyükse finansal kaldıraç olumlu çalışır. Diğer bir değişle, hiç borç almayan firmalara kıyasla, belirli bir noktaya kadar borç kullanan firmaların satış gelirleri ve dolayısıyla karlılıkları daha yüksek olur, daha hızlı büyürler. Bu tür kredi taleplerine bankalar genel olarak olumlu yaklaşırlar. 4) FİRMA YENİ BİR YATIRIM YAPMAYI YA DA VAROLAN TESİSLERİNİ GENİ LETMEYİ/ MODERNLE TİRMEYİ PLANLIYORSA Bu durumlarda yapılabilirlik çalışmaları hazırlanmalı ve yatırımın kendisini ödeme süresi ile uyumlu orta veya uzun vadeli kredi talebinde bulunulmalıdır. Burada önemli olan talep edilen kredinin anapara ve faiz ödeme tarihleri ve vadesi ile yatırımın yaratması beklenen fonların tutarları ve sürelerinin denk olmasıdır. Finans kuruluşlarınca genellikle kabul edilmeyen nedenler : Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 6

8 1) FİRMANIN YETERSİZ İ LETME SERMAYESİ İLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALI MASI Bir firmanın döner varlıkları yetersizse, ancak kısa vadeli borçlarını karşılamaya yetiyorsa bu durumda, firma işletmesini çalıştırabilmek için sürekli bankalardan kredi talebi içerisinde olacaktır. Bu yetersizlik gün gelecek işletmenin gereksinim duyduğu hammaddeyi bulamamasına neden olacak, sonuçta işletmenin üretimi aksayacaktır. 2) FİRMANIN ORTALAMA STOK GÜN SAYISI VE/VEYA ALACAKLARINI TAHSİL SÜRESİ UZUYORSA Ürün karmasında zayıflık, atıl stok miktarında artış, siparişlerin yönetiminde yetersizlik ve/veya iş akışlarının yönetiminde yetersizlik gibi nedenlerden dolayı ortalama stok gün sayısı artıyorsa; ve/veya mevcut alacakların vadeleri, tahsil zorluğu, alacakların takibinde gevşeklik veya kalite sorunları nedeniyle sürekli uzatılıyorsa, bu durumda firma banka kaynaklarına başvurmak zorunda kalacaktır. 3) ALACAKLARIN ORTALAMA TAHSİL SÜRESİ, BORÇLARIN ORTALAMA ÖDEME SÜRESİNDEN DAHA UZUNSA Bu durumda firmanın sürekli banka kredilerine gereksinim duyacağı kesindir. 4) VADESİ GELMİ BİR BORCUN ÖDENMESİ AMACIYLA Vadesi gelmiş veya yakınlaşmış bir borcun ödenmesi gereği, ilgili firmayı yeni finans kaynakları bulmaya zorlayabilir. Firma bu nedenle kredi başvurusu yapabilir. 5) FİRMANIN ZARAR ETMESİ VE KARLILIĞININ YETERSİZ OLU U Firmanın zarar etmesi işletme sermayesini azaltan bir olgudur. Firmanın zarar etmemekle birlikte karlılık oranının düşük oluşu nedeniyle de yeterli ölçüde öz kaynak yaratamaması da finansman gereksinimi doğurur. 6) FİRMA SAHİP VEYA ORTAKLARININ FİRMADAN YÜKSEK TUTARDA KAYNAK VE/VEYA KARIN BÜYÜK KISMINI ÇEKMESİ Firma sahip veya ortaklarının kişisel nedenlerle firmadan yüksek tutarda kaynak ve/veya yıl sonunda karın büyük kısmını çekmeleri işletmede finansman gereksinimi doğuracaktır. 7) FİRMANIN DURAN VARLIKLARA A IRI YATIRIM YAPMASI VE/VEYA YATIRIMINI KISA VADELİ FONLARLA YAPMASI Bu durum işletme sermayesi yetersizliğine yol açar. Firma bu sıkıntıyı aşmak için kısa vadeli kredi talep edebilir. 8) SPEKÜLASYON AMACI İLE Firmalar fiyatının hızla artacağını umdukları hammaddeleri yüklü miktarda alabilmek için kredi talep edebilirler. Ancak bu tür alımlar, atıl stok oluşumuna, varlıkların kullanımında etkinliğin ve karlılığın düşmesine neden olabilir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 7

9 9) FİRMANIN FİNANSAL KALDIRACIN KARLILIĞA OLUMLU ETKİSİNDEN YARARLANMAK AMACIYLA A IRI BORÇLANMAK İSTEMESİ Gelişmiş ülkelerde bankaların finansal kaldıraç için belirledikleri ideal oranın %50 ler olduğunu, ancak ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde likidite bulmaktaki güçlük nedeniyle ideal oranın %60 lar seviyesinde olduğunu daha önce görmüştük. Ancak firma bu oranların da üstünde borçlanmayı yeğlediğinde büyük olasılıkla bankalardan daha yüksek faiz oranları ile kredi bulabilecek ya da yeni kredi talepleri kabul görmeyecektir Finans Kaynaklarının Türleri Firmanın Özkaynağı Finansal oranlar arasında finansal kaldıracı da tanıtmış ve firma varlıklarının en az yarısının özkaynakla finanse edilmesinin gelişmiş ülkelerde ideal durum olarak değerlendirildiğinden bahsetmiştik. Ülkemizde ise likidite sıkıntısı vb.. nedenle borçların toplam varlıklara oranında %60 ların kabul edilebilir oran olarak değerlendirildiğini tartışmıştık. Bu çerçevede yeni kurulan bir firmanın proforma bilançosunu incelerken bu orana dikkat etmek gerekir. Özellikle hizmet sektöründe iş kurma maliyetleri düşük olduğu için ve başlangıçta personel çalıştırma zorunluluğu yoksa, yalnızca özvarlık kullanarak işi küçük boyutlu kurup, elde edilen karla işletmeyi büyütmek ihtiyatlı bir yaklaşımdır. İşletmenin ilk yıl ayakta kalabilmek için bir yıllık işletme giderlerini hesaplaması ve bu tutarda bir özkaynakla işe başlaması yararlı olacaktır. Firma sahipleri kişisel tasarruflarını özvarlık olarak işletmeye tahsis ederken, paranın fırsat maliyetini de dikkate almalıdırlar. Diğer bir değişle, firma sahipleri eğer birikimlerini bankada tutsalardı elde edecekleri faiz geliriyle işletmenin getireceğini umdukları karı karşılaştırmalıdırlar. Parayı bankada tutarak örneğin %10 yıllık faiz geliri elde edebilecek iken, işletmeye yatırıp daha düşük bir oranda kar elde etme durumunda yatırımın getirisini sorgulamak gerekir. Burada dikkat edilecek konu yatırımın getirisinin paranın maliyetinin üzerinde olması gerektiğidir Ortakların Katkısı Eğer kuracağımız işletme çok küçük boyutta olmayacaksa, bu durumda tüm kişisel varlığımızı yatırarak şahıs işletmesi kurmak yerine yakın tanıdığımız kişilerle bir sermaye şirketi kurarak ( örneğin bir limited şirket kurarak) girişimde bulunmak çok daha güvenceli bir yaklaşım olur. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 8

10 Aşağıda şahıs işletmesi ile başlıca sermaye şirketleri olan limited şirket ve anonim şirketlerin avantaj ve dezavantajları kıyaslanmaktadır. 1) ahıs işletmesi Avantajları : - Kuruluş için yazılı bir sözleşme gerekmez - Sermaye tabanı yoktur - Ruhsat alınarak işe başlanabilir - İşletme sahibi gelir vergisine tabidir. Dezavantajları : - ahıs işletmelerinde büyük miktarda sermaye temin etmek zordur - ahıs işletmelerinde, firma sahibinin işletmenin borçları açısından sınırsız bir sorumluluğu vardır - İşletmenin ömrü işletme sahibinin ömrü ile sınırlıdır. 2) Sermaye şirketleri A) Limited Ortaklık - En az iki, en çok elli ortakla kurulabilir. - Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. - En az sermaye miktarı YTL dır. - Ortaklara sermaye payları için hisse senedi verilmez. - Kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyette bulunabilirler. - Bankacılık ve sigortacılık faaliyetinde bulunamazlar. - irket kurumlar vergisine tabidir. - Sermaye artırmak ve faaliyet alanını genişletmek için ortakların oybirliği gerekir. Dezavantajları : - Hisse senedi ve tahvil ihraç edemezler. Bu nedenle yeni ortak almak ve fon yaratmak zordur. B) Anonim Ortaklık - Sermaye belirli paylara bölünmüştür. - Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. - En az sermaye miktarı YTL olmalıdır. - Hisselerin nominal değeri bir Yeni kuruştur. - Kanunen yasak olamayan her türlü amaç için kurulabilir. - Bir anonim şirketin kurulması için en az beş ortağın olması gerekir. - Ana sözleşmenin yazılı olması ve kurucular tarafından imzalanması ve noter tasdiki gerekir. - Ortak sayısı 250 yi aşan A..ler halka açık olarak kabul edilir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 9

11 - Sermaye, bilanço kalemleri değiştiğinde sabit kalır. Kayıtlı sermaye sistemi getirilmiştir. - irket kurumlar vergisine tabidir. - İştirak kazançları, kooperatiflerin risturn dağıtımı, portföy işletmeciliği kazançları vergiden istisnadır. Görüldüğü üzere şahıs işletmelerinin temel dezavantajı büyük miktarda sermaye temininde zorluk, firma sahiplerinin firma borçları karşısında sınırsız sorumlu olması ve ne yazık ki işletme ömrünün sahibinin ömrü ile sınırlı olmasıdır. Bu durum, işletmeyi ayakta tutmak için yıllar boyunca harcanan emeklerin bir çırpıda yok olması demektir. Bu, hem kurucunun ailesi hem de ulusal ekonomi için büyük bir kayıp anlamına gelir. Beri yanda sermaye ortaklığında, ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. Dolayısıyla olası bir başarısızlık girişimciyi maddi açıdan onarılmaz kayıplara sürüklemez. Ortaklıkların sermaye toplama olanağı şahıs işletmelerine kıyasla daha yüksektir. Bu durumda kurulacak işletmenin varlıkları, satışları ve karları şahıs işletmelerine kıyasla çok daha fazla olur. Ayrıca farklı alanlarda bilgi ve deneyime sahip kişilerin ortaklık kurması ve işletmede her fonksiyonun ( örneğin üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları) uzmanı tarafından üstlenilmesi sonucunda çok daha etkin bir yönetim sağlanabilecektir. u kadarını da girişimci adaylarına anımsatmamız gerekirse, gerek şahıs (örneğin kolektif şirket) gerekse de sermaye ortaklıkları ancak birbirini çok iyi tanıyan ve birbirlerine güvenen kişiler arasında kurulmalıdır. Danışmanlar olarak bu konuda bizim görevimiz firma sahiplerine kurumsallaşmanın önemini vurgulamak, kurulmuş şahıs işletmelerinin zaman içerisinde şirketleşmelerini desteklemek ve girişimcilere yeni iş kurma fikrini tasarlama aşamasında ortaklık kurma olanağı olup olmadığını sorgulatmaktır. Ana konumuz finans kaynaklarına dönecek olursak, eğer girişim bir ortaklık ise, bu durumda ortakların katkısını artırmalarını talep etmek ve bu yolla finans gereksinimini sağlamak olanaklıdır ve sağlıklıdır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 10

12 Aileden veya Arkadaşlardan Borç Almak Gelişmiş ülkelere kıyasla, bizim gibi aile bağlarının daha sıkı olduğu toplumlarda iş kurarken aile veya arkadaşlardan borç almak daha yaygındır. Bu uygulamanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da olduğu akılda tutulmalıdır. Avantajları; - İşletme başarılı gidiyorsa aile bireyleri ve arkadaşlar arasındaki bağların daha da gelişmesi beklenir. - Eğer girişimci ile borç veren arasında kararlaştırılan vade, geri ödeme açısından sorunlu bir döneme denk gelirse, büyük olasılıkla ödeme vadesi mali açıdan uygun olan ilk döneme ertelenir. Bu durumda, eğer işletme bu fonu banka gibi formal bir kuruluştan sağlasaydı vadesinde ödeyememe durumunda yaşayabileceği büyük sorunlardan kurtulmuş olur. Dezavantajları; - Girişimci üzerinde bir baskı oluşur. Sık sık işin nasıl gittiği konusunda sorularla karşılaşabilir. - Eğer geri ödemede sorun yaşanırsa, bu durumda aile içi veya arkadaşlık ilişkilerinin zedelenmesi söz konusu olabilir. Bu tür sorunları önlemenin bir yolu borç ilişkisinin yazıya dökülmesidir Tedarikçilerden Vadeli Mal Temini Bu yolla girişimciler başlangıçta gereksinim duydukları finans tutarının bir kısmını karşılayabilirler. Bu yöntemin başlıca avantajı esnek olmasıdır. Tedarikçi ile girişimci arasında kararlaştırılan vade, girişimcinin nakit sıkışıklığı çektiği bir döneme denk gelirse, büyük olasılıkla vade girişimcinin uygun olduğu döneme ertelenir. Çek veya bonoların vade farkı eklenerek yenilenmesi sık rastlanan uygulamalardır. Yeni kurulan işletmeler, köklü kuruluşlara kıyasla ekonomik kriz ortamından daha derin etkilendiklerinden, girişimcilerin satıcı kredileri gibi esnek finans modellerini tercih etmeleri dayanıklılıklarını artıran bir unsurdur. Franchising Tedarikçilerden vadeli mal temininin özel bir yöntemi Franchising dir. Bu sistem, bir işletmenin ürünlerinin pazarlanmasında kullanılan bir paylaşım türüdür. İki taraf vardır. Bunlar: a. Franchise veren : Burada gelişmiş bir üretim, işletme veya pazarlama sistemine, ticari ünvana veya tescilli markaya sahip bir işletme söz konusudur. Franchise veren işletmeler sahibi oldukları zinciri genişletmek ancak yeni açılacak işletmelerin sahibi olmak ve yönetmek istememektedir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 11

13 b. Franchise alan : Burada franchise veren firmanın olanaklarından bir bedel karşılığında yararlanan, ürün veya hizmetin dağıtımını bağımsız olarak yapan bir işletme söz konusudur. Bu alanda ilerleyen sektörler, hazır gıda, ev ve ofis ürünleri, iletişim, bilgisayar ürünleri vb. dır. Bu sistemin yaygınlaşmasının temel nedeni tüketicilerin farklı yerlerde aynı standartları ve benzerlikleri aramalarıdır. Ulusal Franchise Derneği ilgilenen girişimci adaylarına arşiv bilgisi sunmaktadır. Yeni kurulan KOBİ lerde ilk 5 yıl içerisinde başarısızlık oranı %65 lerde iken bu oran franchise alan işletmelerde %5 dir Risk Sermayesi Bu sistemde risk sermayedarı, elinde teknolojik bir buluş veya yenilik bulunan ancak sermaye gereksinimi olan bir girişimciye ortak olmaktadır. Risk sermayedarı yeni fikir, buluş ve teknolojik yenilikleri ticari bir ürün elde edebilmek amacıyla çok yönlü destekler. Risk sermayedarı işletmeye finansman desteğinin yanı sıra yönetim desteği de sağlamaktadır. Temel ölçüt teknolojik yeniliktir. Burada yatırımcının temel beklentisi KOBİ nin başarılı bir büyüme süreci sonunda hisse değerlerinin yükselmesi ve yatırımcısına yüksek kar sağlamasıdır. Risk sermayedarı bu aşamada elindeki hisseleri borsada satacak ve yatırımının karşılığını almış olacaktır. Bu sistem gelişmiş ülkelerde 1970 lerde uygulanmaya başladı. En yaygın uygulama A.B.D. dedir. Gelişmiş ülkelerde portföyün %30 u başarısız, %60 ı başa baş ve %10 u yüksek karlıdır. A.B.D. de fonların yarısı emekli sigortalarından %25 i KOBİ destekleme idaresinden gelmektedir. Türkiye de bu sistemin gelişmesinin önündeki temel eksiklik ; halka açılma sisteminin yaygınlaşmamasıdır. Halbuki modelin gelişimi için bu zorunludur. Türkiye de KOBİ ler için özel menkul kıymetler borsası henüz kurulma aşamasındadır. Bu çerçevede bünyesinde 75 adet melek yatırımcıyı barındıran LabX firması, Özyeğin Üniversitesi, GYİAD,Cisco Systems, yenibiris.com ve UK Trade işbirliği ile düzenlenen Bir fikrin mi var? yarışmasının öncü bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 12

14 Hibe veya Ucuz Maliyetli Kaynak Sağlayan Ulusal Kuruluşlar KOSGEB Kosgeb yeni girişimci desteği ile iş kuracaklara hem hibe desteği hem de uzun vadeli duran varlık yatırım kredilerinden oluşan bir paket sunmaktadır. 9/10/2009 tarihinde açıklanan yeni paketle KOBİ ye TL.2.5 milyar kredi desteği sağlanması öngörülmüştür. Bu paketle ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde netleşecektir. Kosgeb destekleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ekte sunulmaktadır TUBİTAK Tubitak bünyesinde Teydep programlarından sektör büyüklüğüne bakılmaksızın kuruluş düzeyinde katma değer yaratan KOBİ ler yararlanabilmektedir. Verilen destekler; - KOBİ ARGE başlangıç destek programı - Teknoloji ve yenilik odaklı girişimler AB Çerçeve Programları destekleri Bu desteklerin ayrıntıları ekte sunulmaktadır Kalkınma Ajansları KOBİ Hibe Programı Kalkınma ajansları, ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde bölgesel politika alanında yürüttüğü uyum çalışmaları kapsamında kurulmuştur. Kalkınma ajansları kuruldukları bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmekle görevlendirilmişlerdir. DPT tarafından yürütülen bölgesel kalkınma politikası çerçevesinde Türkiye Düzey-2 Bölgesi olarak adlandırılan 26 alt bölgeye ayrılmıştır. Her bir bölge için Kalkınma Ajansları kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ilk aşamada ; İzmir, Çukurova(Adana ve Mersin illerini kapsamaktadır) Kalkınma Ajansları kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması amacıyla KOBİ lere hibe desteği vermeye başlamışlardır. Bu destekten sanayi ( tarıma dayalı sanayi, tekstil, hazır giyim, ağaç ürünleri, kimya, petrol ve plastik ürünleri sanayi, metal ve makine sanayi vb..), tarım (tarımsal Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 13

15 ürünlerin paketlenmesi, depolanması, yem ve gübre üretimine yönelik projeler vb ), turizm (yayla turizmine, ev pansiyonculuğuna yönelik projeler vb..), lojistik sektörünün kapasitesinin geliştirilmesi ( ambalajlama, paketleme ve depolama faaliyetlerinin geliştirilmesi vb..) sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ ler yararlanabilmektedirler. KOBİ lere dönük hibe program bütçesi ; İzmir K.A. : TL Çukurova K.A. : TL Projelere sağlanan destek; - En düşük : TL En yüksek : TL Hibe programı kapsamında sağlanan hibe desteği, KOBİ lerin sunduğu proje bütçesinin en fazla %40 ını karşılamaktadır. Proje süresi : En fazla 9 aydır. Bu iki K.A. nda proje başvuruları 25/03/2009 tarihinde sona ermiş olup, Çukurova Kalkınma Ajansının KOBİ ler için açtığı mali destek programı kapsamında 50 proje hibe desteğine hak kazanmıştır. Proje sahibi tarafından karşılanacak kısım için (proje tutarının %60 ı) Halkbank tan 1 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli ve piyasa faiz oranlarından daha düşük oranla kredi olanağı sağlanmıştır. İkinci aşamada tarihinde kurulan Kalkınma Ajansları; İstanbul Orta Karadeniz (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsamaktadır) (Bayburt,Erzincan ve Erzurum ) Mevlana ( Konya ve Karaman illerini kapsamaktadır) Doğu Anadolu ( Van, Bitlis, Muş, Hakkari illerini kapsamaktadır) Adıyaman, Gaziantep, Kilis Diyarbakır - anlıurfa Batman, Mardin, ırnak, Siirt Kalkınma Ajansları kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Bu ajanslar personel gereksinimlerini karşılamış olup önümüzdeki dönemlerde KOBİ lere dönük hibe programlarını açıklamaları beklenmektedir tarihinde 16 adet yeni Kalkınma Ajansı daha kurulmuştur. Bu kalkınma ajanslarının merkezleri; Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Ankara, Isparta, Hatay, Nevşehir, Kayseri, Zonguldak, Trabzon, Kastamonu, Kars ve Malatya dır. Önümüzdeki dönemde bu ajansların da personel seçimini yaparak faaliyete geçmesi beklenmektedir. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 14

16 İGEME destekleri Desteklenecek faaliyetler : - Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen Pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin %70 i ve proje başına en fazla A.B.D. Doları - Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen Pazar araştırması veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerinin %50 si ve yıllık en fazla A.B.D. doları - Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderlerinin %50 si ve program başına en fazla A.B.D. Doları - Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkla uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin %50 si ve yıllık en fazla A.B.D. Doları desteklenir Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 1991 yılında kamunun Dünya Bankası ile imzaladığı bir borç anlaşması gereğince kurulmuştur. Kurucuları, kamu kurumları, özel kuruluşlar, bazı örgütler ve şahıslardır. Bugüne dek 480 adet projeye toplam 170 milyon A.B.D. Doları fon desteği sağlamıştır. Bu destekle 340 milyon A.B.D. Doları üzerinde bir Ar-ge hacminin oluşmasını sağlamıştır. TTGV Bilkent Üniversitesi ve İTÜ teknopark projelerine finansman kaynağı sağlamıştır. Bu iki projenin tamamlanmasıyla bugün 220 firmaya ve yaklaşık Ar-ge çalışanına fiziksel mekan olanağı sağlanmıştır. Ar-ge ve çevre projelerine verdiği desteğin yanı sıra teknolojik girişimcilik desteği de vermektedir. Bu başlık altında verilen destekler; - Ön kuluçka destekleri İleri teknoloji alanlarında yeni iş fikirlerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak ve ortaya çıkacak iş planlarının kalitesini artırmak amacıyla bu destekler geliştirilmiştir. Teknoloji temelli iş fikri sahibi kişi ve kuruluşlara fikirlerini olgulaştırmaları amacıyla verilen erken aşama destekleridir. Destek mekanizması: Başlangıç sermayesi destekleri kapsamında yatırım yapılması değerlendirilebilecek iş fikirlerine; iş planı hazırlanması ve bu iş planlarının Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 15

17 uygulanabilirliğinin sınanmasına yönelik olarak sağlanan destekleri kapsar. Destekten yararlanan girişimci kişi ve kuruluşlara muhasebesi tutularak ve hizmet bedelleri onaylatılarak sunulacak destek kapsamında sağlanan mali destek tutarı, mekan destekleri haricinde toplam A.B.D. dolarını aşamaz. Desteğin süresi, iş planı yazma aşamasında en çok 8 ay, iş planının sınanması aşamasına geçen iş fikirleri için en çok 16 ay olmak üzere toplam 2 yıldır. Bilgi ve iletişim : Teknoloji geliştirme projeleri grubu ( - Risk paylaşımı destekleri Amaç: Teknoloji tabanlı büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmak ve geliştirmek Hedef kitle : İleri teknoloji alanlarında küçük bütçeli ve yüksek riskli proje sahibi girişimcilerin ve kurulma aşamasında yer alan kuruluşlar ile yeni kurulan kuruluşlara destek sağlanması hedeflenmektedir. Destek mekanizması : Proje harcamalarının en çok %50 sine kadar olan kısmı için güvence alınmadan A.B.D. Doları tutarına kadar, geri ödemeli mali destek sağlanması hedeflenmektedir. En fazla destek süresi 2 yıldır. - Başlangıç Sermayesi Destekleri Amaç: Yaratıcı, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve vizyonu olan yetenekli girişimcilere yatırım yapmaktır. Hedef kitle : İleri teknoloji odaklı, anlamlı ve inandırıcı iş planlarının hayata geçirilmesi için fikir sahiplerine ve girişimcilere sermaye desteği sağlanması hedeflenmektedir. Destek mekanizması : En fazla A.B.D. doları tutarına kadar sağlanan sermaye desteğidir. Aranan yatırım uygunluk kriterleri : - Yetkin yönetim ekibi - Geniş Pazar potansiyeli - Korunabilir pozisyon: Tescilli ve/veya lider konumundaki teknolojilerdir. - Çıkış stratejisi : yatırımın geri dönüşünü sağlayacak uygulanabilir stratejilerdir. irket birleşmesi veya başarılı bir halka sermaye arzı için belirgin bir yol belirlenmiş olmalıdır. - Yatırıma dönüştürme: 4-7 yıl içinde yatırım toplamının en az 10 katı kadar geri dönüşünü sağlayacak fırsatlardır Dış Ticaret Müsteşarlığı Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığının destekleri: - Uluslar arası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesi - Çevre maliyetlerinin desteklenmesi - Araştırma Geliştirme yardımı - Projelere sermaye desteği sağlanması - İstihdam yardımı - Yurt dışı fuarlara katılım desteği Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 16

18 - Yurt dışı mağaza açma, marka yaratma - Yurt dışında açılan ofis, show-room ve depoların desteklenmesi - Yurt dışında Turquality, Türk malı imajının yaygınlaştırılması destekleri - Bu desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi ekli dosyada sunulmaktadır Hibe veya Ucuz Maliyetli Kaynak Sağlayan Uluslar Arası Kuruluşlar AB Hibe programları Ekim 2009 itibariyle doğrudan KOBİ lere yönelik AB hibe destek mekanizması kapalıdır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyon Programı proje teklif çağrısına 43 ilden yaklaşık bütçesi 1,6 milyar Avro olan 532 başvuru yapıldığını belirtmişlerdir. Bu başvurulardan 33 ili kapsayan bütçe büyüklüğü 146,8 milyon Avro olan 47 proje hibe desteğine hak kazanmıştır. Yüksek başvuru miktarının KOBİ lere yönelik AB Hibe Mekanizmasının tekrar açılması için bir referans olması beklenmektedir. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyon Programının 3. proje paketi, teklif çağrısına konu olmayacaktır. Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi olarak adlandırılan bu tedbir kapsamında KOBİ lerin önemli bir sorunu olan kredi kefalet ve finansmana erişim sorununun giderilmesi amaçlanmaktadır Kredi Kuruluşlarından Sağlanan Finansman Banka kredileri Türkiye de 46 adet devlet, özel yerli veya özel yabancı banka bulunmaktadır. Bankalar genelde piyasalara kullandırdıkları kredilerin yaklaşık %10 luk dilimini KOBİ lere vermektedirler. Bankacılık sistemi ağırlıklı olarak teminata dayalı kredi kullandırmakta olup projeye ve firma itibarına dayalı kredi uygulamaları yaygınlaşmamıştır. KOBİ ler ise teminat konusunda zorlandıklarından banka kredilerinden yararlanma olanakları sınırlı kalmaktadır. Banka kaynaklarına erişebilen KOBİ ler ise diğer firmalara kıyasla daha yüksek faiz oranları ödemek durumundadırlar. Bankaların KOBİ lere dönük özel kredi paketlerinin ayrıntıları ekte sunulmaktadır. Bankaların kredilendirme kararlarında firmalarca hazırlanan projelerin değerliliğini, firmaların nakit akışlarını dikkate almasını teşvik için AB fon desteği ile SELP ( Küçük İşletmeler Kredi Programı) uygulamaya konulmuştur. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 17

19 KOBİ lere yönelik özel kredi programları ; Küçük İşletmeler Kredi Programı (SELP II) Avrupa Birliği, KfW Entwicklungsbank ve Avrupa Konseyi Bankası bu programa fon desteği vermektedirler. Bu program katılımcı bankalara ( Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve ekerbank ) KOBİ lere fon desteği vermeleri için fon sağlar. - İşletme sermayesi için azami kredi tutarı Avrodur. - Yatırım kredileri için azami tutar Avrodur. - Kredi vadeleri ortalama 1-2 yıl arasında olup, 4 yıla kadar uzatılabilir. - Bu projenin temel argümanı bankaları teminat ağırlıklı krediler yerine sağlıklı iş planına dayalı kredi vermeye özendirmektir. Bu nedenle programa sunulacak projelerin karlı, teknik açıdan uygulanabilir ve doğru planlanmış olması kriterleri aranmaktadır. Başvuruya gerçekçi bir iş planı eklenmelidir. Kimler başvurabilir: - Toplam varlıkları Avro yu aşmayan ve çalışan sayısı 50 nin altında olan işletmeler - Tüm sektörlerde (ticaret, hizmet, üretim vb.) faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir. Nasıl başvurulur: Eğer kredi arayışında olduğunuz bir projeniz/işiniz varsa yukarıda adı geçen bankalardan herhangi birinin en yakın şubesine başvurabilirsiniz. Bu program kapsamındaki krediler Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kullandırılmaktadır. Haziran 2009 sonu itibariyle 52,3 milyon Euro tutarlı adet SELP 2 kredisi kullandırılmıştır. Kredilerin ortalama büyüklüğü Euro, ortalama vadesi 21 aydır İslam Kalkınma Bankası tarafından Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile KOBİ lere tahsis edilen krediler İki banka arasında 03/06/2009 tarihinde 40 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalanmıştır. Bu kredi ile ayrıntılı bilgi ekli dosyada sunulmaktadır Dünya Bankası Uluslar arası Finans Kurumu (IFC) kredileri Uluslar arası Finans Kurumu, Dünya Bankası grubunun gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektörün gelişimine destek vermeyi amaçlayan birimidir. Dünya Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası arasında 28/05/2008 tarihinde ihracatın finansmanı aracılık proje kredisi imzalanmıştır. Kredinin tutarı 197,4 milyon ABD Doları ve 65 milyon Avrodur. Bu krediye Abank, Finansbank, Denizbank, YKB, TEB, ING Bank, Fortis Bank aracılık yapmaktadır. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 18

20 Bu kredi ile ihracatçı firmaların işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. KOBİ kredisi : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile KOBİ lerin yatırımlarının ve işletme sermayelerinin finansmanı için kullandırılmaktadır. Kredi tutarı : 60 milyon Avro ve 48 milyon A.B.D. Doları Bir firmaya kullandırılabilecek kredinin üst sınırı : 2.5 milyon Avrodur. Kredi kullandırımında sektör kısıtlaması yoktur Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası KOBİ kredisi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde imalat sanayi, enerji, sağlık, eğitim, turizm, çevre, ticaret sektörlerinde istihdamın korunması veya artırılması amacıyla yatırım projelerine finansman sağlanmaktadır. Kredi tutarı : 100 milyon Avro Bu kredi ile yatırımların en fazla %50 si finanse edilebilmektedir. Kredi tutarı en az 250 bin Avro, en fazla 5 milyon Avro olabilmektedir. Kredi vadesi : 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 5 yıldır Avrupa Yatırım Bankası kredileri Avrupa Yatırım Bankası, Haziran 2009 da Türkiye ye toplam 400 milyon Avro tutarında KOBİ geliştirme kredisi tahsis etmiştir. Bu kredi firmalara, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Vakıflar Bank ve Halkbank aracılığı ile kullandırılmaktadır. Bu kredinin koşulları ekte ilgili bankaların sunduğu olanaklar içerisinde yer almaktadır Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) kredileri Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta, uzun vadeli nakdi ve nakit dışı kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir. Kredi türleri konusunda ayrıntılı bilgi ektedir. KOBİ lerin bankalardan kredi kullanmalarının önündeki başlıca engelin yeterli teminat gösterememek olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Kredi teminat şirketleri kurulmuştur. Mikro Đşletmeler ve KOBĐ ler için Finansman Kaynakları 19

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI ANKARA 2011 TOBB Yayın No: 2011/144 Bu çalışma; Reel Sektör Ar-Ge & Uygulama Dairesi KOBİ Araştırma ve Danışmanlık

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı

1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı 1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı 1.1. Yatırım Bankacılığı 1.1.1. Yatırım Bankacılığının Tanımı Sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

BÖLÜM I SUNUŞ BÖLÜM II YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI BÖLÜM III FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ

BÖLÜM I SUNUŞ BÖLÜM II YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI BÖLÜM III FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ DENİZBANK FİNANSAL HİZMETLER GRUBU FAALİYET RAPORU DENİZBANK 2013 FAALİYET RAPORU 2013 DenizBank bir Sberbank grubu kuruluşudur. DenizBank bir Sberbank grubu kuruluşudur. BÖLÜM I SUNUŞ 1 DenizBank Finansal

Detaylı