Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011"

Transkript

1 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI

2 Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı olup herhangi bir hukuki balayıcılıı yoktur. Burada yer alan bilgiler önceden yazılı izin alınmadan hiçbir ekilde yayınlanamaz kopyalanamaz kaynak olarak gösterilemez deitirilemez çoaltılamaz ve daıtılamaz. Verilen bilgiler yatırım danımanlıı kapsamında deildir ve herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Yatırım danımanlıı hizmeti; aracı kurumlar portföy yönetim irketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müteri arasında imzalanacak yatırım danımanlıı sözlemesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kiisel görülerine dayanmaktadır. Yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin deiiklie urayabilir. Burada yer alan fiyatlar veriler ve bilgilerin tam ve doru olduu garanti edilemez; içerik haber verilmeksizin deitirilebilir. Tüm veriler Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından güvenilir olduuna inanılan kaynaklardan alınmıtır. Bu veri ve kaynakların kullanılması ile oluturulacak yatırım kararları mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dourmayabilir. Burada yer alan bilgilerdeki hatalardan eksikliklerden ya da bu dokümana dayanılarak yapılan ilemlerden doacak dorudan veya dolaylı maddi/manevi zarar ziyan ve masraflardan ve her ne ekilde olursa olsun üçüncü kiilerin urayabilecei her türlü zarar ve masraflardan dolayı Yatırım Menkul Deerler A.. veya herhangi bir çalıanı sorumlu tutulamaz. Raporda kullanılan veriler ve yapılan hesaplamalarda 24 Aralık 2010 tarihi baz alınmıtır.

3 ! "!# $%& #' ( ') *+ ) + ) " -. ""/00 " 12 (. ( ( ( 7 :9!.!# -9 #'. ' ( %9;3 < = <) %>. ""/00 77 % 777? 77 (34 77!! " #$! %& # *+ *45.!!!# 5B/. 6!#!) %>3. ##' - *. #$! */ ) 7#< #<

4 2011 E LK BAKI!"#$ #% &"#'&"'(##)*+ #!-! &!.# )*%!#'!%+/0%%!#&&%(&((&1&)"#")!% 0%-# # %2 1 $ " '&!&1 1 +/0 - &.(% '# -##.#.)%!# '#1!%!&".(%)#&!-.)%!#'# / 1 #! "'1!1&!".#(% )%!&-!#% 3 0 ) -###-) ($#. 4 '!##&&& 5/ -(' 1#%& %%!. 6.% # - $ %' 72")!!$ %%.##! $ %$. 1.! '$!" %$! 1! # 4 '!-( 1!$' # $ 8! 1 % # (% # - 1$ '%"! /1 1#" % -' '#' 9.# %1 ) $: ' $!" (.$ %; A/A 3 02($4 21! 1!%<!%.##! '.'!='&&&"' 3 02" 1 >?2 '1! 1 / %"!#'% >.!* &1-"!# " " $# # 1!# '% 55"C+0 9 D56 9 /%% %.## %#&&&'"&# 2 - ' &#!# #%!$ -.%") '$ +$ 1 &#!#! %!'$ 3 02 %$)"!#!%" +$ )#%

5 1 +/0 - #1 '(!# &! -#. '" '(!# %$ > ##! ' 3 02!!1! -##.## 1 &#$ %%! # 1! 1 %%! # )#% )% '&! '#'# % +$ 1 &## #!1!$ %%! # A##.# % $" %! "%?- %! 2' $"%!# 2!"! # # 1 1" 7$! %%# +/0&"&"&&! -!%1 &1&)"-! '1! %.#)%#!''!#!1+$(% $".#11%!"#!%" B%#%1'&&&"#%'.!''&%"

6 EMTALAR Metaller ( (% #$ ' ) %# 1 % 2 ) 4!$ '#! )"#".'#-%!#%/!!(%.!!-)" $ % 1! '&&& & # ##" C " '(%% E 45(&. / FG H?IG %! J%!=$-# E E E E E E E E E E =.% E3; # 2 - &#!#!# %! +$!$ # &$)-####' 2 %#!#- &$) #!%! 9&&!#! D : 1)"# #!$'&1!##.%$ 7!$ 3 0D 2$#)&#!# ' &1&1'# 3"#!# #'(#. 9 $%!'(!#&F)"#%.!#%?2')#%%!#!(&$)&# + % -. 1!'!#.# -$ # #%$5GF %#&1&1 '(/!.#'#&-((

7 (9 > 0> A 9> 1-))%!# % 9L : M!! '(!"#'&#!1%!#)&#% 9 #1 2#%$'&&% 2;>9)-'$##%/! 2 &#1!!#- %##1 (!# 1 >#%1$")"#!$'#!$#-! " '&!%!$'#( (34 5D 9H!$ # %!!$!#! % 2 +. & ' 1!!# ) #$ %$ F.# %%!#% #!! ("&! ! &1& % '" & #! ++"9%: +?9%: 2 # #&&! # *545 AA 2 ) & # 2 J&F" F% I'''!!#!!##.%$ H 2!$ D). 1 1 %%! %.!#.%")'#'! #-! '!!#! # #...%"#%!!$ '&! $% #( 2 %%! %.!1&.-'&!"-!(!%%%!#")#!! $ 9 0& + F%# ' &(&$&( 9 % # (34/A!" 2"$%#1.N2 &1&! J(!"#$%#1.#!!=&%=1#! (%"1 %1-.##!1%F #% 1(!1%!#% )(&#1$ 7

8 Dünya Merkez Bankaları Altın Rezervleri J.K 93 5 ME + J.5. 1K + 6 JLK +. H#L +/0 L +! H'L I L 3# L =>0J%?# 7H'!L D L I#( L # 'H!#L 6.% L A% L A#!!H)L >%" L B" H)L = +# L I' L G& L I#. L +# L /( HL 3. H'!L 5" L G L I#( L J& +) H!L?& L 7# H##L %! L >%% HL? <H!L &?3 #% )"# 1 1!1 -! 1!1! +$ #% - % ##% 9!% % %#: 3 2 &#!!!#-?32)"#! "% %!# &(% $/! & - '%!1'(1$ I3 A.%# #%$ >5 9.B =.%+ 3?3+

9 2 )! #%$ 7 ##% $ 4.%'!!'.'!$'!$#)"-'!$! %# I#-!!#&.".#%.!1!( %$ 32 )"!%#&1&'&&%+$'(1!#-!)(!1 &#%1% A";3 A'(!"'&&#')("#-%!(% %!! %/ &1&##.&) ".%"#%(% -)"%!# /.# &- ( '#% 2 - '1&#!-!)(!1&#%1% +$ )" % #%#" 1 #!$ '( 3" %#%&1&1'!#%/- ( 2 &1&1 '# $)"!!#!-!%!# # "! #%!$/!!"#! #% % )% $ "! ()"!'$'1!)#%!-%$ 2 )#%! &#%!#!% )"! '( '$ #! #. )#%! -&" &#%!#.# )#% # $) %% )#%!1 ) # % # =1 )#%K!1 =.%+ 3 =.%+ 3 "00 J&!&1 2.$'$!&#1-%#1! '!&1&/&#1##.'").)%!#'#!%!$'#!"!# +$ ". '#'&!&1&!$# #!% 3"#.'&(&%# &#)!&!-"!##.%%+")9'($:# 1!%# '#&! %#' F" +!/ 1&#!'-))")"#%!#% 7#. &&'&!&1 -") #!("% +'&!&1% 2 %!# '&!&1&)"!1%$ &1&&&% 7!$ '#!(!#-)'-&#'!"$" #

10 " > > 24 &1%#!1!- C%!%#& 2!(&!1%#.#"##%A!&! 2!!!# %/!.)! (!'")'&&%!#'&' " ## 1!# 1 % #.%"#%.!#% (% >! >!.(% - )!'&&!("% ##1 2 "!# "##%!# %N!&! $ 1!#%# '&!&% +" ) -$ #%%#'&1&!&!.##&&!#&#)1$%!#?.)#'1!% &%%!%#1 1!$ '# % >!) 1.-"#%!#(% (0. 0 "! 11 ).)%!#! # # " ) 1#")%! (% (%' &!! ( %! % # J(.%!" '&&!&"' 1 &#1 - -" # D+&!!?$0'# " '& 7 ) ') ##% 1 L 2 &#1 1% <"'1!%& ) &! 1 1!!&!!1 %!# &!&" #%)" %1!# '&&% =% )"# D2 &# &!! &! 1 -$ &1& #!#! % 1!"(% M &!!&! L2& 1'"!D2-! # # &! L % A#?%?% 0&+&!!?&! 0&+&!! M! '

11 % J%%!" # ( &!!% % 1 &!!% % # '&%" <&!&" ( %#%1%.!#%!%%&#!#'&&% #% )"# %1$ -! % M!!$ #% &# $ )"# $ '&(& % #!!&!& /! &!! ) &# %!# && (&!)#! 1! -!%! %!#.#. "##!# %/#& ($ %1)"#% #$% &!!?32!) 1#% )#%1#1- % &!!) &#1!!# % <&!&" ( &# ) N&1&)N%!)# %'&&% / &" (1..)%!# '#! % F&# J&&! /.%2!" # ) ## 1!#!"!1 H# 2 # '!#! )"!! 1 L.!. ## &# 7 #%.1 # # '(1 -!(%&"?% 0&+&!! =% +&!! 3 8 &. 3! '" & )% # '#/&&! 1! 1!1%!#!$ - &(&!!#%%+$$-(!#-"%#%!#! &#%)#%+".'#!#'! ) I-$ " %%! &! " %%!!#!# %$ (&!L%&&%&!)L2 A. 1 1!'"!# D A# 1%!&" % "$% '1 %%! - &&!# % J1!%&&!( '&&&!%LN%'1!1 & ( L #!# % D2 &! # L% $ -! %P&&!L2!'%?. &&! " &&!'!##% ( #% L =-'#%L 5%!Q#%#L %'&&%0" ) &(.!&$&! #!# ) 1 #% #% #% ( 1 %% ( %%'(1!# '&&% / % ( '& %!)#%!#% K=0 <

12 ? 2 1! '! 1.# '( #&! % ( 1 -)) %.! 1 '"!% ># - # #.&) ' % $ " )!.#!! &&!#($ J%! ( %. '"'&& 1#" %#%#!.##'% ' D2 1 %% '&&% M 1 #1! 1-1! # 1 '( ( '&() # % +"## %.1! &# 1%!# ( %#&#%'!#!%!(&&&!#'&&%+$-&&!.%.1#% # 1!# &&! &"#"%!# %$ 0'1!% &"%(&&!##$ / # &(.(&!" 1!1! '$ '&%#&#&($-!%8(#(.##".'##'&&% 3! $!!" '# %%! " 1 #& '"! 1! ( ) '&"# 1 L % 3 ") #& -! $ ''&#+/02.# '1! 9R #': &# -!!)&!!!# %%N " () 1!# % '1!1&(&!L '1!%& L D2 # L %!# '&&% +" ) # D2 0&/=% /3 &!&"&!L!%%(!#% 3? 5 -.H 1 L " %%! " $.## $#%# &1&%!#) 1 %'"(.%?.)D6.%(&$'$.$&&!!% 7 " (.!# %%!$ &#) %$ -!% 0&DM! )

13 @ H.#!"( &&! # #%.)%!#'#!%F#1"##!!% L &" 1!'!# %% D2.#!"( -$!#!!!# % $ "! " ' %&1&&%"? 5H L2& ")!% F# '&( "!#%)"#!"1!#%0-" #D1%!&"'1!%&'&(!#&!&" #&("##11$'&&% Enerji 5.% ( ")"#) # # %.! #. 1 (%&!-" 1! <"# # %)#-% &" #% '"! +$#%('$!)'&(& '. 1#%-" '&%" <&!&"!%%%! &&! #. 1.!.%) ( &#1% 0. /11$ > 0 (.1 2%#!!#! ( ' D A# C 0%%!# % 2.'&!%&&!'#?F 0!%%%! &&! &# 1! -$ #S"!$'1!%%%!#!# %$J(!"$#'&1&#%> &&&!&#-$'$ 1$ #!# %%! %.! -)) 1'(!# % ># # 1-!'1!%& %%!' (% $ &/ 1(& +!%$N +. ' 1-#&&% 6.%2! &1&1 +!2. 1'1!% %%!%#&&!1!#!!.%%1$&1&&&%?. %#! 6./0 D2 &&! (% &" -" 1!# -!%1% +$.#-!-&")!% & ' ")"# 2 # #&&!#!% J(!" %1 #% )"# '(!"(! 1. 1!$&! && -! 1!$ C> 51&!1&#. 1 ( %!$ C> 52

14 &!!#-($C> 51&!O2.%!'$ "$%$ =%(&!+&"%)#-%#%&!1!=+/0 #%/#%1!&!&")$%$?&! #% )"# & '" C> 52 1! &!.## ($=#%.#1##2&1!#% +$!.. 5! &!.## C> 5 &# = +# ) )!"#&#!#&).'#1%/! = +#2.##! 1 $ &# )&1& #% %! -&" %1!1 +". '#" %#-% #% "! # '#!# # #% %#!# % /! ).)%!# $ - '&(& %$ '&&% 0&>%? 0&>%+" 1#2 >%(-###!%.% 2!"!"'#.%# ) $%! -! &# / &( '%1'' 1 %1$; I2&.%'!''1!&!1#!M&.%&!'&!% = +# # +/02#% &$& # % <" C> 5&!! "$ 2 I2&!! 1% O2+!'(!.%'!!/'#&(1$ '') & ##%#" '(1 O2'&!!# ( '%!%1$ F"J&F%#''$%1!#+#'#'. -#.%)$>#!1J'.%&& 1 #$)#! " 1% 1 %!.%)&#+$+#2''%!#"$ &1&&&#.1%)#/%&!&"'1$ %$ C> 5& HS2 H# 2'(1$ 1#(!& %.!# -"#" %#%!!# && %# >#!)!#.%& &#$M.%&!&#!#%1$ K=0

15 3*#!43#'5 +!2 $ R #' 9.#'1!:.%##&&!# %") %!"!)(#$%$ 4 2 )#% 1.##%! %/!.%.#!)#%%!!$''#! %(% "6475# >%'(!" "# #!# $! '"! / - )%T # $%'%9)" ) - $" %!# -: $T% 9" ) ) - $" %!# -: '(!##%(+"' %"! (#! #'%! )%T # %!! $%'% $T%%!# # "## 1 1 %! J(!" "!+ % % 1!##%$ #! $T%!&1!/ ( 1 " 4 (&#1% - (345D 9-%1!#-%1$.%!# #)-%.%&$?F> 0.0$!1!#.%)(1&#%1% Tarımsal Emtialar J&$A!>%B # +<$A!>%B #!#!'"!. 1 "! %!!# %!#!) $-## 0D 54 H ; #%$ ). %%$ =% "!#!#!!1-%$"+"#%#.%)1 #.%! # '# 1$ 9"#%.# $%'%2 $T%2'&&%: A#% $ ) #- 1%$ +". $ %%&.% '&#% #!$! 1% 9:#K2.!'-$# :A#2" #!'!#+/0-$#:+/02%&&''!P-%&!(E!:+/02?!!"&&&'0%3

16 7## #.&) -''!( 1!.!.##%$ E % "'-&#&.# 1!# %%!# 1!#!'!# 5%!!% 3#?' 5%!!##%2 '1!#: / &( 1!"!#! # & A %!# -.)%!##'!# && # #%#. 1 #!#35. %3 ;B &&#&."!#! -! 1 " #. % #2 D +/02 #N +# %" +#2)"!"'1! 8 9:! *;* $& & < Tarımsal Emtialar: 2010 Performans 6>. 5. D N -; ! 9L: 7 01! 9H:?!#!.%")'&&! >0. 3 A 5 4. JK 3 9 6% &&#&&! # L # L $ P % 1 L2'1!%.#%!#%J(!"'1!%.#&&!% 11&!!#!&#1#!#<"?F D5 > 49;.#!#!!' #!# D2 -%'!!&!& P D2#% -'(!" (&( 1 D2 -% 1&-" &&!# # 1'&$& 1!!#) 1 # #" ) 1!"!#% /(%!"!"#%>&#"-'! B. - #-''&%" <"!#!!#1+/0/"2-%&!#S ) %#% &# && # % F!# 1 #% -% &! % 1 $ ) -$!1#.%%

17 %?!#!-#!'#'#94 >A96.> A1%#%.#%&##%#&"#"!9" '& #! : # " 1! 9 +# S%.% : "!'1! 1!#'!. # " "!! =% "!!$ "&&#% # 1 #% 1!$ A-" "!#!)%T $T%%!##% &1&1& /#. >00 5 =% J&$3%T5 +<$3%T5 J&$3%T5 +<$3%T5 7

18 A0.56!#!.### )#% #%# #-&&! 9 D2 ##! ) %% +/02'&!&)$% #&#%.%! 1! ' &"$!:!%.#!&- $ &"$!!"%% =% / + >%!#!. 701!9L: #? "!" &! #.# '&"!1!$ 6>. #.'&(#&"!#!%!#!#2# '(!"L2&""#2# &!"L2&1&11#%!#%$#% &### E # # -$ +#%# P +! #+#%#%!&"#1##1*!1!#!-#&1&1#!%% +/02 &!!9+/0&&&-$(#%!:'"! - 1 % +# ###! &!#S '% +#2-1) &- # # # +/02 &!! (1*-#'#%1%%+.2-( "C$&!&"!##.&%9+."# +!2 &&*-#% L2 L2 &1&: '(1!#!+/0"!#%(*%!'$ <&!&"! #2-$#1-%1+/02--%1 D21--%1.%%$ +S2!#! $#! %-!'1! (!# A#! %1!# && #!# %/ +S &!#2&!"!")!#% 0& && &### '!## - &1&1 && $ -(%!/" #%!' 2#% %1-!% (%!E##1) %!#E2( ".(!##%!)1 #" '1!#% C %! E## # %/ #!#- 1! E##&"!# - E ## % - 9# :!

19 /A 2 ; ;E 54 ( JLK K(B K(.1.. K1( 7K(34!" #!K1 56 $ % #K-9.( O-.4 & ' 'K"0.( -0 ;E. JLK JLK -0 ;. JLK ( +"## ##&. # - 1#.!) - # 1 L2 1.! #% &$&"".( >#2#)#.!&! '-#'& <&!&"! &! " L% &1&1!# %! ## ) #%#.!#! &! L % 1 $ '&&% D2.!!##'"!#%- 1!#&&'1! #!-# " L2& &1&1!# % A#. &1&1#%$% &! " L &1!# % +/0 A#2.!-# 9+/0-# '(1 A#-# # %#%#.& %: &# "'1! )!# '% >!) %#!. #'&&/&& (& D2 " #!# % &!&"!!# %/! D2.&!! " L 1 '#&! " L 1 +/0.'!#1! " L 1 +./'#2 ##& '& #.%") +/0#% "! 1 9--"! %!#!# #% -##!!# () 1!'%: A#2 -$ %# 1.!!# D2 &! 1 # 9D2.! &!-&#$##: (.!!'#'.%") #

20 /A K(B ) * ++ K(.1.. K1( -)" 7K(34./) 0!K1 56 #K-9.( O ; ;E 54 ( JLK -0 ;E. JLK % & %)) 'K"0.( JLK -0 ;. JLK L #! D2! (!!# -!#! # D2-1#-!%1%+S29& &&$-$(#:'"!-1#89<:;* ;* ; & = = $ $> ; ;> 4'()( 5< '()( ; * >* < A ; *! = &.& U &. < B& $ -: * -: 4#5/='()): ; ; C)(: C)?:. =. =< D * &: 4 >= ;=>5 # E -: 4 ;=>5 E =< '

21 =*! -; & & )GG?FGH $ * < & D & CI:. < & '()). ;;& * >! 4; &! =5 <. * 4$< =!$.=< =%+/0&!&1&1%"+#.1'(!"%!# 1 #&!#'" & "!# & %$ &1&&%" D2 #!!! -# "#$!# D2-&&! $! )#%&'(!'!%!!.#!# )!#! &1&1'"!!/#. : -* : ;'()) * < (%!E##1!#) %!#E ## ( D2 -!# #%!) 1 +S2-%1)#!#% /% E## &"!# -) & &!&" %#!!#<)E##&"#!# " +/0 D2!!# 1 $ +/02 &# #%"--"!!#!##.%$E E## #! $ # E## # - $%9# : 5.!# " L 2 1#% '& & 2 &## 1!'#%) 1 D2#%-# &1&1 #-1+S2&!'-!-)!%%% F&##%-1L2#'(1D"-!% #%!* ##% - & $#!'" & L 1 F#! D. (! - " L!# 7$! )#% && #!!( D2#% " &!&&#1(#% "$ #.&%<&!&"!D2-1#%"!.%%$! "! & ) - # %% +S2 1%!&"/"2 F#!2!! 8 9 #-U!%! %!# &!&"! D2 +S2-$'&#&#%)1## #/#. &!&"! " +S2%" ' &! - %1. %%$/"2 #()( 8 9 #!#! &1&&#%!!.!!!#( <" +S /" 1%!&" J& +!2#%&!! '$ #!# G HV2 #.&#%.# ) &!&" '&!-! 2 $ ( #%. $ J(!"'& H% C$$ +!%#.-$ +!#% 9HC++:'(!" GHV%1!'&&!&2-%(! G HV #%&! "!) 2 &# # E2 (!1 <&!&"! J& +!!-#&- 1 <

22 #&1&1#%"!!-)"1#!$ +/02 # #! '(1-# 1 #11'(!"#"%-&1&#&1#%%.!# '&(&($#%%J&+!-#'(1!#!#+/0#%-"!#% J& +! " 9 +/0 : # #%! % %$ 2 - &# &! 1 1! #%!!#'% /!/"!1 #!%# &#&% '" (.% 3 1!!#) #/"2()(#%!! 1! ( %!) E 2&" #!# ' #.& % +/0#%#%! +/0#%! #!"% %$N!#!!'#' % %$"!#) 1#%$ +/0#%&! #!!#!# -!!$ N >!! %$ &!"! &#### 1 L2&"1M(".(#%# &# 1 #% % # &1& 8 %! %!#" 1 #.% )!#)- %%!#! 71 E ## 1#% 8 P H#! A#2&! '&#&& "!#/" -$ $ 1!# '#) #1E##&1& A!-) #2 1.$&!%!#" # 1 ". (.!!( &#.#?&! #) % 1# "' F&#1.##1!1-(#W-$(#%!A#2!#%! 1!1 -# 1 % (!# # A#2 1 -$!# %/'1!.# ". (#% ''!#!-!/ ) #'(!" &1& #-#%# A#2#%!#(!%# A#2 1! F#!8!'(1 #&")'1! &!&"!.%%$ /"21-#-#$##1 91.$ 1!## 1-%'1!## # - -( %: - 1%1!!#!-# &1&1 +#2 #& % '## 1#-# &&& -# #% 1!$ G HV2 #.&#% 1&" #.# ) &!&"'&. $ G HV J& +!2 #.% 9/" & && 1&$#: J& 0% +# 9 %"?'1&$#%:+#2#1%%!#%! %! &" #!# #. %% +#2 " )

23 /"-# )- A#-$!#% #% 1.##$".(8) # -# " 1' 9 -#-)!!#:.!# % ". )"#!#!&!&A#-# #%1!# A#2 -$ 1!#!) &1&1 A# -(! &##%&1&1'"&) P+5 &. "5> E; 5A. E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

24 ULUSLARARASI PARA BRMLER KWK=0 J/>WK=0 5A3WK=0 +K0WK=0 6>7WK=0 5H7WK=0 ( Kurlar &edilmitir) 3X.#! % 7# %( ". 1 '&!!'1!'"!"! ". " +. /'#! #'1!.%% 1'&%" --'!-'!# %%!'1 ' &1&)" # 9%#-:.%# % J1& ) %#!!")"11" 1(-"(%'&%"+$-&&!&'(!#-" J0> &&!# 1 D2 + #%..)"! '&&!&"'.%#1!!!!! 0 +#& &( ( %# '!1)- " $ &"!+.+!2#-.#&((J0>2L&" +! I I#. 3#2 )" 1 &( (- L2&"! J(!1! 3X.#!" &!&"! ('1! )'" &!!"'!)!) &#-###.#'$)"% '#-###.#%!!" = && &!& +. %( " 1 3X.#-!%! % +! %%!# '1 / % " %$ ($!% ' 3 0 )'(1!# $.#'1! 94 :- "!!$ '.%"#%!#.% +( $ 1! 1!#!(% #!$ &# +! -' 1 K=0! +!

25 @"/# A" '1 %.! E!!.%'! K=0 #1'#.)%!#!" J& ('&(&.!% +.)&!&"(!#%'- 3=3! '(( &# 1&.- 1 '($ S#% '(! 1. 1!$%+!(#!#1!".! '"!)#%-).!$%$''&! +!2! &&! # ( )#%- L 1#" L # %!#.# )"# 1!# )#% # 1# '&!!0%# +!2.#.%$#1!)" 1!%"/ ") K=0 #'% 1 +!-" -'&#1#K=0(#!%! -!(% &#%!!'% 9+1') +! - ' % # &# %#%'#": <&!&"# " '1!.% %!" +. ) # %%1### % % $ &&(&"1.!%$&1&&%" <&!&"J1%%!'&(&&&!!.!"$ #&$ %" / #. '(!1 %#% KK=0 6>7.!&S)&&!#&#!)1 $ -### % '&% -.%") %#%!%" +$ K K=0 1"!% 1!$ '!#'!#!6>7J/>2$"$%# KK=0 1!#!"%$ 0 J&. 1 &# '&(& &&! '$%# %1 )"#&!.% $#!#1!K"!&%%!#$"$1-" '.-"(!-!(%&#%!!& )"%.!#!$(%/!'(!#! 1!"'& #.!#1 '&!'!##. %/!'&!'!#.# - " 1! -!% '$% &( ( - "% "! % "!##.% D '1!%&'! 1#1!.%!& %%!'&(!-#J&)&%%!# )"1'!%'"(!!'%/D2.#!&-! ()"%!(% %(!# %!# " %1.%''#)"%(%$ )%!% %!/! +# 6.%2 +# & && (& $.!# ' )"% +K0K=0 6>7K=0.&#&')!%#'&!H$'%!" +#')"! 1)#!!" J/>K=0.# ##%!&"(%%"!##.%! =%%!" #%1$#% &1&!!"'# I#. '& # &&%!#'!#!&&(&!##!#%1&%%!#%.!# - $ %( " I#.2!# % $ &1&1#%($ +$ D2 '!%#1!.%! )#%-(% &# #!#!-&&! )#% #! ((% $ &1& &&!

26 %!!# #. %$ ! ' &#1!!(-" %%# 1 1!!# &# %%! ( $.%! %$/!--' '(1!#! &!&" # % "$!!"'$ # 1 7# ) 1 '# %( " +. '# I2 #( >%" I#.2 $ #.&#% '&!'%!#"- # KK=0.###. C$ # 1. -" &1& ## '&#% # 1 L #.'&%" 71.%! $#&&-###' (%! # 1!%( +./'# ' '#% %!#!. &&% &!&" 1!! $ #! % S!#!J&&((-%&&-!&!&"#&#$ -+.2%("##'&!'!#(%%#'&!J(!" # +. '# #!#! &&!'(1# " I#. - I '##!%-!%%!!-!-'('&'$' #"! $!##.%! <&!&" >%"! -(!%#(% &#! %%!#'$% &(& & % %#%.$! +. %%!#(%)" ##!$ &1&&%" I#.2 %(!!" #& %%!# ( (%&&#-.%%%1'!$! &1!$ &1&&%" 3 &&#% I#.2!-( & (!.!#'!($ %& - '(%&##(!#%$/ KK=0.#(&!&"!!#%1$/!'"(!#!"! % I )%1 ##%$ 1!!# 1#% 1%!#"- & (( % '!%!+#I#.I>%"'&(%$! )!##'#)1!!%($ '&! 8I#.2-.'1'(1!#$(.!('!!# -&&! %()"## 1!!##&! "$% '&!! 3 $ #&& ' $.% 1 %!# &&!'&!! ( ) $! $!#' I1 &'!! KK=0 ## '(!#! +.2 &( ( +!2 # -!&$ $ &1&&% (.! &1&1 1#% &#1'($&1&&%"

27 +./'#&& %%!#% +! ) # " ( $ &&! 1! 9O3C Q ':1'&1! 1 %! % '&%" /! # +. %%!# ) # %! / - )" '1!.%# '!# #! % 1$ +./'# %%!# 1#"! (%!#" ' %1! +!O3CI1I! 7# A"2 I#.2.& - ) ## F#! I!##.% #"%( &#' #'! %")'"!!" ( "! 2 H# I#.2 %( ) #"%# %$!.#$'"&!"! I#.2 - %! $'! $ ' -" 3=3)%!#%!!#7#>%"I ' - &(& %%!#%&! %#.# '#% # '#."+.+!#.'1$&1-###%# KK=0.#"$ #'$ +! )!" # ")!#!! - $ #% 1#" && (& "$ &&!!!% '&%" +!2.#.%'1!!!#!#1! '!1!!+!2$(-!##.%$''&! /#-2 1!'1!.% % '!! $ (!#'!#.%!+!2%.!!$! "!# #%($! &!&" & % 1!$ % (!!##.%$ +$ 1!%!$#%! %#! ( %! % % ".%) #!.! 9-':#S# ''&%"/! KK=0.#&#1-#.%$) K2 % 1(." # 2 1 &# &1&1%!# ( #&!# %" KJ/> K5A3!$!" " "! #.%"#%!".%"#% /1! ) %! % % &#& '"&!" #'(!1 1.%) % # # &!&"! 1!# %" 0%'".%)%$ /'#S%#+!2-!% K2#K=0((% -$-%1$ KK=0.#($&1&&%" <"&&.%!1$+.21"!%.$ #! KK=0! &1&1 1#% "! "$!" <'&!" #% +.2 &!&" '(1$ 1#" - -!!-)&#&-''$1.%'!#" 7

28 +. '#! $.'1#.%. # '!##.%3'&!&"I#.))#1!."!'&1&#%'!$& " I' ( (1 %%! %1 '1! #" ") %.! '& % C( ") 1! &&!! 1 &# )#%.%! ") $ %1 +.2 ## '# 1 '$ % -'&!S #-. %!#! 1#)"% & %%!# 1 )#% 3"!(1 M%%!#&&&&%(%&&$#&("&!!1$.# #%%!## 1 I'2 #! %%!#% &1&&%" A)%(&#& )#%%!# -!# %# 1 %!#! +$ " $# && &&! &#'!.! %'&J/>"!&#&#%1 )%!.!%!'!1! +$! $ # +./'# &1$ "%! I'2$!!'3&$.%%! &!&"! 1!#! # (. ' % - 1!# &1!&1 %.% S ## $J0>&&!##%$1!!%$ 2 I' %%!# (!"(%)" 1!! #-- -$!#-$!#%%!&&!#&'($) %$ &1&&%" 7 %%!! %.!'#!#! 1.! 1 1!#!!" # &&! '(1$ & M &!&"#!#!#1!- # &$'& "!1 1!!#! S! ) 1 &# )#% 1 %!!%'' )"11!#--'$&1$''&!/! $# 1#" $ % "!!!# &&& &$ $!!#'!# &!(% &1& &&!'(1!#! 2 L $ &1 1! ##'!# (-"! ' "#'&(& ".)# &&!!$%!# % 0%# " 1 %( -### &&!! '( I'2 ()"1-!'&!'!#%"!

29 > &" & # %$! $!" # 1 ') '&&!&"'.% %#%)# " 1 ").)%!# '#J.!%!##&!&"+.21% &'!"# 1.%#(% &&%-.)%!# J.!%#"+.)"#&& ' I'"-&&! "! &( ( "!# )#%## #.# '1!#!1%!#I'2-"%%#.!%&" %! 1 %%! 1 1 1#! <" +!2 # I'2!! &( ( &!&" $% 1!#!. ( #!'"(.$ "$!"%#! 1 ((%"%/#. +. '# &&$#%J/>K=0(')%$!!".%"#%!( -&"$!!" %!" " -' #. '#S# '# 1 %$"' '(!" "%()" "!1%.% (% #" &!&" J/>6>7 ".%"#% %$ &1&&%" $%& KK=0.#L 5A3K=02!#.)%!#L "!# %# #!# 5A32 "!!$ ) $-.! %'" &#! 3'(!" 5A32 (%"!+.)1'#.-#.1!## 5A32'&!.!%!" 6>7K=05A3&(&#& % '&1&&%!1!!%##$!S!%#%1 '&!'! 7!$.! '#! -(% 5A32 +./ $# +!2.! %! '! +!2 ' %%!#5A3)!&1&&%" +./ 1 # && +.& " J0> &&!# 1 I#(2 +!2'&(& &&!#.%") 1 - +! - J&' --)) "!'('&%"/&&!# && (& -$'(1 +!2 I#(2 $.%'&(& - &&!# #!!##I#(2'1!+!2(%(%&#%%!&&!# %'#%/#. &!&" &# &&! $!'&(&% %1 J& +. %%!# &1! 1# F" +.&! %%! 1 I#(95A3:%!&" I#(9= F: H%(9HCF: -%! '1 %" +$.'1 &# ). I#( %%!#'&(&&&!!##! < %$ # "$ 1 5A3K=0.#!&-!" I#( %%!# '1!#!!'&!!%..!!!#(#%#"#))"%!%!(1# (% " #& %$.% %!" 3 # %!# 1 $ -%'&. ') '%%!)#!!(%'&%"3"#5A32 "$ I#( %%!#&#&.)%!#.&''$%.# ## (!!# % &1&&% &" #

30 !% '!#' %" F)" (% &)" '1!.%%%!#.#%)I#(21%'.# %! 1!# )#% 1 %!#&' ))"# &#!# && %%!%!#"!# (!" %$/ I#(2.! % "!# "$ (!" '&! #%(%& %!.!!# ) &" &#!# 1$/ &# )#%#%# 5A32!#$-$&1&!" / %1'"& &!&" ( 5A3K=0.# -!%(!'&# +. ) "(% - &! '!#!. ( 1 )%1$ # '"&! '%/$#&J0>%!#&&&%L I L I#(2%.!%'( " +. $ ##! $ #% 1! 1#"-###% I#( $##! $ (&"'$-! < '(!" 7# " $ #%#%!!" 5A32#% %S%&1."''#K=06>7' " %#%(% -") '&%"/#. " &1 %1 5A32 K=0 6>7 ' - &.)%!#'#!#!' (%.!1"!#%" =%(%. 7# "%(! KK=0 1 &1&1 /#!&-! '# &#.)%!# 5A3K=0 ( &!&"+.#!!#!&(%+.&# # &1&)"%%!# S 1!!!"#.%! H%#%#!S!% 5A32 '&!!S!#&-$&1&!" % +.2! '# & '# K 5A3.%") %#%!!"# '&&!&" )# -#!"' 5A32- %1'$% -.)%!#'#$!!" % K5A3#.%"#% ( +! +.2 # &' " +#%!&"'1 %%! 2 && %.! '"! J1!1 & '1..%%%!1&&.##%.1"/" +#' - " #-.! -($.!!##.% J(!" %$ +!2'&%!## (%!" # &.!)"#!# '!!$.#!&-!#.%/!") % " %.! +# / 3X " - (%! #%( )#.#!# +#&! -!# %#!) &#!#!.! "!##.% +# - L2 +#2'(1!# %") +#2'&(! &#.)%!# 1 ' 1!##.%! +$ D2 +#2 &&.%!# 7 Y2 -! -! +#&#&%$D$%!#+#D#(%$ '

31 %1D2'(1$.%#1!-$! '&&& ' #! (% %!# "! +K0 ( $ - %1!!" + )#% 1 #!!$ '& ( #&!%.% # S#&&'1!&1"!!(1 ')'&&!&"'!&#%#%%+K0( "$!"#&$<+K02!#.!%'&&&& &" #! 1! -! &#% '"!!" <&!&"3 02)#%&#!('(1.#'1!#&!#!! "$! '1!% &(& %%! "!&$ &# "'$% -'&(& %%!#1!.%'!#!/!1--$%1)"% # &.! "!#%( &#%#''&! 3 %%!'1!.%#%!# +# %%!# 1!'&!#!" # - +K0 ( -"1&--$#% H$- #"!!! &#1 +K0 (.%") %$ &1&# --""# 1 1 L "!1% <

32 +K0K=0 (! &"!#" %#%$ (% "! ".%"#% 1!#%$&1&&%" *+ F" $# #!%%$ $ &#!. &1& )#%#-. #%%!!%6.%"!S#&&&#.)%!#'#.!% #+.'#%(" ''%!%1!# K=0 '&! $%! '# &#.)%!#'# 6>7 % )" " H# #1 $# #&# 3)#%##1'#!#(%&&%%!'(%-&1& '#%1.! ( &!&"! ')%$''&! +$ &!&"! &# &&! #!!! -! 1 (%. 1#!# &# ''1&!.!'(% -)"%!#!" # /! %' - "%$ &1&&% '(!" (%!%'!!"!" # )'(1!&-!!#.# $ #%!#!"%! 6>7K=0.# F#! % ## &#&(!# %" +$ 6.% ( D +!! $. %!"1&".%")#%$&1&&%" /!" # % "!##.%. 6>7K=0.# ( & -!" #%1$) # ' )"!'!# +.2! $ &1!# 6.% $!-" "!# %$ 3"(%#'1!%&%D2)#% '&(& &&! ''#' / &&! 1 1' # #% D# 1!#! "!?!!" >!#%%&##!###&&$! %(!$!!1K=0W5H7.###! A"'&&!&"'(!"5!#1.)"1! 1 L A&" & %.! " 1! &(& -$! #-.%#&#&-"1-$!&!&"( $"$1!3D2&11!-".(1 #%$%1$ )#% )"% %%!.% ")!# %!!&-!! '"&!'% D2 %( &&% --$! ( ( L! '(1!# -! &'( % %#% &# $(%&(&$&.!%$'&# )

33 - " ( $%& 7 D D D D D D D D D D D D /+5G+7= D D D D K/=D D D D KHO5 0O? D D D D O5+ D D D D 5 0O?=KO== D D D D

34 SABT GETRL MENKUL KIYMETLER K## -.# -' 0&1&)"%! %%! $! ( " +/0 6.% +.2 % " '1!% -.#-###.## " "(!# # ' &# -.#- &" (% 1%N +/0 %%!# $! (..!!!&-%%!#$%! +.& %( "%!# " &&!%# " ("&!&+/21!!#!"" ("!%!$'&1& D2#%%!#)#%%%!( #%$)"!##%% <"'1!%&)#%1)"-!1$#)"!'!1!%?&! 1!% -.# &&$ ( 55 54E6./ B9 3 ;34..E R +/0%%!#%.!111%%!1! ('.%'($+/0-)" &- %# #)" &- 3 02'&(&-!#$/ # ' -''!# '1!%& 1 - &#' &1& %#-..)%!#'#!! $ '&%" 7 #&( %%! ' %.!# %# %)"##!#)"-"&#1&#% #-.'##%(!1 -(!# % +$ (1-" %!#'!&%" +/0 A" -)"(% $ (! &#!#;/! " #!%" 0-#%)" &#!# # &#1%&#1%$'&%"7%%!&"!# +/02 1 1(! )"!#!#! -)"$&#1#11" D2)"!# D2 &&! $ 1 &1!# 9L2(% '#:!!''% -.# %!#" +.& %(! %# "!!!!# I#. &!)% -(! 1$& %('!!! '%.# 1$ &&# -.#%!#" D).#%%1!1!##%$! #%!#&!.#!%%"%1 F>" 12 5;3N 5;3R &'(% &1&#'!#'1!% 1)%!!%(&1!#!$%!'1!%&&&! 1 (%%! 8 %- -( '1!

35 %& %- -( # E! 1 J1!%& %-#% &!&"! "$%!# & %-' %( &1&#%!# 1 %-%!$'&%" 0 N 5;3?& 1 %- -#!"#. 1 1?&2 '1!%& #!%%%! )# ('$%'&(&!#?& -#$.! # -'/?& 1 &1&)#!!! ( %--$'(1<"&#%#-.9+7.F /#:& %-&".&"'#& -(! %- -(!# "?& #! # $&'(% &1& 1!$ '#( +$ &1& %(!! 1)%(!%!)#F?&1 #. I#! %%9#: -( J%#.# " +.& %( "-.# %"! -#!%!# -% -.)%!#'#?& A"# ) %(! %! )!$(!!$ 6>7 $# =! %% # -(!.%?&1%--(!!# %" I1/# #% % E! %- -(. ( + '1!%&'. 1 %%1 "-1$'&%" ME690 N 5;3 M %- - #.-%# '% '1$&-!?&2&&& ;D ;DD -45 :> + (& BN O 55>. &E; "8+%1 L K=0 L L K=0 L K=0 +(( L K=0 +(( L K B =% B =% B =% B =% I) B =% H+ H+ / H+ H+ /// H+ H+ /// // H+ /// H / / H+ H+ / +0 "5;3R 3"&#1N 4 %%1 0-#.%)%1!# 0)% 2 L2 2 L#'!# &#' &1& %#-. $'&(& (%%!#"!#!%"/ &#' - -(%!' &1&&%" " 5 0 >& %-#% #%(.)%!#'# '# / & ( &#'# B"& +S K'& $- J1!%& 1 -// /

36 %#-.!1%-!.%#-.9/// &": 1 %-' -.)%!#'#! 1 %-$- "=#'&#'(1K# Q! K& %- $- +$ 5 %./2 '$'%-$- (.F> &#'!"- D )#%!!!(1#'%%(-"&&%%!%!#+# " D 1 ' #.! $ %# " &#' 1%--.)%!#'#$&1&&%"+$721%#!!$'&1&7$#%--( 1 Q!/ ' $'(1 #% # #% B#-%' 5H7! %( /-(! $%"!%'&(&."1$ ;DD -45 :> + ( &. ;D =$1(8 L K=0 L K=0 ( (1 L K=0 BN B =% B =% I) O 55>. &E; // / H+ +Z H + H / //Z -(=( L K=0 : L K=0 I) B =% /Z / H // / // (34F.!"-!'!1%# +. '%#''#"-)"!#%/ +.&1##!"1'1(%% ;DD -45 :> + ( &. ;D BN O 55>. &E; (:O L =%&=8 &11 1=8&=8 %8 K=0 L K=0 L K=0 181$ L K=0 I) B =% I) I) / / H+ /Z / // / / H+ / / H+ 7&#'( ;3#(%!#!#'&(&!.%") 1 %" S 7$#?%%S'# $-

37 1 56F> 0 [%.!#!$ '! &"!# 1 & %-%! <" & 1%--'&#!#!$(## ;DD -45 :> + ( &. ;D BN O 55>. &E; L K=0 (I(( %(= I(( L K=0 L K=0 I) B =% B =% + + +Z H + H ///Z + H 8( F> 9.F.!" &# &&!! % )#% -)!!# # D' %%! 1 #!#! ()"!-!# $#!"! 1% L2 L 2 &# / %&'#$. %%! 2 1!#! ( $!$ 3X 1! OC3 '# " L 2 L2 #..%# '!!!# ".)" 1'!# % A&&!2#$. 1!!!$ G +!2 '&(& # % /"2% &#!! $ &1&&%"!) 1 # '&(& (. %1 '& &# $ ##! /"& 1 %- &!&" $".)##!! $ &1&&%"!) 1..". # &#/"! 1 && ( '%.#! #-. /"' 1 %- $#( # &1&&%" < $#.%"#% (/"2 &#)")#!#!$ #%A"-K=0 $#5GH2!.!#($&1&&%" (F!" &#' 1 -!$ $" +S 2 G +!2 (% %1!$ '#(& %!! $ &1&&%" + &( -$! /# )#! %%! &&! # &# )#%#%! +S2'(!"!%%%! %(#!(%(1!.%'!1#%(!# &!#%<+S(!!!.$ 5!-1#(!%$ 0!&-# #F$-2#(!-.#%#!'$ +S %%!#!$ '&!# #%?&! '" &!"#!#!$!" +SE%%9/W /W/:.%"#%(!%" ;DD -45 :> + ( &. L K=0 :( L K=0 L K=0 "18 L K=0 " ( L K=0 (- L K=0 ;D BN O 55>. &E; B =% B =% B =% I) B =% B =% H+ H+ / H+ H+ /Z // / /Z /Z H+ // /// H+ /// //Z / //Z 7

38 :9 G +!2 &#' #! B" A"#2.% 1 >%%# B"2 %- % &#%!# ##'(!" %$!$(%# )## = S! " 1! #.% +S % ' B" %%!#!#% L 2 &# )#%! < 5-" A&&!2.# #%!! $!$ ' % 7 '% %%! &&! &(% $ '%!!#!! )1#!#.%)&#'1&# # 1! #!$!" >0B=+ %- B" A"#2 E%-%" J $=K. J=7IAL7?M3 L7 /&(+(LJ=7IA 5I1!3"#LJ=7IA K=0WK/.C %%! )# %# '! 1 # A&&! (&& &&!!!1! # ("% %!#!-###.# %-)-!$ (%)## #.#!.% ) - %(! %$ &1&!" F" $# #&.% ) ## '1!%&' -.)%!#'# #2.%!$ %1 L $! &&!!!# % >%) E &"#&$#)%!('!L&&%! A&&! )%!!!#! # %%! &&!! " '1!%&-.)%!#'# #'!$ "!#'!'#'!-$! "# #! 1%$/ '#' $ &(&$&(%! 1! '#!1! /"/A! < ). S)S SS =M! 7!A$! >=1 # A&&! %%.##)# $ $ %(!.%'!(% % %%.## $.!-) ( + "!%%%.##$!$'!!$##!%# 1'$ A&&! %%.## "! (%!#%(# # 1!#\1 %( 1!.2 #%%!# '&&!&&!#$&1&&%" #. &##'1 %.!-' #. " L 2 1 " $% -)! 1 )#% -)!.% "$ # %%!# ( %1 1! #- 1!$ 1 % D% # # %% 1 "!#'$$)#%##"!(!"!# " $ & #2% 1 %! ' %%! &&!"!)#%!1%7)#%L -)!&"%##%&1&#%'&%"!

39 (%#1%%.#%1-&1&#%(# '(1 %(!! " $#'- &1&# % %%.###" % 1 " 1)""%!?! '#' ( ##!"# (% # % '&%"N %( &&& - &1& &"% '" &!'% +) / / >%!#" H%!%# ' %('!! # (% &1& # #2 &"$ C!. &"$ 0& 3% F.#2 ( &$# " =# ' 1 )# #$&1&&%" ;DD -45 :> + (&. ;D L L L K=0 (B L K=0 39 L K=0 BN B =% B =% B =% B =% B =% O 55>. &E; / H+ / / H+ / / H+ / / /Z // / / /Z -9-9 C 3# " F"# %( J=7IAL7.!# #&(!! /?M3 L7 #&( F" A&&! #! /&(+(LJ=7IA!$!&!&%-"!$ '& 5I1!3"#LJ=7IA %%! $.- # #! 1 K=0WFY? &&!!!$ # # &(& F" %%!# 1 L &&! '&!' >%!.# &#1 F" %%!# #!.%&%# &1!#!!$.% % "'F"#2!)#!1 F"#)#!!)# $ F"#2 ' '1!1)# ( )#.## #-. % '" &! '% F" -$! &&! (!& -! %! "% $ &1&&%" <!%(!$ &! %(-.$!%!'%G%F" )#! %% %% $!$!$ # ).'&% 7.!#&$#%$.#( + $/ /?+ - %$ ) %( &#. '& F" %% '! ' - $". # 1! '&% F" A&&!2!. '" & # 1%'&!'!-!#%$&1&%%" +$)###!)'#!(1-#.%)''#( #

40 % +#'# # $!$ % '&(& $-## %! A/ / 5 5' #! $- N # $!$-&#''#!%%!)# /$#&!&&!F"#2S#&.% &! ) '# 1 # % /&& (& $!$ 1 % F".% S#& F" A&&!2 ".! '!# -!.# %1% &!'(!# F#-'.% " (1$ $ 1 " ##. $ # # % S#&!.!$ $.- '1!"!#'&1&&%" ;DD -9 5 L K=0 %. L K=0 $ $> -45 :> + ( &. ;D L K=0 BN B =% B =% B =% O 55>. &E; / / / / /Z /Z / / /.C F1. 5!-1 #(! ##. #%(".!' =# # 1 K J=7IAL7 1 #&$?M3 L7 #%$"%# E /&(+(LJ=7IA! &&&&! 5+(LJ=7IA $!! K=0WK+A -"% ) %!#'1KA&&!).%F#!. '"'(!## K2! )%!#&$%!% K2 # 1!#.#$%! ' A #&#'"&# J".%!#A&&!.%'"1!#((#K)!## &(# ##!1% 1!((#. )%!(!$ %'"S'# # $/ '1! 1 H)%'"' '# - " # 1- &#%!$ #(!$#&)'# 0? F 1 %"! K!#1 ## 3"!# %! $ '%)#! #!$ K! -$- ;DD -45 :> + (&. L K=0 L K=0 G L K=0 3 L K=0 - L K=0 ;D BN O 55>. &E; B =% B =% B =% B =% B =% / /Z / / /Z / / / / / H+ / / H+ / '

41 ( %9;3 +/0 A" - H# 7# 1 +.& &( ( 14.+/0%%!#$!(%!$& )'-%R*-# %&1&## S &&! '% %%! &&! 1 &#1'(!## +/0 A" -! #<".%)#%!$#-(%$-!##- )" % &1&# 1' #! " # - #') ('& 7# " 1!#&"(% ""!'(! I2 1!!!# I#. >%"2".1$#.&#%-!I-!7# -A&&!2!&-'$!#.#'!# +/0 A -' L ## ' 7#% % 3 02' 4 (!# C! A&&!2 " %%! &&! #! & %$ "! ( $ 1 J%'/#-!' '! #&#"!#%#5!-(1!#!#A"-' &#1'( ( 3 02' 4 #.# &##!# A&&!2' '!!&-# )#.# %%! #!#-)% ># #!&- 1%$ & 0&1& #.#! &#1'(!# %%! $! #-!.## %! #!# % I#-!.## $! &! )#%# 1 "% A&&!2' '!!&S#.# ##& &") ' L## 1 < +.2 &( ( "!!!# >%" I#. I2 )% 1!!!# #% & && '% )%>%"I#.2)%!-(##I2#)#! -$%( &#%!#.# H#! #' '& A"-'!$#)"!#'&#%%!&&! %! (%! # +/0 A" -' ( ( J%! =$-# -' #% L #% L %!# =2 #% # L + %.# )" "$ #& # &1&#!! $ $)"!'!#!% 3 04.A"#%A"-#E!!.$ (!1/'!(%%! 9 :.$'" & #'##!!1&#%1/!$ &&!%! # 1-!#'# &# )! (!# %/ %$.'1% %%)% $ # #%.(11$#% B.5> ;3J=.=B58 >5>K B'!4 2&!&"!%%!.#!&! %!#!#!)#%&$#!)!-! 1 )#% # - -" -' -.)%!# '#!# %" 3 0 )#% -)!# ( )#% '.?O>=2 )#% &"!# 5>O 9&$ )#%:&".% <" S 1%!&"!) &--'(!# &$ )#% &"($ A" -' & <

42 !"!-"-!.!#!$(''# #)#%#--)%&1&&%" )

43 Hisse Senedi Piyasaları % A.# 0%+. I# G+!^ +#96.%A(: +#>#)^ F"+! C0% +) F)"M /O5 /+. +#>#)9J1!1: C# F"! % 1 '(!"!".# (% # '! 1 # '&%"/#&( () %!" '(!" (# &&! 1 "( 1!)# %#&& - ## 1!!#!!..%. # +/02 '! %%! &&!%! $ /2.# '1! 94 :##%# 1 +/0 #%!&" +.2 #$ & +! I' # 3#2.& 1 7#%!&" >%" I I#.2###%" '#!" %%! %.! % F" +!2 L / +. M2 - (1#-/O5& -)"' #'&%" 0% +.& #'! L # +# %(>> 1 " JLK >. > %4 56(34 >3. 8( (.J*45.%DK (.B J" -9.( K 1 563(B -/B92 =$ (34 (.B J"K 1.. %#"! J1!1 +. PF+! +# #- " $## L.)%!##'%%!# #% %'&%" =% # 1 1.!1%!# %%!!((# " #'1!% 7

44 .%")!# % ( #"J1!%.# " D %%!# 1 #!# )#% 1 &!&"!)"! '$%!# '% &&! - 1# # #1 1 # %%"?&2 $ ('' %%!# # &#!(1&-###.##.# #&&.# # '!. 1 %.!#&$ 2!$#" ='%!.)%!#!"#% (#'% '&# #.)%!# &2'% A5>/A0 /D >A.S 2011 ABD Ekonomik Görünüm?!'#' " ' '!" " +/02 +.2' - %)- %.! 1!#!!#" ( +/02'(1!#J0>&&!# L%&&!$ #-!.%# 1'&$&.## %"!!!" I1#"% # L2 #" 2#((%!#%'&1&" )#% # 3 0-) -! %# $ ## L2 L2'($ "! #+/0 ( %#& 1#"'.%! -&" " $###(% %!# # 1 # 7# 1 I#(!%("##>%"I#.2!#+.-)" #'-''&%"C%%!%)!%+!+/1 % %%!# -'&% I' I#('&.%!% >%"I 7#2'$-#%$ '()):.=**=L 7!..#'1!4 4 I#-!.##!# F%#&.#%!!" 81#&&!# '()): =!>= +./'#1%(#%1'%'!# F%#&1$$.%!. /1$#% F=1! ( /"/00 $!" =]> ( % # L 2'# 3 WF"( 9>W ::% Q2 1?-%!% Q2'.-%# X 2 X 3WF%' -&"!##%!!#&!&"(.%# "! =% ( =]>-## 1 1 L% &&!!"%#-##1"(9 >=: 7

45 LL#%$&1&$#" U /A0 /A01. O! / (6 >0 0'&# L L 0 HJ GI 0 0'&#C! L L +Y+G? 0'&# L L +??O & 0'&# L L +??O 6 0'&#C! L L 0 HJ GI >0 0'&# L L 0 HJ GI 55 0'&# L L +Y+G?. 0'&# L L 0 HJ GI '&# L L 0 HJ GI (.4 0'&#C! L L +Y+G? L L " 5B/. (66 +/0 ( =]> ( # ".!" %%! %.! % -)"'# '&##?#?&! L &# L?%!&#% L S L )#) '&#%!!"?!?&! L #% # +.=#&1'!'"&'&&)!1 (#!)#TF> E 3.>3 E F 1 -#!" %1!#! '&# #.)%!#1%!$ '&1&!&"&%.%) #((#.)#)##!#)" +/02#.#)-####(!!" # 0%T 6%# O#9 -##: =]> H#R 0%T 6%#?#.%% ## OQ ## 2?%.! -## (# (-##.%"#% &1&$#" <( -##! "!!1 % $!1?% '$"!" # % &&.# 9! $.:#-.%!& &&! 19'%T-: &#%.#%!# 1 3WF"( 93WF >W : 3W0) 93W0 >W/: 9C+: "#! 9C : %.###&"%-##$-').#)"#.! 1!!#(&1&%!###9:#-.-###(!1 Emtia Hisseleri 5 A!.% %' 2 EE % (# 1!'!!%!#!%&!&"!$&1&$#"<" '1!%&9D A#:'%. #)-%!# '%#% &1&#%!#)- -(%#$'#% D2#S #!! 1%!&" ### E!!! C> 52. %"!# % ( "!'!# # E ## ( %$1E%%!)2# 2EE%!?! &" -!.% ( %.!! $ %. ('1!1%& +/02!!1 91!1:'" &### %!#'%#%# &1&#%!# S%.% #%!!%#9 II# F%'':- %1 )&! )" '#:')!# - #$ 1$ )%'"(.!<"!")"% %$ 7

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /0/01 Kredi mevduat spredleride geçen aya göre iyileme görülüyor Toplam krediler bir miktar geriledi. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

! "#!#$$ %!$&$ '($'))!$ "&$&$ $!&# *+",#! & # $ - # & &$'*+",#

! #!#$$ %!$&$ '($'))!$ &$&$ $!&# *+,#! & # $ - # & &$'*+,# "%#-/%+-1 %+-2%%-"-3435%$ 2",/6 &$#! "#!#$$ %!$&$ '($'))!$ "&$&$ $!&# *+",#! & # $ - # & &$'*+",#.$#$ $$ / $ " # #1$$&& "!& +$$ $23 # # "&$ 2 #4 1#$!$&#$$ "&$&) # ') '!$ "&$&&$5! &$$$$#%6.7 $&#$3 & 2 &

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Küresel hisse senetlerinde toparlanmalar dün hız kazandı. Çin borsalarının öncülüğünde Avrupa ve ABD borsalarında değer kazançları haftaya yapılacak FED toplantısı öncesinde piyasaların

Detaylı

Net Spekülatif Pozisyon (07.01.2014)

Net Spekülatif Pozisyon (07.01.2014) Emtia CFTC Trader Raporu (8-14 Ocak 2014) (Bahsedilen pozisyonlar ilgili dayanak varlıktaki futures pozisyonlarının toplamıdır.) ENERJİ Kapanış Fiyatı (14.01.2014) Fiyat i Spekülatif (14.01.2014) Spekülatif

Detaylı

BIST-100 Teknik Bülten

BIST-100 Teknik Bülten BIST-100 Teknik Bülten XU100 Endeks Tahmini Yükselme Pot. Tarih Piyasa Görüşü GOÜ&Türkiye Prim/İskonto 97,000 29% 6/18/2015 AL -18% Kodu* 1G Değ. (2) (4) MACD(26.12) Signal(9) RSI ADX XU030 92,453-1.23%

Detaylı

ABD 10 yıl vadeli tahvillerin faizi %2 seviyesinin altına indi.

ABD 10 yıl vadeli tahvillerin faizi %2 seviyesinin altına indi. Ekonomik Gündem Uluslararası küresel piyasalarda özellikle riskli varlıklara gelen satışlar bu haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Asya hisseleri 2013 yılından bu yana ki en hızlı düşüşleri yaşarken,

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/03/01 Tahsili gecikmi alacak oluumu ubat ayında hızlandı TL cinsi iletme kredileri büyümeyi saladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Mayıs ayı verileri sektör görünümü için olumlu 30/06/2015 Mayıs ayında sektör karlılıı güçlü toparlandı. BDDK nın açıkladıı verilere göre Mayıs ayında Türk bankacılık sektörü

Detaylı

Hisse Senedi / Büyük irket / Madencilik Koza Altın Bloomberg: KOZAL TI

Hisse Senedi / Büyük irket / Madencilik Koza Altın Bloomberg: KOZAL TI Hisse Senedi / Büyük Şirket / Madencilik Koza Altın Bloomberg: KOZAL TI Reuters: KOZAL IS 17/04/2013 Şirket Güncelleme GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Altın fiyatına göre hassasiyet analizi Altın fiyatlarında yaşanan

Detaylı

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet ve ECB Başkan yardımcısı Vitor Constancia nun konuşmaları da takip edilecek.

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet ve ECB Başkan yardımcısı Vitor Constancia nun konuşmaları da takip edilecek. Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik veri takviminde önemle takip edeceğimiz verilerin arasında Avrupa seansında Almanya Kasım ayı GFK Tüketici Güven Endeksi ve Fransa Ekim ayı INSEE Tüketici Güveni takip

Detaylı

Dün Yapılan Net Alım Satımlar

Dün Yapılan Net Alım Satımlar AtaOnline_Günlük_Bülten Günlük Bülten / Düşük Kur, Endeks'i Destekleyecektir. BIST: Endeks geçtiğimiz hafta genel olarak 85,000 ile 86,300 arasında yatay hareketler gerçekleştirmiştir. Endeksin yeni haftaya

Detaylı

27/10/2017. Kredi Notu. Para

27/10/2017. Kredi Notu. Para IN Kodu Kupon Vade Turu Fiyat Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Fiyat Performansı 1A ( ) FİNANS SEKTÖRÜ FİNANSBANK XS0849733273 USD 5.15 01/11/2017 Sr Unsecured 100.400-134.86 Ba1/BBB- 350-0.25%

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 10 Ocak 2017 Salı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 10 Ocak 2017 Salı Günlük Bülten 10 Ocak 2017 Salı Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Piyasa Gündemi Bülten İçindekiler Uluslararası piyasalarda Euro Bölgesi verileri ve Dolar Endeksi takip edildi. Uluslararası piyasalarda

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Bu hafta gözler FED toplantısına çevrildi. 2006 dan bu yana yapılması olan ilk faiz artırımı sürecine girmeye hazırlanan ABD de halen yüksek oranda tartışmalar devam etmekte. Gelişen piyasalar

Detaylı

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 16 Nisan 2013

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 16 Nisan 2013 Haftalık FX Teknik Analiz Raporu EURUSD USDJPY GBPUSD XAUUSD EUR/USD Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 1.31843 1.3207 Haftanın ilk direnci 1.316 İki Haftanın Günün ilk direnci 1.3091 1.30527

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem DOLAR/TL sabah saatlerinde Asya seansında 2.9986 seviyesini görerek rekor seviye olan 3.0031 seviyesine bir hayli yaklaştı. Dünkü kötü gelen enflasyon rakamları Asya seansında fiyatlanmaya

Detaylı

Yurtiçinde ise sadece TCMB Anketi aylık TÜFE beklentisi açıklanacak.

Yurtiçinde ise sadece TCMB Anketi aylık TÜFE beklentisi açıklanacak. Ekonomik Gündem Ekonomik takvimde bugün izlenecek en önemli datalar, Avrupa seansında Almanya ÜFE, Fransa TÜFE, Euro- Bölgesi Cari işlemler dengesi, ABD seansında ise haftalık işsizlik başvuruları, Philly

Detaylı

Bankalar cazip görünmeye devam ediyor. Türk Bankaları ve Gelişmekte Olan Ülke Bankaları 12 aylık karma ileri PD/DD oranı

Bankalar cazip görünmeye devam ediyor. Türk Bankaları ve Gelişmekte Olan Ülke Bankaları 12 aylık karma ileri PD/DD oranı AtaOnline_Şirket_Raporları Ata Yatırım Araştırma Türkiye ve Diğer Ülkeler Karşılaştırma Global benzerlerine göre %28 iskontolu... Tarihsel 12 aylık karma ileri F/K Oranı - Türkiye, Gelişmekte olan Ülkeler,

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 8 Ocak 2016 Cuma. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 8 Ocak 2016 Cuma. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 8 Ocak 2016 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Son haftalarda Çin olumsuzluğuyla sert satış dalgasının takip edildiği küresel piyasalar dün Çin den gelen müdahale

Detaylı

EUR/USD. 23 Kasım 2015

EUR/USD. 23 Kasım 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,0774 1,0832 1,0739 ilk direnci 1,067 1,071 1,0675 1,0611 1,0577 1,0576 ikinci desteği 1,0508 Avrupa'da devam eden terör korkusu Belçika'ya sıçramış durumda. Euro üzerinde de baskı

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ocak 2016 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ocak 2016 Perşembe Günlük Bülten 21 Ocak 2016 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Satış baskısının hızlanarak devam ettiği küresel piyasalarda Çin endişeleri ve ayı piyasasına giren petrol fiyatları

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 08 Aralık 2014 Pazartesi.

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 08 Aralık 2014 Pazartesi. i Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Gün içinde açıklanan makro ve mikro ekonomik Dolar Yen Teknik Analiz verilerle

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 29 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 29 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 29 Ağustos 2017 Salı Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Küresel piyasalarda dün Hisse senetleri değer kaybederken Altın ve Euro yükseldi. Günlük Bülten ABD borsaları Harvey Kasırgası

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 7 Şubat 2017 Salı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 7 Şubat 2017 Salı Günlük Bülten 7 Şubat 2017 Salı Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalar dün veri akışı sakin bir gün geçirirken piyasalarda Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi konuşması takip edildi.

Detaylı

EUR/USD. 20 Ekim 2017

EUR/USD. 20 Ekim 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.1916 1.19413 1.18967 ilk direnci 1.18133 1.1884 1.1826 1.1794 ilk desteği 1.17687 1.16853 1.1736 ikinci desteği Dün gerçekleşen Trump-Yellen görüşmesinden sonra hem anketlerde

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 19 Aralık 2014 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 19 Aralık 2014 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Dolar Yen Teknik Analiz Fed ardından sakinleşerek olumlu bir havanın hakim

Detaylı

EUR/USD. 11 Ekim 2017

EUR/USD. 11 Ekim 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.18767 1.1944 1.1876 ilk direnci 1.1773 1.18423 1.17907 1.17563 1.1705 1.1602 1.17047 ikinci desteği Ekonomik veri akışının görece zayıf olduğu işlem gününde TSİ 21:00'da açıklanacak

Detaylı

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 27 Kasım 2014 Perşembe. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 27 Kasım 2014 Perşembe. Piyasa Gündemi i Piyasa Gündemi Dün rekor seviyelerde kapanış yapan ABD piyasaları bugün Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak. ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir piyasa takvimi bizi bekliyor. Günün erken

Detaylı

BIST-TÜM Şirketleri 2015/09 Dönemi Finansal Sonuçları

BIST-TÜM Şirketleri 2015/09 Dönemi Finansal Sonuçları BIST-TÜM Şirketleri 2015/09 Dönemi Finansal Sonuçları 26 Ekim 2015 Pazartesi Borsa İstanbul da işlem gören şirketlerin 2015 yılı 9 Aylık Finansal Sonuçlarını 20 Ekim 2015 itibariyle karşılamaya başladık.

Detaylı

BIST-100 Teknik Bülten

BIST-100 Teknik Bülten BIST-1 Teknik Bülten XU1 Endeks Tahmini* 91,3 *Onumuzdeki 12 aylik donemi icermektedir. Yükselme Pot. 29% Tarih* Piyasa Görüşü 1/2/216 GOÜ&Türkiye Prim/İskonto -8% Kodu* 1G Değ. Pivot 1.Direnç 2.Direnç

Detaylı

olası geri çekilmelerde 100 ve 200 günlük ortalamalar olan 2004 ve 1987 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

olası geri çekilmelerde 100 ve 200 günlük ortalamalar olan 2004 ve 1987 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. AtaOnline_Foreks_Günlük_Bülten Küresel piyasalarda "Fed" beklentileri etkisini sürdürüyor. Uluslararası piyasalar, Fed'in faiz artırımının zamanlamasına ilişkin beklentilerle yön bulmaya devam ediyor.

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 30 Aralık 2014 Salı. İçindekiler

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 30 Aralık 2014 Salı. İçindekiler i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Yılın son haftası olması nedeniyle sakin seyreden piyasalarda yoğun olmayan veri gündeminin de etkisiyle düşük hacim devam ediyor. Sabah erken saatlerde açıklanarak

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

EUR/USD. 8 Aralık 2015

EUR/USD. 8 Aralık 2015 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1,0931 1,12377 1,10373 ilk direnci 1,07807 1,0884 1,084 1,0793 1,05803 1,03237 1,0749 ikinci desteği EURUSD paritesi 1.08-1.09 bandı arasındaki seyrine devam ediyor,

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

Net Spekülatif Pozisyon ( )

Net Spekülatif Pozisyon ( ) Emtia CFTC Trader Raporu (15-21 Ocak 2014) (Bahsedilen pozisyonlar ilgili dayanak varlıktaki futures pozisyonlarının toplamıdır.) ENERJİ Kapanış Fiyatı (21.01.2014) Fiyat i Spekülatif (21.01.2014) Spekülatif

Detaylı

EUR/USD. 15 Haziran 2015

EUR/USD. 15 Haziran 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,1384 1,15027 1,13843 ilk direnci 1,12677 1,1325 1,1238 1,1179 ilk desteği 1,11493 1,10327 1,1092 ikinci desteği Yunanistan konusunda yine bir anlaşma çıkmadı ve gözler 18 Haziran'da

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

Yurtiçinde Konut Satışları ve TCMB Finansal Hizmetler Güven endeksi takip edilecek.

Yurtiçinde Konut Satışları ve TCMB Finansal Hizmetler Güven endeksi takip edilecek. Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününe girilirken piyasalarda izlenecek önemli ekonomik dataların başında Avrupa seansında Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi Hizmet PMI, İngiltere Kamu sektörü net borçlanma

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 110,010-0.37% 110,161 109,804 109,597

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Küresel Piyasalar Yunanistan gelişmelerini yakından

Detaylı

EUR/USD. 11 Eylül 2017

EUR/USD. 11 Eylül 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.21247 1.22227 1.21293 ilk direnci 1.19987 1.20803 1.20477 1.20033 1.19053 1.17747 1.19707 ikinci desteği EURUSD paritesi 1 haftadır devam eden yukarı yönlü hareketin ardından yeni

Detaylı

EUR/USD. 12 Ekim 2017

EUR/USD. 12 Ekim 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.1915 1.2013 ilk direnci 1.1936 ilk direnci 1.1803 1.1887 1.1841 1.1813 1.1726 1.1767 ikinci desteği 1.1593 Dün FED toplantı tutanaklarından Aralık ayında faiz artışı olacağını

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Temmuz 2015 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Temmuz 2015 Çarşamba Günlük Bülten 8 Temmuz 2015 Çarşamba Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Küresel Piyasalar bir yandan Yunanistan belirsizliği diğer Günlük Bülten yandan Çin borsalarında yaşanan sert kayıpların yarattığı

Detaylı

EUR/USD. 5 Haziran 2015

EUR/USD. 5 Haziran 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,14373 1,16613 1,14497 ilk direnci 1,11683 1,13377 1,12803 1,11807 1,09567 1,06753 1,11233 ikinci desteği Bugün ABD tarafında Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Nisan

Detaylı

EUR/USD. 23 Haziran 2017

EUR/USD. 23 Haziran 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.11953 1.12567 1.12043 ilk direnci 1.11617 1.11737 1.11563 1.11347 1.11093 1.10667 1.11173 ikinci desteği EURUSD paritesi bugün yaklaşık %0.20 primle 1.1175 seviyelerinden işlem

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem ABD FED Başkanlarından karışık mesajlar gelmeye devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı John Williams bu yıl Fed in faiz artırmasını beklemeye devam ettiğini söylerken, Chicago Fed Başkanı

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 17 Mart 2017 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 17 Mart 2017 Cuma Günlük Bülten 17 Mart 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda önemli makro ekonomik veriler ve Merkez Bankaları kararları takip edildi ve fiyatlama tarafında hareketli

Detaylı

EUR/USD. 23 Ağustos 2017

EUR/USD. 23 Ağustos 2017 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1.1856 1.19167 1.18393 ilk direnci 1.17507 1.1809 1.1777 1.173 1.16733 1.15847 1.1698 ikinci desteği EURUSD paritesi bugün hafif primle işlem görüyor ve 1.1785 seviyelerinde.

Detaylı

DAX Varantları. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur:

DAX Varantları. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: YASAL UYARI UYARI Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

EUR/USD. 6 Ekim Ceyhun Erdel 1/9. Uluslararası Piyasalar SGMK ve FX Müdürlüğü

EUR/USD. 6 Ekim Ceyhun Erdel 1/9. Uluslararası Piyasalar SGMK ve FX Müdürlüğü EUR/USD ikinci direnci 1.18097 1.1873 1.1792 ilk direnci 1.1739 1.17603 1.17297 1.16803 ilk desteği 1.1658 1.1605 1.16497 ikinci desteği TSİ:15:30'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi bu haftanın

Detaylı

EUR/USD. 10 Ekim 2017

EUR/USD. 10 Ekim 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.1776 1.1852 1.1796 ilk direnci 1.1733 1.1758 1.1738 1.172 1.1677 1.17 ikinci desteği 1.1614 EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareket devam ediyor ve parite bugün de %0.30 primle

Detaylı

EUR/USD. 2 Haziran 2017

EUR/USD. 2 Haziran 2017 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1.1279 1.13403 ilk direnci 1.12767 ilk direnci 1.11933 1.1246 1.1224 1.1191 1.11297 1.10463 1.1169 ikinci desteği son işlem gününde EURUSD paritesi yatay seyir halinde

Detaylı

EUR/USD. 11 Kasım 2016

EUR/USD. 11 Kasım 2016 EUR/USD ikinci direnci 1.0993 1.14543 1.11737 ilk direnci 1.10193 1.0943 1.0904 1.0854 1.07387 1.05843 1.0815 ikinci desteği Trump'ın başkanlığı döneminde %2'lik enflasyon hedeflemesine daha kolay ulaştıracak

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 28 Şubat 2017 Salı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 28 Şubat 2017 Salı Günlük Bülten 28 Şubat 2017 Salı Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalar veri akışı sakin bir günü geride bırakırken fiyatlama açısından yatay hareketler görüldü. ABD Ocak Dayanıklı Mal Siparişleri

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 18 Şubat 2016 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 18 Şubat 2016 Perşembe Günlük Bülten 18 Şubat 2016 Perşembe Piyasa Gündemi Günlük Bülten Dün Türkiye saatiyle 21:00 de açıklanan Fed tutanaklarına odaklanan küresel piyasalar tutanaklardan çıkan sonucu fiyatlamaya yeni günde

Detaylı

TAV Holding. Hisse Senedi / Büyük Şirket / Havayolları ve Hizmetleri. Yükselme Potansiyeli* 55% 16-03-16. Şirket Güncelleme.

TAV Holding. Hisse Senedi / Büyük Şirket / Havayolları ve Hizmetleri. Yükselme Potansiyeli* 55% 16-03-16. Şirket Güncelleme. 18-1 0-01 18-01 01-0 15-0 9-0 1-03 01-13 05-13 09-13 01-1 05-1 09-1 01-15 05-15 09-15 01-16 Hisse Senedi / Büyük Şirket / Havayolları ve Hizmetleri TAV Holding Şirket Güncelleme 16-03-16 TAV Fazla Cezalandırıldığını

Detaylı

EUR/USD. 1 Eylül 2015

EUR/USD. 1 Eylül 2015 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1.13123 1.17143 1.14627 ilk direnci 1.13093 1.12617 1.12113 1.11607 1.10577 1.09043 1.11103 ikinci desteği Paritede alıcılar hız kazandı fakat 1,1300 seviyesini aşamıyor.

Detaylı

CFTC FX TRADER POZİSYONLARI Global FX Strateji

CFTC FX TRADER POZİSYONLARI Global FX Strateji CFTC FX TRADER POZİSYONLARI Global FX Strateji 14.01.2013 CFTC Trader Bağlılık Göstergeleri 2-8 Ocak Rakamları ile, 11 Ocak Raporu Geçtiğimiz rapor haftasında 1 buçuk yıllık bir aradan sonra ilk defa net

Detaylı

EUR/USD. 15 Mayıs 2017

EUR/USD. 15 Mayıs 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.0985 1.10083 1.09697 ilk direnci 1.09043 1.0958 1.0907 1.088 ilk desteği 1.08657 1.08003 1.0829 ikinci desteği Parite yeni haftaya hafif primle başladı ve 1.0945 seviyelerinden

Detaylı

EUR/USD. 27 Ekim 2017

EUR/USD. 27 Ekim 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.19057 1.19223 1.17867 ilk direnci 1.17013 1.17783 1.17097 1.15823 ilk desteği 1.15657 1.14803 1.15137 ikinci desteği Dün ECB faiz kararı ve sonrasında başkan Draghi'nin açıklamalarından

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

EUR/USD. 19 Haziran 2017

EUR/USD. 19 Haziran 2017 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1.12427 1.13727 ilk direnci 1.12853 ilk direnci 1.12087 1.12203 1.11797 1.11573 1.11213 1.10447 1.11167 ikinci desteği Parite kısa süreli de olsa 1.12 seviyesinin

Detaylı

EUR/USD. 11 Mayıs 2017

EUR/USD. 11 Mayıs 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.0918 1.10847 1.09763 ilk direnci 1.09147 1.0893 1.0873 1.0848 1.08063 1.07447 1.0828 ikinci desteği Parite bugün de yatay ve hafif primle 1.0885 seviyelerinden işlem görüyor. 1.0893

Detaylı

EUR/USD. 23 Ekim 2017

EUR/USD. 23 Ekim 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.18967 1.19187 1.18513 ilk direnci 1.17907 1.18403 1.18017 1.17453 ilk desteği 1.17233 1.16627 1.17067 ikinci desteği İspanya ile Katalonya arasındaki gerginlik devam ediyor ve

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Mart 2016 Salı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta itibariyle artan risk

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Mart 2016 Salı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta itibariyle artan risk Günlük Bülten 8 Mart 2016 Salı Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta itibariyle artan risk Günlük Bülten iştahının pozitif etkileri takip edilirken, haftanın bugünkü

Detaylı

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç Ç ç Ö ç Ç ç ç ö ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ç ç Ç ç Ş ö Ğ ç ç ö Ğ ç ç ç ç ç ö Ş ç ç ç ç Ç ç ç Ç ç Ç Ş ö ç Ş Ç Ş ö ö ç Ş ç ç Ç Ş Ç ç ç ç Ç ç Ç ç çğ ç ö ç Ç ç ç ç Ç ç ç» ç Ç Ş ç Ö ç ç ç Ç ç Ş ö ö ç Ş

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 9 Aralık 2016 Cuma

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 9 Aralık 2016 Cuma Günlük Bülten 9 Aralık 2016 Cuma Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Piyasa Gündemi Bülten Uluslararası piyasalar veri akışının sakin olduğu günü Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası(ECB)

Detaylı

ğ İ Ü Ü İĞ Ğİ İ İ Ü Ü Ü Ü ğ ğ öğ ğ ö Ö ğ ç ğ ş ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ş ğ ğ ç ö ş ö ş ş ğ İ ş ğ ğ ç Ö ö ö ş ş ğ ğ ğ ğ ö ş ö ş ğ ğ ğ ğ Ü ğ ç Ş ç Ü ğ ş ş ç ş ş ö ö ş ç ş ş ğ ş ş ğ ğ İ ş ğ ç ğ ç ç ö öğ Ü ğ ç ş ğ

Detaylı

EUR/USD. 25 Mayıs 2015

EUR/USD. 25 Mayıs 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,12803 1,14617 1,12373 ilk direnci 1,11017 1,11467 1,10743 1,09407 1,08773 1,07417 1,08683 ikinci desteği ilk işlem günün de ABD'de Memorial Day, İngiltere'de de banka tatili nedeniyle

Detaylı

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 14 Mayıs 2013

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 14 Mayıs 2013 Haftalık FX Teknik Analiz Raporu EURUSD USDJPY GBPUSD XAUUSD EUR/USD Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 1.30627 1.329 Haftanın ilk direnci 1.3128 İki Haftanın Günün ilk direnci 1.3032 1.29323

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Ağustos 2016 Pazartesi

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Ağustos 2016 Pazartesi Günlük Bülten 1 Ağustos 2016 Pazartesi Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi İçindekiler Geçtiğimiz hafta merkez bankaları kararlarını takip ettiğimiz piyasalarda bu hafta da veri gündemi açısından

Detaylı

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 26 Şubat 2013

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 26 Şubat 2013 Haftalık FX Teknik Analiz Raporu EURUSD USDJPY GBPUSD XAUUSD EUR/USD Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 1.31733 1.35933 Haftanın ilk direnci 1.33367 İki Haftanın Günün ilk direnci 1.31773 1.30257

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

FED in Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanaklarında oluşan şartlarla beraber faiz artışına yaklaşıldığı ifadeleri geçiyor.

FED in Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanaklarında oluşan şartlarla beraber faiz artışına yaklaşıldığı ifadeleri geçiyor. Ekonomik Gündem FED in Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanaklarında oluşan şartlarla beraber faiz artışına yaklaşıldığı ifadeleri geçiyor. DOLAR/TL paritesi Asya seansı işlemlerinde 3 fiyat seviyesini

Detaylı

EUR/USD. 27 Temmuz 2017

EUR/USD. 27 Temmuz 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.18227 1.1872 1.1803 ilk direnci 1.1708 1.17783 1.16957 1.16513 ilk desteği 1.1639 1.1544 1.15687 ikinci desteği Dün FED toplantısından görece güvercin açıklamaların gelmesiyle

Detaylı

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 26 Kasım 2014 Çarşamba. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 26 Kasım 2014 Çarşamba. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R i Piyasa Gündemi Gelişmiş ülke ekonomilerinin merkez bankalarının açıkladıkları para politikası ve gelen her yeni haberle yön bulmaya çalışan

Detaylı

EUR/USD. 5 Haziran 2017

EUR/USD. 5 Haziran 2017 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1.13363 1.13997 ilk direnci 1.13393 1.12247 1.13077 1.12563 1.12277 ilk desteği 1.11643 1.10497 1.11763 ikinci desteği Cuma günü beklentilerin altında kalan istihdam

Detaylı

EUR/USD. 30 Mart 2017

EUR/USD. 30 Mart 2017 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1.08647 1.097 ilk direnci 1.0868 ilk direnci 1.0804 1.08153 1.07777 1.07283 1.0702 1.0638 1.06907 ikinci desteği EURUSD paritesinde aşağı yönlü hareket devam ediyor

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem ABD Merkez Bankası FED, iki gün sürecek faiz toplantısına bugün başlıyor. Piyasalar ayrıca Cuma günkü Japonya Merkez Bankası BOJ toplantısına da odaklanmış durumda. Diğer taraftan Avrupa

Detaylı

Gün İçi. Uzun Vade 1.3560 1.3590 1.3615 1.3650 1.3680 1.3725 FOREKS TEKNIK

Gün İçi. Uzun Vade 1.3560 1.3590 1.3615 1.3650 1.3680 1.3725 FOREKS TEKNIK Gün İçi FOREKS TEKNIK 2 Haziran 2014 8:00 EUR/USD 1.3629 1.3680-1.3725 bölgesinin her geçen gün daha kritik bir direnç oluşturmaya başladığını görüyoruz. Yükselişler halen momentum kazanabilmiş değil.

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/0/01 Dönem sonunda TGA oluumu görüldü kinci çeyrekte kredi büyümesi yavaladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü verilerine göre müteri

Detaylı

Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi.

Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi. Ekonomik Gündem 17Ağustos 2015 Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi. Japonya Ekonomisi 2. Çeyrekte %1.6 daraldı.

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Hafta ortasındaki veri takvimine baktığımızda Avrupa seansında İngiltere Mart ayı GFK Tüketici Güveni, Euro Bölgesi Mart ayı İş Dünyası Güven Endeksi, Ekonomik Güven Endeksi, Sanayi Güven

Detaylı

EUR/USD. 6 Ocak Ceyhun Erdel 1/9. Uluslararası Piyasalar SGMK ve FX Müdürlüğü 1, ,0894 1, ,0821 1,0766 1, ,0693 1, ,0638

EUR/USD. 6 Ocak Ceyhun Erdel 1/9. Uluslararası Piyasalar SGMK ve FX Müdürlüğü 1, ,0894 1, ,0821 1,0766 1, ,0693 1, ,0638 EUR/USD ikinci direnci 1,0894 1,10367 1,08923 ilk direnci 1,08017 1,0821 1,0766 1,0693 ilk desteği 1,06573 1,05667 1,0638 ikinci desteği Dolar kazanımları devam ediyor. EURUSD paritesi bugün de %0.20 kayıpla

Detaylı

Euro (Aralık EU6Z7) YURT DIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNLÜK BÜLTENİ 21 Kasım 2017 Euro Altın Petrol Tarım Ekonomik Takvim

Euro (Aralık EU6Z7) YURT DIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNLÜK BÜLTENİ 21 Kasım 2017 Euro Altın Petrol Tarım Ekonomik Takvim Euro (Aralık EU6Z7) Destekler: 1.174, 1.17, 1.167 Dirençler: 1.179, 1.184, 1.188 Yorum: Dün yükselen trend çizgisinden destek bularak 1.18 üzerine çıkan Aralık vadeli Euro, bu bölgede düşey trend çizgisinde

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 14 Temmuz 2016 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 14 Temmuz 2016 Perşembe Günlük Bülten 14 Temmuz 2016 Perşembe Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Piyasa Gündemi İçindekiler Bugün piyasalar İngiltere Merkez Bankası toplantısı ve açıklanacak olan faiz kararına odaklanmış

Detaylı

EUR/USD. 17 Mart 2017

EUR/USD. 17 Mart 2017 EUR/USD ikinci direnci 1.08113 1.08967 1.08313 ilk direnci 1.07157 1.07887 1.07473 1.07247 1.06503 1.05347 1.06833 ikinci desteği EURUSD paritesi hafif de olsa yukarı yönlü hareketine devam ediyor ve 1.0780

Detaylı

DO & CO Aktiengesellschaft

DO & CO Aktiengesellschaft Hisse Senedi / Orta Ölçekli Şirket / Ulaştırma-Lojistik DO & CO Aktiengesellschaft Takip Listesine tekrar ekleme 25-08-15 AL (Onceki: AL) Yükselme Potansiyeli* 24% DO & CO yu takip listemize AL önerisiyle

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 11 Aralık 2014 Perşembe

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 11 Aralık 2014 Perşembe G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Küresel piyasalar gün içinde açıklanan önemli verilerin yanı sıra petrol

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi i Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R Türev Piyasalar İşlem Odası Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com Ayşegül COSKUN acoskun@gedik.com Sevda SARI ssari@gedik.com

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününde ekonomik takvimde takip edeceğimiz en önemli, veriler Avrupa seansında sırasıyla Fransa Kamu Bütçesi, İngiltere İnşaat Üretimi, Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi,

Detaylı

Emtia Varantları. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Emtia Varantları Hakkında Herşey

Emtia Varantları. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Emtia Varantları Hakkında Herşey YASAL UYARI UYARI Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN EUR / USD

GÜNLÜK BÜLTEN EUR / USD Ekonomik Gündem Japonya Merkez Bankası bugün aylık raporunu açıklıyor. Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi nin konuşmasının yanı sıra Benoit Coeure, Peter Praet, Vitor Constancio gibi ECB üyelerinin

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 23 Ocak 2015 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 23 Ocak 2015 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Hafta boyunca beklenen Avrupa Merkez Bankası nın Dolar Yen Teknik Analiz

Detaylı

Almanya,16 Ekim 2020 vadeli tahvili yeniden ihraç edecek. Tahvil ihalesinde 3 milyar euro satış hedefleniyor.

Almanya,16 Ekim 2020 vadeli tahvili yeniden ihraç edecek. Tahvil ihalesinde 3 milyar euro satış hedefleniyor. Ekonomik Gündem Son zamanlarda Çin den gelen tüm makro ekonomik datalar piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 12 inci Beş Yıllık (2011-2015) Kalkınma Planı döneminde

Detaylı