Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011"

Transkript

1 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI

2 Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı olup herhangi bir hukuki balayıcılıı yoktur. Burada yer alan bilgiler önceden yazılı izin alınmadan hiçbir ekilde yayınlanamaz kopyalanamaz kaynak olarak gösterilemez deitirilemez çoaltılamaz ve daıtılamaz. Verilen bilgiler yatırım danımanlıı kapsamında deildir ve herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Yatırım danımanlıı hizmeti; aracı kurumlar portföy yönetim irketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müteri arasında imzalanacak yatırım danımanlıı sözlemesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kiisel görülerine dayanmaktadır. Yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin deiiklie urayabilir. Burada yer alan fiyatlar veriler ve bilgilerin tam ve doru olduu garanti edilemez; içerik haber verilmeksizin deitirilebilir. Tüm veriler Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından güvenilir olduuna inanılan kaynaklardan alınmıtır. Bu veri ve kaynakların kullanılması ile oluturulacak yatırım kararları mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dourmayabilir. Burada yer alan bilgilerdeki hatalardan eksikliklerden ya da bu dokümana dayanılarak yapılan ilemlerden doacak dorudan veya dolaylı maddi/manevi zarar ziyan ve masraflardan ve her ne ekilde olursa olsun üçüncü kiilerin urayabilecei her türlü zarar ve masraflardan dolayı Yatırım Menkul Deerler A.. veya herhangi bir çalıanı sorumlu tutulamaz. Raporda kullanılan veriler ve yapılan hesaplamalarda 24 Aralık 2010 tarihi baz alınmıtır.

3 ! "!# $%& #' ( ') *+ ) + ) " -. ""/00 " 12 (. ( ( ( 7 :9!.!# -9 #'. ' ( %9;3 < = <) %>. ""/00 77 % 777? 77 (34 77!! " #$! %& # *+ *45.!!!# 5B/. 6!#!) %>3. ##' - *. #$! */ ) 7#< #<

4 2011 E LK BAKI!"#$ #% &"#'&"'(##)*+ #!-! &!.# )*%!#'!%+/0%%!#&&%(&((&1&)"#")!% 0%-# # %2 1 $ " '&!&1 1 +/0 - &.(% '# -##.#.)%!# '#1!%!&".(%)#&!-.)%!#'# / 1 #! "'1!1&!".#(% )%!&-!#% 3 0 ) -###-) ($#. 4 '!##&&& 5/ -(' 1#%& %%!. 6.% # - $ %' 72")!!$ %%.##! $ %$. 1.! '$!" %$! 1! # 4 '!-( 1!$' # $ 8! 1 % # (% # - 1$ '%"! /1 1#" % -' '#' 9.# %1 ) $: ' $!" (.$ %; A/A 3 02($4 21! 1!%<!%.##! '.'!='&&&"' 3 02" 1 >?2 '1! 1 / %"!#'% >.!* &1-"!# " " $# # 1!# '% 55"C+0 9 D56 9 /%% %.## %#&&&'"&# 2 - ' &#!# #%!$ -.%") '$ +$ 1 &#!#! %!'$ 3 02 %$)"!#!%" +$ )#%

5 1 +/0 - #1 '(!# &! -#. '" '(!# %$ > ##! ' 3 02!!1! -##.## 1 &#$ %%! # 1! 1 %%! # )#% )% '&! '#'# % +$ 1 &## #!1!$ %%! # A##.# % $" %! "%?- %! 2' $"%!# 2!"! # # 1 1" 7$! %%# +/0&"&"&&! -!%1 &1&)"-! '1! %.#)%#!''!#!1+$(% $".#11%!"#!%" B%#%1'&&&"#%'.!''&%"

6 EMTALAR Metaller ( (% #$ ' ) %# 1 % 2 ) 4!$ '#! )"#".'#-%!#%/!!(%.!!-)" $ % 1! '&&& & # ##" C " '(%% E 45(&. / FG H?IG %! J%!=$-# E E E E E E E E E E =.% E3; # 2 - &#!#!# %! +$!$ # &$)-####' 2 %#!#- &$) #!%! 9&&!#! D : 1)"# #!$'&1!##.%$ 7!$ 3 0D 2$#)&#!# ' &1&1'# 3"#!# #'(#. 9 $%!'(!#&F)"#%.!#%?2')#%%!#!(&$)&# + % -. 1!'!#.# -$ # #%$5GF %#&1&1 '(/!.#'#&-((

7 (9 > 0> A 9> 1-))%!# % 9L : M!! '(!"#'&#!1%!#)&#% 9 #1 2#%$'&&% 2;>9)-'$##%/! 2 &#1!!#- %##1 (!# 1 >#%1$")"#!$'#!$#-! " '&!%!$'#( (34 5D 9H!$ # %!!$!#! % 2 +. & ' 1!!# ) #$ %$ F.# %%!#% #!! ("&! ! &1& % '" & #! ++"9%: +?9%: 2 # #&&! # *545 AA 2 ) & # 2 J&F" F% I'''!!#!!##.%$ H 2!$ D). 1 1 %%! %.!#.%")'#'! #-! '!!#! # #...%"#%!!$ '&! $% #( 2 %%! %.!1&.-'&!"-!(!%%%!#")#!! $ 9 0& + F%# ' &(&$&( 9 % # (34/A!" 2"$%#1.N2 &1&! J(!"#$%#1.#!!=&%=1#! (%"1 %1-.##!1%F #% 1(!1%!#% )(&#1$ 7

8 Dünya Merkez Bankaları Altın Rezervleri J.K 93 5 ME + J.5. 1K + 6 JLK +. H#L +/0 L +! H'L I L 3# L =>0J%?# 7H'!L D L I#( L # 'H!#L 6.% L A% L A#!!H)L >%" L B" H)L = +# L I' L G& L I#. L +# L /( HL 3. H'!L 5" L G L I#( L J& +) H!L?& L 7# H##L %! L >%% HL? <H!L &?3 #% )"# 1 1!1 -! 1!1! +$ #% - % ##% 9!% % %#: 3 2 &#!!!#-?32)"#! "% %!# &(% $/! & - '%!1'(1$ I3 A.%# #%$ >5 9.B =.%+ 3?3+

9 2 )! #%$ 7 ##% $ 4.%'!!'.'!$'!$#)"-'!$! %# I#-!!#&.".#%.!1!( %$ 32 )"!%#&1&'&&%+$'(1!#-!)(!1 &#%1% A";3 A'(!"'&&#')("#-%!(% %!! %/ &1&##.&) ".%"#%(% -)"%!# /.# &- ( '#% 2 - '1&#!-!)(!1&#%1% +$ )" % #%#" 1 #!$ '( 3" %#%&1&1'!#%/- ( 2 &1&1 '# $)"!!#!-!%!# # "! #%!$/!!"#! #% % )% $ "! ()"!'$'1!)#%!-%$ 2 )#%! &#%!#!% )"! '( '$ #! #. )#%! -&" &#%!#.# )#% # $) %% )#%!1 ) # % # =1 )#%K!1 =.%+ 3 =.%+ 3 "00 J&!&1 2.$'$!&#1-%#1! '!&1&/&#1##.'").)%!#'#!%!$'#!"!# +$ ". '#'&!&1&!$# #!% 3"#.'&(&%# &#)!&!-"!##.%%+")9'($:# 1!%# '#&! %#' F" +!/ 1&#!'-))")"#%!#% 7#. &&'&!&1 -") #!("% +'&!&1% 2 %!# '&!&1&)"!1%$ &1&&&% 7!$ '#!(!#-)'-&#'!"$" #

10 " > > 24 &1%#!1!- C%!%#& 2!(&!1%#.#"##%A!&! 2!!!# %/!.)! (!'")'&&%!#'&' " ## 1!# 1 % #.%"#%.!#% (% >! >!.(% - )!'&&!("% ##1 2 "!# "##%!# %N!&! $ 1!#%# '&!&% +" ) -$ #%%#'&1&!&!.##&&!#&#)1$%!#?.)#'1!% &%%!%#1 1!$ '# % >!) 1.-"#%!#(% (0. 0 "! 11 ).)%!#! # # " ) 1#")%! (% (%' &!! ( %! % # J(.%!" '&&!&"' 1 &#1 - -" # D+&!!?$0'# " '& 7 ) ') ##% 1 L 2 &#1 1% <"'1!%& ) &! 1 1!!&!!1 %!# &!&" #%)" %1!# '&&% =% )"# D2 &# &!! &! 1 -$ &1& #!#! % 1!"(% M &!!&! L2& 1'"!D2-! # # &! L % A#?%?% 0&+&!!?&! 0&+&!! M! '

11 % J%%!" # ( &!!% % 1 &!!% % # '&%" <&!&" ( %#%1%.!#%!%%&#!#'&&% #% )"# %1$ -! % M!!$ #% &# $ )"# $ '&(& % #!!&!& /! &!! ) &# %!# && (&!)#! 1! -!%! %!#.#. "##!# %/#& ($ %1)"#% #$% &!!?32!) 1#% )#%1#1- % &!!) &#1!!# % <&!&" ( &# ) N&1&)N%!)# %'&&% / &" (1..)%!# '#! % F&# J&&! /.%2!" # ) ## 1!#!"!1 H# 2 # '!#! )"!! 1 L.!. ## &# 7 #%.1 # # '(1 -!(%&"?% 0&+&!! =% +&!! 3 8 &. 3! '" & )% # '#/&&! 1! 1!1%!#!$ - &(&!!#%%+$$-(!#-"%#%!#! &#%)#%+".'#!#'! ) I-$ " %%! &! " %%!!#!# %$ (&!L%&&%&!)L2 A. 1 1!'"!# D A# 1%!&" % "$% '1 %%! - &&!# % J1!%&&!( '&&&!%LN%'1!1 & ( L #!# % D2 &! # L% $ -! %P&&!L2!'%?. &&! " &&!'!##% ( #% L =-'#%L 5%!Q#%#L %'&&%0" ) &(.!&$&! #!# ) 1 #% #% #% ( 1 %% ( %%'(1!# '&&% / % ( '& %!)#%!#% K=0 <

12 ? 2 1! '! 1.# '( #&! % ( 1 -)) %.! 1 '"!% ># - # #.&) ' % $ " )!.#!! &&!#($ J%! ( %. '"'&& 1#" %#%#!.##'% ' D2 1 %% '&&% M 1 #1! 1-1! # 1 '( ( '&() # % +"## %.1! &# 1%!# ( %#&#%'!#!%!(&&&!#'&&%+$-&&!.%.1#% # 1!# &&! &"#"%!# %$ 0'1!% &"%(&&!##$ / # &(.(&!" 1!1! '$ '&%#&#&($-!%8(#(.##".'##'&&% 3! $!!" '# %%! " 1 #& '"! 1! ( ) '&"# 1 L % 3 ") #& -! $ ''&#+/02.# '1! 9R #': &# -!!)&!!!# %%N " () 1!# % '1!1&(&!L '1!%& L D2 # L %!# '&&% +" ) # D2 0&/=% /3 &!&"&!L!%%(!#% 3? 5 -.H 1 L " %%! " $.## $#%# &1&%!#) 1 %'"(.%?.)D6.%(&$'$.$&&!!% 7 " (.!# %%!$ &#) %$ -!% 0&DM! )

13 @ H.#!"( &&! # #%.)%!#'#!%F#1"##!!% L &" 1!'!# %% D2.#!"( -$!#!!!# % $ "! " ' %&1&&%"? 5H L2& ")!% F# '&( "!#%)"#!"1!#%0-" #D1%!&"'1!%&'&(!#&!&" #&("##11$'&&% Enerji 5.% ( ")"#) # # %.! #. 1 (%&!-" 1! <"# # %)#-% &" #% '"! +$#%('$!)'&(& '. 1#%-" '&%" <&!&"!%%%! &&! #. 1.!.%) ( &#1% 0. /11$ > 0 (.1 2%#!!#! ( ' D A# C 0%%!# % 2.'&!%&&!'#?F 0!%%%! &&! &# 1! -$ #S"!$'1!%%%!#!# %$J(!"$#'&1&#%> &&&!&#-$'$ 1$ #!# %%! %.! -)) 1'(!# % ># # 1-!'1!%& %%!' (% $ &/ 1(& +!%$N +. ' 1-#&&% 6.%2! &1&1 +!2. 1'1!% %%!%#&&!1!#!!.%%1$&1&&&%?. %#! 6./0 D2 &&! (% &" -" 1!# -!%1% +$.#-!-&")!% & ' ")"# 2 # #&&!#!% J(!" %1 #% )"# '(!"(! 1. 1!$&! && -! 1!$ C> 51&!1&#. 1 ( %!$ C> 52

14 &!!#-($C> 51&!O2.%!'$ "$%$ =%(&!+&"%)#-%#%&!1!=+/0 #%/#%1!&!&")$%$?&! #% )"# & '" C> 52 1! &!.## ($=#%.#1##2&1!#% +$!.. 5! &!.## C> 5 &# = +# ) )!"#&#!#&).'#1%/! = +#2.##! 1 $ &# )&1& #% %! -&" %1!1 +". '#" %#-% #% "! # '#!# # #% %#!# % /! ).)%!# $ - '&(& %$ '&&% 0&>%? 0&>%+" 1#2 >%(-###!%.% 2!"!"'#.%# ) $%! -! &# / &( '%1'' 1 %1$; I2&.%'!''1!&!1#!M&.%&!'&!% = +# # +/02#% &$& # % <" C> 5&!! "$ 2 I2&!! 1% O2+!'(!.%'!!/'#&(1$ '') & ##%#" '(1 O2'&!!# ( '%!%1$ F"J&F%#''$%1!#+#'#'. -#.%)$>#!1J'.%&& 1 #$)#! " 1% 1 %!.%)&#+$+#2''%!#"$ &1&&&#.1%)#/%&!&"'1$ %$ C> 5& HS2 H# 2'(1$ 1#(!& %.!# -"#" %#%!!# && %# >#!)!#.%& &#$M.%&!&#!#%1$ K=0

15 3*#!43#'5 +!2 $ R #' 9.#'1!:.%##&&!# %") %!"!)(#$%$ 4 2 )#% 1.##%! %/!.%.#!)#%%!!$''#! %(% "6475# >%'(!" "# #!# $! '"! / - )%T # $%'%9)" ) - $" %!# -: $T% 9" ) ) - $" %!# -: '(!##%(+"' %"! (#! #'%! )%T # %!! $%'% $T%%!# # "## 1 1 %! J(!" "!+ % % 1!##%$ #! $T%!&1!/ ( 1 " 4 (&#1% - (345D 9-%1!#-%1$.%!# #)-%.%&$?F> 0.0$!1!#.%)(1&#%1% Tarımsal Emtialar J&$A!>%B # +<$A!>%B #!#!'"!. 1 "! %!!# %!#!) $-## 0D 54 H ; #%$ ). %%$ =% "!#!#!!1-%$"+"#%#.%)1 #.%! # '# 1$ 9"#%.# $%'%2 $T%2'&&%: A#% $ ) #- 1%$ +". $ %%&.% '&#% #!$! 1% 9:#K2.!'-$# :A#2" #!'!#+/0-$#:+/02%&&''!P-%&!(E!:+/02?!!"&&&'0%3

16 7## #.&) -''!( 1!.!.##%$ E % "'-&#&.# 1!# %%!# 1!#!'!# 5%!!% 3#?' 5%!!##%2 '1!#: / &( 1!"!#! # & A %!# -.)%!##'!# && # #%#. 1 #!#35. %3 ;B &&#&."!#! -! 1 " #. % #2 D +/02 #N +# %" +#2)"!"'1! 8 9:! *;* $& & < Tarımsal Emtialar: 2010 Performans 6>. 5. D N -; ! 9L: 7 01! 9H:?!#!.%")'&&! >0. 3 A 5 4. JK 3 9 6% &&#&&! # L # L $ P % 1 L2'1!%.#%!#%J(!"'1!%.#&&!% 11&!!#!&#1#!#<"?F D5 > 49;.#!#!!' #!# D2 -%'!!&!& P D2#% -'(!" (&( 1 D2 -% 1&-" &&!# # 1'&$& 1!!#) 1 # #" ) 1!"!#% /(%!"!"#%>&#"-'! B. - #-''&%" <"!#!!#1+/0/"2-%&!#S ) %#% &# && # % F!# 1 #% -% &! % 1 $ ) -$!1#.%%

17 %?!#!-#!'#'#94 >A96.> A1%#%.#%&##%#&"#"!9" '& #! : # " 1! 9 +# S%.% : "!'1! 1!#'!. # " "!! =% "!!$ "&&#% # 1 #% 1!$ A-" "!#!)%T $T%%!##% &1&1& /#. >00 5 =% J&$3%T5 +<$3%T5 J&$3%T5 +<$3%T5 7

18 A0.56!#!.### )#% #%# #-&&! 9 D2 ##! ) %% +/02'&!&)$% #&#%.%! 1! ' &"$!:!%.#!&- $ &"$!!"%% =% / + >%!#!. 701!9L: #? "!" &! #.# '&"!1!$ 6>. #.'&(#&"!#!%!#!#2# '(!"L2&""#2# &!"L2&1&11#%!#%$#% &### E # # -$ +#%# P +! #+#%#%!&"#1##1*!1!#!-#&1&1#!%% +/02 &!!9+/0&&&-$(#%!:'"! - 1 % +# ###! &!#S '% +#2-1) &- # # # +/02 &!! (1*-#'#%1%%+.2-( "C$&!&"!##.&%9+."# +!2 &&*-#% L2 L2 &1&: '(1!#!+/0"!#%(*%!'$ <&!&"! #2-$#1-%1+/02--%1 D21--%1.%%$ +S2!#! $#! %-!'1! (!# A#! %1!# && #!# %/ +S &!#2&!"!")!#% 0& && &### '!## - &1&1 && $ -(%!/" #%!' 2#% %1-!% (%!E##1) %!#E2( ".(!##%!)1 #" '1!#% C %! E## # %/ #!#- 1! E##&"!# - E ## % - 9# :!

19 /A 2 ; ;E 54 ( JLK K(B K(.1.. K1( 7K(34!" #!K1 56 $ % #K-9.( O-.4 & ' 'K"0.( -0 ;E. JLK JLK -0 ;. JLK ( +"## ##&. # - 1#.!) - # 1 L2 1.! #% &$&"".( >#2#)#.!&! '-#'& <&!&"! &! " L% &1&1!# %! ## ) #%#.!#! &! L % 1 $ '&&% D2.!!##'"!#%- 1!#&&'1! #!-# " L2& &1&1!# % A#. &1&1#%$% &! " L &1!# % +/0 A#2.!-# 9+/0-# '(1 A#-# # %#%#.& %: &# "'1! )!# '% >!) %#!. #'&&/&& (& D2 " #!# % &!&"!!# %/! D2.&!! " L 1 '#&! " L 1 +/0.'!#1! " L 1 +./'#2 ##& '& #.%") +/0#% "! 1 9--"! %!#!# #% -##!!# () 1!'%: A#2 -$ %# 1.!!# D2 &! 1 # 9D2.! &!-&#$##: (.!!'#'.%") #

20 /A K(B ) * ++ K(.1.. K1( -)" 7K(34./) 0!K1 56 #K-9.( O ; ;E 54 ( JLK -0 ;E. JLK % & %)) 'K"0.( JLK -0 ;. JLK L #! D2! (!!# -!#! # D2-1#-!%1%+S29& &&$-$(#:'"!-1#89<:;* ;* ; & = = $ $> ; ;> 4'()( 5< '()( ; * >* < A ; *! = &.& U &. < B& $ -: * -: 4#5/='()): ; ; C)(: C)?:. =. =< D * &: 4 >= ;=>5 # E -: 4 ;=>5 E =< '

21 =*! -; & & )GG?FGH $ * < & D & CI:. < & '()). ;;& * >! 4; &! =5 <. * 4$< =!$.=< =%+/0&!&1&1%"+#.1'(!"%!# 1 #&!#'" & "!# & %$ &1&&%" D2 #!!! -# "#$!# D2-&&! $! )#%&'(!'!%!!.#!# )!#! &1&1'"!!/#. : -* : ;'()) * < (%!E##1!#) %!#E ## ( D2 -!# #%!) 1 +S2-%1)#!#% /% E## &"!# -) & &!&" %#!!#<)E##&"#!# " +/0 D2!!# 1 $ +/02 &# #%"--"!!#!##.%$E E## #! $ # E## # - $%9# : 5.!# " L 2 1#% '& & 2 &## 1!'#%) 1 D2#%-# &1&1 #-1+S2&!'-!-)!%%% F&##%-1L2#'(1D"-!% #%!* ##% - & $#!'" & L 1 F#! D. (! - " L!# 7$! )#% && #!!( D2#% " &!&&#1(#% "$ #.&%<&!&"!D2-1#%"!.%%$! "! & ) - # %% +S2 1%!&"/"2 F#!2!! 8 9 #-U!%! %!# &!&"! D2 +S2-$'&#&#%)1## #/#. &!&"! " +S2%" ' &! - %1. %%$/"2 #()( 8 9 #!#! &1&&#%!!.!!!#( <" +S /" 1%!&" J& +!2#%&!! '$ #!# G HV2 #.&#%.# ) &!&" '&!-! 2 $ ( #%. $ J(!"'& H% C$$ +!%#.-$ +!#% 9HC++:'(!" GHV%1!'&&!&2-%(! G HV #%&! "!) 2 &# # E2 (!1 <&!&"! J& +!!-#&- 1 <

22 #&1&1#%"!!-)"1#!$ +/02 # #! '(1-# 1 #11'(!"#"%-&1&#&1#%%.!# '&(&($#%%J&+!-#'(1!#!#+/0#%-"!#% J& +! " 9 +/0 : # #%! % %$ 2 - &# &! 1 1! #%!!#'% /!/"!1 #!%# &#&% '" (.% 3 1!!#) #/"2()(#%!! 1! ( %!) E 2&" #!# ' #.& % +/0#%#%! +/0#%! #!"% %$N!#!!'#' % %$"!#) 1#%$ +/0#%&! #!!#!# -!!$ N >!! %$ &!"! &#### 1 L2&"1M(".(#%# &# 1 #% % # &1& 8 %! %!#" 1 #.% )!#)- %%!#! 71 E ## 1#% 8 P H#! A#2&! '&#&& "!#/" -$ $ 1!# '#) #1E##&1& A!-) #2 1.$&!%!#" # 1 ". (.!!( &#.#?&! #) % 1# "' F&#1.##1!1-(#W-$(#%!A#2!#%! 1!1 -# 1 % (!# # A#2 1 -$!# %/'1!.# ". (#% ''!#!-!/ ) #'(!" &1& #-#%# A#2#%!#(!%# A#2 1! F#!8!'(1 #&")'1! &!&"!.%%$ /"21-#-#$##1 91.$ 1!## 1-%'1!## # - -( %: - 1%1!!#!-# &1&1 +#2 #& % '## 1#-# &&& -# #% 1!$ G HV2 #.&#% 1&" #.# ) &!&"'&. $ G HV J& +!2 #.% 9/" & && 1&$#: J& 0% +# 9 %"?'1&$#%:+#2#1%%!#%! %! &" #!# #. %% +#2 " )

23 /"-# )- A#-$!#% #% 1.##$".(8) # -# " 1' 9 -#-)!!#:.!# % ". )"#!#!&!&A#-# #%1!# A#2 -$ 1!#!) &1&1 A# -(! &##%&1&1'"&) P+5 &. "5> E; 5A. E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

24 ULUSLARARASI PARA BRMLER KWK=0 J/>WK=0 5A3WK=0 +K0WK=0 6>7WK=0 5H7WK=0 ( Kurlar &edilmitir) 3X.#! % 7# %( ". 1 '&!!'1!'"!"! ". " +. /'#! #'1!.%% 1'&%" --'!-'!# %%!'1 ' &1&)" # 9%#-:.%# % J1& ) %#!!")"11" 1(-"(%'&%"+$-&&!&'(!#-" J0> &&!# 1 D2 + #%..)"! '&&!&"'.%#1!!!!! 0 +#& &( ( %# '!1)- " $ &"!+.+!2#-.#&((J0>2L&" +! I I#. 3#2 )" 1 &( (- L2&"! J(!1! 3X.#!" &!&"! ('1! )'" &!!"'!)!) &#-###.#'$)"% '#-###.#%!!" = && &!& +. %( " 1 3X.#-!%! % +! %%!# '1 / % " %$ ($!% ' 3 0 )'(1!# $.#'1! 94 :- "!!$ '.%"#%!#.% +( $ 1! 1!#!(% #!$ &# +! -' 1 K=0! +!

25 @"/# A" '1 %.! E!!.%'! K=0 #1'#.)%!#!" J& ('&(&.!% +.)&!&"(!#%'- 3=3! '(( &# 1&.- 1 '($ S#% '(! 1. 1!$%+!(#!#1!".! '"!)#%-).!$%$''&! +!2! &&! # ( )#%- L 1#" L # %!#.# )"# 1!# )#% # 1# '&!!0%# +!2.#.%$#1!)" 1!%"/ ") K=0 #'% 1 +!-" -'&#1#K=0(#!%! -!(% &#%!!'% 9+1') +! - ' % # &# %#%'#": <&!&"# " '1!.% %!" +. ) # %%1### % % $ &&(&"1.!%$&1&&%" <&!&"J1%%!'&(&&&!!.!"$ #&$ %" / #. '(!1 %#% KK=0 6>7.!&S)&&!#&#!)1 $ -### % '&% -.%") %#%!%" +$ K K=0 1"!% 1!$ '!#'!#!6>7J/>2$"$%# KK=0 1!#!"%$ 0 J&. 1 &# '&(& &&! '$%# %1 )"#&!.% $#!#1!K"!&%%!#$"$1-" '.-"(!-!(%&#%!!& )"%.!#!$(%/!'(!#! 1!"'& #.!#1 '&!'!##. %/!'&!'!#.# - " 1! -!% '$% &( ( - "% "! % "!##.% D '1!%&'! 1#1!.%!& %%!'&(!-#J&)&%%!# )"1'!%'"(!!'%/D2.#!&-! ()"%!(% %(!# %!# " %1.%''#)"%(%$ )%!% %!/! +# 6.%2 +# & && (& $.!# ' )"% +K0K=0 6>7K=0.&#&')!%#'&!H$'%!" +#')"! 1)#!!" J/>K=0.# ##%!&"(%%"!##.%! =%%!" #%1$#% &1&!!"'# I#. '& # &&%!#'!#!&&(&!##!#%1&%%!#%.!# - $ %( " I#.2!# % $ &1&1#%($ +$ D2 '!%#1!.%! )#%-(% &# #!#!-&&! )#% #! ((% $ &1& &&!

26 %!!# #. %$ ! ' &#1!!(-" %%# 1 1!!# &# %%! ( $.%! %$/!--' '(1!#! &!&" # % "$!!"'$ # 1 7# ) 1 '# %( " +. '# I2 #( >%" I#.2 $ #.&#% '&!'%!#"- # KK=0.###. C$ # 1. -" &1& ## '&#% # 1 L #.'&%" 71.%! $#&&-###' (%! # 1!%( +./'# ' '#% %!#!. &&% &!&" 1!! $ #! % S!#!J&&((-%&&-!&!&"#&#$ -+.2%("##'&!'!#(%%#'&!J(!" # +. '# #!#! &&!'(1# " I#. - I '##!%-!%%!!-!-'('&'$' #"! $!##.%! <&!&" >%"! -(!%#(% &#! %%!#'$% &(& & % %#%.$! +. %%!#(%)" ##!$ &1&&%" I#.2 %(!!" #& %%!# ( (%&&#-.%%%1'!$! &1!$ &1&&%" 3 &&#% I#.2!-( & (!.!#'!($ %& - '(%&##(!#%$/ KK=0.#(&!&"!!#%1$/!'"(!#!"! % I )%1 ##%$ 1!!# 1#% 1%!#"- & (( % '!%!+#I#.I>%"'&(%$! )!##'#)1!!%($ '&! 8I#.2-.'1'(1!#$(.!('!!# -&&! %()"## 1!!##&! "$% '&!! 3 $ #&& ' $.% 1 %!# &&!'&!! ( ) $! $!#' I1 &'!! KK=0 ## '(!#! +.2 &( ( +!2 # -!&$ $ &1&&% (.! &1&1 1#% &#1'($&1&&%"

27 +./'#&& %%!#% +! ) # " ( $ &&! 1! 9O3C Q ':1'&1! 1 %! % '&%" /! # +. %%!# ) # %! / - )" '1!.%# '!# #! % 1$ +./'# %%!# 1#"! (%!#" ' %1! +!O3CI1I! 7# A"2 I#.2.& - ) ## F#! I!##.% #"%( &#' #'! %")'"!!" ( "! 2 H# I#.2 %( ) #"%# %$!.#$'"&!"! I#.2 - %! $'! $ ' -" 3=3)%!#%!!#7#>%"I ' - &(& %%!#%&! %#.# '#% # '#."+.+!#.'1$&1-###%# KK=0.#"$ #'$ +! )!" # ")!#!! - $ #% 1#" && (& "$ &&!!!% '&%" +!2.#.%'1!!!#!#1! '!1!!+!2$(-!##.%$''&! /#-2 1!'1!.% % '!! $ (!#'!#.%!+!2%.!!$! "!# #%($! &!&" & % 1!$ % (!!##.%$ +$ 1!%!$#%! %#! ( %! % % ".%) #!.! 9-':#S# ''&%"/! KK=0.#&#1-#.%$) K2 % 1(." # 2 1 &# &1&1%!# ( #&!# %" KJ/> K5A3!$!" " "! #.%"#%!".%"#% /1! ) %! % % &#& '"&!" #'(!1 1.%) % # # &!&"! 1!# %" 0%'".%)%$ /'#S%#+!2-!% K2#K=0((% -$-%1$ KK=0.#($&1&&%" <"&&.%!1$+.21"!%.$ #! KK=0! &1&1 1#% "! "$!" <'&!" #% +.2 &!&" '(1$ 1#" - -!!-)&#&-''$1.%'!#" 7

28 +. '#! $.'1#.%. # '!##.%3'&!&"I#.))#1!."!'&1&#%'!$& " I' ( (1 %%! %1 '1! #" ") %.! '& % C( ") 1! &&!! 1 &# )#%.%! ") $ %1 +.2 ## '# 1 '$ % -'&!S #-. %!#! 1#)"% & %%!# 1 )#% 3"!(1 M%%!#&&&&%(%&&$#&("&!!1$.# #%%!## 1 I'2 #! %%!#% &1&&%" A)%(&#& )#%%!# -!# %# 1 %!#! +$ " $# && &&! &#'!.! %'&J/>"!&#&#%1 )%!.!%!'!1! +$! $ # +./'# &1$ "%! I'2$!!'3&$.%%! &!&"! 1!#! # (. ' % - 1!# &1!&1 %.% S ## $J0>&&!##%$1!!%$ 2 I' %%!# (!"(%)" 1!! #-- -$!#-$!#%%!&&!#&'($) %$ &1&&%" 7 %%!! %.!'#!#! 1.! 1 1!#!!" # &&! '(1$ & M &!&"#!#!#1!- # &$'& "!1 1!!#! S! ) 1 &# )#% 1 %!!%'' )"11!#--'$&1$''&!/! $# 1#" $ % "!!!# &&& &$ $!!#'!# &!(% &1& &&!'(1!#! 2 L $ &1 1! ##'!# (-"! ' "#'&(& ".)# &&!!$%!# % 0%# " 1 %( -### &&!! '( I'2 ()"1-!'&!'!#%"!

29 > &" & # %$! $!" # 1 ') '&&!&"'.% %#%)# " 1 ").)%!# '#J.!%!##&!&"+.21% &'!"# 1.%#(% &&%-.)%!# J.!%#"+.)"#&& ' I'"-&&! "! &( ( "!# )#%## #.# '1!#!1%!#I'2-"%%#.!%&" %! 1 %%! 1 1 1#! <" +!2 # I'2!! &( ( &!&" $% 1!#!. ( #!'"(.$ "$!"%#! 1 ((%"%/#. +. '# &&$#%J/>K=0(')%$!!".%"#%!( -&"$!!" %!" " -' #. '#S# '# 1 %$"' '(!" "%()" "!1%.% (% #" &!&" J/>6>7 ".%"#% %$ &1&&%" $%& KK=0.#L 5A3K=02!#.)%!#L "!# %# #!# 5A32 "!!$ ) $-.! %'" &#! 3'(!" 5A32 (%"!+.)1'#.-#.1!## 5A32'&!.!%!" 6>7K=05A3&(&#& % '&1&&%!1!!%##$!S!%#%1 '&!'! 7!$.! '#! -(% 5A32 +./ $# +!2.! %! '! +!2 ' %%!#5A3)!&1&&%" +./ 1 # && +.& " J0> &&!# 1 I#(2 +!2'&(& &&!#.%") 1 - +! - J&' --)) "!'('&%"/&&!# && (& -$'(1 +!2 I#(2 $.%'&(& - &&!# #!!##I#(2'1!+!2(%(%&#%%!&&!# %'#%/#. &!&" &# &&! $!'&(&% %1 J& +. %%!# &1! 1# F" +.&! %%! 1 I#(95A3:%!&" I#(9= F: H%(9HCF: -%! '1 %" +$.'1 &# ). I#( %%!#'&(&&&!!##! < %$ # "$ 1 5A3K=0.#!&-!" I#( %%!# '1!#!!'&!!%..!!!#(#%#"#))"%!%!(1# (% " #& %$.% %!" 3 # %!# 1 $ -%'&. ') '%%!)#!!(%'&%"3"#5A32 "$ I#( %%!#&#&.)%!#.&''$%.# ## (!!# % &1&&% &" #

30 !% '!#' %" F)" (% &)" '1!.%%%!#.#%)I#(21%'.# %! 1!# )#% 1 %!#&' ))"# &#!# && %%!%!#"!# (!" %$/ I#(2.! % "!# "$ (!" '&! #%(%& %!.!!# ) &" &#!# 1$/ &# )#%#%# 5A32!#$-$&1&!" / %1'"& &!&" ( 5A3K=0.# -!%(!'&# +. ) "(% - &! '!#!. ( 1 )%1$ # '"&! '%/$#&J0>%!#&&&%L I L I#(2%.!%'( " +. $ ##! $ #% 1! 1#"-###% I#( $##! $ (&"'$-! < '(!" 7# " $ #%#%!!" 5A32#% %S%&1."''#K=06>7' " %#%(% -") '&%"/#. " &1 %1 5A32 K=0 6>7 ' - &.)%!#'#!#!' (%.!1"!#%" =%(%. 7# "%(! KK=0 1 &1&1 /#!&-! '# &#.)%!# 5A3K=0 ( &!&"+.#!!#!&(%+.&# # &1&)"%%!# S 1!!!"#.%! H%#%#!S!% 5A32 '&!!S!#&-$&1&!" % +.2! '# & '# K 5A3.%") %#%!!"# '&&!&" )# -#!"' 5A32- %1'$% -.)%!#'#$!!" % K5A3#.%"#% ( +! +.2 # &' " +#%!&"'1 %%! 2 && %.! '"! J1!1 & '1..%%%!1&&.##%.1"/" +#' - " #-.! -($.!!##.% J(!" %$ +!2'&%!## (%!" # &.!)"#!# '!!$.#!&-!#.%/!") % " %.! +# / 3X " - (%! #%( )#.#!# +#&! -!# %#!) &#!#!.! "!##.% +# - L2 +#2'(1!# %") +#2'&(! &#.)%!# 1 ' 1!##.%! +$ D2 +#2 &&.%!# 7 Y2 -! -! +#&#&%$D$%!#+#D#(%$ '

31 %1D2'(1$.%#1!-$! '&&& ' #! (% %!# "! +K0 ( $ - %1!!" + )#% 1 #!!$ '& ( #&!%.% # S#&&'1!&1"!!(1 ')'&&!&"'!&#%#%%+K0( "$!"#&$<+K02!#.!%'&&&& &" #! 1! -! &#% '"!!" <&!&"3 02)#%&#!('(1.#'1!#&!#!! "$! '1!% &(& %%! "!&$ &# "'$% -'&(& %%!#1!.%'!#!/!1--$%1)"% # &.! "!#%( &#%#''&! 3 %%!'1!.%#%!# +# %%!# 1!'&!#!" # - +K0 ( -"1&--$#% H$- #"!!! &#1 +K0 (.%") %$ &1&# --""# 1 1 L "!1% <

32 +K0K=0 (! &"!#" %#%$ (% "! ".%"#% 1!#%$&1&&%" *+ F" $# #!%%$ $ &#!. &1& )#%#-. #%%!!%6.%"!S#&&&#.)%!#'#.!% #+.'#%(" ''%!%1!# K=0 '&! $%! '# &#.)%!#'# 6>7 % )" " H# #1 $# #&# 3)#%##1'#!#(%&&%%!'(%-&1& '#%1.! ( &!&"! ')%$''&! +$ &!&"! &# &&! #!!! -! 1 (%. 1#!# &# ''1&!.!'(% -)"%!#!" # /! %' - "%$ &1&&% '(!" (%!%'!!"!" # )'(1!&-!!#.# $ #%!#!"%! 6>7K=0.# F#! % ## &#&(!# %" +$ 6.% ( D +!! $. %!"1&".%")#%$&1&&%" /!" # % "!##.%. 6>7K=0.# ( & -!" #%1$) # ' )"!'!# +.2! $ &1!# 6.% $!-" "!# %$ 3"(%#'1!%&%D2)#% '&(& &&! ''#' / &&! 1 1' # #% D# 1!#! "!?!!" >!#%%&##!###&&$! %(!$!!1K=0W5H7.###! A"'&&!&"'(!"5!#1.)"1! 1 L A&" & %.! " 1! &(& -$! #-.%#&#&-"1-$!&!&"( $"$1!3D2&11!-".(1 #%$%1$ )#% )"% %%!.% ")!# %!!&-!! '"&!'% D2 %( &&% --$! ( ( L! '(1!# -! &'( % %#% &# $(%&(&$&.!%$'&# )

33 - " ( $%& 7 D D D D D D D D D D D D /+5G+7= D D D D K/=D D D D KHO5 0O? D D D D O5+ D D D D 5 0O?=KO== D D D D

34 SABT GETRL MENKUL KIYMETLER K## -.# -' 0&1&)"%! %%! $! ( " +/0 6.% +.2 % " '1!% -.#-###.## " "(!# # ' &# -.#- &" (% 1%N +/0 %%!# $! (..!!!&-%%!#$%! +.& %( "%!# " &&!%# " ("&!&+/21!!#!"" ("!%!$'&1& D2#%%!#)#%%%!( #%$)"!##%% <"'1!%&)#%1)"-!1$#)"!'!1!%?&! 1!% -.# &&$ ( 55 54E6./ B9 3 ;34..E R +/0%%!#%.!111%%!1! ('.%'($+/0-)" &- %# #)" &- 3 02'&(&-!#$/ # ' -''!# '1!%& 1 - &#' &1& %#-..)%!#'#!! $ '&%" 7 #&( %%! ' %.!# %# %)"##!#)"-"&#1&#% #-.'##%(!1 -(!# % +$ (1-" %!#'!&%" +/0 A" -)"(% $ (! &#!#;/! " #!%" 0-#%)" &#!# # &#1%&#1%$'&%"7%%!&"!# +/02 1 1(! )"!#!#! -)"$&#1#11" D2)"!# D2 &&! $ 1 &1!# 9L2(% '#:!!''% -.# %!#" +.& %(! %# "!!!!# I#. &!)% -(! 1$& %('!!! '%.# 1$ &&# -.#%!#" D).#%%1!1!##%$! #%!#&!.#!%%"%1 F>" 12 5;3N 5;3R &'(% &1&#'!#'1!% 1)%!!%(&1!#!$%!'1!%&&&! 1 (%%! 8 %- -( '1!

35 %& %- -( # E! 1 J1!%& %-#% &!&"! "$%!# & %-' %( &1&#%!# 1 %-%!$'&%" 0 N 5;3?& 1 %- -#!"#. 1 1?&2 '1!%& #!%%%! )# ('$%'&(&!#?& -#$.! # -'/?& 1 &1&)#!!! ( %--$'(1<"&#%#-.9+7.F /#:& %-&".&"'#& -(! %- -(!# "?& #! # $&'(% &1& 1!$ '#( +$ &1& %(!! 1)%(!%!)#F?&1 #. I#! %%9#: -( J%#.# " +.& %( "-.# %"! -#!%!# -% -.)%!#'#?& A"# ) %(! %! )!$(!!$ 6>7 $# =! %% # -(!.%?&1%--(!!# %" I1/# #% % E! %- -(. ( + '1!%&'. 1 %%1 "-1$'&%" ME690 N 5;3 M %- - #.-%# '% '1$&-!?&2&&& ;D ;DD -45 :> + (& BN O 55>. &E; "8+%1 L K=0 L L K=0 L K=0 +(( L K=0 +(( L K B =% B =% B =% B =% I) B =% H+ H+ / H+ H+ /// H+ H+ /// // H+ /// H / / H+ H+ / +0 "5;3R 3"&#1N 4 %%1 0-#.%)%1!# 0)% 2 L2 2 L#'!# &#' &1& %#-. $'&(& (%%!#"!#!%"/ &#' - -(%!' &1&&%" " 5 0 >& %-#% #%(.)%!#'# '# / & ( &#'# B"& +S K'& $- J1!%& 1 -// /

36 %#-.!1%-!.%#-.9/// &": 1 %-' -.)%!#'#! 1 %-$- "=#'&#'(1K# Q! K& %- $- +$ 5 %./2 '$'%-$- (.F> &#'!"- D )#%!!!(1#'%%(-"&&%%!%!#+# " D 1 ' #.! $ %# " &#' 1%--.)%!#'#$&1&&%"+$721%#!!$'&1&7$#%--( 1 Q!/ ' $'(1 #% # #% B#-%' 5H7! %( /-(! $%"!%'&(&."1$ ;DD -45 :> + ( &. ;D =$1(8 L K=0 L K=0 ( (1 L K=0 BN B =% B =% I) O 55>. &E; // / H+ +Z H + H / //Z -(=( L K=0 : L K=0 I) B =% /Z / H // / // (34F.!"-!'!1%# +. '%#''#"-)"!#%/ +.&1##!"1'1(%% ;DD -45 :> + ( &. ;D BN O 55>. &E; (:O L =%&=8 &11 1=8&=8 %8 K=0 L K=0 L K=0 181$ L K=0 I) B =% I) I) / / H+ /Z / // / / H+ / / H+ 7&#'( ;3#(%!#!#'&(&!.%") 1 %" S 7$#?%%S'# $-

37 1 56F> 0 [%.!#!$ '! &"!# 1 & %-%! <" & 1%--'&#!#!$(## ;DD -45 :> + ( &. ;D BN O 55>. &E; L K=0 (I(( %(= I(( L K=0 L K=0 I) B =% B =% + + +Z H + H ///Z + H 8( F> 9.F.!" &# &&!! % )#% -)!!# # D' %%! 1 #!#! ()"!-!# $#!"! 1% L2 L 2 &# / %&'#$. %%! 2 1!#! ( $!$ 3X 1! OC3 '# " L 2 L2 #..%# '!!!# ".)" 1'!# % A&&!2#$. 1!!!$ G +!2 '&(& # % /"2% &#!! $ &1&&%"!) 1 # '&(& (. %1 '& &# $ ##! /"& 1 %- &!&" $".)##!! $ &1&&%"!) 1..". # &#/"! 1 && ( '%.#! #-. /"' 1 %- $#( # &1&&%" < $#.%"#% (/"2 &#)")#!#!$ #%A"-K=0 $#5GH2!.!#($&1&&%" (F!" &#' 1 -!$ $" +S 2 G +!2 (% %1!$ '#(& %!! $ &1&&%" + &( -$! /# )#! %%! &&! # &# )#%#%! +S2'(!"!%%%! %(#!(%(1!.%'!1#%(!# &!#%<+S(!!!.$ 5!-1#(!%$ 0!&-# #F$-2#(!-.#%#!'$ +S %%!#!$ '&!# #%?&! '" &!"#!#!$!" +SE%%9/W /W/:.%"#%(!%" ;DD -45 :> + ( &. L K=0 :( L K=0 L K=0 "18 L K=0 " ( L K=0 (- L K=0 ;D BN O 55>. &E; B =% B =% B =% I) B =% B =% H+ H+ / H+ H+ /Z // / /Z /Z H+ // /// H+ /// //Z / //Z 7

38 :9 G +!2 &#' #! B" A"#2.% 1 >%%# B"2 %- % &#%!# ##'(!" %$!$(%# )## = S! " 1! #.% +S % ' B" %%!#!#% L 2 &# )#%! < 5-" A&&!2.# #%!! $!$ ' % 7 '% %%! &&! &(% $ '%!!#!! )1#!#.%)&#'1&# # 1! #!$!" >0B=+ %- B" A"#2 E%-%" J $=K. J=7IAL7?M3 L7 /&(+(LJ=7IA 5I1!3"#LJ=7IA K=0WK/.C %%! )# %# '! 1 # A&&! (&& &&!!!1! # ("% %!#!-###.# %-)-!$ (%)## #.#!.% ) - %(! %$ &1&!" F" $# #&.% ) ## '1!%&' -.)%!#'# #2.%!$ %1 L $! &&!!!# % >%) E &"#&$#)%!('!L&&%! A&&! )%!!!#! # %%! &&!! " '1!%&-.)%!#'# #'!$ "!#'!'#'!-$! "# #! 1%$/ '#' $ &(&$&(%! 1! '#!1! /"/A! < ). S)S SS =M! 7!A$! >=1 # A&&! %%.##)# $ $ %(!.%'!(% % %%.## $.!-) ( + "!%%%.##$!$'!!$##!%# 1'$ A&&! %%.## "! (%!#%(# # 1!#\1 %( 1!.2 #%%!# '&&!&&!#$&1&&%" #. &##'1 %.!-' #. " L 2 1 " $% -)! 1 )#% -)!.% "$ # %%!# ( %1 1! #- 1!$ 1 % D% # # %% 1 "!#'$$)#%##"!(!"!# " $ & #2% 1 %! ' %%! &&!"!)#%!1%7)#%L -)!&"%##%&1&#%'&%"!

39 (%#1%%.#%1-&1&#%(# '(1 %(!! " $#'- &1&# % %%.###" % 1 " 1)""%!?! '#' ( ##!"# (% # % '&%"N %( &&& - &1& &"% '" &!'% +) / / >%!#" H%!%# ' %('!! # (% &1& # #2 &"$ C!. &"$ 0& 3% F.#2 ( &$# " =# ' 1 )# #$&1&&%" ;DD -45 :> + (&. ;D L L L K=0 (B L K=0 39 L K=0 BN B =% B =% B =% B =% B =% O 55>. &E; / H+ / / H+ / / H+ / / /Z // / / /Z -9-9 C 3# " F"# %( J=7IAL7.!# #&(!! /?M3 L7 #&( F" A&&! #! /&(+(LJ=7IA!$!&!&%-"!$ '& 5I1!3"#LJ=7IA %%! $.- # #! 1 K=0WFY? &&!!!$ # # &(& F" %%!# 1 L &&! '&!' >%!.# &#1 F" %%!# #!.%&%# &1!#!!$.% % "'F"#2!)#!1 F"#)#!!)# $ F"#2 ' '1!1)# ( )#.## #-. % '" &! '% F" -$! &&! (!& -! %! "% $ &1&&%" <!%(!$ &! %(-.$!%!'%G%F" )#! %% %% $!$!$ # ).'&% 7.!#&$#%$.#( + $/ /?+ - %$ ) %( &#. '& F" %% '! ' - $". # 1! '&% F" A&&!2!. '" & # 1%'&!'!-!#%$&1&%%" +$)###!)'#!(1-#.%)''#( #

40 % +#'# # $!$ % '&(& $-## %! A/ / 5 5' #! $- N # $!$-&#''#!%%!)# /$#&!&&!F"#2S#&.% &! ) '# 1 # % /&& (& $!$ 1 % F".% S#& F" A&&!2 ".! '!# -!.# %1% &!'(!# F#-'.% " (1$ $ 1 " ##. $ # # % S#&!.!$ $.- '1!"!#'&1&&%" ;DD -9 5 L K=0 %. L K=0 $ $> -45 :> + ( &. ;D L K=0 BN B =% B =% B =% O 55>. &E; / / / / /Z /Z / / /.C F1. 5!-1 #(! ##. #%(".!' =# # 1 K J=7IAL7 1 #&$?M3 L7 #%$"%# E /&(+(LJ=7IA! &&&&! 5+(LJ=7IA $!! K=0WK+A -"% ) %!#'1KA&&!).%F#!. '"'(!## K2! )%!#&$%!% K2 # 1!#.#$%! ' A #&#'"&# J".%!#A&&!.%'"1!#((#K)!## &(# ##!1% 1!((#. )%!(!$ %'"S'# # $/ '1! 1 H)%'"' '# - " # 1- &#%!$ #(!$#&)'# 0? F 1 %"! K!#1 ## 3"!# %! $ '%)#! #!$ K! -$- ;DD -45 :> + (&. L K=0 L K=0 G L K=0 3 L K=0 - L K=0 ;D BN O 55>. &E; B =% B =% B =% B =% B =% / /Z / / /Z / / / / / H+ / / H+ / '

41 ( %9;3 +/0 A" - H# 7# 1 +.& &( ( 14.+/0%%!#$!(%!$& )'-%R*-# %&1&## S &&! '% %%! &&! 1 &#1'(!## +/0 A" -! #<".%)#%!$#-(%$-!##- )" % &1&# 1' #! " # - #') ('& 7# " 1!#&"(% ""!'(! I2 1!!!# I#. >%"2".1$#.&#%-!I-!7# -A&&!2!&-'$!#.#'!# +/0 A -' L ## ' 7#% % 3 02' 4 (!# C! A&&!2 " %%! &&! #! & %$ "! ( $ 1 J%'/#-!' '! #&#"!#%#5!-(1!#!#A"-' &#1'( ( 3 02' 4 #.# &##!# A&&!2' '!!&-# )#.# %%! #!#-)% ># #!&- 1%$ & 0&1& #.#! &#1'(!# %%! $! #-!.## %! #!# % I#-!.## $! &! )#%# 1 "% A&&!2' '!!&S#.# ##& &") ' L## 1 < +.2 &( ( "!!!# >%" I#. I2 )% 1!!!# #% & && '% )%>%"I#.2)%!-(##I2#)#! -$%( &#%!#.# H#! #' '& A"-'!$#)"!#'&#%%!&&! %! (%! # +/0 A" -' ( ( J%! =$-# -' #% L #% L %!# =2 #% # L + %.# )" "$ #& # &1&#!! $ $)"!'!#!% 3 04.A"#%A"-#E!!.$ (!1/'!(%%! 9 :.$'" & #'##!!1&#%1/!$ &&!%! # 1-!#'# &# )! (!# %/ %$.'1% %%)% $ # #%.(11$#% B.5> ;3J=.=B58 >5>K B'!4 2&!&"!%%!.#!&! %!#!#!)#%&$#!)!-! 1 )#% # - -" -' -.)%!# '#!# %" 3 0 )#% -)!# ( )#% '.?O>=2 )#% &"!# 5>O 9&$ )#%:&".% <" S 1%!&"!) &--'(!# &$ )#% &"($ A" -' & <

42 !"!-"-!.!#!$(''# #)#%#--)%&1&&%" )

43 Hisse Senedi Piyasaları % A.# 0%+. I# G+!^ +#96.%A(: +#>#)^ F"+! C0% +) F)"M /O5 /+. +#>#)9J1!1: C# F"! % 1 '(!"!".# (% # '! 1 # '&%"/#&( () %!" '(!" (# &&! 1 "( 1!)# %#&& - ## 1!!#!!..%. # +/02 '! %%! &&!%! $ /2.# '1! 94 :##%# 1 +/0 #%!&" +.2 #$ & +! I' # 3#2.& 1 7#%!&" >%" I I#.2###%" '#!" %%! %.! % F" +!2 L / +. M2 - (1#-/O5& -)"' #'&%" 0% +.& #'! L # +# %(>> 1 " JLK >. > %4 56(34 >3. 8( (.J*45.%DK (.B J" -9.( K 1 563(B -/B92 =$ (34 (.B J"K 1.. %#"! J1!1 +. PF+! +# #- " $## L.)%!##'%%!# #% %'&%" =% # 1 1.!1%!# %%!!((# " #'1!% 7

44 .%")!# % ( #"J1!%.# " D %%!# 1 #!# )#% 1 &!&"!)"! '$%!# '% &&! - 1# # #1 1 # %%"?&2 $ ('' %%!# # &#!(1&-###.##.# #&&.# # '!. 1 %.!#&$ 2!$#" ='%!.)%!#!"#% (#'% '&# #.)%!# &2'% A5>/A0 /D >A.S 2011 ABD Ekonomik Görünüm?!'#' " ' '!" " +/02 +.2' - %)- %.! 1!#!!#" ( +/02'(1!#J0>&&!# L%&&!$ #-!.%# 1'&$&.## %"!!!" I1#"% # L2 #" 2#((%!#%'&1&" )#% # 3 0-) -! %# $ ## L2 L2'($ "! #+/0 ( %#& 1#"'.%! -&" " $###(% %!# # 1 # 7# 1 I#(!%("##>%"I#.2!#+.-)" #'-''&%"C%%!%)!%+!+/1 % %%!# -'&% I' I#('&.%!% >%"I 7#2'$-#%$ '()):.=**=L 7!..#'1!4 4 I#-!.##!# F%#&.#%!!" 81#&&!# '()): =!>= +./'#1%(#%1'%'!# F%#&1$$.%!. /1$#% F=1! ( /"/00 $!" =]> ( % # L 2'# 3 WF"( 9>W ::% Q2 1?-%!% Q2'.-%# X 2 X 3WF%' -&"!##%!!#&!&"(.%# "! =% ( =]>-## 1 1 L% &&!!"%#-##1"(9 >=: 7

45 LL#%$&1&$#" U /A0 /A01. O! / (6 >0 0'&# L L 0 HJ GI 0 0'&#C! L L +Y+G? 0'&# L L +??O & 0'&# L L +??O 6 0'&#C! L L 0 HJ GI >0 0'&# L L 0 HJ GI 55 0'&# L L +Y+G?. 0'&# L L 0 HJ GI '&# L L 0 HJ GI (.4 0'&#C! L L +Y+G? L L " 5B/. (66 +/0 ( =]> ( # ".!" %%! %.! % -)"'# '&##?#?&! L &# L?%!&#% L S L )#) '&#%!!"?!?&! L #% # +.=#&1'!'"&'&&)!1 (#!)#TF> E 3.>3 E F 1 -#!" %1!#! '&# #.)%!#1%!$ '&1&!&"&%.%) #((#.)#)##!#)" +/02#.#)-####(!!" # 0%T 6%# O#9 -##: =]> H#R 0%T 6%#?#.%% ## OQ ## 2?%.! -## (# (-##.%"#% &1&$#" <( -##! "!!1 % $!1?% '$"!" # % &&.# 9! $.:#-.%!& &&! 19'%T-: &#%.#%!# 1 3WF"( 93WF >W : 3W0) 93W0 >W/: 9C+: "#! 9C : %.###&"%-##$-').#)"#.! 1!!#(&1&%!###9:#-.-###(!1 Emtia Hisseleri 5 A!.% %' 2 EE % (# 1!'!!%!#!%&!&"!$&1&$#"<" '1!%&9D A#:'%. #)-%!# '%#% &1&#%!#)- -(%#$'#% D2#S #!! 1%!&" ### E!!! C> 52. %"!# % ( "!'!# # E ## ( %$1E%%!)2# 2EE%!?! &" -!.% ( %.!! $ %. ('1!1%& +/02!!1 91!1:'" &### %!#'%#%# &1&#%!# S%.% #%!!%#9 II# F%'':- %1 )&! )" '#:')!# - #$ 1$ )%'"(.!<"!")"% %$ 7

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 02 Ocak 2014 Perşembe

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 02 Ocak 2014 Perşembe i Piyasa Gündemi Yeni yıl tatili nedeniyle dün tüm gün kapalı olan piyasalar Çin den gelen verinin etkisiyle fiyatlanıyor. Düşüş gösteren Dünya nın en büyük ekonomilerinden Çin de imalat verisinin beklentinin

Detaylı

25 Mayıs 2015. Makroekonomi Yurt içi geçen hafta: Para Politikası Kurulu faiz oranlarını değiştirmedi (1H repo oranı: %7,5 ve O/N

25 Mayıs 2015. Makroekonomi Yurt içi geçen hafta: Para Politikası Kurulu faiz oranlarını değiştirmedi (1H repo oranı: %7,5 ve O/N Makroekonomi Yurt içi geçen hafta: Para Politikası Kurulu faiz oranlarını değiştirmedi (1H repo oranı: %7,5 ve O/N Koridor: %7.25 10.75). Karar sonrası metine eklenen yeni tek ifade döviz kurlarında yaşanan

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 13 Nisan 2015 Pazartesi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 13 Nisan 2015 Pazartesi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın ilk işlem gününde ekonomik verilerle yön

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi i Türev Piyasalar Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com Ayşegül COSKUN acoskun@gedik.com Piyasa Gündemi Yoğun veri akışını takip ettiğimiz haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi tarafında

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın yeni işlem gününe sabah erken saatlerde açıklanan Japonya ve Çin

Detaylı

16 Şubat 2015. Makroekonomi Geçen Hafta:

16 Şubat 2015. Makroekonomi Geçen Hafta: Makroekonomi Geçen Hafta: Cari açık Aralık 2014 te USD 6,8 milyar oldu.böylece geçen yılın tümünde açık bir önceki yıla göre USD 19,2 milyar daralarak USD 45,8 milyar (hesaplamalarımıza göre GSYH nin %5,7si)

Detaylı

Global benzerlerine göre %15 iskontolu.. Ata Finans Grubu. 12 aylık ileri F/K Oranı - Türkiye ve benzer kredi notuna sahip ülkeler

Global benzerlerine göre %15 iskontolu.. Ata Finans Grubu. 12 aylık ileri F/K Oranı - Türkiye ve benzer kredi notuna sahip ülkeler Global benzerlerine göre %15 iskontolu.. Tarihsel 12 aylık ileri F/K Oranı - Türkiye, Gelişmekte olan Ülkeler, Dünya 12 aylık ileri F/K Oranı - Türkiye ve benzer kredi notuna sahip ülkeler 18. 17. 22.

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 05 Mayıs 2015 Salı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 05 Mayıs 2015 Salı G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Küresel piyasalar gün içinde açıklanan yoğun veri

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 26 Ocak 2015 Pazartesi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 26 Ocak 2015 Pazartesi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Küresel Piyasalarda Pazar günü yapılan Yunanistan erken genel seçimlerinin

Detaylı

Piyasalarda Bugün. 17 Aralık 2010. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi

Piyasalarda Bugün. 17 Aralık 2010. Piyasa Yorumu. Haberler & Makro Ekonomi 17 Aralık 2010 Piyasalarda Bugün Piyasa Yorumu Merkez Bankası dün piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge faizde 50 baz puanlık bir indirime gitti. Banka aynı zamanda 7 Ocak tan itibaren geçerli

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ARALIK 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 9,15% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

() * ( ( + ( +. +, / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!""2, 9, + :&"( ;

() * ( ( + ( +. +, / 0,!1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!-!-5$3!2! +,, ( 6 7 8. ( *!2, 9, + :&( ; !""# $%!&!"$" '$!"$" ) *, &!-$,., / 0,!""1 / 12 &3'1 &&!2, 4 $3,!""-!""-5$3!2!,, 6 7 8. &!-$,.!""1 '$5$!5!""&!""1!""& *!""2, 9, :&" ; < = >!""#!"$"!"$"? 4 @9* AB 1 @ 9 * AB C D E 6CDE70 )) 4 C F F /A/G,

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Temmuz 2014. Makro ve Şirket Haberleri

Günlük Bülten. 31 Temmuz 2014. Makro ve Şirket Haberleri Günlük Bülten 31 muz 2014 BIST: Haftanın ikinci yarısında pozitif seyir izlediğimiz BIST-100 endeksinde Cuma günü %0.47 lik yükseliş gözlenmiştir. Kısa vadeli ortalamalarını destek yaparak yükselmeye devam

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 20 Mart 2015 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 20 Mart 2015 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Pound Dolar Teknik Analiz Hafta içinde açıklanan

Detaylı

TradeMaster TM: TradeMaster 1 Yatırımcıların internet erişimi olan her yerden,hesapları ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmalarına, anlık piyasa verilerini inceleyerek Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Kasım Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 04 Nisan 2014 Cuma. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 04 Nisan 2014 Cuma. Piyasa Gündemi i Piyasa Gündemi Yoğun bir ekonomik gündemin yer aldığı bu haftada dün Euro Bölgesi tarafında açıklanan faiz kararının ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi konuşmaları piyasaların hareketinde

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 12 Şubat 2015

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 12 Şubat 2015 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 12 Şubat 2015 11.02.2015 Açılış Kapanış % 1,13165 1,13322 0,13 ALTIN 1234,14 1218,66 1,25 TRY 2,49463 2,50161 0,28 TRY 2,82000 2,83440 0,51 JPY 119,427 120,452 0,85 GBP 1,52512 1,52345

Detaylı

Piyasalarda Bugün HABERLER. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 23 Ocak 2008 No:2008 / 1911

Piyasalarda Bugün HABERLER. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 23 Ocak 2008 No:2008 / 1911 HABERLER Piyasalarda Bugün 23 Ocak 28 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 23 Ocak 28 No:28 / 1911 Tarih Ajanda 31 Ocak Aralık ayı Dış Ticaret verileri Merkez Bankası Enflasyon Raporu 4 Şubat Ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri

Detaylı

Günlük Bülten: Düşüşler alım fırsatı yaratıyor...

Günlük Bülten: Düşüşler alım fırsatı yaratıyor... Günlük Bülten: Düşüşler alım fırsatı yaratıyor... 5 BIST: Endeks Çarşamba günü kar satışları yaşadı. Bugün endeksin yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 84,000 direnç noktasını

Detaylı

08.04.201416.05.2014 16.05.2014

08.04.201416.05.2014 16.05.2014 08.04.2014 ŞİRKET ADI Gayrimenkul Yatırımları İştirakler NET AKTİF DEĞER TABLOSU Para ve Sermaye Piyasası Araçları Toplam Portföy Değeri (TL)* Net Aktif Değer** 31/03/2014 Piyasa Değeri TL Beta NAD'e göre

Detaylı

24 Nisan 2013 Çarşamba Türev Piyasalar Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com

24 Nisan 2013 Çarşamba Türev Piyasalar Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com Türev Piyasalar Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com i Piyasa Gündemi Ayşegül COSKUN acoskun@gedik.com Piyasalar hâlen dün kötü gelen Euro Bölgesi PMI verilerini fiyatlarken; CFD lerde de

Detaylı

Günlük Bülten: Piyasaların sabrı akşam belli olacak...

Günlük Bülten: Piyasaların sabrı akşam belli olacak... Günlük Bülten: Piyasaların sabrı akşam belli olacak... 5 BIST: Endeks hafta başından bu yana yükselişlerini sürdürmektedir. Bugün hafif kar satışları ile başlayacağını düşündüğümüz endeksin 80,000 altında

Detaylı

Trakya Cam (TRKCM TI /TRKCM.IS)

Trakya Cam (TRKCM TI /TRKCM.IS) Araştırma 12 Aralık 2013 Cam Trakya Cam (TRKCM TI /TRKCM.IS) AL Küresel oyuncu olma yolunda Küresel Oyuncu stratejisi uluslararası operasyonları güçlendiriyor İnşaat sektöründeki toparlanma beklentileri

Detaylı

TCELL 05.11.2013. TCELL 30.09.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları

TCELL 05.11.2013. TCELL 30.09.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları TCELL 05.11.2013 TCELL 30.09.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları Telekomünikasyon sektörüne bakış Türkiye Telekomünikasyon sektöründe yılın üçüncü çeyreğinde de yoğun rekabet yaşanmaya devam etti.

Detaylı

Küresel piyasalarda istisnai gün

Küresel piyasalarda istisnai gün 10 Aralık 2014 Küresel piyasalarda istisnai gün Yunanistan da parlementonun yenilenebileceği ihtimali ve Çin in dün AAA ratingi altındaki tahvillerin kısa vadeli krediler için teminat olarak kabul edilmeyeceğini

Detaylı

Piyasalarda Bugün 27.05.2014. Piyasalar. Haberler & Makro Ekonomi

Piyasalarda Bugün 27.05.2014. Piyasalar. Haberler & Makro Ekonomi Piyasalarda Bugün 27.05.2014 Piyasalar Dünya borsaları kötü haberi iyi haber olarak algılayıp yükselmeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin Avro bölgesinin büyümesinin önündeki tehditleri

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ GÜNLÜK BÜLTEN Araştırma 14/08/15 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 08/14 09/14 11/14 12/14 01/15 03/15 04/15 05/15 06/15 08/15 Erken seçim belirsizliği ile

Detaylı

Ajanda. BIST-100 Teknik Analiz. Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc.

Ajanda. BIST-100 Teknik Analiz. Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 84,822 0.39 4.95 BIST-30 104,887 0.40 4.78 BIST-Sınai 78,473 0.46 6.39 BIST-Banka 156,826 0.44

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı