Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011"

Transkript

1 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI

2 Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı olup herhangi bir hukuki balayıcılıı yoktur. Burada yer alan bilgiler önceden yazılı izin alınmadan hiçbir ekilde yayınlanamaz kopyalanamaz kaynak olarak gösterilemez deitirilemez çoaltılamaz ve daıtılamaz. Verilen bilgiler yatırım danımanlıı kapsamında deildir ve herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Yatırım danımanlıı hizmeti; aracı kurumlar portföy yönetim irketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müteri arasında imzalanacak yatırım danımanlıı sözlemesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kiisel görülerine dayanmaktadır. Yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin deiiklie urayabilir. Burada yer alan fiyatlar veriler ve bilgilerin tam ve doru olduu garanti edilemez; içerik haber verilmeksizin deitirilebilir. Tüm veriler Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından güvenilir olduuna inanılan kaynaklardan alınmıtır. Bu veri ve kaynakların kullanılması ile oluturulacak yatırım kararları mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dourmayabilir. Burada yer alan bilgilerdeki hatalardan eksikliklerden ya da bu dokümana dayanılarak yapılan ilemlerden doacak dorudan veya dolaylı maddi/manevi zarar ziyan ve masraflardan ve her ne ekilde olursa olsun üçüncü kiilerin urayabilecei her türlü zarar ve masraflardan dolayı Yatırım Menkul Deerler A.. veya herhangi bir çalıanı sorumlu tutulamaz. Raporda kullanılan veriler ve yapılan hesaplamalarda 24 Aralık 2010 tarihi baz alınmıtır.

3 ! "!# $%& #' ( ') *+ ) + ) " -. ""/00 " 12 (. ( ( ( 7 :9!.!# -9 #'. ' ( %9;3 < = <) %>. ""/00 77 % 777? 77 (34 77!! " #$! %& # *+ *45.!!!# 5B/. 6!#!) %>3. ##' - *. #$! */ ) 7#< #<

4 2011 E LK BAKI!"#$ #% &"#'&"'(##)*+ #!-! &!.# )*%!#'!%+/0%%!#&&%(&((&1&)"#")!% 0%-# # %2 1 $ " '&!&1 1 +/0 - &.(% '# -##.#.)%!# '#1!%!&".(%)#&!-.)%!#'# / 1 #! "'1!1&!".#(% )%!&-!#% 3 0 ) -###-) ($#. 4 '!##&&& 5/ -(' 1#%& %%!. 6.% # - $ %' 72")!!$ %%.##! $ %$. 1.! '$!" %$! 1! # 4 '!-( 1!$' # $ 8! 1 % # (% # - 1$ '%"! /1 1#" % -' '#' 9.# %1 ) $: ' $!" (.$ %; A/A 3 02($4 21! 1!%<!%.##! '.'!='&&&"' 3 02" 1 >?2 '1! 1 / %"!#'% >.!* &1-"!# " " $# # 1!# '% 55"C+0 9 D56 9 /%% %.## %#&&&'"&# 2 - ' &#!# #%!$ -.%") '$ +$ 1 &#!#! %!'$ 3 02 %$)"!#!%" +$ )#%

5 1 +/0 - #1 '(!# &! -#. '" '(!# %$ > ##! ' 3 02!!1! -##.## 1 &#$ %%! # 1! 1 %%! # )#% )% '&! '#'# % +$ 1 &## #!1!$ %%! # A##.# % $" %! "%?- %! 2' $"%!# 2!"! # # 1 1" 7$! %%# +/0&"&"&&! -!%1 &1&)"-! '1! %.#)%#!''!#!1+$(% $".#11%!"#!%" B%#%1'&&&"#%'.!''&%"

6 EMTALAR Metaller ( (% #$ ' ) %# 1 % 2 ) 4!$ '#! )"#".'#-%!#%/!!(%.!!-)" $ % 1! '&&& & # ##" C " '(%% E 45(&. / FG H?IG %! J%!=$-# E E E E E E E E E E =.% E3; # 2 - &#!#!# %! +$!$ # &$)-####' 2 %#!#- &$) #!%! 9&&!#! D : 1)"# #!$'&1!##.%$ 7!$ 3 0D 2$#)&#!# ' &1&1'# 3"#!# #'(#. 9 $%!'(!#&F)"#%.!#%?2')#%%!#!(&$)&# + % -. 1!'!#.# -$ # #%$5GF %#&1&1 '(/!.#'#&-((

7 (9 > 0> A 9> 1-))%!# % 9L : M!! '(!"#'&#!1%!#)&#% 9 #1 2#%$'&&% 2;>9)-'$##%/! 2 &#1!!#- %##1 (!# 1 >#%1$")"#!$'#!$#-! " '&!%!$'#( (34 5D 9H!$ # %!!$!#! % 2 +. & ' 1!!# ) #$ %$ F.# %%!#% #!! ("&! ! &1& % '" & #! ++"9%: +?9%: 2 # #&&! # *545 AA 2 ) & # 2 J&F" F% I'''!!#!!##.%$ H 2!$ D). 1 1 %%! %.!#.%")'#'! #-! '!!#! # #...%"#%!!$ '&! $% #( 2 %%! %.!1&.-'&!"-!(!%%%!#")#!! $ 9 0& + F%# ' &(&$&( 9 % # (34/A!" 2"$%#1.N2 &1&! J(!"#$%#1.#!!=&%=1#! (%"1 %1-.##!1%F #% 1(!1%!#% )(&#1$ 7

8 Dünya Merkez Bankaları Altın Rezervleri J.K 93 5 ME + J.5. 1K + 6 JLK +. H#L +/0 L +! H'L I L 3# L =>0J%?# 7H'!L D L I#( L # 'H!#L 6.% L A% L A#!!H)L >%" L B" H)L = +# L I' L G& L I#. L +# L /( HL 3. H'!L 5" L G L I#( L J& +) H!L?& L 7# H##L %! L >%% HL? <H!L &?3 #% )"# 1 1!1 -! 1!1! +$ #% - % ##% 9!% % %#: 3 2 &#!!!#-?32)"#! "% %!# &(% $/! & - '%!1'(1$ I3 A.%# #%$ >5 9.B =.%+ 3?3+

9 2 )! #%$ 7 ##% $ 4.%'!!'.'!$'!$#)"-'!$! %# I#-!!#&.".#%.!1!( %$ 32 )"!%#&1&'&&%+$'(1!#-!)(!1 &#%1% A";3 A'(!"'&&#')("#-%!(% %!! %/ &1&##.&) ".%"#%(% -)"%!# /.# &- ( '#% 2 - '1&#!-!)(!1&#%1% +$ )" % #%#" 1 #!$ '( 3" %#%&1&1'!#%/- ( 2 &1&1 '# $)"!!#!-!%!# # "! #%!$/!!"#! #% % )% $ "! ()"!'$'1!)#%!-%$ 2 )#%! &#%!#!% )"! '( '$ #! #. )#%! -&" &#%!#.# )#% # $) %% )#%!1 ) # % # =1 )#%K!1 =.%+ 3 =.%+ 3 "00 J&!&1 2.$'$!&#1-%#1! '!&1&/&#1##.'").)%!#'#!%!$'#!"!# +$ ". '#'&!&1&!$# #!% 3"#.'&(&%# &#)!&!-"!##.%%+")9'($:# 1!%# '#&! %#' F" +!/ 1&#!'-))")"#%!#% 7#. &&'&!&1 -") #!("% +'&!&1% 2 %!# '&!&1&)"!1%$ &1&&&% 7!$ '#!(!#-)'-&#'!"$" #

10 " > > 24 &1%#!1!- C%!%#& 2!(&!1%#.#"##%A!&! 2!!!# %/!.)! (!'")'&&%!#'&' " ## 1!# 1 % #.%"#%.!#% (% >! >!.(% - )!'&&!("% ##1 2 "!# "##%!# %N!&! $ 1!#%# '&!&% +" ) -$ #%%#'&1&!&!.##&&!#&#)1$%!#?.)#'1!% &%%!%#1 1!$ '# % >!) 1.-"#%!#(% (0. 0 "! 11 ).)%!#! # # " ) 1#")%! (% (%' &!! ( %! % # J(.%!" '&&!&"' 1 &#1 - -" # D+&!!?$0'# " '& 7 ) ') ##% 1 L 2 &#1 1% <"'1!%& ) &! 1 1!!&!!1 %!# &!&" #%)" %1!# '&&% =% )"# D2 &# &!! &! 1 -$ &1& #!#! % 1!"(% M &!!&! L2& 1'"!D2-! # # &! L % A#?%?% 0&+&!!?&! 0&+&!! M! '

11 % J%%!" # ( &!!% % 1 &!!% % # '&%" <&!&" ( %#%1%.!#%!%%&#!#'&&% #% )"# %1$ -! % M!!$ #% &# $ )"# $ '&(& % #!!&!& /! &!! ) &# %!# && (&!)#! 1! -!%! %!#.#. "##!# %/#& ($ %1)"#% #$% &!!?32!) 1#% )#%1#1- % &!!) &#1!!# % <&!&" ( &# ) N&1&)N%!)# %'&&% / &" (1..)%!# '#! % F&# J&&! /.%2!" # ) ## 1!#!"!1 H# 2 # '!#! )"!! 1 L.!. ## &# 7 #%.1 # # '(1 -!(%&"?% 0&+&!! =% +&!! 3 8 &. 3! '" & )% # '#/&&! 1! 1!1%!#!$ - &(&!!#%%+$$-(!#-"%#%!#! &#%)#%+".'#!#'! ) I-$ " %%! &! " %%!!#!# %$ (&!L%&&%&!)L2 A. 1 1!'"!# D A# 1%!&" % "$% '1 %%! - &&!# % J1!%&&!( '&&&!%LN%'1!1 & ( L #!# % D2 &! # L% $ -! %P&&!L2!'%?. &&! " &&!'!##% ( #% L =-'#%L 5%!Q#%#L %'&&%0" ) &(.!&$&! #!# ) 1 #% #% #% ( 1 %% ( %%'(1!# '&&% / % ( '& %!)#%!#% K=0 <

12 ? 2 1! '! 1.# '( #&! % ( 1 -)) %.! 1 '"!% ># - # #.&) ' % $ " )!.#!! &&!#($ J%! ( %. '"'&& 1#" %#%#!.##'% ' D2 1 %% '&&% M 1 #1! 1-1! # 1 '( ( '&() # % +"## %.1! &# 1%!# ( %#&#%'!#!%!(&&&!#'&&%+$-&&!.%.1#% # 1!# &&! &"#"%!# %$ 0'1!% &"%(&&!##$ / # &(.(&!" 1!1! '$ '&%#&#&($-!%8(#(.##".'##'&&% 3! $!!" '# %%! " 1 #& '"! 1! ( ) '&"# 1 L % 3 ") #& -! $ ''&#+/02.# '1! 9R #': &# -!!)&!!!# %%N " () 1!# % '1!1&(&!L '1!%& L D2 # L %!# '&&% +" ) # D2 0&/=% /3 &!&"&!L!%%(!#% 3? 5 -.H 1 L " %%! " $.## $#%# &1&%!#) 1 %'"(.%?.)D6.%(&$'$.$&&!!% 7 " (.!# %%!$ &#) %$ -!% 0&DM! )

13 @ H.#!"( &&! # #%.)%!#'#!%F#1"##!!% L &" 1!'!# %% D2.#!"( -$!#!!!# % $ "! " ' %&1&&%"? 5H L2& ")!% F# '&( "!#%)"#!"1!#%0-" #D1%!&"'1!%&'&(!#&!&" #&("##11$'&&% Enerji 5.% ( ")"#) # # %.! #. 1 (%&!-" 1! <"# # %)#-% &" #% '"! +$#%('$!)'&(& '. 1#%-" '&%" <&!&"!%%%! &&! #. 1.!.%) ( &#1% 0. /11$ > 0 (.1 2%#!!#! ( ' D A# C 0%%!# % 2.'&!%&&!'#?F 0!%%%! &&! &# 1! -$ #S"!$'1!%%%!#!# %$J(!"$#'&1&#%> &&&!&#-$'$ 1$ #!# %%! %.! -)) 1'(!# % ># # 1-!'1!%& %%!' (% $ &/ 1(& +!%$N +. ' 1-#&&% 6.%2! &1&1 +!2. 1'1!% %%!%#&&!1!#!!.%%1$&1&&&%?. %#! 6./0 D2 &&! (% &" -" 1!# -!%1% +$.#-!-&")!% & ' ")"# 2 # #&&!#!% J(!" %1 #% )"# '(!"(! 1. 1!$&! && -! 1!$ C> 51&!1&#. 1 ( %!$ C> 52

14 &!!#-($C> 51&!O2.%!'$ "$%$ =%(&!+&"%)#-%#%&!1!=+/0 #%/#%1!&!&")$%$?&! #% )"# & '" C> 52 1! &!.## ($=#%.#1##2&1!#% +$!.. 5! &!.## C> 5 &# = +# ) )!"#&#!#&).'#1%/! = +#2.##! 1 $ &# )&1& #% %! -&" %1!1 +". '#" %#-% #% "! # '#!# # #% %#!# % /! ).)%!# $ - '&(& %$ '&&% 0&>%? 0&>%+" 1#2 >%(-###!%.% 2!"!"'#.%# ) $%! -! &# / &( '%1'' 1 %1$; I2&.%'!''1!&!1#!M&.%&!'&!% = +# # +/02#% &$& # % <" C> 5&!! "$ 2 I2&!! 1% O2+!'(!.%'!!/'#&(1$ '') & ##%#" '(1 O2'&!!# ( '%!%1$ F"J&F%#''$%1!#+#'#'. -#.%)$>#!1J'.%&& 1 #$)#! " 1% 1 %!.%)&#+$+#2''%!#"$ &1&&&#.1%)#/%&!&"'1$ %$ C> 5& HS2 H# 2'(1$ 1#(!& %.!# -"#" %#%!!# && %# >#!)!#.%& &#$M.%&!&#!#%1$ K=0

15 3*#!43#'5 +!2 $ R #' 9.#'1!:.%##&&!# %") %!"!)(#$%$ 4 2 )#% 1.##%! %/!.%.#!)#%%!!$''#! %(% "6475# >%'(!" "# #!# $! '"! / - )%T # $%'%9)" ) - $" %!# -: $T% 9" ) ) - $" %!# -: '(!##%(+"' %"! (#! #'%! )%T # %!! $%'% $T%%!# # "## 1 1 %! J(!" "!+ % % 1!##%$ #! $T%!&1!/ ( 1 " 4 (&#1% - (345D 9-%1!#-%1$.%!# #)-%.%&$?F> 0.0$!1!#.%)(1&#%1% Tarımsal Emtialar J&$A!>%B # +<$A!>%B #!#!'"!. 1 "! %!!# %!#!) $-## 0D 54 H ; #%$ ). %%$ =% "!#!#!!1-%$"+"#%#.%)1 #.%! # '# 1$ 9"#%.# $%'%2 $T%2'&&%: A#% $ ) #- 1%$ +". $ %%&.% '&#% #!$! 1% 9:#K2.!'-$# :A#2" #!'!#+/0-$#:+/02%&&''!P-%&!(E!:+/02?!!"&&&'0%3

16 7## #.&) -''!( 1!.!.##%$ E % "'-&#&.# 1!# %%!# 1!#!'!# 5%!!% 3#?' 5%!!##%2 '1!#: / &( 1!"!#! # & A %!# -.)%!##'!# && # #%#. 1 #!#35. %3 ;B &&#&."!#! -! 1 " #. % #2 D +/02 #N +# %" +#2)"!"'1! 8 9:! *;* $& & < Tarımsal Emtialar: 2010 Performans 6>. 5. D N -; ! 9L: 7 01! 9H:?!#!.%")'&&! >0. 3 A 5 4. JK 3 9 6% &&#&&! # L # L $ P % 1 L2'1!%.#%!#%J(!"'1!%.#&&!% 11&!!#!&#1#!#<"?F D5 > 49;.#!#!!' #!# D2 -%'!!&!& P D2#% -'(!" (&( 1 D2 -% 1&-" &&!# # 1'&$& 1!!#) 1 # #" ) 1!"!#% /(%!"!"#%>&#"-'! B. - #-''&%" <"!#!!#1+/0/"2-%&!#S ) %#% &# && # % F!# 1 #% -% &! % 1 $ ) -$!1#.%%

17 %?!#!-#!'#'#94 >A96.> A1%#%.#%&##%#&"#"!9" '& #! : # " 1! 9 +# S%.% : "!'1! 1!#'!. # " "!! =% "!!$ "&&#% # 1 #% 1!$ A-" "!#!)%T $T%%!##% &1&1& /#. >00 5 =% J&$3%T5 +<$3%T5 J&$3%T5 +<$3%T5 7

18 A0.56!#!.### )#% #%# #-&&! 9 D2 ##! ) %% +/02'&!&)$% #&#%.%! 1! ' &"$!:!%.#!&- $ &"$!!"%% =% / + >%!#!. 701!9L: #? "!" &! #.# '&"!1!$ 6>. #.'&(#&"!#!%!#!#2# '(!"L2&""#2# &!"L2&1&11#%!#%$#% &### E # # -$ +#%# P +! #+#%#%!&"#1##1*!1!#!-#&1&1#!%% +/02 &!!9+/0&&&-$(#%!:'"! - 1 % +# ###! &!#S '% +#2-1) &- # # # +/02 &!! (1*-#'#%1%%+.2-( "C$&!&"!##.&%9+."# +!2 &&*-#% L2 L2 &1&: '(1!#!+/0"!#%(*%!'$ <&!&"! #2-$#1-%1+/02--%1 D21--%1.%%$ +S2!#! $#! %-!'1! (!# A#! %1!# && #!# %/ +S &!#2&!"!")!#% 0& && &### '!## - &1&1 && $ -(%!/" #%!' 2#% %1-!% (%!E##1) %!#E2( ".(!##%!)1 #" '1!#% C %! E## # %/ #!#- 1! E##&"!# - E ## % - 9# :!

19 /A 2 ; ;E 54 ( JLK K(B K(.1.. K1( 7K(34!" #!K1 56 $ % #K-9.( O-.4 & ' 'K"0.( -0 ;E. JLK JLK -0 ;. JLK ( +"## ##&. # - 1#.!) - # 1 L2 1.! #% &$&"".( >#2#)#.!&! '-#'& <&!&"! &! " L% &1&1!# %! ## ) #%#.!#! &! L % 1 $ '&&% D2.!!##'"!#%- 1!#&&'1! #!-# " L2& &1&1!# % A#. &1&1#%$% &! " L &1!# % +/0 A#2.!-# 9+/0-# '(1 A#-# # %#%#.& %: &# "'1! )!# '% >!) %#!. #'&&/&& (& D2 " #!# % &!&"!!# %/! D2.&!! " L 1 '#&! " L 1 +/0.'!#1! " L 1 +./'#2 ##& '& #.%") +/0#% "! 1 9--"! %!#!# #% -##!!# () 1!'%: A#2 -$ %# 1.!!# D2 &! 1 # 9D2.! &!-&#$##: (.!!'#'.%") #

20 /A K(B ) * ++ K(.1.. K1( -)" 7K(34./) 0!K1 56 #K-9.( O ; ;E 54 ( JLK -0 ;E. JLK % & %)) 'K"0.( JLK -0 ;. JLK L #! D2! (!!# -!#! # D2-1#-!%1%+S29& &&$-$(#:'"!-1#89<:;* ;* ; & = = $ $> ; ;> 4'()( 5< '()( ; * >* < A ; *! = &.& U &. < B& $ -: * -: 4#5/='()): ; ; C)(: C)?:. =. =< D * &: 4 >= ;=>5 # E -: 4 ;=>5 E =< '

21 =*! -; & & )GG?FGH $ * < & D & CI:. < & '()). ;;& * >! 4; &! =5 <. * 4$< =!$.=< =%+/0&!&1&1%"+#.1'(!"%!# 1 #&!#'" & "!# & %$ &1&&%" D2 #!!! -# "#$!# D2-&&! $! )#%&'(!'!%!!.#!# )!#! &1&1'"!!/#. : -* : ;'()) * < (%!E##1!#) %!#E ## ( D2 -!# #%!) 1 +S2-%1)#!#% /% E## &"!# -) & &!&" %#!!#<)E##&"#!# " +/0 D2!!# 1 $ +/02 &# #%"--"!!#!##.%$E E## #! $ # E## # - $%9# : 5.!# " L 2 1#% '& & 2 &## 1!'#%) 1 D2#%-# &1&1 #-1+S2&!'-!-)!%%% F&##%-1L2#'(1D"-!% #%!* ##% - & $#!'" & L 1 F#! D. (! - " L!# 7$! )#% && #!!( D2#% " &!&&#1(#% "$ #.&%<&!&"!D2-1#%"!.%%$! "! & ) - # %% +S2 1%!&"/"2 F#!2!! 8 9 #-U!%! %!# &!&"! D2 +S2-$'&#&#%)1## #/#. &!&"! " +S2%" ' &! - %1. %%$/"2 #()( 8 9 #!#! &1&&#%!!.!!!#( <" +S /" 1%!&" J& +!2#%&!! '$ #!# G HV2 #.&#%.# ) &!&" '&!-! 2 $ ( #%. $ J(!"'& H% C$$ +!%#.-$ +!#% 9HC++:'(!" GHV%1!'&&!&2-%(! G HV #%&! "!) 2 &# # E2 (!1 <&!&"! J& +!!-#&- 1 <

22 #&1&1#%"!!-)"1#!$ +/02 # #! '(1-# 1 #11'(!"#"%-&1&#&1#%%.!# '&(&($#%%J&+!-#'(1!#!#+/0#%-"!#% J& +! " 9 +/0 : # #%! % %$ 2 - &# &! 1 1! #%!!#'% /!/"!1 #!%# &#&% '" (.% 3 1!!#) #/"2()(#%!! 1! ( %!) E 2&" #!# ' #.& % +/0#%#%! +/0#%! #!"% %$N!#!!'#' % %$"!#) 1#%$ +/0#%&! #!!#!# -!!$ N >!! %$ &!"! &#### 1 L2&"1M(".(#%# &# 1 #% % # &1& 8 %! %!#" 1 #.% )!#)- %%!#! 71 E ## 1#% 8 P H#! A#2&! '&#&& "!#/" -$ $ 1!# '#) #1E##&1& A!-) #2 1.$&!%!#" # 1 ". (.!!( &#.#?&! #) % 1# "' F&#1.##1!1-(#W-$(#%!A#2!#%! 1!1 -# 1 % (!# # A#2 1 -$!# %/'1!.# ". (#% ''!#!-!/ ) #'(!" &1& #-#%# A#2#%!#(!%# A#2 1! F#!8!'(1 #&")'1! &!&"!.%%$ /"21-#-#$##1 91.$ 1!## 1-%'1!## # - -( %: - 1%1!!#!-# &1&1 +#2 #& % '## 1#-# &&& -# #% 1!$ G HV2 #.&#% 1&" #.# ) &!&"'&. $ G HV J& +!2 #.% 9/" & && 1&$#: J& 0% +# 9 %"?'1&$#%:+#2#1%%!#%! %! &" #!# #. %% +#2 " )

23 /"-# )- A#-$!#% #% 1.##$".(8) # -# " 1' 9 -#-)!!#:.!# % ". )"#!#!&!&A#-# #%1!# A#2 -$ 1!#!) &1&1 A# -(! &##%&1&1'"&) P+5 &. "5> E; 5A. E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

24 ULUSLARARASI PARA BRMLER KWK=0 J/>WK=0 5A3WK=0 +K0WK=0 6>7WK=0 5H7WK=0 ( Kurlar &edilmitir) 3X.#! % 7# %( ". 1 '&!!'1!'"!"! ". " +. /'#! #'1!.%% 1'&%" --'!-'!# %%!'1 ' &1&)" # 9%#-:.%# % J1& ) %#!!")"11" 1(-"(%'&%"+$-&&!&'(!#-" J0> &&!# 1 D2 + #%..)"! '&&!&"'.%#1!!!!! 0 +#& &( ( %# '!1)- " $ &"!+.+!2#-.#&((J0>2L&" +! I I#. 3#2 )" 1 &( (- L2&"! J(!1! 3X.#!" &!&"! ('1! )'" &!!"'!)!) &#-###.#'$)"% '#-###.#%!!" = && &!& +. %( " 1 3X.#-!%! % +! %%!# '1 / % " %$ ($!% ' 3 0 )'(1!# $.#'1! 94 :- "!!$ '.%"#%!#.% +( $ 1! 1!#!(% #!$ &# +! -' 1 K=0! +!

25 @"/# A" '1 %.! E!!.%'! K=0 #1'#.)%!#!" J& ('&(&.!% +.)&!&"(!#%'- 3=3! '(( &# 1&.- 1 '($ S#% '(! 1. 1!$%+!(#!#1!".! '"!)#%-).!$%$''&! +!2! &&! # ( )#%- L 1#" L # %!#.# )"# 1!# )#% # 1# '&!!0%# +!2.#.%$#1!)" 1!%"/ ") K=0 #'% 1 +!-" -'&#1#K=0(#!%! -!(% &#%!!'% 9+1') +! - ' % # &# %#%'#": <&!&"# " '1!.% %!" +. ) # %%1### % % $ &&(&"1.!%$&1&&%" <&!&"J1%%!'&(&&&!!.!"$ #&$ %" / #. '(!1 %#% KK=0 6>7.!&S)&&!#&#!)1 $ -### % '&% -.%") %#%!%" +$ K K=0 1"!% 1!$ '!#'!#!6>7J/>2$"$%# KK=0 1!#!"%$ 0 J&. 1 &# '&(& &&! '$%# %1 )"#&!.% $#!#1!K"!&%%!#$"$1-" '.-"(!-!(%&#%!!& )"%.!#!$(%/!'(!#! 1!"'& #.!#1 '&!'!##. %/!'&!'!#.# - " 1! -!% '$% &( ( - "% "! % "!##.% D '1!%&'! 1#1!.%!& %%!'&(!-#J&)&%%!# )"1'!%'"(!!'%/D2.#!&-! ()"%!(% %(!# %!# " %1.%''#)"%(%$ )%!% %!/! +# 6.%2 +# & && (& $.!# ' )"% +K0K=0 6>7K=0.&#&')!%#'&!H$'%!" +#')"! 1)#!!" J/>K=0.# ##%!&"(%%"!##.%! =%%!" #%1$#% &1&!!"'# I#. '& # &&%!#'!#!&&(&!##!#%1&%%!#%.!# - $ %( " I#.2!# % $ &1&1#%($ +$ D2 '!%#1!.%! )#%-(% &# #!#!-&&! )#% #! ((% $ &1& &&!

26 %!!# #. %$ ! ' &#1!!(-" %%# 1 1!!# &# %%! ( $.%! %$/!--' '(1!#! &!&" # % "$!!"'$ # 1 7# ) 1 '# %( " +. '# I2 #( >%" I#.2 $ #.&#% '&!'%!#"- # KK=0.###. C$ # 1. -" &1& ## '&#% # 1 L #.'&%" 71.%! $#&&-###' (%! # 1!%( +./'# ' '#% %!#!. &&% &!&" 1!! $ #! % S!#!J&&((-%&&-!&!&"#&#$ -+.2%("##'&!'!#(%%#'&!J(!" # +. '# #!#! &&!'(1# " I#. - I '##!%-!%%!!-!-'('&'$' #"! $!##.%! <&!&" >%"! -(!%#(% &#! %%!#'$% &(& & % %#%.$! +. %%!#(%)" ##!$ &1&&%" I#.2 %(!!" #& %%!# ( (%&&#-.%%%1'!$! &1!$ &1&&%" 3 &&#% I#.2!-( & (!.!#'!($ %& - '(%&##(!#%$/ KK=0.#(&!&"!!#%1$/!'"(!#!"! % I )%1 ##%$ 1!!# 1#% 1%!#"- & (( % '!%!+#I#.I>%"'&(%$! )!##'#)1!!%($ '&! 8I#.2-.'1'(1!#$(.!('!!# -&&! %()"## 1!!##&! "$% '&!! 3 $ #&& ' $.% 1 %!# &&!'&!! ( ) $! $!#' I1 &'!! KK=0 ## '(!#! +.2 &( ( +!2 # -!&$ $ &1&&% (.! &1&1 1#% &#1'($&1&&%"

27 +./'#&& %%!#% +! ) # " ( $ &&! 1! 9O3C Q ':1'&1! 1 %! % '&%" /! # +. %%!# ) # %! / - )" '1!.%# '!# #! % 1$ +./'# %%!# 1#"! (%!#" ' %1! +!O3CI1I! 7# A"2 I#.2.& - ) ## F#! I!##.% #"%( &#' #'! %")'"!!" ( "! 2 H# I#.2 %( ) #"%# %$!.#$'"&!"! I#.2 - %! $'! $ ' -" 3=3)%!#%!!#7#>%"I ' - &(& %%!#%&! %#.# '#% # '#."+.+!#.'1$&1-###%# KK=0.#"$ #'$ +! )!" # ")!#!! - $ #% 1#" && (& "$ &&!!!% '&%" +!2.#.%'1!!!#!#1! '!1!!+!2$(-!##.%$''&! /#-2 1!'1!.% % '!! $ (!#'!#.%!+!2%.!!$! "!# #%($! &!&" & % 1!$ % (!!##.%$ +$ 1!%!$#%! %#! ( %! % % ".%) #!.! 9-':#S# ''&%"/! KK=0.#&#1-#.%$) K2 % 1(." # 2 1 &# &1&1%!# ( #&!# %" KJ/> K5A3!$!" " "! #.%"#%!".%"#% /1! ) %! % % &#& '"&!" #'(!1 1.%) % # # &!&"! 1!# %" 0%'".%)%$ /'#S%#+!2-!% K2#K=0((% -$-%1$ KK=0.#($&1&&%" <"&&.%!1$+.21"!%.$ #! KK=0! &1&1 1#% "! "$!" <'&!" #% +.2 &!&" '(1$ 1#" - -!!-)&#&-''$1.%'!#" 7

28 +. '#! $.'1#.%. # '!##.%3'&!&"I#.))#1!."!'&1&#%'!$& " I' ( (1 %%! %1 '1! #" ") %.! '& % C( ") 1! &&!! 1 &# )#%.%! ") $ %1 +.2 ## '# 1 '$ % -'&!S #-. %!#! 1#)"% & %%!# 1 )#% 3"!(1 M%%!#&&&&%(%&&$#&("&!!1$.# #%%!## 1 I'2 #! %%!#% &1&&%" A)%(&#& )#%%!# -!# %# 1 %!#! +$ " $# && &&! &#'!.! %'&J/>"!&#&#%1 )%!.!%!'!1! +$! $ # +./'# &1$ "%! I'2$!!'3&$.%%! &!&"! 1!#! # (. ' % - 1!# &1!&1 %.% S ## $J0>&&!##%$1!!%$ 2 I' %%!# (!"(%)" 1!! #-- -$!#-$!#%%!&&!#&'($) %$ &1&&%" 7 %%!! %.!'#!#! 1.! 1 1!#!!" # &&! '(1$ & M &!&"#!#!#1!- # &$'& "!1 1!!#! S! ) 1 &# )#% 1 %!!%'' )"11!#--'$&1$''&!/! $# 1#" $ % "!!!# &&& &$ $!!#'!# &!(% &1& &&!'(1!#! 2 L $ &1 1! ##'!# (-"! ' "#'&(& ".)# &&!!$%!# % 0%# " 1 %( -### &&!! '( I'2 ()"1-!'&!'!#%"!

29 > &" & # %$! $!" # 1 ') '&&!&"'.% %#%)# " 1 ").)%!# '#J.!%!##&!&"+.21% &'!"# 1.%#(% &&%-.)%!# J.!%#"+.)"#&& ' I'"-&&! "! &( ( "!# )#%## #.# '1!#!1%!#I'2-"%%#.!%&" %! 1 %%! 1 1 1#! <" +!2 # I'2!! &( ( &!&" $% 1!#!. ( #!'"(.$ "$!"%#! 1 ((%"%/#. +. '# &&$#%J/>K=0(')%$!!".%"#%!( -&"$!!" %!" " -' #. '#S# '# 1 %$"' '(!" "%()" "!1%.% (% #" &!&" J/>6>7 ".%"#% %$ &1&&%" $%& KK=0.#L 5A3K=02!#.)%!#L "!# %# #!# 5A32 "!!$ ) $-.! %'" &#! 3'(!" 5A32 (%"!+.)1'#.-#.1!## 5A32'&!.!%!" 6>7K=05A3&(&#& % '&1&&%!1!!%##$!S!%#%1 '&!'! 7!$.! '#! -(% 5A32 +./ $# +!2.! %! '! +!2 ' %%!#5A3)!&1&&%" +./ 1 # && +.& " J0> &&!# 1 I#(2 +!2'&(& &&!#.%") 1 - +! - J&' --)) "!'('&%"/&&!# && (& -$'(1 +!2 I#(2 $.%'&(& - &&!# #!!##I#(2'1!+!2(%(%&#%%!&&!# %'#%/#. &!&" &# &&! $!'&(&% %1 J& +. %%!# &1! 1# F" +.&! %%! 1 I#(95A3:%!&" I#(9= F: H%(9HCF: -%! '1 %" +$.'1 &# ). I#( %%!#'&(&&&!!##! < %$ # "$ 1 5A3K=0.#!&-!" I#( %%!# '1!#!!'&!!%..!!!#(#%#"#))"%!%!(1# (% " #& %$.% %!" 3 # %!# 1 $ -%'&. ') '%%!)#!!(%'&%"3"#5A32 "$ I#( %%!#&#&.)%!#.&''$%.# ## (!!# % &1&&% &" #

30 !% '!#' %" F)" (% &)" '1!.%%%!#.#%)I#(21%'.# %! 1!# )#% 1 %!#&' ))"# &#!# && %%!%!#"!# (!" %$/ I#(2.! % "!# "$ (!" '&! #%(%& %!.!!# ) &" &#!# 1$/ &# )#%#%# 5A32!#$-$&1&!" / %1'"& &!&" ( 5A3K=0.# -!%(!'&# +. ) "(% - &! '!#!. ( 1 )%1$ # '"&! '%/$#&J0>%!#&&&%L I L I#(2%.!%'( " +. $ ##! $ #% 1! 1#"-###% I#( $##! $ (&"'$-! < '(!" 7# " $ #%#%!!" 5A32#% %S%&1."''#K=06>7' " %#%(% -") '&%"/#. " &1 %1 5A32 K=0 6>7 ' - &.)%!#'#!#!' (%.!1"!#%" =%(%. 7# "%(! KK=0 1 &1&1 /#!&-! '# &#.)%!# 5A3K=0 ( &!&"+.#!!#!&(%+.&# # &1&)"%%!# S 1!!!"#.%! H%#%#!S!% 5A32 '&!!S!#&-$&1&!" % +.2! '# & '# K 5A3.%") %#%!!"# '&&!&" )# -#!"' 5A32- %1'$% -.)%!#'#$!!" % K5A3#.%"#% ( +! +.2 # &' " +#%!&"'1 %%! 2 && %.! '"! J1!1 & '1..%%%!1&&.##%.1"/" +#' - " #-.! -($.!!##.% J(!" %$ +!2'&%!## (%!" # &.!)"#!# '!!$.#!&-!#.%/!") % " %.! +# / 3X " - (%! #%( )#.#!# +#&! -!# %#!) &#!#!.! "!##.% +# - L2 +#2'(1!# %") +#2'&(! &#.)%!# 1 ' 1!##.%! +$ D2 +#2 &&.%!# 7 Y2 -! -! +#&#&%$D$%!#+#D#(%$ '

31 %1D2'(1$.%#1!-$! '&&& ' #! (% %!# "! +K0 ( $ - %1!!" + )#% 1 #!!$ '& ( #&!%.% # S#&&'1!&1"!!(1 ')'&&!&"'!&#%#%%+K0( "$!"#&$<+K02!#.!%'&&&& &" #! 1! -! &#% '"!!" <&!&"3 02)#%&#!('(1.#'1!#&!#!! "$! '1!% &(& %%! "!&$ &# "'$% -'&(& %%!#1!.%'!#!/!1--$%1)"% # &.! "!#%( &#%#''&! 3 %%!'1!.%#%!# +# %%!# 1!'&!#!" # - +K0 ( -"1&--$#% H$- #"!!! &#1 +K0 (.%") %$ &1&# --""# 1 1 L "!1% <

32 +K0K=0 (! &"!#" %#%$ (% "! ".%"#% 1!#%$&1&&%" *+ F" $# #!%%$ $ &#!. &1& )#%#-. #%%!!%6.%"!S#&&&#.)%!#'#.!% #+.'#%(" ''%!%1!# K=0 '&! $%! '# &#.)%!#'# 6>7 % )" " H# #1 $# #&# 3)#%##1'#!#(%&&%%!'(%-&1& '#%1.! ( &!&"! ')%$''&! +$ &!&"! &# &&! #!!! -! 1 (%. 1#!# &# ''1&!.!'(% -)"%!#!" # /! %' - "%$ &1&&% '(!" (%!%'!!"!" # )'(1!&-!!#.# $ #%!#!"%! 6>7K=0.# F#! % ## &#&(!# %" +$ 6.% ( D +!! $. %!"1&".%")#%$&1&&%" /!" # % "!##.%. 6>7K=0.# ( & -!" #%1$) # ' )"!'!# +.2! $ &1!# 6.% $!-" "!# %$ 3"(%#'1!%&%D2)#% '&(& &&! ''#' / &&! 1 1' # #% D# 1!#! "!?!!" >!#%%&##!###&&$! %(!$!!1K=0W5H7.###! A"'&&!&"'(!"5!#1.)"1! 1 L A&" & %.! " 1! &(& -$! #-.%#&#&-"1-$!&!&"( $"$1!3D2&11!-".(1 #%$%1$ )#% )"% %%!.% ")!# %!!&-!! '"&!'% D2 %( &&% --$! ( ( L! '(1!# -! &'( % %#% &# $(%&(&$&.!%$'&# )

33 - " ( $%& 7 D D D D D D D D D D D D /+5G+7= D D D D K/=D D D D KHO5 0O? D D D D O5+ D D D D 5 0O?=KO== D D D D

34 SABT GETRL MENKUL KIYMETLER K## -.# -' 0&1&)"%! %%! $! ( " +/0 6.% +.2 % " '1!% -.#-###.## " "(!# # ' &# -.#- &" (% 1%N +/0 %%!# $! (..!!!&-%%!#$%! +.& %( "%!# " &&!%# " ("&!&+/21!!#!"" ("!%!$'&1& D2#%%!#)#%%%!( #%$)"!##%% <"'1!%&)#%1)"-!1$#)"!'!1!%?&! 1!% -.# &&$ ( 55 54E6./ B9 3 ;34..E R +/0%%!#%.!111%%!1! ('.%'($+/0-)" &- %# #)" &- 3 02'&(&-!#$/ # ' -''!# '1!%& 1 - &#' &1& %#-..)%!#'#!! $ '&%" 7 #&( %%! ' %.!# %# %)"##!#)"-"&#1&#% #-.'##%(!1 -(!# % +$ (1-" %!#'!&%" +/0 A" -)"(% $ (! &#!#;/! " #!%" 0-#%)" &#!# # &#1%&#1%$'&%"7%%!&"!# +/02 1 1(! )"!#!#! -)"$&#1#11" D2)"!# D2 &&! $ 1 &1!# 9L2(% '#:!!''% -.# %!#" +.& %(! %# "!!!!# I#. &!)% -(! 1$& %('!!! '%.# 1$ &&# -.#%!#" D).#%%1!1!##%$! #%!#&!.#!%%"%1 F>" 12 5;3N 5;3R &'(% &1&#'!#'1!% 1)%!!%(&1!#!$%!'1!%&&&! 1 (%%! 8 %- -( '1!

35 %& %- -( # E! 1 J1!%& %-#% &!&"! "$%!# & %-' %( &1&#%!# 1 %-%!$'&%" 0 N 5;3?& 1 %- -#!"#. 1 1?&2 '1!%& #!%%%! )# ('$%'&(&!#?& -#$.! # -'/?& 1 &1&)#!!! ( %--$'(1<"&#%#-.9+7.F /#:& %-&".&"'#& -(! %- -(!# "?& #! # $&'(% &1& 1!$ '#( +$ &1& %(!! 1)%(!%!)#F?&1 #. I#! %%9#: -( J%#.# " +.& %( "-.# %"! -#!%!# -% -.)%!#'#?& A"# ) %(! %! )!$(!!$ 6>7 $# =! %% # -(!.%?&1%--(!!# %" I1/# #% % E! %- -(. ( + '1!%&'. 1 %%1 "-1$'&%" ME690 N 5;3 M %- - #.-%# '% '1$&-!?&2&&& ;D ;DD -45 :> + (& BN O 55>. &E; "8+%1 L K=0 L L K=0 L K=0 +(( L K=0 +(( L K B =% B =% B =% B =% I) B =% H+ H+ / H+ H+ /// H+ H+ /// // H+ /// H / / H+ H+ / +0 "5;3R 3"&#1N 4 %%1 0-#.%)%1!# 0)% 2 L2 2 L#'!# &#' &1& %#-. $'&(& (%%!#"!#!%"/ &#' - -(%!' &1&&%" " 5 0 >& %-#% #%(.)%!#'# '# / & ( &#'# B"& +S K'& $- J1!%& 1 -// /

36 %#-.!1%-!.%#-.9/// &": 1 %-' -.)%!#'#! 1 %-$- "=#'&#'(1K# Q! K& %- $- +$ 5 %./2 '$'%-$- (.F> &#'!"- D )#%!!!(1#'%%(-"&&%%!%!#+# " D 1 ' #.! $ %# " &#' 1%--.)%!#'#$&1&&%"+$721%#!!$'&1&7$#%--( 1 Q!/ ' $'(1 #% # #% B#-%' 5H7! %( /-(! $%"!%'&(&."1$ ;DD -45 :> + ( &. ;D =$1(8 L K=0 L K=0 ( (1 L K=0 BN B =% B =% I) O 55>. &E; // / H+ +Z H + H / //Z -(=( L K=0 : L K=0 I) B =% /Z / H // / // (34F.!"-!'!1%# +. '%#''#"-)"!#%/ +.&1##!"1'1(%% ;DD -45 :> + ( &. ;D BN O 55>. &E; (:O L =%&=8 &11 1=8&=8 %8 K=0 L K=0 L K=0 181$ L K=0 I) B =% I) I) / / H+ /Z / // / / H+ / / H+ 7&#'( ;3#(%!#!#'&(&!.%") 1 %" S 7$#?%%S'# $-

37 1 56F> 0 [%.!#!$ '! &"!# 1 & %-%! <" & 1%--'&#!#!$(## ;DD -45 :> + ( &. ;D BN O 55>. &E; L K=0 (I(( %(= I(( L K=0 L K=0 I) B =% B =% + + +Z H + H ///Z + H 8( F> 9.F.!" &# &&!! % )#% -)!!# # D' %%! 1 #!#! ()"!-!# $#!"! 1% L2 L 2 &# / %&'#$. %%! 2 1!#! ( $!$ 3X 1! OC3 '# " L 2 L2 #..%# '!!!# ".)" 1'!# % A&&!2#$. 1!!!$ G +!2 '&(& # % /"2% &#!! $ &1&&%"!) 1 # '&(& (. %1 '& &# $ ##! /"& 1 %- &!&" $".)##!! $ &1&&%"!) 1..". # &#/"! 1 && ( '%.#! #-. /"' 1 %- $#( # &1&&%" < $#.%"#% (/"2 &#)")#!#!$ #%A"-K=0 $#5GH2!.!#($&1&&%" (F!" &#' 1 -!$ $" +S 2 G +!2 (% %1!$ '#(& %!! $ &1&&%" + &( -$! /# )#! %%! &&! # &# )#%#%! +S2'(!"!%%%! %(#!(%(1!.%'!1#%(!# &!#%<+S(!!!.$ 5!-1#(!%$ 0!&-# #F$-2#(!-.#%#!'$ +S %%!#!$ '&!# #%?&! '" &!"#!#!$!" +SE%%9/W /W/:.%"#%(!%" ;DD -45 :> + ( &. L K=0 :( L K=0 L K=0 "18 L K=0 " ( L K=0 (- L K=0 ;D BN O 55>. &E; B =% B =% B =% I) B =% B =% H+ H+ / H+ H+ /Z // / /Z /Z H+ // /// H+ /// //Z / //Z 7

38 :9 G +!2 &#' #! B" A"#2.% 1 >%%# B"2 %- % &#%!# ##'(!" %$!$(%# )## = S! " 1! #.% +S % ' B" %%!#!#% L 2 &# )#%! < 5-" A&&!2.# #%!! $!$ ' % 7 '% %%! &&! &(% $ '%!!#!! )1#!#.%)&#'1&# # 1! #!$!" >0B=+ %- B" A"#2 E%-%" J $=K. J=7IAL7?M3 L7 /&(+(LJ=7IA 5I1!3"#LJ=7IA K=0WK/.C %%! )# %# '! 1 # A&&! (&& &&!!!1! # ("% %!#!-###.# %-)-!$ (%)## #.#!.% ) - %(! %$ &1&!" F" $# #&.% ) ## '1!%&' -.)%!#'# #2.%!$ %1 L $! &&!!!# % >%) E &"#&$#)%!('!L&&%! A&&! )%!!!#! # %%! &&!! " '1!%&-.)%!#'# #'!$ "!#'!'#'!-$! "# #! 1%$/ '#' $ &(&$&(%! 1! '#!1! /"/A! < ). S)S SS =M! 7!A$! >=1 # A&&! %%.##)# $ $ %(!.%'!(% % %%.## $.!-) ( + "!%%%.##$!$'!!$##!%# 1'$ A&&! %%.## "! (%!#%(# # 1!#\1 %( 1!.2 #%%!# '&&!&&!#$&1&&%" #. &##'1 %.!-' #. " L 2 1 " $% -)! 1 )#% -)!.% "$ # %%!# ( %1 1! #- 1!$ 1 % D% # # %% 1 "!#'$$)#%##"!(!"!# " $ & #2% 1 %! ' %%! &&!"!)#%!1%7)#%L -)!&"%##%&1&#%'&%"!

39 (%#1%%.#%1-&1&#%(# '(1 %(!! " $#'- &1&# % %%.###" % 1 " 1)""%!?! '#' ( ##!"# (% # % '&%"N %( &&& - &1& &"% '" &!'% +) / / >%!#" H%!%# ' %('!! # (% &1& # #2 &"$ C!. &"$ 0& 3% F.#2 ( &$# " =# ' 1 )# #$&1&&%" ;DD -45 :> + (&. ;D L L L K=0 (B L K=0 39 L K=0 BN B =% B =% B =% B =% B =% O 55>. &E; / H+ / / H+ / / H+ / / /Z // / / /Z -9-9 C 3# " F"# %( J=7IAL7.!# #&(!! /?M3 L7 #&( F" A&&! #! /&(+(LJ=7IA!$!&!&%-"!$ '& 5I1!3"#LJ=7IA %%! $.- # #! 1 K=0WFY? &&!!!$ # # &(& F" %%!# 1 L &&! '&!' >%!.# &#1 F" %%!# #!.%&%# &1!#!!$.% % "'F"#2!)#!1 F"#)#!!)# $ F"#2 ' '1!1)# ( )#.## #-. % '" &! '% F" -$! &&! (!& -! %! "% $ &1&&%" <!%(!$ &! %(-.$!%!'%G%F" )#! %% %% $!$!$ # ).'&% 7.!#&$#%$.#( + $/ /?+ - %$ ) %( &#. '& F" %% '! ' - $". # 1! '&% F" A&&!2!. '" & # 1%'&!'!-!#%$&1&%%" +$)###!)'#!(1-#.%)''#( #

40 % +#'# # $!$ % '&(& $-## %! A/ / 5 5' #! $- N # $!$-&#''#!%%!)# /$#&!&&!F"#2S#&.% &! ) '# 1 # % /&& (& $!$ 1 % F".% S#& F" A&&!2 ".! '!# -!.# %1% &!'(!# F#-'.% " (1$ $ 1 " ##. $ # # % S#&!.!$ $.- '1!"!#'&1&&%" ;DD -9 5 L K=0 %. L K=0 $ $> -45 :> + ( &. ;D L K=0 BN B =% B =% B =% O 55>. &E; / / / / /Z /Z / / /.C F1. 5!-1 #(! ##. #%(".!' =# # 1 K J=7IAL7 1 #&$?M3 L7 #%$"%# E /&(+(LJ=7IA! &&&&! 5+(LJ=7IA $!! K=0WK+A -"% ) %!#'1KA&&!).%F#!. '"'(!## K2! )%!#&$%!% K2 # 1!#.#$%! ' A #&#'"&# J".%!#A&&!.%'"1!#((#K)!## &(# ##!1% 1!((#. )%!(!$ %'"S'# # $/ '1! 1 H)%'"' '# - " # 1- &#%!$ #(!$#&)'# 0? F 1 %"! K!#1 ## 3"!# %! $ '%)#! #!$ K! -$- ;DD -45 :> + (&. L K=0 L K=0 G L K=0 3 L K=0 - L K=0 ;D BN O 55>. &E; B =% B =% B =% B =% B =% / /Z / / /Z / / / / / H+ / / H+ / '

41 ( %9;3 +/0 A" - H# 7# 1 +.& &( ( 14.+/0%%!#$!(%!$& )'-%R*-# %&1&## S &&! '% %%! &&! 1 &#1'(!## +/0 A" -! #<".%)#%!$#-(%$-!##- )" % &1&# 1' #! " # - #') ('& 7# " 1!#&"(% ""!'(! I2 1!!!# I#. >%"2".1$#.&#%-!I-!7# -A&&!2!&-'$!#.#'!# +/0 A -' L ## ' 7#% % 3 02' 4 (!# C! A&&!2 " %%! &&! #! & %$ "! ( $ 1 J%'/#-!' '! #&#"!#%#5!-(1!#!#A"-' &#1'( ( 3 02' 4 #.# &##!# A&&!2' '!!&-# )#.# %%! #!#-)% ># #!&- 1%$ & 0&1& #.#! &#1'(!# %%! $! #-!.## %! #!# % I#-!.## $! &! )#%# 1 "% A&&!2' '!!&S#.# ##& &") ' L## 1 < +.2 &( ( "!!!# >%" I#. I2 )% 1!!!# #% & && '% )%>%"I#.2)%!-(##I2#)#! -$%( &#%!#.# H#! #' '& A"-'!$#)"!#'&#%%!&&! %! (%! # +/0 A" -' ( ( J%! =$-# -' #% L #% L %!# =2 #% # L + %.# )" "$ #& # &1&#!! $ $)"!'!#!% 3 04.A"#%A"-#E!!.$ (!1/'!(%%! 9 :.$'" & #'##!!1&#%1/!$ &&!%! # 1-!#'# &# )! (!# %/ %$.'1% %%)% $ # #%.(11$#% B.5> ;3J=.=B58 >5>K B'!4 2&!&"!%%!.#!&! %!#!#!)#%&$#!)!-! 1 )#% # - -" -' -.)%!# '#!# %" 3 0 )#% -)!# ( )#% '.?O>=2 )#% &"!# 5>O 9&$ )#%:&".% <" S 1%!&"!) &--'(!# &$ )#% &"($ A" -' & <

42 !"!-"-!.!#!$(''# #)#%#--)%&1&&%" )

43 Hisse Senedi Piyasaları % A.# 0%+. I# G+!^ +#96.%A(: +#>#)^ F"+! C0% +) F)"M /O5 /+. +#>#)9J1!1: C# F"! % 1 '(!"!".# (% # '! 1 # '&%"/#&( () %!" '(!" (# &&! 1 "( 1!)# %#&& - ## 1!!#!!..%. # +/02 '! %%! &&!%! $ /2.# '1! 94 :##%# 1 +/0 #%!&" +.2 #$ & +! I' # 3#2.& 1 7#%!&" >%" I I#.2###%" '#!" %%! %.! % F" +!2 L / +. M2 - (1#-/O5& -)"' #'&%" 0% +.& #'! L # +# %(>> 1 " JLK >. > %4 56(34 >3. 8( (.J*45.%DK (.B J" -9.( K 1 563(B -/B92 =$ (34 (.B J"K 1.. %#"! J1!1 +. PF+! +# #- " $## L.)%!##'%%!# #% %'&%" =% # 1 1.!1%!# %%!!((# " #'1!% 7

44 .%")!# % ( #"J1!%.# " D %%!# 1 #!# )#% 1 &!&"!)"! '$%!# '% &&! - 1# # #1 1 # %%"?&2 $ ('' %%!# # &#!(1&-###.##.# #&&.# # '!. 1 %.!#&$ 2!$#" ='%!.)%!#!"#% (#'% '&# #.)%!# &2'% A5>/A0 /D >A.S 2011 ABD Ekonomik Görünüm?!'#' " ' '!" " +/02 +.2' - %)- %.! 1!#!!#" ( +/02'(1!#J0>&&!# L%&&!$ #-!.%# 1'&$&.## %"!!!" I1#"% # L2 #" 2#((%!#%'&1&" )#% # 3 0-) -! %# $ ## L2 L2'($ "! #+/0 ( %#& 1#"'.%! -&" " $###(% %!# # 1 # 7# 1 I#(!%("##>%"I#.2!#+.-)" #'-''&%"C%%!%)!%+!+/1 % %%!# -'&% I' I#('&.%!% >%"I 7#2'$-#%$ '()):.=**=L 7!..#'1!4 4 I#-!.##!# F%#&.#%!!" 81#&&!# '()): =!>= +./'#1%(#%1'%'!# F%#&1$$.%!. /1$#% F=1! ( /"/00 $!" =]> ( % # L 2'# 3 WF"( 9>W ::% Q2 1?-%!% Q2'.-%# X 2 X 3WF%' -&"!##%!!#&!&"(.%# "! =% ( =]>-## 1 1 L% &&!!"%#-##1"(9 >=: 7

45 LL#%$&1&$#" U /A0 /A01. O! / (6 >0 0'&# L L 0 HJ GI 0 0'&#C! L L +Y+G? 0'&# L L +??O & 0'&# L L +??O 6 0'&#C! L L 0 HJ GI >0 0'&# L L 0 HJ GI 55 0'&# L L +Y+G?. 0'&# L L 0 HJ GI '&# L L 0 HJ GI (.4 0'&#C! L L +Y+G? L L " 5B/. (66 +/0 ( =]> ( # ".!" %%! %.! % -)"'# '&##?#?&! L &# L?%!&#% L S L )#) '&#%!!"?!?&! L #% # +.=#&1'!'"&'&&)!1 (#!)#TF> E 3.>3 E F 1 -#!" %1!#! '&# #.)%!#1%!$ '&1&!&"&%.%) #((#.)#)##!#)" +/02#.#)-####(!!" # 0%T 6%# O#9 -##: =]> H#R 0%T 6%#?#.%% ## OQ ## 2?%.! -## (# (-##.%"#% &1&$#" <( -##! "!!1 % $!1?% '$"!" # % &&.# 9! $.:#-.%!& &&! 19'%T-: &#%.#%!# 1 3WF"( 93WF >W : 3W0) 93W0 >W/: 9C+: "#! 9C : %.###&"%-##$-').#)"#.! 1!!#(&1&%!###9:#-.-###(!1 Emtia Hisseleri 5 A!.% %' 2 EE % (# 1!'!!%!#!%&!&"!$&1&$#"<" '1!%&9D A#:'%. #)-%!# '%#% &1&#%!#)- -(%#$'#% D2#S #!! 1%!&" ### E!!! C> 52. %"!# % ( "!'!# # E ## ( %$1E%%!)2# 2EE%!?! &" -!.% ( %.!! $ %. ('1!1%& +/02!!1 91!1:'" &### %!#'%#%# &1&#%!# S%.% #%!!%#9 II# F%'':- %1 )&! )" '#:')!# - #$ 1$ )%'"(.!<"!")"% %$ 7

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /0/01 Kredi mevduat spredleride geçen aya göre iyileme görülüyor Toplam krediler bir miktar geriledi. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

! "#!#$$ %!$&$ '($'))!$ "&$&$ $!&# *+",#! & # $ - # & &$'*+",#

! #!#$$ %!$&$ '($'))!$ &$&$ $!&# *+,#! & # $ - # & &$'*+,# "%#-/%+-1 %+-2%%-"-3435%$ 2",/6 &$#! "#!#$$ %!$&$ '($'))!$ "&$&$ $!&# *+",#! & # $ - # & &$'*+",#.$#$ $$ / $ " # #1$$&& "!& +$$ $23 # # "&$ 2 #4 1#$!$&#$$ "&$&) # ') '!$ "&$&&$5! &$$$$#%6.7 $&#$3 & 2 &

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Küresel hisse senetlerinde toparlanmalar dün hız kazandı. Çin borsalarının öncülüğünde Avrupa ve ABD borsalarında değer kazançları haftaya yapılacak FED toplantısı öncesinde piyasaların

Detaylı

Net Spekülatif Pozisyon (07.01.2014)

Net Spekülatif Pozisyon (07.01.2014) Emtia CFTC Trader Raporu (8-14 Ocak 2014) (Bahsedilen pozisyonlar ilgili dayanak varlıktaki futures pozisyonlarının toplamıdır.) ENERJİ Kapanış Fiyatı (14.01.2014) Fiyat i Spekülatif (14.01.2014) Spekülatif

Detaylı

ABD 10 yıl vadeli tahvillerin faizi %2 seviyesinin altına indi.

ABD 10 yıl vadeli tahvillerin faizi %2 seviyesinin altına indi. Ekonomik Gündem Uluslararası küresel piyasalarda özellikle riskli varlıklara gelen satışlar bu haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Asya hisseleri 2013 yılından bu yana ki en hızlı düşüşleri yaşarken,

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/03/01 Tahsili gecikmi alacak oluumu ubat ayında hızlandı TL cinsi iletme kredileri büyümeyi saladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

BIST-100 Teknik Bülten

BIST-100 Teknik Bülten BIST-100 Teknik Bülten XU100 Endeks Tahmini Yükselme Pot. Tarih Piyasa Görüşü GOÜ&Türkiye Prim/İskonto 97,000 29% 6/18/2015 AL -18% Kodu* 1G Değ. (2) (4) MACD(26.12) Signal(9) RSI ADX XU030 92,453-1.23%

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Mayıs ayı verileri sektör görünümü için olumlu 30/06/2015 Mayıs ayında sektör karlılıı güçlü toparlandı. BDDK nın açıkladıı verilere göre Mayıs ayında Türk bankacılık sektörü

Detaylı

Hisse Senedi / Büyük irket / Madencilik Koza Altın Bloomberg: KOZAL TI

Hisse Senedi / Büyük irket / Madencilik Koza Altın Bloomberg: KOZAL TI Hisse Senedi / Büyük Şirket / Madencilik Koza Altın Bloomberg: KOZAL TI Reuters: KOZAL IS 17/04/2013 Şirket Güncelleme GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Altın fiyatına göre hassasiyet analizi Altın fiyatlarında yaşanan

Detaylı

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet ve ECB Başkan yardımcısı Vitor Constancia nun konuşmaları da takip edilecek.

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet ve ECB Başkan yardımcısı Vitor Constancia nun konuşmaları da takip edilecek. Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik veri takviminde önemle takip edeceğimiz verilerin arasında Avrupa seansında Almanya Kasım ayı GFK Tüketici Güven Endeksi ve Fransa Ekim ayı INSEE Tüketici Güveni takip

Detaylı

Dün Yapılan Net Alım Satımlar

Dün Yapılan Net Alım Satımlar AtaOnline_Günlük_Bülten Günlük Bülten / Düşük Kur, Endeks'i Destekleyecektir. BIST: Endeks geçtiğimiz hafta genel olarak 85,000 ile 86,300 arasında yatay hareketler gerçekleştirmiştir. Endeksin yeni haftaya

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Bu hafta gözler FED toplantısına çevrildi. 2006 dan bu yana yapılması olan ilk faiz artırımı sürecine girmeye hazırlanan ABD de halen yüksek oranda tartışmalar devam etmekte. Gelişen piyasalar

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem DOLAR/TL sabah saatlerinde Asya seansında 2.9986 seviyesini görerek rekor seviye olan 3.0031 seviyesine bir hayli yaklaştı. Dünkü kötü gelen enflasyon rakamları Asya seansında fiyatlanmaya

Detaylı

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 16 Nisan 2013

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 16 Nisan 2013 Haftalık FX Teknik Analiz Raporu EURUSD USDJPY GBPUSD XAUUSD EUR/USD Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 1.31843 1.3207 Haftanın ilk direnci 1.316 İki Haftanın Günün ilk direnci 1.3091 1.30527

Detaylı

Yurtiçinde ise sadece TCMB Anketi aylık TÜFE beklentisi açıklanacak.

Yurtiçinde ise sadece TCMB Anketi aylık TÜFE beklentisi açıklanacak. Ekonomik Gündem Ekonomik takvimde bugün izlenecek en önemli datalar, Avrupa seansında Almanya ÜFE, Fransa TÜFE, Euro- Bölgesi Cari işlemler dengesi, ABD seansında ise haftalık işsizlik başvuruları, Philly

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 8 Ocak 2016 Cuma. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 8 Ocak 2016 Cuma. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 8 Ocak 2016 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Son haftalarda Çin olumsuzluğuyla sert satış dalgasının takip edildiği küresel piyasalar dün Çin den gelen müdahale

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ocak 2016 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ocak 2016 Perşembe Günlük Bülten 21 Ocak 2016 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Satış baskısının hızlanarak devam ettiği küresel piyasalarda Çin endişeleri ve ayı piyasasına giren petrol fiyatları

Detaylı

EUR/USD. 23 Kasım 2015

EUR/USD. 23 Kasım 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,0774 1,0832 1,0739 ilk direnci 1,067 1,071 1,0675 1,0611 1,0577 1,0576 ikinci desteği 1,0508 Avrupa'da devam eden terör korkusu Belçika'ya sıçramış durumda. Euro üzerinde de baskı

Detaylı

BIST-TÜM Şirketleri 2015/09 Dönemi Finansal Sonuçları

BIST-TÜM Şirketleri 2015/09 Dönemi Finansal Sonuçları BIST-TÜM Şirketleri 2015/09 Dönemi Finansal Sonuçları 26 Ekim 2015 Pazartesi Borsa İstanbul da işlem gören şirketlerin 2015 yılı 9 Aylık Finansal Sonuçlarını 20 Ekim 2015 itibariyle karşılamaya başladık.

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 19 Aralık 2014 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 19 Aralık 2014 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Dolar Yen Teknik Analiz Fed ardından sakinleşerek olumlu bir havanın hakim

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 30 Aralık 2014 Salı. İçindekiler

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 30 Aralık 2014 Salı. İçindekiler i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Yılın son haftası olması nedeniyle sakin seyreden piyasalarda yoğun olmayan veri gündeminin de etkisiyle düşük hacim devam ediyor. Sabah erken saatlerde açıklanarak

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

BIST-100 Teknik Bülten

BIST-100 Teknik Bülten BIST-1 Teknik Bülten XU1 Endeks Tahmini* 91,3 *Onumuzdeki 12 aylik donemi icermektedir. Yükselme Pot. 29% Tarih* Piyasa Görüşü 1/2/216 GOÜ&Türkiye Prim/İskonto -8% Kodu* 1G Değ. Pivot 1.Direnç 2.Direnç

Detaylı

EUR/USD. 8 Aralık 2015

EUR/USD. 8 Aralık 2015 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1,0931 1,12377 1,10373 ilk direnci 1,07807 1,0884 1,084 1,0793 1,05803 1,03237 1,0749 ikinci desteği EURUSD paritesi 1.08-1.09 bandı arasındaki seyrine devam ediyor,

Detaylı

Yurtiçinde Konut Satışları ve TCMB Finansal Hizmetler Güven endeksi takip edilecek.

Yurtiçinde Konut Satışları ve TCMB Finansal Hizmetler Güven endeksi takip edilecek. Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününe girilirken piyasalarda izlenecek önemli ekonomik dataların başında Avrupa seansında Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi Hizmet PMI, İngiltere Kamu sektörü net borçlanma

Detaylı

EUR/USD. 15 Haziran 2015

EUR/USD. 15 Haziran 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,1384 1,15027 1,13843 ilk direnci 1,12677 1,1325 1,1238 1,1179 ilk desteği 1,11493 1,10327 1,1092 ikinci desteği Yunanistan konusunda yine bir anlaşma çıkmadı ve gözler 18 Haziran'da

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Küresel Piyasalar Yunanistan gelişmelerini yakından

Detaylı

DAX Varantları. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur:

DAX Varantları. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: YASAL UYARI UYARI Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem ABD FED Başkanlarından karışık mesajlar gelmeye devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı John Williams bu yıl Fed in faiz artırmasını beklemeye devam ettiğini söylerken, Chicago Fed Başkanı

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Temmuz 2015 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Temmuz 2015 Çarşamba Günlük Bülten 8 Temmuz 2015 Çarşamba Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Küresel Piyasalar bir yandan Yunanistan belirsizliği diğer Günlük Bülten yandan Çin borsalarında yaşanan sert kayıpların yarattığı

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

EUR/USD. 5 Haziran 2015

EUR/USD. 5 Haziran 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,14373 1,16613 1,14497 ilk direnci 1,11683 1,13377 1,12803 1,11807 1,09567 1,06753 1,11233 ikinci desteği Bugün ABD tarafında Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Nisan

Detaylı

TAV Holding. Hisse Senedi / Büyük Şirket / Havayolları ve Hizmetleri. Yükselme Potansiyeli* 55% 16-03-16. Şirket Güncelleme.

TAV Holding. Hisse Senedi / Büyük Şirket / Havayolları ve Hizmetleri. Yükselme Potansiyeli* 55% 16-03-16. Şirket Güncelleme. 18-1 0-01 18-01 01-0 15-0 9-0 1-03 01-13 05-13 09-13 01-1 05-1 09-1 01-15 05-15 09-15 01-16 Hisse Senedi / Büyük Şirket / Havayolları ve Hizmetleri TAV Holding Şirket Güncelleme 16-03-16 TAV Fazla Cezalandırıldığını

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 18 Şubat 2016 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 18 Şubat 2016 Perşembe Günlük Bülten 18 Şubat 2016 Perşembe Piyasa Gündemi Günlük Bülten Dün Türkiye saatiyle 21:00 de açıklanan Fed tutanaklarına odaklanan küresel piyasalar tutanaklardan çıkan sonucu fiyatlamaya yeni günde

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 08 Aralık 2014 Pazartesi.

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 08 Aralık 2014 Pazartesi. i Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Gün içinde açıklanan makro ve mikro ekonomik Dolar Yen Teknik Analiz verilerle

Detaylı

ğ İ Ü Ü İĞ Ğİ İ İ Ü Ü Ü Ü ğ ğ öğ ğ ö Ö ğ ç ğ ş ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ş ğ ğ ç ö ş ö ş ş ğ İ ş ğ ğ ç Ö ö ö ş ş ğ ğ ğ ğ ö ş ö ş ğ ğ ğ ğ Ü ğ ç Ş ç Ü ğ ş ş ç ş ş ö ö ş ç ş ş ğ ş ş ğ ğ İ ş ğ ç ğ ç ç ö öğ Ü ğ ç ş ğ

Detaylı

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 27 Kasım 2014 Perşembe. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 27 Kasım 2014 Perşembe. Piyasa Gündemi i Piyasa Gündemi Dün rekor seviyelerde kapanış yapan ABD piyasaları bugün Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak. ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir piyasa takvimi bizi bekliyor. Günün erken

Detaylı

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç Ç ç Ö ç Ç ç ç ö ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ç ç Ç ç Ş ö Ğ ç ç ö Ğ ç ç ç ç ç ö Ş ç ç ç ç Ç ç ç Ç ç Ç Ş ö ç Ş Ç Ş ö ö ç Ş ç ç Ç Ş Ç ç ç ç Ç ç Ç ç çğ ç ö ç Ç ç ç ç Ç ç ç» ç Ç Ş ç Ö ç ç ç Ç ç Ş ö ö ç Ş

Detaylı

EUR/USD. 1 Eylül 2015

EUR/USD. 1 Eylül 2015 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1.13123 1.17143 1.14627 ilk direnci 1.13093 1.12617 1.12113 1.11607 1.10577 1.09043 1.11103 ikinci desteği Paritede alıcılar hız kazandı fakat 1,1300 seviyesini aşamıyor.

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

FED in Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanaklarında oluşan şartlarla beraber faiz artışına yaklaşıldığı ifadeleri geçiyor.

FED in Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanaklarında oluşan şartlarla beraber faiz artışına yaklaşıldığı ifadeleri geçiyor. Ekonomik Gündem FED in Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanaklarında oluşan şartlarla beraber faiz artışına yaklaşıldığı ifadeleri geçiyor. DOLAR/TL paritesi Asya seansı işlemlerinde 3 fiyat seviyesini

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/0/01 Dönem sonunda TGA oluumu görüldü kinci çeyrekte kredi büyümesi yavaladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü verilerine göre müteri

Detaylı

Gün İçi. Uzun Vade 1.3560 1.3590 1.3615 1.3650 1.3680 1.3725 FOREKS TEKNIK

Gün İçi. Uzun Vade 1.3560 1.3590 1.3615 1.3650 1.3680 1.3725 FOREKS TEKNIK Gün İçi FOREKS TEKNIK 2 Haziran 2014 8:00 EUR/USD 1.3629 1.3680-1.3725 bölgesinin her geçen gün daha kritik bir direnç oluşturmaya başladığını görüyoruz. Yükselişler halen momentum kazanabilmiş değil.

Detaylı

Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi.

Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi. Ekonomik Gündem 17Ağustos 2015 Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi. Japonya Ekonomisi 2. Çeyrekte %1.6 daraldı.

Detaylı

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 26 Şubat 2013

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 26 Şubat 2013 Haftalık FX Teknik Analiz Raporu EURUSD USDJPY GBPUSD XAUUSD EUR/USD Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 1.31733 1.35933 Haftanın ilk direnci 1.33367 İki Haftanın Günün ilk direnci 1.31773 1.30257

Detaylı

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 14 Mayıs 2013

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 14 Mayıs 2013 Haftalık FX Teknik Analiz Raporu EURUSD USDJPY GBPUSD XAUUSD EUR/USD Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 1.30627 1.329 Haftanın ilk direnci 1.3128 İki Haftanın Günün ilk direnci 1.3032 1.29323

Detaylı

Almanya,16 Ekim 2020 vadeli tahvili yeniden ihraç edecek. Tahvil ihalesinde 3 milyar euro satış hedefleniyor.

Almanya,16 Ekim 2020 vadeli tahvili yeniden ihraç edecek. Tahvil ihalesinde 3 milyar euro satış hedefleniyor. Ekonomik Gündem Son zamanlarda Çin den gelen tüm makro ekonomik datalar piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 12 inci Beş Yıllık (2011-2015) Kalkınma Planı döneminde

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem ABD Merkez Bankası FED, iki gün sürecek faiz toplantısına bugün başlıyor. Piyasalar ayrıca Cuma günkü Japonya Merkez Bankası BOJ toplantısına da odaklanmış durumda. Diğer taraftan Avrupa

Detaylı

Çin de Eylül ayında hem ithalat hem de ihracat geriledi. Goldman Sachs raporuna göre finansal krizin üçüncü dalgası yaşanıyor.

Çin de Eylül ayında hem ithalat hem de ihracat geriledi. Goldman Sachs raporuna göre finansal krizin üçüncü dalgası yaşanıyor. Ekonomik Gündem Japonya Merkez Bankası son faiz toplantısı tutanaklarını açıkladı. Tutanaklara göre TÜFE de negatif değer enflasyon trendinde değişiklik anlamına gelmiyor ifadeleri kullanıldı. Çin de Eylül

Detaylı

EUR/USD. 25 Mayıs 2015

EUR/USD. 25 Mayıs 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,12803 1,14617 1,12373 ilk direnci 1,11017 1,11467 1,10743 1,09407 1,08773 1,07417 1,08683 ikinci desteği ilk işlem günün de ABD'de Memorial Day, İngiltere'de de banka tatili nedeniyle

Detaylı

Emtia Varantları. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Emtia Varantları Hakkında Herşey

Emtia Varantları. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Emtia Varantları Hakkında Herşey YASAL UYARI UYARI Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Detaylı

DO & CO Aktiengesellschaft

DO & CO Aktiengesellschaft Hisse Senedi / Orta Ölçekli Şirket / Ulaştırma-Lojistik DO & CO Aktiengesellschaft Takip Listesine tekrar ekleme 25-08-15 AL (Onceki: AL) Yükselme Potansiyeli* 24% DO & CO yu takip listemize AL önerisiyle

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 23 Ocak 2015 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 23 Ocak 2015 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Hafta boyunca beklenen Avrupa Merkez Bankası nın Dolar Yen Teknik Analiz

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 11 Aralık 2014 Perşembe

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 11 Aralık 2014 Perşembe G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Küresel piyasalar gün içinde açıklanan önemli verilerin yanı sıra petrol

Detaylı

YK Portföy Eurobond (Dolar) Fonu* (YBE YFBT4) Mart 2016. (YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu)

YK Portföy Eurobond (Dolar) Fonu* (YBE YFBT4) Mart 2016. (YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu) YK Portföy Eurobond (Dolar) Fonu* (YBE YFBT4) (YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu) Mart 2016 *1 Aralık 2015 tarihinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ye kuruculuk devri nedeniyle fon isimleri değişmiştir.

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN EUR / USD

GÜNLÜK BÜLTEN EUR / USD Ekonomik Gündem Japonya Merkez Bankası bugün aylık raporunu açıklıyor. Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi nin konuşmasının yanı sıra Benoit Coeure, Peter Praet, Vitor Constancio gibi ECB üyelerinin

Detaylı

Yurtiçinde ise TUİK İşsizlik Oranı, TCMB Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, MB Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri rakamları izlenecek.

Yurtiçinde ise TUİK İşsizlik Oranı, TCMB Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, MB Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri rakamları izlenecek. Ekonomik Gündem Bugün takip edilecek veriler arasında Avrupa seansında İngiltere kasım ayı TÜFE, Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Euro Bölgesi 3. Çeyrek İstihdam, ABD seansında ise kasım ayı TÜFE, NY

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi i Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R Türev Piyasalar İşlem Odası Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com Ayşegül COSKUN acoskun@gedik.com Sevda SARI ssari@gedik.com

Detaylı

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Ak Parti oyların yaklaşık %50 sini alarak tek başına iktidar oldu.

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Ak Parti oyların yaklaşık %50 sini alarak tek başına iktidar oldu. Ekonomik Gündem 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Ak Parti oyların yaklaşık %50 sini alarak tek başına iktidar oldu. Fitch İsviçre ve Kazakistan ın kredi notunu teyit etti. Kolombiya Merkez Bankası

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 25 Ocak 2016 Pazartesi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 25 Ocak 2016 Pazartesi Günlük Bülten 25 Ocak 2016 Pazartesi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Piyasa Gündemi 2016 yılına Çin büyümesiyle ilgili yaşanan endişeler ve İçindekiler düşen petrol fiyatlarının da etkisiyle negatif

Detaylı

Mısır, Paraguay Merkez Bankaları ile Hong Kong Para Otoritesi gösterge faiz oranlarını değiştirmedi.

Mısır, Paraguay Merkez Bankaları ile Hong Kong Para Otoritesi gösterge faiz oranlarını değiştirmedi. Ekonomik Gündem FED Açık Komitesi (FOMC) dün sona eren toplantısında politika faizini değiştirmedi. Faiz artırımına gidilmemesinin sebebi olarak düşük seyreden enflasyon ve küresel ekonomide ki belirsiz

Detaylı

FED in faizi Eylül de artırma ihtimali veri sonrası yüzde 26 dan yüzde 34 e yükseldi. G20 den Çin e kur savaşları için ciddi uyarılarda bulunuldu.

FED in faizi Eylül de artırma ihtimali veri sonrası yüzde 26 dan yüzde 34 e yükseldi. G20 den Çin e kur savaşları için ciddi uyarılarda bulunuldu. Ekonomik Gündem Geçen hafta Cuma günü ABD de açıklanan Tarım Dışı rakamları beklentilerin altında kalarak Ağustos ayında 173 bin kişi arttı. 215 lik artış beklentisine karşın Temmuz ayındaki yukarı yöndeki

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününde ekonomik takvimde takip edeceğimiz en önemli, veriler Avrupa seansında sırasıyla Fransa Kamu Bütçesi, İngiltere İnşaat Üretimi, Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi,

Detaylı

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 5 Mart 2013

Haftalık FX Teknik Analiz Raporu 5 Mart 2013 Haftalık FX Teknik Analiz Raporu EURUSD USDJPY GBPUSD XAUUSD EUR/USD Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 1.31017 1.32503 Haftanın ilk direnci 1.31437 İki Haftanın Günün ilk direnci 1.30553 1.30103

Detaylı

EUR/USD. 20 Ağustos 2015

EUR/USD. 20 Ağustos 2015 EUR/USD ikinci direnci 1.12067 1.12807 1.12003 ilk direnci 1.11087 1.11633 1.10907 1.10473 1.10283 1.09367 1.09747 ikinci desteği FED tutanakları sonrası alım gören EURUSD paritesi 1,1100 üzerindeki yerini

Detaylı

Ü Ğ Ş Ü Ğ İ ö İ ö öç Ğ ö İ Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ğ Ğ «Ü Ş ğ Ü Ş İ ğ İ ğ ğ ğ ö ö ç ç ğ ğ İ ğ Ç ğ ğ Ü Ş İ ğ İ Ç ğ ğ Ç ğ Ü Ş ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ İ ö İ ğ İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ ğ Ü ğ ö ç ö ğ ğ İ ğ İ ç ç ç İ ğ ğ İ ğ İ

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi i Türev Piyasalar Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com Ayşegül COSKUN acoskun@gedik.com Piyasa Gündemi Yoğun veri akışını takip ettiğimiz haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi tarafında

Detaylı

EUR/USD. 5 Ekim 2015. Seyran Onay 1/9. Uluslararası Piyasalar SGMK ve FX Müdürlüğü 1.14073 1.13967 1.13117 1.13063 1.12287 1.12233 1.11383 1.

EUR/USD. 5 Ekim 2015. Seyran Onay 1/9. Uluslararası Piyasalar SGMK ve FX Müdürlüğü 1.14073 1.13967 1.13117 1.13063 1.12287 1.12233 1.11383 1. EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1.13967 1.14073 1.13117 1.12233 1.13063 1.12287 1.11383 1.11277 1.10393 1.10607 EURUSD paritesinde 50,100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar birbirlerine çok yakın

Detaylı

Yurt içinde ise yeni kurulan şirketler ile kapanan şirket rakamları ile TCMB anketi aylık TÜFE beklentisi açıklanacak.

Yurt içinde ise yeni kurulan şirketler ile kapanan şirket rakamları ile TCMB anketi aylık TÜFE beklentisi açıklanacak. Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününde ekonomik veri takviminde izlenecek datalar sırasıyla Avrupa seansında Fransa İş Dünyası Güven Endeksi, Euro Bölgesi Cari İşlemler Açığı, ABD seansında ise ABD

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 02 Ocak 2014 Perşembe

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 02 Ocak 2014 Perşembe i Piyasa Gündemi Yeni yıl tatili nedeniyle dün tüm gün kapalı olan piyasalar Çin den gelen verinin etkisiyle fiyatlanıyor. Düşüş gösteren Dünya nın en büyük ekonomilerinden Çin de imalat verisinin beklentinin

Detaylı

EUR/USD. 22 Haziran 2015

EUR/USD. 22 Haziran 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,14803 1,1575 1,1467 ilk direnci 1,1328 1,14197 1,13753 1,13147 ilk desteği 1,122 1,1081 1,12703 ikinci desteği Gözler Brüksel'e çevrilmiş durumda ve piyasalar Yunanistan konusunda

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 20 Şubat 2015 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 20 Şubat 2015 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Hafta boyunca önemli merkez bankalarının kararları

Detaylı

Makro Ve Şirket Haberleri 12 Ekim 2015 Tofaş İki bin yeni personel alacağını açıkladı.

Makro Ve Şirket Haberleri 12 Ekim 2015 Tofaş <TOASO TI> İki bin yeni personel alacağını açıkladı. <Nötr> Günlük Bülten: Yeni haftaya satışlarla başlıyoruz 12 Ekim 2015 5 BIST: Endeks geçtiğimiz hafta boyunca küresel piyasalar ile paralel olarak yükselişlerini 79,000 seviyesinin üzerine çıkacak şekilde sürdürmüştür.

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi. Uluslararası Piyasalar veri akışı açısından sakin

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi. Uluslararası Piyasalar veri akışı açısından sakin G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Uluslararası Piyasalar veri akışı açısından sakin Dolar Yen Teknik Analiz

Detaylı

Günlük Bülten: Hafif pozitif açılış bekliyoruz. ... 28 Aralık 2015. Makro ve Şirket Haberleri

Günlük Bülten: Hafif pozitif açılış bekliyoruz. ... 28 Aralık 2015. Makro ve Şirket Haberleri Günlük Bülten: Hafif pozitif açılış bekliyoruz.... BIST: Geçtiğimiz haftanın son işlem günlerinde Noel den dolayı endekste işlem hacmi ciddi şekilde düşüş yaşamıştır. Yatay hareketler sergileyen endeks

Detaylı

EUR/USD. 8 Temmuz 2015

EUR/USD. 8 Temmuz 2015 EUR/USD ikinci direnci ikinci direnci 1.11383 1.1221 1.1116 ilk direnci 1.1016 1.10747 1.09953 1.09317 1.0911 1.0811 1.08523 ikinci desteği EURUSD paritesinde Yunanistan gelişmeleri ile kritik seviyeler

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 02 Ocak 2015 Cuma. İçindekiler

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 02 Ocak 2015 Cuma. İçindekiler i İçindekiler Piyasa Gündemi 2015 in ilk işlem gününde küresel piyasalarda Euro Bölgesi nin İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere nin İmalat PMI verileri ile ABD tarafında açıklanacak Üretim PMI

Detaylı

Yurtiçinde TIM eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası tutanaklarını açılayacak.

Yurtiçinde TIM eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası tutanaklarını açılayacak. Ekonomik Gündem 2015 3.Çeyrek dönemi, Çin Merkez Bankası nın Yuan para birimini devalue etmesinin ardından küresel piyasalarda hızlı ve çalkantılı bir dönemin yaşanılmasıyla hatırlanacak. ABD Merkez Bankası

Detaylı

Gün İçi. Uzun Vade 1.3520 1.3505 1.3475 1.3575 1.3600 1.3620 FOREKS TEKNIK

Gün İçi. Uzun Vade 1.3520 1.3505 1.3475 1.3575 1.3600 1.3620 FOREKS TEKNIK Uzun Vade Gün İçi FOREKS TEKNIK 12 Haziran 2014 9:13 EUR/USD 1.3534 EURUSD'da gün içinde 1.3565/75'lere kadar tepki alış ihtimal olsa da aşağı yönlü trendin buralardan devamı ve tekrar 1.3530/20'lerin

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın yeni işlem gününe sabah erken saatlerde açıklanan Japonya ve Çin

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 25 Mart 2016 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 25 Mart 2016 Cuma Günlük Bülten 25 Mart 2016 Cuma Piyasa Gündemi Günlük Bülten Küresel Piyasalar haftanın son işlem gününde Kutsal Cuma nedeniyle sakin seyrediyor. Bir çok piyasanın kapalı olduğu günde sabah saatlerinde

Detaylı

Fitch, Ukranya nın yabancı para cinsinden kredi notunu düşürdü.

Fitch, Ukranya nın yabancı para cinsinden kredi notunu düşürdü. Ekonomik Gündem Japonya Merkez Bankası yüzde 0-0.10 olan gösterge faiz oranını değiştirmedi. BOJ ayrıca parasal tabanın yıllık 80 Trilyon yen artırılması programını da değiştirmedi. Fitch, Ukranya nın

Detaylı

Koza Altın. AL (Onceki: AL) Yükselme Potansiyeli* 11% Yeni alınan izinlerle hedef fiyatımızı yükselttik, fakat riskler devam ediyor.

Koza Altın. AL (Onceki: AL) Yükselme Potansiyeli* 11% Yeni alınan izinlerle hedef fiyatımızı yükselttik, fakat riskler devam ediyor. Hisse Senedi / Orta Ölçekli Şirket / Madencilik Koza Altın Şirket Güncelleme Yeni alınan izinlerle hedef fiyatımızı yükselttik, fakat riskler devam ediyor. Kaymaz ve Himmetdede madenleri için Çevre ve

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Murat ERİ murateri@gedik.com

Günlük Forex Bülteni. Murat ERİ murateri@gedik.com G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın en yoğun veri gündemi ile karşı karşıya olduğumuz haftanın üçüncü

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 16 Ocak 2015 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 16 Ocak 2015 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda gün Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz

Detaylı

Günlük Bülten: Düşük işlem hacmi devam edecek. ... 25 Aralık 2015. Makro ve Şirket Haberleri

Günlük Bülten: Düşük işlem hacmi devam edecek. ... 25 Aralık 2015. Makro ve Şirket Haberleri Günlük Bülten: Düşük işlem hacmi devam edecek.... BIST: Endeks dün 74,000 seviyesinde kapatmıştır. Küresel piyasaların noel den dolayı tatil olması işlem hacminde düşüş yaşatmıştır. Endeksin genel işlem

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik takvimde Avrupa seansında Almanya Aralık ayı TEFE ve Almanya 2014 GSYH rakamları izlenecek. ABD seansında ise ABD İthalat ve İhracat Fiyat endeksleri, haftalık işsizlik

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi i İçindekiler Piyasa Gündemi Piyasa Gündemi Geçtiğimiz hafta sakin seyreden piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde de yoğun olmayan bir veri gündemi bizi bekliyor. ABD tarafında TSI 18:30 da 3 aylık

Detaylı

Japonya Merkez Bankası aylık raporunu açıklayacak.

Japonya Merkez Bankası aylık raporunu açıklayacak. Ekonomik Gündem Japonya Merkez Bankası aylık raporunu açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, üyesi Benoit Coeure, Baş ekonomisti Peter Praet ve Başkan Yardımcısı Vitor Constancio nun

Detaylı

EUR/USD. 23 Şubat 2015

EUR/USD. 23 Şubat 2015 EUR/USD ikinci direnci 1,15143 1,1541 1,1461 ilk direnci 1,137 1,14477 1,13633 1,12967 1,129 1,1199 1,12123 ikinci desteği Eli kulağında. Simetrik üçgenin bir yöne evrilmesi gerekecek. Formasyon gereği

Detaylı

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 26 Kasım 2014 Çarşamba. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 26 Kasım 2014 Çarşamba. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R i Piyasa Gündemi Gelişmiş ülke ekonomilerinin merkez bankalarının açıkladıkları para politikası ve gelen her yeni haberle yön bulmaya çalışan

Detaylı

! " # $ % $ &'() % *! ) +

!  # $ % $ &'() % *! ) + ! "# $% $&'() % *! ) + !" #$%& '% ( ')))'% ( *+,* -, -./001 2#. / *012/,*3, 422500-6+(078 9 50078 : ; ,?2-@2 2 : 7+A0-A2, @/ 6+(0,78 A 7B C =2 78,,7-52%7,, D 422E4F20, 422A2,,,2B 4-C00

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

EUR/USD. 7 Ağustos 2015

EUR/USD. 7 Ağustos 2015 EUR/USD ikinci direnci 1.09843 1.1071 1.0998 ilk direnci 1.0923 1.09547 1.09143 1.08847 1.085 1.0775 1.08443 ikinci desteği EURUSD paritesinde alıcılar hız kazandı, parite dün üzerinde tutunamadığı 1,0940

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Nisan 2016 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Nisan 2016 Cuma Günlük Bülten 1 Nisan 2016 Cuma Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Piyasa Gündemi Asya seansında Japonya dan açıklanan Tankan raporu ile piyasalarda volatilite artmış görünmekte. Tankan Büyük İmalatçılar

Detaylı