BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI)"

Transkript

1 Genel Konferans 37. Oturum, Paris, C/75 15 Kasım 2013 Türkçe 37 C/75 15 Kasım 2013 BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI)

2 (i) İÇİNDEKİLER Giriş İletişim Gelişimi Uluslararası Programı (IPDS) ve Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP) Raporları Tartışma 1: Madde Taslak Program ve Bütçesinin İncelenmesi ve Kabul Edilmesi: Bölüm II. A: Ana Program V İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim Yoluyla Barış ve Kalkınmayı Sürdürme - 37 C/5 belgesinin 1. Cildinde önerilen karar ve Program ve Bütçeyle ilgili karar tasarıları - Geri çekilen veya sunulmayan karar tasarıları - Bütçe Madde 5.5 Gençlik Forumu Sonucu Tartışma 2: Madde 5.22 İnternetle İlgili Mevzular: Bilgi Ve Malumata Erişim, İfade Özgürlüğü, Bilgi Toplumunun Mahremiyeti Ve Etik Boyutlarını İçeren İnternetle İlgili Mevzular Tartışma 3: Madde 5.4 Kategori 2 Enstitüleri Ve Unesco Himayesi Altındaki Merkezlerin Kurulması ABD, Oregon da Kültürlerarası Diyalog Ve Çelişkilere Karşı Duyarlı Raporlama Enstitüsü (IIDCSR) Nün Kurulması Önerisi Tartışma 4: Madde 5.8 Herkes için Bilgi Programı (IFAP) Stratejik Planı ( ) Uygulamasının İnceleme Raporu Tartışma 5: Madde 5.11 Dünya Bilgi Toplumları Zirvesi (WSIS) Getirilerinin Uygulanması Raporunun Genel Direktör Tarafından Sunulması Tartışma 6: Madde 5.14 Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Enstitüleri Federasyonu (IFLA) Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Önerileri (tavsiye kararları) Madde 5.18 Görme, Öğrenme Ve Fiziksel Engelli Kişilere Hizmet Veren Kütüphaneler Hakkındaki IFLA Manifestosu Tartışma 7: Madde 8.2 Belgesel Mirasın Korunması Ve Erişiminde Standart Enstrümanların Oluşturulması Gereksinimiyle İlişkili Olarak Yapılan Ön Çalışmanın Teknik, Finansal Ve Yasal Boyutları

3 GİRİŞ 1. Yürütme Kurulu 191inci oturumunda, Genel Konferansata Bilgi ve İletişim Komisyonu Başkanlığına Bay Anders Ahnlid (İsveç) in adaylığını önerdi. 5 Kasım 2013 tarihinde icra edilen ikinci genel toplantıda Bay Anders Ahnlid Bilgi ve İletişim Komisyonu Başkanı seçildi Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen ilk oturumda Bilgi ve İletişim Komisyonu Başkan Vekilleri ve Raportörler için Adaylık Komitesi tarafından gönderilen önerileri onayladı. Aşağıdaki isimler oy birliği ile seçildiler: Başkan Vekilleri: Raportör: Mr Ľudovỉt Molnảr (Slovakya) Ms Maria Laura da Rocha (Brezilya) Mr Mohammed Sheya (Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti) Mr Sami Ghazali (Tunus) Mr Davoud Karimi (İran İslam Cumhuriyeti) 3. Komisyon daha sonra 37C/COM.V/1 Prov. adlı belgede sunulan zaman çizelgesini kabul etti. 4. Komisyon, ajandasında yer alan maddeleri tetkik etmek için 12 Kasım 2013 ve 13 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere dört oturum tahsis etti. İletişim Gelişimi Uluslararası Programı (IPDS) (37C/REP/15) ve Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP) (37C/REP/16) Raporları 5. İletişim Gelişimi Uluslararası Programı (IPDS) (37C/REP/15) ve Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP) (37C/REP/16) Raporlarını inceledikten sonra Komisyon, Genel Konferansa bu raporları not almasını önerdi. TARTIŞMA 1 Madde Taslak Program ve Bütçesinin Değerlendirilmesi ve Onaylanması Madde 5.5 Gençlik Formu Sonucu 6. Birinci ve ikinci oturumda Komisyon, madde Taslak Program ve Bütçesinin İncelenmesi ve Kabul Edilmesi: Bölüm II. A: Ana Program V İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim Yoluyla Barış ve Kalkınmayı Sürdürme ve madde Gençlik Forumu Sonucunu inceledi.

4 7. 31 Üye Devlet Temsilcisi ve 1 Gözlemci söz aldı. 37 /5 Belgesinde Önerilen Karar Tasarıları (Cilt 1) 8. Komisyon, Genel Konferansa Ana Program V Bilgi ve İletişime ilişkin 37C/5 belgesinin 1. Cildinin numaralı paragrafında teklif edilen kararı Komisyonda kabul edildiği şekliyle önerir ve: (i) bunu izleyen karar tasarıları: - 37 C/DR.23 (Ukrayna) paragraf (b)(xi) için - 37 C/DR.5 (İran İslam Cumhuriyeti) paragraf (b)(xiv) e yeni bir alt paragraf eklenmesi için (ii) Yürütme Kurulu tarafından önerilen 37 C/6 belgesinin 57 den 65 e kadarki alt paragrafları içeren iyileştirmeler Karar metni aşağıdaki gibi devam eder: Ana Program V Bilgi ve İletişim Karar Tasarısı Genel Konferans, 1. Genel Direktöre Aşağıdaki Hususlarda Yetki Verir: a) dönemi boyunca Ana Program V in eylem planını, özellikle Afrika, toplumsal cinsiyet eşitliği, Az Gelişmiş Ülkeler (LDCS) ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Ülkelerinin (SIDS) yanı sıra gençlik ve yerli halkları da kapsayan toplumun en savunmasız kesimlerine vurgu yaparak oluşturulan iki ana eylem başlığının uygulanması; b) Ana Program V in eylem planının uygulanmasında ve programın nihayete erdirilmesinde tamamlayıcı etkenler olarak sivil toplum, özel sektör, Birleşmiş Milletler örgütleri ve kalkınma programı kapsamındaki diğer bütün uluslararası örgütlerle iş birliğini geliştirmeyi devam ettirmek maksadıyla Güney-Güney ve Kuzey-Güney-Güney iş birliğine başvurulması, bu maksatla: Stratejik Hedef 9: İfade özgürlüğü, medya kalkınması ve bilgi ve malumata erişimin desteklenmesi

5 (i) (ii) (iii) (iv) İfade özgürlüğünü, çevirim içi ve çevirim dışı bilgiye erişimi desteklemek ve tanıtmak amacıyla temel insan hakları olarak aktif bir şekilde farkındalığı arttırır ve uluslararası bir kampanya inşa eder. Bu husus, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Guillermo Cano ödülü gibi diğer yerel, bölgesel ve uluslararası etkinliklerle başarıya ulaşacaktır. Bu özgür bilgi akışı, ilgili politika ve yasal çerçeveleri düzenlemek ve uygulamak için hükümetlerle, medyayla, sivil toplum ve diğer paydaşlarla yakından çalışılarak da teşvik edilecektir. Bu çabalar, medya ölçüm sistemleri temelli öz-düzenlemelerin güçlendirilmesi ve takviye edilmesi yoluyla ve medyada profesyonel ve etik standartların benimsenmesiyle tamamlanacaktır; Birleşmiş Milletler Gazeteciler Güvenliği ve Dokunulmazlığı Eylem Planı ve bunun üzerine uygulanan UNESCO çalışma planı ile koordine ederek, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Raporlama süreçleri çerçevesinde UNESCO nun görevi hakkında bilgi sağlayarak, sağlıklı demokrasiler inşa etmede gazetecilerin rolü konusunda hükümetleri ve medyayı duyarlı hale getirerek gazetecileri korumak için uluslararası çabalara öncülük eder; Özellikle geçiş ve çatışma sonrası durumlar yaşayan ülkelerde özgür ve bağımsız medyayı güçlendirecek çevrenin gelişmesini destekler. Bu mevzu gazetecilik eğitiminin yaygınlaştırılması, bağımsız kurumların oluşturulması ve genişletilmesi destekleyerek ve hükümetleri uygun medya ortamlarını geliştirmek konusunda teşvik ederek başarıya ulaşacaktır; Dünya Radyo Günü (13 Şubat) kutlamalarıyla beraber medyada çoğulculuğu desteklemek, kadınların ve gençliğin temsiliyetini garanti etmek için belirli program kuralları benimser ve radyo topluluklarını da kapsayan medya topluluklarıyla çalışır; (v) Medyada Cinsiyet Duyarlı Göstergeler (GSIM) i uygulamak ve yaygınlaştırmak için medya içeriğinde ve medya kurumlarıyla ortak yönetimde artan cinsiyet eşitliğini destekler; (vi) (vii) Medya ve Bilgi Okuryazarlığı (MIL) eğitimini ulusal politikalara ve stratejilere entegrasyonunu ve benimsenmesini sağlayarak vatandaşların, özellikle de gençlerin bilgi ve malumata erişmeleri ve kullanmalarına izin verir. Artan Medya ve Bilgi Okuryazarlığının faydalarını yaygınlaştırmak için gençlik organizasyonları ve diğer ortaklarla olan ilişkilerini güçlendirir; İletişim Gelişimi Uluslararası Programı (IPDC) yoluyla bütün Üye Devletlerde özgür, bağımsız ve çoğulcu medyayı destekler;

6 (viii) UNESCO nun Medya Kalkınma Göstergelerine (MDIs) dayanan ulusal medya değerlendirmelerini yöneterek küresel medya kalkınmasını güçlendirir ve yaygınlaştırır; (ix) (x) (xi) (xii) Bir yandan kadın gazetecilerin eğitimine teşvik ederken, diğer yandan gazetecilerin, gazetecilik eğitmenlerinin ve bu alanda kurumsal mükemmellik modeli olan UNESCO müfredatını model alan kurumların kapasitelerini arttırır. Gazetecilerin bilim, kalkınma ve demokratik yönetimler üzerine raporlama becerilerini arttırarak sürdürülebilir kalkınmayı yaygınlaştırır; Bilgiye evrensel erişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve açık çözümleri, Açık Eğitim Kaynakları girişimi, Açık Erişim Stratejisindeki politikalar çerçevesindeki gelişmeleri destekleyerek, dijital ayırım ve erişilebilirliği işaret eden mevzular arasında köprü kurmaları hususunda Üye Devletleri destekler; Gelişmiş Bilgi ve İletişim Teknolojilerini, mobil aygıtları ve özellikle öğretmenler, araştırmacılar, bilgi uzmanları ve bilim insanlarını hedefleyen açık çözümleri içeren hayat boyu öğrenme için yeni medya ve bilgi okuryazarlığı girişimleri ve alternatif elektronik aygıtlar (ve araçlar) yoluyla Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanarak Üye Devletlerin uygun evrensel bilgi ve malumat kaynaklarına erişimini destekler; Dünya Bilgi Toplumları Zirvesi (WSIS) kararlarının uygulanması yoluyla bilgi toplumlarının inşasına katkıda bulunmak. Herkes için Bilgi Programını (IFAP), özellikle Afrika ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Ülkelerindeki (SIDS) öncelik alanlarını geliştirerek ve uygulamasını güçlendirerek destekler; (xiii) Dünya Belleği Programını (MOW) güçlendirmek (dijital ya da dijitalleştirilmiş formlar da dâhil olmak üzere belgesel mirasın korunması zorlukları hususunda çözüm arayan küresel mekanizmalar olarak bu alanda gelişen eğilimler ve gelişmelere öncülük eder; (xiv) İnsan ve mali kaynakların arttırılması ve Yürütme Kurulu nun 191 inci oturumunda Dünya Belleği Programının güçlendirilmesi için mevcut bütçe kısıtlamalarının düşünülmesine bağlı olarak kabul edilen eylem planının uygulanması yoluyla Dünya Belleği Programını güçlendirir. c) Bu amaç doğrultusunda dönemi için 32,714,600 milyon doların tahsis edilir;

7 2. Genel Konferans, Genel Direktörden Aşağıdaki Hususları Talep Eder; a) Bu tasarıyla, Afrika ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi iki küresel öncelik şeklinde beklenen sonuçları tanımlanmış çeşitli aktiviteleri uygulamak, b) Aşağıdaki hedeflenen sonuçlara ulaşılması hususunda yasal raporlarında periyodik olarak yönetim organlarına bilgi vermek: Ana Eylem Planı 1: İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve güvenli gazeteciliğe elverişli bir çevre geliştirmek, medyada katılım ve çoğulculuğa olanak sağlamak ve sürdürülebilir ve bağımsız medya kurumlarını desteklemek (1) Özellikle çatışma sonrası ülkelerde ve geçiş ülkelerinde, çevirim içi ve çevirim dışı medya platformları için uygun politika ve uygulama örnekleriyle ifade özgürlüğü, yayın özgürlüğü, gazetecilik güvenliği çevresi güçlendirilir; (2) Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaları benimseyerek ve güçlendirilmiş medya toplulukları politika ve uygulama örneklerini destekleyerek, çoğulcu medya kurumlarına olanak sağlanır; (3) Ulusal medya kurumlarının bağımsızlığı ve sürdürülebilirliği, yenilikçi, bilgi arttırıcı İletişim Gelişimi Uluslararası Programı IPDC projeleriyle ve gazetecilik okulları kapasite inşasıyla desteklenir; Ana Eylem Planı 2: Bilgi ve Malumatın Evrensel Erişimi ve Korunmasına Olanak Sağlamak (4) Bilgi Toplumları Açık Çözümleri Programı (açık eğitim kaynakları, açık erişim, özgür ve Açık Kaynak yazılımı, açık eğitim platformu, açık data, Open Cloud) ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri erişilebilirliği Üye Devletler tarafından desteklenir; (5) Belgesel mirasın bütün formları güçlü Dünya Belleği Programı yoluyla korunur; (6) Üye Devletler, Dünya Bilgi Toplumları Zirvesinin (WSIS), sonuçlarını uygulama hususunda ve geliştirilmiş bilgiye Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP) yoluyla evrensel erişim konusunda desteklenirler; c) Genel Konferans tarafından onaylanan altı aylık program yürütme yasal raporlarında, program aktivitelerinin uygulanmasında kaynak kullanımın en iyi şekilde yapılması için alınan önlemleri raporlamak;

8 d) dönemi boyunca Ana Program V e ilişkin hükümetler arası ve uluslararası programlar da dâhil olmak üzere ana eylem planları ve beklenen sonuçlarını inceleme ve bu sonuçların net değerlendirme kriterlerine dayanan mevcut stratejilerle yeniden yönlendirilmelerini veya devamlılıklarını sağlama sorumluluğunu üstlenmek. 9. Komisyon ayrıca Revize Edilmiş Afrika Önceliği Hareket Stratejisi (37C/5 Add. 3.), UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Önceliği Eylem Planı (37C/5 Add. 4.) ve Gençlik Forumu tavsiyelerini (37 C/19) de not etti. Geri çekilen veya sunulmayan karar tasarıları 10. Komisyon, Genel Konferansı aşağıda listelenen karar tasarılarının sahipleri tarafından geri çekildiği konusunda Genel Konferansa bilgilendirir C/DR.14 (Mısır) - 37 C/DR/15 (Mısır) Ana Program V Bütçe Hükümleri 11. Komisyon, Genel Konferansa 37 C/5 Corr.8 Ana Program V- Bilgi ve İletişim belgesinin (c) paragrafında dönemi için belirlenen 32,714,600 milyon dolarlık bütçeyi onaylamasını tavsiye eder. Bu meblağın, Genel Konferans ın tavan bütçesi ve Komisyon toplantısında alınan kararlar ışığında ayarlanmasına tabi olduğu anlaşılmıştır. Ana Program V e Dair Yılı için Beklenen Nakit Akışına Dayanan 37C/5 Uygulama Planı Belgesi 12. Komisyon, Genel Konferansa Revize edilmiş Yılı için Beklenen Nakit Akışına Dayanan 37C/5 Uygulama Planı Belgesi başlıklı 37/C5 Add.2 Rev. Belgesini içeren Ana Program V ile ilgili uygulama planını onaylamasını önerdi. TARTIŞMA 2 Madde 5.22 İnternetle ilgili mevzular: bilgi ve malumata erişim, ifade özgürlüğü, bilgi toplumunun mahremiyeti ve etik boyutlarını içeren internetle ilgili mevzular 13. Komisyon, ikinci ve dördüncü oturumunda Bilgi ve malumata erişim, ifade özgürlüğü, bilgi toplumunun mahremiyeti ve etik boyutlarını içeren internetle ilgili mevzular başlıklı madde 5.22'yi inceledi Üye Devlet temsilcisi ve 2 Gözlemci söz aldı.

9 15. Komisyon, Genel Konferansa Genel Konferans kayıtlarını, Arjantin, Çin, Kongo, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Gabon, Hindistan, Nikaragua, Filistin, Pakistan, Paraguay, Peru, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Uruguay, Venezüella nın işbirliğiyle Brezilya tarafından gönderilen 37C/COM.CI/DR.3 belgesinde yer alan karar tasarılarını, Komisyonda benimsendiği şekilde benimsemesini önerir. Karar metni aşağıdaki gibidir: Genel Konferans, 37C/61 belgesini inceleyerek, 36 C/Resolution57, 190 EX/Decision 5 (III) ve 190 EX/Decision 40 a atıfta bulunarak, 1995 den bu yana bilgi toplumları ve çeşitli etkinliklerin, çalışmaların, yayınların, raporların ve konuyla ilgili diğer aktivitelerin etik boyutlarının bulunduğu alanlarda UNESCO nun görevinin elzem rolünü dikkate alarak, 37C/5 belgesinde ve Şubat 2013 tarihinde Birinci UNESCO WISIS+10 değerlendirme etkinliğinin sonuç bildirgesinde yer alan Dünya Bilgi Toplumları Zirvesi Getirilerinin uygulanmasında Genel Direktörün raporunu not ederek, Şubat 2013 tarihinde Birinci UNESCO WISIS+10 değerlendirme etkinliğinde kabul edilen sonuç bildirgesinin bütün paydaşları mahremiyetin korunmasını ve siber alanlardaki herkese karşı hassasiyete teşvik etmeyi ve yeni çıkan teknolojilerin ve bilgi toplumlarının etik çelişkilerinin uluslararası ve disiplinler arası yansıma ve tartışmalarını desteklemeyi göz önünde bulundurarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilen insan hakları ve temel özgürlükleri sanal alanlarda da uygulayarak, İfade özgürlüğü hakkı ve mahremiyete, aileye, ev veya yazışmaya keyfi veya yasadışı müdahaleyle ilgisi olmayan hakkı da içeren Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinde yer alan hakların, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 12. bendi ve Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 17. Ve 19. bendi uyarınca müdahale ve saldırılara karşı hukukun korunması hakkını yeniden doğrulayarak, İfade ve fikir özgürlüğü hakkını koruyan ve destekleyen Özel Raportörün A/HRC/23/40 raporunu dikkate alarak, İnsan Hakları Konseyi Kararı A/HRC/RES/20/8 de İnternette İnsan Haklarının Korunması ve Desteklenmesi şeklinde yer alan maddeye atıfta bulunarak, kişilerin çevirim dışı sahip oldukları haklara, çevirim içinde de aynı şekilde sahip olmaları gerektiğini belirterek, Topluma araştırmacı gazetecilikten faydalanma imkânı tanıyan, iyi yönetimi ve hukuk kurallarını güçlendiren gazetecilik kaynaklarının korunması için mahremiyetin önemi ve gerekliliğini göz önünde bulundurarak,

10 Sınır ötesi veri akışı yüzünden sanal alana dair çelişkilerin ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde kucaklayıcı çoklu paydaşlı diyaloglar sayesinde ele alınacağı da göz önünde bulundurularak, Bilgi ve Malumata erişim, ifade özgürlüğü, mahremiyet ve bilgi toplumlarının etik boyutlarını da içeren internetle ilgili mevzulara ilişkin UNESCO nun uluslararası çok paydaşlı tartışmadaki rolüne vurgu yaparak, 1. Genel Direktörden Bilgi ve Malumata erişim, ifade özgürlüğü, mahremiyet ve bilgi toplumlarının etik boyutlarını da içeren, hükümetleri, özel sektörü, sivil toplumu, uluslararası organizasyonları ve teknik toplulukları dâhil eden kucaklayıcı çok paydaşlı süreçler yoluyla 38. Genel Konferansta sunacağı WSIS sonuçlarının uygulanması hususunda bilgi vereceği raporu da içeren UNESCO himayesindeki internetle ilgili mevzulara ilişkin kapsamlı bir çalışma hazırlamasını talep eder. 2. Bu sürecin bütün Üye Devletlere açılmasını ve UNESCO nun birikmiş bilgi ve geçmiş deneyimlerinden faydalanılmasını talep eder, 3. Genel Direktörün, Üye Devletleri düzenli bir şekilde Yürütme Kurulunun 196. Oturumunu da kapsayan yukarıda bahsedilen sürecin gelişimi konusunda bilgilendirmesini talep eder, 4. Finansman ek toplantılar veya diğer aktiviteler için bütçe dışı katkılar yoluyla tam manasıyla bu sürece entegre olmaları ve her türlü çabayı göstermeleri hususunda bütün Üye Devletlere çağrıda bulunur. TARTIŞMA 3 Madde 5.4 Kategori 2 enstitüleri ve UNESCO himayesi altındaki merkezlerin kurulması ABD, Oregon da kültürlerarası diyalog ve çelişkilere karşı duyarlı raporlama enstitüsü (IIDCSR) nün kurulması önerisi 16. Üçüncü buluşmasında Komisyon, madde 5.4-Kategori 2 enstitüleri ve UNESCO himayesi altındaki merkezlerin kurulması ABD, Oregon da kültürlerarası diyalog ve çelişkilere karşı duyarlı raporlama enstitüsü (IIDCSR) nün kurulması önerisini inceledi. 17. Komisyon, Genel Konferansa 37 C/18 Bölüm XVI belgesinin ikinci paragrafında sunulan kararın kabul edilmesini önerdi. Metin aşağıdaki şekilde devam etmektedir: Genel Konferans, 35C/Karar 103 ve 192 EX/Karar 15, Bölüm VIII e atıfta bulunarak,

11 37C/18 Bölüm XVI i inceleyerek, 1. Belge 35C/22 ile uyumlu ve UNESCO himayesi altında (kategori 2) enstitü ve merkezlerin kurulması prensip ve ilkeleriyle ilişkili Genel Konferansın 35 C/Karar no 103 belgesinde kabul edildiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Oregon Üniversitesinde UNESCO himayesi altında Kültürlerarası Diyalog ve Çelişkilere Karşı Duyarlı Raporlama Enstitüsü (IIDCSR) nün kurulması önerisini kabul eder, 2. Belge 192 EX/15 Bölüm VIII de yer alan fizibilite çalışmasının gözlem ve sonuçlarını göz önünde bulundurur, 3. Enstitünün Belge 35 C/22 ve Corr. ve 190 EX/18 Bölüm 1 de belirlenen kriter ve ilkelerden sapma önerisini göz önünde bulundurur, 4. UNESCO himayesi altında, kategori 2 merkezi olarak Yürütme Kurulunun 192. Oturumunda tavsiye edildiği gibi (192 EX/Decision 15, Bölüm VIII), Oregon Üniversitesinde Kültürlerarası Diyalog ve Çelişkilere Karşı Duyarlı Raporlama Enstitüsü (IIDCSR) nün kurulması önerisini kabul eder, 5. Genel Direktöre Amerika Birleşik Devletleri Yönetimiyle ilgili anlaşmayı imzalama ve Oregon Üniversitesiyle UNESCO himayesi altında Kültürlerarası Diyalog ve Çelişkilere Karşı Duyarlı Raporlama Enstitüsü (IIDCSR) nün kurulması (kategori 2) konusunda Ortak Bildirim Girişimi yetkisi verir. TARTIŞMA 4 Madde 5.8 Herkes için Bilgi Programı (IFAP) Stratejik Planı ( ) Uygulamasının İnceleme Raporu 18. Üçüncü buluşmasında Komisyon, Herkes için Bilgi Programı (IFAP) Stratejik Planı ( ) Uygulamasının İnceleme Raporunu inceledi Üye Devlet temsilcisi ve 1 gözlemci söz aldı. 20. Komisyon, Genel Konferansa 37 C/51 belgesinin sekizinci paragrafında sunulan kararın kabul edilmesini önerdi. Metin aşağıdaki şekilde devam etmektedir: Genel Konferans, 37C/51 Herkes içi Bilgi Programı (IFAP) Stratejik Planı ( ) Uygulamasının İnceleme Raporu nu inceleyerek,

12 1. IFAP Ofis ve Konseyini bu çalışmanın hazırlanmasındaki katkısından ötürü takdir eder, Üye Devletin inceleme sürecine anlamalı girdiler sağlamalarını göz önünde bulundurur, 3. Herkes için Bilgi ve malumata evrensel erişim ve IFAP önceliklerinin küresel hedefleri vaatlerini doğrular, 4. Üye Devletler tarafından açıklanan görüşleri dikkate alır ve inceleme sürecini sonuç ve bulgularını onaylar, 5. Bütün Üye Devletleri ve ilgili paydaşları, adil ve kucaklayıcı bilgi toplumları inşasındaki politika, program ve stratejilerini uygulama süreçlerinde IFAP incelemesinin bulgularını göz önünde bulundurmaya davet eder, 6. Üye Devletlere IFAP a verdikleri katkı ve katılımlarını güçlendirmelerini şiddetle arzular. TARTIŞMA 5 Madde 5.11 Dünya Bilgi Toplumları Zirvesi (WSIS) getirilerinin uygulanması raporunun Genel Direktör tarafından sunulması 21. Üçüncü oturumunda komisyon, 5.11 Dünya Bilgi Toplumları Zirvesi (WSIS) getirilerinin uygulanması raporunun Genel Direktör tarafından sunulması başlıklı raporunu inceledi Üye Devletin temsilcileri söz aldı. 23. Komisyon, Genel Konferansa 37 C/55 belgesinin yirmi beşinci paragrafında sunulan kararın kabul edilmesini önerdi. Metin aşağıdaki şekilde devam etmektedir: Genel Konferans, 36 C/Karar 56 belgesinde Genel Direktörden UNESCO nun Dünya Bilgi Toplumları Zirvesi sürecinde lider rol oynaması talebine atıfta bulunarak, UNESCO nun bütün etkinlik alanlarında kalkınma için bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüyen etki ve önemini onaylayarak, WSIS takip sürecinde çok-paydaşlı katılımın öneminin altını çizerek,

13 Birinci UNESCO WSIS+10 değerlendirme etkinliğinde elde edilen sonuçları tanıyarak, 1. Şubat 2013 te gerçekleştirilen Birinci UNESCO WSIS+10 değerlendirme etkinliği Final Bildirgesini tasdik eder, 2. WSIS+10 değerlendirmesine katkı olarak Final Bildirgesi hazırlamak için Üye Devletleri ve diğer ortakları davet eder, 3. Genel Direktörden aşağıdaki hususları talep eder: a) Sürdürülebilir kalkınma için kucaklayıcı bilgi toplumları alanında sektörler arası aktivitelere olanak sağlayarak UNESCO nun karşılaştırmalı, disiplinler arası üstünlüğünü inşa etmeye devam etmek, b) Süregelen WSIS inceleme sürecine aktif bir şekilde katkıda bulunarak UNESCO nun adı geçen süreçteki liderlik rolünü güçlendirmek, c) Organizasyonun 2015 sonrası WSIS katılımlarını tartışmak için 38. Genel Konferansa WSIS kazanımlarının uygulanması hakkında bir rapor sunmak. TARTIŞMA 6 Madde 5.14 Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Enstitüleri Federasyonu (IFLA) Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Önerileri (tavsiye kararları) Madde 5.18 Görme, öğrenme ve fiziksel engelli kişilere hizmet veren kütüphaneler hakkındaki IFLA manifestosu 24. Üçüncü buluşmasında komisyon, Madde 5.14 Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Enstitüleri Federasyonu (IFLA) Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Önerileri (tavsiye kararları) ve Madde 5.18 Görme, öğrenme ve fiziksel engelli kişilere hizmet veren kütüphaneler hakkındaki IFLA manifestosunu inceledi. Madde 5.14 Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Enstitüleri Federasyonu (IFLA) Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Önerileri (tavsiye kararları) 25. Komisyon, Genel Konferansa Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, Umman, Polonya ve Rusya Federasyonu nun sponsorluğunda Filipinler tarafından sunulan belge 37C/COM CI/DR. 1 de yer alan karar tasarılarının kabul edilmesini önerdi. Metin aşağıdaki şekilde devam etmektedir: Genel Konferans,

14 UNESCO nun Bilgi ve İletişim Teknolojileri alt yapısının ötesinde harekete bağlı bilgi toplumları vizyonundaki başarıyı tanıyarak ve vatandaşların aktif ve etkili bir şekilde bilgi toplumlarının oluşmasına katılmaları için kapasite inşasına erişimini sağlayarak, IFLA Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Önerilerinin, Herkes İçin Bilgi Hükümetlerarası Konseyi Programı tarafından desteklendiğini göz önünde bulundurarak, Filipinlerin, Bilgi Okuryazarlığı için IFAP Büro ve Çalışma Grubunun Başkanlığını dikkate alarak, Medya ve Bilgi Okuryazarlığının hayat boyu öğrenme için elzem olduğunu ve sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu olduğunu tasdik ederek, Medya ve Bilgi Okuryazarlığının, bilgi ve malumata evrensel ve adil erişim hedefine ulaşmada bir araç olduğunu da tasdik ederek, 1. Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Önerilerinde sarf ettiği çabalarından ötürü IFLA yı takdir eder; 2. Üye Devletleri Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Önerilerini onaylamaya davet eder; 3. Üye Devletleri, alanında gelecek stratejileri, politikaları ve eğitimdeki girişimleri, hayat boyu öğrenme ve bilgi toplumları inşasına katkıda bulunacak diğer alanlarda planlama yaparken, Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Önerilerini de dikkate almaya davet eder. Madde 5.18 Görme, öğrenme ve fiziksel engelli kişilere hizmet veren kütüphaneler hakkındaki IFLA manifestosu 26. Komisyon, Genel Konferansa, Genel Konferans kayıtlarına geçmek üzere, Afganistan, Beyaz Rusya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kuveyt, Nijerya, Rusya Federasyonu, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda ve Uruguay in ortaklığında Almanya tarafından sunulan belge 37C/COM.CI/DR2 yer alan karar tasarısının onaylanmasını önerir. Metin aşağıdaki şekilde devam etmektedir: Genel Konferans, Kültürel ve siyasal katılım kadar sosyal kucaklayıcılık ve istihdam için bilgi ve malumata erişimin elzem olduğunu tanıyarak, Aktif ve etkili bir şekilde oluşan bilgi toplumlarına katılmada insanlığın kapasite inşasına bağlı olan UNESCO nun bilgi toplumları vizyonunun başarısını tanıyarak,

15 Dünya Bilgi Toplumları Zirvesi İlkeleri Deklarasyonu ve özellikle Eylem Planları C2, C3, C7 ve özellikle Cenova Eylem Planı C8 e atıfta bulunarak, Engelli kişilerin bilgi ve malumata erişim hakkı olduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 9, 21 ve 24. Maddelerine atıfta bulunarak, Bilgiye erişiminde uluslararası paylaşım ve işbirliği için gerekli yasal yapıyı sağlayan Birleşmiş Milletler Görme Engellilerin veya Başka Türlü Görme, Öğrenme ve Fiziksel Engellilerin Yayınlanmış Çalışmalara Erişimini Kolaylaştırmak Anlaşmasını göz önünde bulundurarak, bilgiyi erişilebilir kılmada ve özellikle kitap, malumat ve bilgiyi erişilebilir formatta sağlamada önemli bir rol oynayan kütüphaneleri, yayıncıları ve bilgi servisi sağlayıcılarını tanıyarak, Dahası, elektronik kitapları da kapsayan, görme, öğrenme ve fiziksel engelli kişilerin bilgi toplumlarına, toplumun diğer üyeleriyle aynı anda, fiyatta ve maliyette katılımı imkânı sağlayan dijital bilgi ve dijital teknolojilerinin kullanımının artarak büyümesini göz önünde bulundurarak, 1. IFLA yı Görme, öğrenme ve fiziksel engelli kişilere hizmet veren kütüphaneler hakkındaki manifestoya katkısında ötürü takdir eder; 2. Üye Devletleri Görme, öğrenme ve fiziksel engelli kişilere hizmet veren kütüphaneler hakkındaki manifestoyu kabul etmeye davet eder; 3. Üye Devletleri, gelecek strateji, politika ve girişimleri esnasında Görme, öğrenme ve fiziksel engelli kişilere hizmet veren kütüphaneler hakkındaki IFLA manifestosunu dikkate almaya davet eder. TARTIŞMA 7 Madde 8.2 Belgesel mirasın korunması ve erişiminde standart enstrümanların oluşturulması gereksinimiyle ilişkili olarak yapılan ön çalışmanın teknik, finansal ve yasal boyutları 27. Üçüncü ve dördüncü buluşmasında Komisyon, Madde 8.2 Belgesel mirasın korunması ve erişiminde standart enstrümanların oluşturulması gereksinimiyle ilişkili olarak yapılan ön çalışmanın teknik, finansal ve yasal boyutlarını inceledi Üye Devlet temsilcisi ve bir gözlemci söz aldı, 29. Komisyon, Genel Konferansa, Genel Konferans kayıtlarına geçmek üzere belge 37C/48 in 5 inci paragrafında önerilen kararın Komisyon tarafından düzeltildiği şekilde kabul edilmesini önerdi. Metin aşağıdaki şekilde devam etmektedir:

16 Genel Konferans, Belge 37C/48 i inceleyerek, 191 EX/Decsions 11(II) ye atıfta bulunarak, Dahası, 2003 dijital mirasın korunması UNESCO sözleşmesine atıfta bulunarak, 1. Belgesel mirasın korunması ve erişiminde standart enstrümanların oluşturulması gereksinimiyle ilişkili olarak yapılan ön çalışmanın teknik, finansal ve yasal boyutlarının sonuçlarını göz önünde bulundurur; 2. Genel Direktörü 38 inci oturumda dijital mirası da içeren belgesel mirasın korunması erişilmesi hakkında öneri taslağı sunmaya davet eder; 3. Üye Devletlere ve potansiyel bağışçılara taslak önerilerin detaylandırılmasında muazzam ve derinlemesine istişare imkânı sağlayacak bütçe dışı fonlar için başvurur.

Genel Konferans 38. Oturum, Paris, 2015. 38 C/95 13 Kasım 2015 Esas metin: İngilizce BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI)

Genel Konferans 38. Oturum, Paris, 2015. 38 C/95 13 Kasım 2015 Esas metin: İngilizce BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI) Genel Konferans 38. Oturum, Paris, 2015 38 C 38 C/95 13 Kasım 2015 Esas metin: İngilizce BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI) (i) İÇİNDEKİLER Giriş İletişim Gelişimi Uluslararası Programı (IPDC) ve

Detaylı

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü Esra HATİPOĞLU İletişim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Bilgi toplumları inşa etmek UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, şimdiki hâliyle 1990 yılında UNESCO

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI iden No) Sayı : 93601077-724.99- HU Konu : 37. UNESCO Genel Konferansı Hk. 14.08.2013 - DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: 02/08/2013 tarihli ve 42375 sayılı yazımız.

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU

DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU Genel Konferans 37. Oturum, Paris, 2013 37 C/72 18 Kasım 2013 Türkçe DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU (i) Gündem Giriş Tartışma Konusu 1: Madde 4.2-2014-2017 Program ve Bütçesi nin onaylanması, Bölüm II.A: Temel

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 Hedefler KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 1. Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu kaynakları aşağıda sayılanları teşvik etmeyi hedeflemektedir: a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma

Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Dr. Bahattin YALÇINKAYA Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi Gündem Bilgi edinme hakkı Bilginin Düzenlenmesi ve erişim Bilgiye Erişim ve Kalkınma 2016-2030 UNESCO

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim Doc: GA48/CC47/REC154/16/tr 154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim 1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), eğitim ve

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu Prof. Dr. Öcal OĞUZ UNESCO VE ORGANLARI - UNESCO nun Kuruluşu:16 Kasım 1945. - UNESCO nun 20 kurucu üyesinden biri Türkiye (UNESCO Kurucu Sözleşmesi, diğer kurucu devletlerle birlikte Milli Eğitim Bakanı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN GÜNLER

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN GÜNLER UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN GÜNLER 27 Ocak - Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü 21 Kasım 2005 tarihinde gerçekleşen Birleşmiş Milletlerin 60. Genel Kurulunun 7. maddesi ve 16 Ekim 02 Kasım

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Benim için İnsan Hakları AKIŞ Açış konuşması Proje Hakkında Konuşma Ara Tanışma etkinliği Toplu fotoğraf çekimi Anket uygulaması 06.12.2013 2 Açış Konuşması Prof. Dr. Canan BALKIR Dokuz

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR 2016 Uluslararası Küresel Anlayış Yılı Uluslararası Küresel Anlayış Yılı UNESCO 192. Yürütme Kurulunun 14 Ağustos 2013 tarihindeki oturumunda aldığı karara istinaden,

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

ARAP-TÜRK İS KADINLAR

ARAP-TÜRK İS KADINLAR info@atcbw.com ARAP-TÜRK İS KADINLAR KONSEYİ Hakkımızda Kadın platformu seçkin Türk ve Arap iş kandınlarından oluşuyor, müşterek ekonomik çıkarlar için konsey yardımlaşma ve koordinasyon faaliyetlerini

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

5. İnsan Hakları Savunucuları. I. Amaç

5. İnsan Hakları Savunucuları. I. Amaç 5. İnsan Hakları Savunucuları I. Amaç İnsan hakları savunucularına destek, Avrupa Birliği nin dış politikasının insan hakları boyutunun uzun süre önce temelleri atılmış bir bileşenidir. İşbu İlke Kuralları'nın

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ REVİZE NO 2 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 03.05.2012 REVİZYON TARİHİ -1 30.06.2014 REVİZYON TARİHİ -2 31.07.2017 1. KURULUŞ

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesinde,

Detaylı

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu Katılımcılar: 24-25 Mayıs 2010 Bakü/Azerbaycan Leyla COŞKUN (Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı) Şengül ALTAN ARSLAN (Dış

Detaylı