NESLİ TEHLİKEDEKİ AĞAÇ: EHRAMİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR. PYRAMİDATA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NESLİ TEHLİKEDEKİ AĞAÇ: EHRAMİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR. PYRAMİDATA)"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 67-80, ELAZIĞ-2004 NESLİ TEHLİKEDEKİ AĞAÇ: EHRAMİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR. PYRAMİDATA) The Ehrami Black Pine (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata): A Tree To Become Extinct Ülkü ESER ÜNALDI Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Böl. Ankara, Özet Türkiye de 3000 kadar endemik bitki türü bulunup, endemizm oranı %30 civarındadır. Endemik bitkilerimizden biri de Anadolu Karaçamın bir varyetesi olan Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var.pyramidata)dır. Varyetenin dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanı Kütahya ili Tavşanlı ilçesine bağlı Vakıfköy dür. Ancak alanda çeşitli sorunlar vardır. Nitekim 1999 yılındaki arazi çalışmalarında sahanın ökse otları ile kaplandığı dikkati çekmiştir de yapılan arazi çalışmalarında ise ökse otlarının temizlendiği gözlemlenmekle birlikte, bu kez de yer yer kuruma ve devrikler saptanmıştır. Bu nedenle önemli biyolojik zenginliklerimizden olan Ehrami Karaçamın korunması ve gerekli önlemlerin alınması neslin devamı için kaçınılmazdır. Anahtar Kelimeler: Ehrami Karaçam, Vakıfköy, yok olma tehlikesi Abstract There are nearly 3000 species of endemic plants and the rate of endemism is about %30 in Turkey. One of Turkey s (Anatolia) endemic plants is Pyramidal Black Pine (Pinus nigra ssp. pallasiana var.pyramidata) which is a variety of the Anatolian Black Pine.Vakıfköy of Tavşanlı, Kütahya (Western Anatolia) is the most natural and widespread field of the variety on earth. Yet there are some problems in the field. For instance, it was understood as a result of the regional research in 1999 that the field was covered with mistletoe. In the research alone in 2002, although it was observed that the mistletoe was cleared, there were die outs and fall downs here and there. Therefore, it is essential that the Pyramidal Black Pine, which is one of the prominent biological richnesses of Turkey, should be protected and necessary procautions taken for the survival of the species. Key Words: Ehrami Karaçam (Pyramidal Black Pine, Pinus nigra ssp. pallasiana var.pyramidata), Vakıfköy, the danger of extinction.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) GİRİŞ Türkiye de çam cinsinin sarıçam (Pinus sylvestris), karaçam (P. nigra), kızılçam (P. brutia), fıstık çamı (P. pinea) ve halep çamı (P. halapensis) olmak üzere beş türü bulunmaktadır. Bunlardan karaçam, Kuzeybatı Afrika da iki küçük alan halinde Cezayir ve Fas ta; Avrupa da ise Güney ve Doğu İspanya dan başlayarak parçalar halinde Pireneler, Güney Fransa, Korsika, Güney ve Kuzeydoğu İtalya, Avustralya, Yugoslavya, Balkanlar, Kırım, Kıbrıs ve nihayet asıl yayılışını yaptığı Anadolu da yer alır. Bu alan dahilinde tür, 1- Pinus nigra ssp. salzmannii 2- Pinus nigra ssp. laricio 3- Pinus nigra ssp. nigra 4- Pinus nigra ssp. pallasiana olmak üzere dört alt türe ayrılır. Bunlardan Türkiye de yayılış göstereni Pinus nigra ssp. pallasiana dır (Şimşek, Erkuloğlu, Tosun 1995 ). Pinus nigra ssp. pallasiana hektarlık yayılış alanı (Karadağ, 1999) ile en geniş yayılışa sahip olan çamımızdır. Türkiye de dört varyetesi mevcuttur. Bunlar: Anadolu Karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pallasiana), Ebe karaçamı (P. n. ssp. pallasiana var. şeneriana), 3- Büyük Kozalıklı Karaçam ( P. n. ssp. pallasiana var. yaltirikiana) 4- Ehrami Karaçam ( P. n. ssp. pallasiana var. pyramidata) dır. Bunlardan çalışmamıza konu olan Ehrami Karaçam ilk kez Acatay tarafından Kütahya Tavşanlı Vakıfköy civarında tespit edilerek Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata (Acatay) olarak isimlendirilmiştir (Acatay. 1956). Daha sonra yapılan araştırmalarda varyetenin Kütahya ya bağlı Dulkadir, Karakişi, Çukurca, Merkez Kozluca, Esatlar, Aydıncık, Kızık, Çerte, İkibaşlı, Pullar ve Yeniköy yerleşim yerleri civarında m ler arasında da yayılış gösterdiği saptanmıştır (Yücel, 1995). Bu alan dahilinde türün en yoğun olarak bulunduğu yer Vakıfköy civarıdır (Şekil. 1). Ayrıca Kastamonu civarında Kilisecik sırtı mevkiinde iki adet, Oyrak deresi mevkiinde adet ve Geyrek mevkiinde de bir adet olmak üzere Ehrami Karaçamlar tespit edilmiştir (Karadağ 1999). Ehrami Karaçam sütunvari ve piramidal bir forma sahip olup, 20 m ye kadar boylanabilen, yan dalları gövdeden yukarıya doğru dar açılar yaparak çıkan, fazla kalın gövde yapamayan, kesilince sürgün vermeyen ve yavaş büyüyen bir ağaçtır. Karşıdan bakıldığında Akdeniz Piramidal Servisi (Cupressus sempervirens var. sempervirens) ni 68

3 Nesli Tehlikedeki Ağaç: Ehrami Karaçam andırmaktadır ve bu görünüşü ile diğer çam türlerinden ayrılmaktadır (Foto. 1-2). Ehrami Karaçama yerel olarak selvi (servi) çamı, uzun çam, mihrap çamı, ardıç çamı gibi isimler de verilmektedir. Foto. 1. Vakıfköy civarında yayılış gösteren Ehrami Karaçamlara bir örnek. Foto.2: Vakıfköy civarında Ehrami Karaçamların Anadolu Karaçamları ile birlikte görünüşü. MATERYAL VE METOD Çalışma iki aşamada yapılmıştır. Bunlardan ilk aşamayı arazi, ikinci aşamayı büro çalışması oluşturmaktadır. Birinci aşama için saha 1999 ve 2002 yılında gezilerek incelenmiştir. İkinci aşamada ise, iklim özellikleri için DMİGM den alınan Tavşanlı meteoroloji istasyonunun dönemine ait verileri, toprak özellikleri için Tarım 69

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) Orman ve Köyişleri Bakanlığının yayımladığı Kütahya İli Arazi Varlığı İl Raporu kullanılmış ve mevcut literatürden de faydalanılarak Ehrami Karaçamın özellikleri, alanın özellikleri ve mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır Km Şekil.1: İnceleme alanının yeri. BULGULAR ve TARTIŞMA Malazgirt Savaşı sonrasında ilerleyen Türk askerlerinden biri Tavşanlı Vakıfköy civarında düşmanla yapılan bir çatışma sonucunda şehit olur. Arkadaşları yanına geldiklerinde, bu askerin avuçlarının arasında kabın içinde donan alçı gibi şekil almış bir çam filizinin olduğunu görürler ve onu çeşme ayağının içine akseden hilal ve yıldızın kenarına gelecek şekilde şehit askerin baş ucuna dikerler. Bu küçük çam filizi, yerdeki bu manzarayı bozmamak için, dallarını sağa-sola yaymadan öylece büyür ve tohumlarını çevreye saçarak bir orman oluşturur. Halk, Vakıfköy de kulaktan kulağa anlattığı bu çama Mehmetçik Çamı adını verir ve onu kesenlerin hepsinin delirerek intihar ettiğine inanır (Tatlı, Küçükkaraca, Akan, Çelik, Coşgun 2000). 70

5 Nesli Tehlikedeki Ağaç: Ehrami Karaçam Çalışmamıza konu olan ve efsanelerimize bu şekilde geçen Ehrami Karaçamlar, Ege Bölgesi nin İç Batı Anadolu Bölümü nde Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Vakıfköy ün güneydoğusunda, köye 2 km uzaklıkta ve m yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. Saha morfolojik olarak Değirmendere tarafından yarılmış bir plato alanına tekabül etmektedir. Bitki coğrafyası bakımında Akdeniz Fitocoğraya Bölgesi ne giren bu alan, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunun 3. Maddesine istinaden Orman Bakanlığınca1993 yılında tabiat koruma alanı olarak düzenlenmiştir (Foto.3). Vakıf Ormanı olarak da anılan saha 685 hektarlık bir alan kaplamakla birlikte, Ehrami Karaçamların yoğun olarak bulunduğu alan yaklaşık hektardır. Burası, dünyada sadece Kütahya ili sınırları içinde bulunan ve nesli tehlikeye maruz kalan endemik Ehrami Karaçamların dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanıdır (Foto.4). Alanın dikkati çeken bir diğer özelliği de yine endemik bir karaçam varyetesi olan Ebe Karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneriana)nın buradaki varlığıdır (Foto.5). Foto.3. Tabiatı koruma alanı olan Vakıf Çamlığının girişi. Saha, Tavşanlı meteoroloji istasyonunun verilerine göre, 11 o C olan yıllık ortalama sıcaklık, 0.9 o C olan en soğuk ay (Ocak) ortalama sıcaklığı, 20.8 o C olan en sıcak ay (Temmuz) ortalama sıcaklığının yanı sıra, yaz mevsiminde Temmuz ve Ağustos olmak üzere iki ayın ortalama sıcaklığının 20 o C nin üzerinde olması ve yaklaşık 20 0 C lik sıcaklık amplitudu ile termik rejim olarak Karasal Geçiş Tipi ne dahildir. Yağış rejim tipi olarak ise, Akdeniz - İç Anadolu Geçiş Tipi içerisindedir. Nitekim bu yağış rejiminin özelliği olarak Ekimden itibaren artan yağışlar Aralık ve Ocak ta maksimum 71

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) seviyeye ulaşmakta, Mart ta nispeten azalan yağış miktarı Mayıs ta nispeten artmakta, Haziran dan itibaren ise belirgin bir azalma görülmektedir. En kurak ay Ağustos tur. Alan, de Martonne yıllık kuraklık indis formülüne göre 13.4 olan indis değeriyle yarı kurak sahalarla nemli bölgeler arasında yer alıp, bitki. örtüsü açısından ağaçlı step kategorisine girmektedir. Thorthwaite metoduna göre C 1 B 1 sb 3! harfleri ile ifade edilen kurak-az nemli, mezotermal, su fazlası kışın ve orta derecede olan deniz tesirine yakın iklim tipine dahildir ve bitki örtüsü ağaçlı steptir. Erinç metoduna göre ise 26.5 olan indis değeriyle yarı nemli iklim tipi içerisinde olup, bitki örtüsü park görünümlü kuru ormandır. Foto. 4. İnceleme alanının genel görünüşü ( Kızıl renkli ağaçlar kurumuş olan Ehrami Karaçamlardır). Çalışma alanı Neojen kireçtaşlarından oluşmaktadır ve Kütahya İli Toprak Kaynağı Envanter Raporlarına göre sahadaki toprak grubu kahverengi orman toprağıdır. Varyete bu alan dahilinde 1000 m.den itibaren Anadolu Karaçamı hakimiyetinde, yer yer saçlı meşe (Quercus cerris) ve yine endemik bir varyete olan Ebe Karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneriana) ile tek tük görülmeye başlamakta, m.ler arasında yoğunlaşmakta, 1250 m.den itibaren tekrar azalarak 1300 m.lerden itibaren ortadan kalkmaktadır. Bu alan dahilinde orman altındaki hakim türleri katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) ve adi ardıç (J. communis) oluşturmaktadır. 72

7 Nesli Tehlikedeki Ağaç: Ehrami Karaçam Foto 5. Sahada bulunan ve diğer bir endemik karaçam varyetesi olan Ebe Karaçam. Yukarıda genel özellikleri bahsedilen saha, yöre halkının gerek efsane gerekse tekke adını verdiği taşlık bir alana olan inançlarına bağlı olarak uğursuzluk getirir korkusuyla ağaç kesmemesi hatta bir dal bile kullanmamasına rağmen, ne yazık ki çeşitli sorunlar ile karşı karşıyadır. Nitekim 1998 yılındaki arazi incelemelerinde aşağı yukarı tüm Ehrami Karaçamların, asalak bir bitki olan ve halk arasında burç, purç, gökçe, gevele, güvelek ve gövelek olarak isimlendirdiği ökse otu (Viscum album ) ile istila edildiği gözlemlenmiştir. Ancak 2001 yılında mekanik yolla yapılan mücadele sonucunda ökse otları işçi ve makineler yardımıyla toplanmıştır yılı Temmuz ayında yapılan arazi çalışmalarında, sahanın ökse otlarından temizlendiği olumlu bir gelişme olarak dikkati çekmesine rağmen, bu kez de Ehrami Karaçamlar üzerinde yer yer kurumaların başladığı, bazı ağaçların ise tamamen kuruduğu saptanmıştır (Foto ). Bu konu ile ilgili olarak Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından çalışmalar yapılmış ve kuruma 73

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) geçmiş yıllardaki kuraklığa bağlanmıştır. Ancak Tavşanlı nın dönemine ait gerek yıllık gerekse vejetasyon devresine (Nisan Kasım dönemi) ait yağış miktarları incelendiğinde, değerlerin kurumaya neden olacak kadar düşmediği dikkati çekmektedir. Ayrıca 35 yıllık bu dönemde vejetasyon devresindeki yağışlar, yıllık yağış miktarının yaklaşık % nini oluşturduğu gibi, son 15 yıl boyunca da % 35 in altına düşmemiştir (Şekil.2-3). Tavşanlı (yağış miktarları mm) Yıllık Vejetasyon devresi Şekil.2. Tavşanlı meteoroloji istasyonunda yıllık ve vejetasyon devresine ait yağış miktarları ( ). Tavşanlı (Vejetasyon devresine ait yağış miktarının yıllık yağış miktarına oranı %) Şekil 3. Tavşanlı meteoroloji istasyonunda vejetasyon devresine ait yağış miktarının yıllık yağış miktarına oranı % ( ). 74

9 Nesli Tehlikedeki Ağaç: Ehrami Karaçam Bu nedenle civarda bulunan ETİ Gümüş Tesisleri ile, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santrallerinin bu kurumalar üzerinde birinci derecede etkili olduğunu düşünmek yanlış değildir (Foto. 9). Nitekim Tavşanlı da rüzgârlar kışın S 85 o E, yazın S 81 o E ile N 49.5 o W ve yıllık durumda ise S 81 o E ve N 76.5 o W yönlerinden esmektedir. Tavşanlı ya göre Tunçbilek termik santralinin kuzeyde, Seyitömer termik santralinin ise doğuda olduğu göz önünde tutulduğunda bu santrallerin bacalarından çıkan kirleticilerin Tavşanlı ve dolayısıyla inceleme alanına ulaşacağı muhakkaktır. Özellikle alanın kuzeybatısında yer alan Tunçbilek termik santralinden çıkan kirleticilerin Kocasu ile onun bir kolu olan ve inceleme sahası içinde bulunan Değirmendere vadisi boyunca Vakıf Çamlığı na kanalize olması bu hava kirliliğinde ve dolayısıyla Ehrami Karaçamların kurumasında önemli rol oynamaktadır. Çünkü, örneğin Çamlığa yaklaşık 49 km uzaklıktaki Seyitömer kömür havzasında kurulan termik santralde, yılda yaklaşık 5.5 milyon ton ticari değeri oldukça düşük linyit kömürü tüketilmektedir. Bunun sonucunda günde yaklaşık ton kömürün yakılması karşılığında doğaya 400 ton dolayında SO 2 gazı salınmakta, ayrıca da yaklaşık 7000 ton dolayında kül + cürufun kül vadisine nakli ve depolanması gerekmektedir. Santralin 1989 da en son hizmete giren 4. ünitesine ait baca gazı analiz sonuçlarına göre SO 2 ve toz emisyonlarının bu konudaki yönetmelikte ön görülen sınır değerlerinin 2-3 kat aştığı anlaşılmaktadır (Oruç 1999). Bilindiği gibi, SO 2, kirleticiler içinde en fazla tahrip edici güce sahip olanıdır. Bitkilerde SO 2 hasarı genellikle yaprakların her iki yüzünde de meydana gelmekte ve etki tepeden başlayarak aşağılara doğru ilerlemektedir. SO 2 e bağlı olarak yapraklarda klorofil parçalanması, plazmanın parçalanması gibi sonuçlara rastlanılmakta, kirleticinin etkisiyle kloroplastlardaki demirlerin yerlerinden koparılmasıyla bitkide savunma reaksiyonu gelişmekte ve bunun sonucunda solunum ve terleme artmaktadır. İlerleyen süre içerisinde CO 2 =SO 2 dengesinin bozulması oranında bitki kurumaya doğru gitmektedir. Yine kirliliğin orman alanlarındaki zararlı etkisi, özellikle meşcere kenarlarındaki ağaçlarda kendini belli etmektedir (Ünaldı Eser 1998). Ancak burada hasarın hemen değil bir birikim sonucu ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Sahadaki Ehrami Karaçamlarda belirtilen bu bozulmaların görülmesi, 1956 da kurulan ve Garp Linyit İşletmeleri (G.İ.L) ne bağlı olan Tunçbilek Termik Santralinin yaklaşık 47 yıl, 1. ünitesi 1973, 2. ünitesi 1974, 3. ünitesi 1977 ve 4. ünitesi 1989 da devreye giren Seyitömer Termik Santrali nin yaklaşık 30 yıl, ve 1988 de üretime geçen ETİ Gümüş Madeni Tesislerinin yaklaşık 15 yıl boyunca süren olumsuz etkilerinin çamlarda kurumaya neden olduğu, kurak geçen dönemlerin de bu etkiyi şiddetlendirdiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 75

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) Foto.6. Sahada kurumaya başlayan Ehrami Karaçamlar. Foto. 7. Sahada kurmaya başlayan Ehrami Karaçamlara bir diğer örnek. 76

11 Nesli Tehlikedeki Ağaç: Ehrami Karaçam Foto. 8. Sahada tamamıyla kuruyan bir Ehrami Karaçam. Foto. 9. Kurumalarda etkili olduğu düşünülen termik santrallerden Tunçbilek termik santrali. Yine 2002 yılı itibariyle alanda dikkati çeken bir diğer sorun da, ağır geçen kış şartlarına bağlı olarak ağaçlarda rüzgâr ve kar devriğinin saptanmasıdır (Foto 10-11). 77

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) Ancak buranın tabiat koruma alanı statüsünde olması müdahaleyi engellemektedir. Bu durumda temizlenemeyen devriklerden üreyen böceklerin Ehrami Karaçamlar üzerinde onarılması güç sorunlar yaratacağını söylemek yanlış değildir. Foto. 10. Ehrami Karaçamlardaki kar ve rüzgâr devriği. Foto. 11. Sahadaki kar ve rüzgâr devriklerine bir başka örnek. 78

13 Nesli Tehlikedeki Ağaç: Ehrami Karaçam SONUÇ VE ÖNERİLER Ehrami Karaçamlar, Anadolu Karaçamı nın endemik bir varyetesidir. Dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanı, Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi sınırları içerisindeki Vakıfköy civarıdır. Tabiatı koruma alanı statüsünde olan saha, kuruma ve devrik gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle gerek dünya gerekse Türkiye de biyolojik zenginliğin hızla azaldığı göz önüne alındığında, önemli biyolojik zenginliklerimizden olan ve nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan, ancak çok fazla tanınmayan Ehrami Karaçamlar ve Vakıf Çamlığı için şu önerilerde bulunulabilir: 1- Ehrami Karaçamlar başta yöre halkı olmak üzere, Türkiye ve dünyaya tanıtılmalıdır. Bu tanıtımda Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Valiliği, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Milli Parklar Baş Mühendisliği işbirliği içinde olmalıdır. 2- Kütahya nın akla ilk gelen turizm ve ekonomik kaynağı çinicilik ve seramiktir. İkinci alternatif kaynak olarak termal turizm önem kazanmaktadır. Üçüncü alternatif kaynak olarak Ehrami Karaçamlar üzerinde durulmalıdır 3- Ehrami Karaçamların, hem yavaş büyüdüğü hem de kerestesi değerli olmadığı için ekonomik bir değeri olmadığı düşünülebilir Ancak estetik bir ağaç olduğu için park ve bahçe süslemelerinde, ayrıca herdem yeşil olduğu yerleşim yerlerinde kavak ağaçlarının yerlerine kullanılarak ekonomik bir değer kazandırılabilir. Bu nedenle özellikle Vakıfköy halkı başta olmak üzere diğer yerleşmeler, Ehrami Karaçam fidanlığı kurmak için teşvik edilmeli ve pazar olanağı yaratılmalıdır. Böylece halkın ekonomik seviyesini de yükseltmek mümkündür. 4- Saha dört karaçam varyetemizden endemik olan ikisini barındırması ve aynı anda Ehrami Karaçam, Ebe Karaçamı ve Anadolu Karaçamının yan yana bulunması nedeniyle son derece önemlidir. Bu nedenle alana özgü envanter ve amenajman planı yapılma, saha kesin olarak korunmalı ve neslin devamını tehlikeye sokacak yangın ve benzeri olaylar için alınacak önlemler arttırılmalıdır. Dikim yoluyla da doğal ortam desteklenmelidir. Ehrami Karaçamlardaki kuruma nedeni tam olarak saptanarak gerekli önlemler alınmalıdır. Hava kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için her alanda enerji tasarrufuna gidilmeli, örneğin binalarda çok iyi ısı yalıtımı yapılmalıdır. Ayrıca termik santrallerin bacalarına takılan ve atıkları zararsız hale getiren elektro filtrelerinin bakımları düzenli olarak yaptırılmalı ve gerekiyorsa yenilenmelidir. 79

14 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) KAYNAKÇA Acatay A. 1956, Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. Pallasiana var. Pyramidata (Acatay) Orman Fakültesi Dergisi, Cilt. 6, Seri.A, Sayı. 2, Ankara DMİGM, Tavşanlı Meteoroloji İstasyonuna Ait Veriler Dönmez Y., 1972, Kütahya Ovasının ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası, İstanbul Üniv. Yayın No. 1759, İstanbul Karadağ M. 1999, Ehrami Karaçamın Kastamonu-Oyrak Mikro Havzasındaki Yayılışı, 1 st International Symposium On Protection Of Natural Environment & Ehrami Karaçam ( Pinus nigra Arnold. ssp pallasiana (Lamb.) Holmboe var. Pyramidata (Acat.) Yaltırık) Sempozyumu Bildirileri,, th September 1999, s , Kütahya. Koçman A. 1993, Türkiye İklimi, Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 72, İzmir Oruç N. 1999, Seyitömer Termik Santralinin Çevreye Etkisi, 1 st International Symposium On Protection Of Natural Environment & Ehrami Karaçam ( Pinus nigra Arnold. ssp pallasiana (Lamb.) Holmboe var. Pyramidata (Acat.) Yaltırık Sempozyumu Bildiriler), th September 1999, s , Kütahya. Şimşek Y, Erkuloğlu Ö.S, Tosun.S. 1995, Türkiye de Karaçam (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Orijin Denemelerinin İlk Sonuçları, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No. 247, Ankara. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı,(1993), Kütahya İli arazi Varlığı, Ankara Tatlı A, Küçükkaraca B, Akan H, Çelik H, Coşgun F. 2000, Kütahya nın Anıt Ağaçları, Kütahya Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yayını, Kütahya. Ünaldı Eser Ü. 1998, Hava Kirliliğinin Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkisi, G.Ü Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart 1998, Yıl. 4, Sayı. 5, s , Kastamonu. Yücel E. 1995, Ehrami Karaçamın Doğal Yayılışı Ve Ekolojik Özellikleri, Anadolu Üniv. Fen Fak Yayınları No. 2, Eskişehir. 80

SUBREGIONS AND SITE SECTION GROUPS ON BEYŞEHİR WATERSHED

SUBREGIONS AND SITE SECTION GROUPS ON BEYŞEHİR WATERSHED Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 123-135 BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI NIN ORMAN YETİŞME ORTAMI ALT BÖLGELERİ VE YÖRELERİ GRUPLARI Kürşad

Detaylı

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ÖZET M. Ali ÖZDEMİR Okan BOZYURT Ankara, İç Anadolu bölgesinde orajların en sık görüldüğü yerlerdendir. Bu bölgede, ilkbahar sonu yaz başları olan mayıs-haziran

Detaylı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.345-365 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ 85 SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ ATEŞ, Hamza-UZER, Yılmaz TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışma, son yıllarda karşılaşılan en önemli

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

VE TARIM ALANLARININ AMAÇ DI

VE TARIM ALANLARININ AMAÇ DI Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMASYA KENTİNİN CUMHURİYET DÖNEMİ MEKÂNSAL

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa)

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 501-525 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA

Detaylı

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:3, 2008 Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Şevket Işık Özet Türkiye de üniversitelerin, kentlerin nüfus, ekonomik

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ

TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ ÖZET Özer YILMAZ Geleceğimizin güvencesi olan tarım toprakları, yerleşim (kentleşme) ve endüstriyel kirliliğin tehdidi ile yüz yüzedir. Çok geç olmadan

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SEKTÖRÜN DURUMU 2.1.Çay Üretiminin Dünya Ekonomisindeki Yeri 2.1.1.Dünya Çay Ticareti 2.2.Türkiye de Çayın Ekonomideki Yeri ve Gelişimi 2.2.1.Çaykur

Detaylı

SON 5000 YILLIK DÖNEMDE MEYDANA GELEN SICAKLIK SALINIMLARI

SON 5000 YILLIK DÖNEMDE MEYDANA GELEN SICAKLIK SALINIMLARI SON 5000 YILLIK DÖNEMDE MEYDANA GELEN SICAKLIK SALINIMLARI İLE GÜNEŞ LEKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (The Relations Between Climatic Fluctuations and The Sunspot Number For The Last Period of 5000 years)

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 35-56 İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ Bir ülke sınırları içerisinde gerçekleşen uzun süreli yer değiştirmeler olarak tanımlanabilecek iç

Detaylı

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI DİZİSİ DEFNE (Laurus nobilis L.) T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Mustafa Kemal Bulvarı No: 75 Zeytinalanı Urla

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu.

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu. Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu Haziran 2012 "Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim

Detaylı

KENT AĞAÇLARI, SÜS BİTKİLERİ VE MEYVE AĞAÇLARINDA BAKIM VE BUDAMA ESASLARI

KENT AĞAÇLARI, SÜS BİTKİLERİ VE MEYVE AĞAÇLARINDA BAKIM VE BUDAMA ESASLARI KENT AĞAÇLARI, SÜS BİTKİLERİ VE MEYVE AĞAÇLARINDA BAKIM VE BUDAMA ESASLARI HAZIRLAYANLAR İbrahim DEDEOĞLU - Orman Yüksek Mühendisi Nimet EZBER ALTIN - Ziraat Mühendisi Lütfi ÇERİBAŞ - Orman Endüstri Mühendisi

Detaylı