Mecidiyeköy Yeniyanyol, Celilağa İş Merkezi, No: 10 Kat.10 Tel: (0212) pbx - Fax : (0212) Mecidiyeköy- Şişli /ISTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mecidiyeköy Yeniyanyol, Celilağa İş Merkezi, No: 10 Kat.10 Tel: (0212) 213 98 00 pbx - Fax : (0212) 213 99 44 Mecidiyeköy- Şişli /ISTANBUL"

Transkript

1 AVUKAT M.Alp PESOK Mecidiyeköy Yeniyanyol, Celilağa İş Merkezi, No: 10 Kat.10 Tel: (0212) pbx - Fax : (0212) Mecidiyeköy- Şişli /ISTANBUL I-TARAFLAR : İNSAN HAKLARI AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA KONSEYİ STRASBOURG BAŞVURU SAHİBİ TEMSİLCİSİ KARŞI TARAF : Her Davacının İsim-Soyad, T.C.Kimlik Numarası ve Adresleri Ayrı Ayrı Yazılmıştır. : Av.M.Alp PESOK Mecidiyeköy Yeni yan yol Cad. Celilağa İş Merkezi No:10 Kat:10 Şişli Istanbul/TÜRKİYE : Türkiye Cumhuriyeti Devleti II-OLAYLARA İLŞKİN AÇIKLAMALAR: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. Maddesine göre, İş Mahkemelerinin verdiği Kararlara karşı Karar Düzeltme yolu kapalı olduğundan, İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMİŞTİR. Son Yargıtay Kararı, tarafımızdan tarihinde Tebellüğ edilmiştir. 6 aylık başvuru süresi, bu tarihte başlamıştır. (EK-1) 6 aylık başvuru süresi içerisinde bu dava açılmıştır. Müvekkilimiz, Türk Hava Yolları A.O. işvereni yanında, işçi olarak çalışmıştır. 200 ün üzerindeki iş arkadaşları ile birlikte,.yer işletme hizmetlerinin TGS firmasına devredilmesine bağlı olarak gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda ortaya çıkan istihdam fazlalığı nedeniyle organizasyon ihtiyacına uygun başka bir birimde görevlendirilme olanağınız da bulunmadığından, iş sözleşmeniz, İcra Komitesinin..gün ve..sayılı kararı ile 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesi gereği. Gerekçesi ile işten çıkartılmıştır. Müvekkilimiz, Çalışması sırasında, Türk Hava Yolları A.O. da 50 yıla yakın süredir üyeleri adına Toplu İş Sözleşmesi imzalamış bulunan Hava İş Sendikasına üye olmuş, çalıştığı süre boyunca, Türk Hava Yolları A.O. İşletmesinde uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmelerinden yararlanmıştır. Müvekkilimizin İş Sözleşmesinin feshedildiği tarih itibariyle, yürürlük süreli, 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi yürürlüktedir.(ek-2) Davalı şirket ile, Müvekkilimizin üyesi olduğu Hava İş Sendikası arasında imzalanmış bulunan, yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin, SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ başlıklı 8.Maddesinin (B) şıkkının birinci bendi; 1

2 Sendika üyesi personelin; çalıştığı işyerinin kısmen veya tamamen kapanması halinde veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işveren, işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder. Demektedir. Anayasaya, Yasalara ve özellikle, taraflarının serbest iradeleri ile imzaladıkları Toplu İş Sözleşmesine ve bu Toplu İş Sözleşmesinin çok açık bir şekilde düzenlenmiş bulunan 8. Maddesine aykırı bir şekilde işten çıkartılan, Müvekkilimiz ile birlikte, 200 ün üzerindeki işçilerin, Bakırköy İş Mahkemelerinde açtıkları davaların tamamında, Davacı işçiler, davalarında ve taleplerinde haklı bulunmak suretiyle Yerel Mahkeme tarafından, İşe İadelerine Kararlar verilmiştir. Davacılara ait Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararları ektedir.(ek-3) ve (EK-4) Yine Müvekkilimizle birlikte 200 ün üzerindeki işçinin talepleri doğrultusunda lehlerine verilen Kararlar, THY A.O.nun Kararları Temyiz etmesi üzerine, Yargıtay tarafından; Anayasaya, Yasalara ve özellikle, taraflarının serbest iradeleri ile imzaladıkları Toplu İş Sözleşmesine ve bu Toplu İş Sözleşmesinin çok açık bir şekilde düzenlenmiş bulunan 8. Maddesine aykırı bir şekilde, Hatta, Yargıtay ın daha önce başka işverenlerle ilgili olarak verdiği, emsal Kararlara da aykırı bir şekilde bozulmuştur. Davacılara ait Bozma Kararları ektedir.(ek-5) Bozma sonrası, 4857 sayılı İş Yasasının 20. Maddesinin 3. paragrafında yer alan;..mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. Hükmü uyarınca, Mahkemelerin eski Kararlarında ısrar etme olanağı bulunamamıştır. Bakırköy İş Mahkemeleri, bu defa Yargıtay ın Bozma Kararları uyarınca, prosedür tamamlanınca, zorunlu olarak, Davanın Reddine Karar vermiştir.(ek-6) Bu Red Kararı, Müvekkilimiz tarafından Temyiz edilmiş ise de, sonuç alınamamış, Red Kararı Yaygıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından ONANMAK suretiyle Kesinleşmiştir. Yargıtay Kararları ve kesinleşme şerhleri Ektedir(EK-7) 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. Maddesine göre, İş Mahkemelerinin verdiği Kararlara karşı Karar Düzeltme yolu kapalı olduğundan, Böylece, İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMİŞTİR. Son Yargıtay Kararı, tarafımızdan Tebellüğ edilmekle, 6 aylık başvuru süresi içerisinde bu dava açılmıştır. III-İLERİ SÜRÜLEN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKLAR VE İLGİLİ DAYANAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 1-ADİL YARGILAMA YAPILMAMIŞTIR. (AİHS MD 6) 2- DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ. (AİHS MD 11) Sendikalar Kurmak Ve Sendikalara Katılmak Hakları nın Asıl Amacı Olan Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Ve Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği, 2

3 Ortadan Kaldırılmıştır. 3-ETKİLİ BAŞVURMA HAKKI TANINMAMIŞTIR. (AİHS MD. 13) 4-AYRIMCILIK YAPILMIŞTIR. (AİHS MD. 14) 1-)4857 sayılı İş Yasasının 20. Maddesine göre, yerel Mahkemenin 2 ay içerisinde, Yargıtay ın da 1 ay içerisinde Karar vermesi gerekmektedir. Buna uyulmamıştır. Adil yargılama yapılmamıştır. 2-)Yargıtay, Yöneticileri, Siyasi irade tarafından belirlenen Davalı THY A.O için, bu dosyada, tarafları farklı olan dosyalarda verdiği Kararların, tersine Kararlar vermiştir. Adil yargılama yapılmamıştır. Etkili başvurma hakkı ortadan kaldırılmıştır. Ayrımcılık yapılmıştır. a)toplu İş Sözleşmesinde çalışanları koruyucu nitelikte konulan aynı doğrultudaki hükümleri, İşveren başka gerçek veya tüzel kişilik ise İşverenin girişim özgürlüğüne aykırı bulmamış, geçerli kabul etmiştir. (EK-8) Ancak, Davalı İşvereni, T.C.Hükümeti tarafından seçilen, Hukuken kamu teşekkülü olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait THY A.O. işletmesinde, aynı mahiyetteki Toplu İş Sözleşmesi Hükmünü,(TİS 8. Md.) İşverenin girişim özgürlüğünü ortadan kaldırdığı gerekçesiyle geçersiz saymıştır.(ek-5) de. Böylece, Müvekkilimizi, Adil Yargılamadan mahrum bırakmıştır. Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırmıştır. Ayrımcılık yapmıştır. b) 4857 sayılı İş Yasasının 2. maddesinin 6 ve 7. paragrafında aynen; Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren- alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. Denmektedir. 3

4 Yargıtay, bu hükmü, Eğer, İşveren başka gerçek veya tüzel kişilik ise Yasa nın amacına uygun olarak uygulamış, Yasada çok özel olarak belirtilen işler - teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler- hariç, Asıl işlerde, Alt işveren ilişkisi kurulamayacağını belirtmiştir.(ek-9) Dosyamızda ise, İşvereni, T.C.Hükümeti tarafından seçilen, Hukuken kamu teşekkülü olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait THY A.O. işletmesinde, aynı Kanun hükmünü farklı uygulamıştır. Bozma Kararında, Asıl İşteki Alt İşveren uygulamasını geçerli kabul etmiştir Havacılığın asıl işi olan ve hiçbir şekilde, teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmeyen Havacılığın Yer Hizmetlerini TGS adlı firmaya devrettiğini belirten THY nın bu işlemini, Geçerli Alt İşveren ilişkisi olarak kabul etmiş, geçerli kabul etmiş, ona göre hüküm oluşturmuştur.(ek-5) Daha doğrusu, Yargıtay, yasanın bu hükmü ile bu konudaki örnek kararlarını, huzurunuzdaki bu uyuşmazlıkta, yok kabul etmiştir. Böylece, Müvekkilimizi, Adil Yargılamadan mahrum bırakmıştır. Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırmıştır. Ayrımcılık yapmıştır. c)yargıtay, Yasa gereği ve bu konudaki örnek Kararlarında, Muvazaa nın, taraflar ileri sürmese ve bu konuda delil bildirmese dahi, Mahkeme tarafından Re sen değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu belirtmesine rağmen (EK- 9) ve (EK-10) Huzurunuzdaki dosyamızda, Yöneticileri T.C.Hükümeti tarafından seçilen, Hukuken kamu teşekkülü olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait THY A.O. işletmesinde, Hukuk kaidelerinin ve örnek Kararlarının tersine bir değerlendirme ile, Sanki, Muvazaa durumu Re sen araştırılacak bir durum değilmiş gibi, Yargıtay tarafından Karar oluşturulmuştur.davacının hakkı peşinen ortadan kaldırılmıştır.(ek-5) Mahkemelerin, Toplu İş Sözleşmesinin çok açık bir şekilde düzenlenmiş bulunan 8.Maddesi uyarınca, diğer konularda inceleme yapma gereksinimi dahi duymadan, davanın kabulü doğrultusunda verdiği kararı, Yargıtay, Adil Yargılanma hakkı ve ayrımcılık yasağı ile bağdaşmayacak şekilde ortadan kaldırırken, verdiği karar gerekçelerinden biri olarak da, Davacı vekili, işin alt işverene verilmesinin muvazaaya dayandığını ileri sürmüşse de asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayandığına ilişkin yeterli delil sunulmamış olup, dosyadaki bilgi ve belgelere göre ilişkinin kanuna uygun ve muvazaaya dayanmadığı anlaşılmaktadır. Gerekçesini göstermiştir..(ek-5) Bu gerekçe, Hukuka ve dosya içeriğine taban tabana zıttır. Davanın reddedilmesini temin edebilmek için, zorlama olarak yaratılmak istenen hukuk dışı bir gerekçedir. -Yukarıda da belirttiğimiz gibi, TİS nin 8. Maddesindeki açık hüküm uyarınca Bakırköy İş Mahkemesi tarafından, davanın kabulüne Karar verildiğinden, dosyada başkaca bir konunun araştırılmasına dahi gerek duyulmadan, karar oluşturulmuştur. -Bu nedenle, TİS nin 8. Maddesinin açık hükmü karşısında, tarafların hiçbir delilinin toplamasına ihtiyaç duyulmamış ve toplanmamıştır. 4

5 -Bu bakımdan Davacı vekili, işin alt işverene verilmesinin muvazaaya dayandığını ileri sürmüşse de asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayandığına ilişkin yeterli delil sunulmamış olup.. Gerekçesi hukuka ve dosya içeriğine aykırıdır. -Kaldı ki, Muvazaa Yargıtay ın çok sayıda örnek kararında da belirttiği gibi, Mahkeme tarafından re sen incelenmesi gereken bir husustur. Yargıtay, Genel Hukuk kaideleri, dosya içeriği ve bu konudaki örnek kararlarını, huzurunuzdaki bu uyuşmazlıkta, yok kabul etmiştir. Yargıtay, Yasa gereği ve bu konudaki örnek Kararlarında, Muvazaa nın, taraflar ileri sürmese ve delil bildirmese dahi, Mahkeme tarafından Re sen değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu belirtmesine rağmen, Huzurunuzdaki dosyada, İşvereni T.C.Hükümeti tarafından yani Türkiye yi yöneten siyasi irade tarafından seçilen, Hukuken kamu teşekkülü olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait THY A.O. işletmesinde, Hukuk kaidelerinin ve örnek Kararlarının tersine bir değerlendirme ile, Sanki, Muvazaa durumu Re sen araştırılacak bir durum değilmiş gibi Yargıtay tarafından Karar oluşturulmuştur. Bununla da yetinilmeyerek, Mahkeme tarafından deliller toplanmış da, davacı tarafından Muvazaa konusunda delil sunulmamış gibi, davanın ve hakkın, peşinen önünü kapamak amacıyla, dosya içeriği ile bağdaşmayan, zorlama gerekçe ile karar oluşturmuştur Böylece, Müvekkilimizi, Adil Yargılamadan mahrum bırakmıştır. Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırmıştır. Ayrımcılık yapmıştır. d) İş Güvencesi veya işe iade Hukuk anlayışında, geçerli sebeple fesih te, Son Çare ilkesi değerlendirilirken, İşveren ile organik bağı bulunan diğer İşveren/İşyerinde de istihdam olanağının olup olmadığı değerlendirilir. THY A.O ile Alt işveren olarak işleri devrettiğini ileri sürdüğü TGS Yer Hizmetleri A.Ş. arasında organik bağ bulunmaktadır. Davanın yürütümü sırasında da belirttiğimiz ve delillendirdiğimiz gibi; Alt işveren durumundaki TGS firması, önce %100 sermeyesi THY A.O tarafından karşılanmak suretiyle kurulmuş, daha sonra %50 hissesi bir başka şirket olan HAVAŞ firmasına devredilmiştir. Bunun dışında, TGS firmasının kurucuları ve yöneticileri, THY A.O. nun Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürüdür. Bu durumu resmi bir şekilde belirleyen tarihli ve 7413 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.(ek-11) Şu anda dahi, THY nin Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi TOPÇU, aynı zamanda, TGS firmasının da Yönetim Kurulu Başkanıdır. THY A.O nun birçok yöneticisi, aynı zamanda TGS firmasının da yöneticisidir. 5

6 Özetle, THY A.O ile TGS Yer Hizmetleri A.Ş. arasında, Hukuken de, fiilen de Organik Bağ bulunmaktadır. Dosyada da sabit olmuştur. Asıl İşverenle Alt İşveren arasında Organik Bağ olması sebebiyle, son çare ilkesi uyarınca, Alt işveren olarak gösterilen, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. de de, istihdam etmekle yükümlüdür. TGS firmasına bu dönemde 1000 lerce işçi alınmıştır. Yargıtay, Davalı THY A.O dışındaki işverenlere karşı açılan davalarda, Organik bağ araştırılarak, organik bağ var ise, işvereni, organik bağı olduğu işyeri veya işletmede de istihdamla yükümlü tutarak, son çare ilkesine göre, işe iadesine karar vermiştir. Buna dair örnek Mahkeme Kararı ile bu Kararı ONAYAN Yargıtay Kararı ektedir.(ek-12) EK-11 de sunduğumuz belge gereği, Organik bağ kesin ve tartışmasız olduğu halde, Buna rağmen Davacıya TGS de de iş verilmemiştir. Bu konunun tüm bilgi ve belgeleri dosyadadır. Yargıtay, Bozma Kararında, bu durumu değerlendirmemiş, bu konuda, bilerek, olumlu veya olumsuz değerlendirme dahi yapmamıştır. Böylece, Müvekkilimizi, Adil Yargılamadan mahrum bırakmıştır. Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırmıştır. Ayrımcılık yapmıştır. Davacı, yukarıda belirttiğimiz 4 Ana konuda, Davalı İşveren, başka bir işveren ise, Hukuka uygun, çalışanın hakkını alabilmesi yönünde Kararlar oluşturmuş, Buna karşılık, Davalı işveren, T.C. siyasi otoritesi tarafından atanan, THY A.O. olduğunda, tam tersine, karar oluşturmuştur. Müvekkilimiz, Adil Yargılanmamıştır. Adil Yargılamadan mahrum bırakılmıştır. Etkili başvurma hakkı ortadan kaldırılmıştır. Ayrımcılık yapılmıştır. DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ Sendikalar Kurmak Ve Sendikalara Katılmak Hakları nın Asıl Amacı Olan Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Ve Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği, Ortadan Kaldırılmıştır. Dosyada mevcut yürürlük süreli 22. Dönem TİS nin 8. Maddesinin (B) bendi aynen; Sendika üyesi personelin; çalıştığı iş yerinin kısmen veya tamamen kapanması halinde veya iş yerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işveren, işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder. İşverenin, yukarıdaki hallerde ve bunlarla sınırlı olmadan genel olarak sendika üyesi personel ile ilgili, görev değişikliği yapması veya görev yaptığı il/ilçe sınırları dışında bir başka iş yerine nakletmesi halinde; 6

7 Personel, görev değişikliği veya nakil evrakının kendisine tebliğinden itibaren 6 işgünü içerisinde, iş sözleşmesinin, ihbar ve kıdem tazminatları ile 6 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı ödenmek suretiyle ikale yolu ile sona erdirilmesini isteyebilir. İşveren, bu talebe uygun işlem yapmak zorundadır.. Demektedir.(EK-2) TİS nin bu hükmü, Davalı şirketin, uzun süreden beri, yeni şirketler kurması, bir kısım faaliyetlerini bu şirketlere devredeceğinin bilinmesi sebebiyle, ileride yeni uyuşmazlıklara fırsat bırakmamak amacıyla, işçilerin iş güvencesinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Açık, anlaşılır, net, kesinlik ifade eden bir maddedir. Bu açık, anlaşılır, net, kesinlik ifade eden maddeye göre, İşveren, Davacının İş Sözleşmesinin feshine gerekçe gösterdiği hususta, Hava İş Sendikası üyelerini, işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam etmeyi, açık, anlaşılır, net, kesin bir şekilde, kabul etmiştir. İstihdam eder demiştir. istihdam edebilir dememiştir İşveren, altına imza koyduğu bu TİS ve belirttiğimiz madde hükmü çerçevesinde işlem yapmak ve müvekkilimizi, işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam etmeye zorunludur. Eğer, Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devleti ise, Hukuk var ise, Huzurunuzdaki uyuşmazlıkta, Hukuken kamu teşekkülü statüsünde olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait ve Yöneticilerinin tamamı T.C.Hükümeti tarafından seçilen, THY A.O. işvereni; Toplu İş Sözleşmesinin 8. Maddesinin (B) bendi hükmünü, önceleri tam olarak uygulamış, kendi beyanlarına göre 1600 civarında personeli, işletmenin başka işyeri ve bölümlerinde istihdam etmiştir. İşverenin çalıştırmak istediği başka işyerlerinde çalışmayı kabul etmediğini, TİS deki hüküm uyarınca bildiren, 30 un üzerinde personel ile ikale sözleşmesi yapmak suretiyle kendilerine ihbar+kıdem tazminatları dışında ilave olarak, 6 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatını da ödemiştir. Ancak, Daha sonra, Davacı ile birlikte toplam 200 civarında personele ise, bu maddeyi uygulamamış, bu nedenle huzurunuzdaki uyuşmazlık çıkmıştır. İşveren, 200 civarında personel ile Davacıyı;.Yer işletme hizmetlerinin TGS firmasına devredilmesine bağlı olarak gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda ortaya çıkan istihdam fazlalığı nedeniyle organizasyon ihtiyacına uygun başka bir birimde görevlendirilme olanağınız da bulunmadığından,.. Gerekçesi ile işten çıkartmıştır. Oysa, Yukarıda tam metnini yazdığımız TİS nin 8. Maddesinin (B) bendinde, İşverenin, açık, net, anlaşılır şekilde düzenlenmiş, işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam etme kabul ve taahhüdünde bulunmuştu. İşveren, TİS deki bu kabul ve taahhüdüne uymamıştır. Yerel Mahkemelerin (Bakırköy İş Mahkemelerinin) tamamı, Davacının ve 200 civarındaki işçilerin tamamının davasını ve talebini; Toplu İş Sözleşmesinin 8/B madde ve bendi uyarınca ve gerekçesiyle, 7

8 Diğer hususların incelenmesine ve delillerini toplamaya gerek duymadan İlk celsede, TİS nin 8/B maddesi uyarınca, İş sözleşmesinin feshini geçersiz kabul ederek, talep sahibini, eski işine iadesine karar vermiştir. Bakırköy İş Mahkemesi tarafından verilen İşe İade Kararı, Yargıtay tarafından, Yukarıda, belirttiğimiz, Adil Yargılama, Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırma, Ayrımcılık yapma, başlığı altında belirttiğimiz, Hukuk ilke ve taahhütlerine aykırı gerekçeler dışında, DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ, sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak Hakları nın asıl amacı olan toplu iş sözleşmesi hükmünü ve toplu iş sözleşmesi özerkliğini, ortadan kaldıran,..iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte işyerinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinin 8/B maddesinde sendika üyesi personelin çalıştığı işyerinin kısmen veya tamamen kapanması halinde veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işveren işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder.. kuralına yer verilmişse de, söz konusu kuralın, işverenin geçerli nedenle fesih hakkını tamamen ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması, Anayasanın girişim özgürlüğünü düzenleyen 48. maddesine uygun düşmez. Toplu İş Sözleşmesinin sözü edilen hükmü, işverenin işçiyi işletmenin diğer işyeri veya bölümlerinde istihdam edebilme imkanı ile sınırlı olarak geçerli olması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır Gerekçeleri ile, Yerel Mahkeme olan Bakırköy İş Mahkemesinin vermiş bulunduğu, İşe İade Kararını, BOZMUŞ, Ortadan kaldırmıştır.(ek-5) Oysa, -Toplu İş Sözleşmesinin 8/B maddesinde açıkça belirtilen hüküm, tarafların serbest iradeleri ile düzenlenmiş bir hükümdür. -Bu Toplu İş Sözleşmesi, THY A.O yetkililerine silah zoru ile veya hukuk dışı baskı ile imzalatılmış bir hüküm değildir. -TİS nin 8/B maddesi daha önce ihtilafsız bir şekilde işveren tarafından uygulanmış, daha sonra Hukukun dışına çıkılmıştır. -Yargıtay, verdiği bu Bozma Kararı ile, Hukuka uygun olarak, büyük zorluklarla mücadele edilmek suretiyle bağıtlanan bu TİS nin 8/B maddesini, Anayasaya, Yasalara, daha önce kendisinin verdiği diğer emsal Kararlara, Evrensel Hukuka ve Hukuk anlayışına aykırı bir şekilde, yok saymıştır. -Madde metninde açıkça,..işveren işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder.. şeklinde belirtilen hükmü,..toplu İş Sözleşmesinin sözü edilen hükmü, işverenin işçiyi işletmenin diğer işyeri veya bölümlerinde istihdam edebilme imkanı ile sınırlı olarak geçerli olması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır şeklinde, Hukuk dışı ve zorlama bir yoruma gitmiştir. -Evrensel Hukukun ilkelerine göre, ancak, açıkça yazılı olmayan, ne dediği tam anlaşılmayan veya anlatımda tereddüt olan hususlarda, Yorum a gidilebilir. 8

9 TİS nin 8/B Maddesi açıktır, TİS nin 8. Maddesi yoruma muhtaç değildir. Metni açıktır. TİS dosyadadır. Evrensel Hukuk anlayışı ve tekniğine göre, açıkça belirtilen hususta yorum yapılamaz, açıkça yazılan hususun tersine yorum hiç yapılamaz. Yapılırsa, Hukuk dışı olur, Hukuk ortadan kalkar. Bir Hukuk Devletinde, Yargıtay da olsa, açık bir hükmü Yorumla ortadan kaldırmaya hakkı ve yetkisi yoktur. -Yargıtay, söz konusu kuralın, işverenin geçerli nedenle fesih hakkını tamamen ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması, Anayasanın girişim özgürlüğünü düzenleyen 48. maddesine uygun düşmez. İlave gerekçesiyle de, Yerel Mahkeme olan Bakırköy İş Mahkemesinin verdiği kararı Bozmuş ve ortadan kaldırmıştır. Yargıtay ın, T.C. Anayasanın 48. Maddesine dayanarak ileri sürdüğü bu gerekçe, T.C. Anayasasının, 49. Maddesinde düzenlenen Çalışma hakkı ve ödevi, 51.Maddesi ile düzenlenen Sendika kurma hakkı, 53.Maddesi ile düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi Hakkı na aykırıdır. Yargıtay ın bu kararı ve gerekçesi; T.C. Anayasasına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır. TİS nin 8/B maddesinin, Yargıtay tarafından, geçersiz veya yok kabul edilmesinin değerlendirmesi: a)toplu İş Sözleşmesi, Hukuk çerçevesinde, Yasal zeminde bağıtlanmış bir sözleşmedir. Hem de sıradan bir iş sözleşmesi değil, aileleri ile birlikte kişiyi ilgilendiren, adı üzerinde Toplu İş Sözleşmesidir sayılı TİSGLK nın 5. Maddesi, TİS ne konulamayacak hükümleri açıkça saymıştır. Madde, aynen aşağıdaki gibidir; Toplu İş Sözleşmesine Konulamayacak Hükümler Madde 5 Toplu iş sözleşmelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, Cumhuriyete, milli güvenliğe, kamu düzenine, genel asayişe, genel ahlaka ve genel sağlığa aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik, tahrik ve himaye eden veya kanun veya tüzüklerin emredici hükümlerine aykırı hükümler konulamaz. Görüldüğü gibi, TİS nin 8.Maddesindeki düzenlemenin, 2822/5. maddesinde belirtilen hususlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Maddenin mefhumu muhalifinden, 2822/5. Maddesinde, tahdidi olarak belirtilen hususlar dışında kalan tüm hususların, TİS ne konulabileceği ve Hukuken geçerli olacağı, tarafları bağlayıcı olacağı açıkça anlaşılmaktadır. Buna rağmen, Yargıtay, Hukukla izah edilemeyecek bir şekilde, TİS nin 8/B maddesini geçersiz veya yok kabul ederek, bir hakkı ortadan kaldırmıştır. 9

10 b)2822/5. Madde dışında, Genel Hukuki kaide olarak, T.C.Borçlar Yasasına göre, Sözleşmeler, Kanunların emredici hükümlerine ve Genel Ahlaka aykırı olmamak kaydıyla, serbest bir şekilde düzenlenebilir. TİS nin 8.Maddesindeki düzenlemenin, Borçlar Yasasında belirtilen kısıtlama konularıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yasaların emredici kurallarına aykırı bir durum yoktur ve Genel Ahlaka aykırı bir durum da yoktur. TİS nin açık hükmüne uyulması zorunludur. Buna rağmen, Yargıtay, Hukukla izah edilemeyecek bir şekilde, TİS nin 8/B maddesini geçersiz veya yok kabul ederek bir hakkı ortadan kaldırmıştır. Girişim Özgürlüğü nün değerlendirilmesi: 1-Anayasanın 48. maddesinde belirtilen girişim özgürlüğü ile TİS de yer alan 8. Maddenin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Anayasanın 48. maddesinde ifadesini bulan Girişim Özgürlüğü, öncelikle, Devlete karşı güvence altına alınmış bir özgürlüktür. TİS nin 8. Maddesindeki düzenlemenin, işverenin girişim özgürlüğü ile ilgisi bulunmamaktadır. 2-Kaldı ki, TİS, 2 yıllık bir süre için imzalanmıştır. İşveren açısından, devamlılık arzeden, sınırsız taahhüt içeren bir sözleşme değildir. 3-En önemlisi, Yukarıdaki durumlar olmasa dahi, İşverenin girişim özgürlüğü sınırsız değildir. İşverenin girişim özgürlüğü yanında, Anayasa, 49. Maddesi ile Çalışma hakkı ve ödevi ni, 51.Maddesi ile Sendika kurma hakkı nı, 53.Maddesi ile Toplu İş Sözleşmesi Hakkı nı da, Hukuk Devletinde olması gereken, aynı zamanda da uygulanması gereken, diğer özgürlükler olarak düzenlemiştir. TİS nin 8. maddesi, bir an için girişim özgürlüğü ile ilgili olsa dahi, bu özgürlüğün, sınırsız olduğunu düşünebilmek, Hukuk Devleti anlayışı ile bağdaşmaz. Girişim özgürlüğünün de sınırı vardır. Bu sınır, konumuzla ilgisi olmayan konular ve hususlar dışında; Konumuzla ilgili olarak da, Anayasa nın 49. maddesindeki Çalışma hakkı ve ödevi, 51.Maddesindeki Sendika kurma hakkı, 53.Maddesindeki Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ile sınırlıdır. Girişim Özgürlüğü gerekçe gösterilerek, Anayasa da mutlak olarak yer alan, Çalışma hakkı ve ödevi, Sendika kurma hakkı, Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ortadan kaldırılamaz. Kaldırılırsa buna Hukuk denmez. Bu Anayasal Haklar göz ardı edilerek, zorlama yorumlarla ileri sürülen Girişim özgürlüğü gerekçe gösterilmek suretiyle, TİS nin 8. Maddesinin hükmünü yok kabul etmenin, hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yargıtay ın bu konudaki değerlendirmesi, Anayasaya ve Hukuka uygun değildir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır. 10

11 TİS deki düzenleme Anayasa ya uygundur. Yasalara uygundur. Uyulması zorunludur. Girişim Özgürlüğü bakımından, daha önce de yine bir İşçi Sendikasının, bir işveren ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesindeki hüküm uyarınca uyuşmazlık çıkmış, O Toplu İş Sözleşmesindeki, huzurunuzdaki uyuşmazlıktaki hükümden daha bağlayıcı olan bir hükmün dahi, girişim özgürlüğüne aykırı bulunmamıştır. Girişim özgürlüğüne aykırı olduğu savunmasını kabul etmeyerek hüküm oluşturan Mahkeme Kararı, Yargıtay tarafından ONANMAK suretiyle kesinleşmiştir. Bu konudaki örnek Karar olan, İstanbul 3.İş Mahkemesi Kararını ve Y.9.H.D. Kararlarını ekte sunmaktayız.(ek-8) Bu Karardaki Bilirkişi Heyet Raporunda, Bilirkişilerden birinin Muhalefet şerhi bulunmaktadır. O uyuşmazlıkta hazırlanan Muhalefet şerhinde dahi, O uyuşmazlıkta, girişim özgürlüğünü, diğer Anayasal özgürlükleri ortadan kaldıracak şekilde, çok geniş yorumlarla, izahatta bulunan şerh sahibi, konuyu örneklerle anlatırken, Huzurunuzdaki uyuşmazlıkta olduğu gibi bir hükmün konulabileceğini, bu hususun, Girişim Özgürlüğünü ortadan kaldırmayacağını açıkça belirtmiştir. Muhalefet şerhinin 2. sayfasının sonunda ve 3. sayfasının başında, aynen, İşverenin işyerinin tamamını veya bir kısmını devredip devredemeyeceği, yahut, tamamen kapatıp kapatamayacağı gibi hususlar, Girişimci özgürlüğünün kapsamına girer ve TİS ile düzenleme erkinin dışında kalır. Taraflar, sadece işverenin bu gibi ekonomik kararlarının, bireysel iş ilişkileri üzerindeki sonuçlarını düzenleyebilirler. Örneğin, işyerinin bir kısmı, bir başka işverene devredildiğinde, o kısımda çalışan işçilerin, bir başka kısma nakledilmesi gibi.. Diye özel olarak belirtme ihtiyacı duyulmuştur. Bu örnek dosyadaki Bilirkişi Raporu ve bu rapordaki Muhalefet şerhini Ekte sunmaktayız. (EK-13) Bu örnek dosyada dahi, İşverenin Girişim Özgürlüğü savunması, Hem Bilirkişi Heyeti tarafından, Hem Mahkeme tarafından, hem de Yargıtay tarafından, kabul edilmemiştir. Hatta, Raporda, Muhalefet şerhi yazan Akademisyen dahi, O dosyadaki Girişim Özgürlüğü konusundaki görüşünü pekiştirebilmek için, Huzurunuzdaki uyuşmazlıktaki konuyu örnek göstererek, bu hususun, girişim özgürlüğü ile ilgisinin olmadığını belirtmiştir. TİS nin 8. Maddesinde düzenlenen hüküm, bu derece, Girişim Özgürlüğü ile ilgili olmayıp, Anayasadaki, Çalışma hakkı ve ödevi, Sendika kurma hakkı ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ile ilgilidir. Bu örnek dosyada, Girişim Özgürlüğü konusunun, devlete karşı güvence altına alınmış bir özgürlük olduğunu, girişim özgürlüğünün sınırlarının olduğunu, diğer Anayasal Haklarla ilişkisini, çok geniş bir şekilde irdeleyen, Prof.Dr.Devrim ULUCAN ve Prof.Dr.Savaş TAŞKENT tarafından hazırlanmış olan HUKUKİ GÖRÜŞ ü de ekte sunmaktayız.(ek-14) 11

12 Özetle; Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz nedenlerle, Sayılı Yasanın 20. Maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen, toplam 3 ay içerisinde yargılama sonuçlandırılmamıştır. 2-Sermayesi T.C. Maliye si tarafından karşılanan ve Yöneticileri Türkiye deki siyasi irade tarafından belirlenen davalı THY A.O. ile ilgili olarak, bu dosyada verdiği Kararlar, siyasi irade ile ilgisi olmayan diğer işverenlerle ilgili olarak verdiği Kararların tam tersi olmuştur. a) Asıl İşlerde, Yasaya ve Hukuka aykırı Alt işveren ilişkisi, diğer işverenlerle ilgili kararlarda geçersiz sayılmasına örnek kararlarının tersine, burada geçerli sayılmıştır. b)yargıtay, 10 larca Kararında, muvazaa yı, Mahkeme tarafından Re sen değerlendirilmesi ve incelenmesi gereken bir husus olduğu şeklinde belirtmesine rağmen, huzurunuzdaki uyuşmazlıkta, tam tersine bir karar ve gerekçe ile, hakka ve adalete ulaşmanın önünü kapatmıştır. c)yargıtay, 100 lerce Kararında, Asıl işveren ile Alt işveren arasında Organik bağ olması halinde, Alt işverene ait işyerinde de istihdam zorunluluğunu tanımış olmasına rağmen, Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, TGS nin sermayesinin %100 THY tarafından karşılanarak kurulmasına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yöneticilerinin çoğunluğu THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Yöneticisi olmasına, Yani, TGS firması tamamıyla THY nin olmasına rağmen, THY A.O ile Alt İşveren olarak gösterilen TGS firması arasındaki ilişkiyi Organik bağ olduğu şeklinde kabul etmemiştir. d) Yargıtay, birçok Kararında, huzurunuzdaki uyuşmazlığa benzer uyuşmazlıkta, hatta daha kesin çizgilerle belirtilen TİS hükmünün, Anayasanın 48. Maddesinde belirtilen Girişim Özgürlüğüne aykırı olmadığını belirtmiş olmasına rağmen, Huzurunuzdaki uyuşmazlıkta, Siyasi iradenin yönetimindeki THY A.O. ya karşı, tam tersine bir karar ve gerekçe ile, hakka ve adalete ulaşmanın önünü kapatmıştır. 3-Ayrıca, bu konuda hiç örnek Karar olmasa dahi, Yargıtay ın Girişim Özgürlüğü konusunda verdiği bu olumsuz Kararın, Hukuk ile, Anayasa Hükümleri ile ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ile izahı mümkün değildir. Hukukla izah edilemeyecek bu Karar ile, Anayasanın 49. maddesindeki Çalışma hakkı ve ödevi, 51.Maddesindeki Sendika kurma hakkı, 53.Maddesindeki Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, arasında çelişki yaratılmıştır. Bu Anayasal Haklar ortadan kaldırılmıştır Belirttiğimiz nedenlerle ve Mahkemenizce değerlendirilecek diğer nedenlerle; 1-ADİL YARGILAMA YAPILMADIĞINDAN, 2- DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ. Sendikalar Kurmak Ve Sendikalara Katılmak 12

13 Hakları nın Asıl Amacı Olan Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Ve Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği, Ortadan Kaldırıldığından, 3-ETKİLİ BAŞVURMA HAKKI ORTADAN KALDIRILDIĞINDAN, 4-AYRIMCILIK YAPILDIĞINDAN, Türkiye de verilen bu Karar, T.C.Anayasasına, T.C. Yasalarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve ilgili mevzuata aykırıdır. IV-BU YARGILAMA YÖNÜNDEN İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMİŞTİR: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre, İş Mahkemelerinde verilen Kararlar, Temyiz aşamasından geçtikten sonra, Karar Düzeltme (Tashihi Karar) yolu bulunmamaktadır. Bu nedenle Karar düzeltme yoluna gidilememiştir. Mahkeme Kararı, Yargıtay dan geldikten ve tarafımıza tebliğ edilmekle, İç Hukuk Yolları tükenmiştir. V-BAŞVURU AMACIMIZ VE TALEPLERİMİZ: Maalesef; TİS nin 8/B Maddesine Açıkça konulan hükme rağmen, Yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirttiğimiz gibi, Yargıtay ın, Davalı şirket gibi, Yönetimi T.C. siyasi otoritesi tarafından atanan, şirketlerle ilgili bu davalar dışında, aynı konularda, TİS hükmünü geçerli kabul edip, işçinin lehine Kararları olmasına rağmen, Anayasanın 49. maddesindeki Çalışma hakkı ve ödevi, 51.Maddesindeki Sendika kurma hakkı, 53.Maddesindeki Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, ile düzenlenmiş Anayasal haklara rağmen, Sermayesi Kamu ya ait, Yönetimi T.C. siyasi otoritesi tarafından atanan, THY A.O. işvereni ile ilgili Özel Karar oluşturulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, başta, 6, 11, 13 ve 14. Maddeleri olmak üzere bütününe, Amacına ve Ruhuna aykırı hareket edilmiştir. Müvekkilimiz, -Adil Yargılanmamıştır. Adil Yargılamadan mahrum bırakılmıştır. -Etkili başvurma hakkı ortadan kaldırılmıştır. -Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Ve Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği, Ortadan Kaldırılmıştır. -Ayrımcılık yapılmıştır. Böylece, kendi ülkemizde, Ulusal ve Evrensel Hukuka uygun sonuç alınamadığından, Adalete ve Hakka ulaşabilmek amacıyla, Huzurunuzdaki dava açılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz tüm bu hususların tespiti ile, Müvekkilimizin uğradığı haksızlık nedeniyle meydana gelen Maddi ve Manevi kayıpların kısmen karşılanması için; Bu Dava ile talebimiz, EURO dur. Talebimizin, faiz, Yargılama gideri ve Avukatlık ücreti ile birlikte tahsiline Karar verilmesini talep etmekteyiz. 13

14 VI-BAŞKACA ULUSLARARASI BİR KURULUŞA BAŞVURULMAMIŞTIR. VII-TARAFIMIZDAN TERCİH EDİLEN DİL İNGİLİZCEDİR. VIII-EKLER. 1-Vekaletname ve Yetki Belgesi (Her davacı için ayrı ayrı) Yürürlük süreli 22.Dönem TİS. 3-Dava Dilekçesi (Her davacı için ayrı ayrı) 4-Mahkemenin, TİS 8.Maddesi uyarınca verdiği, Kabul Kararı. (Her davacı için ayrı ayrı) 5-Yargıtay ın, Bu Mahkeme Kararını ortadan kaldıran Bozma Kararı. (Her davacı için ayrı ayrı) 6-Yargıtay Bozmasından sonraki Mahkemenin Red Kararı (Her davacı için ayrı ayrı) 7--Bu Kararı ONAYAN son Yargıtay Kararı ve kesinleşme şerhi. (Her davacı için ayrı ayrı) 8-İşverenin girişim özgürlüğü ne aykırılık iddiasını kabul etmeyen, İstanbul 3. İş Mahkemesi Kararı ve bu kararını ONAYAN Yargıtay Kararı. 9- Asıl İşte Alt İşveren ilişkisinin geçersiz olduğuna dair ve Muvazaa nın Re sen araştırılması gerektiğine dair THY A.O. işvereni dışındaki işverenlerle ilgili, örnek Yargıtay Kararı. 10-Yargıtay ın, Sermayesi Kamu ya ait, Yönetimi T.C. siyasi otoritesi tarafından atanan, THY A.O. işvereni dışındaki işverenlerle ilgili, Muvazaa ile ilgili, bu dosyadaki kararının tersine, örnek kararları. 11- THY A.O ile TGS nin organik bağını gösteren tarih ve 7413 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 12-Yargıtay ın, Sermayesi Kamu ya ait, Yönetimi T.C. siyasi otoritesi tarafından atanan, THY A.O. işvereni dışındaki işverenlerle ilgili, Organik Bağ ve İşe iadede son çare ilkesi ile ilgili, bu dosyadaki kararının tersine, örnek kararı. 13- (EK-8) de sunduğumuz Mahkeme ve Yargıtay Kararı dosyasındaki B.K.Raporu. 14-(EK-8) de sunduğumuz Mahkeme ve Yargıtay Kararı dosyasındaki Girişim Özgürlüğü ile ilgili Hukuki Görüş Gereğini ve talebimiz gibi Karar verilmesini dileriz Saygılarımızla, Başvuru sahibi Vekilleri Av.M.Alp PESOK 14

İŞÇİ TEMİNİ HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU MUVAZAA GEÇERSİZ FESİH

İŞÇİ TEMİNİ HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU MUVAZAA GEÇERSİZ FESİH İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, 18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/18815 Karar No. 2015/27192 Tarihi: 05.10.2015 İŞÇİ TEMİNİ HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/6705 Karar No. 2015/16192 Tarihi: 04.05.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLER VE

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1450 K. 2013/9838 T

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1450 K. 2013/9838 T T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1450 K. 2013/9838 T. 21.3.2013 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17,4157

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17,4157 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/41520 Karar No. 2010/669 Tarihi: 21.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17,4157 ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ KAMU İŞVERENLERİNİN

Detaylı

Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3

Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2572 Karar No. 2013/2349 Tarihi: 07.03.2013 ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLE- BİLMESİ İÇİN İŞ YASASINDA BELİRLENEN ÜÇ KOŞULUN

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/19475 Karar No. 2015/24073 Tarihi: 07.09.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,18-21 BELEDİYELERİN 5393 SAYILI YASANIN 67 MADDESİNE GÖRE ASIL İŞLERİNİ ALT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2, 18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6667 Karar No. 2012/12185 Tarihi: 04.06.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAA KAMU KURULUŞLARININ KURDUĞU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/ S. TSGLK/6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/ S. TSGLK/6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15673 Karar No. 2012/23729 Tarihi: 19.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/32 2822 S. TSGLK/6 MUVAZAALI İŞE

Detaylı

THY Genel Müdürlük Binası Atatürk Havalimanı Yeşilköy/IST : Davaya cevap ve haksız açılan davanın reddine karar verilmesi istemidir.

THY Genel Müdürlük Binası Atatürk Havalimanı Yeşilköy/IST : Davaya cevap ve haksız açılan davanın reddine karar verilmesi istemidir. AVUKAT ABDİ PESOK İŞ HUKUK BÜROSU Mecidiyeköy, Yeni yan yol Caddesi, Celilağa İŞ Merkezi No:10 K:10 Şişli/ISTANBUL Tel:(0212) 213 98 00 Faks:(0212) 213 99 44 30.05.2013 ISTANBUL 2. İŞ MAHKEMESİNE Esas

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-53 04.11.2008 KONU : Alt Đşverenlik Yönetmeliği

SĐRKÜLER : 2008-53 04.11.2008 KONU : Alt Đşverenlik Yönetmeliği SĐRKÜLER : 2008-53 04.11.2008 KONU : Alt Đşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Alt Đşverenlik Yönetmeliğine ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmuştur. I-

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/31100 Karar No. 2010/27048 Tarihi: 04.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 İŞLETMESEL KARAR ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN KURULMASI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1427 Karar No. 2015/7370 Tarihi: 27.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,32 MUVAZAA TESPİTİNDEN SONRA İŞÇİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İK/2,3

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İK/2,3 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16442 Karar No. 2013/12559 Tarihi: 03.07.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İK/2,3 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN

Detaylı

HÜKÜM: II. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2004/24180 Esas ve 2004/19649 Karar Sayılı ve 22/09/2004 Tarihli Kararı SONUÇ: III. Kararın İncelenmesi 1.

HÜKÜM: II. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2004/24180 Esas ve 2004/19649 Karar Sayılı ve 22/09/2004 Tarihli Kararı SONUÇ: III. Kararın İncelenmesi 1. FAZLA ÇALIŞMAYI GÜNLÜK İŞ SÜRELERİNİN ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR OLARAK DÜZENLEYEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNÜN 4857 SAYILI İŞ KANUNU KARŞISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Karar İncelemesi) Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN

Detaylı

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/31079 Karar No. 2013/11184 Tarihi: 04.04.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2 MUVAZAA İŞVERENİN KAMU KURULUŞU OLMASININ MUVAZAA KOŞULLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER*

Çev.: Alpay HEKİMLER* Alman Federal Mahkeme Kararları Federal İş Mahkemesi Çev.: Alpay HEKİMLER* Karar Tarihi: 12.08.2008 Sayısı : 9 AZR 632/07 İşveren tarafından düzenlenip işçiye verilecek olan çalışma belgesinin, işkolunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir.

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 1.12.2004 Sayısı : 7 AZR 198/04 Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Özü: Belirli süreli bir hizmet sözleşmesi

Detaylı

HUKUK YARGITAY KARARLARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ:

HUKUK YARGITAY KARARLARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ: YARGITAY KARARLARI Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ: 25.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT: 4857 sayılı İş K. md.24. KARAR ÖZETİ: İŞÇİNİN

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat:. Müdürlüğünce hizmet alım ihalesi yapılarak taşeron işçi çalıştırılması durumunda ihalenin yenilenerek işin başka bir firmaya devredilmesi durumunda çalışmaya devam eden işçilere

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH İDDİASI SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH İDDİASI SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/3531 Karar No. 2015/8561 Tarihi: 02.03.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23898 Karar No. 2014/5725 Tarihi: 11.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6 1475 S. İşK. /14 İŞYERİ DEVRİ

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7417 Karar No. 2013/12193 Tarihi: 10.06.2013 İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 USTA ÖĞRETİCİLER KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TAM SÜRELİ ÇALIŞMANIN KOŞULLARININ EYLEMLİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 20.04.2011 Karar Sayısı: 5 AZR 171/10 Yurtdışına geçici olarak gönderilen inşaat işçilerinin asgari ücret seviyesinden ücret

Detaylı

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı)

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı) SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- DAVACI VEKİLİ : K.Y. : Av. M.E. D. NO : 2013 /. E. DAVALI VEKİLİ KONUSU :Sinop İl Özel İdaresi : Av. E.Y. :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31730 Karar No. 2012/141 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE KIDEM

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/25332 Karar No. 2014/7330 Tarihi: 03.04.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2 4857 S. İşK. /14 ASIL İŞVEREN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 Esas No. 2009/19368 Karar No. 2010/11949 Tarihi: 03.05.2010 İŞÇİ TEMİNİ İHALENİN GEÇERSİZ OLMASI İŞÇİNİN DİSIPLİNSİZ DAVRANIŞLARDA BULUNMAKTA

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51419 Karar No. 2012/39553 Tarihi: 27.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 554 Esas No. 2010/26391 Karar No. 2010/23205 Tarihi: 13.07.2010 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ İŞE İADE DAVASI SONRASI

Detaylı

Hukuk ALT İŞVEREN İŞÇİSİNE KARŞI ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI. Karar İncelemesi

Hukuk ALT İŞVEREN İŞÇİSİNE KARŞI ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI. Karar İncelemesi 55 ALT İŞVEREN İŞÇİSİNE KARŞI ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI Karar İncelemesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009/32292 Karar No: 2010/1149 Tarihi: 25/01/2010 Karar Özeti: Davalının

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI ÖZETİ Kıdem tazminatı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/14673 Karar No. 2011/15021 Tarihi: 23.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN PUANTAJ KAYITLARINA DAYANMASI FAZLA ÇALIŞMADAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8, 13. KISMĠ SÜRELĠ ÇALIġMA ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMA EġĠT ĠġLEM BORCU

Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8, 13. KISMĠ SÜRELĠ ÇALIġMA ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMA EġĠT ĠġLEM BORCU T.C YARGITAY 9. HUKUK DAĠRESĠ Esas No. 2010/26763 Karar No. 2011/6748 Tarihi: 14.03.2011 Yargıtay Kararları Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8, 13 KISMĠ SÜRELĠ ÇALIġMA ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMA EġĠT ĠġLEM BORCU

Detaylı

Y A R G I T A Y K A R A R I

Y A R G I T A Y K A R A R I T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/16453 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: İzmir 11. İş Mahkemesi TARİHİ: 30/04/2014 NUMARASI: 2013/511-2014/284 DAVACI: TÜRKİYE GENEL HİZMETLER İŞÇİLERİ SENDİKASI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/18890 Karar No. 2015/24594 Tarihi: 07.09.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR ALMASI VE HER RAPOR ARALIĞINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA İHBAR ÖNELLERİ + 6 HAFTANIN HESAPLANMASI

İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR ALMASI VE HER RAPOR ARALIĞINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA İHBAR ÖNELLERİ + 6 HAFTANIN HESAPLANMASI İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR ALMASI VE HER RAPOR ARALIĞINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA İHBAR ÖNELLERİ + 6 HAFTANIN HESAPLANMASI Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 25 inci maddesinin I-b fıkrasında

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İŞ KANUNU NA GÖRE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İŞ KANUNU NA GÖRE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İŞ KANUNU NA GÖRE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK Cumhur Sinan ÖZDEMİR * Öz İş ilişkisinden kaynaklanan ve işin yerine getirilmesinde tabi olunan hak ve borçların tümü çalışma koşulları olarak değerlendirilmelidir(özde

Detaylı

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi:

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi: ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469 Tarihi: 20.01.2014 ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ İŞYERİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/22

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/22 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/34216 Karar No. 2009/111 Tarihi: 19.01.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/22 İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: 09.06.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUN- MASININ

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ NEDİR? İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR? İŞE İADE DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR? İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI NEDİR?

Detaylı