Mecidiyeköy Yeniyanyol, Celilağa İş Merkezi, No: 10 Kat.10 Tel: (0212) pbx - Fax : (0212) Mecidiyeköy- Şişli /ISTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mecidiyeköy Yeniyanyol, Celilağa İş Merkezi, No: 10 Kat.10 Tel: (0212) 213 98 00 pbx - Fax : (0212) 213 99 44 Mecidiyeköy- Şişli /ISTANBUL"

Transkript

1 AVUKAT M.Alp PESOK Mecidiyeköy Yeniyanyol, Celilağa İş Merkezi, No: 10 Kat.10 Tel: (0212) pbx - Fax : (0212) Mecidiyeköy- Şişli /ISTANBUL I-TARAFLAR : İNSAN HAKLARI AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA KONSEYİ STRASBOURG BAŞVURU SAHİBİ TEMSİLCİSİ KARŞI TARAF : Her Davacının İsim-Soyad, T.C.Kimlik Numarası ve Adresleri Ayrı Ayrı Yazılmıştır. : Av.M.Alp PESOK Mecidiyeköy Yeni yan yol Cad. Celilağa İş Merkezi No:10 Kat:10 Şişli Istanbul/TÜRKİYE : Türkiye Cumhuriyeti Devleti II-OLAYLARA İLŞKİN AÇIKLAMALAR: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. Maddesine göre, İş Mahkemelerinin verdiği Kararlara karşı Karar Düzeltme yolu kapalı olduğundan, İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMİŞTİR. Son Yargıtay Kararı, tarafımızdan tarihinde Tebellüğ edilmiştir. 6 aylık başvuru süresi, bu tarihte başlamıştır. (EK-1) 6 aylık başvuru süresi içerisinde bu dava açılmıştır. Müvekkilimiz, Türk Hava Yolları A.O. işvereni yanında, işçi olarak çalışmıştır. 200 ün üzerindeki iş arkadaşları ile birlikte,.yer işletme hizmetlerinin TGS firmasına devredilmesine bağlı olarak gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda ortaya çıkan istihdam fazlalığı nedeniyle organizasyon ihtiyacına uygun başka bir birimde görevlendirilme olanağınız da bulunmadığından, iş sözleşmeniz, İcra Komitesinin..gün ve..sayılı kararı ile 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesi gereği. Gerekçesi ile işten çıkartılmıştır. Müvekkilimiz, Çalışması sırasında, Türk Hava Yolları A.O. da 50 yıla yakın süredir üyeleri adına Toplu İş Sözleşmesi imzalamış bulunan Hava İş Sendikasına üye olmuş, çalıştığı süre boyunca, Türk Hava Yolları A.O. İşletmesinde uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmelerinden yararlanmıştır. Müvekkilimizin İş Sözleşmesinin feshedildiği tarih itibariyle, yürürlük süreli, 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi yürürlüktedir.(ek-2) Davalı şirket ile, Müvekkilimizin üyesi olduğu Hava İş Sendikası arasında imzalanmış bulunan, yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin, SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ başlıklı 8.Maddesinin (B) şıkkının birinci bendi; 1

2 Sendika üyesi personelin; çalıştığı işyerinin kısmen veya tamamen kapanması halinde veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işveren, işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder. Demektedir. Anayasaya, Yasalara ve özellikle, taraflarının serbest iradeleri ile imzaladıkları Toplu İş Sözleşmesine ve bu Toplu İş Sözleşmesinin çok açık bir şekilde düzenlenmiş bulunan 8. Maddesine aykırı bir şekilde işten çıkartılan, Müvekkilimiz ile birlikte, 200 ün üzerindeki işçilerin, Bakırköy İş Mahkemelerinde açtıkları davaların tamamında, Davacı işçiler, davalarında ve taleplerinde haklı bulunmak suretiyle Yerel Mahkeme tarafından, İşe İadelerine Kararlar verilmiştir. Davacılara ait Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararları ektedir.(ek-3) ve (EK-4) Yine Müvekkilimizle birlikte 200 ün üzerindeki işçinin talepleri doğrultusunda lehlerine verilen Kararlar, THY A.O.nun Kararları Temyiz etmesi üzerine, Yargıtay tarafından; Anayasaya, Yasalara ve özellikle, taraflarının serbest iradeleri ile imzaladıkları Toplu İş Sözleşmesine ve bu Toplu İş Sözleşmesinin çok açık bir şekilde düzenlenmiş bulunan 8. Maddesine aykırı bir şekilde, Hatta, Yargıtay ın daha önce başka işverenlerle ilgili olarak verdiği, emsal Kararlara da aykırı bir şekilde bozulmuştur. Davacılara ait Bozma Kararları ektedir.(ek-5) Bozma sonrası, 4857 sayılı İş Yasasının 20. Maddesinin 3. paragrafında yer alan;..mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. Hükmü uyarınca, Mahkemelerin eski Kararlarında ısrar etme olanağı bulunamamıştır. Bakırköy İş Mahkemeleri, bu defa Yargıtay ın Bozma Kararları uyarınca, prosedür tamamlanınca, zorunlu olarak, Davanın Reddine Karar vermiştir.(ek-6) Bu Red Kararı, Müvekkilimiz tarafından Temyiz edilmiş ise de, sonuç alınamamış, Red Kararı Yaygıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından ONANMAK suretiyle Kesinleşmiştir. Yargıtay Kararları ve kesinleşme şerhleri Ektedir(EK-7) 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. Maddesine göre, İş Mahkemelerinin verdiği Kararlara karşı Karar Düzeltme yolu kapalı olduğundan, Böylece, İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMİŞTİR. Son Yargıtay Kararı, tarafımızdan Tebellüğ edilmekle, 6 aylık başvuru süresi içerisinde bu dava açılmıştır. III-İLERİ SÜRÜLEN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKLAR VE İLGİLİ DAYANAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 1-ADİL YARGILAMA YAPILMAMIŞTIR. (AİHS MD 6) 2- DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ. (AİHS MD 11) Sendikalar Kurmak Ve Sendikalara Katılmak Hakları nın Asıl Amacı Olan Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Ve Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği, 2

3 Ortadan Kaldırılmıştır. 3-ETKİLİ BAŞVURMA HAKKI TANINMAMIŞTIR. (AİHS MD. 13) 4-AYRIMCILIK YAPILMIŞTIR. (AİHS MD. 14) 1-)4857 sayılı İş Yasasının 20. Maddesine göre, yerel Mahkemenin 2 ay içerisinde, Yargıtay ın da 1 ay içerisinde Karar vermesi gerekmektedir. Buna uyulmamıştır. Adil yargılama yapılmamıştır. 2-)Yargıtay, Yöneticileri, Siyasi irade tarafından belirlenen Davalı THY A.O için, bu dosyada, tarafları farklı olan dosyalarda verdiği Kararların, tersine Kararlar vermiştir. Adil yargılama yapılmamıştır. Etkili başvurma hakkı ortadan kaldırılmıştır. Ayrımcılık yapılmıştır. a)toplu İş Sözleşmesinde çalışanları koruyucu nitelikte konulan aynı doğrultudaki hükümleri, İşveren başka gerçek veya tüzel kişilik ise İşverenin girişim özgürlüğüne aykırı bulmamış, geçerli kabul etmiştir. (EK-8) Ancak, Davalı İşvereni, T.C.Hükümeti tarafından seçilen, Hukuken kamu teşekkülü olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait THY A.O. işletmesinde, aynı mahiyetteki Toplu İş Sözleşmesi Hükmünü,(TİS 8. Md.) İşverenin girişim özgürlüğünü ortadan kaldırdığı gerekçesiyle geçersiz saymıştır.(ek-5) de. Böylece, Müvekkilimizi, Adil Yargılamadan mahrum bırakmıştır. Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırmıştır. Ayrımcılık yapmıştır. b) 4857 sayılı İş Yasasının 2. maddesinin 6 ve 7. paragrafında aynen; Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren- alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. Denmektedir. 3

4 Yargıtay, bu hükmü, Eğer, İşveren başka gerçek veya tüzel kişilik ise Yasa nın amacına uygun olarak uygulamış, Yasada çok özel olarak belirtilen işler - teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler- hariç, Asıl işlerde, Alt işveren ilişkisi kurulamayacağını belirtmiştir.(ek-9) Dosyamızda ise, İşvereni, T.C.Hükümeti tarafından seçilen, Hukuken kamu teşekkülü olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait THY A.O. işletmesinde, aynı Kanun hükmünü farklı uygulamıştır. Bozma Kararında, Asıl İşteki Alt İşveren uygulamasını geçerli kabul etmiştir Havacılığın asıl işi olan ve hiçbir şekilde, teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmeyen Havacılığın Yer Hizmetlerini TGS adlı firmaya devrettiğini belirten THY nın bu işlemini, Geçerli Alt İşveren ilişkisi olarak kabul etmiş, geçerli kabul etmiş, ona göre hüküm oluşturmuştur.(ek-5) Daha doğrusu, Yargıtay, yasanın bu hükmü ile bu konudaki örnek kararlarını, huzurunuzdaki bu uyuşmazlıkta, yok kabul etmiştir. Böylece, Müvekkilimizi, Adil Yargılamadan mahrum bırakmıştır. Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırmıştır. Ayrımcılık yapmıştır. c)yargıtay, Yasa gereği ve bu konudaki örnek Kararlarında, Muvazaa nın, taraflar ileri sürmese ve bu konuda delil bildirmese dahi, Mahkeme tarafından Re sen değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu belirtmesine rağmen (EK- 9) ve (EK-10) Huzurunuzdaki dosyamızda, Yöneticileri T.C.Hükümeti tarafından seçilen, Hukuken kamu teşekkülü olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait THY A.O. işletmesinde, Hukuk kaidelerinin ve örnek Kararlarının tersine bir değerlendirme ile, Sanki, Muvazaa durumu Re sen araştırılacak bir durum değilmiş gibi, Yargıtay tarafından Karar oluşturulmuştur.davacının hakkı peşinen ortadan kaldırılmıştır.(ek-5) Mahkemelerin, Toplu İş Sözleşmesinin çok açık bir şekilde düzenlenmiş bulunan 8.Maddesi uyarınca, diğer konularda inceleme yapma gereksinimi dahi duymadan, davanın kabulü doğrultusunda verdiği kararı, Yargıtay, Adil Yargılanma hakkı ve ayrımcılık yasağı ile bağdaşmayacak şekilde ortadan kaldırırken, verdiği karar gerekçelerinden biri olarak da, Davacı vekili, işin alt işverene verilmesinin muvazaaya dayandığını ileri sürmüşse de asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayandığına ilişkin yeterli delil sunulmamış olup, dosyadaki bilgi ve belgelere göre ilişkinin kanuna uygun ve muvazaaya dayanmadığı anlaşılmaktadır. Gerekçesini göstermiştir..(ek-5) Bu gerekçe, Hukuka ve dosya içeriğine taban tabana zıttır. Davanın reddedilmesini temin edebilmek için, zorlama olarak yaratılmak istenen hukuk dışı bir gerekçedir. -Yukarıda da belirttiğimiz gibi, TİS nin 8. Maddesindeki açık hüküm uyarınca Bakırköy İş Mahkemesi tarafından, davanın kabulüne Karar verildiğinden, dosyada başkaca bir konunun araştırılmasına dahi gerek duyulmadan, karar oluşturulmuştur. -Bu nedenle, TİS nin 8. Maddesinin açık hükmü karşısında, tarafların hiçbir delilinin toplamasına ihtiyaç duyulmamış ve toplanmamıştır. 4

5 -Bu bakımdan Davacı vekili, işin alt işverene verilmesinin muvazaaya dayandığını ileri sürmüşse de asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayandığına ilişkin yeterli delil sunulmamış olup.. Gerekçesi hukuka ve dosya içeriğine aykırıdır. -Kaldı ki, Muvazaa Yargıtay ın çok sayıda örnek kararında da belirttiği gibi, Mahkeme tarafından re sen incelenmesi gereken bir husustur. Yargıtay, Genel Hukuk kaideleri, dosya içeriği ve bu konudaki örnek kararlarını, huzurunuzdaki bu uyuşmazlıkta, yok kabul etmiştir. Yargıtay, Yasa gereği ve bu konudaki örnek Kararlarında, Muvazaa nın, taraflar ileri sürmese ve delil bildirmese dahi, Mahkeme tarafından Re sen değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu belirtmesine rağmen, Huzurunuzdaki dosyada, İşvereni T.C.Hükümeti tarafından yani Türkiye yi yöneten siyasi irade tarafından seçilen, Hukuken kamu teşekkülü olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait THY A.O. işletmesinde, Hukuk kaidelerinin ve örnek Kararlarının tersine bir değerlendirme ile, Sanki, Muvazaa durumu Re sen araştırılacak bir durum değilmiş gibi Yargıtay tarafından Karar oluşturulmuştur. Bununla da yetinilmeyerek, Mahkeme tarafından deliller toplanmış da, davacı tarafından Muvazaa konusunda delil sunulmamış gibi, davanın ve hakkın, peşinen önünü kapamak amacıyla, dosya içeriği ile bağdaşmayan, zorlama gerekçe ile karar oluşturmuştur Böylece, Müvekkilimizi, Adil Yargılamadan mahrum bırakmıştır. Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırmıştır. Ayrımcılık yapmıştır. d) İş Güvencesi veya işe iade Hukuk anlayışında, geçerli sebeple fesih te, Son Çare ilkesi değerlendirilirken, İşveren ile organik bağı bulunan diğer İşveren/İşyerinde de istihdam olanağının olup olmadığı değerlendirilir. THY A.O ile Alt işveren olarak işleri devrettiğini ileri sürdüğü TGS Yer Hizmetleri A.Ş. arasında organik bağ bulunmaktadır. Davanın yürütümü sırasında da belirttiğimiz ve delillendirdiğimiz gibi; Alt işveren durumundaki TGS firması, önce %100 sermeyesi THY A.O tarafından karşılanmak suretiyle kurulmuş, daha sonra %50 hissesi bir başka şirket olan HAVAŞ firmasına devredilmiştir. Bunun dışında, TGS firmasının kurucuları ve yöneticileri, THY A.O. nun Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürüdür. Bu durumu resmi bir şekilde belirleyen tarihli ve 7413 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.(ek-11) Şu anda dahi, THY nin Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi TOPÇU, aynı zamanda, TGS firmasının da Yönetim Kurulu Başkanıdır. THY A.O nun birçok yöneticisi, aynı zamanda TGS firmasının da yöneticisidir. 5

6 Özetle, THY A.O ile TGS Yer Hizmetleri A.Ş. arasında, Hukuken de, fiilen de Organik Bağ bulunmaktadır. Dosyada da sabit olmuştur. Asıl İşverenle Alt İşveren arasında Organik Bağ olması sebebiyle, son çare ilkesi uyarınca, Alt işveren olarak gösterilen, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. de de, istihdam etmekle yükümlüdür. TGS firmasına bu dönemde 1000 lerce işçi alınmıştır. Yargıtay, Davalı THY A.O dışındaki işverenlere karşı açılan davalarda, Organik bağ araştırılarak, organik bağ var ise, işvereni, organik bağı olduğu işyeri veya işletmede de istihdamla yükümlü tutarak, son çare ilkesine göre, işe iadesine karar vermiştir. Buna dair örnek Mahkeme Kararı ile bu Kararı ONAYAN Yargıtay Kararı ektedir.(ek-12) EK-11 de sunduğumuz belge gereği, Organik bağ kesin ve tartışmasız olduğu halde, Buna rağmen Davacıya TGS de de iş verilmemiştir. Bu konunun tüm bilgi ve belgeleri dosyadadır. Yargıtay, Bozma Kararında, bu durumu değerlendirmemiş, bu konuda, bilerek, olumlu veya olumsuz değerlendirme dahi yapmamıştır. Böylece, Müvekkilimizi, Adil Yargılamadan mahrum bırakmıştır. Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırmıştır. Ayrımcılık yapmıştır. Davacı, yukarıda belirttiğimiz 4 Ana konuda, Davalı İşveren, başka bir işveren ise, Hukuka uygun, çalışanın hakkını alabilmesi yönünde Kararlar oluşturmuş, Buna karşılık, Davalı işveren, T.C. siyasi otoritesi tarafından atanan, THY A.O. olduğunda, tam tersine, karar oluşturmuştur. Müvekkilimiz, Adil Yargılanmamıştır. Adil Yargılamadan mahrum bırakılmıştır. Etkili başvurma hakkı ortadan kaldırılmıştır. Ayrımcılık yapılmıştır. DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ Sendikalar Kurmak Ve Sendikalara Katılmak Hakları nın Asıl Amacı Olan Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Ve Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği, Ortadan Kaldırılmıştır. Dosyada mevcut yürürlük süreli 22. Dönem TİS nin 8. Maddesinin (B) bendi aynen; Sendika üyesi personelin; çalıştığı iş yerinin kısmen veya tamamen kapanması halinde veya iş yerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işveren, işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder. İşverenin, yukarıdaki hallerde ve bunlarla sınırlı olmadan genel olarak sendika üyesi personel ile ilgili, görev değişikliği yapması veya görev yaptığı il/ilçe sınırları dışında bir başka iş yerine nakletmesi halinde; 6

7 Personel, görev değişikliği veya nakil evrakının kendisine tebliğinden itibaren 6 işgünü içerisinde, iş sözleşmesinin, ihbar ve kıdem tazminatları ile 6 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı ödenmek suretiyle ikale yolu ile sona erdirilmesini isteyebilir. İşveren, bu talebe uygun işlem yapmak zorundadır.. Demektedir.(EK-2) TİS nin bu hükmü, Davalı şirketin, uzun süreden beri, yeni şirketler kurması, bir kısım faaliyetlerini bu şirketlere devredeceğinin bilinmesi sebebiyle, ileride yeni uyuşmazlıklara fırsat bırakmamak amacıyla, işçilerin iş güvencesinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Açık, anlaşılır, net, kesinlik ifade eden bir maddedir. Bu açık, anlaşılır, net, kesinlik ifade eden maddeye göre, İşveren, Davacının İş Sözleşmesinin feshine gerekçe gösterdiği hususta, Hava İş Sendikası üyelerini, işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam etmeyi, açık, anlaşılır, net, kesin bir şekilde, kabul etmiştir. İstihdam eder demiştir. istihdam edebilir dememiştir İşveren, altına imza koyduğu bu TİS ve belirttiğimiz madde hükmü çerçevesinde işlem yapmak ve müvekkilimizi, işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam etmeye zorunludur. Eğer, Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devleti ise, Hukuk var ise, Huzurunuzdaki uyuşmazlıkta, Hukuken kamu teşekkülü statüsünde olmamakla birlikte, fiilen Kamu ya ait ve Yöneticilerinin tamamı T.C.Hükümeti tarafından seçilen, THY A.O. işvereni; Toplu İş Sözleşmesinin 8. Maddesinin (B) bendi hükmünü, önceleri tam olarak uygulamış, kendi beyanlarına göre 1600 civarında personeli, işletmenin başka işyeri ve bölümlerinde istihdam etmiştir. İşverenin çalıştırmak istediği başka işyerlerinde çalışmayı kabul etmediğini, TİS deki hüküm uyarınca bildiren, 30 un üzerinde personel ile ikale sözleşmesi yapmak suretiyle kendilerine ihbar+kıdem tazminatları dışında ilave olarak, 6 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatını da ödemiştir. Ancak, Daha sonra, Davacı ile birlikte toplam 200 civarında personele ise, bu maddeyi uygulamamış, bu nedenle huzurunuzdaki uyuşmazlık çıkmıştır. İşveren, 200 civarında personel ile Davacıyı;.Yer işletme hizmetlerinin TGS firmasına devredilmesine bağlı olarak gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda ortaya çıkan istihdam fazlalığı nedeniyle organizasyon ihtiyacına uygun başka bir birimde görevlendirilme olanağınız da bulunmadığından,.. Gerekçesi ile işten çıkartmıştır. Oysa, Yukarıda tam metnini yazdığımız TİS nin 8. Maddesinin (B) bendinde, İşverenin, açık, net, anlaşılır şekilde düzenlenmiş, işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam etme kabul ve taahhüdünde bulunmuştu. İşveren, TİS deki bu kabul ve taahhüdüne uymamıştır. Yerel Mahkemelerin (Bakırköy İş Mahkemelerinin) tamamı, Davacının ve 200 civarındaki işçilerin tamamının davasını ve talebini; Toplu İş Sözleşmesinin 8/B madde ve bendi uyarınca ve gerekçesiyle, 7

8 Diğer hususların incelenmesine ve delillerini toplamaya gerek duymadan İlk celsede, TİS nin 8/B maddesi uyarınca, İş sözleşmesinin feshini geçersiz kabul ederek, talep sahibini, eski işine iadesine karar vermiştir. Bakırköy İş Mahkemesi tarafından verilen İşe İade Kararı, Yargıtay tarafından, Yukarıda, belirttiğimiz, Adil Yargılama, Etkili başvurma hakkını ortadan kaldırma, Ayrımcılık yapma, başlığı altında belirttiğimiz, Hukuk ilke ve taahhütlerine aykırı gerekçeler dışında, DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ, sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak Hakları nın asıl amacı olan toplu iş sözleşmesi hükmünü ve toplu iş sözleşmesi özerkliğini, ortadan kaldıran,..iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte işyerinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinin 8/B maddesinde sendika üyesi personelin çalıştığı işyerinin kısmen veya tamamen kapanması halinde veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işveren işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder.. kuralına yer verilmişse de, söz konusu kuralın, işverenin geçerli nedenle fesih hakkını tamamen ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması, Anayasanın girişim özgürlüğünü düzenleyen 48. maddesine uygun düşmez. Toplu İş Sözleşmesinin sözü edilen hükmü, işverenin işçiyi işletmenin diğer işyeri veya bölümlerinde istihdam edebilme imkanı ile sınırlı olarak geçerli olması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır Gerekçeleri ile, Yerel Mahkeme olan Bakırköy İş Mahkemesinin vermiş bulunduğu, İşe İade Kararını, BOZMUŞ, Ortadan kaldırmıştır.(ek-5) Oysa, -Toplu İş Sözleşmesinin 8/B maddesinde açıkça belirtilen hüküm, tarafların serbest iradeleri ile düzenlenmiş bir hükümdür. -Bu Toplu İş Sözleşmesi, THY A.O yetkililerine silah zoru ile veya hukuk dışı baskı ile imzalatılmış bir hüküm değildir. -TİS nin 8/B maddesi daha önce ihtilafsız bir şekilde işveren tarafından uygulanmış, daha sonra Hukukun dışına çıkılmıştır. -Yargıtay, verdiği bu Bozma Kararı ile, Hukuka uygun olarak, büyük zorluklarla mücadele edilmek suretiyle bağıtlanan bu TİS nin 8/B maddesini, Anayasaya, Yasalara, daha önce kendisinin verdiği diğer emsal Kararlara, Evrensel Hukuka ve Hukuk anlayışına aykırı bir şekilde, yok saymıştır. -Madde metninde açıkça,..işveren işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder.. şeklinde belirtilen hükmü,..toplu İş Sözleşmesinin sözü edilen hükmü, işverenin işçiyi işletmenin diğer işyeri veya bölümlerinde istihdam edebilme imkanı ile sınırlı olarak geçerli olması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır şeklinde, Hukuk dışı ve zorlama bir yoruma gitmiştir. -Evrensel Hukukun ilkelerine göre, ancak, açıkça yazılı olmayan, ne dediği tam anlaşılmayan veya anlatımda tereddüt olan hususlarda, Yorum a gidilebilir. 8

9 TİS nin 8/B Maddesi açıktır, TİS nin 8. Maddesi yoruma muhtaç değildir. Metni açıktır. TİS dosyadadır. Evrensel Hukuk anlayışı ve tekniğine göre, açıkça belirtilen hususta yorum yapılamaz, açıkça yazılan hususun tersine yorum hiç yapılamaz. Yapılırsa, Hukuk dışı olur, Hukuk ortadan kalkar. Bir Hukuk Devletinde, Yargıtay da olsa, açık bir hükmü Yorumla ortadan kaldırmaya hakkı ve yetkisi yoktur. -Yargıtay, söz konusu kuralın, işverenin geçerli nedenle fesih hakkını tamamen ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması, Anayasanın girişim özgürlüğünü düzenleyen 48. maddesine uygun düşmez. İlave gerekçesiyle de, Yerel Mahkeme olan Bakırköy İş Mahkemesinin verdiği kararı Bozmuş ve ortadan kaldırmıştır. Yargıtay ın, T.C. Anayasanın 48. Maddesine dayanarak ileri sürdüğü bu gerekçe, T.C. Anayasasının, 49. Maddesinde düzenlenen Çalışma hakkı ve ödevi, 51.Maddesi ile düzenlenen Sendika kurma hakkı, 53.Maddesi ile düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi Hakkı na aykırıdır. Yargıtay ın bu kararı ve gerekçesi; T.C. Anayasasına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır. TİS nin 8/B maddesinin, Yargıtay tarafından, geçersiz veya yok kabul edilmesinin değerlendirmesi: a)toplu İş Sözleşmesi, Hukuk çerçevesinde, Yasal zeminde bağıtlanmış bir sözleşmedir. Hem de sıradan bir iş sözleşmesi değil, aileleri ile birlikte kişiyi ilgilendiren, adı üzerinde Toplu İş Sözleşmesidir sayılı TİSGLK nın 5. Maddesi, TİS ne konulamayacak hükümleri açıkça saymıştır. Madde, aynen aşağıdaki gibidir; Toplu İş Sözleşmesine Konulamayacak Hükümler Madde 5 Toplu iş sözleşmelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, Cumhuriyete, milli güvenliğe, kamu düzenine, genel asayişe, genel ahlaka ve genel sağlığa aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik, tahrik ve himaye eden veya kanun veya tüzüklerin emredici hükümlerine aykırı hükümler konulamaz. Görüldüğü gibi, TİS nin 8.Maddesindeki düzenlemenin, 2822/5. maddesinde belirtilen hususlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Maddenin mefhumu muhalifinden, 2822/5. Maddesinde, tahdidi olarak belirtilen hususlar dışında kalan tüm hususların, TİS ne konulabileceği ve Hukuken geçerli olacağı, tarafları bağlayıcı olacağı açıkça anlaşılmaktadır. Buna rağmen, Yargıtay, Hukukla izah edilemeyecek bir şekilde, TİS nin 8/B maddesini geçersiz veya yok kabul ederek, bir hakkı ortadan kaldırmıştır. 9

10 b)2822/5. Madde dışında, Genel Hukuki kaide olarak, T.C.Borçlar Yasasına göre, Sözleşmeler, Kanunların emredici hükümlerine ve Genel Ahlaka aykırı olmamak kaydıyla, serbest bir şekilde düzenlenebilir. TİS nin 8.Maddesindeki düzenlemenin, Borçlar Yasasında belirtilen kısıtlama konularıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yasaların emredici kurallarına aykırı bir durum yoktur ve Genel Ahlaka aykırı bir durum da yoktur. TİS nin açık hükmüne uyulması zorunludur. Buna rağmen, Yargıtay, Hukukla izah edilemeyecek bir şekilde, TİS nin 8/B maddesini geçersiz veya yok kabul ederek bir hakkı ortadan kaldırmıştır. Girişim Özgürlüğü nün değerlendirilmesi: 1-Anayasanın 48. maddesinde belirtilen girişim özgürlüğü ile TİS de yer alan 8. Maddenin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Anayasanın 48. maddesinde ifadesini bulan Girişim Özgürlüğü, öncelikle, Devlete karşı güvence altına alınmış bir özgürlüktür. TİS nin 8. Maddesindeki düzenlemenin, işverenin girişim özgürlüğü ile ilgisi bulunmamaktadır. 2-Kaldı ki, TİS, 2 yıllık bir süre için imzalanmıştır. İşveren açısından, devamlılık arzeden, sınırsız taahhüt içeren bir sözleşme değildir. 3-En önemlisi, Yukarıdaki durumlar olmasa dahi, İşverenin girişim özgürlüğü sınırsız değildir. İşverenin girişim özgürlüğü yanında, Anayasa, 49. Maddesi ile Çalışma hakkı ve ödevi ni, 51.Maddesi ile Sendika kurma hakkı nı, 53.Maddesi ile Toplu İş Sözleşmesi Hakkı nı da, Hukuk Devletinde olması gereken, aynı zamanda da uygulanması gereken, diğer özgürlükler olarak düzenlemiştir. TİS nin 8. maddesi, bir an için girişim özgürlüğü ile ilgili olsa dahi, bu özgürlüğün, sınırsız olduğunu düşünebilmek, Hukuk Devleti anlayışı ile bağdaşmaz. Girişim özgürlüğünün de sınırı vardır. Bu sınır, konumuzla ilgisi olmayan konular ve hususlar dışında; Konumuzla ilgili olarak da, Anayasa nın 49. maddesindeki Çalışma hakkı ve ödevi, 51.Maddesindeki Sendika kurma hakkı, 53.Maddesindeki Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ile sınırlıdır. Girişim Özgürlüğü gerekçe gösterilerek, Anayasa da mutlak olarak yer alan, Çalışma hakkı ve ödevi, Sendika kurma hakkı, Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ortadan kaldırılamaz. Kaldırılırsa buna Hukuk denmez. Bu Anayasal Haklar göz ardı edilerek, zorlama yorumlarla ileri sürülen Girişim özgürlüğü gerekçe gösterilmek suretiyle, TİS nin 8. Maddesinin hükmünü yok kabul etmenin, hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yargıtay ın bu konudaki değerlendirmesi, Anayasaya ve Hukuka uygun değildir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır. 10

11 TİS deki düzenleme Anayasa ya uygundur. Yasalara uygundur. Uyulması zorunludur. Girişim Özgürlüğü bakımından, daha önce de yine bir İşçi Sendikasının, bir işveren ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesindeki hüküm uyarınca uyuşmazlık çıkmış, O Toplu İş Sözleşmesindeki, huzurunuzdaki uyuşmazlıktaki hükümden daha bağlayıcı olan bir hükmün dahi, girişim özgürlüğüne aykırı bulunmamıştır. Girişim özgürlüğüne aykırı olduğu savunmasını kabul etmeyerek hüküm oluşturan Mahkeme Kararı, Yargıtay tarafından ONANMAK suretiyle kesinleşmiştir. Bu konudaki örnek Karar olan, İstanbul 3.İş Mahkemesi Kararını ve Y.9.H.D. Kararlarını ekte sunmaktayız.(ek-8) Bu Karardaki Bilirkişi Heyet Raporunda, Bilirkişilerden birinin Muhalefet şerhi bulunmaktadır. O uyuşmazlıkta hazırlanan Muhalefet şerhinde dahi, O uyuşmazlıkta, girişim özgürlüğünü, diğer Anayasal özgürlükleri ortadan kaldıracak şekilde, çok geniş yorumlarla, izahatta bulunan şerh sahibi, konuyu örneklerle anlatırken, Huzurunuzdaki uyuşmazlıkta olduğu gibi bir hükmün konulabileceğini, bu hususun, Girişim Özgürlüğünü ortadan kaldırmayacağını açıkça belirtmiştir. Muhalefet şerhinin 2. sayfasının sonunda ve 3. sayfasının başında, aynen, İşverenin işyerinin tamamını veya bir kısmını devredip devredemeyeceği, yahut, tamamen kapatıp kapatamayacağı gibi hususlar, Girişimci özgürlüğünün kapsamına girer ve TİS ile düzenleme erkinin dışında kalır. Taraflar, sadece işverenin bu gibi ekonomik kararlarının, bireysel iş ilişkileri üzerindeki sonuçlarını düzenleyebilirler. Örneğin, işyerinin bir kısmı, bir başka işverene devredildiğinde, o kısımda çalışan işçilerin, bir başka kısma nakledilmesi gibi.. Diye özel olarak belirtme ihtiyacı duyulmuştur. Bu örnek dosyadaki Bilirkişi Raporu ve bu rapordaki Muhalefet şerhini Ekte sunmaktayız. (EK-13) Bu örnek dosyada dahi, İşverenin Girişim Özgürlüğü savunması, Hem Bilirkişi Heyeti tarafından, Hem Mahkeme tarafından, hem de Yargıtay tarafından, kabul edilmemiştir. Hatta, Raporda, Muhalefet şerhi yazan Akademisyen dahi, O dosyadaki Girişim Özgürlüğü konusundaki görüşünü pekiştirebilmek için, Huzurunuzdaki uyuşmazlıktaki konuyu örnek göstererek, bu hususun, girişim özgürlüğü ile ilgisinin olmadığını belirtmiştir. TİS nin 8. Maddesinde düzenlenen hüküm, bu derece, Girişim Özgürlüğü ile ilgili olmayıp, Anayasadaki, Çalışma hakkı ve ödevi, Sendika kurma hakkı ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ile ilgilidir. Bu örnek dosyada, Girişim Özgürlüğü konusunun, devlete karşı güvence altına alınmış bir özgürlük olduğunu, girişim özgürlüğünün sınırlarının olduğunu, diğer Anayasal Haklarla ilişkisini, çok geniş bir şekilde irdeleyen, Prof.Dr.Devrim ULUCAN ve Prof.Dr.Savaş TAŞKENT tarafından hazırlanmış olan HUKUKİ GÖRÜŞ ü de ekte sunmaktayız.(ek-14) 11

12 Özetle; Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz nedenlerle, Sayılı Yasanın 20. Maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen, toplam 3 ay içerisinde yargılama sonuçlandırılmamıştır. 2-Sermayesi T.C. Maliye si tarafından karşılanan ve Yöneticileri Türkiye deki siyasi irade tarafından belirlenen davalı THY A.O. ile ilgili olarak, bu dosyada verdiği Kararlar, siyasi irade ile ilgisi olmayan diğer işverenlerle ilgili olarak verdiği Kararların tam tersi olmuştur. a) Asıl İşlerde, Yasaya ve Hukuka aykırı Alt işveren ilişkisi, diğer işverenlerle ilgili kararlarda geçersiz sayılmasına örnek kararlarının tersine, burada geçerli sayılmıştır. b)yargıtay, 10 larca Kararında, muvazaa yı, Mahkeme tarafından Re sen değerlendirilmesi ve incelenmesi gereken bir husus olduğu şeklinde belirtmesine rağmen, huzurunuzdaki uyuşmazlıkta, tam tersine bir karar ve gerekçe ile, hakka ve adalete ulaşmanın önünü kapatmıştır. c)yargıtay, 100 lerce Kararında, Asıl işveren ile Alt işveren arasında Organik bağ olması halinde, Alt işverene ait işyerinde de istihdam zorunluluğunu tanımış olmasına rağmen, Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, TGS nin sermayesinin %100 THY tarafından karşılanarak kurulmasına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yöneticilerinin çoğunluğu THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Yöneticisi olmasına, Yani, TGS firması tamamıyla THY nin olmasına rağmen, THY A.O ile Alt İşveren olarak gösterilen TGS firması arasındaki ilişkiyi Organik bağ olduğu şeklinde kabul etmemiştir. d) Yargıtay, birçok Kararında, huzurunuzdaki uyuşmazlığa benzer uyuşmazlıkta, hatta daha kesin çizgilerle belirtilen TİS hükmünün, Anayasanın 48. Maddesinde belirtilen Girişim Özgürlüğüne aykırı olmadığını belirtmiş olmasına rağmen, Huzurunuzdaki uyuşmazlıkta, Siyasi iradenin yönetimindeki THY A.O. ya karşı, tam tersine bir karar ve gerekçe ile, hakka ve adalete ulaşmanın önünü kapatmıştır. 3-Ayrıca, bu konuda hiç örnek Karar olmasa dahi, Yargıtay ın Girişim Özgürlüğü konusunda verdiği bu olumsuz Kararın, Hukuk ile, Anayasa Hükümleri ile ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ile izahı mümkün değildir. Hukukla izah edilemeyecek bu Karar ile, Anayasanın 49. maddesindeki Çalışma hakkı ve ödevi, 51.Maddesindeki Sendika kurma hakkı, 53.Maddesindeki Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, arasında çelişki yaratılmıştır. Bu Anayasal Haklar ortadan kaldırılmıştır Belirttiğimiz nedenlerle ve Mahkemenizce değerlendirilecek diğer nedenlerle; 1-ADİL YARGILAMA YAPILMADIĞINDAN, 2- DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ. Sendikalar Kurmak Ve Sendikalara Katılmak 12

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/20697 KARAR NO : 2013/20460 YARGITAYİLAMI MAHKEMESİ: Bakırköy 16. İş Mahkemesi TARİHİ: 29/03/2013 NUMARASI: 2012/276-2013/144 DAVACI: SEDA ATALAY ADINA VEKİLİ

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YARGITAYIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2006

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YARGITAYIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2006 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YARGITAYIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2006 Ankara 2009 1 2 ÖNSÖZ Almanya da Federal İş Mahkemesinin 25. kuruluş yılını kutlamak

Detaylı

SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi

SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 88 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi İŞE İADESİNE KARAR VERİLEN İŞÇİNİN GREVDEKİ İŞYERİNE İŞE BAŞLATILMA TALEBİ (Karar İncelemesi) Esas No: 2013/34831

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI

KARAR İNCELEMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI KARAR İNCELEMESİ Avukat Mehmet UÇUM * I. YARGITAY KARARI İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Yargıtay İlamı Esas No : 2004/1550

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme Halit Dönmez *1 GİRİŞ 31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren CMK nın 102. maddesindeki tutukluluk süreleriyle ilgili Türkiye nin değişik yerlerindeki

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE KAPSAM DIŞI PERSONEL ĐSTĐHDAMI VE UYGULAMA SORUNLARI. Doç. Dr. Hakan KESER *

KAMU SEKTÖRÜNDE KAPSAM DIŞI PERSONEL ĐSTĐHDAMI VE UYGULAMA SORUNLARI. Doç. Dr. Hakan KESER * KAMU SEKTÖRÜNDE KAPSAM DIŞI PERSONEL ĐSTĐHDAMI VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Hakan KESER * GĐRĐŞ Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında bırakılmış olduklarından dolayı kapsam dışı personel olarak adlandırılan

Detaylı

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı ÇALIŞMA HAKKI KAPSAMINDA İŞ GÜVENCESİ Birinci Bölüm Çalışma Hakkına Anayasal Yaklaşım Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı 1-Çalışma Hakkı Kavramı: Avrupa Sosyal Şartı (Strazburg 3.5.1996)

Detaylı

HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Erdal TERCAN * Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN ** ÖZET Hukuk kuralları, kişinin haklarına

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

Mehmet BULUT * Dr., SGK İşverenler Prim Daire Başkanı, SGK Müfettişi

Mehmet BULUT * Dr., SGK İşverenler Prim Daire Başkanı, SGK Müfettişi TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE HİZMET SÖZLEŞMESİ GEREĞİ AÇILAN HİZMET TESPİT DAVALARI IN TURKISH LAW SYSTEM SERVICE DETECTION ACTIONS THAT PROSECUTED BECAUSE OF SERVICE AGREEMENT Mehmet BULUT * Özet : Türk sosyal

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT Tamer DEMİRBİLEK * 1 Özet: Kendine özgü bir hukuki niteliği olan kıdem tazminatı;

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı