d) Doçentlik Sınavı Jürilerine katılacak Profesörlere kadro ve derecesine göre ödeme yapılmasına,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "d) Doçentlik Sınavı Jürilerine katılacak Profesörlere kadro ve derecesine göre ödeme yapılmasına,"

Transkript

1 Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 25 Şubat 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Fakültemiz personellerine, 2015 Mali Yılı Bütçesinden yapılacak geçici görev yolluk ve yevmiyelerinin ödenmesi ile ilgili olarak; a) Yurtiçinde düzenlenen sempozyum ile kongrelere bildiri ve poster sunmak üzere görevlendirilen personele yılda bir defaya mahsus olmak üzere otobüs ücretine ilave olarak 220TL ye kadar ödemede bulunulmasına, Bölüm Başkanlarına ve Oturum Başkanlığı görevi olanlara bu tür toplantılara katılmaları durumunda da yılda bir defaya mahsus olmak üzere aynı miktarda ödeme yapılmasına, b) Yurtdışındaki sempozyumlara bildiri sunmak üzere görevlendirilecek öğretim elemanlarına yılda bir defaya mahsus olmak üzere sözlü sunumda 1925 TL, poster sunumunda 1650 TL destek verilmesine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde düzenlenecek uluslararası sempozyum ve kongrelere katılacaklara yurtiçi ödemelerinin 2 katına kadar ödeme yapılmasına, c) Fakülte veya Bölümlerin idari işleri için Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilecek personele (Dekanlık personeli ve Bölüm Başkanları) kadro ve derecesine göre ödeme yapılmasına, d) Doçentlik Sınavı Jürilerine katılacak Profesörlere kadro ve derecesine göre ödeme yapılmasına, e) Sempozyum ve kongre dışında kalan bilimsel toplantılara bölümlerimizi temsilen görevlendirilecek öğretim üyelerine, her bölüm için yılda 2 kişi görevlendirilmesine, 2 kişiden daha fazla görevlendirmeler de bütçede ödenek kaldığı takdirde otobüs ücretine ilave olarak 220 TL ye kadar ödemede bulunulmasına, f) Bu görevlendirmelerle ilgili ödemelerin görevlendirme sırasına göre düzenlenmesine ve uygulamanın bütçe olanakları ölçüsünde yukarıdaki kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesine ve konunun bölümlere duyurulmasına, Karar No-2: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Önder GÜRSOY un, Mayıs 2015 tarihleri arasında Almanya-Berlin de düzenlenecek olan The 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE) sempozyumda bildiri sunmak üzere Mayıs 2015 tarihleri arasında yol hariç 3 gün süreyle yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesine, yolculuğun gidiş dönüş uçakla yapılmasına, bu görevlendirmeden dolayı kendisine tahakkuk edecek geçici görev yolluğu bedeline karşılık (uçak bileti, kongre katılım ücreti ve konaklama giderleri) olarak Fakültemiz Bütçesinin harcama kaleminden 1925 TL ye kadar ödemede bulunulmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz

2 Sayfa-2- Karar No 3: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Önder GÜRSOY un, Mayıs 2015 tarihleri arasında Almanya-Berlin de düzenlenecek olan The 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE) sempozyumda bildiri sunmak üzere Mayıs 2015 tarihleri arasında 3 gün süreyle yolluklu ve yevmiyeli olarak görevli olması nedeniyle bu tarihlerde yapamayacağı I. ve II. Öğretim derslerinin telafisini, aşağıdaki program kapsamında yapmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine, I. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat GEO2002 Sayısal Görüntü İşleme 16 Mayıs II. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat GEO3006 Uzaktan Algılama Uygulaması 12 Mayıs GEO2002 Sayısal Görüntü İşleme 16 Mayıs Karar No-4: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Geomatik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Anıl Can BİRDAL ın, Mart 2015 tarihleri arasında İtalya da düzenlenecek olan Su Kütlelerin Uzaydan İncelenmesi konulu poster sunmak üzere Mart 2015 tarihleri arasında yol dahil 3 gün süreyle yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesine, yolculuğun gidiş dönüş uçakla yapılmasına, bu görevlendirmeden dolayı kendisine tahakkuk edecek geçici görev yolluğu bedeline karşılık (uçak bileti ve konaklama giderleri) olarak Fakültemiz Bütçesinin harcama kaleminden 1650 TL ye kadar ödemede bulunulmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz Karar No-5: Fen Fakültesi Dekanlığının tarihli ve 117 sayılı yazısı okundu. Aşağıda isimleri yazılı Fen Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlilerin Fakültemiz II. öğretim öğrencilerine okutulan KİM1532- Genel Kimya Laboratuarı-II derslerinde Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başından itibaren fazla mesai ücretli olarak görevlendirilmelerine, durumun bölümlere ve Dekanlık kanalıyla ilgili Fakülteye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Çevre Müh. Bölümü Met. ve Malzeme Müh. Bölümü Arş. Gör. Koray SAYIN (GKL) Arş. Gör. Neslihan ŞAHİN(GKL) Arş. Gör. Burak TÜZÜN (GKL) Arş. Gör. Burak TÜZÜN (GKL) Gıda Müh. Bölümü Arş. Gör. Ayhan ÜNGÖRDÜ (GKL) Arş. Gör. Koray SAYIN (GKL) Kimya Müh. Bölümü Arş. Gör. Koray SAYIN (GKL) Arş. Gör. Burak TÜZÜN (GKL)

3 Sayfa-3- Karar No-6: Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında; Fakültemiz Jeoloji- Maden- Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde FİZ1112 Genel Fizik-II, MAT1156 Genel Matematik-II, KİM1032 Genel Kimya-II, TÜR1002 Türk Dili-II, YDİL1004 Yabancı Dil-II, ATA1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II derslerinin I. ve II. öğretim birleştirilerek gündüz okutulmasına, durumun bölümlere, bölüm kanalıyla öğrencilere bildirilmesine, Karar No-7: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü nolu af öğrencisi Kazım Yavuz BAŞPINAR ın, 2. Sınıfta yer alan SSD Sosyal Seçmeli GSB1011 Beden Eğitimi dersini daha önce alıp başarılı olması nedeniyle bu dersin yerine SSD4010 Mühendislik Etiği (2 0 2) dersinin ders kayıt fişinden çıkarılması isteğinin reddine, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Karar No 8: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü I. öğretim nolu öğrencisi Tahir YÜKSEL in, Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak aldığı ve başarısız olduğu ÇEV3014 Çevre Jeotekniği dersinin yerine Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ÇEV3022 Çevre Yönetimi seçmeli dersini alma isteğinin kabulüne, konunun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Karar No-9: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Makine ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde okutulmakta olan SSD4010 Mühendislik Etiği (2 0 0) dersini Makine Mühendisliği Bölümü I. Öğretim 10, II. Öğretim 2, Çevre Mühendisliği Bölümünde I. Öğretim 26, II. Öğretim 3 öğrenci almıştır. Adı geçen dersin sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin YALÇIN ın tarihli dilekçesi doğrultusunda ekonomik ve pedogojik açıdan dört sınıfın birleştirilerek derslerin Cuma günü saatleri arasında yapılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrencilere bildirilmesine, Karar No 10: Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında aşağıdaki tabloda belirtilen derslerde 2. Öğretimde ders açmak için gerekli sayıya ulaşılamadığından, 2. Öğretim öğrencilerinin 1. öğretimle birleştirilerek bu derslerin 1. öğretimdeki ders sorumlusu tarafından yapılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrencilere bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz DERSİN ADI 1. ÖĞRETİM 2.ÖĞRETİM JFM 1004 BİLGİSAYAR PRIGRAMLAMA 12 2 JFM 2004 JEOFİZİKTE VERİ İŞLEM II 10 4 JFM 2008 SAYISAL ANALİZ VE 5 1 PROGRAMLAMA II JFM 2014 SAHA JEOFİZİĞİ 12 3 JFM 3016 SONDAJ TEKNİĞİ 4 2 JFM 3004 GRAVİTE VE MANYETİK 13 8 PROSPEKSİYON JFM 4016 ÇEVRE JEOFİZİĞİ 2 9 TMB 1174 TEKNİK RESİM 5 3 JEO 3608 MADEN JEOLOJİSİ 2 0 JEO1604 GENEL JEOLOJİ II 22 9 JEO 2612 YAPISAL JEOLOJİ 19 9 JEO 3606 JEOLOJİDE HARİTA TEKNİKLERİ 14 9 TMB2278 MUKAVEMET 10 10

4 Sayfa-4- Karar No-11: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümüne kurumlararası yatay geçişle 4. sınıfa intibakı yapılan nolu Buğra GÜLÜMSER in, daha önce Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyup başarmış olduğu aşağıdaki derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniversiteden Alınan Dersler TUK C.Ü. Makine Müh. Muaf Olunan Dersler TUK DİL101 İngilizce BB YDİL1001 Yabancı Dil I BB EŞDEĞER DİL101 İngilizce BB YDİL1002 Yabancı Dil II BB EŞDEĞER TUR102 Türk Dili CB TÜR1001 Türk Dili I CB EŞDEĞER TUR102 Türk Dili CB TÜR1002 Türk Dili II CB EŞDEĞER ATA202 Atatürk İlk. İnk CC ATA1001 Atatürk İlk. İnk CC EŞDEĞER Tar. Tar. I ATA202 Atatürk İlk. İnk CC ATA1002 Atatürk İlk. İnk CC EŞDEĞER Tar. Tar. II FİZ111 Fizik I CB FİZ1111 Genel Fizik I CB EŞDEĞER KİM111 Kimya DC KİM1041 Genel Kimya DC EŞDEĞER MAT111 Matematik I DC MAT1155 Genel Matematik DC EŞDEĞER I MKM103 Teknik Resim AA MAK1005 Teknik Resim I AA EŞDEĞER MKM101 Makine Müh CC MAK1003 Makine Müh CC EŞDEĞER Giriş Giriş FİZ112 Fizik II DD FİZ1112 Genel Fizik II DD EŞDEĞER MKM102 Statik CC MAK1006 Statik CC EŞDEĞER EEM201 Elektrik ve DC EEM4428 Elektrik ve DC EŞDEĞER Elektronik Müh. Elektronik Müh. Temelleri Temelleri MKM205 Mukavemet I CB MAK2009 Mukavemet I CB EŞDEĞER MKM207 Dinamik DD MAK2005 Dinamik I DD EŞDEĞER MKM207 Dinamik DD MAK2006 Dinamik II DD EŞDEĞER MKM204 Mühendislik DC MAK2012 Malzeme II DC EŞDEĞER Malzemeleri MKM302 Isı Geçişi DC MAK3015 Isı Transferi I DC EŞDEĞER MKM419 Bilgisayar DD MAK1011 Bilgisayar DD EŞDEĞER Programlama MKM311 Sistem Dinamiği ve Kontrol Programlama CC MAK3019 Otomatik Kontrol CC EŞDEĞER

5 Sayfa-5-11 Nolu Kararın Devamı: Sorumlu Olduğu Dersler Kredi 2.Yarıyıl MAK1012 Mühendislikte Bilgisayar 2 1 2,5 Uygulamaları MAK1002 Teknik Resim MAT1156 Genel Matematik Yarıyıl MAK2001 Malzeme MAK2007 Sayısal Analiz MAT2256 Mühendislik Matematiği TMB2279 İstatistik MAK2013 Termodinamik Yarıyıl MAK2014 Mukavemet MAK2016 Termodinamik MAT2217 Diferansiyel Denklemler MAK2032 Takım Tezgahları MAK2034 Bilgisayar Destekli Çizim 2 1 2,5 5.Yarıyıl MAK3009 Mekanizma Tekniği MAK3013 Makine Elemanları MAK3017 Akışkanlar Mekaniği MAK3025 Üretim Yöntemleri MAK3041 Makine Laboratuarı Yarıyıl MAK3016 Makine Elemanları MAK3018 Makine Dinamiği MAK3022 Isıtma Tekniği ve Bina Tesisatı MAK3024 Makine Proje ,5 MAK3044 Hidrolik-Pnömatik 2 1 2,5 MAK3042 Makine Laboratuarı Yarıyıl MAK4031 Makine Proje ,5 MAK4499 Bitirme Ödevi SSD4011 Uygulamalı Girişimcilik SSD1 Sosyal Seçmeli Ders MAK4017 Motorlar MAK4019 Soğutma MAK4035 Hidrolik Makinalar MAK4049 Enerji Tasarrufu ve Uygulamaları MAK4073 Termik Turbo Makinalar 2 0 2

6 Sayfa-6- Karar No-12: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümünde Bahar Yarıyılında okutulan MAK3042 Makina Laboratuarı-II (0 2 1) dersini örgün öğretimde 105, II. öğretimde 113 öğrenci toplamda 218 öğrenci almıştır. Laboratuarda bir deneyin yapılması yaklaşık 50 dakika sürmektedir. Dersin 2 saat olduğu düşünüldüğünde her bir grupta yaklaşık 20 öğrenci bulunacaktır. Laboratuarda uygulamalı olarak yapılan deneyi bir deney düzeneğinde 20 öğrenciyle yapılması deneyi imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle dersi A ve B şubelerine ayırıp her grupta yaklaşık 10 öğrenci bulunması dersi anlaşılır ve verimli hale getirecektir. MAK3042 Makina Laboratuarı-II I. Öğretim A şubesi dersinin Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRLEK, B şubesi Prof. Dr. Ertan BUYRUK tarafından, II. Öğretim A şubesi dersinin, Yrd. Doç. Dr. Ahmet FERTELLİ, B şubesi Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖZTÜRK tarafından verilmesinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgililere bildirilmesine, Karar No-13: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle (I. Öğretim 155, II. Öğretim 181 öğrenci) Teknik Resim dersinin mevcut bulunan Teknik Resim dersliğinde tek şube halinde ders yapılması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle dersin dönem başından itibaren iki şube olarak yapılması için ilgili bölümün anabilim dalından iki öğretim elemanı görevlendirilmesine, 1. şubenin Yrd. Doç. Dr. M. Şemseddin ÇİMEN, 2. şubenin ise Yrd. Doç. Dr. Elif GÜLTÜRK tarafından verilmesinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgililere bildirilmesine, Karar No-14: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 4 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümünde II. Öğretimde verilmekte olan aşağıda belirtilen uygulamalı dersler için Araştırma Görevlilerin ve Teknikerlerin görevlendirilmesinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgililere bildirilmesine, MAK3042 Makine Laboratuarı II MAK3024 Makine Proje II Arş. Gör. Ferhat KILINÇ Arş. Gör. Ahmet YÜCEL Arş. Gör. Sakine KIRATLI Arş. Gör. Mustafa CANER Arş. Gör. Lütuf ERTÜRK Tekniker Fahri EROL Karar No-15: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü II. Öğretim öğrencilerinin çakışan dersleri I. Öğretimden alma isteklerinin C.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesi (3) bendi gereğince reddine, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrencilere bildirilmesine,

7 Sayfa-7- Karar No-16: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü II. Öğretim nolu öğrencisi Alper ÇAĞIL ın, sağlık nedenlerinden dolayı eğitimine devam edemeyecek olması nedeniyle 1. ve 2. Sınıf derslerinden başarılı olması nedeniyle 2 yıllık ön lisans diploması alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz Karar No-17: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. 26 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 32.Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 68.Madde kapsamında çıkan öğrenci affından yararlanarak Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne müracaat eden, T.C nolu Recep GÖRAL ın, Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kaydının yapılmasına, 2015 girişli öğrencilerin sorumlu olduğu derslerden sorumlu olmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz Karar No-18: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde özel öğrenci statüsünde okuyan Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü nolu Seda KULA nın, Eğitim-Öğretim Yılında almış olduğu derslerin not dönüşümlerinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz Almış başarmış olduğu dersler Bölümde okutulan ders Adı Not Kodu ve Adı Not Aletli Analiz BB KMÜ3103 Enstrümental Analiz Yönt BB Fiziksel Kimya BB KMÜ2023 Fiziksel Kimya BB Kimyasal Süreç Hesaplamaları CC KMÜ2003 Kütle ve Enerji Denk. I CC Kütle Aktarımı CC KMÜ3010 Kütle Aktarımı CC Mühendislik Mekaniği CB TMB2278 Mukavemet CB Analitik Kimya CC KİM2017 Analitik Kimya CC Aletli Analiz Laboratuvarı CB KMÜ3010 Enstrümental Analiz Lab CB Karar No 19: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü I. öğretim nolu öğrencisi Ecem Nur ÖZPAÇA nın, Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında almış olduğu KMÜ3014 Kimyasal Tepkime Mühendisliği II dersi ile KMÜ2006 Kütle ve Enerji Denklikleri II dersinin çakışması nedeniyle KMÜ3014 Kimyasal Tepkime Mühendisliği II dersinin iptal edilip yerine KMÜ3022 Kimyasal Proses Endüstrileri II dersini alma isteğinin kabulüne, konunun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Karar No 20: Mazeretleri nedeniyle kayıtlarını yenileyemeyen ve danışman onayı yaptıramayan Fakültemizin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören ve mazeretleri kabul edilen aşağıda isimleri belirtilen II. öğretim öğrencilerinin en geç 09 Mart 2015 tarihine kadar ders kaydı ve danışman onaylarının yapılmasına, durumun bölümlere, bölümler aracılığı ile öğrencilere duyurulmasına ve konunun Rektörlük Makamına arz Adı ve Soyadı Numarası Bölümü Adil YÜCEL Makine Müh.

8 Sayfa-8- Karar No-21: Fakültemizin çeşitli bölümlerinde okuyan ve aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin C.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesi kapsamında, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurma isteklerinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrencilere duyurulmasına ve konunun Rektörlük Makamına arz Adı Soyadı Numarası Bölümü Anıl ÖZÇELİK Kimya Müh. Cafer KARABEY İnşat Müh. Ramazan TEMİZKAN Makine Müh. Mustafacan COŞKUN Karar No-22: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kurumlararası yatay geçişle kayıt yaptıran II. Öğretim nolu öğrenci Abdulsamet OMAY ın daha önce Selçuk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde okuyup başarmış olduğu aşağıdaki derslerden muaf sayılmasının kabulüne; durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniversiteden C. Ü. Bilgisayar Müh. Alınan Dersler De Muaf Olunan Dersler Matematik DC MAT1155 Matematik DC EŞDEĞER Fizik BA FİZ1111 Genel Fizik BA EŞDEĞER Genel Kimya DD KİM1041 Genel Kimya DD EŞDEĞER Türk Dili BB TÜR1001 Türk Dili BB EŞDEĞER İleri Yabancı Dil BB YDİ1001 İngilizce BB EŞDEĞER Karar No-23: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kurumlararası yatay geçişle kayıt yaptıran I.Öğretim nolu öğrenci Ünzile DÖNER in daha önce Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyup başarmış olduğu aşağıdaki derslerden muaf sayılmasının kabulüne; Geldiği Üniversiteden C. Ü. Bilgisayar Müh. Alınan Dersler De Muaf Olunan Dersler YDB117 Yabancı Dil DC YDİ1001 İngilizce DC EŞDEĞER TDL115 Türk Dili BB TÜR1001 Türk Dili BB EŞDEĞER AİT113 Atatürk İlkeleri ATA1001 Atatürk İlkeleri BB ve İnkılap Tarihi 1 ve İnkılap Tarihi BB EŞDEĞER BLM103 Bilgisayar BİL1003 Bilgisayar DD Mühendisliğine Giriş Bilimlerine Giriş DD EŞDEĞER MAT105 Matematik AA MAT1155 Genel Matematik AA EŞDEĞER

9 Sayfa-9- Karar No-24: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim II. sınıf öğrencisi Murat BULDU nun, tarih ve 2013/31-15 sayılı Bölüm Kurul Kararı ile muaf olduğu ders karşılığı Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üst sınıftan (III) ders alma isteğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz BAHAR YARIYILI Ders Kodu ve Adı JEO 3010 Metamorfik Petrografi 2 1 2,5 JEO 3020 Hidrojeoloji 2 1 2,5 Toplam 6 Saat Karar No-25: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim I. sınıf öğrencisi Murat GÜLEÇ in, tarih ve 2014/31-9 sayılı Bölüm Kurul Kararı ile muaf olduğu ders karşılığı Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üst sınıftan (II) ders alma isteğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz BAHAR YARIYILI Ders Kodu ve Adı MAT 2217 Diferansiyel Denklemler GEO 2280 Topografya Toplam 5 Saat Karar No-26: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim I. sınıf öğrencisi Ümit DEMİR in, tarih ve 2014/31-11 sayılı Bölüm Kurul Kararı ile muaf olduğu ders karşılığı Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üst sınıftan (II) ders alma isteğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz BAHAR YARIYILI Ders Kodu ve Adı GEO 2280 Topografya Toplam 4 Saat Karar No-27: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 4 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim I. sınıf öğrencisi Ferhat GÖZÜKARA nın, tarih ve 2014/31-15 sayılı Bölüm Kurul Kararı ile muaf olduğu ders karşılığı Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üst sınıftan (II) ders alma isteğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz BAHAR YARIYILI Ders Kodu ve Adı GEO 2280 Topografya Toplam 4 Saat

10 Sayfa-10- Karar No-28: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 5 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim I. sınıf öğrencisi Hüseyin TANRIVERDİ nin, tarih ve 2014/31-13 sayılı Bölüm Kurul Kararı ile muaf olduğu ders karşılığı Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üst sınıftan (II) ders alma isteğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz BAHAR YARIYILI Ders Kodu ve Adı GEO 2280 Topografya Toplam 2 Saat Karar No-29: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 6 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim I. sınıf öğrencisi Erkan DEMİR in, tarih ve 2014/31-12 sayılı Bölüm Kurul Kararı ile muaf olduğu ders karşılığı Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üst sınıftan (II) ders alma isteğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz BAHAR YARIYILI Ders Kodu ve Adı GEO 2280 Topografya Toplam 2 Saat Karar No-30: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun7 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim I. sınıf öğrencisi İskender ESKİKARAHİSARLI nın, tarih ve 2014/31-7 sayılı Bölüm Kurul Kararı ile muaf olduğu ders karşılığı Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üst sınıftan (II) ders alma isteğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz BAHAR YARIYILI Ders Kodu ve Adı GEO 2280 Topografya Toplam 2 Saat Karar No-31: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 8 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümüne Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran nolu öğrenci Bünyamin ÇALĞAN ın, daha önce Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Sondaj Teknolojisi Bölümünde okuyup başarmış olduğu derslerden muafiyetine ve üst sınıftan almak istediği derslerin aşağıdaki şekliyle kabulüne ve I. sınıfa intibakının yapılmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz

11 Sayfa Nolu Kararın Devamı: Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dersleri Geldiği Üniversiteden Aldığı Dersler C.Ü.Jeoloji Müh. Bölümünde Muaf Olunan Dersler Ders Kodu ve Adı Ders Kodu ve Adı TD102 Türk Dili-II BB TÜR 1002 Türk Dili II BB Muaf YD102 Yabancı Dil-II CC YDİL 1002 Yabancı Dil II CC Muaf AİİT102 Atatürk İlk. ve BB ATA 1002 Atatürk İlk.ve BB Muaf İnk.Tarihi İnk.Tar.II PET108 Malzeme CB MET 2101 Malzeme CB Muaf Bilgisi STP210 İş Güvenliği ve TMB 4002 İş Güvenliği ve BA İşçi Sağlığı Sağlığı BA Muaf Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dersleri Geldiği Üniversiteden Aldığı Dersler C.Ü.Jeoloji Müh. Bölümünde Muaf Olunan Dersler Ders Kodu ve Adı Ders Kodu ve Adı AİİT-101 Atatürk İlk BA ATA1001 Atatürk İlk. Ve BA Muaf ve İnk.Tarihi-I İnk.Tar. I TD101 Türk Dili-I BB TÜR 1001 Türk Dili I BB Muaf YD101 Yabancı Dil-I BB YDİL 1001 Yabancı Dil I BB Muaf (İng) STP208 Sondaj Tekniği BA JEO 3019 Sondaj Tekniği BA Muaf nolu I. öğretim I. sınıf öğrencisi Bünyamin ÇALĞAN ın, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında üst sınıftan alması gereken dersler Ders Kodu ve Adı TMB2278 Mukavemet GEO 2280 Topografya Toplam 4 Saat Karar No-32: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Maden Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Alper ATASEVER in, 02 Haziran 2011 tarihinde 6111 Sayılı Af Kanundan yararlanmak üzere müracaat etmiş ve Fakülte Yönetim Kurulunun 13 Eylül 2011 tarih ve 35/36 sayılı kararı ile 2. Sınıfa intibakı yapılmıştır. Ancak, ders kayıt işlemi yapmayarak öğrencilik hakkı elde edememiştir. 26 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi kapsamında yeniden müracaat eden ve kayıt işlemini yaptıran öğrencinin, Eğitim- Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren 2. sınıfa intibakına, alacağı derslerin 8 yarıyıllık ders programındaki yeni halleri ile sorumlu olmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz

12 Sayfa Nolu Kararın Devamı: Bahar Yarıyılında alması gereken dersler Derslerin eski halleri Derslerin yeni halleri Devam durumu Genel Fizik II FİZ1110 Genel Fizik II Devam zorun. Yok Genel Kimya II KİM1032 Genel Kimya II Devam zorun. Var 3 TMB1173 Teknik Resim İlk kez alacak Türk Dili II TÜR1002 Türk Dili II Devam zorun. Yok Genel Matematik II MAT1156 Genel Matematik II Devam zorun. Yok Topografya GEO2280 Topografya Devam zorun. Yok Temel Bilgisayar Bilimleri ENF1012 Temel Bilgisayar Bilimleri Devam zorun. Var Mineraloji ve Petrografi JEO2609 Mineraloji ve Petrografi Devam zorun. Yok Maden Yat. Ve JEO2624 Maden Yatakları ve Devam zorun. Var 9 Hammad. Hammaddeleri Hazırlık ve Kazı MAD2220 Hazırlık ve Kazı Devam zorun. Var Mukavemet MAD2280 Mukavemet Devam zorun. Var Malzeme MAD2101 Malzeme Devam zorun. Var Karar No-33: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Maden Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim öğrencisi Osman TOSUN un, alt sınıftan dersi olmaması ve genel not ortalaması 3,51 olması nedeniyle, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında bir üst sınıftan TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı ve MAD4420 Tesis Yönetimi ve İşletme derslerini almasının C.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. Madde gereğince kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Karar No-34: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Fakültemiz Maden Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim öğrencisi Emre ÜRGÜP ün, Sivas Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü nde okurken almış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Sıra No Aldığı Ders Kredisi Muaf Olduğu Ders Kredisi Aldığı Not 1 YMER2012 İşçi Sağlığı ve Güvenliği TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı CB Karar No-35: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 4 nolu kararı okundu. Fakültemiz Maden Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim öğrencisi Müjgan ÇİÇEK in, Sivas Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Bölümü nde okurken almış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Sıra No Aldığı Ders Kredisi Muaf Olduğu Ders Kredisi Aldığı Not 1 YMER2012 İşçi Sağlığı ve Güvenliği TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı AA

13 Sayfa-13- Karar No-36: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 5 nolu kararı okundu. Fakültemiz Maden Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim öğrencisi Murat KILIÇ ın, Sivas Meslek Yüksekokulu Mermer Teknolojisi Bölümü nde okurken almış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Sıra Aldığı Dersler Kredisi Muaf Olduğu Dersler Kredisi Aldığı No 1 YMER2012 İşçi Sağlığı ve Güvenliği TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı Not BB Karar No-37: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 6 nolu kararı okundu. Fakültemiz Maden Mühendisliği Bölümüne merkezi yerleştirme puanı ile kayıt yaptıran nolu I. öğretim öğrencisi Şeyda KAYA nın, daha önce İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü nde okurken almış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasına, muaf sayılmasını istediği bazı derslerin reddine ve muaf olduğu dersin yerine bir üst sınıftan ders almasının uygun bulunarak kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniv Alınan Dersler Muaf Olunan Dersler Türk Dili I AA TÜR1001 Türk Dili I AA EŞDEĞER Türk Dili II BA TÜR1002 Türk Dili II BA EŞDEĞER Yabancı Dil I BA YDİL1001 Yabancı Dil I BA EŞDEĞER Yabancı Dil II BA YDİL1002 Yabancı Dil II BB EŞDEĞER Ata.İlk.ve İnk. Tar. I CC ATA1001 Ata İlk.ve İnk.T. I CC EŞDEĞER Ata.İlk.ve İnk. Tar. II BA ATA1001 Ata İlk.ve İnk.T. II BA EŞDEĞER Bilgi İletişim Teknol CC ENF1011 Temel Bilgi Tekn CC EŞDEĞER Kullanımı Teknik Resim AA TMB1173 Teknik Resim AA EŞDEĞER Zemin Mekaniği MAD3352 Tasman ve Zemin BA Mekaniği BA EŞDEĞER Geldiği Üniv Alınan Dersler Muaf Olamadiği Dersler Matematik I MAT1152 Matematik I EŞDEĞER DEĞİL Matematik II MAT1156 Matematik II EŞDEĞER DEĞİL Mukavemet TMB2280 Mukavemet EŞDEĞER DEĞİL Yapı Malzemeleri MET2101 Malzeme EŞDEĞER DEĞİL Bilgisayar Dest. Çizim ENF1012 Temel Bilgisayar Bilimleri EŞDEĞER DEĞİL Mekanik ve Statik TMB2281 Statik ve Dinamik EŞDEĞER DEĞİL Atık Sular MAD4101 Nakliyat ve Su EŞDEĞER DEĞİL Atımı Şantiye Organizasyonu MAD4420 Tesis Yönetimi ve İşletme EŞDEĞER DEĞİL İşletme Yönetimi MAD3309 Yeraltı Maden İşletme Yöntemleri EŞDEĞER DEĞİL Sıra Üst Sınıftan Almak İstediği Ders Kredisi No 1 TMB2280 Mukavemet 3 0 3

14 Sayfa-14- Karar No-38: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 7 nolu kararı okundu. Fakültemiz Maden Mühendisliği Bölümüne yatay geçiş ile kayıt yaptıran nolu I. öğretim öğrencisi Mehmet Aziz İNCİ nin, Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden okurken almış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, Geldiği Üniv Alınan Dersler Muaf Olunan Dersler MDZ107 Genel Kimya Lab I BC KİM1531 Genel Kimya Lab I BC EŞDEĞER MDZ113 Teknik Resim BB TMB1173 Teknik Resim BB EŞDEĞER MDZ182 Yabancı Dil I (İng) AA YDİL1001 Yabancı Dil I AA EŞDEĞER Karar No-39: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 8 nolu kararı okundu. Fakültemiz Maden Mühendisliği Bölümü nolu I. öğretim öğrencisi Hüseyin BEKLER in, 20 işgünü olan yeraltı stajını rahatsızlığı nedeniyle Açık Ocak veya Cevher Hazırlama stajı olarak yapmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Karar No-40: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Ruhsal KANGAL ın, Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü nde okurken almış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniv. den Alınan Dersler TUK C.Ü. Kimya Müh de Muaf Olunan Dersler Fizikokimya II* DC KMÜ 2024 Fiziksel Kimya II TUK CC Muaf *Öğrenci söz konusu dersin içeriğini I. Dönem başında vermiş ve içerik uygun bulunmuştur. Ancak transkriptte DC yazdığı için öğrenci dersten muaf tutulmamıştır. Öğrencinin tekrar başvurusu üzerine sehven hata yapıldığı tespit edilmiştir; zira Erciyes Üniversitesi nde DC (65-69) C.Ü. de CC ye tekabül etmektedir. 2. Sınıftan Almak İstediği Dersler I. DÖNEM DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı KMÜ 2010 Akışkanlar Mekaniği KMÜ 2026 Kimya Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler Karar No-41: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Hasan SUNAR ın, Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü nde okurken almış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniv. den Alınan Dersler TUK C.Ü. Kimya Müh de Muaf Olunan Dersler İş Güvenliği İşçi Sağlığı AA TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı TUK AA Eşdeğer

15 Sayfa-15- Karar No-42: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Muafiyet nedeniyle üstten ders alma hakkı bulunan Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin; Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen dersleri üst sınıftan almalarının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrencilere bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Nolu Canan AKIN Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı KMÜ2028 Polimer Teknoloji Nolu Pelin CANTÜRK Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı KMÜ2028 Polimer Teknoloji Nolu Yusuf Göksel KAYA Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı KMÜ2028 Polimer Teknoloji Nolu Başak KARKIN Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı KMÜ2026 Kimya Mühendisliğinde Sayısal yöntemler Nolu Funda ÇELİK Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı KMÜ2026 Kimya Mühendisliğinde Sayısal yöntemler Nolu Merve YAZICI Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı Nolu Yahya Emre ENGİN Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı

16 Sayfa Nolu Kararın Devamı: Nolu Nimet GÖDEN Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı KMÜ2026 Kimya Mühendisliğinde Sayısal yöntemler Nolu Gürsoy ÇÖKELEZOĞLU Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı Nolu Mustafa Mert CAN Muafiyet Karşılığı Üstten Alacağı Dersler Dersin Kodu ve Adı KMÜ 3022 Kimyasal Proses Endüstrileri II KMÜ 3110 Enstrümental Analiz Lab Karar No-43: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Caner ÖZEN in, daha önce Kara Harp Okulu nda okuyup başarmış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniversiteden Alınan Dersler C. Ü. Elek/Elektronik Müh. De Muaf Olunan Dersler Türk Dili ve Komp.II CC TÜR1002 Türk Dili II CC MUAF Karar No-44: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Oğuz BOZDUMAN ın, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz EEM2020 Devre Teorisi II EEM2022 Elektronik II ATA 1002 Atatürk ilke ve ink. Tarihi II EEM3010 Mikroişlemciler EEM3004 Otomatik Kontrol II EEM3012 Elekt Mak. Lab.II 0 2 1

17 Sayfa-17- Karar No-45: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Yasin KILIÇ ın, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, TÜR1002 Türk Dili -II YDIL1002 Yabancı Dil-II EEM2006 Elektromagnetik dalga Teorisi Karar No-46: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 4 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Salih UZUN un, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, TÜR1002 Türk Dili II YDİ1002 İngilizce II EEM2010 Sayısal Çözümleme Karar No-47: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 5 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Murat ÇİLENK in, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, EEM 3002 Programlanabilir Mantık Denetleyiciler EEM4004 Yüksek Gerilim Tekniği Karar No-48: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 6 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Furkan ÖLMEZ in, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, MAT2217 Diferansiyel Denk EEM2022 Elektronik II EEM2020 Devre Teorisi II EEM3002 Elektrik Mak. II EEM3010 Mikroişlemciler EEM3004 Otomatik Kontrol II 3 0 3

18 Sayfa-18- Karar No-49: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 7 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Harun EMEK in, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, TÜR1002 Türk Dili -II YDIL1002 Yabancı Dil-II EEM2006 Elektromagnetik dalga Teorisi Karar No-50: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 8 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Erdi KOCADAĞ ın, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, TÜR1002 Türk Dili -II YDIL1002 Yabancı Dil-II EEM2006 Elektromagnetik dalga Teorisi Karar No-51: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 9 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Hakan TATAR ın muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, YDİL1002 İngilizce II TÜR1002 Türk Dili II EEM2010 Sayısal Çözümleme Karar No-52: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 10 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci İsa TURHAN ın, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, EEM2020 Devre Teorisi II EEM2022 Elektronik II EEM3002 Elektrik Mak. II EEM 3004 Otomatik Kontrol II 3 0 3

19 Sayfa-19- Karar No-53: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 11 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci İbrahim Halil OĞUZTÜRK ün, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, EEM2020 Devre Teorisi II EEM3004 Otomatik Kontrol II Karar No-54: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 12 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci İsmail Mehmet Akif TOPSOY un, Erzincan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde daha önce okuyup başarmış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniversiteden Alınan Dersler C. Ü. Elek/Elektronik Müh. De Muaf Olunan Dersler MÜH5113Yabancı Dil-I BA YDİL Yabancı Dil-I BA MUAF MÜH 5115Türk Dili -I CB TÜR1001 Türk Dili -I CB MUAF Karar No-55: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 13 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında yatay geçiş ile kayıt yaptıran nolu öğrenci Merve İKİEL in, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde daha önce okuyup başarmış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniversiteden Alınan Dersler C. Ü. Elek/Elektronik Müh. De Muaf Olunan Dersler Atatürk İlk ve CB ATA1001 Atatürk İlk ve CB EŞDEĞER İnk. Tarihi - I İnk. Tarihi - I Türk Dili - I CB TÜR 1001 Türk Dili - I CB EŞDEĞER İngilizce - I CC YDİL 1001 Yabancı Dili- I CC EŞDEĞER Matematik - I DD MAT1155 Genel Matematik -I DD EŞDEĞER Fizik - I DD FİZ 1111 Genel Fizik - I DC EŞDEĞER Fizik - II CC Kimya BB KİM1041 Genel Kimya BB EŞDEĞER Elektrik Elektronik DC EEM1001 Elektrik Elektronik DC EŞDEĞER Müh. Giriş Müh. Giriş - I Atatürk İlk ve CB ATA1002 Atatürk İlk ve CB EŞDEĞER İnk. Tarihi - II İnk. Tarihi - II Türk Dili - II BB TÜR 1002 Türk Dili -II BB EŞDEĞER İngilizce -II CC YDİL 1002 Yabancı Dili- II CC EŞDEĞER Matematik -II DC MAT1156 Genel Matematik DC EŞDEĞER - II Olasılık İstatistik DD EEM3017 Olasılık İstatistik DD EŞDEĞER Elektronik -I DD EEM2009 Elektronik - I DD EŞDEĞER

20 Sayfa-20- Karar No-56: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 14 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında yatay geçiş ile kayıt yaptıran nolu öğrenci Ramazan GÜNEŞ in, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde daha önce okuyup başarmış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniversiteden Alınan Dersler C. Ü. Elek/Elektronik Müh. De Muaf Olunan Dersler Atatürk İlk ve CC ATA1001 Atatürk İlk ve CC EŞDEĞER İnk. Tarihi -I İnk. Tarihi - I Türk Dili - I CC TÜR 1001 Türk Dili I CC EŞDEĞER İngilizce -I CB YDİL 1001 Yabancı Dili- I CB EŞDEĞER Matematik - I CC MAT1155 Matematik - I CC EŞDEĞER Fizik - I DD FİZ 1111 Genel Fizik - I DD EŞDEĞER Fizik- II DC Kimya CC KİM1041 Genel Kimya CC EŞDEĞER Elektrik DC EEM1001 Elektrik Elektronik DC EŞDEĞER Elektronik Müh. Giriş Müh. Giriş - I Atatürk İlk ve BB ATA1002 Atatürk İlk ve BB EŞDEĞER İnk. Tarihi - II İnk. Tarihi - II Türk Dili- II BA TÜR 1002 Türk Dili - II BA EŞDEĞER İngilizce - II CC YDİL 1002 Yabancı Dili- II CC EŞDEĞER Ölçme ve 2 1 2,5 DD EEM2013 Elektrik Ölçme DD EŞDEĞER Enstrümantasyon Tek Matematik - II BA MAT1156 Genel Matematik BA EŞDEĞER II Karar No-57: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 15 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne Bahar Yarıyılında yatay geçiş ile kayıt yaptıran nolu öğrenci Eren BÜYÜKDERE nin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde daha önce okuyup başarmış olduğu aşağıda belirtilen derslerden muaf sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz Geldiği Üniversiteden Alınan Dersler C. Ü. Elek/Elektronik Müh. De Muaf Olunan Dersler ELK217 Temel Elekt.Lab-I G EEM2007 Temel Elekt.Lab CC EŞDEĞER ELEC221 Elekt. Elektronik 2 1 2,5 G EEM1006 Elekt. Elektronik CC EŞDEĞER Malzeme Malzeme ELK206 Elktromanyetik G EEM2003 Elektromagnetik CC EŞDEĞER Alanlar Alan Teorisi ELKE313 Elektronik Lab. I G EEM2012 Elektronik Lab. I CC EŞDEĞER MAT205Diferansiyel Denk G MAT2217 Diferansiyel Denk CC EŞDEĞER

21 Sayfa Nolu Kararın Devamı: Geldiği Üniversiteden Alınan Dersler C. Ü. Elek/Elektronik Müh. De Muaf Olunan Dersler ELKE319 Mumerical Analysis G EEM2010 Sayısal Çözümleme CC EŞDEĞER ELKE 312 Elektronik lab.ii G EEM2026 Elektronik Lab-II CC EŞDEĞER ELKE 311 Sinyaller ve G EEM3005 Sinyaller ve Sistemler CC EŞDEĞER Sistemler ELKE301 Anolog ve Sayısal G EEM3015 Sayısal Elektronik CC EŞDEĞER Elektronik ELK219 Olasılık Kurumu G EEM3017 Olasılık ve İstatistik CC EŞDEĞER SECE 304 İletişim Tekniği G EEM4008 Haberleşme - II CC EŞDEĞER SEC201 Mühendislik G TMB4001 Mühendislik CC EŞDEĞER Ekonomisi Ekonomisi MAT117 Matematik G MAT1155 Genel Matematik CC EŞDEĞER ELK105 Elekt/Elektronik G EEM 1001 Elekt/Elektronik CC EŞDEĞER Müh.Giriş Müh.Giriş -1 ELK175 Bilgisayara Giriş 2 1 G ENF10111 Temel Bilgi Tek CC EŞDEĞER 2,5 Kullanımı PHYS121 Fizik G FİZ 1111 Genel Fizik CC EŞDEĞER 3,5 KIM121 Temel Kimya 3 1 G KİM1041 Genel Kimya CC EŞDEĞER 3,5 TDB101 Türk Dili G TUR1001 Türk Dili CC EŞDEĞER YDI 111 English G YDİL1001Yabancı Dil CC EŞDEĞER MAT118 Matematik - II G MAT1156 Genel Matematik - II CC EŞDEĞER ELK174 Bilgisayar 3 1 G EEM1010 Bilgisayar 2 1 CC EŞDEĞER Programlama 3,5 Programlama 2,5 ELK184Elektr. Müh.Temelleri G EEM1002 Elekt.Elektronik Müh CC EŞDEĞER Giriş -2 AITB 192 Atatürk ilk. İnk G ATA1002 Atatürk ilk. İnk. Tar.II CC EŞDEĞER Tar.II TDB 102 Türk Dili -II G TÜR1002 Türk Dili -II CC EŞDEĞER YDI 112 English -II G YDİL1002 Yabancı Dil-II CC EŞDEĞER AITB 191 Atatürk ilk. İnk G ATA1001 Atatürk ilk. İnk. Tar.I CC EŞDEĞER Tar.I Karar No-58: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 16 nolu kararı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nolu öğrenci Volkan ARGIN ın, muaf olduğu dersler yerine üst sınıftan aşağıda belirtilen dersleri almasının kabulüne, TÜR1002 Türk Dili -II YDIL1002 Yabancı Dil-II EEM2006 Elektromagnetik Dalga Teorisi 3 0 3

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 14 Mart 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 12 Kasım 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 29 Mart 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 31 Mart 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 18 Kasım 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı. yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu.

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı. yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 0 Mayıs 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine,

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Sayfa-1-07 Haziran 016 4 1-1 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nazmi OTLU nun başkanlığında 07 Haziran 016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 09 Şubat 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Derslerin Kredisi. TOPLAM KREDİ 30 TOPLAM KREDİ 26,5 BAHAR YARIYILI Kabul Edilen Alınacak. Derslerin Derslerin. Kredisi Dersler

Derslerin Kredisi. TOPLAM KREDİ 30 TOPLAM KREDİ 26,5 BAHAR YARIYILI Kabul Edilen Alınacak. Derslerin Derslerin. Kredisi Dersler Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin, başkanlığında 07 Temmuz 015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 18.06.015

Detaylı

Karar No-2: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu.

Karar No-2: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 08 Nisan 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.04.2014

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 11 Kasım 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.11.2014

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 17 Eylül 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 13 Temmuz 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARARLARI

YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 01 Nisan 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: ĠnĢaat Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 26.03.2013

Detaylı

Ankara da yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine ve bu tarihte yapamayacağı I.

Ankara da yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine ve bu tarihte yapamayacağı I. T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 10 Mart 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.03.2016 tarihli ve 16-88 sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu.

Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.03.2016 tarihli ve 16-88 sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 22 Mart 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 01 Ekim 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.09.2010

Detaylı

II. ÖĞRETİM (2. Sınıf)

II. ÖĞRETİM (2. Sınıf) Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 16 Mayıs 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: C.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının

Detaylı

Karar No-4: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı

Karar No-4: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 03 Mart 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-3: Kimya Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 12.07.2013 tarihli ve 30-216 sayılı yazısı. Kredisi

Karar No-3: Kimya Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 12.07.2013 tarihli ve 30-216 sayılı yazısı. Kredisi T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 16 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: ĠnĢaat Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 12.07.2013

Detaylı

I. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat JEO2029 Paleontoloji 17 Kasım

I. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat JEO2029 Paleontoloji 17 Kasım T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 31 Ekim 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Prof. Dr. Ulusoy BALİ (Yedek)

Prof. Dr. Ulusoy BALİ (Yedek) Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 30 Ekim 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 10 Kasım 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1-1 Ağustos 014 1-18 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Kazım GÖRGÜLÜ nün başkanlığında 1 Ağustos 014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 30 Mart 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Kazım GÖRGÜLÜ nün başkanlığında 12 Ağustos 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm

Detaylı

Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.02.2014 tarihli ve 50-19 sayılı yazısı okundu.

Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.02.2014 tarihli ve 50-19 sayılı yazısı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 18 Şubat 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.02.2014

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 08 Temmuz 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 07.07.2014

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 15 Kasım 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 01: Mazeretleri nedeniyle danışman onayı

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 16 Ekim 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 05 Kasım 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 18 Mart 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.03.2014

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin, başkanlığında 21 Temmuz 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 06 Mart 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.03.2014

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU BAHAR YARIYILI GÜZ YARIYILI T.C. Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 27 Mayıs 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 05 Kasım 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 08 Mart 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

II. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4499 Bitirme Ödevi 04 Kasım 2015 17.00-18.50 MAD4497 Mühendislik Projesi

II. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4499 Bitirme Ödevi 04 Kasım 2015 17.00-18.50 MAD4497 Mühendislik Projesi Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 27 Ekim 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ

Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 16 Şubat 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Ferdi SAMANCI Erhan Anıl HÜCÜR Pelin SERTKAYA Meltem KARA Mehmet Ali YILMAZ

Ferdi SAMANCI Erhan Anıl HÜCÜR Pelin SERTKAYA Meltem KARA Mehmet Ali YILMAZ T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 08 Mart 2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.03.2011

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 04 Nisan 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 24 Mayıs 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 21 Ekim 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz bölümlerinde, 2547 sayılı Yüksek

Detaylı

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013 T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMĠRCĠ nin baģkanlığında 20 Eylül 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ nin, 17.09.2013

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 2012 AKADEMİK YILI TAKVİMİ ÖNERİSİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 2012 AKADEMİK YILI TAKVİMİ ÖNERİSİ T.C. Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 24 Mayıs 2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Karar No-1: Rektörlük Makamının 12.05.2011 tarihli ve 1062 sayılı

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertan BUYRUK un başkanlığında 25 Temmuz 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 13 Nisan 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARARLARI

YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 06 Kasım 2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm

Detaylı

Rektörlük Makamına arz edilmesine, Osmangazi Üniversitesinde Alınacak T U K Eşdeğer Sayılan Dersler T U K Dersler

Rektörlük Makamına arz edilmesine, Osmangazi Üniversitesinde Alınacak T U K Eşdeğer Sayılan Dersler T U K Dersler T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 25 Haziran 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 23 Eylül 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Kazım GÖRGÜLÜ nün başkanlığında 26 Ağustos 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm

Detaylı

Karar No-3: Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu.

Karar No-3: Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 14 Şubat 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 27 Şubat 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Detaylı

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu.

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 30 Eylül 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Kimya Müh. (Genel Kimya Lab. II) Kimya Müh. (Analitik Kimya Lab. )

Kimya Müh. (Genel Kimya Lab. II) Kimya Müh. (Analitik Kimya Lab. ) T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 02 Mart 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 24.02.2010

Detaylı

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4497 Mühendislik Projeleri 14 Nisan MAD3340 Sistem Analizi 14 Nisan

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4497 Mühendislik Projeleri 14 Nisan MAD3340 Sistem Analizi 14 Nisan Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 11 Nisan 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

18 Mart

18 Mart T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 01 Mart 2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz personellerine, 2011 Mali Yılı

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1-0 Mayıs 01 0 1-1 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 0 Mayıs 01 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 04 Temmuz 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli

Detaylı

Eşdeğer Sayılan Dersler MKM302 Isı GeçiĢi MAK4018 Isı Transferi-2 CC CC

Eşdeğer Sayılan Dersler MKM302 Isı GeçiĢi MAK4018 Isı Transferi-2 CC CC T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMĠRCĠ nin baģkanlığında 02 Eylül 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1:Sakarya Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 07 Eylül 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Makine Mühendisliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat BOSTANCIOĞLU (Yedek)

Yrd. Doç. Dr. Murat BOSTANCIOĞLU (Yedek) T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 14 Nisan 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Evren GÖLGE nin başkanlığında 16 Ekim 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 20 Aralık 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 09 Eylül 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: 08/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme

Detaylı

Durumu AIB101 Atatürk İlk.ve. 2 0 2 İnk.Tar. I. CB AIB102 Atatürk İlk.ve. Tar. I. 2 0 2 İnk.Tar. II. Tar. II

Durumu AIB101 Atatürk İlk.ve. 2 0 2 İnk.Tar. I. CB AIB102 Atatürk İlk.ve. Tar. I. 2 0 2 İnk.Tar. II. Tar. II T.C. Sayfa-- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 24 Kasım 205 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

2-16 Haziran- 20 Temmuz 2017, USGS Denver Sıvı Kapanım Analiz Laboratuvarlarında (DIAL) Oksijen ve Hidrojen izotop analizleri için.

2-16 Haziran- 20 Temmuz 2017, USGS Denver Sıvı Kapanım Analiz Laboratuvarlarında (DIAL) Oksijen ve Hidrojen izotop analizleri için. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 07 Mart 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

11 Nisan Nisan ÇEV4499 Bitirme Ödevi 11 Nisan

11 Nisan Nisan ÇEV4499 Bitirme Ödevi 11 Nisan T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 15 Mart 2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARARLARI

YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ nin baģkanlığında 23 Ekim 2012 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının

Detaylı

KMÜ4497 Mühendislik Projeleri 21 Aralık Aralık KMÜ4499 Bitirme Ödevi 21 Aralık

KMÜ4497 Mühendislik Projeleri 21 Aralık Aralık KMÜ4499 Bitirme Ödevi 21 Aralık Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 22 Kasım 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-01: Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-4: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu.

Karar No-4: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 07 Temmuz 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı İnşaat Müh. 1. 8.15-9.00 09.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 13.15-14.00 14.15-15.00 Pazartesi Matematik I Matematik I Fizik I Fizik I Fizik I Fizik I Salı Kimya I Kimya I Kimya I Matematik I Matematik

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 21.09.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 21.09. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında

Detaylı

: Yrd. Doç. Dr. Fikret KOÇBULUT : Yrd. Doç. Dr. B. Levent MESCİ

: Yrd. Doç. Dr. Fikret KOÇBULUT : Yrd. Doç. Dr. B. Levent MESCİ T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 25 Mayıs 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-3: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve 16-55

Karar No-3: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve 16-55 Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 18 Nisan 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. Sayfa-1- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar No 30 Kasım 2010 46 1-11

T.C. Sayfa-1- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar No 30 Kasım 2010 46 1-11 T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 30 Kasım 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 12 Eylül 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin

Detaylı

Yatay Geçiş Yapacağı Sınıf :2. Sınıf I. öğretim Öğrencinin Güz Döneminde Muaf Olması Gereken Dersler

Yatay Geçiş Yapacağı Sınıf :2. Sınıf I. öğretim Öğrencinin Güz Döneminde Muaf Olması Gereken Dersler Fakülte Yönetim Kurulumuz 18/08/2015 tarihinde saat 11:00 de Dekan V. Prof.Dr.Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR 01 Kimya Bölümü Başkanlığının 15/09/2014 tarih ve 50124

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin, başkanlığında 12 Haziran 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

projesinin bütçesinden karşılanmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine,

projesinin bütçesinden karşılanmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine, T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin, başkanlığında 10 Temmuz 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

1. SINIFTAN ALINMASI GEREKEN DERSLER Temel Tasarım

1. SINIFTAN ALINMASI GEREKEN DERSLER Temel Tasarım Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Dekan Vekili Prof.Dr.Meltem SAROĞLU CEBECİ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Bölüm Başkanlığı nın 08.10.2015 tarih ve 100/164 sayılı yazısı

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

Karar No-3: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı

Karar No-3: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 18 Ekim 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat GEO4497 Mühendislik Projeleri 10 Aralık

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat GEO4497 Mühendislik Projeleri 10 Aralık Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 29 Kasım 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 13 Haziran 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 15 Mart 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 06 Eylül 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM DERS PLANI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAT 175

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 08 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Makine Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 01.07.2013

Detaylı

T.C. Sayfa-1- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar No 16 Mart

T.C. Sayfa-1- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar No 16 Mart T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 16 Mart 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 10.03.2010

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim urulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 08 asım 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. arar No-01: Fakültemizin çeşitli bölümlerinde okuyan

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 01 Temmuz 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü 1. ve

Detaylı

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi LYS sınavı GEREĞİ: NOT:

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi LYS sınavı GEREĞİ: NOT: RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde eğitim gören Mustafa MOLU isimli öğrenci LYS sınavı ile Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazanmış olup,

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 24 Mart 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 23 Şubat 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz personellerine, 2010 Mali Yılı

Detaylı

Calculus 1 5 5,0 A MAT1151 Genel Matematik I ,0 AA. Calculus 2 5 5,0 A MAT1152 Genel Matematik II ,0 AA

Calculus 1 5 5,0 A MAT1151 Genel Matematik I ,0 AA. Calculus 2 5 5,0 A MAT1152 Genel Matematik II ,0 AA Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan V. Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 06 Eylül 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: 08/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

KARAR 4 Makine Fakültesi ne gelen 03/08/2015 tarih ve 260 sayılı kurum içi yatay geçiş istemli dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

KARAR 4 Makine Fakültesi ne gelen 03/08/2015 tarih ve 260 sayılı kurum içi yatay geçiş istemli dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. 2015 2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümüne ders muafiyeti için talepte bulunan öğrencilerin durumları incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. KARAR 1 Makine

Detaylı